You are on page 1of 2

Zacznik Nr 2

do Uchway Nr IX/58/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2011 r.

Wykaz przedsiwzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach


Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynujca

Okres realizacji czne nakady


finansowe
od
do

Przedsiwzicia ogem

48 733 278,66

- wydatki biece

12 569 931,66

- wydatki majtkowe
1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki biece

Limit 2011

Limit 2012

Limit 2013

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiza

65 778,00

63 953,00

62 155,00

60 301,00

58 475,00

56 650,00

54 833,00

52 998,00

48 802 158,66

2 639 441,45 1 067 497,12

65 778,00

63 953,00

62 155,00

60 301,00

58 475,00

56 650,00

54 833,00

52 998,00

12 569 931,66

36 163 347,00

14 757 810,00 10 494 644,00 3 407 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 232 227,00

43 750 047,57

17 803 490,00 11 935 835,45 4 239 328,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 818 927,57

832 169,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 586 700,57

7 586 700,57

20 020 142,00 13 134 085,45 4 474 656,12

Limit 2014

5 262 332,00

3 045 680,00

1 441 191,45

- wydatki majtkowe

36 163 347,00

14 757 810,00 10 494 644,00 3 407 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 232 227,00

a) programy, projekty lub zadania zwizane z programami realizowanymi z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

37 246 357,57

12 850 468,00 11 935 835,45 4 239 328,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 315 237,57

- wydatki biece
"Atrakcyjna szkoa i wysoka jako ksztacenia szans na Twj
zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjnoci jakoci
szkolnictwa zawodowego
"Dobry zawd - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjnoci jakoci
szkolnictwa zawodowego
"Kadry owiaty Powiatu Wyszkowskiego podwyszaj swoje
kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu owiaty
"Lepsze jutro" - Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie
"Rwny start w przyszo - wyrwnywanie szans edukacyjnych
uczniw z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrwnywanie
szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do
edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych
"W aktywnoci sia" - Rozwj i upowszechnianie aktywnej
integracji
wiadomy wybr drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistw
w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi
edukacyjnej gimnazjalistw

"Rwny start w przyszo - wyrwnywanie szans edukacyjnych


uczniw z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrwnywanie
szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do
edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych
"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynkw
Uytecznoci Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie
zuycia energii w budynkach uytecznoci publicznej w Powiecie
Wyszkowskim
Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Dugosiodo Ostroka w miejscowoci Blochy - Poprawa bezpieczestwa
komunikacyjnego

3 045 680,00

1 441 191,45

832 169,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 586 700,57

Starostwo Powiatowe
2009
w Wyszkowie

2011

1 981 588,00

850 243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 981 588,00

Centrum Ksztacenia
Praktycznego w 2010
Wyszkowie

2012

1 459 509,00

771 694,00

387 293,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 459 509,00

Starostwo Powiatowe
2011
w Wyszkowie

2012

147 960,00

91 250,00

56 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 960,00

Powiatowy Urzd Pracy 2010

2013

512 500,00

135 275,00

138 608,00

147 055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512 500,00

Starostwo Powiatowe
2010
w Wyszkowie

2011

773 410,00

555 141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773 410,00

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w 2010
Wyszkowie

2013

2 025 962,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 025 962,00

Poradnia
Psychologiczno - 2011
Pedagogiczna

2013

685 771,57

142 077,00

358 580,45

185 114,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 771,57

9 804 788,00 10 494 644,00 3 407 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 728 537,00

- wydatki majtkowe
"Kadry owiaty Powiatu Wyszkowskiego podwyszaj swoje
kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu owiaty

7 586 700,57

29 659 657,00
Starostwo Powiatowe
2011
w Wyszkowie

2012

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

Starostwo Powiatowe
2010
w Wyszkowie

2011

45 833,00

36 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 833,00

Starostwo Powiatowe
2009
w Wyszkowie

2012

5 905 438,00

69 931,00

5 744 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 905 438,00

Starostwo Powiatowe
2010
w Wyszkowie

2011

4 845 509,00

4 696 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 914 389,00

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynujca
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkw - Porzdzie Dugosiodo - Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Powiatu
Wyszkowskiego

Okres realizacji czne nakady


finansowe
od
do

Limit 2011

Limit 2012

3 631 878,00 3 407 159,00

Starostwo Powiatowe
2009
w Wyszkowie

2013

12 936 982,00

4 517 935,00

Starostwo Powiatowe
2009
w Wyszkowie

2011

4 651 205,00

328 102,00

0,00

wyszkowski 2010

2012

408 285,00

103 665,00

wyszkowski 2011

2012

39 405,00

2013

2012

Limit 2013

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 936 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 651 205,00

304 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 285,00

25 852,00

13 553,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 405,00

13 500,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

810 000,00

10 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki biece

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majtkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 503 690,00

4 953 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 503 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 503 690,00

4 953 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 503 690,00

968 891,00

421 196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968 891,00

5 534 799,00

4 531 826,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 534 799,00

580 371,09

145 092,00

72 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 371,09

580 371,09

145 092,00

72 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 371,09

580 371,09

145 092,00

72 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 371,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i porczenia udzielane przez jednostki samorzdu terytorialnego(razem)

4 402 860,00

2 071 560,00

1 125 704,00

235 328,00

65 778,00

63 953,00

62 155,00

60 301,00

58 475,00

56 650,00

54 833,00

52 998,00

4 402 860,00

- wydatki biece

4 402 860,00

2 071 560,00

1 125 704,00

235 328,00

65 778,00

63 953,00

62 155,00

60 301,00

58 475,00

56 650,00

54 833,00

52 998,00

4 402 860,00

Przebudowa drg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji


Braszczyk - Udrzyn - Poprawa bezpieczestwa
komunikacyjnego
Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa
Mazowieckiego poprzez budowanie spoeczestwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach
wojewdztwa Mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

wiadomy wybr drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistw


Poradnia
w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi
Psychologiczno - 2011
edukacyjnej gimnazjalistw
Pedagogiczna
Termomodernizacja budynkw SP ZZOZ w Wyszkowie z wymian
wyposaenia na energooszczdne oraz budowa infrastruktury
sucej do produkcji i przesyu energii sonecznej 2011
Wspfinansowanie projektu realizowanego przez SP ZZOZ w
Wyszkowie
b) programy, projekty lub zadania zwizane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

c) programy, projekty lub zadania pozostae (inne ni wymienione w lit.a i b) (razem)


- wydatki biece
- wydatki majtkowe
Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegw - Mynarze Starostwo Powiatowe
wariant alternatywny przez tereny ALP - Poprawa bezpieczestwa
2009
2011
w Wyszkowie
komunikacyjnego
Poprawa bezpieczestwa komunikacyjnego regionu poprzez
przebudow cigu drg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji
Starostwo Powiatowe
2010
2011
Wyszkw - Braszczyk - Trzczianka - Poprawa bezpieczestwa
w Wyszkowie
komunikacyjnego regionu
2) umowy, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna dla zapewnienia
cigoci dziaania jednostki i ktrych patnoci przypadaj w okresie duszym ni rok
- wydatki biece
Obsuga bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zapewnienie obsugi
biecej rachunkw bankowych powiatu i jednostek
organizacyjnych

Starostwo Powiatowe
2008
w Wyszkowie

2012

- wydatki majtkowe

Porczenie dugoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie


2.000.000 z wraz z odsetkami do kwoty 144.254 z - Sfinasowanie
zada inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkowie
Porczenie kredytu w rachunku biecym w kwocie 1.000.000 z
wraz z odsetkami do kwoty 80.000 z dla SP ZZOZ - Kredyt ma na
celu zachowanie pynnoci finansowej jednostki
Porczenie poyczki z WFOiGW w Warszawie w kwocie 782.470
z wraz z odsetkami do kwoty 396.136 z - Sfinansowano zadanie
inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w
Wyszkowie"

Starostwo Powiatowe
2010
w Wyszkowie

2013

2 144 254,00

920 305,00

1 056 225,00

167 724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 144 254,00

Starostwo Powiatowe
2005
w Wyszkowie

2011

1 080 000,00

1 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 080 000,00

Starostwo Powiatowe
2005
w Wyszkowie

2021

1 178 606,00

71 255,00

69 479,00

67 604,00

65 778,00

63 953,00

62 155,00

60 301,00

58 475,00

56 650,00

54 833,00

52 998,00

1 178 606,00