You are on page 1of 765

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa mazowieckiego. Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z pn. zm. 1)) Komisarz Wyborczy w Warszawie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. Cz I Dane zbiorcze Rozdzia 1 Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 370 rad, z czego: 1) do 313 rad gmin, z tego: a) do 281 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 28 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do Rady m. st. Warszawy; 3) do 18 rad dzielnic m. st. Warszawy; 4) do 37 rad powiatw; 5) do Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Wybierano cznie 6 169 radnych, z czego: 1) 4 908 radnych rad gmin, z tego: a) 4 215 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 594 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 99 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 60radnych Rady m. st. Warszawy; 3) 409 radnych rad dzielnic m. st. Warszawy; 4) 741 radnych rad powiatw; 5) 51 radnych Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego. 3. Wybrano cznie 6 169 radnych, z czego: 1) 4 908 radnych rad gmin, z tego: a) 4 215 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 594 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 99 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 60radnych Rady m. st. Warszawy; 3) 409 radnych rad dzielnic m. st. Warszawy; 4) 741 radnych rad powiatw; 5) 51 radnych Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Wybory przeprowadzono w 3 501 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 3 298 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 174 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 196 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 2 Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 281 rad gmin, w ktrych utworzono 3 142 okrgi wyborcze

2.

Wybierano 4 215 radnych spord 13 992 kandydatw zgoszonych na 10 723 listach kandydatw przez 1 418 komitetw wyborczych, w tym 1 279 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 4 215 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 643 866 osb. 5. Karty do gosowania wydano 916 817 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 916 020 osb, to jest 55,72% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 890 057, to jest 97,17% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 25 963, to jest 2,83% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 653 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 174 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 196 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3 Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 28 rad gmin, w ktrych utworzono 97 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 594 radnych spord 6 119 kandydatw zgoszonych na 608 listach kandydatw przez 101 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 594 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 736 473 osb. 5. Karty do gosowania wydano 359 474 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 358 983 osb, to jest 48,74% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 341 501, to jest 95,13% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 17 482, to jest 4,87% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 508 obwodach gosowania. Rozdzia 4 Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w ktrych utworzono 16 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 99 radnych spord 1 308 kandydatw zgoszonych na 120 listach kandydatw przez 19 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 99 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 382 649 osb. 5. Karty do gosowania wydano 170 272 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 170 071 osb, to jest 44,45% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 163 271, to jest 96,00% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 6 800, to jest 4,00% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 255 obwodach gosowania. Rozdzia 5 Wybory do Rady m. st. Warszawy 1. Wybory przeprowadzono w 9 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 60 radnych spord 1 037 kandydatw zgoszonych na 120 listach kandydatw przez 18 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 60 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 341 788 osb. 5. Karty do gosowania wydano 649 749 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 647 785 osb, to jest 48,28% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 619 410, to jest 95,62% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 28 375, to jest 4,38% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 857 obwodach gosowania. Rozdzia 6 Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m. st. Warszawy, w ktrych utworzono 70 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 409 radnych spord 3 200 kandydatw zgoszonych na 341 listach kandydatw przez 44 komitety wyborcze. 3. Wybrano 409 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 339 281 osb. 5. Karty do gosowania wydano 649 036 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 646 981 osb, to jest 48,31% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 624 974, to jest 96,60% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 22 007, to jest 3,40% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 857 obwodach gosowania. Rozdzia 7 Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 37 rad powiatw, w ktrych utworzono 160 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 741 radnych spord 7 234 kandydatw zgoszonych na 885 listach kandydatw przez 116 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 741 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 427 374 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 297 818 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 295 929 osb, to jest 53,39% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 1 189 609, to jest 91,80% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 106 320, to jest 8,20% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 2 186 obwodach gosowania. Rozdzia 8 Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego utworzono 7 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 51 radnych spord 975 kandydatw zgoszonych na 105 listach kandydatw przez 19 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 51 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 4 151 659 osb. 5. Karty do gosowania wydano 2 118 091 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 110 815 osb, to jest 50,84% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 1 814 740, to jest 85,97% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 296 075, to jest 14,03% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 3 298 obwodach gosowania. Cz II Szczegowe wyniki wyborw Dzia I Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1 Wybory do Rady Miasta i Gminy Biaobrzegi Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 359. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 801 osb, to jest 57,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; gosw wanych oddano 379; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA WIECZKO Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA MIZIOEK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA RUDZKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA WIECZOREK Konstanty Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA MAJCHER Dariusz Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA ABRAMOWICZ Karolina Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; gosw wanych oddano 288; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA UBISKI Zbigniew Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA PODKOWIAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA OSOWSKI Marcin Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA BOLEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA MATYSIAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA DANIS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) 2) 3) 4) 5)

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA BIELECKI Sawomir Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 714; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA JACHOWSKI Zenon b) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE PILICA GUTOWSKA Wioletta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2 Wybory do Rady Gminy w Promnie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 662. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 965 osb, to jest 63,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UKASIAK Jerzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RBKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOWISKI Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJA WINIEWSKIEGO GOBIOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIRKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NARONIK Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIOTROWSKI Wodzimierz Edward b) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA BANDURA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LATOSZEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

10.

11.

12.

13.

14.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA KAMIERSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILCZAREK Zygmunt Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OPASEK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BBA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BUDYTA Zbysaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FELIKSIAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3 Wybory do Rady Gminy w Radzanowie

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 042. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 234 osb, to jest 60,43% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 6, nr 7, nr 8, nr 13, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIEK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NAPIRKOWSKI Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GAJDA Jan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PANKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GRELA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DAWIDOWSKI Edmund 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SULIS Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MUNIK Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA STRZAKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIROSZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KORYCKI Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 165;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TKACZYK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PETRZAK Konrad 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PANKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ADEREK Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4 Wybory do Rady Gminy Stara Botnica Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 010. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 525 osb, to jest 62,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STAROSTA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY CEL STARA BOTNICA SIEK Andrzej

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POPOWICZ Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOCZEK Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STPIE Jadwiga - Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JURCZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PACZYSKI Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

9.

10.

11.

12.

13.

14.

UROWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROKICISKI Krzysztof b) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA RUPNIEWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRYZ Boena Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW SPOECZNY KOMITET ROZWOJU BARSZCZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEPANOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UTKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZUBISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5 Wybory do Rady Gminy Stromiec Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 398. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 218 osb, to jest 50,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW BOBREK WIETESKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA ADAMCZYK Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CYNGOT Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KORNET Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA MOLENDA Krystyna Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA DELESKA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DUDEK Rafa Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA NIEGOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA MIELNICZEK Edward b) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA WIETESKA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA CZACHOWSKI Jan Chryzostom b) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA

PIEKARSKA Magorzata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA STRZELCZYK Robert Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JAROSISKA Anna Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW WSPLNA POLSKA PIECHNIK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6 Wybory do Rady Miejskiej w Wymierzycach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 396. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 708 osb, to jest 71,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA GMINY WYMIERZYCE DBROWSKI Grzegorz Pawe GRZYSKA Ewa b) z listy nr 24 KWW WSPLNA POLSKA NAPIRKOWSKI Jarosaw c) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA BOMBA Mirosaw Kazimierz CHRZANOWSKI Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA SERAFIN Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA ZGIEP Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNA POLSKA SYTA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA MAJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA MAA OJCZYZNA JANIK Andrzej Maciej b) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA ADEREK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany:

8.

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

a) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA GMINY WYMIERZYCE PIRKOWSKI Pawe Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNA POLSKA WISTAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA GMINY WYMIERZYCE MIROS Marianna Barbara b) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO I GMINA MAEK Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7 Wybory do Rady Gminy Ciechanw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 122. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 904 osb, to jest 56,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM JEZIERSKI Konrad Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM MAJKOWSKI Zenon Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "NASZA GMINA NASZYM DOMEM" PETRYKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM CHMIELISKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW CZAS NA ZMIANY E. ZMUDCZYSKA EBROWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM OLSZEWSKI Eugeniusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM MURAWSKI Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM TOBOLSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; gosw wanych oddano 200; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BURACZEWSKI Piotr Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW CZAS NA ZMIANY E. ZMUDCZYSKA PRZYBYOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUDNICKI Eugeniusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOAKOWSKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM LAZARSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM KOCICKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; gosw wanych oddano 131; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW GMINA WSPLNYM DOMEM OGLCKA Ewa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8 Wybory do Rady Miejskiej w Glinojecku Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 469. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 023 osb, to jest 46,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 301; 4) gosw wanych oddano 1 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIKORSKI Grzegorz Kazimierz LEWANDOWSKI Dariusz PNIEWSKA Anita b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 KUMINIARCZYK Marek Jacek c) z listy nr 29 KWW WSPLNA SPRAWA DYMKOWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 GADOMSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BABICZ Zbigniew Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) 2) 3) 4) 5)

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 GONTARSKI Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 KUNIEWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 JAKUBOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKI Witold Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 BANASIAK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 KOWALSKA Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; gosw wanych oddano 209; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE 2010 MEISTER Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WOLA MOCKA HEFCZYC Norbert Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9 Wybory do Rady Gminy Goymin - Orodek Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 246. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 972 osb, to jest 60,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHRZANOWSKI Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KWIATKOWSKA Ewa c) z listy nr 29 KWW WSPLNY GOYMIN GRABOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ADA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany:

2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA KANOWNIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOKOLNICKI Piotr b) z listy nr 27 KWW INICJATYWA SAMORZDOWA ZALEWSKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRL Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACZMARCZYK Mirosaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAMISKA Leokadia Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUTOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OBIDZISKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA GOYMIN KANIA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIEMIATKOWSKI Krzysztof b) z listy nr 28 KWW "JEDNO" WIEK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10 Wybory do Rady Gminy Grudusk Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 407 osb, to jest 54,66% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 611; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW EDNO GRUDUSK PIOTROWICZ Marek WOLISKI Jan Marek CISKA Beata b) z listy nr 33 KWW RUCH SAMORZDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA MAKIJONKO Stanisaw KLEIN Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOSOBUDZKA Teresa Bogumia 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAECKA Anna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOAKOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "JEDNO GRUDUSK" OLSZEWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "JEDNO GRUDUSK" HUMICKI Mirosaw Hubert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW MIERZANOWO BRZOZOWSKA Hanna Aldona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "JEDNO GRUDUSK"

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

KLICKI Waldemar Jan b) z listy nr 30 KWW H SOBIECH Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ELAZISKA Barbara b) z listy nr 26 KWW JEDNO GRUDUSK BOBISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11 Wybory do Rady Gminy Ojrze Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 504. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 273 osb, to jest 64,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO LUBOWSKI Marek WRBLEWSKI Arkadiusz Maciej b) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA DRKIEWICZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZA WIE - WSPLNA GMINA NARONIK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO OLECHOWICZ Marek

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BILISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW WALDEMARA ZIMNOWODZKIEGO ZIMNOWODZKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KUCHARSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO KUCISKI Dariusz WINIEWSKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEPASKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radn zostaa wybrana:

a) z listy nr 26 KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO BUCZEK Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW CIECHANOWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA LEJMAN Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MARCYSIAK Robert b) z listy nr 26 KWW WJTA ZDZISAWA MIERZEJEWSKIEGO BICZYCKA Danuta Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12 Wybory do Rady Gminy Opinogra Grna Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 742. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 506 osb, to jest 52,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA LESZCZYSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KARCZEWSKI Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 34 KWW ZYGMUNTOWO MICHALSKA Teresa Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KONWERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RUCH SAMORZDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA RZEPLISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SUPISKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZYPEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DBROWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; gosw wanych oddano 134; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 33 KWW KOACZKW 2010 GROCHOWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLEWNICZAK Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KULICKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UCZKOWSKI Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GSIOROWSKI Adam Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW TRTOWO GODZIEWSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; gosw wanych oddano 144; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RZECZKOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13 Wybory do Rady Gminy w Regiminie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 013. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 733 osb, to jest 68,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA PIELECH Ewa b) z listy nr 34 KWW WIESAWY MAZURKIEWICZ MAZURKIEWICZ Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA ZAKRZEWSKA Ewa ZDUCZYK Lech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW REGIMIN - NASZA GMINA POZNASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany:

1) 2) 3) 4) 5)

a) z listy nr 27 KWW REGIMIN - NASZA GMINA DOBRZENIECKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA PRYMUSIEWICZ Albert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PERKOWSKI Janusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOWISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW NASZA WIE BANASIAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PNIEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 163;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA SUWISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA DEREWICZ Barbara SMOLESKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWO I PRACA DLA REGIMINA SZMIGIELSKI Zdzisaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14 Wybory do Rady Gminy Sosk Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 341. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 653 osb, to jest 57,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINY SOSK DBSKI Leszek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO ADAMEK Henryka Agnieszka b) z listy nr 27 KWW GMINY SOSK NOWICKI Krzysztof Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; gosw wanych oddano 581; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO SIWEK Rafa Grzegorz b) z listy nr 27 KWW GMINY SOSK WIERZBOWSKI Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KUROWSKI Piotr Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "BIKOWSKIEGO" PAWLAK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINY SOSK MAZISKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO KOZOWSKI Robert Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "BIKOWSKIEGO"

WODZYSKI Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO JZEFOWICZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO NIESUCHOWSKI Krzysztof SKIBNIEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW JAROSAWA WIELECHOWSKIEGO MUSZYSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINY SOSK PIOTROWICZ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15 Wybory do Rady Miasta Garwolin Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 281. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 857 osb, to jest 51,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 632; 4) gosw wanych oddano 1 585;

2.

3.

4.

5.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG WIELGOSZ Krzysztof AK Beata b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI PASIK Maria c) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA OSTROWSKIEGO OSTROWSKI Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 4) gosw wanych oddano 1 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG JDRZEJCZAK Jzef Tomasz MAZUREK Krzysztof Jzef RKAWEK Micha Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 4) gosw wanych oddano 1 253; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG JANIEC Marek b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI FRCKIEWICZ Antoni PAZIEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 4) gosw wanych oddano 1 124; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI AGOWSKI Marek b) z listy nr 30 KWW KRZYSZTOFA MIANOWSKIEGO MIANOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 4) gosw wanych oddano 1 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KOMITET WYBORCZY SDG MICHALIK Sawomir Stanisaw b) z listy nr 23 KWW TADEUSZ MIKULSKI WILBIK Jadwiga

466;

285;

174;

300;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

c) z listy nr 24 KWW MAREK DARIUSZ JONCZAK JONCZAK Marek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16 Wybory do Rady Miasta w askarzewie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 963. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 871 osb, to jest 72,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DBEK Zdzisaw Stanisaw PIETRZAK Tomasz Damian b) z listy nr 25 KWW "EDYTA" SZCZYPEK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOZIKOWSKA Beata Dorota b) z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIE SERBIANKI ASKARZEW DBRWKA Janina Danuta c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA MIASTA PAYSKA Micha Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "NASZE MIASTO - ASKARZEW" BOEK Zbigniew Jzef b) z listy nr 24 KW STOWARZYSZENIE SERBIANKI ASKARZEW WACHNICKA Kamila Antonina c) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA MIASTA SIERASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

5.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PAZIEWSKI Wodzimierz Grzegorz b) z listy nr 25 KWW "EDYTA" SEREMAK Magorzata SIERASKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 668; 4) gosw wanych oddano 655; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LASKOWSKA Anna b) z listy nr 22 KWW "NASZE MIASTO - ASKARZEW" STPIE Robert c) z listy nr 26 KWW "ASKARZEW XXI WIEKU" LICBARSKA Elbieta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17 Wybory do Rady Gminy Borowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 580. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 965 osb, to jest 54,89% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARAN Sylwia Izabela b) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA BARANEK Tadeusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEGOT Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WDCH WIECHETEK Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA BARAN Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KAASA Jan Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA OSIAK Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA NOWAK Marzena Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA MIKULSKA Urszula b) z listy nr 25 KWW BEATY ACZEK ACZEK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; gosw wanych oddano 188; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA KOWALSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRAUA Adrian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI POWIATU ROGALA Tomasz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KW WSPLNOTA POWIATOWA SZANIAWSKA Alicja Maria KALISKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18 Wybory do Rady Gminy w Garwolinie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 375 osb, to jest 48,48% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnym zosta wybrany:

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUBA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW WSPLNOTA POWIATOWA WIESIULSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN KARBOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BAEJCZYK Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KW WSPLNOTA POWIATOWA RKAWEK Jan Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN PLUTA Iwona Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4) gosw wanych oddano 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN

8.

9.

10.

11.

1. 2. 3. 4.

BIERNACKA Janina Grayna b) z listy nr 25 KWW KOBIETY I SAMORZD PRZYBYSZ Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KW WSPLNOTA POWIATOWA SZOSTAK Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY GARWOLIN DZIAK Jerzy SZEWCZYK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRUPA Waldemar Henryk b) z listy nr 24 KW WSPLNOTA POWIATOWA MAJSTEREK Monika Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4) gosw wanych oddano 568; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOT Marek OSTROWSKI Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19 Wybory do Rady Gminy w Grznie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 591. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 269 osb, to jest 49,42% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WSPLNOTA" KORGL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MITUS Piotr PATEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GAKOWSKI Tadeusz Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ZAJC Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO OWCZARCZYK Marian TRZPIL Tomasz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LIS Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHMIELAK Tomasz Krzysztof b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO OCHNIO Robert Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SKWAREK Krzysztof TALAREK Wacawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZUCHNIAK Zbigniew b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO RUSAK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CILAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20 Wybory do Rady Gminy askarzew Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 181. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 660 osb, to jest 63,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA POPIOEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW OG ZICINA Wiesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA BORATYSKA Justyna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW OG NOWAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA PANIK Mieczysaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA AK Jzef

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA BACHNIO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA ZACKIEWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA JASISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA PAZIEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RKAWEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW CELINW 7.

RUTKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA CICHECKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAZIEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW WSPLNOTA POWIATOWA WYSOCKI Jacek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21 Wybory do Rady Gminy Maciejowice Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 940. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 697 osb, to jest 62,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 941; 4) gosw wanych oddano 922; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA GOLISZEWSKI Piotr Marcin OSKOT Jacek b) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZO PAPROTA Krzysztof Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3.

4.

5.

6.

7.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZO FRYC Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW NASZA PRZYSZO FRYC Zenobia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RCZKA Wiesawa Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA AGNIESZCZAK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOEK Magorzata b) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA RUTKOWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JAWORSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GLIWKA Adam Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA GRZEBALSKA Renata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA MARCHEWKA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA FIJOEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE - WSPLNA SPRAWA PIELAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22 Wybory do Rady Gminy Miastkw Kocielny Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 037. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 617 osb, to jest 64,83% uprawnionych do gosowania.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM JARO Marek FRCZYK Stanisaw Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM BARAN Krzysztof Filip b) z listy nr 27 KWW PAWA KOWALSKIEGO CZAS NA ZMIANY ZAJC Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MODZI DLA GMINY SZOSTAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM GAZKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM OCHNIO Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PAWA KOWALSKIEGO CZAS NA ZMIANY ODZIEMCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM PASIK Bogdan Jan DBOWSKI Seweryn Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM WODARCZYK Zbigniew Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM KONARZEWSKI Ryszard b) z listy nr 27 KWW PAWA KOWALSKIEGO CZAS NA ZMIANY ZIELISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM MORE Janusz Piotr DADAS Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23 Wybory do Rady Gminy w Parysowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 210.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 139 osb, to jest 66,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 682; 4) gosw wanych oddano 657; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW BOENY KWIATKOWSKIEJ ZAWADKA Jan Hieronim ZAJC Ewa Mieczysawa WITEK Leszek Grzegorz JONAKOWSKI Wadysaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ROMANA MAZKA BELKIEWICZ Janusz PONCELEUSZ Jacek b) z listy nr 25 KWW GRZEGORZ ADAM CAKA BORUTA Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MUCHA Zbigniew b) z listy nr 22 KWW BOENY KWIATKOWSKIEJ ZAJC Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MRZ Tadeusz b) z listy nr 22 KWW BOENY KWIATKOWSKIEJ ZAWADKA Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

6.

1. 2. 3.

1.

2.

6) 3.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BARAN Krzysztof Jacek b) z listy nr 25 KWW GRZEGORZ ADAM CAKA MRZ ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ZAWADKA Adam Stanisaw b) z listy nr 24 KWW ROMANA MAZKA WONIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24 Wybory do Rady Miejskiej w Pilawie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 360. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 508 osb, to jest 53,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO RYSKO Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI POWIATU ODEK Pawe Robert wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ALBINY UBIAN

4.

5.

6.

7.

8.

ROKICKI Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KUSZPIT Halina Czesawa b) z listy nr 24 KWW ALBINY UBIAN WONIAK Marcin Pawe c) z listy nr 25 KWW ANTONIEGO RDASZKI JARZBEK Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW NASZA WYGODA GAWINEK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ALBINY UBIAN BK Elbieta Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 416; 4) gosw wanych oddano 1 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW STACJA PILAWA KORAB Robert Leszek b) z listy nr 24 KWW ALBINY UBIAN KPKA Andrzej Wiesaw PITKA Czesaw c) z listy nr 25 KWW ANTONIEGO RDASZKI GOLISZEWSKA ANNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 563; 5) radnymi zostali wybrani:

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI POWIATU MAZEK Przemysaw Piotr b) z listy nr 24 KWW ALBINY UBIAN KISIELEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRZYBYSZ Tomasz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25 Wybory do Rady Gminy w Sobolewie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 523. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 362 osb, to jest 51,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 672; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIENDALSKI Eugeniusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOWALCZYK Maria Hanna c) z listy nr 25 KWW JANA KRUPY KRUPA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUCISKA Anna Krystyna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LIPIEC Marian URAWSKI Leszek Dariusz c) z listy nr 23 KWW BARBARY JANKOWSKIEJ CYRTA Agnieszka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

6)

1. 2. 3.

1.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LIZ Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NOWE LEPSZE JUTRO SZCZCH Piotr Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NOWE LEPSZE JUTRO MARCINKOWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 167; 4) gosw wanych oddano 1 154; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BAEJCZYK Stanisaw Adam GARNEK Wiesaw Stanisaw OCHNIO Roman PACIOREK Kazimierz b) z listy nr 22 KWW "NOWE LEPSZE JUTRO" SZEWCZYK Piotr wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26 Wybory do Rady Gminy w Trojanowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 067. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 542 osb, to jest 58,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 812; 4) gosw wanych oddano 777; 5) radnymi zostali wybrani:

2.

3.

4.

5.

6.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LISZEWSKI Krzysztof b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW WINIEWSKA Alicja Joanna GOWIENKA Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 753; 4) gosw wanych oddano 732; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW MDRA Stanisawa Anna KUJDA Lucjan Jan ZATYKA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 620; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JASEK Micha Jerzy PAWELEC Sylwester Dariusz b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW GUGAA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 504; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO OKO Edward Tadeusz b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW ZDUNIAK Artur Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW CZYSZEK Dariusz CYRTA Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Mariusz b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA ROZWOJU GMINY TROJANW ORZECHOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27 Wybory do Rady Gminy w Wildze Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 206. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 605 osb, to jest 61,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRAC Mirosaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOJTALEWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD LIPISKI Krzysztof Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOZDALIK Marcin NOWACKI Zenon

b) z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY" PIEKARNIAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GARBACZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWJ GMINY WILGA DBROWSKI Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KNOTEK Micha Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWJ GMINY WILGA CHODKIEWICZ Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CZAS NA ROZWJ GMINY WILGA KOWALSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 680;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD LENARCIK Wadysaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRZYSZTOSZEK Stefan Wiesaw PAROL Wojciech WGRZYNEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28 Wybory do Rady Miejskiej w elechowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 768. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 950 osb, to jest 58,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI BRYCH Andrzej Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI KWANIEWSKI Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI KULIKOWSKA Jadwiga Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" FRYDEL Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5.

Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI KOZDJ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" OKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI JASEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" KOWALCZYK Stanisawa Jadwiga PRZDKA Witold Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI" BOGUSZ Jacek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA MIASTA I WSI"

ZALECH Jarosaw Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI BRYZEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI BRYZEK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIAACH Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA MIASTA I WSI ZATYKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29 Wybory do Rady Miejskiej w Gostyninie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 611. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 476 osb, to jest 47,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 500; 4) gosw wanych oddano 2 315; 5) radnymi zostali wybrani:

2.

3.

1. 2. 3.

1.

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD GRSKI Arkadiusz Franciszek b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROBACKI Andrzej Antoni c) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNISKIEJ KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka d) z listy nr 24 KW GOSTYNISKA WSPLNOTA SAMORZDOWA MAKOWSKI Marek PIENIEK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 595; 4) gosw wanych oddano 2 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD OSIEWICZ Tadeusz b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNISKIEJ REDER Andrzej Hubert PAWIKOWSKA Lidia Lucyna c) z listy nr 24 KW GOSTYNISKA WSPLNOTA SAMORZDOWA SYSKA-SZYMCZAK Jolanta JAKUBASZEK Zbigniew Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 381; 4) gosw wanych oddano 2 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNISKIEJ KALINOWSKI Pawe Witold SZULCZEWSKI Arkadiusz Andrzej b) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV KOSTUN Magorzata Anna c) z listy nr 24 KW GOSTYNISKA WSPLNOTA SAMORZDOWA JAKIEWICZ Czesaw NYCKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30 Wybory do Rady Gminy Gostynin Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 696. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 364 osb, to jest 55,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KOWALCZYK Ryszard Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE SZCZYPAWKA Szymon Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NOWACKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KIEPLIN Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD WONIAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV TYSZKIEWICZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NOWE OBLICZE" KRZEWICKI Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKI Tomasz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP PIOTROWSKI Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KOODZIEJSKI Cezary Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA WIE MICHALSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WASISKI Stanisaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; gosw wanych oddano 283; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SIEMOWIT IV WGLEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE BALCERZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP STANISZEWSKA Marzena Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31 Wybory do Rady Gminy Pacyna Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 866. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 034 osb, to jest 70,97% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLSZEWSKA Maria b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CIEWIERZ Alojzy c) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA KRAKIEWICZ Romuald Jan OBIDOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIERCZYSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA KOODZIEJCZYK Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA KACZMAREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA RUDZKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA DURMAJ Jan Jerzy KRL Marek Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKA Beata Maria b) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA KOODZIEJCZYK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; gosw wanych oddano 537; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNA SPRAWA KOWALSKA Barbara Boena LISIECKI Roman Stanisaw NOWICKI Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32 Wybory do Rady Gminy Sanniki Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 284. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 940 osb, to jest 55,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SERWACH Andrzej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MACHAA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 080; 4) gosw wanych oddano 1 045; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NOWICKI Wiesaw Janusz WIELOGRSKA Maria Krystyna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CIELAK Bogdan ZIELISKA Agnieszka Marianna c) z listy nr 23 KWW TERESA TYSZKA TYSZKA Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

5.

6.

7.

8.

9.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; gosw wanych oddano 211; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SIEMOWIT IV KIEBASA Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALCZYK Grayna Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WRBLEWSKI Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILCZAREK Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STEFASKI Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WOJTALEWICZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SIEMOWIT IV WRZESISKI Jan Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIERBICKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33 Wybory do Rady Gminy Szczawin Kocielny Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 208. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 604 osb, to jest 61,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OSTROWSKI Marian Wincenty b) z listy nr 22 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA OSMOLAK Jolanta Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA OLEJNICZAK Mirosaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 191;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAMIERCZAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO OSTROWSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JDRZEJCZAK Roman Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GOGULSKI Mariusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOBASKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYPYCH Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138;

10.

11.

12.

13.

14.

4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "CZAS NA KOBIETY" STPNIAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZYMASKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PEWNIAK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POROSA Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOJCIECHOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MURAWSKA Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34 Wybory do Rady Miasta Milanwek

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 047. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 564 osb, to jest 50,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANWKA" WJCIK Karol Andrzej b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO WLAZO Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 813; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "ZAWSZE MILANWEK" KUBEK Ewa Jolanta b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO MYNARSKA Hanna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 380; 4) gosw wanych oddano 1 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA MILANWKA SWOLKIE-OSIECKA Maria Stanisawa b) z listy nr 27 KWW ZAWSZE MILANWEK GALISKA Ewa c) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO UTRATA Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 883; 4) gosw wanych oddano 868; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "ZAWSZE MILANWEK" SOBCZAK Maria b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO OSIADACZ Boena Elbieta

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 968; 4) gosw wanych oddano 944; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO TRBISKA Magorzata Diana WINIEWSKA Barbara Karolina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 940; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANWKA" PAROL Waldemar Jan b) z listy nr 30 KW STOWARZYSZENIA MILANWEK DZI I JUTRO STAROCIAK Wodzimierz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 799; 4) gosw wanych oddano 784; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "RAZEM DLA MILANWKA SOWIK Katarzyna Irena b) z listy nr 29 KWW WSPLNY MILANWEK KRYSTEK Aleksandra Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35 Wybory do Rady Miasta Podkowa Lena Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 272. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 083 osb, to jest 63,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW MO SIEDLECKI Pawe Tymoteusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; gosw wanych oddano 141; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW MO DOBRZYSKA-FOSS Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI CHRZANOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW MO KONOPKA-WICHROWSKA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW MO SKOWRON Helena Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO KRUPA Adam Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA JESTADT Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

9.

10.

11.

12.

13.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; gosw wanych oddano 175; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO SMOLISKI Grzegorz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA FOKS Maciej Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA WIDERSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW MO UKASIEWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DARKA MURAWSKIEGO KUBICKI Jarosaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW MO JACHIMSKI Zbigniew Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI BOJANOWICZ Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NOVA PODKOVA STENCKA Alina Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36 Wybory do Rady Gminy Baranw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 131. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 416 osb, to jest 45,23% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW SZYMACZAK Ryszard Sylwester b) z listy nr 25 KWW POSTP BARTUZI Mariusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW ZIBSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4) gosw wanych oddano 200; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANW" CIOEK Jan PAROL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANW" ORACKI Jarosaw Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW NOWAK Tomasz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW WIT Stanisawa Zofia BORUSZEWSKA Bernardeta FABISIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW BODYCH Roman Wojciech KURAN Mirosawa Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY BARANW WARDZIAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANW" SADO Stefan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "RAZEM DLA GMINY BARANW" KONARSKI Witold Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37 Wybory do Rady Gminy Jaktorw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 601. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 600 osb, to jest 46,42% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 8, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 755; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JAKTORW IDRIAN Elbieta REGULSKA Hanna Wadysawa b) z listy nr 26 KWW NASZ WSPLNY JAKTORW KUREK Robert Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JAKTORW DRZIKOWSKI Sylwester WIDERSKI Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - JAKTORW

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PERYT Leszek Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW ANTONIEGO WIEREWSKIEGO WIEREWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW NASZA WSPLNA WIE ROSA Daniel Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE BYCZAK Mirosaw Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE SZWED Rafa CIACHAROWSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE ORLISKI Ireneusz Konrad 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE KLIMIUK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW WYDMY MIDZYBOROWSKIE STOKOWSKI Jan Piotr ALISZEWSKI Grzegorz Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38 Wybory do Rady Gminy abia Wola Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 155. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 445 osb, to jest 47,43% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA LENIAK Waldemar Jan MAECKI Roman Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA BZA Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA MALINOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA BADOWSKA Regina Janina WIDLICKI Wacaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA REDESTOWICZ Wanda Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PRUS Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA WISTER Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA BIEGANOWSKI Mirosaw Andrzej FILARCZYK Roman Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA FOLWARSKI Stanisaw Marcin OLCZAK Roman Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA KUJAWA Tomasz Mieczysaw SUCHECKI Stanisaw Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39 Wybory do Rady Gminy Belsk Duy Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 351. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 994 osb, to jest 55,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA KONARSKI Andrzej Zdzisaw SIKORSKI Bogusaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA GMINY KARALUCH Marzanna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OBYWATELSKA GMINA SZYDOWSKI Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA GMINA BYRSKI Zbigniew Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; gosw wanych oddano 110; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA GMINY JARZB Mariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA WITCZAK Krzysztof Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW OBYWATELSKA GMINA MACIAK Jan Antoni b) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA GMINY UBISKA Ewa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA GMINA GRZYSKI Franciszek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA GMINA WIECHOWSKI Stanisaw Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW WILCZOGRA, ZOTA GRA I ROSOCHW

1) 2) 3) 4) 5)

BAUT Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA GMINA CDEREK Jarosaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA KOT Janusz b) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA GMINA ADAMCZYK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40 Wybory do Rady Gminy w Bdowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 955. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 159 osb, to jest 53,05% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW SOECTWO WILHELMW KAJTANIAK Ewa Genowefa b) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA MAACHOWSKI Wodzimierz Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA PRZYJAZNA SADOWNIKOM BORKOWSKI Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW SOECTWO WILHELMW SZYBISKI Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA BELINIAK Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NOWA GMINA BOBROWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BDOWA KOWALCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA RZENICKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BDOWA GB Marek b) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA WIERZBICKI Wojciech Leszek

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA JAKUBCZAK Mirosaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NOWA GMINA DLA BDOWA SOWISKI Leszek Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA JAKUBCZYK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH RYBAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW PRAWA GMINA KRZECHOWICZ Elbieta Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41 Wybory do Rady Gminy Chynw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 682. 9.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 473 osb, to jest 58,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW GROCHAL ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW STASIAK Norbert Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW WICHNIEWICZ Jacek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW DOBRZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW PILACKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276;

4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JANA STANKIEWICZA STANKIEWICZ Jan Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW WOJDA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW LIS Joanna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW MAKIEWICZ Bogusaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW GMINA WIELKICH MOLIWOCI NIEMIEC Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW ASZEWSKI Wojciech Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW PINDOR Zygmunt Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW CYBULSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW MRZ Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA CHYNW DUTKOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42 Wybory do Rady Gminy w Goszczynie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 342. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 756 osb, to jest 56,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LUSARSKI Andrzej b) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PIETRUSISKI Maksymilian ROZMUSZYSKI Piotr Pawe SZEWCZYK Piotr Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN MRUK Leopold Jzef MRUK Sawomir Jan POPKOWICZ Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TKACZYK Mieczysaw b) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN PIWOWARSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN MACIAK Szczepan Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN MILCZAREK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN GOC Piotr Pawe ZARANEK Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

8.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE TRZASKA Lidia Agnieszka 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO GMINY GOSZCZYN FATKOWSKI Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43 Wybory do Rady Gminy w Jasiecu Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 274. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 221 osb, to jest 51,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM BIERNACKA Anna PRZYBYLSKA Justyna TENNOU Walid ZALEWSKI Mariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH SYGOCKI Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW WSI TUROWICE OSISKI Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH WINIK Andrzej Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM SZCZE Boena Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH WALENDZIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM MACIOCHA Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH SOBOCISKI Roman Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM STRZELCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; gosw wanych oddano 172; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA-NASZ DOM ANDZIAK Roman Zbyszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH URAWSKI Waldemar Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ROLNIKW INDYWIDUALNYCH OSIADACZ Marlena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44 Wybory do Rady Miejskiej w Mogielnicy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 013. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 312 osb, to jest 47,23% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 134; 4) gosw wanych oddano 1 105; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW GMINA MOGIELNICA-BEZPIECZNY DOM MICHALSKI Grzegorz b) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI ZAWALICH Jarosaw c) z listy nr 27 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW SAWICKI Bogdan d) z listy nr 28 KWW MOJE MIASTO FRASOSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; gosw wanych oddano 259; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI WILEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BABSKA-JAKUBCZAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI RYBAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA PTASZEK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA DBROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW UCZCIWA GMINA REK Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; gosw wanych oddano 168; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WRZOSEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW MICHALAK Barbara Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA PRZYSZOCI WASIAK Wodzimierz Zenon 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW GMINA MOGIELNICA-BEZPIECZNY DOM BOGDAN Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW STPIE Ireneusz Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45 Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Miecie nad Pilic Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 203. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 549 osb, to jest 63,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

1) 2) 3) 4) 5)

2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 015; gosw wanych oddano 990; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DZIUROWICZ Dariusz b) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO PIETRUCHA Tomasz Marcin c) z listy nr 28 KWW M I G NOWE MIASTO 2010 MOTYL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 173; 4) gosw wanych oddano 1 135; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ORZESZEK Stanisaw b) z listy nr 26 KWW NIEZALENI NOWE MIASTO DUDEK Teresa Aniela c) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO JDRYKA Tadeusz Jan d) z listy nr 29 KWW POSTP I RZETELNO CZERWIOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLSZAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI NOWE MIASTO BORS Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI NOWE MIASTO LEWECKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMCZYK Kazimierz Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI NOWE MIASTO KRL Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACPRZYK Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 648; 4) gosw wanych oddano 640; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BORS Mirosaw b) z listy nr 27 KWW NOWE MIASTO NOWE JUTRO ZAJC Andrzej Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46 Wybory do Rady Gminy w Pniewach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 709 osb, to jest 72,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY PIOTRKIEWICZ Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STPNIEWSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ERNEST Wojciech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY DURKA Boena Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOJTCZAK Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY KRZEMISKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DLA DOBRA GMINY PNIEWY SOWISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALCZYK Ewa Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHWALIBG Iwona Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PRZYJAZNA GMINA KACZMARCZYK Barbara Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MARCZAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY HORST Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183;

4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA PNIEWY YSZKOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOZA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROKOSZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47 Wybory do Rady Miejskiej w Warce Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 214. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 352 osb, to jest 54,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 568; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY BATTE Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 593; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" BIENIAS Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" RZENIK Aldona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 497; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY NIEDZIAEK Marek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 798; 4) gosw wanych oddano 789; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" PACHOLCZAK Krystyna Olga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 510; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" GABLER Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" SASIN-KUTYNA Urszula Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 980; 4) gosw wanych oddano 956; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY ORLIK Urszula Ewa b) z listy nr 28 KWW "WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA" CELEJEWSKI ukasz Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY ELECHOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY MARSZAEK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 595; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA WRONIEWICZ Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY PIEKARNIAK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 569; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WSPLNIE DLA MIASTA I GMINY WARKA WIADROWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DLA MIASTA I GMINY SOBIERAJ Tadeusz Ignacy

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48 Wybory do Rady Gminy w Garbatce - Letnisko Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 429. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 650 osb, to jest 59,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA MAZUR Wodzimierz MIECZYSKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA KIBIL Pawe b) z listy nr 26 KW PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA WITKOWSKI Waldemar Czesaw c) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY BERNACIK Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 825; 4) gosw wanych oddano 792; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA ANGLISZ Marek DZIEDZICKI Mirosaw b) z listy nr 26 KW "PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA" PIECHOTA Marianna c) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY CIELOCH Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. 2. 3.

1.

2.

a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA KODEJ Marcin STACHURSKI Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA GUZA Cecylia WDOWIAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW TADEUSZA MOLENDY ZIEMKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ROBERTA KOWALCZYKA SEKUA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49 Wybory do Rady Gminy w Gowaczowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 274. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 244 osb, to jest 67,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW STANISAWA LIPSKIEGO LIPSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3.

4.

5.

6.

7.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA CICHOCKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA FLAK Kazimierz b) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA KRUPISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA DABISKA Boena Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW GMINA BEZ PODZIAW SKIBA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA WIEK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA MARCZAK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 834; 4) gosw wanych oddano 816; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW PRZEJRZYSTA UCZCIWA GMINA GOWACZW NOWOCIE Edmund b) z listy nr 32 KWW NIEZALENA BRZZA CIELAK Tadeusz Wiesaw MKOSA Cezary Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KW "PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA" BARAN Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA KAPUSTA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KW PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA KOODZIEJCZYK Alina Marianna b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZWOJOWA BOLEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50 Wybory do Rady Gminy w Gniewoszowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 182. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 890 osb, to jest 59,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; gosw wanych oddano 297; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW KUBICKA Danuta SZCZEPANIAK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW BK Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW GAWINEK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW TYBURCY Jan b) z listy nr 26 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA ZYZEK Krzysztof Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZYMASKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO STRZELECKI Czesaw

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW BANA Maria Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW KAMIONKA ukasz PUKA Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW JAKUBOWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUGAA Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PYTRUS Roman Pawe b) z listy nr 25 KWW STEFANA MARKA BANASIA WSI OLEKSW KARSZNIA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51 Wybory do Rady Gminy w Grabowie nad Pilic Oddzia 1 Dane oglne 7.

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 167. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 196 osb, to jest 69,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MICHALSKI Zbigniew b) z listy nr 26 KWW GMINA DLA MIESZKACW STRZELCZYK Wiesaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GRABW 2014 KACZMARCZYK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ADAMCZYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW GRABW 2014 PODYMNIAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CICHOWLAS Sawomir Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA ZARBA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOCYK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GIZA Waldemar Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WONIAK Izabela BBA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA BOGUMI Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

URAWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GRABW 2014 POTRZEBOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KACA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52 Wybory do Rady Gminy w Magnuszewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 876. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 339 osb, to jest 68,48% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 608; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DAWIDOWSKI Stanisaw Feliks SMYKIEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOCYK Leszek b) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW KOWALCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WITKOWSKI Jan Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW KAPUSTA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW KRZENIAK Janina Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOBIERAJ Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW SKW WILCZKOWICE DOLNE CWYL Marzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW CHMIELEW-KPA SKRECKA WARGOCKA Wiesawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241;

4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW WDOWIAK Bernard Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW RYBARCZYK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW OLEKSIAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW MISIEK Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY MAGNUSZEW STASZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53 Wybory do Rady Gminy w Sieciechowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 374. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 945 osb, to jest 57,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2.

3.

4.

5.

6.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW SZEWC Mirosaw Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA PACHOCKA Mirosawa Boena b) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW PUKA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW WJCIK Zofia b) z listy nr 29 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA SIEK Stefan Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA POTYRA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW GUBA Arkadiusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW

BACZKOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA BORYCZKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA KOCON Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KW "PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA" MASTALERZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 602; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW PRZEJRZYSTA GMINA SZEWC Danuta b) z listy nr 26 KWW GMINY SIECIECHW GUBA Ewelina c) z listy nr 27 KW PRAWORZDNY POWIAT MIASTO I GMINA KALBARCZYK Mirosaw OCHOCKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54 Wybory do Rady Gminy Jabonna Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 798. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 041 osb, to jest 51,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 494; gosw wanych oddano 1 457; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP LINDNER Agata Elbieta KUBALSKI Dariusz Jakub GARBACZEWSKI Zbigniew b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK ZWIERZCHLEWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 092; 4) gosw wanych oddano 1 069; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK KOWALIK Wodzimierz WODZYSKI Tomasz ZIELISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 118; 4) gosw wanych oddano 1 085; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ZMIENIAJMY RAZEM CZYEWSKA Edyta Anna b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK MAJEWSKA Bogumia GONTARSKA Iwona Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 458; 4) gosw wanych oddano 1 428; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW ALTERNATYWA DLA CHOTOMOWA GRZYBEK Mariusz JEZIERSKA Monika Agnieszka b) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK SAKS Danuta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radn zostaa wybrana:

6.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK WITKO Dorota Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW OLGI MUNIAK GAECKA Teresa Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55 Wybory do Rady Gminy Nieport Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 992. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 781 osb, to jest 57,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 889; 4) gosw wanych oddano 1 850; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORT XXI OLECHOWSKI Andrzej b) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" GRZEKIEWICZ Anna KAWKA Jarosaw Mariusz c) z listy nr 37 KWW ZENOBII - JZEFY SOTYS SOTYS Zenobia Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 771; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORT XXI PIETRUCHA Piotr b) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" KOPERSKI Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 657; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA"

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MADEJ Roman Stanisaw b) z listy nr 35 KWW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO WOJCIECHOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "MACIEJA MAZURA" WONIAKOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MACIEJA MAZURA PISAREK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA GMINA - NIEPORT XXI REMBELSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW SMOG KAIM-ZAJCZKOWSKA Krystyna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MACIEJA MAZURA OSZCZYK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337;

4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MACIEJA MAZURA KAMISKI Krzysztof Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 38 KWW RYSZARDA WINIEWSKIEGO WINIEWSKI Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56 Wybory do Rady Miejskiej w Serocku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 976. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 764 osb, to jest 47,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 573; 4) gosw wanych oddano 1 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MATUSZEWSKA Justyna Ewa b) z listy nr 24 KWW NASZA WOLA WITECKI RYSZARD SZAJDA Marek c) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010 BORKOWSKI Artur Krzysztof ZAWADZKA Maria d) z listy nr 36 KWW AGNIESZKI OKTABA OKTABA Agnieszka Martyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA LOKALNA GRYC Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 327;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010 MIJEWSKI Wiesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA LOKALNA KRZYCZKOWSKI Stanisaw Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KACZMARSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010 LUTOMIRSKI Jzef Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010 BILISKI Marek Jan SKOKIEWICZ Wodzimierz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW FORUM SAMORZDOWE SEROCK 2010 KOPKA Seweryn Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW W JEDNOCI SIA RAFA TYKA TYKA Rafa Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW MIROSAWA PAKUY PAKUA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57 Wybory do Rady Gminy Wieliszew Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 668. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 101 osb, to jest 58,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA BIEKOWSKI Grzegorz b) z listy nr 29 KWW GMINA TO LUDZIE FABISIAK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA CIELISKI Janusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE ZBROCH Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 700; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW PAWA KOWNACKIEGO WOJCIECHOWSKI Sawomir b) z listy nr 27 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE DONAT Magdalena Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 632; 4) gosw wanych oddano 1 601; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW PAWA KOWNACKIEGO KWIATKOWSKA Grayna BORZEWSKI Jzef b) z listy nr 25 KWW PRZYJAZNA GMINA SNOPEK Andrzej c) z listy nr 29 KWW GMINA TO LUDZIE MITEK ukasz Piotr d) z listy nr 30 KWW NOWOCZESNY WIELISZEW KUCISKI Jacek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 701; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SOTYS Jan Zbigniew MITEK Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 625; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW ETYKA I PRAWO ZEZO Edwin Eugeniusz PRZYBYSZ Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58 Wybory do Rady Gminy w Chotczy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 963.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 260 osb, to jest 64,19% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 11, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW YJAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ZAWOLSKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAGIEREK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SAATA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WITCZAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; gosw wanych oddano 99; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZYMASKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FIGURA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUDOLF Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHOUJ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD KWIECIE Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALCZYK Monika 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

2) 3) 4) 5)

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WONIAK Dorota 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZESZCZYK Sawomir Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ROGALA Renata Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIETANKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59 Wybory do Rady Gminy w Ciepielowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 782. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 443 osb, to jest 51,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW OSTROWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237;

3.

4.

5.

6.

7.

4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW NIZISKA Ewa Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI CIEPIELW RUSIN Tomasz MORDAK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW KORCZAK Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW CHOJAK Witold GRZESZCZYK Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW MATYSIAK Janusz Marek NOWAKOWSKA Agata Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW CHYA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW CHORO Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA CIEPIELW CZAPLA Waldemar LENART Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW LIGA POLSKICH RODZIN DRG Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHORO Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60 Wybory do Rady Miejskiej w Lipsku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 150. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 680 osb, to jest 51,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 623;

2.

3.

4.

5.

6.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM PATYK Micha Hubert ATA Marek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 690; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM JABOSKA Mirosawa MISIAK Wodzimierz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM MADEJSKI Roman Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD TRACZYK Waldemar Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 545; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM STOLAREK Anna b) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD MAREK Wodzimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD BURDON Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

7.

Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW TWJ RADNY KRZYCZKOWSKI Tomasz Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM KRUKOWSKI Witold Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAMERSKI Dariusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM ZAJC Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW BUREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NIEZALENI RAZEM STPIE Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdzia 61 Wybory do Rady Gminy Rzeczniw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 887. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 097 osb, to jest 53,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CIUCIAS Zenon b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP GIEMZA Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP NIEDZIELA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PASTUSZKA Witold Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UREK Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BUGAJ Marek Grzegorz b) z listy nr 27 KWW NIEZALENI RAZEM FERYNIEC Leszek Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHOUJ Teresa GBUSIA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZARNECKI Stanisaw Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SYPUA Mariusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DERLATKA Stanisaw Julian KRAJEWSKA-WRBEL Boena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP PKALA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; gosw wanych oddano 104; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOREK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62 Wybory do Rady Gminy Sienno Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 261. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 836 osb, to jest 53,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIECZKA Krzysztof b) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO KACZOROWSKI Wojciech Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW ZAGODON Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WIK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1) 2) 3) 4) 5)

PASTUSZKA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD JERUZAL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BUREK Wojciech Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIKLISKI Antoni Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAZUR Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO EPECKA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAACZEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO HEBA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW MAZUR Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW DLA GMINY SIENNO TUZINEK Zbigniew Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARANOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63 Wybory do Rady Gminy w Solcu nad Wis Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 614. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 811 osb, to jest 60,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 613;

2.

3.

4.

5.

6.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROZWJ GMINY SZOAJSKI Marian Jacek NOWAK Marek Zdzisaw ZARZYCKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOZOWSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WINTAL Renata Ewa b) z listy nr 25 KWW ROZWJ GMINY LICHOTA Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZD STUDNIARZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW KOWALSKA Magorzata Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROZWJ GMINY MIEK Agnieszka b) z listy nr 28 KWW NIEZALENI RAZEM

7.

8.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

TRELA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ROZWJ GMINY MAJEWSKA Celina BURDON Jerzy Jan b) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW RUTKOWSKA Monika Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KIELOCH Marek Jan b) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MIESZKACW MORAWSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64 Wybory do Rady Gminy w Huszlewie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 299. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 375 osb, to jest 59,81% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZUMIEC Wiesaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SULIMA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOLUK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO UKASZUK VEL OLEKSIUK Kazimierz b) z listy nr 25 KWW MAKARWKA PLUS STACZUK Zbigniew Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE BARTNICZUK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE HUBICA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WAWRYNIUK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GEZ Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

9.

10.

11.

12.

13.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE HORNOWSKI Rafa Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DOMASKI Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUCHOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BORYSIUK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE SZAREK Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE HORNOWSKI Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65 Wybory do Rady Miasta i Gminy osice Oddzia 1 Dane oglne

1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 254. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 434 osb, to jest 47,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 684; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOSMALA Teresa Mirosawa b) z listy nr 27 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE OKSIUTA Marianna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 758; 4) gosw wanych oddano 734; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CELISKA Marianna Janina b) z listy nr 27 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE TROCEWICZ Teresa Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DYMOWSKI Mirosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 550; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OBZEJTA Baej Jan b) z listy nr 31 KWW "OSIEDLA SIENKIEWICZA" DOGOWSKA Wanda Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 560;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW BDMY RAZEM MIECHOWIECKI Mirosaw Ryszard b) z listy nr 27 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE LEWCZUK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE JASZCZUK Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA OSICE CHOMICKI Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA OSICE JWIACZUK Romuald Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE CIELUK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TARKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; gosw wanych oddano 268; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW NASZA GMINA OSICE SEMENIUK Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66 Wybory do Rady Gminy Olszanka Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 986. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 100 osb, to jest 55,39% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOJTCZUK Dariusz STEFANIUK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA IZDEBSKI Bronisaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LITWINIUK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA

2) 3) 4) 5)

FILIPIUK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA IZDEBSKI Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA JANUSZEWSKI Danek Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHWALCZUK Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BURCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIERNACKI Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA KONDRACIUK Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA ROMANIUK Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA SKOLIMOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA OLSZANKA SZANIAWSKA Anna UASIUK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67 Wybory do Rady Gminy Platerw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 308. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 432 osb, to jest 43,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW OSICKIE FORUM SAMORZDOWE KINOWSKI Kazimierz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZMOCH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MUSIEJCZUK Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE IWANIUK Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWCZUK Andrzej Jzef WARCZYK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARANOW Wiktor KAZUN Dariusz Tadeusz SZANIAWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KLIMASZEWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHWEDORCZUK Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALCZYK Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MICHALAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARTOSZUK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE RACZUK Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68 Wybory do Rady Gminy w Sarnakach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 289. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 419 osb, to jest 56,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BARTOSZEWSKI Mieczysaw Jzef b) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO KONDRATIUK Bazyl BRONISZ Marian Stanisaw

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DOMASKI Czesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO KYKOCISKI Ignacy Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO KOCIAN Bogusaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO MACIEJUK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO ORESZCZUK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO

8.

9.

10.

11.

12.

13.

FILIPIUK Justyna Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO KLIMIUK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JUCZYK Szczepan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STASIUK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KARWACKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ PLUS AKTYWNO WAWRYNIUK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIWISKA Renata Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69 Wybory do Rady Gminy w Starej Kornicy Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 038. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 241 osb, to jest 55,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BARDADIN Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE WOJCIESZUK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE ZAKO Bernardyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE NIEDWIEDZIUK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 546;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA STARA KORNICA HULISKA Elwira MACIEJUK Stanisaw Henryk b) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE GUZ Dariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW STRAAK GMINY KORNICA DANILUK Marian Edward DANILUK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MARKOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW STRAAK GMINY KORNICA ILCZUK Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE SZPURA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE SZYMANIUK Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE MIELNICZUK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW OSICKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE JANCZUK Ignacy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70 Wybory do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 163. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 175 osb, to jest 51,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW ZALEWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA CHRZANOWSKI Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW RZEWNICKI Stanisaw

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP RUTKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP BRONOWICZ Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MOJE MIASTO MAKW JAROSZEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA KUBASZEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP TYJEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

GREGORCZYK Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW MICHALSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP BARASKI Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW SZCZUCISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MOJE MIASTO MAKW DBROWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW ZABIELSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO MAKW MIECZNIKOWSKI Dariusz Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71 Wybory do Rady Gminy Czerwonka Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 150. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 705 osb, to jest 79,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO KOWALCZYK Krystyna b) z listy nr 24 KWW MARKA JUSISKI Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" KOZOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO OPACKI Andrzej WIDOMSKI Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" WDOEK Jan LESZCZYSKI Witold Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; gosw wanych oddano 105; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" KMIOEK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO BALCERZAK Piotr b) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" KLUCZEK Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZWEJKOWSKI Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "GMINA CZERWONKA" LECHMASKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW KRYSTYNY ZERA ZERA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO

1) 2) 3) 4) 5)

KRZYEWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW PAWA KACPRZYKOWSKIEGO OKRGLISKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72 Wybory do Rady Gminy Karniewo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 253. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 517 osb, to jest 59,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA KACPRZAK Zbigniew b) z listy nr 23 KWW "RODZINA" ZAJC Waldemar Stanisaw c) z listy nr 25 KWW "OWIATA" KUCZYSKA Barbara Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA SIEKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHECHOWSKI Andrzej Tadeusz SZCZEPASKI Adam b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA JAROSZEWSKA Ewa

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA KAMIERCZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA JACKOWSKA Beata Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRABOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILEWSKA Bogusawa Ewa b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA GRSKI Mieczysaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KARKOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 381;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA CHRZANOWSKI Marcin b) z listy nr 22 KWW CZARNOSTW WITKOWSKA Jadwiga Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73 Wybory do Rady Gminy Krasnosielc Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 345. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 177 osb, to jest 59,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "STAWIAMY NA AKTYWNYCH" BIELAWSKA Magorzata EBROWSKI Zbigniew b) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO KUPLICKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO GRABOWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA MAKOWSKA BUDNY Dariusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO OLSZEWIK Tomasz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO ZDUNIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO DOBRZYSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO KOWALCZYK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ADA Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "STAWIAMY NA AKTYWNYCH" RUTKOWSKI Sawomir Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5.

KUMIERCZYK Tadeusz b) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO KSZCZYK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO KACPRZYSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PAWA RUSZCZYSKIEGO JANOWSKI Cezary Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74 Wybory do Rady Gminy Mynarze Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 321. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 896 osb, to jest 67,83% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MOCICKI Mariusz ukasz CHECHOWSKA Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE GIERWATOWSKI Stanisaw SUSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OCHENKOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE GOSIEWSKI Dariusz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRZZY Jarosaw b) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE DYLEWSKI Kazimierz Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BORKOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 57; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE CHECHOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIDERSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE JABONOWSKA Agnieszka 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 52; 4) gosw wanych oddano 50; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINY MYNARZE PODZICH Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MOCICKI Zbigniew JASTRZBSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75 Wybory do Rady Gminy Poniawy-Bramura Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 759. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 431 osb, to jest 51,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM MIERZEJEWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMASZEWSKI Zbigniew WIERZBICKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZDROWIE I BEZPIECZESTWO KRAWCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHODKOWSKI Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NIESTPSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337;

4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SKOWSKI Andrzej b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA WENDA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOJARSKI Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA NOWOTKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAJEWSKI Krzysztof b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA ZABIELSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM ZASKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76 Wybory do Rady Miejskiej w Ranie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 722. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 464 osb, to jest 66,20% uprawnionych do gosowania.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWJ PRACA" WIDERSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWJ PRACA" PRUSIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZE MIASTO RAN GRZEKOWICZ Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWJ PRACA" KACZMARSKI Wiesaw Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KUJAWA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana:

a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA MAKOWSKA KRUSZEWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CHECHOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BRZUZY Katarzyna Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZABIELSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA ROZWJ PRACA KACZMARCZYK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRUSISKI Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "INICJATYWA ROZWJ PRACA" PRUSIK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA ROZWJ PRACA EBKOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHRZANOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRZZY Sylwia Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77 Wybory do Rady Gminy Rzewnie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 572 osb, to jest 71,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZYSK Barbara b) z listy nr 26 KWW ZIEMIA MAKOWSKA MROCZKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; gosw wanych oddano 72; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE CHRZANOWSKI Roman Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZAWIERZMY MODYM ABRAMSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE RADZISZEWSKI Sawomir b) z listy nr 23 KWW "TERAZ MY" DBEK Andrzej Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NAPIRKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE OBIEDZISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRUSZKOWSKI Zdzisaw

8.

9.

10.

11.

12.

13.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NAJWANIEJSI S MIESZKACY GMINY MALICKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NAJWANIEJSI S MIESZKACY GMINY SIADOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW TERAZ MY DZWONKOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE OBORSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA RZEWNIE PIELACH Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

JANCZEWSKI Jan Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78 Wybory do Rady Gminy Sypniewo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 700. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 400 osb, to jest 51,85% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BECZAK Waldemar b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA GAEWSKA Hanna Urszula GUZOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIEDRZYCKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOBIESKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA OCHENKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; gosw wanych oddano 104; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA KOSAKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA OLKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRONO Rafa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOBYLISKI Henryk b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA GUTOWSKI Leszek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MYLAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZEWCZAK Dariusz Andrzej b) z listy nr 21 KWW ZIEMIA MAKOWSKA

1) 2) 3) 4) 5)

SADOWSKA Zdzisawa SZTBERSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79 Wybory do Rady Gminy w Szelkowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 839. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 006 osb, to jest 70,66% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 8, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO SZELKW RADOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OWSIEWSKA Urszula Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OTARZEWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA SZELKW CHODYNA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JARKOWSKA Danuta Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "NASZA GMINA-SZELKW" PODZISZEWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RZEWNICKI Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARTOSIEWICZ Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUSZCZYSKI Janusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175;

4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO SZELKW GUTOWSKI Jzef Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA SZELKW JANKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA SZELKW CAKOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BLADOSZ Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STEPNOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80 Wybory do Rady Gminy Cegw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 985. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 512 osb, to jest 50,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2.

3.

4.

5.

6.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TROJANOWSKI Sebastian b) z listy nr 23 KWW LEPSZA PRZYSZO WJCIK Teodora c) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM CHMIELEWSKI Radosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4) gosw wanych oddano 459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENI SADOWSKA Beata Katarzyna b) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM MURAWSKI Jerzy c) z listy nr 25 KWW PRZYSZO CEGOWA WSOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JUSZCZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JANICKI Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM CHABIERA Zuzanna KACZMAREK Sawomir Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; gosw wanych oddano 155; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UCHMAN Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KASKA Zygmunt Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM GRASIAK Andrzej Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM WALECKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM LESZCZYSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81 Wybory do Rady Gminy Dbe Wielkie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 973. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 539 osb, to jest 50,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

2) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; gosw wanych oddano 184; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL KARPISKA Renata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WONICA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL RUCISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL GRUBER Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW RiS PIOTRKOWICZ Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL GWKA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

7.

Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA FALISKA Magorzata b) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL GRNIK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 855; 4) gosw wanych oddano 813; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA MODLISKI Przemysaw Walenty b) z listy nr 24 KWW RiS DRUBALSKA Marianna Ryszarda c) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL WOJDA Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 734; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL TKACZYK Monika Katarzyna SIWIK Mirosaw Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW KOMITET ANDRZEJA WIADERKA GRABARCZYK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW KALINOWSKI NA WJTA.PL BOBER Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

Rozdzia 82 Wybory do Rady Gminy w Dobrem Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 799. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 434 osb, to jest 50,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 817; 4) gosw wanych oddano 794; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM CHOJECKI Jakub LASKOWSKI Krzysztof Wiesaw SZCZUROWSKI Ryszard Jan ZAPERTA Barbara Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW DOBRE RCE SZYMASKI Waldemar b) z listy nr 23 KWW DOBRZANIE PAWISKI Stanisaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CHMIELEWSKI Piotr b) z listy nr 22 KWW DOBRE RCE POAWSKI Micha c) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM SITNICKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW DOBRE RCE WIERZBA Sawomir

5.

6.

1. 2. 3.

1.

2.

b) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM KOSESKI Mirosaw Sawomir ZAGRODZKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW DOBRE RCE WADAS Hanna b) z listy nr 23 KWW DOBRZANIE BZIUK Andrzej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM KOSIM Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83 Wybory do Rady Miejskiej w Halinowie. Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 630. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 625 osb, to jest 52,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 539; 4) gosw wanych oddano 1 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO KAIM Magorzata GODZIEWSKA Katarzyna Maria LUDWINIAK Anna Magorzata WOJDA Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 140; 4) gosw wanych oddano 1 097; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO JANCZAREK Bogdan Mirosaw

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KU Halina b) z listy nr 27 KWW ANDRZEJA MILCZARKA MILCZAREK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 746; 4) gosw wanych oddano 728; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA HALINW SUKIENNIK Marcin Micha DUBISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO WONIAKOWSKA Edyta Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO PAPIS Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO PAWOWSKI Marcin Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO GELO Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ADAMA CISZKOWSKIEGO PIETRUSISKI Marcin Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA HALINW LUDWINIAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84 Wybory do Rady Gminy Jakubw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 971. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 359 osb, to jest 59,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY FILIPIAK Agnieszka b) z listy nr 26 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM STACHOWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY BARTNICKA Krystyna ZAWADZKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MUSZEL Sabina

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY GRYZ Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY KOSAKOWSKA Anna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WOJDYGA Barbara Maria b) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY KONCA Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "AKTYWNI" BIEGALSKI Tomasz b) z listy nr 25 KWW "POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY" DOMASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "AKTYWNI" PRYMEK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA KRLAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; gosw wanych oddano 344; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZYMASKA Boena Barbara b) z listy nr 25 KWW POTRAFIMY, WIEMY, CHCEMY KOPCZYSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85 Wybory do Rady Miejskiej w Kauszynie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 787. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 584 osb, to jest 53,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "NASZA ZIEMIA KAUSZYSKA" CHROCICKI MAREK ANTONI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW OSIEDLOWY GJSKA ELBIETA STANISAWA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA ZIEMIA KAUSZYSKA GJSKI PIOTR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA ZIEMIA KAUSZYSKA

DMOWSKI JANUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIROSZ WADYSAWA ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STRYCZYSKA ELBIETA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOCIAL MARIANNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MROCZEK WALDEMAR JANUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "OLSZEWICE" LEDZIEWSKA MARIANNA JADWIGA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRONIAREK JAROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEDZIEWSKA HENRYKA GENOWEFA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW LESZKA WSOWSKIEGO WSOWSKI LESZEK ROBERT 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MICHALCZYK BOGUSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STANDZIAK EWA WANDA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW STRAAK 998 KACZMARCZYK RYSZARD DOMINIK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86 Wybory do Rady Gminy Latowicz Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 064. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 713 osb, to jest 42,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ SKWARA Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ DOMASKI Jan Stanisaw WARDZYSKA-SOKO Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ SKRZYCKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ PIELASA Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY LATOWICZ MROZEK Tomasz Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JARO Teodora Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM GRYGLAS Piotr Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZANIAWSKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY LATOWICZ PAROL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDU GMINY LATOWICZ WITEK Wiesaw Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEPACZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; gosw wanych oddano 273; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAPISKI Jerzy b) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM REDA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY LATOWICZ KOS Witold Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87 Wybory do Rady Gminy Misk Mazowiecki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 523. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 660 osb, to jest 44,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA MISKA GRUBA Andrzej Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM DOBRZYSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KOSISKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA MISKA CZAJKOWSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA MISKA WIECZOREK Lidia Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA MISKA KRASZEWSKA Urszula Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA MISKA" GUGAA Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM WOJDA Przemysaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnym zosta wybrany:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM NOWAK Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MY CHCEMY ZMIAN BK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM KIELISZCZYK Robert Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MISKA INICJATYWA LOKALNA KOSOBUDZKI ukasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW MISKA INICJATYWA LOKALNA KU Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MISKA" KUROWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA MISKA" KASZEWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88 Wybory do Rady Gminy Mrozy Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 962. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 784 osb, to jest 39,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MISTEWICZ STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WITEK ADAM ANDRZEJ b) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM KCA ANDRZEJ WOJCIECH 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM SKTAS KAZIMIERZ HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 657; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TROJANOWSKA EWA b) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM SEKULAR MIROSAWA JOANNA KULIK GRZEGORZ

5.

6.

7.

1. 2. 3. 4.

1.

c) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW EWY SEKULAR SEKULAR EWA DANUTA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 990; 4) gosw wanych oddano 940; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM BRODA JAN KOAK ROBERT ZBIGNIEW b) z listy nr 23 KWW MROZY - TO MY GAZKA BOENA c) z listy nr 25 KWW NASZE MROZY RUDKA MAREK KAROL 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WAKO WOJCIECH b) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM OSISKI KAZIMIERZ MIROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SKTAS JAROSAW MARCIN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89 Wybory do Rady Gminy w Siennicy Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 965. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 319 osb, to jest 46,71% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 870; 4) gosw wanych oddano 843;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU RUTKOWSKA Edwarda Wanda KOPA Jzef Marian b) z listy nr 23 KWW "WSPLNA SPRAWA" HARDEJ Boena c) z listy nr 30 KWW MP CEREGRA Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "ORZE" NIEMIRKA Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU DBROWSKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU SOKO Marek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU ROSIK Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "STAROGRD" LORENS Tomasz Bolesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW "ORZE" ZWIERZ Joanna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "WSPLNA SPRAWA" SOCZEWKA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "TCZA" RESZCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KW SRW POGORZEL, NOWA POGORZEL MAJSZYK Stanisaw KRUPA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA ROZWOJU SOK Witold Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90 Wybory do Rady Gminy Stanisaww Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 087. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 610 osb, to jest 51,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 879; gosw wanych oddano 857; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW MOJA GMINA MOJA OJCZYZNA GAKO Leszek KOPACZ Andrzej Jan SASIM Stanisaw Stefan SIERHEJ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISAWW" MATUSIK Piotr Stefan TABOR Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISAWW" KOWALCZYK Andrzej BARANOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISAWW" KAIM Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SIPORSKI Artur Zenon b) z listy nr 24 KWW "DLA GMINY STANISAWW" MIELCARZ Piotr Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

7.

8.

1. 2. 3.

1.

2.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; gosw wanych oddano 229; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KSIEK Sylwester RAWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KU Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW DLA GMINY STANISAWW SIENKIEWICZ Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91 Wybory do Rady Miasta Sulejwek Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 121. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 822 osb, to jest 51,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW RATAJEWO WASIELKIEWICZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 755; 4) gosw wanych oddano 733; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM KUCHARSKI Wojciech Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 724; 4) gosw wanych oddano 707; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SULEJWEK MA PRZYSZO CZARNOCKI Janusz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW SULEJWEK MA PRZYSZO WYSOCKA Halina Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SULEJWEK MA PRZYSZO CHACHULSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM MAKIEWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DBROWSKI Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LESISKI Adam

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM GALISKI Dariusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SULEJWEK MA PRZYSZO LIPKA Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOYM Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 578; 4) gosw wanych oddano 567; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-RAZEM IZDEBSKI Zenon Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWORZDNY SULEJWEK OKTABA Zbigniew Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWORZDNY SULEJWEK

DBROWSKI Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOGUCKI ukasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92 Wybory do Rady Gminy Dzierzgowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 723. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 563 osb, to jest 57,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA NOWICKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA TKACZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KWIATEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany:

5.

6.

7.

8.

9.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZPARA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4) gosw wanych oddano 44; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA ZABOROWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA SOSNOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMOSA Stanisaw b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA KAPUCISKI Krzysztof c) z listy nr 25 KWW KAROLA LUBOWIEDZKIEGO LUBOWIEDZKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZAKRZEWSKI Zbigniew b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA BUCHOLSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKI Jarosaw

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BALICKI Andrzej b) z listy nr 24 KOMITET WYBORCZY WYBORCW WJTA MARCINA KACPRZAK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KONWERSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93 Wybory do Rady Gminy Lipowiec Kocielny Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 907. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 414 osb, to jest 61,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" ROSMAN Jacek b) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO KARPISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" KAGOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "RAZEM" MERCHEL Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZO RACHOCKI Tomasz b) z listy nr 25 KWW "LIPOWIEC 2010" SZERSZE Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZO OZIMINA Jarosaw b) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO WOKO Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO JAKBOWSKI Zdzisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO BUCHOLSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO

KOCHANOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO PYDYNKOWSKI Zbigniew Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW JERZEGO WAKUSKIEGO CIELAK Wiesaw SZYMASKI Jacek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WYBIERZMY PRZYSZO TRZCIAKOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94 Wybory do Rady Gminy Radzanw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 856. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 028 osb, to jest 71,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JZEFA ZBIGNIEWA ZACKIEGO LASKOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134;

3.

4.

5.

6.

7.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WJCIK KOSIN Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WJCIK MATUSZEWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZDOWE P. MAWSKIEGO BAKIEWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZESNA Romana b) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WJCIK RYZISKI Romuald Tadeusz c) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZDOWE P. MAWSKIEGO RAJNIK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOLOS Wojciech Mirosaw TUSISKA Maria Narcyza 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WJCIK KOSIOREK Roman

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZDOWE P. MAWSKIEGO KALINOWSKI Gabriel Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW FORUM SAMORZDOWE P. MAWSKIEGO SOWISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW JZEFA ZBIGNIEWA ZACKIEGO KLEPACZEWSKA-TWARDOWSKA Anna Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZYMASKI Roman Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOFEL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95 Wybory do Rady Gminy Strzegowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 414. 8.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 352 osb, to jest 52,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 964; 4) gosw wanych oddano 932; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA STRZEGOWSKA CHARZYSKI Dariusz Jzef b) z listy nr 25 KWW BARBARY GUTOWSKIEJ KOWALSKI Gabriel ZAJC Krystyna c) z listy nr 31 KWW JANA ZDUNKIEWICZA ZDUNKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO SOBIECKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO KOCICKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO KARWOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO RATKOWSKI Dariusz

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW WOJCIECHA REJNERA REJNER Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO GOSIK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO KWIATKOWSKI Alfred Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO BARCIKOWSKA Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW SUKOWO SKROBISZ Urszula Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO 6.

GOBIEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WIESAWA ZALEWSKIEGO MARKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96 Wybory do Rady Gminy Stupsk Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 768 osb, to jest 68,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK TOMKIEL Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW TWRZMY RAZEM W GMINIE STUPSK WAWRZYCZAK Jerzy b) z listy nr 27 KWW WSPLNOTA GMINY STUPSK UKASIAK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK WELENC Danuta b) z listy nr 28 KWW ANNY MIESZCZYSKIEJ MIESZCZYSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

5.

6.

7.

8.

9.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; gosw wanych oddano 120; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK SOBCZAK Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK KLICKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK JACKOWSKI Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK RYCHCIK Alicja Janina PSZCZKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK GRANICA Mirosawa Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK WOJTAN Magorzata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW TWRZMY RAZEM W GMINIE STUPSK URBASKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK TARTAS Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MIESZKACW GMINY STUPSK CYWISKI Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97 Wybory do Rady Gminy w Szresku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 544. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 337 osb, to jest 65,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 708; 4) gosw wanych oddano 673; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEPASKI Robert Jzef b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO KRL Bogdan Wojciech OPRAWA Ryszard c) z listy nr 26 KWW MARKA NITCZYSKIEGO PRTNICKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3.

4.

5.

6.

7.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOWALSKI Henryk Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZA GMINA RAZEM KRUPISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA GMINY SZRESK NADRATOWSKI Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DWURZNIK Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MWISKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TROJANOWSKA Anna b) z listy nr 30 KWW MICZYN DUY 2010 LUDWICZAK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MARKA NITCZYSKIEGO KRUSZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STEFASKI Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO FIGURSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JASISKA Agnieszka Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98 Wybory do Rady Gminy Szydowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 007. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 962 osb, to jest 65,25% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO RUDNICKI Mariusz WITKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO ROCHNA Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "GOSPODARNY SZYDWEK" KUKO Mirosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BANA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO SOWISKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO KWITEK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO SOSISKA Stanisawa b) z listy nr 25 KWW SZYDOWO 2010 WINIEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO PRZEWODOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO KOZIE Bogdan Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO AKIEWICZ Izydor 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO OLCZAK Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MERCHEL Micha b) z listy nr 24 KWW NASZA PRZYSZO SOWISKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99 Wybory do Rady Gminy Wieczfnia Kocielna Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 283. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 003 osb, to jest 61,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. APKA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KOGUCIUK Zbigniew b) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO SIESKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO SZYPULSKI Zygmunt Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ZEMBRZUSKIEGO ZBIGNIEWA ZEMBRZUSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIOTROWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; gosw wanych oddano 155; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO KOCOT Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO RUDZISKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO GRDZISKA Krystyna Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO GBALA Andrzej GIL Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW JANA WARECKIEGO SKOLIMOWSKI Mirosaw CHMIELEWSKI Krzysztof Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW KUKLIN RAZEM

1) 2) 3) 4) 5)

RUDZISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD AMELIAN Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100 Wybory do Rady Gminy w Winiewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 948. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 506 osb, to jest 51,09% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA WINIEWO REJNIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO KARPISKI Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRYMUZA Grzegorz b) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO GAJEWSKI Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171;

4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO ZABUSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DMOCHOWSKI Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO REJNIAK Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO WTULICH Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA WINIEWO LASKOWSKI Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO TKACZYK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO KASZUBA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP RYKOWSKI Grzegorz b) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO CIELUK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA KLENIEWSKIEGO DRUPIEWSKA Alina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP WITKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101 Wybory do Rady Gminy Czosnw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 883. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 748 osb, to jest 60,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA 2010 ROCKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE ZATORSKA-KAMISKA Elbieta Jadwiga

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP JEZIORKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE NESKA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW FORUM MANOWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE ABRAMCZYK Artur Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE WOJCIESKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE

9.

10.

11.

12.

13.

14.

KOPCZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NOWODWORSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA NOWACKI Czesaw Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA 2010 ZIELSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE BIELECKI Mirosaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE BURZYSKI Sawomir Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA 2010 KRAKOWIAK Bogusawa Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radn zostaa wybrana:

a) z listy nr 27 KWW CENTRUM SAMORZDOWE OSZCZYK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA 2010 MIKULSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102 Wybory do Rady Gminy Leoncin Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 487. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 117 osb, to jest 69,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAAMI" BUDNIK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GRKI- DBROWA ZAGRSKA Iwona Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 31 KWW NAD PODZIAAMI KUCZYSKI Pawe Janusz KRAWCZAK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142;

4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA JABOSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW CZAS NA ZMIANY PIASECKA Wioletta Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA GRUSZKA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ADAMA PIETRONIA KALISZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NAD PODZIAAMI DOMINIAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW CZAS NA ZMIANY RZENIK Marek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA MOSAKOWSKI Bogdan b) z listy nr 31 KWW NAD PODZIAAMI KIEBASISKI Arkadiusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "WSPLNA SPRAWA" STPNIEWSKA Dorota Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAAMI" MARZCKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW "NAD PODZIAAMI" CHWEDORUK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103 Wybory do Rady Miejskiej w Nasielsku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 564. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 260 osb, to jest 53,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 929; 4) gosw wanych oddano 885; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 32 KWW M WIDERSKI Mirosaw b) z listy nr 41 KWW STANISAWA SOTOWICZA

2.

3.

4.

5.

6.

SOTOWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 194; 4) gosw wanych oddano 1 154; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 34 KWW MACIEJA SUWISKIEGO SUWISKI Maciej Aleksander b) z listy nr 36 KWW K. WIDERSKIEJ WIDERSKA Katarzyna Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 181; 4) gosw wanych oddano 1 137; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW FORUM ANTOSIK Henryk b) z listy nr 31 KWW GRZEGORZA DUCHNOWSKIEGO DUCHNOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 126; 4) gosw wanych oddano 1 094; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP SZULKOWSKI Artur Sylwester b) z listy nr 40 KWW RADOSAWA SKRZYNECKIEGO SKRZYNECKI Radosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZDOWE 2010 KALINOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WLTASKI Zbigniew Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

7.

Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 096; 4) gosw wanych oddano 1 075; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW "LWS" SUSKA Wiesaw b) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZDOWE 2010 MIETASKI Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZDOWE 2010 FRONCZAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 604; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZDOWE 2010 LUBIENIECKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 544; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW CENTRUM SAMORZDOWE 2010 DUBLEWSKI Albert Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104 Wybory do Rady Gminy Pomiechwek Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 160. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 287 osb, to jest 59,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 116; 4) gosw wanych oddano 1 088; 5) radnymi zostali wybrani:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES GRECKI Andrzej Jan MALASIEWICZ Andrzej Krzysztof MALESZA-BAJNO Anna BRASKI Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES NOWAKOWSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ADAMA SZATKOWSKIEGO DLA NASZEJ GMINY KURPIEWSKA Mieczysawa Ewa KRAWCZYKOWSKI Bogdan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ADAMA SZATKOWSKIEGO DLA NASZEJ GMINY WYSZYSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 35 KWW "NASZA GMINA" KRZYCZKOWSKI Jan Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES KILI Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; gosw wanych oddano 281; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES DRZAZGOWSKI Jan Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "MODZI DLA WSI 2010" GGOLEWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES CEGOWSKI Waldemar Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DARIUSZA BIELECKIEGO- WSPLNY SUKCES CIELISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW ANDRZEJA LENART LENART Andrzej Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105 Wybory do Rady Gminy Zakroczym Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 499. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 456 osb, to jest 54,59% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

1) 2) 3) 4) 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW FORUM URBANIAK Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO KOWALSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW FORUM MILEWSKA Magorzata Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW FORUM ROCKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BODZAK Magorzata Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO JANCZAREK Wanda Czesawa

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW FORUM SZWAJEWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NIEZALENYCH WYBORCW KOSTRZEWSKI Maciej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO NOWAKOWSKI Stanisaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO MALINOWSKA Barbara Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW HENRYKA RUSZCZYKA - NASZA PRZYSZO WYZISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW "WND" SZELG Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7.

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW "WND" PIERCIENIAK Adam Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW "WND" KLUSIEWICZ Remigiusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW "WND" WSZELAKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106 Wybory do Rady Gminy Baranowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 136. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 984 osb, to jest 47,97% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 8, nr 11, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 560; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOCHA Andrzej SZYMANIAK Joanna Elbieta b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP SYMOON Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ORZO Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO STOLARCZYK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP OBRBSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LISIEWSKA Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP POSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KASIEWSKI Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZBRZENIAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STOLARCZYK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DEPTUA Jan Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA WSPLNA GMINA LESISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ABRAMCZYK Czesawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107 Wybory do Rady Gminy Czarnia Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 692. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 689 osb, to jest 40,72% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DBROWSKI Tadeusz b) z listy nr 23 KWW NASZ SAMORZD KURZYSKI Krzysztof Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KORDEK Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACZMARCZYK Dorota 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PLISZKA Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LENDA Tadeusz SZYDLIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZ SAMORZD BRYSIEWSKI Stanisaw KULESIK Halina

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOJARSKI Stanisaw CHOREWICZ Sawomir KALINOWSKI Czesaw SZYDLIK Kazimierz b) z listy nr 24 KWW RUCH ODBUDOWY SUROWEGO DUDA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 34; 4) gosw wanych oddano 30; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RUCH ODBUDOWY SUROWEGO SAMSEL Jacek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108 Wybory do Rady Gminy Czerwin Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 178. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 618 osb, to jest 62,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRABOWSKI Radosaw b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERWIN DAMICKA Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUBERSKA Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERWIN SUCHCICKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW GMINY CZERWIN WJCICKA Anna Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DOBKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIERZEJEWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GRSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW LASK SZLACHECKICH I WOCIASKICH WINIEWSKI Roman

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 33 KWW WSI SEROCZYN PRZEDZIECKA Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW SOECTWA PISKI CZERNYSZ Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SOECTWA CHOROMANY-WITNICE SZABOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW POLSKA WIE TYSZKA Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PKSA Wiesaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

DAMIASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 109 Wybory do Rady Gminy Goworowo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 039. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 840 osb, to jest 54,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO BKOWSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE AZICKA Karolina Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE IWASKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO GAZKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO MARKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA TO MY DBKOWSKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO SZYMANIAK Wadysaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO MANOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAJK Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO EBROWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 188;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA TO MY TWARDZIAK Adam Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA GAJEWSKIEGO PSKIET Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIEK Arkadiusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KWIATKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUCHARCZYK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110 Wybory do Rady Gminy Kadzido Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 668. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 428 osb, to jest 62,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 097;

2.

3.

4.

5.

6.

4) gosw wanych oddano 1 051; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO KACZYSKI Micha MAJEWSKI Jan TABAKA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 034; 4) gosw wanych oddano 982; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO BIEKOWSKI Tadeusz POSKI Jacek SOBIECH Cyryl 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO SZLACHETKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO KACZYSKI Jan syn Mieczysawa KUR Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO WOOSZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO

POKORA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOCZKODAN Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO KAMISKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO KULASIK Jan Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DARIUSZA UKASZEWSKIEGO OLENDER Bolesaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111 Wybory do Rady Gminy Lelis Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 585. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 848 osb, to jest 58,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 528; 5) radnymi zostali wybrani:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS MROZEK Jan b) z listy nr 27 KWW WSI DUGI KT DAWID Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZCZEPANEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS PITEK Janina Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS MRZ Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MRZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS CIAK Antoni KRUKOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; gosw wanych oddano 168; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS PICKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIANKA Robert Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS MURACH Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MAJEWSKI Robert Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BEDNARCZYK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GMINY LELIS STACHELEK Elbieta TERCJAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) 3) 4) 5)

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdzia 112 Wybory do Rady Gminy yse Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 437. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 362 osb, to jest 52,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA OROWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIE KORDEK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIE GLEBA Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZ SAMORZD MURACH Barbara Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4) gosw wanych oddano 619; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZAKRZEWSKA Teresa Maria

6.

7.

8.

9.

1. 2.

PLISZKA Adam b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA ZAKRZEWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 028; 4) gosw wanych oddano 996; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POLSKA WIE LISEK Stanisaw Eugeniusz b) z listy nr 25 KWW BEZPARTYJNA GMINA KACZMARCZYK Jarosaw c) z listy nr 26 KWW SZANSA DBKOWSKA Cecylia d) z listy nr 27 KW LUDOWY KLUB SPORTOWY "TCZA" BURBULA Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 474; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FRYDRYCH Jarosaw KIERNOZEK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SAMSEL Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW SZANSA GAWRYCH Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113 Wybory do Rady Miejskiej w Myszycu Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 671.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 695 osb, to jest 48,17% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 276; 4) gosw wanych oddano 1 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAKOWIAK Ryszard Zbigniew b) z listy nr 23 KWW "KURPIK" KOS Rafa Piotr MURZYN Kazimierz WITAJ Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KURPIK ROPIAK Bogdan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KURPIK DRZSZCZ Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KIERZEK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KURPIK

PIRKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZEGORCZYK Marian b) z listy nr 24 KWW POLSKA WIE KULAS Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JACHIMCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" BRODZIK Magorzata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "KURPIK" KOODZIEJCZYK Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TRZCISKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 23 KWW KURPIK DREK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114 Wybory do Rady Gminy Olszewo-Borki Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 710. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 065 osb, to jest 52,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 932; 4) gosw wanych oddano 911; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA GRZYMAA Andrzej b) z listy nr 27 KWW WSPLNE DOBRO OLSZEWO-BORKI KRUKOWSKI Mieczysaw c) z listy nr 32 KWW DEMOKRACJA SZELKOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA SAMSEL Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW WITOLDA STEPNOWSKIEGO STEPNOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 539; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GADZAA Jan b) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA KOSSAKOWSKI Dariusz Leszek

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZ SAMORZD" JANKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUCABA Leszek b) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA DBSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA WOJTKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA LUMA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW REMIGIUSZA PDZICH PDZICH Remigiusz Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 263; 5.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW REMIGIUSZA PDZICH BUDZIEK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW KRZYSZTOFA SZEWCZYKA PRZYJAZNA GMINA KOWALSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115 Wybory do Rady Gminy Rzeku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 391. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 299 osb, to jest 58,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 219; 4) gosw wanych oddano 1 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW CZAS STANISAWA GODZINY FRYDRYCH Wiesaw WYSOCKI Sawomir EBROWSKA Magorzata b) z listy nr 31 KWW EWY SZATANEK SZANSA NA SUKCES SZATANEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 887; 4) gosw wanych oddano 870; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISAWA GODZINY JASTRZBSKI Kazimierz MAKOWSKI Zbigniew Piotr b) z listy nr 36 KWW A. ZAJKOWSKI ZAJKOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani:

4.

5.

6.

1. 2. 3. 4.

1.

a) z listy nr 26 KWW CZAS STANISAWA GODZINY GRYCZKA Edward b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG DMOCHOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE I DIALOG ROGOZISKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4) gosw wanych oddano 723; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MIERZEJEWSKA Beata PIEKOWSKI Andrzej b) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISAWA GODZINY KUBE Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GIERWATOWSKI Andrzej b) z listy nr 26 KWW "CZAS" STANISAWA GODZINY KONOPKA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116 Wybory do Rady Gminy w Troszynie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 693. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 869 osb, to jest 50,61% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 473;

2.

3.

4.

5.

6.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TYL Sawomir b) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY ONYSZK Boenna Maria TRZASKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY BRZEZISKI Czesaw PIKOWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY BOBISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY KOSEWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY SOKOOWSKI Piotr SZABOWSKI Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY KLECZKOWSKI Wiesaw

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY WRBEL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY GUMOWSKI Jerzy MIERZEJEWSKI Zenon Marek MODZELEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRAWICOWY BLOK SAMORZDOWY KRANIEWSKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117 Wybory do Rady Gminy Andrzejewo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 655. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 675 osb, to jest 73,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZO - ANDRZEJEWO 2010 KALICIAK Anna PKAA Dariusz SOOWISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 209;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" MATYS Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ANDRYSZCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" BIAY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZO - ANDRZEJEWO 2010 DOBKOWSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" GODLEWSKI Roman PRZEDZIECKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" KALUPA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZO - ANDRZEJEWO 2010 WILK Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" SKODOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" KONARZEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "JEDNO GMINNA" PRES Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW LEPSZA PRZYSZO - ANDRZEJEWO 2010 DBKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118 Wybory do Rady Gminy Boguty-Pianki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 209. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 420 osb, to jest 64,28% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OCHOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI BOGUCKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI ZAKRZEWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GODLEWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI STACZUK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI WYSZYSKI Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; gosw wanych oddano 91; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI PAWOWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIENICKI Zdzisaw Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI SKOWROSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI ZAWISTOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TYMISKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI LIPISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) 2) 3) 4) 5)

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI MURAWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEF BOGUCKI SKODOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ZARBA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119 Wybory do Rady Gminy w Broku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 397. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 582 osb, to jest 66,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KRYSTYNY KACPURY BOROWY Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACZKOWSKI Witold Zbigniew

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK KAKOWSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE CISKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK REDNICKA Zofia Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE URBANIAK Agnieszka Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK BRZOSTEK Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE

9.

10.

11.

12.

13.

SADOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNY BROK BOROWY Piotr Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE RUNO Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE KOWALCZYK Jan BRZOSTEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KRYSTYNY KACPURY KRUK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW STOWARZYSZENIE BOROWY Jan STEFACZYK Wiesaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 120 Wybory do Rady Gminy Makinia Grna Oddzia 1 Dane oglne

1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 973. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 717 osb, to jest 57,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 582; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO ROSTKOWSKI Sawomir b) z listy nr 26 KWW MIROSAWA WRBLA WRBEL Mirosaw Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 038; 4) gosw wanych oddano 1 957; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW BOENY KORDEK JASIONEK Marta b) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO FRYDRYCH Marian Konrad JANIK Ewa Halina NIETUBY Zbigniew PRZESMYCKI Adam Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO KUCHAREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BOENY KORDEK WOJCIECHOWSKI Marcin Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361;

4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO MALISZEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ZDZISAWA BISZEWSKIEGO DUGOBORSKA Grayna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO ROSTKOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" NAJGRODZKI Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BOENY KORDEK NOWACKI Roman Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. KUBASZEWSKIEGO SIWEK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121 Wybory do Rady Gminy Nur

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 312. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 544 osb, to jest 66,78% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA GRAL Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JADCZAK Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA MOCZULSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NORBERCZUK Mariusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA TYMISKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA GODLEWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "FRANCISZKA SPIEWSKIEGO" SPIEWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JAWISKI Andrzej b) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA LESZCZYSKI Tomasz STPICZYSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OGONOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA WOJTKOWSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA CHOLEWICKI Jan

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA RYTEL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZIEMIA NURSKA ZAWISTOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122 Wybory do Rady Gminy Ostrw Mazowiecka Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 071. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 469 osb, to jest 54,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 016; 4) gosw wanych oddano 1 002; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINNE GRABOWSKI Marian Roch b) z listy nr 24 KWW GMINA MIKOAJCZYK Jerzy ROZUMEK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINNE NADANY Jerzy Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720;

4.

5.

6.

7.

8.

4) gosw wanych oddano 704; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINNE CHORY Maciej b) z listy nr 24 KWW GMINA PIEKOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW GMINA LASKOWSKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW GMINA RWNY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 613; 4) gosw wanych oddano 588; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINNE KOOTA Bogdan b) z listy nr 24 KWW "GMINA" KACPRZAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 915; 4) gosw wanych oddano 890; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OGRODNIK Dariusz b) z listy nr 24 KWW GMINA JABONKA Tadeusz GOCA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 497;

9.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW GMINA SKIBA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KOSSOWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123 Wybory do Rady Gminy Stary Luboty Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 780. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 972 osb, to jest 70,94% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 11, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI KACPRZAK Bogdan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI LESZCZYSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAM LEGACKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; gosw wanych oddano 139; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI CZYEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI GUMKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI PODBIELSKI Jan Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI MIERZEJEWSKI Jan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI KACZMARCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI TYSZKA Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty:

2) 3) 4) 5)

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; gosw wanych oddano 289; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI KOZIKOWSKA Halina b) z listy nr 25 KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" WAGNER Marek Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI JASIONOWSKI Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI PODBIELSKI Ludwik Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "BDCIE Z NAMI" JURKIEWICZ Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW BDCIE Z NAMI BARTKIEWICZ Czesaw Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124 Wybory do Rady Gminy w Szulborzu Wielkim Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 134. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 105 osb, to jest 78,36% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 12 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

1) 2) 3) 4) 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA ONYSZK Irena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW MIANWEK WIEREWSKI Marian Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA NIEMIRA Aneta NOWACKI Andrzej PAWOWSKA Edyta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW LENIEWO UKASIAK Wiktor 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW GOSTKOWO KUCZEWSKI Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA MIERZEJEWSKI Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW UCIANEK-DBIANKA

GODLEWSKI Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA SIEJK Waldemar 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA SIEROTA Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA BOGUCKI Edward 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SMOLEWO BURAKOWSKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA KARPISKA Janina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA ZAKRZEWSKA Alicja 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125 Wybory do Rady Gminy Wsewo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 700. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 080 osb, to jest 56,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach

1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOBISKA Teresa GAZKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOCOWSKI Hubert TRZASKA Adam b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TRUSZKOWSKI Henryk KOWALCZYK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRYLAK Waldemar ONIEWSKI Tadeusz OROWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD ZAREMBA Ewa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIKOWSKI Janusz c) z listy nr 23 KWW LEPSZE JUTRO KOWALCZYK Anna Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnymi zostali wybrani:

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GAJEWSKI Tomasz Jan JAWORSKI Grzegorz b) z listy nr 23 KWW LEPSZE JUTRO WIELGUS Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126 Wybory do Rady Gminy Zarby Kocielne Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 079. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 636 osb, to jest 58,94% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 10 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRZOZOWSKI Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOCH Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PECURA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA WIE - KPISTE JABONKA Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW TRZY WSIE

BORATYSKI Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHOJNOWSKI Waldemar Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROSTKOWSKI Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RYSZEWSKI Waldemar 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ADA Boena Halina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW AD I PORZDEK - ZARBY ROSTKOWSKA Hanna Krystyna NOWACKI Marek GRABOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DBKOWSKI Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DMOCHOWSKI Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WIERE I SKODY KULESZA Leonard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127 Wybory do Rady Miasta Jzefowa Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 429. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 040 osb, to jest 55,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 691; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA KOODZIEJ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4) gosw wanych oddano 620; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA BATORSKI Mariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA SIBILSKA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA SEKUA Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA ZIELISKA Urszula Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 528; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA JAKUBOWSKA Marianna Benedykta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP WALKIEWICZ Maria Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA KSIEK Cezary Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PAWA RUPNIEWSKIEGO KOCHAM JZEFW MASIK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 567; 4) gosw wanych oddano 559;

11.

12.

13.

14.

15.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA DUDEK Henryka Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 502; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARKA JANA MOZA MOZ Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KACZOREK Barbara Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW TERAZ MICHALIN UKASZEWSKI Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 619; 4) gosw wanych oddano 592; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA KRUK Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW DLA MIASTA ZDRAJKOWSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128 Wybory do Rady Gminy Celestynw Oddzia 1 Dane oglne

1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 048. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 683 osb, to jest 62,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA DOBRA GMINY FLORIACZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW CIS GSIOROWSKI Leszek Stanisaw b) z listy nr 25 KWW TU JEST MJ DOM POPLEWSKI Jacek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4) gosw wanych oddano 792; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW CIS KONEFA Zbigniew b) z listy nr 25 KWW TU JEST MJ DOM WICIK Robert Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY FELCZYK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 373; 4) gosw wanych oddano 1 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW TU JEST MJ DOM

6.

7.

8.

9.

1. 2.

FILIPOWICZ-ARO Izabella Agnieszka b) z listy nr 26 KWW GMINA NA PLUS WINIARSKI ukasz c) z listy nr 27 KWW NIEZALENA GMINA STRZEYSZ Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 275; 4) gosw wanych oddano 1 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW CIS FLORIACZYK Henryk b) z listy nr 25 KWW TU JEST MJ DOM ZITALA Romuald Tomasz c) z listy nr 26 KWW GMINA NA PLUS SZYDA Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP PAWLAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CIS CELISKI Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA DOBRA GMINY WJCIK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129 Wybory do Rady Miejskiej w Karczewie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 934.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 836 osb, to jest 52,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA TRZASKOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 528; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA TRZASKOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SABAA Jolanta Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA PAWOWSKA Katarzyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TRZEPAKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 578;

4) gosw wanych oddano 554; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA OSIAL Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA KWIATKOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZACKIEWICZ Wiesawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GRBCZEWSKI Henryk Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA MARTON Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZ WSPLNY DOM KISZCZUK Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW PAWA SITNIK SITNIK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "WSPLNOTA OBYWATELSKA" SEREMAK Edyta Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "WSPLNOTA OBYWATELSKA" SKWAREK Krzysztof Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 558; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "WSPLNOTA OBYWATELSKA" PACZEK Tadeusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130 Wybory do Rady Gminy Kobiel Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 480. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 748 osb, to jest 57,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 132; 4) gosw wanych oddano 1 084; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA KLOCH Waldemar Grzegorz DBROWSKI Dominik b) z listy nr 24 KWW "PRZYJAZNA GMINA" ELAZO Micha

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PACEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA URBANIAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "PRZYJAZNA GMINA" SOK Dariusz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA MAZEK Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLSZEWSKI Janusz Andrzej b) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA DOMASKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW OTULINA TKACZ Anatol Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244;

4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA CZAJKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA DRD Magorzata Mirosawa MAZUREK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA LORENS Aleksander Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SZOSTAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131 Wybory do Rady Gminy Osieck Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 618. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 527 osb, to jest 58,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOCIAN Joanna b) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PATEK Danuta Anna JASISKI Stanisaw DZIERMASKA Katarzyna Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI WAWER Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI KOWALSKI Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI ZAWADA Tadeusz GRZEGRZKA Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI WASNIK Zbigniew Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW CZAS GRZEGRZKA Stanisaw JAOCHA Krzysztof Henryk BYLINKA Krzysztof Wojciech b) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI URBANIAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

8.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; gosw wanych oddano 93; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI PRZYBYSZ Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNIE DLA PRZYSZOCI KDZIOREK Grzegorz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 132 Wybory do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 108. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 958 osb, to jest 57,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 699; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ UKASIAK Jerzy b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA DOMARECKA Hanna Barbara JANASZ Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ STRACHOTA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ ZAPANIK Agnieszka SOSNOWSKA - BUDYTA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA WOOWICZ Tadeusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA URAW Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA PIEKARNIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ROZUM Katarzyna Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNO Z TRADYCJ - SADBIR SABAA Wanda Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449;

4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ JADCZAK Andrzej b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA CHOIM Jerzy Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA ZASUGUJE NA WICEJ BURKOWSKA Renata b) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA KABALA Mirosaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 133 Wybory do Rady Gminy Wizowna Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 326. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 721 osb, to jest 56,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 593; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW ZAKRT I IZABELA RAZEM APISKI Piotr Wiesaw CHOLEWA Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI DACH Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA

4.

5.

6.

7.

8.

9.

WITAN Jzef Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI FALISKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO DUCZEK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW WSPLNA PRZYSZO BRATKO Barbara Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 592; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA NOWAK Irena b) z listy nr 29 KWW MONIKI SOKOOWSKIEJ SOKOOWSKA Monika Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ANNY MARKIELIS- BTKOWSKIEJ LECH Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294;

4) gosw wanych oddano 291; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI UKOMSKA Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 158; 4) gosw wanych oddano 1 147; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ANNY MARKIELIS- BTKOWSKIEJ NEJMAN Rafa b) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA SUCHECKI Waldemar Marian c) z listy nr 31 KWW DOROTY PLISZCZYSKIEJ PLISZCZYSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA IZDEBSKI Piotr Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134 Wybory do Rady Gminy Lesznowola Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 242. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 121 osb, to jest 50,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK GSIOROWSKI Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4) gosw wanych oddano 567; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK WJCIK Zenon

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 908; 4) gosw wanych oddano 884; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK KORLAK Boenna Maria GROCHALA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK KOMOROWSKA Wiesawa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK KOSIK Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK DUSZA Marian Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK KWIATKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 25 KWW M. J. BATYCKIEJ-WSIK WINIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 221; 4) gosw wanych oddano 1 196; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 36 KWW NASZA IWICZNA GAWDA Justyna ROGOWSKA Maria Teresa OTRBA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 641; 4) gosw wanych oddano 1 601; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO KANIA Marcin Szymon b) z listy nr 28 KWW RS MYSIADO PRZEMYSKA Katarzyna c) z listy nr 31 KWW SOLIDARNI MIESZKACY MYSIADA WILUSZ Mirosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 135 Wybory do Rady Gminnej Pramw Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 261. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 164 osb, to jest 57,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA ZEGADO Miosaw Stefan SOBCZYK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA"

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KUROWSKA Jadwiga Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA PRUSZCZYK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" JAROSAWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA RATAJCZYK Izabela Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA CICHECKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" KOPKA Krzysztof Wodzimierz TYBOROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 243;

9.

10.

11.

12.

13.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW NASZA GMINA KOLA Janina Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW SPOECZNY KOMITET MIESZKACW CIENSZKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW PRAMOWSKA GRUPA OBYWATELSKA WIDERSKI Konrad Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW NASZA GMINA SZYMASKA-KANIA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "NASZA GMINA" KAMISKI Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GRZEGORZA PRUSZCZYKA WYPYCHOWICZ Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136 Wybory do Rady Miejskiej w Tarczynie Oddzia 1 Dane oglne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 588. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 601 osb, to jest 53,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA WODARCZYK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES PAROL Sawomir Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES BZA Zygmunt Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES DBSKI Jan Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES MDRZYCKI Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; gosw wanych oddano 235; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA - NASZYM DOMEM CYBULSKI Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES MYNARCZYK Marek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA TRZENIOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA PSZCZKA Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES FALISZEWSKI Mirosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NOWOCZESNA GMINA OLCZAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:

2) 3) 4) 5)

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; gosw wanych oddano 321; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES BURAKOWSKA Anna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES MDRZYCKA Henryka Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY SUKCES SOWISKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW NASZE PRACE KARWOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 137 Wybory do Rady Gminy Bielsk Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 117. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 501 osb, to jest 63,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE SIERADZKI Piotr Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW YJESZ POM INNYM ABOLICKA Beata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE BOGUSZEWSKA Agnieszka Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 360; 4) gosw wanych oddano 1 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD TRZCISKI Wacaw Ryszard b) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE CHYLISKI Mariusz JANIKOWSKI Bogdan Mirosaw LINOWSKI Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KLEKOWICKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE WOCHOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239;

4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD OZIEMBO Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE NOWAKOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE WONIAK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE MOKRZKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW YJESZ POM INNYM HANDLARSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINA BIELSK WSPLNIE CHRZANOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 138 Wybory do Rady Gminy Bodzanw

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 744. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 952 osb, to jest 58,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 677; 4) gosw wanych oddano 637; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "ALBERTA KOODZIEJSKIEGO" BOGIEL Pawe Mariusz b) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW NOWAK Dariusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOCEK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW STANISZEWSKI DALKIEWICZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW KRYJAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW

SZYMASKI Stanisaw Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA CHLEBOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 591; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW WYRBKOWSKA Teresa b) z listy nr 28 KWW TERESY SIKORY SIKORA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW JANKOWSKI Pawe Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW BIELSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA SZCZUTOWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237;

4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW JANOWSKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA ATASKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA BODZANW RAKOWSKI Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 139 Wybory do Rady Gminy Brudze Duy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 275. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 198 osb, to jest 50,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW WALENTYNY KOWALSKIEJ KOWALSKA Walentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BRUDZE DUY 2010 SOBIECHOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BRUDZE DUY 2010 SKONIECZNY Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZE FIJAKOWSKA Anna Krystyna b) z listy nr 27 KWW MARKA MODERACKIEGO MASKI Adam Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BRUDZE DUY 2010 KRAJENTA Jacek Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZE KAIM Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW BRUDZE DUY RAZEM NOWAK Rafa b) z listy nr 27 KWW MARKA MODERACKIEGO SKIERKOWSKA Hanna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "MARKA MODERACKIEGO"

TOMASZEWSKI Jerzy Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZE FABISIAK Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD STPCZYSKA Magorzata Teresa b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA BRUDZE WYYKOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW GW JANKOWSKA-WOJANOWSKA Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PORTALSKI Marcin Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 140 Wybory do Rady Gminy Bulkowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 657. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 909 osb, to jest 62,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JZWIAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" KAJKA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA MATUSZEWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK RAZEM DLA BULKOWA URASKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK RAZEM DLA BULKOWA KROKOWSKI Andrzej Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PLEBANIAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK RAZEM DLA BULKOWA MARCINIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA DZIEAKOWSKI Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIGOS Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA BOGDAN Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WONIAK Krzysztof Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CYTACKI Dariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; gosw wanych oddano 188; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA BIEDRZYCKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GABRIEL GRACZYK "RAZEM DLA BULKOWA" ZIKOWSKI Piotr Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA MATCZAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 141 Wybory do Rady Miejskiej w Drobinie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 624. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 513 osb, to jest 53,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 359; 4) gosw wanych oddano 1 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO NOWAKOWSKI Stanisaw Krzysztof b) z listy nr 22 KWW SAWOMIR WINIEWSKI - WSPLNY CEL DZICIO Andrzej c) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA WYSOCKA Monika Elbieta d) z listy nr 27 KWW MARIUSZA LEWICKIEGO LEWICKI Mariusz Sawomir e) z listy nr 30 KWW RODZINA KANIGOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; gosw wanych oddano 196; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA SPRAWA SATKOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO STANISZEWSKI Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIR WINIEWSKI - WSPLNY CEL DYLEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JEZIAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ANDRZEJ WAWROWSKI WAWROWSKI Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GAJEWSKI Jerzy Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

9.

1. 2. 3.

1.

2.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; gosw wanych oddano 538; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Maciej b) z listy nr 22 KWW SAWOMIR WINIEWSKI - WSPLNY CEL LEMANOWICZ Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOSISKI Adam Zbigniew KOZOWSKI Mieczysaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 142 Wybory do Rady Miasta i Gminy Gbin Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 814. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 574 osb, to jest 51,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 635; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN WILGOCKI Edward Ryszard b) z listy nr 36 KWW OSIEDLA PISARZY SMOLAREK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 128; 4) gosw wanych oddano 1 085; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHLEWISKI Krzysztof b) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN LODZISKA Alicja Cecylia KDZIA Leszek Karol c) z listy nr 38 KWW STRAACY SIKORSKI Stanisaw

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN MICHALSKA Jadwiga Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN JAKUBOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 37 KWW "PRZYSZO TROSZYNA" SMOEWSKA Wanda Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN WIERZBICKI Jan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

LEONARCIK Roman Kazimierz b) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN SOBIECKI Czesaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZE MIASTO I GMINA GBIN ROJEK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DRABIK Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 143 Wybory do Rady Gminy ck Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 091. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 471 osb, to jest 60,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 861; 4) gosw wanych oddano 831; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KWESTARZ Janina b) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM CHMIELECKA Ewa Barbara DROHOMIRECKI Lech PERLIKOWSKI Henryk WOJNAROWSKA Maria Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA TOMCZAK Katarzyna

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM KOWALCZYK Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM SIEROCKI Tomasz Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM WASIAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM SKALSKI Ryszard Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA - NASZA PRZYSZO NIE Anna Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA GMINA ANTCZAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STRZAKOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SOBCZAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PJDMY RAZEM JAWORSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 144 Wybory do Rady Gminy Maa Wie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 021. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 809 osb, to jest 55,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY WYSOCKI Dariusz b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS PIELAT Andrzej c) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA OSTROWSKI Jerzy Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAA WIE TOMCZAK Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS FABIANOWICZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 733; 4) gosw wanych oddano 687; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWJ" KOZICKI Piotr Andrzej b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS SZYMCZAK Alfred c) z listy nr 27 KWW NASZA GMINA OPAA Edyta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAA WIE NOWATKIEWICZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWJ" PIOTROWSKI Maciej Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE "SZANSA NA ROZWJ" MAKIEWICZ Jarosaw b) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS MALCZEWSKI Jan Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; gosw wanych oddano 184; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KW STOWARZYSZENIE SZANSA NA ROZWJ JEZNACH Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW JESTEM JEDNYM Z WAS DOMASKA Teresa b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA GMINY MAA WIE KLIMCZEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 145 Wybory do Rady Gminy Nowy Duninw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 205. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 818 osb, to jest 56,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WAKOWSKI Sawomir b) z listy nr 22 KWW "WISA" KOWALAK Ewa STASKI Edward c) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINW PIETRZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WINIEWSKI Leszek b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINW WONIKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; gosw wanych oddano 146; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINW PIEGOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KAMISKI Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NIEZRZESZENI NOWACKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NOWY DUNINW SZYMASKI Bolesaw Kazimierz KIJEK Piotr Adam KRYSIAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WISA" KIJEK Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

MICHALSKI Wiesaw Jan LEWANDOWICZ Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 146 Wybory do Rady Gminy Radzanowo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 137. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 297 osb, to jest 53,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 610; 4) gosw wanych oddano 601; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOKARSKI Robert b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SOCHACKA Jolanta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOZICZYSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POMYK SZYMASKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA PIETRZAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE WOJA Jan Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE KRYJAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRZYGODA Ewa b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE CZERWISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE GAJEWSKI Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE JANKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE JWIAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD URA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE GOBIOWSKI Bogumi Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW NASZE STREWKO I BROCHOCINEK TROJANOWSKA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 147 Wybory do Rady Gminy Subice Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 443 osb, to jest 66,01% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JANUSZEWSKI Sawomir Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA PIKOWSKA Alicja Lucyna

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA WOLISKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSPLNOTA SZYMASKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JACHOWICZ Bartosz b) z listy nr 24 KWW JEDNO DYBIEC Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LENARCIK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA DOMAOWICZ Jacek b) z listy nr 24 KWW JEDNO KUJAWA Zofia PETRYKOWSKA Teresa PIETRZAK Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; gosw wanych oddano 267; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILCZAREK Katarzyna Monika b) z listy nr 24 KWW JEDNO CICHOSZ Wiesaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARTOS Mariusz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO OGRZEBACZ Stanisawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 148 Wybory do Rady Gminy Supno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 001. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 602 osb, to jest 52,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUCHTA Elbieta Stanisawa b) z listy nr 29 KWW "LAWENDA" JAROSZEWSKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 194;

1) 2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WYBIERAMY NASZ GMIN KPCZYSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MOJE WYKOWO MAJEWSKI Zygmunt Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW WSPLNY CEL - BIELINO GRZYBOWSKA Boena Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPLNY CEL - BIELINO PCHERZEWSKI Jerzy Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW MISZEWKO-JEDNA RODZINA BANASIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DOLISKI Lech b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP SZAKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; gosw wanych oddano 117; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DRAJKOWSKI Micha Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIECINNY Zbigniew Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4) gosw wanych oddano 667; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STEFASKI Jan PIELAT Zbigniew BIERNAT Jadwiga b) z listy nr 23 KWW CZAS NA ZMIANY DZIGIELEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 149 Wybory do Rady Gminy Stara Biaa Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 194. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 036 osb, to jest 49,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STARA BIAA 2010 DOWNAROWICZ Mariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 754; 5) radnymi zostali wybrani:

2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FIGIEL-BTLEJEWSKA Grayna Ewa b) z listy nr 23 KWW STARA BIAA 2010 WRZENIEWSKI Jan KRAJEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STARA BIAA 2010 MODERACKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Stanisaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAA 2010" PARADOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "STARA BIAA 2010" WOJCIECHOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4) gosw wanych oddano 689; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW STARA BIAA 2010 PORTALSKI Jacek Jzef b) z listy nr 30 KWW WOJCIECHA TOWSKIEGO TOWSKI Wojciech Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUTKOWSKI Piotr Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 791; 4) gosw wanych oddano 762; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIKOAJCZYK Wadysaw SZTEINDR Jarosaw b) z listy nr 23 KWW "STARA BIAA 2010" DBROWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STARA BIAA 2010 KAJKOWSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 150 Wybory do Rady Gminy Staroreby Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 522 osb, to jest 59,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAMIRSKA Krystyna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 192;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SKIERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMCZAK Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "LEPSZE JUTRO" PETERA Stanisaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIASECKA Ewa Adela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ADAMSKI Adam Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NOWAKOWSKI Dominik Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193;

4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JDRZEJCZAK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STRADOMSKI Mariusz Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW "NASZA PRZYSZO" SZELUGA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "ZJEDNOCZENI" RAJEWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 069; 4) gosw wanych oddano 1 023; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD WITKOWSKA Elbieta b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CIEWIERZ Marek c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO RYZISKA Magorzata d) z listy nr 26 KWW "MIESZKACY STAROREB" KOWALAK Krzysztof Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 151 Wybory do Rady Gminy i Miasta Wyszogrodu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 615.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 567 osb, to jest 43,35% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIERNAT Elbieta Krystyna b) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRD WONIAK Andrzej Jerzy GAWORSKI Wiesaw c) z listy nr 25 KWW SILNY WYSZOGRD WICKOWSKI Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRD MIESZKOWSKI Mary Maciej MAJEWSKI Mieczysaw Jzef b) z listy nr 23 KWW NASZE MIASTO WYSZOGRD TOMKIEWICZ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZBEK Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOSZKO Jzef Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KULISKI Janusz Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOWACKI Marek MADANY Zbigniew Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JANCZAK Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRD DOBACZEWSKI Andrzej Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW GMINA I MIASTO WYSZOGRD OLSZEWSKA Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 152 Wybory do Rady Miejskiej w Raciu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 768. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 323 osb, to jest 61,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MACHCISKI Grzegorz Wiktor b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA RACIA

2.

3.

4.

5.

KOSIOREK Piotr c) z listy nr 24 KWW ADAMSKIEGO ADAMSKI Zbigniew d) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA MARSZA Piotr Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA RACIA CHRZANOWSKA Krystyna KARASIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 429; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KUCISKI Daniel b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA RACIA CHRZANOWSKI Pawe c) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA LEWANDOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA RACIA GIZLER Artur Piotr OBRBSKI Patryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 715; 4) gosw wanych oddano 674; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SENDAL Andrzej b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA RACIA JEAK Bogusaw Andrzej GODLEWSKI Mariusz Jerzy STANISZEWSKI Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

Rozdzia 153 Wybory do Rady Gminy Baboszewo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 023. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 205 osb, to jest 36,61% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GULASZEWSKI Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW - SAMORZDOWCY GMINY BABOSZEWO NOWAKOWSKI Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA WIE PRUSISKA Boena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769; 4) gosw wanych oddano 750; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CICHOCKI Tadeusz Jzef b) z listy nr 23 KWW STRAAK GIERKOWSKI Marek c) z listy nr 24 KWW - SAMORZDOWCY GMINY BABOSZEWO KOWALKOWSKI Tadeusz d) z listy nr 25 KWW NIEZALENI BABOSZEWO SUPLEWSKI Stanisaw Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

5.

Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STRAAK WINIEWSKI Jerzy Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BROJEK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD EPKOWSKA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA GOSZCZYCKI Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STRAAK FELCZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STRAAK CHUDZYSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; gosw wanych oddano 128; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW STRAAK PYDYNOWSKA Janina Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STRAAK KARWOWSKI Tomasz Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 154 Wybory do Rady Gminy w Czerwisku nad Wis Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 320. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 173 osb, to jest 50,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4) gosw wanych oddano 568; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. POSKIEGO KACPRZAK Robert Piotr b) z listy nr 25 KWW TERAZ CZAS NA ZMIANY KACZMARCZYK Stanisaw Jan c) z listy nr 28 KWW PAWA ZIEMKIEWICZA ZIEMKIEWICZ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNO" PIEKUT Szczepan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190;

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNO" KRAJEWSKA Ewa Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNO" CHLUDZISKI Stanisaw KAMISKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW "GOSPODARNO" JASTRZBSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 515; 4) gosw wanych oddano 505; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. POSKIEGO PODGRSKA Renata Janina FOTEK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. POSKIEGO MARCINIAK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. POSKIEGO SZOSTAK Cezary Kazimierz WOSIAK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; gosw wanych oddano 396; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW GOSPODARNO NOWAK Marek SMUKA Mieczysaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 155 Wybory do Rady Gminy w Dzierzni Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 146. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 028 osb, to jest 64,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAWLAK Radosaw Pawe b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA KRYSIEWICZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRAULISKA-KORYCKA Alina Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA PAWLAK Ireneusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA GOBIEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WACAWA OLSZEWSKIEGO OLSZEWSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JANKOWSKA Wiesawa Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Zbigniew Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAWECKA Iwona Agata b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA HARAZISKA Agnieszka Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA PIRKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SADKOWSKA Renata Hanna b) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA BARTOLD Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DZIERZNIA TURKOWSKA Teresa Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIEDLECKA Janina Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 156 Wybory do Rady Gminy Joniec Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 173. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 670 osb, to jest 57,12% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 6, nr 7, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC KRZEMISKI Bartosz NOWISKI Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC ODAKOWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC KOWALSKI Krzysztof SZTABNIK Marcin Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BASZKIEWICZ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC ZAWADKA Marek Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC PIEKUT Zenon 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC PRZONDAK Andrzej Jerzy WIKTOROWICZ Roman Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CZULISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

9.

Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO RAJSKA Anna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SWG JONIEC BIENIEK Zbigniew PAWCKI Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD MIKA Bogusaw Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 157 Wybory do Rady Gminy w Naruszewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 324. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 281 osb, to jest 42,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ BIELSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ KRAWCZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ NAPIRKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GRNICKI Tomasz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ WAKO Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ SZYMASKI Jzef Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ BOROWSKI Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO TOMASZEWSKI Arkadiusz Grzegorz

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ ANTCZAK Tadeusz SALAK Roman Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ GIZISKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ PIELAT Edward Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZPAKIEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ NOWICKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 22 KWW BEATY PIERCISKIEJ WITKOWSKI Wiesaw Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 158 Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 868. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 401 osb, to jest 62,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY WDROWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CIOSEK Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY OLSZEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY WICEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 173;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDOWCY NOWEGO MIASTA KRZESZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY BAFELTOWSKA Hanna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY KONIECZNY Edward Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY WIKTOROWICZ Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAECKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "WSPPRACA I ROZWJ" EBERT Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 829;

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

4) gosw wanych oddano 795; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHYBAA Lech Adam b) z listy nr 22 KWW SAMORZDOWCY NOWEGO MIASTA RADOMSKA Ewa Janina c) z listy nr 24 KWW SAWOMIR ZALEWSKI DLA ROZWOJU GMINY CALISKI Marek ZYGMUNTOWICZ Miron Krzysztof d) z listy nr 25 KWW "WSPPRACA I ROZWJ" SMUKOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 159 Wybory do Rady Gminy Posk Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 390. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 860 osb, to jest 53,06% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZYGMUNTA DRZEWASZEWSKIEGO DRZEWASZEWSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOBOLSKI Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUCHARZAK Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 212;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW MAREK JAROSAWSKI JAROSAWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW NIEWIADOMSKIEJ NIEWIADOMSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRBCZEWSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JACKA SOKOOWSKIEGO CYMMER Henryk Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KDZIK Wodzimierz Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ODEK Henryka Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177;

11.

12.

13.

14.

15.

4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OPUSZYSKI Stanisaw Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OSISKI Dariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW W.KOWALSKI SKARYN-ILINO-ILINKO KOWALSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOBIOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SALAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TRACZYSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 160 Wybory do Rady Gminy Raci

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 951. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 393 osb, to jest 48,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 946; 4) gosw wanych oddano 935; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KLENIEWSKA Barbara Walentyna b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JAWORSKI Jarosaw Sawomir MARCINKOWSKI Janusz Tadeusz c) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. POSKIEGO KLENIEWSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 629; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GRALEWICZ Zbigniew b) z listy nr 23 KWW WOLNOCI SOWA SZERSZENIEWSKA Boena c) z listy nr 26 KWW EUGENIUSZA LEWANDOWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PTASIK Eugeniusz Jakub b) z listy nr 29 KWW JACKA SZCZYPA SZCZYPA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 936; 4) gosw wanych oddano 912; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

5.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

CIARCZYSKI Andrzej KONIECKIEWICZ Krzysztof b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KDZIERSKI Janusz BAKA Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAJEWSKI Wojciech b) z listy nr 27 KWW JERZEGO MAKIEWICZA MAKIEWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 161 Wybory do Rady Gminy Sochocin Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 849. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 151 osb, to jest 64,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW WSPLNA PRZYSZO GIRANOWSKA Anna Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WIERCZ Dariusz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LEPAKIEWICZ Jzefa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4.

5.

6.

7.

8.

Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 208; 4) gosw wanych oddano 1 134; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROMATOWSKI Andrzej Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZABRASKI Bogdan Stanisaw c) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZ. ZIEMI POSKIEJ LEJKOWSKA Grayna Zofia d) z listy nr 27 KWW ZIEMI SOCHOCISKIEJ WIKTOROWICZ Tomasz Andrzej e) z listy nr 28 KWW GMINA, MODZIE I SPORT DZIGIELEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JANKIEWICZ Lucyna Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA RUTKOWSKI Andrzej b) z listy nr 26 KWW WSPLNA PRZYSZO WONIAK Stanisaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NOWE PERSPEKTYWY PIERZCHAA Zygmunt Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO

GBURZYSKI Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW ZIEMI SOCHOCISKIEJ BIEUSKA Beata Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNA PRZYSZO KWIATKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 162 Wybory do Rady Gminy Zauski Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 134. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 557 osb, to jest 49,68% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 8, nr 9, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ALEKSANDROWSKI Edward 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 22 KWW NIEZALENI KOCHASKI Andrzej Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAKOWIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUCISKI Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAZIMIERCZAK Jan Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRETKIEWICZ Franciszek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GORZKOWSKI Adam Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STANGRECIAK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; gosw wanych oddano 230; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SUPECKI Roman Grzegorz KRAWIECZYSKI Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIEMISKI Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JASISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ANTOSIK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKI Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 163 Wybory do Rady Gminy Michaowice Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 706. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 016 osb, to jest 55,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 609; gosw wanych oddano 1 565; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY HANC Eugeniusz Szczepan b) z listy nr 25 KWW WSPLNA GMINA - WSPLNE DOBRO ZACNY Pawe Jzef c) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM OLAK-POPKO Anna Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 915; 4) gosw wanych oddano 896; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "PRZYSZO GMINY" KAMISKA Anna Ewa ZAWADZKA Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP HERNER Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM RAJSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM CHRUCIAK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 391; 4) gosw wanych oddano 2 341;

7.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP BRZESKA-KALCZUK Hanna Maria BORZYMOWSKA Ewa Maria b) z listy nr 26 KWW SOLIDARNA GMINA KRZYANOWSKI Micha ZALEWSKA Aurelia c) z listy nr 28 KWW "NIEZALENI KOMORW-GRANICA" MAJTYKA Przemysaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 823; 4) gosw wanych oddano 790; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW WSZYSCY RAZEM WALENDOWSKI Sawomir KORDYS Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 164 Wybory do Rady Gminy Nadarzyn Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 496. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 898 osb, to jest 52,00% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 8, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 088; 4) gosw wanych oddano 1 056; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI KUCHARSKI Eugeniusz Kazimierz PIETRZAK Andrzej WACAWIAK Danuta b) z listy nr 28 KWW RAZEM DLA NADARZYNA SZMEL Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NADARZYN WALENDW WSPLNA SPRAWA ZDZEBEL Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI WJCICKI Andrzej Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI WINIEWSKI Wodzimierz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI PIOTRKOWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WOLICA KOPER Dawid Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW MARCINA KARCZMARCZYKA KARCZMARCZYK Marcin Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI BAJERSKA Renata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; gosw wanych oddano 375; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI KAROLAK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI KRUPISKI Micha JAKUBOWSKI Andrzej Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PONAD PODZIAAMI PERZYNA Jan Pawe 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 165 Wybory do Rady Gminy Raszyn Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 061. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 840 osb, to jest 55,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA SOMA Micha Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 567; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW MIROSAWA CHMIELEWSKIEGO NOWAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; gosw wanych oddano 373; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW "FALENTY" OSTRZYEK Sawomir Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA GOTOWICZ Jolanta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 702; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA PAWLIKOWSKI Tadeusz Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA WIECZOREK Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 772; 4) gosw wanych oddano 1 712; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRAWORZDNO I SAMORZDNO MATRACKA Anna Monika b) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA KOPER Henryka SIERADZKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 498; 4) gosw wanych oddano 1 471; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 23 KWW PRAWORZDNO I SAMORZDNO KARPINIAK Magdalena Maria b) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA KURAN-KALATA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA HACZKUR Sawomir Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 767; 4) gosw wanych oddano 734; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA HOFFMAN Janusz Augustyn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4) gosw wanych oddano 573; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA MARCINKOWSKI Dariusz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 678; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW JANUSZA RAJKOWSKIEGO NASZA GMINA SZAREK Celina Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 166 Wybory do Rady Miejskiej w Przasnyszu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 876. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 496 osb, to jest 46,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

2.

3.

4.

5.

6.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 995; 4) gosw wanych oddano 962; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO STAROSZ Janusz Zbigniew b) z listy nr 22 KWW JANKA WIEKA WIEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI BRYKAA Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI BOROWICZ Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI BIKOWSKA Magorzata b) z listy nr 32 KWW JAROSAW STANISAW WODARCZYK WODARCZYK Jarosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 585; 4) gosw wanych oddano 1 553; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW JANKA WIEKA SZTUC Zbigniew b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI DYMCZYK Bogdan c) z listy nr 29 KWW BOGUSAW WIADEREK WIADEREK Bogusaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

7.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 142; 4) gosw wanych oddano 1 094; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI CHMIELIK Arkadiusz b) z listy nr 27 KWW HANNY BOBISKIEJ BOBISKA Hanna c) z listy nr 33 KWW PIOTRA KOAKOWSKIEGO KOAKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 131; 4) gosw wanych oddano 1 085; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WINNICKA Wanda b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI KISZKURNO Cezary Roman JERONIM Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 167 Wybory do Rady Miejskiej w Chorzelach Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 131. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 873 osb, to jest 59,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BURNOS Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI CHMIELISKI Mirosaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373;

4.

5.

6.

7.

8.

4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI JELISKI Zenobiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA NISKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI SZYDLIK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 557; 4) gosw wanych oddano 1 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILEWSKI Krzysztof b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI BRZEZICKI Dariusz Bronisaw BORKOWSKI Witold KOWALSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA KOZOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOSIOREK Ryszard Jzef

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA KOSTRZEWA Andrzej b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI JASTRZBSKA Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA OLBER Sawomir Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA KRAWCZYKA KACZMARCZYK Mieczysaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 168 Wybory do Rady Gminy Czernice Borowe Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 173. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 947 osb, to jest 61,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NACZ Mirosaw b) z listy nr 24 KWW JZEFA POLAKIEWICZA POLAKIEWICZ Jzef Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 9.

3.

4.

5.

6.

7.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW JZEFA POLAKIEWICZA TRZCISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW LESZKA CZARZASTEGO CZARZASTY Leszek GRABOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW JZEFA POLAKIEWICZA MORAWSKI Krzysztof b) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" BASTKOWSKI Tadeusz Stanisaw PEPOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERNICE BOROWE SKOWROSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STOLARCZYK Wodzimierz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JAKBIAK Bartosz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" KOBYLISKI Wodzimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA CZERNICE BOROWE BORKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZEMPLISKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" GOTOWIEC Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 169 Wybory do Rady Gminy Jednoroec Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 659. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 124 osb, to jest 55,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 078; 4) gosw wanych oddano 1 044; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRZOZOWY Jzef PRZETAK Jacek Andrzej b) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA TADRY STANCEL Krzysztof c) z listy nr 23 KWW J.G FRONCZAK Krystyna

2.

3.

4.

5.

6.

7.

d) z listy nr 26 KWW WSPIERANIA ROZWOJU WSI WJCIK Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACZYSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GADOMSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "J.G" SZWARC Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RADOMSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DUDEK Zdzisaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 328;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRUSIK Ryszard b) z listy nr 24 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 BDEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ABRAMCZYK Eugeniusz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "J.G" PRUSIK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "J.G" WGIERSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 170 Wybory do Rady Gminy w Krasnem Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 720 osb, to jest 58,64% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BALCERZAK Magorzata KRANIAK Artur

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA PYRA Ewa TYC-CHRZANOWSKA Teresa Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA BALCERZAK Sylwester Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BASZCZAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUKAWKA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA SOWIKOWSKA Joanna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA MILEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRZYBYLSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA GRABOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA NISKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA BOGDASKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BAPRAWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WJTA PAWA BIRAGA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 171 Wybory do Rady Gminy w Krzynowodze Maej Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 943. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 213 osb, to jest 75,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZAPLICKA Barbara Iwona PSZCZKOWSKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZARZASTA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JAGACZEWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD PRZYBYEK Jolanta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD CHMIELISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; gosw wanych oddano 140; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZAMIELSKA Boena Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOAKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ULATOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MARIANA CHODACZ STRYJEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLSZEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIKOAJEWSKI Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:

2) 3) 4) 5)

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; gosw wanych oddano 156; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RZEUCHOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MARIANA CHODACZ ROMAN Andrzej Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIERZBICKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 172 Wybory do Rady Gminy Przasnysz Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 535. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 287 osb, to jest 50,43% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 KORDEK Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI

1) 2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

JANKOWSKI Dariusz OLSZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAJKOWSKI Ireneusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI SEKUNA Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI WENDA Renata 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI PRZYBYSZ Ryszarda Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI KACPRZAK Robert 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI PIOTROWSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

10.

11.

12.

13.

14.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; gosw wanych oddano 194; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI KUKAWKA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PSZCZKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRZYKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 GRABOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI KULIGOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOBER Marian Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozdzia 173 Wybory do Rady Gminy w Borkowicach Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 795. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 500 osb, to jest 65,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE TRACZYK Krystyna WJCIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PLASKOTA Anna b) z listy nr 26 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE WOJTUNIK Jadwiga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE DANIELCZYK Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYSZO SAMORZDOWA SKORUPA Ryszard Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE BRODECKI Wojciech Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA MAA OJCZYZNA GMINA BORKOWICE ZDRAL Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FRONCZAK Alina Elbieta b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE GONCIARZ Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUCH Marian Franciszek b) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE DBROWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUCH Mieczysaw Piotr KIJAK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NASZA GMINA BORKOWICE MYNARCZYK Mirosaw Andrzej

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 174 Wybory do Rady Gminy w Gielniowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 507. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 366 osb, to jest 67,47% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PILIPCZUK Boena Maria b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ZIBICKA Henryka Jolanta c) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW WASIAK Tadeusz Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW GRUDZIECKI Walenty 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE DYMSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NATORSKI Wacaw Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 197;

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW DBROWSKI Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW GOSZ Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SADZA Micha Stanisaw WIEPRZYCKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STACHECKI Radosaw Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALCZYK Grayna Lucyna b) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW CZARNECKI Tadeusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW DMOCHOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; gosw wanych oddano 133; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINY GIELNIW PALIWODA Robert Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 175 Wybory do Rady Gminy w Klwowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 770. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 019 osb, to jest 72,89% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZESZCZAK Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRZYBOREK Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LERKA Andrzej Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LERKA Radosaw Piotr RG Waldemar Andrzej

1) 2) 3) 4) 5)

5.

6.

7.

8.

9.

SOBCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUCHARSKI Tomasz Stanisaw SIECZAK Jerzy Pawe KOPCZYSKI Zygmunt Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINA KLWW PEKA Kazimiera Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ROGULSKI Andrzej FURMASKI Maciej Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINA KLWW MAZUR Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MILCZARSKI Dariusz ULAWSKI Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 176 Wybory do Rady Gminy w Odrzywole

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 045. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 151 osb, to jest 70,64% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 714; 4) gosw wanych oddano 700; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KWIETNIEWSKA Dorota b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO STPIE Przemysaw PODKOWISKA Ewa c) z listy nr 28 KWW SOLIDARNA GMINA GAJEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAWELEC Jacek b) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA GARCZYSKA Elbieta SOTYSIAK Marian Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KWIATKOWSKI Marek b) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA FORNALCZYK Marian PAPIS Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany:

5.

6.

7.

8.

1. 2. 3. 4.

1.

a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA SIPAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA BROLA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA GAPYS Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA TOMCZYK Jan Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARIANA KMIECIAKA GLIMASISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 177 Wybory do Rady Gminy w Potworowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 312. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 160 osb, to jest 51,28% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 8 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW KUBICZ Danuta Aleksandra

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KOWALCZYK Mieczysaw Kazimierz UROWSKI Andrzej Krzysztof GRZEGORCZYK Zbigniew Bronisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW RUS Jan MALINOWSKI Leszek Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW MILCZARSKI Bogdan WLAZO Marek KOZIE Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW KAIM Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW MILCZARSKI Zbigniew Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW MILCZARSKI Tadeusz Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW STRZAKOWSKI Stanisaw Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

a) z listy nr 25 KWW GMINA POTWORW SZCZEPANIAK Bogdan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNY CEL PRZYSZO SNOPCZYSKI Mariusz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 178 Wybory do Rady Gminy i Miasta w Przysusze Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 631. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 375 osb, to jest 59,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 166; 4) gosw wanych oddano 1 115; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN GIZISKA Teresa JURCZAK Micha Marian WAMIL Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 921; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WILK Micha Grzegorz b) z listy nr 26 KWW PRZYSZO SAMORZDOWA PIERZCHAA Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 323; 4) gosw wanych oddano 1 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TAMIOA Sawomir Jan b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN REK Waldemar

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ZIELISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN WRZESIE Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN CICHAWA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BOMBA Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN KDZIELA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN CHYLAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 768; 5) radnymi zostali wybrani:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE GMIN SUECKA Maria b) z listy nr 27 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE KACPERSKI Rafa Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 179 Wybory do Rady Gminy w Rusinowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 623. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 693 osb, to jest 74,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO GAEK Krzysztof Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PATYNOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOBYKA Wiesaw b) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO SETA Hieronim Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WLAZO Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; gosw wanych oddano 221; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW URBACZYKA GGOROWSKI Jarosaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOC Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LECHOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAPIS Tadeusz Jan b) z listy nr 25 KWW MARKA MODRZECKIEGO KUCHARCZYK Maria Marzena c) z listy nr 26 KWW PRZYSZO RUSINOWA KIETLISKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PZIK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

1) 2) 3) 4) 5)

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SMOLARSKI Tadeusz b) z listy nr 23 KWW URBACZYKA JACIUBEK Dorota Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 180 Wybory do Rady Gminy w Wieniawie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 452. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 097 osb, to jest 69,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 674; 4) gosw wanych oddano 654; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA JAKUBCZYK Mariusz AUGUSTYNIAK Grzegorz b) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA GMINY STRZELCZYK Grayna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STRZAKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA WOCHNIAK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KAZAA Andrzej b) z listy nr 27 KWW CZAS MODYCH PORCZYSKI Piotr MACIEJCZAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO HEBDA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KALWARCZYK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW PRZYSZO SAMORZDOWA SZELIGA Alina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE YCZYSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIELGUS Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; gosw wanych oddano 368; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KORBA Marian KWIETNIEWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 181 Wybory do Rady Gminy Gzy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 136. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 737 osb, to jest 55,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WIDERSKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE EBROWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OLEKSA Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PYTEL Leon

2) 3) 4) 5)

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIERZAN Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZADRONY Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIEGAA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOC Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY GM. GZY SADOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY GM. GZY 5.

CZAPLISKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MF KUMISKA Elbieta Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 77; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSI SZYSZKI FRCKIEWICZ Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY GM. GZY GROCHOWSKI Jacek Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE JAKUBASZEK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENY KOMITET WYBORCZY GM. GZY KACZOROWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 182 Wybory do Rady Gminy Obryte Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 846.

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 738 osb, to jest 71,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KSIAK Andrzej Marian b) z listy nr 21 KWW MIROSAW BARSZCZ JACKOWSKI Rafa Arkadiusz c) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI MROCZKOWSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WINIEWSKI Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KISIEL Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KARCZEWSKA Alina Halina b) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI OLEKSA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

ACH Bogdan Wojciech b) z listy nr 21 KWW MIROSAW BARSZCZ CZY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TADEUSZ SKOCZYLAS SKOCZYLAS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI BORCZYSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO OJEK Andrzej Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PODPORA Sawomir b) z listy nr 22 KWW JAN MROCZKOWSKI CHMIEL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIROSAW BARSZCZ FALBA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 183 Wybory do Rady Gminy Pokrzywnica

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 331. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 672 osb, to jest 50,20% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW DZIERENINA OSTASZEWSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRONCZEWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW DZIERENINA TAPEREK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LUBELSKI Krzysztof Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DZIERENINA OLEWNICZAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; gosw wanych oddano 134; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POBYKOWO DUE MALINOWSKI Pawe Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD MALINOWSKI Leszek b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DURZYSKA Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOSNOWICZ Marzena Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DZIERENINA KAMER Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRL Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAWCZYK Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) 2) 3) 4) 5)

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD KISIEL Mariusz Janusz LELE Grayna Teresa b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ELAZEK Edward Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 184 Wybory do Rady Gminy wiercze Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 787. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 090 osb, to jest 55,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KALINOWSKA Hanna b) z listy nr 22 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE KSICKI Wiesaw CHESTOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OSTRZYNIEWSKI Leszek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BEZPIECZESTWO I ROZWJ KUTNER Julian Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

5.

6.

7.

8.

9.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; gosw wanych oddano 146; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE WIERNICKA Magorzata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CYGASKA Anna Maria b) z listy nr 24 KWW WSZYSCY RAZEM OLSZEWSKA Jadwiga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE ADAMIAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIEMBORSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WGROCKA Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SIONEK Zdzisaw

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE DBSKI Jerzy Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BEZPIECZESTWO I ROZWJ FLONT Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WIERCZE DUDEK Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 185 Wybory do Rady Gminy Winnica Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 261. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 251 osb, to jest 69,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA SKWARSKA Agnieszka Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA SOKOOWSKA Lucyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA ROSTKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GSIOR Zbigniew Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIKOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA KAMISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany:

9.

10.

11.

12.

13.

a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA CHYLISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA PIEKOS Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA NACZ Wiktor Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LASKOWSKI Jan Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA KAMISKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALEWSKI Mariusz OLBRYCH Wiesaw b) z listy nr 21 KWW SAMORZD-POROZUMIENIE GMINY WINNICA JAMUNA Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 186 Wybory do Rady Gminy Zatory

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 781. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 388 osb, to jest 63,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 519; 4) gosw wanych oddano 494; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHUDO Anna STELMACH Adam Jzef b) z listy nr 25 KWW IN "MIESZKACY ZATOR" STRUTYSKA Nina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PRUSINOWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SAWKA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY POTERAJ Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana:

a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY KISIEL Katarzyna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY KISIEL Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LASOCKI Zdzisaw Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZATORY LINKA Mieczysaw Marek b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY BOREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY DAWIDCZYK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY PITKOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE GMINY ZATORY KAMISKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY ZATORY" SZUSTAKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 187 Wybory do Rady Gminy w Godzie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 006 osb, to jest 62,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW WSPLNA GMINA GZD BARAN Jzef b) z listy nr 29 KWW LEPSZA GMINA IWASKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARAN Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WASIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "PRZYSZO" MARCHEWKA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZYMCZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ACZEK Waldemar b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PRYGIEL Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNA GMINA GZD WINIEWSKI Ryszard Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW "PRZYSZO" WIERZBICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SICZEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUT Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYSZO STPIE Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MOSIO Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSZCZOA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 188 Wybory do Rady Miejskiej w Iy Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 791. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 507 osb, to jest 50,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 236; 4) gosw wanych oddano 2 137;

2.

3.

4.

5.

6.

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POSTUA Szymon Kazimierz PAKA Andrzej Sawomir b) z listy nr 28 KWW IANIE ORAWIEC Renata Beata SKROBISZ Jzef Wodzimierz c) z listy nr 31 KWW MODA IA SKIBA Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO NOBIS Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4) gosw wanych oddano 514; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY IA MARKOWICZ Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 759; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 27 KWW RAZEM DLA GMINY IA MACIOS Elbieta Barbara PROKOP Artur Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 819; 4) gosw wanych oddano 790; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WJCIK Agnieszka Marzena WOLSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 432;

7.

8.

9.

1. 2. 3.

1.

2.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W IY KUC Stanisaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W IY STELMACH Waldemar Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DURAZISKI Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 468; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FIONA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 189 Wybory do Rady Gminy w Jastrzbi Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 158. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 046 osb, to jest 59,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KW STOWARZYSZENIA WSI BARTODZIEJE WIERZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW GOSPODARNA GMINA KIEPIELA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAMISKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WJCIK Pawe Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRUSZCZYSKA Marzena Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAZUR Pawe WOLAK Jan Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMALSKI Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

9.

10.

11.

12.

13.

14.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; gosw wanych oddano 164; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WILESKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KUMIERSKI Tadeusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BUZOR Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAPUSTA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE PATOS Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BERLISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; gosw wanych oddano 247; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOSOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 190 Wybory do Rady Gminy w Jedlisku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 464. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 290 osb, to jest 50,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OFIARA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GNIADEK Jan Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OFIARA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRAWO I SAMORZD JEDLISK DOBOSZ Zbigniew Jan

1) 2) 3) 4) 5)

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW RAZEM DLA GMINY JEDLISK UROWSKA Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 809; 4) gosw wanych oddano 777; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE AROK Wojciech Arkadiusz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO LANGIEROWICZ Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PLEWISKI Tomasz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOZOSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW PRAWO I SAMORZD JEDLISK OKRJ Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 377; 5.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JANIEC Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PYREK Wojciech b) z listy nr 30 KWW DECYDUJMY RAZEM WONIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CICHOWLAS Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SULISZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 191 Wybory do Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 455. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 062 osb, to jest 53,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 751; 4) gosw wanych oddano 1 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIOSNA-MICHAEK Marzena FRCZEK Maciej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BOCHESKA Mariola

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA CHRZANOWSKI Jerzy Filip FRCZEK Beata Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA SPASISKI Zbigniew Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA BARAN Katarzyna Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START SIKORA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START WROCHNA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START PASEK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299;

4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA KUROPIESKA Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA SOLECKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 776; 4) gosw wanych oddano 756; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA KARCZ Krzysztof b) z listy nr 27 KWW UCZCIWI NA START LEWANDOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA BORKOWSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19 Wybory do Rady Gminy w Kowali Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 569. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 989 osb, to jest 58,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW INTEGRACJA PITA Arkadiusz, Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; gosw wanych oddano 281; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW INTEGRACJA SZCZSNY Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SULIGOWSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW NTEGRACJA UGOWSKA Lidia, Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CHMIELEWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FRYSZKOWSKI Jan, Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PACHNIEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW INTEGRACJA KAROLIK Teodora, Urszula JANEK Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA CHRULAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WGRZYN Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NTEGRACJA MARCZYKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 959; 4) gosw wanych oddano 937; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GACA Andrzej RYSZEWSKI Janusz, Wodzimierz b) z listy nr 31 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE GBSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 193 Wybory do Rady Gminy w Pionkach Oddzia 1 Dane oglne

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 927. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 680 osb, to jest 46,42% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZYBOWSKI Rafa b) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA GRALSKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA CHRZANOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA TOMASZEWSKI Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LIS Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CHOUJ Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA MOLENDA Rafa Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA DRELA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA WRBEL Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA WRBEL Tomasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWE FORUM OBYWATELSKIE JAROSZEK Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 478; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PACHTA Krzysztof Feliks

b) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA PYRKA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KONOPSKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIROSAWA ZIKA GRALSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 194 Wybory do Rady Gminy w Przytyku Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 517. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 800 osb, to jest 68,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 541; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK SOBL Jacek Adam b) z listy nr 33 KWW RAZEM DLA PRZYTYKA OLSZAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW WSPLNIE DLA GMINY PRZYTYK PIWOWARCZYK Andrzej Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK STANI Sylwester Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 36 KWW SYLWESTRA PODYMNIAKA PODYMNIAK Sylwester Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK LENOWOLSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ZIEMIA PRZYTYCKA GAWIN Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK JDRZEJEWSKI Nikodem WITKOWSKI Jan Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK KORNATOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; gosw wanych oddano 279; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW MARCINA BEDNARKA ZARBSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW GMINY PRZYTYK RADOMSKI Tomasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW GMINA PRZYTYK KOCIOWSKI Sawomir Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW MARCINA BEDNARKA WLAZO Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 239; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JURKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 195 Wybory do Rady Miejskiej w Skaryszewie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 510 osb, to jest 61,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach

1) 2) 3) 4) 5)

1.

2.

3.

4.

5.

Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 975; 4) gosw wanych oddano 1 911; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STASZEWSKA Luiza Maria b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SULIMA Tadeusz Jan c) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI GOWIN Urszula BARASKA Krystyna Barbara SOWA Grzegorz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 980; 4) gosw wanych oddano 965; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FIGURA ukasz Grzegorz b) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI SKRNICKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO UKASIEWICZ Waldemar Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CHOJNACKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIWOSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI KACPERCZYK Alina Donata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW HENRYKA SOMKI ZIBA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI KOS Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI DOMAGAA Piotr Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW IRENEUSZA KUMIGI KICIOR Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 196 Wybory do Rady Gminy Wierzbica Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 029. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 934 osb, to jest 49,00% uprawnionych do gosowania.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 754; 4) gosw wanych oddano 729; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KALUGA Jerzy Stanisaw SIWIERSKI Bogdan Marian b) z listy nr 24 KWW PRAWA WIERZBICA JASTRZBSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 034; 4) gosw wanych oddano 997; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZYEWSKI Maciej Tomasz DZIK Aldona b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CZERWIEC Anna Maria c) z listy nr 25 KWW POKOLENIA RAZEM MATEJSKI Marek Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POKOLENIA RAZEM WAKUA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 485; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZYB Boena Anna b) z listy nr 27 KW STOWARZYSZENIA "NASZA RUDA" SZCZODRY Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 308;

6.

7.

8.

9.

1. 2. 3.

1.

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PISKORZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAJEWSKI Marian Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY POLSKA P. MAJ Sawomir Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW PRAWA WIERZBICA GUD Marian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SMORGIEWICZ Andrzej Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 197 Wybory do Rady Gminy w Wolanowie Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 456. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 002 osb, to jest 61,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 771;

2.

3.

4.

5.

6.

4) gosw wanych oddano 759; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JASKULSKI Emil b) z listy nr 27 KWW TERESY PANKOWSKIEJ PANKOWSKA Teresa Gertruda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SAMBOR Stanisaw Konstanty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE HERNIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOWAREK Bogumi b) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA NIEWOLA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOLISKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MURAWSKI Jacek

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE CZERWISKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GOLISKA Sylwia b) z listy nr 38 KWW CZESAWA GACA GAC Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 30 KWW IRENA WALCZAK WALCZAK Irena Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GIBAA Tadeusz PRAWDA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MKOSA Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 198 Wybory do Rady Gminy w Zakrzewie Oddzia 1 Dane oglne 7.

1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 967. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 128 osb, to jest 57,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW NOWAKOWSKI Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW ZMACZYSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRZYB Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW DBROWSKA Janina Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW GOGOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; gosw wanych oddano 294; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW MORTKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 851; 4) gosw wanych oddano 830; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW GOWACKA Boena Zofia STPIE Roman Ignacy OKOLUS Piotr Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA MORTKA - KOZIE Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW LEWANDOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STAWCZYK Robert Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KPKA Witold

2) 3) 4) 5)

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WJCIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NASZA GMINA ZAKRZEW PLUTA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 199 Wybory do Rady Gminy w Domanicach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 948. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 287 osb, to jest 66,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK URBANEK Jolanta Maria b) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 DBROWSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 UGOWSKI Waldemar Jzef b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WJTA SZULSKA Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; gosw wanych oddano 160; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 WINARSKI Andrzej b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WJTA JAGA Elbieta Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK BARBASIEWICZ Jacek KOWALEWSKA Kinga MYNARCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI NA WJTA KAMISKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 WIELGOSZ Roman Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 DUGOSZ Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW JOLANTY URBANEK

9.

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

MALINOWSKA Maria b) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 URBANEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NIEZALENI 2010 GARWOLISKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 200 Wybory do Rady Gminy Korczew Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 821. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 945 osb, to jest 51,89% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP MIEZIANKO Grzegorz b) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA ROSZUK Barbara Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA WASILEWSKI Andrzej PIRKO Tadeusz Zbigniew 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA TERLIKOWSKI Waldemar Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:

1) 2) 3) 4) 5)

5.

6.

7.

8.

9.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; gosw wanych oddano 353; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP HARRIS Joanna Beata RUTKOWSKI Zdzisaw Antoni b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOZOWSKI Sylwester Eugeniusz c) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA MULARZUK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA KRASUSKI Andrzej Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA LENICZUK Wioletta CIURA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA RACZYSKI Wincenty Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA GRABARSKI Alfred Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAWOMIRA WASILCZUKA

KALINOWSKI Pawe 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 201 Wybory do Rady Gminy w Kotuniu Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 717. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 685 osb, to jest 54,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 158; 4) gosw wanych oddano 1 081; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP JAROSZ Jacek b) z listy nr 22 KWW MIESZKACW GMINY KOTU BENTKOWSKI Micha c) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - NASZA GMINA DRABAREK Anita WYSOCKA-BAT Aneta Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW MIESZKACW GMINY KOTU BRUNIAK Teresa Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KAFARA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KOWALCZYK Renata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; gosw wanych oddano 202; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MIESZKACW GMINY KOTU CHOJECKI Antoni Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - NASZA GMINA PLICHTA Barbara Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MIESZKACW GMINY KOTU CHODOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP KUJAWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MIESZKACW GMINY KOTU SKWIERCZYSKI Artur Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO ADAMCZYK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

1) 2) 3) 4) 5)

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE - NASZA GMINA CHRCIEL Kazimierz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ALTERNATYWA GAJOWNICZEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 202 Wybory do Rady Gminy w Mokobodach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 092. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 276 osb, to jest 55,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 785; 4) gosw wanych oddano 751; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SKUP Dariusz WILISKA Anna b) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO AWECKI Andrzej Stanisaw GIZISKI Mirosaw Kazimierz c) z listy nr 23 KWW BEDNARCZYK BEDNARCZYK Marek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KSIOPOLSKI Tadeusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; gosw wanych oddano 107; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOBYLISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO SKUP Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SKUP Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO DUDEK Andrzej Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KISIELISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO BODYS Zenon WONY Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

9.

Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO MARCISZEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROZWJ I NOWOCZESNO KORZENIEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 203 Wybory do Rady Miejskiej w Mordach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 056. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 962 osb, to jest 58,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 898; 4) gosw wanych oddano 843; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PONAD UKADAMI ZARZECKA Krystyna Maria b) z listy nr 23 KWW SZANSA DLA GMINY FRANCZUK Jolanta c) z listy nr 25 KWW MIASTU I GMINIE ZADRONIAK Elbieta DBSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW SZANSA DLA GMINY DMOWSKI Bartomiej b) z listy nr 25 KWW MIASTU I GMINIE GRZEGORCZUK Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; gosw wanych oddano 232; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MIASTU I GMINIE CHACISKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PONAD UKADAMI UGOWSKI Tomasz b) z listy nr 25 KWW MIASTU I GMINIE DANIELAK Jerzy Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PONAD UKADAMI RADZIKOWSKI Grzegorz Janusz b) z listy nr 25 KWW MIASTU I GMINIE ORZYOWSKI Jarosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW PONAD UKADAMI JEZIERSKA Elbieta Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW PONAD UKADAMI CHACISKI Krzysztof HAWRYLUK Barbara b) z listy nr 23 KWW SZANSA DLA GMINY POGORZELSKA Kazimiera Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 204 Wybory do Rady Gminy Paprotnia

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 203. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 506 osb, to jest 68,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CZARNOCKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP KALICKI Wacaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP NASIOWSKI Jzef Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP KOBYLISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DBROWA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP KAMISKI Mirosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZ WYBR-CZAS NA ZMIANY MYSKI Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP WAKULISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GP CHROMISKI Witold Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW GP GRZESIUA Mariusz CHODOWIEC Andrzej Wincenty SAWICKA Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 23 KWW GP CZAPSKI Leszek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZ WYBR-CZAS NA ZMIANY JEDYNAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOUCHOWSKI Leszek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 205 Wybory do Rady Gminy Przesmyki Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 643. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 952 osb, to jest 57,94% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SOECTW GMINY PRZESMYKI TWAROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 76; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SOECTW GMINY PRZESMYKI RADZIWONKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

4.

5.

6.

7.

8.

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI KONSTANTYNOWICZ Andrzej Julian b) z listy nr 23 KWW SOECTW GMINY PRZESMYKI LEWCZUK Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI CZYCKA Grayna MICHALAK Krzysztof MICHAOWSKI Krzysztof Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI LIPISKI Zenon JASTRZBSKI Bogdan OLDZKI Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD PRZESMYCKI Pawe Marian b) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI CZAPSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI RZEWUSKI Sylwester Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDU GMINY PRZESMYKI KAMISKI Waldemar Andrzej b) z listy nr 23 KWW SOECTW GMINY PRZESMYKI

DBROWSKI Jan Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 206 Wybory do Rady Gminy Siedlce Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 921. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 575 osb, to jest 43,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA GUZEK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 763; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STOPA Dariusz Zbigniew b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA PACHECKI Witold Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW GOSPODARZ W GMINIE CZYCKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GOSPODARZ W GMINIE WALO Mikoaj Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KAMISKI Ludwik Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GOSPODARZ W GMINIE WONIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 549; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CEPEK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 824; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" KUNIARSKI Jacek Piotr b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA WITCZUK Krzysztof Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "GOSPODARZ W GMINIE" DURDA Ireneusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KOC Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; gosw wanych oddano 460; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GOSPODARZ W GMINIE MISIURA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW GOSPODARZ W GMINIE WONICA Leszek Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KRLIKOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 207 Wybory do Rady Gminy w Skrcu Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 733. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 558 osb, to jest 62,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DBROWSKI Tomasz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GIL Ryszard b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA SKRZEC

1) 2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WEREDA Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIDERSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PROCZKA Andrzej Ryszard WINIEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GUZEK Zdzisaw Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "NASZ POWIAT" GARBUS Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA WASZCZAK Waldemar Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 479;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DBROWSKI Witold PIETRAK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DUK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DZIEWULSKI Zdzisaw b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA SKRZEC NIEDZIAEK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OSISKI Zenon Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 208 Wybory do Rady Gminy Suchoebry Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 784. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 187 osb, to jest 57,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY KOMAR JAN BERNARD 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

1) 2) 3) 4) 5)

3.

4.

5.

6.

7.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; gosw wanych oddano 188; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY CHCEL KRZYSZTOF LESZEK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ILCZUK JANUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY OSISKA MAGORZATA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY RYMUZA MIECZYSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY KOMAR MARZENA TERESA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LITWINIAK PIOTR SYLWESTER 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

8.

Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STRUS KAZIMIERZ JANUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY OSISKI ANDRZEJ JERZY 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY KORNE HENRYK ANTONI 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY SOSZYSKI BOGUSAW FRANCISZEK b) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA SOSZYSKI HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP WOOSIEWICZ KAROL b) z listy nr 22 KWW NA RZECZ ROZWOJU GMINY SUCHOEBRY MTEWKA KRZYSZTOF EUGENIUSZ c) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA MDZA PAWE STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 209 Wybory do Rady Gminy w Winiewie

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 469. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 567 osb, to jest 57,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UGOWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM 2010 PSZKIT Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZ POWIAT GRZEGRZKA Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BORKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZ POWIAT ZOCH Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

6.

Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM 2010 DBROWSKI Tomasz PASZTOR Beata Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KW JURZYK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KSIONEK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW RAZEM 2010 WISZNIEWSKI Antoni Marian ORZYOWSKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM 2010 MISIAK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany:

a) z listy nr 22 KWW RAZEM 2010 DBROWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE OKNISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM 2010" JASISKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 210 Wybory do Rady Gminy w Wodyniach Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 241. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 656 osb, to jest 51,10% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KOWALCZYK Micha Kazimierz OSIAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZOSTEK Krzysztof Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; gosw wanych oddano 149; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO POLAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PAWLAK Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BIENIEK Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PATEK Roman Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO GAJOWNICZEK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KLUSKA Grayna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WONY Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; gosw wanych oddano 87; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE POLAK Teresa Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MICHALCZYK Mirosaw Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO MARKIEWICZ Grayna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RYTEL ukasz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DADACZ Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 211 Wybory do Rady Gminy Zbuczyn Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 786. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 705 osb, to jest 64,03% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 12, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 053; 4) gosw wanych oddano 1 022; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

GRKA Sawomir Adam IZDEBSKA Marzanna Marianna SYSIK Izabela Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO RADZIKOWSKI Henryk Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO JASISKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI UANOWSKI Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI RZEWSKI Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO FURMAN Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PROCHENKA Krzysztof

8.

9.

10.

11.

12.

13.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KONDRACIUK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI ELECHOWICZ Sylwester Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO PROKOPIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI GRUDA Jzef Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI LIPISKI Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ROMANA PROCHENKI UGOWSKI Dariusz Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 212 Wybory do Rady Miejskiej Sierpca

1. 2. 3.

1.

2.

3.

Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 437. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 976 osb, to jest 51,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 895; 4) gosw wanych oddano 2 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM STACHURSKI Jerzy Zbigniew MALINOWSKI Adam b) z listy nr 26 KWW ZGODA W SAMORZDZIE JAWOROWSKI Sawomir Wojciech MALANOWSKI Dariusz RUDOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 073; 4) gosw wanych oddano 1 975; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM DUMOWSKI Zdzisaw b) z listy nr 24 KWW SPS 2006 CHRZANOWSKI Marek c) z listy nr 26 KWW ZGODA W SAMORZDZIE OJEK Sawomir Dariusz d) z listy nr 29 KWW NIEZALENI W SAMORZDZIE GIL Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 469; 4) gosw wanych oddano 2 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BUCZYSKI Janusz b) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM MIELCZAREK Wojciech Bogdan c) z listy nr 24 KWW SPS 2006 SZKLARSKA Maria Krystyna RYPISKI Wiesaw Grzegorz d) z listy nr 29 KWW NIEZALENI W SAMORZDZIE CZERMISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SPS 2006 MROCZKOWSKI Zbigniew Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 213 Wybory do Rady Gminy Gozdowo Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 752. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 843 osb, to jest 59,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 730; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIAT Anna Elbieta b) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZDZIE MILLER Zofia c) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE MODZIEY WALISZEWSKI Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM SZELIGA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZDZIE MDRY Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159;

4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CHMIELEWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZDZIE MIERZEJEWSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RATKOWSKI Grzegorz LEMANOWICZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DRZEWOSZEWSKI Ryszard Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM TOMASZEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM KOZOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; gosw wanych oddano 332; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM BOROWSKI Kazimierz Stanisaw b) z listy nr 27 KWW OSIEDLA REMPIN KOWALIK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ZGODA W SAMORZDZIE KOZAKOWSKA Joanna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 214 Wybory do Rady Gminy w Mochowie Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 847. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 374 osb, to jest 69,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMASZEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO OLEWISKA Halina Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO KOZAKIEWICZ Barbara

2) 3) 4) 5)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO JARZBOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW NASZE MOCHOWO WITKOWSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KALKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO SMOEWSKI Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO WINIEWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

WARCZACHOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO RAKOWSKA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO INOCH Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO CIEMIECKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO BORNISKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW KRAJOWA WSPLNOTA SAMORZDOWA GODKOWSKI Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 24 KWW NASZA GMINA MOCHOWO MALANOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 215 Wybory do Rady Gminy Rociszewo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 374. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 308 osb, to jest 68,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 460; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "AKTYWNE CENTRUM" ROKICKA Maria Bronisawa b) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE DYWAL Adam GADZISKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM BORUSZEWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOSZCZYCKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE BANACH Kazimierz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; gosw wanych oddano 265; radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE DZIURLIKOWSKI Witold Jarosaw SIECZKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BARTOSZEWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE SYCH Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SPS 2006 BADACZEWSKI Sawomir Bonifacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KACZOROWSKI Leszek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE KOWALCZYK Grzegorz Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2) 3) 4) 5)

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO CZENIK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW ZGODA W SAMORZDZIE DOBIESZ Dorota Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 216 Wybory do Rady Gminy Sierpc Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 462. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 340 osb, to jest 61,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM KARWOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMASZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM LIPISKI Wojciech

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC KANIGOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC JANISZEWSKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC TRACZYK Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC PESTA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM RZEPECKI Mieczysaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC

10.

11.

12.

13.

14.

15.

RAJEWSKA Maria Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FILANT Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW S W KDZIERSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC KRAJENTA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC BOROWSKI Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW NIEZALENI GMINY SIERPC KULIGOWSKI Kazimierz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany:

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SOLKA Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 217 Wybory do Rady Gminy Szczutowo Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 562. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 363 osb, to jest 66,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM BIEKOWSKI Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MURAWSKI Adam Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DUDA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO DBROWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 300;

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOPCISKI Zbigniew b) z listy nr 25 KWW NIEZALENI I PRAWORZDNI SZAKUCKI Tomasz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PAPROCKI Tomasz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE STANKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMOROWSKA Anna b) z listy nr 28 KWW NASZE SPRAWY KAPUCISKI Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MAKA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO SZLOMKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE CENTRUM PIJANKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RATUSZNY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 218 Wybory do Rady Gminy Zawidz Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 524. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 666 osb, to jest 66,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BANACH Adam GIZISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ABOWO

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MARECKA Ewa Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GOBIEWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO WASILEWSKA CICHOCKA Regina Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KARWOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ORGANIAK Maria Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NOWAKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

a) z listy nr 25 KWW MOTKOWIANIE ZIELISKA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZABOROWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIKOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAJEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW SAMORZDNI SZPIEG Anna Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO KARWOWSKA Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 176;

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE UCHOWSKI Sawomir Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 219 Wybory do Rady Gminy Brochw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 222. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 598 osb, to jest 49,60% uprawnionych do gosowania. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "ROZWJ" PRZYGODA Andrzej WJCIK Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIRKOWSKA Aniela Jolanta b) z listy nr 24 KWW ROZWJ JAKUBOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE FIJOEK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE DOBROWOLSKI Stefan

b) z listy nr 24 KWW ROZWJ STPIE Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ KUBIAK Bogdan Roman SZYMASKI Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ JACZYSKI Stanisaw Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KAPAKA Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PIOTROWSKA Halina Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWJ KOECKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani:

a) z listy nr 24 KWW ROZWJ JAREMA Krystian SKRZYNECKA Boena Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 220 Wybory do Rady Gminy Iw Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 014. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 611 osb, to jest 52,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MODRZEJEWSKI Waldemar Jan b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 ORLISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAKOWIAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZAWADZKI Jan Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MIKOAJCZYK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; gosw wanych oddano 187; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KARPISKI Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 419; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIENTARA Jakub Jacek b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 KAMISKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE 2010 BARTOSIAK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW SOCHACZEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA CIELAK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMASZEWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KORNACKA-BARTOS Anna Jadwiga

2) 3) 4) 5)

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NOWACKI Jerzy Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIENTARA Ryszard UAROWSKA Gabriela Walentyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 221 Wybory do Rady Gminy Modzieszyn Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 895 osb, to jest 43,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAKOWIAK Henryk b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ PIETRZYK-POUBISKA Monika Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN ORLISKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545;

4.

5.

6.

7.

8.

4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN DRZEWIECKI Zbigniew Marek BRYSKA Wiesawa b) z listy nr 25 KWW SOCHACZEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA SAMSON Wiesaw c) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ DUPLICKA Gabriela Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN UKASIK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN KORNACKI Andrzej Marek CIURZYSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GAJEWSKA Halina Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN OLCZAK Wiesaw Tadeusz JURAS Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 120;

9.

1. 2. 3.

1.

2.

3.

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW PRZYMIERZE 2010 ZIELISKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROZWOJU GMINY MODZIESZYN TRYBU Grzegorz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 222 Wybory do Rady Gminy w Nowej Suchej Oddzia 1 Dane oglne Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 999. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 963 osb, to jest 59,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BUCZEK Jan Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE RUMISKI Dariusz b) z listy nr 28 KWW BZURA 2010 NOWISKI Alfred Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOKI SMYCZEK Renata Mariola BACZYSKI Piotr Robert MECHECKA Magorzata KOSMALSKA Barbara Urszula

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOWALSKI Czesaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WOOWCZYK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOKI BUCZEK Jolanta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOKI MIKULSKI Mariusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 KACZMARCZYK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MACIEJA MOKI

MALISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BASZCZYK Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 JELONEK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 223 Wybory do Rady Gminy Rybno Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 753. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 493 osb, to jest 54,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 WOEK TOMASZ MARIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY SOMISKA ANETA MONIKA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY KIEBASA MARIAN EUGENIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 FELCZAK ARTUR ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LEWANDOWSKI JZEF STEFAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 PRZYBYLSKI PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY CAPISKI DARIUSZ SYLWESTER 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY ZITEK MIECZYSAW STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 112;

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW PRZYMIERZE 2010 NOWAK ANDRZEJ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY ZYDLEWSKI STANISAW LUCJAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY FIDRYCH AGNIESZKA WASIELEWSKI ADAM JDRZEJCZAK HENRYKA ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE TOMASZEWSKI JERZY ALEKSANDER b) z listy nr 24 KWW RYBNO - DOBRO GMINY KOBYLASKI WOJCIECH 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 224 Wybory do Rady Gminy Sochaczew Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 473. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 501 osb, to jest 46,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2 Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE SITARSKI Zbigniew Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WIKLISKI Czesaw Jan ZIELISKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MACIEJSKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 657; 4) gosw wanych oddano 626; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MATUSZEWSKA Zofia Helena NOWAK Mirosaw Robert b) z listy nr 26 KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ KRAJEWSKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NAGOWSKA Sawa Ryta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE BRODOWSKI Andrzej b) z listy nr 24 KWW SOCHACZEWSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA SOKOOWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; gosw wanych oddano 295; radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KRAKOWIAK Gabriel Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE NITEK Grzegorz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE GRABOWSKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ZIELISKI Sawomir Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE MISIAK Stanisaw Hilary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 225 Wybory do Rady Gminy Teresin Oddzia 1 Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 829. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 391 osb, to jest 49,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

2) 3) 4) 5)

1) 2) 3) 4) 5)

2.

3.

4.

5.

6.

wybory odbyy si; gosowanie przeprowadzono; liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; gosw wanych oddano 378; radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW "CZAS KOBIET CZAS TERESINA" OLEJNIK Danuta Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 336; 4) gosw wanych oddano 1 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NIEZALENI PLUS ZDROWIE GIGIER Antonina Joanna KAMIERCZAK Lech LIWISKI Ryszard b) z listy nr 27 KWW SAMORZDNO - TERESIN 2010 DBSKA Ewa Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 667; 4) gosw wanych oddano 664; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW NIEZALENI PLUS ZDROWIE BIEDERKA Zbigniew Micha MITROWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 29 KWW CZY NAS GMINA TERESIN KACPRZAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NIE