DI TUJUKEUN KANGGE NGAREGEPKEUN TUGAS BASA SUNDA

Wasta : Dea Sulaeman Rasid Kelas : IX A

SMP Negeri 4 Kuningan
Cijoho - Kuningan

Moga-moga bae ieu makalah teh aya mangfaatna. Pun Panyusun.Kukituna. Ieu makalah teh masih keneh loba kakirangan sareng kahengkeranana. ku sakumna pihak anu anu tos ngadeudeul medalna ieu makalah. sim kuring saparakanca ngahatur nuhunkeun. ieu makalah teh moal jadi. anu Alhamdulillah dina raraga ieu sim kuring bisangaregepkeun salah sahiji tugas Basa Sunda nyaeta nyieun makalah anu temana ngawawancara. Kukituna sim kuring nganuhunkeun kritik atawa saran ti sadaya anu maca ieu makalah. . Teu di rojong ku lian mah.PANGJAJAP Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti nu Maha Suci.

.3 Panutup…………………………………………………………………………………….Rupa-rupa bagian hasil wawancara……………………………………………1 Bagian II : Kagiatan wawancara b.4 ....ii Bagian I : Proses mimiti wawancara a.Transkripsi hasil wawancara dina bentuk paguneman………………………2 Bagian III : Proses akhir wawancara c.Hasil wawancara dina bentuk narasi………….……………………………….DAFTAR EUSI Hal Pangjajap……………………………………………………………………………………i Daftar eusi………………………………………………………………………………….

Ti tahun sabaraha usaha gendang ieu didirikeun? - Naon anu jadi motivasi bapa jadi pangusaha gendang? Naon anu jadi bahan dasar nyieun gendang teh? Kayu nu alus di damel gendang? Kulit nu alus di damel gendang? Sabaraha harga saset gendang teh? Kumaha cara nyieun gendang teh? - . Nu ngawawancara 6.Rupa-rupa bagean tina hasil wawancara. Judul wawancara 2.Adin Kuswandi : Sabtu. Narasumber 3. Pertanyaan poko : “Pangrajin gendang” : Bp.12 Maret 2011 : Rompokna narasumber : Dea Sulaeman Rasid : . Poe.tanggal wawancara 4. Tempat wawancara 5. 1.Bagian I “Proses mimiti persiapan wawancara” a.

. .eta teh kapangaruh teu kana harga gendang ? Bp.Adin : Wa’alaikum salam.. Bp.Adin : Harga sa set gendang nyaeta sakitar 2 jutaan lah. Bp.500. ti tahun sabaraha bapa mulai jadi pangrajin gendang? : Jadi tos lami nya pa hampir 29 tahunan. Bp.Tuluy tos kitu keueum kulit munding kaka sapoe.Adin : Anu jadi motivasi bapa jadi pangrajin gendang nyaeta kusabab bapa mah resep kanu musik sareng resep kanu karya seni rupa. Bp.saentos kulit leuleus atawa baseh.000 Dea : Kumaha cara nyieun gendang teh pa? cing atuh jelaskeun prosesna! wae. bapak punten ngaganggu waktos bapa.adin : Bahan dasar tina gendang nyaeta aya kulit wae sareng kayu. Dea Dea : Mulai ti pertanyaan.nah.tiasa? Bp.muhun atuh sok teu nanaon. ieu sim kuring Dea Sulaeman ti SMP 4 bade ngawawancara bapa sakedap. Bp.Adin : Bapa mulai jadi pangrajin teh ti tahun 1982. Dea : Assalamua’laikum wr.tuluy copongan gendang eta make tatah.oh.biasana jadi Rp 2.pan ayeuna barang-barang teh nuju marahal .Adin : Nya kapangaruh saeutik mah.Adin : Proses ka hiji bentuk heula kayu nangka teh ka lonjong nya jiga gendang Bp..Saentos copong bere hawa eta gendang ku cara di copongan leutik di tengah-tengah.Bagian II “Kagiatan Wawancara” B.300.Adin : Upami kulit na mah biasa ngagunakeun kulit munding.Transkripsi Hasil Wawancara dina bentuk paguneman.naon si anu jadi motivasi bapa jadi pangrajin gendang? Bp.Adin : Kayu nu alus kangge gendang mah nyaeta kayu nangka. Dea Dea Dea Dea Dea : Ayeuna naon anu jadi bahan dasar tia padamelan gendang teh? : Kayu nu alus kangge gendang kayu naon? : Upami kulitna? : Harga saset gendang teh sabaraha? : Nah.wb.000 sampe Rp 2.

sareng panutup gendangna.300.000 sampe Rp 2.Usaha ieu didirikeun di rompokna di Lebakkardin. Bahan dasar tina padamelan gendang nyaeta kayu sareng kulit.sareng panutup gendangna.Hasil Wawancara dina bentuk narasi “ Pangrajin Gendang “ Usaha Pangrajin gendang nu di bogaan ku bapa Adin kuswandi dimulai ti tahun 1982. .Proses kadua nyaeta nyopongan kayu sareng mere hawa. .cincin.nyieun tina kulit nyaeta karawat.Wassalamua’laikum.Anu jadi motivasi bapa Adin jadi pangrajin gendang nyaeta lantaran resep kana musik sareng resep kana karya seni rupa.000.000. Biasana harga saset gendang teh nyaeta Rp 2. Cara nyieun gendang teh aya opat proses nyaeta proses kahiji kabentuk kayu nangka jadi bentuk lonjong jiga gendang.tuluy dirakit kaka jadi gendang. Kayu anu biasa digunakeun nyaeta kayu nangka sedengkeun kulitna nyaeta kulit munding. Dea : Oh.500.wa’laikum salam Bagian III “Proses akhir wawancara” c.Entos jadi tah gendang hiji.Proses katungtung atawa kaopat nyaeta ngarakit kayu sareng kulit nu tadi dijieu jadi sababaraha bagean jadi gendang.saentos sadaya bahan dasar siap.000.punten ngaganggu.Adin : Muhun teu nanaon .nya entos atuh hatur nuhun pa.Proses katilu nyiapkeun kulit nyaeta dikeueum heula sadinten tuluy dijieun karawat. Bp.cincin..kusabab harga bahan dasar gendang harga gendang nage jadi mahal jadi Rp 2.

Pun Panyusun .Kusabab ieu makalah masih keneh loba kalepatan sim kuring nganuhunkeun kritik sareng saran ti sadayana.PANUTUP Alhamdulillah sim kuring panjatkeun ka Allah SWT kulantaran ni’mat sareng kakiatana sim kuring tiasa ngaregepkeun salah sahiji tugas basa sunda “Nulis Hasil Wawancara” Sim kuring salaku panyusun ieu makalah ngahatur nuhun keun ka pihak terkait lantaran bantuana makalah ieu tiasa beres.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful