You are on page 1of 8

Zaacznik Nr 2a

WYKONANIE PLANU WYDATKW BIECYCH ZA 2010 ROK


z tego:

010

Rozdzia

Dzia

z tego:

Tre

Rolnictwo i owiectwo

01030 Izby rolnicze

01095 Pozostaa dziaalno

400

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energi
elektruczn, gaz i wod

40002 Dostarczanie wody

600

Transport i czno

60004 Lokalny transport zbiorowy

bieace

wynagrodze-nia
i skadki od
nich naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

obsuga
dugu

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

10 500,00

0.00

0.00

0.00

10 500,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

10 488,90

0.00

0.00

0.00

10 488,90

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

197 100,00

197 100,00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

187 731,54

187 731,54

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

197 100,00

197 100,00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

187 731,54

187 731,54

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

43 790,00

43 790,00

0.00

43 790,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

43 763,00

43 763,00

0.00

43 763,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

18 550,00

18 550,00

0.00

18 550,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

18 550,00

18 550,00

0.00

18 550,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z wypaty z
wiadczenia na
udziaem
tytuu
rzecz osb
rodkw, o
porcze i
fizycznych;
ktrych mowa gwarancji
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

60014 Drogi publiczne powiatowe

60016 Drogi publiczne gminne

700

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

3 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

2 920,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

3 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

2 920,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

41 000,00

41 000,00

0.00

41 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

29 043,88

29 043,88

0.00

29 043,88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie

70095 Pozostaa dziaalno

710

Dziaalno usugowa

71004

750

Plany zagospodarowania
przestrzennego

Administracja publiczna

75011 Urzdy wojewdzkie

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

41 000,00

41 000,00

0.00

41 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

29 043,88

29 043,88

0.00

29 043,88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Plan

65 394,00

65 394,00

#VALUE!

1 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

65 394,00

65 394,00

#VALUE!

1 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

54 180,00

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

46 950,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

53 955,92

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

46 950,00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
Rady gmin (miast i miast na
75022
prawach powiatu)

% Wyk. planu
75023

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

1 674 120,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 000,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

1 654 909,46

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

636,41

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
75056 Spis powszechny i inne

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

15 425,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

9 500,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

15 410,69

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

9 499,20

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

146 671,00

#VALUE!

27 500,00

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

% Wyk. planu
Plan
Promocja jednostek
75075
samorzdu terytorialnego

75075

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

75095 Pozostaa dziaalno

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

751

Wykonanie

139 387,73

#VALUE!

26 414,52

#VALUE!

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Plan

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

% Wyk. planu

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

6 000,00

38 000,00

0.00

0.00

0.00

5 687,48

37 800,00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

1 200,00

1 200,00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

1 200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 187,47

0.00

1 187,47

1 187,47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 856,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

4 320,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

9 753,87

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

4 320,00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

19 895,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

11 300,00

0.00

0.00

0.00

10 682,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

4 440,00

0.00

0.00

0.00

Plan
Urzdy naczelnych organw Wykonanie
75101 wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Plan
Wybory do rad gmin, rad
powiatw i sejmikw
wojewdztw, wybory wjtw,
75109
Wykonanie
burmistrzw i prezydentw
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

754

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

23 000,00

0.00

0.00

0.00

23 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

22 998,54

0.00

0.00

0.00

22 998,54

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

48 000,00

0.00

0.00

0.00

Bezpieczestwo publiczne Wykonanie


i ochrona przeciwpoarowa
% Wyk. planu
Plan
75404 Komendy wojewdzkie Policji Wykonanie

75412 Ochotnicze strae poarne

0.00

75412 Ochotnicze strae poarne

756

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i
75647 niepodatkowych nalenoci
budetowych

757

Obsuga dugu
publicznego

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
75702
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

47 474,58

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

71 000,00

71 000,00

50 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

63 755,86

63 755,86

49 088,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

71 000,00

71 000,00

50 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

63 755,86

63 755,86

49 088,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

22 700,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 22 700,00

Wykonanie

22 694,85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 22 694,85

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 #VALUE!

Plan

22 700,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 22 700,00

Wykonanie

22 694,85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 22 694,85

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

% Wyk. planu
Plan

758

Rne rozliczenia

14 300,00

14 300,00

0.00

14 300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14 300,00

14 300,00

0.00

14 300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan
75818 Rezerwy oglne i celowe

Wykonanie
% Wyk. planu

801

Owiata i wychowanie

80101 Szkoy podstawowe

Oddziay przedszkolne w
80103
szkoach podstawowych

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

180 400,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

178 929,70

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

272 983,70

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

20 910,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

263 595,32

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

20 167,92

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

80104 Przedszkola

80105 Przedszkola specjalne

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 700,00

#VALUE!

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 437,44

#VALUE!

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Plan

80 000,00

80 000,00

0.00

80 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

70 093,32

70 093,32

0.00

70 093,32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
80110 Gimnazja

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

1 553 797,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

84 200,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

1 477 609,75

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

83 274,22

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

205 950,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 000,00

0.00

0.00

0.00

193 419,49

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

315,00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

81 242,10

81 242,10

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

Plan
80113 Dowoenie uczniw do szk Wykonanie
% Wyk. planu
80195 Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia

75 509,65

75 509,65

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000,00

2 000,00

0.00

2 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

990,00

990,00

0.00

990,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

45 250,00

45 250,00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

38 048,47

38 048,47

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan
85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonanie
% Wyk. planu

85154

852

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

Pomoc spoeczna

85202 Domy pomocy spoecznej

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

39 150,00

39 150,00

0.00

39 150,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

39 147,39

39 147,39

0.00

39 147,39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

1 221 000,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 156 021,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

1 220 897,79

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

1 155 920,12

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz
85212
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz
85212
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
% Wyk. planu

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy
85213 spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

11 984,00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 984,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

11 974,29

0.00

0.00

0.00

0.00

11 974,29

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

70 250,00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 250,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

70 249,00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 249,00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
Zasiki i pomoc w naturze
oraz skadki na
85214
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

85216 Zasiki stae

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

118 800,00

0.00

0.00

0.00

0.00

118 800,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

117 818,90

0.00

0.00

0.00

0.00

117 818,90

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

309 770,00

309 770,00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

% Wyk. planu
85219 Orodki pomocy spoecznej

Usugi opiekucze i
85228 specjalistyczne usugi
opiekucze

85295 Pozostaa dziaalno

302 415,34

302 415,34

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

57 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

57 000,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

57 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

57 000,00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

92 711,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92 711,00

0.00

0.00

Wykonanie

92 385,90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92 385,90

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

Plan

92 711,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92 711,00

0.00

0.00

Wykonanie

92 385,90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92 385,90

0.00

0.00

% Wyk. planu
Pozostae zadania w
zakresie polityki
spoecznej

853

85395

Pozostaa dziaalno

85395

Pozostaa dziaalno

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854

85401 wietlice szkolne

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

96 388,00

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

6 100,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

93 370,44

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

5 297,42

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
85415

85446

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan

19 678,00

0.00

0.00

0.00

0.00

19 678,00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

19 375,00

0.00

0.00

0.00

0.00

19 375,00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

Plan
Doksztacanie i doskonalenie
Wykonanie
nauczycieli
% Wyk. planu

24 567,00

24 567,00

0.00

24 567,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 159,08

21 159,08

0.00

21 159,08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

58 352,87

58 352,87

0.00

58 352,87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

Pomoc materialna dla


uczniw

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

900

90002 Gospodarka odpadami

90015

Owietlenie ulic, placw i


drg

51 457,71

51 457,71

0.00

51 457,71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu
90095 Pozostaa dziaalno

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

#VALUE!

#VALUE!

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

51 000,00

51 000,00

29 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

49 891,81

49 891,81

29 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20 000,00

20 000,00

7 200,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan
92195 Pozostaa dziaalno

92195 Pozostaa dziaalno

926

Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe

92605

OGEM

Zadania w zakresie kultury


fizycznej i sportu

Wykonanie

15 170,06

15 170,06

7 136,40

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

5 000,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

4 800,00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

25 000,00

0.00

0.00

0.00

25 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie

25 000,00

0.00

0.00

0.00

25 000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

% Wyk. planu

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00 #VALUE!

Wykonanie

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00 #VALUE!

% Wyk. planu

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

0.00 #VALUE!