RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Tunjang 1 PJ
Tajuk
Subtajuk
Isi
Kemahiran

: Pendidikan Jasmani
: kemahiran
: pedidikan pergerakan
: a)Pergerakan Kreatif
:
: Tema 8 (Ritma berkaitan dengan perkerjaan)
Tema 10 (Transisi Lapan daya asas)
Tarikh
: 12/09/2008
Masa
: 4.20-4.45 petang( 25minit)
Tahun
: 2 Akasia
Bilangan Pelajar
: 32 orang :
Hasil Pembelajaran : Semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran, diharap pelajar akan dapat:Psikomotor
1. Melakukan dan merekacipa pergerakan kreatif dengan menggunakan tema ritma berkaitan
dengan pekerjaan dan transisi lapan daya asas
Kognitif
1. Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif
Afektif
1. Patuh kepada arahan guru.
2. Bergembira semasa melakukan aktiviti
Pengetahuan sedia ada
Unsur KBKK
.
Bahan Bantu Mengajar

: Murid sering melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan kreatif dalam kehidupan
Seharian
: menbandin beza
: bola jaring,gelung rotan,muzik dan skitel

1

Paip getah, tepung, gula-gula, pinggan, baton, muzik (radio kaset).

2

Langkah/Masa
Permulaan
(± 5 minit)

Isi Pelajaran

Fokus Pembelajaran

Kehadiran
Kesihatan
Kebersihan/Pakaian

- Guru meminta seorang murid
ke hadapan dan berbisik
dengan dia untuk melakukan
tarian tradisional
Guru bersoal jawap dengan
murid tentang aksi rakan
mereka sebentar tadi

Induksi
 apakah yang
kamu lihat
sebentar tadi
 Pernakah kamu
melakuka aktiviti
seperti itu?
Pemanasan
Permainan nelayan
menjala ikan

Organisasi

Strategi Pemerhatian
Kaedah
Konstruktivisme
Nilai:
Kerjasama
Kepatuhan
Semangat Pasukan
TPK:
- Kinestetik
- Visual Spatial
- Visual Linguistik
- Inter Personal

Guru mengedarkan gelung
rotan kepada beberapa orang
murid yang akan bertindak
sebagai nelayan
Murid yang tiada gelung rotan
akan bertindak sebagai anak
ikan
Guru bertindak sebagai
pemantau atau fasilatator
kepada aksi murid

Regangan
Meregang otot-otot
utama :
- Gastroknemius
- Hamstring
- Kuadriseps
- Bisep dan trisep

Catatan

Strategi Direktif

- Dalam bentuk ladam kuda.
- Guru akan memimpin muridmurid untuk melakukan aktiviti
regangan
- Tahan dalam kiraan 8
- Ulang lakuan menolak ke
sebelah bahu kanan.
- Tahan dalam kiraan 8
.

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

G
Murid melakukan
regangan dalam

3

REFLEKSI KESELURUHAN
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

KOMEN/CADANGAN/RUMUSAN GURU/PENSYARAH PEMBIMBING
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Tandatangan Guru Pelatih,
_______________________
(Benny Charle )
Tarikh: _________________
Tandatangan Guru/Pensyarah Pembimbing,
___________________________

4

(
)
Tarikh: _____________________

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful