You are on page 1of 4

SPRAWOZDANIE z wykonania zada administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami za rok 2010

Dzia, Rozdzia, Nazwa 1. Plan 2. BUDET Wykonanie 3. % wyk. 4.

DOCHODY - DOTACJE OGEM: DZIA 010- Rolnictwo i owiectwo


Rozdzia 01095- Pozostaa dziaalno 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1,923,723 67,452
67,452
67,452

1,914,866 67,450
67,450
67,450

99.54 100.00
100.00
100.00

DZIA 750- Administracja Publiczna


Rozdzia 75011 - Urzdy Wojewdzkie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rozdzia 75056- Spis powszechny i inne 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

71,200
55,691

71,189
55,691

99.98
100.00

55,691

55,691

100.00

15,509

15,498

99.93

15,509

15,498

99.93

DZIA 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Rozdzia 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rozdzia 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rozdzia 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.

40,919
660

39,078
660

95.50
100.00

660

660

100.00

16,968

16,737

98.64

16,968

16,737

98.64

23,291

21,681

93.09

23,291 2. 3.

21,681

93.09 4.

DZIA 851- Ochrona zdrowia


Rozdzia 85195- Pozostaa dziaalno 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

216
216 216

216
216 216

100.00
100.00 100.00

DZIA 852 - Pomoc spoeczna


Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rozdzia 85213- Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rozdzia 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010- Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1,743,936
1,731,000

1,736,933
1,724,091

99.60
99.60

1,731,000

1,724,091

99.60

3,336

3,242

97.18

3,336 9,600 9,600

3,242 9,600 9,600

97.18 100.00 100.00

WYDATKI: OGEM : DZIA 010- Rolnictwo i owiectwo


Rozdzia 01095- Pozostaa dziaalno 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4430- Rne opaty i skadki

1,923,723 67,452
67,452 169 28 1,126 66,129

1,914,866 67,450
67,450 170 27 1,125 66,128

99.54 100.00
100.00 100.59 96.43 99.91 100.00

DZIA 750- Administracja publiczna


Rozdzia 75011- Urzdy wojewdzkie 4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1.

71,200
55,691 32,041 1,959 5,000 2.

71,189
55,691 32,041 1,959 5,000 3.

99.98
100.00 100.00 100.00 100.00 4.

4120- Skadki na Fundusz Pracy 4210- Zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych 4440- Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rozdzia 75056- Spis powszechny i inne 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiaw i wyposaenia

1,000 6,091 8,000 1,600 15,509 11,500 1,899 306 1,004 800

1,000 6,091 8,000 1,600 15,498 11,500 1,888 306 1,004 800

100.00 100.00 100.00 100.00 99.93 100.00 99.42 100.00 100.00 100.00

DZIA 751- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Rozdzia 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4170- Wynagrodzenia bezosobowe Rozdzia 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030- Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych Rozdzia 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 3030- Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych 1.

40,919
660 85 14 561 16,968 10,080 252 41 1,992 4,408 195 23,291 13,820 217 35 3,919 4,088 1,212 2.

39,078
660 85 14 561 16,737 10,080 224 36 1,796 4,406 195 21,681 12,210 217 35 3,919 4,088 1,212 3.

95.50
100.00 100.00 100.00 100.00 98.64 100.00 88.89 87.80 90.16 99.95 100.00 93.09 88.35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.

DZIA 851- Ochrona zdrowia


Rozdzia 85195- Pozostaa dziaalno 4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4210- Zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych

216
216 54 9 1 150 2

216
216 54 9 1 150 2

100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

DZIA 852- Pomoc spoeczna


Rozdzia 85212- wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110- wiadczenia spoeczne 4010- Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120- Skadki na Fundusz Pracy 4210- Zakup materiaw i wyposaenia 4300- Zakup usug pozostaych 4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370- Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410- Podre subowe krajowe 4440- Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700- Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750- Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rozdzia 85213- Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 4130- Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdzia 85228- Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

1,743,936
1,731,000 1,660,682 34,000 1,744 25,471 900 1,150 2,287 330 753 111 2,008 1,027 537

1,736,933
1,724,091 1,660,444 34,000 1,744 19,106 804 945 2,285 329 752 110 2,008 1,027 537

99.60
99.60 99.99 100.00 100.00 75.01 89.33 82.17 99.91 99.70 99.87 99.10 100.00 100.00 100.00

3,336

3,242

97.18

3,336 9,600 9,600

3,242 9,600 9,600

97.18 100.00 100.00