You are on page 1of 3

Zacznik nr 2

do Uchway Rady Powiatu


Nr XXXVIII/278/10
z dnia 29 stycznia 2010r.

Wydatki powiatu wieluskiego na 2010 r.


Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

020

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw,
o ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

Lenictwo

406 873,00

406 873,00

141 207,00

103 112,00

38 095,00

0,00

265 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02001

Gospodarka lena

262 666,00

262 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02002

Nadzr nad gospodark len

144 207,00

144 207,00

141 207,00

103 112,00

38 095,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 676 321,99

2 048 078,48

1 757 700,00

807 616,00

950 084,00

0,00

31 000,00

259 378,48

0,00

0,00

21 628 243,51

21 628 243,51

19 563 243,51

0,00

3 853 700,00

1 788 700,00

1 757 700,00

807 616,00

950 084,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

2 065 000,00

2 065 000,00

0,00

0,00

19 822 621,99

259 378,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 378,48

0,00

0,00

19 563 243,51

19 563 243,51

19 563 243,51

0,00

1 350 333,40

226 842,52

17 000,00

5 000,00

12 000,00

0,00

0,00

209 842,52

0,00

0,00

1 123 490,88

1 123 490,88

1 123 490,88

0,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

5 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 333 333,40

209 842,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209 842,52

0,00

0,00

1 123 490,88

1 123 490,88

1 123 490,88

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

196 790,00

196 790,00

196 790,00

3 000,00

193 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

196 790,00

196 790,00

196 790,00

3 000,00

193 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

600

Transport i czno
60014

Drogi publiczne powiatowe

60095

Pozostaa dziaalno

630

Turystyka
63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63095

Pozostaa dziaalno

700
70005
710

495 740,00

495 740,00

493 740,00

312 381,00

181 359,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

104 000,00

104 000,00

104 000,00

0,00

104 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzr budowlany

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

754
75411
757
75702
758

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3

371 740,00

371 740,00

369 740,00

312 381,00

57 359,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 990,00

4 450 990,00

4 197 490,00

2 588 904,00

1 608 586,00

0,00

253 500,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

175 835,00

175 835,00

175 335,00

163 258,00

12 077,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

0,00

243 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 886 155,00

3 836 155,00

3 826 155,00

2 397 370,00

1 428 785,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

39 000,00

39 000,00

39 000,00

24 276,00

14 724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 000,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3 732 200,00

3 725 200,00

3 532 500,00

3 131 400,00

401 100,00

0,00

192 700,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

3 732 200,00

3 725 200,00

3 532 500,00

3 131 400,00

401 100,00

0,00

192 700,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

113 171,00

113 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

113 171,00

113 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 171,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 920 890,00

2 920 890,00

2 920 890,00

0,00

2 920 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

Strona 1 z 3

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

2
75818

801

Nazwa

4
Rezerwy oglne i celowe
Owiata i wychowanie

80102

Szkoy podstawowe specjalne

80111

Gimnazja specjalne

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

80120

Licea oglnoksztacce

80123
80130
80134

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw,
o ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

2 920 890,00

2 920 890,00

2 920 890,00

0,00

2 920 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 579 742,00

24 279 742,00

22 511 897,80

18 756 674,00

3 755 223,80

1 447 308,00

113 100,00

207 436,20

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

1 228 710,00

1 228 710,00

1 210 610,00

1 094 700,00

115 910,00

0,00

18 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977 250,00

977 250,00

967 550,00

883 050,00

84 500,00

0,00

9 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706 514,00

706 514,00

698 514,00

539 139,00

159 375,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 480 785,00

8 380 785,00

7 198 034,80

5 904 446,00

1 293 588,80

1 155 339,00

23 100,00

4 311,20

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Licea profilowane

1 027 555,00

1 027 555,00

1 027 055,00

922 155,00

104 900,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy zawodowe

10 030 600,00

9 930 600,00

9 601 231,00

8 175 691,00

1 425 540,00

291 969,00

37 400,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Szkoy zawodowe specjalne

287 203,00

287 203,00

287 203,00

267 903,00

19 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

883 200,00

883 200,00

882 200,00

743 290,00

138 910,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80144

Inne formy ksztacenia osobno niewymienione

249 200,00

249 200,00

233 900,00

221 300,00

12 600,00

0,00

15 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

133 300,00

133 300,00

133 300,00

0,00

133 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

803
80309
851

575 425,00

475 425,00

272 300,00

5 000,00

267 300,00

0,00

0,00

203 125,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Szkolnictwo wysze

11 113,00

11 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla studentw i doktorantw

11 113,00

11 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 153 205,00

2 153 205,00

1 952 600,50

1 948 600,00

4 000,50

0,00

0,00

200 604,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 604,50

200 604,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 604,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 947 600,00

1 947 600,00

1 947 600,00

1 947 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia
85111

Szpitale oglne

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia


dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

85195

Pozostaa dziaalno

5 000,50

5 000,50

5 000,50

1 000,00

4 000,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

6 318 881,00

6 318 881,00

5 303 986,00

3 862 690,00

1 441 296,00

116 000,00

898 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1 415 408,00

1 415 408,00

1 229 408,00

857 568,00

371 840,00

102 000,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

3 835 387,00

3 835 387,00

3 825 387,00

2 789 400,00

1 035 987,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85204

Rodziny zastpcze

817 000,00

817 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

803 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

202 905,00

202 905,00

201 010,00

182 767,00

18 243,00

0,00

1 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania


chronione i orodki interwencji kryzysowej

41 456,00

41 456,00

41 456,00

32 955,00

8 501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85233

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

2 490,00

2 490,00

2 490,00

0,00

2 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

4 235,00

4 235,00

4 235,00

0,00

4 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Strona 2 z 3

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

853

Nazwa

4
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

15

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw,
o ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

2 034 395,94

2 034 395,94

1 788 583,00

1 569 927,00

218 656,00

59 184,00

3 400,00

183 228,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 000,00

122 000,00

121 600,00

108 627,00

12 973,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 049,00

21 049,00

21 049,00

13 830,00

7 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 827 162,94

1 827 162,94

1 640 934,00

1 447 470,00

193 464,00

0,00

3 000,00

183 228,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 946 476,00

2 946 476,00

2 874 681,00

2 343 644,00

531 037,00

0,00

71 795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

1 201 657,00

1 201 657,00

1 143 657,00

945 657,00

198 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

858 487,00

858 487,00

856 487,00

750 587,00

105 900,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

838 737,00

838 737,00

835 837,00

647 400,00

188 437,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

8 895,00

8 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

18 400,00

18 400,00

18 400,00

0,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

20 300,00

20 300,00

20 300,00

0,00

20 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

178 923,73

49 923,73

49 923,73

0,00

49 923,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

129 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

178 923,73

49 923,73

49 923,73

0,00

49 923,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

129 000,00

0,00

0,00

2 121 739,22

319 159,00

107 000,00

2 000,00

105 000,00

171 000,00

0,00

41 159,00

0,00

0,00

1 802 580,22

1 802 580,22

1 802 580,22

0,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

2 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 000,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85324

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb


Niepenosprawnych

85333

Powiatowe urzdy pracy

85395

Pozostaa dziaalno

854

900
90095
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

92116

Biblioteki

92195

Pozostaa dziaalno

926
92605

1 898 739,22

96 159,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

41 159,00

0,00

0,00

1 802 580,22

1 802 580,22

1 802 580,22

0,00

Kultura fizyczna i sport

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 807 785,28

52 767 470,67

47 915 989,03

35 434 948,00

12 481 041,03

1 793 492,00

1 843 169,00

1 101 649,64

0,00

113 171,00

25 040 314,61

25 040 314,61

22 489 314,61

0,00

Wydatki razem:

Strona 3 z 3