Senarai Kandungan

Bil Tajuk
1 2 3 4 5 6 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian i) Jenis Migrasi ii) Faktor Mempengaruhi iii) Masalah iv) Langkah Mengatasi v) Grafik Rumusan Lampiran Rujukan

Muka Surat

7 8 9

pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Seafield di USJ 2. Kawasan persekitaran pelajar digunakan sebagai asas pengajaran dan pembelajaran untuk memahami beberapa aspek dan konsep yang telah dipelajari.Pendahuluan Bahagian Kajian Geografi Tempatan bertujuan member peluang kepada pelajar menjalankan kerja amali untuk menghubungkan tema -tema geografi yang telah dipelajari dalam Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 2. Kajian ini adalah berdasarkan tema-tema yang dipelajari. pelajar diwajibkan menjalankan kerja kursus. Oleh itu. Kawasan kajian yang saya pilih untuk Kajian Geografi Tempatan ini ialah kawasan USJ 2. saya mudah menjalani kajian. Untuk memenuhi sukatan pelaj aran mata pelajaran Geografi Tingkatan 2. . Ini kerana kawasan tersebut dekat dengan rumah saya. Nama saya Chang I Shuen. Saya telah memilih tajuk ³Migrasi dan kesannya terhadap kawasan kajian USJ 2´. Saya telah mengambil tempoh masa selama untuk membuat folio Kajian Geografi Tempatan ini dan folio ini dihasilkan secara individu.

. Soal Selidik Saya telah menyoal selidik 10 orang penduduk kawasan perumahan USJ 2 untuk mendapat informasi bagi folio Geografi ini.Kaedah Kajian Rujukan Saya telah merujuk kepada informasi yang diberikan oleh guru geografi saya untuk menyiapkan folio ini.

Jenis Migrasi i) Migrasi masuk (imigrasi) y Perpindahan masuk penduduk dari luar negara ke negara Malaysia. Kekurangan tanah . Keselamatan .Kekurangan tanah di kawasan bandar telah mengurangkan penduduk yang berhijrah ke kawasan tersebut. Perkhidmatan sosial Kemudahan awam . Faktor Mempengaruhi i) Peluang pekerjaan . . .Menggalakkan penduduk berhijrah ke Bandar. ii) iii) iv) v) vi) vii) 3.Dapatan Kajian 1. pusast rekreasi akan mempengaruhi penduduk luar bandar berhijrah ke bandar. Masalah i) Peningkatan kes jenayah . Migrasi keluar (emigrasi) y Perpindahan keluar penduduk negara Malaysia ke luar negara. ii) 2.Pasangan yang telah berkahwin akan berpindah ke kawasan bandar.Banyak kilang didirikan dan peluang pekerjaan pun bertambah.Kemudahan asas yang baik seperti kemudahan kesihatan. Perkahwinan . sekolah.Terdapat banyak institusi pendidikan tinggi awam dan swasta di bandar. Peluang pendidikan .Keselamatan kawasan bandar yang kurang memuaskan telah mengurangkan jumlah penduduk yang mahu berhijrah ke situ kerana bimbang akan keselamatan diri dan keluarga.Ramai penduduk luar Bandar khususnya golongan remaja berhijrah ke Bandar untuk melanjutkan pengajian mereka kerana pusat pendidikan tinggi di kawasan luar Bandar agak terhad.

Kebanyakan penduduk berhijrah ke kawasan bandar mengakibatkan kawasan luar bandar menjadi kawasan setinggan kerana kurang penduduk dan mundur.Penggunaan sumber yang berlebihan mengakibatkan pencemaran kerana sisa-sisa toksik dari kilang disalurkan ke dalam sungai.Penduduk yang bertambah secara mendadak telah mengakibatkan kesukaran mencari pekerjaan kerana kekosongan jawatan-jawatan terhad. telefon awam dan sebagainya kerana bilangan penduduk yang banyak dan bilangan kemudahan awam yang terhad. Menguatkuasakan undang-undang .Kilang dan pejabat urusan yang lebih besar boleh ditubuhkan supaya mewujudkan lebih banyak kekosongan jawatan.ii) iii) iv) v) vi) Penduduk yang berhijrah dari kawasan luar bandar menjadi penjenayah dan melakukan pelbagai kes jenayah. Pencemaran .Persaingan mendapatkan perkhidmatan kemudahan awam seperti bas. Membina rumah kos rendah . Pertumbuhan kawasan setinggan .Kos membina rumah harus dikurangkan untuk membolehkan penduduk-penduduk bandar membina rumah dengan kos yang lebih rendah. teksi dan stesen LRT boleh mengelakkan keadaan tolak -menolak dan merebut untuk mendapatkan perkhidmatan kemudahan awam. Persaingan mendapatkan kemudahan awam . Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan . Langkah Mengatasi i) Menambah kemudahan . mengakibatkan keselamatan kawasan bandar terjejas.Dengan menambahkan kemudahan awam seperti bas. LRT. Pengangguran . Penggunaan sumber berlebihan .Bilangan penduduk yang banyak mengakibatkan penggunaan sumber yang lebih daripada yang sepatutnya. - 4. ii) iii) iv) .Pihak kerajaan harus menguatkuasakan undang -undang untuk membanteras kejadian kes-kes jenayah dengan menjatuhkan hukuman yang berat atas penjenayah penjenayah.

fi Jenis Migrasi Migrasi Masuk (imigrasi) Migrasi Keluar (emigrasi) Faktor Mempengaruhi Peluang pekerjaan Perkhidmatan sosial Kemudahan awam Peluang pendidikan Kekurangan tanah Keselamatan Perkahwinan ..

perkhidmatan social. Kita harus tinggal di Malaysia dan mengambil peluang ini untuk membalas jasa tanah air kita. dididik dan dibesarkan di Malaysia. kemudahan awam. pengangguran. peluang pendidikan. menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan membina rumah kos rendah. . pencemaran. iaitu migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). kekurangan tanah. Kita perlu membalas jasa dan budi negara kita yang telah memberikan peluang pendidikan dan tempat tinggal kepada kami bertahun -tahun. Kita harus menetap di tanah air kita dan mengelakkan berhijrah ke luar negara kecuali terdesak kerana Malaysia merupakan tanah air kita dan kita dilahirkan.Rumusan Secara rumusannya. Migrasi keluar bermaksud perpindahan keluar penduduk negara Malaysia ke luar negara. persaingan mendapatkan kemudahan awam pertumbuhan kawasan setinggan. keselamatan dan perkahwinan. jenis migrasi dibahagikan kepada dua jenis. Faktor yang mempengaruhi mi grasi penduduk ialah peluang pekerjaan. Masalah yang akan timbul kerana migrasi penduduk ialah peningkatan kes jenayah. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah -masalah tersebut ialah menambah kemudahan. menguatkuasakan undang -undang. Migrasi masuk bermaksud perpindahan masuk penduduk dari luar negara ke negara Malaysia. penggunaan sumber berlebihan.

Rujukan Buku teks Orang sumber .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful