You are on page 1of 429

OBWIESZCZENIE NR DRZ-763-1/10 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa podkarpackiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa podkarpackiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego: 1) do 160 rad gmin, z tego: a) do 140 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 16 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 21 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. 2. Wybierano cznie 2 994 radnych, z czego: 1) 2 530 radnych rad gmin, z tego: a) 2 100 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 340 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 90 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 431 radnych rad powiatw; 3) 33 radnych Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. 3. Wybrano cznie 2 994 radnych, z czego: 1) 2 530 radnych rad gmin, z tego: a) 2 100 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 340 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 90 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 431 radnych rad powiatw; 3) 33 radnych Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 338 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 1 678 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 46 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 54 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 140 rad gmin, w ktrych utworzono 1 172 okrgi wyborcze 2. Wybierano 2 100 radnych spord 6 704 kandydatw zgoszonych na 4 081 listach kandydatw przez 621 komitetw wyborczych, w tym 529 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 2 100 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 974 005 osb. 5. Karty do gosowania wydano 516 196 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 515 775 osb, to jest 52,95% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 502 587, to jest 97,44% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 13 188, to jest 2,56% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 129 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 46 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 54 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 16 rad gmin, w ktrych utworzono 53 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 340 radnych spord 3 050 kandydatw zgoszonych na 279 listach kandydatw przez 61 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 340 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 422 000 osb. 5. Karty do gosowania wydano 201 889 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 201 637 osb, to jest 47,78% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 191 132, to jest 94,79% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 10 505, to jest 5,21% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 329 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w ktrych utworzono 15 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 90 radnych spord 981 kandydatw zgoszonych na 91 listach kandydatw przez 20 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 90 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 271 803 osb. 5. Karty do gosowania wydano 130 592 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 130 324 osb, to jest 47,95% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 125 784, to jest 96,52% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 4 540, to jest 3,48% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 189 obwodach gosowania.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatw, w ktrych utworzono 93 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 431 radnych spord 4 173 kandydatw zgoszonych na 510 listach kandydatw przez 71 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 431 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 420 777 osb. 5. Karty do gosowania wydano 729 122 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 728 219 osb, to jest 51,25% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 673 975, to jest 92,55% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 54 244, to jest 7,45% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 489 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 33 radnych spord 459 kandydatw zgoszonych na 43 listach kandydatw przez 11 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 33 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 692 578 osb. 5. Karty do gosowania wydano 859 675 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 858 110 osb, to jest 50,70% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 761 945, to jest 88,79% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 96 165, to jest 11,21% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 678 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy w Czarnej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 914. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 033 osb, to jest 53,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 3

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW AKCJA AKTYWNYCH DLA GMINY CZARNA - KAMIERCZYK Mieczysaw Kazimierz b) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - BIELWKA Tomasz Leszek - JAREMCZUK Piotr Franciszek c) z listy nr 18 KWW RAZEM - LUBACZEWSKI Aleksander Jerzy - BRYGOA Adam Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - KALAMAT Tomasz Marcin b) z listy nr 18 KWW RAZEM - MAGUSIAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - KOCHANOWICZ Stanisaw Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 4

- WISZCZ Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - FRO Mariusz b) z listy nr 18 KWW RAZEM - BORZCKI Bogusaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW AKCJA AKTYWNYCH DLA GMINY CZARNA - PIETRU Mirosaw Henryk - STRZAA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - ZAWADA Danuta Kazimiera b) z listy nr 18 KWW RAZEM - DRYJA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Lutowiska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 808.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 5

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 953 osb, to jest 52,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "MIESZKACW DORZECZA SANU" - JAKUBIEC Grzegorz Pawe b) z listy nr 17 KWW STRAACY OCHOTNICY GMINY LUTOWISKA - BAJDA Marek Wiktor - MIKOAJCZAK Maciej - MULARSKI Jzef c) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" - KLUZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 61; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STRAACY OCHOTNICY GMINY LUTOWISKA - SURA Piotr Albert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "MIESZKACW DORZECZA SANU" - ZASTAWNA-WJCIK Olimpia Katarzyna b) z listy nr 17 KWW STRAACY OCHOTNICY GMINY LUTOWISKA - PODYMA Wodzimierz Mieczysaw c) z listy nr 18 KWW BSS PRZYJAZNY BIESZCZADOM - GDEK Krzysztof
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 6

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BSS PRZYJAZNY BIESZCZADOM - KRANZ Jacek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BSS PRZYJAZNY BIESZCZADOM - WOJTANOWICZ-SIRKO Agata Barbara - NOWAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BSS PRZYJAZNY BIESZCZADOM - KRZESZEWSKA Joanna Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STRAACY OCHOTNICY GMINY LUTOWISKA - NATANEK Jolanta Teresa b) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" - KWIATKOWSKI Roman
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 7

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 436. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 328 osb, to jest 43,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM ZROBIMY WICEJ" - KUCA Marceli Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 494; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BIESZCZADY - KOCIOA Robert Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - WRONOWSKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 8

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - BIS Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - DUGI Ryszard Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 555; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" - NOSAL Wadysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - TYMEJCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 456; 4) gosw wanych oddano 1 397;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 9

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - CZARNECKI Julian - OLEKSYK Grzegorz - STECIUK Andrzej - LESZEGA Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 768; 4) gosw wanych oddano 1 666; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO - FERENC Bogdan b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BIESZCZADY - LUPA Arkadiusz Marian c) z listy nr 19 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" - KUNIAR Zdzisaw Antoni d) z listy nr 24 KWW JEDNO W DZIAANIU - RUDZISKI Zdzisaw Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Domaradz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 828. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 915 osb, to jest 60,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA - ADAM Stanisaw

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 10

- DOMARADZKI Stanisaw - HUS Wiktor Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 620; 4) gosw wanych oddano 581; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA GMINY DOMARADZ - JARA Edward Kazimierz - WJCIK Edmund Wadysaw b) z listy nr 16 KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA - MIKO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 830; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW DLA GMINY DOMARADZ - BARASKI Stefan Marian - FRO Elbieta Michalina - GOSZTYA Teresa b) z listy nr 15 KWW RAZEM Z LUDMI - KRUPA Wanda Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 997; 4) gosw wanych oddano 974; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA - ANIO Jzef - BACHUT Henryk - KOZA Tadeusz Jzef - UKASZYK Jerzy Zbigniew
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 11

- WOLANIN Stefan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Dydnia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 194. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 228 osb, to jest 42,90% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIOBAN Andrzej Mieczysaw b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - POCAU Marek - SSIADEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - MAZUR Lesaw Maciej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOKOOWSKI ukasz
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 12

b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - PAJCKI Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - DOMOWICZ Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MILCZANOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - SZUL Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOT Bartomiej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 13

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - KOODZIEJ Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - KOPCZYK Ryszard - NIEMIEC Jan - RACHWA Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA - ZARZYKA Jan Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Haczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 392. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 191 osb, to jest 43,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 281; 4) gosw wanych oddano 1 235;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 14

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "SAMORZDNI" - BA Ryszard - JZEFCZYK Mieczysaw - MATUSZ Edward - SZAJNA Andrzej b) z listy nr 16 KWW "NASZA PRZYSZO W GMINIE" - SZMYD Robert Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "SAMORZDNI" - MRZ Edward - WOJTO Stanisaw - WJCIK Tadeusz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASPRZYCKI Sawomir b) z listy nr 15 KWW "NASZ JASIONW" - KOODZIEJ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GROMEK Andrzej Jzef
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 15

- MIETANA Piotr Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SAMORZDNI" - TASZ Piotr Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOCZAR Grayna b) z listy nr 14 KWW "SAMORZDNI" - CWYNAR Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Jasienica Rosielna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 807. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 292 osb, to jest 56,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 032; 4) gosw wanych oddano 1 012; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUDA Bolesaw Roman

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 16

b) z listy nr 15 KWW PGB - SZAREK Tomasz Tadeusz c) z listy nr 16 KWW BRS - GIERLACH Wadysaw Aleksander - NIEEK Krzysztof Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 572; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MROCZKA Stefan b) z listy nr 16 KWW BRS - GRNIAK Agata Maria - PREJSNAR Jan Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAJK Stanisaw Mieczysaw b) z listy nr 15 KWW PGB - BARSKA Beata c) z listy nr 16 KWW BRS - JAROSZ Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 630; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MASYK Jan Wadysaw
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 17

b) z listy nr 16 KWW BRS - BA Zbigniew Antoni - NIEEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GERLACH Marek - WONIACKI Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Nozdrzec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 843. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 999 osb, to jest 51,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC - GUZIK Stanisaw - KARNAS Zbigniew Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 18

- SZPIECH Roman syn Stanisawa - SZPIECH Roman syn Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 036; 4) gosw wanych oddano 998; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJDANOWSKI Mieczysaw - SOBA Grayna Ewa b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC - CZAJA Danuta - SZERSZE Krzysztof - WOJTAROWICZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOCHACKA Izabela Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC - BOBOLA Andrzej - JEDYNAK Jan Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 19

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 786; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC - DAKO Stanisaw - NYKIEL Edward - POTOCZNY Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Brzostku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 240. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 271 osb, to jest 51,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 230; 4) gosw wanych oddano 1 185; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - SKRSKA Zofia - SAMBORSKA Ewa b) z listy nr 19 KWW DANIELA WJCIKA - WJCIK Daniel Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SARNECKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 20

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHAJEC Ryszard Jzef - WESOOWSKI Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - KOBAK Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - GRODZKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - DZIADURA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 21

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJTOWICZ Krystyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - KMIECIK Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WITEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - HOOWICKI Gustaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 22

a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - PTASZEK Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - NAWRACAJ Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy Czarna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 259. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 788 osb, to jest 51,71% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 486; 4) gosw wanych oddano 1 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - BARNA Dariusz - CIELA Janusz - DZIEDZIC Leszek Tadeusz - LADA Czesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 786; 4) gosw wanych oddano 767;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 23

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - LENCZOWSKI Kazimierz Marian - SIKORA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 636; 4) gosw wanych oddano 618; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LATAA Zofia b) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - MADURA Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - KOT Mirosaw - WIERCIOCH Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - ZIAJA Marek Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 24

a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - KNYCH Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FERET-KYS Aneta Kinga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KREL Krystyna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINNY" - WILCZYSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Jodowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 369. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 738 osb, to jest 62,67% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 25

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JODOWA - DOMASKI Kazimierz - KOS Danuta Zofia - WARZECHA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 780; 4) gosw wanych oddano 759; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - LEJA Marek Czesaw b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JODOWA - JASICA Marek Jzef - KAPON Stanisaw - WARZECHA Roman Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUMIEGA Marek Micha b) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JODOWA - KACZKA Zofia Katarzyna - PA Elbieta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 26

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISZKA Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JODOWA - MAZIARKA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KOMITET WYBORCZY WYBORCW JODOWA - ZIMA Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ - RYBA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 27

4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAWLIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Pilnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 796. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 648 osb, to jest 55,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 084; 4) gosw wanych oddano 2 005; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PALEJ Stanisaw Jzef - FULARA Marek Adam b) z listy nr 16 KWW "NASZ PRZYJAZNY SAMORZD" - WOJTUA Marek Stanisaw - STECHNIJ Andrzej Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOCHA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 28

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NASZ PRZYJAZNY SAMORZD" - ZIAJA Czesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RBI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAZIARKA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 618; 4) gosw wanych oddano 604; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO - RUSIN Andrzej Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 636; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 29

a) z listy nr 16 KWW "NASZ PRZYJAZNY SAMORZD" - CICHOWSKI Jerzy Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIAJA Zofia Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STRZAA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NASZ PRZYJAZNY SAMORZD" - OD Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZO - CISZCZO Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 30

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "NASZ PRZYJAZNY SAMORZD" - POTEMPA Marcin Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy w yrakowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 532. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 914 osb, to jest 56,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 795; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WICH Jzef b) z listy nr 17 KWW RODOWISKO - JANORA Zuzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - SZYMASZEK Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 31

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - JASZCZ Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 578; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - BODZIOCH Maria Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 687; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ANUCHA Sawomir - WIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 782; 4) gosw wanych oddano 757; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DYDYSKI Jacek Andrzej b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - KANIA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 32

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULAS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAZKA Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA YRAKW 2010 - GRDE Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA YRAKW 2010 - WAKO Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 762;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 33

4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA - MAZUR Lucyna - ROKITA Zbysaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Radymnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 476. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 551 osb, to jest 56,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - JANOWSKI Karol Franciszek b) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY DOBRO RADYMNA - JACKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - NOSAL Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 34

4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - KRYCZYSKI Lesaw Leon b) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY DOBRO RADYMNA - HUK Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - KUCHNO Elbieta Maria b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - LIZO Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - KALISZ Anna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - KARKOWSKI Leszek Jan - TRUDZIK Lesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 35

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW RADYMNO WSPLNA SPRAWA - HALWA Elbieta b) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY DOBRO RADYMNA - WIKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WYBIERZMY DOBRO RADYMNA - WALICKA Jolanta Krystyna b) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOF INDRA - PILISZKO Edward Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZ WYBR RADYMNO - SUCHY Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Chopice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 526. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 428 osb, to jest 53,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 36

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - DACZUK Bogusaw Antoni - NIEDWIEDZKI Romuald Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOCIUK Henryk b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - JAWORSKI Janusz Tomasz c) z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - KOCIK Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - SZAWARNIAK Franciszek Eugeniusz b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - LONC Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 37

a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - KIET Agnieszka Helena b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - KISZKA Franciszek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TERLECKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GILOWSKI Stanisaw Jan - KALITA Marek b) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - BURYO Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDNI - LICHOTA ucja - BILINKIEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 38

Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Jarosaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 379. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 102 osb, to jest 43,74% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 648; 4) gosw wanych oddano 623; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORUTA Jzef Andrzej - DZIADURA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GWD Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 793; 4) gosw wanych oddano 778; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW RAZEM DLA MUNINY - STOCHMASKA ucja Maria b) z listy nr 17 KWW NASZA WIE - WERESZCZYSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 39

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 633; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKORUPSKI Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZEPTO Bartomiej Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CICHOWLAZ Wodzimierz - MAZIARKA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMOLE Jacek Wojciech b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZUFLITA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUDEK Stanisaw
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 40

b) z listy nr 16 KWW ROLNIK - MALEC Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPRAWA Tadeusz b) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - ZAJC Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Laszki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 508. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 445 osb, to jest 62,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WIE BOBRWKA - BRODA Mirosaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 41

- DOMSZY Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZUMSKA Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 010; 4) gosw wanych oddano 1 001; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIENIASZ Edward - KRL Jzef b) z listy nr 14 KWW PRAWO I ODPOWIEDZIALNO - KIELAR Krzysztof Jzef c) z listy nr 15 KWW MODZI NADZIEJ GMINY - KUTA Bogusaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHORZPA Antoni - STPIE Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 42

4) gosw wanych oddano 289; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAWO Marek Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FEDAN Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA SPRAWA - DUBLANICA Elbieta b) z listy nr 19 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - NAZAR Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZUMLASKI Jan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 262;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 43

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTOWICZ Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Pawosiw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 694. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 700 osb, to jest 55,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 378; 4) gosw wanych oddano 1 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRUBAS Tadeusz b) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWY - MAJDASKI Jacek - SUCHY Dariusz Mieczysaw c) z listy nr 15 KWW GMINA RWNYCH SZANS - MORAWSKI Antoni d) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - WONIAK ukasz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWY - SZUMISKA Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 44

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWY - KASPERSKA ucja b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - PRZEWROCKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWOSIAD Stanisaw b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - MIREK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KWANIAK Henryk b) z listy nr 14 KWW SAMORZDOWY - JUCHA Stanisawa Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW KRAJAN
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 45

- GRSKI Karol b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - SOMA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - PIASECKI Eugeniusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Pruchnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 577. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 683 osb, to jest 61,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAMROZIK Wiesaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 719; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAJC Zbigniew

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 46

b) z listy nr 14 KWW BDMY RAZEM - PIESZKO Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BDMY RAZEM - SOSNOWSKI Bolesaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 756; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MADEJOWSKI Marek Stanisaw - KURASZ Zygmunt b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CICHY Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 172; 4) gosw wanych oddano 1 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DRAPAA Marek Andrzej - POTYRAA Krystyna Jzefa - TROJAK Mariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 47

4) gosw wanych oddano 691; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZKOA Janusz Zdzisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PUPKA Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PIOTRA SZCZEPANIKA - SZCZEPANIK Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FLAK Wadysaw Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARSZCZAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Radymno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 974.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 48

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 389 osb, to jest 60,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - MAACZAK Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - BOCIAN Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - WOLASKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NOWA GMINA MARKA PUZIO - GRENDUS Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 49

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - KDRACKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 447; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NOWA GMINA MARKA PUZIO - KIET Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - CISEK Irena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829; 4) gosw wanych oddano 821; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NOWA GMINA MARKA PUZIO - BLOK Jzef b) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - KO Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 50

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 607; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JANUSZKO Wojciech Andrzej b) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - SUDO Maria Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 639; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DURBAJO Franciszek b) z listy nr 15 KWW DOWIADCZENIE I ODPOWIEDZIALNO - ZIBA Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISOWSKI Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - NIEKO Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 51

Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Rokietnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 451. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 057 osb, to jest 59,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIETRUSZKA JULIAN b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOT ANNA BARBARA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 746; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRZYMAA STANISAW - GRYMUZA ADAM ALEKSANDER b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KIPER MARIUSZ c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAMECKI WITOSAW - KAPON WALDEMAR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 52

4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TWARDY ROMAN PIOTR b) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - TWARDY TOMASZ IRENEUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONDRAT JERZY - WAKOWICZ WOJCIECH ROMAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAS ADAM - STRZELEC WADYSAW b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KIJANKA JZEF c) z listy nr 14 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - STEC RYSZARD HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Rowienica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 719. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 723 osb, to jest 57,70% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 53

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - KDZIORA Anna Zofia b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA - MAKA Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 501; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZYGMUNT Jacek Marek b) z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - SAWA Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - POTYRAA Magdalena Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 54

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - BYRWA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLEJARSKI Dariusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - KRASICZYSKA Janina Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - BORATYN Iwona Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAZUR Maria
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 55

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - JANIAK Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA - BK Pawe Kazimierz b) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - LIZAK Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - WRBEL Wacaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SAMORZDNA GMINA ROWIENICA - PAWLIKOWSKI Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 56

Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy Wizownica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 880. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 695 osb, to jest 64,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 030; 4) gosw wanych oddano 1 014; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW MARIANA RYZNARA - LICHOCZAK Piotr Micha - WICHEREK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FLOREK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HULAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 57

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAGIEA Jacek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW MARIANA RYZNARA - STRENT Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 776; 4) gosw wanych oddano 756; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW MARIANA RYZNARA - WIECA Ryszard Franciszek b) z listy nr 18 KWW MODY ZAPAW - SZAAJ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - SOCAA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 58

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 605; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RYZNER Stanisaw b) z listy nr 14 KWW MARIANA RYZNARA - SZUMIGRAJ Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 531; 4) gosw wanych oddano 1 477; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJTYNA Maria - FEDOR Marian b) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ROEK Dariusz Andrzej - KORPYSZ Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Brzyska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 975. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 834 osb, to jest 56,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 691; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAGUDA Elbieta Teresa - RAK Stanisaw

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 59

- WGRZYN Janusz Antoni - YGUA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 988; 4) gosw wanych oddano 950; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY BRZYSKA - SIKORA Tadeusz b) z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCW "NADZIEJA" - MARCISZ Wiesaw Marek c) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY BRZYSKA" - WGRZYN Czesaw - MADEJCZYK Stanisaw - TRYCHTA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - YGOWICZ Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY BRZYSKA" - CISO Maria Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 60

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY BRZYSKA" - MADEJCZYK Stanisaw Jzef - PAPCIAK Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MADEJ Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "RAZEM DLA GMINY BRZYSKA" - YGOWICZ Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Dbowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 735. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 893 osb, to jest 57,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4) gosw wanych oddano 731;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 61

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALSKI Janusz Stanisaw b) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - CZECHOWICZ Mieczysaw Jan - MLICKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - GUMIENNA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - BUDZIAK Janusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACZUGA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 854; 4) gosw wanych oddano 832;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 62

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - BOLEK Marcin Tomasz - DBROWSKI Kazimierz Jzef - WTROBA Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - LEPAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - SYPIE Wanda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MAJSCOWA 1 - DUWER Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 63

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISOWSKI Ryszard b) z listy nr 15 KWW "PRAWORZDNO" - PACHANA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PITA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy Jaso Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 166. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 713 osb, to jest 46,36% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DZIEDZIC Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BEMBEN Zofia Helena
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 64

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BACHTA Kazimierz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602; 4) gosw wanych oddano 591; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENIAK Jzef Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISZKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ADAMIK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 130;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 65

4) gosw wanych oddano 1 109; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LAZAR Zofia Krystyna - OCHWAT Wincenty Jzef b) z listy nr 20 KWW "JALANIE" - OLBRYCH Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIKO Wojciech Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 755; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARSZAEK Stanisaw b) z listy nr 14 KWW STRAAK TRZCINICA - GORGOSZ Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUBIEL Tadeusz Franciszek - OWSIAK Maria Stanisawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 66

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 663; 4) gosw wanych oddano 648; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KMIECIK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej w Koaczycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 043. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 187 osb, to jest 45,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - LI Aleksander Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 607; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAZIARZ Andrzej Micha b) z listy nr 15 KWW BEZPARTYJNI - RAZEM - FILIPEK Pawe Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 67

4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - IWANICKI Kazimierz Piotr - SKICKI Bogdan b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - NAMYS Tomasz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LECHWAR Bernadetta Boena - ZBYLUT Edward Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MATYSIK Piotr - MAZIARZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OCHAEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 68

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOMISARZ Marek b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUNAJ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITOJASKA Danuta Bronisawa b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZBKOWICZ Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Krempna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 653. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 974 osb, to jest 58,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW EKO WISOKA - HYCZKO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 69

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WRZOS - BIGUS Lucyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW MIAO KU NOWEMU - GRZYWACZ Agnieszka Maria b) z listy nr 17 KW EKO WISOKA - MIKLAR Jolanta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMCZYK Kazimierz Ludwik b) z listy nr 14 KWW STRAACY - SKOCZ Czesaw c) z listy nr 16 KWW WRZOS KREMPNA - JURCZYK Jan d) z listy nr 19 KWW "PODYDOWSKIE" - LENICZ Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 70

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAGRSKI Jan Stanisaw b) z listy nr 13 KWW MIAO KU NOWEMU - KASPRZAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIADOSZ Halina b) z listy nr 13 KWW MIAO KU NOWEMU - SKORODYSKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 27; 4) gosw wanych oddano 27; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WRZOS - CHOMIK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATYGA Jan Marian b) z listy nr 18 KWW WRZOS - BIAO Krystyna Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 71

Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Nowy migrd Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 567. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 364 osb, to jest 57,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 708; 4) gosw wanych oddano 703; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUCZYSKI Mateusz Jan b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ WSPLNY DOM - HANAS Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ WSPLNY DOM - BARA Grzegorz Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KMIE Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 72

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - REBIEC Tadeusz b) z listy nr 16 KWW UCZCIWO - ROZSDEK - ROZWJ - WONIAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUSKI Piotr Grzegorz b) z listy nr 16 KWW UCZCIWO - ROZSDEK - ROZWJ - KRLIK Wadysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA - NASZ WSPLNY DOM - KOSOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CZAJA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 73

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW UCZCIWO - ROZSDEK - ROZWJ - CZAJKOWSKI Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RAK Zygmunt Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HOMLAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIEKLISKI Jerzy Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 74

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIWOWARCZYK Stanisaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Osiek Jasielski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 627. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 176 osb, to jest 59,99% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJDACZ Piotr Pawe - KICILISKI Krzysztof Wadysaw b) z listy nr 13 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA - CKI Tadeusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRCZYK Janusz - GUMIENNY Zdzisaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 75

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOCHA Daniel - CZAJKOWSKA Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JURUSIK Jzef Bolesaw b) z listy nr 13 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA - CIUREJ Andrzej Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GUMIENNA Weronika Zofia - GUMIENNY Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MASTEJ Stanisaw Jan - WYGONIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 76

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA - MICHNAL Konrad Antoni - KIEBASA Marek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Skoyszyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 971. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 367 osb, to jest 53,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 934; 4) gosw wanych oddano 909; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - HASIAK Wiesaw Leon b) z listy nr 14 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA - LIPISKA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - RAK Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 77

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - MITORAJ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - HAJDUK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - PLACEK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 701; 4) gosw wanych oddano 688; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - CIOKOSZ Witold Piotr b) z listy nr 16 KWW BUDOWY WAW I ROZWOJU PRZYSIEK - KIELAR Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 78

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GORCZYCA Adam Jan b) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - GOLE Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 144; 4) gosw wanych oddano 1 133; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOWIK Adam b) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - BERKOWICZ Julian Bogdan - NIGBOROWICZ Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIKORA Wiesaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW SPW "RAZEM" - WIERZOWSKI Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 79

Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Tarnowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 755. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 332 osb, to jest 49,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - GDEK Eugeniusz - PTLAK Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - OCHAA Jan Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - SOPAA Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 80

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - MIETANA Tadeusz b) z listy nr 16 KWW KLUB SPORTOWY W CZELUNICY - KOBAK Lucyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - GAWE Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAREK Jzef Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KLUB SPORTOWY W CZELUNICY - CZUBIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 81

4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA - FIGLUS Tadeusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIKUA Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZE UBIENKO - BURATYN Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRAWDA - TWARG Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW BOGUSAWA WJCIKA
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 82

- ZOA Marian Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW MW - PIEKARSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy w Cmolasie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 200. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 310 osb, to jest 53,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 343; 4) gosw wanych oddano 1 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOSIOROWSKI Wiesaw Franciszek - LUBERA Zbigniew - AKOMY Krystyna - PIETRAS Lidia Teresa - TYCZKA Ewa Petronela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 83

a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU - SUKIENNIK Stanisaw - FRYC Grzegorz Piotr - ZIELISKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STOWARZYSZENIA OSTROWY - GAWE Ryszard - RZESZUTEK Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - ZIELISKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU - WARZOCHA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 84

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBAN Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU - KWANIK Wiesaw Krzysztof - MACIG Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Majdan Krlewski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 760. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 720 osb, to jest 47,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 027; 4) gosw wanych oddano 995; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MAJDAN KRLEWSKI - KAMISKI Waldemar Edward b) z listy nr 17 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - DEC Antoni Jan - GODEK Bogusaw Jzef - GURDAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 752;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 85

4) gosw wanych oddano 744; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MAJDAN KRLEWSKI - TRAWISKA Anna Franciszka - TRAWISKI Kazimierz b) z listy nr 17 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOLANO Lidia Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - BUCZEK Lucyna - GOBEK Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MAJDAN KRLEWSKI - DEPTUCH Ryszard b) z listy nr 17 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOBYLSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 548; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MAJDAN KRLEWSKI - WARGACKA Kazimiera - ZIBA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 86

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA MAJDAN KRLEWSKI - FRANUSZKIEWICZ Leszek - KOPE Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Niwiska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 597. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 585 osb, to jest 56,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLUK Zygmunt Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRYK Stanisaw Piotr c) z listy nr 14 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - LUBACH Cecylia Zofia d) z listy nr 15 KWW OJCZYZNA - MAGDA Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 87

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICEK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW SKGW GN - BAKA Lucjan Bogusaw b) z listy nr 17 KWW POGODA WACAW - POGODA Wacaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILK Krzysztof b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RG Robert Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHMIELOWIEC Jzef b) z listy nr 16 KW SKGW GN - CHMIELOWIEC Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 88

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW SKGW GN - WJCIAK Ewa - AKOMY Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUE Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DO Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy w Raniowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 625. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 389 osb, to jest 60,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 121;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 89

4) gosw wanych oddano 1 102; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA INICJATYWA - OZGA Karol b) z listy nr 17 KWW DLA ROZWOJU GMINY RANIW - FILA Daniel - KOBYLARZ Stanisaw - INDYK Marian Bolesaw - POMYKAA Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 879; 4) gosw wanych oddano 864; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - SOBOLEWSKI Dariusz Stanisaw b) z listy nr 17 KWW DLA ROZWOJU GMINY RANIW - PRU Bronisaw - PRU Edward Bolesaw - SUDO Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DLA ROZWOJU GMINY RANIW - RZESZUTEK Jan b) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA MAZURY - MUL Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 290;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 90

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WSPPRACA I ROZWJ GMINY - KOBYLARZ Wadysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENY - GROCHALA Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DLA ROZWOJU GMINY RANIW - STPIE Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DLA ROZWOJU GMINY RANIW - GANCARZ Stefan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Dzikowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 147. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 409 osb, to jest 46,80% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 91

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 628; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PANEK Eugeniusz Wojciech - SITO Jerzy b) z listy nr 15 KWW TROSKA O PRZYSZO - BOROWSKI Antoni Pawe - RZESZUTEK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA - DURAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HOPEK Karol Jan b) z listy nr 15 KWW TROSKA O PRZYSZO - TWARDOWSKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 92

4) gosw wanych oddano 266; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIADURA Stanisaw - KLECHA Edward Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW TROSKA O PRZYSZO - KOPE Jzefa - JAROSZ Jan - SOKOOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONEFA Antoni - PANEK Eugeniusz b) z listy nr 15 KWW TROSKA O PRZYSZO - NOWAK Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy Chorkwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 538. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 114 osb, to jest 48,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 93

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - WITYSKI Jerzy Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - SEKUA Maciej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOACZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZCZEPANIK Ireneusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 94

4) gosw wanych oddano 650; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - ROGALA Sebastian Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "NASZE KOBYLANY" - WIERDAK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SITAR Aleksandra b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - JAKUBOWSKI Karol Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - UKASZEWSKI Adam Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4) gosw wanych oddano 650; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CELEJ Alina b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - CZELNY Mieczysaw Konstanty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 95

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - MARKIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829; 4) gosw wanych oddano 802; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARKIEWICZ Mieczysaw b) z listy nr 15 KW STOWARZYSZENIA "ROZWJ" W KRONIE - JABECKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CHORKWKA - MALIK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Miejskiej w Dukli Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 780. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 361 osb, to jest 54,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 96

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 486; 4) gosw wanych oddano 1 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DEMBICZAK Jan b) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA - DZIEDZIC Andrzej c) z listy nr 18 KWW "DUKIELSKIE FORUM SAMORZDOWE" - PACZKOWSKI Artur Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA - MARSZA Jan b) z listy nr 18 KWW "DUKIELSKIE FORUM SAMORZDOWE" - PATLA Waldemar Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 771; 4) gosw wanych oddano 754; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "DUKIELSKIE FORUM SAMORZDOWE" - KDRA Andrzej - WGRZYN Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 97

- BOCZAR Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 616; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIRG ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 495; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KARKOSZKA Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAMI O SOBIE - GOCZ Bohdan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA - WONIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 98

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIETRU Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA - DEMBICZAK Agnieszka Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW DUKLA NASZA GMINA - BELCIK Teresa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 521. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 082 osb, to jest 47,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 761;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 99

4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WISTAK Dorota Danuta b) z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - KRUKAR Stanisaw Andrzej c) z listy nr 16 KWW "FLORIAN" - BOCZAR Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 755; 4) gosw wanych oddano 742; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULIGA Andrzej Krzysztof - KUZIEMKA Kazimierz b) z listy nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - JZEFOWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZAJNA Kazimierz Stanisaw - NIEMCZYK Waldemar Adam - DMYTRAK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 100

- DROZD Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 381; 4) gosw wanych oddano 1 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIE ukasz - PERNAL Barbara Krystyna - WOTOSZ Anna Czesawa - ZAJC Jan Jzef - ZAJC Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Jedliczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 466. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 212 osb, to jest 49,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 569; 4) gosw wanych oddano 1 546; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW GOSPODARNI - LENIAK Tadeusz Wojciech b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - KRAWCZYK Piotr Stanisaw c) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - MAR Krystyna Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 101

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4) gosw wanych oddano 671; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - KRZYSZTYNIAK Teresa Wadysawa b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - KOPE Roman Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - WONIAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWRON Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 550; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - BOEK Adrian Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 102

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 596; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - KDRA Tadeusz - MOCEK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - DZIURA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - MACIEJOWSKI Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - KOSOWICZ Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 377;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 103

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA - NASZ DOM - CHOCHOEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OCHAA Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Korczyna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 829. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 412 osb, to jest 49,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 199; 4) gosw wanych oddano 1 153; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW W TROSCE O DOBRO WSPLNE - JAKUBIK Zbigniew - PCHOPEK Grzegorz Piotr - WILUSZ Bogdan b) z listy nr 17 KWW "TWJ POWIAT" - SAMBORSKI Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 320;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 104

4) gosw wanych oddano 1 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW W TROSCE O DOBRO WSPLNE - PELCZAR Wadysaw - LIWISKI Stanisaw - WAKO ucjan Edward - WOJNAR Tadeusz Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PARADYSZ Adam Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW F.S. GMINA NASZYM DOMEM - PITERA Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW F.S. GMINA NASZYM DOMEM - KOWALSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 105

4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW W TROSCE O DOBRO WSPLNE - SOLECKI Krzysztof - WAWRZKOWICZ Jan Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW W TROSCE O DOBRO WSPLNE - HARZGA Marta - WULW Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy w Krocienku Wynym Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 185. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 249 osb, to jest 53,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 615; 4) gosw wanych oddano 604; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE KROCIENKO WYNE - DBIEC Antoni - FILAR Marek - PUDOWSKI Bolesaw Jan b) z listy nr 17 KWW "KRG" - PRUGAR-NOWAK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 106

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE KROCIENKO WYNE - KIELAR Marzena Barbara - SOBIERAJ Beata Magorzata b) z listy nr 17 KWW "KRG" - LORENS Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 722; 4) gosw wanych oddano 709; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE KROCIENKO WYNE - FOLTA Bernadeta - FRYDRYCH Jacek - MARSZAEK Edward - OMACHEL Zdzisaw Stanisaw - RONOWSKI Krzysztof Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 541; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWE KROCIENKO WYNE - GOMKA Wiesaw - OMACHEL Jan Kazimierz - PODKUL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Miejsce Piastowe Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 107

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 750. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 445 osb, to jest 50,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOZIO Jerzy - MASYK Ireneusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 913; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIDOR Jzef b) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA 2014" - DOBRZASKI Jacek - SKWARA Wiktor Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 881; 4) gosw wanych oddano 868; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA 2014" - WILGA Andrzej Wincenty - WGRZYN Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 108

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 007; 4) gosw wanych oddano 977; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DRBEK Zuzanna - LENIK Janusz b) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA 2014" - KOSZTYA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA 2014" - LENIK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 933; 4) gosw wanych oddano 905; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "WSPLNA GMINA 2014" - GLAZER Maria - URBANIAK Kazimierz - WDOWIARZ Jerzy Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOPCZAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 109

Rozdzia 45. Wybory do Rady Miejskiej w Rymanowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 691. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 763 osb, to jest 53,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 158; 4) gosw wanych oddano 1 129; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - KANDEFER Maciej Gabriel b) z listy nr 19 KWW NASZ RYMANW - KRLICKI Dariusz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - WIERNUSZ Andrzej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4) gosw wanych oddano 794; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KIELAR Kazimierz Szczepan b) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - ROWICZ Marian Antoni

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 110

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - ADAM Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PELCZARSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - CHODYNIECKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZYBYA-OSTAP Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 111

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SOLIDARNA GMINA RYMANW - TOMKW Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRUK Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PITRUS Andrzej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 708; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - SMOLIK Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 693;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 112

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RAJNIK Tomasz Jan b) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWCY RAZEM-RYMANW - CHENTOSZ Micha Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy Wojaszwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 733. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 878 osb, to jest 42,74% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 971; 4) gosw wanych oddano 954; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - URBANEK Grzegorz b) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - BLICHARCZYK Stanisaw Jzef - GAJ Pawe - GROCHMAL Urszula Stanisawa - URBANEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - WYWIRSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 113

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZIK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WANAT Wadysaw b) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - ZAWISZA Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STEFASKI Sawomir Jan b) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - MAZUR Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - STEFANIK Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 114

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - JUCHA Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - WGRZYNIAK Antoni Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MAA OJCZYZNA - WJCIK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy Jaliska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 637. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 985 osb, to jest 60,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 115

4) gosw wanych oddano 136; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAGIEROWSKI Bolesaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZYMCZAKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MEZGLEWSKA Teresa Helena b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LORENC Ignacy c) z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - LORENC Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FARBANIEC Mariusz - MADEJ Leszek b) z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - MADEJ Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 116

- SMOLE Piotr Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GWID Bogusawa c) z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - KOSTYCZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PELCZAR Renata b) z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - KROK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KORYTKO Magorzata Elbieta b) z listy nr 15 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - FUTYMA Wacaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Miejskiej w Leajsku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 880. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 876 osb, to jest 49,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 117

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 370; 4) gosw wanych oddano 1 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "MOJE MIASTO LEAJSK" - DZIURA Ryszard Jzef - STEFASKI Ireneusz Marian b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO LEAJSK - KARAKUA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 037; 4) gosw wanych oddano 1 010; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "MOJE MIASTO LEAJSK" - SAS-GONTARZ Eleonora Maria b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO LEAJSK - BRYNIARSKI Wadysaw - WYLA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 682; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAROSZ Jerzy Jan b) z listy nr 20 KWW "MOJE MIASTO LEAJSK" - SOEK Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 631; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 118

a) z listy nr 20 KWW "MOJE MIASTO LEAJSK" - POLICZKIEWICZ Zbigniew Jakub b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO LEAJSK - WYSZYSKI Damian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 797; 4) gosw wanych oddano 780; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KWIECISKI Marek Jan b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO LEAJSK - KULPA Bogusaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 334; 4) gosw wanych oddano 1 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SROKA Stanisaw Jzef b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO LEAJSK - PUDEKIEWICZ Zbigniew Micha - STELIGA Lech Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Grodzisko Dolne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 539. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 442 osb, to jest 52,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 119

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - RYFA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - RYDZIK Zbigniew Kazimierz b) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - MI Mariusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - KASPRZAK Katarzyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 120

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - ZYCH Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4) gosw wanych oddano 706; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - BECHTA Teresa - GDASKI Andrzej Pawe - JONIEC Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - GDASKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - KOPYT Dariusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 121

4) gosw wanych oddano 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NICPO Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KULPA Stanisaw c) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA GRODZISKO DOLNE - CISEK Anna - SZKLANNY Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Kurywka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 990. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 123 osb, to jest 53,21% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 773; 4) gosw wanych oddano 765; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOCHA Wiesaw b) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - PLESKACZ Zbigniew Stanisaw - NIEMIEC-DZIEKAN Zofia Krystyna - BOREK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 122

a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - WALIKO Zygmunt Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 641; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW KURYWKA RAZEM - LEWKOWICZ Kazimierz Jzef - SOCHA Robert Marek - LIBER Piotr Kazimierz - KOTULSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAZUREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KY Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUSY Dominik Pawe
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 123

b) z listy nr 19 KWW TADEUSZ APKA - APKA Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZAP Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULPA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Lubaczowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 345. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 067 osb, to jest 48,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO LUBACZW - MAMCZURA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 124

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOCH Pawe b) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO LUBACZW - CIOCH Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 776; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO LUBACZW - MAZURKIEWICZ Irena b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - MAECKI Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO LUBACZW - HADEL Marek Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 877; 4) gosw wanych oddano 859; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JASKLSKI Wadysaw b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STRYCHARZ Magorzata Irena
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 125

c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STUPAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 537; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - KUSEK Stanisaw Wojciech - HUK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUDZIC Rafa Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZE MIASTO LUBACZW - RADOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SWATEK Zenon Jerzy
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 126

b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - ARGASISKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Miejskiej w Cieszanowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 140. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 625 osb, to jest 59,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW FORUM OBYWATELSKIE MG CIESZANW - ZABORNIAK Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 952; 4) gosw wanych oddano 928; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CIESZANW - WILUSZ Ryszard Jzef b) z listy nr 15 KWW FORUM OBYWATELSKIE MG CIESZANW - DZIADUA Edward Wojciech c) z listy nr 16 KWW MOJE MIASTO - ZAJC Jacek Andrzej d) z listy nr 18 KWW NASZ CIESZANW - BRO Wojciech Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 127

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MARIA KOSTRZYCKA - KOSTRZYCKA Maria Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CIESZANW - BIELKO Piotr Robert - MYLIWY Stanisaw Andrzej - PACHOEK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA CIESZANW - ZABORNIAK Fryderyk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CIESZANW - CHOMYSZYN Stanisawa - CIEPY Marian Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 128

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW GMINA CIESZANW - KOCIOEK Zdzisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 550; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW FORUM OBYWATELSKIE MG CIESZANW - KDZIOKA Janina - LESICZKA Zygmunt Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Horyniec - Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 107. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 236 osb, to jest 54,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO - PORADA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 604;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 129

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO - SZAGANIEC Stanisawa b) z listy nr 16 KWW LEPSZA GMINA LEPSZE YCIE - NEPELSKI Marian - SERAFIN Danuta Maria c) z listy nr 17 KWW HORYNIEC-ZDRJ 2010 - POGORZELEC Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO - ZUBA Stanisaw b) z listy nr 17 KWW HORYNIEC-ZDRJ 2010 - DZIECHCIARZ Tadeusz - WONY Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO - ZABORNIAK Zofia Maria b) z listy nr 17 KWW HORYNIEC-ZDRJ 2010 - KUDYBA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 130

- GLINIAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW HORYNIEC-ZDRJ 2010 - CAKA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZAWARA Robert Janusz b) z listy nr 17 KWW HORYNIEC-ZDRJ 2010 - MAZURKIEWICZ Wiktor Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA NASZA PRZYSZO - SZMAGARA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Lubaczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 906. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 033 osb, to jest 58,40% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 131

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643; 4) gosw wanych oddano 623; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUTKOWSKI Marian Filip b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - MAZIARZ Zdzisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - MAZURKIEWICZ Maciej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - MAZURKIEWICZ Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POTYM Jan b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 132

- HYPIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - KOSIOR Wiesaw Stanisaw - SUCHY Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4) gosw wanych oddano 557; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - PILIP Marek b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - MINDZIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW - HUK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZW
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 133

- COZAC Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SORO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZESZOWSKI Henryk Adam b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA - SZPYT Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Miejskiej w Narolu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 643. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 537 osb, to jest 44,96% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 730; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 134

- OBUCHOWSKA Maria - SZAWARA Krzysztof Piotr - PATAUCH Grzegorz Jan b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA - CZSTKIEWICZ Janusz Emil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALEC Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - ULICKI Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOMINIK Grzegorz Leon 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA - SONIEC Marian Tomasz
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 135

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILCZYSKI Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACHLARZ Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUKIEKA Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAAS Wadysaw b) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - OTECKI Wiesaw Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 136

4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE - KRZYSZYCHA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAZURKIEWICZ Ryszard Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Miejskiej w Oleszycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 331. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 125 osb, to jest 58,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA OZIMKA NASZA GMINA - CISEK Waldemar Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO GMINY OLESZYCE

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 137

- SZYK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 781; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO GMINY OLESZYCE - SOPEL Janusz - KRAWIEC Zbigniew Stanisaw b) z listy nr 18 KWW PIOTRA OZIMKA NASZA GMINA - MATYASZEK Janina Anna c) z listy nr 19 KWW ROZWJ GMINY OLESZYCE - RYMAROWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 867; 4) gosw wanych oddano 847; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW PRZYSZO GMINY OLESZYCE - KOPE Jacek Antoni - KOT Anna Maria b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA OLESZYCE - OSUCH Wiesaw Julian c) z listy nr 18 KWW PIOTRA OZIMKA NASZA GMINA - PRACAO Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZGODA - BUKSAK Franciszek - CZAJKOWSKI Czesaw
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 138

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNA GMINA OLESZYCE - PELC Bolesaw b) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZGODA - STOPYRA Zdzisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZGODA - LINEK Janusz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Gminy Stary Dzikw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 698. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 386 osb, to jest 64,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 636; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW B. MAECKIEJ GMINA BEZ PODZIAW - GORAJ Jzef Stanisaw - JONIEC Adam

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 139

b) z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY WSPLN SPRAW - STACHW Edward - ZAJC Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 849; 4) gosw wanych oddano 821; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NIECKARZ Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LIWE Elbieta - ROKOSZ Jzef c) z listy nr 16 KWW EDUKACJA I ROLNICTWO WSPLNE DOBRO - TRACZ Adam d) z listy nr 17 KWW CEWKW PRZYSZO I ZMIANY - OTULAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW B. MAECKIEJ GMINA BEZ PODZIAW - KANTOR Eugeniusz - MACIEJAK Ryszard Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WENEK Jerzy b) z listy nr 15 KWW DOBRO GMINY WSPLN SPRAW
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 140

- JASZCZYSZYN Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GORAJ Tadeusz b) z listy nr 14 KWW B. MAECKIEJ GMINA BEZ PODZIAW - SYRYO Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy Wielkie Oczy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 104. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 059 osb, to jest 66,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723; 4) gosw wanych oddano 723; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZYWORCZKA Janusz b) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - MACH Antoni c) z listy nr 15 KWW WSPLNA GMINA - KUMIERCZAK Jzef Adam - POCHODAJ Edward d) z listy nr 16 KWW WSPLNA WIE - LICHACZ Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 141

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - PIETRUCHA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - SOPEL Janusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAR Stanisawa Aniela b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FURMAN Franciszek c) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - JANECZKO Mariusz Jan - NIENAJADO Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LECHOCISKI Zbigniew
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 142

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WACNIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - JACYK Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW ROZWJ GMINY WIELKIE OCZY - BAJAN Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miasta acuta Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 608. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 378 osb, to jest 50,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 143

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 981; 4) gosw wanych oddano 942; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUPAR Joanna - URAWSKI Wrzesaw Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ACUT - MIASTO NOWYCH SZANS - BARTMAN Jacek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 181; 4) gosw wanych oddano 1 162; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ROMAN Monika Beata b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY ACUT - DUBIEL Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 215; 4) gosw wanych oddano 1 164; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIAJKA Jzef b) z listy nr 16 KWW W TROSCE O ACUT - KUNIAR Jadwiga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 144

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "KULTURA I SPORT" - SZCZEPANIAK Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 809; 4) gosw wanych oddano 785; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW W TROSCE O ACUT - KLUZ Zdzisaw Stanisaw b) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU - KLUZ-ZAWADZKA Jolanta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 023; 4) gosw wanych oddano 998; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARNAT Andrzej b) z listy nr 25 KWW NA JAZZOW NUT - GRABOWSKI Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 139; 4) gosw wanych oddano 1 105; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOCHMAN Robert Marek
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 145

b) z listy nr 18 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU - GRABOWSKI Robert c) z listy nr 21 KWW ACUT - NASZE MIASTO - KUNIAR Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy Biaobrzegi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 438. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 304 osb, to jest 51,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 691; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUPEK Kazimierz Pawe b) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - BEDNARZ Kazimierz - PRAJS Bogdan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - KUBIS Jadwiga - WOJNAR Stanisawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 146

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - DZIURA Tadeusz Wojciech - ZDBARZ Wanda b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNI RAZEM - GAKA Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - AK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - KUKULSKI Mieczysaw Sawomir - NAWROT Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - KLUZ Antoni Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 147

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - PRAJS Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "ROZWJ GMINY" - JAROSZ Franciszek Jan - WITONIOWSKI Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Czarna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 436. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 214 osb, to jest 56,67% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KULKA Dariusz Bernard b) z listy nr 18 KWW WIE CZARNA - CHUDZIK Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 148

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - BALAWENDER Jadwiga Julia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - JAROMI Zdzisaw Andrzej - GWIZDAK Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 397; 4) gosw wanych oddano 1 370; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NASZ DOM-KRZEMIENICA" - BUK Zenon Stanisaw - DZIEDZIC Tomasz Witold - PASIERB Piotr Andrzej - REJMAN Mieczysaw Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 653; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BUDZY Tadeusz b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - GOWIAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 149

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - CAKA Piotr Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - JUREK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHMIEL Teresa Maria b) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA CZARNA - LEPIANKA Grzegorz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Markowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 200. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 731 osb, to jest 52,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 150

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 793; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINY MARKOWA" - KILIAN Edward - SZPYTMA Stanisaw b) z listy nr 18 KWW TRADYCJA, ROZWJ I PROMOCJA GMINY - NIEMCZAK Jzef - BYTNAR Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 054; 4) gosw wanych oddano 1 043; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 "KWW NOWOCZESNA GMINA" - SZPYTMA Robert Ryszard b) z listy nr 18 KWW TRADYCJA, ROZWJ I PROMOCJA GMINY - GONCIARZ Maria Magdalena - HOMA Edward Antoni - SAGAN Piotr - BORATYN Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 659; 4) gosw wanych oddano 651; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZD GMINY MARKOWA" - KISAA Andrzej b) z listy nr 17 "KWW NOWOCZESNA GMINA" - SZUBART Robert Jzef c) z listy nr 18 KWW TRADYCJA, ROZWJ I PROMOCJA GMINY - WRONA Urszula Maria d) z listy nr 20 KWW DOBRA STRONA GMINY
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 151

- MAC Mirosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 "KWW NOWOCZESNA GMINA" - PIKUA Ryszard b) z listy nr 19 KWW MARKOWA- NASZA MAA OJCZYZNA - SOCHA Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Rakszawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 301. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 124 osb, to jest 58,93% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 911; 4) gosw wanych oddano 894; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAKSZAWA WSPLNA SPRAWA - CIELICKA Izabela Helena - PRZYBYO Pawe - WALAWENDER Witold Wadysaw b) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010" - BLAJER Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 152

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 638; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAKSZAWA WSPLNA SPRAWA - WANIOWSKI Janusz Andrzej - PLI Franciszek b) z listy nr 19 KWW SPRAWIEDLIWA RAKSZAWA - PANEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 635; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SZANSA DLA RAKSZAWY - JANAS-PIWISKA Marzena Agata b) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010" - BABIARZ Elbieta Maria c) z listy nr 19 KWW SPRAWIEDLIWA RAKSZAWA - STYBEL Jan Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010" - BUSZTA Franciszek - RUPA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010"
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 153

- PIERSIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010" - CHAJEC Teresa Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "RAKSZAWA 2010" - TAMA Zenon Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy oynia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 345. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 970 osb, to jest 55,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 972; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW OYNIA 2010 - CZECH Stanisawa - KULIKOWSKA Danuta - DBEK Jan - KOCZ Franciszek b) z listy nr 17 KWW NOWA OYNIA 2010

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 154

- LIWA Anna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 083; 4) gosw wanych oddano 1 065; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW OYNIA 2010 - WRBEL Stanisaw Roman - TKACZ Jzef - OPAKA Krystyna b) z listy nr 17 KWW NOWA OYNIA 2010 - KARP Maria Magorzata - DZIURZYSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW OYNIA 2010 - FUS Teresa Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HAAS Jan b) z listy nr 18 KWW "TP" - URBAN Tadeusz - KULPA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 155

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW OYNIA 2010 - WJCIK Anna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Borowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 425. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 531 osb, to jest 57,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 721; 4) gosw wanych oddano 705; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAPAA Ryszard b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIKA Stanisaw Jan c) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - TARAN Marian Jan d) z listy nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ - SERAFIN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUJAK Stanisawa Jadwiga

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 156

b) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - KUZARA Magdalena Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY SL "OJCOWIZNA" - JAROSZ Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHALAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - GUDZ Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - KUSEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 157

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAPAA Fryderyk Mikoaj b) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - SMOLE Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - PEZDA Zbigniew Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "BOROWA-WSPLNA SPRAWA" - WICEK Mieczysaw - MORYTO Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy w Czerminie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 343. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 759 osb, to jest 51,64% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 158

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 842; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBO Wadysaw Ryszard b) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - MUCHA Jan Stanisaw - MYJAK Jan c) z listy nr 19 KWW WSI CZERMIN - PIEWAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - LE Stanisaw Jzef b) z listy nr 17 KWW "RAZEM" GMINA CZERMIN - AZ Jerzy Jan c) z listy nr 18 KW ZWIZKU SOWIASKIEGO - BUKAA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - DULIK Walenty - TRELA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 159

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - MAJOCHA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - ZIOMEK Jan Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - PISARCZYK Pawe Wiesaw - KUKLISKI Wadysaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - SERAFIN Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 160

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SOTYSW I STRAAKW" - PAJK Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Gawuszowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 240. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 400 osb, to jest 62,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAEK Magorzata Beata - TYMUA Janusz b) z listy nr 16 KWW JANA NOWAKA - GNIDA Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JANA NOWAKA - SOKALSKI Kazimierz Czesaw b) z listy nr 17 KWW RB - ZAUCKI Marek Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 161

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JANA NOWAKA - CZERW Marta - JAMROZY Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DEMBISKI Edward Henryk - MAZIARZ Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JANA NOWAKA - BUKOWSKI Leszek - MAREK Ewa - WITEK Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JANA NOWAKA - MARKOWSKI Jerzy
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 162

- NOWAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRBOSZ Bogusaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy Mielec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 978. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 827 osb, to jest 48,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEW DZIAOWSKI - KICILISKA Urszula Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW PSG W MIELCU - MIKA Wanda Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 163

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 974; 4) gosw wanych oddano 915; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIKORA Stefan Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PATERAK Zofia Helena c) z listy nr 24 KWW A.KDZIORA - KDZIOR Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNY URZD - SPRAWNA GMINA - CYGAN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 775; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GMINA DLA WAS" - MOTYL Piotr Rafa b) z listy nr 19 KWW ANNY CZERKIES - CZERKIES Anna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 164

- RZDZKI Wodzimierz Stanisaw b) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEW DZIAOWSKI - BANIA Magdalena Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 640; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GMINA DLA WAS" - SKIBA Zenon Jzef - DZIEKAN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 730; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAWALEC Mariusz Wiesaw b) z listy nr 16 KWW PRZYJAZNY URZD - SPRAWNA GMINA - KOODZIEJ Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZBIGNIEW DZIAOWSKI - KUMOREK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Gminy w Padwi Narodowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 342.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 165

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 752 osb, to jest 63,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 662; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYCEK Jan - UZAR Janusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIERG Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZE ZARWNIE" - RUP Marian Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOEK Edward Wiesaw - MOKRY Andrzej Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 166

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIK Janusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NAPIERACZ Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Anna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW PRS POKOLENIA-RAZEM - PANEK Wiesaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALIK Marian
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 167

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUCHARCZYK Magorzata Barbara b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - UZAR Jan Jzef c) z listy nr 16 KWW PRS POKOLENIA-RAZEM - UZAR Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAZUR Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Miejskiej w Przecawiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 734. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 313 osb, to jest 49,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW PSG W MIELCU

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 168

- FELG Sawomir Jan b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - RATAJ Andrzej Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIEMBAB Renata Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - SUKIENNIK Maria Jadwiga b) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA RZEMIENIA" - MODZIOCH Stanisaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 886; 4) gosw wanych oddano 863; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUSIN Krzysztof Feliks b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - KRAWCZYK Zenon Adam - KOZIO Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 169

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - GRZELAK Wadysaw Andrzej - KUDA Jan Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - BOGDAN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - GAWRY Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - KOPERA Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 289;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 170

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY - JUREK Zbigniew Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DYMEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Miejskiej w Radomylu Wielkim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 673. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 379 osb, to jest 50,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 310; 4) gosw wanych oddano 1 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY RADOMYL WIELKI - SZCZUREK Andrzej Szczepan b) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - GODEK Jarosaw Adam - JAROSZ Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 511;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 171

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - OLEKSIAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIDURA Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 874; 4) gosw wanych oddano 858; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - GRZECH Stanisaw Tadeusz b) z listy nr 21 KWW "RUCH ROZWOJU WSI" - ZBOCH Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - RY Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 172

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BACH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - PARA Stanisaw - SMAGACZ Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JUZBA Wioletta Zofia b) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - STOPA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - SETERA Zuzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 173

a) z listy nr 19 KW PSG W MIELCU - MIKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy Tuszw Narodowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 066. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 471 osb, to jest 57,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FURDYNA Jzef Zdzisaw b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA TUSZW NARODOWY - WIERCZEK Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 621; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA TUSZW NARODOWY - CIEMIGA Ryszard Jzef - KRLIKOWSKI Zbigniew Jzef - WITEK Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 272;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 174

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA TUSZW NARODOWY - SOWA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUAWA Jzef b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA TUSZW NARODOWY - GRDZIEL Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RUP Andrzej - KAPEL Krzysztof Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONEFA Marian Piotr b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA TUSZW NARODOWY - HYJEK Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 175

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NKWW WSI SARNW - PATERAK Zenon Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAZIARZ Waldemar - SMYKLA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Wadowice Grne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 636. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 062 osb, to jest 54,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - SYPEK Zdzisaw Wadysaw - MIDURA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 176

4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA WADOWICE GRNE" - MIDURA Aleksandra b) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - PIETRAS Marian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - STOPA Kazimierz - MACIEJAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZOT Jzef b) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - AUGUSTYN Marcin Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - CZEPIEL Ryszard Wiesaw - PIECHOTA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 177

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - WGRZYN Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNA GMINA WADOWICE GRNE" - CISO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - DZIUBEK Franciszek Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PRZEBENDW - PIECHOTA Jzefa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 178

4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW PSG W MIELCU - KRAWIEC Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy w Harasiukach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 051. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 728 osb, to jest 54,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - BRYTAN Zdzisaw Krzysztof - JEDNACZ Jzef Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - MAZUREK Aneta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 179

a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - EBKO Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - PRZYTUA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - STRUK Elbieta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY - KARGOL Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - MAEK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 180

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA - GARBACZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DZIURA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - DERYLAK Mirosaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA WIE RAZEM - SOKAL Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 181

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY - SPRYSAK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ALTERNATYWA - IGRAS Barbara Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY - OGA Ewa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy w Jarocinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 411. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 296 osb, to jest 52,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 549; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 182

a) z listy nr 17 KWW WYBORY SAMORZDOWE JAROCIN 2010 - OLEKSAK Antoni Micha b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - BK Kazimierz Jzef - AK Dariusz Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WYBORY SAMORZDOWE JAROCIN 2010 - KIEB Zofia b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - CIELA Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - PIERG Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GORCZYCA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 183

4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMARADZKI Pawe Damian b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - SIEMBIDA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAWOWSKI Mieczysaw Eugeniusz b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - SROKA Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KURZYNA Zdzisaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WYBORY SAMORZDOWE JAROCIN 2010 - OLSZWKA Aniela Stefania b) z listy nr 20 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY - SMUTEK Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 184

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - ISKRA Bogusaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Jeowe Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 967. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 206 osb, to jest 60,37% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 730; 4) gosw wanych oddano 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNA GMINA - KOC Marian - KOZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 849; 4) gosw wanych oddano 840; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNA GMINA - STPAK Marek - GUSZAK Jzef - DRELICH Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 185

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - TRELA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAAMI - WYKA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - SIBIGA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "STRAAK W KRZYWDACH" - YKO Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 186

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - BIELE Grzegorz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAYSA Henryk b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - CIAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - CHAMOT Piotr b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNA GMINA - KOODZIEJ Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - BAJEK Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy Krzeszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 187

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 511. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 739 osb, to jest 49,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA PRZYJAZNA - MYNARSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - WJCIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - KUTMAN Micha b) z listy nr 21 KWW "ROTUNDA" - NIWISKA Agnieszka Elbieta - PAC Jan Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 188

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "ROTUNDA" - SKAKUJ Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - DZIEDZIC Stanisaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NOWA PRZYSZO - KARGOL Tadeusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW N.S.K.D. - TORBA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - OLSZWKA Mariusz
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 189

- PARADKA Czesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - EBKO Piotr - JAJAK Zbigniew Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - DECHNIK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA PRZYJAZNA - ZAWADA Jzef Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 368. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 650 osb, to jest 43,62% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 190

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MOSKAL Anna Aniela - J Maria Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MODZI PRZEDSIBIORCZY - PIDEL Piotr Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "CZAS NA ZMIANY" - PDLOWSKI Marian Henryk b) z listy nr 20 KWW TWJ SAMORZD - ROS Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 191

- CZAJA Jerzy b) z listy nr 20 KWW TWJ SAMORZD - WOOSZYN Edward Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOCHNIA Grzegorz b) z listy nr 20 KWW TWJ SAMORZD - DUGOSIEWICZ Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WARCHO Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TWJ SAMORZD - PIEKARZ Ryszard - BURDZY Robert Andrzej - SERAFIN Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 192

4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TWJ SAMORZD - SOWA Grayna - MACZUGA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Miejskiej Ulanowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 644. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 133 osb, to jest 47,16% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POKORA Roman - BRONKIEWICZ Zofia Maria b) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - WJCIK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAIK Jzef b) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - GARBACZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 193

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - GRZYBOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - WOOSZYN Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - PRZEMYKALSKI Stanisaw - SOLAN Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - MAEK Edward Franciszek - WJTOWICZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 194

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - SMUTEK Wanda Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIDEL Wacaw Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - GRZYBOWSKI Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GARBACZA - NIKOLAS Zdzisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Bircza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 398.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 195

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 341 osb, to jest 61,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 567; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - BOBOWSKI Wojciech - BUCZEK Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - WILGUCKI Tadeusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JESTEMY RAZEM - CHROBAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - WILGUCKI Adam
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 196

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - PANKIEWICZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - MADEJ Teresa Katarzyna b) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - PACAWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - PISZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - LICHOTA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 197

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW URBAN - URBAN Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - WAN Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - OKOOWICZ Ryszard Stanisaw b) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - MLICZEK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYJAZNA GMINA BIRCZA - CAP Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 198

Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy Dubiecko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 679. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 848 osb, to jest 50,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - MAKUCH Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIJANKA Krzysztof Dariusz b) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - URAWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - HENDZEL Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 199

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FIK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - TOMASZEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW SZKOA MARZE - PAWLUS Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 967; 4) gosw wanych oddano 938; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAL Kazimierz b) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - SZYMASKI Roman c) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - SZYMASKI Bogusaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 200

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIACZYSKI Zygmunt b) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - JURECZKO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW FRACZAK RYSZARD - FRACZAK Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - PELO Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - MAKUCH Ryszarda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 201

Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy Fredropol Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 415. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 850 osb, to jest 64,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - MLA Edward b) z listy nr 25 KWW WIESAWY RADNIK FASOWSKIEJ - RADNIK-FASOWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - PODBILSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - BEREZA Stanisaw - JANOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 202

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RYSZARD MIROWSKI - KOUCH Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RYSZARD MIROWSKI - SOWIK Janina b) z listy nr 21 KWW NIEEK - TURCZYSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - GULIK Ariel Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - KRZYANOWSKI Kazimierz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 203

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - PLIZGA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - ROGOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - JANISZCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NIEEK - LICHOTA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 204

4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RYSZARD MIROWSKI - HALISZCZAK Wodzimierz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy Krasiczyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 791. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 145 osb, to jest 56,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - KOZIO Adam - KRL Henryk - STADNIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KRASICZYN - MOTYL Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 239;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 205

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KRASICZYN - CHROBAK Piotr Grzegorz b) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - SUS Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KRASICZYN - HOLICKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - DYBOWSKA-RY Irena Dorota - RACZKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KRASICZYN - BILISKI Artur Janusz b) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - MOCISZKO Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 206

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - MYNARSKI Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - UC Piotr Ireneusz b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KRASICZYN - KURASZ Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GOSPODARNA GMINA KRASICZYN - JEDYNAK Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Krzywcza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 941. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 111 osb, to jest 53,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 207

4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZARNIECKI Adam Micha b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - BOSAK Marek Zygmunt - PKALSKI Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - URBAN Zdzisaw - OPAKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - KRL Tadeusz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - WOLARZ Agata Katarzyna b) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA - BANA Boena Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 208

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAWICKI Wojciech Jerzy b) z listy nr 22 KWW MODZIE NASZ PRZYSZOCI - SOBOL Wacaw Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - KRZYWISKI Bogusaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - BAJDA Jzef - LEWIARZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - MARTYN Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 209

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA - NAPORA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy Medyka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 979. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 035 osb, to jest 60,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNY CEL - WALCZYSZEWSKI Jan Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - ACH Zygmunt Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 210

4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - KUBAS Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECH KULASZKA - KDZIOR ukasz Stanisaw b) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - DRYMAJO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 678; 4) gosw wanych oddano 653; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECH KULASZKA - KDZIERSKI Stanisaw b) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - SZYMCZYSZYN Dariusz August - MIGIELSKI Robert Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 619; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECH KULASZKA - MIKITKA Wodzimierz Kazimierz b) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - SZCZYGIE Gerard Micha - WGRZYN Witold
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 211

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECH KULASZKA - OLECH ukasz Grzegorz b) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - OPALUCH Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA IWASIECZKO - DACYK Dariusz Micha - WIRZYSKA Elbieta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Ory Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 746. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 039 osb, to jest 59,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMARZ Stanisaw Tadeusz

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 212

b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - HAWRO Magorzata Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - DEMSKI Janusz - DURBAJO Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOTA Marian b) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - KUTER Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - AMASZ Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 213

a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - WILK Eugeniusz b) z listy nr 23 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY - WOJTOWICZ Magdalena Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOTOWIDO Jzef Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 601; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW WSPLNA SPRAWA 2010 - HOYSZKO Janusz Marek - SADOWY Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MAA OJCZYZNA - SZCZYGIE Wadysaw b) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA ORY - STASIA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 214

4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIUSZY Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Przemyl Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 730. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 765 osb, to jest 48,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA KRWNICKA - OLESZEK Krzysztof Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - KINASZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 215

- CZERNIAK Zbigniew Roman - KOCYA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 584; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KWIATKOWSKA Janina Maria b) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - PACUA Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - KONIUSZY Jan - TOMAKA Boena Romana 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - REPICH Andrzej b) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - MINIAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 216

4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - WINIOWSKI Arkadiusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 798; 4) gosw wanych oddano 781; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA KOWALSKIEGO - OLSZASKA Maria - SOLARSKI Tomasz Ryszard - WASIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW JANUSZ PACZKOWSKI - PACZKOWSKI Janusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy Stubno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 380. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 030 osb, to jest 43,28% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 217

a) z listy nr 18 KWW OSP STUBNO - JAMROZY Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNY CEL GAJE - NOGA Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU - KALAWSKI Janusz b) z listy nr 23 KWW NASZ KALNIKW - DACKO Tadeusz - OWAANY Jzef - MELNYCZEK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NAKO - ZWIERKOWSKI Jzef - KOCIUBA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW OSP STUBNO - FRANKIEWICZ Halina
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 218

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP STUBNO - STYCZYSKI Wadysaw Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OSP STUBNO - PIETRUSZKA Jzef - WASIEWICZ Grzegorz Maciej b) z listy nr 19 KWW RADY RODZICW - PIESTRAK Maciej Jzef - MAKAROWSKI Tomasz Pawe - HAJDUK Marek Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy urawica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 064. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 701 osb, to jest 56,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4) gosw wanych oddano 641; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY URAWICA - CHOMINA Jzef Marian

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 219

b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - WOJTOWICZ Ryszard Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 630; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - WOJNAROWICZ Henryk - WOOSZYN Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - KDZIORA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - PACZKOWSKI Jzef Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY URAWICA - KLEPAK Dariusz Witold
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 220

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - SZOZDA Wacaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 610; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - JAROCH Krzysztof Ryszard - KOCHANOWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 898; 4) gosw wanych oddano 1 835; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY URAWICA - SKADOWSKI Krzysztof Bogdan - JAREMCZUK Marek Jzef b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - FAC Lucjan Leszek - KORCZYSKI Rafa Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 221

a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNA GMINA URAWICA - RABKA Janusz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Miasta Przeworska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 065. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 888 osb, to jest 52,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNY PRZEWORSK - KRZYWONOS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - UK Mieczysaw b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNY PRZEWORSK - KACZMAR Adam Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 222

- ZABOCKI Adam Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 850; 4) gosw wanych oddano 820; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAJBA Tomasz Jzef b) z listy nr 18 KWW SOLIDARNY PRZEWORSK - MRZ Gustaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOJDER Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOLIDARNY PRZEWORSK - GMYREK Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWOWSKI Jan
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 223

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 033; 4) gosw wanych oddano 984; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHOLEWA Elbieta Anna - ROZPOTYSKI Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 924; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW MARII DUBRAWSKIEJ LICHTARSKIEJ - DUBRAWSKA-LICHTARSKA Maria Magorzata - DUDEK Roman Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - UCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW MARII DUBRAWSKIEJ LICHTARSKIEJ - KRZAN Tomasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 224

Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Adamwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 332. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 895 osb, to jest 56,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOBKO Czesaw - POPIK Jzef b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZESZOWIEC Stanisaw c) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA ADAMWKA - SZYSZKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRZYSKI Zygmunt b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LISIK Artur Stanisaw - LUTY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 225

4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA ADAMWKA - CIURKO Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBAJ Edward Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 648; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIAO Pawe b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KY Jan - PAWOWIEC Adam Jan - DUBEL Antoni - BRZYSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POE Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 226

Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Ga Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 690. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 413 osb, to jest 65,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 867; 4) gosw wanych oddano 852; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BCAL Bogdan - PACUA Emil Andrzej - SAS Zbigniew - STAKO Lesaw Jakub b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUD ukasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - REIZER Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW LEPSZE JUTRO

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 227

- TONIA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOJDER Marek Stanisaw b) z listy nr 15 KWW LEPSZE JUTRO - KIEB Franciszek c) z listy nr 18 KWW DBW RAZEM - BAWOR Eugeniusz - KOWALIK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HOMIK Mieczysaw b) z listy nr 15 KWW LEPSZE JUTRO - DYRKACZ Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAJCHER Marian Wojciech - PIENIEK Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 228

Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Jawornik Polski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 890. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 820 osb, to jest 72,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWCW - KOBA Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KAROLA CHOHURY - CHOHURA Karol Kamil b) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - PIENIEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWCW - GOMKA Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 229

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 691; 4) gosw wanych oddano 657; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - BURY Tadeusz Feliks - JAMROZIK Tomasz Jerzy - PIENIDZ Tadeusz Stanisaw - ACZEK Bogusaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - MAKARSKI Marek Stanisaw - SZMULIK Tomasz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 557; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUBAS Adam b) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - JURKIEWICZ Joanna Marta - ELISKO Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 230

a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - GOMUKA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PETYNI - KDZIOKA Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Miejskiej w Kaczudze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 397. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 219 osb, to jest 55,54% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 551; 4) gosw wanych oddano 1 508; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA KACZUGA - KOZOWSKA Alicja Zofia b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - DRG Emil Witold - KDZIOKA Adam Andrzej c) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 - BRODA Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 231

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - CIELISKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 682; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - BOCHNAK Jzef - LISZKA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 544; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - JADWISIECZAK Zenon b) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 - DUTKA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - ZIBA Bolesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 684; 4) gosw wanych oddano 663;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 232

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - DZIUK Sawomir Pawe b) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 - STRYCZEK Sawomir Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KACZUGA - RCZKA Halina Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 2010 - DUNIEC Boena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PILEK Sabina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Gminy Przeworsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 569.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 233

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 943 osb, to jest 51,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - RUCHAA Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - DRABIK Tadeusz Jakub - WOJTAS Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 797; 4) gosw wanych oddano 783; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUCHA Bogdan Stanisaw b) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - BOCHESKI Mieczysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 234

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KISIEL Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 936; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MACHNIAK Stanisaw b) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - PCZKA Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 854; 4) gosw wanych oddano 832; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHUDZIK Barbara b) z listy nr 15 KWW STANISAWA SUPERSONA - SUPERSON Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 528; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - YA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 399;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 235

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZ SAMORZDNY POWIAT - LASEK Leszek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - WILK Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 668; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIENIEK Stanisaw Andrzej b) z listy nr 18 KWW NIEZALENI SAMORZDNI - ORZECHOWSKA Jadwiga Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejskiej w Sieniawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 556. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 672 osb, to jest 66,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 236

a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - KUDAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SIENIAWSKIE FORUM SAMORZDOWE - CIURKO Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - CHAMIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - NABRZESKI Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - MRZ Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 237

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SIENIAWSKIE FORUM SAMORZDOWE - KRZYAK Grzegorz b) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - BAJOR Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - OCHAB Edward - STRUG Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BACHRZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 105; 4) gosw wanych oddano 1 079; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ - CEGLAK Marian Wadysaw - CZY Andrzej Adam
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 238

- KRL Danuta - LUTY Ryszard - SUSZYO Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Trycza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 452. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 850 osb, to jest 59,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 689; 4) gosw wanych oddano 666; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PRAWICA - CEBULA Ryszard - JAKUBIEC Teofil Rudolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NINIK Janusz b) z listy nr 15 KWW PRAWICA - FLAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 901; 4) gosw wanych oddano 872;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 239

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Stanisaw b) z listy nr 17 KWW PRZYSZOC NASZEJ GMINY - KOGUT Stanisaw - RZECZYCA Antoni Krzysztof c) z listy nr 18 KW GNIEWCZYSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU - MAZUR Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 506; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KORNAFEL Janusz b) z listy nr 17 KWW PRZYSZOC NASZEJ GMINY - KORPETA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA BARTUSIA - KORNAFEL Marta Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZOC NASZEJ GMINY - GURAK Zbigniew Andrzej - NIEMIEC Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 240

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KRZYSZTOFA BARTUSIA - KOSTUREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYSZOC NASZEJ GMINY - DUA Helena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy Zarzecze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 157. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 060 osb, to jest 59,34% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACHAJ Robert Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 241

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRAPAA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUPERSON Zygmunt b) z listy nr 15 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - KARKUT Tadeusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POCICA Tadeusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRSKA Magorzata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 392;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 242

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORATYN Roman Jzef - BUCZEK Adam Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSI ZALESIE - JAMROY Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 779; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BALAWENDER Katarzyna Grayna b) z listy nr 17 KWW WSI ZARZECZE - SKAUBA Jzef c) z listy nr 18 KWW LOGIKA - BORATYN Stanisaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHROBAK Marian Jakub - PIENIEK Izydor - PIENIEK Marek Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 243

Rozdzia 99. Wybory do Rady Gminy Iwierzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 862. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 358 osb, to jest 57,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 488; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KLIMEK Janusz Micha b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - TO Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - FILIPEK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAJKA Janusz b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - BARAN Adam Jan

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 244

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GROBELNY Edward b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - PAZDAN Jzef Wiktor - TO Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SIEWIERSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - BK Beata Iwona b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - GOLESZ Czesawa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 245

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KISIEL Zbigniew b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - PAZDAN Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJCIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - KIEEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Gminy w Ostrowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 453. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 466 osb, to jest 63,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 831; 4) gosw wanych oddano 793; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 246

- OG Grzegorz Karol b) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO- STRAACKIE - BOROWIEC Robert - CHORY Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUDZIK Andrzej Janusz b) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO- STRAACKIE - PONDO Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZ SOWA - ROZWJ GMINY OSTRW - KONIOWSKI Krzysztof Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 806; 4) gosw wanych oddano 793; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JEMIOO Jacek Arkadiusz - SURMAN Wadysaw b) z listy nr 18 KWW NASZA OCIEKA - JEZIORO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 247

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GUZIOR Tadeusz Zdzisaw b) z listy nr 16 KWW TADEUSZ SOWA - ROZWJ GMINY OSTRW - BAJOR Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZ SOWA - ROZWJ GMINY OSTRW - TCZAR Monika Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POTWORA Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GLINKA Jadwiga Magorzata b) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO- STRAACKIE - STACHNIK Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 248

Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy Wielopole Skrzyskie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 511. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 720 osb, to jest 57,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 002; 4) gosw wanych oddano 983; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRA Renata Ewa - SIUKO Bogdan - KOPALA Tadeusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PORBA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 074; 4) gosw wanych oddano 1 019; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WISTAK Jan - JANIK Lucjan b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - GSIOR Krzysztof - GSIOR Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 693;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 249

4) gosw wanych oddano 661; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOKOTA Jan Micha b) z listy nr 15 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE - CHODAK Jzef c) z listy nr 17 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - BOKOTA Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - RG Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIECZONKA Robert Krzysztof - PYC Wiesaw b) z listy nr 16 KWW PLIS - MUCHA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Miasta Dynowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 043. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 009 osb, to jest 59,67% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 250

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZE MIEJSCE - DYNW - MRYCZKO Roman Micha b) z listy nr 15 KWW DYNW STA NA WICEJ - TYMOWICZ Stanisaw c) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI DYNOWA - JURASISKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZE MIEJSCE - DYNW - BILSKA Irena Aniela - HADAM Ewa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZE MIEJSCE - DYNW - TOCZEK Wacaw Kazimierz - WOLASKI Wojciech Marek b) z listy nr 15 KWW DYNW STA NA WICEJ - KDZIERSKI Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 251

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 865; 4) gosw wanych oddano 851; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZE MIEJSCE - DYNW - LEMP Jzefa - GOB Kazimierz - PAWOWSKI Grzegorz Maciej - FRACZAK Zygmunt b) z listy nr 15 KWW DYNW STA NA WICEJ - SIRY Zofia Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZE MIEJSCE - DYNW - MIETANA Andrzej Jan - WANDAS Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Miejskiej w Baowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 530. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 393 osb, to jest 51,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 991; 4) gosw wanych oddano 975; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUCZEK Wojciech

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 252

b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAOWA - RYBKA Augustyn c) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - KOCJ Jerzy Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - SOWA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SYNO Krystyna Ewa b) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - KOWAL Sawomir Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GODEK Jacek Andrzej b) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - SZALA Zbigniew Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 253

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - WYSKIEL Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 565; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - DREWNIAK Magorzata Stanisawa - ACH Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 567; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUCZEK Wiesaw Janusz b) z listy nr 15 KWW - WSPLNOTA 2010 - KRUCZEK Pawe Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BATOR Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 254

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA BAOWA - KOCUR Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Miejskiej w Boguchwale Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 856. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 676 osb, to jest 51,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 643; 4) gosw wanych oddano 2 599; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW WSPLNA GMINA BOGUCHWAA - KICZEK Marek Stanisaw - HAJDUK Andrzej - KULASA Andrzej Stanisaw - LASSOTA Antoni Kazimierz - GUZ Krzysztof Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 848; 4) gosw wanych oddano 835; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARAN Adam b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - NAWROT Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 255

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - MIROWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 067; 4) gosw wanych oddano 1 044; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAROSZ Krzysztof b) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - CZECH Zofia Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - DZIEDZIC Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 641; 4) gosw wanych oddano 629; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - KALANDYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 256

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 525; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - POCIASK Alina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - MACIEJ Stanisaw Teofil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA BOGUCHWAA - LIPUT Ryszard Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105. Wybory do Rady Gminy Chmielnik Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 079. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 700 osb, to jest 53,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 834;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 257

4) gosw wanych oddano 798; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA GRADA - DYKIEL Zofia - KOZIO Rafa - PYZIAK Jerzy - SIWIEC Jan b) z listy nr 15 KWW JANA MACKIEWICZA - MIAEK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 674; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA GRADA - SZYDEKO Anna Elbieta - ZIOBRO Adam Jan - DREK Grayna Magorzata - WACAWEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA GRADA - DZIERAK Antoni - CZARNOTA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA GRADA
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 258

- ROKITA Stanisaw Zdzisaw b) z listy nr 16 KWW "NASZA PRZYSZO ZALEY OD NAS" - TROJANOWSKA-UREK Jzefa - UREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW KRZYSZTOFA GRADA - SZCZEPASKI Piotr Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy Dynw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 109 osb, to jest 40,64% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZUBEK Wiesaw Franciszek b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RY Elbieta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 259

4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OSTAFISKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARTOWICZ Bogusaw b) z listy nr 15 KWW SOTYSW GMINY DYNW - CHRAPEK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 692; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POTOCZNY ukasz Marek b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWORA Marian Stanisaw - LIWA Piotr c) z listy nr 15 KWW SOTYSW GMINY DYNW - DOMIN Franciszek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYDRA Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 260

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW SOTYSW GMINY DYNW - PADZIORNY Tadeusz - WONIAK Jadwiga - CIUPAK Piotr Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PUDYSZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW SOTYSW GMINY DYNW - BIELEC Jacek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Miejskiej w Gogowie Maopolskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 327. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 210 osb, to jest 57,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 261

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 537; 4) gosw wanych oddano 2 441; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY GOGW MP. - KAMLER Karol Roman - ZIEMIANIN Roman Jan - MULARSKI Bogusaw b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA CIEBIE - BOSEK Maria c) z listy nr 21 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA" - SASIELA Zenon Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 149; 4) gosw wanych oddano 1 131; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA CIEBIE - SELWA Mieczysaw b) z listy nr 23 KWW LEPSZE PRZEWROTNE - SELWA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 226; 4) gosw wanych oddano 1 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA CIEBIE - BAJ Pawe Ludwik - JUREK Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 052; 4) gosw wanych oddano 1 030; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 262

a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA CIEBIE - DRZA Maria Barbara b) z listy nr 20 KWW NIEZALENI WYSOKA GOGOWSKA - BARAN Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 499; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ ZABAJKI - LZAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW NASZA GMINA GOGW MP. - MAZUR Maria Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4) gosw wanych oddano 579; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY GOGW MP. - KDZIOR Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 674; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY GOGW MP.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 263

- BK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy Hyne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 357. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 178 osb, to jest 59,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - OPIOA Bronisaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 633; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW - "BLIEJ LUDZI" - YGAA Witold - WOJTYO Krystyna Helena b) z listy nr 18 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - MAJCHROWSKI Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 264

- SMOLISKI Sawomir Wojciech b) z listy nr 15 KWW - "BLIEJ LUDZI" - TRZYNA Wanda c) z listy nr 18 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - KOODZIEJ Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA - BATOR Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE - PLENIAK Marlena Barbara b) z listy nr 18 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - SROKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA - LEMP Leszek Edward b) z listy nr 19 KWW NRWD - FLIS Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 265

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "WSPLNA PRZYSZO" - LENIAK Dionizy - BATOR Jan Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW - "BLIEJ LUDZI" - BARAN Jacek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 109. Wybory do Rady Gminy Kamie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 407. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 780 osb, to jest 51,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA RAZEM - RURAK Franciszek - PIDEL Zofia - SITARZ Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 266

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA RAZEM - ZIEMNIAK Wadysaw - SABAT Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 617; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA RAZEM - KARA Teresa - KRASO Stanisaw - ZARZYCKI Kazimierz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA RAZEM - CZTERNASTEK Stanisaw - KOODZIEJ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIRG Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 267

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BDEK Stanisaw - SDEJ Henryk b) z listy nr 14 KWW NASZA GMINA RAZEM - GANCARZ Stanisaw - GOCLON Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Gminy Krasne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 976. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 047 osb, to jest 50,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764; 4) gosw wanych oddano 749; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "BLOK WYBORCZY NIEZALENI" - BIALIC Maria Stanisawa - GOWIAK Wiesaw Franciszek - WILK Urszula Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 776; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW - GMINA DLA LUDZI

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 268

- PRETORIUS-KANTOROWSKA Justyna Anna b) z listy nr 15 KWW "BLOK WYBORCZY NIEZALENI" - KUNYSZ Stanisaw Jzef - SZPYRKA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 309; 4) gosw wanych oddano 1 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "BLOK WYBORCZY NIEZALENI" - BUCZEK Jan - NOWAK Grzegorz Jzef - PIOTROWSKI Eugeniusz - SKUBISZ Jerzy Andrzej - WS Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 628; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "BLOK WYBORCZY NIEZALENI" - JACHOWICZ Marian Antoni - LECKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 527; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOLONKA Roman Wojciech b) z listy nr 15 KWW "BLOK WYBORCZY NIEZALENI" - PIETRASZEK Pawe Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 269

Rozdzia 111. Wybory do Rady Gminy Lubenia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 231. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 078 osb, to jest 58,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 619; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINY LUBENIA - DASZYKOWSKI Wadysaw b) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - SMOSNA Andrzej c) z listy nr 18 KWW ODNOWY GMINY LUBENIA - WARCHO Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - KOTOWICZ Krzysztof - RUSZAA Antoni Wojciech b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA LUBENIA - KLECIAK Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 787;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 270

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - LASSOTA Jerzy - SZPIECH Leszek - WINIOWSKI ukasz Mateusz b) z listy nr 19 KWW NIEZALENI LUBENIA - DUDEK Wiesaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 840; 4) gosw wanych oddano 799; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TWOJA GMINA - KIEBASA Krystyna - SZOSTEK Anna b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA LUBENIA - BINEK Krzysztof Jzef c) z listy nr 18 KWW ODNOWY GMINY LUBENIA - SOLECKI Feliks Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NIEZALENI LUBENIA - PODGRSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 112. Wybory do Rady Miejskiej w Sokoowie Mp. Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 967. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 992 osb, to jest 53,92% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 271

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 776; 4) gosw wanych oddano 1 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW BLIEJ MIESZKACW - SIDOR Bogdan b) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - PASIERB Andrzej c) z listy nr 18 KWW "MODY SOK" - HOLDENMAJER Piotr Pawe d) z listy nr 21 KWW MODZI NIEZALENI - PRUCNAL Pawe Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW BLIEJ MIESZKACW - HAJDER Stanisawa Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 151; 4) gosw wanych oddano 1 115; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - GIELAROWSKI Zbigniew Jan - JEDYNAK Jerzy - MEECH Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 272

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 982; 4) gosw wanych oddano 949; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - KRASKA Henryk Jzef b) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA TRZEBO - MUL Mariusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - PACYNA-TASIOR Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 831; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - KOBIERNIK Mieczysaw - GODEK Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 874; 4) gosw wanych oddano 863; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW BLIEJ MIESZKACW - BURSZTA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 273

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SOKOOWSZCZYZNA RAZEM - SZOT Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Gminy wilcza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 235. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 327 osb, to jest 47,41% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 096; 4) gosw wanych oddano 1 042; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWILAK Mateusz b) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - KOS Ryszard Franciszek - POWRONIK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BEDNARZ Daniel 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 274

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 605; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SALACH Tomasz Wojciech - WJCIK-MENDELOWSKA Agata Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "BDMY RAZEM- ZROBIMY WICEJ" - KAWA Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - MISIUDA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MODA INICJATYWA - TRALA Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 910; 4) gosw wanych oddano 893;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 275

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RAK Janusz b) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - STOKOSA Jerzy Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 556; 4) gosw wanych oddano 1 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CISZEWSKI Krzysztof - HOMA Cecylia b) z listy nr 15 KWW GMINNA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BEDNARZ Andrzej - LEJA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy Trzebownisko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 256. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 503 osb, to jest 49,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 234; 4) gosw wanych oddano 1 184; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZ.- GOSP. "RAZEM" - GRELA Tadeusz Stanisaw b) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - WITEK Bernadetta Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 276

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 309; 4) gosw wanych oddano 1 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - BUDNIK Tadeusz - CZACHOR Bogusawa Janina b) z listy nr 18 KWW MDWZ - DEPTUCH Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 567; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - POKRZYWA Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 928; 4) gosw wanych oddano 909; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIERZWA Jzef Jan b) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - BABIARZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 140; 4) gosw wanych oddano 1 093; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 277

- WNK Teresa b) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - CYREK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 620; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWAL Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 759; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA - KO Janusz b) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - GUNIA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 918; 4) gosw wanych oddano 899; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZ.- GOSP. "RAZEM" - KLOC Maria Anna b) z listy nr 16 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE - RY Wacaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Miejskiej w Tyczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 278

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 505. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 181 osb, to jest 49,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 515; 4) gosw wanych oddano 1 469; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DREK Halina - FORNAL Ryszard - SKOTNICKI Janusz Wiktor b) z listy nr 16 KWW MODZI 2010 - CHLEBEK Tomasz c) z listy nr 18 KWW RAZEM TYCZYN - SKOWROSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TYCZYSKIE FORUM SAMORZDOWE - STACHOWSKA Krystyna - SZYSZKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW TYCZYSKIE FORUM SAMORZDOWE - CIURA Wacaw - PODZIE Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 279

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRZYNA Barbara Krystyna b) z listy nr 15 KWW GMINA TYCZYN - WSPLNA SPRAWA - FILIP Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 925; 4) gosw wanych oddano 891; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENIART Marta - SKOCZYLAS Janusz Ryszard b) z listy nr 14 KWW TYCZYSKIE FORUM SAMORZDOWE - MALAK Eugeniusz Wadysaw c) z listy nr 22 KWW PRAWDA I SPRAWIEDLIWO - SZAWARA Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116. Wybory do Rady Gminy w Besku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 430. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 572 osb, to jest 45,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 517;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 280

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZMYD Jan b) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWY BLOK WYBORCZY - SZAANKIEWICZ Jan c) z listy nr 21 KW "PRZEOM" BESKO - RYMAROWICZ Florian Maksymilian - SZYNDLER Wadysaw Jzef d) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY BESKO - SZUL Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW "PRZEOM" BESKO - MERMER Maciej - ZAJCZKOWSKI Ryszard Edward b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY BESKO - SZUL Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW "PRZEOM" BESKO - BIELE Zbigniew Kazimierz b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY BESKO - KAPON Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 405;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 281

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW "PRZEOM" BESKO - IOWSKI Micha - SOKOOWSKI Wojciech Kazimierz b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY BESKO - KRPULEC Jan Adam - SEMENOWICZ Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWY BLOK WYBORCZY - GIERLICKI Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117. Wybory do Rady Gminy Bukowsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 647. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 126 osb, to jest 58,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 860; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "BUKOWSKO" - MYRDAK Leon Antoni - WYCISZKIEWICZ Dominik Andrzej - PITUCH Stanisaw Adam - AMBICKI Wojciech Piotr b) z listy nr 20 KWW "PODWAPIENNE"
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 282

- KOWALIK Czesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WOLA SKOWA - SOTYS Marian Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUKOWSKO RAZEM - HOOMEK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "BUKOWSKO" - MAZUR Kazimierz b) z listy nr 26 KWW "TERAZ MODSI" - GORZKOWSKI Marcin Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "PODWAPIENNE" - KOWALCZYK Maria Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 283

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUKOWSKO RAZEM - MAJKA Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "BUKOWSKO" - ADAMSKI Jarosaw Stanisaw b) z listy nr 21 KWW BUKOWSKO RAZEM - KONIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BUKOWSKO RAZEM - GLICIAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "DLA POWIATU" - MACZUAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Komacza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 284

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 688. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 730 osb, to jest 46,91% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - BEECKA Hanna Barbara - OROWSKI Edward - KOPYLEC Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - MICHALIK Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "KLK" - DAL Jolanta Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 285

a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - DYMACZ Mariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ARMATA Piotr b) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - MACKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - GREGORSKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - KOZDRA Ewa Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SOWIK Ryszard Jan - SAACIAK Marcin
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 286

b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HAROWICZ Jzef Franciszek c) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - JAWOR Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA" 2 - PERUN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119. Wybory do Rady Gminy Sanok Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 626. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 759 osb, to jest 49,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 940; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYKA Marta Katarzyna - BOBOLA Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 287

a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - KLECHA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "WI I DOBRO WSPLNE" - KUDRO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - WANIELISTA Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - BURKA Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKIMA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 288

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - CECUA Rafa ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - MIKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTAS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - LEWICKI Tomasz Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 289

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUREK Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA SANOK" - POLASKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 432; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOSIK Tomasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 534; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSI BYKOWCE STRE I POWCE - ZAPOTOCZNY Roman Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 120. Wybory do Rady Gminy Tyrawa Wooska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 532.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 290

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 872 osb, to jest 56,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - JAJKO Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - BODNAR Zenon - KSKA Arkadiusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - NITKA Janusz b) z listy nr 20 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" - BURAK Janusz Antoni c) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY" - BURZYSKI Ryszard - CHABKO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 291

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - KOODZIEJ Andelika Ewa b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY" - GIBAA Stanisaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - BATORSKI Maciej b) z listy nr 20 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" - KRZYANOWSKA Teresa - NITKA Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LEPSZA PRZYSZO GM. TYRAWA - WOOSZYN Maciej b) z listy nr 20 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" - WOOSZYN Magorzata c) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY" - KUZICKI Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121. Wybory do Rady Miejskiej w Zagrzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 410.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 292

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 909 osb, to jest 56,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 898; 4) gosw wanych oddano 880; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - RYCKI Jan Feliks - GRKA Monika Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - PAASIEWICZ Juliusz Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 435; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRACA, ROZWJ, JEDNO - CZECH Roman Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - SENIUTA Zofia Dorota
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 293

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW PRACA, ROZWJ, JEDNO - RODKIEWICZ Ewa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 708; 4) gosw wanych oddano 695; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - KUZIO Kacper b) z listy nr 21 KWW PRACA, ROZWJ, JEDNO - CZEPIEL Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - UC Czesaw b) z listy nr 21 KWW PRACA, ROZWJ, JEDNO - BRYNDZA Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA"
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 294

- KOPKA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRACA, ROZWJ, JEDNO - KARDASZ Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - MARCINIK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 607; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - STRZY Krzysztof Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ERNESTA NOWAKA - CYSARZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 295

Rozdzia 122. Wybory do Rady Gminy Zarszyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 448. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 487 osb, to jest 46,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUTAK Piotr Jan b) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - KONIECZNY Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - TRYGAR Krystyna Maria b) z listy nr 22 KWW POS. ZARSZYN - BAUT Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STCZEK Jerzy Wojciech

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 296

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - MALIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - NIEMIEC Wojciech Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WGRZYN Maria b) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - DBSKI Janusz Jzef - MAEK Janusz Teofil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - BURCZYK Stanisaw
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 297

b) z listy nr 25 KWW "NOWOSIELCE - PATRZYMY W PRZYSZO" - SZAJNA Anna Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - OOWIACZYK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GIERAD Alfreda b) z listy nr 21 KWW "WSZYSCY RAZEM" - MINDUR Andrzej Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123. Wybory do Rady Gminy Bojanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 691. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 805 osb, to jest 49,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 298

- SULICH Edward Jzef b) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - BIELE Emil c) z listy nr 16 KWW "LASOWIACY" - SZCZCH Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - BAJEK Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PUZIO Agata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - SMUSZ Jzef b) z listy nr 17 KWW DAMIAN ZAKRZEWSKI - ZAKRZEWSKI Damian ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 299

4) gosw wanych oddano 520; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BDEK Tadeusz b) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - BEDNARCZYK Krzysztof Tomasz - KUDACIK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTMAN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SASIELA Mieczysaw b) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - LEBIODA Henryk - AK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "ZIEMIA BOJANOWSKA" - KOTWICA Micha Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 300

Rozdzia 124. Wybory do Rady Gminy Pysznica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 988. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 441 osb, to jest 43,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 274; 4) gosw wanych oddano 1 234; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW Z TRADYCJ KU NOWOCZESNOCI - BAJGIEROWICZ ukasz Tomasz - BUTRYN Kazimierz Marek - GORCZYCA Jzef - HERDZIK Andrzej - TORBA Cecylia Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW Z TRADYCJ KU NOWOCZESNOCI - TOFIL Kazimierz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU - MODOENIEC Grayna Henryka

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 301

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW Z TRADYCJ KU NOWOCZESNOCI - TOFIL Rafa Pawe b) z listy nr 15 KWW FORUM AKTYWNOCI LOKALNEJ - PIETRONIEC Witold Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU - WIECA Elbieta b) z listy nr 16 KWW "LEPSZE JUTRO" - KOWALIK Maria Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 881; 4) gosw wanych oddano 863; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKLUS Wiesaw Wadysaw b) z listy nr 13 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU - LUDYJAN Wiesaw Aleksander c) z listy nr 14 KWW Z TRADYCJ KU NOWOCZESNOCI - POWSKA Jolanta - PYZ Czesaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 302

Rozdzia 125. Wybory do Rady Gminy Radomyl nad Sanem Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 349. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 115 osb, to jest 48,63% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 8, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - KOSISKI Stanisaw Roman - PASZTALENIEC Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW W"M" - RYBAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - BUDZIO Tomasz Gabriel - OSZUST Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 303

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - SKWARA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - RYZAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - JANOSZEK Zygmunt Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - PUKA Bolesaw Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 304

3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - ZIEMNIAK Jan - KRAWIEC Magorzata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - GARBACZ Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW JEDNO I POSTP - GORCZYCA Jerzy Jan - WERMISKI Edward Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAMUA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Gminy Zaklikw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 163. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 697 osb, to jest 51,61% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 305

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 424; 4) gosw wanych oddano 1 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PLENNIKOWSKI Waldemar - PRZYWARA Wioletta Magorzata b) z listy nr 13 KWW "NIEZALENI" - OSZUST Krzysztof - MAAGOCKI Jacek Adam c) z listy nr 15 KWW "ZAKLIKW TO MY" - GRZYB Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GARBACZ Damian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4) gosw wanych oddano 677; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZWEDO Piotr Kamil b) z listy nr 13 KWW "NIEZALENI" - CZAJKA Ewa Barbara c) z listy nr 16 KWW "RYSZARD POLASKI" - GAJOWIAK Jan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 306

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "NIEZALENI" - ZIEMISKI Krzysztof Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 13 KWW "NIEZALENI" - SZYMANOWSKI Edward Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 850; 4) gosw wanych oddano 831; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW "NIEZALENI" - BISZCZAK Mirosaw - DRZEWI Magorzata b) z listy nr 17 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU - MACH Mirosaw Jan - WRBLEWSKI Marcin Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127. Wybory do Rady Gminy Zaleszany Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 734. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 546 osb, to jest 52,05% uprawnionych do gosowania.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 307

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 551; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZERNECKI Mirosaw Antoni - KUCHTA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZYBYSZ Wiktor Roman b) z listy nr 13 KWW WYBIERZ PRZYSZO - PAZIUKA Zofia Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 13 KWW WYBIERZ PRZYSZO - DUTKA Dariusz Marek b) z listy nr 14 KWW "SAMORZD OBYWATELSKI" - PERA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 513;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 308

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GARDY Pawe Bronisaw - CYGAN Stanisaw Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WAWRYK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUL Jzef Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STILGER Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 557; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 309

- SARNA Jzef b) z listy nr 14 KWW "SAMORZD OBYWATELSKI" - DULAPA Jzef Kasper 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUTYA Lucjan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARANTY Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128. Wybory do Rady Gminy Czudec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 240. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 574 osb, to jest 49,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 302; 4) gosw wanych oddano 1 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CZUDEC - BANA Kazimierz

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 310

b) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - KUTOWICZ Mariusz Jzef - OLIWA Jan - YBURA Mirosaw Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 634; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CZUDEC - MLICZEK Marian b) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - DUDEK Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CZUDEC - CUPRY Stanisaw b) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - KOODZIEJ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - PAYS Jzef b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - DOMARADZKA Magdalena Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 311

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - MOSKWA Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - DUDEK Stanisaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 662; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI CZUDECKIEJ - KMIECIK Tadeusz - ZIBA Bogumi b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - SIEWIERSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129. Wybory do Rady Gminy Frysztak Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 621. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 186 osb, to jest 41,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 312

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO" - PODLISKI Zdzisaw b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - DYKAS Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO" - KWIATEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO" - KOWALSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - GIERA Edward Andrzej
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 313

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO" - BUDNIK Mirosaw b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - MACHOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - ARMATA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "JEDNO" - GAUSZKA Jerzy b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - MATYKA Regina Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - BONIARZ Eugeniusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 314

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - DRYGA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - MOCEK Lesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BDMY RAZEM - FRYSZTAK - KUREK Zbigniew b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI - JDRUSIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130. Wybory do Rady Gminy Niebylec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 484. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 798 osb, to jest 56,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 315

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW GR - LASOTA Magorzata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GR - LENART Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 677; 4) gosw wanych oddano 667; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GR - DASZYKOWSKI Stanisaw - SMELA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 808; 4) gosw wanych oddano 792; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GR - KOZDRA Krzysztof Maciej b) z listy nr 18 KWW PLUS - KOZA Witold Jzef c) z listy nr 21 KWW LEPSZA PRZYSZO - KUDA Piotr
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 316

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4) gosw wanych oddano 800; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GR - LECH Eugeniusz Ignacy - TURO Leszek Piotr b) z listy nr 19 KWW "JEDNO" - KSIEK Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GR - WOJTASZEK Jan b) z listy nr 20 KWW ZGODA - PARYS Adam Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZPOND Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 317

a) z listy nr 16 KWW GR - LCZNAR Danuta - BASAMON Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131. Wybory do Rady Gminy Winiowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 191. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 119 osb, to jest 50,38% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 849; 4) gosw wanych oddano 825; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIARNIK Teresa Kazimiera b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIERPIA Zofia c) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - GRELA Augustyn Antoni d) z listy nr 19 KWW "JEDNO" - SZYMASKI Pawe Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - FURTEK Bogusaw Piotr - SALAMON Teresa Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 318

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - MIGA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE PLUS" - JAKOBSZE Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - WISTAK Eugeniusz b) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE PLUS" - PANEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - TOMASZEWSKI Zenon Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 319

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - PCZAR Kazimierz Henryk b) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE SAMORZDOWE PLUS" - STRZPEK Ryszard Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW TADEUSZA PRZYWARY - BORUTA Zofia Stanisawa - OLECH Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 132. Wybory do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 100. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 270 osb, to jest 52,72% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 690; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - KWIATKOWSKA Kazimiera Stefania - RG Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 320

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - SMYKLA Wacaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - MAZUR Wojciech - WJCIAK Bogdan Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - BADAWIKA Lesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 693; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACZAK Tadeusz b) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - TRELA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 321

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JARZBSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 739; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - LOMBARA Bolesaw Jan - RUSIN Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - DURDA Eugeniusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 902; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "WSPLNA DROGA PRAWICY" - IDZIK Kazimierz Jan - SMYKLA Mirosaw b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "GAJ" WOLA BARANOWSKA - WILK Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 133. Wybory do Rady Gminy Gorzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 322

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 024. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 051 osb, to jest 45,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 828; 4) gosw wanych oddano 796; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACZOR Barbara Genowefa b) z listy nr 14 KWW GMINA RWNYCH SZANS - WAJS Rafa c) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA PRAWICY - KAWA Maria Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 932; 4) gosw wanych oddano 890; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STASIAK Andrzej b) z listy nr 14 KWW GMINA RWNYCH SZANS - JASKUA Halina Gabriela c) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA PRAWICY - CHMIEL Marek Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 032; 4) gosw wanych oddano 1 002; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHMIELOWIEC Jzef Jan b) z listy nr 14 KWW GMINA RWNYCH SZANS
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 323

- KOPYTO Mirosaw Mieczysaw - NOWAK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 706; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WYDRA Maria b) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA PRAWICY - PYRKOSZ Wacaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 783; 4) gosw wanych oddano 771; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARUSZAK Krzysztof Mieczysaw b) z listy nr 15 KWW WSPLNOTA PRAWICY - TUREK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 759; 4) gosw wanych oddano 745; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TURBIARZ Jzef Jan - TUREK Magorzata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134. Wybory do Rady Gminy Grbw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 324

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 772. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 966 osb, to jest 63,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 619; 4) gosw wanych oddano 1 592; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA GRBW - RBISZ Ryszard Jan b) z listy nr 16 KWW GMINA XXI WIEKU - NIEYSKI Zbigniew Tomasz - DUL Remigiusz Stanisaw - RUTYNA Andrzej - DUL Marek Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA GRBW - BLICHARCZYK Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA GRBW - RAK Danuta Teresa b) z listy nr 16 KWW GMINA XXI WIEKU - GRBOWIEC Zygmunt Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 325

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA GRBW - WJCIK Franciszek Edward - DREWNIAK Jerzy - AK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - SZEWC Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA XXI WIEKU - BARNA Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 724; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW NASZA GMINA GRBW - STPIE Marian - BERNAT Mieczysaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 326

Rozdzia 135. Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Dbie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 462. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 643 osb, to jest 42,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 613; 4) gosw wanych oddano 1 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MROCZEK Maria Wadysawa b) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - GAZDA Tomasz Grzegorz c) z listy nr 15 KWW RATUSZ - LUBERA Janina Karolina - OSTAPKO Marek Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 186; 4) gosw wanych oddano 1 152; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - SERAFIN Wojciech Zbigniew b) z listy nr 15 KWW RATUSZ - LICAK Tomasz Grzegorz c) z listy nr 19 KWW POMOC OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM - DRGOWSKA Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 327

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 605; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - FLIS Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - SKIMINA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 739; 4) gosw wanych oddano 728; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - RUTYNA Ryszard b) z listy nr 23 KWW STANISAWA SKIMINY - SKIMINA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NADZIEJA" - TOMCZYK Marian Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 328

4) gosw wanych oddano 501; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - DURTKA Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 934; 4) gosw wanych oddano 905; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "NASZ SAMORZD" - SAEK Krzysztof Stanisaw - TUSTA Helena Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136. Wybory do Rady Gminy Baligrd Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 605. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 701 osb, to jest 65,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - LEWANDOWSKI Piotr Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 329

a) z listy nr 14 KWW "ROZWOJU GMINY BALIGRD" - BIELE Rafa Jan - OLSZANICKA Magorzata Anna b) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - UKSIK Agnieszka Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "ROZWOJU GMINY BALIGRD" - IRZYSKA Iwona Bernadetta b) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - BIAS Grzegorz August 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - PELC Edward Stanisaw - YSKANYCZ Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "ROZWOJU GMINY BALIGRD" - MILLER Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 330

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - PELC Zbigniew Andrzej b) z listy nr 16 KWW "MCHAWA" - GAWOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "ROZWOJU GMINY BALIGRD" - BOCZAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - STEFANOWICZ Zbigniew - PIAT Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW LEPSZA PRZYSZO - PITYCZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 331

Rozdzia 137. Wybory do Rady Gminy Cisna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 451. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 897 osb, to jest 61,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CISNA WSPLNA SPRAWA - WIERZBICKI Jakub Marcin b) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - UKACIJEWSKI Grzegorz - HARTMAN Maria Anna - WETHACZ Stanisaw - MATUSIK Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CISNA WSPLNA SPRAWA - RACHWALSKI Robert Edward b) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - DYBA Sawomir Jerzy - MAJEWSKA Ludmia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 332

4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - KARNAS Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 38; 4) gosw wanych oddano 38; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW GMINA CISNA WSPLNA SPRAWA - KAMISKA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - CZERENKIEWICZ Bogusaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - MALANY Marek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW GMINA CISNA WSPLNA SPRAWA
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 333

- BOGUSZ Stanisaw b) z listy nr 16 KWW POPIERAMY ROZWJ GMINY - PIETRASZ Waldemar Marek - WGRZYN Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 138. Wybory do Rady Miejskiej w Lesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 507. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 733 osb, to jest 49,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 376; 4) gosw wanych oddano 1 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU - KOKO Przemysaw b) z listy nr 16 KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPLNY DOM - BARAN Aniceta Genowefa - KRZYWOWIZA Wojciech - EBRACKI Tadeusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 065; 4) gosw wanych oddano 1 014; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPLNY DOM - TABISZ Stanisaw - STARAKIEWICZ Pawe Alfred b) z listy nr 17 KWW PRZEDSIBIORCZO PRACA PRZYSZO - GRZYB Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 334

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU - SIWARSKI Marian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLACZAK Edward Stanisaw - HACZYK Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZEDSIBIORCZO PRACA PRZYSZO - BACZAK Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU - LASYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 335

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU - OROWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 504; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW MIASTO I GMINA - NASZ WSPLNY DOM - WTOR Wadysaw Jzef - BARZYCKI Zbigniew Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 139. Wybory do Rady Gminy Olszanica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 485. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 161 osb, to jest 46,72% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SKARBISKA Teresa Helena - KOWALEWSKI Bronisaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUC Rafa Jan c) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA"
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 336

- KOZICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - HUTEK Stanisaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - JAKIEL Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - ROMANEK Franciszek Dominik - GOCA Edward - DENDURA Piotr b) z listy nr 15 KWW "RAZEM KU PRZYSZOCI" - SOLON Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - KUNACH Radosaw Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 337

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - TOBIASZ Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - DAROSZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW "SKUTECZNY SAMORZD - SPRAWNA GMINA" - KONIK Mieczysaw - KONIK Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 140. Wybory do Rady Gminy Solina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 388. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 964 osb, to jest 67,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ EKOLOGIA TURYSTYKA" - SZELGIEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 338

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - STARZYK Sylwester Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ EKOLOGIA TURYSTYKA" - ADAMCZYK Artur Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO XXI" - KARWAJ Janusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - PIOTROWSKA-MICHALSKA Alina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 339

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - RAFALSKI Henryk Wadysaw b) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO XXI" - WACAWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ EKOLOGIA TURYSTYKA" - KARDASZ Tadeusz - SZURGOCISKI Ryszard Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - BYCZEK Jzef Zbigniew - TRACIAK Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO XXI" - KUAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 340

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - KINAL Zbigniew Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 14 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE SOLINA - WASYLEWICZ Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ROZWJ EKOLOGIA TURYSTYKA" - WRONOWSKI Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Brzozowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 100. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 159 osb, to jest 48,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIE ROZWOJU M I G BRZOZW 4) lista nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 5) lista nr 16 KWW "BPS"
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 341

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 162; 4) gosw wanych oddano 2 967; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKSIEWICZ Jzef Stanisaw - NIEDZIELSKI Stanisaw b) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIE ROZWOJU M I G BRZOZW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ACH Andrzej - SMOLE Wincenty Jan c) lista nr 16 KWW "BPS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYCZYSKI Jzef Jan - PILSZAK Stanisaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 508; 4) gosw wanych oddano 3 336; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FLOREK Grzegorz syn Adama b) lista nr 16 KWW "BPS" uzyskaa 7 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDERCZAK Robert Bronisaw - FLOREK Grzegorz syn Stanisawa - JANUSZ Stanisaw Mikoaj - KWIATKOWSKI Zbigniew Jan - MAZUR Antoni - TYMPALSKI Kazimierz - TYMPALSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 489;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 342

4) gosw wanych oddano 3 244; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUPLAGA Bogdan b) lista nr 15 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORO Daniel Ryszard - RZEPKA Andrzej c) lista nr 16 KWW "BPS" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Jan - KOSZTYA Krzysztof - POMYKAA Adam Jzef - SABIK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Dbicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 38 512. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 067 osb, to jest 49,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KWW KOMITET POPARCIA PAWA WOLICKIEGO 5) lista nr 18 KWW ROZWJ DBICY I POWIATU 6) lista nr 19 KOMITET WYBORCZY FORUM NA RZECZ DBICY 7) lista nr 20 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 243; 4) gosw wanych oddano 5 889; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROZTOCZYSKI Roman Wiesaw
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 343

- SAK Kazimierz Wincenty b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIECIERGA Tadeusz - MARUCHA Adam Piotr c) lista nr 17 KWW KOMITET POPARCIA PAWA WOLICKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TROJAN Zenon Adam d) lista nr 18 KWW ROZWJ DBICY I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIERADZKI Jzef Jan e) lista nr 20 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TROJAN Mariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 358; 4) gosw wanych oddano 6 034; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PASEK Mateusz Jzef - SZEWCZYK Mariusz Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAL Andrzej - MROCZEK Szczepan Marian c) lista nr 17 KWW KOMITET POPARCIA PAWA WOLICKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLICKI Pawe Grzegorz d) lista nr 20 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESZCZAD Stefan - PODLASEK Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 466; 4) gosw wanych oddano 6 147; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 344

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIWA Jarosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CISZEK Stanisaw - LESKI Stanisaw c) lista nr 17 KWW KOMITET POPARCIA PAWA WOLICKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWCZYK Krzysztof Kazimierz d) lista nr 18 KWW ROZWJ DBICY I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARSZCZ Renata Janina e) lista nr 19 KOMITET WYBORCZY FORUM NA RZECZ DBICY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OG Joanna Janina f) lista nr 20 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PKALA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Dbica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 462 osb, to jest 44,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 16 KWW NASZA GMINA DBICA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 787; 4) gosw wanych oddano 1 604; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NYLEC Stanisaw Bronisaw b) lista nr 16 KWW NASZA GMINA DBICA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWD Janusz Jzef - PYSZ Bolesaw Kazimierz
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 345

- STELMACH Ryszard Janusz - WJCIK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 280; 4) gosw wanych oddano 2 106; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MASTEJ Elbieta b) lista nr 16 KWW NASZA GMINA DBICA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIEBIE Wadysaw - CISZEK Bernadetta Natalia - MATOK Zbigniew - SZERSZE Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 411; 4) gosw wanych oddano 2 188; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WIDER Grzegorz Andrzej - WITO Adam b) lista nr 16 KWW NASZA GMINA DBICA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZIARA Stanisaw - LICHO Kazimierz - PIETRZYK Grzegorz Romuald - UREK Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 984; 4) gosw wanych oddano 1 919; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW NASZA GMINA DBICA uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 346

- GURGA Agnieszka Anna - MAREK Jzef - OLSZOWY Adam Marian - PLEZIA Wiesaw Adam - YBURA Piotr Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Jarosawia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 382. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 699 osb, to jest 45,39% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 14 KWW JAROSAW PONAD PODZIAAMI 4) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE MAA OJCZYZNA 5) lista nr 17 KWW NASZ DOM JAROSAW 6) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 814; 4) gosw wanych oddano 4 573; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LICHOCZAK Andrzej Marian - AK Maria Izabela b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAGACZ Jarosaw Antoni - PRZDA Grayna Janina - SZKODNY Janusz Franciszek c) lista nr 14 KWW JAROSAW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANUSZ Marian

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 347

d) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GILOWSKI Jan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 833; 4) gosw wanych oddano 4 576; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEKO Marek Robert - MISIG Stanisaw Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORBUT Jolanta Maria - LOTYCZ Antoni Stanisaw - ANOWY Boena c) lista nr 14 KWW JAROSAW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPIRADEK Wacaw Henryk d) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LIS Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 052; 4) gosw wanych oddano 4 857; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KA Szczepan Pawe - PIESZKO Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANKIEWICZ Magorzata Anna - PELC Alicja Zuzanna - WALTER Mariusz Wojciech c) lista nr 14 KWW JAROSAW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 348

- KOGUT Artur Micha d) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - REJMAN Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej Jasa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 734. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 294 osb, to jest 49,76% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 13 KWW "JALANIE" 4) lista nr 14 KWW "NASZE JASO" 5) lista nr 15 KWW FORUM JASIELSKIE 6) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 129; 4) gosw wanych oddano 4 896; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCIOW Roman Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAGIELSKA Maria Kazimiera - SZACA Maria c) lista nr 13 KWW "JALANIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEDZIC Zdzisaw Jzef - NOWOSIELSKA Alicja Elbieta d) lista nr 15 KWW FORUM JASIELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYBA Andrzej syn Wadysawa e) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 349

- ZAJC Stanisaw syn Antoniego 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 118; 4) gosw wanych oddano 4 925; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSZELNIK Adam Andrzej - ZNAMIROWSKI Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FILIP-NIWELT Maria - TRZOP Andrzej Piotr c) lista nr 13 KWW "JALANIE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERNAL Elbieta Janina - KDREK Jzef d) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIKORA Krystyna Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 047; 4) gosw wanych oddano 4 781; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDUSKI Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZYOWICZ Urszula Krystyna - DUSZA Wacaw Krzysztof - RAK Henryk c) lista nr 13 KWW "JALANIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZELUNIAK Krzysztof Czesaw d) lista nr 15 KWW FORUM JASIELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZETACZNIK Janusz Bronisaw

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 350

e) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHACZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Kolbuszowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 995. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 331 osb, to jest 51,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 14 KWW WSPLNA SPRAWA 2) lista nr 15 KWW ZIEMI KOLBUSZOWSKIEJ 3) lista nr 16 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY 4) lista nr 17 KWW OJCZYZNA 5) lista nr 18 KWW NASZA INICJATYWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 917; 4) gosw wanych oddano 3 685; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW WSPLNA SPRAWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRYC Jzef Micha - GUZEK Tadeusz Jzef - RYBICKI Jzef Stanisaw b) lista nr 15 KWW ZIEMI KOLBUSZOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Stanisaw c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUGOSZ Stanisaw Andrzej - GIL Marek Adam - MICHNO Pawe Piotr d) lista nr 18 KWW NASZA INICJATYWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIK Dorian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 351

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 051; 4) gosw wanych oddano 2 843; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOBIERSKI Jan b) lista nr 15 KWW ZIEMI KOLBUSZOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWROSKI Andrzej Aleksander c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUZIOR Kazimierz Henryk - JAKUBCZYK Jzef - WILK Krzysztof Aleksander d) lista nr 17 KWW OJCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLUZA Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 363; 4) gosw wanych oddano 3 168; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 14 KWW WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Emil Franciszek b) lista nr 15 KWW ZIEMI KOLBUSZOWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYTLAK Zbigniew c) lista nr 16 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RUMAK Stanisaw Franciszek - WIKTOR Bronisaw Tadeusz d) lista nr 17 KWW OJCZYZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRAGAN Julian Stanisaw - OPALISKI Marek e) lista nr 18 KWW NASZA INICJATYWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARKUT Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 352

Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Leajsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 532. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 374 osb, to jest 53,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW - GMINA NASZA WSPLNA SPRAWA 4) lista nr 18 KWW - CZAS NA ZMIAN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 969; 4) gosw wanych oddano 1 898; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Maria - NOWAK Ryszard - STASIOWSKI Jzef Edward b) lista nr 18 KWW - CZAS NA ZMIAN uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABARZ Marian - LORY Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 303; 4) gosw wanych oddano 2 208; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MDREK Dariusz Zbigniew - SZKLANNY Andrzej Jan b) lista nr 17 KWW - GMINA NASZA WSPLNA SPRAWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBEK Zofia Stanisawa
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 353

- KRAUZ Marek c) lista nr 18 KWW - CZAS NA ZMIAN uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FLESZAR ukasz - MDRY Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 104; 4) gosw wanych oddano 1 965; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIDZIK Micha - GORZELNIK Mieczysaw Antoni - KURAS Marzena Agnieszka b) lista nr 18 KWW - CZAS NA ZMIAN uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLA Andrzej - KRAWIEC Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 998; 4) gosw wanych oddano 1 894; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLUZA Marian - KOJDER Wiesaw - MASEEK Jan Micha - SZEWCZYK Franciszek Robert b) lista nr 17 KWW - GMINA NASZA WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACHNO Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 129.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 354

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 966 osb, to jest 52,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 17 KWWBNP 3) lista nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA SARZYNA 4) lista nr 19 KWW PRAGMATYCZNI 5) lista nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY 6) lista nr 21 KWW NASZ GOS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 582; 4) gosw wanych oddano 2 453; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIS Mieczysaw Jzef - PAUL Jerzy Stanisaw b) lista nr 17 KWWBNP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BALAWEJDER-LIWA Maria c) lista nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA SARZYNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SROKA Grzegorz Edward d) lista nr 19 KWW PRAGMATYCZNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FUS Jan e) lista nr 21 KWW NASZ GOS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHMURA Marek Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 324; 4) gosw wanych oddano 3 176; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAUL Jerzy - ZYGMUNT Piotr

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 355

b) lista nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PADOWSKI Marian - PINDERSKI Jan c) lista nr 21 KWW NASZ GOS uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJ Edward - RYCHLAK Sylwia - TUDRYN Antoni - ZAWADZKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 060; 4) gosw wanych oddano 2 957; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEKOWSKI Stanisaw - KURLEJ Stanisaw - SULIKOWSKI Piotr - WILK Franciszek b) lista nr 17 KWWBNP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHOWSKI Stanisaw c) lista nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLUDYS Jzef d) lista nr 21 KWW NASZ GOS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETROSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy acut Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 411. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 483 osb, to jest 45,60% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 16 KWW "SAMORZD GMINY ACUT"

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 356

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 169; 4) gosw wanych oddano 1 971; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BESTER Janusz Stanisaw - DZIERGA Zofia - SZCZEPASKI Andrzej b) lista nr 16 KWW "SAMORZD GMINY ACUT" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLENIA Jzef - KADLOF Krzysztof - SACAA Stanisaw - TARAA Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 577; 4) gosw wanych oddano 2 398; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CISEK Wiesaw - KUNIAR Stanisaw b) lista nr 16 KWW "SAMORZD GMINY ACUT" uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALBIGOWSKI Jacek Franciszek - BORCZ Jan - KLUZ Stanisaw Antoni - MAGRY Magorzata Renata - SONINA Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 737;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 357

4) gosw wanych oddano 2 541; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBEK Pawe - KISAA Stanisaw Pawe b) lista nr 16 KWW "SAMORZD GMINY ACUT" uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTMAN Stanisaw - KRAUZ Ryszard Stanisaw - MAZURKIEWICZ Jzef - MICHNA Barbara Dorota - SKOMRA Roman Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Mielcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 50 801. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 112 osb, to jest 43,53% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KWW FORUM WYBORCZE MSM 4) lista nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ 5) lista nr 19 KWW NASZ MIELEC 6) lista nr 20 KW PSG W MIELCU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 545; 4) gosw wanych oddano 5 259; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAEK Edward b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPE Jerzy
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 358

- RYNIEWICZ Mariusz c) lista nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WDOWIARZ Barbara Krystyna d) lista nr 19 KWW NASZ MIELEC uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MYLIWIEC Jan - SZYSZKA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 044; 4) gosw wanych oddano 5 798; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOTULA Dorota Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPACZ Jacek Stanisaw - KUBIAK Zofia c) lista nr 16 KWW FORUM WYBORCZE MSM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRZECH Krystyna d) lista nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUROWIEC Dominik e) lista nr 19 KWW NASZ MIELEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHODOROWSKI Janusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 153; 4) gosw wanych oddano 4 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GADOMSKA Barbara Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STALA Jzef Stanisaw - SZOSTAK Krzysztof c) lista nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYPUA Zbigniew Jerzy
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 359

d) lista nr 19 KWW NASZ MIELEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIENIEK Bogdan Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 370; 4) gosw wanych oddano 5 117; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRODA Wojciech Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPE Aleksander c) lista nr 16 KWW FORUM WYBORCZE MSM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACHOLEC Waldemar Kazimierz d) lista nr 17 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOSKAL Elbieta Wacawa - WDOWIARZ Mieczysaw Jzef e) lista nr 19 KWW NASZ MIELEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIASZEK Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej w Nisku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 186. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 297 osb, to jest 45,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE 3) lista nr 18 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY 4) lista nr 19 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 360

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 109; 4) gosw wanych oddano 2 943; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PACHLA Marek - PIEKARZ Eugeniusz - LUSARCZYK Waldemar b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MADEJ Adam Marian c) lista nr 18 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWIEC Jzef - SUKOWSKA Teresa - TOFILSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 557; 4) gosw wanych oddano 2 400; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUBIEL Teresa Jadwiga - SDEJ Andrzej - SROKA Ryszard b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWIEC Baej Stefan - STPIE Anna c) lista nr 18 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRANICZNY Jzef - LEBIODA Artur Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 631; 4) gosw wanych oddano 2 477;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 361

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OCZKOWSKI Krzysztof - SROKA Jzef - SUDO Henryk - TOFIL Pawe Edmund b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WYBACZ Maria Barbara c) lista nr 18 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUKO Mariusz Krzysztof - KOTUA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Ropczycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 905. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 478 osb, to jest 54,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 4) lista nr 15 KWW PLIS 5) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 499; 4) gosw wanych oddano 3 335; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZIARZ Wiesaw Kazimierz - RACHWA Andrzej Leopold b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 362

- SAEK Stanisaw Kazimierz c) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PILCH Mariusz Mieczysaw d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MISO Tadeusz Pawe - MISIURA Jzef Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 420; 4) gosw wanych oddano 2 312; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JEDYNAK Marian Stanisaw - RACHWA Teresa Zofia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAKOWSKI Eugeniusz - SKRSKI Dariusz c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELATOWICZ Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 977; 4) gosw wanych oddano 2 855; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARCHUT Zenon - FIC Marek Jacek - MAR Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DARAK Witold - NIEDWIED Kazimierz Jan

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 363

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 582; 4) gosw wanych oddano 2 395; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIOSEK Genowefa - DZIEBKO Jan Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RA Piotr - WRONA Stanisaw Andrzej c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAR Edward Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Sdziszowie Maopolskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 689 osb, to jest 52,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 4) lista nr 15 KW "ZIEMIA SDZISZOWSKA" 5) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 807; 4) gosw wanych oddano 3 656; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 364

- FRYSZTAK Bernadeta Dorota - SADO Krzysztof Jzef b) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAA Piotr - LACH Marcin c) lista nr 15 KW "ZIEMIA SDZISZOWSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASISKI Bolesaw Jan - WINIUCH Elbieta d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRL Teodozja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 687; 4) gosw wanych oddano 2 539; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Jerzy Wiesaw - BOCHENEK Stanisaw Jzef - ZIAJOR Jan Krzysztof b) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIEBAA Jerzy Wojciech c) lista nr 15 KW "ZIEMIA SDZISZOWSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCHNAK Franciszek Leopold - KUJDA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 195; 4) gosw wanych oddano 3 010; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEWIADOMSKI Tomasz b) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 365

- DROZD Robert Stanisaw - WIDER Leszek c) lista nr 15 KW "ZIEMIA SDZISZOWSKA" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HULEK Tadeusz - KUC Edward - RASKI Jan Henryk - WSIK Marian d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIELAK Jzefa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miasta Sanoka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 481. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 655 osb, to jest 48,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 20 KWW SAMORZDU ZIEMI SANOCKIEJ 4) lista nr 21 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ 5) lista nr 23 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" 6) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIE W-T-R 7) lista nr 25 KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 249; 4) gosw wanych oddano 4 031; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONICZAK ukasz Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRUCHNICKI Wojciech Jzef

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 366

c) lista nr 21 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAJSAREK Robert Jerzy d) lista nr 23 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BTKOWSKI Ryszard Jan e) lista nr 25 KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEGA Jan Piotr - KRYNICKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 053; 4) gosw wanych oddano 4 844; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRWIGA Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHROBAK Andrzej Bogusaw c) lista nr 20 KWW SAMORZDU ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYNIAK Adam d) lista nr 23 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DASZYK Zbigniew Tadeusz e) lista nr 25 KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLECHARCZYK Wojciech Aleksander - BLUJ Maciej Jan - OKLEJEWICZ Jan Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 353; 4) gosw wanych oddano 6 028; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 367

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRWIGA Maciej Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TYMOCZKO Henryka Czesawa c) lista nr 20 KWW SAMORZDU ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DACZYSZYN Tomasz d) lista nr 21 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYDRZYSKI Wojciech e) lista nr 23 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BABIAK Roman f) lista nr 25 KWW WOJCIECHA BLECHARCZYKA - DLA SANOKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKI Piotr Leon - LISOWSKA Teresa Wiktoria - OBERC Maria Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Stalowej Woli Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 413. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 803 osb, to jest 44,56% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW FORUM MIESZKACW 5) lista nr 14 KWW ANDRZEJA SZLZAKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 229; 4) gosw wanych oddano 6 965; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 368

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - IGNARSKA Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNACKA Maria Magorzata - NADBERENY Lucjusz - REHOROWSKA Maria Katarzyna c) lista nr 13 KWW FORUM MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEGOCKI Alfred Andrzej d) lista nr 14 KWW ANDRZEJA SZLZAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKIEWICZ Jadwiga Maria - KOSOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 744; 4) gosw wanych oddano 7 418; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYN Jerzy Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMSA Elbieta - PRZYTUA Dariusz Artur c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAJGIER Jerzy - SIBIGA Jan Tadeusz - WEBER Rafa d) lista nr 13 KWW FORUM MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABOROWSKI Franciszek e) lista nr 14 KWW ANDRZEJA SZLZAKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZECH Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 830; 4) gosw wanych oddano 8 392; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 369

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GROBEL PROSZOWSKA Joanna Irena b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILA Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANAJ Adam - PASZKIEWICZ Salwiusz Zbigniew - SIEMBIDA Wiesaw d) lista nr 13 KWW FORUM MIESZKACW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORDON Stanisaw e) lista nr 14 KWW ANDRZEJA SZLZAKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSAK Ewa Maria - SZLZAK Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej w Strzyowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 881. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 768 osb, to jest 46,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 16 KWW "JEDNO" 4) lista nr 17 KWW NIEZALENI PRO BONO 5) lista nr 18 KWW FORUM OBYWATELSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 876; 4) gosw wanych oddano 1 766; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAWILAK Jzefa b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 370

- MANICKI Jzef Franciszek - SZLACHTA Krzysztof c) lista nr 17 KWW NIEZALENI PRO BONO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STRZPEK Renata d) lista nr 18 KWW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PELEWICZ Pawe Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 003; 4) gosw wanych oddano 1 895; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZAJA Halina b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKOWICZ Andrzej Jan - NIEMIEC Mieczysaw Jzef c) lista nr 18 KWW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Grzegorz Jarosaw - KRUCZEK Andrzej Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 963; 4) gosw wanych oddano 1 815; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARZYK Cecylia - MOSKWA Jerzy Stanisaw - PAJK Andrzej Robert - WILUSZ Emilian Antoni b) lista nr 16 KWW "JEDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOEK Antoni c) lista nr 18 KWW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMKOWICZ Piotr Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 371

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 926; 4) gosw wanych oddano 1 788; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIADOSZ Halina Wanda - MICHALSKI Stanisaw Antoni - ZIMNY Kazimierz b) lista nr 18 KWW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STRZPEK Zofia - ZOTEK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Krosna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 167. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 093 osb, to jest 46,19% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW SAMORZDNE KROSNO 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 319; 4) gosw wanych oddano 6 133; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENIK Piotr Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 372

- MAZUR Kazimierz - ROMANOWSKA Bogumia Zofia c) lista nr 13 KWW SAMORZDNE KROSNO 2010 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Bronisaw - BAZAN Anna Janina - CZAJA Stanisaw - DUBIEL Anna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 424; 4) gosw wanych oddano 6 174; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALON Daria Urszula - OPO Arkadiusz Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLANKO Wojciech Stanisaw - KRZANOWSKI Pawe Tomasz c) lista nr 13 KWW SAMORZDNE KROSNO 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALIBOEK Tadeusz - HANUSEK Robert - NIEPOKJ Marcin Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 350; 4) gosw wanych oddano 5 127; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIECISKI Ireneusz Julian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HEJNAR Janusz Kazimierz - JZEFOWICZ Bogdan Jzef
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 373

c) lista nr 13 KWW SAMORZDNE KROSNO 2010 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDYCZ Zdzisaw Jan - KUBIT Zbigniew - LENART Ryszard - SY Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej w Przemylu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 080. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 489 osb, to jest 46,14% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU 5) lista nr 15 KWW ROBERTA CHOMY REGIA CIVITAS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 212; 4) gosw wanych oddano 7 948; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASZUBA Ludwik Robert b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUEL Jerzy Jan - SAWICKA Ewa Stefania c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OZISKI Adam - STRZAKOWSKI Eugeniusz Jan d) lista nr 14 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UKASIEWICZ Janusz Jzef

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 374

e) lista nr 15 KWW ROBERTA CHOMY REGIA CIVITAS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAYDER Grzegorz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 573; 4) gosw wanych oddano 6 355; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IWANISZYN Mariusz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIKUJ Aleksandra Alina - SCHABOWSKI Tomasz Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAMRYSZCZAK Janusz Adam d) lista nr 15 KWW ROBERTA CHOMY REGIA CIVITAS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAL Robert Piotr - MORAWSKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 839; 4) gosw wanych oddano 4 607; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAPOTOCKI Janusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTMISKI Jan Franciszek - TUCKA Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IWANECZKO Dariusz Mieczysaw d) lista nr 15 KWW ROBERTA CHOMY REGIA CIVITAS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOMA Robert Jan

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 375

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 865; 4) gosw wanych oddano 4 693; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEJA Jzef Alfred - OLESZEK Rafa Sebastian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKOWSKI Wadysaw c) lista nr 15 KWW ROBERTA CHOMY REGIA CIVITAS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PUSIARSKI Leszek Wiesaw - WIDAJ Kazimierz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miasta Rzeszowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 139 231. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 68 361 osb, to jest 49,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KW "NASZ DOM-RZESZW" 4) lista nr 13 KWW TADEUSZA FERENCA "ROZWJ RZESZOWA" 5) lista nr 14 KWW RZESZW LEPSZY O 100 PROCENT! 6) lista nr 15 KWW RZESZOWIANIE RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 983; 4) gosw wanych oddano 18 373; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 376

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEC Andrzej Julian - KAMIERCZAK Jolanta Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULTYS Robert - WRBLEWSKA Krystyna Magorzata c) lista nr 13 KWW TADEUSZA FERENCA "ROZWJ RZESZOWA" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLEBEK Czesaw Jan - RATAJCZAK Beata - WALAWENDER Witold Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 448; 4) gosw wanych oddano 15 906; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KICZEK Jacek Ziemowit b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JCZMIENIONKA Jerzy - STRCZEK Marek Waldemar - STRK Jadwiga Dorota c) lista nr 13 KWW TADEUSZA FERENCA "ROZWJ RZESZOWA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIEWCZAS Marta Agata - SAK Bogusaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 221; 4) gosw wanych oddano 15 730; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DERGOWSKI Marcin

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 377

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPACZEWSKI Antoni - SZUMNY Waldemar Wodzimierz c) lista nr 13 KWW TADEUSZA FERENCA "ROZWJ RZESZOWA" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDZIK Grzegorz Krzysztof - FIJOEK Konrad Rafa - WYWROCKI Waldemar Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 709; 4) gosw wanych oddano 16 136; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYRDA Kazimierz Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYPRY Jerzy - JAKIM Roman Stanisaw c) lista nr 13 KWW TADEUSZA FERENCA "ROZWJ RZESZOWA" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FERENC Tadeusz - KWANIAK Mirosaw Zygmunt - ZBEK Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Tarnobrzeg Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 325. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 381 osb, to jest 48,06% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW TARNOBRZESKA LEWICA 5) lista nr 13 KWW TARNOBRZESKIE POROZUMIENIE PRAWICY
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 378

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 204; 4) gosw wanych oddano 5 001; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOEK Dariusz Adam - NIEDBAOWSKI Robert Bogdan - ZYCH Tadeusz Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNICKI Roland Antoni c) lista nr 12 KWW TARNOBRZESKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIPER Ryszard d) lista nr 13 KWW TARNOBRZESKIE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRYBUA Wodzimierz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 521; 4) gosw wanych oddano 4 329; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOSPODARCZYK Tadeusz Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KROPORNICKI Janusz - PAWLIK Tomasz Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIUBISKI Jan d) lista nr 12 KWW TARNOBRZESKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASTALERZ Norbert Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 379

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 537; 4) gosw wanych oddano 4 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARTYKA Sawomir Andrzej - UZIEL Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJTOWICZ Andrzej c) lista nr 12 KWW TARNOBRZESKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BANASZAK Stanisaw Kazimierz d) lista nr 13 KWW TARNOBRZESKIE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENARD Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 119; 4) gosw wanych oddano 4 939; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYBUS ukasz - KWIATKOWSKI Kazimierz Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOTYKA Jzef c) lista nr 13 KWW TARNOBRZESKIE POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Marian - STPAK Waldemar Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Bieszczadzkiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 158.
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 380

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 332 osb, to jest 45,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 12 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" 2) lista nr 13 KWW BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZOCI" 3) lista nr 14 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO 4) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BIESZCZADY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 229; 4) gosw wanych oddano 2 894; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 12 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STEBNICKI Wiesaw b) lista nr 13 KWW BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZOCI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BACHNO Jarosaw Jzef c) lista nr 14 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORCZAK Piotr - NOSAL Halina Maria - PLS Marcin Robert d) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BIESZCZADY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANDRUCH Marek Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 104; 4) gosw wanych oddano 2 668; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 12 KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Wojciech Jan b) lista nr 14 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSIOR Krzysztof Jan - KONOPKA Marek Zbigniew
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 381

- WONY Artur Jan c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BIESZCZADY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JZEFCZYK Jan - KOCIUBA Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 999; 4) gosw wanych oddano 1 772; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 13 KWW BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZOCI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DERWICH Antoni b) lista nr 14 KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZDOWEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCHANOWICZ Bogusaw Wojciech - MIKOAJCZAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu w Brzozowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 52 601. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 844 osb, to jest 49,13% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW PGB 6) lista nr 13 KWW "BPS" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 174;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 382

4) gosw wanych oddano 9 474; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZIK Henryk - SZMYD Zdzisaw Andrzej b) lista nr 12 KWW PGB uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRAGUA Janusz Maciej - GOBEK Jerzy Grzegorz c) lista nr 13 KWW "BPS" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ARENDARCZYK Dominik Eugeniusz - CHROBAK Stanisaw Jzef - RZEPKA Jzef - SZAREK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 346; 4) gosw wanych oddano 5 584; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OWSIANY Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCHEL Wiesaw c) lista nr 12 KWW PGB uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMSKI Jacek Zbigniew - BAR Mieczysaw Sylwester - GROMALA Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 324; 4) gosw wanych oddano 8 595; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STEC Adam Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 383

- JAJKO Adam - KARASISKA-WCISO Barbara Teresa c) lista nr 12 KWW PGB uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BA Zygmunt - BRZUSZEK Urszula Teresa - DRABEK Stanisaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Dbickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 106 620. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 54 105 osb, to jest 50,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ 5) lista nr 14 KWW ROZWJ DBICY I POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 19 056; 4) gosw wanych oddano 18 044; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYMISKI Adam - LIPCZYSKI Krzysztof Romuald b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELAWA Wadysaw Jan - KAMISKI Tadeusz - ROJEK-KAEK Monika Ewa c) lista nr 13 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMEK Pawe Tomasz - MAZUR Anna Zofia
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 384

- SAMBORSKA Lucyna Maria d) lista nr 14 KWW ROZWJ DBICY I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABICKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 030; 4) gosw wanych oddano 7 098; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUCHA Robert Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZESIAKOWSKI Grzegorz Edward c) lista nr 13 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRZEBIDA Maria Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 912; 4) gosw wanych oddano 9 961; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARAN Stefan - LADA Wiesaw Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKA Elbieta Maria - SASAK Jerzy Andrzej c) lista nr 13 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZETACZNIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 462;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 385

4) gosw wanych oddano 7 710; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZECIAK Andrzej Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UREK Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASKKA Marek - MAZUR Robert Piotr - REGUA Aleksander Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 645; 4) gosw wanych oddano 6 994; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GOBIOWSKA Ewa Marianna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBEK Czesaw c) lista nr 13 KWW WSPLNOTA ZIEMI DBICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MODELSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu Jarosawskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 97 649. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 52 034 osb, to jest 53,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 386

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 699; 4) gosw wanych oddano 13 922; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRZPEK Franciszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARWASKA Zofia - STADA Jacek Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRZAN Tadeusz - NIEMKIEWICZ Pawe Maria - WOOSZYN Bogdan Jerzy - WYCZAWSKI Andrzej d) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PISKORZ Zbigniew Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 680; 4) gosw wanych oddano 12 635; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BATYCKI Jerzy - GONCIARZ Stanisaw Jan - SZCZEPANIK Anna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZYBYO Leszek Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRZAN Teresa Jadwiga - OYNIAK Jan
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 387

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 365; 4) gosw wanych oddano 9 496; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PUZIO Marek - ZAJC Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODA Ryszard Jzef - KISIELEWICZ Marek Ireneusz - SZYLAR Bogdan Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 290; 4) gosw wanych oddano 12 178; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SAWA Adam - SZCZEPANIK Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KMIECIK Jacek - SZKOA Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDA Teresa Wadysawa - KOPOT Stanisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu w Jale Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 93 303.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 388

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 48 062 osb, to jest 51,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 281; 4) gosw wanych oddano 14 414; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBAN Jan Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWLIK-FELDO Dorota Maria - KMIECIK Adam Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LECHOWSKI Witold Tomasz - ZAJC Wojciech Stanisaw d) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRGIEL Jolanta Barbara - DRANKA Zbigniew Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 113; 4) gosw wanych oddano 5 644; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOTKOWICZ Henryk Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GORGOSZ Tadeusz
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 389

- MISIOEK Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 387; 4) gosw wanych oddano 10 253; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WONIAK Dorota Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRCISZ Bogusaw Kazimierz - YGOWICZ Stanisaw Franciszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLU Adam - SEPIO Mariusz Janusz d) lista nr 12 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE PODKARPACIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZIO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 400; 4) gosw wanych oddano 5 881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MLICKI Stanisaw Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RZOCA Bogdan Tadeusz - STACHURSKI Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 881; 4) gosw wanych oddano 8 263;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 390

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKOWICZ Franciszek - PERS Grzegorz Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LAWERA Stanisaw Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUZYKA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Kolbuszowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 324. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 722 osb, to jest 52,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW OJCZYZNA 4) lista nr 13 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 324; 4) gosw wanych oddano 9 628; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARDY Jzef - KUNA Marek Stanisaw - RAGAN Jarosaw Stanisaw - WITEK Agata b) lista nr 12 KWW OJCZYZNA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORZECH Stefan c) lista nr 13 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 391

- MACHETA Waldemar - MAZIARZ Mieczysaw Stanisaw - ROMANIUK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 684; 4) gosw wanych oddano 6 086; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRZASK Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUREK Mieczysaw Wojciech - SOCHACKI Krzysztof - SUKIENNIK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 994; 4) gosw wanych oddano 4 610; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOPEK Marian Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OFIARA Zbigniew - WOJDYO Henryk c) lista nr 13 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRYMON Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 720; 4) gosw wanych oddano 3 381; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 392

a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULA Wojciech - KOPE Stanisaw b) lista nr 13 KWW OJCZYZNA-WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BDZIKOT Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Kronieskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 88 755. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 756 osb, to jest 50,43% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIA "ROZWJ" W KRONIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 115; 4) gosw wanych oddano 4 753; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GADYSZ Kazimierz - KONIECKI Andrzej Walenty b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAEK Kazimierz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 346; 4) gosw wanych oddano 6 679; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 393

a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYTNAR Andrzej - JZEFCZYK Stanisaw Antoni - KRAEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 867; 4) gosw wanych oddano 10 040; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TUREK Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KENAR Stanisaw Tadeusz - MATERNIAK Jan - PELCZAR Jan - POLEK Wiesaw c) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIA "ROZWJ" W KRONIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ARGASISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 211; 4) gosw wanych oddano 5 733; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUSZCZAK Jan Jzef - TOMKIEWICZ Wojciech b) lista nr 14 KW STOWARZYSZENIA "ROZWJ" W KRONIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 524;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 394

4) gosw wanych oddano 6 912; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASPRZYK Adolf - KRYGOWSKI Jan Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUGAN Andrzej Antoni - PELCZAR Marian Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 693; 4) gosw wanych oddano 7 197; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FRYDRYCH Joanna Zofia b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AFTANAS Marek - GUZIK Andrzej - SIRKO Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Leajskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 55 675. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 036 osb, to jest 52,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW NASZ GOS 5) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT 6) lista nr 14 KWW RAZEM DLA GMIN I POWIATU 7) lista nr 15 KWWBNP

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 395

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 880; 4) gosw wanych oddano 5 680; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OYNIA Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LI Marek Antoni - ZAWILSKI Zdzisaw Antoni c) lista nr 14 KWW RAZEM DLA GMIN I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRBACZ Tadeusz Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 818; 4) gosw wanych oddano 5 388; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJKUT Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FUS Waldemar Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOGUT Marek d) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAAJKO Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 374; 4) gosw wanych oddano 7 914;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 396

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZAK Marek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ORDYCZYSKI Marek Stefan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULAK Alina - KRZYAK Jan - WYLA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 964; 4) gosw wanych oddano 8 542; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AK Dariusz Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIDA Jan - PINDERSKA Danuta c) lista nr 12 KWW NASZ GOS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOJNACKI Andrzej d) lista nr 13 KWW PRZYJAZNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZPILA Janusz e) lista nr 15 KWWBNP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZENCZEK Lucjan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu w Lubaczowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 46 936. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 829 osb, to jest 55,03% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 397

2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE 6) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 070; 4) gosw wanych oddano 4 749; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Jerzy b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAGO Maria c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZPYT Krzysztof Antoni d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SWATEK-CZERNECKI Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 842; 4) gosw wanych oddano 10 890; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALIK Jzef Marian - MOKRZYCKI Stanisaw Jzef - PACZYSKA Jadwiga b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GMYREK Zygmunt Adam - GORAJ Henryk - SZWED Micha

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 398

c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZURKIEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 917; 4) gosw wanych oddano 8 189; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIOR Stanisaw Wojciech - WRBEL Zbigniew - WRBEL Dorota b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIRG Maria Jzefa c) lista nr 12 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Marek d) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE WSPLNOTA LUBACZOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABORNIAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu acuckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 62 283. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 914 osb, to jest 51,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU 5) lista nr 13 KWW POWIAT ACUCKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 399

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 374; 4) gosw wanych oddano 6 952; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYBURT Robert Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOBRANOWICZ Grayna Krystyna - REJMAN Ryszard Jan c) lista nr 12 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAZDAN Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 213; 4) gosw wanych oddano 9 512; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAWER Grzegorz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZARNOTA Jakub Daniel c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJ Tadeusz Henryk - KILIAN Jan - KRZYSZTO Adam Mieczysaw d) lista nr 12 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOMRA Tomasz e) lista nr 13 KWW POWIAT ACUCKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAWO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 270;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 400

4) gosw wanych oddano 5 797; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIS Anna Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAY Maciej c) lista nr 13 KWW POWIAT ACUCKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PANEK Stanisaw - RZEPKA Jzef Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 057; 4) gosw wanych oddano 7 549; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLEC Halina - GWIZDAK Tadeusz b) lista nr 12 KWW DLA ROZWOJU MIASTA ACUTA I POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MORYCZ Wincenty c) lista nr 13 KWW POWIAT ACUCKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUDEK Halina Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu Mieleckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 108 238. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 52 589 osb, to jest 48,59% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 13 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ 4) lista nr 14 KW PSG W MIELCU

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 401

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 563; 4) gosw wanych oddano 10 938; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIEDBAA Henryk Kazimierz - TYCHANOWICZ Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODZIK Stanisaw Edmund - OSNOWSKI Andrzej Feliks c) lista nr 13 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZDBA Daniel Witold - PAPROCKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 520; 4) gosw wanych oddano 9 940; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRYA Andrzej Waldemar - STACHO Lech Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARNA Waldemar Roman c) lista nr 13 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SMACZNY Jzef d) lista nr 14 KW PSG W MIELCU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURDZIEL Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 402

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 440; 4) gosw wanych oddano 7 690; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAGAN Stanisaw - NAPIERACZ Maria b) lista nr 14 KW PSG W MIELCU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEPTUA Micha - RYBA Eugeniusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 921; 4) gosw wanych oddano 11 870; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAZ Andrzej - PLUTA Robert b) lista nr 14 KW PSG W MIELCU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRABSZCZ Andrzej - PERET Bogusaw Stanisaw - ZAKRCKA Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 145; 4) gosw wanych oddano 8 399; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIPKA Tadeusz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUSZKIEWICZ Micha Stanisaw c) lista nr 13 KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYK Antoni d) lista nr 14 KW PSG W MIELCU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 403

- CIELA Marcin Daniel - JEMIOO Maciej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Niaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 201. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 537 osb, to jest 48,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 12 KWW PONAD PODZIAAMI 3) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE 4) lista nr 14 KWW WSPLNY POWIAT 5) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE PRAWICY 6) lista nr 16 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 467; 4) gosw wanych oddano 4 038; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIEK Mirosaw Micha - WALIKO Gabriel Stanisaw b) lista nr 14 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIWISKI Artur Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 585; 4) gosw wanych oddano 5 142; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAPUCISKI Antoni Franciszek
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 404

b) lista nr 12 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRACOWNIK Teresa Jadwiga c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEK Henryk Tadeusz d) lista nr 16 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LACH Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 536; 4) gosw wanych oddano 4 197; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNARZ Robert Jan - KRAWIEC Krzysztof b) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIAZGOWICZ Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 298; 4) gosw wanych oddano 7 794; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLISZKA Stanisaw b) lista nr 12 KWW PONAD PODZIAAMI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRACO Wadysaw c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAWROCKI Janusz Andrzej d) lista nr 14 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAMBUCH Grzegorz Jakub e) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWAL Jan Andrzej f) lista nr 16 KWW NIASKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOFILSKI Andrzej Antoni
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 405

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 651; 4) gosw wanych oddano 3 361; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACH Adam b) lista nr 14 KWW WSPLNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KACPRZYK Danuta Lucyna c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TABASZ Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Przemyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 57 914. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 143 osb, to jest 55,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW SAMORZDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA 4) lista nr 13 KWW FORUM PRAWICY 5) lista nr 14 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY 6) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU 7) lista nr 16 KWW STOWARZYSZENI DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 829; 4) gosw wanych oddano 3 421; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BLECHARCZYK Zbigniew
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 406

b) lista nr 14 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWA Henryk Piotr c) lista nr 15 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA DOLINY SANU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAMISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 450; 4) gosw wanych oddano 4 854; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWSKI Wacaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAC Krystyna c) lista nr 16 KWW STOWARZYSZENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIOTROWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 759; 4) gosw wanych oddano 7 948; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOBIOWSKI Ryszard Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJCZYK Krzysztof Wodzimierz - MAJCHER Krzysztof Jacek c) lista nr 13 KWW FORUM PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIERADZKI Julian Kazimierz d) lista nr 16 KWW STOWARZYSZENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIUPA Wadysaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 407

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 739; 4) gosw wanych oddano 8 991; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PCZEK Jan Antoni - ZUBIK Jzef Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZUMEDA Witold c) lista nr 14 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE PRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEMKW Jan d) lista nr 16 KWW STOWARZYSZENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUDA Marek Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 366; 4) gosw wanych oddano 3 902; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMSKI Ryszard Marian - MUSZAK Renata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAPON Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Przeworskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 486. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 457 osb, to jest 57,43% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 408

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW PRZYJAZNY SAMORZD 5) lista nr 13 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 6) lista nr 14 KWW NASZ SAMORZDNY POWIAT Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 557; 4) gosw wanych oddano 5 080; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POKRYWKA Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOTOWSKA Grayna Aleksandra c) lista nr 14 KWW NASZ SAMORZDNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WO Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 709; 4) gosw wanych oddano 9 007; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KISZKA Zbigniew Wojciech - WALKIEWICZ Tadeusz Jan - ZIELONKA Zygmunt b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWD Jadwiga - KRAWIEC Daniel Stanisaw - TYTUA Barbara Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 409

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 911; 4) gosw wanych oddano 6 612; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIENIEK Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BENBENEK Karol Marian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUPA Jan - APA Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 700; 4) gosw wanych oddano 5 253; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIEBOWICZ Tadeusz Marian - WAJHAJMER Janusz Kazimierz b) lista nr 13 KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIENIEK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 580; 4) gosw wanych oddano 7 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOWA Krystyna - WICAW Jzef Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UBERMAN Janusz

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 410

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBAN Bogusaw Andrzej d) lista nr 14 KWW NASZ SAMORZDNY POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YGADO Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu Ropczycko-Sdziszowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 57 079. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 707 osb, to jest 55,55% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE 5) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 467; 4) gosw wanych oddano 10 859; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BBEN Arkadiusz Rafa - BUJAK Bolesaw - KIPA Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOCHARA Andrzej - ROJEK Jzef c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TABASZ Wadysaw d) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JEDYNAK Leopold
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 411

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 689; 4) gosw wanych oddano 9 178; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZCH Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KIEB Kazimierz Adam - WIERAD Andrzej Ryszard - WOZOWICZ Stanisaw Jzef c) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - YSZCZAK Jerzy - ZIEMISKI Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 551; 4) gosw wanych oddano 9 627; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIERAD Marcin b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWOJAK Marian - STASIEWICZ Pawe c) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PARY Stanisaw d) lista nr 14 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEJA Czesaw - NIEDZIELSKI Jerzy Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 412

Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu w Rzeszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 126 563. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 65 780 osb, to jest 51,97% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 760; 4) gosw wanych oddano 9 120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRCZEK Marek Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDNARZ Jerzy - CHMIEL Tadeusz - HADAA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 213; 4) gosw wanych oddano 7 696; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICA Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JE Antoni Jan

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 413

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOKOOWSKA Lucyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 548; 4) gosw wanych oddano 10 829; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYREK Tadeusz - PORADA Sawomir Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PORBA Marek Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PUC Kazimierz - SITARZ Marek Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 767; 4) gosw wanych oddano 5 360; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIEDZIC Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PACHOREK Tadeusz - WOJTON Kazimierz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 672; 4) gosw wanych oddano 7 086; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 414

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAOWSKI Jzef Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALANDYK Zbigniew Franciszek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWASEK Wiesaw - WETULA Adam Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 263; 4) gosw wanych oddano 6 807; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JODOWSKI Jzef - OBARA Stanisaw Wacaw - TABISZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 094; 4) gosw wanych oddano 6 535; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCJ Jan Micha b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUCZEK Stanisaw - KUREK Stanisaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 463; 4) gosw wanych oddano 7 859; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 415

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOCHMAL Aleksander Antoni b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDYKA Jolanta Teresa - OSSOLISKI Antoni Jan - SIEKO Jan Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Powiatu Sanockiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 77 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 38 633 osb, to jest 49,87% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ 5) lista nr 13 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" 6) lista nr 16 KWW SAMORZDU ZIEMI SANOCKIEJ 7) lista nr 17 KWW "DLA POWIATU" 8) lista nr 18 KWW SAMORZDOWY BLOK WYBORCZY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 488; 4) gosw wanych oddano 6 968; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOREK Grayna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JCZKOWSKI Dariusz Piotr - PIESZCZOCH Robert c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 416

- KONIECZNY Roman Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 876; 4) gosw wanych oddano 7 308; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FAL Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZECH Pawe Janusz c) lista nr 12 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWCZYK Wacaw - SZPARA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 636; 4) gosw wanych oddano 14 691; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROZD Adam Tomasz - NINIK Sebastian Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NABYWANIEC Tadeusz - URUSKI Piotr Marcin c) lista nr 12 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OCH Waldemar Antoni - PAJESTKA Wojciech Krzysztof d) lista nr 13 KW "ZJEDNOCZENI SAMORZDOWCY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASZAK Jzef Jan e) lista nr 16 KWW SAMORZDU ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 417

- SZYBIAK Waldemar f) lista nr 17 KWW "DLA POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYRAN Jan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 633; 4) gosw wanych oddano 7 036; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOWANIEC Jan Bogdan - CZUBEK Marian Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HADUCH Agnieszka Aldona c) lista nr 12 KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FUTYMA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Powiatu Stalowowolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 88 914. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 959 osb, to jest 46,07% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 972; 4) gosw wanych oddano 14 167; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 418

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILK Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOPOR Marek Andrzej - RUTKOWSKI Micha Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRES Ryszard Stanisaw - JANIK Grayna Jzefa - TYZA Marek - ZARZECZNY Janusz Bolesaw d) lista nr 12 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRUCHOTA Marek Juliusz - KOPERA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 838; 4) gosw wanych oddano 8 230; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TUREK Stefan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWSKI Waldemar c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANIO Stanisaw Stefan - SAJDEK Stanisaw d) lista nr 12 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORKOWSKI Wojciech Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 207; 4) gosw wanych oddano 6 454; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 419

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARA Andrzej Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORZYBSKI Jan Henryk - SAMOYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 942; 4) gosw wanych oddano 9 069; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIKOWSKI Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZOCHARA Stanisaw - WJCIK Zdzisaw c) lista nr 12 KWW FORUM MIESZKACW POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIUBA Monika - SOTYS Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Powiatu w Strzyowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 899 osb, to jest 48,24% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW NIEZALENI PRO BONO 4) lista nr 13 KWW "JEDNO" 5) lista nr 14 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 420

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 576; 4) gosw wanych oddano 4 326; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KANIA Kazimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZORC Marek Stanisaw c) lista nr 13 KWW "JEDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZOTEK Marian d) lista nr 14 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JURZYSTA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 403; 4) gosw wanych oddano 3 068; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODEK Robert Czesaw - SZTELIGA Anna b) lista nr 14 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GARNCARSKI Tomasz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 796; 4) gosw wanych oddano 4 410; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 421

- DZINDZIO Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHUCHLA Maria c) lista nr 13 KWW "JEDNO" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZIKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 768; 4) gosw wanych oddano 7 281; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRA Waldemar - NIEMIEC Tadeusz - YBURA Bogdan Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZARY Wacaw Wojciech c) lista nr 13 KWW "JEDNO" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANA Beata - STODOLAK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 356; 4) gosw wanych oddano 3 163; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OPO Zbigniew b) lista nr 13 KWW "JEDNO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYNARSKI Jzef Stanisaw c) lista nr 14 KWW GOSPODARNI I SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KSIEK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 422

Rozdzia 20. Wybory do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 44 027. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 757 osb, to jest 49,42% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 12 KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO 5) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 094; 4) gosw wanych oddano 4 661; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PITRA Krzysztof Piotr - PLUTA Mirosaw Stanisaw - POLAK Andrzej Artur b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LZAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 051; 4) gosw wanych oddano 4 728; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SURDY Leszek Janusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 423

- BUKOWSKI Dariusz Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABUDA Adam d) lista nr 12 KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTWICA Sylwester Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 965; 4) gosw wanych oddano 4 522; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOZIEJA Krystyna Janina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAZANA Renata Ewa c) lista nr 12 KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OGA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 647; 4) gosw wanych oddano 6 169; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMCZYK Bogdan Zygmunt b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARACZ Jan - WRBEL Wacaw August c) lista nr 12 KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUBERA Jacek Dawid - SUDO Jerzy Zbigniew d) lista nr 13 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROCZEK Leszek

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 424

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Powiatu w Lesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 047. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 124 osb, to jest 54,99% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 12 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU 4) lista nr 13 KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 598; 4) gosw wanych oddano 2 293; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POTOCZNY Tadeusz b) lista nr 12 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJEWSKI Franciszek Antoni c) lista nr 13 KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 731; 4) gosw wanych oddano 4 344; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DROZDALSKI Ryszard b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 425

- OROWSKI Jzef c) lista nr 12 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PETKA Robert Edward - STELMACH Jan Marek d) lista nr 13 KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OTTA Lucyna Elbieta - PAKO Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 830; 4) gosw wanych oddano 1 636; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAECKI Marek b) lista nr 12 KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAJEWSKI Jarosaw Grzegorz c) lista nr 13 KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRANCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 965; 4) gosw wanych oddano 2 706; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FEDOROWICZ Mieczysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSATA Ryszard Andrzej c) lista nr 13 KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GUSZKO-RAKOCZY Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 426

DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 33 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 692 578. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 858 110 osb, to jest 50,70% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194 895; 4) gosw wanych oddano 177 530; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOWALSKA Anna Helena b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTMAN Stanisaw Wojciech c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUREK Jan - KUBAS-HUL Teresa Krystyna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTNIK Stanisaw - BUCZAK Wojciech - MIAZGA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162 251; 4) gosw wanych oddano 144 871; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany Strona 427

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZOSTOWSKI Edward b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWA Mariusz - TARAPATA Jan Wadysaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAKOWSKI Zdzisaw Ryszard d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPINOS Fryderyk Sylwester - CZAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134 313; 4) gosw wanych oddano 119 846; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOFIL Bronisaw Tadeusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STPIE Wadysaw Piotr c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOLEWISKI Zygmunt Jzef d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRAUS Ewa Maria - ROMANIUK Bogdan Piotr - SAGATOWSKA Janina Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170 817; 4) gosw wanych oddano 149 076; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 428

- KARAPYTA Mirosaw Witold - KUNIAR Lucjan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWICKI Maciej Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJDA Stanisaw - MATUSIEWICZ Andrzej - ZIOBRO Kazimierz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195 834; 4) gosw wanych oddano 170 622; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIECZNY Janusz Kazimierz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBIERAJ Dariusz Wojciech c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKLICZ Sawomir - PRZYTOCKI Piotr Marian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIKOWSKI Janusz Jzef - PIRO Tadeusz Wacaw - RZOCA Bogdan Jzef - TUREK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy .................................... .............. ..............................

Id: ZFRMS-RFVRE-NXKCK-FVZPP-IQEMG. Podpisany

Strona 429