HAZARD RISK TUGAS-TUGAS SHO

BAHAYA RISIKO

APA ITU 'HAZARD'? Hazard adalah apa sahaja yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada: manusia (guru, kakitangan dan pelajar) kerosakan harta benda (kerusi, lampu dan lain-lain) kerosakan persekiratan tempat kerja ( bilik darjah, kantin, padang permainan, makmal) JENIS-JENIS HAZARD Hazard elektrik : mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran akibat lebihan beban (overload) dan menjadi panas. Hazard mekanikal : hazard yang memberikan kesan kerana sifar fizik dan kimianya serta tindakbalas kimianya. Contoh: asid hidroklorik, gas toksik, gas mudah terbakar serperta metana. Hazard fizikal : dikaitkan dengan tenaga, ini termasuklah hazard objek terjatuh, perlanggaran, tekanan dan bunyi. Hazard biologi : hazard yang berpunca daripada benda hidup. Misalnya organisma seperti bakterua, virus, kulat dan yis berkangkit. Hazard ini boleh membawa penyakit kepada manusia. MENGAWAL RISIKO HAZARD Berikut adalah kaedah untuk mengawal risiko sesuatu hazard

1. Memberi nasihat kepada pengurusan dan pada pekerja tentang aspek keselamata dan kesihatan pekerjaan. KKP 2. Memeriksa dan melawat keadaan KKP di tempat kerja dan melaporkan penemuan /cadangan kepada pihak pendurusan. 3. Menyiasat kemalangan dan melaporkan kepada pengurusan. 4. Membantu Jawatankuasa KKP ditempat kerja dalam aspek program keselamatan dan kesihatan. 5. Menganalisa stastik insiden atau kemalangan ditempat kerja. 6. Menentukan akta OSH 1994 dipatuhi oleh majikan dan pekerja di tempat kerja. POPEA - English - detected to Malay translation Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Pengurusan, POPEA singkatan atauPOPMA boleh dianggap sebagai b atu penjuru Pengurusan OSH. Tetapi apakahPOPEA / POPMA terdiri dari? POPEA adalah: P - Dasar O - Penganjur P - Perancangan dan Pelaksanaan E - Penilaian A - Tindakan untuk Peningkatan POPMA adalah:

P - Dasar - Menghapuskan hazard (Eliminate) O - Organisasi P - Perancangan - Menggantikan hazard (Substitute) M - Pemantauan A - Tindakan - Kawalan rekabentuk/kejuruteraan (Engineering) Sebagai rangka kerja umum, POPMA.POPEA mungkin mempunyai varians yang laindan pen - Menghadkan dedahan kepada hazard/kawalan pentadbiran gubahsuaian bergantung kepada keperluan syarikat, (Administrative) organisasi ataustandard. Tetapi ini adalah, jika tidak di kalangan asas, untuk Sistem PengurusanOSH sistematik. - Peralatan perlindungan diri (PPE)

Hazard ini boleh membawa penyakit kepada peralatan yang digunakan.Laluan masuk agen penyakit kedalam badan 3. virus. ini termasuklah hazard objek terjatuh. permaidani .Tahap bahaya sesuatu spesimen biologi adalah berbeza mengikut: 1. Ia selalunya dikaitkan dengan kesilapan atau kelemahan merekabentuk kejuruteraan dan proses kerja memenuhi keperluan fisiologi manusia. manusia.Sifat semulajadi an kepekatan agen penyakit 2.        Elektrik Peralatan/mesin Pengalihudaraan Pencahayaan Sinaran Suhu Kebakaran Bakteria / virus Pekerja yang terlibat dengan analisis spesimen biologi biasanya akan terdedah kepada jangkitan penyakit. dikaitkan dengan tenaga. HAZARD KIMIA JENISHAZARD KIMIA Hazard kimia adalah antara kemalangan industri yang dilaporkan ialah kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Misalnya organisma seperti bakterua. Debu -habuk daripada perabut. Hazard fizikal adalah hazard yang bahaya berpunca dari mesin dan kulat dan yis berkangkit.KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 13DKA09F1078 Gas & wasap Penjanaan gas ozon daripada peralatan fotokopi & pencetak laser JENIS-JENIS HAZARD HAZARD FIZIKAL HAZARD EGRONOMIC HAZARD KIMIA HAZARD ELEKTRIK  Asap rokok HAZARD BIOLOGIKAL Perabut baru HAZARD MEKANIKAL HAZARD BIOLOGIKAL JENISHAZARD BIOLOGIKAL JENISHAZARD FIZIKAL Hazard yang berpunca daripada benda hidup. perlanggaran.Bahan kimia yang digunakan di kilangkilang adalah merbahaya. Dari sistem pendinginan udara (air-conditioning system) tekanan dan bunyi. HAZARD ERGONOMIK JENISHAZARD ERGONOMIK Berkaitan dengan ketidaksuaian manusia dengan sekitaran kerjanya.Ketahanan pekerja yang terdedah.

Walau bagaimanapun: ♣ Peranan undang-undang masing-masing. Keselamatan dan Akta Kesihatan di Malaysia serta keselamatan gaya baru dan undang-undang kesihatan di UK dan Australia.7) United Kingdom Suruhanjaya Kesihatan dan Keselamatan menghasilkan Review utama undang-undang Kesihatan dan Keselamatan pada tahun 1994." (Robens 1972 p. Harus ada peraturan yang lebih sendiri oleh majikan dan pekerja. Undang-undang untuk mengatasi masalah ini diperkenalkan dengan perlahan-lahan. meminda dan sentiasa up to date. Pada tahun 1844. Revolusi perindustrian di Britain menyebabkan beberapa keadaan kerja yang tidak selamat dan tidak sihat ditambah dengan nombor kecederaan dan penyakit yang tinggi. Laporan itu telah disediakan oleh jawatankuasa siasatan. yang diluluskan kod amalan dan bimbingan tidak difahami dengan baik..Misalnya. ♣ Terdapat salah faham yang meluas banyak peruntukan-peruntukan . berdasarkan undang-undang biasa.. 3. Robens tidak tidak menentukan "diri-peraturan".pekerjaan menaip dalam keadaan yang baik tidak ergonomic telah dibuktikan mampu mengakibatkan µTunnel Carpel Syndrome¶ dan sakit belakang HAZARD ELEKTRIK Mengakibatkan kejutan elektrik. Syor-syor utama yang dibuat oleh Robens termasuk: 1. gas toksik. Contoh: asid hidroklorik. Akta menyeluruh yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang harus mengandungi pernyataan yang jelas tentang prinsip-prinsip asas tanggungjawab keselamatan majikan. pekerja dan pengilang. Sebahagian besarnya berkenaan tidak dengan preskripsi terperinci untuk hari yang tidak terkira banyaknya kepada keadaan hari tetapi dengan mempengaruhi sikap dan dengan mewujudkan satu rangka kerja untuk keselamatan yang lebih baik dan organisasi kesihatan dan tindakan oleh industri itu sendiri . terperinci yang sukar untuk difahami.. telah memenangi sokongan yang meluas. gas mudah terbakar serperti metana English . Akta itu hendaklah disokong oleh peraturan-peraturan dan kod sukarela dengan penekanan pada kedua. Harus satu. peruntukanperuntukan keselamatan khusus yang ditujukan "pagar jentera berbahaya. mencerminkan prinsipprinsip yang dinyatakan dalam laporan British pada tahun 1972. 2. HAZARD MEKANIKAL Hazard yang memberikan kesan kerana sifar fizik dan kimianya serta tindakbalas kimianya. tetapi beliau menyatakan bahawa peranan undang-undang perlu: ". Sedikit demi sedikit pembangunan pengawalseliaan telah membawa kepada jisim yang tidak teratur undang-undang yang rumit. yang dipengerusikan oleh Robens Tuhan dan dikenali sebagai Laporan Robens. (contoh Keselamatan & Pegawai Kesihatan dan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan). Pola yang sama undang-undang sedikit demi sedikit dan peraturanperaturan terperinci yang berlaku di Malaysia. Robens Jawatankuasa mendapati pendekatan kawal selia dan penguatkuasaan cenderung untuk menggalakkan orang ramai untuk berfikir dan bertindak seolah-olah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja utama perkara peraturan terperinci oleh agensi-agensi luar. kebakaran akibat lebihan beban (overload) dan menjadi panas. dan tidak meliputi semua pekerja dan beberapa bahaya utama.. Ia dibayar berkenaan tidak mencukupi untuk faktor-faktor manusia dan organisasi.." Kemudian Kisah di bahagian akhir abad ke-19 peruntukan-peruntukan keselamatan tambahan kepada lelaki dan industri bahaya dan lainlain. Kajian mendapati bahawa Robens gaya rangka kerja perundangan dan keperluan praktikal.detected to Malay translation THE EVOLUSI DARI PERUNDANGAN OSH Keselamatan dan Kesihatan Perundangan di Malaysia adalah berdasarkan pendekatan tradisional yang berasal dari Perundangan British Abad ke-19.

penilaian risiko dan kawalan. Kawalan kaedah kawalan bahaya adalah lebih berkesan daripada yang lain. Amerika Syarikat mempunyai undang-undang gaya yang berbeza dengan -menggunakan menyemak senarai untuk membantu anda memeriksa piawaian dan peraturan-peraturan OSH yang sangat terperinci dengan tempat kerja anda. Tiada penekanan kepada -belajar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majikan. -Sebaik sahaja anda menyedari bahaya. pernafasan. Beberapa berbahaya atau proses kerja dengan yang kurang bahaya. dan peralatan pelindung diri (PPE) termasuk telinga dan perlindungan mata. -memerhatikan tempat kerja anda. Menghapuskan bahaya bermakna dikawal dengan pelbagai kaedah. -menyiasat aduan dari pekerja-pekerja. pentadbiran (misalnya . kawalan pentadbiran Semua bahaya di tempat kerja (kimia. meminda ini. -memeriksa angka penyakit. termasuk 1961 Kilang keselamatan? Akta dan 1963 Pejabat. kawalan kejuruteraan. dan pakaian Kaedah yang paling berkesan untuk mengawal bahaya adalah untuk perlindungan. pertama anda perlu tahu sama ada terdapat masalah kesihatan dan keselamatan di tempat kerja anda. menggunakan pengawal mesin yang betul) atau proses kerja untuk berbanding bergantung hanya satu kaedah. Ketua Kewajipan peruntukan Penjagaan dan peningkatan / notis larangan Robens inovasi yang paling berjaya. Secara PENGAWALAN HAZARD(METHOD OF HAZARD) umumnya. ♣ Undang-Undang OSH masih kelihatan seperti yang rumit yang mempunyai penekanan kepada peraturan-peraturan. penggantian. penggantian menggantikan satu ejen yang mencegah pekerja daripada terdedah kepada bahaya pekerjaan. Penekanan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Robens. Bagaimana anda boleh mengenal pasti masalah kesihatan dan dalam tujuh keping tertentu undang-undang utama. yang sama undang-undang ke UK. yang membawa kepada muslihat usaha. mengawal sumber dengan menghapuskan bahaya atau dengan menggantikan agen berbahaya atau proses kerja dengan yang kurang Ingat: ia sentiasa lebih baik untuk mengawal bahaya kerana dekat dengan bahaya. Australia dan Sweden.Beberapa kaedah kawalan mengurangkan pendedahan kepada bahaya. terdapat l-ima kategori utama langkah-langkah kawalan: penghapusan. giliran kerja). -menggunakan kaji selidik mudah untuk meminta anda bersama pekerja mengenai -kesihatan dan keselamatan mereka. maka anda boleh menentukan langkah yang akan membetulkan masalah yang paling berkesan. Dengan lulusnya Akta OSH 1994 Malaysia kini mempunyai Robens gaya -memeriksa kemalangan dan hampir miss rekod. kedai-kedai dan Premis Akta Keretapi dan 100 set peraturan. Berikut adalah beberapa cara anda boleh mengenal pasti masalah kesihatan dan keselamatan: INTERNATIONAL PERSPEKTIF Sebelum memikirkan apakah langkah-langkah kawalan diperlukan. bekerja dalam bilangan yang adalah lebih murah daripada yang lain tetapi tidak boleh mengadakan cara terhad jam di kawasan yang berbahaya adalah satu contoh kawalan yang paling berkesan untuk mengurangkan pendedahan. sumber yang mungkin. oleh itu program yang telah dicadangkan untuk mengeluarkan hampir semua pra 1974 undang-undang. kesatuan sekerja jawatankuasa walaupun Rang Undang-undang reformasi memohon untuk atau sesiapa sahaja. mengenal pasti pelanggaran. apa yang mereka. Matlamat mengawal bahaya untuk menghapuskan sepenuhnya. keperluan Kewajipan Am sebagai penghalang. Terdapat pergantungan ke atas tentera pemeriksa untuk -membaca laporan atau maklumat tentang tempat kerja anda yang lain. tetapi kejuruteraan mungkin bermakna menukar sekeping jentera (sebagai gabungan kaedah biasanya menyediakan tempat kerja yang lebih selamat contoh. fizikal. Menggunakan perlindungan diri adalah yang paling .undang-undang moden terutamanya. dan jika ya. dan sebagainya) boleh dan peralatan pelindung diri. Jawatankuasa.

menyesuaikan diri: Ia adalah penting untuk mempertimbangkan kesihatan dan keselamatan pekerja apabila proses kerja masih dalam peringkat perancangan.mereka perlu direka bentuk dengan pengawal-pengawal yang betul kepada mereka untuk menghapuskan bahaya pekerja mendapat Mata yang perlu diingat terperangkap dalam mesin masa yang sama menggunakannya. Mesin hendaklah mematuhi piawaian keselamatan negara . utama. Kaedah kawalan simpanan. tetapi kos yang lebih dari segi kemalangan.(Penggunaan air menghalang daripada memasuki tempat kerja. Gantikan: Jika bahaya tidak boleh dikeluarkan. menyebabkan pekerja untuk membayar harga dengan kemalangan. (Duplikat Menghapuskan bahaya di peringkat pembangunan " dalam kelompok. menggantikan bahaya yang lebih Penghapusan bahaya tertentu atau proses kerja yang berbahaya. sebaliknyamenjalankan tugas tersebut dalam kuantiti pekat yang besar. menghapuskan: Jika bahaya dikeluarkan. Terdapat lima kategori umum langkah-langkah kawalan: penghapusan. seperti penilaian. HIERARKI Hierarki Pengurusan Kawalan Risiko Jika penilaian risiko telah mengenal pasti bahaya yang memerlukan kawalan. Mesin yang tidak dikeluarkan dengan pengawal yang betul pada mereka mungkin kos Bahaya pekerjaan boleh dikawal dengan pelbagai kaedah. langkah-langkah kawalan. kehilangan pengeluaran. 1. mesin. Penghapusan A. . dieksport ke negara-negara membangun. 3. Kurangkan: Penggunaan dalam kuantiti yang kecil. mengambil kira individu Adalah penting untuk mengenali bahaya dan masalah kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. mesin Matlamat mengawal bahaya untuk mencegah pekerja daripada terdedah yang digunakan banyak yang tidak memenuhi piawaian keselamatan kepada bahaya pekerjaan. apabila membeli mesin. kawalan kejuruteraan. atau operasi jauh. tidak kos. dengan kos masaberikutnya II. A hierarki langkah-langkah kawalan yang boleh digunak pelindung diri. pampasan. Atau gunakan perkakas elektrik voltan rendah) 4. 2.) paling berkesan.detected to Malay translation kimia berbahaya.terdapat beberapa mengambilkira. dengan yang kurang bahaya. Malangnya. atau rendah. Gabungan kaedah biasanya menyediakan tempat kerja yang ankepada semua bahaya seperti berikut: selamat dan sihat daripada bergantung hanya satu kaedah. pengauditan tidak diperlukan lagi. dan sebagainya. ditolak untuk membeli. kehilangan pendengaran daripada Langkah kawalan yang paling berkesan untuk mengawal bahaya pada bunyi. keselamatan harus menjadi perkara yang kawalan. Contohnya Bahan dibekalkan pra-dicat dan bukannya perlu cat mereka. jarang. Sebagai Jika boleh menyesuaikan hasil kerja individu. dll. proses kerja. sumber dengan menghapuskan bahaya atau dengan menggantikan bahan English . dan lain-lain. penyimpanan rekod. semua pengurusan kawalan Peralatan pelindung diri yang sepatutnya menjadi pilihan terakhir dalam lain. latihan. yang boleh ditangani sebelum berlaku kepada keutamaan tetapan untuk penggantian. kawalan pentadbiran dan peralatan mengawal mereka.tidak boleh diterima dan kurang berkesan daripada semua langkah-langkah contoh. kaedah kawalan yang cat berasaskan bukannya semangat.

7. kawalan berbilang Ini boleh menggunakan pelbagai kaedah kawalan seperti teknikal dan prosedur kawalan. 9. KAWASAN: Seperti langkah-langkah prosedur melindungi semua orang. Kemajuan teknikal: Mengambil kesempatan daripada kemajuan teknikal seperti menggunakan robotik. 6. 8. selepas semua langkah-langkah kawalanyang lain telah dipertimbangkan. Penyenggaraan yang dirancang: Memperkenalkan penyelenggaraan dirancang dan pemeriksaan loji dan peralatanuntuk memastikan ketangkasan komponen dan unsur-unsur seperti kabel dan suis kecemasan . Perkiraan kecemasan: Kawalan seperti sistem penggera dan sandaran .keupayaan mental dan fizikal. sebagai luar jangkaan jangka pendek semasa penyenggaraan /pembaikan atau sebagai langkah perlindungan tambahan. seperti yang digunakanuntuk elektrik almari akses. 10. Peralatan Perlindungan Peribadi: Ini harus digunakan hanya sebagai lepas. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful