You are on page 1of 10

UCHWAA Nr XXXVI/211/10 RADY POWIATU YRARDOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie czasu pracy aptek oglnodostpnych na terenie Powiatu yrardowskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zwizku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogoszeniu aktw normatywnych i innych aktw prawnych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. Ustala si rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych na terenie Powiatu yrardowskiego w okresie od 1 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r. zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. W celu umoliwienia dostpnoci do wiadcze aptekarskich w porze nocnej oraz w niedziele, apteki oglnodostpne peni dyury przemienne zgodnie z zacznikiem nr 2. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 4. W czci uregulowanej w 1 niniejszej uchway traci moc uchwaa nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu yrardowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. 5. Uchwaa wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Powiatu yrardowskiego: Stanisaw Niewiadomski

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXVI/211/10 Rady Powiatu yrardowskiego z dnia 15 lutego 2010r. Rozkad godzin pracy aptek oglnodostpnych na terenie Powiatu yrardowskiego w roku 2010
L.p. Nazwa apteki i adres Eskulap yrardw, ul. Girarda 17 Euro Apteka Sp. z o.o. yrardw, ul. Skrowaczewskiego 27 Apteka Novum yrardw, ul. 1-go Maja 43 Apteka yrardw, ul. 1-go Maja 50 Apteka yrardw, ul. Okrzei 16 Apteka Prywatna mgr farm D i J Tokarscy yrardw, ul. Partyzantw 11/13 Apteka yrardw, ul. Partyzantw 6 Apteka yrardw, ul. Skrowaczewskiego 21 Apteka yrardw, ul. Wittenberga 3 Apteka Vitaminka yrardw ul. Okrzei 51/6 Apteka pod r yrardw ul. Typ apteki A A Telefon (0-46) 855-71-35 854-81-42 Waciciel Godziny pracy od poniedziaku do pitku 8.30-20 9-21 Godziny pracy w soboty 9-14 9-21 Godziny pracy w niedziele 9-19

1 2

mgr farm. Andrzej Staliski Euro Apteka Sp. z o.o. 00-895 Warszawa ul. Biaa 3 Warsfarma Sp. z o.o. ul. Duga 23/25 00-238 Warszawa mgr farm. Jzef Jurczyk mgr farm. Alina Zalewska mgr farm. Dorota Tokarska mgr farm. Jacek Tokarski s.c.

854-27-92

9-18

9-18

4 5 6

A A A

855-35-47 855-44-67 855-64-04

8-20 8-19 8-19

8-14 8-14 8-14

7 8

A A

855-31-39 602 440 779

mgr farm. Halina Tokarska mgr farm. Jzef Tokarski mgr farm. Katarzyna Kanicka

8-19 8-20

8-14 8-14

9 10 11

A A A

856-18-36 601 310 288 855-17-38 855 44 90

mgr farm. Magorzata Szlzak Kapsuka mgr farm. Maciej Staliski Holofarmacja sp. z o.o.

8-19 8.30-19 8-17

8-14 8.30-14 10-15

B. Limanowskiego 30 (Pawilon M Szpitala ZOZ) 12 Apteka yrardw, ul. Curie Skodowskiej 14 Apteka yrardw, ul. Ossowskiego 1 Apteka yrardw, ul. POW 20/24 Apteka yrardw, ul. Limanowskiego 51 G Apteka Mszczonw ul Dworcowa 1 Apteka Mszczonw, ul. Narutowicza 5 Apteka Mszczonw, ul. Pnocna 8 Apteka Wiskitki Plac Wolnoci 26 Apteka Puszcza Mariaska 42A Punkt Apteczny Radziwiw, ul. Warszawska 15 c Punkt apteczny Guzw ul. Ogiskiego 2 Punkt apteczny Jesionka ul. Spacerowa 11 Punkt apteczny 96-323 Osuchw Apteka Remedium Radziejowice ul. Soneczna 2 Apteka Przy Ogrodowej ul. Ogrodowa 13 96-315 Wiskitki B 855-33-92

mgr farm. Janusz Bany mgr farm. Joanna Kumirek p. Bogusaw Kumirek mgr farm. Jolanta Grzesiuk mgr. farm. Teresa Dbrowska p. Ewa Wierzbicka p. Aneta Piekarska s.c. mgr farm. Alina Zalewska 8-19 8-15 8-20 8-15 -

13 14

B B

854-19-86 855-67-22 855-62-22

8-17 8.30-18

8-14 8.30-14.30

15

855-44-26

16 17 18 19

A B A A

857-12-04 857-10-29 857 14 56 856-72-19

mgr farm. Jolanta Szczepaniak mgr farm. Grayna Meszka s.c. mgr farm. Witold Baszczyk mgr farm. Barbara Baszczyk mgr J. Meszka i mgr A. widerek s.c. mgr. farm. Hanna Czermiska Bober dr n. farm. Andrzej Suliski mgr farm. Ewa Koaczyska Joanna Kobia techn. farm. Jadwiga Grzeszna Aleksandra Dobrzyska i ukasz Kobia s.c. techn. farm. Aleksandra Polak Remedium Maria PopawskaSzady mgr. farm. Irena Jankowska mgr. farm. Danuta Kacka

8-19 8.30-17 8-19.30 8.15-15.15

8-13 8.30-13 8-14 8.15-13.15

20 21 22 23 24 25 26

B PA PA PA PA A A

831-81-68 831-89-08 856-82-34 861-64-51 601 649-230 857-46-63 857-70-15 895-16-57

8.30-15.30 8.30-18. 8.30-15.30 9-18 8-15.30 8-18 8-19

9-11 8.30-12 8.30-12 9-12.30 8-12 8-13 8-14

Apteka typu A - posiada uprawnienia do przygotowywania lekw recepturowych Apteka typu B prowadzi sprzeda jedynie lekw gotowych PA Punkt Apteczny

Zacznik nr 2 do uchway nr XXXVI/211/10 Rady Powiatu yrardowskiego z dnia 15 lutego 2010r. DATA DYURU Pt, 1 stycze 10 So, 2 stycze 10 N, 3 stycze 10 Pn, 4 stycze 10 Wt, 5 stycze 10 r, 6 stycze 10 Cz, 7 stycze 10 Pt, 8 stycze 10 So, 9 stycze 10 N, 10 stycze 10 Pn, 11 stycze 10 Wt, 12 stycze 10 r, 13 stycze 10 Cz, 14 stycze 10 ADRES APTEKI Wittenberga 3 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11

Pt, 15 stycze 10 So, 16 stycze 10 N, 17 stycze 10 Pn, 18 stycze 10 Wt, 19 stycze 10 r, 20 stycze 10 Cz, 21 stycze 10 Pt, 22 stycze 10 So, 23 stycze 10 N, 24 stycze 10 Pn, 25 stycze 10 Wt, 26 stycze 10 r, 27 stycze 10 Cz, 28 stycze 10 Pt, 29 stycze 10 So, 30 stycze 10 N, 31 stycze 10 Pn, 1 luty 10 Wt, 2 luty 10 r, 3 luty 10 Cz, 4 luty 10 Pt, 5 luty 10 So, 6 luty 10 N, 7 luty 10 Pn, 8 luty 10 Wt, 9 luty 10 r, 10 luty 10 Cz, 11 luty 10 Pt, 12 luty 10 So, 13 luty 10 N, 14 luty 10 Pn, 15 luty 10 Wt, 16 luty 10 r, 17 luty 10 Cz, 18 luty 10 Pt, 19 luty 10 So, 20 luty 10 N, 21 luty 10 Pn, 22 luty 10 Wt, 23 luty 10 r, 24 luty 10 Cz, 25 luty 10 Pt, 26 luty 10 So, 27 luty 10 N, 28 luty 10 Pn, 1 marzec 10 Wt, 2 marzec 10 r, 3 marzec 10

Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21

Cz, 4 marzec 10 Pt, 5 marzec 10 So, 6 marzec 10 N, 7 marzec 10 Pn, 8 marzec 10 Wt, 9 marzec 10 r, 10 marzec 10 Cz, 11 marzec 10 Pt, 12 marzec 10 So, 13 marzec 10 N, 14 marzec 10 Pn, 15 marzec 10 Wt, 16 marzec 10 r, 17 marzec 10 Cz, 18 marzec 10 Pt, 19 marzec 10 So, 20 marzec 10 N, 21 marzec 10 Pn, 22 marzec 10 Wt, 23 marzec 10 r, 24 marzec 10 Cz, 25 marzec 10 Pt, 26 marzec 10 So, 27 marzec 10 N, 28 marzec 10 Pn, 29 marzec 10 Wt, 30 marzec 10 r, 31 marzec 10 Cz, 1 kwiecie 10 Pt, 2 kwiecie 10 So, 3 kwiecie 10 N, 4 kwiecie 10 Pn, 5 kwiecie 10 Wt, 6 kwiecie 10 r, 7 kwiecie 10 Cz, 8 kwiecie 10 Pt, 9 kwiecie 10 So, 10 kwiecie 10 N, 11 kwiecie 10 Pn, 12 kwiecie 10 Wt, 13 kwiecie 10 r, 14 kwiecie 10 Cz, 15 kwiecie 10 Pt, 16 kwiecie 10 So, 17 kwiecie 10 N, 18 kwiecie 10 Pn, 19 kwiecie 10 Wt, 20 kwiecie 10 r, 21 kwiecie 10

Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al.Partyzantw 6 Al.Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51B POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 AL.Partyzantw 6 Al.Partyzantw 11 Skodowskiej 14 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51B POW 20 Skodowskiej 14

Cz, 22 kwiecie 10 Pt, 23 kwiecie 10 So, 24 kwiecie 10 N, 25 kwiecie 10 Pn, 26 kwiecie 10 Wt, 27 kwiecie 10 r, 28 kwiecie 10 Cz, 29 kwiecie 10 Pt, 30 kwiecie 10 So, 1 Maj 10 N, 2 Maj 10 Pn, 3 Maj 10 Wt, 4 Maj 10 r, 5 Maj 10 Cz, 6 Maj 10 Pt, 7 Maj 10 So, 8 Maj 10 N, 9 Maj 10 Pn, 10 Maj 10 Wt, 11 Maj 10 r, 12 Maj 10 Cz, 13 Maj 10 Pt, 14 Maj 10 So, 15 Maj 10 N, 16 Maj 10 Pn, 17 Maj 10 Wt, 18 Maj 10 r, 19 Maj 10 Cz, 20 Maj 10 Pt, 21 Maj 10 So, 22 Maj 10 N, 23 Maj 10 Pn, 24 Maj 10 Wt, 25 Maj 10 r, 26 Maj 10 Cz, 27 Maj 10 Pt, 28 Maj 10 So, 29 Maj 10 N, 30 Maj 10 Pn, 31 Maj 10 Wt, 1 czerwiec 10 r, 2 czerwiec 10 Cz, 3 czerwiec 10 Pt, 4 czerwiec 10 So, 5 czerwiec 10 N, 6 czerwiec 10 Pn, 7 czerwiec 10 Wt, 8 czerwiec 10

Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al.Partyzantw 6 Al.Partyzantw 11 Skrowaczewskiego 27 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51 B POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Skodowskiej 14 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51B POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 AL.Partyzantw 6 Al.Partyzantw 11 Girarda 17 Skrowaczewskiego 21 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3

r, 9 czerwiec 10 Cz, 10 czerwiec 10 Pt, 11 czerwiec 10 So, 12 czerwiec 10 N, 13 czerwiec 10 Pn, 14 czerwiec 10 Wt, 15 czerwiec 10 r, 16 czerwiec 10 Cz, 17 czerwiec 10 Pt, 18 czerwiec 10 So, 19 czerwiec 10 N, 20 czerwiec 10 Pn, 21 czerwiec 10 Wt, 22 czerwiec 10 r, 23 czerwiec 10 Cz, 24 czerwiec 10 Pt, 25 czerwiec 10 So, 26 czerwiec 10 N, 27 czerwiec 10 Pn, 28 czerwiec 10 Wt, 29 czerwiec 10 r, 30 czerwiec 10 Cz, 1 lipiec 10 Pt, 2 lipiec 10 So, 3 lipiec 10 N, 4 lipiec 10 Pn, 5 lipiec 10 Wt, 6 lipiec 10 r, 7 lipiec 10 Cz, 8 lipiec 10 Pt, 9 lipiec 10 So, 10 lipiec 10 N, 11 lipiec 10 Pn, 12 lipiec 10 Wt, 13 lipiec 10 r, 14 lipiec 10 Cz, 15 lipiec 10 Pt, 16 lipiec 10 So, 17 lipiec 10 N, 18 lipiec 10 Pn, 19 lipiec 10 Wt, 20 lipiec 10 r, 21 lipiec 10 Cz, 22 lipiec 10 Pt, 23 lipiec 10 So, 24 lipiec 10 N, 25 lipiec 10 Pn, 26 lipiec 10 Wt, 27 lipiec 10

1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Wittenberga 3 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1Maja 43 1Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Wittenberga 3 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50

r, 28 lipiec 10 Cz, 29 lipiec 10 Pt, 30 lipiec 10 So, 31 lipiec 10 N, 1 sierpie 10 Pn, 2 sierpie 10 Wt, 3 sierpie 10 r, 4 sierpie 10 Cz, 5 sierpie 10 Pt, 6 sierpie 10 So, 7 sierpie 10 N, 8 sierpie 10 Pn, 9 sierpie 10 Wt, 10 sierpie 10 r, 11 sierpie 10 Cz, 12 sierpie 10 Pt, 13 sierpie 10 So, 14 sierpie 10 N, 15 sierpie 10 Pn, 16 sierpie 10 Wt, 17 sierpie 10 r, 18 sierpie 10 Cz, 19 sierpie 10 Pt, 20 sierpie 10 So, 21 sierpie 10 N, 22 sierpie 10 Pn, 23 sierpie 10 Wt, 24 sierpie 10 r, 25 sierpie 10 Cz, 26 sierpie 10 Pt, 27 sierpie 10 So, 28 sierpie 10 N, 29 sierpie 10 Pn, 30 sierpie 10 Wt, 31 sierpie 10 r, 1 wrzesie 10 Cz, 2 wrzesie 10 Pt, 3 wrzesie 10 So, 4 wrzesie 10 N, 5 wrzesie 10 Pn, 6 wrzesie 10 Wt, 7 wrzesie 10 r, 8 wrzesie 10 Cz, 9 wrzesie 10 Pt, 10 wrzesie 10 So, 11 wrzesie 10 N, 12 wrzesie 10 Pn, 13 wrzesie 10

Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50

Wt, 14 wrzesie 10 r, 15 wrzesie 10 Cz, 16 wrzesie 10 Pt, 17 wrzesie 10 So, 18 wrzesie 10 N, 19 wrzesie 10 Pn, 20 wrzesie 10 Wt, 21 wrzesie 10 r, 22 wrzesie 10 Cz, 23 wrzesie 10 Pt, 24 wrzesie 10 So, 25 wrzesie 10 N, 26 wrzesie 10 Pn, 27 wrzesie 10 Wt, 28 wrzesie 10 r, 29 wrzesie 10 Cz, 30 wrzesie 10 Pt, 1 padziernik 10 So, 2 padziernik 10 N, 3 padziernik 10 Pn, 4 padziernik 10 Wt, 5 padziernik 10 r, 6 padziernik 10 Cz, 7 padziernik 10 Pt, 8 padziernik 10 So, 9 padziernik 10 N, 10 padziernik 10 Pn, 11 padziernik 10 Wt, 12 padziernik 10 r, 13 padziernik 10 Cz, 14 padziernik 10 Pt, 15 padziernik 10 So, 16 padziernik 10 N, 17 padziernik 10 Pn, 18 padziernik 10 Wt, 19 padziernik 10 r, 20 padziernik 10 Cz, 21 padziernik 10 Pt, 22 padziernik 10 So, 23 padziernik 10 N, 24 padziernik 10 Pn, 25 padziernik 10 Wt, 26 padziernik 10 r, 27 padziernik 10 Cz, 28 padziernik 10 Pt, 29 padziernik 10 So, 30 padziernik 10 N, 31 padziernik 10

Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Wittenberga 3 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30

Pn, 1 listopad 10 Wt, 2 listopad 10 r, 3 listopad 10 Cz, 4 listopad 10 Pt, 5 listopad 10 So, 6 listopad 10 N, 7 listopad 10 Pn, 8 listopad 10 Wt, 9 listopad 10 r, 10 listopad 10 Cz, 11 listopad 10 Pt, 12 listopad 10 So, 13 listopad 10 N, 14 listopad 10 Pn, 15 listopad 10 Wt, 16 listopad 10 r, 17 listopad 10 Cz, 18 listopad 10 Pt, 19 listopad 10 So, 20 listopad 10 N, 21 listopad 10 Pn, 22 listopad 10 Wt, 23 listopad 10 r, 24 listopad 10 Cz, 25 listopad 10 Pt, 26 listopad 10 So, 27 listopad 10 N, 28 listopad 10 Pn, 29 listopad 10 Wt, 30 listopad 10 r, 1 grudzie 10 Cz, 2 grudzie 10 Pt, 3 grudzie 10 So, 4 grudzie 10 N, 5 grudzie 10 Pn, 6 grudzie 10 Wt, 7 grudzie 10 r, 8 grudzie 10 Cz, 9 grudzie 10 Pt, 10 grudzie 10 So, 11 grudzie 10 N, 12 grudzie 10 Pn, 13 grudzie 10 Wt, 14 grudzie 10 r, 15 grudzie 10 Cz, 16 grudzie 10 Pt, 17 grudzie 10 So, 18 grudzie 10 N, 19 grudzie 10

Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Okrzei 51b Ossowskiego 1 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16 Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Limanowskiego 30 Skrowaczewskiego 21 Okrzei 16

Pn, 20 grudzie 10 Wt, 21 grudzie 10 r, 22 grudzie 10 Cz, 23 grudzie 10 Pt, 24 grudzie 10 So, 25 grudzie 10 N, 26 grudzie 10 Pn, 27 grudzie 10 Wt, 28 grudzie 10 r, 29 grudzie 10 Cz, 30 grudzie 10 Pt, 31 grudzie 10

Okrzei 51b Ossowskiego 1 POW 20 Skodowskiej 14 Okrzei 16 Skrowaczewskiego 27 Wittenberga 3 1 Maja 43 1 Maja 50 Al. Partyzantw 6 Al. Partyzantw 11 Girarda 17 Przewodniczcy Rady Powiatu yrardowskiego: Stanisaw Niewiadomski