Borang Kaji Selidik Kajian Pengajaran Guru Bukan Opsyen Pengajian Sosial Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Matapelajaran Kajian Tempatan / Pendidikan Sivik dan Kenegaraan

Assalamualaikum/Salam sejahtera,  Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang kesan pengajaran guru bukan dari opsyen Pengajian Sosial dalam proses P&P bagi matapelajaran Kajian Tempatan dan juga PSK.  Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik memperoleh data yang diperlukan.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: 2. Umur: [ ] Lelaki [ ] Perempuan

__________ tahun

3. Jawatan: [ ] Guru Sekolah (sila nyatakan) ________________________ [ ] Pegawai Pendidikan di Jabatan/Kementerian Pelajaran [ ] Pelajar [ ] Lain (sila nyatakan) _________________________________ 3. Kelayakan Perguruan/Pendidikan: [ ] Sijil (sila nyatakan) __________________________________ [ ] Diploma (sila nyatakan) ______________________________ [ ] Sarjana Muda (sila nyatakan) __________________________ [ ] Lain (sila nyatakan) _________________________________ 4. Anda keluaran Institusi Pendidikan : [ ] IPG/Maktab Perguruan [ ] Universiti [ ] KPLI [ ] Lain (sila nyatakan) ________________________________

4. Pengkhususan Matapelajaran: [ ] Matapelajaran major (sila nyatakan) ________________________ [ ] Matapelajaran minor (sila nyatakan) ________________________ 5. Pengalaman mengajar: __________ tahun

1

Sabah 11. 5. 2. 4. Kategori sekolah tempat berkhidmat: [ ] Bandar [ ] Pinggir Bandar [ ] Luar Bandar 8. Pulau Punang 10. 3. Perlis 9. Darjah anda pernah mengajar Kajian Tempatan/PSK: [ ] Darjah 4 [ ] Darjah 5 [ ] Darjah 6 11. Sekiranya anda bukan guru Kajian Tempatan / PSK. Matapelajaran utama yang diajar di sekolah sekarang: [ ] Bahasa Melayu [ ] KT/PSK [ ] Bahasa Inggeris [ ] Sains [ ] Matematik Lain-lain : [ ] Pendidikan Islam 9. 6. adakah anda berminat untuk mengajar matapelajaran ini jika anda di beri peluang sedemikian? [ ] YA [ ] TIDAK 10a.Persekutuan 8. Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak ] KOD NEGERI 7. Pengalaman mengajar Kajian Tempatan/PSK : ______________ tahun 10. Selangor 13.6. Anggaran tahap pencapaian pelajar di dalam kelas anda mengajar Kajian Tempatan/PSK: [ ] Cemerlang [ ] Sederhana [ ] Kurang baik [ ] Pelbagai 12. Negeri tempat berkhidmat (sila rujuk kod negeri): [ 1. 7. Apakah masalah yang dihadapi ketika mengajar matapelajaran Kajian Tempatan/PSK? [ ] Kekangan bahan [ ] Tahap kognitif murid rendah [ ] Kekangan masa P&P [ ] sokongan pihak sekolah [ ] Minat murid [ ] Lain (sila nyatakan)___________________________________ 13. Adakah anda menggunakan Bahan Bantu Mengajar ketika sesi P&P berlangsung? 2 .Wil. Darjah anda mengajar KT/PSK sekarang: [ ] Darjah 4 [ ] Darjah 5 [ ] Darjah 6 10b. Sarawak 12. Terengganu 14.

Pada pandangan anda. sila nyatakan cadangan peruntukan masa yang sesuai. adakah wajar matapelajaran ini perlu diberi peruntukan masa yang lebih? [ ] YA [ ] TIDAK 19. Adakah anda menggunakan kaedah permainan ketika proses P&P? [ ] YA [ ] TIDAK 17. apakah kaedah permainan yang anda gunakan? i. adakah anda berminat untuk menghadiri mana-mana kursus bagi matapelajaran ini? [ ] YA [ ] TIDAK 25. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan matapelajaran ini antara matapelajaran yang penting bagi murd-murid. Jika YA. apakah BBM yang anda gunakan? [ ] Kad imbasan [ ] Surat khabar [ ] OHP/LCD [ ] Lain (sila nyatakan)_______________ 15. Jika TIDAK. Pada pendapat anda. Jika YA. Adakah anda menggunakan kaedah berkumpulan ketika proses P&P? [ ] YA [ ] TIDAK 16._____________________ iii.[ ] YA [ ] TIDAK 14. _____________________ ii. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ 3 . Jika YA. [ ] 3 kali seminggu [ ] 4 kali seminggu [ ] Lain (sila nyatakan) ___________________________________________ 20. berapa kali anda pernah menghadiri kursus? [ ] 1-2 kali [ ] 5-6 kali [ ] 3-4 kali [ ] Lain (sila nyatakan)_______________ 24. Jika YA. adakah wajar untuk mengekalkan matapelajaran ini? [ ] YA [ ] TIDAK 21. Adakah anda pernah menghadiri mana-mana kursus Kajian Tempatan/PSK? [ ] YA [ ] TIDAK 23. Nyatakan alasan anda. adakah anda bersetuju untuk menjadikan matapelajaran ini sebagai matapelajaran teras? [ ] YA [ ] TIDAK 22. Jika YA. ____________________ 18.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful