You are on page 1of 2

UCHWAA NR 553/XXXVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin staych obwodw gosowania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z pn.zm/ oraz art. 31 ust. 1 w zwizku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pn.zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co nastpuje. 1. Ustala si podzia Gminy Radzymin na stae obwody gosowania , okrelajc ich numery i granice , zgodnie z zacznikiem do niniejszej uchway 2. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty. 3. Uchwaa podlega niezwocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Radzymina 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Cezary Wnuk

Id: NGRIQ-HERRM-DXIMA-QKPPG-DINFI. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 r. Wykaz obwodw wyborczych utworzonych w Gminie Radzymin.
Nr W obwodzie gosuj mieszkacy ulic i miejscowoci: obwodu 1 Miasto Radzymin, ulice: 11 Listopada, Batorego, Czartoryskiej, Daszyskiego , Dolna, Dzielna,Glinkowska, Koliski, Konstytucji 3 Maja, Kotkowskiego, Kredytowa,Lubomirskiego, Marszaa, Matejki, Mickiewicza Narbutta, Norwida, Paderewskiego, Pisudskiego, Sienkiewicza, Skorupki, Strzelcw Kaniowskich, Strzelcw Wileskich, Traugutta , Wczasowa, Wierzbowa, Woomiska, Wsplna, Zielona,eligowskiego, eromskiego, Zapolskiego oraz wie Dybw Kolonia Miasto Radzymin, ulice: 1 Maja, Czereniowa, Grdki, Husarska, Kiliskiego Korczaka, Kwitnca, Malownicza, Ogrodowa, Pionierska,Plac Narutowicza,Plac Wolnoci, Rycerska, Sowackiego, Waltera, Wska,Winiowa, Wyszkowska,Zwyciska, oraz wieStary Dybw Miasto Radzymin, ulice:Akacjowa,Aleja Armii Krajowej, Aleksandrw, BatalionwChopskich, Broniewskiego, Brylantowa, Bursztynowa, Dbowa, Marii Dbrowskiej, Diamentowa, Falandysza,Folwarczna, Kochanowskiego ,Kolonia pod Lasem,Konopnickiej, Kwiatw Polskich, Lawendowa, Legionw, Maczka, Nowa, Orzeszkowej, Partyzantw Perowa, Pogodna,Prosta Reymonta Romana uliskiego Rubinowa, Skodowskiej,Skrajna,Sybirakw, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa,Tczowa, Turkusowa, Waniliowa, Wadysawa IV, Wronia, Zdrojowa, Zielna, Ziemowita, wirkowa,rdlana Miasto Radzymin, ulice: Aleja Jana Pawa II, Dobra, Hallera, Kameliowa, Kopernika, Ksiycowa,kowa, Makowa, Mia, Oliwkowa,Patriotw, Platynowa, Polna, Przejazdowa,Strzelcw Grodzieskich, wierkowa, Wadery, Weteranw, Willowa, Zaciszna oraz wie Cegielnia Miasto Radzymin, ulice: Borkowska, Borwkowa, Braterska,Brzozowa, Cicha, Czapury, Gowackiego, Grzybowa, Jaowcowa,Juliusza Kossaka, Kolejowa, Kolonie Nasze, Komunalna, Krlewska,Lena, Letnia, Letniskowa, osia, Mokra, Pagrkowa, Piaskowa, Piotra Skargi, POW, Romantyczna, Rzeczna, Soneczna, Sosnowa, Stary Rynek, Wiejska, Witosa, Wrblewskiego, Wrzosowa, Wycinki,Wyszyskiego, Zduska Wsie: Emilianw,ki, osie, Mokre, Wiktorw, Zawady, Zwierzyniec. Wsie: Ciemne,Nowy Jankw, Ryska, Stary Jankw Wsie: Arciechw, Borki, Nowe Zaubice, Popielarze, Ruda, Stare Zaubice Wsie: Sierakw, Supno Wie Nadma

6 7 8 9 10

Id: NGRIQ-HERRM-DXIMA-QKPPG-DINFI. Podpisany

Strona 1