You are on page 1of 95

TANRILARIN ARABALARI Chariots of the Gods ERICH VON DNIKEN NDEKLER GR..

3 BIRINCI BLM: EVRENDE AKLL YARATKLAR VAR M? 4 IKINCI BLM: UZAY GEMIMIZ O DNYAYA ININCE 7 NC BLM: AKLANAMAYANN IMKN D DNYAS 11 DRDNC BLM: TANR BIR ASTRONOT MUYDU? 22 BEINCI BLM: GKLERDEN GELEN ATE SAAN SAVA ARABALAR28 ALTNC BLM: ESKI HAYAL ve MASALLAR M, YOKSA ESKI GEREKLER MI? 33 YEDINCI BLM: ESKI HARIKALAR M YOKSA UZAY YOLCULUU MERKEZLERI MI? 43 SEKIZINCI BLM: PASKALYA ADAS KU ADAMLARN LKESI 51 DOKUZUNCU BLM: GNEY AMERIKA'NN DERIN SRLAR ve BAKA GARIPLIKLER 55 ONUNCU BLM: DNYANN UZAY DENEMELERI 61 ONBIRINCI BLM: DORUDAN HABERLEME IIN ARATRMALAR 72 ONIKINCI BLM: YARN 80 GR Bu kitab yazmak cesaret isteyen bir iti; okumak da ayn ekilde cesaret isteyecektir. Kapsad kuramlar ve kantlar, geleneksel arkeolojinin zenle kurulmu mozaik yapsna uymad iin, belki bilginlerimizce 'sz edilmemesi gereken' kitaplar snfna sokulacaktr. Gemiimizi aratrmann, geleceimizi aratrmaktan ok daha ekici ve servenli olabilecei gerei karsnda halk, belki kabuuna ekilip orada kurduu dnyada yaamay seecektir. Ne olursa olsun, binlerce, milyonlarca yl geriye uzanan gemiimizin tutarszlklarla dolu olduu gerei, kesinlikle koruyacaktr. Gemi, ilkel dnyamz, ii adam dolu uzay arabalaryla ziyaret eden bilinmeyen tanrlarla doludur; akl almaz teknik yeteneklerin var olduu, gnmzde ise ancak bir blm yeniden bulunan bilgilerin gizlendii bir gemi... Arkeoloji derseniz, o da tutarszlklar iindedir. nk binlerce yllk elektrik pilleri, platin kopal kusursuz uzay giyimleri iinde garip yaratklar, kk elektronik beyinlerin bile zemedii on be basamakl saylar yeni kazlarda ortaya kmaktadr. Bunlar yapm olmas gereken ilkel insanlarn, bylesine inanlmaz bilgileri nereden elde ettikleri sorusu ister istemez kiinin aklna taklmyor mu? Tutarszlklar din alannda da srp gitmektedir. yle ki, btn dinler szlemi gibi, insanoluna yardm ve kurtulu vaat ederler. lkel tanrlar da ayn eyler iin sz verirler. Ama niin verdikleri sz tutmazlar; niin son derece modern silhlarn ilkel insanlara kar kullanrlar; niin onlar yok etmeyi tasarlarlar?

Binlerce yldr kurulmasna allan inanlar dnyasnn artk yklaca dncesine alalm. Birka yllk dikkatli aratrma, hepimizi rahatlatan zihin kurumlarn yerle bir etmeye yetiyor; gizli toplumlarn kitaplklarnda sakl duran bilgiler birer birer gn na kyor; uzay a gizlilikler a olma niteliini yitiriyor ve yldzlar hedef alan uzay yolculuklar, gemile aramzda kalan uurumlar kapatmaya balyor. Tanrlar, rahipler, krallar, kahramanlar bu uurumun karanlklarndan kyorlar. Gemiimizi gerekten eksiksiz renmek istiyorsak, onlar gizledikleri srlar aklamaya zorlamalyz. Bu nasl yaplabilir? Arkeolojik aratrmalar modern laboratuvarlar stlerine almaldr! Arkeologlar tarihsel yerleme kalntlarn, stn duyarlkl l aralaryla yeniden incelemelidirler! Ve gerei arayanlar, btn kurumlara kukuyla bakmaya koyulmaldrlar! On bin yl ncesinin insan iin uzay yolculuu bir sorun deil, bir gerekti! Bunun ispat, karanlk gemite tanrlarn braktklar ve bugn anlamn zmeye altmz saysz izlerdir. Evet, pek uzak alarda uzayllarn dnyamz ziyaret ettiklerini ileri sryorum! Bu dnya d akll yaratklarn kimler olduklarn ya da hangi gezegenden geldiklerini henz bilmiyorum. Ancak; o ada yaayan insans yaratklar kitle halinde yok ettiklerine ve yeni, belki de ilk, 'homo sapiens'i rettiklerine kesinlikle inanyorum. Bu iddia tmyle devrimcidir; kusursuz gibi grnen zihin kurumlarn temelinden sarsmaktadr. Amacm, bu iddiann delillerini gzler nne sermektir. Kitabm birok kiinin cesaret vermesi ve ibirliiyle hazrlanabildi. Son birka yldr yzm gremeyen karma anlayll iin, binlerce mil bana yol arkadal eden Hans Neuner'e aksamasz ve deerli yardmlar iin, Dr. Stehlin ve Louis Emrich'e srekli destek olular iin teekkr etmek isterim. Ayrca bana, Bilimsel ve Teknik Aratrma Merkezlerini gezdiren Houston ve Huntsville NASA tm personeline, Prof. Dr. Werner von Braun, Prof. Dr. Willy Ley ve Bert Slattery'e ve dnyann eitli blgelerinde benden yardm ve desteklerini esirgemeyen insanlara teekkr bir bor bilirim. ERICH VON DNIKEN BRNC BLM:EVRENDE AKILLI YARATIKLAR VAR MI?

YRMNC YZYIL NSANI, trnnevren dekitek rnei midir? Baka yldzlardan gzmzle grebileceimiz rnekler gelmedii srece bu soruya verilen, Evet,dnya mz, zerinde insan yaayan tek gezegendir! karl geerli ve inandrc kalacaktr. Ancak son aratrma ve bulgulardan ortaya kan gerekler dikkatle incelendiinde, soru iaretleri ormannn bydke byd grlecektir.

Astronomlar bulutsuz bir gecede plak gzle 4500 yldz grlebileceini sylyorlar. Kk bir gzlem evi teleskopu bu sayy iki milyona karabiliyor. Modern yanstc teleskoplarca, Samanyolunu oluturan milyarlarca yldzn n gzlemciye getirmek gcnde. Ancak, evrenin heybetli lleri asndan Samanyolu, ok daha byk bir yldzlar sisteminin ufack bir parasdr. Bu sistem yirmiye yakn galaksiden oluur ve yarap bir buuk milyon k yldr. (1 k yl, n bir ylda ald yoldur ve 300.000 x 60 x 60 x 24 x 365 = 9.460.800.000.000 kilometreye eittir). Ancak bylesine korkun bir sayyla anlatlan bu sistem bile, elektronik teleskoplarn gsterdii nebulalarn bykl karsnda kck kalr. Astronom Harlow Shapley, teleskoplarmzn gr alan iinde yaklak olarak (100.000.000.000.000.000.000) yldz bulunduunu ve bunlarn binde birinde gezegenler sistemi bulunduunu tahmin ediyor. Bu tahminin temelinden hareketle, sz konusu yldzlarn binde birinde hayat iin gerekli koullar olduunu kabul edersek, geriye (100.000.000.000.000) yldz kalyor. Peki, bunlarn kanda hayata uygun atmosfer var? Binde birinde mi? yleyse (100.000.000.000) yldz hayat iin gerekli atmosferi tayor demektir. Daha ileri giderek, bunlarn binde birinde hayatn ortaya ktn dnrsek, u anda stnde hayat olan 100 milyon gezegen bulunduu anlalr. Bu hesaplar, gnmzn tekniiyle yaplan teleskoplarn gsterdii yldzlar temel alnarak yaplmtr. Bu arada tekniin her gn gelimeler gsterdii unutulmamaldr. Biyokimyac Dr. S. Miller'in varsaymn izlediimizde hayatn ve hayat iin gerekli koullarn, birtakm baka gezegenlerde daha abuk gelimi olabileceini grrz. Bu varsaym kabul edersek, 100.000 gezegende, bizimkinden daha gelimi uygarlklarn bulunduunu da kabul etmemiz gerekir. Tannm bilim adam, yazar ve W. von Braun'un arkada Prof. Dr. Willy Ley, New York'taki konumamzda grlerini yle aklad: Yalnz Samanyolu'ndaki yldzlarn says 30 milyar kadardr. Gnmz astronomi bilginleri, bunlarn 18 milyarnda gezegenler sistemi bulunduunu kabul ederler. Gezegen sistemleri arasndaki uzakln, gezegenlerin ancak yzde birine bir yldz yrngesine girme olana tandn dnelim. Bu durumda, hayat destekleyecek gte 180 milyon gezegenle kar karya kalrz. Bunlarn yzde birinde de hayatn gerekten ortaya ktn dnrsek, geriye 1.800.000 gezegen kalr. zerinde hayat bulunan gezegenlerin yine yzde birinde Homo Sapiens'e eit akl dzeyindeki canllarn yaadklarn kabul edersek, Samanyolunda 18.000 uygarlk olduu ortaya kar. Samanyolu'ndaki yldz saysnn son saymlarda 100 milyara kt gz nnde tutulursa, Prof. Ley'in dikkatle yapt hesaptaki uygarlk says byk apta artar. topik saylar ya da bilinmeyen galaksileri katmakszn yaplan yukardaki tahmini, biraz daha ilerletebiliriz ve 18.000 gezegenin en az yzde birindegerekten hayat olduunu ileri srebiliriz.

Dnyaya benzer gezegenleri var olduu, gerek hesaplar, gerekse bilimsel aratrmalar sonucu, kuku tanmaz bir duruma gelmitir. Ancak hayat destekleyen koullarn ille dednya nnkilerle zde olmas gerekmez. Hayatn yalnz dnyadaki koullar altnda gelitii dncesi oktan rtlmtr. Oksijen ve su olmaynca hayat da olmaz inanc tmyle yanltr. yle ki dnyamzda bile oksijene gerek duymayan canllar vardr. Anaerobik bakteri ad verilen bu yaratklara oksijen, ldrc etki yapmaktadr. Neden uzayda ayn ekilde yaayan gelimi trler bulunmasn? almalarn pek yakn tarihlere kadar dnyamz zerinde younlatran aratrmaclar, gezegenimizi hayat iin 'ideal' olarak nitelendirmilerdi. Bol bol suyu, tkenmeyen oksijeni, organik yollarla kendiliinden yenilenen doas ve ne ok scak, ne ok souk iklimiyle dnyamz, bu nitelii hak eder grnyordu. yi ama hayatn douu ve gelimesi bylesine kat kurallarla snrlandrldnda, ortaya kan artc durumlara ne demeli? Bilginler,dnya da iki milyona yakn deiik canl trnn bulunduunu tahmin ediyorlar; bunlarn bir milyon iki yz bini bilimsel olarak tannyor. Ancak, tannanlar iinde birka bin trn, bugn geerli kurallar gereince,yaam amas gerekiyor! Bu durumda, hayat iin gerekli koullar belirleyen yasalarn yeni batan ele alnp incelenmelerinden baka kar yol yoktur. Normal olarak yksek radyoaktiviteli sularn mikroptan arnm olaca dnlebilir. Ne var ki birtakm bakteri trleri, nkleer reaktrlerievre leyen Dr. Siegel'in yapt bir deney ise korku vericidir: Siegel, Jpiter'in atmosferini laboratuvarnda yaratarak, birtakm bakterileri burada retmeyi denemitir. Bilindii gibi Jpiter'in atmosferi, bizim anladmz biimde hayat iin hi bir uygunluk gstermemektedir. Bununla birlikte Siegel'in bakterileri, amonyak, metan ve hidrojene ramen lmemi ve remelerini srdrmlerdir. Bristolniversite si entomoIojistlerinden[1]Hinton ve Blum'un deneyi de ayn oranda rktcdr. Bu bilim adamlar, bir tatarck trn birka saat 100 santigrad sda kuruttuktan sonra,uzay kadar souk olan sv helyuma atmlardr. Daha sonra yksek s vererek doal hayata dndrdkleri hayvancklar hi bir ey olmam gibiyaam alarn srdrmler, hatta 'salkl' yavrular bile dourmulard! Bunlarn dnda yanardalarda yaayan, ta yiyen, demir reten bakteri trleri de tannmaktadr. Soru iaretleri orman bydke bymyor mu? Birok aratrma merkezinde deneyler srdrlrken, hayatn hi bir zamandnya mz koullaryla snrlandrlamayacann delilleri de artmaktadr.Dnya yzyllar boyu, yerkreyi yneten koullar ve yasalarevre sinde dnp duruyor. Bu inan, allm l ve dnce sistemlerini benimseyen aratrmaclarn gzlerine her eyi bulank ve titrek gsteren bir gzlk gibi yerleti.Uzay incelenirken de karlamayan bu gzlk yznden, a aan dnrlerden Teilhard de Chardin,uzay da ancak 'hayal'in gerek olabileceini ileri srd!

Eer baka gezegenlerde yaayan akll yaratklar da bizim gibi dnyorlarsa, kendi hayatlar iin gerekli koullar, btn evren iin geerli sayyorlar demektir. Bylece bizim anladmz biimde bir hayat iin kesinlikle ldrc olan 150, 200 derece sda yaayan yaratklar, evrende hayat izi ararken 150 dereceyi de birlikte arayacaklardr. Tpk bizim gemiimizi aydnlatmaya abalarken kullandmz mantk gibi... u, ya da bu zamanda ortaya kan her atak dnceye topya gzyle baklr. Ama gnlk gerekler arasna giren topyalar saylamayacak kadar oktur! Burada verilen rnekler en uzak ihtimalli trden olmakla birlikte, bugn kavramakta glk ektiimiz birtakm kavramlar aklannca, gerek durumuna gireceklerdir. O zaman tm engeller yklacak ve insan,evren in gizli tuttuu bilgilere bir adm daha yaklaacaktr. Gelecek kuaklarevren de bugn hayal edemediimiz lde deiik trden canllar bulacaklar, biz orada olmasak bile,evren deki tek akll yaratk olmadklarn, hele hi de en eski yaratk olmadklarn kabul edeceklerdir. Ya sekiz ya da on iki milyar olarak bilinen evrenden kopup gelen gktalar, mikroskoplarmzn altna organik bileimlerin, izlerim getirmektedirler. Milyonlarca yllk bakteriler yeniden hayat kazanrken, uzaydaki saysz gnelerden kan sporlar, boluu aarak gezegenlerin ekim alanna kaplmaktadrlar. Milyonlarca yldr sregelen dnemlerde, yeni hayat trleri yaratlmakta ve gelimektedir. Bu arada yerkrenin her yanndan toplanan saysz ta rneklerinin incelenmesi, dnyamzn drt milyar yl nce meydana geldiini ortaya karmtr. Ne var ki bilimin tek bildii ey, bir milyon yl kadar nce,' insan andrr birey 'in dnyada yaaddr! Ve dev zaman nehrine, ar almalar, byk servenler ve geni apta merak karlnda kurduu baraja ancak 7000 yllk bir insanlk tarihi toplayabilmitir. Evrenin milyarlarca ylla llen gemii karsnda bu say gln kalmyor mu? nsann bugnk durumuna gelebilmesi iin 400.000 yl gemesi gerekmiti. Neden baka gezegenler bize benzeyen ya da benzemeyen varlklarn gelimesi iin daha elverili koullar salamam olsun? Neden baka bir gezegende bize eit ya da bizden stn 'rakipler' bulunmasn? Birtakm kestirme karlklarla bu sorular hasralt edilemez! Gemite yklmaz grnen yasalara bugn glnd unutulmamaldr. Szgelii, yzlerce kuak dnyann dz olduu inancndayd. Binlerce yl gnein dnyann evresinde dnd ileri srld. Bugn bile, Samanyolunun merkezinden 30.000 k yl uzakta, sradan, minicik bir gezegen olduu ispatland halde, dnyann, her eyin merkezi olduuna inananlarmz var. Uzay aratrmalarnda elde ettiimiz bilgiler, evren karsndaki kklmz ve deersizliimizi oktan ortaya koymutur. Ancak geleceimizin evrende gizli olduu gerei, deerinden bir ey yitirmemitir. Gelecee yle bir bakmadan, gemii tarafszlk ve itenlikle aratrma gcn bulabileceimizi sanmyorum... KNC BLM:UZAYGEMMZ ODNYAYA NNCE

TM KURGU-BLM yazarlarnn bykbabas saylan Jules Verne bugndnya ca nl bir yazardr. Fantezileri oktan kurgu-bilim olmaktan km, seksen gnde yaplabileceini dnddnyaevre sindeki yolculuk, astronotlarca seksen alt dakikaya indirilmitir. Biz de, bu ileri grl yazarn yntemini izleyerek,uzay gemisiyle ileride yaplacak bir yolculukta neler olabileceini dnmeye alalm. Elbette szn ettiimiz yolculuun gereklemesi, Jules Verne'in dlerinin gereklemesinden ok daha ksa bir sre alacaktr. Bununla birlikte,uzay gemimizin 150 yl sonra bilinmeyen bir yldza gitmek iindnya dan ayrldn dnelim: Gemimiz, deniz ar gemiler byklnde ve 99.800' yakt olmak zere, 100.000 ton kalk arlnda olsun. mknsz m? Hi sanmam! Daha bugnden para para yrngeye sokulan uzay gemileri, dnya evresinde dolarlarken birletirebiliyor. Hem bu birleme ilemi yirmi yldan az bir sre sonra gereksiz kalacak; nk aya inecek dev gemileri yerde hazrlamak bir sorun olmaktan kacak. stelik yarnn roket atma ilemi iin srdrlen temel aratrmalar, tam yolla ilerliyor. Bu aratrmalardan anlaldna gre, gelecein roket motoru, gcn nkleer enerjiden alacak ve k hzna yakn bir hza ulaacak. Ayn alandaki yeni atlmlar arasnda uygulama imkn, basit paralar zerinde yaplan fiziksel deneylerle ispatlanan'Foton Roketi' de var. Gvdesinde tad yakt, roketi k hzna ylesine yaklatryor ki, greliliin her etkisi, zellikle frlatld yerle, kendisi arasndaki zaman fark aka grlebiliyor. Roket alnca yakt elektromanyetik radyasyona dnyor ve salkm biimi bir itici g olarak, k hzyla gvdeden ayrlyor. Teorik olarak bu sistemle donatlm bir uzay gemisinin k hznn %99'una ulamas gerekir ve bu hz, gne sistemimizin snr kaplarn ardna kadar amak iin yeterlidir. Akllara durgunluk veren bir dnce!... Ancak yeni bir an belkemii saylabilecek olan yirminci yzyl insan, bykbabasnn tank olduu ve akl almaz bulduu tren, elektrik telgraf, otomobil ve uak gibi teknolojik gelime rnlerinin, bugn olaanst bir yan kalmadn aklndan karmamaldr. Ayn ekilde kendisi de ilk radyo yaynlarna, renkli televizyondan izlenen ilk uzay yolculuklarna ve dnya evresinde dnp duran uydulara tanklk etmi, her halde birounu akl almaz bulmutu. Kukusuz onun ocuklarnn ocuklar gezegenler aras yolculuklara kacaklar ve niversitelerin teknik blmlerinde kozmik aratrmalar yapacaklardr. Gelelim hedefi uzak bir yldz olan uzay gemimiz yolculuuna: Her eyden nce gemi tayfasnn, vakit ldrmek iin ne gibi yollar tuttuunu dnmeye alalm. nk Einstein'n zafiyet Teorisine gre k hznn hemen altnda yol alan bir uzay gemisinde zaman, dnyada kalanlara gre ok daha yava geer. nanlmaz gibi grnyor ama, uzay gemimiz k hznn %99'una varan bir hzla gidiyorsa, dnyada geen bir yzyla karlk, geminin iinde ancak 14,1 yl geiyor demektir. Uzay yolcularmzla, dnyada

kalanlar arasndaki zaman farkn, Lorentz deitirgelerinin verdii aadaki formlle hesaplayabiliriz:

(t: uzay yolcularna gre zaman,T : dnyadaki zaman,v : uu hz,c : k hz.) Uzay gemisinin uu hz da, Prof. Ackeret'in kurduu temel roket denklemlerine gre hesaplanabilir:

v: ivme,w : frlatma hz,c : k hz,t : kalktaki yakt arl.) Zaman byle ar ar akp giderken gemi adamlar hem grevleri gerei hem de vakit ldrmek iin, yanndan getikleri gezegenleri inceleyerek, onlarn yerlerini belirleyecek, grnt analizleri yapacak, yerekimlerini hesaplayacak ve yrngelerini leceklerdir. Son olarak da koullar dnyamza en ok benzeyen bir gezegeni ini yeri olarak seeceklerdir. Bunda ama, tkenmeye yz tutan yaktlarn yenilemektir. nilecek gezegenin dnyamza ok benzediini kabul edelim. Daha nde de belirttiim gibi, bunun olmamas iin hi bir neden yoktur. Gezegen, dnyamzn 8000 yl nceki durumuna benzememekte ve zerinde uygarlk da ayn aamay yaamaktadr. Elbette btn bunlar initen nce, gemideki aralarla belirlenmitir. nilecek alan, 'blnebilir madde kaynaklarna'en yakn olan blgedir. Gemideki aralar, uranyum madenlerinin hangi da sralarnda bulunabileceini de gvenilir ve abuk bir biimde gsterirler. ni tasarlanan biimde gerekletirilir. Gemi adamlarnn gzne arpan ilk ey, tatan aralar yapan, mzraklarla vah hayvan avlayan, otlaklarda koyun ve kei srleri gden, ilkel biimde anak mlek ve ev gereleri yapan birtakm yaratklar olur. Acaba bu ilkel yaratklar, gkten inen canavar ve iinden kan garip eyler hakknda ne dnrler? Her halde ilk yapacaklar ey yerlere kapanp yzlerini topraa gizlemek olacaktr. O gne kadar aya ve gnee tapmlardr. Ama imdi olan, korkun bir eydir: Tanrlar gkten inmilerdir! Olayn ilk heyecan geince, ilkel yaratklar bir kaya ardna geip olan biteni izlemeye koyulurlar. Az telerinde kafalarnda ubuklu apkalar tayan, (antenli balklar); geceyi gndze evirebilen (ldaklar) tanrlar harl harl almaktadrlar. Yabanclar hi g harcamadan ge ykselirken (roketli kemerler) gezegen sakinleri neredeyse kk dillerini yutarlar. Bilinmeyen 'hayvanlar' homurdana vzldaya gkte umaya balaynca da (helikopterler ve her ie yarayan tatlar) yzlerini yine topraa gmerler. Son olarak tyler rpertici bir 'bumm'sesi duyulur (deneme patlamas). Yaratklar il yavrusu gibi dalarak maaralarna karlar. Artk astronotlarmz onlarn gznde yce birer

tanrdr. Gnler geer. Uzay adamlar youn almalarn srdrrler. Bir gn rahipler ve byclerden oluan bir topluluk tanrlarla iliki kurmak iin, ilkel igdleriyle kestirdikleri bakana yaklarlar. Yanlarnda konukseverliklerini gsterecek armaanlar vardr. Uzay adamlarmz elektronik beyin araclyla onlarn dillerini hemen renirler ve nezaketlerine teekkr ederler. Uzun uzadya kendilerinin tanr olmadn, tapmaya deer bir stnlk tamadklarn anlatrlarsa da, sonu alamazlar. lkel dostlarmz baka trl dnememektedir. Onlar yldzlardan gelmi, byk gler gstererek mucizeler yaratmlardr. Tanrlardan baka bir ey olamazlar! Uzay adamlar direnerek yardm teklif ederler. Yine sonu yoktur. Olan bitenler oktan, karlarndaki ilkel yaratklarn anlay snrlarn amtr. ni gnnden sonra olacaklar tam olarak kestirmek gtr, ancak aadaki eylemlerin, nceden dnlm bir tasar gereince uygulanabilecei dnlebilir. Nfusun bir blm kazanlarak,dnya ya dn iin gerekli olan uranyum'un aratrlmas ve karlmas iin eitilir. Yaratklarn en aklls 'kral' seilir. Gcnn apak belirtisi olarak, tanrlarla dorudan doruya iliki kurulabilecei bir telsiz arac verilir. Uzay adamlarmz onlara basit uygarlk gereklerini ve birtakm ahlk kavramlarn retirler. zellikle seilmi kadnlar gemi adamlarnca dllenir. Bylece doal evrimin birka aamasn atlatan bir soy doar. Bu soyun uzayda uzmanlaabilmesi iin ne kadar zaman gemesi gerektiini kendi tecrbelerimizden biliyoruz. Neyse, uzay adamlarmz dn yolculuuna balamadan nce, arkalarnda ancak ok ok sonra, yksek teknik yetenekleri olan ve matematik temellere kurulmu bir uygarln anlayabilecei birtakm izler ve iaretler brakrlar. Gezegen yaratklarn, kendilerini ileride bekleyen tehlikelere kar uyarmann ne lde yarar salayacan da kestirmek pek gtr. Onlara korkun ktalararas savalar ve atomik patlamalar konu alanfilm ler gsterdik ve savan irenliini anlattk diyelim. leri uygarlk dzeyine ulaan ve tarihkitap lar tiksindirici savalardan geilmeyen yirminci yzyldnya s bile, durmadan 'sava ateiyle'oynadna gre, onlarn da her eye ramen, bir gn ayn lgnla deceklerini dnmek yerinde olur sanrm! Uzay gemisi evrenin karanlklarnda kaybolup gidince, geride kalan dostlarmz, bu inanlmaz mucizeyi konumaya balayacaklardr: Tanrlar buradayd! Balarndan geenleri babadan oula, anneden kza geecek destanlar biimine sokacaklar, tanrlarn geride brakt armaanlar, kk aralar tapnaklarna kaldrarak, kutsal emanetler olarak koruyacaklardr. Eer yazy kefetmilerse, olanlar korkun, olaanst ve mucizev diye niteleyerek yazmaya koyulacaklardr. Kitaplar ve resimleri, sar edici grltlerle gkten inen bir

uan gemiyi ve altn elbiseli tanrlar anlatacaktr. Denizlerin ve karalarn stnde uan sava arabalarndan, korkun silhlardan sz edecek, tanrlarn geri dnmeye sz verdiklerini, altn ize ize belirteceklerdir. Bir zamanlar grdklerini kayalar zerine izmeye koyulacaklardr: Kafalarnda balklar ve ubuklar bulunan ekilsiz devler; gslerinde antalar tayan yaratklar; ne olduu bilinmeyen varlklarn binip gkyznde dolatklar toplar; stnde nlarn fkrd denekler, kocaman bceklere benzeyen ve tat arac olduu kesin olan garip biimler... Uzay gemimizin ziyaretinin douraca trl etkiler saymakla bitmez. Kitabmzn ileri sayfalarnda, eski alardadnyamz ziyarete gelen 'tanrlarn' da ne gibi izler braktklarn greceiz. Gezegende braktmz dostlarmzn bu olanlardan sonraki hayatlarn izlemek kolaydr. Gizlice seyrettikleri tanrlardan, epey yeni ey renmilerdir. Geminin indii alan, kutsal blge olarak aklanr. Din merkezi saylabilecek olan bu alanda, belirli dnemlerde, 'hac' toplantlar yaplr ve tanrlarn 'kahramanlklar'anlatlr. Astronomik kurallara uygun piramitler ve tapnaklar kurulur. Yzyllar geer. nsanlar oalr ve savaa balar. Sonunda kutsal yerlerin ou toprak altnda kalr. Daha sonra tanrlarn yerlerini bulan baka kuaklar gelir, kazlar yaplr ve bu kuaklarn karsna binlerce anlalmaz kalnt kar. te biz, bugn ayn aamadayz. stelik aya inmeyi ve uzayn birok srrn zmeyi de baardmz iin, dnce boyutlarmz olduka geni. Dev bir geminin, gney denizlerindeki ilkel yerlileri ne lde etkilediini biliyoruz. Cortes'in Gney Amerika insanlarn nasl korkuttuunu kitaplarmz yazyor. Bu bakmdan, silik de olsa, bir uzay gemisinin tarih ncesi dnemlerde nasl etkili olduunu dnebiliriz. imdi soru iaretleri ormann meydana getiren aklanmam kalntlar dizisine yeni bir adan bakmalyz. Bir araya geldiklerinde, tarih ncesi uzay yolculuklarndan arta kaldklar anlamn tayorlar m? Bizi gemiin karanlklarna gtrrken, ayn zamanda geleceimiz iin yaptmz tasarlara k tutuyorlar m? NC BLM: AIKLANAMAYANIN MKN DIIDNYASI

TARHSEL GEMMZLE ilgili bilgiler, dolayl bilgilerden bir araya getirilmitir. Kazlar, eskikitap lar, maara resimleri, destanlar v.b... Btn bu malzeme, etkileyici ve ilgin bir mozaik levhann yapmnda kullanlmt. Ancak paralar, yalnzca nceden tasarlanm bir dnce biimine uyabiliyordu. ou zaman da imento apak grlyordu. Bir olay yle, yle olmutur... Bu baka trl aklanamaz. Eer bilginlerimiz yle istiyorlarsa yle olsun. Ama var olan dnce biimlerinden ve geerli varsaymlardan kukuya dp de, sorular sormaya balaynca tepki gryorsak,

aratrmann sonu gelmi demektir. Gemiimiz ancak bir yere kadar dorudur. Yeni grler ortaya ktnda, eski varsaym hemen atlmal ve yerine, o grlerden bir yenisi getirilmelidir. Yeni varsaym, gemii aklad sanlan eski varsaymlarn yerine koyma zaman gelmitir. Gne sistemi, evren, mikrokozm ve makrokozm hakkndaki bilgiler, teknoloji, tp, jeoloji ve biyolojideki ilerlemeler, uzay yolculuklarnn balamas ve bu trden birok ey, dnyamzn grn elli yl iinde olduu gibi, deitirmitir. Bugn, ar s deiimlerine dayanabilecekuzay elbiseleri yaplabileceini biliyoruz. Bugnuzay da dolamann topik bir dnce olmadn biliyoruz. Renkli televizyon mucizesini benimsemi durumdayz. In hzn lebildiimiz gibi, Einstein'n zafiyet Teorisini de ispatlayabiliyoruz. Dnyamzn grntsn evreleyen buz kalb erimeye balarken ortaya atlan yeni varsaymlar, beraberlerinde yeni kriterler getiriyorlar. Szgelii, gelecekte arkeolojinin yalnzca kazlar yapmakla uraan bir bilim dal olmayaca imdiden anlalyor. Bulunan kalntlarn toplanmas ve snflandrlmas yeterli grlmyor. Gemiimizin gvenilebilir bir resmini izmek iin teki bilim dallarnn da ie karmas bekleniyor. yleyse imknszlklardnya sna, btn merakmz ve ak fikirliliimizle girelim. 'Tanrlarn' bize brakt mirasa sahip kalm: On sekizinciyzyln balarnda, Topkap Saraynda, Amiral Pr Reis'e ait birok eski harita bulunmutu. Berlin DevletKitap lnda saklanan ve Akdeniz'le Lt gl dolaylarn tam olarak gsterenatlas lar da bu amiralindi. Bir sre nce btn bu haritalar incelenmek zere Amerikal haritac Arlington H. Mallery'e verildi. Mallery btn coraf konularn haritalarda yer aldn, ancak gerek yerlerinde bulunmadklarn belirtti ve Amerikan donanmas haritaclarndan Walters'n yardmn istedi.Walters ve Mallery, uzun almalardan sonra haritalar modern bir kreye uygulamay baardlar. kan sonula, bilimevre lerinde yer yerinden oynad: Haritalar kesinlikle doru izilmiti. stelik Akdeniz ve Lt glevre sini gstermekle kalmyor, Kuzey ve Gney Amerika kylarn, hatta Antarktika'nn ana hatlarn da iziyordu. Daha da artc olarak, Pr Reis'in haritalarnda yalnz ktalarn d hatlar deil, da sralar, doruklar, adalar, nehirler ve ovalar tam bir dorulukla grnyordu. Jeofizikyl olan 1957'de haritalar, hem Weston Gzlem evi ynetmeni, hem de Birleik Devletler Donanmas haritacs olan Cizvit Rahibi Lineham'a verildiler. Lineham, titiz aratrmalardan sonra haritalarn akl almaz lde doru olduklarn, stelik o gnlerde bile doru drst kefedilmemi blgeleri aka gsterdiklerini bildirdi. in en akl almaz yan, haritalarda ayrntlaryla grlen Antarktika dalaryd. nk bu dalar 1952 ylnda, ses yanstc aralarla kefedilebilmiti. Daha nce varlklar bilinmiyordu ve Antarktika tarih boyunca hep buzlarla kapl kalmt! Prof. CharlesH. Hapgood ve matematiki W. Strachan'm son almalar bize daha da

tyler rpertici bilgiler getiriyorlar. Uydulardan ekilmi dnya fotoraflar, Pr Reis'in haritalaryla karlatrlnca ortaya korkun bir benzerlik km. Bilim adamlar bu haritalarn asllarnn ok ykseklerden ekilmi fotoraflar olduklar sonucuna varmlar. Bunu nasl aklayabiliriz? Bir uzay gemisi Kahire'nin tam stnde, fakat ok ykseklerde uarken fotoraf makinesini aaya dorultuyor. Film banyo edilince ortaya yle bir grnt kyor: Kahire merkez olmak zere, 5000 kilometrelik bir dairenin iinde kalan blgeler doru olarak grnmekte. nk bu blgeler mercein tam altna gelmitir. Ancak resmin merkezinden uzaklatka lkeler ve ktalar bzlmeye, gerek biimlerini yitirmeye balyorlar. Neden? Dnyann kre biiminde olmas yznden merkezden uzaklatka ktalar 'Aa doru batmaktadr'da ondan! yle ki, Gney Amerika, uzunlamasna bir bzlme gstermektedir. Ayn bzlme, ne hikmetse, Pr Reis'in haritalarnda ve A.B.D. uydularndan ekilen fotoraflarda da vardr. abucak karlk bulunabilecek birka soru sorulabilir. Bu haritalar atalarmzn elinden mi kmtr? Hayr! nk yaplmalar iin ok ileri bir tekniin bulunmas gerekiyordu... Havadan resim ekebilecek dzeye ulam bir teknik! Haritalarn izildii dnemlerde byle bir teknik bulunmadna gre, ne yolla izildiklerini nasl aklayacaz? Dnce boyutlarmz at ve mantk kurallarna uymad iin belki hi aldrmayacaz. Ya da btn cesaretimizi toplayarak haritalarn, bir uzay gemisinden ekilen fotoraflar araclyla izildiini ileri sreceiz. Pr Reis'in haritalar, kukusuz asllarnn kopyasnn, kopyasnn, kopyasyd. Bununla birlikte, asllar olduunu ve on sekizinci yzylda izildiklerini kabul etsek bile, nasl izildikleri yolunda en ufak bir aklama yapamayz. nk onlar izen kimse ya da kimselerin, uabilmeleri ve fotoraf ekmesini bilmeleri gerekmektedir! Pr Reis'in de kalyonlarndan baka bir arac olmadna gre... And dalarnn Peru eteklerinde, denize olduka yakn bir dzlkte antik Nazca ehri uzanr. ehrin kuzeyindeki Palpa vadisinde de elli dokuz kilometre uzunluunda, bin alt yz metre geniliinde dzgn bir erit vardr. eritte, paslanm demiri andran bir sr tatan baka bir ey grnmez. Blge yerlileri buraya pampa adn verirler. Oysa ortalkta bir tek ot bile yoktur.Nazca dzlnden uakla geerseniz, gznze dev izgiler arpar. Bunlarn bir blm birbirine paraleldir, bir blmyse birbiriyle kesiir. Ayrca i ie gemi olan byk drtgenlerle evrili olanlar da vardr. Arkeologlar bunlarn nka yollar olduklarn ileri srerler. Mantkd bir dnce! Birbirine paralel olan, birbiriyle kesien, dzlkte uzanp

giderken anszn bitiveren yollar nkalarn ne iine yarayabilirdi! Yolu andran izgilerin bulunduu blgede, tipik Nazca ii anak mlekler ortaya karlmtr. Ancak bu sebepten dolay, geometrik biimde dzenlenmi izgileri Nazca kltrne balamak, gerekleri geni apta basitletirmekten baka bir ey deildir. Blgede cidd kazlar 1952 ylndan sonra balamtr. Yine de, ortaya karlan eserler doru drst sralanmamtr. Yalnz geometrik biimler ve izgiler llmtr. Ortaya kan saylar, izgilerin astronomik tasarlar gereince izildiini ileri sren varsaym dorulamaktadr. Peru eski eserleri uzman Prof. AIden Mason ise bu izgilerde, bambaka bir din trnn ve zel bir takvimin gizlendiini savunmaktadr. 60 km. uzunluundaki Nazca dzlnn havadan grn,bana tek bir eyi hatrlatt:Bir havaalan ! O da nereden kt diyebilirsiniz. Aratrma (=bilgi), ancak, incelenecek bir ey bulunduu zaman yaplabilir. ncelenecek ey bulamaynca da, yorulmak bilmeden allr dzeltilir ve ortaya, var olan mozaik levhaya tam tamna uyan parlak ve dzgn bir ta paras karlr. Klasik arkeoloji, nka ncesi insanlarnn kusursuz bir yer lme tekniine sahip olabileceklerini kabul etmez. O alarda uan var olduunu ileri srmek ise tam anlamyla arlatanlk olur. yleyse Nazca'daki izgiler hangi amaca hizmet ediyorlard? Benim grme gre, bir modelden dev leklerle bytlerek ve bir koordinatlar sistemi kullanlarak, ya da uan bir nesneden verilen talimatlara uyularak izilmilerdi. Bununla birlikte Nazca dzlnn kesinlikle bir ini alan olduunu ileri srecek deilim. Yapmnda demir vb. madenler kullanlm olsa bile, bunu ispatlayacak herhangi bir kalnt bulunamaz. nk, tan on binlerce yl dayanabilmesine karlk, birok metal birka yl iinde anp gider. Bu durumda yle bir varsaym ileri srebiliriz: izgiler, 'tanrlara,' Buraya inin! Her ey sizin emrettiiniz biimde hazrland demek iin izilmilerdi. Geometrik biimlerin yaratclar 'tanrlarn'yere inebilmesi iin nelerin gerekli olduunu, belki ok iyi biliyorlard. Peru'nun birok blgesinde da eteklerinde, uak nesnelere yol gstermek iin yapldklar kukusuz, kocaman iaretler vardr. Bunlarn en ilginci, Pisco krfezinievre leyen killi tepelere kazlm olandr.245 metre uzunluundaki bir iaret kilometrelerce uzaktan aka grnr. lk bakta bir sr eye benzetilebilir. Diyelim atall bir zpkna ya da kollu bir amdana... Ama bunlarn hi biri deildir. aretin orta kolonunda upuzun bir halat bulunmutur. Nedir bu? ok eski bir sarkacn kalnts m? Bu sorulara, var olan dogmalar yardmyla karlk bulmaya almak, karanlkta grmeye almaktan farkszdr. Ama bilginler, her zaman olduu gibi, bunlara da birer

kulp takabileceklerini ve arkeolojinin kocaman mozaik levhasna uydurabileceklerini sanmaktadrlar. Peki ama, nka ncesi insanlarn, o akl almaz izgileri, ini eritlerini izmeye iten g neydi? Onlar Lima'nn gneyindeki killi tepelere yzlerce metre uzunlukta iaretler yapmaya gtren nasl bir lgnlkt? ok ykseklerden gelmesini bekledikleri varlklar olmasayd, an aralaryla yllar alabilecek abalara giriirler miydi? Daha dorusu, uan yaratklardan haberleri olmasayd, bylesine anlamsz grnen ar ilere atlrlar myd? Grld gibi, ortaya kan kalntlarn ve eski eserlerin aklanmasnda, arkeoloji tek bana yetersiz kalmaktadr. Deiik aratrma alanlarndan gelecek bilim adamlarnn bir araya toplanmas, bilmecelerin zmn hzlandracaktr. Dnce alverileri ve tartmalar, karanlkta kalm noktalara k tutulmasn salayacaktr. Ancak btn bu bilim adamlar, kalplam dncelerden uzaklamaya kar koyup bizim sorduumuz biimde sorular alaya almaya balarlarsa, toplu aratrmann hi bir kesin sonuca varamama tehlikesi doacaktr. Ne yazk ki akademikevre nin bilim adamlar kendilerine retilenin dnda gerek tanmazlar ve gemi alardakiuzay yolculuklarndan sz edenlere bir ruh doktoruna grnmelerini tavsiye ederler. Fakat deien bir ey yoktur. Sorular yine karlksz kalm, aklanamayan kalntlar, arttka artmtr.yle ki , ekinokslar veren, astronomik mevsimleri aklayan, ayn her saatteki durumunu ve hareketlerini gsteren, btn bunlardadnya dnn hesaba katan bir takvime ne buyurulur? Bu takvim Tiahuanaco'da, kuru amurun iinde bulunmutur ve iindeki her ey kesinlikle dorudur. Bu da onu tasarlayan, ortaya koyan ve kullananlarn bizden stn bir uygarlk dzeyine ulam olduunu ispatlamaktadr. (Kendimize olan sonsuz gvenimiz, bu ispat nasl kabul edecek bilmiyorum!) Bir baka akl almaz kalnt da, Eski Tapnakta bulunan yedi buuk metre boyundaki Byk Put'tur. Tek para krmz kum tandan yaplan put, yaklak olarak yirmi ton arlndadr. Ancak asl byk aknlk, putun zerindeki yz akn semboln kazlmasndaki ustalk ve dzgnlkle, sakland tapnan ilkellii arasndaki elikiden domaktadr. Aslnda tapnaa 'eski' denmesinin nedeni, yapmnda kullanlan ilkel tekniktir. H.S. Bellamy ve P. Allan,' The Great Idol ofTiahuanaco ' (Thiahuanaco'nun Byk Putu) adlkitap larnda putun zerindeki sembollerin anlamlarn deliller gstererek aklamlardr. Varlan sonular, temeli kre biimli birdnya olan ok byk bir astronomi bilgisinin puta aktarldn gstermektedir. Sembollerin belirttii olaylar, Hoerbiger'in 1927'de, yani putun bulunmasndan be yl nce, yaynland 'Gezegenler Teorisi'nde sz edilen olaylarn aynsdr. Gezegenler Teorisi'nde, bir gezegenin dnyamzn ekim alanna girdii ve aradaki uzaklk azaldka, dnyann dn hznn da azald ileri srlr. Teoriye gre, gezegen sonunda paralanm ve ay olumutur.

Putun zerindeki semboller, bir gezegenin 288 gnlk bir yldadnyaevre sinde 425 tur yaptn belirtir. Bu olaanst olay, Hoerbiger'in grn dorular grnmektedir. Beilamy ve Allan putta,uzay n 27.000 yl nceki durumunun anlatldn belirtmekte ve Puttaki yazlar ileriki kuaklara olanlar anlatacak bir kayt izlenimini veriyor. demektedirler. Yksek deeri olan bu antik esere 'eski bir tanr heykeli' deyip geemeyiz. zerindeki sembollerin anlamlar kesin olarak akland iin karmza yle bir soru kar: Bu astronomi bilgisini, yap sanatnda bile pek geri olan ilkel insanlar m bir araya getirmiti, yoksa bu bilgi dnya-d bir kaynaktan m gelmiti? Hangisini kabul edersek edelim, gerek putun, gerekse takvimin zerinde bylesine karmak bir bilgi ktlesinin bulunmas, tyler rperticidir. Tiahuanaco'daki srlar bunlarla da bitmiyor. ehir, yerleme blgelerinden kilometrelerce uzaa ve 4.000 metre yksee kurulmu, ulamak iin Cuzco'dan (Peru) yola kmak, gnlerce demiryolu ve kaykla yol almak gerekiyor. ehrin bulunduu yksek plato, bilinmeyen bir gezegenin yzeyini andryor. Atmosfer basncnn deniz dzeyindekilerden yar yarya az oluu ve oksijenin de ayn oranda dk bulunmas, insan gc gerektiren ileri bir ikence haline getiriyor. Ama yerlemenin kalntlar btn bu engellerle alay eder gibi ge ykseliyor. Elimizde Tiahuanaco ile ilgili gerek olduu bilinen bir gelenek yoktur. Bu da bilginlerin, kaltm yoluyla gnmze gelen tam ve doru retilerine dayanarak, ehrin saklad srlar zmesini engeller. Kalntlarn zerine, gemiin esrarengizlii, karanl ve bizim bilgisizliimiz sis gibi kmtr. ehirde duvarlar 100 ton arlnda kumta bloklar zerine, 60 tonluk baka bloklar konularak yaplmtr. Bakr kenetlerle tutturulan kocaman kare biimi talar, przsz oluklarla birletirilmilerdir. Oradaki btn ta ileri, stn bir ustalk iidir.10 ton arlnda ta bloklarda, ne ie yarad henz aklanamayan iki buuk metre uzunluunda delikler almtr. Be metre uzunluunda anm kaldrm talar da ehrin srlar arasndadr.1.80 metre uzunluunda ve yarm metre geniliinde su borular, balarndan korkun bir felket gemi gibi saa sola salmlardr. Saydklarmzn hepsinde ok artc, usta bir iilik gze arpmaktadr. Tiahuanacolu atalarmzn, su borularn bugn bile ulalamayan bir przszlk ve dzgnle getirmekten baka ileri, gleri yok muydu? Hem de yeterli letleri olmad halde! Hayatlarnn nemli bir blmn -o an aralaryla byle olmas gerekir- nasl bu ie vermilerdi? Arkeologlarn onardklar bir avluda, ynlarla ta bst durmaktadr. Dikkatle incelendiinde bu bstler deiik rklara zg yz biimleri gstermektedirler. Baz yzler ince, uzun; bazlar kaln, i dudakl; bazlar iri ya da gaga burunludur. ok deiik kulak biimlerinin yan sra, yz ifadeleri de bazsnda sert, bazsnda yumuaktr. Birtakm bstlerin tepesinde de garip balklar durmaktadr. Bize ok yabanc gelen bu bstler, nyarglarmz ve inatlmz yznden anlayamadmz bir haber iletiyor

olamazlar m? Gney Amerika'nn arkeolojik harikalarndan biri de yine Tiahuanaco'dakiGne Kaps dr. Tek para tatan yaratlan bu dev eser, yaklak olarak metre ykseklikte ve be metre geniliktedir. Arl 10 ton kadar tahmin edilmektedir. Kapnn zerinde sra olarak dizilmi 48 kare biimi ekil vardr. ekillerde, uan tanry temsil eden bir varlk gsterilmektedir. Esrarengiz Tiahuanaco ehrinden sz edenefsaneler , buraya yldzlardan altn bir geminin geldiini sylerler. Gemiden, dnyann Byk Anas olmak isteyen Oryana adl bir kadn inmitir. Oryana'nn yalnz drt perdeli parma vardr. Byk Ana Oryana, 70 ocuk dourduktan sonra yldzlara dnmtr. Gerekten de Tiahuanaco dolaylarnda drt parmakl varlklar gsteren ok ok eski resimler bulunmutur. Kesin ya bilinemeyen bu resimlerin ne olduunu, ya da efsanenin nereden doduunu bildirecek hi bir kayt yoktur. Bu ehir ne gibi srlar saklamaktadr? Bolivya platolarnda zlmeyi bekleyen baka dnyalardan mesajlar nelerdir? Tiahuanaco kltrnn balangc ve sona ermesi hakknda en ufak bir bilgi olmad halde, birtakm arkeologlar, bulduklar birka gln kil heykelcie dayanarak, ehrin 3000 yl nce kurulduunu ileri srerler. Oysa bu paracklarn, Gne Kapsyla hi bir ortak yanlar yoktur.Bilginler , her eyi kolaylarna gelen biimde aklamaya almlardr. Krk bir mlei, uradan buradan bulduklar paralarla birletirir, dzenlenmi btne bir etiket yaptrarak akl almaz kltrleri akladklarn sanrlar. Bylece her ey sevgili mozaiklerine uymutur! Bu yntemi uygulamak, gemite yksek teknik yeteneklerin var olabileceini ve uzayllarn gelerek, tarih ncesi insann etkilediklerini ileri sren dnceye bir ans tanmaktan ok daha kolaydr. Zaten, unun urasnda, geinip gitmek varken, byle garip dnceler ileri srmenin ne anlam var? Gney Amerika'dan sz ederken Sacsayhuaman' da unutmamalyz! Ancak burada, Cuzco ehrinievre leyen grkemli savunma surlarnn, 100 ton arlndaki tek para bloklarn, turistlerin nnde hatra fotoraf ektii450 metre uzunluk ve15 metre genilikteki asma bahelerinin durumunu anlatacak deilim. Anlatmak istediim, tannm nka kalelerinin bir kilometre kadar tesinde bulunan, bilinmeyen Sacsayhuaman'dr. Hayal gcmz bile, atalarmzn 100 ton arlndaki bir kayay ta ocandan karmak, olduka uzak bir yere tamak ve ilemek iin ne gibi teknik yeteneklere sahip olmas gerektiini kavrayamaz. Ancak 20.000 ton arlnda baka bir blokla karlanca, yirminci yzyl tekniine alm bir insan bile beyninden vurulmua dner. Bu drt katl bir ev byklndeki ta blok, Sacsayhuaman kalntlarndan az tede ziyaretilerin gz nne serilmi yatmaktadr. zerinde ok ince ve usta ilemeler, basamaklar, rampalar, delikler ve helezonlar vardr. Her halde nkalar, bu benzeri grlmemi dev eseri, bo vakitlerini deerlendirmek iin oturup yapmamlard. Mutlaka bizce bilinmeyen bir amaca hizmet ediyordu. Ancak iin en korkun yan, bu dev eser, bilmeceyi daha da kartrmak istercesinetepetaklak durmaktadr! Bylece merdivenler tavandan aaya doru inmekte, delikler kumbara entii gibi baka baka

ynlere bakmakta, iskemleyi andran resimler havada yzermi gibi grnmektedirler. nsan eli ve insan abasnn bu ta kazdn, tadn ve ilediini dnebilir miyiz? Dnsek bile onu hangi akl almaz gcn alp tersine evirdiini bulabilir miyiz? Hangi dev gler, burada i bandayd? Ve hangi amala? Ziyareti bunlar dne dne ilerlerken,800 metre tede, ok yksek slarda kayalarn erimesi sonucu ortaya kabilecek kaya camlamalaryla karlar. aknl bir kat daha artan ziyaretiye, bu camlamay buzullarn yapt sylenir. Her sv gibi buzullar da tek yne doru akarlar. Camlamann oluturduu dnemlerde, svnn bu zelliini deitirmi olabileceini dnemeyiz. Daha dorusu, buzullarn 16.000 metrekarelik bir alanda, sekiz ayr koldan, sekiz ayr yne doru aktn mantmz kabul etmez! Sacsayhuaman ve Tiahuanaco tarih ncesi yzlerce sr saklar. Bunlarn bir blm, stnkr ve inandrc olmaktan uzak aklamalarla geitirilmitir. Ancak Peru'daki kaya camlamasnn tpks, Gobi lndeki kumlarda ve Irak'taki kaz blgelerinde de grlmektedir. Bu trden kaya ve kum camlamalarnn neden Nevada lnde atom bombas denemeleri yapldktan sonra ortaya kan camlamalara benzediini kim aklayabilir? Tarih ncesi bilmeceleri zp inandrc aklamalar yapmann zaman gelmitir. Gerekli kurulularn bu konuda aratrmaclarn balamas iin emir vermeleri gerekmektedir. yle ki, Tiahuanaco'da sun biimde olumu birtakm tepeler vardr. 4.300 metrekarelik bir alana dalm duran bu tepelerin 'tavan'lar hep ayn yksekliktedir. Bunlarn altnda bina ya da tapnak gibi bir eyin bulunmas gerekir. Ne var ki, bugne kadar tepeler zincirine bir tek kaz bile yaplmam, bir tek kazma darbesi bile vurulmamtr. Bu ite altrlacak kiilere denecek parann bulunma zorluklarn kabul ediyorum. Ancak, bu blgelere giden turistler, adm banda hi bir ii gc olmayan askerler ve subaylar grmektedirler. Hi olmazsa, bu kiiler, uzmanlarn nderliinde altrlamaz m? Dnyada bir dolu ey iin para abucak bulunabilmektedir. zellikle geleceimizin aratrlmas bu eylerden biridir. Gemiimiz karanlk kald srece, gelecee bakmak hi bir yarar salamayacaktr. Acaba gemiimiz teknik zmlere ulamamz salayamaz m? Bugn zerinde kafa patlattmz ve bulmaya altmz yenilikler, ok eski alarda var olup sonradan toprak altna girmi olamaz m? Modern aratrmaclar, btn srarlara ramen, gemii incelememekte direnebilirler. Ama hi olmazsa, modern l aralar gemii aratranlarn emrine verilemez mi? Bugne kadar hi bir bilim adam, elindeki modern aralarla Tiahuanaco'da, Sacsayhuaman'da, efsanev Sodom'da ya da Gobi lnde ne kadar radyasyon bulunduunu lmemitir. ivi yazs tabletler ve insanln btn eski kitaplar, gklerde gemileriyle dolaan 'tanrlardan, yldzlardan gelen, ellerinde korkun silhlar bulunan ve yine yldzlara dnen 'tanrlar'dan sz etmektedirler. Neden bu eski 'tanrlar'n kimler ve neler olduklarn aratrmyoruz? Radyo Astronomlarmz, uzaya hi durmadan sinyaller

gndermekte ve bilinmeyen akll yaratklarla iliki kurmaya almaktadrlar. Neden ok daha yaknmzda bulunan, dnyaya izlerini brakm, akll yaratklar aratrmakla ie balamyoruz? O izler hepimizin grebilecei biimde, dnyann drt bucana dalm olarak incelenmeyi beklemektedirler. Gnmzden iki bin yl nce, Smerliler, parlak gemilerini yazya dkmeye balamlard. Bu gemite anlatlan insanlarn, nereden geldiklerini bilmiyoruz. Tek bildiimiz, Smerlilerin beraberlerinde ok ilerlemi bir kltr getirdikleridir. Smerliler tanrlarn hep da tepelerinde aramlard. yle ki oturduklar blgede da bulunmad zaman, sun bir 'da yapma yoluna giderlerdi. Astronomi bilgileri akl almaz lde ileriydi. Gzlem evleri, ayn dnlerini, bugnk hesaplardan ancak 0,4 saniye farkla bulmulard. lerde daha uzun sz edeceimiz Glgam Destanndan baka, ok arpc bir ey daha brakmlard: Kuyuncik (eski Ninova) tepesi dolaylarnda bulunan bir hesabn sonucu! Modern sistemimizle bu sonu on be basamakl bir saydr: 195.955.200.000.000 Bat uygarlnn dedesi saylan Yunanllar, ise, uygarlklarnn en parlak dnemlerinde bile 10.000'in stne kamam ve 10.000'den tesini ksaca 'sonsuz' diye kestirip atmlard. ivi yazlar Smerlilerin ok ok eski bir gemii olduunu ileri srer. Tabletlerin yazdna baklrsa, ilk 10 Smer kral 456.000 yl hkm srm, Tufandan sonra Smer rknn yeniden kuruluuyla grevlendirilen 23 kral 24.510 yl, 3 ay, 3,5 gn bata kalmtr. Sz edilen hkmdarlarn adlar damga ve paralara kazldr. Ancak yaadklar ileri srlen ok ok uzun yllar, dnce boyutlarmz amaktadr. yleyse, bugnk dn biimimizi, artlanmalarmz bir yana brakarak, ada bilgilerin nda gemie dnelim: Binlerce yl nce, yabanc uzay adamlarnn, Smerlileri ziyarete geldiini dnelim. Bu yaratklarn, Smer kltrn ve uygarlnn temelini attktan, insanln gelimesine bylece bir uyarmda bulunduktan sonra geldikleri gezegene dndklerini kabul edelim. Deneylerin ne gibi sonular verdiini grmek iin de her yzylda bir dnyaya uradklarn dnelim. Burada Einstein'n zafiyet Teorisi yeniden iin iine giriyor. Eer bu akll yaratklar k hznn hemen altnda yolculuk ettilerse. Smerlilerin her be yz ylna karlk, aa yukar krk yl geirmi olacaklard. Elbette Smerliler de bu arada kuleler, piramitler, konforlu evler yapyor, kendilerine bu bilgileri veren 'tanrlara'adaklar adyor ve dnmelerini bekliyorlard. Yzlerce dnya yl sonra 'tanrlar' dndler. Bir Smer tableti bu olay yle anlatyor: Ve sonra tufan ba gsterdi. Tufandan sonra da krallk gkyznden geri dnd... Smerliler 'tanrlarn'hangi biimlerde dnr ve tanmlarlard? Bu konuda en gvenilir bilgi, Smer mitolojisiyle Akad tablet ve resimlerinde bulunabilir. Bunlardan anlaldna gre 'tanrlar' insan biiminde deillerdi. Hepsi sembollerde gsterilir ve resimlerde bir yldza ilitirilirlerdi. stelik yldzlar Akad tabletlerinde, ayn bizim

izdiimiz biimde grnrd. Bunda belki olaanst bir ey yoktur, ama Akadlar yldzlarn evresine, trl byklklerde gezegenler de izerlerdi. Ellerinde gkleri inceleyecek hi bir ara bulunmayan insanlarn gezegenlerin varlndan haberdar olmas artc deil mi? Bu 'tanr' resimleri dnda kafasnda yldzlar tayan, kanatl toplarla gkyznde uan insan resimleri de vardr. Yine Smerlerden kalma bir resimde, bakar bakmaz bir atom modeline benzeyen bir biim vardr. Birbirini dzgn aralklarla izleyen toplardan oluan bir daire... te ayn blgede birka tuhaf ey daha: Geoy Tepe'de6.000 yllk helezon resimleri. Gar Kobeh'te 40.000 yllk akmakta madeni. Baradostian'da 30.000 yllk benzer kalntlar. Tepe Asiab'da 13.000 yllk mezarlar, heykeller, ta aralar. Ayn blgede, insana ait olup olmad kesin olarak bilinmeyen, talam dk. Kerim ehir'de aralar ve ta oymalar. Barda Balka'daki kazlardan kan akmaktandan silhlar ve baka aralar.

andiar maarasnda bulunan ve C.14 metoduyla 45.000 yllk olduklar kabul edilen ocuk ve byk iskeletleri. Bu liste daha ok geniletilebilir. Ortaya konacak her kalnt Smerlilerin yaad blgede, 40.000 yl boyunca ilkel insanlarn yaadn ispatlar. Ancak Smerliler bu ilkelliin arasnda, ansznkltr leri, uygarlklar ve astronomi bilgileriyle kvermilerdir. Bugne kadar bunun nasl olabildiini aklayan hi bir doru drst varsaym ileri srlmemitir. Dnyamza evrenden kp gelmi, bilinmeyen yaratklarn gemite braktklar izlerden karlacak sonular hl tahminidir. 'Tanrlarn' gelerek, Mezopotamyallarn bir blmn topladklarn ve bilgilerini onlara geirdiklerini dnebiliriz. Mze vitrinlerinden bize bakan heykelciklerin ou belirli bir rk karm gsterirler. Prtlak gzler, kubbe biimi alnlar, dar dudaklar ve genellikle dz, uzun burunlar. ematik dnce sistemlerine ve onlarn ilkel insan kavramna hi uymayan grnt... Pek eski alarda, evrenden gelen ziyaretiler mi? Lbnan'da cam andran ve tektit ad verilen kaya paracklar vardr. Amerikal Dr. Stair bunlarda radyoaktif alminyum izotoplar bulmutur. Msr ve Irak'ta kesilmi kristal mercekler bulunmutur. Bunlar bugn yapabilmek iin,

elektrokimyasal ilemler gerektiren caesium oksit kullanlr. Helwan'da ok gzel dokunmu bir kuma paras bulunmutur. Ayn dokumann bugn yaplabilmesi iin, btn bilgi ve tecrbesini seferber eden tam bir fabrikann almas gerekir. Galvanik ilkelere gre alan kuru elektrik pilleri Badat Mzesinde sergilenmektedir. Ayn mzede, bakr elektrot ve bilinmeyen elektrolitlerden oluan elektrik unsurlar vardr. Kohistan'n dalk Asya blmndeki bir maarada takmyldzlarn 10.000 yl nceki durumu kesin bir biimde gsteren resimler vardr. Vens ve Dnya izgilerle birletirilmitir. Peru platosunda, platinden yaplma ss eyalarna rastlanmtr. Chu Chu'daki (in) bir mezardan, alminyumdan yaplm kemer paralar karlmtr. Delhi'de, iinde slfr ve fosfor bulunmad iin yzyllarca paslanmadan duran bir demir stun vardr. Bu 'imknszlklar' listesi, akl banda olan her insan meraklandrmal ve tedirgin etmelidir. zelikle bilginleri... lkel maara adamlar, hangi eitim, hangi retim sonucu takmyldzlar tam yerlerine izmeyi baarmlardr? Kristal mercekler hangi yksek tekniin dkknndan kmadr? 1800 derece santigrattan sonra erimeye balayan platini kimler eritmi ve ekil vererek ss eyas yapmtr? Boksitten, byk glklerle elde edilebilen alminyumu inliler hangi bilgilerle karmlardr? Kukusuz, karl olmayan sorular. Ama bu onlar soramayacamz anlamna gelmez. Bizden nce yksek bir kltrn, ya da eit dzeyde bir teknolojinin varln kabul edemeyeceimize gre, bir tek varsaym kalyor: Uzaydan bir ziyareti! Ancak arkeoloji, bugnk yntemlerle ynetilmeye devam ederse, gemiimizin, gerekten sanld kadar karanlk m, yoksa fazlasyla aydnlk m olduu hi bir zaman anlalmayacaktr. Arkeologlarn, fizikilerin, kimyagerlerin, jeologlarn, metallrjistlerin ve bunlara bal dallarn bilim adamlarnn abalarn bir tek soruda younlatrdklar, topik bir arkeoloji ylnn gereklemesi yakndr. Bu soru, Atalarmz gemite uzayllar tarafndan ziyaret edildiler mi? sorusudur. Bu biimde bir ibirlii akl almaz sonular dourabilir. yle ki, bir metallrjist bir arkeologa maden bileimlerini, bunlarn nasl yapldn, arabuk anlatabilir. Bir fiziki, kaya resimlerinde anlatlmak istenen bir forml hemen tanyabilir. Bir kimyager, elindeki gelimi aralar yardmyla, dev ta bloklarnn bilinmeyen asitler araclyla koparldn ortaya karabilir. Bir jeolog, belirli Buzul a tortullarnda dikkati eken

noktalar aklayabilir. Birtakm dalglar, Sodom ve Gomora'da patlam olabilecek atom bombasnn brakt radyoaktif izleri aramak iin Lt glne dalabilirler. Neden dnyann en eski kitaplar gizli kitaplklardr? nsanlar gerekte neden korkarlar? Binlerce yldr saklanan ve korunan bilgilerin gn na kmasndan m? Aratrma ve ilerlemeyi hi bir g durduramaz! Msrllar 4000 yl boyunca tanrlarn gerek varlklar olarak dnmlerdi. Bizlerse ortaada ideolojik drtlerle, cad ve byc avna kmtk. Msrllarn da, ortaan da stnden yzyllar geti. Ama dnya hl milliyetiliin en nemli ey olduuna inananlar yznden kana bulanyor. Eski Yunanllar da gelecei kaz barsaklarnda okuyabileceklerine inanrlard. Siz de inanyor musunuz? Gemile ilgili bilgilerimizde, dzeltmeyi bekleyen binlerce yanl vardr. Gstermelik bir kendine gven, aslnda inatln akllca maskelenmi biimidir. Ortodoks bilginlerin bir araya geldii konferans masalarnda bir eyin 'cidd' kiiler tarafndan ele alnabilmesi iin, nce o eyin ispatlanmas gerektii savunulmaktadr. Ortaada, yepyeni dnceleri olan bir insan, bunlar aklayaca zaman, kiliseden ve kilise yardaklarndan gelecek tepki, bask ve zulmleri gze almak zorundayd. O gnlere baknca, ilerin daha bir dzeldii ve kolaylat grlyor. yle ya, artk aforoz korkusu, atelere atlma tehdidi falan kalmazd... nsanlar daha bir 'uygarlat'; dnceler aklanabilir duruma geldi. Ama bir de madalyonun teki yz var. Evet, geri bilim adamlar, gerekleri savunanlar artk engizisyona verilmiyor, ama dnceleri susturularak yepyeni bir silh i banda. Bu silh, Amerikallarn deyimiyle, ldrc Cmleler... te o ldrc cmlelerden birka: Bu kurallara aykrdr! (Her zaman geerli olanlardan.) Yeterince klasik deil! (Pek etkileyici.) ok devrimci! (Syleni amacna hi mi hi uymuyor.) niversiteler bunu kabul etmez! (nandrc.) Bakalar da bunu denemilerdi. (Elbette, ama baarabilmiler miydi?) Bize ok anlamsz grnd! (Buna diyecek bir ey yok!) Bu daha ispatlanmad! (Quod erat demonstrandum!) Be yzyl nce bir bilim adam, mahkeme salonunda syle baryordu: Saduyusu olan bir insan, dnyann top biiminde olabileceini kabul edemez. yle olsayd, alt tarafta kalanlar bolua derlerdi! Ve yine bir bilim adam, ncilin hi bir yerinde, dnyann gne evresinde dnd yazmyor. O bakmdan byle bir iddia, kesinlikle eytan iidir! diye yrtnyordu.

Dar kafallk, yeni dnceler ortaya ktnda, insanlarn yakasna yapan bir hastalk olsa gerek. Ama yirmi birinci yzyla yaklarken, aratrmaclarn bu hastalktan kendilerini kurtarmalar ve karlaabilecekleri akl almaz gerekleri nyargya kaplmakszn deerlendirmeleri tek kar yoldur. Bu arada, yzyllardr dokunulmaz tannan yasa ve bilgiler yeniden ele alnmal, incelenmeli ve deerlendirilmelidir. Bu atlmlar durdurmaya alacak tepkiciler ordusu, nasl olsa gerekler adna savaanlar tarafndan yenilecektir. ok deil, yirmi yl nce, bilim evresinde uydulardan sz edenlere deli gzyle baklrd. Bugn bir sr yapma uydu dnyann evresinde durmadan dnmekte. Birtakm uydular ayn ve Vens'n yzne yumuak iniler yapmakta; birtakm da Merih'in birinci snf fotoraflarn ekerek dnyaya gndermekte... Bu fotoraflarn ilki, 1958 ilkbaharnda 0.000.000.000.000.000.01 vat gibi akl almaz lde kk bir radyo dalgasyla gnderilmiti. Ancak bugn dnya zerinde akl almaz diye bir ey kalmamtr. 'mknsz'sznn bilim adamlarnca kullanlmas ise, tam anlamyla 'imknszdr.' Bu gerei gnmzde kabul etmek istemeyenler, yarn kendi kendilerinden utanacaklardr. yleyse biz, binlerce yl nce uzak gezegenlerden gelen astronotlarn, atalarmz ziyaret ettiini savunan varsaymmza sk skya sarlalm ve onu daha da gelitirmeye devam edelim: Atalarmz astronotlarn stnteknoloji si karsnda ne yapacaklarn armlard. Onlar 'tanr' kabul etmi ve tapnmaya koyulmulard. Astronotlarn bu tepki karsnda sabrla, tapnlmaya gz yummaktan baka areleri yoktu. Bu konuda, yakn bir gelecekte bilinmeyen gezegenlere gidecek olandnya luzay adamlarnn da, hazrlkl olmas gerekir! Dnyamzn baz blgelerinde hl makineli tfee eytanlarn silh olarak bakan ilkel insanlar yaamaktadr. yleyse bir jet ua, bu insanlara, pekl melekleri tayan bir ara olarak grnebilir. Ayn ekilde bir el radyosundan kan sesleri tanrlarn sesi sayabilirler. Bu ilkel ve saf insanlar, bizlerin gnlk hayatta kullandmz teknik aralarn yksn, efsaneler biimine sokarak, babadan oula aktarmaktadrlar. Gkten gelen tanrlarn resimlerini yaadklar maaralara izmektedirler. Tpk binlerce yl nceki ilkel insanlarn yapt gibi. Bir farkla ki, yirminci yzyln ilkel insan, grd uaklarn resmini izmektedir, oysa binlerce yl nce yaayan ilkel insanlar ok baka uan nesneler grmlerdi... Kohistan, Fransa, Kuzey Amerika, Sahra, Gney Rodezya, Peru ve ili'de bulunan maara resimleri, varsaymmza byk katkda bulunmaktadr. Bunlardan Tassili'de (Sahra) olanlar, Henri Lhote adl bir Fransz bilgini ortaya kartmt. Yze yakn maara duvarnda rastlanan resimlerin ortak zellii hepsinde hayvan ve insan ekilleri yannda ksa, k elbiseler giymi ekiller olmasayd. Bu varlklarn ellerinde sopalar, sopalarn stnde de ne olduu anlalmayan antalar vard.Bir duvarda , hayvan resimleri yannda -Lhote'un isim babalyla- Byk Merih tanrs adn alan ve dalg elbisesine benzeyen elbiseler giyen bir yaratn resmi bulunmutu. Resmin be metre boyunda olmas, onu yapan 'vah'nin, hi de sandmz kadar vah olmadn aka gsterir. nk yerden ykseklii de gz nnde tutulunca, bu resmin ancak bir yap

iskelesi kurularak yapld ortaya kar. Maara tabannn yksekliinde, binlerce yldr herhangi bir deime olmamtr. nsan, bu Byk Merih tanrsna baknca, hayal gcn hi zorlamadan biruzay -ya da dalg- elbisesi giydiini syleyebilir. Kafasnda gl ve geni omuzlarndan balayan bir balk vardr. Burun ve az yerine birtakm yarklar gze arpar. Eer bu resim tek olsayd, ans eseri, ya da ressamnn ok geni hayal gc sonucu izildiini dnebilirdik. Ancak bu garip varl gsteren ekiller Tassili'deki birok maarada ve az deiikliklerle Kaliforniya'nn (A.B.D.) Tulare blgesi kaya resimlerinde de vardr. lkel insanlarn, ellerinden bu kadar gelebildii iin arpk urpuk eyler izdii, ileri srlemez. nk ayn maara adam, hayvan ve normal insan resimlerini stn bir beceri ve ustalkla duvara ilemitir. Bu da onun ne grdyse onu izdiini gsterir! Inyo County'de (Kaliforniya) bir maara duvarnda, ilk bakta ift ereveli bir hesap cetveli olduu anlalan bir geometrik biim vardr. Arkeologlar bunun tanrlar gsteren bir resim olduunu ileri srerler. ran'da Siyalk blgesinde bulunan bir mlein stnde kocaman dik boynuzlar olan, bilinmeyen trden bir hayvan resmi vardr. Olabilir, neden olmasn? Ne var ki bu boynuzlarn her birinde, saa ve sola doru uzanan beer helezon vardr. Arkeologlar bu resme de tanr sembol etiketini yaptrmlardr. nsanlar onlarn bilinmezlii ve olaanstlklerinden yararlanarak, aklanamayan bir dolu eyi aklayverdiler. Bulunan her biim, bir araya getirilen her krk mlek, yeniden dzenlenen her kalnt, bir anda eski bir dine balanverir. Eer bulunan nesne, var olan dinlerden hi birine uymuyorsa, silindir apkadan kan tavan gibi yepyeni, uyduruk bir din yaratlr. Her ey istenen biime sokulmutur; insanlar da bilginler de rahattr artk... Ama, ya Tasilli, Amerika ve Fransa maara adamlar, gerekten grdkleri eylerin resmini izmilerse? ubuklardaki, boynuzlardaki helezonlar, ilkel insann grd antenlerse? Var olmamas gereken eylerin var olduu bir gerek deil mi? Daha nce de belirttiim gibi, ilkel ressamlar grdkleri eyi kusursuz olarak resimlerine geirebilme yeteneine sahiptiler: Gney Afrika'daki Brandbergli beyaz kadn resmi, rahatlkla yirminci yzyl resimleriyle yarabilir. Kadnn stnde ksa kollu bir kazak, bacaklarn iyice saran bir pantolon vardr. Ayrca eldiven ve terlik giymektedir. Arkasnda, elinde dikenli bir sopa tutan, ok karmak, maskeli balk giymi zayf bir adam durmaktadr. Resim bir btn olarak gerekten amzda izilmi havas verir. Ancak Gney Afrika'da bir maara duvarnda bulunmutur! sve ve Norve maararesimlerinde grlen tanrlarnn hepsinin tek tip, tuhaf kafalar vardr. Arkeologlara gre bunlar hayvan kafalardr, ilkel insanlarn hayvanlar hem kesip yedii, hem onlara tapnd gln ve sama bir dncedir. stelik bu tanrlarn yannda kanatl gemiler ve sk sk izilmi tipik antenler de grlmektedir. Kafas boynuzlu, gzel elbiseli insan resimleri Val Camonica'da da (Brescia, talya) maara duvarlarn sslemektedir. (Resim 13) Kafasanten li,uzay elbiseli resimlerdnya nn yalnz bir blgesinde bulunsayd, onlarla ilgili bir tek sz bile etmezdim. Oysa bu resimler,dnya nn hemen her blgesinde vardr. Bu durum insann aklna, Neden apayr

yerlerde yaayan insanlar ortak zellikleri olan resimler izmilerdir? sorusunu getirmiyor mu? Hele bu zellikler anten, elbise, balk v.b.'yse... Gemie yirminci yzyl gzyle baktmzda ve arada kalan boluklar teknoloji ann getirdii boyutlarla doldurduumuzda, tarihi rten kara perdenin aralandn gryoruz. Bundan sonraki blm kutsal kitaplarn varsaymmz asndan incelenmesiyle ilgilidir. Sanyorum ortaya kacak gerekler, tarih aratrmaclarnn devrimci sorular susturma isteini engelleyecektir. DRDNC BLM:T ANRI BR ASTRONOT MUYDU?

TEVRAT srlar ve elikilerle doludur. Szgelii, yaradl blmdnya nn olumasn tam bir ideolojik dorulukla anlatr. Peki ama bu blmn yazarlar minerallerden bitkilerin, bitkilerden de hayvanlarn olutuunu nerden biliyorlard? Yaradl Blm i, 26'da yle der: Ve Tanr, kendi benzerliimiz ve grntmzde insan yaratalm, dedi. Tek ve esiz Tanr neden oul olarak konuuyor? Neden 'ben' deil 'biz', 'benim' deil 'bizim' diyor? Tanr'nn kendi yapt ilerden sz ederken tekil ahsta konumas gerekmez mi? Ve insan yeryznde oalmaya balad ve kz ocuklar dodu. Tanr'nn oullar, insann kz ocuklarn beendiler ve aralarndan setiklerini e olarak aldlar. (Yaradl Blm i, 1-2). nsann kz ocuklarn kendilerine e olarak alan 'Tanr'nn oullar' kimlerdi? Tanr bir tek olduuna gre 'Tanr'nn ocuklar' neyin nesiydiler? O gnlerde dnyada devler yayordu. Daha sonra Tanr'nn oullar, insann kzlarna ocuklar verdiler. Onlar eski ve anl insanlardan olma gl insanlar oldular. (Yaradl Blm vi, 4). Karmza yine insanlarla iftleen Tanr'nn oullar kyor. lk kez devlerden sz edilmesi de burada. Devler hemen btn eskikitap larda, dou ve bat mitolojisinde, Tiahuanaco efsanelerinde, Eskimo destanlarnda sayfalarca yer kaplayan bir konudur. Bu bakmdan, bir zamanlar gerekten var olduklarna inanmamz gerekir. Acaba 'devler' nasl yaratklard? Dev binalar kuran, kocaman taslar oradan oraya srkleyen atalarmz m, yoksa teknik yetenekleri olan iriuzay llar m? Kesin olan bir tek ey var: Tevrat 'devler'den sz ediyor ve onlar 'Tanr'nn oullar' olarak tanmlyor.' Tanr'nn oullar' ise insanlarla iftleiyor ve oalyorlar! Yaradl Blm xix,1-28'de Sodom ve Gomora felketinin ayrntl ve heyecanl

yks anlatlr. Bir akam Lt baba ehir kaps yaknlarnda otururken Sodom'a iki melek gelir. Anlalan Lt bu melekleri nceden tanmakta ve gelmelerini beklemektedir; nk grr grmez geceyi evinde geirmelerini teklif eder. Tevrat'ta, ehir halknn 'bu yabanclar tanmak'istedikleri yazar. Ancak yabanclar, ehir zamparalarnn cinsel isteklerini bir el hareketiyle yok etme yeteneine sahiptirler. Ayrca ktlk yapmak isteyenlerin gzlerini kr edebilmektedirler. Yaradl Blm xix. 12-14'e gre melekler, Lt'a yanna kars; oullarn, kzlarn, damatlarn ve gelinlerini alarak, son hzla ehirden ayrlmasn, nk bir sre sonra ehrin yok edileceini sylyorlar. Aile yeleri bu garip uyarya inanmak istemiyor ve Lt'un souk akalarndan biri olduunu ileri sryorlar. Buradan sonrasn Yaradl Blmnden izleyelim: Ve sabah oldu; melekler aceleyle Lt'a seslendiler: Kalk; karn, buradaki iki kzn al; yoksa kadnlarla birlikte yanp gideceksin. Ve o oyalannca ellerini ellerinin stne koydular, karsnn ve kzlarnn da ellerini tuttular; Tanr ona merhamet ediyordu; ve onu nlerine kattlar ve ehrin dna kardlar. Daha da ilerilere gidince; Kan, yaamak istiyorsanz kan, sakn arkanza bakmayn, sakn dzlkte kalmayn, dalara kan, yoksa mahvolursunuz... dediler. abuk ol, daha uzaklara, ka; nk uzaklara kamazsan seni kurtaramam. Grld gibi 'melekler'in yerli halka bilinmeyen bir gc vardr. Telkin edilen acele ve Lt ailesinin gtrld hz da ayrca dndrcdr. Lt ii ardan alnca, eline yapp srklemeye balarlar. ok ge olmadan kamaldrlar! Lt ailesi dalara gitmeli ve asla arkalarna dnp bakmamaldr. Ancak burada dikkati eken bir nokta vardr: Lt meleklere fazla bir sayg gstermemekte ve ikide birde durarak kar koymaktadr; Dalara kaamam, varsn ktlk gelsin, ldrsn beni... Bir sre sonra melekler, kendileriyle gelmezse onu kurtaramayacaklarn yeniden sylerler. Sodom'a gerekte ne olmutu? Her eye kadir olan Tanr bir tarifeye bir zaman lsne mi balyd? Deilse 'meleklerin' acelesi neydi? Yoksa ehir, saate bal bir g kaynayla m yok edilecekti? Geriye sayma ilemi mi balamt? yleyse patlama an yaklatka melekler de can kaygsna dyorlard. Lt ailesini gvenlik altna almak iin daha kolay bir yntem yok muydu? Neden her eye ramen dalara kalmasnda srar ediyorlard? Ve neden hi durmadan, asla arkalarna bakmamalar emrediliyordu? Biliyorum bu sorular konunun ciddiyetine biimsiz der gibi grnyor, ama Japonya'ya iki atom bombas atld atlal, bu tr bombalarn ne lde zararlar dourduunu ve canl varlklar nasl ldrdn -ya da lm lsnde hasta ettiiniok iyi biliyoruz. yleyse sorularmza karlk bulmak iin, Sodom ve Gomora'nn bir tasar uyarnca, yani bilerek, nkleer bir patlamayla yok edildiini dnelim. Belki de 'melekler'ehirde bulunan tehlikeli 'blnebilir maddeleri' yok etmek, bu arada bir tala iki ku vurarak, davranlar holarna gitmeyen bir insan soyunu ortadan kaldrmak iin bu ie girimilerdi. Patlama zaman kararlatrlm ve geri sayma ilemi balamt. Lt

ailesi gibi kamas ve kurtulmas gerekenler, dalara gtrlmt, nk kayalar tehlikeli nlar byk lde emerek az zararl duruma getirebilirlerdi. Ve -hepimiz hikyenin sonunu biliyoruz- Lt'un kars dnd ve atom patlamasnn oluturduu, gneten defalarca parlak a bakt! O anda dp lm olmas, gnmz insann, zellikle atom bombasnn ne olduunu bilenleri, hi artmayacaktr! Sonra Tanr Sodom ve Gomora zerine kkrt ve ate yadrd... Felketin yks Yaradl Blm xix. 27-28'de yle sona balanyor: Ve brahim sabah erkenden kalkarak Tanr'nn nnde durduu yere gitti: Ve Sodom ve Gomora'ya, dzlkteki topraklara bakt. Ve grd ki, ehrin dumanlar, ocak dumanlar gibi ge ykselmektedir. Babalarmz kadar dindar olabiliriz ama, hi olmazsa onlar kadar saf ve kr krne inanm deiliz. En iyi niyetimizle bile, her yerde bulunan, her eye kadir olan mutlak bir Tanr'nn, yapt iin sonunun nereye varacan bilmediimizi kabul edemeyiz: Tanr insan yaratm ve eyleminden memnun kalmt. Ama her halde bir sre sonra pimanlk duymu olmal ki, yaratt insanlar yok etmeye karar verdi. amzn aydn bu elikiyle birlikte, bir efkatli Babann nasl olup da, saysz olunu lme yollarken Lt ailesi gibilerini kayrd konusunda kukuya dmelidir. Tevrat'ta Tanr'nn ve meleklerin gkten korkun grltlerle ve dumanlar saarak indii birok blmde, deiik kiilerin azndan, pek etkileyici biimde anlatlr. Bunlarn en ilginlerinden birini peygamber Hezekiel anlatyor: (Tevrat, Hezekiel i-iv) Ve otuzuncu ylda, drdnc ayda, ayn beinci gnnde, ben Kebar rma yannda srgnler arasnda iken vaki oldu ki, gkler ald... Ve baktm, ve ite, kuzeyden buran yeli, durmadan ate saan byk bir bulut geliyordu, evresinde parlt ve ortasnda sanki ate ortasnda ldayan maden. Ve onun ortasndan drt canl yaratk benzeri kt. Ve onlarn grn yle idi: Onlarda insan benzeyii vard ve her birinin drt yz vard ve onlardan her birinin drt kanad vard. Ve ayaklar doru ayaklard; ve ayaklarnn taban buza ayann taban gibiydi ve cill tun gibi prldamakta idiler. Grld gibi Hezekiel aracn yere nasl indiini ayrntlaryla anlatyor: Kuzeyden, klar saan, prldayan bir ey, l kumlarn havalandrarak yaklayor ve yere konuyor. Tevrat ikide birde Tanr'nn her yerde bulunduunu belirtir. yleyse Tanr burada neden belirli bir ynden geliyor? Hem her eye kadir olan Tanr'nn istedii yere gitmesi iin bu kadar grlt patrt karmasna gerek var mdr? Durumu biraz daha aydnlatmak iin Hezekiel tankln izleyelim: Ben canl yaratklara bakarken, ite canl yaratklarn yannda, onlarn her yz iin yerde bir tekerlek vard. Tekerleklerin ve yaplarnn grn zmrt gibi idi; ve drdnn benzeyii ve grnleri ve de yaplar sanki tekerlekler iinde tekerlek. Yrdkleri zaman drt yanlarna da giriyorlard; dnmeyerek yryorlard. Tekerlek emberleri ise yksekti ve korkuntu; ve drdnn emberleri epevre gzlerle dolu idi.

Ve canl yaratklar yrdke, tekerlekler onlarn yannda yryorlard; ve canl yaratklar yerden ykseldike, tekerlekler ykseliyorlard. Anlatmn artc lde gzel olduu gze arpyor. Hezekiel tekerlek iinde tekerlek olduunu ve tekerleklerin yrrken dnmediklerini sylyor. Tekerleklerin ok hzl dnmesi yznden oluan, ok belirgin bir gz yanlmas! Anlalan, Hezekiel, Amerikallarn bugn lde ve bataklk blgelerinde kullandklar aralarn bir benzerini grmt. Bu durumda tekerleklerin kanatl yaratklarla birlikte havaya ykselmesi de akla kavuuyor. nk ok amal aralar; szgelii bir amfibik helikopter havaland zaman, doal olarak, tekerleklerini de beraberinde gtrr... Hezekiel'i dinlemeyedeva m edelim: Ve bana dedi:dem olu, ayak zerine dikil de seninle syleelim... Ve arkamdan: Rabbin izzeti kendi yerinden mbarek olsun diye byk bir grleme sesi iittim. Ve canl yaratklarn kanatlar birbirine dokunduka onlarn sesini ve yanlarndaki tekerleklerin grltsn; byk grleme sesini iittim. Hezekiel aracn kesin tarifini yaptktan baka, nasl havalandn da anlatyor. Tekerlek ve kanatlarn 'byk grleme sesi' kardn sylemesi, onun bu olaya kesinlikle tanklk ettiini gsteriyor. 'Tanrlar' Hezekiel'Ie konutuktan ve lkenin yasalarn dzeltmesini emrettikten sonra onu yanlarna alarak gtryorlar ve korkmamasn yurdunu henz yz st brakmadklarn sylyorlar. Bu olay Hezekiel'i ylesine etkilemi olmal ki, arac deiik blmlerde bkmadan usanmadan anlatmayadeva m ediyor. yerde daha. 'Drt yne gidebilen ve giderken dnmeyen tekerleklerden' sz ediyor. zellikle etkilendii nokta aracn 'epevregzlerle dolu'oluu. Tanrlar ona gzleri olduu halde grmeyen, kulaklar olduu halde duymayan bir asi evinin ortasnda oturduunu sylyorlar. Yurttalar hakknda iyice aydnlandn grnce, bu tr ziyaretlerde hep olduu gibi, yasalarla ilgili tler, emirler ve dzgn bir uygarlk iin gereken ipular vererek gidiyorlar.Hezekiel grevini benimsiyor ve 'tanrlarn' emirlerini yaymaya koyuluyor. Bir kez daha deiik sorularla kar karyayz. Hezekiel'Ie kimler konumutu? Bunlar nasl yaratklard? Kelimenin geleneksel anlamyla 'tanr' olmalar imknszd; nk bir yerden tekine gitmek iin ara kullanlyordu. Bylesine bir hareket ise, her eye kadir olan Tanr ile kesinlikle badamyordu. Bu olaya uygunluu bakmndan, yine Tevrat'ta anlatlan bir teknik buluu ayrca inceleyelim: Exodus (k) xxv, 10'da Musa, Kanun Sandnn yapm konusunda Tanr'nn verdii kesin emirleri anlatr. Talimatlar ok aktr -ller, pervaz ve emberlerin nereye, nasl taklaca, hangi madenlerin kullanlaca apak ve kesin olarak belirtilmitir. Bunda ama her eyin 'Tanr'nn'istei gibi olmasn salamaktr. yle ki Tanr birka sefer Musa'y yanllk yapmamas konusunda uyarr:

Bak ve dada sana gsterilen rneklere gre yap (Exodus, xxv, 40). Ayrca 'Tanr' Musa'ya kendisiyle, sandn zerindeki kefaret rts araclyla konuabileceini syler. Hi kimse, der, sandn yanna yaklamamaldr ve sandn tanmas srasnda giyilmesi gereken eyleri ve zellikle ayakkablar ayrntlaryla anlatr. Btn bu uyarmalara ramen bir aksilik olur. (2. Samuel vi, 2) Davud, sand Uzza ile birlikte bir kz arabasna bindirir. Ancak yolda giderlerken kzlerden biri tkezler ve sandk decek gibi olur. Bunun zerine Uzza atlarak sand tutar ve yldrm arpm gibi birdenbire lr. Sandkkukusuz elektrik yklyd! Eer Tevrat'taki talimatlar uyularak sand yeniden yaparsak, yzlerce volt gcnde bir elektrik akm doacaktr. Biri pozitif, teki negatif ykl olan iki altn tabaka, kondansatr grevi yapacaktr. Kefaret rts zerine yerletirilen iki altn kerubinden[2]birinin mknats olmas halinde de ortaya gzel bir hoparlr kacaktr -belki de kerubinlerin iindeuzay gemisiyle Musa arasnda balant salayacak bir telsiz arac vard-. Hatrladm kadaryla Exodus'un eitli blmlerinde sandktan kvlcmlar kt ve Musa'nn t ve yardma ihtiyac olduu zaman bu 'iletici'den yararlandn yazar. Musa 'Tanr'snn sesini duyabilmekte, ancak onu grememektedir. Bir keresinde 'Tanr'ya kendisini gstermesini syler. Tanr'nn karl udur: Ve dedi: Yzm gremezsin; nk insan beni grp de yaayamaz. Ve Rab dedi: te yanmda bir yer var ve kaya zerinde duracaksn; ve vakit olacak ki, izzetim getii zaman seni bir kayann kovuuna koyacam ve ben geinceye kadar seni elimle rteceim; ve elimi kaldracam ve arkam greceksin; ama yzm grlmeyecek. (Exodus xxxiii, 20-23). Eski yazlarda bu olayn inanlmaz benzerleri vardr. Szgelii Glgam Destan'nn beinci tabletinde -ki bu destan Smer kaynakldr ve Tevrat'tan ok nce yazlmtrhemen hemen ayn cmleye rastlyoruz: Hi bir lml, tanrlarn yaad kutsal daa gelemez. Tanrlarn yzn gren lmelidir. nsanlk Tarihi'ni anlatan baka eski kitaplarda byle cmleler vardr. Neden 'tanrlar'kullaryla yz yze gelmekten kanyorlard? Neden maskelerinin dmemesi iin bu kadar aba harcyorlard? Neden ya da nelerden korkuyorlard? nsann aklna, ister istemez Tevrat'taki bu olayn, dorudan doruya Glgam Destanndan alnm olabilecei geliyor. Bu dn fazlasyla mantkldr. nk Musa, Msr saraylarnda bym ve Msr kltrnn temel ta olan gizli kitaplardan bol bol yararlanma imkn bulmutu. Bu kitaplklarda Glgam Destan da elbette yer alyordu. BelkiTevrat'n ya hakknda da kukuya dmeliyiz. nk ok daha sonra yaayan Davud'un altparmakl ve alt trnakl bir devle savat, 2. Samuel xxi, 18-22'de uzun uzun anlatlmaktadr. Hatta btn eski tarih, destan ve hikyelerin bir noktada toplandktan sonra deiik lkelere, deiik biimlerde yayldn bile dnebiliriz.

Lt gl yaknlarnda son yllarda bulunan Kumran yazlar, Yaradl Blmnde sz edilen olaylara byk benzerlik gstermektedirler Bugne kadar bilinmeyen birok yeni buluntu da, gklerdeki sava arabalarndan, tanr oullarndan, iinde canl yaratklar kan bulut ve tekerleklerden sz etmektedirler. Musa Apokalips'inde (33. blm) Havva'nn ge bakt ve drt parlak kartaln ektii ktan bir sava arabas grd anlatlr. Araba hi birdnya lnn anlatamayaca lde grkemlidir ve dem'in yanna indii zaman tekerleklerin arasndan dumanlar kar. Aslnda bu yk bize yeni bir ey anlatmamaktadr. nk btn eskikitap ve yazlarda, dem ve Havva'ya kadar uzanan bir sre iinde grnen tekerlekli, dumanl, ateli sava arabalar anlatlmaktadr. Lamek yaztlarnda akl almaz bir olay anlatlr. Geri tomarlarn bir blm, birtakm cmle ve paragraflarn okunmasn imknszlatracak kadar bozulmutur ama, geride kalanlar anlatmaya deer lde merakldr: Nuh'un babas Lamek, gzel bir gnde evine dnnce, grn bakmndan aileye hi uymayan bir olanla karlar. Bunun zerine kars Bat-Eno'u arr ve ocuun kendisine ait olmadn syler. Bat-Eno bildii btn kutsal eyler zerine yemin ederek tohumun ondan, yani Lamek'ten geldiini, bu ite ne bir askerin ne bir yabancnn ne de 'tanr oullarnn' parma olduunu anlatr. (Bu tanr oullarnn kimler olduunu sorabilir miyiz? Bu aile dramnn, Tufan'dan nce olduunu da bu arada belirtelim.) Bununla birlikte Lamek karsna inanmaz ve babas Methuselah'n tlerini almak zere yola kar. Babasnn evine varnca olay olduu gibi anlatr ve ok zldn syler. Methuselah dinler ve ocuun nereden geldiini anlamak iin bilge Enok'a bavuracan, bunun iin de ok uzun ve yorucu bir yolculuk gerektiini syler. Ama ailenin bu ocua tepkileri yle bymektedir ki, sonunda yolculua kmaya karar verir. Enok, Methuselah'n ailede birdenbire ortaya kan ve ne sa, ne gz, ne de derisi kendilerine benzeyen bu ocuu anlatmasn dinler ve yal adam ok zc bir haberle birlikte evine yollar: Pek yaknda dnya, insanlk ahlkszlk ve alaklk suundan yarglanacaktr. Ailedeki ocuk, byk evrensel yarglamadan kurtulacak olanlarn dedesidir. O bakmdan Lamek'e, ocua Nuh adn koymasn emretmelidir. Bylece Methuselah evine dner ve olu Lamek'e kendilerini bekleyen felketi anlatr. Lamek'in ocuu kabul etmekten ve Nuh adn koymaktan baka aresi yoktur! Aile yksnn en ilgin yan, Nuh'un ailesinin, hatta bykbabas Methuselah'n, daha sonra ate saan bir sava arabasna binerek ebediyen gklerde kaybolan Enok tarafndan pek yakn bir felket konusunda uyarlm olmalardr. Bu olay da, insan soyunun, uzaydan gelen bilinmeyen yaratklar eliyle oaltld dncesini dorulamyor mu? Aksi halde, insanlarn hi durmadan devler ve tanr oullar tarafndan dllenmesinin ve baarsz olan trlerin srekli yok edilmesinin hi bir anlam kalmyor. Bu adan baknca, Tufan'n, bir iki stn kii dnda kalan insanlar ortadan kaldrmak iin bilerek yapld anlalyor. Byle olunca da ilh bir yarglama nitelii ortadan

kalkyor. Gnmzde daha zeki bir insan trnn sun olarak yaatlmas gereklemeye doru giden kuramlar arasnda. Tpk Tiahuanaco efsanelerinde anlatlan Byk Ana'nn, gne kapsnauzaygemisi yle gelmesi ve 70 ocuk dourmas gibi. Tpk trl dinkitap larnn, 'Tanr insan kendi grntsnde yaratt' demesi gibi. Birtakm eski dinkitap lar daha da ileriye giderek, 'tanr'nn istedii biimde insanlarn' yaratlabilmesi iin, birok deneyler yapldn yazyor. Bilinmeyenuzay llarndnya mz ziyaret ettiini ileri sren kurammza gre, bugn bile bizi biz yapann bu stn varlklar olduu anlalmaktadr. Bu deliller zincirinin bir halkasn da, tanrlarn atalarmzdan istedikleri armaanlar tamamlyor. Bu istekler, hi bir zaman gzel kokular ve kurbanlk hayvanlarla snrlandrlmamt. Armaanlar listesinde ou zaman eitli karmlardan yaplm sikkeler de yer alyordu. Gerekten de Dou'nun en byk eritme kurulularndan biri, Ezeon Geber'de bulunuyordu. Kazlarda ortaya karlan bu kurulu, son derece modern bir ocak, trl hava kanallar ve belirli amalar iin alm deliklerden meydana geliyordu. Gnmz eritme uzmanlar bu kurulutan nasl bakr elde edilmi olabileceini aklayamyorlar. Ancak burasnn bakr elde etmek iin kullanld kukusuzdur; nk Ezeon Geber dolaylarndaki birok maara ve galeride geni bakr slfat stoklar bulunmutur. Sz konusu btn buluntular 5000 yllktr! Eer bir gn bizim uzay adamlarmz da indikleri gezegende ilkel insanlarla karlaacak olurlarsa, zavalllar zerinde 'tanr' ya da 'tanr olu' izlenimi brakacaklardr. Ama bir de indikleri gezegende korkun ileri bir uygarln insanlaryla karlatklarn dnn. Her halde o zaman, 'tanr' olarak deil, zamann ok gerisinde yaayan zavalllar olarak karlanacaklardr! BENC BLM: GKLERDEN GELEN ATE SAAN SAVA ARABALARI

YZYILIN BALARINDA, Asur kral Asurbanipal'inkitap lnda, on iki kil tablet zerine yazlm bir kahramanlk destan bulundu. Destan Akata yazlmt, ama daha sonra bulunan baka bir kopyas Hammurabi'ye kadar uzanyordu. Son aratrmalar, Glgam Destan'nn asl metninin Smerlilerce yazldn, konularnn Tevrat'taki Yaradl Blmyle byk benzerlikler gsterdiini ortaya koymutur. Destann ilk tabletinde, galip gelen kahraman Glgam'n Uruk ehrievre sine yaptrd surlardan sz edilir. 'Gklerin Tanrs', iinde tahl ambar bulunan ok byk bir evde oturmaktadr. Surlar koruyan birok asker vardr. Glgam bir 'tanr', insan karm yaratktr -te iki 'tanr', te bir insan.- Uruk ehrine gelen haclar ona rpererek ve korkuyla bakarlar; nk o gne kadar byle bir gzellik ve g grmemilerdir. te burada tanrlarla insanlarn iftlemesi dncesi yine karmza kyor.

kinci tablette, gkler tanras Aruru'nun, Glgam'a rakip olmas iin Enkidu'yu yarattn okuyoruz. Enkidu gvdesi kllarla kapl, posttan elbiseler giyen, ayrlarda otlayan, srlarla ayn yalaktan su ien bir yaratktr. En byk elencesi avlanlarda yzmektir. Uruk kral Glgam, bu sevimsiz yaratn srlardan ayrlmas iin gzel bir kadn gerekli olduunu anlar ve ehrin en gzel kadnlarndan birini, Enkidu'yu kendine ekmekle grevlendirir. Saf Enkidu bu oyuna gelir ve alt gn alt gece kadnla yaar. Derken Enkidu'yla Glgam dost olurlar. nc tablet, uzaklardan gelen bir duman bulutunu anlatr. Gkler gmbrder, yer sarslr, sonunda 'Gne Tanrs' gelerek Enkidu'yu gl kanatlar ve peneleriyle kavrar. Enkidu'nun gvdesine kurun gibi biner ve gsne kaya gibi bir arlk oturur. Destan yazarlarnn ok gelimi bir hayal gc olduunu ve destan evirenler ve oaltanlarn deiiklikler yaptn kabul etsek bile, asl artc yan olduu gibi kalr: Destan yazarlar gvdenin belirli bir hzdan sonra kurun gibi arlatn nereden biliyorlard? Bugn yerekimi ve hz yasalarn en ince ayrntlarna kadar biliyoruz. Bir astronotun kalk srasnda nasl bir gle koltuuna yaptrldn, gsne binen basncn ne lde byk olduunu biliyoruz. Peki Smerliler bu bilgiyi nereden elde etmilerdi? Beinci tablet, Enkidu'yla Glgam'n 'tanrlarn' oturduu yere gidilerini anlatr. Kahramanlar tanra rninis'in yaad, klar saan kuleyi ok uzaklardan grrler. yice yaklanca bir ses duyarlar: Geri dnn! Hi bir lml, tanrlarn yaad kutsal daa gelemez. Tanrlarn yzn gren lmelidir. Exodus'te de: Sen benim yzm gremezsin, beni gren insan yaayamaz... diyordu! Yedinci tablette, Enkidu'nun azndan bir uzay yolculuu anlatlr. Enkidu bir kartaln pirinten penelerine tutunarak saatler boyu umutur. zlenimleri yledir: Bana dedi ki: Karalara bak. Neye benziyorlar? Deniz'e bak. Nasl grnyor? Ve kara, bir daa; deniz de bir gle benziyordu. Drt saat daha utuk ve o yine konutu: Karalara bak. Neye benziyorlar? Deniz'e bak. Nasl grnyor? Ve kara, bir baheye; deniz de bahvann su kanallarna benziyordu. Drt saat daha utuktan sonra o yine sordu: Karalara bak. Neye benziyorlar? Denizlere bak nasl grnyor? Ve kara, lapaya, deniz de su birikintilerine benziyordu. Bu anlatm, bir canl yaratn dnyay ok ykseklerden grdn aklamaktadr. Olay tmyle hayal rn olamayacak kadar dorudur. Eer yerkrenin ok ykseklerden grn hakknda bir bilgi olmasayd, kim kp da karalarn lapaya, denizlerin de su birikintilerine benzediini syleyebilirdi? nk ok ykseklerden

ekilen resimlerinde dnya gerekten orasnda burasnda su birikintileri olan bir tas lapaya benzemektedir! Ayn tablette bir kapnn konutuu yazlmaktadr. Bu garip olay, bugnk bilgimizle bir hoparlrn konumas olarak nitelendiriyoruz. Sekizinci tablette,dnya y ok ykseklerden gren Enkidu, anlalamayan bir hastalktan lyor. Hastalk yle esrarengiz ki, Glgam nedeninin gklerdeki canavarn zehirli soluu olup olamayacan soruyor. Glgam gklerdeki canavarn zehirli soluunun ldrc olabileceini nereden biliyordu? Dokuzuncu tablet Glgam'n, dostu Enkidu'nun lmnden duyduu znty ve ayn hastalktan lecei korkusuyla tanrlara ulamak iin kt yolculuu anlatr. Glgam uzun sre yol aldktan sonra, gklere destek olan iki dan arasna gelir. Dalarn tepesi bir kemerle birletirilmitir ve buraya 'gne kaps' denir. Gne kapsn bekleyen iki dev nce onu brakmak istemezler. Aralarnda uzun bir tartma geer. Sonunda devler Glgam'n te iki tanr olduunu gz nnde tutarak gemesine izin verirler. Glgam giderek ardnda sonsuz denizin uzand tanrlarn bahesine varr. Ancak yolda iki defa tanrlar tarafndan uyarlmtr: Glgam, acelen nedir? Aradn hayat ve lmszl bulamayacaksn. Tanrlar insan yaratrken ona lm de verdiler. lmszlk yine tanrlara kald. Glgam'n bunlar dinleyecek hali yoktur. Her tehlikeyi gze almtr ve amac insanlarn babas Utnapitim'e ulamaktr. Ancak Utnapitim byk denizin tesinde yaamaktadr ve oraya gne tanrsnnkinden baka hi bir gemi uamaz. stelik yolu da yoktur. Ama Glgam btn tehlikelere gs gererek denizi aar. On birinci tablet, onun Utnapitim'le yapt grmeyi anlatr. Glgam insanlarn babasnn ne kendinden byk, ne de kk olduunu grr ve ona, birbirlerine baba-oul gibi benzediklerini syler. Utnapitim, gemiini anlatmaya koyulur. Bu blm Utnapitim'in azndan, yani birinci tekil ahstan aktarlmtr. Daha da artc olarak, Tufan hakknda ok ayrntl bilgiler verilmektedir. Tanrlar Utnapitim'i uyarmlar, kadnlar, ocuklar, yaknlarn ve her iten ustalar, gelecek olan byk tufandan korumak iin bir gemi yapmasn emretmilerdi. iddetli, frtnann, karanlnn, ykselen sularn, gemiye binemeyenlerin dt umutsuzluun anlatm, bugn bile hayranlk uyandracak lde gldr. stelik ayn Nuh'ta olduu gibi, yolculuun sonunda bir karga ve bir gvercin yollanm, sular alalmaya balaynca da gemi bir dan tepesine oturmutur. Glgam Destan'yla Tevrat arasndaki paralellik ve benzerlik, hi bir bilginin kar koyamayaca lde aktr. Bu paralelliin en ilgin yn, destanla Tevrat'n urat tanrlarn ve kehanetlerin ayr ayr olmasdr. Tevrat'ta anlatlan Tufan'n destandakinin bir kopyas olduunu kabul edersek, Utnapitim'in olay kendi azndan anlatmas, Glgam Destannda Tufan'a tanklk

etmi, onu gzleriyle grm bir kiinin gerekten var olduunu ortaya koyar. Aslnda binlerce yl nce douda mthi bir tufan olduu kesin olarak anlalmtr. Eski Babil'in ivi yazs tabletleri, geminin nerede bulunmas gerektiini kesin olarak anlatrlar. Bu bilgiden yararlanan aratrmaclar Ar dann gney kesiminde, geminin konduu yeri gstermesi muhtemel olan tahta paras bulmulardr. Ancak 6000 yl nce tahtadan yaplm ve tufana dayanm bir geminin kalntlarn bulmak hemen hemen imknsz gibidir. Glgam Destan'nda Tufan'dan baka, yazld ada yaplamayacak trden olaanst eyler de anlatlmaktadr. Bunlar, destan yzyllar boyu elden geirenlerin eklediini de dnemeyiz. nk anlatmlarda gizlenen bilgiler, ancak gnmz bilgileri araclyla anlalabilmektedir. Belki de, birtakm yeni sorular bu karanla k tutacaktr. Glgam Destan, Smerlerden deil de Tiahuanaco blgesinden km olamaz m? Glgam soyu Gney Amerika'dan gelmi ve beraberinde destan da getirmi olamaz m? Dorulayc bir karlk, Gne Kapsndan sz edilmesini, byk bir denizin almasn, ayn zamanda da Smerlilerin nasl birdenbire ortaya ktklarn aklayabilir. Kukusuz, Firavunlar Msr'nn gelimi kltr, yazlm, retilmi ve renilmi eski srlar saklayan byk kitaplara dayanyordu. Daha nce de belirtildii gibi Musa bu lkede yetimi, kitaplklardan bol bol yararlanma imkn bulmutu. Hangi dilde yazm olduu kesin olarak bilinmese bile, be kitabn yazarnn aydn bir kii olduu kesindi. Glgam Destan'nn Asurlular ve Babilliler kanalyla Msr'a geldiini, gen Musa'nn onu okuyarak kendi amalarna uyguladn dnelim. Bu durumda gerek Tufan olay, Tevrat'taki deil, Glgam Destann'dakidir. Byle sorular sormamal myz? Bana kalrsa, gemii aratrmann klasik yntemi oktan yklmtr. Bu trden aratrma hi bir zaman, kesin ve dokunulmaz sonulara ulaamaz. Kendi kurduu bir dnce biimine ylesine sk skya baldr ki, yaratc bir drt dourabilecek yeni grlere hi bir ak kap brakmaz. Eski Dou'ya yneltilen aratrmalarn ou, kutsal kitaplarn dokunulmazl ve kutsall karsnda eriyip gitmitir. nsanlar soru sormaya ve kukularn bu tabu'nun yzne haykrmaya cesaret edememilerdir. Hatta byk lde aydnlanm saylabilecek on dokuz ve yirminci yzyl bilginleri bile, sonunda Tevrat'ta anlatlanlarn doru olmadn ileri srmenin kanlmaz olduunu grdklerinden, binlerce yln yanlndan oluan dnce zincirlerinden kopmamay semilerdir. Ancak, en koyu Hristiyan bile, Tevrat'ta anlatlan birtakm olaylarn, o byk Tanr'yla badamadn anlam olmaldr. Kutsal kitabn dinsel dogmalarn korumak isteyen kiiler, nce ok eskilerde insan kimin eittiini, toplum hayat iin yasalar kimin koyduunu, ilk salk kurallarn kimin verdiini ve yoldan km olanlar kimin yok ettiini aa karmaldrlar. Bu trden sorular sormamz ve bu biimde dnmemiz dinsiz olduumuz anlamna

gelmez. Beni ele alalm: Gemile ilgili tm sorulara kesin ve inandrc karlklar verildii gn bile, daha iyi bir ad koyma isteiyle TANRI dediim BR EYN var olacana inanyorum. Bununla birlikte, sz konusu dnlmez tanrnn, bir yerden tekine gitmek iin, tekerlekli ve kanatl aralar kulland, ilkel insanlarla ok yakn ilikiler kurduu ve maskesinin dmemesi iin hi bir insan yanna yaklatrmadn ileri sren dinsel varsaym, delillerle desteklenmedii srece, saldrgan bir iddiadan teye geemeyecektir. Din bilginlerinin, 'Tanr ok ycedir; onun kendini nasl gsterdiini ve kullaryla nasl iliki kurduunu bizler dnemeyiz'eklindeki karlklar, ancak sorularmzdan bir ka olabilir ve bu bakmdan doyurucu olmaktan uzaktr. nsanlar yeni gerekleri grmek istemezler. Ama gelecek, gemiimizi gnden gne daha ok kemirmektedir. On iki yl kadar sonra insan Merih'e inecektir. Eer orada bir tek eski, terk edilmi bina varsa, akll insanlarn brakt bir tek nesneye rastlanrsa, maara duvarlarnda bir tek resim bulunursa, dinlerimiz temelinden sarslacak ve gemiimiz hakkndaki bilgiler karmakark olacaktr. Bu trden bir tek buluntu bile insanlk tarihinde devrim ve reformlarn en byne yol aacaktr. Uzayayla birlikte Aydnlarn Mahkeme Gn de gelecektir. O zaman dinin bulutlar dalacak veuzay a atlan kararl bir admla binlerce, milyonlarca deil, bir tane din ve tanr olduu anlalacaktr. Biz bunlar brakp insanln gemii zerine kurduumuz varsaym gelitirelim. u ana kadar elde ettiimiz grnty yle zetleyebiliriz: alar nce bilinmeyen bir uzay gemisi dnyamz bulmutu. Gemi adamlar ksa srede, gezegenimizin, akll yaratklarn geliebilmesi iin ok elverili olduunu anlamlard. Ancak gelimesi beklenen insan, homo sapiens deil, bir baka trden yaratkt. Uzay adamlar bu trn diilerini sun olarak dllemi, kadnlar, eski destanlarda belirtildiine gre, derin bir uykuya daldrarak dnyamzdan ayrlmlard. Binlerce yl sonra geri dndklerinde karlarna, yeryznn orasna burasna dalm homo sapiens rnekleri kmt. leri uzayllar dllenme deneylerini, toplum kurallarna uyabilecek yetenekte yaratklar yetiene kadar srdrmlerdi. Ancak ortaya kan insanlar hl barbardlar.Uzay llar geriye dnerek, onlarn yine hayvanlarla yaayabileceklerini dnerek birounu yok etmi, daha az lde baarsz kalanlar da baka ktalara belki de baka gezegenlere tamlard. Geriye kalan baarl rnekler toplum hayatnn ilk rnlerini vermeye balam, maara duvarlarn sslemeye, mlekilii gelitirmeye, ilkel mimarlk rneklerini ortaya koymaya ynelmilerdi. Bu ilk insanlarn uzay adamlarna sonsuz saygs vard. nk onlar, bilinmeyen bir yldzdan gelmi, yine oraya dnm tanrlard. Esrarengiz nedenlerden dolay bu tanrlar bilgilerini insanlara geirmeye meraklydlar Yarattklar insanlara zen

gsteriyor, onlar ktlk ve ahlkszlktan korumaya alyorlard. Toplumlarn kurucu bir biimde gelimesini istiyorlar, bu yzden uyumsuzluk gsterenleri ortadan kaldryor, kalanlarn gelime yeteneinde bir toplum kurmas iin gerekli temel kavramlar retiyorlard. Delillerin eksiklii yznden bu varsaymda birtakm boluklar vardr: Gelecek, bu boluklardan kann doldurulabileceini gsterecektir. Bu kitap birok tahminden oluan bir varsaym ortaya koymaktadr ve bu varsaym doru olmayabilir. Bununla birlikte, tabularn koruyuculuunda, saldrya uramadan yaayan dinlerin kurulu ilkelerine baknca, varsaymmn en az onlar kadar geerli olabileceini grmekteyim. Gerek hakknda birka kelime sylemek belki de yarar salayacaktr. Dinine inanan ve kuku uyandracak bir saldrya uramayan her insan gerei bulduuna da inanr. Bu yalnz Hristiyanlar iin deil, kk, byk her dinin taraftan iin geerlidir. Teosofistler[3]din bilginleri ve filozoflar, retilen zerinde yllarca kafa patlattktan sonra geree vardklarna inanrlar. Doal olarak her dinin bir tarihi, Tanr'snn verdii szler Tanr'snn koyduu yasalar ve... diyen peygamber ve bilge kiileri vardr. Gerein ispatlanmas, insann inand dinin tam iinden balar ve dna doru isler. Bunun sonucu olarak, ocukluktan balayarak bizlere kabul ettirilen tek ynl bir dnce biimi ortaya kar. Bylece birok kuak gerei benliinde topladna inanarak geip gider. Ben, daha alak gnll davranarak, geree sahip olamayacamz, ona ancak inanabileceimizi ileri sryorum. Gerei bulmak isteyen insan, onu kendi dininin siperleri ve snrlar iinde aramamaldr. Hem hayatn amac ve gerei nedir? Geree inanmak m, yoksa onu aramak m? Tevrat'ta yazl olanlarn arkeolojik yollarla ispatlandn dnecek olsak bile bu durumda, sz konusu inanlardan oluan bir din de ispatlanm saylamaz. Eski ehirler, kyler sanat eserleri ve yazl kalntlar belli bir blgede toprak stne karlnca, o blgede insanlarn yaad ve tarihin yazd bir uygarln gerekten var olduu ortaya kar. Ancak bu buluntular o blge insannn inand tanrnn (uzay yolcusu deil de) tek ve ulalmaz bir tanr olduunu aa karamaz. Bugndnya nn drt bucanda yaplan kazlar, geleneklerin gereklere uygun dtn gstermitir. Ama bir tek Hristiyan kp da, Peru'daki kazlar sonucu ortaya kan nka ncesi tanrsngerek tanr olarak kabul eder mi? Demek istediim, gerek mitoloji, gerek gerek deneyler, bir toplumun tarihini oluturur; bundan teye geemez. Ama bence bu bile ok eydir. Gerei arayanlar, ispatlanmam yeni ve cesur dncelere, yalnzca dnce (ya da inan) biimlerine uymad iin kar kmamaldrlar. Yz yl nceuzay yolculuu diye bir ey sz konusu olmad iin, babalarmz ve bykbabalarmz, atalarnauzay dan

ziyaretiler gelip gelmediini dnemezlerdi. ok korkun ama ne yazk ki her an kabilecek bir Hidrojen bombas savann gnmz uygarln toptan yerle bir ettiini dnelim. Be bin yl sonra arkeologlar New York'taki Hrriyet Heykeli'nin paralarn bulacaklar, gnmz dnce biimiyle hareket ediyorlarsa, bilinmeyen bir tanr, belki ate tanrs (heykelin elindeki meale yznden) belki gne tanrsnn (heykelin bandaki n biimi uzantlar yznden) heykeliyle kar karya olduklarn sanacaklar ve heykelin aslnda ok basit bir anlam tadn hele zgrl temsil ettiini asla anlamayacaklardr. Gemiin yollarn dogmalarla tkamaya artk imkn yoktur. Eer gerei aramaya koyulacaksak, nce btn cesaretimizi toplayarak bugne kadar izlediimiz yollardan ayrlmal, sonra da doru ve gerek kabul ettiimiz her eyden kuku duymaya balamalyz. Yeni dnceler samadr diye gzlerimizi ve kulaklarmz kapayamayz. unun urasnda, elli yl nce aya ini dncesi de alay konusuydu; sama ve gln bulunuyordu... ALTINCI BLM:ESK HAYAL VE MASALLAR MI, YOKSA ESK GEREKLER M?

GEMTE VAR OLAN birtakm eylerin bugn geerli dn ve inanlara gre var olmamas gerektiini daha nce belirtmitim. Ancak gemiten gnmze kadar gelebilen akl almaz eyler bunlarla da bitmiyor. Neden mi? nk Eskimolarn mitolojisi de, ilk kabilelerin kuzeye pirin kanatlarla getirildiini sylyor! En eski Kzlderili efsanelerinde ate ve meyve getiren bir ate kuundan sz ediliyor. Son olarak da Maya Efsanesi Popol Vuh; tanrlarn; her eyi, evreni, pusuladaki drt yn ve dnyann kre biiminde olduunu bildiklerini anlatyor. Eskimolarn szn ettikleri metal kular nelerdir? Kzlderililer ate kuunu nerede grmlerdi? Mayalarn atalar dnyann yuvarlak olduunu nasl renmilerdi? Aslnda mayalar ok zeki insanlard ve ok gelimi birkltr leri vard. Bize yalnz o akl almaz takvimi brakmakla kalmam, ok karmak hesaplar da ulatrmlardr. yle ki, Mayalar bir Vens ylnn 584 gn olduunu biliyorlar vednya ylnn 365,2420 gn olduunu tahmin ediyorlard. (Gnmzde en ileri aralarla yaplan hesabn sonucu 365,2422 gn!) Braktklar hesaplar 64 milyon yl teye uzanabiliyordu. Hatta birtakm yazlarda 490 milyon yla yaklaan saylarla uralyordu. Bir elektronik

beyin yardmyla bulunduunu akla getiren nl Vens formlnn, bir grup orman insanndan km olmas ok artcdr. Forml bir Tzolkin yln 260, birdnya yln 365 ve bir Vens yln 584 gn olarak almaktadr. 365'in 73'e blmnn 5 ve 584'n 73'e blmnn de 8 vermesinden hareketle u sonu kmaktadr: (Ay) 20 x 13 x 2 x 73 = 260 x 2 x 73 = 37.960

(Gne) 8 x 13 x 5 x 73 = 104 x 5 x 73 = 37.960 (Vens) 5 x 13 x 8 x 73 = 65 x 8 x 73 = 37.960 Yani bu devir 37.960 gn sonra birleecektir. Maya mitolojisi o zaman tanrlarn byk dinlenme yerine geleceini ileri srer. nka ncesi halklarnn din efsanelerinde, yldzlarda insanlarn yaadndan ve tanrlarn Pleiadas takmyldzndan geldiinden sz edilir. Ne gariptir ki Smer, Asur, Babil ve Msr'da bulunan yazl tabletlerde de ayn ey anlatlmaktadr: Tanrlar yldzlardan gelmi ve yine oralara dnmlerdir. Gklerde dolamak iin ate arabalar ya da gemileri vardr. Ellerinde her zaman korkun silhlar bulunmaktadr. Birtakm kiilere lmszlk iin sz vermilerdir. lkel insanlarn, tanrlarn gklerde aramalar ve onlar tanmlayp sanat eserlerine, geirmeleri srasnda btn hayal glerini kullanmalar doaldr. Bu bakmdan szn ettiimiz efsane ve yaztlarn, gerei yanstmaktan ok, abartt dnlebilir. Ama anormallikler bunlarla da kalmyor ki. Bir rnek daha verelim:Mahabharata 'nn yazar, bir lkeyi on iki yllk kuraklkla cezalandrabilecek bir silhn varln nereden biliyordu? Hem de domam bebekleri annelerinin karnndayken ldrecek gte bir silhn varln... En ktmser tahminle 5000 yl nce yazlan bu Hint Efsanesini, gnmz bilgileri nda okumak gerekten ok ilgin olacaktr. Ramayana'da Vimanalar'n, yani uan makinelerin, cva ve pskren rzgr yardmyla ok ykseklerde utuunu yazar. Vimanalar ileriye, yukarya ve aaya hareket edebilmektedirler. Geni apta manevra yetenei olan uzay aralar! Aadaki blm N. Dutt'un 1891'de yapt eviriden alnmadr: Rama'nn emriyle grkemli sava arabas korkun grltyle bir bulut dana ykseldi... Yine uan bir nesneden sz ediliyor ve stelik nesnenin havalanrken korkun grlt yapt belirtiliyor. te Mahabharata'dan bir blm daha:

Bhima, Vimanasyla gne kadar parlak bir nn zerinde uuyordu ve frtnalarn gk grlts gibi bir ses karyordu. (C. Royf 1889). Mahabharata'nn yazar, roketler hakknda bir ey bilmese ve bu aralarn bir n zerinde, byk grltler kararak gittiini grmese bu satrlar yazabilir miydi? Samsaptakabadha'da, uan ve umayan sava arabalar diye iki ayrm yaplmaktadr. Mahabharata'nn ilk kitabnda da, Kunti adl evlenmemi bir kadnn, Gne Tanrsyla iftletii ve gne kadar parlak bir oul dourduu anlatlmaktadr. Kunti -o gnlerde bile- utan duygusundan kurtulmak iin ocuu bir sepete koyar, nehire salar. uta Kastndan, deerli bir kii olan Adhirata ocuu bulur ve bytr. Musa'nn yksyle akl almaz bir benzerlii olmasa, anlatmaya demeyecek bir yk! Ayrca, insanlarn tanrlar tarafndan dllendiine deinen bir baka rnek olmas da, dikkati ekiyor. Glgam Destannda olduu gibi Aryuna (Mahabharata'nn kahraman), tanrlar aramaya ve onlardan silh istemeye gidiyor. Byk tehlikelere gs gerdikten sonra gk tanrs ndra'y kars Sachi'nin yannda buluyor. Ancak buluma herhangi bir yerde deil, gklerde uan bir sava arabasnda oluyor! stelik tanrlar, gkyzn gezdirmeyi teklif ediyorlar. Mahabharata'da anlatlan olaylar yazarnn grg ve tankl ettii izlenimi verecek kadar ak ve anlalabilir biimdedir. Bir blmde, zerlerinde metal tayan btn savalar ldren bir silh anlatlr. Savalar, silhn etkilerini zamannda renebilirlerse, zerlerindeki btn metalleri karmakta ve rmaa girip gvdelerini ve silhn dedii her eyi ykamaktadrlar. Yazarn aklamasna gre, bu bouna deildir, nk tedbir alnmazsa salar ve trnaklar dklr ve yaayan her ey rengi solarak zayflar... Sekizincikitap ta ndra, tanrsal jetiyle yeniden karmza kar. Btn insanlar arasnda yalnzca Yudhisthira'ya, lml olduu halde, gklere gelme izni verilmitir. Enok ve Eliyah'n yksn hatrlamadan edebilir miyiz? Ayn kitapta, belki de dnyaya atlan ilk Hidrojen bombasnn patlamas anlatlmaktadr. Gurkha, yce Vimanasyla uarken, katl ehrin stne bir tek glle drr. Buradan sonrasnn anlatmnda yle kelimeler kullanlmaktadr ki, insan Bikini'de patlayan ilk Hidrojen bombasn hatrlamadan edemez: Gneten bin kere daha parlak, beyaz, scak bir bulut, sonsuz klar saarak, ykseldi ve ehri bir kl yn yapt... Gurkha yere indiinde Vimana's, son derece parlak bir antimon bloku andrmaktadr. Ayrca filozoflar ilgilendiren bir blm de, bu arada aktaraym: Mahabharata, Zaman, evrenin tohumudur! der... Tibet kitaplar Tantyua ve Kantyua da, gkteki inciler ad verilen, tarih ncesi uan makinelerden sz ederler. ki kitap da, bu bilginin gizli olduunu ve kitleler iin olmadn zellikle belirtirler. Samarangana, Sutradharafda, kuyruklarndan ate ve cva pskrten hava gemilerine ayrlm birok sayfa vardr.

Eski kitaplardaki ate sznn yanan ate olmas gerekmez; nk elektrik ve manyetik trler de dhil olmak zere, krk deiik anlamda ate saylmtr. Eski insanlarn ar metallerden enerji elde edebileceini bildiklerine inanmak gtr. Bununla birlikte eski Sanskrit kitaplar basit birer mit olarak reddetmek de imknszdr. Eski kitaplardan alnan blmler, eski insanlarn uan tanrlar grdklerini kukuya yer vermeyecek lde ispatlamaktadrlar. Arkeologlarn hl kullandklar, Byle bir eyin var olduu kabul edilemez... bunlar eviri yanllardr... yazarlar ya da kopya edenlerin abartmasdr... cmleleriyle hi bir sonuca ulaamayz. Teknoloji ann verilerinden yararlanan yeni bir varsaym, gemiimizin karanlna k tutmak iin uygulama alanna konmaldr. Nasl gemiteki uan gemiler aklanabiliyorsa, kullanlan korkun silhlar da aklanabilmelidir. te Mahabharata'dan bir blm daha: Elemanlar zlm gibiydi. Gne durmadan dnyordu. Silhn ate gibi ssyla kavrulan dnya, hummaya tutulmu gibi emberler iziyordu. Filler, korkun scaklktan korunmak iin oradan oraya kouuyorlard. Sular kaynyor, hayvanlar lyor, dmanlar biilmi gibi yere ylyordu. Aalar korkun a hedef olarak, orman yangnlarndaki gibi yanarak devriliyorlard. Filler kulaklar sar eden grltlerle kouyor ve geni bir alanda birer birer derek lyorlard. Atlar, sava arabalar yanmlard ve sava alan yangn yerine dnmt. Bir sre sonra denizin zerine sessizlik kt. Rzgrlar esmeye, dnya parlamaya balad. Ortaya kan grnt tyler rperticiydi. Denlerin gvdeleri korkun syla yanm, insanlktan kmt. Bundan nce byle bir silh ne grm, ne de duymutuk. (C. Roy, Drona Parva 1889.) yk bundan sonra, kap kurtulabilenlerin, vcutlarn, aralarn ve silhlarn ykadklarn, nk her eyin, tanrlarn ldrc soluuyla kirlendiini anlatyor. Glgam Destannda ne diyordu? Enkidu, yoksa seni tanrsal canavarn zehirli soluu mu ldrd? Vatikan Mzesi Msr Blmnn eski yneticisi Alberto Tulli, M.. 1500'lerde yaam olan III. Tutmosis'ten kalan bir yaz paras bulmutu. Yazda, gkten bir ate topunun dt ve ok kt bir koku yayld anlatlyor. Tutmosis ve askerleri olay izliyorlar ve ate topu gneye doru kayarak kayboluyor. Szn ettiimiz btn kitaplar ve yazlar, amzdan binlerce yl nce yazlmlard. Yazarlar deiik lkelerde yaayan, deiik kltr ve dinleri olan kiilerdi. O gnlerde nemli olaylar dnyaya bildirecek zel ulaklar yoktu ve ktalararas yolculuklar gnlk olaylardan deildi. Btn bunlara ramen, artc lde birbirine benzeyen garip olaylar, saysz kaynaklardan ve dnyann drt bucanda birbirinden habersiz yasayan insanlar tarafndan bize ulatrlmtr. Btn bu yazarlarn akllarndan zorlar m vard? Hepsi de ayn hayali mi grmt? Mahabharata'nn, Tevrat'n, Glgam Destan'nn, Eskimo destanlarnn, Kzlderililerin, skandinavyallarn, Tibetlilerin ve birok baka kaynan uan tanrlar, garip tanrsal

aralar ve bunlarla ilintili felketleri, bir ans eseri olarak ve herhangi bir temele dayanmakszn anlattn dnemeyiz. Hemen hemen birbirinin ei olan bu yazlar, belirli bir gerekten domu olmaldrlar; yani tarihncesi olaylardan. Onlarda, o alarda grlen olaylarn ve eylerin bir yansmas vardr. Gemiteki yazarlarn hepsi de gerekleri abartm olabilirler, ama ana gerek olduu gibi kalmtr. Hepsinin de, birbirlerinden haberleri olmadan, tek trden bir yalan uydurmalarna imkn var mdr? Bir rnek dnelim: Afrika'da bir blgeye, ilk defa bir helikopter iniyor. Yerlilerin hi biri, o gne kadar byle bir ara grmemitir. Helikopter korkun grltlerle allarn arasna bir bolua iniyor ve iinden kafalarnda koruyucu balklar, stlerinde sava elbiseleri ve ellerinde makineli tfeklerle askerler kyorlar. Oralardan geen bir vah, olaya grg tankl ediyor; byk bir aknlk ve korkuyla, gkten gelen eyden kan bilinmeyen 'tanrlara'bakyor. Bir sre sonra helikopter havalanyor ve gkyznde kayboluyor. Vah yalnz bana kalnca olay dnmeye ve yorumlamaya koyuluyor. Kyne koarak gkten gelen tanrsal kuu, kard korkun grlty ve iinden ate kusan silhlarla kan beyaz derili adamlar anlatyor. Mucizev ziyaret artk yerlilerin destanlarna girmi, gelecek kuaklara anlatlmak zere beyinlerine kazlmtr. Doal olarak, babadan oula geerken tanrsal ku daha da byyecek, iinden kan yaratklar daha da korkunlaacaktr. ykye yeni yeni ekler katlacak, olaylar daha da abartlarak anlatlacaktr. Ancak gerek olay yine vardr ve deimemitir. Yani dzle bir helikopter inmi, iinden birtakm beyaz adamlar gerekten kmlardr. Yalnzca gerek olan biraz sslenmi ve bilgisizlikten tr abartlmtr. Belirli eyler uydurulamaz. Eer bu tr olaylar yalnz bir, iki eski kitapta yazl olsayd, tarihte uzayllar ve uzay gemileri aramazdm. Ama neredeyse btn eski kitaplar ayn hikyeyi anlatnca, sayfalarna gizlenen gerekleri gn na karma gereini duydum. Adem olu, kulaklar olduu halde duymayan, gzleri olduu halde grmeyen bir asi evinin iinde yayorsun... (Hezekiel xii, 2.) Smer tanrlarnn, belirli yldzlarla simgelendiini biliyoruz. Herodot'un anlattklarna baklrsa, bu tanrlardan en by olan Marduk, yani Merih (Mars) iin dikilen 800 talent arlnda, saf altndan bir heykel vard. (Bu arlk ortalama 24.000 kiloya eittir.) Ninurta, yani Sirius, evrenin yargcyd ve lmlleri cezalandrrd. Smerliler Merih'e, Sirius'a, Pleiades'e hitap eden tabletler yazarlard. Smer arklar ve atlarnda zaman zaman o gnlerin insanna ok anlamsz grnmesi gereken silhlardan, o silhlarn etkilerinden sz edilirdi. Merih iin yazlan bir vgde, onun ate yadrd ve dmanlarn imek gibi bir parlaklkla ldrd anlatlmaktayd.

Birka yl nce, Badat'n 160 km. gneyindeki Nippur kasabas yaknlarnda, 60.000 kil tabletten oluan bir Smer kitapl bulundu. Bylece Tufan anlatan en eski belge de ele gemi oldu. Tablette, tufan ncesi be ehirden sz ediliyordu. Eridu, Badtibira, Larak, Sitpar ve uruppak. Bunlarn ikisi daha ortaya karlmamt. Tufan anlatan tabletlere gre, Smerli Nuh'un ad Ziusudra idi. Ziusudra, uruppak'ta yaam ve gemisini orada yapmt. u anda elimizde Glgam Destan'ndan da eski bir tufan hikyesi var, ama kim bilir, belki yeni buluntular daha da eski kaytlar ortaya karacaktr. lmszlk ve yeniden doma, eski kltrlerin insanlarnn kafalarn kurcalayan bir konuydu. Kleler ve hizmetiler, efendilerinin mezarna gnll olarak girerler, canl canl gmlrlerdi. ub-At mezarnda yetmie yakn iskelet, son derece dzgn bir biimde, yan yana yatar bulunmutu. Demek ki bu insanlar, hi bir direnme gstermeden, parlak renkli elbiselerine sarnp belki de zehir ierek, lmn gelmesini beklerlerdi. Sarslmaz bir inanla, mezarn tesindeki yeni hayat gzlerlerdi. Peki ama bu ilkel insanlarn aklna yeniden doma dncesini kim sokmutu? Eski Msr yazlan da, gkleri gemilerle aan yce yaratklardan sz eder. Gne Tanrs Ra iin yazlan bir yazdan bir para: Sen yldzlarn ve ayn altnda dolaansn, sen, Aten gemisini, yorulmak bilmeden dnen yldzlar ve Kuzey Kutbundaki batmayan yldzlarla, yeryz arasnda srensin. Bu da bir piramitten alman bir para: Sen, gne gemisini milyonlarca yl ynetensin. Msrl matematikilerin ok ok ilerlemi olduklarn kabul etsek bile, milyonlardan sz etmelerini kolay kolay aklayamayz. Hele bu say yldzlar ve tanrsal gemilerle bantlysa. Mahabharata ne diyordu? Zaman, evrenin tohumudur! Memfisfte Tanr Ptah, firavuna egemenliinin yldnmn kutlamas iin iki kalp vermi ve kendisinin alt arp yz bin yllk yl dnmn de kutlamasn emretmiti. Bilmem eklememe gerek var m? Ptah, kalplar parldayan bir gk arabasyla getirmiti. Edfu'daki kap ve tapnaklarn zerinde kanatl gne ve sonsuzluk iareti tayan ahin resimleri hl durmaktadr.Dnya zerinde Msr'daki kadar ok kanatl tanr resminin bulunduu bir yer daha yoktur. Btn turistler Asuan yaknlarndaki Fil adasn bilirler. Adann en eskikitap larda bile adFil adas dr, nk Eski Msrllar adann file benzediini kabul ederlerdi. Haklydlar da. Ada gerekten bir file benzemektedir. Ancak eski Msrllar bunu nereden biliyorlard? Adann file benzetilmesi iin ok ykseklerden grlmesi gerekiyordu. O dolaylarda, benzerliin ortaya kmasn salayacak herhangi bir ykselti de yoktu. Msrllara adann file benzediini kim sylemiti?

Edfu'daki bir bina zerinde yeni bulunan bir yazda, binann doast bir kaynaa ait olduu okunmutur. Binann yer plann, tanrsal varlk Im-Hotep'in yaptn syler ayn yaz... Kimdi bu Im-Hotep? Yine Msr yazlarndan anlaldna gre, ann Einstein'yd. Hem doktor, hem yazar, hem rahip, hem mimar, hem de filozoftu. Yaad gnlerde yalnz tahta aralar ve bakr kullanlrd ki, bunlarn hi biri kocaman granit bloklar kesmeye elverili deildi. Bununla birlikte, stn insan Im-Hotep, firavunu Coser iin, basamakl Sakkara piramidini yapmt. 65 metre yksekliindeki bu antta grlen ustalk, baka hi bir Msr sanatsnda ne grlm, ne duyulmutu. evresi 10 metre yksekliinde ve 585 metre uzunluunda bir duvarla evrilen piramide, Im-Hotep Sonsuzluk Evi adn vermi, tanrlar dnnce kendisini uyandrsnlar diye oraya gmlmt. Btn piramitlerin, belirli yldzlarn durumuna gre yapldklarn biliyoruz. Ancak bu bilgi, erken Msr astronomisi hakknda ok az delil bulunmas karsnda biraz sknt verici olmuyor mu? Sirius, Msrllarn merak sardklar birka yldzdan biriydi. Ama Sirius'un Memfis'ten bile ancak sabaha kar, ufkun hemen stnde ve Nil tamalarnn balad dnemde gzlenebilmesi, bu merak biraz garipletiriyor. Dahas da var; Msrllar bu yldz, gnmzden 4221 yl nce yaptklar takvime temel almlar ve yldzn, 32.000 yl srecek yllk devirlerini hesaplamlard. Msr astronomlarnn, btn eski astronomlar gibi, birtakm yldzlarn aa yukar 365 gn sonra, gkteki ayn yere geldiklerini anlayacak kadar gzlem yapacak zamanlar vard. Ama gerek kolayl, gerek daha doru sonular verme imkn olan ay ve gnei kullanmak dururken, neden Sirius'u takvimlerine temel almlard? Sirius takviminin kurulmu bir sistem ya da ihtimaller kuram olduunu dnebiliriz; nk yldzn grn tarihini nceden bildirmesine imkn yoktu. Sirius'un Nil'in tamaya balad zaman, ufukta grnmesi rastlantdan teye gidemezdi. Bilindii gibi, Nil her yl tamaz; tama gnleri de her zaman ayn gnde olmazd. Yoksa Msr'da da eski bir gelenek mi vard? Rahiplerce gizlenen, korunan bir vaat, bir yaz m sz konusuydu? FiravunUdimu'ya ait olduu sanlan mezarda, altn bir gerdanlkla, kesinlikle tannmayan bir hayvann iskeleti bulunmutu. Bu hayvan neydi ve nereden gelmiti? Msrllarn daha birinci slle balarnda ondalklar sistemini kullanmalarn nasl aklayabiliriz? Bylesi gelimi bir uygarlk, o alarda nasl ortaya kmt? Msrkltr nn yeni balad alardan kalma bakr ve bronz nesnelerin kayna neresiydi? Onlara akl almaz matematik bilgisini ve hazrlanm bir yazy kimler vermiti? Saysz sorular douran antsal binalar incelemeye gemeden, birka eski kitaba daha gz atalm. Bin bir gece masallarnn yazarlar, inanlmaz konu zenginliini neye borluydular? Sahibi istedii zaman lambadan kan bir dev hayal etmek, hangi bilgilere dayanyordu?

Hangi cretkr beyin, Ali Baba ve Krk Haramiler'deki Al susam al! olayn dnmt? Elbette byle dncelerin, gnmzde artc bir yan kalmamtr; nk televizyonun dmesine basar basmaz konuan resimler kmakta, birok byk binann giri kaps foto hcreler araclyla kendi kendine almaktadr. Ancak ok eski hikyecilerde yle bir hayal gc vard ki, gnmzn kurgu-bilim yazarlar onlarn yannda bombo kimseler gibi kalrlard. Demek ki bu insanlarn hayal gcn ateleyecek ve yaanm birtakm bilgilerden oluan bir kvlcm vard. Doal olarak eski Norve ve zlanda geleneklerinde de gklerde yolculuk yapan 'tanrlardan' sz edilir. Tanra Frigg'in Gna adl bir kadn hizmetisi vardr. Tanra bunu karalarn denizlerin stnde uabilen cins bir atla deiik dnyalara gnderir. Atn ad 'Nal atc'dr ve bir keresinde Gna onunla dolarken ok ykseklerde acayip yaratklara rastlar. AIwislied de dnyaya, gnee ve aya insanlarn, 'tanrlarn', devlerin ve ccelerin gr asndan olmak zere birok deiik ad verilmiti. Ufuklar ok snrl olan bu insanlar, byle bir boyutu nereden kazanmlard? Btn skandinav ve eski Alman destanlar binlerce yl nce yazlmlardr ama, dnyann simgesi olarak disk ya da top kullanrlar. Tanrlarn nderi Thor, elinde ekile gsterilir. Prof. Khn, 'eki' szcnn 'ta' anlamna geldiini ve Ta devrine kadar uzandn; daha sonra da, gelimeye uyarak, bronz ve demir ekilere dntn ileri sren bir gr destekler. Bu da, Thor'un ve eki simgesinin ok eski olduunu, belki de Ta Devri'ne kadar indiini gsterir. stelik Thor szcnn Sanskrit destanlarndaki karl 'gkgrlts karan' anlamna gelen Tanayitnudur. Kuzeylilerin, tanrlar tanrs kabul ettikleri Thor, Almanlarn Wanen'inin en byk tanrs olup gkleri tekinsiz klar. Gemiin incelenmesine k tutmak iin ortaya attm yeni grler tartlrken, eski kitap ve yazlarda rastlanan uzayla ilgili blmlerin bir araya getirilip tarih ncesinde uzayllarn dnyamza geldiinin ispatlanaca sylenebilir. Benim amacm kesinlikle bu deildir. Yapmak istediim, u anda geerli varsaymda hi bir yer almayan eski kitap ve yazlardaki ok nemli blmleri, tarih aratrmaclarnn gz nne sermektir. Bu blmlerde en belirgin zellik, yazarlarnn, evirmenlerinin, kopya edenlerinin bilimler ve sonular hakknda hi bir ey bilmemeleri gerekirken, bilimsel bilgilerin rn olan olaylar anlatmalardr. Eer bu olaylar gnmz bilginleri tarafndan belirli bir dine balanarak geitirilmemi olsalard ben de evirilerin yanl olduunu ve kopyalarnn abartmalarla dolu olduunu kabul ederdim. Ancak varsaymna ters den bir eyi ret ve destekleyen bir eyi kabul etmek, bilimsel aratrmacya yakmayan bir eydir. Sz konusu blmlerin, 'uzayboyutu' kullanlarak yaplm evirilerin var olduunu ve o zaman teorimin kazanaca gc ve alaca biimi bir dnn!

Tezimizi biraz daha ilerletmek iin Lt gl yaknlarnda bulunan vahiy ve dua kitaplarndan birka baka rnek verelim. Bunlar iinde tekerlekli, ate saan tanrsal arabalardan en ok sz eden yine Musa ve brahim'in vahiy kitaplar oluyor. Varln ardnda, ateten tekerlekleri olan, epeevre gzlerle dolu bir araba grdm. Tekerleklerinin stnde ate saarak parldayan bir taht oturuyordu. (brahim, Vahiy Kitab xviii, 11/12) Profesr Sholem'in aklamasna gre, Musev mistiklerinde grlen taht ve araba simgelemesi, Hellenistik ve erken Hristiyan mistiklerinde grlen pleroma (Ik bolluu) anlatmyla uygunluk gstermektedir. Saygdeer bir aklama ama, bilimsel olarak ispatlanm kabul edilebilir mi? Gerekten birtakm insanlarn, srekli olarak anlatlan, korkutucu ate saan arabay grdklerini kabul etsek, durum ne olacaktr? Kumran yaztlarnda gizli bir para sk sk kullanlrd; drdnc maara belgeleri iinde, ayn astrolojik konu zerinde birleen ve ayn biimi alan deiik unsurlar vardr. Yldzlara ait bir gzlemin zerinde u balk vardr: En akll olann, afan btn ocuklarna yollad szler. Eski kitaplarda gerek ate saan arabalarn anlatldn ileri sren varsaymma kar kacak ezici ve inandrc bir varsaym var mdr? Elbette, gemite ate saan arabalarn var olmayacan syleyen budalaca iddiadan baka! Sorularmla yeni alternatiflerle yz yze getirmek istediim insanlar, zaten bu karl vermeyeceklerdir. Yine de belirtmek isterim: Pek yakn bir gemite, deerli bilginler, gkten ta (yani meteor) demeyeceini, nk gkte ta bulunmadn ileri sryorlard. Hatta on dokuzuncu yzyl matematikileri bir trenin saatte 36 km'den hzl gidemeyecei, nk o hzn stne kt anda iindeki havann dar ekilecei ve yolcularn boulaca sonucuna varmlard. Yzyldan az bir sre nce havadan ar nesnelerin asla uamayaca ispatlanmt. Geenlerde, tannm bir gazetenin eletirmeni, Walter SuIIivan'n Signals from the Universe (Evrenden sinyaller) adl kitabn kurgubilim olarak nitelendirmi; zaman deiimi ve dondurma ilemleri gereklese bile, uzaydaki engellerin alp EpsilonEridani ya da Tau-Ceti'ye varlamayacan ileri srmt. Gemite, ada eletiriye kulak asmam hayalperestlerin yaam olmas ok mutluluk verici bir eydir. Onlar olmasayd, bugn 220 kilometre hzla giden trenler de olmayacakt. (Dikkat: Yolcular, 36 kilometrenin stne klnca lrler!) Onlar olmasayd, bugn jet uaklar da olmayacakt. (Dikkat: Havadan ar nesneler uamazlar!) Ve yine onlar olmasayd ay roketleri de olmayacakt. (nk insan kendi gezegeninden ayrlamaz!) Bugn de yalnz hayalperestler iin var olan o kadar ok ey var ki! Birtakm bilginler gerek ad verdikleri eylere bal kalmaktan ok holanrlar. Byle yapmakla, bugnn gereklerinin, dnn hayalperestlerin kurduu topik dler

olduunu unuttuklarnn farkna varmazlar. amzn gerek olarak tand a-aan bulgularn ounu byk anslara borluyuz; sistemli aratrmalara deil. Bunlarn nemli bir ounluu da, cesur speklasyonlarla snrlayc nyarglarn stesinden gelmi cidd hayalperestler yardmyla ortaya kmtr. yle ki, Heinrich Schliemann, Homer'in Odise'sinin yalnzca bir hikye, bir masal olmadn kabul etmi ve sonu olarak Truva'y kefetmiti. Gemiimiz hakknda kesin hkme varabilmek iin henz ok az ey biliyoruz. Yeni buluntular, birok aklanamam srr zebilir. Eski hikyelerin inceden inceye okunmas, kocaman bir gereklerdnya sn tepetaklak etmeye yetebilir. Ne yazk ki, korunabilenlerden kat kat okkitap yok edilmitir.Gney Amerika'da , bir zamanlarn btn bilgeliini anlatan bir kitabn olduundan sz edilir.Kitap , 63'nc nka Kral Pachacuti tarafndan yok edilmitir. skenderiyekitap lnda byk bilgin kurtarc Ptolemaios'a ait olan ve insanln btn geleneklerini yazan 500.000 cilt, nce ksmen Romallar tarafndan yzyllar sonra da Halife mer tarafndan yaklmtr. Hi bir zaman yerine yenisi konulamayacak deerdeki eserlerin, skenderiye'deki halk hamamlarn stmak iin kullanldn dnmek insann tylerini rpertiyor! Kuds'teki Tapnak kitaplnn bana neler gelmiti? 200.000 kitab koruduu sylenen Bergama kitaplna ne olmutu? in mparatoru Chi-Huang M.. 214'te politik nedenlerle binlerce tarih, astronomi ve felsefe kitabnn yok edilmesi emrini verince, hangi srlar ve hazineler kl olup gitmiti? Yeni kaideler kabul eden Paul, Efes'te ka kitab yok etmiti? Bunlardan baka ka kitap dinsel fanatizm yznden kaybolup gitmiti? Rahipler ve misyonerler, gzlerini kr eden bir dinsel gayretkelik iinde, ka yz bin geri gelmesi imknsz bilgiyi yok etmilerdi? Btn bu saydklarm yzlerce, binlerce yl nce olan eyler. Acaba o gnlerden beri, insanlar bir ey renebildi mi? Ne gezer... Daha yirmi, otuz yl nce Hitler, ehir meydanlarnda yz binlerce kitab atee veriyordu. 1966'da ayn ey Mao'nun in'inde oldu. Neyse ki gnmzde kitaplar artk tek tek deil, binlerce kopya olarak baslyor. Bunlara ramen elde kalabilen kitap ve yazlar ise ok uzak gemiten geni apta bilgiler getirebiliyorlar. Her an akll ve tedbirli adamlar, gelecein sava, kan, ate ve devrim getireceini biliyorlard. Bu bilgi onlar, srlarn ve geleneklerini kocaman binalara ve yok edilmekten korunabilecekleri emin yerlere gizlemeye gtremez miydi? Olaylar piramitlere, tapnaklara, belgelere ve antlara gizlemi olamazlar myd? Bence bu dnceyi biraz yoklamamz gerekiyor; nk gnmzn ileriyi gren insanlar u anda ayn eyi gelecek iin dnyor ve uyguluyorlar. 1965 ylnda New York toprana, bu dnyada olabilecek en korkun felkete bile kar koyacak salamlkta yaplm, iki zaman kapsl gmld. Kapsllerde gelecee iletmek istediimiz ve binlerce yl sonras insannn atalar hakknda bilgi edinmesini salayacak gnlk bilgiler bulunuyordu. Kapsller elikten de dayankl bir metalden yaplmlard ve atom patlamalarnda bile yok olmayacaklard. Gnlk haberler dnda ehirlerin, gemilerin, otomobillerin, uaklarn, roketlerin,

resimleri; metal ve plastik eya rnekleri; kumalar ve elbiseler; gnlk yaamda kullanlan ev aralar, maden paralar, tuvalet malzemeleri; matematik, fizik, tp biyoloji ve astronomi ile ilgili kitaplarn mikrofilmleri de vard. Gelecein bilinmeyen kua iin yaplan bu hizmeti tamamlamak iin de, ilerinin dillerine eviri yaplabilmesi iin, yazl rnekleri aklayan bir anahtar kitap konmutu. Gelecek kuaklara zaman kapslleri iinde aydnlatc bilgi sunma dncesi, Westinghouse Electric firmasnda alan bir grup mhendis tarafndan ortaya atlmt. Anahtar kitaptaki ifreleri bulan ise John Harrington'du. Bu adamlar deli mi? Hayalperest mi? Bence bu tasarnn gerekletirilmi olmas ok yararldr. Gnmzde 5.000 yl tesini dnen kimselerin bulunduunu bilmek ok gzel bir ey! O gnlerin arkeologu iin ortaya kacak sorunlar, bugnnkilerden pek de deiik olmayacaktr. nk bir atom sava sonunda dnya kitaplar hi bir ise yaramaz duruma gelecekler, bylece vndmz btn ilerlemeler, yok olduklar, yok edildikleri ve havaya uurulduklar iin be kuru bile etmez olacaklardr. Aslnda New York'lu mhendislerin ne lde hakl olduklarn gstermek iin bir atom savann patlamasna gerek yoktur. Dnyann ekseninde meydana gelecek bir iki derecelik bir deime, yazl her kelimeyi ve dikili her binay yok edecek gte bir felkete yol aabilir. Bu durumda, gemiin bilge kiilerinin de ileri grl New Yorklular gibi bir atlm yapmadklarn kim iddia edebilir? Bir atom ya da hidrojen bombas savann yneticileri silhlarn her halde Zulu kylerine ve zararsz Eskimolara yneltmeyeceklerdir. lk ve asl hedef uygarlk merkezleri olacaktr. Baka bir deyile radyoaktif kargaalk, en gelimi, en ilerlemi halklarn stne kecektir. Uygarlk merkezlerinden uzakta yaayan vahler ve ilkel insanlar yok olmaktan kurtulacaklardr. Ancak hi bir zaman, paras olamadklar kltrmz gelecee aktaramayacaklardr. leri grl ve hayalperest kiilerin bir yeralt kitapl yaratma abas da bir ie yaramayacaktr; nk yeryznn btn normal kitaplklar ortadan kalkacak ve sa kalan vahler; yeraltna saklanm gizli kitaplar hakknda hi bir ey bilmedikleri iin, gelecek kuaklara o konuda bilgi iletemeyeceklerdir. Dnyann birok blgesi l durumuna girecek, yzyllarca etkili olabilen radyasyon yznden hi bir bitki yetimeyecektir. Kendi bana kalan doa, ykntlar arasnda ilerleyecek; demir ve elik pas tutacak, eriyecek, toz olacaktr. Bylece iki bin yl sonra yirminci yzyl uygarlnn o kocaman ehirlerinden eser kalmayacaktr. Ve her ey yeniden balayacaktr! nsan ikinci, belki de nc defa servenine atlacaktr. Uygar bir yaratk olmas iin yine binlerce yl geecektir. Felketten 5000 yl sonra kaz yapan arkeologlar, yirminci yzyl insannn demir kullanmay bilmediini

ileri sreceklerdir; nk ne kadar derine inerlerse insinler en ufak bir demir paras bile bulamayacaklardr. Rusya cephesinde kilometrelerce uzanan beton tank tuzaklarna rastlayacak ve o buluntularn kukusuz astronomi ile ilintili izgiler olduunu aklayacaklardr. Karlarna birok bilmeceyi zebilecek teyp kasetleri ktnda arp kalacaklar, belki de alnm ve alnmam kasetler arasnda bir ayrm yapamayacaklardr. Yzlerce metre ykseklikte binalar olan dev ehirlerden sz eden yazlar, byle ehirler var olamayaca iin bir yana atlacaklardr. Londra metrosunun tnelleri, an bilginleri tarafndan geometrik bir merak sonucu olarak nitelendirilecek, ya da hayret verecek kadar iyi dnlm bir lm ebekesi olduklar ileri srlecektir. Hi durmadan ktadan ktaya dev kularla uan insanlardan, arkasndan tuhaf ateler saarak gkyznde kaybolan gemilerden sz eden kaytlar bir yana braklacak ya da mitoloji olarak kabul edilecektir. nk dev kular, ate pskren gemiler var olamaz. 7000 ylnn evirmenleri de trl zorluklarla karlaacaklardr. Yaz paralarnda anlatlan yirminci yzyl dnya savan nasl aklayacaklarn aracaklardr. Ancak Marx ve Lenin'in nutuklarn ellerine geirince, bu anlalmaz an dinlerinden birinin iki yksek papazn bulduklarn sanarak sevineceklerdir. Ne byk ans! Yine de insanlar, yeterli ipular bulunduu srece, birok eyi aklayabileceklerdir. Be bin yl uzun bir sredir. Doa, sslenmi ta bloklarn bu sreyi anmadan geirmelerine izin vermektedir. Oysa ayn zeni demire ve demirden yaplm eyalara gstermemektedir. Daha nce de belirttiim gibi,Delhi'deki bir tapnak avlusunda, 4000 yldr hava artlarna gs geren, ancak iinde slfr ve fosfor bulunmad iin paslanmayan bir demir stun durmaktadr. Bu bilinmeyen karm gemi alardan bir haber iletmek istercesine turistlere bakmaktadr. Belki de gerekten, ellerinde byk bina kurma olana olmayan, ancak gelecek kuaklara kltrlerinin bir delilini brakmak isteyen ileri grl mhendisler tarafndan dikilmiti. Bugn dnyann birok yerinde en ileri teknikle bile benzeri yaplamayacak eski binalar ve tapnaklar vardr. Var olmamas gereken var olamaz kuralna gre bunlarn; aklc birer aklamasnn yaplmasna almaktadr. yleyse bizler de gzlklerimizi kartp bu aratrma ve almalara katlalm... YEDNC BLM: ESK HARKALAR MI YOKSAUZAYYOLCULUU MERKEZLER M?

AM'n BRAZ KUZEYNDE Baalbek Teras uzanr. Teras, 20 metre uzunluunda ve 2.000 ton arlnda ta bloklarn yan yana getirilmesiyle yaplmtr. Arkeologlar neden, nasl ve kimin tarafndan yapld konusunda inandrc bir aklamada bulunamamlardr. Yalnzca Sovyet Profesr Agrest, terasn, dev bir havaalannn kalnts olabilecei stnde durmaktadr. Eski Msr kltryle ilgili kiilerin verdii bilgilere baklrsa, Eski Msr herhangi bir deiim dnemi geirmeden, birdenbire, hazrlanp braklm duygusu veren bir uygarlkla ortaya kvermitir. Byk ehirler, grkemli tapnaklar, ok stn yetenek gsteren dev yaptlar, byk iiliin gze arpt ok gl sokaklar, kusursuz lm ebekeleri, kayalara oyulmu mezarlar, akl almaz boyutlarda yaplm piramitler ve daha birok aheser topraktan fkrm gibidir. Tarihncesi pek bilinmeyen bir lke iin bu apansz ilerleme ve gelime tam anlamyla mucize olabilir. Msr'da tarma elverili alanlar yalnz Nil deltasnda nehrin sa ve sol yakasndaki kk blmlerdedir.Bununla birlikte , uzmanlar, Byk Piramit'in yapld gnlerde 50 milyon kiinin yaadn ileri sryorlar. (Bu say M.. 3000'de btn dnya nfusunun 20 milyon olduunu ileri sren grle byk bir elikiye dyor!) Bylesine byk tahminlerde birka milyon az olmu, ya da fazla olmu fark etmez, ancak btn bu insanlarn doyurulmas gerektii unutulmamaldr. nk eski Msr'da yalnz yap iileri, ta iileri, mhendisler, denizciler deil; yz binlerce kle, iyi rgtlenmi bir ordu, el stnde tutulan bir rahipler snf, saysz tccar, ifti ve memur da vard. stelik, lkenin gelirleriyle bolluk iinde yaayan bir de Firavun saray bulunuyordu. Btn bu saydmz insanlar, Nil deltasnn kstl tarmrn leriyle yaayabilirler miydi? Piramitlerin yaplmasn aklayan bilgilerde, ta bloklarn ktkler stnde yuvarlanarak tand sylenir. Ancak Msrllarn o alarda (tpk bugn olduu gibi) glkle yetien birka aac, zellikle palmiyeleri, kesip ktk yaptklarna inanmak ok zordur. nk hurmalarn salayaca besinden ve aa gvdelerinin salayaca glgeden vazgeemezlerdi. Bununla birlikte piramitlerin yaplabilmesi iin ktk gerekiyordu; baka hi bir teknik aklama olamazd! Yoksa Msrllar ktk m ithal ediyorlard? Ktk ithal edebilmek iin ok geni bir filolar olmalyd; stelik ktklerin skenderiye'ye indirildikten sonra Kahire'ye kadar Nil stnde tanmas gerekiyordu. Byk Piramit'in yaplmas srasnda at ve araba bulunmadna gre, yine ktklere dnyoruz! At ve araba on yedinci slle zamannda, yani M.. 1600'lerde kullanlmaya balamt. Akas, bu iin iinde bir i vardr? Bilginler ise, talarn ktkler zerinde tandn sylerler... Piramit'i kuranlarn teknolojisi ile ilgili birok soruna karlk bir tek cidd zm yoktur.

Msrllar kaya mezarlarn nasl oymulard? Galerileri ve odalar kazmak iin ne gibi aralar vard? Mezar duvarlar przszd ve ok gzel kabartmalarla sslenmiti. Kayalk toprakta, mezar odasna kadar, byk bir ustalkla kazlm stunlar ve ok ilerlemi bir ta iilii gerektiren merdivenler vard. Bugn de aynen korunan bu akl almaz mezarlarn karsnda turist gruplar byk bir hayranlk duyarlar; ama hi biri mezarlarn esrarengiz yapl teknii hakknda doru drst bir aklama alamaz. Kesin olan bir ey vardr: Msrllar, en eski alarda bile tnel kazma sanatnda ustadrlar; nk en eski mezarlarn kazl biimi, en yenilerin aynsdr. Altnc slleden Tety'nin kaya mezaryla, Birinci Krallktan l. Ramses'inki arasnda hi bir fark yoktur. Oysa ikisinin yapl tarihleri arasnda en azndan 1000 yllk bir ara vardr. Bundan da anlalaca gibi Msrllar eski tekniklerine katkda bulunacak herhangi yeni bir ey renmemilerdi. Hatta yeni kaya mezarlarnn ou, eskilerinin zayf bir kopyas olmaktan ileri gidemiyordu. Yolu, Kahire'nin batsndaki Keops Piramit'ine den bir turist, midesinin tam orta yerinde, esrarengiz gemiin kalntlar karsnda ortaya kan kaslmay duyar. Rehberi, Firavunun burada gml olduunu syler. Turist bu byk bilgelii (!) sindirdikten ve birka arpc fotoraf ektikten sonra evine dner. te bu Keops Piramit'i yzlerce lgn ve tutarsz dnceye esin kayna olmutur. Charles Piazzi Smith 1864'te yaynlad 600 sayfalk Our Inheritance in the Great Pyramid (Byk Piramit'teki Mirasmz) adl kitabnda, piramitle dnyamz arasnda tyler rperten birok banty aklamtr. Kitapta ok eletirici bir incelemeden sonra bile, bizleri dnmeye itecek birtakm gerekler bulunmaktadr. Eski Msrllarn gnele ilgili bir dine bal olduklar ok iyi bilinen bir gerektir. Gne Tanrlar Ra, gklerde gemisiyle yolculuk yapard. Eski Kralla ait Piramit yazlar firavunun, tanrlar ve gemileri araclyla, gklerde tanrsal gezintilere ktndan sz eder. Yani, Msrllarn da firavun ve tanrlar uabilirlerdi... Keops Piramiti'nin yksekliinin bir milyarla arpmnn gnelednya mz arasndaki uzakl vermesi bir rastlant mdr? (93 milyon mil) Piramit'in stnden geen meridyenin karalar ve denizleri tam eit iki paraya blmesi bir rastlant mdr? Taban alannn, yksekliinin iki katna blnmesinin Pi = 3,14159 saysn vermesi bir rastlant mdr? Piramittednya arln gsteren hesaplarn bulunmas bir rastlant mdr? Piramit'in kurulduu kayalk alann byk bir zen ve dorulukla dzeltilmi olmas bir rastlant mdr? Keops Piramiti'nin kurucusu Firavun Kufunun, ant yaptrmak iin neden zellikle o kayalk taraay setiini aklamaya yarayacak bir tek ipucu bile yoktur. Kayada doal bir yark olduu ve firavunun bundan yararland dnlebilir mi? Bir aklama da firavunun piramit'in gelimesini yazlk sarayndan izlemek iin oray setiini ileri srer.

Bunlarn ikisi de saduyuya aykrdr: Bir kere, Firavun'un tama zorluklarn ortadan kaldrmak iin, doudaki ta ocaklarna yakn bir yeri semesi gerekirdi. Sonra yldan yla artan grlt patrt ya bile bile katlanmas imknszd.Kitap lardaki aklamalara kar sylenebilecek birok ey olduuna gre, tanrlarn burada da ie burunlarn sokup sokmadklarn sormak daha akllca olmaz m? Ancak rahipler araclyla, tanrlarn piramit'in kurulu yerini setirdiklerini kabul edersek, insanln gemiiyle ilgili kuramma bir delil daha kazandrm oluruz. nk piramit yalnz karalar ve denizleri iki ei paraya ayrmakla kalmaz, ayn zamandadnya nn arlk merkezinin de tam ortasnda bulunur. imdiye kadar szn ettiim olgular birer rastlant deilse ki byle olduuna inanmak pek gtr; piramit'in kurulaca alann,dnya nn kre biimini ve ktalarla denizlerin dalmn ok iyi bilen varlklarca seildii ortaya kar. Bu arada Pr Reis'in haritalarn da unutmayalm! Btn bunlarn rastlant olduunu, peri masallar gibi aklanabileceini sananlar yanlmaktadrlar. Kayalk taraa hangi gle, hangi makinelerle, hangi teknik kaynaklarla dzeltilmiti? Kaya mezarlar hangi imknlarla ve nasl kazlmt? Nasl aydnlatlmt? Piramitlerde ve Firavunlar vadisindeki kaya mezarlarnda meale ya da benzeri bir aydnlatc kullanlmamt. Duvarlarda ve tavanlarda ne bir kararma, ne de kararmann silinip yok edildiini gsterecek bir iz bulunmutu. Ta bloklar ocaklardan nasl ve neyle karlmt? Keskin kenarlar ve przsz yzeyler nasl salanmt? Tonlarca arlktaki bu kayalar nasl tanm ve santimetrenin binde biri gibi bir yaknlkla nasl birletirilmilerdi? Elbette burada da karmza bir sr aklama kmaktadr: eimli dzlkler, stnde talarn itildii yollar, rampalar v.b. bir de doal olarak yz binlerce Msrl klenin emei; fellahlar, mimarlar ve ta iileri. Bu aklamalardan hi biri, eletirici bir yoklamaya dayanacak gte deildir. Byk Piramit, hi bir zaman anlalamam olan bir tekniin gzle grlr tankln yapmaktadr. Gnmzde, yani yirminci yzylda, hi bir mhendis, btn ktalarn teknik kaynaklar emrine verilse bile Keops Piramiti'nin bir benzerini yapamaz. 2.600.000 dev blok ta ocaklarndan karlm, biimlendirilmi, tanm ve yap alannda santimetrenin binde biri gibi bir yaknlkla birletirilmiti. Ve ta ierlerde, duvarlar rengrenk boyanm, resimler izilmi ve sslenmiti. Piramit'in kurulduu alan, firavunun kaprisleri sonucu seilmiti. Piramit'in boyutlarn mimar ans eseri bulmutu. Birka yz biri ii on iki ton arlndaki ta bloklar, (var olmayan) ktkler zerinde, (var olmayan) iplerle ekip tamlard. Btn bu iiler (var olmayan) yiyeceklerle beslenmilerdi. Firavun'un yazlk saray dna kurdurduu (var olmayan) kulbelerde uyumulard.

(Var olmayan) ses ykselticilerinden duyulan tempolara uyarak, on iki ton arlndaki ta bloklar ge doru ykseltivermilerdi. alkan iilerin olaanst bir abayla gnde on paray st ste koyduklarn kabul edersek, piramitteki iki buuk milyon tan 250.000 gn, yani664 ylda yerine yerletirildii ortaya kar. Oysa piramit'in 20-30 ylda tamamland ileri srlmektedir. Elbette byk bir ciddiyetle gelitirilen bu dnceye gln deyip geemeyiz. Ancak piramidin yalnzca bir firavun mezar olduuna inanacak kadar saf myz? Bundan sonra piramitteki matematik ve astronomi iaretlerini batan sona ans eseri olarak niteleyebilecek biri kabilir mi? Bugn Byk Piramit'in yaptrcs olarak tartmasz Firavun Kufu bilinir. Neden? nk btn yazlar ve tabletler Kufu'ya aittir. Bence piramidin bir insan mr sresinde bitirilmi olmas imknszdr. Bu bakmdan Kufu, nn srdrmek iin o yaz ve tabletleri hazrlatp oraya koydurmu olamaz m? Bu yolla n salamak gemite pek tutulurdu. Szgelii, bir diktatr kendisine n salamak istediinde ayn ie giriirdi. Eer burada da durum gerekten byleyse, Kufu kartvizitini brakmadan ok nce piramidin yaplm olmas gerekirdi. Oxford'daki Bodleian Kitaplnda bulunan bir belgede, Kopt yazar, Mas-Udi, Byk Piramiti Msr Kral Surid'in yaptrdn ileri srer. Ne var ki bu Surid, Msr' Tufandan nce ynetmitir. Bu bilge Surid, rahiplerine, btn bilgeliklerini yazmalarn ve Byk Piramit'e gizlemelerini emretmitir. Demek ki Kopt geleneine gre piramit Tufandan nce yaplmt. Herodot, ikinci tarih kitabnda bu grs dorulamaktadr. Teb rahipleri ona 341 dev heykel gstermi, bunlarn her birinin 11.340 yllk Msr tarihi iinde dikildiini sylemilerdi. imdi her yksek rahibin yaad sre iinde bir heykel diktirdiini biliyoruz. Herodot bunu kendi gzleriyle grmt, nk Msr'da kald sre iinde tant btn rahipler, oulun babay izlediini ispatlamak iin, kendi diktirdikleri heykelleri gstermilerdi. Ayrca rahipler aklamalarnn ok kesin ve doru temellere dayandn, nk kuaklar boyu olanlarn trl biimlerde yazlarak ileriye aktarldn belirtmiler; 341 heykelin 341 ayr kua temsil ettiini ve bu 341 kuaktan nce tanrlarn insanlar arasnda yaadn sylemilerdi. Yine rahiplerin bildirdiine gre o gnlerden sonra hi bir tanr Msrllara insan biiminde gzkmemiti. Msr'n tarihsel dnemi genellikle 6.500 yl olarak bilinir. yleyse rahipler gezgin tarihi Herodot'a gemilerin 11.340 yl olduu eklinde bir yalan sylemeye neden gerek duymulard. Hem neden 341 kuak boyunca tanrlarn insanlar arasnda yaamadn belirtmilerdi? Bu iki noktada gze arpan kesin ayrntlar, ok eski alarda 'tanrlar' gerekten insanlarn arasnda yaamam olsalard, ok anlamsz olmazlar myd? Daha dorusu rahipler Herodot'a yalan sylememilerdi!

Byk Piramitin nasl, neden ve ne zaman yapld hakknda hi bir ey bilmemekteyiz 164 metre yksekliinde ve 31.200.000 ton arlnda sun bir da, akl almaz bir uygarln delili olarak karmza dikiliyor ve insanlar onun msrif bir firavunun mezarndan baka bir ey olmadm ileri sryorlar! Bu aklamaya inanabilecek varsa bir ey denemez... Ayn lde anlalmaz olan ve henz inandrc biimde aklanmam bulunan mumyalar da, gemiin karanlklarndan byl bir sr saklarmasna bize bakmaktalar. Arkeolojik buluntular, baz uluslarn gvdeyi mumyalama tekniini bildiklerini ve tarihncesi insannn lm sonras ikinci bir hayata, yani gvdesel dne inandm ileri sren gr dorulamaktadrlar. Sz konusu grn ispatlanmas iin, gemiin dinsel felsefelerinde gvdesel dnle ilgili bir tek delil bulunmas yeterlidir. nk ilkel atalarmz, yalnzca ruhsal dne inansalard, gvde zerinde olaanst mumyalama ilemleriyle uramazlard. Oysa Msr mezarlarndan kan mumyalarn hepsi de gvdesel dn iin hazrlanmt. Belgelerin, gzle grlr delillerin syledikleri eyler sama ya da gln olamazlar! Msr'daki resimler ve destanlar, 'tanrlarn' yldzlardan geri gelerek, iyi korunmu gvdeleri yeni bir hayata uyandracaklarn sylerler. Mezar odalarndan, kan mumyalanm gvdelerin kusursuz biimde olmas ve mezarn tesindeki bir hayata ulama inanc da buradan gelir. Yoksa bir lnn para, mcevher ve sevdii eyalarla ne alverii olabilirdi? stelik len kiinin yanna, canl canl gmldkleri kukusuz olan hizmetiler verilmesi, btn hazrlklarn eski hayatn yeni bir hayatta devam etmesi iin yapldn gsterir. Mezarlarn hepsi de inanlmayacak kadar dayankl yaplmtr; hatta birou bir atom patlamasna bile kar koyabilecek salamlktadr. lerine konan deerli talar, zellikle altn, kolay kolay yok edilemeyecek trdendir. Ne var ki beni burada ilgilendiren, mumyalama ileminin daha sonraki istismar deildir. Beni yalnzca bir tek soru ilgilendirir: Gvdesel yeniden-douu bu insanlarn kafasna kim koymutu? Cesedin binlerce yl sonra diriltilebilmesi iin gvde hcrelerinin ok emin bir yerde ok iyi bir biimde korunmas gerektii dncesi nasl ortaya kmt? Bugne kadar bu esrarengiz durum, yalnzca dinsel adan deerlendirilebilmiti. Ancak 'tanrlarn'trelerini ve yaay biimlerini btn Msrllardan iyi bilen Firavun, o a iin lgnca saylabilecek bu dnceyi ok iyi biliyordu: Kendime binlerce yl korunabilecek ve ok uzaklardan grnebilecek bir mezar yaptrmalym. Tanrlar geri dnp beni uyandracaklarna sz verdiler. (Belki de ok ileride yaayacak doktorlar beni, yeniden yaatacak bir yol bulurlar.) Bu konudauzay a insan olarak neler syleyebiliriz? Fiziki ve astronom Robert C. W. Ettinger, 1965'te yaynlad The Prospect of Immortality (lmszlk Umudu) adl kitabnda, insan gvdesi hcrelerinin tp ve biyoloji asndan birka milyar kere yavalatlarak yaayabilecei bir dondurma yolu gsteriyor. Bu dnce gnmz iin topik grnebilir, ancakdnya yzndeki her byk klinikte insan kemiklerini donmu olarak yllarca saklayabilen ve gerektiinde yeniden kullanlmasn salayan bir 'kemik bankas' vardr. Yinednya nn birok yerinde, taze kan, eksi 196 derece santigratta sonsuz bir sre saklanabilmektedir. Canl hcreler de sv nitrojen ssnda sonsuza kadar

korunabilmektedirler. Acaba Firavunun pek yaknda uygulama alanna konacak olan bu grler hakknda bilgisi mi vard? Biraz sonra anlatacam bilimsel aratrma sonularn daha iyi kavrayabilmek iin bu cmleleri iki kere okumalsnz: 1963'n mart aynda Oklahoma niversitesi biyoloji uzmanlar, Msr Prensesi Mene'nin deri hcrelerinin yaamakta olduunu akladlar. Oysa Prenses Mene leli birka bin yl oluyordu! Birok yerde bulunan mumyalar ylesine kusursuz ve dzgn korunmulard ki, grnleri bakmndan canl bir insandan ayrmak gt. nkalardan kalan buzul mumyalar ise gmlmelerinden alar gemi olmasna ramen, teorik olarak yayorlard. topya m? 1965 yaznda Rus televizyonu bir hafta sreyle dondurulmu iki kpek gsterdi. Hayvanlar yedinci gn eritilmi ve eskisinden daha neeli olarak yaamaya devam etmilerdi! Amerikallar -bu bir sr deildir- uzay tasarlar gereince, astronotlar uzak yldzlara yaplacak yolculuklarda dondurma iiyle, gayet cidd olarak uramaktadrlar. Bugn dnceleriyle alay edilen Profesr Ettinger, insann frnlarda yaklmaktan ve mezarlarda kurtlara yem olmaktan kurtulaca uzak bir gelecein kehanetini yapmaktadr. O gelecekte, dondurma mezarlklarnda ya da hcrelerinde tp biliminin lm nedenlerine are bulmas iin bekleyen donmu insanlar yeniden hayata dndrlecektir. Ancak bu topik dncenin gerekletiini dnrsek, gzmzn nne dondurulmu askerlerden oluan ve bir sava srasnda eritilerek cepheye srlecek bir ordu geliyor. Gerekten korkun bir dnce. Peki ama, mumyalarn gemi alardaki uzay yolcularndan sz eden kurammzla ne ilgisi var? Bu kantlar bou bouna m sralyorum? Hayr: Sorarm: Eski insanlar gvde hcrelerinin belirli bir ilemden sonra milyarlarca kere yavalayarak yaamaya devam ettiini nereden biliyorlard? Sorarm: Akllarna lmszlk dncesi nereden gelip yerlemiti ve gvdesel uyan kavramn kimlerden renmilerdi? Eski insanlarn byk ounluu mumyalama tekniini biliyorlard ve zengin kiiler bu ilemi uygulayabiliyorlard. Ancak beni ilgilendiren, bu ispatlanmas mmkn gerek deil, yeniden uyan ve hayata dn dncesinin kkenidir. Bu dnce bir kraln ya da prensin kafasnda anszn m belirlenmiti, yoksa baarl bir Msrl, 'tanrlarn' cesetleri zerinde zenle alp onlar bombalara kar dayankl ta lahitlere yerletirmesini mi izlemiti? Ya da 'tanrlar' (uzayllar), cesetlerin belirli bir ilem geirdikten sonra yeniden diriltilebilecei konusundaki bilgilerini akll bir prense mi aktarmlard? Bu tahminler, ada kaynaklardan dorulama beklemektedirler. Birka yz yl sonra

insanlk, uzay yolculuklar konusunda bugn dnemeyecei kadar byk bir ustalk kazanm olacaktr. Seyahat acenteleri, gidi ve dn tarihleri kesin, gezegenler aras gezilerle uraacaklardr. Elbette bu ustaln salanmas iin, btn bilim dallarnn, uzay yolculuundaki gelimelerle atba gitmesi gerekmektedir. Ancak elektronik ve sibernetik tek balarna bir yarar salayamayacaklardr; tp ve biyoloji de, insan mrnn uzatlmas iin yollar aramakla, bu gelimeye katkda bulunacaktr. Gnmz uzay aratrmalarnda da bu konunun zerinde ok durulmaktadr. Burada kendi kendimize sorabiliriz: Gemiteki uzay yolcular, bizlerin bugn bulmaya abaladmz eyleri biliyorlar myd? Bilinmeyen akll yaratklar, gvdenin u kadar bin yl sonra diriltilebilmesi iin neler gerektiini bulmular myd? Belki de 'tanrlar'akgzlk ederek, ann btn bilgilerini kendinde toplam birtakm nemli kiilerin, retecekleri yntemlere gre mumyalanmasn ve korunmasn istemitir, ylelikle de bir gn binlerce yl ncesinin tarihini gzleriyle grm insanlar sorguya ekebileceklerini ve ayakl bir tarih kitapl elde edebileceklerini dnmlerdi. Kim bilir? Byle bir sorgu, geri dnen 'tanrlar' tarafndangerekten yaplm olamaz m? Aslnda ok cidd bir i olan mumyalama sanat, ortaya kmasndan bir sre sonra gnn modas durumuna gelmiti. Birdenbire herkes yeniden dirilme sevdasna kaplm; birdenbire herkes bykbabasnn yaptklarn yaparsa yeni bir hayata dnebileceine inanmaya balamt. Bu tr yeniden doular hakknda gerekten biraz bilgisi olan yksek rahipler ise, bu merakn snflarna byk kazan salayacan grnce, geni apta bir istek uyandrmaya girimilerdi. Daha nce de, Smer krallarnn fizik adan imknsz yalarna ve kutsal kitapta rastlanan inanlmaz yalara deinmitim. Bu insanlarn, k hzna yaklaan uzay gemilerindeki zaman deiimi sonunda hayat sreleri uzam uzayl yaratklar olup olamayacaklarn sormutum. Kitaplardaki bu kiilerin mumyalanm, ya da dondurulmu olduklarn dnrsek, akl almaz yalar hakknda bir ipucu elde etmi olmuyor muyuz? Bu varsaymdan hareket edince de ayn yaratklarn, gemiteki nder kiileri dondurup (ya da efsanelerde dendii gibi derin bir sun uykuya daldrp) geri dndklerinde canlandrarak sorguya ektiklerini dnemez miyiz? Doal olarak bu nderin yeniden mumyalanma ve 'tanrlar' dnene kadar dev tapnaklarda korunma grevi rahipler snfna dyordu. mknsz m? Gln m? En budalaca itirazlar yapanlar, genellikle kendilerini doa yasalarna kesinlikle bal gren kimselerdir. Oysa 'doa'nn kendisi 'klama' ve yeniden uyann rneklerini vermektedir. Tamamen donduktan sonra lk bir ortamda eriyen ve hi bir ey olmam gibi yzmeye devam eden balk trleri vardr. iekler, larvalar, kurtlar yalnz klamakla kalmaz,

baharda pek sevimli bir klkta yeniden ortaya karlar. Bir kere de eytana uyalm: Msrllar mumyalamay doadan renmi olamazlar myd? Byle bir durum sz konusu olsayd, kelebeklere ya da mays bceklerine tapmalar gerekirdi. Oysa byle bir tapnmann izine bile rastlanmamtr. Geri dev lahitler iinde mumyalanm hayvanlar bulunmutur, ama ne bu hayvanlarn zellikleri, ne de Msr iklimi, 'klama' olayn, dolaysyla mumyalamay retebilecek trden deildir. Helwan'n 9 kilometre kadar tesinde, hepsi birinci ve ikinci slleye ait olan 5000 kadar irili ufakl mezar vardr. Bu mezarlar mumyalama sanatnn6000 yl nce bilindiini ve uygulandn gsterirler. Profesr Emery, 1953 ylnda Kuzey Sakkara'daki eski mezarlkta birinci slle firavunlarndan birine (Vadyis olduu kuvvetle, sanlmaktadr) ait olan geni bir mezar bulmutu. Ana mezardan ayr olarak sra halinde dizilmi72 mezar daha vard. Bunlarda, krallarna yeni hayatnda hizmet etmek isteyen hizmetiler gmlyd. 64 gen adam ve 8 gen kadnn gvdeleri zerinde en ufak bir iddet izi yoktu.Yani bu insanlarevre lerine duvar rlmesine hi bir ekilde kar kmamlard. Neden? Bu durumun en tannm ve basit aklamas, mezarn tesindeki ikinci bir hayata inandklardr. Firavun'un yanna altn ve mcevherlerden baka, ikinci bir hayata hazrlk olarak yemek, ya ve baharat konulmas bu inancn gcn gstermektedir. Eski Msr'da mezarlar, soyguncularn dnda daha sonraki firavunlar tarafndan da alrd. Byle durumlarda, ikinci hayat iin konulan yiyeceklerin dokunulmam olduu grlrd. Baka bir deyile, l, onlar ne yemi, ne de baka bir dnyaya gtrm olurdu. Bunun zerine firavunlar mezar yine kapattrr ve eskileri alarak yeni yiyecekler koyarlard. Daha sonra da hrszlara kar trl tuzaklar kurulurdu. Btn bunlar eski Msrllarn llerin hemen deil uzak bir gelecekte dirileceklerine inandklarn gstermektedir. 1954 Hazirannda, yine Sakkara'da hi dokunulmam bir mezar bulunmutu.Mezar odasnda, bir kutu iinde altn ve mcevherler konduklar gibi duruyorlard. 9 Haziran gn Dr. Goneim lahiti trenle at. Lahit'te hi bir ey yoktu! Kesinlikle hi bir ey...Mumya ve btn mcevherleri dururken ryp gitmi miydi? Moolistan snrnn doksan kilometre kadar tesinde Sovyet bilim adamRodenko , Kurgan V adyla bilinen mezar bulmutu. Mezar ii tahta kapl, kayalk bir tepe biimindeydi. erisi tamamen buzla doluydu; bylece mezar odalarndaki her ey donmu bir halde korunmutu. Odalardan birinde mumyalanm bir kadn ve erkek cesedi vard. kisinin de yanna gelecekteki hayatlarnda ihtiya duyabilecekleri eyler konulmutu. Kaplar iinde yiyecekler, elbiseler, mcevherler vemzik aletleri. Buzlar plak mumyalar dhil her eyi kusursuz biimde korumulard. Bilginler bir baka odada geni bir dikdrtgene rastladlar. Dikdrtgenin iinde her birinin ortas resimlerle ssl altar karelik drt sra vard. Dikdrtgen bir btn olarak, Ninova'daki Asur saraynda bulunan ta oymann kopyas gibiydi!

Karelerin ortasna izilmi resimler, kafalar, karmakark boynuzlu, srtlarkanatl yaratklarn ge doru ykselilerini gsteriyordu... Moolistan'daki kalntlar ruhsal dnle badatrmak imknszdr. Mezarlardaki dondurma odalar -duvarlarn tahtayla kaplanm olmas ve ierdeki buz ynlar bu nitelemeyi gerektiriyor- ruhun vednya nn tesindedir; baka amalar iin hazrlanmtr. Eski insanlarn, bu biimde hazrlanm cesetlerin, ileride dirilmesini mmkn klacak duruma geleceklerini nereden rendikleri sorusu akla taklmyor mu? in'de Wu uan kynde iinde 17 erkek ve 24 kadn iskeleti bulunan, 15 metreye 13 metre boyutlarnda dikdrtgen bir mezar vardr. Buradaki iskeletler zerinde de herhangi bir iddet izi grlmemektedir. And dalarnda buzul mezarlar, Sibirya'da buz mezarlar, in'de, Mezopotamya'da ve Msr'da topluluklar ve bireyler iin mezarlar vardr. Kuzey Avrupa'dan Gney Afrika'ya kadar olan blgelerde mumyalar bulunmutur. Btn llerin yanna ilerideki hayatlarnda gerekecek eyler konmu ve mezarlar binlerce yl dayanabilecek biimde yaplmlardr. Btn bunlar yalnzca bir rastlant mdr? Btn bu kiisel meraklar ve kaprisler sonucu mu ortaya kmtr? Yoksa gvdesel dn zerinde, bizce bilinmeyen ok eski bir vaat mi vardr? yleyse bu vaat kimlerden gelmitir? Jericho'daki[4]kazlarda 10.000 yllk mezarlar ve aldan yaplm 8.000 yllk bstler bulunmutur. Bu da alacak bir durumdur, nk blge halk grnte mlekilik tekniini bilmemektedirler. Jericho'nun bir baka blgesinde ise tavanlar kubbe biimli silindirik evler ortaya karlmtr. Karbon izotopu C.14 yntemi, bu kalntlarn 10.400 yl ncesine ait olduklarn gstermitir. Bu bilimsel tarih, Msr rahiplerinin Herodot'a aktardklar tarihle apak bir uyum gstermektedir. Rahipler atalarnn 11.000 yl boyunca grev yaptklarn sylemilerdi. Bu da yalnzca bir rastlant mdr? Lussac'taki (Poitou, Fransa) tarihncesi talar da zellikle dikkat eken kalntlar arasndadr. stlerinde, apkalar, ceketleri ve ksa pantolonlaryla gsterilmi modern insan resimleri izilidir.Ab be Breuil bu resimlerin gerek olduklarn sylemi, bylece btn tarih ncesini karmakark etmitir. Talar kimler kazmt? Postlara brnm bir maara adamnn duvarlara yirminci yzyl insannn resmini izdii dnlebilir mi? 1940'ta Gney Fransa'daki Lascaux Maaralarnda gerekten ok gzel Ta a resimleri bulunmutu. Resimlerin bugn yaplm gibi canl ve kusursuz olmalar akla hemen iki soru getiriyor. Maara, neden emek ve zen isteyen bu resimler iin aydnlatlmt ve duvarlar neden bu hayret verici resimlerle sslyd? Bu sorular budalaca bulanlar, apak ortada olan elikileri aklayabiliyorlarsa aklasnlar! Eer Ta a maara adamlarn ilkel ve vah kabul edersek, maara duvarlarndaki kusursuz resimleri bunlar yapm olamazlard. nk ilkel kiiler byle

resim yapma yeteneine sahip olsalard, barnmak iin kulbeler kurmazlar myd? Bilginler, hayvanlarn milyonlarca yl ncesinden beri yuva ve barnak kurma yeteneinde olduklarn aklamaktadrlar. Ne var ki Homo sapiensin ayn yeteneini o kadar eskilere uzatmak, geerlikte olan grler asndan imknszdr. Gobi lndeki Kara Kota harabelerinin ok altnda, (bu harabeler, ancak ok yksek s etkisiyle oluabilen o garip kum camlamalarnn grld blge dolaylarndadr) Profesr Koslov M.. 12.000 ylna ait bir mezar buldu. Mezardaki lahitlerde iki zengin adamn cesetleri vard ve lahit kapaklarna dikey bir izgiyle ikiye ayrlm daire resimleri izilmiti. Borneo'nun bat kylarndaki Subis dalarnda, Katedral benzeri oyulmu maaralar bulunmutu. Ortaya karlan kalntlar arasnda yle gzel ve kusursuz dokumalar vard ki, en iyimser insan bile bunlarn ilkel maara adamlarnn elinden ktn kabul edemezdi. Sorular, sorular... Arkeolojinin kalplam grleri hakkndaki kukular artmaktadr. Ancak son iki bin yllk tarihimiz hakknda herhangi bir kukum olmadn ncelikle belirteyim; kitabmda yeni sorular sorarak aydnlatmaya altm tarih, en uzak gemiteki kapkaranlk zaman blmleridir. Ayn ekilde, evrenden gelen, bilinmeyen akll yaratklarn ziyaretlerinin bizim gen zeklar ne zaman etkilemeye baladn gsterecek bir tarih de veremem. Bununla birlikte bu ziyaretlerin Erken Paleolitik ada, yani M.. 10.000 ile 40.000 yllar arasnda yer alm olabileceini savunuyorum. Gnmzde var olan ve herkesi pek mutlu eden tannm C.14 yntemi, 45.600 yldan sonrasn kesin olarak tarihleyememektedir. ncelenen nesne ne kadar eskiyse, yntem de o kadar gvenilmez olmaktadr.En tannm bilginler bile C.14 ynteminin, 30.000 ile 50.000 yllk organik nesnelerin kesin yan lemediini, ancak bu iki tarih arasnda tahmin bir ya gsterdiini, bu bakmdan gvenilir olmadn sylemilerdir. Bu eletirici szler belirli snrlar iinde kabul edilmelidir; ancak C.14 yntemine paralel olan ve en yeni l aygtlaryla donatlm bir tarihleme yntemine gerek duyulduu kesindir. SEKZNC BLM: PASKALYA ADASI KU ADAMLARIN LKES

ON SEKZNC YZYILIN balarndaPaskalyaAdasna ayak basan Avrupal denizciler, deta gzlerine inanamamlard... ili kylarnn3050 kilometre andaki bu kck kara parasnn her yanna yzlerce dev heykel salm duruyordu. elik kadar dayankl volkanik kayalar, tereya keser gibi kesilmi; 10.000 tonluk kayalar dalardan koparlmt. Ykseklikleri10 ile20 metrearasnda deien 50 tonluk heykeller, hareket ettirilmeyi bekleyen robotlar gibi durmaktayd.

Aratrmalar, heykellerin ilk yapldklarnda apkal olduklarn gstermitir; amaapka lar bile heykellerin kkenini bulmaya yetmemektedir. apkalarn yapmnda kullanlan on tonluk talar, gvdelerinden ayr bir yerde bulunuyordu; stelik gvdelere oturtulabilmeleri iin metrelerce yukarya kaldrlmalar gerekiyordu. O gnlerde her heykelde, zerinde garip bir hiyeroglif yaz olan tahta tabletler bulunuyordu. Ancakgnmzde bu tabletlerin yalnzca on tanesidnya mzelerindedir ve zerlerindeki yazy henz kimse zememitir. ThorHeyerdahl'nbu esrarengiz devler zerindeki incelemeleri, ortaya, en eskisi en kusursuzu olan kltr dnemi kartmtr. Heyerdahl, bulduu kmr kalntlarnn M.S. 400'e ait olduunu ispatlam, bununla birlikte, bulunan ocaklarn ve kemiklerin,heykel lerle herhangi bir balants olup olmad anlalamamtr. Heyerdahl ayrca, kaya yzleri yaknnda ve kraterler dolaylarnda yzlerce bitirilmemi heykel bulmutur. Saa sola dalm duran binlerce ta ara ve balta, heykel yapma iinin anszn brakld izlenimini vermektedir. Paskalya adas, herhangi bir kta, ya da uygarlktan ok uzaktadr. Adallar gne ve yldzlarla, baka lkelerde olduundan daha ilgilidirler.Volkanik bir lke olduu iin adada aa yetimez. Ta dev heykellerin ktkler zerinde tandn ileri sren allm aklama yolu, o bakmdan burada hepten geersizdir. stelik ada, ancak 2000 kiiyi besleyebilecek gtedir. (Paskalya adasnda bugn birka yz yerli yaar.) Bir geminin ta iilerine yiyecek ve giyim eyas getirmesi o alarda imknszdr.yleyse talar dalardan sken, heykelleri yapan ve bugn durduklar yerlere tayanlar kimlerdi? Heykeller nasl ilenmi, cilalanm ve dikilmilerdi? Ta baka ocaklardan karlan apkalar, nasl yerletirilmilerdi? ok canl hayal gc olan insanlar, Msr piramitlerinin byk bir ii ordusu tarafndan yapldn ileri srseler bile, hi kimse ayn yntemin burada uygulandn dnemez; nk yeterli insan gc yoktur.Adada yaayabilecek 2000 insann, ilkel aralaryla gece gndz alm olsalar bile, elik sertliindeki volkanik kayalar yerlerinden skp ilemeleri imknszdr. Hem nfusun bir blm orak topraklar srmek, bir blm debalk avlamak ve ip rmek zorundadr. Hayr! 2000 kiinin, yardm grmeden, bu dev heykelleri yapm olmalar kesinlikle mantk ddr. Paskalya adasnda daha fazla insann yaamas da imknszdr. yleyseheykeller neden adann ilerinde, ta ocaklarna yakn deil de, ky eridinde duruyorlard? Hangi tapnmann hizmetindeydiler? Ne yazk ki, bu kk kara parasna gelen ilk misyonerler, adann karanlk gemiinin karanlk kalmasna sebep olmulard. Ellerine geen hiyerogliflitabletleri yakmlar, eskitapnma biimlerini yasaklamlar, her trl gelenei yok etmilerdi. Ancak btn abalarna ramen adallarn, tpk bugn olduu gibi, adalarna Ku adamlar lkesi demelerini nleyememilerdi. Szl olarak aktarlan bir efsane, ok eski zamanlarda,uan adamlarn geldiini ve ateler yaktn belirtmektedir. Kocaman gzl uan yaratklarn resimleri efsaneyi dorulamaktadr.

Paskalyaadasyla, Tiahuanaco arasndaki benzerlikler ilk bakta gze arpar. Orada da, burada olduu gibi, ayn biimde yaplm tatan devler vardr. Oradaki heykellerin de yzlerinde gururlu, kaygsz bir anlam vardr. Francisso Pizarro, 1532'de, nkalar Tiahuanaco hakknda sorguya ektiinde hi kimsenin selin harabe olmazdan nce grmedii, nk Tiahuanaco'nun insanln gecesi arasnda kurulduu karln almt. Gelenekler Paskalya adasna dnyann merkezi adn verirler. Tiahuanaco ile Paskalya adas arasndaki uzaklk 5600 kilometreden fazladr. Kltrlerden biri tekini nasl etkilemi olabilir? Belki nka ncesi mitolojisi burada bize bir ipucu verebilir. Mitolojinin yaratc tanrs, eski ve ilkel bir ilh olanViracocha 'dr. Gelenee gre Viracochadnya y, henz karanlktayken ve gne yokken yaratmt. Tatan bir devler soyu yaratm ve devler houna gitmeyince hepsini birden derin bir sele gmmt. Sonra Titikaka gl zerindeki gnei ve ay dourmu, bylecednya a kavumutu. Evet, -buray dikkatle okuyunuz- sonra da Tiahuanaco'da kilden insan ve hayvanlar yaratarak onlara hayat flemiti. Daha sonra yaratt bu insanlara dilleri, gelenek ve grenekleri vesanat lar retmi, bir blmn baka ktalara uurarak oradayaam alarn salamt. Bu iin ardndan Viracocha ve iki yardmcs, lkeden lkeye dolaarak emirlerinin yerine getirilip getirilmediini ve yaptklar iin ne gibi sonular verdiini denetlemilerdi. Viracocha genellikle yal bir adam klna girer, And dalaryla, ky eridinde dolard. Ancak ok kez insanlar tarafndan iyi karlanmazd. Bir keresinde Cacha'da gezinirken insanlarn kendisine kar takndklar tavrlara ok kzm ve bir tepeyi atee vererek btn lkeyi alevlere bomutu. Bunun zerine nankr insanlar balanmalarn dilemiler, Viracocha da bir el iaretiyle atei sndrvermiti. Ardndan yine yollara dm, nne kan insanlara t ve emirler vererek onlar eitmiti. nsanlar artk onun iin tapnaklar yapmaktaydlar. Sonunda Viracocha, Manta kylarnda btn insanlara elveda demi, geri gelmek istediini syleyerek okyanusun dalgalar stnde kaybolup gitmiti. Gney ve Orta Amerika'y ele geiren spanyol fatihleri, buralarda Viracocha efsaneleriyle karlamlard. Bundan nce hi biri, gklerden gelen dev bir beyaz adamdan sz edildiini iitmemilerdi. Hayretler iinde kalarak, gnein oullarnn insanlar nasl eittiklerini ve her trl sanat rettikten sonra nasl kaybolup gittiklerini renmilerdi. spanyollarn dinledikleri btn efsaneler, gnein oullarnn bir gn geri dneceklerini sylemekteydi. Amerika ktas, eski kltrlerin beii olmasna ramen, Amerika'nn gemii hakknda bildiklerimiz 1000 yldan teye gitmez. nkalarn M.. 3000'de Peru'da, iplik tezghlar olmad halde neden pamuk yetitirdikleri bizler iin kesin bir srdr. Mayalar yollar yapar, ancak tandklar halde tekerlek kullanmazlard. Guatemala'daki Tikal piramidinde yeim tandan, be kenarl bir gerdanlk bulunmas bir mucizedir. Mucizedir, nk yeim ta in'de karlr.Olmeklerin ta ileri akl almaz eylerdir: Dev kafalarn zerine yerletirilmi nefis balklaryla ancak bulunduklar yerde grlp hayranlk

duyulabilirler. nk lkedeki hi bir kpr, sz konusu ta heykel ve bloklarn arln ekebilecek kadar salam deildir. Yakn tarihlere kadar, kaldrma aralaryla 50 ton arlndaki tek para talar tayabiliyorduk. Bugn ok gelitirilmi vinler yzlerce tonluklar kaldrabilmektedir. Ne var ki atalarmz binlerce yl nce bu talar tam, kaldrm ve yerletirmilerdi! Nasl? Grne baklrsa eski insanlar dev talar tepelere karp indirerek ok uzaklara tamaktan zel bir zevk almaktaydlar? Msrllar piramit yapmnda kullandklar talar Asuan'dan getirirlerdi. Stonehenge mimarlar kocaman ta bloklar gneybat Galler'den ve Marlborough'tan tarlard. Paskalya adasnn ta iileri, smarlama dev heykellerinde kullandklar talar, ilendikleri yerin ok uzandaki ta ocaklarndan karr ve tarlard. Tiahuanaco'daki baz tek para kayalarn nereden geldiklerini ise bilmemekteyiz. Her halde uzak atalarmz pek tuhaf insanlar olmalydlar; nk ilerini bile bile gletirirler ve heykellerini, tapnaklarn, mezarlarn en olmadk yerlere kurmaktan holanrlard. Btn bunlar yalnzca zorlu bir hayat sevdikleri iin miydi? ok uzun gemiimizinsanat larnn bu kadar budala olduklarn kabul edemem. Eer eski bir gelenek heykellerin kesinlikle nereye dikileceklerini, piramitlerin nereye yaplacaklarn belirtmemi olsayd, btn busanat eserleri, ta ocaklarnn hemen yaknnda yaplm olurdu. Sacsayhuaman'daki nka kalesinin, uzco'nun tepesine ans eseri deil; bir gelenein oray kutsal nokta olarak belirledii iin yapldna inanyorum. Ayn ekilde insanln en eski antlarnn kurulduu yerlerde, en ilgin ve nemli kalntlarn dokunulmam biimde durduklarna ve bu kalntlarn gnmz uzay yolculuklarnn gelimesine ok byk katkda bulunabileceklerine inanyorum. Binlerce yl nce gezegenimizi ziyaret eden bilinmeyen uzay yolcularnn, en az bizler kadar ileriyi grebilmeleri gerekirdi. Bir gn dnyalnn da kendi yetenekleriyle uzaya alacan her halde dnmlerdi. Dnyallarn da uzayda hemcinslerinin bulunabilecei ve onlarla iliki kurulabilecei konusunda inanlar olduu bilinen bir tarih gereidir. Gnmzde antenler ve vericiler ilk radyo dalgalarn, bilinmeyen akll yaratklara ulamas iin uzaya yollamlardr. Ne zaman karlk alacamz ise bilmiyoruz. Belki on, belki on be, belki de yz yl sonra. Hatta mesajlarmz hangi yldzlara ynelteceimiz konusunda da bir fikrimiz yok, nk hangi yldzn bizi daha ok ilgilendireceini bilmiyoruz. nsana benzeyen akll yaratklar mesajlarmz alabilecekler mi? Bilmiyoruz. Bununla birlikte, bizleri amacmza ulatracak bilgilerin, dnyamzda bulunduu inancn destekleyecek o kadar ok ey var ki. Bugn yerekimini etkisiz klmaya alyor, ilkel paracklar ve anti-madde zerinde deneyler yapyoruz. Peki dnyamzda gizli duran gerekleri bulmak, bylece hi olmazsa anavatanmz renmek iin yeterli almalar yapyor muyuz? Tarihle ilgili eyleri tam olarak deerlendirebilirsek, bir zamanlar gemiimizin mozaik

levhasna ok g uyan eylerin, akla yakn duruma geldiini grrz; bunlar yalnz eskikitap lardaki ipular deil, yerkrenin her yannda eletirici aratrmalarmz bekleyen g gereklerdir de. nsann yapaca son aama, bugne kadar sregelen varln hakl gstermek ve gelimek iin gsterdii abalarn, gerekte, uzaydaki varolula iliki kurmak iin gemiinden ders almak olduunu, anlamak olacaktr. Bu aamaya varlnca da, en kurnaz, en kat dnceli kiiler bile, insann grevinin, evreni kolonize etmek ve ruhsal devinin, btn g ve deneylerden edinilmi bilgilerini bu yola yneltmek olduunu kabul edecektir. Var olan btn gler ve zeklar, uzay aratrmalarnn emrine verilir verilmez, dnya zerindeki savalarn samal apak ortaya kacaktr. Her rktan insanlar, halklar, uluslar, uluslarst bir birlemeyle, uzak gezegenlere yolculuk iiyle uramaya balaynca, dnya btn kk sorunlaryla birlikte evrenin doal ak karsnda hak ettii yeri alacaktr. Okltistler[5]artk lambalarn sndrebilir, simyaclar potalarn yok edebilir, gizli kardelik rgtleri kukuletalarn karabilirler. nsanla binlerce yldr byk bir kurnazlkla yutturulan samalklara artk bu dnyada yer yoktur. Evren kaplarn aar amaz daha iyi bir gelecee ulalacaktr. Uzak gemiimizin anlalmasndaki byk kukuculuumu, bugn elimizde olan bilgilere dayandryorum. Kukuculuu yalnz Thomas Mann'n 1920'Ierdeki bir konumasnda belirttii biimde anlyorum: Kuku duyann olumlu yn, her eyi mmkn kabul etmesidir! DOKUZUNCU BLM: GNEY AMERKA'NIN DERN SIRLARI VE BAKA GARPLKLER

NSANLIK TARHNN son iki bin yllk dneminden kukuyla sz etmeye niyetim olmadn belirtmitim, ancak Yunan ve Roma tanrlar ile birok efsane ve destan zerinde, ok uzak gemiin etki ve izleri olduuna inanyorum. nsanlk ortaya ktndan beri trl gelenekler var olagelmiti. Daha yeni kltrlerde de bu eski geleneklerin, dolaysyla ok uzak gemiin izleri grlr. Guatemala ve Yucatan ormanlarndaki kalntlar, Msr'n dev binalaryla karlatrlabilir. Meksika bakentinin 60 mil gneyindeki Cholula Piramiti'nin taban alan, Keops Piramiti'ninkinden daha genitir. Mexico City'nin 30 mil kuzeyindeki Teotihuacan Piramiti ise ek binalaryla birlikte 12 kilometre karelik bir alan kaplar. Btn binalar yldzlara gre sralanmtr. Teotihuacan'dan sz eden en eski kitaplar, tanrlarn burada toplandklarn ve insanlk hakknda, daha homo sapiens ortaya kmadan karar aldklarn anlatr.

Dnyann en doru takvimi olan Maya takviminden ve Mayalarn Vens formlnden daha nce sz etmitim. Bugn, Chichen Itza, Tikal, Copan ve Palenque'deki btn binalarn bu akl almaz takvime bal olarak yapldklar ispatlanmtr. Mayalar, piramitleri ihtiyalar olduu iin yapmamlard. Tapnaklar ihtiyalar olduu iin kurmamlard. Btn bu grkemli binalar, takvim her elli iki ylda, belirli sayda basamaklar yaplmasn emrettii iin yaplmlard. Yani her ta, takvimle balantlyd ve bitirilen her bina belirli astronomik gereklere kesinlikle uyuyordu. Ancak M.S. 600 yllarnda tam anlamyla akl almaz bir ey oldu! Anszn ve gzle grlr bir nedene dayanmakszn bu insanlar byk g ve sabrla yaptklar ehirleri, zengin tapnaklar, birer sanat eseri olan piramitleri, heykellerle evrili alanlar ve ok geni stadyumlar terk ederek gittiler. Binalar, caddeler ve btn ta ileri ormana kararak yknt haline geldiler. Hi bir yerli bir daha o blgeye dnmedi. Bu ok byk ulusal gn eski Msr'da da olduunu dnelim. Kuaklar boyu tapnaklar, piramitler, ehirler, su kanallar ve yollar yapan, bu yksek binalar sslemek iin ilkel aralaryla talar kazyan halk, binlerce yl sren bu grevleri bitince, her eylerini brakp orak kuzeye g etmi olsunlar. Byle bir tutum, yakndan tandmz tarihsel olaylar incelenince hemen anlamszlar, nk glntr. Zaten bir tutum ne kadar anlalmaz durumdaysa, onu aklamaya alan dnceler de o kadar ok sayda olur. Bunun en gzel rneini Maya gnn aklanmaya allmasnda gryoruz: ne srlen ilk dnce, Mayalarn yabanclar tarafndan ehirlerden atlddr. Ancakkltr ve uygarlklarnn doruunda bulunan Mayalar kim yenebilirdi? stelik blgede hi bir asker atma izine rastlanmamt. G douran nedenin iklimdeki byk bir deiiklik olduu dncesi gz nne alnabilir. Ancak bu gr de destekleyecek herhangi bir iz yoktur. Olamaz da, nk Mayalarn eski lkelerinin snryla, yeni krallklarnn arasndaki uzaklk topu topu 352 kilometredir ve bu uzaklk, iklimdeki felket derecesinde bir deiimden kamak iin kesinlikle yeterli deildir. Mayalarn bir salgn hastalk yznden g ettiklerini ileri sren dnce de aratrmalar yaplnca ryp gitmektedir. Bu grlerin ardndan karmza su sorular kar: Kuaklar arasnda bir sava m olmutu? Genler yallara kar m ayaklanmlard? Sivil bir sava m kopmutu? Yoksa bir ihtill mi? Btn bu sorulara bir rpda karlk verilebilir: Eer durum byle olsayd, nfusun belli bir blm, zellikle yenikler, lkeyi terk ederler, galip gelenlerse olduklar yerde kalrlard. Oysa arkeolojik aratrmalar bir tek Maya'nn bile bu blgede kalmadn gstermitir. Btn halk, kutsal yerlerini ormanda savunmasz brakarak g etmiti. Bu konuda benim de birtakm varsaymlarm var; ancak bunlar da tekiler gibi, ispatlanm deil. Saydm aklamalarn ihtimal hesaplarn dnmeden, kendi grlerimi cesaretle ortaya koyacam. ok eski dnemlerde Mayalarn atalarn uzayl yaratklar olduunu sandm, tanrlar ziyaret etmilerdi. Birtakm delillerin eski Amerikan kltrn kuranlarn, eski Dou'dan g ettiklerini ileri sren teoriyi destekler grnmesine ramen, Maya dnyasnda dounun hi bilmedii ve zenle korunan baz kutsal astronomi, matematik ve takvim

bilgileri ve gelenekleri bulunmaktayd! Rahipler bu geleneksel bilgiyi btn gleriyle korumaktaydlar, nk tanrlar bir gn dnmeye sz vermilerdi. Bylece ok byk bir din olan Kukulkan, ya da Tyl Ylan dini kurulmutu. Rahipler geleneine gre tanrlar, takvim uyarnca yaplan byk binalar bitirilince gklerden geri dneceklerdi. Bu bakmdan insanlar kutsal ritme uyarak tapnaklar ve piramitleri bir an nce bitirmeye urayorlard. nk her eyin tamamland yl, birleme yl olacakt. O zaman tanr Kukulkan yldzlardan gelecek, binalarn ve ehirlerin ynetimini eline alarak insanln arasnda yaayacakt. Sonunda btn iler tamamland ve tanrlarn dn yl geldi. Ancak hi bir ey olmuyordu. nsanlar btn bir yl boyunca arklar syleyerek, dualar okuyarak beklediler. Kleler, mcevherler, yiyecekler ve ya sunuldu. Ama gklerde hi bir hareket yoktu. Ne bir tanrsal araba grnd, ne de tanrlarn gk-grltleri duyuldu. Hi bir ey, kesinlikle hi bir ey olmad. Rahipler ve insanlar korkun bir hayal krklna uradlar. Yzyllarn abas boa gitmiti. Kukular domaya balad. Takvim hesaplarnda bir yanllk m vard? Tanrlar bir baka yere mi inmilerdi? Hepsi birden korkun bir yanllk m yapmlard? Sras gelmiken Maya takviminin balang yl olan M.. 3111 ylndan da sz edeyim. Bu tarihi ispatlanm kabul edersek, Msr kltrnn balangcyla arasnda yalnzca birka yzyllk bir ara olduunu grrz. Aslnda birok Maya yazsnda bu destansal yldan sz edilir ve stn doruluktaki Maya Takvimi srekli olarak bu yl tekrarlar. Bu durumda beni kukuculua iten konular ikiye kyor. Ama kukulara yol aacak konular bunlarla da bitmiyor. 1935 ylnda Planque'de (Eski Krallk), byk bir ihtimalle tanr Kukumatz' (Yucatan'da Kukulkan) gsteren bir ta kabartma bulundu. Kabartmadaki resme nyarglardan uzak bir bak, en kukulu kiiyi bile durup dndrecek gteydi. Resminortasnda, gvdesinin st blm motosiklet yars gibi eilmi bir insan vard. Kulland arac ocuklar bile roket olarak tanmlayabilirlerdi. n blm ince bir uzant meydana getiriyor, biraz aaya inince kenarlar entikleiyor ve en altna doru daha da genileyerek, alevler pskrten roket biimi alyordu. Bzlm adam, elleriyle ne olduu anlalamayan birtakm kontrol kollarn ynetiyor, sol ayayla da pedalms bir eye basyordu. Giyimi ok dzgnd: geni kemerin tuttuu bir ksa pantolonu, yakas Japon stili alan bir ceketi ve kollaryla bileklere sk skya yapan bantlar vard. Buna benzer modern astronot resimleri hakkndaki bilgimiz yznden, adamn kafasnda balk eksik olsayd ok arrdk dorusu. Ama o da vard; bilinen entikleri, tpleri ve tepesinde antenimsi bir kntyla birlikte...Uzay yolcumuz (adam aka bu ekilde tasvir edilmitir) ne doru eilmekle kalmyor, ayn zamanda gzlerini tepesinden sarkan bir

alete dikmi dikkatle bakyordu. Astronot koltuu, stnde simetrik biimde dzenlenmi kutular, daireler, noktalar ve helezonlar bulunan k blmnden desteklere ayrlmt. Bu kabartma bize ne anlatmak istiyor? Hi bir ey mi? Herkesin kolaylkla uzay gemisiyle badatrabilecei bir resim, budalaca bir hayal gcnn rn olabilir mi? Planque'deki ta kabartma da deliller zincirinden karlacak olursa, bilginlerin gze arpan buluntular zerinde yrttkleri incelemelerin itenlik d olduu ortaya kacaktr. unun urasnda gerek nesneleri inceliyoruz; hayalet grm gibi korkmaya ne gerek var? Karlksz kalan sorularmz sormaya devam edelim. Mayalar neden en eski ehirlerini deniz ya da nehir kenarlarna deil de, ormann ortasnda kurmulard? Tikal, Honduras krfezinden ku uuu153,5 Km . Campeche koyundan ku uuu243 Km . ve Byk okyanustan ku uuu354 Km . uzaktadr.Midye , istiridye ve deniz minarelerinden yaplma eyalarn bolluu, Mayalarn denizle ilikileri olduunu gsterir. yleyse ormanlara yaplan bu uuun sebebi neydi? Su kylarna yerlemek dururken su depolar yapmann ne anlam vard? Yalnz Tikal'de193.150 metre kp kapasiteli 13 su deposu bulunmutu. Neden bu insanlar daha mantkl yerler varken, zellikle buralar semilerdi? Uzun almalardan sonra hayal krklna urayan Mayalar, daha kuzeye g ederek yeni bir krallk kurmulard. Takvimin ngrd tarihlere uygun piramitler, tapnaklar ve ehirler bir kere daha yaplmaya balamt. Maya takviminin doruluu hakknda bir fikir vermek iin kulland zaman dnemlerini sralayalm: 20 kin = 1 uinal, ya da 20 gn 18 uinal = 1 tun, ya da 360 gn 20 tun = 1 katun, ya da 7.200 gn 20 katun = 1 baktun, ya da 144.000 gn 20 baktun = 1 piktun, ya da 21.880.000 gn 20 piktun = 1 kalabtun, ya da 571.600.000 gn 20 kalabtun = 1 kiniltun, ya da 121.521.000.000 gn 20 kiniltun = 1 atautun, ya da 232.0401.000.000 gn

Ormann yeil tavann delerek ge ykselenler yalnz takvim uyarnca yaplm ta basamaklar deildi; nk Mayalar gzlem evleri de kurmulard. Chichen'deki gzlemevi, Mayalarn ilk yuvarlak binasdr. Restore edilmi bina bugn bile bir gzlemevine benzemektedir. taraa zerinde kurulmu daire biimi yapnn iinde, en stteki gzlem direine kadar kan helezon bir merdiven vardr. Kubbenin stnde yldzlara yneltilmi delikler ve yamur tanrsnn maskeleriyle, kanatl bir insan resmi grlmektedir. Mayalarn astronomiye olan ilgileri, baka gezegenlerdeki akll yaratklarla ilgili varsaymmza yeterli olmayabilir. Ancak bu astronomi meraknn dourduu birtakm karlksz kalm sorular olduka hayret vericidir: Mayalar, Urans ve Neptn'n varln nereden biliyorlard? Neden Chichen'deki gzlemevinin delikleri en parlak yldzlara yneltilmiti? Palengue'deki roket kullanan tanr kabartmasnn anlam neydi? 400 milyon yllk hesaplar olan Maya takvimi hangi amala hazrlanmt? Gne ve Vens yllarn en kk basamaklarna kadar hesaplamak iin gereken bilgi nereden elde edilmiti? Bu akl almaz astronomi bilgisini kimler aktarmt? Btn bu olaylar Maya zeksnn ans rnleri miydi? Yoksa her gerek, ya da birletirilmi btn gerekler, ok uzak bir gelecee yneltilmi, devrim yaratacak bir mesaj m gizliyorlard? Olaylar bir araya toplayp elekten geirecek olursak, aratrmaclar, hi olmazsa bir blmn zmek iin, geni apta uralara sokacak sryle tutarszlk ve samalk kalacaktr. nk amz aratrmaclarnn, imknszlk denilen eylerle karlatklarnda ylmamalar gerekir. Anlatacak bir hikyem daha var; Chichen Itza'daki Kutsal Kuyu'nun hikyesi. Edward Herbert Thompson bu kuyunun amurlar iinden mcevherler ve sanat eserleri yannda, gen erkek ve gen kz iskeletleri de kartmt. Diego de Landa, eski kaynaklara dayanarak, Maya rahiplerinin kuraklk zamanlarnda bu kuyu banda cidd trenler dzenlediklerini ve yamur tanrsna fkesini yattrmak iin erkek ve kz ocuklar kuyuya atarak kurban ettiklerini ileri srmt. Thompson'un bulgular, de Landa'nn iddialarn ispatlad. Ancak bu korkun hikye kuyunun dibinden yeni sorularn kmasna yol at. Kuyu nasl meydana gelmiti? Neden kutsal olarak tannmt? Tpk buna benzeyen birok baka kuyu olduu halde, neden zellikle bu seilmiti? Chichen Itza kutsal kuyusunun tam bir benzeri, Maya gzlemevinin yetmi metre kadar tesinde, ormann iinde sakl durmaktadr. Ylanlarn, zehirli krkayaklarn ve korkun bceklerin savunmas altndaki deliin boyutlaryla tamamen ayndr; dikey duvarlar ormann trl etkileriyle rm, bozulmu ve bataklamtr. Ksacas iki kuyu arasnda inanlmaz bir benzerlik vardr. kisindeki suyun derinlii de ayndr; rengi yeilden, kahverengiye, kimi zaman da kan krmzsna alar. Kukusuz iki kuyu da ayn adan

kalmadr; belki de oluumlarn gktalarna borludurlar. Ne var ki ada bilginler, yalnzcaChichn Itza 'nn kutsal kuyusundan sz eder, byk benzerlik gsteren ikinci kuyudan, ileri srdkleri dncelere uymad iin hi sz etmezler. Ayrca iki kuyunun da Castillo piramidinden uzaklklar 815 metredir. Bu piramit, tanr Kukulkan Tyl Ylan iin yaplmt ve dolaylarn en byk piramidiydi. Ylan, hemen hemen btn Maya yaplarnn simgesidir. evresi ok zengin bir bitki rtsyle kapl olan Mayalarn, iek kabartmalar yerine, adm banda ylan resimleri yapm olmas pek artcdr. Hele ilk alardan beri ktl temsil eden ve yaratldndan beri toz toprak iinde srnen ylann, tanr sembol biiminde dnlmesi daha da artcdr. Ama, Mayalar arasnda durum byledir. Tanr Kukulkan'n (Kukumatz) daha sonraki tanr Ouetzlcoatl ile bir ilgisi olabilir. Maya efsanesi bu Ouetzlcoatl' yle anlatyor: Ouetzlcoatl, doan gnein bilinmeyen lkesinden gelmiti; beyaz bir elbisesi vard ve sakallyd. nsanlara bilimleri, sanatlar ve treleri retmi, ok bilge yasalar koymutu. Onun denetiminde msr koanlar bir adam boyunda olur, pamuk renkli yetiirdi. Grevini tamamlaynca denize dnm, yolculuu srasnda insanlar eitmeye devam etmi ve deniz kysnda kendisini sabahyldzna gtrecek gemiye binerek dnyadan ayrlmt. Oueztlcoatl'n da dnmeye sz verdiini belirtmek, bilmem gerekiyor mu? Doal olarak, bu yal bilgenin ortaya kyla ilgili bir dolu aklama vardr. Sakall bir kiiye o dolaylarda pek az rastlandndan onun bir Mesih olduu ileri srlmtr. Hatta bir gr daha ileriye giderek, Ouetzlcoatl'n ok eski bir sa olduunu savunmaktadr! Bu iddialara inanmyorum. Eski dnyadan gelip Mayalarn arasna giren bir kiinin, insan ve eya tamak iin tekerlei bilmesi gerekirdi. Ouetzlcoatl gibi bir misyoner, kanun koyucu, doktor ve birok uygulama alannda t verici bir tanrnn ilk yapaca eylerden biri zavall Mayalara tekerlek ve araba kullanmasn retmek olurdu. Oysa Mayalar hi bir zaman tekerlek kullanmamlard. Tarihteki karklklar zincirini, bulank gemiteki baka garipliklerin bir zetiyle tamamlayalm. 1900 ylnda Yunan snger avclar, Antrikitera'dan yklenmi mermer ve bronz heykellerle dolu batk bir gemi buldular. Gemideki btnsanat eserleri kurtarld ve yaplan aratrmalar, geminin sa dneminde battn ortaya koydu. Ele geen eserler incelenince, btn heykellerin toplamndan daha deerli, ekilsiz bir para bulundu. Bilginler paray inceleyince bunun, stnde daireler, yazlar ve arklar bulunan bir bronz plaka olduunu grdler ve ok gemeden yazlarn astronomiyle ilgili olduunu anladlar. Ayr paralar temizlenince ortaya hareket edebilen gstergeleri, karmak lleri ve zerleri yazl metal plakalar olan garip bir alet kt. Makinenin her paras birletirilince, yirmiden ok kk ark, bir tr deitirme donatm ve byk bir ana ark olduu grld. Bir yznde, evrilince btn arklar deiik hzlarda dndren

bir mil vard. Gstergeler, stleri uzun yazlarla dolu bronz kaplarla korunuyordu. Bilmem Antrikitera makinesi, eski alarda birinci snf bir mekanik ustaln varl hakknda en kk bir kuku bile brakyor mu? stelik makinenin ok kark olmas, trnn ilk rnei olmadn gstermiyor mu? Amerikal Profesr Solla Price, aracn ay, gne ve belki teki gezegenlerin hareketlerini belirtmeye yarayacak bir hesap makinesi olduu grnde. Makinenin yapl tarihi olarak M.. 82 yln vermesi o kadar nemli deildir. Bu kk aptaki planetaryumun [gkevi] ilk rneini kimlerin yaptn bulmak ok daha nemli olacaktr! Hohenstaufen mparatoru II. Frederik, 1229'da Beinci Hal Seferinden olaanst bir adrla dnmt. adrn ortasnda saat gibi alan bir motor vard ve halk kubbe biimi tavandan, takmyldzlar, hareket halinde izleyebiliyordu. Akas, adr doudan gelme bir planetaryumdu. 1200'lerde, gerekli mekanik yetenekler bulunduu iin varln yadrgamyoruz; ancak Yunan planetaryumu, sa dneminde, dnyann dnn gz nnde tutan bir uzay kavram olmad iin biraz dndrc oluyor. Eski alarn bilgili Arap ve in astronomlar bile bu kavramdan yoksundular; Galileo ise Yunan planetaryumunun yaplmasndan 1500 yl sonra domutu. Atina'ya gidecek olursanz Antikitera makinesini mutlaka gidip grnz; Husal Arkeoloji Mzesinde sergileniyor. II. Frederik'in adr planetaryumu ise yalnzca yazl belgelerden tannyor. te gemiten miras kalan garipliklerden birka daha: Denizden 3200 metre ykseklikte Marcahuasi l platosundaki kayalarda, 10.000 yl nce Gney Amerika'da kesinlikle yaamam olan aslan ve deve gibi hayvanlarn kaba izgilerle verilmi resimleri bulunmutu. Trkistan'da, mhendisler bir tr camdan yaplma yarm daire biiminde nesneler bulmulard. Arkeologlar bunlarn kkeni ve zellikleri hakknda hi bir aklama yapamamlard. Nevada lndeki lm Vadisinde, byk bir felket sonucu yklm olmas gereken eski bir ehir yknts vardr. Bugn bile erimi kaya ve kumlarn izleri grlebilir. Bir yanarda pskrmesinin douraca s, kayalar eritmeye yeterli olamazd, stelik nce binalar kavrulurdu. Bugn ancak lazer nlar bu yeterli sy karabilmektedir. in garip yan, bu blgede bir tek ot bile yetimemektedir. Lbnan'daki Hacer el Kble (Gneyin Ta) bir milyon kilo arlndadr. Geri ta ilenmitir, ama insan gcyle hareket ettirilmi olmas imknszdr. Avustralya, Peru ve Yukar talya'da, eriilmesi ok g olan kaya yzlerinde, henz aklanamayan ok ustaca yaplm iaretler vardr. Ur'da bulunan altn plakalar, gklerden gelen ve insana benzeyen tanrlarn plakalar rahiplere sunduundan sz ederler.

Avustralya, Fransa, Hindistan, Lbnan, Gney Afrika ve ili'de, ilerinde bol miktarda alminyum ve berilyum bulunan garip kara talar vardr. En son incelemeler bu talarn ok uzak bir gemite ar bir radyoaktif bombardman ve yksek sya hedef olduklarm gstermitir. Smer ivi yazs tabletleri, evresinde gezegenleri olan yldzlan gsterirler. Rusya'da arkeologlar, iki yandan kaln kolonlarla desteklenen dik al bir ereve zerine yan yana dizilmi on toptan oluan bir hava gemisi kabartmasna rastladlar. Toplar kolonlara yaslanyordu. Baka Rus buluntular arasnda, elbisesi yakada bir balkla smsk kapal olan, insanms bir yaratn kk bronz heykeli vard. Ayakkablar ve eldivenler de ayn ekilde smsk elbiseye tutturulmutu. British Museum'daki bir Babil tableti zerinde gemi ve gelecek ay tutulmalar verilmektedir. in vilyetlerinden Yunnan'n bakenti Kumming'de ge doru trmanan silindir biimi, roket benzeri makinelerin oyma resimleri bulunmutu. Oymalarn bulunduu piramit, bir deprem srasnda Kumming glnn tabanndan anszn ortaya kmt. Bunlar ve daha birok bilmeceyi kim zecek? nsanlar eski geleneklerin yanl, hatalarla dolu, anlamsz ve konu d olduklarn ileri srerken, yalnzca davadan kap kurtulmaya altklarn fark etmiyorlar. Ayn ekilde btn evirilerin yanl olduunu syleyerek birtakm grleri rttkleri halde, ilerine gelince onlardan yararlanmakta bir saknca grmyorlar. Gzleri ve kulaklar gereklere, hatta varsaymlara kapatmann korkaka bir davran olduuna inanyorum. nk yeni sonular, insanlar allagelmi dnme biimlerinden uzaklatrabilme gcndedir. Dnya yznde her gn, hatta her saat baz deiiklikler olmaktadr. Bugnk modern ulam ve haberleme aralar yeni bulular bir anda dnyaya yaymaktadrlar. Bu arada bilginlere dsen grev, gemiin kaytlarn, ada aratrmalarda kullandklar yaratc cokuyla incelemek olmaldr. Gemiin keyfi serveni, ilk aamasn tamamlamtr. imdi de insanlk tarihinin ikinci hayranlk uyandran serveni, insanolunun uzaya almasyla balamaktadr. ONUNCU BLM:DNYANINUZAYDENEMELER

UZAY YOLCULUUNUN herhangi bir anlam olup olmad konusundaki tartma henz susturulmamtr. Dnyada zme balanmam bir sr sorun dururken, insanolunun evrene burnunu sokmamas gerektiini ileri sren basit bir iddia, uzay aratrmalarnn, ksmen ya da btnyle anlamsz olduunu ispatlad kansndadr. Halkn houna gitmeyecek bilimsel tartmalara girmek istemediim iin, uzay

aratrmalarnn mutlak gerekliliini gsterecek birka kesin ve geerli nedene deineceim. Merak ve bilgiye susamlk, ok eski alardan beri insan aratrmaya ynelten itici bir g olmutur. Bir eyin NN ve NASIL olduu sorular, gelime, ilerleme iin birer mahmuz grevi yapmlardr. Gnmz yaama koullarn, onlarn yarattklar srekli hareket ortamna borluyuz. Konforlu ulam aralar, byk babalarmzn katlanmak zorunda olduu ulam glklerini ortadan kaldrmtr; el gcnn dourduu zorluklar, makineler tarafndan gzle grlr lde azaltlmtr; yeni enerji kaynaklar, kimyasal karmlar, soutucular ve trl aralar, eskiden insan elinin yapmak zorunda olduu isleri stlerine almlardr. Bilimin yaratt eyler insanln laneti deil, mutluluu olmutur. Hatta yaratt en korkun ey olan atom bombas bile, bir gn insanlk yararna kullanlacaktr. Bugn bilim, hedeflerine koar admlarla yaklamaktadr. lk fotorafn temiz bir resim olarak gelimesi iin 112 yl gerekmiti. Telefonun kullanlma alanna konmas 56 ylda gereklemi, iyi bir alc radyo 35 yllk bilimsel aratrma sonucu yaplmt. Ancak radarn kusursuz hale gelmesine 15 yl yetmiti. a aan bulu ve gelimeler, gitgide daha ksa bir sre iinde ortaya kyordu. 12 yllk aratrma siyah-beyaz televizyonu gerekletirmi, ilk atom bombasnn yaplmas topu topu alt yl almt. Bunlar 50 yllk teknik ilerlemeden seilmi yce, biraz da rktc rneklerdir. Gelimeler hedeflerine her geen gn daha da hzl varmaya balayacaklardr. nmzdeki yzyl, insanln sonsuz dlerinin byk ounluunun gerekletii bir yzyl olacaktr. nsan ruhu kar kmalar ve uyarmalar arasnda kendine bir yol amasn bilmiti. Karsna dikilen duvardaki, havann kulara, sularn da balklara zg olduunu syleyen yazlara aldrmadan, kendisi iin uygun grlmeyen alanlar fethetmeyi baarmt. Bugn insan, doa yasalar denilen eylere kar karak uabilmekte, nkleer gl denizatllarla aylarca suyun altnda kalabilmektedir. Zeksn kullanarak, yaratcsnn kendine uygun grmedii kanat ve yzgeleri yapmay baarmtr. Charles Lindberg destans uuuna balarken hedefi Paris'ti; ancak kafasn Paris'e ulamaktan ok, insann tek bana ve zarar grmeden Atlantii geebileceini gstermek iin kurcalyordu. Uzay yolculuunun da ilk hedefi aydr. Ancak bu yeni bilimsel ve teknik tasarnn da gerek amac, insanolunun uzayda sz sahibi olabileceini gstermektedir. yleyse, neden uzay yolculuu mu? Dnyamz birka yzyl sonra korkun bir nfusa sahip olacaktr. statistikler 2050 ylnda dnya nfusunun 8,7 milyar olacan gstermektedir. 200 yl kadar sonra da bu say 50 milyara ykselecek, bylece kilometre kareye den insan says 335 olacaktr. Dnmek bile g! Denizden yiyecek elde edileceini ve deniz tabanna ehirler kurulacan ileri sren sakinletirici teoriler, nfus patlamas karsnda iyimser savunucularn dndnden ok nce, yetersiz areler durumuna deceklerdir. 1966 ylnn ilk alt ay iinde, Endonezya'nn Lombok adasnda salyangoz ve ot yiyerek sa

kalmaya alan 10.000'den ok insan alktan lmt. Birlemi Milletler eski genel Sekreteri U Thant, Hindistan'da alktan lm tehlikesiyle kar karya olan 20 milyon ocuk bulunduunu aklamt. Bu say, Zrichli Profesr Mohler'in aln dnyay egemenlii altna alaca iddialarn, desteklemektedir. Dnyayiyecek retiminin, btn teknik yardmlara ve kimyasal gbrelemeye ramen, nfus artyla atba gidemedii aklanmtr. Sa olsun, kimya doum kontrol haplarn insanlk emrine vermitir. Ama az gelimi lkelerdeki kadnlar haplar kullanmay reddederlerse kimya ne yapsn? Oysa yiyecek retiminin, nfus artyla ayn dzeye gelebilmesi iin doum orannn on yl iinde yar yarya azaltlmas gerekmektedir. Bu aklc zm yolunun gerekleebileceine ne yazk ki inanamyorum. nk ahlk drtlerinin ve dinsel yasalarn yaratt nyargnn ses duvar, nfus artna uygun bir hzla alamayacaktr. Her yl milyonlarca insan lme gndermek mi, yoksa onlar hi dourmamak m daha insanca, hatta tanrsaldr? Aslnda doum kontrol verdii sava kazansa; tarm yaplabilir alanlar geniletilse; henz bilinmeyen yollarla retim iki katna karlsa; balklk daha fazla yiyecek salasa; okyanus yataklarndaki alglardan yararlanlsa ve daha bir dolu ey yaplsa bile, btn abalar korkun sonu geciktirmekten, yz yl ileriye atmaktan baka bir ie yaramayacaktr. nsann bir gn Merih'e yerleeceine ve tpk Msr'a tanacak Eskimolarn scak iklime uyum gstermesi gibi, Merih'teki koullara uyacana inanyorum. Dev uzay gemileriyle gidecek gezegenler torunlarmz tarafndan tpk yakn alarda Amerika ve Avustralya'da olduu gibi, kolonize edilerek oturulur hale getirileceklerdir. Bunun iin uzay aratrmalarna arlk vermeliyiz. Torunlarmza yaama ans tanmak zorundayz. Bu grevini yerine getirmeyen her kuak, insanl gelecekte alktan lmle kar karya brakmaktadr. Bu yalnz bilim adamn ilgilendiren soyut bir sorun deildir. Kendini gelecek iin sorumlu tutmayanlara, uzay aratrmalarnn insanl nc dnya savandan koruduunu belirtmek isterim. Toptan yok olma tehdidi, byk gleri, byk bir savan eiinden dndrmemi midir? Bugn btn A.B.D.'ni l haline getirmek iin hi bir Rus askerinin Amerika'ya ayak basmasna gerek olmad gibi, hi bir Amerikan askerinin de Rus topraklarnda lmesine gerek yoktur; nk tek bir atom bombas, radyoaktif etkileri koskocaman lkeleri yaanmaz duruma sokmaya yetmektedir. Sama grnebilir ama ilk ktalararas fzeler, bar bir yere kadar garanti altna almlardr. Uzay aratrmalarna harcanan milyarlarn, lkelerin gelimesine harcanmasnn daha doru olaca grs ikide birde ne srlmektedir. Bu gr hataldr; nk endstriyel uluslar az gelimi lkelere yalnz politik amalarla deil, kendi endstrilerine yeni pazarlar amak iin de yardm yapmaktadrlar. Bu bakmdan az gelimi lkelere yaplacak daha geni yardmlar daha uzun sreli gr asndan sz konusu olamazlar. 1966 ylnda Hindistan'da, her biri ylda 5 kilo yiyecek tketen 1,6 milyar fare yayordu.

Devlet, sofu Hintliler fareleri koruduu iin bu felketi nleyecek hi bir harekette bulunamyordu. Yine Hindistan'da ne st veren, ne koum hayvan olarak kullanlabilen, ne de kesilip yenebilen 80 milyon inek yaamaktadr. Kalknmann birtakm dinsel tabularla engellendii byle geri kalm lkelerde, gelecekteki hayat tehlikeye sokan rf, det ve inanlar silmek iin birok kuan gelip gemesi gerekecektir. Burada da uzay ann gazete, radyo ve televizyon gibi haberleme aralarna insanlar aydnlatma ve ilerletme grevi dmektedir. Dnya klmtr. Herkes birbiri hakknda daha ok ey bilmekte ve renmektedir. Ulusal snrlamalarn gemite kalan bir kavram olduklarn anlamak iin uzay yolculuklarna ihtiya vardr. Bunlarn sonucu olarak meydana gelen teknolojik ilerlemeler ise, insanlarn ve ktalarn, evrenin boyutlar karsndaki nemsizliinin, uzay aratrmalarnda halklarn birlemesi iin yerinde bir drt ve tevik olduu anlay yaymakla ykmldrler. Her ada insanl canlandracak ve bilinen sorunlar aarak eriilmez grnen gereklere varmasn salayacak bir parolaya gerek duyulmutur. Uzak aratrmalarnn endstri anda yerini salamlatracak bir baka etken de, bu aratrmalarn yaratt endstri kollarnn eitli nedenlerle ilerini kaybetmi yz binlerce insann hayatlarn kazanabilecekleri yeni bir i alan am olmasdr. Uzayendstrisi, otomobil ve elik endstrilerini oktan geride brakmtr. 4000'den fazla yeni bulu, varlnuzay aratrmalarna borludur. Bunlarn hepsi de yksek bir hedef iin yaplan aratrmalarn yan rnleridir ve kimse kkenlerini dnmedii halde, gnlk hayata girmilerdir. Elektronik hesap makineleri, mini alclar, mini vericiler, radyo ve televizyon transistorlar, yemein ya olmad zaman bile yapmad tavalar hepuzay aratrmalar sonucunda ortaya kmtr. Uaklardaki gvenlik aralar, tamamen otomatik yer-kontrol sistemleri, otomatik pilotlar ve ok gelimi elektronik beyinler de bilmeden, kiilerin zel hayatlarn etkileyen bir gelime tasarsnn rnleridir. Bunlarn dnda, halkn hi bilmedii, mutlak boluk iinde alan kaynak ve yalama sistemleri, foto-elektrik hcreler ve sonsuz uzaklklar fetheden ufak enerji kaynaklar dauzay aratrmalarnn getirdii bululardandr. Uzayaratrmalarna akan vergi selleri, vergi deyenlere inceleme sonularn tayan bir rmak halinde geri dnmektedirler. Herhangi bir biimdeuzay aratrmalarna katlmayan uluslar bu teknik devrim karsnda ezileceklerdir. Telstar, Echo, Relay, Trios, Mariner, Ranger ve Syncom gibi ad ve kavramlar, kar durulmaz aratrmalara giden yoldaki iaretlerdir. Dnyann enerji kaynaklar kstl olduu iin, yakn bir gelecekte uzay yolculuuok byk bir nem kazanacaktr. nk insan, ehirlerini aydnlatmak, evlerini stmak ve aralarn altrmak iin Merih ya da baka gezegenlerden blnebilir madde elde etmek zorunda kalacaktr. Atom gc istasyonlar, daha bugnden en ucuz enerjiyi rettiklerine gre, endstriyel ktle retimi yakn bir gelecekte bu istasyonlara baml olacaktr. Dnya bu istasyonlara gerekli blnebilir maddeleri salayamad gn de, baka gezegenlere bavurmaktan baka are kalmayacaktr. Aratrmalarn taze sonular bizleri her gn sktrmaktadr. Gerekli bilgilerin yava yava babadan oula geirilmesi, oktan tarihe karmtr. Yalnzca bir dmeye basarak altrlan radyoyu onaran

teknisyen, genellikle plastik bir tabaka zerine yerletirilen karmak devreler ve transistor teknolojisi hakknda her eyi bilmek zorundadr. Ksa bir sre sonra bu bilgisine, mikro-elektroniin ufack paralar konusunu da katmak durumunda kalacaktr. Gndeliki iiler bile raklarna rettikleri bilgilere yenilerini katmaktadrlar. Bykbabalarmz zamannda belirli bir dalda usta olan kiiye, elde ettii bilgiler bir mr boyu yeterdi. Ancak bugnn ve yarnn ustalar eski bilgilerine hi durmadan yenilerini eklemek zorundadrlar. Dn geerli olan ey, yarn geersiz olacaktr. Milyonlarca yl sonra da olsa, gne bir gn lp gidecektir. Ancak bir devlet adam, kafas kzp da atomik yok etme aracn harekete geirecek olursa, beklenen felket ok nceden dnya zerine kecektir. Ayrca bilinmeyen ve nceden kestirilmeyen bir uzay olay da dnyann sonunu getirebilir. nsan bu dnceye hi bir zaman inanmak istememitir; birok dinde, ruhun lmden sonra yaayaca umudunun gerek nedeni de bu olabilir. Akas uzay aratrmalar insann zgr iradesinin rn deil, bir i zorlama sonucu, geleceinin umudunu uzayda arama isteidir. Nasl gemite uzayllarn dnyamz ziyaret ettiklerine inanyorsam, bugn de uzayda birok akll yaratn yaadna inanyorum. Hatta bunlarn bir blmnn, bizden daha eski ve gelimi olduunu sanyorum. Ancak bunlarn kendi aplarnda uzay aratrmalar yaptn ileri srdm anda, kurgu bilim dnyasna girmi olurum; bu da benim iin kafam ar kovanna sokmaktan farkszdr! En azndan yirmi yldr dnyann birok blgesinde uan daireler grlmektedir. Bu konudaki edebiyat onlara U.F.O. adn takmtr. (ngilizcede Unidentified Flying Objects kimlii bilinmeyen uan nesneler szlerinin ksaltlm.) Ancak U.F.O.'larn heyecanl hikyesine deinmeden, uzay aratrmalarnn yararll konusunda birka rnek daha vermek isterim. Uzay yolculuklar iin aratrma yapmann kazansz bir i olduu, ne kadar zengin olursa olsun, hi bir lkenin bu aratrmaya gerekecek paray salayamayaca sylenir. Dorudur, tek bana aratrma hi bir zaman kazanl olmamtr; kazan getiren, aratrmann rnleridir. Aslnda uzay yolculuu aratrmalarndan bu gnk aamasnda kazan ya da kendi kendini deme beklemek yanl olur. stelik uzay aratrmalarnn 4000 yan rnnn yatrmlara ne lde karlk verdiini gsterecek herhangi bir terazileme yaplm deildir. Bence, baka aratrma dallarnda ok az grlen bir karlk verdii kukusuzdur. Gerek hedefine varnca da yalnz kazan getirmekle kalmayacak, ayn zamanda insanl korkun sondan kurtaracaktr. Bu arada, btn COMSAT uydu dizisinin, imdiden ticar nitelik kazandn belirtmek isterim. 1967 Kasmnda Der Stern yle diyordu: Tpta kullanlan hayat kurtarc makinelerin byk ounluu Amerika'dan gelmektedir. Bunlar atom aratrmalar, uzay yolculuklar ve asker teknoloji sonularnn, sistemli bir deerlendirmesiyle ortaya kan rnlerdir. Hemen hepsi, endstri devleriyle, tbb her gn yeni zaferlere srkleyen Amerikan hastaneleri

arasndaki soylu ibirliinden domutur. yle ki, Starfighter'Iar yapan Lockheed Company, tannm Mayo Clinic'le ibirliine girerek, elektronik beyinleri temel alan yeni bir hastabakclk tekniini gelitirme yolundadr. North Amerikan Aviation yetkilileri, tp alanndan gelen nerileri gz nne alarak, cierinden rahatsz olanlara kolaylkla soluk aldrabilecek bir Amfizem kua zerinde almaktadrlar. NASA'nn nerisiyle, uzay gemilerinde mikro-gktalarnn etkisini lmek iin kullanlan bir makine, belirli sinir hastalklarnda ok kk kas kaslmalarn gsteren bir alete dntrlmtr. Amerikan elektronik beyin teknolojisinin bir baka hayat kurtaran yan rn de kalp makinesidir. Bugn 2000'den fazla Alman gslerinde bu aletle yaamaktadrlar. Bu alet, pille alan bir mini jeneratrden olumakta ve deri altna yerletirilmektedir. Doktorlar bundan kan bir kabloyu, vena cavadan geirmekte ve sa kulakkla birletirmektedirler. Bylece srekli gelen akmla kalp ritmik hareketlerle arpmaktadr. Hayat makinesinin pilleri yl sonunda tkenince basit bir ilemle yenilenebilmektedir. Amerikan firmas General Electric, tp teknolojisinin bu kk mucizesini geen yl kartt ift hzl bir modelle daha da gelitirmitir. Makineyi tayan kii tenis oynamak ya da trene yetimek iin komak istediinde kk bir mknats, makinenin yerletirildii nokta zerinde bir an dolatrmakta, bylece kalbi daha hzl almaktadr. Der Stern'in raporundaki uzay aratrmalarnn yan rnlerini grenler artk bu aratrmalarn yararsz olduunu ileri srebilirler mi? Die Zeit'in 47 numaral Kasm 1967 saysnda, Ay Roketlerinden Uyarma bal altnda unlar syleniyordu: Aya yumuak ini yapacak aralar iin gelitirilen donatmlar, araba fabrikatrleri tarafndan byk bir ilgiyle karlanmtr. Her ne kadar yolcular btn arpmalardan koruyacak trden deillerse de, kazalarda lm ve yaralanma orann byk lde azaltmaktadrlar. Uak yapmnda gitgide daha ok kullanlan bal petei yastklar, ufak bir arlkla, byk gerilim gc yaratmaktadrlar. Bunlar otomobil endstrisinde de denenmektedirler: Gaz trbiniyle alan Rover deneme arabasnn taban bal peteklerinden yaplmtr. Aratrmann bugnk durumunu ve hzl geliimini bilen bir kimse, Bir yldzdan tekine gitmek hi bir zaman mmkn olamayacaktr biimindeki szleri hogryle karlayamaz. Gnmzn gen kua, bu imknszln gerekletiini grecektir. Ruslarn 1967'de insansz iki uzay aracn stratosferde birletirerek ispatladklar gibi, ok gl motorlar olan dev uzay gemileri yaplacaktr. Uzay aratrmalarnn bir kesimi daha imdiden, uzay gemilerinin nne yerletirilerek ufak gk cisimlerini etkisiz klacak elektrik kemeri gibi bir koruyucu perde zerinde almaktadr. Bir grup sekin fiziki ise, tachyon adyla bilinen eyleri bulup karma abasndadrlar.

Bu teorik paracklar, ktan hzl uabilmektedirler ve en dk hz snrlan k hzdr. Bilim adamlar tachyonlarn var olduunu bilmektedirler; geriye yalnz varlklarnn fiziksel delilini bulmak kalyor. Bu trden deliller neutrinolar ve anti-maddeler iin bulunmutur bile!Uzay yolculuuna kar olanlara soralm: Binlerce insan, belki de amzn en akll adamlarnn deerli zamanlarn ve glerini basit topya ya da hedef iin harcadklarna inanyorlar m? imdi de ciddye alnmama tehlikesine aldrmadan UFO'lardan sz edeyim. UFO'lar Amerika'da, Filipinler'de, Bat Almanya'da ve Meksika'da grlmlerdi. UFO grdn ileri srenlerin %98'inin meteoroloji balonu, imek, garip bulut oluumlar, yeni tr uaklar, hatta afakta grlen garip k ve glge oyunlar grdklerini kabul edelim. Kukusuz bunlarn bir blm de toplu heyecann kurbanlaryd. Ortada olmayan bir eyi grdklerini ileri sryorlard. Bu arada kendinden sz ettirmeye merakl olanlar da bo durmayarak, basnda trl trl haberler karttryorlard. Btn bu kafadan atlaklar, yalanclar, isterikleri, n dknlerini dikkate almazsak, geriye, ilerinde grevleri gerei gk olaylarna alk kiiler bulunan geni bir gzlemciler grubu kalyor. Basit bir ev kadn, bir iftinin dt yanlmaya debilir ama tecrbeli bir uak pilotu UFO grrse, iin iinde bir i olduu ortaya kar. nk bir uak pilotu seraplara, imeklere, meteoroloji balonlarna v.b. alktr. Btn duyularnn tepkileri; zellikle kusursuz gzleri her an denetlenir; uutan birka saat ncesinden, uu sonuna kadar alkol almasna izin verilmez. stelik bir pilot hi bir zaman sama sapan eyler sylemeye yanamaz, nk ok iyi cret ald iini ok kolaylkla kaybedebilir. Bu durumda birok pilot (hava kuvvetlerinde grevliler dhil) ayn hikyeyi anlatrsa, dinleme zorunluluu doar. Ben, UFO'larn ne olduklarn bilmiyorum. Bunlarn bilinmeyen akll yaratklara ait uan nesneler olduklarn da sylemiyorum. Ancak bu gre kar klabileceini sanmyorum. Dnyann drt bir tarafna yaptm geziler srasnda, ne yazk ki hi bir UFO'ya rastlamadm. Bununla birlikte, belgeleri olan, dorulanm olaylar aktarabilirim: 5 ubat 1965 gn Amerika Savunma Bakanl, iki radar grevlisinin raporunu incelemek zere bir zel UFO Blm kurulduunu aklad. 29 Ocak 1965 gn bu iki grevli, Maryland Asker Havaalannn radarnda kimlii bilinmeyen iki uan nesne grmlerdi. Bu nesneler havaalanna saatte4350 mil gibi korkun bir hzla gney ynnden yaklamlar, alann30 mil yukarsnda keskin bir dn yaparak radar menzilinden km ve kaybolmulard. 3 Mays 1964'te ilerinde de meteoroloji uzman bulunan birok Canberrali (Avustralya) sabahn erken bir saatinde, gkyzn kuzeydou ynnde aan byk ve parlak bir uan nesne gzlemilerdi. Grg tanklar daha sonra, NASA yetkililerine eyin nasl taklalar attn ve kk bir nesnenin nasl ona yaklatn anlatmlard. Kk nesne parlak krmz bir k kararak gzden kaybolmu, byk ey ise kuzeydou ynnde uzaklamt. Meteoroloji uzmanlarndan biri, Bugne kadar bu UFO hikyeleriyle hep alay etmitim. Ne syleyeceim imdi? demiti.

23 Kasm 1953'te Michigan'daki Kinross Hava ss'nn radarnda kimlii belirlenemeyen bir uan nesne grlm; ve o srada F-86 uayla talim uuu yapan Uu Temeni R. Wilson'a nesneyi izleme izni verilmiti. Radar merkezindeki btn grevliler Wilson'un kimlii belirlenemeyen nesneyi 160 mil kadar kovalamasn gzlemilerdi. Birden iki uan gvde, ekranda iice gelmi ve Temen Wilson'a yaplan btn radyo arlar karlksz kalmt. Olay izleyen gnlerde, olayn getii her yer arama birliklerince kar kar taranm. Superior glnde ya izleri bulmak umuduyla aralksz aratrmalar yaplmt. Ancak hi bir ey bulunamamt. Uu Temeni R. Wilson ve uandan kesinlikle hi bir iz yoktu! 13 Eyll 1965 gecesi saat bir dolaylarnda Polis avuu Eugene Bertrand, Exeter (NewHampshire, A.B.D.) yaknlarndaki bir geitte, arabasnn direksiyonu banda ldrm gibi oturan bir kadna rastlad. Kadn daha ileriye gitmeyeceini, nk krmz klar saan dev gibi bir eyin kendisini 101 numaral yola kadar kovaladn, sonra da ormana dalp kaybolduunu sylyordu. Orta yal polis memuru, kadnn biraz deli olduunu dnd ve stnde durmad. Az sonra arabasnn telsizinden derhal merkeze gelmesi bildirildi. Merkezde meslekta Gene Tolland, gen bir adamn parlak krmz klar saan bir nesneden katn sylediini anlatt. ki arkada, birka polis memuru daha alarak arabalaryla devriye gezisine ktlar. Bu aptalca hikyenin mantkl bir aklamasn buluruz umuduyla iki saat kadar evreyi aratrdlar; herhangi bir olaanstle rastlamaynca dnmeye karar verdiler. Alt atn durduu bir ayrlktan geerlerken, birden atlar ldrmasna kamaya baladlar. Hemen ardndan ortal kpkrmz bir k kaplad. Gen bir polis memuru kendini tutamayarak; Orada! Oraya bakn! diye bard. Gerekten de ate saan krmz bir nesne, ar ar ve grlt karmadan arabann stne doru geliyordu. Hem de aalarn stnden, yani uarak! Bertrand hemen telsize sarlarak merkezi arad ve Tolland'a nesneyi kendi gzleriyle grdn syledi. O arada yol kenarndaki iftlik ve komu tepeler de krmz bir kla kaplanmti. Yanlarnda ikinci bir polis arabas drd. inden kan memur; Allah kahretsin! diye bard, Tolland'a barman iittim telsizde. Delirdiinizi sandm, fakat una bak! Esrarengiz olayn soruturmas srasnda elli sekiz kiinin ifadesi alnd. Aralarnda meteoroloji uzmanlar ve Ky Koruma grevlileri, baka bir deyile bir meteoroloji balonunu helikopterden ya da bir uyduyu bir uan klarndan ayrabilecek gvenilir gzlemciler de vard. Ortaya kan raporda birtakm beyanlar vard, ama kimlii belirlenemeyen uan nesne hakknda hi bir aklama yoktu. 5 Mays 1967'de Marliens (Cote d'Or) Belediye Bakan Ban Malliotte, yoldan 650 metre ierdeki bir yonca tarlasnda, garip bir delie rastlad. Delik be metre apnda, 30

santim derinliinde bir daireydi. Dairenin her yanndan 10 santim derinliinde ince yollar kyordu. Yollarn bittii yerlerde ise 35 santim derinliinde delikler gze arpyordu. Topraa ar bir metal parmaklk bastrlm gibiydi. Bunlardan da artc olarak, gerek deliklerde, gerekse yollarda morumsu beyaz bir toz vard. Marliens dolaylarndaki bu tarlay kendi gzlerimle grdm. O izleri hayaletler brakm olamazd! Bu olaydan ne gibi sonular karmalyz? Birok insann -bazen byk gizli toplumlarn- apak grdkleri olaylar karsnda, gerekilie smayan tutumlara girmeleri zcdr. Bu insanlarn birtakm nyarglar yznden, cidd bilginler, gln olma korkusuyla gerekleri incelemekten kanmaktadrlar. 6 Kasm 1967 gn Alman Televizyonu 2. programnda yer alan Uzaydan saldrlar m? konulu konumada, bir Lufthansa uann kaptan pilotu, kendisinin ve drt arkadann grg tan olduklar bir olay anlatt. 15 ubat 1967 gn, San Francisco'ya initen on, on be dakika nce, uaklarnn ok yaknnda 10 metre apnda, ok parlak klar saan bir nesne grlm ve bir sre birlikte umulard. Gzlemlerini Coloradoniversite sine gndermiler, ancakniversite yetkilileri bakaca bir aklama bulamadklarndan, pilotlarn grd uan nesnenin, atlan bir uydudan kopan bir para olduklarn aklamlard. Kaptan pilot, bir milyon millik uu tecrbesinden sonra ne kendisinin, ne de meslektalarnn, dmekte olan metal'in eyrek saat havada asl kalabileceine ve uan hzna uyarak uabileceine inanamadklarn belirtti. stelik yanlarnda umu olan UFO yerden de eyrek saat gzlenebilmiti. Kaptan pilot hi de hayalperest bir adam izlenimi vermiyordu... 21 ve 23 Kasm 1967 tarihli Die Suddeutsche Zeitung'lardan iki haber: Belgrat (zel muhabirimizden) Son birka gn iinde gneydou Avrupa'nn deiik blgelerinde, kimlii bilinmeyen uan nesneler (UFO'lar) grlmtr. Hafta sonunda Agraml bir amatr astronom bu parlak gk nesnelerinden nn resmini ekmeyi baarmtr. Ancak uzmanlar, Yugoslav gazetelerinin ba sayfalarn kaplayan bu fotoraflar hakkndaki grlerini aklaya dursunlar, Montenegro'nun dalk blgelerinden yeni UFO'larn grld bildirilmitir. O dolaylarda kan orman yangnlarna UFO'larn yol at ileri srlmektedir. zelikle vangrad ky sakinleri, son birka gndr her akam klar saan ok garip uan nesneler grldn sylemektedirler. Yetkililer o dolaylarda gerekten birka orman yangnnn ba gsterdiini, ancak bunlardan hi birine neyin yol atnn anlalmadn aklamlardr. Sofya (UPI) Bulgaristan'n bakenti Sofya zerinde bir UFO grlmtr. Bulgar Haber Ajans BTA'nn bildirdiine gre, UFO plak gzle de grlmtr. BTA, uan gvdenin nce gne yuvarlandan byk olduunu, sonra trapez biimi aldn belirtmektedir. Sofya'da teleskoplarla da gzlenen nesnenin gl nlar yayd bildirilmektedir. Bulgar Hidroloji ve Meteoroloji Enstits, uan gvdenin kendi gc ile hareket ettiini ve

yerden 29 kilometre yukarda utuunu aklamtr. 1967 sonbaharnda yaplan 7. Uluslararas UFO Aratrmaclar Dnya Kongresinde, Uzay yolculuunun babas olarak bilinen Wernher von Braun'n retmeni, Profesr Hermann Oberth, UFO'larn hl bilim d bir sorun olduklarn, ancak bunlarn bilinmeyen dnyalarn uzay gemileri olabileceklerini syledi Kuskusuz bu gemileri kullanan ve yapanlar bizden kltrel adan ok ileri kimselerdir. Olaylar yeterince deerlendirecek olursak onlardan ok ey renebiliriz. Dnya'daki roket gelimelerinde byk katks olan Oberth, gne sisteminde bile, bizim anladmz biimde hayat iin, gerekli koullarn var olduu gezegenler bulunabileceini sylemektedir. Kendisi de bilim aratrmacs olan Oberth, cidd bilim adamlarnn da, balangta hayal gibi grnen sorunlarla uramalarn istemektedir. Bilginler doymu kaz gibidirler; yeni dnceleri hemen budalaca diye niteleyerek kafalarn sokmazlar. 17 Aralk 1967'de 'kinci Dnceler' bal altnda Die Zeit yle diyordu: Ruslar yllardr batdaki uan daire heyecanyla alayedip durmulard. Bu yaknlarda Pravda'da byle garip gk aralarnn var olamayacan belirten resm bir yalanlama kmt. imdiyse Hava Kuvvetleri Generallerinden Anatolyi Stolyakov, btn UFO raporlarn inceleyecek bir komiteye bakan atanmtr. Bu durumla ilgili olarak Times gazetesi unlar yazmaktadr: 'UFO'lar ister toplu hayallerin rn olsun, ister Vensl ziyaretiler olduklar ileri srlsn, isterse tanrsal bir uyarma olarak kabul edilsinler; haklarnda mutlaka bir aklama olmaldr; yoksa Ruslar hi bir zaman bir Soruturma Komisyonu kurmazlard. 30 Haziran 1908 sabah saat 07:17'de Sibirya'da grlen olay, 'uzaydan gelen nesneler' konusunda en ilgin olandr. Trans-Siberian Demiryolu'nun yolcular gneyden kuzeye doru kayan bir ate topu grmlerdi. Bu parlak ktlenin stepte kaybolmasndan az sonra gk grltsn andran korkun bir ses treni sarsm, ardndan kesintisiz patlamalar duyulmaya balamt.Dnya zerindeki Sismograf istasyonlar hatr saylr bir yer sarsnts kaydetmiler, olayn merkezinden 885 kilometre uzaktaki Irkuts'taki sismografn inesi bir saat boyunca durmadan titremiti. Grlt ise yarap 1000 kilometreyi akn bir alanda duyulmutu. Srlerle ren geyii lm, gebeler adrlaryla birlikte ge umulard. Grg tanklarnn ifadelerinin toplanmasna ancak 1921'de o da Profesr Kulik'in n ayak olmasyla baland. Kulik ayrca Taiga'nn bu seyrek nfuslu blgesine yaplacak bir aratrma gezisi iin de para toplamay baard. 1927'de Tunguska'ya varan bilim adamlar dev bir gktann yaratt bir kraterle karlaacaklarna inanyorlard. Ancak olayn getii blgeye varnca yanldklarn anladlar. Patlamann merkezinden 60 kilometre kadar uzaktan balamak zere hi bir aacn tepesi yoktu. Merkeze yaklatka evre daha da oraklayordu. Merkezde ise btn aalar, telgraf direkleri gibi yontulmu, en iri aalar da doru paralanmlard. Daha kuzeye ilerleyen bilim adamlar, her yanda geni apta bir yangnn izlerine rastlaynca, blgede korkun bir patlama olduu kansna vardlar. Bataklk toprakta, trl boylarda deliklerle karlanca,

gktalarndan kukulanarak topra kazdlar. Ancak hi bir kalnt yoktu; ne bir demir, ne bir nikel ne de bir ta paras... Aratrmaya iki yl sonra daha byk delme aralar ve gelitirilmi teknik aralarla devam edildi. Ancak 35 metre derinlie kadar kazldysa da, hi bir gkta kalnts bulunamad. 1961 ve 1963 yllarnda Sovyet Bilimler Akademisi Tunguska'ya iki aratrma ekibi daha gnderdi. 1963'teki ekibe jeofiziki Solotov nderlik ediyordu. Bu sefer en modern teknik aralarla donatlm bilim adamlar, Sibirya patlamasnn nkleer bir patlama olduu sonucuna vardlar. Bir patlamaya yol aan belirli fiziksel byklk oranlar bilinirse, o patlamann tr de ortaya kar. Tunguska patlamasnda ok byk n enerjisi sald biliniyordu. Bilim adamlar patlama merkezinden 17,5 kilometre tede bile radyasyon etkisiyle kavrulmu aalar bulmulard. Ancak ya bir aacn ate alabilmesi iin santimetre karesine 70 ile 100 kalori arasnda n enerjisi dmesi gerekiyordu. Zaten patlamann imei ylesine parlakt ki, uzun sre, 199,5 kilometre uzakta bile ikinci glgeler yaratmaya devam etmiti. Bu lmlerden yararlanlarak patlamada ortaya kan n enerjisinin 2,8 x 1023erg dolaylarnda olduu hesapland. (Aklayaym: Bilimlerde erg,' iin lsdr.'1 gramktlesi olan bir bcek,1 santimetre yksekliinde bir duvara trmanrken 981 erg deerinde g ortaya koyar.) Aratrmaclar 17,5 kilometrelik alan iindeki aalarn kkl bykl dallarnn karbonize olduunu grmlerdi. Bu da an bir snmann sz konusu olduunu gsteriyordu. Yani dallardaki karbonlama, bir orman yangn deil, bir patlama sonucu ortaya kmt! stelik karbonlamann grld aalar, n szlmesine engel olacak glgelerin bulunmad yerlerdeydi. Bylece aalarn radyasyona hedef olduklar kesinlik kazand. Btn bu etkilerin bir araya toplanmas, 1023erglik bir enerji oluturuyordu. Bu enerji 10 megatonluk bir atom bombasnn yok edici gcne eitti. Yani: 100.000.000.000.000.000.000.000 erg! Btn incelemeler bir nkleer patlamann sz konusu olduunu gsteriyor, kuyruklu yldz arpmas, ya da gkta dmesi gibi iddialar temelden rtyordu. 1908 nkleer patlamas iin ne gibi aklamalar yaplmt? 1964 Martnda Leningrad gazetelerinden Svesda'da, Cygnus takmyldzndaki gezegenlerden birinde yaayan akll yaratklarn,dnya yla iliki kurmak istedikleri ileri srld. ddiay savunan Genrich Altov ve Valentina uraleva, Sibirya'daki patlamann, 1853 ylnda Hint okyanusundaki Krakatoa Yanardann indifas srasndauzay a dalan, ok gl ve youn radyo dalgalarna bir karlk olduunu belirtiyorlard. Uzak yldzlardaki varlklar, bu radyo dalgalarnuzay dan gelen sinyaller olarak deerlendirmiler ve gerektiinden ok gl bir Laser nndnya ya yneltmilerdi.

In, Sibirya stlerinde atmosfere arpnca maddeye dnmt. Bu aklamay, biraz zorlanarak hazrlanm izlenimi verdii iin kabul edemiyorum. Olay anti-maddenin topraa arpmasyla aklamak isteyen teoriyi de kabul edemiyorum. Uzayn derinliklerinde anti-madde bulunduuna kesinlikle inanyorsam da, Tunguska'da izine rastlanabileceini sanmyorum; nk maddeyle anti-maddenin arpmas, ikisinin de yok olmasyla sonulanr. stelik bir anti-madde parasnn dnyaya kadar maddeyle arpmadan gelebilmesi ok uzak bir ihtimaldir. Ben, nkleer patlamann, bilinmeyen bir uzay gemisinin enerji pilinin patlamas sonucu ortaya ktn ileri srenlerin grne katlyorum. Garip bir gr m? Belki, ama hi olmazsa imknsz deil. Tunguska gkta hakknda raflar dolusu kitap vardr. Ancak en nemli bilgilerden biri, patlama merkezindeki radyoaktivitenin, bugn bile, baka yerlerde olduundan iki kere fazla olduudur. Aalarn ve ya emberlerinin dikkatlice incelenmesi, radyoaktivitenin 1908'den sonra gzle grlr biimde arttn dorulamaktadr. Bu olay -ve bakalar- hakknda tek ve kesin bir bilimsel delil ortaya konuncaya kadar hi kimsenin, hem de neden gstermeksizin birtakm aklamalar reddetmeye hakk yoktur. Gne sistemimizdeki gezegenler hakknda bildiklerimiz ok kolay anlalr trdendir. Bizim anladmz biimde hayat, o da kstl miktarlarda; yalnzca Merih'te geliebilir. nsan, hayat kendi aklnn yaratt teorik bir snra hapsetmitir. Bu snrn ad ekosferdir. Gne sistemimizde yalnzDnya , Vens ve Merih ekosferin snrna girerler. Bununla birlikte hayatn, yalnz bizim anladmz biimde olmayacan, bilinmeyen hayat trlerinin gelimek iin bambaka koullar arayabileceini unutmayalm. 1962 ylna kadar Vens'te hayat olduuna inanlyordu. Mariner ll'nin Vens'e 33.789 kilometre yaklaarak yollad bilgiler bu gezegeni de kural d brakt. Mariner ll'den gelen raporlar, Vens'n aydnlk ve karanlk yanlarndaki yzey ssnn 420 derece santigrat olduunu bildiriyordu. Byle bir sda su bulunmas imknszd; ancak erimi metallerden oluan glckler bulunabilirdi. Bylece Vens' Dnya'nn ikiz kardei olarak niteleyen dnce de, kkten yklm oldu. Bununla birlikte, yzeyde bulunan karbonla kark hidrojenin her trl bakteri iin yetime ortam olabilecei inanc yerleti. Yakn zamanlara kadar bilginler Merih'te hayat olmasnn dnlemeyeceini ileri sryorlard. Ne var ki bir sredir bu iddia 'zorlukla dnlebilir' biimini almtr, nk Mariner IV'n baarl Merih seferi, istesek de istemesek de Merih'te hayat olabileceini ortaya koymutu. Hatta komumuz Merih'in saysz bin yl nce bir uygarlk barndrm olmas bile mmkndr. Her durumda da Merih'in ay olan Phobos zel bir dikkat ve inceleme gerektirir. Merih'in iki ay vardr: Phobos ve Deimos (Yunanca anlamlar Korku ve Dehettir). Bunlar, Amerikan astronomi uzman Asaph Hail tarafndan 1877'de kefedilmeden nce de biliniyorlard. 1610 yllarnda Johannes Kepler, Merih'in yannda iki uydu bulunduundan kuku duyuyordu. Capucine rahibi Schyrl, Merih aylarn bir iki yl daha nce grdn ileri srmt, ancak yanlm olmalyd, nk ann optik aralaryla

Merih'in ok ufak uydularn grmesine imkn yoktu. Jonathan Swift, Glliver'in Seyahatlerinin nc blmn oluturan Laputa ve Japonya'ya bir Seyahat adl kitabnda, Merih aylarn akl almaz biimde anlatr, stelik byklklerini ve yrngelerini de verir. Bu para nc blmden alnmadr: (Laputa astronomlar) zamanlarnn byk ksmn bizimkinden kat kat stn teleskoplar yardmyla gk cisimlerini incelemekle geiriyorlar. En byk teleskoplarnn boyu bir metreyi amyorsa da, bizim metrelerce uzunluktaki teleskoplarmzdan daha ok bytyor ve yldzlar daha temiz gsteriyor. Bu avantaj onlara Avrupal astronomlardan daha ok ey kefetmelerini salyor. 10.000 yldzlk bir katalog yapmlar, oysa bizim en byk katalogumuzda en ok bu saynn te biri kadar yldz kaytl. Ayn ekilde Merih'in evresinde dnen iki uydu kefetmiler. Bunlardan ieride olan, asl gezegenin merkezinden ap, darda olan ise be ap uzaklkta. Birincisi Merih evresindeki turunu on, ikincisi yirmi bir buuk saatte tamamlyor; yle ki dnme srelerinin karesi, Merih'in merkezinden olan uzaklklarn kpyle orantl oluyor. Bu da onlarn, teki gk cisimlerinde grlen yerekimi yasalarnn tpksna sahip olduklarn gsteriyor. Swift, kendisinden tam 150 yl sonra kefedilmi olan Merih uydularn nasl anlatabilir? Birtakm astronomlar, Swift'ten de nce Merih'in uydular olabileceini tahmin ediyorlard. Ancak tahmin bu lde kesin bilgiler vermek iin yeterli olamaz. Swift'in bu bilgiyi nereden elde ettiini bilmiyoruz. Gerekten de bu uydular, gne sistemimizdeki uydularn en kk ve en garibidirler. kisi de Ekvator'un stnde, hemen hemen daire biimi bir yrnge izlerler. Eer bizim ay'mz kadar k yanstyorlarsa, Phobos'un 16 kilometre, Deimos'un da yalnzca 8 kilometrelik bir ap olmaldr. Ama eer yapmaysalar ve daha ok k yanstyorlarsa, bu llerden de kk olmaldrlar. Gne sistemimizde, ana gezegenden daha hzl dnen tek uydular bunlardr. Merih'in dnne gre, Phobos bir Merih gnnde iki tur yaparken, Deimos gezegenden biraz daha hzl dner. Birok astronom Merih aylarnn, Merih'in ekim alanna kaplan babo uzay paralar olabileceini dnd iin, planetoidler teorisi dodu. Ancak iki uydunun da ekvator zerinde ve ayn yrngede umalar, bu teoriyi savunulamaz duruma drr. Uzaydan gelen bir para, bir rastlant sonucu bu durumu alabilir, ama ikisi birden alm olamaz. Son lmler modern uydu teorisini ortaya koydu: nl Amerikan astronomi bilgini Carl Sagan ve Rus bilim adam lovski, 1966'da yaymladklar Uzaydaki Akll Hayat adlkitap ta, uydu Phobos'un yapma bir uydu olduunu kabul ederler. Sagan bir dizi lm yaparak Phobos'un ii oyuk bir uydu olduu sonucuna varmtr ve ii oyuk bir uydu doal olamaz. Gerekten de Phobos'un yrngesindeki gariplik, grnteki ktlesiyle hi bir benzerlik gstermemekte; tersine, ii oyuk gvdelerin yrngesine benzemektedir. Moskova Stenberg Enstits Radyo-Astronomi Blm yneticisi lovski, Phobosltaki normal olmayan, garip bir hzlanma gzledikten sonra ayn sonuca varmtr. Bu hzlanma, bizim

yapma uydularmzda grlen hzlanmaya ok benzemektedir. Gnmzde Sagan ve lovski'nin kuramlar, birok insan tarafndan ciddye alnmaktadr. Amerikallar, Merih uydularn dnyaya tayacak yeni roketler tasarlamaktadrlar. Ruslar da nmzdeki yllarda Merih uydularn birok gzlemevinden inceleyeceklerdir. Dou ve batdaki birok bilim adamnn destekledii, bir zamanlar Merih'te gelimi bir uygarlk olduu gr doruysa, ayn uygarln bugn neden var olmad sorusu ortaya kar. Merih'teki akll yaratklar yeni bir ortam aramak zorunda m kalmlard? Gn getike daha ok oksijen kaybeden gezegenleri onlara yerleecek yenidnyalar aramaya m zorlamt? Uygarlklarn yklmasna biruzay felketi mi neden olmutu? Son olarak da, Merihlilerin bir blm komu gezegenlerden birine kamay baarmlar myd? Dr. Emanuel Velikovski, 1950'de yaynlanan ve bilimevre lerinde hl tartlan arpanDnya lar adl kitabnda, dev bir kuyruklu yldzn Merih'e arptn ve bu arpma sonunda Vens'n ortaya ktn ne srmt. Vens'te yksek bir yzey ss, karbonla kark hidrojenden olumu bulutlar ve dzensiz bir dn bulunduu takdirde, teorisi ispatlanacakt. Az nce szn ettiim Mariner ll'den gelen bilgiler, Velikovski'nin teorisini dorulamaktayd. Vens, tersine dnen tek gezegendi; yani Merkr,Dnya , Merih, Jpiter, Satrn, Urans ve Neptn'n uyduu gne sistemi kurallarna uymuyordu. Eer Merih gezegenindeki uygarln yok olmasna, uzayla ilgili bir felket yol atysa, dnyamzn gemite uzaydan birtakm ziyaretileri arladn ileri sren teorime deerli malzemeler salanr. O durumda Merihli devlerin dnyaya kap, orada rastladklar yar-akll yaratklarla iftleerek 'homo sapiens'i ortaya kartmalar imkn dhiline girer. Merih'teki yerekimi dnyadaki kadar gl olmad iin Merihlilerin bizlerden daha ar ve iri yaratklar olmalar gerekir. Byle olunca da, destanlarda, kutsal kitaplarda sz edilen gkten gelen devlerin, kocaman talar oradan oraya tayanlarn, dnyada henz bilinmeyen sanatlar retenlerin gerek yz ortaya km olur. Bir dolu ey hakknda ok az ey biliyoruz. zmlenebilecek btn bilmecelere bir karlk bulunana kadar, nsan ve Bilinmeyen aklllar konusu, aratrmaclarn defterinde kalacaktr. ON BRNC BLM: DORUDAN HABERLEME N ARATIRMALAR

NSAN 1960ta West Virginia'nn sakin U\J vadilerinden birinde, bir deney balatld. Green Bank'taki byk radyo teleskop, 11,8 k yl uzaklktaki Tau-Ceti yldzna yneltilmiti. Gen ve nl Amerikan astronomi bilgini Dr. Frank Drake, uzaydaki bilinmeyen aklllarla iliki kurabilmek iin radyo sinyallerinden yararlanmay amalayan bu tasarnn nderliini yapyordu. lk deneyler dizisi 150 saat srd ve baarszlkla sonulanmasna ramen, tarihe OZMA tasars olarak geti. Deneylerin kesilme nedeni, deneyde grev alan bilim adamlarndan bir blmnn, uzayda radyo iletimi olmadn

ileri srmesinden ok, o gnlerde istenen hedefe ulaacak gte aletlerin bulunmamasyd. OZMA, trnn tek denemesi olarak kalmayacaktr. Pek yaknda ayn yzeyine, yldzlar arasnda byk uzaklklar tarayarak radyo sinyalleri yakalamaya alacak radyo teleskoplar dikilecektir. Uzayda radyo sinyalleri aramaktansa, uzaya radyo sinyali gndermek daha yararl olmaz m? Bununla birlikte bilinmeyen akll yaratklarn Rusa, spanyolca, ya da ngilizce anlamalarn bekleyemeyiz. Bu durumda varlmz bildirebilmek iin yol kalyor: Matematik semboller, Lazer nlar ve resimler. Bunlardan birincisi en ok baarl olma eiliminde. Ancakuzay a bu eit semboller gndermek iin galaksiler aras dalga uzunluklar bulmamz gerekiyor. Hidrojen atomlarnn arpmasndan doan 1420 megahertzlik frekans bu i iin en uygun olandr. nk hidrojen bir elemandr veuzay da tannma ans ok yksektir. stelik 1420 megahertz,dnya atmosferindeki kalabalk radyo dalgalarnn dnda kalr; bylece yanllk ve karma ihtimalleri ortadan kalkm olur. Bu yolla da,uzay l yaratklara kadar rahatlkla ulaabilecek ve onlarca tannabilecek bir sinyal elde edilir. Bu konuyla ilgili olarak, 22.12.1967 tarihli Die Zeit'da Ay, nlarla bombardman edilecek! bal altnda kan haber ok ilgintir: Ayn dnyaya olan uzakl hemen hemen kesin olarak bilinmekteyse de, astronomi uzmanlar tatmin olmamaktadrlar. Bundan dolay aya inecek ilk astronotlar yanlarnda aynalar gtrecek ve bunlar ayn yzeyine yerletireceklerdir. Bu aynalar birbirine dik al olan yanstcdan oluacaklar ve kendilerine yneltilen her , kaynana yanstabileceklerdir. Bu ayna sistemi saniyenin yz milyonda biri kadarlk srelerle kan bir Lazer imeiyle bombardman edeceklerdir. Lazer n 1,50 metrelik bir akl olan bir teleskopla birlikte kullanlacak, aydan geri dnen nlar bu teleskop tarafndan alnarak bir fotokopi aracna iletileceklerdir. Bylece nlarn gidip gelme sresinden yararlanlarak ayn uzakl ok yakn bir biimde bulunacaktr. Ayn trden bir ey tersine dnlebilir. Yani birtakm uzayl yaratklar varlklarn bakalarna bildirme abalarna girimi olabilirler. yle ki, CTA 102'nin radyasyon enerjisi, 1964 sonbaharnda anszn artmt. Bunun zerine Rus astronomi bilginleri, dnyann belki de ok gelimi bir uygarlktan sinyaller aldn aklamlard. CTA 102 yldz, California Institute of Technology'nin radyo astronomlar tarafndan 102 numarayla kaytland iin bu ad almt. Astronomi bilgini olomitski, 13 Nisan 1965 gn Moskova Stenberg Enstitsnde yapt konumada unlar sylemiti: 1964 Eyllnn sonunda ve ekiminin basnda, CTA 102'den gelen radyasyon enerjisi

ok fazlalam, ancak bir sre sonra yeniden normale dnmt. Ylsonuna doru kaynan gc yine anszn ykseldi, ilk kayd drmemizden tam 100 gn sonra ikinci bir dorua vard. olomitski'nin efi Profesr Slovski de radyasyonda bu tr dalgalanmalarn normal olmadn eklemiti. Bu srada Hollandal astrofiziki Maarten Schmidt, kesin llere dayanarak, CTA 102'nin dnyadan 10 milyar k yl uzakta olduunu ortaya koymutu. Bu durumda akll yaratklarn yollad radyo nlar 10 milyar yl nce yola km oluyordu. Ancak gnmzn son hesaplar, dnyann o zamanlarda var olmadn gsteriyordu. Bu anlay uzaydaki baka hayatlarn aratrlmas ilemi iin bir bakma bitirme vuruuydu. Bununla birlikteuzay da hayat arama, hi bir baar ansna sahip olmasayd, Amerika Rusya, Jodrell Bank ve Almanya'daki Stockert astrofizikileri, aratrmalarn kocaman yneltme antenleriyle radyo yldzlar ve kazarlar zerinde younlatramazlard. EpsilonEridiani ve Tau-Ceti yldzlar bizden 10,2 ve 11,8 k yl uzaktadrlar. Yani bu 'komularmza' yollanacak radyo dalgalar 11 ylda hedefe varabilir ve 22 yl iinde bir karlk almamz salanabilir. Daha uzaktaki yldzlarla radyo dalgalar araclyla haberleme, ayn oranda daha uzun sreler gerektirir. Milyonlarca k yl uzaklkta kurulmu uygarlklarla haberleme ise bu yolla imknszdr. Peki, bu eit bir atlm iin elimizdeki tek teknik kaynak, radyo dalgalar mdr? Szgelii, varlmz gzle grnr biimde belli edebiliriz. Jpiter ya da Merih'e yneltilecek gl bir Lazer nnn, oralarda akll yaratklar yaad srece, dikkati ekmemesi imknszdr.[6]Bir baka dnce de, geni alanlarda byk renk farkllklar gsterecek, ayn zamanda da evrensel bir geerlilii olan matematik ya da geometrik bir sembol temsil edecek trden bitkiler ekmektir. Atlgan ve mantkl bir neri u biimdedir: Kenarlar 600 mil uzunluunda olacak bir ekenar genin kenarlarna patates ve ortasndaki bir daireye buday ekilebilir. Bylece her yaz kenarlar yeil, ortas sar bir ekenar gen oluur. Bu durumda eer onlar aradmz gibi, bizi arayan akll yaratklar varsa, sz konusu ekil hemen dikkati eker. nk neresinden baklrsa baklsn, hi bir ekilde bir tabiat harikasna benzemeyecektir. Bir baka dnce de, klar dikine yollayacak bir fenerler zinciri kurmay nermitir. Bu fenerlerin yarataca k denizi uzaklardan baknca bir atom modeline benzeyecektir. Bu trden daha birok neri vardr. Btn bu neriler, birilerinin bizi gzlemesi halinde geerli olabilecektir. Yoksa bu sorunu yanl yerinden mi tutuyoruz? Gizli olan her eye antipati duymamza ramen, daha keskin aklanamam baz fiziksel olaylara bakmamazlk edemeyiz: Szgelii, geni bir bilimsel temel zerinde kantland halde henz aklanamam olan zek beyinler arasndaki dnce alverii konusunda. Birokniversite ninpara psikoloji blmnde, manyetizma, hayal, dnce nakil v.b. gibi daha nce aklanmam olaylar, ok kesin bilimsel yntemlerle aratrlmaktadrlar.

Bu incelemeler srasnda birtakm hayalet hikyeleri ve dinsel lgnlklarn rn olan olaylar aradan karlmaktadr. Pek yakn zamanlara kadar tabu saylan bu aratrma alannda, byk gelimeler kaydedilmitir. 1959 austosunda Nautilus denemesi sonuland. Deneme, dnce naklinin yan sra, insan beyinleri arasndaki akl haberlemenin radyo dalgalarndan gl olabileceini de gsterdi. Deneme u biimdeydi: Nautilus, Dnce vericisinden binlerce kilometre tede, suyun birka yz metre altna dalmt. Btn radyo haberlemeleri kesilmiti, nk bugn bile radyo dalgalar belirli bir derinlii aamazlar. te yandan Bay X ile Bay Y arasndaki akl haberleme devam ediyordu. Byle bilimsel testlerden sonra insann aklna, beynin baka neler yapabilecek gte olduu sorusu geliyor. Beyin ktan hzl haberlemeyi salayabilir mi? Bilim tarihine geen Cayce olay belki bu soruya karlk verebilir. Kentuckyli basit bir iftinin olu olan Edgar Cayce, beyninde gizli duran akl almaz yeteneklerin farknda deildi. 5 Ocak 1945'te ld halde, doktorlar ve psikologlar hl onun hareketlerini deerlendirmeye urayorlar. Edgar Cayce, daha pek genken hastalanmt. Her yanna kramplar giriyor, yksek ateten komada yatyordu. Doktorlar kendisine gelmesi iin abalarlarken, Edgar Cayce anszn yksek sesle ve ak seik konumaya balamt. Neden hasta olduunu, hangi illara gerek duyduunu aklam belirli otlardan yapacaklar bir merhem hazrlamalarn ve belkemiine srmelerini sylemiti. Doktorlar ve ocuun yaknlar aknlk iinde kalmlard, nk ocuun bu bilgiyi nereden elde ettiini ve birtakm szckleri nereden renebileceini hi biri bilmiyordu. Edgar, kendi tavsiye ettii illarla ksa srede iyileti ve ayaa kalkt. Bu olay btn yrede gnn konusu olmutu. Birok kimse Edgar'n komada konutuunu gz nne alarak, ipnotize olduunu ileri, srmt. Ancak ocuu ipnotize edebilecek hi bir etken yoktu. Edgar bir arkada hastalannca, daha nce ne grd ne de duyduu Latince adlarla bir reete yazdrtmaya balad. Arkada bir sre sonra iyilemiti. lk olay bilimsel evrelerde cidd karlanmamt, ancak ikinci olay sonunda Amerikan Tp Birlii, byle olaylar gzlemek ve her ayrnty kaydetmek zere bir komisyon kurdu. Cayce uyku durumundayken, ancak uzun grmelerin sonucu olabilecek bilgi ve yetenekler kazanyordu. Bir keresinde ok zengin bir adam iin hi bir yerde bulunmayan bir ilcn reetesini yazmt. Adam byk gazetelere ilnlar vererek ilc aramaya koyulmutu. Paris'ten mektup yazan gen bir doktor, babasnn bu ilc yllar nce hazrladn, ama hi bir yerde kullanmadn bildiriyordu. Sz konusu ilcn yapmnda kullanlan maddeler, Cayce'n belirttii maddelere ok benzemekteydi.

Edgar daha sonra bir baka ilcn reetesini yazm, ayrca bulunabilecei ok uzak bir laboratuvarn adresini de vermiti. Laboratuvara edilen bir telefon, ilcn henz gelitirilmekte olduunu ortaya kartt. Forml hazrlanm, ancak bir ad konmadndan daha sata karlmamt. Edgar, dnyann drt bir yanndan koup gelen hastalar iin gnde iki kez, ikisinde de doktorlarn yannda ve cret almadan, grme yapyordu. Tehisleri ve reeteleri her zaman doru oluyordu; ancak trans durumundan knca ne sylediini hatrlamyordu. Doktorlar nasl tehis koyduunu sorduklarnda Edgar istedii beyinle iliki kurabileceini ve istedii bilgileri toplayabileceini syledi. Dediine gre hastann beyni, gvdede neyin eksik olduunu bilirdi. Elbette bu durumda yaplacak ilem ok basitti! Hastann beynine rahatszln nerede olduunu soruyor, sonra da dnya zerinde, ne yaplmas gerektiini bildirecek beyni aryordu. Ben, diyordu Edgar, btn beyinlerin bir parasym. Bu artc dnce teknoloji gereklerine uygulannca yle bir grnt ortaya kar. New York'taki dev bir elektronik beyin, btn fizik bilgileriyle doldurulabilir. Nereden ve ne zaman sorguya ekilirse ekilsin, karl saniyeden de kk zaman birimleri iinde verilebilir. Bir baka elektronik beyinde Zrichte btn tp bilgilerini toplayabilir. Moskova'daki bir bakas btn biyoloji bilgilerini, Kahire'deki bir benzeri de btn astronomi bilgilerini kapsayabilir. Radyo balantsyla Kahire'deki elektronik beyin, saniyenin yzde birinde Zrichtekine karlk verebilir. Edgar Cayce'n beyni de, bugn ufak apta uygulanmakta olan elektronik beyin birletirmesine benzer biimde alyor olmalyd. imdi cesur bir tahminde bulunacam: Ya btn beyinlerde, her trl canl yaratkla iliki kurmay salayacak bilinmeyen enerji biimleri varsa? Bugn insan beyninin ancak onda birinin gc ve alma biimini biliyoruz. Peki, geriye kalan onda dokuz ne yapyor? Birok hastaln irade yoluyla iyiletirildii bir gerektir, ancak bu konuda kesin bir bilimsel aklama, hatta kesin bir bilgi bile yoktur. Beyinde en gl enerji biimlerinin var olduunu kabul edersek, beyinden yaylacak gl bir tepki, her yana annda yaylacaktr. Eer bilim bu vah dnceyi gzle grlebilir biime getirirse, uzaydaki btn zeklarn ayn yapda olduklar anlalr. Bu olaanst dncenin gerekten var olabileceini gstermek iin 29-30 Mays 1955 tarihleri arasnda yaplm olan bir deneyin raporunu vereyim. Sz konusu iki gn iinde 1008 insan, ayn saniyede birtakm resimler, cmleler ve sembol gruplar zerinde konsantre olmulard. Bu youn dnceleruzay a yaylmlard. Sonular artcyd. Deneyde grev alan kiilerden hi biri tekini tanmyordu ve oturduklar yerler arasnda yzlerce kilometrelik farklar vard. Bununla birlikte bu kiilerin yzde 2,7'si bir resim, daha dorusu bir atom modelinin resmini grdklerini belirtmilerdi. Aralarnda herhangi bir anlama sz konusu olamayaca iin yzde 2,7'si ayn akl resmi grm olmalar artcdr. Telepati? Hokus pokus? ans? Kesin olan bir ey varsa, o da her eyi daha iyi

bilmediimizdir. imdilik aklanamayan bu alanlardan yeniden konumuza dnelim. Kasm 1961'de West Virginia, Greenbank'taki Ulusal Radyo Astronomi Gzleme Evinde on bir yetkilinin gizli bir toplant yapt artk bir sr deildir. Bu toplantnn da konusu, dnya d akll yaratklardr. Aralarnda Dr. Giuseppe Cacconi, Dr. Su u Huang, Dr. Philip Morrison, Dr. Frank Drake, Dr. Otto Struve, Dr. Carl Sagan ve Nobel dl alm Melvin Calvin de bulunan bilim adamlar, Green Bank Forml olarak bilinen sonuca varmlard. Bu formle gre galaksimizde bizimle iliki kurmaya alan ya da kendileriyle iliki kurulmasn bekleyen 50 milyon deiik uygarlk bulunduunu gstermektedir. N=R+fpnef|fjfCL Bu formlde: R+ fp : Gneimize benzeyen yldzlarn ortalama says, : stnde canl bulunmas mmkn yldzlar,

ne : nsan standartlarna uygun hayatn gelimesi iin gerekli koullar salayabilecek gezegenlerin ortalama says, fl : Bu tr gezegenlerden stnde gerekten hayat gelienler,

fi : Gnelerinin mr boyunca kendi gleriyle hareket edebilen akll canllarn bulunduu gezegenler, fc : Teknik uygarlklarn gelitirmi akll yaratklarn yaad gezegenler,

L : Ancak uzun sre ayakta kalan uygarlklarn birbirleriyle karlaabilmeleri bakmndan, uygarlklarn hayat sresi, Formldeki her blm iin en ufak saylar aldmzda, N = 40 En byk saylar aldmzda, N = 50.000.000 kar. Baka bir deyile, en ktmser tahminle Samanyolunda 40 grup akll yaratk vardr ve bunlar baka uygarlklarla iliki kurmaya almaktadrlar. En atlgan tahmin ise uzaydan bir iaret bekleyen 50 milyon bilinmeyen uygarlk bulunduunu gsterir. Green Bank hesaplar, bugnk yldz saysn deil, Samanyolu var olduundan beri gelip gemi btn yldzlar temel alr.

Bilim adamlarnn gvendikleri bu forml yz binlerce yl nce, ok gelimi teknolojileri olan uygarlklarn var olmu olabileceini ortaya koyar. Bu da ok eski alarda dnyamz ziyarete gelen 'tanrlar' zerine kurduum teorimi destekler. Amerikan astro biyologu Dr. Sagan da, dnyann douundan bu yana en az bir kez uzayllar tarafndan ziyaret edildiine inanmaktadr. Exobiyoloji, henz kurulu dneminde bulunan bir bilim daldr. Yeni bilim dallar tutunabilmekte byk glk ekerler. Ancak tam bir tarafszlkla dnya d hayat incelemeyi amalayan exobiyoloji, birok tannm bilim adam tarafndan desteklendii iin ayn gl duymayacaktr. Bu yeni daln ciddiyetini anlatmaktansa, bnyesinde toplad bilim adamlarn sralamak daha yerinde olur sanrm: Dr. Freeman Ouimby (NASA exobiyoloji program efi), Dr. Ira Blei (NASA), Dr. Joshua Lederberg (NASA), Dr. L. P. Smith (NASA), Dr. R. E. Kaj (NASA), Dr. Richard Young (NASA), Dr. H. S. Brown (Kaliforniya Teknoloji Enstits), Dr. Edward Purcell (Harvard niversitesi Fizik Profesr), Dr. R. N. Bracewells (Stanford Radyo Astronomi Enstits), Dr. Townes (1964 Nobel Fizik dl), Dr. l. S. lovski (Moskova Stenberg Enstits), Sir Bernard Lowvell (Jodrel Bank), Dr. Wernher von Braun (A.B.D. Satrn Roket Program Bakan), Profesr Dr. Oberth, (von Braun'un retmeni), Profesr Dr. Stuhlinger, Profesr Dr. E. Sanger ve daha biroklar... Bu kiiler, dnyann drt bir yanndaki exobiyolojistlerin temsilcileridir. Hepsinin de amac, kitabmda teker teker ele almaya altm aratrma alanlarn evreleyen uyuukluk duvarn ykmaktr. Trl kar kmalara ramen exobiyoloji yaamaktadr ve bir gn en ilgin ve en nemli aratrma dallarndan biri olacaktr. Uzayn derinliklerine birini yollamadan, orada hayat olup olmadn nasl kesinlikle anlayabiliriz? statistikler ve hesaplar, dnya dnda hayat var olduunu gstermektedir. Uzayda bakteri ve sporlarn izine rastlanmtr. Bilinmeyen akll yaratklarn aranmasna balanm, ancak inandrc, gzle grlr ve llebilir bir sonuca ulalamamtr. NASA da bunlar gz nne alarak sekiz deiik arac gelitirmektedir. Bunlarn grevi gne sistemimizdeki ufak gezegenlerde hayat olup olmadn gstermektir. te sz konusu aralar: Ekseni evresinde dnen Optik Datma, Profili, Mltivatr, Vidikon Mikroskopu, J-Band Hayat Araycs,

Radyo-zotop Biyokimyasal alet, Ktle Spektrometresi, Kurt Kapan, Ultraviyole Spektrofotometresi. Halka ok yabanc kalan bu teknik terimlerin ardnda gizlenenleri gsterebilmek iin birka ipucu vereyim: Ekseni evresinde dnen Optik Datma Profili, stnde durmadan dnen bir ldak bulunan bir laboratuvar aracdr. Hedefine indii andan itibaren nlar samaya ve molekl aramaya balar. Molekller her trl hayat iin gerekli olan eylerdir. Bunlardan biri, kimyasal bileimin yan yana gelmesinden oluan geni, helezon biimli DNS molekldr. indeki bileimler nitrojenli organik alkali, eker ve fosforik asittir. Kutuplanm nlar bir eker moleklne arpnca, kesintiye urarlar; nk nitrojenli alkali adenin'in ekerle kimyasal birleiminin nlara kar aktif etkisi vardr. DNS moleklndeki eker bileiminin de nlara kar aktif etkisi bulunduundan, arataki ldan bir eker-adenin bileimine rastlamas ve bu bileimin yaratt kesintiyi sinyal olarak dnyaya gndermesi, o gezegende hayat olduunu gstermek iin yeterlidir. Mltivatr, bir roket tarafndan kk bir bavul gibi tanan ve gezegen yaknlarndan geerken yzeye frlatlan yarm kilo arlnda bir alettir. indeki minik laboratuvar, on be deiik deney yapma ve bunlarn sonularn dnyaya gnderme yeteneindedir. Radyo-zotop Biyokimyasal ara, Glliver takma adyla gelitirilen bir aracn resm addr. Amac baka bir gezegene yumuak ini yapmak ve 15'er metre uzunluundaki yapkan ipi deiik ynlere frlatmaktr. Bu ipler birka dakika sonra geri ekilecek ve stlerine yapan toz, mikrop ve her trl biyokimyasal nesne, bir svkltr ortamna daldrlacaktr. Bu ortamn bir blm radyoaktif karbon izotopu C.14'le zenginletirilmi olacaktr; bu durumda iine giren mikro-organizmalar, metabolizmalarndan karbon dioksit, CO2, karacaklardr. Karbon dioksit gaz svkltr den kolaylkla ayrtrlacak ve C.14 ekirdei bulundurulan gazn radyoaktivitesini len bir araca yollanarak sonudnya ya bildirilecektir. NASA'nn dnya d hayat bulmak iin gelitirdii bir aratan daha sz etmek istiyorum. Kurt kapan olarak bilinen bu ara da bir baka gezegene yumuak ini yapacak ve ok ok kolay krlabilen bir ucu bulunan emici tpn yzeye uzatacaktr. Tp yere deer demez ucu krlacak ve her trden toprak rnekleri iine dolacaktr. Bu aracn iinde de her trden bakterinin hzla bymesini salayacak kltr ortamlar olacaktr. Bakterilerin hzla oalmas sv ortamlar bulandracak ve pH deerlerini artracaktr. (pH deeri bir asitin asitlik derecesidir.) Bu iki deiim de kolaylk ve dorulukla anlalabilecektir: Svda oluacak bulanmay bir n ve foto-hcre, asit blmndeki deimeyi de bir elektronik pH lme arac gsterecektir. Ortaya konacak sonular gezegende hayat olup olmad konusunda kesin sonulara varmamz

salayacaktr. NASA program ve onunla ilintili olan d dnyalarda hayat arama almalarna milyonlarca dolar harcanacaktr. Yukarda sz edilen ilk aralar Merih'e yollanacaktr. Kukusuz, insan bu minik laboratuvarlar izleyecektir. Dr. von Braun ilk insann Merih'e 1982 ylnda ayak basacan sylemektedir. NASA'nn bu yolculuu gerekletirmek iin gerekli teknik kaynaklar vardr, yalnzca Amerikan Senatosunun yeterli ve kesintisiz yatrmlarn beklemektedir. A.B.D.'nin bugnk sorumluluklarna ek olarak Vietnam sava ve uzay program gibi iki byk para yutucusu vardr ve bunlar dnyann en zengin devletine bile ar bir yk olmaktadr. Merih yolculuu iin tasarlar tamamlanm, gidecek uzay gemisinin maketi yaplmtr. Maket[7]HuntsviIIe'deki olaanst bir insann, Dr. Ernst Sthliger'in masas zerinde durmaktadr. Stuhlinger, Huntville, Alabamadaki George Marshall Uzay Uuu Merkezinin bir blm olan Aratrma Proje Laboratuvarnn yneticisidir. Laboratuvarlarnda yzlerce bilim adam almakta ve plasma, nkleer ve termofizik alanlarnda deneyler yapmaktadrlar. Gelecein elektronik roket motoru ve insan Merih'e gtrecek uzay gemisinin desinatr Stuhlinger'dir. Stuhlinger'i Amerika'ya, arkada Dr. Wernher von Braun, kinci Dnya Savann hemen ardnda getirmiti. Birlikte Amerikan Hava Kuvvetleri iin roketler yapmlar, Kore Savann patlak verdii sralarda Fort Bliss'teki merkezden Huntsville'e tanmlar ve dev atlmlara alkn Amerika'nn bile grmedii bir tasar zerinde almalara balamlard. O gnlerde Huntsville, Appala dalarnn eteklerinde kk, sakin bir kasabayd. Roketilerin geliiyle bu ufak pamuk kasabas sirke dnd. Fabrikalar, roket deneme platformlar, laboratuvarlar, dev hangarlar ve daha bir sr elik kurulu, gz ap kapayana kadar her yan kaplad. Bugn Huntsville'de 150.000 kii yaamaktadr ve kasaba halk heyecanl uzay hayranlar olmulardr. lk Redstone roketlerinin atelenmesi srasnda korku iinde bodrumlarna kaan Huntsvilleliler, bugn Satrn roketlerinin her yan kaplayan korkun grltsne aldrmamaktadrlar. Her Huntsvillelinin yannda, Londrallarn emsiyeleri gibi, birer kulaklklar bulunmaktadr. Kasabalarna Roket Kenti adn vermilerdir ve Senatonun her yatrm kstlama kararnda taknlklar yapmaktadrlar. Almanlar ve NASA'Iar ile vnmektedirler, nk Huntsville bugn NASA merkezlerinin en by olmutur. Btn dnyann yakndan tand Redstone roketlerinden, dev Satrn V'e kadar her roket burada tasarlanm ve uygulama alanna konmutur. A.B.D.'nin ay program iin bugne kadar harcad para milyarlar amaktadr. Huntsville'de von Braun'un emri altnda 7.000 teknisyen, mhendis ve bilim adam almaktadr. 1967'de A.B.D.'nin uzay program iin her alandan 300.000 bilim adam grev almt. 20.000'i akn endstri firmas da tarihin en byk aratrmas iin alyorlard. Dr. Pschera, HuntsviIIe'i ziyaretim srasnda, aratrma gruplarnn hi durmadan yeni 'paralar'gelitirmek zorunda olduklarn sylemiti. Dnyada kullanlan birok teknik ara yaptrma ve kaynak ilemleri, uzaydaki bolua knca almaz hale geliyorlard;

bu bakmdan mutlak bolukta i grebilecek aralarn gelitirilmesi gerekiyordu. Uzaygemileri endstrisi, otomobil endstrisini oktan geride brakmtr. 1 Haziran 1967'de Cape KennedyUzay Merkezinde 22.828 kii alyordu. Bu istasyonun yllk harcamas ise 475.784.000dolar d! Btn bunlar birka delinin aya gitmek istemesinden midir? Sanrm gnlk aralardan dnyann her yannda hayat kurtaran aralara kadar (ki bunlar yalnzca yan rnlerdir) uzay yolculuuna neler borlu olduumuzu gsterecek yeterli rnekler verdim. Gelimekte olar sper teknoloji insanla felket getirmeyecektir; tersine, insanl dev admlarla ileriye gtrecektir. Wernher von Braun'n bu kitabn konusu hakkndaki dncelerini renmek frsatn buldum: Dr. von Braun, gne sistemimizdeki teki gezegenlerde hayat bulacamza inanyor musunuz? Yakn bir gelecekte Merih'e gideceimize ve orada ilkel hayat biimlerine rastlayacamza inanyorum. Uzayda bizden baka akll yaratklar olmas sizce mmkn mdr? Evet, uzayda yalnz bitki ve hayvanlar deil, akll yaratklar da olduuna inanyorum Bu trden bir hayatn bulunmas ok ilgin olacaktr, ancak gne sistemimizle baka gne sistemleri arasndaki uzaklk ve galaksimizle baka galaksiler arasndaki daha da byk uzakl gz nne alrsak, bu trden hayat bulmann, ya da dorudan haberleme salamann ok g olduu grlecektir. Galaksimizde teknik adan daha ileri varlklarn yaad, ya da yaam olabilecei dnlebilir mi? Bugne kadar galaksimizde ileri teknie sahip varlklarn yaadn gsterecek bir delil ya da iaret ele geirmi deiliz. Bununla birlikte, istatistik ve felsef temellerden baknca, bu tr gelimi canllarn varlna inanyorum. Ancak yine belirteyim, bu inan ispatlayacak herhangi bir bilimsel temel, kurulmu deildir. Bizden eski akll yaratklar ok uzak bir gemite dnyamz ziyaret etmi olabilirler mi? Bu ihtimali reddetmeyeceim. Ancak bildiim kadaryla bunu gsterecek herhangi bir arkeolojik alma yaplm deildir. Satrn roketinin babas ile yaptm grme burada sona erdi. Ne yazk ki kendisine uzay gzyle bakldnda saysz sorulara yol aan arkeolojik buluntulardan, eski kitaplardaki garipliklerden ve aklanamam bir dolu bilmecelerden ayrntlaryla sz

edemedim. Ama Dr. von Braun kitabmn baslmasn bekliyor. ON KNC BLM: YARIN

BUGNK YERMZ neresidir? nsan bir gn uzaya egemen olacak mdr? Uzayn eriilmez uzaklklarnda yaayan akll yaratklar, ok uzak bir gemite dnyamz ziyaret ettiler mi? Uzayn bir yerindeki bilinmeyen varlklar bizimle iliki kurmaya alyorlar m? Aratrmalarn tyler rpertici sonular gizli mi tutulmaldr? Tp ve biyoloji dondurulmu insanlar hayata dndrecek bir yol bulabilecek mi? Dnya insan yeni gezegenleri kolonize edecek mi? Oralarda bulduklar canllarla iliki kuracaklar m? nsan ikinci, nc ve drdnc bir dnya yaratacak m? zel robotlar bir gn doktorlarn yerini alacak m? 2100 ylnn hastaneleri, hastalar iin birer yedek para dkkn olacaklar m? nsan mrn sun kalp, cier ve bbreklerle sonsuza kadar uzatmak bir gn mmkn olacak m? Bu trden sorular kocaman bir ehrin telefon rehberini dolduracak kadar oaltlabilir. Her geen gn yepyeni bir ey bulunmakta ve imknszlklar listesinden bir soru daha, cevaplandrlm olarak atlmaktadr. Yeni bilimin ad, gelecek bilimdir! Amac ve hedefi, eldeki btn teknik ve akl imknlardan yararlanarak, gelecein tasarlanmas, ayrntl incelemesi ve anlalmasdr. Dnce tanklardnya nn her yanna dalm durumdadrlar. Yalnz Amerika'da bunlardan 164 tane vardr. Hkmetten ve ar endstriden sipariler kabul etmektedirler. En tannm dnce tank Santa Monica, Kaliforniya'daki Rand Corporation'nkidir. Yksek rtbeli hava kuvvetleri subaylar, ktalararas sava durumu zerinde kendi aratrmalarn yapmak istedikleri iin 1945 ylnda kurulmutu. Bugn 843 seilmi bilim adamnn alt bu merkezde, insanln en olmaz grnen servenlerinin tasarlar yaplmaktadr. Daha 1946'da Rand bilim adamlar,uzay gemilerinin asker

yararlar zerinde duruyorlard. Rand, 1951'de trl uydular iin bir program gelitirdiinde, topyac olarak nitelendirilmiti. Rand almaya balayal beri, kendisinden nce gzlenmemi olaylar hakknda 3000 aklama yapmtr. Rand bilim adamlar dakltr ve uygarlmz byk lde ilerleten 110kitap yaynlamlardr. Bu aratrmalarn sonu yoktur ve olmayacaktr. Aadaki enstitler de gelecek iin ayn trden aratrmalar yapmaktadrlar. Harmonon Hudson, New York'taki Hudson Enstits, Santa Barbara, Kaliforniya'daki General Electric'e ait leri almalar in Tempo Merkezi, Massachusettes'deki Arthur Little Enstits ve Columbus, Ohio'daki Batelle Enstits. Hkmetler ve byk kurulular, bu gelecek dnrleri olmadan yapamazlar. Hkmetler, asker tasarlarn yllar sonrasn gz nne alarak yapmak zorundadrlar; byk kurulular ise hesaplarn yirmi, otuz yl sonrasn dnerek yapmak zorundadrlar. Gnmzdeki bilgilerle, szgelii, Meksika'nn, nmzdeki elli yl iindeki gelimesinin nasl olaca hesaplanabilir. Bu tahmini yaparken, var olan teknoloji, ulatrma ve haberleme durumu, siyasal akmlar gibi her trl gerek gz nne alnr. Bugn bu tahmini yapmak nasl mmkn oluyorsa, bilinmeyen yaratklar da 10.000 yl nce, dnyamzn gelimesi iin ayn tahmini yapm olabilirler. nsanlk elindeki btn glerle geleceini incelemek zorundadr. Bu almalar yaplmad takdirde, gemiimizi aydnlatmak belki de mmkn olmayacaktr. Gemiimizi zmek iin gerekebilecek ipularnn arkeolojik alanlarda yatmadn, onlardan ne karacamz bilmediimiz iin stlerine basp gemediimizi kim ileriye srebilir? Bir topik arkeoloji yln istemem bunun iindi. Eski dnme biimlerine inanmadm iin, bakalarnn da varsaymma inanmalarn istemiyorum. Bununla birlikte, gemiin dourduu bilmecelerin, pek yakn bir tarihte btn teknolojik glerle zmleneceini bekliyor ve umut ediyorum. Uzayda milyonlarca baka gezegen bulunmas bizim suumuz deildir. Tokomai'deki Japon heykelinin gzlk takm olmas bizim suumuz deildir. Planque 'deki ta kabartmann bulunmas bizim suumuz deildir. nsanlk tarihinin btn eski kitaplarnn, sryle samalk sergilemesi bizim suumuz deildir. Ama btn bunlar grp de ciddye almamak bizim suumuzdur.

nsann nnde, grkemli gemiini unutturacak grkemli bir gelecek uzanmaktadr. Bu bakmdan uzay aratrmalar, gelecek aratrmalar ve bugn imknsz grnen tasarlarn gerekleebilmesi iin, cesaret gerekmektedir. yle ki, gemi zerinde yaplacak kararl bir aratrma, gelecekle ilgili birtakm armlar uyandrabilir. Bu armlarn ispatlanmas da gelecek kuaklarn mutluluu iin, gemiimizi aydnlatmaya yetebilir. BTT

[1]Bcek bilimiyle uraan kimse. [2]Kanatl Melek. [3]nsann madd olanaklar ya da ok erdemli bir duygusallk iindeyken Tanr ve Meleklerle grmesi imknna inanan felsefe taraftar. [4]Jericho: Kuds'n kuzeydousunda, Lt gl dolaylarnda bir kasaba. [5]Okltistler: Gizli, ya da esrarengiz retilere bal olanlar, belirli teosofist inan rgtleri. [6]2 Mart 1972'de Amerikallar Jpiter gezegenine, insansz biruzay arac yolladlar. Bu aracn 1973 aralnda gezegene varmas ve gezegen hakknda eitli bilgiler yollamas bekleniyor. Hazrlanan programa gre, 11 gnde aya varan ara Jpiter'i inceledikten sonra, dnmemek zere gne sisteminden kacaktr. [7]Kitabn yazlmasndan sonra bu proje tamamlanm ve 13 Kasm 1971'de be buuk aylk bir yolculuktan sonra247.000.000 mil [397.507.968 kilometre] aarak Mariner 9, Mars'n ekim alanna girmitir. Hemen televizyon resimleri gndermeye balamsa da toz frtnalar grnty engellemitir. Ancak 22 Ocak 1972 ylnda gelen televizyon resimleri, bu esrarengiz gezegen hakknda sregiden birok teoriye yeni bir biim vermitir. Yine 1971 yl 2 Aralnda, Sovyetler, ilk bilimseluzay robotunun Merih'e yumuak ini yaptn akladlar. Bu yolculuk 188 gn srmt, korkun bir kum frtnasna ramen gerekli aralarpara tle indirilmiti. Bu aralar gezegenin gney blmne Electris ve Phaetonic blgelerine ini yaptlar. Gezegene inen alet, eitli televizyon resimleri gndermitir.