You are on page 1of 43

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 6 grudnia 2010r.

o wynikach wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa mazowieckiego. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy w Warszawie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. i w dniu 5 grudnia 2010r. Cz I Dane zbiorcze Rozdzia 1 Gosowanie w dniu 21 listopada 2010r. 1. Wybierano cznie 314 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast spord 1 007 kandydatw zgoszonych przez 615 komitetw wyborczych, w tym w 32 gminach i miastach, w ktrych zarejestrowano tylko jednego kandydata. 2. Uprawnionych do gosowania byo 4 151 860 osb. 3. Karty do gosowania wydano 2 118 459 wyborcom. 4. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 115 696 wyborcw, to jest 50,96% uprawnionych do gosowania. 5. Gosw wanych oddano 2 084 433, to jest 98,52% oglnej liczby gosw oddanych. 6. Gosw niewanych oddano 31 263, to jest 1,48% oglnej liczby gosw oddanych. Rozdzia 2 Ponowne gosowanie w dniu 5 grudnia 2010r. 1. Wybierano cznie 115 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast spord 230 kandydatw zgoszonych przez 170 komitetw wyborczych. 2. Uprawnionych do gosowania byo 1 335 470 osb. 3. Karty do gosowania wydano 532 927 wyborcom. 4. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 532 827 wyborcw, to jest 39,90% uprawnionych do gosowania. 5. Gosw wanych oddano 527 658, to jest 99,03% oglnej liczby gosw oddanych. 6. Gosw niewanych oddano 5 169, to jest 0,97% oglnej liczby gosw oddanych. Rozdzia 3 Wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast 1. Wybierano cznie 314 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, z czego: 1) wjtw i burmistrzw w 281 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 281 wjtw i burmistrzw, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 96 wjtw i burmistrzw; 2) burmistrzw, prezydentw miast w 28 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 28 burmistrzw, prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 17 burmistrzw, prezydentw miast; 3) prezydentw miast w 5 miastach na prawach powiatu, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 5 prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 2 prezydentw miast. 2. Wybrano cznie 314 wjtw, burmistrzw, prezydentw miast, z czego: 1) wjtw i burmistrzw w 281 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 185 wjtw i burmistrzw, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 96 wjtw i burmistrzw;

2) burmistrzw, prezydentw miast w 28 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 11 burmistrzw, prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 17 burmistrzw, prezydentw miast; 3) prezydentw miast w 5 miastach na prawach powiatu, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010r. 3 prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010r. 2 prezydentw miast. 3. W 115 gminach i miastach, z czego: 1) w 96 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, 2) w 17 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, 3) w 2 miastach na prawach powiatu, przeprowadzono ponowne gosowanie w dniu 5 grudnia 2010r. z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wjta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej wikszoci wanie oddanych gosw za wyborem w gosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 listopada 2010r. Cz II Szczegowe wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa mazowieckiego Rozdzia 1 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Biaobrzegi 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BANACHOWICZ Wiesaw zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 359 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 805 wyborcw, co stanowi 57,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 2 Wybory Wjta Gminy Promna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NOWAK Wojciech zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 662 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 965 wyborcw, co stanowi 63,60% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 3 Wybory Wjta Gminy w Radzanowie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat FATEK Stanisaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 027 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 740 wyborcw, co stanowi 57,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 4 Wybory Wjta Gminy Stara Botnica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOZDRACH Marcin ukasz zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 018 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 020 wyborcw, co stanowi 50,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 5 Wybory Wjta Gminy Stromiec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska STYKOWSKI Krzysztof zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW WSPLNA POLSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 394 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 920 wyborcw, co stanowi 43,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 6 Wybory Burmistrza Wymierzyc

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JASISKI Wadysaw zgoszony przez KWW NASZE MIASTO I GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 411 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 582 wyborcw, co stanowi 65,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 7 Wybory Prezydenta Miasta Ciechanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WARDZISKI Waldemar zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 192 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 296 wyborcw, co stanowi 27,68% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 8 Wybory Wjta Gminy Ciechanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KIWIT Marek zgoszony przez KWW GMINA WSPLNYM DOMEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 122 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 905 wyborcw, co stanowi 56,72% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 9 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GODLEWSKI Waldemar Jerzy zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 469 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 021 wyborcw, co stanowi 46,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 10 Wybory Wjta Gminy Goymin - Orodek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CHRZANOWSKI Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 244 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 409 wyborcw, co stanowi 43,43% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 11 Wybory Wjta Gminy Grudusk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OGLCKI Jacek Bogdan zgoszony przez KWW "JEDNO GRUDUSK". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 162 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 694 wyborcw, co stanowi 53,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 12 Wybory Wjta Gminy Ojrze 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIERZEJEWSKI Zdzisaw zgoszony przez KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 504 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 273 wyborcw, co stanowi 64,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 13 Wybory Wjta Gminy Opinogra Grna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WIETESKA Stanisaw Sawomir zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 742 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 507 wyborcw, co stanowi 52,87% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 14 Wybory Wjta Gminy Regimin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZDUCZYK Lech Marek zgoszony przez KWW "UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 013 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 730 wyborcw, co stanowi 68,03% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 15 Wybory Wjta Gminy Sosk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WIELECHOWSKI Jarosaw zgoszony przez KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 338 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 203 wyborcw, co stanowi 50,54% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 16 Wybory Burmistrza Miasta Garwolin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIKULSKI Tadeusz zgoszony przez KWW TADEUSZ MIKULSKI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 281 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 855 wyborcw, co stanowi 51,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 17 Wybory Burmistrza Miasta askarzew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa SOPEL-SEREJA Lidia zgoszona przez KW STOWARZYSZENIE SERBIANKI ASKARZEW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 968 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 165 wyborcw, co stanowi 54,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 18 Wybory Wjta Gminy Borowie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat GSKA Wiesaw zgoszony przez KW WSPLNOTA POWIATOWA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 035 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 157 wyborcw, co stanowi 53,46% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 19 Wybory Wjta Gminy Garwolin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska YSIAK Tomasz Apoloniusz zgoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 564 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 586 wyborcw, co stanowi 47,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 20 Wybory Wjta Gminy Grzno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat SABAK Waldemar zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 886 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 376 wyborcw, co stanowi 48,63% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 21 Wybory Wjta Gminy askarzew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANISIEWICZ Marian Stanisaw zgoszony przez KW WSPLNOTA POWIATOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 179 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 508 wyborcw, co stanowi 60,01% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 22 Wybory Wjta Gminy Maciejowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DYMISKI Sylwester Marek zgoszony przez KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 943 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 343 wyborcw, co stanowi 56,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 23 Wybory Wjta Gminy Miastkw Kocielny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JARO Jerzy zgoszony przez KWW MODZI DLA GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 039 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 937 wyborcw, co stanowi 47,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 24 Wybory Wjta Gminy Parysw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa KWIATKOWSKA Boena zgoszona przez KWW BOENY KWIATKOWSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 221 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 998 wyborcw, co stanowi 62,03% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 25 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa UBIAN Albina Marianna zgoszona przez KWW ALBINY UBIAN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 360 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 501 wyborcw, co stanowi 53,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 26 Wybory Wjta Gminy Sobolew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOSZUTSKI Andrzej Jacek zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 523 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 359 wyborcw, co stanowi 51,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 27 Wybory Wjta Gminy Trojanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOSTYRA Stanisaw zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 067 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 531 wyborcw, co stanowi 58,20% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 28 Wybory Wjta Gminy Wilga 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WONIAK Szymon Adam zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 210 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 333 wyborcw, co stanowi 55,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 29 Wybory Burmistrza elechowa

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MISZKURKA Mirosawa Jadwiga zgoszona przez KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 768 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 952 wyborcw, co stanowi 58,39% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 30 Wybory Burmistrza Miasta Gostynina 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NIECIKOWSKI Wodzimierz zgoszony przez KW GOSTYNISKA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 611 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 464 wyborcw, co stanowi 47,81% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 31 Wybory Wjta Gminy Gostynin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZIELISKI Edmund zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW "NOWE OBLICZE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 684 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 441 wyborcw, co stanowi 35,53% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 32 Wybory Wjta Gminy Pacyna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WONIAK Krzysztof zgoszony przez KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 245 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 278 wyborcw, co stanowi 70,20% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 33 Wybory Wjta Gminy Sanniki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WIECZOREK Gabriel Pawe zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 284 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 937 wyborcw, co stanowi 55,58% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 34 Wybory Wjta Gminy Szczawin Kocielny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SOCHACKI Jerzy Kazimierz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 208 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 604 wyborcw, co stanowi 61,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 35 Wybory Burmistrza Miasta Milanwek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WYSOCKI Jerzy Jzef zgoszony przez KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 071 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 364 wyborcw, co stanowi 48,69% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 36 Wybory Burmistrza Miasta Podkowy Lenej 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa STPIE-PRZYGODA Magorzata Maria zgoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW MIASTA OGRODU. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 266 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 582 wyborcw, co stanowi 48,44% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 37 Wybory Wjta Gminy Baranw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOLEK Andrzej zgoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY BARANW". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 926 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 732 wyborcw, co stanowi 44,12% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 38 Wybory Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BENEDYKCISKI Grzegorz Jzef zgoszony przez KWW ZIEMIA GRODZISKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 31 963 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 472 wyborcw, co stanowi 48,41% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 39 Wybory Wjta Gminy Jaktorw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat LIWERSKI Maciej zgoszony przez KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 407 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 226 wyborcw, co stanowi 50,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 40 Wybory Wjta Gminy abia Wola 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa WAWRUCH Halina zgoszona przez KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 560 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 604 wyborcw, co stanowi 46,83% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 41 Wybory Wjta Gminy Belsk Duy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PITKOWSKI Wadysaw Wojciech zgoszony przez KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 354 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 268 wyborcw, co stanowi 42,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 42 Wybory Wjta Gminy Bdw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIKOAJEWSKI Marek Sawomir zgoszony przez KWW PRAWA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 370 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 317 wyborcw, co stanowi 52,07% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 43 Wybory Wjta Gminy Chynw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZAKRZEWSKI Tadeusz zgoszony przez KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 700 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 730 wyborcw, co stanowi 48,44% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 44 Wybory Wjta Gminy Goszczyn

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat SABUSZEWSKI Sawomir Roman zgoszony przez KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 322 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 158 wyborcw, co stanowi 49,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 45 Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Grjec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STOLARSKI Jacek zgoszony przez KWW ROZWJ I GOSPODARNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 467 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 912 wyborcw, co stanowi 56,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 46 Wybory Wjta Gminy Jasieniec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PIETRZAK Marek zgoszony przez KWW NASZA GMINA-NASZ DOM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 274 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 220 wyborcw, co stanowi 51,94% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 47 Wybory Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CHMIELEWSKI Sawomir zgoszony przez KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 510 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 482 wyborcw, co stanowi 46,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 48 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilic 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa GSIOROWSKA Barbara Elbieta zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 203 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 556 wyborcw, co stanowi 63,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 49 Wybory Wjta Gminy Pniewy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NASIOWSKI Wiesaw Franciszek zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 715 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 712 wyborcw, co stanowi 73,00% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 50 Wybory Burmistrza Warki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GIZKA Dariusz Witold zgoszony przez KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 209 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 778 wyborcw, co stanowi 51,14% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 51 Wybory Wjta Gminy Garbatka-Letnisko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOWALCZYK Robert Tomasz zgoszony przez KWW ROBERTA KOWALCZYKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 423 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 154 wyborcw, co stanowi 48,70% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 52 Wybory Wjta Gminy w Gowaczowie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BOJARSKI Stanisaw zgoszony przez KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 274 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 243 wyborcw, co stanowi 67,63% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 53 Wybory Wjta Gminy Gniewoszw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BANA Stefan Marek zgoszony przez KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 435 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 031 wyborcw, co stanowi 59,13% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 54 Wybory Wjta Gminy w Grabowie nad Pilic 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STRZELCZYK Euzebiusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 167 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 199 wyborcw, co stanowi 69,43% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 55 Wybory Burmistrza Gminy Kozienice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 6 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIETANKA Tomasz zgoszony przez KW SAMORZDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 25 511 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 041 wyborcw, co stanowi 55,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 56 Wybory Wjta Gminy Magnuszew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PLAK Henryk zgoszony przez KWW GMINY MAGNUSZEW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 546 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 871 wyborcw, co stanowi 69,80% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 57 Wybory Wjta Gminy Sieciechw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska POCHYLSKI Kazimierz Stanisaw zgoszony przez KW "PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 384 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 698 wyborcw, co stanowi 50,18% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 58 Wybory Prezydenta Miasta Legionowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SMOGORZEWSKI Roman zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 157 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 576 wyborcw, co stanowi 47,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 59 Wybory Wjta Gminy Jabonna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa MUNIAK Olga zgoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW OLGI MUNIAK.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 798 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 033 wyborcw, co stanowi 51,14% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 60 Wybory Wjta Gminy Nieport 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MAZUR Sawomir Maciej zgoszony przez KWW "MACIEJA MAZURA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 992 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 776 wyborcw, co stanowi 57,81% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 61 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Serock 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SOKOLNICKI Sylwester Edwin zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 976 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 765 wyborcw, co stanowi 47,76% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 62 Wybory Wjta Gminy Wieliszew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOWNACKI Pawe Andrzej zgoszony przez KWW PAWA KOWNACKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 757 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 807 wyborcw, co stanowi 43,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 63 Wybory Wjta Gminy Chotcza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WITCZAK Janusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 158 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 336 wyborcw, co stanowi 61,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 64 Wybory Wjta Gminy Ciepielw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat SZEWCZYK Artur Grzegorz zgoszony przez KWW NASZA GMINA CIEPIELW uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 782 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 441 wyborcw, co stanowi 51,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 65 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PASEK Jerzy zgoszony przez KWW NIEZALENI RAZEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 871 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 990 wyborcw, co stanowi 50,55% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 66 Wybory Wjta Gminy Rzeczniw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BUREK Karol zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 887 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 098 wyborcw, co stanowi 53,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 67 Wybory Wjta Gminy Sienno

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PORA Stanisaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 261 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 837 wyborcw, co stanowi 53,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 68 Wybory Wjta Gminy Solec nad Wis 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CZAJKOWSKI Andrzej zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW ROZWJ GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 627 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 713 wyborcw, co stanowi 58,63% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 69 Wybory Wjta Gminy Huszlew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STEFANIUK Stanisaw zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 444 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 456 wyborcw, co stanowi 59,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 70 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy osice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOBYLISKI Janusz Stanisaw zgoszony przez KWW NASZA GMINA OSICE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 256 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 665 wyborcw, co stanowi 39,60% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 71 Wybory Wjta Gminy Olszanka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat PAROL Jan zgoszony przez KWW NASZA GMINA OLSZANKA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 537 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 337 wyborcw, co stanowi 52,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 72 Wybory Wjta Gminy Platerw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat GARUCKI Jerzy zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 223 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 815 wyborcw, co stanowi 42,98% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 73 Wybory Wjta Gminy Sarnaki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska LIPKA Andrzej zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 287 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 857 wyborcw, co stanowi 43,32% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 74 Wybory Wjta Gminy Stara Kornica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska HAWRYLUK Kazimierz zgoszony przez KWW NASZA GMINA STARA KORNICA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 032 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 931 wyborcw, co stanowi 47,89% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 75 Wybory Burmistrza Miasta Makw Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANKOWSKI Janusz zgoszony przez KWW ZIEMIA MAKOWSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 160 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 040 wyborcw, co stanowi 37,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 76 Wybory Wjta Gminy Czerwonka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KACPRZYKOWSKI Pawe zgoszony przez KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 150 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 699 wyborcw, co stanowi 79,02% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 77 Wybory Wjta Gminy Karniewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JASISKI Micha Wojciech zgoszony przez KWW ZIEMIA MAKOWSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 253 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 528 wyborcw, co stanowi 59,44% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 78 Wybory Wjta Gminy Krasnosielc 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RUSZCZYSKI Pawe zgoszony przez KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 345 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 175 wyborcw, co stanowi 59,40% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 79 Wybory Wjta Gminy Mynarze 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SUSKI Wacaw zgoszony przez KWW GMINY MYNARZE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 416 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 957 wyborcw, co stanowi 67,58% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 80 Wybory Wjta Gminy Poniawy-Bramura 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZASKI Wodzimierz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 754 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 183 wyborcw, co stanowi 45,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 81 Wybory Burmistrza Gminy Ran 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WIDERSKI Piotr zgoszony przez KWW "INICJATYWA ROZWJ PRACA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 718 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 884 wyborcw, co stanowi 50,67% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 82 Wybory Wjta Gminy Rzewnie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska OBORSKI Wiesaw zgoszony przez KWW NASZA GMINA RZEWNIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 199 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 480 wyborcw, co stanowi 67,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 83 Wybory Wjta Gminy Sypniewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat NAPIRKOWSKI Jarosaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 886 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 462 wyborcw, co stanowi 50,66% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 84 Wybory Wjta Gminy Szelkw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GROSSMANN Arnold Maciej zgoszony przez KWW WSPLNA GMINA SZELKW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 037 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 569 wyborcw, co stanowi 51,66% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 85 Wybory Burmistrza Miasta Misk Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JAKUBOWSKI Marcin Tomasz zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 435 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 833 wyborcw, co stanowi 32,31% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 86 Wybory Wjta Gminy Cegw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska UCHMAN Marcin zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 984 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 872 wyborcw, co stanowi 37,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 87 Wybory Wjta Gminy Dbe Wielkie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KALINOWSKI Krzysztof zgoszony przez KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 993 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 900 wyborcw, co stanowi 41,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 88 Wybory Wjta Gminy Dobre 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RADZIO Krzysztof zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 799 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 433 wyborcw, co stanowi 50,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 89 Wybory Burmistrza Miasta Halinw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CISZKOWSKI Adam zgoszony przez KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 630 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 624 wyborcw, co stanowi 52,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 90 Wybory Wjta Gminy Jakubw

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa WOCIAL Hanna zgoszona przez KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 978 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 936 wyborcw, co stanowi 48,67% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 91 Wybory Burmistrza Miasta Kauszyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SOSZYSKI MARIAN zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 787 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 581 wyborcw, co stanowi 53,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 92 Wybory Wjta Gminy Latowicz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WITEK-GRSKI Bogdan Jacek zgoszony przez KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 284 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 789 wyborcw, co stanowi 41,76% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 93 Wybory Wjta Gminy Misk Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PIECHOSKI Antoni Janusz zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 547 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 165 wyborcw, co stanowi 39,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 94 Wybory Wjta Gminy Mrozy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat JASZCZUK DARIUSZ zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 962 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 782 wyborcw, co stanowi 39,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 95 Wybory Wjta Gminy Siennica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZIELISKI Grzegorz zgoszony przez KWW "ORZE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 671 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 611 wyborcw, co stanowi 46,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 96 Wybory Wjta Gminy Stanisaww 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WITCZAK Wojciech Zygmunt zgoszony przez KWW "DLA GMINY STANISAWW". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 093 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 232 wyborcw, co stanowi 43,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 97 Wybory Burmistrza Miasta Sulejwek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska LIWA Arkadiusz Bogdan zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 135 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 172 wyborcw, co stanowi 40,78% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 98 Wybory Burmistrza Miasta Mawy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOWALEWSKI Sawomir zgoszony przez KWW SAWOMIRA KOWALEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 867 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 380 wyborcw, co stanowi 49,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 99 Wybory Wjta Gminy Dzierzgowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JELISKI Robert zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 723 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 563 wyborcw, co stanowi 57,40% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 100 Wybory Wjta Gminy Lipowiec Kocielny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GOSCHORSKI Jarosaw zgoszony przez KWW WSPLNA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 911 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 848 wyborcw, co stanowi 47,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 101 Wybory Wjta Gminy Radzanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WJCIK Andrzej zgoszony przez KWW ANDRZEJ WJCIK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 856 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 029 wyborcw, co stanowi 71,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 102 Wybory Wjta Gminy Strzegowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZALEWSKI Wiesaw zgoszony przez KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 414 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 351 wyborcw, co stanowi 52,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 103 Wybory Wjta Gminy Stupsk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BRZOZOWSKI Jan Bogdan zgoszony przez KWW MIESZKACW GMINY STUPSK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 045 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 774 wyborcw, co stanowi 68,58% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 104 Wybory Wjta Gminy Szresk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NITCZYSKI Marek zgoszony przez KWW MARKA NITCZYSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 544 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 054 wyborcw, co stanowi 57,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 105 Wybory Wjta Gminy Szydowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat BOCZKOWSKI Wiesaw zgoszony przez KWW NASZA PRZYSZO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 760 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 283 wyborcw, co stanowi 60,72% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 106 Wybory Wjta Gminy Wieczfnia Kocielna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WARECKI Jan zgoszony przez KWW JANA WARECKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 283 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 003 wyborcw, co stanowi 61,01% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 107 Wybory Wjta Gminy Winiewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat KLENIEWSKI Zbigniew zgoszony przez KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 168 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 093 wyborcw, co stanowi 50,22% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 108 Wybory Burmistrza Miasta Nowy Dwr Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOWALSKI Jacek zgoszony przez KW "WND". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 171 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 135 wyborcw, co stanowi 50,22% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 109 Wybory Wjta Gminy Czosnw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KRLEWICZ Antoni Jan zgoszony przez KWW CENTRUM SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 883 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 745 wyborcw, co stanowi 60,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 110 Wybory Wjta Gminy Leoncin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MOSAKOWSKI Jzef zgoszony przez KWW "DLA WSPLNEGO DOBRA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 506 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 549 wyborcw, co stanowi 56,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 111 Wybory Burmistrza Nasielska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ARCISZEWSKI Grzegorz zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW FORUM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 632 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 637 wyborcw, co stanowi 48,85% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 112 Wybory Wjta Gminy Pomiechwek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BIELECKI Dariusz Tomasz zgoszony przez KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 160 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 288 wyborcw, co stanowi 59,89% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 113 Wybory Burmistrza Gminy Zakroczym

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RUSZCZYK Henryk zgoszony przez KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 087 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 727 wyborcw, co stanowi 53,61% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 114 Wybory Wjta Gminy Baranowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat TORYFTER Henryk zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 465 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 484 wyborcw, co stanowi 45,45% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 115 Wybory Wjta Gminy Czarnia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat JURGA Czesaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 081 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 820 wyborcw, co stanowi 39,40% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 116 Wybory Wjta Gminy Czerwin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GOCOWSKI Ryszard zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 190 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 510 wyborcw, co stanowi 59,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 117 Wybory Wjta Gminy Goworowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa KULESZA Magorzata Maria zgoszona przez KWW NASZA GMINA TO MY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 035 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 244 wyborcw, co stanowi 46,11% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 118 Wybory Wjta Gminy Kadzido 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska UKASZEWSKI Dariusz zgoszony przez KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 668 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 430 wyborcw, co stanowi 62,64% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 119 Wybory Wjta Gminy Lelis 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SUBDA Stanisaw zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY LELIS. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 585 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 850 wyborcw, co stanowi 58,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 120 Wybory Wjta Gminy yse 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOWALIKOWSKI Wiesaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 437 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 362 wyborcw, co stanowi 52,23% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 121 Wybory Burmistrza Myszyca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GLINKA Bogdan zgoszony przez KWW "KURPIK". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 203 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 895 wyborcw, co stanowi 47,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 122 Wybory Wjta Gminy Olszewo-Borki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SZEWCZYK Krzysztof zgoszony przez KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 710 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 065 wyborcw, co stanowi 52,72% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 123 Wybory Wjta Gminy Rzeku 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GODZINA Stanisaw zgoszony przez KWW "CZAS" STANISAWA GODZINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 414 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 482 wyborcw, co stanowi 46,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 124 Wybory Wjta Gminy Troszyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIERZEJEWSKI Edwin zgoszony przez KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 987 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 032 wyborcw, co stanowi 50,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 125 Wybory Burmistrza Miasta Ostrw Mazowiecka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KRZYANOWSKI Wadysaw zgoszony przez KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 401 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 815 wyborcw, co stanowi 37,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 126 Wybory Wjta Gminy Andrzejewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska RUTKOWSKI Micha zgoszony przez KWW LEPSZA PRZYSZO - ANDRZEJEWO 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 664 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 841 wyborcw, co stanowi 77,54% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 127 Wybory Wjta Gminy Boguty-Pianki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BOGUCKI Jzef zgoszony przez KWW JZEF BOGUCKI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 300 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 180 wyborcw, co stanowi 51,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 128 Wybory Burmistrza Gminy Brok 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MYSKI Marek zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW STOWARZYSZENIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 411 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 488 wyborcw, co stanowi 61,72% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 129 Wybory Wjta Gminy Makinia Grna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUBASZEWSKI Marek Bernard zgoszony przez KWW M. KUBASZEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 973 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 718 wyborcw, co stanowi 57,33% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 130 Wybory Wjta Gminy Nur 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MURAWSKI Jacek Jzef zgoszony przez KWW ZIEMIA NURSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 637 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 736 wyborcw, co stanowi 65,83% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 131 Wybory Wjta Gminy Ostrw Mazowiecka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BRZOSTEK Waldemar zgoszony przez KWW "GMINA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 071 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 446 wyborcw, co stanowi 54,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 132 Wybory Wjta Gminy Stary Luboty 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GUMKOWSKI Ireneusz zgoszony przez KWW "BDCIE Z NAMI". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 094 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 160 wyborcw, co stanowi 69,81% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 133 Wybory Wjta Gminy Szulborze Wielkie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MICHALEC Krzysztof Marian zgoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 520 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 895 wyborcw, co stanowi 58,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 134 Wybory Wjta Gminy Wsewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOWALCZYK Rafa Jzef zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 700 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 079 wyborcw, co stanowi 56,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 135 Wybory Wjta Gminy Zarby Kocielne 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat ROSTKOWSKI Jzef zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 100 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 619 wyborcw, co stanowi 52,23% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 136 Wybory Burmistrza Miasta Jzefowa

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KRUSZEWSKI Stanisaw zgoszony przez KWW DLA MIASTA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 429 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 049 wyborcw, co stanowi 55,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 137 Wybory Prezydenta Miasta Otwocka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SZCZEPANIAK Zbigniew Janusz zgoszony przez KWW OTW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 114 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 247 wyborcw, co stanowi 26,33% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 138 Wybory Wjta Gminy Celestynw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska TRACZYK Stefan zgoszony przez KWW CIS. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 067 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 040 wyborcw, co stanowi 55,59% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 139 Wybory Burmistrza Karczewa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OKIETEK Wadysaw Dariusz zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 934 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 830 wyborcw, co stanowi 52,81% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 140 Wybory Wjta Gminy Kobiel 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BUDYTA Adam Ryszard zgoszony przez KWW WSPLNA SPRAWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 480 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 751 wyborcw, co stanowi 57,89% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 141 Wybory Wjta Gminy Osieck 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LASOCKI Wadysaw Marek zgoszony przez KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 811 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 626 wyborcw, co stanowi 57,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 142 Wybory Wjta Gminy Sobienie-Jeziory 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WIRTEK Stanisaw Zygmunt zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 108 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 958 wyborcw, co stanowi 57,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 143 Wybory Wjta Gminy Wizowna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa BTKOWSKA Anna zgoszona przez KWW ANNY MARKIELIS- BTKOWSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 342 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 574 wyborcw, co stanowi 42,84% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 144 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy w Grze Kalwarii 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZIELISKI Dariusz Antoni zgoszony przez KWW - BEZPARTYJNI I. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 963 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 172 wyborcw, co stanowi 35,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 145 Wybory Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JACZUK Kazimierz zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 545 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 472 wyborcw, co stanowi 38,23% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 146 Wybory Wjta Gminy Lesznowola 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa BATYCKA-WSIK Maria Jolanta zgoszona przez KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 242 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 123 wyborcw, co stanowi 50,01% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 147 Wybory Burmistrza Piaseczna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska LIS Zdzisaw Jerzy zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 50 799 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 750 wyborcw, co stanowi 29,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 148 Wybory Wjta Gminy Pramw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PRUSZCZYK Grzegorz zgoszony przez KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 280 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 477 wyborcw, co stanowi 47,76% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 149 Wybory Burmistrza Tarczyna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa GALICZ Barbara zgoszona przez KWW WSPLNY SUKCES. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 588 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 605 wyborcw, co stanowi 53,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 150 Wybory Wjta Gminy Bielsk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ROZKOSZ Jzef Jerzy zgoszony przez KWW GMINA BIELSK WSPLNIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 117 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 502 wyborcw, co stanowi 63,26% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 151 Wybory Wjta Gminy Bodzanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa PIETRZAK Grayna zgoszona przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 745 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 023 wyborcw, co stanowi 44,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 152 Wybory Wjta Gminy Brudze Duy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DWOJNYCH Andrzej Pawe zgoszony przez KWW BRUDZE DUY 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 277 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 172 wyborcw, co stanowi 34,60% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 153 Wybory Wjta Gminy Bulkowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GRACZYK Gabriel zgoszony przez KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 659 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 465 wyborcw, co stanowi 52,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 154 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WINIEWSKI Sawomir Jerzy zgoszony przez KWW SAWOMIR WINIEWSKI - WSPLNY CEL. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 624 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 509 wyborcw, co stanowi 52,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 155 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Gbin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JADCZAK Krzysztof Mieczysaw zgoszony przez KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 814 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 574 wyborcw, co stanowi 51,89% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 156 Wybory Wjta Gminy ck 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BIAECKI Zbigniew zgoszony przez KWW "PJDMY RAZEM". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 091 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 471 wyborcw, co stanowi 60,40% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 157 Wybory Wjta Gminy Maa Wie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BARCISKI Andrzej zgoszony przez KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWJ". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 025 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 076 wyborcw, co stanowi 41,31% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 158 Wybory Wjta Gminy Nowy Duninw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KRYSIAK Mirosaw Jan zgoszony przez KWW NASZA GMINA NOWY DUNINW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 205 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 818 wyborcw, co stanowi 56,72% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 159 Wybory Wjta Gminy Radzanowo

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska POKORSKI Tadeusz Zbigniew zgoszony przez KWW "POROZUMIENIE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 145 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 070 wyborcw, co stanowi 49,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 160 Wybory Wjta Gminy Subice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WALEWSKI Jzef zgoszony przez KWW JEDNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 701 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 441 wyborcw, co stanowi 65,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 161 Wybory Wjta Gminy Supno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JAKUBOWSKI Stefan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 001 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 605 wyborcw, co stanowi 52,09% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 162 Wybory Wjta Gminy Stara Biaa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WAWRZYSKI Sawomir Stanisaw zgoszony przez KWW "STARA BIAA 2010". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 194 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 038 wyborcw, co stanowi 49,28% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 163 Wybory Wjta Gminy Staroreby 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STRADOMSKI Jzef zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 931 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 517 wyborcw, co stanowi 59,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 164 Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrd 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat BIENIEK Mariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 836 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 wyborcw, co stanowi 41,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 165 Wybory Burmistrza Miasta Poska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PIETRASIK Andrzej Jzef zgoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI POSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 237 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 898 wyborcw, co stanowi 37,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 166 Wybory Burmistrz Miasta Racia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SADOWSKI Janusz Kazimierz zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 776 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 065 wyborcw, co stanowi 54,69% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 167 Wybory Wjta Gminy Baboszewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat PRZEDPESKI Wiesaw Andrzej zgoszony przez KWW - SAMORZDOWCY GMINY BABOSZEWO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 369 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 270 wyborcw, co stanowi 35,64% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 168 Wybory Wjta Gminy Czerwisk nad Wis 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WALERYSIAK Micha Mieczysaw zgoszony przez KWW "GOSPODARNO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 320 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 178 wyborcw, co stanowi 50,28% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 169 Wybory Wjta Gminy Dzierznia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OPOLSKI Mirosaw zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 146 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 029 wyborcw, co stanowi 64,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 170 Wybory Wjta Gminy Joniec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MARANOWSKI Bogdan zgoszony przez KWW SWG JONIEC. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 073 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 225 wyborcw, co stanowi 59,09% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 171 Wybory Wjta Gminy Naruszewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa PIERCISKA Beata zgoszona przez KWW BEATY PIERCISKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 324 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 281 wyborcw, co stanowi 42,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 172 Wybory Wjta Gminy Nowe Miasto 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZALEWSKI Sawomir Dariusz zgoszony przez KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 871 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 940 wyborcw, co stanowi 50,12% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 173 Wybory Wjta Gminy Posk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JAROSAWSKI Aleksander Wiesaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 813 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 034 wyborcw, co stanowi 52,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 174 Wybory Wjta Gminy Raci 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GISZCZAK Ryszard zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 951 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 391 wyborcw, co stanowi 48,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 175 Wybory Wjta Gminy Sochocin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa ZWIERZCHOWSKA Anna zgoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 861 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 010 wyborcw, co stanowi 61,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 176 Wybory Wjta Gminy Zauski 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WONIAK Romuald zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 459 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 941 wyborcw, co stanowi 43,53% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 177 Wybory Burmistrza Miasta Piastowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KUBICKI Marek Andrzej zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 449 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 023 wyborcw, co stanowi 32,65% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 178 Wybory Prezydenta Miasta Pruszkowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STARZYSKI Jan zgoszony przez KWW SPP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 45 255 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 355 wyborcw, co stanowi 40,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 179 Wybory Burmistrza Gminy Brwinw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOSISKI Arkadiusz zgoszony przez KWW ARKA KOSISKIEGO "DOBRO WSPLNE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 512 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 892 wyborcw, co stanowi 37,23% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 180 Wybory Wjta Gminy Michaowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GRABKA Krzysztof zgoszony przez KWW "PRZYSZO GMINY". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 710 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 676 wyborcw, co stanowi 36,79% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 181 Wybory Wjta Gminy Nadarzyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat GRZYB Janusz zgoszony przez KWW PONAD PODZIAAMI uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 509 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 302 wyborcw, co stanowi 50,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 182 Wybory Wjta Gminy Raszyn

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZARBA Andrzej Wiesaw zgoszony przez KWW PRAWORZDNO I SAMORZDNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 105 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 612 wyborcw, co stanowi 47,26% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 183 Wybory Burmistrza Przasnysza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TROCHIMIUK Waldemar Marek zgoszony przez KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 876 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 494 wyborcw, co stanowi 46,80% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 184 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa SZCZEPANKOWSKA Beata zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 139 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 331 wyborcw, co stanowi 53,21% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 185 Wybory Wjta Gminy Czernice Borowe 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BRZEZISKI Wojciech Marek zgoszony przez KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 178 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 729 wyborcw, co stanowi 54,41% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 186 Wybory Wjta Gminy Jednoroec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska LORENC Micha zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 655 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 661 wyborcw, co stanowi 47,06% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 187 Wybory Wjta Gminy Krasne 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOAKOWSKI Pawe zgoszony przez KWW WJTA PAWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 172 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 826 wyborcw, co stanowi 57,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 188 Wybory Wjta Gminy Krzynowoga Maa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BACAWSKI Adam zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 943 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 211 wyborcw, co stanowi 75,13% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 189 Wybory Wjta Gminy Przasnysz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WRBLEWSKA Grayna Jadwiga zgoszona przez KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 811 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 749 wyborcw, co stanowi 47,31% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 190 Wybory Wjta Gminy Borkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska FIDOS Robert Sylwester zgoszony przez KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 794 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 187 wyborcw, co stanowi 57,64% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 191 Wybory Wjta Gminy Gielniw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CZARNECKI Wadysaw zgoszony przez KWW GMINY GIELNIW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 978 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 617 wyborcw, co stanowi 65,79% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 192 Wybory Wjta Gminy Klww 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PAPIS Piotr zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 917 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 127 wyborcw, co stanowi 72,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 193 Wybory Wjta Gminy Odrzyw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KMIECIAK Marian zgoszony przez KWW MARIANA KMIECIAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 371 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 391 wyborcw, co stanowi 70,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 194 Wybory Wjta Gminy w Potworowie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat KLIMEK Marek Tadeusz zgoszony przez KWW GMINA POTWORW uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 362 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 378 wyborcw, co stanowi 40,99% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 195 Wybory Burmistrza Gminy i Miasta w Przysusze 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TOMASIK Tadeusz zgoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 631 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 365 wyborcw, co stanowi 59,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 196 Wybory Wjta Gminy Rusinw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MODRZECKI Marek Szczepan zgoszony przez KWW MARKA MODRZECKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 622 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 151 wyborcw, co stanowi 59,39% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 197 Wybory Wjta Gminy Wieniawa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STUDZISKI Witold Marian zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 452 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 087 wyborcw, co stanowi 69,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 198 Wybory Wjta Gminy Gzy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa POLASKA Barbara zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 136 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 738 wyborcw, co stanowi 55,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 199 Wybory Wjta Gminy Obryte 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MROCZKOWSKI Jan zgoszony przez KWW JAN MROCZKOWSKI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 860 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 602 wyborcw, co stanowi 67,41% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 200 Wybory Wjta Gminy Pokrzywnica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RACHUBA Adam Dariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 820 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 850 wyborcw, co stanowi 48,43% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 201 Wybory Burmistrza Miasta Putusk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DBSKI Wojciech zgoszony przez KWW SAMORZD - POROZUMIENIE ZIEMI PUTUSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 942 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 834 wyborcw, co stanowi 36,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 202 Wybory Wjta Gminy wiercze 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MISIEWICZ Adam zgoszony przez KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 787 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 089 wyborcw, co stanowi 55,16% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 203 Wybory Wjta Gminy Winnica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PITKOWSKI Aleksander Zbigniew zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 261 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 248 wyborcw, co stanowi 68,94% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 204 Wybory Wjta Gminy Zatory 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KACZMARCZYK Wodzimierz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 787 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 989 wyborcw, co stanowi 52,52% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 205 Wybory Burmistrza Miasta Pionki

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANECZEK Marek zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 687 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 321 wyborcw, co stanowi 37,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 206 Wybory Wjta Gminy Gzd 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JABOSKI Adam zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 386 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 001 wyborcw, co stanowi 62,65% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 207 Wybory Burmistrza Iy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MOSKWA Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 791 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 501 wyborcw, co stanowi 50,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 208 Wybory Wjta Gminy Jastrzbia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KARA Zdzisaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 158 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 035 wyborcw, co stanowi 58,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 209 Wybory Wjta Gminy Jedlisk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WALCZAK Wojciech zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 464 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 298 wyborcw, co stanowi 50,63% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 210 Wybory Wjta Gminy Jedlnia-Letnisko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska RZECZKOWSKI Dariusz zgoszony przez KWW UCZCIWI NA START. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 567 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 254 wyborcw, co stanowi 54,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 211 Wybory Wjta Gminy w Kowali 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STANIK Sawomir, Wadysaw zgoszony przez KWW "INTEGRACJA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 569 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 990 wyborcw, co stanowi 58,23% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 212 Wybory Wjta Gminy Pionki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZIEK Mirosaw Zygmunt zgoszony przez KWW MIROSAWA ZIKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 927 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 679 wyborcw, co stanowi 46,41% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 213 Wybory Wjta Gminy Przytyk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WOCZYSKI Dariusz Piotr zgoszony przez KWW GMINA PRZYTYK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 514 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 917 wyborcw, co stanowi 52,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 214 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUMIGA Ireneusz Roman zgoszony przez KWW IRENEUSZA KUMIGI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 641 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 510 wyborcw, co stanowi 61,18% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 215 Wybory Wjta Gminy Wierzbica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MYLIWIEC Dariusz Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 029 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 939 wyborcw, co stanowi 49,06% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 216 Wybory Wjta Gminy Wolanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MURAWSKI Krzysztof zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 456 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 998 wyborcw, co stanowi 61,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 217 Wybory Wjta Gminy Zakrzew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BIAKOWSKI Sawomir zgoszony przez KWW NASZA GMINA ZAKRZEW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 967 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 138 wyborcw, co stanowi 57,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 218 Wybory Wjta Gminy Domanice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZABOCKI Jerzy Wacaw zgoszony przez KWW NIEZALENI 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 113 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 376 wyborcw, co stanowi 65,12% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 219 Wybory Wjta Gminy Korczew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WASILCZUK Sawomir zgoszony przez KWW SAWOMIRA WASILCZUKA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 496 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 229 wyborcw, co stanowi 49,24% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 220 Wybory Wjta Gminy Kotu 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ADAMIAK Sawomir zgoszony przez KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 766 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 363 wyborcw, co stanowi 49,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 221 Wybory Wjta Gminy Mokobody 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa KSIOPOLSKA Iwona zgoszona przez KWW ROZWJ I NOWOCZESNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 092 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 275 wyborcw, co stanowi 55,60% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 222 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WSOWSKI Jerzy zgoszony przez KWW " PONAD UKADAMI ". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 058 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 420 wyborcw, co stanowi 47,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 223 Wybory Wjta Gminy Paprotnia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ADZIAK Stanisaw Jan zgoszony przez KWW GP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 203 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 506 wyborcw, co stanowi 68,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 224 Wybory Wjta Gminy Przesmyki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat SKOLIMOWSKI Andrzej Lucjan zgoszony przez KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 957 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 604 wyborcw, co stanowi 54,24% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 225 Wybory Wjta Gminy Siedlce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BIENIEK Mirosaw zgoszony przez KWW NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 921 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 576 wyborcw, co stanowi 43,15% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 226 Wybory Wjta Gminy Skrzec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KALISKI Stanisaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 733 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 560 wyborcw, co stanowi 62,10% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 227 Wybory Wjta Gminy Suchoebry 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WIRSKI JACEK zgoszony przez KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 784 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 185 wyborcw, co stanowi 57,74% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 228 Wybory Wjta Gminy Winiew

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KRYSZCZUK Krzysztof Teofil zgoszony przez KWW "RAZEM 2010". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 469 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 565 wyborcw, co stanowi 57,40% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 229 Wybory Wjta Gminy Wodynie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat SEKULSKI Marian Jerzy zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 801 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 842 wyborcw, co stanowi 48,46% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 230 Wybory Wjta Gminy Zbuczyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska HAPUNOWICZ Tomasz zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 846 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 814 wyborcw, co stanowi 61,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 231 Wybory Burmistrza Miasta Sierpca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOMIDER Marek Andrzej zgoszony przez KWW ZGODA W SAMORZDZIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 428 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 783 wyborcw, co stanowi 37,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 232 Wybory Wjta Gminy Gozdowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KALKOWSKI Dariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 752 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 844 wyborcw, co stanowi 59,85% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 233 Wybory Wjta Gminy Mochowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa PRZEDPESKA Jadwiga zgoszona przez KWW NASZA GMINA MOCHOWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 891 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 442 wyborcw, co stanowi 70,37% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 234 Wybory Wjta Gminy Rociszewo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SUGAJSKI Jan zgoszony przez KWW ZGODA W SAMORZDZIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 374 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 305 wyborcw, co stanowi 68,32% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 235 Wybory Wjta Gminy Sierpc 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PREKURAT Tadeusz Wojciech zgoszony przez KWW NIEZALENI GMINY SIERPC. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 462 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 336 wyborcw, co stanowi 61,08% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 236 Wybory Wjta Gminy Szczutowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska TWARDOWSKI Andrzej Zbigniew zgoszony przez KWW NIEZALENI I PRAWORZDNI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 559 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 962 wyborcw, co stanowi 55,13% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 237 Wybory Wjta Gminy Zawidz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GAJEWSKI Wojciech Kazimierz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 524 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 669 wyborcw, co stanowi 66,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 238 Wybory Burmistrza Miasta Sochaczew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska OSIECKI Piotr Krzysztof zgoszony przez KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 612 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 198 wyborcw, co stanowi 30,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 239 Wybory Wjta Gminy Brochw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat FIJOEK Andrzej zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW ROZWJ uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 446 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 699 wyborcw, co stanowi 49,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 240 Wybory Wjta Gminy Iw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUJAWA Roman Antoni zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 014 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 610 wyborcw, co stanowi 52,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 241 Wybory Wjta Gminy Modzieszyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa SZYMASKA Joanna Zenona zgoszona przez KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 378 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 894 wyborcw, co stanowi 43,26% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 242 Wybory Wjta Gminy Nowa Sucha 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MOKA Maciej Szymon zgoszony przez KWW MACIEJA MOKI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 044 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 901 wyborcw, co stanowi 57,51% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 243 Wybory Wjt Gminy Rybno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KROPIAK GRZEGORZ zgoszony przez KWW RYBNO - DOBRO GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 760 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 363 wyborcw, co stanowi 49,38% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 244 Wybory Wjta Gminy Sochaczew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ORLISKI Mirosaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 473 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 492 wyborcw, co stanowi 46,73% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 245 Wybory Wjta Gminy Teresin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OLECHOWSKI Marek Krzysztof zgoszony przez KWW NIEZALENI PLUS ZDROWIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 829 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 403 wyborcw, co stanowi 49,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 246 Wybory Burmistrza Miasta Sokoowa Podlaskiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KARAKULA Bogusaw Jan zgoszony przez KWW BOGUSAWA KARAKULI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 348 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 102 wyborcw, co stanowi 39,76% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 247 Wybory Wjta Gminy Bielany 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WONIAK Zbigniew Stanisaw zgoszony przez KWW SAMORZDNA GMINA BIELANY uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 100 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 580 wyborcw, co stanowi 50,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 248 Wybory Wjta Gminy Ceranw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MYSKI Krzysztof zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 047 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 254 wyborcw, co stanowi 61,26% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 249 Wybory Wjta Gminy Jabonna Lacka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MICHALCZUK Wiesaw Andrzej zgoszony przez KWW WIESAWA MICHALCZUKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 121 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 260 wyborcw, co stanowi 54,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 250 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Kosw Lacki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SOMIAK Jan Stanisaw zgoszony przez KWW JANA SOMIAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 527 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 959 wyborcw, co stanowi 53,54% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 251 Wybory Wjta Gminy Repki

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MIKOAJCZUK-BOHOWICZ Krystyna zgoszona przez KWW GMINA REPKI uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 691 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 724 wyborcw, co stanowi 58,07% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 252 Wybory Wjta Gminy Sabnie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WYSZYSKI Ireneusz Piotr zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 296 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 004 wyborcw, co stanowi 60,80% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 253 Wybory Wjta Gminy Sokow Podlaski 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PASIK Marcin zgoszony przez KWW MARCINA PASIKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 015 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 488 wyborcw, co stanowi 49,61% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 254 Wybory Wjta Gminy Sterdy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZALEWSKI Czesaw Marian zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 781 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 052 wyborcw, co stanowi 54,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 255 Wybory Wjta Gminy Chlewiska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ADAMCZYK Krzysztof zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 332 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 354 wyborcw, co stanowi 62,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 256 Wybory Wjta Gminy Jastrzb 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa KOSNO Zofia zgoszona przez KW ROZWJ I PROMOCJA GMINY JASTRZB. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 098 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 761 wyborcw, co stanowi 67,37% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 257 Wybory Wjta Gminy Mirw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 6 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DZIK Zdzisaw Jan zgoszony przez KWW SOLIDARNY SAMORZD. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 969 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 205 wyborcw, co stanowi 74,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 258 Wybory Wjta Gminy Orosko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BREDOWSKI Zdzisaw zgoszony przez KWW INICJATYWA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 573 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 347 wyborcw, co stanowi 51,32% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 259 Wybory Burmistrza Szydowca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JARZYSKI Andrzej Stanisaw zgoszony przez KW "WSPLNOTA ZIEMI SZYDOWIECKIEJ". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 805 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 916 wyborcw, co stanowi 37,43% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 260 Wybory Burmistrza Bonia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RESZKA Zenon Franciszek zgoszony przez KWW ZENONA RESZKI "BONIE- PRZYSZO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 424 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 861 wyborcw, co stanowi 53,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 261 Wybory Wjta Gminy Izabelin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MALAROWSKI Witold zgoszony przez KW FORUM SAMORZDOWE GMIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 776 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 769 wyborcw, co stanowi 61,33% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 262 Wybory Wjta Gminy Kampinos 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska TYMOFTYJEWICZ Tomasz zgoszony przez KW FORUM SAMORZDOWE GMIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 274 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 737 wyborcw, co stanowi 53,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 263 Wybory Wjta Gminy Leszno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CIELAK Andrzej zgoszony przez KWW GMINA - WSPLNYM DOBREM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 323 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 777 wyborcw, co stanowi 51,58% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 264 Wybory Burmistrza omianek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DBROWSKI Tomasz Henryk zgoszony przez KWW "TWOJE OMIANKI". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 665 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 045 wyborcw, co stanowi 51,20% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 265 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Oarw Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KANCLERZ Pawe zgoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZDOWE GMIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 669 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 237 wyborcw, co stanowi 37,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 266 Wybory Wjta Gminy Stare Babice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TUREK Krzysztof Franciszek zgoszony przez KWW NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 556 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 824 wyborcw, co stanowi 46,38% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 267 Wybory Burmistrza Wgrowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GRENDA Jarosaw zgoszony przez KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 448 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 335 wyborcw, co stanowi 31,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 268 Wybory Wjta Gminy Grbkw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DOLISKI Bogdan Jan zgoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 717 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 989 wyborcw, co stanowi 53,51% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 269 Wybory Wjta Gminy Korytnica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOMUDZISKI Stanisaw zgoszony przez KWW STANISAWA KOMUDZISKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 324 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 357 wyborcw, co stanowi 44,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 270 Wybory Wjta Gminy Liw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SZYMASKI Bogusaw zgoszony przez KWW RAZEM DLA WSPLNEGO DOBRA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 185 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 741 wyborcw, co stanowi 44,32% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 271 Wybory Burmistrza ochowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DZICIO Marian zgoszony przez KWW ZIEMI OCHOWSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 170 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 792 wyborcw, co stanowi 47,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 272 Wybory Wjta Gminy Miedzna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RUTKOWSKI Janusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 494 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 239 wyborcw, co stanowi 64,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 273 Wybory Wjta Gminy Sadowne 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TRACZ Zdzisaw Bronisaw zgoszony przez KWW "ZDZISAWA TRACZA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 000 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 723 wyborcw, co stanowi 54,46% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 274 Wybory Wjta Gminy Stoczek

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WJCIK Mieczysaw Stanisaw zgoszony przez KWW NASZA GMINA STOCZEK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 229 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 067 wyborcw, co stanowi 48,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 275 Wybory Wjta Gminy Wierzbno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KUDELSKI Eugeniusz Marian zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW-WSPLNA LISTA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 522 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 207 wyborcw, co stanowi 47,86% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 276 Wybory Burmistrza Miasta Kobyka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ROGUSKI Robert zgoszony przez KWW ROBERTA ROGUSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 949 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 479 wyborcw, co stanowi 50,03% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 277 Wybory Burmistrza Miasta Marki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WERCZYSKI Janusz zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 404 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 534 wyborcw, co stanowi 33,67% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 278 Wybory Burmistrza Miasta Zbki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PERKOWSKI Robert zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 911 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 346 wyborcw, co stanowi 46,94% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 279 Wybory Burmistrza Miasta Zielonka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DUDZIK Grzegorz Piotr zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 515 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 902 wyborcw, co stanowi 43,67% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 280 Wybory Wjta Gminy Dbrwka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BULIK Tadeusz zgoszony przez KWW GMINNE KOO SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 662 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 802 wyborcw, co stanowi 49,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 281 Wybory Wjta Gminy Jadw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOKOSZKA Dariusz Stanisaw zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 270 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 617 wyborcw, co stanowi 57,69% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 282 Wybory Wjta Gminy Klembw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RAKOWSKI Kazimierz zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 088 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 772 wyborcw, co stanowi 53,22% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 283 Wybory Wjta Gminy Powitne 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CYMERMAN Jan Andrzej zgoszony przez KWW NASZA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 674 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 574 wyborcw, co stanowi 55,07% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 284 Wybory Burmistrza Radzymina 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PIOTROWSKI Zbigniew Micha zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 600 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 089 wyborcw, co stanowi 48,73% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 285 Wybory Wjta Gminy Strachwka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ORZECHOWSKI Piotr zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 488 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 549 wyborcw, co stanowi 62,26% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 286 Wybory Burmistrza Tuszcza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BEDNARCZYK Pawe Marcin zgoszony przez KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 833 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 353 wyborcw, co stanowi 42,83% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 287 Wybory Burmistrza Woomina 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MADZIAR Ryszard Jan zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 943 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 627 wyborcw, co stanowi 36,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 288 Wybory Wjta Gminy Braszczyk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PKUL Mieczysaw Zygmunt zgoszony przez KWW "NASZA GMINA BRASZCZYK". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 702 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 681 wyborcw, co stanowi 54,92% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 289 Wybory Wjta Gminy Dugosiodo

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat JASTRZBSKI Stanisaw zgoszony przez KWW "NASZA GMINA DUGOSIODO" uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 124 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 177 wyborcw, co stanowi 51,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 290 Wybory Wjta Gminy Rznik 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOODZIEJSKI Pawe zgoszony przez KWW PRZYJAZNA GOSPODARNA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 369 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 650 wyborcw, co stanowi 67,98% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 291 Wybory Wjta Gminy Somianka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OYSKI Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 347 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 606 wyborcw, co stanowi 59,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 292 Wybory Burmistrza Wyszkowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NOWOSIELSKI Grzegorz zgoszony przez KWW G-P WSPLNOTA SAMORZDOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 412 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 794 wyborcw, co stanowi 48,65% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 293 Wybory Wjta Gminy Zabrodzie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ODAK Adam zgoszony przez KWW NASZA PRZYSZO-ZABRODZIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 506 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 674 wyborcw, co stanowi 59,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 294 Wybory Wjta Gminy Kazanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KAROLIK Marian Adam zgoszony przez KWW WSPLNA SPRAWA POWIAT ZWOLESKI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 776 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 685 wyborcw, co stanowi 71,11% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 295 Wybory Wjta Gminy Policzna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PAJK Stanisaw zgoszony przez KWW RAZEM BUDUJEMY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 898 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 554 wyborcw, co stanowi 52,14% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 296 Wybory Wjta Gminy Przyk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KU Marian Wiesaw zgoszony przez KWW MARIANA WIESAWA KU. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 135 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 838 wyborcw, co stanowi 55,27% uprawnionych do gosowania.

Rozdzia 297 Wybory Wjta Gminy Tczw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WOLSZCZAK Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 800 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 206 wyborcw, co stanowi 58,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 298 Wybory Burmistrza Zwolenia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 6 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa JAWORSKA Bogusawa Janina zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 514 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 993 wyborcw, co stanowi 55,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 299 Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bieu 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SZYMASKI Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 333 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 408 wyborcw, co stanowi 55,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 300 Wybory Wjta Gminy Kuczbork - Osada 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BURAKOWSKI Tadeusz Pawe zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 027 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 105 wyborcw, co stanowi 52,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 301 Wybory Wjta Gminy Lubowidz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZIKOWSKI Krzysztof zgoszony przez KWW K.ZIKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 857 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 867 wyborcw, co stanowi 48,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 302 Wybory Wjta Gminy Lutocin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GAKA Ryszard zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 742 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 901 wyborcw, co stanowi 50,80% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 303 Wybory Wjta Gminy Siemitkowo 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOSTRZEWSKI Piotr zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 962 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 028 wyborcw, co stanowi 68,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 304 Wybory Burmistrza Gminy i Miasta uromin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NOSEK Zbigniew Cezary zgoszony przez KWW ZBIGNIEWA NOSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 925 osb.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 663 wyborcw, co stanowi 47,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 305 Wybory Prezydenta Miasta yrardowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WILK Andrzej Zbigniew zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 793 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 807 wyborcw, co stanowi 32,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 306 Wybory Burmistrza Mszczonowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUREK Jzef Grzegorz zgoszony przez KWW "FORUM SAMORZDOWE MSZCZONW". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 058 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 637 wyborcw, co stanowi 51,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 307 Wybory Wjta Gminy Puszcza Mariaska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STANIAK Micha Karol zgoszony przez KWW BEZPARTYJNY "JEDNO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 589 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 425 wyborcw, co stanowi 51,98% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 308 Wybory Wjta Gminy Radziejowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska DRKIEWICZ Kazimierz zgoszony przez KWW ZIEMIA RADZIEJOWICKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 035 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 798 wyborcw, co stanowi 44,56% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 309 Wybory Wjta Gminy Wiskitki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MIASTOWSKI FRANCISZEK GRZEGORZ zgoszony przez KWW "WSPLNOTA OBYWATELSKA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 689 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 019 wyborcw, co stanowi 52,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 310 Wybory Prezydenta Miasta Ostroki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 6 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOTOWSKI Janusz Jzef zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 43 136 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 244 wyborcw, co stanowi 46,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 311 Wybory Prezydenta Miasta Pocka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NOWAKOWSKI Andrzej Jacek zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 101 018 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 35 301 wyborcw, co stanowi 34,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 312 Wybory Prezydenta Miasta Radomia

1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KOSZTOWNIAK Andrzej Tomasz zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 177 962 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 55 693 wyborcw, co stanowi 31,29% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 313 Wybory Prezydenta Miasta Siedlce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 7 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUDELSKI Wojciech Jzef zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 362 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 28 475 wyborcw, co stanowi 47,17% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 314 Wybory Prezydenta m.st. Warszawy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 11 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa GRONKIEWICZ-WALTZ Hanna Beata zgoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 341 788 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 649 049 wyborcw, co stanowi 48,37% uprawnionych do gosowania. Komisarz Wyborczy: Dorota Tyraa