You are on page 1of 311

- ZABRANJENO

SKRIVENA ISTINA ZNANJE

VRIJEME JE DA SAZNATE
dr. med. Steven M. Greer

O autoru Steven M. Greer, dr. med., direktor je i utemeljitelj projekta 'Razotkrivanje' (The Disclosure Project). Takoer, bio je koordinator na svjetskoj razini potrage za alternativnim izvorima energije, posebno onima poznatima kao over-unity i ureaji nulte toke, s ciljem otkrivanja i razvijanja sustava koji e eliminirati potrebu za fosilnim gorivima. Dana 9. lipnja 2001. godine dr. Greer je predsjedavao tiskovnom konferencijom projekta Disdosure u Nacionalnom pres-klubu u Washingtonu. Vie od dvadeset svjedoka iz vojske, dravne uprave, obavjetajne zajednice i razliitih korporacija iznijelo je dojmljiva svjedoanstva o postojanju izvanzemaljskih oblika ivota koji posjeuju planet te o reprodukciji energetskih i pogonskih sustava zasnovanih na sruenim NLO-ima. Vie od milijarde ljudi ulo je za tu konferenciju putem internetskog prijenosa i zatim putem medijskih izvjetaja na BBC-u, CNN-u, CNN Worldwidu, Voice of America, u ruskoj Pravdi, preko kineskih medija te medijskih kua diljem Latinske Amerike. Internetski prijenos pratilo je 250.000 ljudi - to je bio najvei internetski prijenos u povijesti Nacionalnog pres kluba (National Press Club). Dr. Greer je i uspjean pisac. Prije knjige memoara SKRIVENA ISTINA - ZABRANJENO ZNANJE (Hidden Truth - Forbidden Knowledge), u kojoj iznosi priu o svom duhovnom putovanju i odnosu s izvanzemaljskim biima, kao i svojim susretima sa snagama koje pokuavaju prikriti istinu o izvanzemaljcima i slobodnoj energiji, objavio je Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications 1999. godine i Disdosure: Militarv and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern Historv 2001. godine. Za vie informacija od dr. Greeru i njegovom radu posjetite:
http:// www.DisclosureProject.org

odnosno
http://www.SEASpower.com.

Sadraj

Uvod . 6 Autorova napomena ..... 9 Zahvale ....... 10 Predgovor ....... 11 Prvo poglavlje: Malo vjerojatni glasnik ........ 15 Drugo poglavlje: Ponovno na poetku .......... 22 Tree poglavlje: Iz sjene ....... 34 etvrto poglavlje: Boanski spoj ... 40 Peto poglavlje: Opratanje i vjera ..... 43 esto poglavlje: Neizrecivo jedinstvo ....... 47 Sedmo poglavlje: Univerzalni mir .... 54 Osmo poglavlje: Potpuna preobrazba ........ 60 Deveto poglavlje: Nekonvencionalno primanje informacija ..... 64 Deseto poglavlje: Ton univerzuma .... 72 Jedanaesto poglavlje: Ponuda ....... 81 Dvanaesto poglavlje: Zabezeknutost .... 85 Trinaesto poglavlje: Istina neobinija od fikcije .. 90 etrnaesto poglavlje: Dezinformacije ... 98 Petnaesto poglavlje: Granica svjetlosti ....... 105 esnaesto poglavlje: Krugovi moi ........ 111 Sedamnaesto poglavlje: Izgubljene batine .... 119 Osamnaesto poglavlje: Izvlaenja astralnog tijela .. 128 Devetnaesto poglavlje: Uvijek smo s vama .... 133 Dvadeseto poglavlje: Drukiji dan ..... 144 Dvadeset prvo poglavlje: Elektromagnetski prijenos .. 153 Dvadeset drugo poglavlje: Milijarda trepereih svjetala .... 158 Dvadeset tree poglavlje: Beskraj ... 164 Dvadeset etvrto poglavlje: Umjetnost insceniranja ... 173 Dvadeset peto poglavlje: Izvan kruga ..... 177 Dvadeset esto poglavlje: Nova era ........ 183 Dvadeset sedmo poglavlje: Pravi kvantni, kozmiki trenutak .... 188

Dvadeset osmo poglavlje: Rasplitanje matrice ... Dvadeset deveto poglavlje: Iskazi svjedoka ....... Trideseto poglavlje: udovita nekontrolirane moi ...... Trideset prvo poglavlje: Odvojenost crkve i drave mit ....

192 200 215 222

Trideset drugo poglavlje: Iza kulisa ... 227 Trideset tree poglavlje: Novi svijet - ako ga moete prihvatiti .... 235 Trideset etvrto poglavlje: Lijek za na poremeaj .... 242 Trideset peto poglavlje: Voena meditacija: Struktura svemira ... 250 Trideset esto poglavlje: Bezgranini um 257 Trideset sedmo poglavlje: Kap i ocean su jedno ..... 260 Trideset osmo poglavlje: Eterina percepcija ..... 267 Trideset deveto poglavlje: Gradacije energije ..... 272 etrdeseto poglavlje: Meuzvjezdana zajednica .... 278 etrdeset prvo poglavlje: Fazni prijelaz . 285 etrdeset drugo poglavlje: Univerzalna duhovnost ... 292 etrdeset tree poglavlje: Pristupanje svijesti .... 299 etrdeset etvrto poglavlje: Nebeska kvaliteta ... 302 etrdeset peto poglavlje: Generacija preobrazbe .... 306 etrdeset esto poglavlje: GRUPNA MEDITACIJA: Kontaktiranje izvanzemaljskih bia, Meditacija i molitva za zemlju ...... 308

Ova knjiga posveena je svoj naoj djeci i uspostavljanju odrive civilizacije na Zemlji ivotu u univerzalnom miru.

Uvod

SKRIVENA ISTINA ZABRANJENO ZNANJE U travnju 2004. godine u naoj kui na selu u okrugu Albemarle, nedaleko od Monticella Thomasa Jeffersona, okupilo se oko dvadeset i pet ljudi. Svrha sastanka bila je da ja, tijekom tjedan dana, dam usmeni izvjetaj o dogaajima iz svog ivota. Ova knjige je rezultat tog sastanka. Da budem iskren, knjiga koju drite objavljena je uz dosta strepnje. Otkriva osobna iskustva i dogaaje koji se, otvoreno govorei, ine nevjerojatnima. ak je i iitavanje transkripata snimljenih vrpci povremeno bilo bolno i emocionalno teko iskustvo. Takoer, znam koliko se toga moe iskoristiti za to da me se osobno napadne. No, vrijeme je da saznate: Zato je lijenik koji je bio na elu prometnog odjela hitne slube napustio svoju karijeru kako bi svijetu predstavio da nismo sami? to sam to osobno doivio od djetinjstva pa naovamo to mi je pruilo znanje o svemirskim kulturama, kozmikoj svijesti i uvid u udesnu budunost koja oekuje ovjeanstvo? Koje su novoenergetske i pogonske tehnologije to nam mogu osigurati novi svijet lien zagaenja, siromatva i sukoba? to je spona koja povezuje um, prostor, vrijeme i materiju i kako bi jedna napredna civilizacija to mogla tehnoloki iskoristiti? Kako izgleda nacrt za sljedeih petsto tisua godina ljudske civilizacije i kako se moemo premjestiti u to vrijeme? to sam otkrio i doivio kada sam se susretao s elnicima drava, CIA-inim dunosnicima, milijarderima i tajnim agentima od kojih svaki oajniki eli odrati tajnost, no istovremeno se ipak mole za izlazak iz crne kutije u koju su se zatvorili? Tko je tajio ovu skrivenu istinu i zabranjeno znanje, i najvanije - zato? Ova knjiga odgovara na sva ta pitanja, pa i vie od toga. Ona je moje vlastito razotkrivanje. Nakon to sam utemeljio i vodio Projekt razotkrivanje, smatram da je vrijeme da milijuni ljudi koji prate na rad saznaju istinu o tome kako sam doao do ovdje i to sam otkrio. Ne oekujem da e prosjeni itatelj prihvatiti sve, moda nee prihvatiti nita od toga. U stvari, ne oekujem nita. To je istina onakva kakvu sam pronaao i ovo je moj iskren pokuaj da tu istinu podijelim s drugima. Nadam se da ete u tom mom dijeljenju od srca i iz uma pronai neki smisao.

Sastanak koji sam prije nekoliko godina odrao s jednim viim generalom u Pentagonu ilustrira teinu situacije. Taj general, koji je u to vrijeme bio na elu jedne velike obavjetajne operacije u Pentagonu, zamolio me je da njega i nekoliko njegovih podreenih brifiram o pitanju NLO-a. Dok smo na vojni savjetnik i ja ekali u generalovoj sobi za prijem, primijetili smo asnicu kako nas preko svojih papira znatieljno gleda. Naposljetku me je upitala jesam li ja dr. Greer, pa sam odgovorio da jesam. Zatim je krenula objanjavati kako su bili vrlo uzbueni zbog naeg brifinga te da su ona i njezini kolege vukli slamice da bi odluili tko e moi prisustvovati! Oito je samo jedan asnik iz njezina ureda smio biti prisutan. Dopraeni smo u generalovu konferencijsku sobu i u odreenom trenutku brifinga taj general je rekao: Pa, ne sumnjam da je to to nam govorite istina. Meutim, raspitivao sam se preko svojih kanala u Agenciji i nitko mi nita ne govori! Zapravo, sve to sam dobio je ovo! Tada je otiao do svoje police s knjigama i uzeo malu lutku izvanzemaljca te je podignuo tako da je svi mogu vidjeti. Rekao je: Ovo je sve to sam dobio ismijavanje za to to sam se raspitivao o tome preko kanala... Ja sam zatim objasnio da su direktor CIA-e i drugi visoki dunosnici imali slina iskustva kada su postavljali pitanja o toj temi. Taj vii general na to mi je ispriao uznemirujuu i nevjerojatno osobnu priu: kada je general bio mlad, njegov otac razotkrio je prljavu rabotu i zavjeru u vladi koja je bila krajnje uznemirujua, meutim nitko ga nije htio sluati. Radilo se o stvari od ogromne vanosti, no ak je i general priznao da je jednostavno mislio da se njegovom ocu pomutio razum. Naposljetku je otac poinio samoubojstvo (ili je bio ubijen tako da izgleda kao samoubojstvo) zbog toga. Zatim je general dodao: Tek kada sam doao na ovaj poloaj u Pentagonu shvatio sam da je stari bio u pravu! Sve dok se nije suoio s istinom kao visoki dunosnik u Pentagonu nije vjerovao vlastitom ocu. Kako onda ja mogu oekivati da ete vjerovati meni? Sve to mogu je podijeliti s vama ono to znam, a ostalo je na vama. Nekoliko opaski o knjizi: ovo nije pisana knjiga nego samo ureeni prijepis preko etrdeset i pet sati audio-vrpce snimljene u travnju 2004. godine tijekom mojih usmenih izlaganja na naoj farmi. Molim itatelja da oprosti na bilo kakvim grekama ili previdima u ureivanju. Ovu knjigu treba promatrati kao usmenu pripovijest koja je transkribirana i ureena u priu. Dok sam drao ta usmena izlaganja nisam kraj sebe imao nikakve biljeke ili tekst. Izmeu 1991. i 1995. godine vodio sam dnevnik (preko transkribirane audio-vrpce) koji je samo do tada sadravao preko dvije tisue stranica. Jasno je da ova knjiga, koja obuhvaa
7

iskustva i doivljaje koji se proteu kroz pola stoljea, moe odraavati samo najvanije stvari i pouke steene tijekom tog vremena. Ni u kom sluaju nije miljena da ukljuuje sve ili da bude prisjeanje svih informacija koje su mi priopene u tisuama razgovora i sastanaka s tajnim vezama unutar vlade u sjeni. Mnoga imena tih tajnih operativaca su promijenjena ili skraena. Pa ipak, originalne vrpce i transkripti, koji su pohranjeni na vie sigurnih lokacija, sadre sva imena, korporacije i entitete ukljuene u te ilegalne tajne operacije i bude li potrebno bit e objavljena naknadno. Takoer, ova knjiga nije rekapitulacija, ak ni kratak sadraj opirne dokumentacije koja se nalazi u moje prethodne dvije knjige. itatelj treba pogledati opirne spise predmeta i izvjetaje o kontaktima s izvanzemaljcima Centra za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (Center for the.Studv of Extraterrestrial Intelligence - CSETI) sadrane u knjizi Extraterrestrial contact The Evidence and Implications (Izvanzemaljski kontakt dokazi i implikacije). Nadalje, gotovo esto stranica vladinih dokumenata i transkripata svjedoanstava preko ezdeset top-secret svjedoka o slubenim vladinim projektima i dogaajima moe se pronai u knjizi Disclosure (Razotkrivanje). Te knjige mogu se nabaviti na www.DisclosureProject.org. Vrijeme je da se zatvori jedno poglavlje u ljudskoj povijesti i otvori drugo. Imamo li hrabrosti prigrliti taj novi svijet ije znaajke su univerzalni mir, prosvjetljenje i istinski tehnoloki napredna civilizacija na Zemlji koja je odriva za tisue godina? Nazadne sile koje ovjeanstvo pokuavaju na silu ugurati u doba svemirskih ratova, globalnog razaranja, izumiranja prirode i kulturolokog ludila moraju se istisnuti, kroz hrabra djela drugih i s potpuno novim nainom postojanja. Vrijeme je da saznate i vrijeme je da svi ponemo djelovati. Jer samo zajednikim djelovanjem onih koji eznu za dobrom budunou koja oekuje ovjeanstvo moemo prijei ponor prijeteeg unitenja i stvoriti svijet spreman da zauzme svoje mjesto meu prosvijetljenim i miroljubivim kulturama univerzuma. Steven M. Greer, dr. med. Atbemarle Countv, Virgnia 1. veljae 2 0 0 6 .

Autorova napomena Ova pria ispriana je u tri dijela. Prvi dio rasvjetljava dogaaje koji tvore temelje za sve to je uslijedilo; pokriva razdoblje od mog djetinjstva, preko rane zrele dobi pa sve do 1990. godine. Drugi dio bavi se godinama od 1990. do danas. Tijekom tog vremena utemeljili smo Centar za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (CSETI), Projekt razotkrivanje i Sustave pristupa svemirskoj energiji. Trei dio protee se u budunost i gleda u vrijeme kada e obeanje za ovjeanstvo biti ostvareno vrijeme koje e trajati petsto tisua godina. Kako bi vam najprije dao referentni okvir, navest u neke vane statistike podatke. Godine 1980. svjetska zajednica izbrisala je virus velikih boginja s lica Zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija predvia da e do kraja 2006. godine doprijeti i do posljednjih zabae nih sela u Africi i Aziji te emo iskorijeniti i virus djeje paralize. To su postignua zbog kojih bi svi, kao graani svijeta, trebali biti vrlo ponosni. Pa ipak, ja na te pothvate gledam sa suzdranim veseljem. Zato? Zato to e se, na alost, u vremenu dok proitate prvo poglavlje ove knjige (otprilike petnaest minuta) dogoditi sljedee: dvjesto i pedesetero djece umrijet e od gladi; petnaest ljudi umrijet e od AIDS-a; trideset i jedan e umrijeti od malarije, a pedeset ljudi e umrijeti od tuberkuloze. Mogli biste se pitati kakve to veze ima s izvanzemaljcima ili sa CSE-Tl-em ili s Projektom razotkrivanje. Sve je povezano s vlau, moi, vjerskom ideologijom i pohlepom. Znamo da su tehnologije za iskorjenjivanje velikih boginja i djeje paralize postojale mnogo godina prije, a isto je i s gore navedenim i inim bolestima koje more svjetsku zajednicu. Znamo da ve neko vrijeme postoje tehnologije koje svijet mogu opskrbiti obiljem energije bez iscrpljivanja naih vrijednih prirodnih resursa. Naalost, ljudi koji imaju pristup tim tehnologijama nisu ih podijelili s nama. Ne navodim to da bih vas deprimirao, nego zato to je to stvarnost. Pa ipak, ta stvarnost moe se promijeniti. itajui SKRIVENU ISTINU ZABRANJENO ZNANJE, uvidjet ete da su promjene ve zapoele, i to upravo u nekim ljudima povezanim s tim tehnologijama; promjene koje mogu i HOE stvoriti svijet u kojem e vladati mir.

Zahvale Od sveg srca zahvaljujem sljedeim ljudima koji su mi izravno pomogli u stvaranju Skrivene istine Zabranjenog znanja i mnogim, mnogim drugima toliko brojnima da ih ne mogu sve nabrojati koji su tijekom godina podravali moj rad. Normu Fletcheru koji je bio temeljit pri diktiranju knjige i pobrinuo se za sve snimke; Johnu Korenbiltu i Vicki Longhofer na njihovoj pomoi pri redigiranju; Brianu O'Learvju na predgovoru; Ronu Russelu na ilustracijama za korice; Joelu Howardu na njegovom grafikom umijeu; Jan Bravo na njezinoj predanoj pomoi u svakom pogledu te mojoj supruzi Emily na njezinoj potpori, ljubavi i pomoi na njezinom poloaju kao to ju je jedan od svjedoka nazvao efice osoblja.

10

Predgovor Istraivanja NLO-a nas htjeli ne htjeli uvode u znanost dvadeset i prvog stoljea." J.AIIenHynek Ljudski eksperiment na planetu Zemlji je na rubu samounitenja. Suoeni s prijetnjom nuklearnog rata, kemijskim i biolokim ekocidom, globalnim klimatskim promjenama, sve veim koliinama oruja na Zemlji i u svemiru, korporativnom pohlepom, tekim nepotizmom i pogrenom politikom amerike vlade, prenapuhanim vojnim budetima i agresijom, sukobima zbog kulturolokih uvjeto vanosti, irenjem straha i neznanja, potiskivanjem istih tehnologija koje nam mogu spasiti ivot te sve veim jazom izmeu bogatih i siromanih, zapanjujue je da smo jo uvijek tu. Jedva. Ima li ikakve nade za nas? Moj odgovor je: moemo samo pokuati. A ako pokuamo, gdje da pronaemo odgovore? Uite, dr. Steven Greer. Steva Greera prvi sam put sreo prije gotovo dvadeset godina na predavanju koje sam odrao u Crkvi jedinstva u Ardenu u Kaliforniji. Napustivi svoju karijeru mainstream svemirskog znanstvenika na Sveuilitu Princeton i u Meunarodnoj korporaciji za znanstvene aplikacije (Science Applications International Corporation), tada sam se poinjao oslobaati ogranienja i oekivanja zapadne znano sti. Takoer, intenzivno sam prouavao fenomen NLO-a/izvanzemaljaca koji je veina mojih kolega znanstvenika odbacivala. Napokon sam se osjeao slobodnim istraivati i izraavati nau transcendentalnu stvarnost. Tako je osjeao i Steve. Kada smo se prvi put sreli, briljantni mladi lijenik hitne pomoi s iskustvom na podruju NLO-a/izvanzemaljaca, dr. Greer i ja smo razgovarali do dugo u no. Poeli smo dolaziti do zakljuaka koje smo obojica tek poinjali razumijevati: da su izvanzemaljski posjeti ne samo stvarni, nego i da nam mogu pomoi u prevladavanju globalne krize koju su ljudi prouzrokovali. Od tada je Steve pruio izvanredno vodstvo u razotkrivanju tajni ne samo samog fenomena nego i mranih kutova amerike vlade i korporativnog svijeta to ga prikrivaju. Slijedom toga, dr. Greer se uvijek iznova dokazivao kao neustraivi i neumorni borac u prvim redovima globalne promjene.

11

Najprije je utemeljio Centar za istraivanje izvanzemaljske inteligencije (Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence - CSETI) u kojem je uveo koncepciju ambasadorstva izmeu ljudi i izvanplanetarnih kultura no ovaj put ne samo kao znanstvenu fantastiku. Odravajui cjelonone ekspedicije diljem svijeta na lokacijama poznatima po estom pojavljivanju NLO-a, njegove skupine bi letjelicu navodile na odreeno mjesto pomou svjetala, zvukova i vizualizacija, za to je skovao izraz bliski susreti pete vrste odnosno CE-5 (eng. Close Encounters of Fifth Kind). Za zainteresirane uenike se i dalje odravaju radionice za tu metodu. Zatim se u sklopu Projekta razotkrivanje (Disclosure Project) upustio u teak posao traenja i primanja video/DVD iskaza od preko stotinu svjedoka iz amerike vlade koji su svjedoili o pitanjima povezanim s NLO-ima/izvanzemaljcima, to je kulminiralo velikom tiskovnom konferencijom odranom u svibnju 2001. godine u Washingtonu. Ta svjedoanstva istaknula su dugu, prljavu povijest vladine i medijske utnje te preuzimanja naprednih tehnologija, kao to su mikroelektronika, antigravitacijski pogon te energija nulte toke odnosno slobodna energija, od naih posjetilaca. To golemo prikrivanje traje gotovo est desetljea, od pada NLOa pokraj Roswella u New Mexicu u srpnju 1947. godine, to je dogaaj kojem uzrok svakako nisu bili meteoroloki baloni, kao to je bilo navelo ameriko ratno zrakoplovstvo. Takve bajke prihvaaju samo neznalice ili monici i njihovi podreeni. Dr. Greerov pionirski rad na razotkrivanju neizbjeno je doveo do veeg razumijevanja sloenosti i vjerodostojnosti izvjetaja o kontaktima s izvanzemaljcima kao i veeg razumijevanja samog prikrivanja, na primjer krajnje strogo povjerljivih istraivanja koja se odvijaju pokraj zloglasnog jezera Groom Lake u Nevadi i drugdje. Dr. Greer je duhovni ratnik s uzvienom misijom, suprotstavljen onim snagama koje sebe nazivaju Sjedinjenim Dravama. Poto nje su zloinci koje se, zbog mnogo razloga koji su oiti sve veem broju nas, mora privesti pravdi dok promatramo pad amerikog imperija. Dr. Greer je, vie od ikoga, prikupio najjasnije dokaze o prikrivanju istine o NLO-ima/izvanzemaljcima i sada je na nama ostalima da ih prihvatimo. Skrivena istina zabranjeno znanje iz autobiografske nam perspektive daje najaktualniji opis goleme akumulacije tih dokaza. To je pria o razotkrivanju najveih tajni naeg vremena, a napisala ju je hrabra dua koje se ne dotiu tiranije to nas tlae u najmonijoj dravi svijeta. Jednako tako vano, daje nam izvjetaj o benignoj prirodi tih izvanplanetarnih kultura, govori nam da nas posjeuju oni koji suosjeaju s ljudskim
12

stanjem, iako se istovremeno nee izravno mijeati (takozvana Prva zapovijed u Zvjezdanim stazama). Otrenjava pomisao da se suvremena vienja, kontakti i prijenosi tehnologija odvijaju tek otkako su nas Sjedinjene Drave 1945. godine uvele u nuklearno doba i uzrokovale najstranija razaranja Hiroshime i Nagasakija. Bombarderi dugog doleta bili su stacionirani u Roswellu, bomba je napravljena u Los Alamosu, prva je eksplodirala u Alamagordu, a projektili za prijenos buduih bombi testirani su u White Sandsu sve u Novom Meksiku, jezgri vojnoindustrijskog kompleksa. Je li puka sluajnost to se tamo dogodio i pad NLO-a 1948. godine u Roswellu? Sumnjam: uasi nuklearne tehnologije bi svaku suosjeajnu izvanzemaljsku vrstu navele da pohrle u to podruje, kao to su odonda i inili drugdje gdje su smjetene vojne i nuklearne instalacije. Moda nam pomau u sprjeavanju uasa za koje ni oni ne ele da ih neodgovorna ljudska vrsta prouzroi na Zemlji? Mi Zemljani trebamo svu pomo koju moemo dobiti; zato onda ne prihvatiti fenomen onakav kakav jest, diviti se udu i ostaviti po strani kulturoloke predrasude? Samo kroz irenje naeg znanja i politiko djelovanje moemo ostvariti potrebne pomake i to je ono u emu je dr. Greer dobar. Fenomen NLO-a nam na mnoge naine govori vie o nama samima nego o naim tajnovitim posjetiocima, a odraz u zrcalu to ga oni dre ispred nas je zastrauju ali i prua nadu, posluamo li rijei dr. Greera. Na primjer, poduzee Space Energv Access Svstems (SEAS, Sustavi pristupa svemirskoj energiji) koje je utemeljio prua potporu izumiteljima koji rade revolucionarnim novim energetskim tehnologijama koje bi svijetu dale istu, jeftinu i decentraliziranu energiju i time okonale naftno, ugljeno i nuklearno doba te praktiki osigurale svretak od ljudi uzrokovanog zagaenja i klimatskih promjena. Mi u Pokretu za novu energiju (New Energv Movement) tijesno suraujemo sa SEAS Power i drugim organizacijama koje zagovaraju vanost istraivanja i razvoja tehnologija zasnovanih na novim tehnologijama za proizvodnju energije, a koje trenutno potiskuju mone korporacijske interesne skupine. Te veeri mog prvog susreta s dr. Greerom sveenik Crkve jedinstva darovao mi je naljepnicu za automobil na kojoj je pisalo: Istina e vas osloboditi, ali najprije e vas razljutiti. Dopustimo li sami sebi da se suoimo s groznim okolnostima, a ne da ih poriemo, te zatim prijeemo na njihovo rjeavanje, moda emo kao civilizacija imati ansu. Ovo hrabro djelo nije za krotke. Mnogim znanstvenicima pionirima se prijetilo, ubijalo ih se i drukije tiraniziralo bombardiranjem dezinformacijama i osobnim napadima. Dr. Greer je sve to izdrao, na nau sreu.
13

Ovo bi mogla biti najvanija knjiga koju ete ikada proitati. Ne samo da je puna transcendentnih istina, ona je poziv na djelovanje za pomak paradigme od zemaljske tiranije do miroljubive, odrive kozmike zajednice. Astronaut misije Apollo, dr. Brian O'Learv, 14. rujna 2005.

14

Prvo poglavlje

MALO VJEROJATNI GLASNIK Uzet emo malu Hollomanovu dvoranu za ovaj dogaaj... Ona e biti zadovoljavajua. O, ne, trebamo plesnu dvoranu. Ali, ta dvorana se nikad ne koristi osim za stvarno velike i vane dogaaje. To e i biti stvarno velik i vaan dogaaj! Mora da ste poludjeli. Ne, trebamo itavu plesnu dvoranu! Tu dvoranu posljednji su put popunili prilikom posjeta predsjednika Reagana! Samo je unajmi! Uini to. U redu, ne elite me sluati... Unajmit u je. Dvorana o kojoj je rije bila je plesna dvorana Nacionalnog novinarskog kluba u Washingtonu. Dana 9. svibnja 2001. prepirka izmeu mene, dr. Stevena Greera, i osobe zaduene za odnose s medijima pokazala se vrijednom truda. Ona je odrala svoju rije, a moj instinkt se pokazao tonim! Promatrali smo kako se velika plesna dvorana puni do posljednjeg mjesta: dvadesetak televizijskih kamera i vojska novinara okupili su se da uju i snime najavljene iskaze dvadeset i jednog svjedoka iz vojnih, obavjetajnih, vladinih, korporativnih i znanstvenih organizacija. Svjedoci su izlazili pred novinare i iznosili svoja osobna iskustva s izvanzemaljskim letjelicama (IZL-ima, poznatima i kao NLO-i) i izvanzemaljskim ivotnim oblicima. Javno svjedoenje trajalo je vie od dva sata, potvrujui stvarnost kontakta s IZL/NLO-ima, ali i njegov uglavnom nepoznati ishod: interakcija s izvanzemaljskom inteligencijom rezultirala je razvojem naprednih energetskih i pogonskih tehnologija, to se godinama skrivalo od javnosti. Taj dogaaj obiljeio je poetak Projekta razotkrivanje (Project Disclosure), logine posljedice dugogodinjeg rada Centra za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (Center for the Study of Ex-traterrestrial Intelligence - CSETI). Bila je to prekretnica i na mom osobnom putovanju, jer tada sam prekinuo svoju karijeru lijenika hitne slube u Ashevillu u Sjevernoj Karolini i preuzeo novu ulogu, ulogu malo vjerojatnog glasnika poruke koja inzistira da je se uje. To je bio jo jedan korak du

15

povremeno trnovitog puta na koji sam nabasao kao devetogodinjak, igrajui se na ulicama Charlotte u Sjevernoj Karolini. Tog sunanog poslijepodneva 1965. godine skitao sam s uobiajenom skupinom derana iz susjedstva. Bili smo tipina junjaka djeca, vrljali smo uokolo u potrazi za svakojakim avanturama: za neim to emo izgraditi, ili vidjeti, ili ponijeti kui. Nemalo nas je iznenadilo ono to se odjednom pojavilo na nebu u smjeru jugozapada: blistava, srebrna letjelica ovalnog oblika. Bilo je oito da se ne radi o zrakoplovu ili helikopteru. Klizila je zrakom potpuno beumno, drugaija od bilo ega to smo dotad vidjeli. Nakon to je neko vrijeme lebdjela na mjestu, u trenu je nestala. Osjetili smo da je to bilo neto istinski neobino. Moja obitelj je, kao to se moglo predvidjeti, incident odbacila kao djeju matariju. Ipak, moji vrnjaci i ja znali smo da smo vidjeli neto to je bilo krajnje nesvakidanje. To je bio moj prvi susret s IZL-om (eng. ETV - Extraterrestrial Vehicle; op. prev.), to je izraz koji amerika Nacionalna sigurnosna agencija upotrebljava za izvanzemaljske letjelice, opepoznate i kao NLO-i. Tog sam dana stekao trajan osjeaj povezanosti s tom svemirskom le tjelicom, a dogaaji u sljedeih nekoliko tjedan dodatno su uvrstili vezu: doivio sam niz lucidnih snova i nonih susreta s nezemaljskim biima. Budui da sam bio tek djeak, sve sam to mogao s lakoom prihvatiti: inilo mi se prirodnom posljedicom incidenta kojem sam svjedoio sa svoja tri prijatelja. Mislim da su mi izvanzemaljci nastojali usaditi svijest o postojanju stvari onkraj vidljivog svijeta i pomoi mi da ih prihvatim. Moja djeaka nevinost omoguila mi je da na sve to gledam bez predrasuda, premda o tome nisam javno govorio (zbog opasnosti od ismijavanja) sve do prije nekoliko godina. No, ta rana veza utjecala je na cijeli moj ivot, ona je bila poetak vee potrage za istinom koja je jaala kako sam sazrijevao. Premda godinama nakon toga nisam imao neposredan kontakt s izvanzemaljcima, moja znatielja i zanimanje za te stvari bili su sve vei. U dobi od oko dvadeset godina skupljao sam lanke te tematike iz magazina kao to su True, Argosv i Life, kao i knjige o susretima s NLO-ima; nakupio sam golemu zalihu u svom ormaru! Mogunost postojanja ljudi s drugih planeta me oarala, budei u meni osjeaj zaudnosti i radosti dok bih promatrao nono nebo. Nikada se nisam bojao, s tim sam se spoznajama osjeao ugodno kao kod kue. Stoga je moj pristup ideji izvanzemaljaca bio takav da se njihovo postojanje podrazumijeva, kao i da su ta bia svjesna naeg razvoja na Zemlji. Ta j osjeaj bliskosti s velikim prostranstvom svemira u meni je oduvijek izazivao osjeaj
16

radosti i mira, ak i u predkolskoj dobi. Dok bih boravio u prirodi obuzimao bi me taj osjeaj neeg svjesnog i boanskog u pozadini svakodnevne pojavnosti. Vje rujem da je uvijek postojalo neto kao ruku na ramenu koja me vo dila prema percepciji svjesnosti, tajanstvena svjesna prisutnost koja bi mi se razotkrila svaki put kada bih pogledao na nebo ili se igrao na otvorenom. Jedna perzijska poslovica glasi: Najbolji nain da se ljubi Boga jest voljeti sve to je Bog stvorio. Na vrlo nevin, elementaran nain bio sam blagoslovljen tom spoznajom. Bio je to jedan nekonvencionalan pogled na ivot, moda prirodan ishod jednako nekonvencionalnog djetinjstva. Odrastao sam u izvanredno ekscentrinoj junjakoj obitelji. Majka je bila poput mjeavine Scarlett O'Hare i Bette Davi u filmu Hush, Hush, Sweet Charlotte (Tiho, tiho, mila Charlotte), uz prstohvat Joan Crawford iz Mummy Dearest (Najdraa mama). Otac je bio napola ameriki Indijanac, majka mu je bila Cherokee. Odrastao sam u izrazito problematinoj obitelji. Djeca iz takvih tekih sredina najee slijede jedan od dva ivotna puta: ili podlegnu autodestruktivnim navikama i ovisnostima, ponekad do toke samoubojstva, ili pronau dovoljno unutarnje snage te izgrade sadrajan i produktivan ivot. Uz Boju milost i posrednitvo kako poznatog tako i nepoznatog svijeta, ja sam krenuo ovim drugim smjerom. tovie, mislim da nikada nisam naiao na obiteljsku situaciju koja je bila traumatinija i disfunkcionalnija od nae. Veina ljudi ne zna za taj dio mog ivota: znaju me kao uspjenog lijenika i javnu osobu (premda pomalo ekscentrinu!) i pretpostavljaju da sam imao uobiajeno, normalno djetinjstvo. Kao mladi jednom sam sa svojom sestrom blizankom otiao pogledati film Najdraa mama. Po zavretku filma pogledali smo se i zakljuili: Boe moj, to bi bili najbolji dani naeg djetinjstva! Ljudi se uasnu kada to uju. Zbog alkoholizma naih roditelja i ivotnih uvjeta koji esto prate alkoholizam mi, djeca, esto smo osjeali elemente naputanja, zanemarivanja i zlostavljanja. Sjeam se kako sam, kao dijete predkolske dobi, jeo pepeo od cigareta, pijesak i zemlju kada nije bilo nieg drugog za jelo. Danas, kao lijenik, znam da sam na taj nain, ako nita drugo, u sebe unio neke od minerala potrebnih mojem tijelu: to je jedan od onih instinktivnih poriva, nunih da bi tijelu omoguili preivljavanje. esto sam bio ozbiljno bolestan, osobito zimi, s groznim upalama plua i bronhitisom. No, blagoslovi se esto pokau kroz nevolje. Izazovi su me uinili jakom osobom! Svaka ogorenost koju sam moda gajio od djetinjstva rasprila se sa spoznajom da me je to uinilo snanim neslomljivim. Kada sam krenuo u srednju kolu zakleo sam se da u uzeti ivot u svoje ruke i promijeniti ga; to sam i uinio. Tijekom tih
17

godina povremeno sam bio potpuno samostalan i ivio u vlastitom stanu. Imao sam posao u mjesnom restoranu gdje sam svake veeri radio do jedan u noi, a zatim sam u est ujutro ustajao te biciklom preko cijelog grada iao u kolu. Uspio sam odravati odlian prosjek, bio sam lan poasnog studentskog drutva, ukljuen u brojne kolske aktivnosti. Moj mladenaki osjeaj odgovornosti odnosio se na moje tri sestre. esto sam ih nenamjerno nazivao svojim kerima, tako snaan je bio moj zatitniki instinkt prema njima. Uz roditelje koji su bili antiuzori nauio sam kako stvari ne treba raditi. Tekoe kroz koje sam proao dovele su me do spoznaje da sami stvaramo vlastitu budunost, kao i da je ogranienja nametnuta mjestom roenja, siromatvom, zlostavljanjem ili bilo kojom drugom potekoom mogue nadii primjenom ljudske volje. Tijekom srednje kole bio sam prezaposlen da bi me oarale razliite stvari iz pop-kulture koja je od kraja ezdesetih do ranih sedamdesetih zaokupljala mnoge tinejdere. Jednostavno mi nisu bili dostupni luksuzi koje je veina djece srednjeg sloja uzimala zdravo za gotovo. Moja trajna preokupacija bilo je puko preivljavanje. Eksperimentiranje s drogama i alkoholom nije dolazilo u obzir! Umjesto toga, poeo sam itati Vede i uiti sanskrt. Vlastitim sam snagama nauio mnogo o meditaciji i konceptu transcendencije koji se sasvim lijepo uklopio u moju psihu. Odgajan sam izvan ogranienja formalne religije. Moji me roditelji kao dijete nisu uveli u crkvu (tovie, bili su izriiti ateisti). Izostanak vezanosti za neku institucionalnu doktrinu ostavio me otvorenim za ideje koje bi za nekoga tko je odrastao u konvencionalnoj vjerskoj tradiciji vjerojatno bile neprihvatljive. Kao rezultat toga, u meditativna iskustva i viu razinu svijesti uao sam prirodno, bez tutorstva sa strane. Sam sam se nauio meditaciji i molitvi, kako iz knjiga tako i neposrednim iskustvom. Te preokupacije, zajedno sa kolskim obavezama te ekolokim i mirovnim aktivizmom urodili su novim iskustvima i rastom svijesti. Tada sam se upoznao s iskustvom koje danas nazivam nelokalnost svije sti. Kad god bih pronaao slobodnog vremena volio sam se voziti biciklom po okolici u potrazi za tom povezanou. Legao bih u polju i prakticirao tehnike koje su proizile iz moje nutrine. Naao bih se kako putujem i promatram druge dijelove Charlotte, ili gledam druga podruja na Zemlji, ili kako se diem u visine, u svemir i promatram ga izbliza. To je postala moja rutina. Kada mi je bilo petnaest godina u meni se poela oslobaati jedna nezaustavljiva sila, neovisna o bilo kakvom obliku tradicije. U cijelosti je dolazila iz moje nutrine.

18

I tada sam, u proljee 1973. godine, ozlijedio svoje lijevo bedro. Imao sam sulude planove da se biciklom odvezem od Charlotte do barijernih otoka na obali Sjeverne Karoline, to je put od preko tri stotine kilometara. Zanemario sam ozljedu i nastavio dalje, u jednom danu proputovao itavu udaljenost do obale i zatim se vratio u svoju malu garsonijeru u Charlotti. U nozi mi se razvila uasna infekcija i proirila se itavim tijelom. Bio sam ozbiljno bolestan! Zbog prezahtjevnog radnog i kolskog rasporeda bio sam iscrpljen i prije nego to se to dogodilo. Usto, bio sam siromaan, pa odlazak lijeniku nije dolazilo u obzir. Kao lijenik, danas znam to mi se dogodilo: imao sam sepsu - to znai da mi je krvotok bio inficiran - praenu vrlo visokom temperaturom. Osim toga, dolo je do sloma skeletnih miia to je dovelo do preoptereenja bubrega. Sve to potencijalno su fatalni simptomi, i ja sam ubrzano padao prema toj toci bez povratka: sedamnaestogodinjak sam u stanu, bez telefona, pokuavajui odnjegovati i izlijeiti samog sebe, ne shvaajui dokraja ozbiljnost svog stanja. To me je dovelo do iskustva na rubu smrti: iznenada sam se naao osloboen svog tijela. Bio sam odnesen u dubine svemira gdje sam se ve osjeao kao kod kue. Zatim sam doivio ono to sada prepoznajem kao Boju svijest. Moja je individualnost nestala stapajui se sa sjajnim, neogranienim, istim, neizmjernim Umom. Nije bilo dualnosti. inilo mi se da to traje itavu vjenost jer se u tom stanju postojanja gubi uobiajeni osjeaj vremena. Vidio sam cijeli svijet, golemost svemira - bio je neopisivo lijep. Nije tu bilo nieg zastraujueg, samo beskonana svjesnost, radost i percepcija beskrajnog, savrenog svijeta. Naposljetku su iz zvijezda izala dva blistava, treperava svjetla. Danas pretpostavljam da su to bili avatari - Boja utjelovljenja. Nisu bili antropomorfni ili antropocentrini nego su se pojavili kao blistave toke svjetlosti iste, svjesne energije. To su bila dva avatara naeg doba. Kada su mi prili, uao sam u stanje jedinstva s njima. Bilo je nevjerojatno lijepo. Zatim je dolo do prijenosa znanja u predverbalnom obliku, ispred i onkraj rijei. To je, na primjer, kao da kaete jabuka, a unutar rijei se nalazi lik jabuke, koji bi mogao biti astralan (svjetlosni oblik). A unutar tog svjesnog lika ista je misaona tvorba same jabuke njezina bit. Na taj su mi nain prenosili informacije. Nisam imao osjeaj koliko vremena je to sjedinjenje s Bogom trajalo. Bio sam svladan ljepotom svega toga. Naposljetku je ta epizoda prela u linearniji nain komunikacije. Jedan od avatara je rekao: Moe poi s nama ili se vratiti na Zemlju. Bio sam toliko
19

priseban da upitam: A to je vaa volja? Bie je odgovorilo: Naa volja je da se vrati na Zemlju. To je kod mene izazvalo tjeskobu budui da me u tom trenutku povratak na Zemlju nije nimalo zanimao. Bio bih vrlo sretan da ostanem u tom stanju svjesnosti, na tom mjestu onkraj svakog mjesta. No, nekako sam znao da je najvii odgovor ljudske volje prihvaanje boanske volje pa sam rekao: Onda dobro. Time sam prihvatio njihovu stvarnost, postojanje vrlo uzvienih boanskih bia i jednoga Boga te jedinstvo svijeta i boanskog. I to je bilo ono to sam doivio: potpuno, savreno jedinstvo svijesti svemira. Zatim kao da sam izgubio svijest te strelovito pao natrag u tijelo. Ponovno sam bio u tijelu, meutim vjerojatno sam predugo izbivao iz njega pa sam izgubio - premda je moj osjetilni sustav funkcionirao - svjesnu povezanost sa svim svojim ivanim centrima. Jasno se sjeam, kao da je bilo danas, da sam gledao drvo javora ispred svog malog stana kako se obasjano ulinim svjetlom njie na vjetru. No nisam se mogao pomaknuti! Pomislio sam: Ba krasno. Evo me natrag u ovom izmodenom tijelu, paraliziran. Doista sam mislio da mi je tijelo od te teke infekcije bilo toliko oteeno da sam doivio modani udar i ostao paraliziran. (Kako se ispostavilo, radilo se o privremenoj pojavi. Danas je poznato da je kod produljenih iskustava tik do smrti potreban odreeni protok vremena kako bi se svijest ponovno spojila s fizikim tijelom.) Zatim sam u svojoj sobi osjetio bie poslano da bi iskualo moju volju za ivotom. Bilo je to jedno zastraujue, ali moda neophodno iskustvo koje me je prisilio da upotrijebim snagu volje kako bih se zadrao tamo. Osjeao sam prisutnost neke sile koja kao da me je vukla natrag van tijela. Tako sam povremeno izlazio iz tijela i zatim se ponovno vraao. Morao sam se svjesno truditi da ostanem u fizikom tijelu i zadrim svoje astralno i svjesno tijelo integrirano s njim. I, nakon nekih pet-est pokuaja, uvrstio sam se i ostao u njemu. Tada sam postao potpuno svjestan, a vratile su se i moje motorike sposobnosti. Kao to bi rekli nai stari, bio sam potpuno otkaen! To iskustvo promijenilo je moj ivot iz temelja. Promijenilo je sve emu su me uili: da ne postoji boansko bie ni svjesno postojanje nakon smrti tijela. Sada sam na temelju izravnog iskustva znao da je to pogreno. Poslije tog iskustva za mene vie nita nee biti isto. Nauio sam da se smrti ne treba bojati, da, u stvari, nema smrti, samo preobrazba iz jednog stanja u drugo. Kada sam ustao i reintegrirao se sa svijetom, ostao sam u tom stanju nevjerojatnog blaenstva, profinjenom stanju vie svijesti u kojem je bezgranina
20

kvaliteta kozmike svjesnosti i dalje bila budna u meni. Iako zatvoren u sebi, istovremeno sam posjedovao beskonanu svjesnost. Mistici to nazivaju kozmikom svijeu, stanjem u kojem sam ostao jo neko vrijeme nakon iskustva na rubu smrti. Zanimljivo, moja bolesna noga spontano se iscijelila. Cijelo to vrijeme nisam otiao lijeniku niti se lijeio antibioticima.

21

Drugo poglavlje

PONOVNO NA PO ETKU Osamnaesti roendan obiljeio sam poevi uiti strukturirani oblik meditacije poznat kao transcendentalna meditacija ili TM. Bio sam gladan bilo ega to bi mi omoguilo da po volji ulazim u vie razine svijesti. Pokazalo se da e teaj transcendentalne meditacije biti dobar put. Brzo sam shvatio da je bez svojih ceremonijalnih ukrasa transcendentalna meditacija jednostavna metoda. Sastoji se od sjedenja i ponavljanja misaone mantre ih zvuka kako bi se transcendiralo svjesno, linearno razmiljanje i prelo u neogranienu svjesnost. Sjedio sam kraj svog uitelja i zapoeli smo postupak. Ono to je uslijedilo njemu je moda bilo neobino, meutim meni se inilo normalno. Uao sam u potpunu transcendentalnu svijest puni samadhi. I tako sam se jo jednom naao tamo u stanju kozmike svijesti. Bilo je predivno. Tehnika je kod mene funkcionirala tako lako zato to je uslijed iskustva na rubu smrti od prethodnog oujka kanal ve bio otvoren. Uitelj me je naknadno pogledao i rekao: Uao si tamo, zar ne? Odgovorio sam: Da. Odvratio mi je: Odmah, prvi put?, na to sam pojasnio: Pa, nisam ba siguran da mi je to bio prvi put, ali svakako je bio prvi put uz vas! Nakon toga poeo sam usavravati vjetinu doivljavanja kozmike svijesti po volji. Tako mi se otvorio jo udesniji pogled na svijet i na samog sebe. Sada sam se opet mogao povezati s uzvienim, istim stanjem Zemlje, prirode i boanstva koje egzistira neokaljano ljudskom iskvarenou. Ponovno sam otkrivao istou i nevinost svjesnosti koju sam imao kao djeak, samo to sam je sada potpunije razumijevao. Sljedeeg sam se ljeta upisao na Apalachian State Universitv u Boonu u Sjevernoj Karolini. To sveuilite sam odabrao iskljuivo zbog divljine u kojoj se nalazilo, u mojim voljenim Blue Ridge planinama prema kojima osjeam duboku naklonost. Vjerujem da je ta naklonost izraz genetske povezanosti zbog mojeg Cherokee podrijetla. Svaki slobodni trenutak, bez obzira na vremenske prilike, elio sam provesti u tim planinama i biti potpuno sjedinjen s prirodom. Bio sam nestrpljiv da usavrim svoje novosteene meditacijske vjetine i nastavim

22

doivljavati iskustva povezanosti s boanskim. I tako sam, na pragu zrelosti, od odrastanja u domu bez molitve nisam ak ni znao za nju ili za iskustvo sjedinjenja s Bogom doao do iskustva kozmike svijesti. I sve to vlastitim snagama. Odsutnost vjerskog odgoja u stvari je bio prerueni blagoslov. Naime, smatram da je, uz rijetke izuzetke, prisutan inverzan odnos religioznosti i duhovnosti. Kako sam bio poteen religioznosti jednostavno sam traio istinu, bez prtljage u obliku kienih dogmi. Te mi se jeseni dogodilo izuzetno proirenje iskustva na rubu smrti koje sam bio iskusio est mjeseci prije. Bio sam na Richovoj planini, oko tisuu i petsto metara iznad grada Boona. Na vrhu planine, na kraju ljunanog puta nalazio se vatrogasni toranj koji je u podnoju bi zatvoren. Jednog kristalno vedrog jutra odluio sam otii na vrh te planine i promatrati zalazak sunca. Stigao sam do vrha na vrijeme i u suton sjeo u poloaj za meditaciju. Prije nego to sam zapoeo s meditacijom, pogledao sam na jugozapad i spazio izvanzemaljsku letjelicu. Bila je prilino udaljena, no izgledala je poput one koju sam vidio kad mi je bilo devet godina. Iz nekog razloga, moja reakcija u tom trenutku jednostavno je bila: Opet oni, i vie uope nisam razmiljao o tome, samo sam prihvatio injenicu da su tu. Potom je brod u trenu nestao, ba poput onog kojeg sam vidio prije mnogo godina. Zatim sam poeo meditirati i imao sam divno, duboko iskustvo bezgraninog Uma. Kada sam nakon meditacije otvorio oi bio je mrkli mrak, a na nebu su se mogle vidjeti sve zvijezde. Zamislite da ste na toj visini, na kristalno istom, suhom zraku i gledate Mlijeni put i nebrojene zvijezde! Dok sam tako stajao na tom mjestu iznenada mi je na pamet pala misao: Gle kako je divan svemir Bog stvorio. Izrekavi te rijei, uao sam u tono isto stanje svijesti u kojem sam bio kada sam umro, one Boje svijesti u kojoj sam potpuno svjestan, sjedinjen sa svime to postoji, a opet prisutan stojei na planini. Bilo je velianstveno. Kada sam se poeo sputati, primijetio sam odsjaj s ruba planine i osjetio da je netko ondje. Iznenada se, s moje desne strane, pojavio jedan izvanzemaljski bioloki ivotni oblik i dotaknuo mi rame tako vrsto da sam to osjetio kao da me dodiruje snano uprt prst. Spustio sam pogled i na svojoj jakni ugledao malo uleknue: digla mi se sve do jedna vlas na glavi! Pomalo djetinjasto, prvo to sam pomislio bilo je: to ovo stvorenje eli od mene? Spustio sam se do tla (mrzim to priznati!) u fetalni poloaj i gledao prema
23

gore, a on mi je uzvraao pogled. Bio je mukog spola. Izgledao je prilino staloeno i bezopasno, divnih, srneih oiju. Zatim sam se iznenada naao transportiran u letjelicu. Sjedili smo i netom smo bili uli u svemir. Sjeam se da je letjelica postala potpuno prozirna. Bilo je to kao da smo potpuno slobodni, da oko nas nije bilo niega, lebdjeli smo u svemiru, kao da je cijela letjelica bila izraena od optikih vlakana, pa su njezina oplata i kostur nestali. Posvuda uokolo vidio sam svemir. Tako sam se naao tamo s tim izvanzemaljcima koji su bili visoki tri do etiri stope i svi su imali te prekrasne oi. inilo se kao da smo tu s nekom posebnom svrhom; meditirali smo zajedno. Bio sam im zanimljiv jer su eljeli vezu s ljudskim biem koje ima iskustvo kozmike svijesti, koje s njima dijeli to iskustvo. Tada sam ih pouio kako to stanje izgleda za nas. Zajedno smo uli u nj: bio je to nevjerojatan susret, posve razliit od pria o kontaktima s izvanzemaljcima kakve obino kolaju. Bilo je to vrlo nelokalno iskustvo u kojem su vrijeme, prostor i njihovi meuodnosi bili razliiti od onoga kakvima se nama ine. U tom stanju svijesti nije vano radi li se o sekundama, satima ili godinama jer su vrijeme i prostor transcendirani. Ta bezgranina vjenost je prava priroda uma, svjesnog jastva koje se nalazi u svima nama. Dok sam bio s tim biima zajedno smo stvorili ifru pomou koje e ljudi s njima komunicirati. To je, u stvari, bilo roenje inicijative CE-5 bliskih susreta pete vrste (eng. Close Encounters of the Fifth Kind; op. prev.). Kako bismo komunicirali s izvanzemaljskim biima i njihovim elektronikim ureajima upotrebljavali smo ne samo zvukove i svjetlost nego i nelokalnu svijest te usmjerene, koherentne misli. To je bilo u listopadu 1973. godine, u vrijeme Jornkipurskog rata. Bilo mi je jasno da izvanzemaljci ele da ljudi nadiu opasnost od obostrano zajamenog unitenja (fraza koja vue korijene iz Hladnog rata, eng. mutually assured destruction ili MAD) i stvore miroljubivu civilizaciju koja e moi skladno koegzistirati sa svemirom. Zemlja je trebala pronai ljude koji e biti veleposlanici na ostvarivanju tog cilja. I tako sam se ja ponudio da to uinim, kao i da druge ljude poduim istom tom. Nita vie od toga. Tada sam se posve iznenada vratio u redovito stanje svjesnosti i ponovno se naao na ljunanom putu blizu vatrogasnog tornja, neto nie od svog prijanjeg poloaja, ali i dalje na vrhu hrpta. Pomislio sam: O Boe, kako divno! Iskustvo sjedinjenja s njima nosilo je kljunu poruku: svjesni um koji omoguuje da smo budni u ovom trenutku isti je
24

onaj um od Boanskog bia i svih drugih bia. Erwin Schrodinger bio je apsolutno u pravu kada je rekao da ukupni zbroj umova u svemiru iznosi jedan. Postoji samo jedan svjesni um, i mi smo On. Dakle, postoje samo jedni ljudi u svemiru, i mi smo oni. Nema aliena1 i ljudi; samo cjeloviti, savreni, beskrajni svjesni ivot u svemiru, a svi mi smo njegov dio. Pada mi na pamet izreka iz sufistike tradicije: Smatra li se siunim kada je u tebi sadran itav svemir? To je retoriko pitanje. Mi nismo samo taj siuni oblik. U nama je sadrana ukupnost svemira. I to je bilo ono to sam iskusio s izvanzemaljcima. Oni znaju da je jedina ansa za mir na Zemlji da ne spominjemo svemir da ljudi shvate kako meu nama nema zbiljske razlike. Nije vano kao izgledamo; pomislite samo na raznolikost fizikih oblika prisutnu na samoj Zemlji! Ono to je istinski vano je da u nama ivi jedno te isto, jedinstveno svjetlo svijesti, bezgranine, vjene i uvijek prisutne, bez obzira na to jesmo li u nekom trenutku u vremenu otvoreni za nju ili nismo. Ono je temelj naih meusobnih odnosa kao i odnosa sa cjelokupnim svemirom. Ono je trajno i vjeno i to je ono to smo iskusili u njezino apsolutnom, najiem obliku. Divota joj se ne da opisati. I nije bilo apsolutno nieg zastraujueg kod nje. Nije bilo vano to sam imao samo osamnaest godina. Nisu marili za stvari kao to su dob, rasa, obiteljsko podrijetlo ili bogatstvo. Bilo im je vano to to imam dovoljno isto srce da jasno vidim istinu i to nisam vezan za materijalni aspekt ovog svijeta. Bio sam u mogunosti prepoznati univerzalni aspekt uenja razliitih kultura koje su ljudi usvajali tijekom povijesti, budui da je istina na bilo kojem jeziku jedna te ista. Ono to smo tog dana zajedniki stvorili dokazuje da ljudi, svatko od nas, mogu biti povezani jedni s drugima i s bezgraninom svjesnou svemira, ali i s drugim civilizacijama, spoznamo li jednostavnu injenicu da smo svjesni. Ako ste svjesni dok u ovom trenutku itate ili sluate ove rijei, svjesnost pomou koje ih sluate je jedinstvena posebnost. I nije podijeljena. Mi je dijelimo u naa vlastita ega i intelekt, ali u stvarnosti, jednako svjetlo svjesnosti je u svakom biu i u svakoj zvijezdi. itav svemir je proet tim istim svjetlom Bivanja. Postoji veliko sunce svjetlosti koje se prelama u svima, no ipak je jedinstveno. Dakle, ako se vratite tome i ako ga iskusite, nijedan od tih izvanzemaljskih ivotnih oblika nee vam se initi dalek, ili neobian, ili stran - jer oni doista to nisu. Dakle, tom je prilikom roen C S E T I - ev koncept jedan svemir, j e d n i Ljudi.
1

Eng. rije koja znai i izvanzemaljac i tuinac; op. prev. 30


25

U svemiru, u stvari, postoje samo jedni Ljudi, a to smo mi. U svima nama sja jedno jedino svjesno bie. Bez obzira na to koliko pokuavali, ne moe ga se razdijeliti. Moda elimo razdijeliti, no ono je uvijek jedno. Uvijek je jedinstveno, uvijek savreno. Izvanzemaljska bia koja su ovdje to razumiju. Naime, ne bi mogli putovati meuzvjezdanim svemirom da ne razumiju nelokalnost. A razumijevanje nelokalnosti zahtijeva visoku razinu znanja i prosvjetljenja. Stoga se sr suosjeanja i temelj mira u pravom smislu pronalaze u injenici da smo svi jedno. Bez tog iskustva sve to nam ostaje je intelektualizam, a on je uvijek kratkog vijeka. Dakle, prilino mlad sam spoznao da su svjetski problemi u svojoj biti duhovni te da stoga i njihova rjeenja moraju biti duhovna, to se pokazalo tonim. Naao sam se ponovno na planini ispod prekrasnog, zvjezdanog neba tek da bih doivio jo jedan neobian fenomen. Nalazio sam se moda pedeset metara dalje niz ljunani put. Kada sam se poeo sputati niz planinu, otkrio sam da sam pri svakom koraku bio u stanju blizu besteinskom, kao da sam hodao po Mjesecu! Moji su koraci u stvari bili skokovi od pet do deset metara! To je vie nalikovalo lebdjenju nego hodanju. Oko mene je bio prisutan neobian, magnetski, antigravitacijski uinak koji me je inio lakim. Nije se radilo o proizvodu moje mate: moje fiziko tijelo bilo je lagano. Bio sam sretan kao malo dijete! Netom po povratku iz posjeta izvanzemaljskoj letjelici naao sam se kako odskakujem niz planinu kao na federima, svakim korakom prelazei nemogue udaljenosti. Bio je to nevjerojatno blaen osjeaj. Kako sam se pribliavao gradu fenomen je postupno oslabio i moja se teina vratila u normalu. Kada sam doao u gradi Boone izgledao mi je tako prazan da sam pomislio da je dolo do nuklearnog rata! Mislim da je bilo oko devet ili deset sati naveer sve je trebalo biti otvoreno. Naime, rije je o malom studentskom gradu u planinama Sjeverne Karoline. Pomislio sam; to se, zaboga, dogaa? Zar je jomkipurski rat izmakao kontroli i eskalirao u termonuklearni, a ja sam posljednji koji to saznaje? Provjerivi tono vrijeme, shvatio sam da je bilo gotovo jedan ujutro! Moje kozmiko iskustvo potrajalo je tri ili etiri sata! Nakon te zapanjujue veeri odluio sam prakticirati sve to sam nauio i doivio s izvanzemaljcima. Svake veeri prije spavanja legao bih i doveo se u meditativno stanje. Uao bih u bezgraninu Svjesnost i zatim irio osjeaj svjesnog uma oko sebe, ispunjavajui prostoriju, znajui da je sveprisutan. Na krilima tog sveprisutnog osjeaja Svjesnosti proirio bih se prema gore u svemir, promatrajui zvijezde i svemir, ispunjen osjeajem da je svjestan. I bio sam jedno s tom svjesnou koja me dovela tamo, u svemir.
26

Zatim bih izvanzemaljskim biima poslao misao koja je sluila kao znak, kako bih obznanio svoju prisutnost. Na pomalo djetinjast nain, rekao bih: Ne znam sjeate li me se, moje ime je Steve. Evo me, dajte mi da vam pokaem gdje sam. I tako bih provodio protokol koji smo razvili za inicijativu CE-5. U tom visokom stanju svijesti obrnuo bih postupak, te sam umjesto da gledam prema van, u golemost svemira, gledao prema natrag i pokazivao izvanzemaljcima svoju lokaciju na Zemlji. Pokazao bih im galaksiju Mlijenog puta i odatle zumirao na na Sunev sustav, sa Suncem i Zemljom. Zatim bih zumirao na Zemlju i Sjevernu Ameriku, a zatim dalje na istone Sjedinjene Drave i na Apalako gorje. Tada bih dodatno zumirao da im pokaem svoju lokaciju u Boonu u Sjevernoj Karolini, i naposljetku na svoj precizni poloaj u toj zgradi. Nakon toga bih zaspao. Mjesecima su trajala moja doista izuzetna iskustva. Od listopada 1973. godine pa na dalje dolo je od nezapamenog vala vienja NLO-a u tim planinama. Radio sam to kao neku vrstu preliminarnog testiranja sustava, da provjerim da li ono to smo zajedniki proizveli i oko ega smo se dogovorili na brodu uistinu funkcionira. Dakle, funkcioniralo je. U novinama su se mogli itati izvjetaji o umarima koji su viali te goleme brodove kako lebde iznad planina, kod pri rodnog rezervata Shining Rock Wilderness na jugu, iznad podruja Linville Gorge... posvuda! Nastavio sam to initi sve dok se jednog dana u novinama nije pojavila pria o jednom momku koji se vozio cestom blizu Morgantona u Sjevernoj Karolini. U mjerilima putovanja izvanzemaljske letjelice to je bilo svega nekoliko sekundi od mene. Taj mladi, koji mi je dosta nalikovao, vozio se tom cestom kada mu se automobil iznenada zaustavio. Pojavio se brod koji je lebdio iznad ceste, a zatim i jedan izvanzemaljac na mladievom prozoru! Voza se bio potpuno izbezumio. Shvatio sam to kao da mi izvanzemaljci indirektno poruuju: Dobro, primamo tvoje signale. Stoga sam si rekao: Igram se vatrom. Dok ne shvatim to tono trebam initi, mislim da je zasada dosta. Dugo vremena nikom nisam spomenuo tu epizodu. Meutim, ljudi moraju shvatiti zato sam se odrekao uspjene medicinske karijere i etvrt milijuna dolara godinje koji su dolazili s njom kako bih obznanjivao ono za to znam da je istina. Svakako ne zato to je sve samo teorija. Dok bih jo bio u tom stanju, tijekom sna, nastavio sam imati neku vrstu kontinuiranog dijaloga s tim izvanzemaljskim biima. Moj cimer mi je dosta kasnije rekao da se tijekom mjeseci budio kasno u noi i uo me kako tiho govorim u snu. Rekao je: Govorio si, ali ne jezikom s ovog svijeta. A ja sam
27

pomislio: O, boe. Nekako sam ulazio u stanje svijesti u kojem sam se mogao povezati s jezikom koji koriste izvanzemaljci. A on je sve to vrlo jasno uo. Dodao je: Apsolutno sam siguran da to nije bio zemaljski jezik. Nakon toga sam odluio da bi - sve dok ne budem imao poseban razlog za primjenu tih protokola koje sam isprobao s izvanzemaljcima - bilo mudrije da jednostavno utim, svjestan te sposobnosti i da ju zadrim za sebe. Godine 1974. napustio sam tradicionalni koled u Boonu i upisao uiteljsku izobrazbu na Maharishijevom meunarodnom sveuilitu u Iowi. Iskustva tijekom te izobrazbe bila su doista iznimno pozitivna, dijelom i zbog toga to sam ostao nezavisan u smislu institucionalnih, dogmatskih aspekata skupine. Ipak, tamo se obraivala golema koliina dubokog znanja. Prionuo sam na prouavanje Veda i sanskrtskog jezika. Izrazito me se dojmila koliina znanja u Vedama, nain na koji je artikulirano iskustvo svijesti i univerzalne svjesnosti. Boravak na tom mjestu omoguio mi je dovoljno prostora i vremena da se potpuno posvetim razvoju viih stanja svijesti. Jedna od najsnanijih stvari koje su mi zaokupljale panju bio je razvoj kozmologije. To nije toliko potjecalo od didaktikog uenja koliko od neposrednog iskustva, koje je ukljuivalo astralne odnosno kauzalne domene misli i domene svjetlosti. Jednom kada ovjek shvati strukturu svemira i pone je doivljavati u njezinim pojedinostima, postaje posve razumljivo na koji nain ljudi mogu sanjati budunost, mijenjati svoje fiziko tijelo da bi levitirali ili kako se mogu dematerijalizirati i pojaviti na drugom mjestu. Tada postaju razumljivije mnoge stvari o kojima ste uli u priama koje se smatraju mitolokima, odnosno o kojima se govori kao o takozvanim udima. Ona su potpuno ostvarljiva za svako pojedino svjesno ljudsko bie. Jednoga dana svi e ljudi moi iskusiti te stvari. Svi smo mi djeca Boga i ti darovi i stanja postoje u svakome od nas. Te godine poeo sam doivljavati iskustva koja su u ovaj svijet dovela bezgranino Bie. Vidio bih stijenu i znao da i ona sadri istu svjesnost. U stijeni se nalazi energija i frekvencija svjetlosnog oblika, astralni oblik koji joj daje vanjsku i kristalnu strukturu. A unutar toga je njezina ideja, unutar ideje je prvobitna misao iz koje je nastalo sve to postoji. A unutar nje je, pak, isti, tihi svjesni um. U stvari, ukupnost svega to postoji nije nita drugo do ista svijest koja na razliite naine titra i djeluje u razliitim oblicima. Mnogo s tim povezanog znanja mora se shvatiti na temelju izravnog iskustva. Meutim, dobra vijest je da je svatko u nekom trenutku svog ivota doivio tu vrstu integracije i jedinstva. Treba se toga samo
28

prisjetiti. Ja vam namjeravam to pokuati opisati na nain koji e vam pomoi da se prisjetite. Ako je meni to polo za rukom s osobnom povijeu kakvu sam imao odrastajui lien bilo kakve duhovne dimenzije ivota tada svatko to moe! Kada se sve to poelo razvijati, niz godina posvetio sam uenju meditacije i viih stanja svijesti. Tih godina upisao sam se na jedan napredan teaj u Catskillsu u saveznoj dravi New York. Tamo sam postio i nekoliko sati dnevno provodio u meditaciji, u doista predivnom, tihom stanju. Postajao sam svjestan sposobnosti koju sam imao od djetinjstva no tada je bila tek u povojima sposobnosti da u svojoj svijesti vidim stvari koje nisu vidljive ljudskom oku. Na primjer, eui hodnikom pokuao bih vidjeti to se nalazi iza ugla. Gotovo svaki put mi je uspjelo vidjeti to se tamo nalazi ili tko dolazi iza ugla. Napominjem da pri tome nisam pokuavao nagaati sve dok nisam bio siguran. To je bilo poput ulaska u mirno, nepomino stanje svijesti u kojem sam doista to vidio. Zatim sam pokuavao vidjeti stvari koje su se dogaale u nekom udaljenom mjestu na Zemlji ili u nekom udaljenom trenutku u vremenu sutradan ili sljedeeg tjedna. Mnogo sam to vjebao, tako da mi je postala rutina da odem spavati i u snu vidim udaljeno mjesto ili dogaaj, ili pak znam to e se dogoditi sljedeeg dana. Dakle, to nije misterij ukoliko razumijete sveprisutnu prirodu svijesti. Budui da je sveprisutna, ona nadilazi ogranienja vremena i prostora, to znai da se ulaskom u to stanje svjesnosti tih spona moete osloboditi. A kada to uinite, otkrit ete da moete vidjeti stvari koje ovjek ne bi trebao moi vidjeti. Prostor i vrijeme su izbrisani, a vi moete istinski vidjeti. Jednog dana tijekom tog meditacijskog seminara razmiljao sam o nekima od takozvanih siddhija (duhovnih moi; op. a.) opisanim u Vedama. Pomislio sam da bi bilo zanimljivo ispitati granice fizikog tijela. Poeo sam razmiljati o sposobnostima koje posjedujemo, ukoliko smo svi svijest a naa su tijela, u stvari, ispunjena svjetlom svjesnosti. to doista moemo postii? I tako, jednog dana bio sam u izuzetno sretnom, vedrom i smirenom stanju. Bio sam u etnji tog velianstvenog, vedrog proljetnog dana. Budui da sam bio tako dirnut Zemljom i prirodom, bio je pravi trenutak za ono to je uslijedilo. Dok sam etao po polju iza starog dvorca u kojem smo bili smjeteni, spontano sam bez ikakvog napora ili predumiljaja poeo levitirati. To me je podsjetilo na ono dugotrajno iskustvo odskakivanja niz obronak planine nakon susreta s izvanzemaljcima u listopadu 1973. godine. Ovog puta sam se samo okomito dignuo, moda pola metra ili metar iznad tla.
29

Umjesto da sam do svog odredita hodao, odlebdio sam do tamo, levitirajui u uspravnom poloaju. A zatim se na trenutak ukljuio moj intelekt i uzviknuo sam: Boe moj, vidi to se dogaa! Kako je ovo mogue?, te sam se spustio na tlo. Zaustavili su me vlastiti intelekt i ego. Jedna od mnogih pouka koje sam iz toga izvukao bila je ta da je za takva izvanredna iskustva nuna odreena lakoa, kao i vjera. Ne mislim na religijsku vjeru samu po sebi, nego na uvjerenost u, odnosno svijest o sposobnosti, latentnoj u nama. Ona je onkraj sebstva, ega i intelekta. Uspijemo li joj se prepustiti, moemo postii nevjerojatne stvari. A ako je nemamo, to je zato to je sami onemoguujemo. U konanici se radi o prepoznavanju i prihvaanju Boje moi u svima nama. Nakon tog iskustva bilo mi je sve jasnije da u sebi posjedujemo sve moi te da ih svatko moe stei i razviti. Ulazimo u doba kada e takve stvari postati rutinske i opeprihvaene. Kod ljudi ukljuenih u razliite duhovne i vjerske skupine ponekad postoji tendencija da se ljude koji posjeduju tu razinu iskustva stavlja na pijedestal, kao da je to neto nedostino i jedinstveno. Idoliziranje neega to treba shvaati kao priroenu sposobnost svih ljudi u stvari je medvjea usluga karakteru i potencijalu ovjeanstva. Godine 1975, s nekim sam prijateljima otiao u Francusku, u Isolu u Primorskim Alpama, kako bismo postali instruktori meditacije. Dok smo bili na tom meditacijskom seminaru, imao sam niz iskustava s viim razinama svijesti koje bi se mogle nazvati jedinstvena svijest i Boja svijest. Jednog dana, prisjeajui se onoga to se dvije godine ranije dogodilo u planinama Sjeverne Karoline, pitao sam se moe li se isto izvanredno iskustvo ponoviti. Tako sam u hotelskoj sobi proao kroz protokol koji smo dogovorili 1973. godine na svemirskoj letjelici. Uao sam u stanje bezgranine svijesti i potom proirio svjesnost s planine, oko Alpa, u svemir, i dalje u na Sunev sustav. Gledajui u svemirski beskraj, letjelici i izvanzemaljcima u njoj rekao sam: Zo vem se Steve. Ne znam sjeate li me se, ali sreli smo se prije nekoliko godina; sada sam ovdje, na francuskim Primorskim Alpama u Isoli. I tako sam im pokazao predivnu spiralnu galaksiju, Mlijeni put, na zvjezdani sustav sa Suncem i njegovim planetima, i Zemlju. Nakon ega sam zumirao na Europu i na Primorske Alpe u Francuskoj. Pokazao sam im na poloaj u hotelskom kompleksu i rekao: Ako me moete doi posjetiti, molim vas, uinite to. To se dogaalo u neprekinutom toku svijesti koji je trajao 20-ak minuta. Kasnije, poslije ruka, nekoliko prijatelja i ja odluili smo proetati po planinama u blizini hotela. Bilo je oko jedan popodne. Pogledao sam gore na kristalno jasno,
30

alpsko nebo da bih ugledao golemi brod u obliku tetraedra koji je blistao na Suncu. Bio je jasno vidljiv i po tpuno materijaliziran. Tiho nam se primicao. Moja dobra prijateljica iz skupine koja je znala za moja iskustva s izvanzemaljcima bez daha je izustila: Boe moj, Steve, jesi li ih ti pozvao?. Bila je posve rastresena. O, Boe moj, ne mogu vjerovati. Odgovorio sam joj: Da, jesam. Proveo sam onaj protokol o kojem sam ti priao. Upitala me: Zato me, zaboga, nisi upozorio? U trenutku kada su neki iz skupine poeli pokazivati uznemirenost izvanzemaljska letjelica prestala nam se pribliavati, lebdjela je u zraku i tiho se povukla. Zatim se - ta golema letjelica - jednostavno potpuno dematerijalizirala, nestala iz naeg prostor-vremena. Okrenuo sam se prijateljici i uz osmijeh dometnuo: Pa, izgleda da protokol doista funkcionira. Na to mi je uzvratila: Boe moj, sljedei put me obavijesti. Upozori me prije nego krene to raditi! Ali ja sam umirao od smijeha! To me je pouilo da doista moemo stupiti u kontakt s izvanzemaljcima a da to mogu doivjeti i drugi. To je bio prvi put od onda kada sam imao devet godina da sam jednu od izvanzemaljskih letjelica vidio u drutvu drugih ljudi. U ovom sluaju radilo se o pravom susretu pete vrste (CE-5): ovjek je pozvao letjelicu, ona je dola, emu su svjedoili i drugi. Protokoli su oigledno funkcionirali. Poeo sam sve vise razmiljati da bi u odreenom trenutku ljude moda trebalo pouavati tom postupku, jer bi svi trebali znati da je to mogue. Meutim, kako je vrijeme prolazilo opet sam poeo sumnjati. Kada se dogodi neto tako izvanredno, uvijek se pojave sumnje! Nakon nekog vremena ponovno sam ivio u planinama Sjeverne Karoline, pokraj Blowing Rocka, s prijateljem koji je bio na spomenutom teaju. Zajedno smo postali uitelji meditacije. Jednog dana kasne jeseni 1977. godine odluio sam ponovno testirati protokol. Te sam noi sjeo u krevet i meditirao. Uao sam u proireno stanje svijesti, osjetio kako se iri u svemir, vidio kako se punina i beskonanost svemira puni svjetlom svjesnosti, i u tom svjetlu sam vidio izvanzemaljske ljude te im ponovno poruio: Zovem se Steve. Meutim, smatrao sam da je prolo mnogo vremena i da se moda ne sjeaju, dodao sam: Zovem se Steve Greer i roen sam 28. lipnja 1955. godine u Charlotti u Sjevernoj Karolini. Zatim sam im ispriao itavu svoju kratku biografiju! Pokazao sam im Charlottu i kako da dou do mjesta na kojem se nalazim. Iz svemira mogu doi do Charlotte, zatim gore u planine Sjeverne Karoline, otprilike sto i pedeset kilometara dalje. Nakon izvoenja te tehnike u neprekinutoj struji svijesti zaspao sam. U gluho doba noi, negdje izmeu jedan i etiri sata, iznenada sam se probudio, a ispred prozora, oko deset metara iznad
31

kue, nalazila se predivna plavo-bijela letjelica. Svijest onoga tko je upravljao letjelicom bila je projicirana tono u sobu u kojoj sam se ja nalazio! Bila je vrlo osjetna. Bili smo u zabiti, potpuno okrueni planinama, livadama i tiinom, i tu se pojavio taj brod koji je tiho lebdio tono ispred mog prozora. Iznenada se u svojoj spavaoj sobi probudio i moj sustanar: skoio je iz kreveta, dojurio do moje sobe i viknuo: Vidi li ovo? Odgovorio sam da pomalo smetano, poput Aha. Odvratio je: Boe moj, ispred naeg prozora je svemirski brod. Da, znam. U stvari, ja sam ih pozvao. - odgovorio sam. Jako se rastrojio i rekao: Dovraga, nemoj to vie nikad uiniti, a da mi ne kae! Nasmrt si me preplaio! I on je osjeao prisutnost inteligentnog bia, nematerijaliziranog, koje se oitovalo kao projekcija svijesti s broda unutar sobe. Otili smo u dnevni boravak, a brod nas je slijedio uz rub kue, sve do velikog panoramskog prozora okrenutog prema planini Grandfather. Vjerujem da su u tom trenutku osjetili prijateljev strah te se brod odmaknuo, preao preko doline i odjurio dalje preko planine Grandfather i u svemir. Sutradan smo na radiju i televiziji uli izvjetaje da su na radaru u zra koplovnoj luci Douglas u Charlotti u Sjevernoj Karolini detektirana dva svemirska broda. Za njima je poslan policijski helikopter poznat kao Snoopv. Bio sam zapanjen kada sam uo da je podruje grada u kojem su bila fokusirana vienja bilo upravo podruje gdje sam se rodio i odrastao mjesto koje sam im pokazao u struji svijesti upuujui ih do sebe. Jedna od letjelica izgleda da se jako pribliila policijskom helikopteru, kao i putnikom mlanjaku Eastern Airlinesa. Sve je to zabiljeio toranj zrane kontrole i incident je potvren kao CE-5, bliski susret pete vrste. Mnogo godina kasnije ovjek koji je imao audio vrpcu tog dogaaja to ju je snimila Federalna uprava zrakoplovstva (FAA) podijelio ju je sa mom. (Imamo je u CSETI-evom arhivu). U transkriptu stoji da je jedna letjelica jednostavno nestala, a da je druga viena i praena kako odlazi prema sjeverozapadu, prema planinama u kojima sam se tada nalazio. I tada se pojavio pred mojim prozorom. Dakle, to je bio jedan zanimljiv rani CE-5 koji ne samo da je imao jo jednog svjedoka - mog nesretnog sustanara - nego je i zabiljeen na radaru, a primijetili su ga i piloti komercijalne zrakoplovne linije i policijski helikopter. Da budem iskren, bio sam zapanjen i pomalo zaplaen preciznou dogaaja. Pomislio sam; Hej, ovo je ozbiljno. Doista ne bih trebao to vie initi dok ne uobliim neki konkretan program. I doista, nisam to ponovio sve do 1990.
32

godine kada sam utemeljio Centar za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (CSETI).

33

Tree poglavlje

IZ SJENE Moja su me mladenaka iskustva dovela do toga da shvatim neto vano o prirodi naprednih izvanzemaljskih civilizacija: one su nenasilje izabrale kao logian korak u evoluciji. Drugim rijeima, njihova visoka razina svijesti nekompatibilna je s podjelama i sukobima. Da nije tako, ve bi se odavno meusobno unitili, s obzirom na nevjerojatne tehnologije s kojima raspolau. Bez spoznaje jedinstva razlike se percipiraju kao razlog za zabrinutost, strah, neprijateljstvo i nasilje. Dokaz su tisuljea ljudske povijesti... Dovoljno je pogledati stanje u kojem se nalazi dananje ovjeanstvo. Diljem svijeta odnosi izmeu razliitih religija, etnikih skupina i nacija obiluju neprijateljstvima i nepovjerenjem, to dovodi do ratova i neizrecive patnje. Svijest o razlikama i podjelama mora se odbaciti jer inae ne moe biti mira. ovjeanstvo se nalazi na raskriju. Ili emo nastaviti unitavati Zemlju i njezine stanovnike kroz neznanje, ratovanje i sukobe, ili emo konano dosegnuti stanje duhovne prosvijetljenosti i drutvene zrelosti u kojem emo prepoznati nae inherentno jedinstvo. Ne uspijemo li u tome, mone tehnologije ostat e u rukama ljudi ija je svijest uronjena u neznanje, praznovjerje i potrebu za sukobima. Meutim, takve okolnosti ne mogu koegzistirati sa stanjem jedinstva koje je pravi izvor suosjeanja. Kao to je Buddha rekao, jednom kada spoznate jedinstvo ne moete biti nasilni prema drugome. Ima ljudi koji bi na ono kroz to sam ja proao brod pokraj prozora, vienje u planini mogli reagirati s krajnjim uasom. Meutim, meni je iskustvo na rubu smrti omoguilo da tim stvarima pristupim bez straha. Nema smrti; zato bismo se bojali? Od presudne je vanosti shvatiti da je itavo izvanzemaljsko pitanje okrueno golemom i sofisticiranom kampanjom dezinformiranja: barem devedeset posto informacija i fotografija prikazanih javnosti izabrane su da izazivaju strah te naposljetku mrnju prema svemu to je izvanzemaljsko. Filmovi, televizijske emisije i knjige o toj temi dokaz su za tu tvrdnju: ako je vjerovati tim besmislicama, ispada da je svaka druga osoba u Americi bila u pono oteta iz svog

34

doma i muena! To jednostavno nije istina. Meutim, strava i uas se prodaju, a uobiajenim sumnjiavcima ide na ruku to je narod prestraen i dezinformiran. Znamo da postoje tajne paravojne operacije pod vodstvom tajne skupine koja se bavi insceniranjem lanih dogaaja s NLO-ima/izvan-zemaljcima. To nije spekulacija: razgovarali smo s velikim brojem meusobno nezavisnih ljudi iz vojnih krugova koji su sudjelovali u timovima to su namjerno otimali ljude kako bi stvorili iluziju pravih susreta s izvanzemaljcima. U NLO-industriji postoji otmiarska supkultura teka milijune dolara koju financiraju mone, bogate interesne skupine (meu kojima su odreene europske kraljevske obitelji zajedno s industrijskim ograncima u Sjedinjenim Dravama). Prie koje izlaze u javnost pomno se biraju. Kada se nekoj od skupina za potporu otetima ili istraivaima obrati netko s iskustvima slinim onima kakve sam, meu mnogim drugima, i sam imao, takvom e pokazati na vrata. Oni, naime, ele izabrati samo zastraujue prie, prie ljudi koji su imali reirane susrete, susrete koje je inscenirala vojska s ciljem stvaranja psiholoke propagande. Tako stvoren razdor izmeu ljudi i izvanzemaljaca poduprijet e trokove za program ratova zvijezda koji je u planu. To je dio dobro smiljenog plana zavaanja jedne skupine s drugom. Kako bi zavada uspjela, mora se pojaviti prijetnja, a navodni neprijatelj se mora demonizirati. Tako veinu informacija o NLO-ima i izvanzemaljcima koje dopru do javnosti smiljaju operativci iz protuobavjetajnih i slubi za psiholoke operacije, dezinformirajui ljude kako bi postigli tono odreene ciljeve. Prvi je cilj jednostavno diskreditirati to podruje istraivanja budui da veina njihovih pria nee izdrati temeljitije ispitivanje. Drugi je, po mom miljenju, proizvesti strah koji e posluiti kao dobar temelj izgradnji sustava ratova zvijezda . ak je i tako ugledna linost kao to je W e r n h e r von Braun, jedan od vodeih znanstvenika na podruju razvoja raketne tehnologije, lanici naeg tima Carol Rosin rekao da se dogaa upravo to: da se oruje planira instalirati u svemir i da odatle dolazi potreba da se kod ljudi stvori psiholoka jezgra za strah od svega izvanzemaljskog. Zatim e, u budunosti (kada druina koja na zlatnom rudniku tekuih industrijskih i vojnih operacija za rauje multibilijunske iznose odlui da se obmana odvijala dovoljno dugo) moi objaviti da se svijet mora udruiti kako bismo ispraili izvanzemaljce (kao to je navedeno u filmu Dan nezavisnosti). Imajte na umu da e Hladni rat i sve ono to se danas dogaa biti nita u usporedbi s financijskom dobiti steenom izazivanjem panike u irokim masama zbog lane prijetnje iz svemira kojoj se treba oduprijeti.
35

Umjesto izvlaenja neogranienih koliina dolara iz Sjedinjenih Drava i Zapada, zamiljena prijetnja e proizvesti dovoljno ksenofobije da osiguran bjankoek odnosno stalan i neogranien dotok dravnog novca u ime ouvanja svjetske sigurnosti i mira. Zvui vam poznato? Ova se procjena temelji na razgovorima s brojnim vojnim dunosnicima iz organizacija koje se time bave. Bez okolianja mi je reeno da se na ostvarivanju tog plana radi jo od 1950-ih godina. Operacije te vrste ukljuivale su upotrebu takozvanih letjelica za umnoavanje izvanzemaljaca koje je proizveo konzorcij kompanija to ga izmeu ostalih tvore Lockheed Martin, Northrup, SAIC, ESystems, EG&G i Mitre Corporation. To su od ovjeka izgraeni antigravitacijski ureaji koji su zajedno s drugim monim elektronskim orujem i programiranim ivotnim oblicima (eng. programmed-life form - PLF) bili u upotrebi jo od 1950ih. PLF-ovi su bioloki, umjetni oblici ivota konstruirani da nalikuju takozvanim Sivima, meutim ne dolaze iz svemira. Proizvode se u nekoliko postrojenja poput onog na podruju Four Corners blizu Dulcea u saveznoj dravi New Mexico. To je orkestrirana akcija stvaranja lane izvanzemaljske prijetnje. Istupi li netko s priom koja je drukija od njihove, njega se stavlja na crnu listu i onemoguava da svoju priu iznese u javnost i medije u obliku knjige ili preko bilo kojeg drugog znaajnijeg kanala. S druge strane, oni koji proizvode poruke koje ulijevaju strah - sline onima iz Dana nezavisnosti ili odreenih knjiga o NLO otmicama - sklapaju velike nakladnike i filmske ugovore te za to dobivaju visoke predujmove. To je nedvojbeno planirano. Mona elita eli da se te uznemiravajue prie usade u masovnu svijest, a istina da bude predana zaboravu. Upoznao sam ljude koji financiraju kultove izvanzemaljskih otmica u Sjedinjenim Dravama i Europi. Osim to sam razgovarao s ljudima iz vojske koji su izvodili te pseudo-otmice, ni manje ni vie nego vladajui lan jedne europske kraljevske obitelji osobno mi je rekao da potpomae financiranje tih projekata. On razmilja na nain da te zastraujue prie moraju biti plasirane u javnosti kako bi svijet bio svjestan da zli izvanzemaljci postoje i da se s njima mora obraunati. ak je otiao tako daleko i rekao da se, u stvari, svaki vei problem na Zemlji jo od vremena Adama i Eve moe pripisati makinacijama tih demonskih izvanzemaljaca. On doista vjeruje u to! On je, osim toga, glavni osniva Opusa Deit osjetljive desniarske skupine u Vatikanu s unutranjom tajnom elijom koja vodi te programe. Povrh toga, reeno mi je da je razlog za ukidanje financijske potpore jednom istaknutom piscu na tom podruju
36

(koji e ovdje ostati neimenovan) bio taj da njegove prie nisu dovoljno uznemiravajue: opisivao je interakciju izmeu ljudi i izvanzemaljaca previe pozitivno. Sponzor je elio da u javnost izlaze samo maksimalno zastraujue prie! Istaknuti voa jedne od skupina koje se bave NLO otmicama bez uvijanja mi je rekao da one koji dolaze na njihove sastanke s iskustvima koja se ne uklapaju u modus vojnih otmica (koje su potresnog karaktera) izbacuju. Dakle, to je samoselektivan, korumpiran proces. Taj dobro uhodani stroj proizvodi isforsirane, lane susrete s izvanzemaljcima, koji se zatim kanaliziraju u odreeni igrani film, dokumentarni film ili knjigu. I sve to je vrlo unosno. No primarni cilj je stvaranje propagande smiljene da pozornost masa ljudi usmjeri na navodnu prijetnju iz svemira i na taj nain stalno obnavlja i ojaava obmanu koja je ve jako uspjena. U vladi iz sjene postoji ekstremna skupina eshatologa, ljudi opsjednutih svretkom svijeta koji bi ga voljeli vidjeti kako nestaje u eko-izvanzemaljskoj kataklizmi ne bi li se ubrzao povratak Krista! To je njihov plan: tvrde da svijet mora biti u krajnje tekom stanju kako bi se dogodio Drugi dolazak i nadaju se da e stvoriti okolnosti pogodne za ostvarenje tog cilja. To je jednostavno isto ludilo. S tom razinom hiper-religioznosti, fanatizma i tajnovitosti svojstvene kultu u kombinaciji s golemom moi, posljedice su predvidivo neuvene. Prije nekoliko godina prisustvovao sarn sastanku u New Yorku s gospoom Boutros-Ghali, suprugom Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i nekoliko lanova grupe New York 100. Tamo mi je prila jedna ena i rekla: elim vam rei da sam proitala dvadeset i est knjiga o NLO-ima i otmicama. Odgovorio sam joj: Dobro, no uz duno potovanje, to znai da ste u svoju svijest ugradili dvadeset i est puta vie dezinformacija i besmislica od nekoga tko je proitao samo jednu takvu knjigu. Ne znam jesam li joj se omilio, no to je istina. Svoja sam saznanja podijelio s nekim vrlo visokim vojnim dunosnicima kao i s ljudima poput ge. Boutros-Ghali i drugima. Njihova prva reakcija nije da to ne moe biti istina nego su jednostavno uasnuti da bi moglo biti istina. Ljudi me esto pitaju je li put na kojem se nalazi ovjeanstvo tipian ili atipian za ono to su proli drugi planeti. Mislim da postoji cijeli spektar mogunosti i iskustava koja se dogaaju drugim rasama. Shvaam da postoje neke izvanzemaljske civilizacije koje nikada nisu imale sukobe i ratove. A onda postoje druge koje su moda prole taj put, izvukle pouke i evoluirale u miroljubivi svijet. to se neka civilizacija vie udalji od duhovnosti, to nasilnija postaje. Tu mislim na

37

istinsku duhovnost, a ne na religioznost. Ono to se danas smatra religijom najveim je dijelom ovjekovo djelo iskrivljavanje izvornog sadraja. Ako se civilizacija odvoji od svoje intrinzine duhovnosti dok u isto vrijeme razvija ogromne intelektualne i tehnoloke kapacitete, konflikti su neizbjeni. Zemlja u ovom trenutku pokuava srediti tu dinamiku. A do sada nismo bili osobito uspjeni u tom pogledu. Poteno je rei da izvanzemaljci poznaju opasnosti i zamke burne tranzicije kroz koju mi sada prolazimo. Tu tranziciju ja usporeujem s ovjeanstvom kao organizmom koji napreduje od djetinjstva prema zrelosti; sada se nalazimo u dugotrajnoj adolescentskoj fazi. Kaotini smo i buntovni i pokuavamo pronai svoj put, meutim jo nismo sazreli. I na alost, neki od nas slini su adolescenatima koji su se nekako dokopali runih bombi i izvlae sigurnosne igle iz njih. S obzirom na sve to, ako nepristrano promotrite ovjeanstvo i dana-nji svijet, ako ga promotrite oima izvanzemaljske civilizacije, znat ete da ima razloga za zabrinutost. Zato su razumljive akcije izvanzemaljaca koje su blokirale neka naa nastojanja i podrezale nam krila dok smo pokuavali instalirati oruje u svemir. (Da se to dogodilo znamo iz iskaza mnogih svjedoka iz Projekta razotkrivanje.) Te bi se akcije moglo smatrati neprijateljskim inom. Pa ipak, ja ih promatram kao prosvijetljeni in suosjeanja. Oni znaju da moemo biti prijetnja ne samo sebi nego i drugim svjetovima. Naa tehnologija prestigla je na duhovni i drutveni razvoj i to nas, iskreno govorei, ini opasnima. Vrijeme u kojem ivimo vrlo je bremenito, meutim istjee nam. Nismo istinski promijenili svoj smjer u dovoljnoj mjeri da izbjegnemo odreene, vrlo ozbiljne posljedice koje su logian rezultat naeg nazadnog ponaanja. Spojite li napredne tehnologije s tendencijom da se uniti sve to ne razumijemo ili to nije pod naom kontrolom, nastaje vrlo opasna situacija. Dakle, te izvanzemaljske civilizacije Zemlju pomno nadziru. Ne dvojim da je to razlog zbog kojeg su mnogi nai svjedoci iz vojnih krugova opisali sluajeve gdje su izvanzemaljske letjelice nadgledale silose za interkontinentalne balistike projektile, skladita s orujem, tvornice oruja, lansiranja u svemir i lansiranja interkontinentalnih balistikih projektila. Oni ele biti sasvim sigurni da to oruje nee biti upotrijebljeno i nadziru nae ponaanje. U sluaju da se potpuno otmemo nadzoru, dolo bi do intervencije kako bi se sprijeio najgori scenarij. Dolazimo do toke kada e Zemlja morati skinuti teret koji smo natovarili na nju, ukoliko ga ne podignemo sami. Imamo jo nekoliko narataja da ispravimo stvar; iznenadio bih se kada bi jo pedeset ili vie godina mogli ii putem kojim
38

sada idemo. Godine 1991. pristupio mi je niz ljudi koji vode supertajne projekte povezane s NLO-ima i naprednim energetskim sustavima. itali su jedan od mojih ranijih radova o koncepciji jedinstva i naoj civilizaciji te doivljaju kozmike svjesnosti i kozmikih ljudi. Istaknuli su vanost dijeljenja tih informacija s njihovom skupinom. To su bili ljudi koji su me zvali iz CIA-e, Lockheeda, McDonell Douglasa i slinih slubi i kompanija. Sve to sam do tada bio napisao bilo je namijenjeno prvenstveno toj skupini. Najvea veina ljudi na Zemlji eli samo ivjeti u miru svoj ivot. Nije im do toga da jedni drugima zavrnu vratom. Tek vrlo mala manjina ljudi su psihotiki nasilni i skloni kontroli. Vatre mrnje i sukoba uvijek se iznova namjerno potiu jer to ide na ruku toj nasilnoj skupini. Javnost osjea veliku potrebu za tim informacijama. Ljudi trebaju znati, imaju pravo znati i imaju odgovornost da djeluju na temelju tog znanja, jer oni mogu sprijeiti najgore zlouporabe tajnih skupina kao to je ova, ukoliko provedu svoju volju. Meutim, ukorijenjenost i fanatinost odreenih elemenata u toj opasnoj skupini su toliki da se mora rastumaiti duhovna perspektiva. Zbog toga je, sve do sada, kad god bih sjeo i neto pisao, to bilo pisano prvenstveno za publiku kojoj je najpotrebnije da to uje. Veina ljudi na Zemlji voljela bi jednostavno ivjeti zajedno u miru, uivati u razlikama meu kulturama, posjedovati tehnologije te se razvijati i odgajati svoju djecu, slati ih na koled i imati dobar ivot. Ne radi se o tome da je devedeset i devet posto svjetske populacije sklono bezglavo se spustiti niz Nijagarine slapove bez bave. Relativno je malen broj ljudi iji nazori su nazadni. Takvi gledaju u retrovizor, a ono to u njemu vide brkaju s budunou. Stoga je na zadatak da okrenemo njihove glave prema naprijed. Vano je zauzeti stav da se te vrlo mone industrijske, vojne i vjerske interesne skupine moe educirati. Protratili smo posljednjih pedeset godina dok nam se Zemlja obraala, dok su nas ljudi Zemlje opominjali, planine plakale, polarne kape se otapale a izvanzemaljci nas upozoravali. To je bilo bezglavih pedeset godina. Moramo nauiti sluati i moramo djelovati odmah. Ljudi to vode te tajne programe svjesna su bia koja se moe educirati, koja mogu uiti i rasti, koja mogu prihvatiti ove informacije i promijeniti svoju paradigmu prije nego to bude prekasno. Stoga se u svojim osobnim meditacijama i molitvama, umjesto da stvaramo netrpeljivost i napetosti, trebamo moliti za preobrazbu i prosvjetljenje tih ljudi.

39

etvrto poglavlje

BOANSKI SPOJ U sijenju 1978. otiao sam ivjeti u Izrael. Prvotno je to trebao biti samo desetodnevni posjet koji se meutim produljio na tri godine. Radio sam u svjetskom sjeditu bahajske vjere na planini Karmel u Haifi. Boravak na nekim od iznimno svetih mjesta bilo je divno i zanimljivo iskustvo. Osjeao sam prisutnost duhovnih uitelja koji su doli na to malo podruje. No istovremeno sam osjeao da je svaki kamen natopljen krvlju i sukobima. Bio je to vrlo neobian spoj ekstrema: manifestacija vrlo uzvienih proroka kao to su Krist, Mojsije, Abraham, Muhamed, BahaVllah i Bab, i istovremeno prisutnost nevjerojatno primitivnog neprijatelj stva i fanatizma. S druge strane, proroci su uvijek i dolazili u najmra nija vremena i na najmranija mjesta. Dugi niz godina naveer bih odlazio na spavanje i u snu vidio neto to e se dogoditi sutradan, sljedeeg mjeseca ili u nekom drugom trenutku u budunosti. to sam vie ulazio u via stanja svijesti to je bilo intenzivnije. U zimi 1978. godine ivio sam u stanu na planini Karmel koji je gledao na Sredozemno more. Jedne noi usnuo sam san: iznenada sam se naao u prostoru koji je bio definiran, ali nije imao zidove i bio je vrlo svijetao. Blizu mjesta gdje sam ivio nalazili su se posmrtni ostaci jednog od poglavara bahajske vjere po imenu Abdu'1-Baha. Bio je poznat kao vrlo plemenit, mudar i blag ovjek pun ljubavi i vrlo prosvijetljen savreni izraz ovjeka. On mi je do ao u tom snu, pokazao mi jednu enu i rekao: Ovo je ena s kojom elimo da se oeni. Zatim mije ispriao mnoge pojedinosti o njoj i dodao: Doi e izdaleka ovamo u posjet a zatim e otii, meutim vjenat ete se ovdje u Izraelu. Bit e starija od tebe, ali to nee biti problem. Zatim smo se ta ena i ja upoznali, mogao sam je tono prepoznati, vidjeti tko je i kako je odjevena. To se dogaalo svake noi, etiri ili pet noi za redom. Dakle, evo me tu, s dvadeset i dvije godine. Brak me uope nije zanimao! No dopustite da kaem neto o duhovnom vodstvu: ono vam ne koristi ukoliko ga ne prihvatite. I tako sam rekao: Pa, mislim da u paziti da primijetim tu osobu. Mjesec ili dva kasnije naao sam se u vrtovima gdje je Abdu'1-Baha pokopan, u njegovom svetitu na planini Karmel. Kroz vrata je ue-tala Emily. Bio

40

sam oduevljen kada sam vidio da je ona osoba iz m o g sna. Meutim, ne moete doi potpunom neznancu i rei: Do bar dan, vidio sam te u snu i trebali bismo se vjenati! Upoznali smo se i razgovarali moda sat i pol; bilo je kao da smo se oduvijek poznavali. Ali jo joj nisam spomenuo svoj san. Ona je dola na konvenciju, a to joj je bio posljednji dan tamo. Vidio sam je jo jednom, taj put nakratko. Spremali su se zatvoriti vrata tih prekrasnih vrtova i svetita, a Emily je krenula tamo kako bi malo meditirala. Rekao sam joj: Bolje ti je da pouri jer uskoro zatvara ju. I tako je otila. Bilo je to posljednji put da sam je vidio na tom putovanju. Kasnije sam otiao u hram, molio se i rekao Bogu: Ako je to doista osoba s kojom eli da se oenim ona e mi morati pristupiti, bez da joj ja govorim o snu ili pokuavam stupiti s njom u kontakt. I, dogodilo se da se Emily ila sastati sa svojom majkom na odmoru u Londonu. Kada je tamo stigla, osjeala je snaan poriv da mi pie, meutim nije znala ak ni moje prezime! Znala je samo da se zovem Steve. ovjek s kojim je putovala sluajno je znao moje prezime i tako mi je uspjela poslati pismo, preko sjedita bahajske vjere u Izra elu. Emily mi je u pismu napisala kako je uivala u druenju sa mnom, i tako dalje. To je bilo ono to sam ekao. Prvo pismo koje sam joj napisao bilo je uobiajeno i prijateljsko. U drugom pismu ispriao sam joj cijelu priu o tome kako su nas upoznali i to mi je Abdu'l-Baha rekao u snu. Otpisala mi je: Pa, ako je to Boja volja, to emo i uiniti. Dopisivali smo se cijele godine. U lipnju 1979. Emily je spakirala sve svoje stvari. Sastali smo se na aerodromu u Seattlu, otili na Aljasku na desetodnevno udvaranje i potom odluili, da, vjenat emo se. U kolovozu 1979. vjenali smo se na planini Karmel u Izraelu! Ove go dine (2006.) slavimo nau dvadeset i sedmu godinjicu. Dakle, neki brakovi su doista boanski spoj! Ljudima priam ovu priu zato to mnogi dobivaju vodstvo a ne pri hvaaju ga jer im se ini da nema smisla. Meutim, ako je vodstvo pravo, ne mora uvijek imati intelektualnog smisla. Proivjeli smo di vne trenutke, imali smo izvrstan brak i etvero djece. Uinili smo sve ono o emu ete itati, a sada je volim vie nego ikad! Emily je za vjenanje izabrala prelijepi svileni sari sa zlatnim nitima. Ona nije znala to sam ja tono vidio kada nas je Abdu'1-Baha upo znao u stanju lucidnog sna. Kada sam je ugledao, rekao sam: To je tono to. Naa prva ki roena je na planini Karmel u Izraelu, a kui smo je doveli na nau prvu godinjicu, pa smo je nazvali Carmel. Nakon to nam se rodilo prvo dijete vratili smo se u Sjedinjene Dr ave, a ja sam krenuo na medicinski fakultet.
41

Upisao sam hitnu me dicinu jer sam je smatrao ne samo velikim izazovom nego i podru jem na kojem u moi primijeniti znanost i tehnologiju suvremene medicine u njezinom najviem obliku. U tom sam se razdoblju bavio i voenjem teajeva meditacije i holistikog zdravlja. Osnovali smo Institut Shamballa i odravali programe holistikog zdravlja i iscje ljivanja. Tijekom godina podizao sam zajedno s Emily nae etvero djece, bio proelnik hitne medicine i radio na odjelu hitne slube. Bio sam osni va CSETI-a i Projekta razotkrivanje. ivot je bio pravi urnebes!

42

Peto poglavlje

OPRATANJE I VJERA Jedna od najveih pouka koje sam nauio kao tinejder bilo je opra tanje. Smatram da je opratanje toliko vano da, ako se promisli o situaciji u kojoj se svijet nalazi na makro-razini, uvia se da se sve svodi na vrlo osobnu stvar. Mikrokozmos naih ivota pretae se u drutvo i na taj nain svi mi funkcioniramo kao univerzalni rezonator. Otkrio sam da boansko i sveto postoji te da se izraava kroz ljubav i opratanje. Stoga je prva stvar koju sam uinio bilo to da sam oprostio roditelji ma za njihove postupke tijekom naeg djetinjstva. Ne zaboravite, ali moete oprostiti. A to oslobaa golemu koliinu unutarnjeg mira i energije jer morate otpustiti sve negativno. in opratanja i in lju bavi su meu najviim izrazima duhovnog ostvarenja. I tako sam otkrio da opratanje i ljubav zahtijevaju istinsku nesebi nost, onu kada idete onkraj sebe. Kada sam kao tinejder razmiljao o svijetu, uoio sam da je veini problema uzrok sebinost. Divna izreka koja se pripisuje Abdu'1-Bahi kae: Gdje postoji ljubav, nita nije preteko i uvijek se ima vremena. Doista vjerujem u to. To je jedna od stvari koju ovjeanstvo mora nauiti. Ja sam svoju vlastitu duhovnost morao stvoriti iz niega. To je feno men prazne ploe: u svom iskustvu na rubu smrti nisam otiao do bisernih vrata na kojima je bio ljuti starac s bradom koji baca munje na ljude, sudi vam te vas, jer ste laljivi i grjeni, baca u pakao. Kao to sam ve spomenuo, jedan od mojih prvih izazova bilo je opratanje ljudima koji su mi bili najblii. Ljudi moraju nauiti opra tati. Stoga, iako u vrlo energino govoriti o potrebi za promjenom smjera kojim idemo, ne radi o tome da elim to uiniti nasilno ili osvetoljubivo prema onima koji su nas u te neprilike doveli. Radi se o tome da ih treba educirati i, bude li nuno, obuzdati. Meutim, ak i ti postupci se poduzimaju iz ljubavi i iz osjeaja za ono to se treba dogoditi. Usto, to mora biti uinjeno s opratanjem. Nastavljam to prakticirati i danas. Po meni, smisao postojanja na ovom planetu nije da se pretvaramo da smo savreni. Postoji izreka koja se pripisuje njemakom piscu: Onima koji se pretvaraju da su aneli sueno je da se ponaaju kao zvijeri. Daleko najstraniji pripadnici kultova su oni koji se stavljaju na pi jedestal. Bolje je biti ono to jeste, biti realan i biti

43

ovjek, ak i kada poinjete u ovaj svijet unositi atribute koji su duhovni i boanski. No ne morate biti savreni da biste to inili. Na planetu Zemlji nitko nije savren, osim ukoliko se ne radi o avataru, to jest nekom od velikih proroka, odnosno Bojih utjelovljenja. A njih na Zemlji danas nema, nije ih bilo proteklih sto godina i nee ih biti sljedeih tisuu. Glavni problem s velikim prorocima ili Bojim utjelovljenjima je to su vrlo rijetki. U stvari, radi se o drugoj vrsti. Njihov stupanj svijesti toliko je visok da su izvan domaaja i najprosvjetljenijeg ovjeka. Drugim rijeima, moete evoluirati na najvii stupanj svijesti kao ovjek i nikada ne dosei taj stupanj. To je druga linija, druga razina. Zato su te boanske figure toliko vane i toliko mone, ali i toliko jedinstvene. I zato ponavljam da je jedna od najgorih stvari kada netko tvrdi da je ono to nije. Najvie to mi moemo uiniti je odraavati svjedoanstvo Boga. Svi smo mi relativno nesavreni i ovdje smo da izraavamo odreeni stupanj savrenstva. Ne treba o sebi tvrditi nita vie od toga. A oni koji tvrde da su vie od toga su prevaranti. Toka. Nije me briga o kome se radi. Razvijati se moemo samo tako da budemo ono to jesmo i da znamo gdje smo. Ameriki Jug je tako aav, volim sve u njemu i ba mi odgovara! Kada sam odrastao krajem pedesetih i u ezdesetima, to je jo uvijek bio Stari jug. Poznavao sam neke predivne crnkinje koje bi dole do mene i rekle: O, ti si stara duo. Pogledale bi me i govorile mi o mojoj budunosti. Bile su vrlo skromna, divna eljad sol zemlje. Takve ljude moete sresti diljem svijeta. Neete ih osobito mnogo pronai u hramovima, katedralama ili u aramima, ali srest ete ih na drugim mjestima. Kao djetetu, neki od tih mudrih, otroumnih ljudi ukazali su mi na odreene stvari. To mi se povremeno dogaalo od etvrte ili pete godine ivota pa na dalje. Nisu me privlaili pompa i ceremonijalnost duhovnosti koje karakteriziraju svijet sveenika i crkvene hijerarhije odnosno gurue ili arame. Skloniji sam bio autentinoj duhovnosti koju pronalazite u iskrenoj, neposrednoj, jasnoj, jednostavnoj duhovnosti. To je dovelo do toga da otvorim srce i inim stvari kao to su djela opratanja i ljubavi koje su, u stvari, bile izvan onoga to mi je moj odgoj trebao omoguavati. Ovdje poruka glasi: da biste transcendirali vlastita ogranienja, samo si to trebate dopustiti. Morate koristiti svoju slobodnu volju kako biste stvarali svoju vlastitu stvarnost. Kada pogledam unatrag shvaam da je to bila velika pouka prvih dvadeset godina mog ivota. Pojedina moja iskustva bila su predivna, bio sam blagoslovljen to sam ih doivio iako su mi se dogodila u vrijeme brojnih
44

potekoa i patnje. Govoriti o tome nije problem, meutim prolaziti kroz to nije bilo lako. ivot na Zemlji nije nuno lagan. Ovdje ima savrenosti i nesavrenosti, a na zadatak je da to vie moemo izraavamo te dobre kvalitete, atribute i savrenosti. Morao sam iznova stvoriti svoj ivot fiziki. Dok sam odrastao bilo mi je uasno loe. Tako sam morao preoblikovati svoje tijelo, preoblikovati svoj um, preoblikovati svoj duh, preoblikovati svoje srce. To je nalikovalo amanskom procesu. No, to se nije dogodilo iskljuivo snagom volje nego i sposobnou da transcendiram vlastita ogranienja. Moete to zvati vjerom; ne vjerom kakvom je vidi veina religioznih ljudi, kao odreena vjerovanja i dogme. Za mene je prava vjera znati i biti uvjeren u stvari koje jo nisu viene i koje jo nisu dokraja poznate. A u vaem srcu i duhu ipak postoji sigurnost da one jesu. Otkrio sam sposobnost da ostvarujem i manifestiram pomou vjere i pomou vizije, i svjedoio kako se dogaaju udesne stvari. Sjeam se, na primjer, kako sam, nauivi meditacijske tehnike, bio na koledu i poeo eksperimentirati s moi molitve. ivio sam u studentskom domu i tamo je bilo momaka koji su se itavo vrijeme opijali i bili na doista opasnom putu. Svake godine nekoliko tih mladih ljudi s koleda pogibalo bi u automobilskim nesreama na opasnoj dvotranoj cesti izmeu Boona i Blowing Rocka jer su vozili pijani. Jednog poslijepodneva sjedio sam u svojoj studentskoj sobi i meditirao. uo sam skupinu momaka kako ulaze, potpuno pijani i razulareni. I tako sam uao u stanje boanske svjesnosti, te bez ikakve iritacije ili negativnog stava s moje strane, ne osuujui ih, samo sam uao u to stanje i promatrao ih. Vidio sam ih u svom umu kako idu hodnikom. Okruio sam ih boanskom svjetlou te ih zamolio za oprost. Zatim sam zamolio da postanu svjesni onoga to rade i da si prestanu koditi na taj nain. Otprilike deset minuta kasnije neko je pokucao na moja vrata. To su bili oni, izgledali su potpuno trijezno i traili su oprost preko mene od nekog vieg. To je bilo iskustvo koje ih je preobrazilo i nikad ih vie nisam vidio pijane! Te godine otkrio sam da se isto dogaa i sa ivotinjama da postoji mogunost povezivanja s onime to bi ljudi na Istoku nazivali devas i s prirodnim energijama. U to vrijeme esto bih sjedio ispod drvea u golemoj staroj umi iza studentskog doma i meditirao. Jednog dana dok sam sjedio ispod goleme stare uge (vrsta bora, u Sjevernoj Americi; op. prev.) i meditirao osjetio sam da me netko promatra. Polako sam otvorio oi i, na moje oduevljenje, oko mene u polukrugu je stajalo nekoliko ivotinja. Par ptica, vjeverica, ipmank (vrsta sjevernoamerike vjeverice s prugastim leima, op, prev.) i rakun okupili su se u
45

polukrugu. Svjestan sam da ovo zvui kao neto iz Siddharte, no stvarno se. dogodilo. ivotinje su mirno gledale u mene i inilo se da su u stanju velikog spokoja i blaenstva. Svi u sebi imamo predivan boanski duh, no moramo ga biti svjesni, vjebati ga i afirmirati u svom ivotu kako bi takve stvari bile mogue. To je za mene vjera: ponaate se kao da je tako, i tako jest. A kada se ponaate kao da je tako, tako e i biti. U konanici je to vjeba predavanja, odnosno odricanja od sebe u korist velikog Duha.

46

esto poglavlje

NEIZRECIVO JEDINSTVO U sufljskoj tradiciji postoji pria o uitelju koji je uenika pokuavao nauiti kako da levitira preko vode. Student je stajao na rubu jezera, intelektualizirao i mislio: Pa, ja sam tei od vode; potonut u i utopiti se. Uitelj se okrenuo ueniku i rekao mu: Sebe ostavi iza, i onda hodaj po vodi. To je gracioznost ja je nazivam operativnom gracioznoscu koju morate pronai da biste postigli te stvari na duhovnom planu. Morate je prakticirati i dopustiti da se razvije. U svom srcu morate znati da je to mogue, a ne samo vjerovati u to u uobiajenom smislu vjerovanja. Morate rei bit e i onda to uinite. Meutim, to biva ostvareno ne zbog vaeg ega, to biva ostvareno preko vieg Uma koji je u vama. Spoznati to je paradoks: s jedne strane, nae osobnosti su mediji kroz koje se moe manifestirati i izraziti bezgraninost. Jednom kada to shvatite, razumijete koncepciju postojanja kao isti medij duha. Tako s jedne strane mora postojati osobnost kako bi se neto ostvarilo, a s druge strane morate biti dovoljno slobodni od sebe te dopustiti viem boanskom biu da sja kroz vas i omogui ostvarivanje tih stvari. I tada e se one ostvariti.. Svoju sam adolescenciju proivio otkrivajui to uglavnom samostalno, uz malu pomo iz nevidljivih domena. Meutim, da nisam to otkrio, sasvim sam siguran da bih do dvadesete godine bio mrtav. Veina ljudi bi, da preive okolnosti u kakvima sam ja bio kao adolescent, zavrili kao ovisnici o drogama ili kriminalci. Ja tu preobrazbu pripisujem vodstvu, zatiti i nadahnuu Velikog duha, Boanskog bia: nekako sam bio spreman biti otvoren za to. Kada sam se otvorio za To, To me proelo. Bilo mi je potpuno na raspolaganju. I uvijek je tu za svakoga od nas. Govorim ljudima: im ste spremni da se otvorite Tomu, ono je tu. Tu je zbog bilo koje svrhe. Nije mi vano jeste li na odjelu hitne pomoi i pokuavate spasiti ivot, jeste li pilot zrakoplova ili tesar. Neogranieni Boanski um uvijek prebiva u nama. Radi se o tome da toga budete svjesni, da budete otvoreni za to i dopustite mu da djeluje. Dakle, ostaviti sebe po strani i dopustiti da se dogodi. Dok

47

sam ivio u Izraelu moj otac, okorjeli pua i alkoholiar, smrtno se razbolio. Danas znam i da je imao teki posttraumatski stresni poremeaj iz Drugog svjetskog rata, iz borbe prsa o prsa s Japancima na pacifikim otocima. Jednog dana obitelj mi je javila da mu je pronaen inoperabilni tumor veliine loptice za golfu desnom plunom krilu. U to vrijeme - bila je 1978. godina - smatralo se da dostupna kemoterapija nee djelovati, ali svejedno su pokuali. I tako su me pozvali natrag u Sjedinjene Drave da uredim stvari oko pogreba: lijenici su rekli da ima jo nekih est tjedana ivota. Kada sam posjetio tatu upitao sam ga: eli li umrijeti od ovoga? Odgovorio mi je: Ne, nisam spreman. Tada sam ga pouio meditaciji i molitvi. Dakle, morate razumjeti kakav tvrdokorni ateist, kakav ogoren ovjek je on bio, i to iz stare generacije, roen 1916. godine. Pa ipak je rekao: Uinit u to. Tako sam mu dao da proita neke knjige i zatim ga osobno pouio meditaciji, vizualizaciji i kako da se iscjeljuje umom iz nutrine. Najprije se treba centrirati i ui u duboko, tiho stanje svijesti koja nadilazi jastvo, tamo gdje se nalazi prava mo, to jest boansko. To je ono to transcendira ego. I iz tog stanja raditi vizualizaciju. Dakle, uvedete ono to ja nazivam Boji faktor ili faktor boanskog duha. Pouio sam, dakle, svog oca da to radi. Rekao sam mu: Uini to. To je pitanje tvog ivota ili smrti. Bez obzira vjeruje li u to ili ne, radi kao da vjeruje. I uinio je. Zatim sam se vratio u Izrael gdje sam odlazio u predivni bahajski hram na planini Karmel. Otiao bih tamo svakog dana u vrijeme ruka i radio istu vizualizaciju koju sam preporuio svom ocu. Zatim bih se molio za njegovo izljeenje. Nekoliko tjedana kasnije otac je ponovno posjetio svog lijenika. (Ve smo bili izabrali esticu na groblju, no ja sam znao da e biti u redu.) Lijenik je napravio rendgenske snimke i otkrio, iznenaen, da je golemi tumor nestao. Doktor je uskliknuo: Boe moj!. Bilo je to jedno od onih udesnih, spontanih izljeenja. No ja sam tono znao to se dogodilo. Moj otac je poivio jo nekoliko godina. Preminuo je od kongestivnog zastoja srca i emfizema od puenja, jer su se njegova plua jednostavno rasprsnula. Meutim, prije nego to je preminuo prisjetio sam se kako sam kada sam bio dijete, mislim da mi je bilo dvanaest godina, jednom sjedio s njim u dvoritu nae kue u Charlotti. Tom mi je prilikom rekao: Zna, stvarno ne elim j o dugo ivjeti. Samo dotle dok vi, djeca, ne odrastete i ne odete od kue. (Bio je prilino pijan kad mi je to rekao.) Dakle, u vrijeme kad je imao rak na pluima moja mlaa sestra i dalje je ivjela u kui. A godinu dana nakon to ju je napustila on je
48

preminuo. Rekao sam svojoj sestri: Zna, mi sami stvaramo svoju stvarnost. On je to potvrdio. Rak koji ga je trebao ubiti nije ga ubio, meutim potpuno se odrekao ivota i preminuo im su sva djeca odrasla i otila. Uinio je tono ono to je rekao da e uiniti, premda sam siguran da se nije svjesno sjeao da je to izrekao. Dakle, mnogo smo moniji nego to mislimo, bez obzira na to tko smo. I sami stvaramo ivot kakav imamo. U to vrijeme nauio sam i da mogu ui u stanje u kojem mogu posjeivati ljude na velikim udaljenostima. Mnogi ljudi kau: Pa, to znai da si astralno putovao. Bio sam na astralnim putovanjima kao tinejder, ali to je bilo drukije! Ono to sam nauio je spoznaja da ne trebate odvojiti astralno tijelo od fizikog, nego jednostavno trebate spoznati da je u svakom pojedincu sadrana cjelokupna kreacija. Izreka Smatra li se siunim kada je u tebi sadran itav svemir? retoriko je pitanje koje rasvjetljava jednu veliku istinu: sve je sadrano u svjesnom umu u nama. Relativno primitivan nain posjeivanja drugih preko duha je astralna projekcija, pri emu se fiziko i astralno tijelo odvajaju i vi odletite. Meutim napredniji, jednostavniji i sigurniji nain za to je spoznaja da je sve to sadrano u vama. Ulaskom u stanje svijesti koje je nelokalno, koje je transcendentalno stanje svjesnosti, moe se pristupiti bilo kojoj toki u vremenu i prostoru. A kada to iskusite, onda pomou suptilne upotrebe volje moete vidjeti nekog voljenog tko se nalazi na drugom mjestu. To sam ja inio sa svojim voljenima. To mi je otkriveno netom prije nego to sam otiao u Izrael. Imao sam divnu tetu koja je bila ozbiljno bolesna, imala je rak plua i umirala je. Ona je bila jedan od malobrojnih lanova nae obitelji koji su doista marili za nas, pa mi je uvijek bila vrlo bliska. Ostala mi je u sjeanju kao uvijek vrlo draga i vrlo ljubazna, tetka Irene. Na dan kada je preminula probudio sam se u svojoj sobi, a ona je bila tamo. Vidio sam je kao etrdesetogodinjakinju umjesto kao enu staru sedamdeset godina, teko bolesnu od raka. Zraila je i bila je prelijepa. Ne sjeam se da je ita reeno: to je jednostavno bila lijepa, srdana prisutnost te u isti mah oprotaj i osjeaj trajne povezanosti. Sutradan me je nazvala moja sestra blizanka, a ja sam joj ispriao svoje iskustvo. Rekla je: Pa, zovem te jer je preminula. Pitao sam: Kada? To moje iskustvo dogodilo se tono u vrijeme njezine smrti. Dakle, preko jedinstva velikog duha uvijek smo povezani jedni s drugima. Predivno je to spoznati jer jednom kada to shvatimo znamo da vrijeme i prostor uope nemaju granica.
49

Sjeam se kako sam jednom s prijateljem kampirao u Okamenjenoj umi (nacionalni park u Arizoni gdje se nalazi mnogo fosila petrificiranog drvea; op.prev.) u Arizoni. Moje ena Emily je bila kod kue u Sjevernoj Karolini. Iznenada sam osjetio da eli znati da moe komunicirati sa mnom, meutim ja sam bio u divljini. I tako sam legao pod punom mjeseinom, meditirao i uao u stanje jedinstva svijesti. Produbio sam to u mirno stanje svjesnosti i vidio Emily u naoj spavaoj sobi. Ovdje moram napomenuti da se Emily rijetko sjea svojih snova. Znao sam da spava, pa sam otiao u spavau sobu i povezao se s njezinom duom. Pokazao sam joj tono gdje se nalazim i to radim. Poslao sam joj poruku da u biti uz nju svaki put kad me bude doista trebala, da smo uvijek zajedno, da smo jedno u duhu. Nekoliko dana kasnije kada sam iziao iz divljine, nazvao sam je. Rekla mi je: Nee vjerovati kakav lucidan san sam imala! Bio si na jednom mjestu... i nastavila je opisivati tono mjesto gdje smo logorovali! I rekao si mi ovo..., ponovila je poruku koju sam joj poslao. Bila je to divna spoznaja: umirujua, kako za nju tako i za mene. Shvatili smo to moemo uiniti te da nikad nismo sami; ni kad nismo odvojeni; ne postoji odvojenost. Kada odluimo otkljuati kutiju odvojenosti, imamo klju. Klju je svjestan um u nama i volja da ga upotrijebimo. Morate imati ivu vjeru. Yogananda (glasoviti vedski uitelj; op. a.) jednom je rekao da je razlog zbog kojeg ljudi ne rastu duhovna klonulost i manjak duhovne odvanosti. Jednom kada vam se ta iskustva ponu otkrivati, a vi shvatite da su mogua, raste vaa uvjerenost da su stvarno mogua; radite to sve vie i postaju sve snanija. Stvara se pozitivna povratna petlja. To je poput snjene grude koja se kotrlja nizbrdo. Ona sama postaje sve vea i bra, meutim morate je gurnuti preko ruba! Jedne godine na nau godinjicu Emily i ja otili smo u Kostariku i odsjeli u jednom mjestu na pacifikoj obali. Jedne noi nakon to smo zaspali dogodila nam se zapanjujua stvar. Emily se usred noi probudila i kad je pogledala prema meni, ugledala je srebrnastosivi oblik kako se podigao iz mog tijela, izletio kroz prozor hotelske sobe i otiao. Pomislila je: Moj boe, evo me u Kostariki, imamo etvero djece kod kue, a Steve je upravo umro! Imao sam ono to sam oduvijek nazivao jednim od svojih lucidnih snova, koje uostalom sanjam itav ivot. Letio sam preko dungle i preko ruba oceana. Iako sam bio usred mrkle noi, gledao sam pomou boanskog vida te sam promatrao velianstvenu kvalitetu vode i dungle kao da je dan; ali sve je posjedovalo vlastitu svjetlost iz svoje nutrine, za razliku od svjetlosti koja dolazi od Sunca. To je bila jedna od najdivnijih stvari koje sam ikada vidio. Letio sam u stanju potpune slobode i sree.
50

Sve je posve iznenada zavrilo i naao sam se natrag u sobi. Mislio sam da se upravo budim iz sna. Osjetio sam kako me Emily gleda. Pogledao sam prema njoj, a njezine su oi bile raskolaene! Viknula je: Hvala bogu, vratio si se! Zaudio sam se: Vratio? A gdje sam bio? Pa, otiao si. - odgovorila je. Odvratio sam: Nisam to uinio. Bio sam ovdje cijelo vrijeme. A ona je ponavljala: Ne, vidjela sam te kako naputa svoje tijelo! I zatim mi je opisala ono to je vidjela. Tada sam shvatio da su mnogi od tih briljantnih lucidnih snova u stvari iskustva putovanja due. Treba rei da se Emily obino ne dogaaju takva metafizika iskustva, ona je olienje majke i uiva u svakom trenutku toga! Meutim, doista je vidjela moju duu kako odlijee jer je, po mom miljenju, bila u oputenom stanju uma u kojem su njezini filtri bili iskljueni. A iskljuenje tih filtara omoguilo joj je da vidi moj duh kako se die iz mog tijela i odlijee. Vidjela me kada sam odlazio u dubokoj, duhovnoj ljepoti zemlje. Boanstvo sam najprije otkrio kroz vrata svijeta koja je ovdje postavilo boansko bie. Njegov najvii izraz je, naravno, Zemlja oko nas i nebo oko nas. To je vrlo indijanski: kako sam dijelom Cherokee i Catawba, gajim veliku ljubav prema Zemlji. To je u velikoj mjeri povezano s radom u koji sam sada ukljuen. Ono to me pokree je moja ljubav prema prirodi i prema duhu. Motivira me budunost koju vidim za Zemlju i njezinu djecu. Vidim je i znam da je mogua. Kae se da je najbolji nain da se Boga ljubi taj da se voli sve to je stvorio. Ja to promatram ovako: postoji boanski, bezgranini um koji je unutranje bie Boga, Vrhovnog bia. Meutim, itav vidljivi svijet je jednako bezgranian, on je vanjski plat odnosno odijelo Boga. On je vanjski izraz iste stvari, i sve je jedno, savreno jedno. Jo kao dijete dok sam gledao zvijezde i nebo nisam vidio prazan prostor. Vidio sam radost i osjeao sam svjesnu prisutnost. Osjeao sam boansko bie koje se izraava kroz prirodu i kroz kreaciju. Kao znanstvenik, promatram to tako. Taj pogled nije nekompatibilan s prouavanjem biokemije cvijea uoavanja kako je sve nevjerojatno udesno i izvanredno sastavljeno, bilo da se radi o genetici, bilo da se radi o fizici, bilo da se radi o elektromagnetizmu, kvantnoj fizici, teoriji nizova, bilo da se radi o biokemiji, molekularnoj biologiji, anatomiji ili fiziologiji sve je to izraz jednog nevjerojatnog, svjesnog ivog bia. Sve to je vanjsko tijelo Boga koje vibrira i kree se kao materija ili prostor ili vrijeme ili energija. Stoga svaka stvorena stvar predstavlja vrata do Stvoritelja. Walt Whitman je svakako to znao, kao i Thoreau i Emerson. Priroda je veliki uitelj. Izali smo iz utrobe majke Zemlje koja je vanjski izraz beskrajnog Boga.
51

Beskraj je u nama i u svim stvarima, ali nije podijeljena vjeno je u svojoj savrenoj cijelosti. Sve je u nama i savreno povezano jedno s drugim. To je savreni kvantni hologram. Pitanje glasi: Postoji li metatema koja obuhvaa sva ta iskustva? Velika tema i transcendentalna tema je neizrecivo jedinstvo. Jedinstvo. Ako moete iskusiti to stanje svijesti u kojem transcendirate vrijeme i prostor i materijalizam, moete na Zemlji susresti nekoga iz druge kulture ili drugu osobu s drugog planeta ili druge domene, i umjesto da ih vidite kao druge, vi ih vidite kao jednake. To je vrlo vano, jer svijest o drugosti ukorijenjena je u neznanju. Drugost je neznanje, dok je jedinstvo prosvjetljenje. Ako u svim biima vidite da su svjesna ba kao i mi, tada doivljavate svoje jedinstvo s njima. To je istina bez obzira na to koliko su moda razliiti njihovi intelekt, emocionalna obojenost ili fond znanja. Sve te stvari na koje se obino usredotoujemo u stvari su prolazne. Ako razmotrimo injenicu da su svjesni i iskusimo to stanje svjesnosti u kojem vidimo transcendentalnu kvalitetu beskrajnog Uma, tada ih neemo vidjeti kao strane ili druge. I to vrijedi bez obzira na to govorimo li o nekome iz Zimbabvea ili Saudijske Arabije ili sa zvijea Alfa Centauri. Doista nije vano, jer to je jo jedno svjesno bie koje osjea i u kojem je sadrana zbiljnost svjesnosti koja je taj univerzalni aspekt naih vlastitih jastava. Ukoliko moete iskusiti to stanje jedinstva, moete, prije svega, komunicirati, to je vrlo vano. Kao drugo, neete osjeati da postoji bilo to ega biste se trebali bojati. Tree, neete vidjeti nita s im biste bili u konfliktu, jer stvari koje su razliite doista nisu kljune i nisu vane. Mogli biste okupiti utemeljitelje svih religija na Zemlji i oni bi se izvrsno slagali i vjerojatno ne bi vidjeli nikakve meusobne razlike. Probleme uzrokuju podjele koje iz egoizma, materijalizma, ovinizma, neznanja, mrnje ili gluposti stvaraju ljudi. Iskustvo jedinstva je neprocjenjivo iskustvo, tako potrebno u dananjem vremenu... Dakle, metatema koju sam izvukao iz vlastitog iskustva tih stanja svjesnosti je jedinstvo. To je metatema sljedeih pola milijuna godina: sve vie razine jedinstva. Iz toga izrasta savreni sklad, mir i prosvjetljenje. Sve to vidite oko nas. Svijet postaje sve integriraniji i sve povezaniji. ledan od velikih izazova izvanzemaljskog pitanja je: koji stupanj jedinstva ovjeanstvo mora postii na univerzalnoj razini da bi moglo biti u miroljubivom odnosu sa svjesnim ali neljudskim ivotom? ivimo u kozmikom trenutku kada ljudi poinju putovati u svemir i kada poinjemo biti svjesni injenice da nas posjeuju izvanzemaljske civilizacije. I jednostavno shvaamo da jedinstvo ovjeanstva nije dovoljno. Morat emo transcendirati ak i to i uzdignuti se na razinu na kojoj emo
52

razumjeti univerzalni aspekt uma, injenicu da je svjesni um, sama svjesnost, univerzalna kvaliteta te da je svjesnost u biu ivotnog oblika s drugog planeta identina svjesnosti u nama ak i ako su nai intelekti razliiti, i ako su naa tijela razliita, i ako se na fond znanja razlikuje. Sve te stvari zapravo nisu bitne. To, dakle, govori o potrebi za univerzalnom duhovnou. ivimo u vremenu potrebe za uspostavljanjem ne samo svjetskog mira nego i univerzalnog1 mira. U vremenu u kojem se takav mir moe ostvariti samo preko prepoznavanja univerzalne prirode duha i univerzalne prirode svjesnog uma. U suprotnom emo rei: Pa, ovjeanstvo je jedno i ljudi mogu ivjeti u miru, meutim tu su i svi drugi u svemiru to emo uiniti s njima? Prava istina je da su svi ti ivotni oblici svjesni i budni kroz istu unutarnju svjesnost i budnost koja sja unutar svakoga od nas. Nema apsolutno nikakve razlike. Ta spoznaja uklanja strah ako moete biti u tom stanju svjesnosti, vi ste u stanju koje je vjeno i besmrtno jer se nalazi izvan ogranienja vremena. I beskrajno je, jer nije ogranieno prostorom. Dakle, to stanje svijesti je najsigurniji put do uspostavljanja kako svjetskog tako i univerzalnog mira. Zbog toga je temeljni izazov u dananjem svijetu onaj duhovni.

univerzalan ovdje i drugdje oznaava neto to se odnosi na itav svijet u smislu itavog svemira tj. univerzuma; op. prev.

53

Sedmo poglavlje

UNIVERZALNI MIR Nalazimo se u kozmikom trenutku. Ljudi danas, iako u tajnim programima, imaju naina za putovanje izmeu zvijezda. Zato moramo iz ljudski orijentirane duhovnosti evoluirati u istinsku, univerzalnu duhovnosti. Ako se to ne dogodi, neemo moi evoluirati na sljedeu razinu ljudske sudbine. Neki kau: Pa, to je teak zadatak Jo uvijek se jedni s drugima tuemo, a sada bismo trebali izai na kraj s odnosima prema ivotnim oblicima iz svemira. No, promotrite to ovako: kada priznamo da nismo sami u svemiru ljudi e se - svi ljudi - jedni drugima initi poput vrlo bliskih roaka. Dakle, kako bismo izali na kraj s izazovom razumijevanja drugih civilizacija, morat emo transcendirati antropocentrini pogled na duhovnost i razviti univerzalnu duhovnost. To je u stvari ekstremno pozitivan razvoj situacije. Ti e izazovi ovjeanstvu dati poticaj da istinski razvije iru, izvornu duhovnost koja je zbog naeg pogrenog sustava vjerovanja odvojenosti tako dugo nedosta jala. Prava je istina da ne postoji odvojenost. Razgovarao sam s velikim brojem amerikih Indijanaca koji kau da je jedna od neobinih stvari u ranim danima susreta Indijanaca s Europljanima bilo to u kolikoj mjeri smo ivjeli u smislu da su stvari odvojene. Indijancima se taj nain razmiljanja inio prilino udnim. to se tie australskih Aboridina - koji jo uvijek prakticiraju vrijeme sanjanja i svjesni su - oni znaju da nema odvojenosti. Osjeaju sjedinjenost sa zvijezdama, drugim narodima, svjetovima i jednih s drugima. Onoliko koliko ivimo na odvojeni nain toliko patimo. A onoliko koliko ivimo u jedinstvu sa samima sobom i svime to postoji, toliko smo osloboeni patnje.

54

Dakle, to je jedna kljuna tema koja se, kako vidim, stalno ponavlja. To je doivljaj univerzalnog jedinstva, ukorijenjen u iskustvu nelokalnog, kozmikog uma. Svjetski mir nee biti dovoljan: dolo je vrijeme za univerzalni mir. Nema drugog izbora. Nema budunosti za ljude bez univerzalnog mira. To je vrijeme u kojem ivimo i to je izazov ere koja dolazi. Sami sebe moramo spoznati kao univerzalna, svjesna bia, i na tom temelju se moe uspostaviti univerzalni mir. Isprva emo ga moda samo intelektualno preispitivati, meutim on mora postati iskustven. ivimo u vremenu kada bi univerzalno obrazovanje i univerzalna sposobnost itanja svakom stanovniku Planeta trebala uiniti dostupnom golemu koliinu znanja. Oni koji bi htjeli kontrolirati pristup znanju i davati ga na kapaljku jednostavno trebaju odstupiti i drati se postrani. Budimo iskreni. Neko je tek jedan od tisuu ljudi na Zemlji znao itati. Pisari su bili sveenici i oni su puku ponavljali i itali to pie u duhovnim uenjima. Ali, u dobu univerzalno dostupnog obrazovanja, kada veina ljudi zna itati, to vie nije potrebno. Dakle, itajte, a zatim se okupite u vlastitoj duhovnoj zajednici i zajedno raspravljajte o tome. Ali ne trebate pomazati nekoga da bude guru ili sveenik. To bi, u stvari, bilo pogubno za va duhovni razvoj. Nije vano je li to neki new age guru ili su to ljudi koji hodaju uokolo u haljama i tvrde za sebe da su veza izmeu vas i Bojeg oprosta. Po meni, sve to je tetan ostatak iz vremena koje je prolo. Ne tvrdim da su svi koji prenose znanje i pouavaju takve stvari prevaranti. Tvrdim da su ljudi koji se izdaju za vrhovne arbitre za duhovno znanje - za posebne sveenike, ako elite - zastranili. To vrijeme je svreno. Ve barem sto do sto i pedeset godina smo u vremenu u kojem nitko na Zemlji ne treba sveenika, rabina, mulu ili gurua, osim kao onoga tko e mu pomoi pri uenju. Ljudi e u konanici spoznati istinu, meutim injenica je da je duhovna infantilizacija masa duboko ukorijenjena institucija. Pod duhovnom infantilizacijom masa mislim na situaciju gdje mo i pristup prosvjetljenju ili duhovnom znanju prolaze kroz filtre, odnosno kontrolne toke. A svi ostali se ponaaju kao djeca i pasivno ga primaju. To je oblik nauenog ponaanja, pa se morate oduiti od takvog ponaanja. To je duhovna ovisnost. Slaem se, ljudi koji ele dijeliti i pouavati duhovne informacije i prenositi ih s generacije na generaciju imaju svoju ulogu. Meutim, ja govorim o hijerarhiji, uzurpiranju moi, drami kontrole i mentalnom sklopu duhovne ovisnosti. Naalost, ta duhovna zavisnost je vrlo, vrlo snana u smislu da su umovi ljudi indoktrinirani
55

na nain dan ne mogu nauiti i iskusiti istinu samostalno, nego da mora postojati netko tko e ih putem usmjeravati korak po korak. Jedna od pozitivnih stvari u ranim godinama mog ivota bila je spoznaja da pojedinac moe dokuiti te istine i doivjeti prosvjetljenje s malo formalnog obrazovanja i bez neke posebne osobe koja e ga upuivati. Ogranienoj vjerskoj ortodoksiji ravna je, ili je ak nadmauje, ogra niena ortodoksija znanstvenika koji su u naem drutvu posta li novi visoki sveenici. Upamtite: znanstvenici su prvo ljudi, a tek onda znanstvenici. Dakle, imaju sve ljudske mane i slabosti. Samo zato to profesor s Harvarda ima doktorat, to ne znai da on ili ona nisu podloni jednakim zabludama, u smislu samohvale i egoizma, kao i neki sveenik. I oni takoer - umjesto da trae istinu - mogu postati fanatini i dogmatini unutar sustava vjerovanja u koji su indoktrinirani. Do veine problema s kojima se suoavamo u dananjem svijetu - bilo da su duhovni i vjerski ili znanstveni, politiki i ekonomski - dolazi zato to se ljudi slijepo dre odreenih pogleda koji nemaju veze s istinom nego s njihovim vlastitim sustavom vjerovanja i vezanou za neto to je zastarjelo, a ega se oni ne mogu odrei. To svakako vrijedi i za znanstvenike. Brojni su primjeri gdje je mainstream znanstvena zajednica odbacila golema otkria jer se nisu uklapala u njezin sustav vjerovanja. Zato ljudima govorim: ovjek treba imati vrlo malo uvjerenja, ali obilje vjere. Moete imati bezgraninu vjeru, ali konkretna vjerovanja koja gajite trebaju biti na minimumu. U suprotnom, ljudi upadaju u klopku indoktrinacijskih dogmi, bilo vjerskih, bilo znanstvenih. Zatim postanu ovinistiki i egoistiki vezani za njih. A im se to dogodi, ovjek je prestao traiti istinu. Potrebna nam je istinski ponizna, univerzalna duhovnost. Moramo eljeti pronai istinu. Ako sljedea vrata koja otvorimo osporavaju neka naa otprije prihvaena uvjerenja i vjerovanja, neka bude tako. To je jedan od razloga zbog kojih je, bilo da ste lijenik ili znanstvenik ili netko tko se bavi duhovnim radom ili ekonomist, mentalni sklop koji je vezan za neku ideju nasuprot onoga koji je jasno usredotoen na elju za spoznajom istine smetnja u pronalaenju istine. Osobno sam vrlo zahvalan da sam, prije nego to sam se poeo baviti medicinom, prouavao meditaciju, zdravlje i prehranu tako da sam u medicinu uao sa irom paradigmom. Iz medicinskog i znanstvenog podruja mogao sam uzeti ono to je dobro, a da me to ne indoktrinira.

56

To metasistemsko hvatanje u klopku dogaa se u svakoj profesiji i na svakom polju. Dogaa se iz razloga to ljudi trenutno stanje znanja brkaju s konanim stanjem znanja. A konano stanje znanja ne posjeduje nitko osim Boanskog bia. Meutim, zato to znaju ono to znaju, misle da znaju sve. A prava je istina da veinu onoga to je potrebno spoznati (nauiti) jo nitko nije spoznao. Stoga smatram da je jedini nain da se izbjegnu zamke visokih sveenika iz znanstvenih i vjerskih krugova imati dovoljno istinske predanosti u otkrivanju istine i spremnosti da se mijenjaju vlastite trenutne procjene. Na taj nain vrlo malo toga postaje nepromjenjivo i apsolutno. I sve je relativno. Jer to je priroda svijeta u kojem ivimo. To je relativni svijet. Vrlo je malo stvari koje trebaju biti nepromjenjive i apsolutne. Prouite li sredinja uenja svih duhovnih tradicija na Zemlji, vidjet ete da se sva slau u sljedeem: postojanje Boga; kvalitete opratanja i ljubavi; druge velike duhovne teme. Sva ta uenja su univerzalna. Razlikuju se dodue u ovom ili onom socijalnom uenju, ovoj ili onoj kulturolokoj uvjetovanosti, to su, u biti, sporedne stvari, mijenjaju se sa svakom duhovnom tradicijom i nisu od presudne vanosti. Znate, moete biti vrlo ortodoksni na nekim podrujima, i to je u redu ako vama tako odgovara. Ali nemojte misliti da je to poetak i kraj cjelokupnog znanja duhovnih tradicija. Nije. Vrlo je malo toga to treba biti u kategoriji trajnih, nedvojbenih istina. Veina svega drugog treba biti u stanju procjene i evolucije. Meutim, nisu nas poduili da to inimo. Na obrazovni sustav, bilo vjerski ili znanstveni, oblikovan je tako da stvara krutost te, na taj nain, izaziva fanatizam. Tada postaje feud koji oni to pro fitiraju iz strukture vjerovanja koju promie ele zatititi po svaku cijenu. Zasigurno to vrijedi za znanost u kojoj postoje ljudi koji e bez obzira na to koliko dokaza postavite pred njih rei: To ne moe biti istina. Znanstveni savjetnik naeg Projekta dr. Loder ima kolegu na sveuilitu New Hampshire koji je rekao da ga ne bi bilo briga ni da mu date neki od tih strojeva za proizvodnju nove energije, te da ga on vlastoruno testira i dokae da funkcionira: svejedno ne bi vjerovao jer to jednostavno nije mogue! Dakle, to postaju fanatini sustavi vjerovanja koji su jednako toliko tragini kao i fanatini sustavi vjerovanja kojima su privreni odreeni vjerski ekstremisti. I sve to, na kraju krajeva, drutvu donosi tetu. Jedna od stvari koje elim s vama podijeliti je neto to se dogodilo na MIUu (Maharishijevo meunarodno sveuilite; op prev.) gdje sam bio na obuci za instruktora meditacije. Tamo sam eksperimentirao s primjenama viih stanja svijesti. Jednog dana kasno naveer sjedio sam i meditirao te u svom unutarnjem
57

oku ugledao jednu djevojku iz svoje skupine i pozvao je da doe u moju sobu. Trebali smo razgovarati o duhovnim temama i zatim zajedno meditirati. Iznenada sam je ugledao u svom unutranjem oku. Bio sam u dubokoj, tihoj meditaciji i vidio sam je kako izlazi iz svoje sobe, zatim iz zgrade, obilazi oko kampusa, penje se uz stepenice i zatim, kuc, kuc, pokucala je na moja vrata. To me prilino prestrailo jer je bilo gotovo kao san, osim to sam doista to vidio kao da je preda mnom. Otvorio sam vrata i rekao: O, to doista jesi ti. Odvratila je: Zar si me oekivao? Pa, vidio sam te kako dolazi. - odgovorio sam. I bilo je jednostavno kristalno jasno. Izmeu esnaeste i dvadesete godine ivota takve sam stvari doivljavao svakodnevno, ako ne nekoliko puta dnevno, a ponekad i neprekidno. Takoer, iskoristio sam tu sposobnost da utemeljim CSETI i Projekt razotkrivanje te da identificiram mnoge obavjetajne izvore i svjedoke s kojima raspolaemo. Neki od njih pronau mene, no i ja pronalazim njih ili ih privueni k sebi. O tome e biti govora kasnije. Postat e izrazito neobino. Upamtite, u nama je sadran cijeli svemir, mi posjedujemo ogromne moi, svako ljudsko bie ne samo ja, i ne samo vi; svi mi. Jednaki smo, i kada je potrebno moemo zazvati tu Viu mo da uinimo ono je potrebno kako bismo postigli neto udesno. Dakle, ako ste spremni na krajnju rtvu i osim toga posjedujete to znanje, tada postajete, kako ja to nazivam, duhovni ratnik: netko tko je spreman uiniti ono to je potrebno, bez obzira na to kakvi su rizici. Tada postojite izvan utjecaja straha. Mislim da su me te rane godine pripremile za ono to sam kasnije trebao uiniti kao dio svoje ivotne svrhe. Nakon to sam imao iskustvo na rubu smrti kada mi je reeno: Moe ii s nama ili se vratiti u svoje tijelo na Zemlji i kada mi je reeno da Duh eli da se vratim na Zemlju, uvijek sam osjeao da me eka zadatak koji trebam obaviti. Mogao sam odluiti da se ne vratim na Zemlju i ostanem u zajednikom stanju svjesnosti s tim vrlo visokim boanskim biima. Odluio sam pokoriti se njihovoj volji, premda nije da sam bio previe sretan s tim izborom. Rekao sam vam u poetku da sam bio prilino deprimiran - s obzirom na djetinjstvo kakvo sam imao, i zato to sam bio vrlo bolestan doista nisam bio zainteresiran za povratak. Meutim pristao sam. Do preobrazbe dolazi iskljuivo posredstvom slobodne volje ljudi. A to znai - nas. Dakle, oigledno, izmeu 1980. i 1990. godine bio sam svjestan tih stvari ali budui da sam se nedavno bio oenio, u roku od osam godina dobio etvero djece, i budui da sam postajao doktor medicine, odraivao specijalistiki
58

sta i kasnije zapoinjao svoju lijeniku praksu, bio sam prezauzet. Pa ipak nisam zaboravio te pouke. Znao sam da je vrijeme da zasnujem obitelj i zaponem karijeru te razvijem sposobnosti za nastavak ovog rada.

59

Osmo poglavlje

POTPUNA PREOBRAZBA Ne smijemo samo pasivno stajati po strani i doputati da razulareni kleptokrati tiraniziraju i kanibaliziraju itavu Zemlju, ubijajui milijune ljudi. U razgovoru s osobom iz Specijalnih postrojbi u Fort Hu-achuci, stoeru vojne obavjetajne slube u Arizoni, upitao sam: U kojem trenutku je bilo primjereno svim potrebnim sredstvima obuzdati Hitlera i njegov ui krug? Moje miljenje: to prije to bolje. Meu nama ima fanatika slinih bijesnim psima. Neki od njih moda nikad nee biti otvoreni za razum ili duhovno prosvjetljenje. Da li da u tom sluaju kaemo: Pa, tu se nita ne da uiniti.? Pravo na samoobranu univerzalno je pravo. Oito, to je situacija u kojoj nisam pacifist. Vjerujem u mir i vjerujem u koritenje viih duhovnih vrlina, meutim u konanici postoji trenutak kada treba intervenirati i nevine ljude zatititi od nekoga tko je zaista lud i van kontrole. U jednu ruku, ivimo u drutvu sa zamjetnom komponentom kolektivnog ludila. To je drutvo koje je poludjelo. Postoje takoer neke stvari koje se trebaju dogoditi, koje zahtijevaju disciplinu i odluno djelovanje. Ali ne treba se prepustiti osveti ili ljutnji. To je potrebno uiniti iz pravih razloga, jednako kao kada disciplinirate dijete. Tada to ne radite iz osvete i ljutnje nego zato da biste ga duhovno izgradili i pouili za budunost. U odgoju svoje djece imali smo visoka oekivanja i vrstu disciplinu. Nismo bili popusdjivi. Djeca su ponekad smatrala da smo prestrogi, meutim kako su odrastali bili su jako zahvalni to smo ih odgojili u duhu ljudskih vrijednosti te im usadili disciplinu i ljubav. Govorim vam o vlastitoj obiteljskoj filozofiji kako bih pokazao da isto vrijedi i u drutvu. ovjek moe biti pun ljubavi, ali treba uoiti situaciju gdje je potrebno intervenirati i biti discipliniran, a ne uputati se u pogreno ponaanje ili okretati glavu na drugu stranu dok pobjenjeli psi napadaju miroljubivo stado ovaca. To zahtijeva mudrost. ivimo u svijetu u kojem se ljudi polariziraju bilo oko nepraktine new age duhovnosti i pacifizma ili oko tradicionalnog mentalnog sklopa 'mi protiv njih, pobijmo sve koje ne razumijemo'. Nita od navedenog nee

60

nas povesti pravim putem. Moramo biti svjesni vremena u kojem ivimo. A vrijeme u kojem ivimo nije vrijeme savrenog svijeta - ne jo. Postojao je ciklus od etiristo tisua godina koji je doslovno poeo s Adamom, avatarom toga ciklusa. Taj je ciklus zavrio negdje izmeu sredine i kraja devetnaestog stoljea. Tada je zapoeo ciklus od petsto tisua godina ije znaajke su univerzalni mir, jedinstvo ljudskog i univerzalnog ivota i, naposljetku, uspostavljanje istinski prosvijetljene civilizacije na Zemlji. To e biti vrijeme neprekinutog razdoblja mira koji e isprva biti politiki mir, vrijeme u kojem nee vie biti velikih ratova i sukoba na Zemlji. Meutim, iz toga e kasnije nastati razdoblje velikog mira, mira prosvjetljenja u kojem e cijela Zemlja i svatko na njoj rasti u duhovnom jedinstvu. Zemlja e postati jedan od izvanrednih centara prosvjetljenja i kao takva poznata irom svemira. Dakle, ma koliko se stvari sada ine loe, nee na tome ostati! I nee jo dugo biti ovako. Taj prijelaz u novo vrijeme, novu eru, odvija se ve oko sto i pedeset godina. Meutim, unutar itavog ciklusa od petsto tisua godina, nalazimo se tek na poetku poetka. A kada se jedan ciklus zatvara a drugi otvara, nastupa vrijeme najveeg kaosa. Stoga se trenutno nalazimo u najkaotinijem razdoblju u poznatoj pisanoj povijesti. Ali ono e uskoro ustupiti mjesto drugaijoj stvarnosti na Zemlji. Znanje i duhovna snaga potrebni za svjetski mir bili su dostupni ve kroz ljude koji su ivjeli na Zemlji prije sto godina. Postojala su sredstva komunikacije, postojali su Boja volja i Boji plan. Ljudi su odabrali ne djelovati. Mir nije ostvaren jer smo ga propustili stvoriti. Dakle, to je naa odluka. A sada proivljavamo posljedice te odluke. To je naa odluka upravo sada, u ovom trenutku. Svi mi donosimo odluke, kolektivno i individualno. I agregat djelovanja te slobodne volje dao nam je svijet kakav danas vidimo. Izmeu sredine i kraja devetnaestog stoljea, po mom miljenju, dogodilo se to da se pojavio kozmiki avatar i potom otiao. Odnosno, pojavio se over-soul avatar' za sljedeih pola milijuna godina, duhovno stvorio novi svijet i zatim nestao. Stvorene su informacije, znanje, a unutar najfinije domene kreacije sredstva koja e omoguiti to novo vrijeme. Sve je to sada ovdje: pogledajte i vidjet ete! Mi kao ljudi moramo to vidjeti, spoznati i izraziti. Sada smo mi ti koji trebaju ponijeti ostatak vode. Oceani su tu, ali vodu jo uvijek treba dopremiti tamo gdje je potrebna, a mi smo ti koji je trebamo nositi. U stvari, ovo je predivno vrijeme. Prilino sam uvjeren da ljudi ne shvaaju u kakvom vremenu ivimo. ekaju da se dogodi ono to se ve dogodilo. U Bibliji se spominje lopov u noi duhovno stvaranje novoga svijeta i pojava toga
61

znanja - poput lopova, nitko nee znati da je tu sve dok ne nestane. To je doista istina. Dakle, elim rei da je velik dio tih dogaaja oko sto do sto pedeset godina iza nas. A veina vjerskih, politikih i drugih voa gledaju prema natrag. Oekuju da se dogodi neto to se ve dogodilo. Znai, Zemlja i svi na njoj na neki su nain u stanju zaostalosti, i to uglavnom iz neznanja. I stoga je jedini nain da popravimo zaostalost dijeliti znanje. Kao to sam ranije rekao, jedan od problema je da dobri ljudi imaju ozbiljan nedostatak - dobri su. A budui da su dobri ljudi dobri, razjareni vukovi i bijesni psi mogu ih rastrgati. ivimo, dakle, u vremenu kada se odreena koliina trezvene duhovnosti i pravog znanja moraju udruiti s istinskom hrabrou. Na alost, ivimo u vremenu u kojem je duhovnost izjednaena s pasivnou. To je vrlo opasna pojava jer se radi o propagandi, odnosno indoktrinaciji osmiljenoj da stvori ljude koji su duhovno orijentirani i vrlo dobri, ali vrlo pasivni i nedjelotvorni. A u toj pasivnosti fanatici mogu doi do punog zamaha. Ljudi poput Gandhija i Martina Luthera Kinga bili su ljudi s manama kao i svi mi, ali su bili duhovno usmjereni, imali su hrabrost uvjerenja - i djelovali su. Prijetilo im se, izvrgavali su se opasnosti i na kraju su ubijeni. Na gotovo svakom predavanju koje odrim pitaju me: Zar se ne bojite? Odgovaram im: Pa, gledajte. Morate shvatiti da mi je kao lijeniku hitne slube kroz ruke prolo ne znam ni sam koliko ljudi ubijenih zbog piva od pedeset centi. Dola su dva srednjokolca u stanju koje nazivamo ifra plavo2, mrtvi po dolasku, koje smo pokuali spasiti. To se dogodilo jer je jedan od njih djevojku onog drugoga potapao po stranjici pa su izvukli noeve i jedan drugoga iskasapili. Vidio sam ljude kako umiru zbog tako trivijalnih stvari da biste u stvari bili kukavica da razumijete vanost ovoga, a niste spremni prihvatiti izazov i nositi se sa svime to on nosi. Pojedincima ukljuenim u te projekte to sam rekao bez zadrke: elite me ubiti? Samo izvolite. Svakako sam svoje vrijeme ovdje dobio na dar. Kako ja na to gledam, sve nakon sedamnaeste godine, kada sam bio kliniki mrtav, poklonjeno mi je.
Avatar koji je naddua (eng. Over=nad i sou=dua), u smislu naddue kao kolektivne nedjeljive due u koju su ukljuene sve pojedinane due ili identiteti; potjee od sanskrtskerijei Paramatman (vrhovna dua); op. prev. 2 eng. code blue, oznaava stanje pacijenta koji je prestao disati i ije srce je prestalo kucati; op. prev.
62
1

Svijet treba ljude koji razumiju to je zadatak i spremni su raditi dok ga ne ostvare. Vrijeme u kojem sada ivimo u stvari je kunja za ljude da steknu tu ravnoteu - to je neka vrsta yina i yanga, muko-enskog atributa. Moramo spojiti duhovno i puno ljubavi s aktivnim, prodornim i discipliniranim. Promjena zahtijeva da ujedinimo te kvalitete. One su poput dva krila ptice. Dok god je jedno oteeno, ptica nikad nee letjeti ravno i nikad nee ostati u zraku. Pritom se ne misli samo na mukarce i ene i temeljnu jednakost, ve i na atribute koje moramo izraziti u svom ivotu da bismo pokazali tu vrstu harmonije. ivimo u svijetu u kojem se ene generalno ui da ne budu prodorne i aktivne, dok se mukarce ne ui da budu duhovni i puni ljubavi. To je iskrivljavanje ljudske prirode. Nema nikakve veze s mukim ili enskim. Jedan odnosno drugi spol moe dodue biti dominantniji na nekom od tih polja, meutim cilj je da ih dovedemo u sklad. Moramo transcendirati dualnost ovoga ili onoga. U ivotu moramo primijeniti obje kvalitete, obje vrste atributa. Ne uinimo li to, neemo biti uspjeni u uspostavljanju takve civilizacije koja e biti trajna. Da smo to inili sto godina, nemam nikakvih dvojbi da bismo ve sada imali miroljubivu svjetsku civilizaciju. Siguran sam da bismo do sredine dvadesetog stoljea imali elektrogravitacijski prijevoz izmeu gradova; imali bismo slobodnu energiju i iste oblike energije na Zemlji; imali bismo sve te stvari. Ljudi se smiju i kau: Ma daj, to je poput Jetsona3. Pa, u stvari, neki od tih crtanih filmova i znanstveno-fantastinih pria zasnovane su na vrlo dobro poznatim injenicama i prototipovima tehnologija koji su letjeli uokolo pedesetih i ezdesetih godina. Stvar je u tome da nismo ni kolektivno ni individualno putem djelovanja slobodne volje upotrijebili svoju mo i znanje koje ide s njom da bismo stvorili taj novi svijet. im to uinimo, imat emo ga. A sve dok to ne uinimo, on se nee dogoditi. Zato potiem ljude da ne promatraju to kao neki vizionarski, futuristiki pothvat nego kao nadoknaivanje proputenog. Moemo govoriti o pravoj budunosti jer uspostavljanje miroljubive civilizacije koju e pokretati nekodljive tehnologije neto je to se u stvari moglo postii prije vie desetljea. Radi se o totalnoj preobrazbi naina na koji ljudi ive na Zemlji i promatraju svemir.

Ameriki crtani film slian Kremenku iKamenku ('The Flintstones'), samo to se radnja odvi ja u budunosti, u futuristikoj utopiji s raznim udesnim izumima; op. prev.

63

Deveto poglavlje

NEKONVENCIONALNO PRIMANJE INFORMACIJA Moja ljubav prema viim stanjima svijesti te istraivanje primjene takvog znanja nastavili su se i za moje medicinske karijere. Razgovarao sam s mnogim lijenicima i drugim ljudima koji rade vrlo stresne poslove. A vjerujte mi, odjel hitne slube u koji neprestano pristiu novi pacijenti vrlo je stresno mjesto. Ako si dopustimo da budemo otvoreni za njih i integrirani s njima, sva ta iskustva u naim ivotima, ukljuujui i iskustva s viim stanjima svijesti, mogu imati svoju primjenu. Jednog dana oko tri sata ujutro bio sam u dnevnom boravku za medicinsko osoblje. Leao sam i malo se oputao. Nakon nekoliko sati neprekidnog dotoka pacijenata u tom trenutku u hitnoj slubi nije bilo nikoga. Dok sam leao tamo, u unutranjem oku pojavila mi se vrlo jasna slika ene koja dolazi s kongestivnim zastojem srca i umire. Vidio sam to tako jasno da sam se ustao, navukao radnu odjeu i cipele te iziao na odjel. Sestre su me upitale: to radite ovdje?. Odgovorio sam: Oekujem dolazak pacijentice starije ene s kongestivnim zastojem srca. Odvratile su: Ali nije bilo poziva. Otprilike dvije sekunde kasnije preko radijske veze primili smo poziv mobilnog tima hitne pomoi: Dolazimo sa enom s kongestivnim zastojem srca, oteanim disa njem... Takva intuitivna iskustva esto su mi se dogaala u hitnoj slubi, meutim nije bilo zgodno govoriti o tome budui da nae drutvo eli da duhovnost i slina iskustva drimo podalje od svojih karijera, obitelji i politike, kao i od svega. Jednom drugom zgodom u sezoni gripe doao nam je dvadesetestogodinji mladi koji je mislio da ima gripu. Sestra ga je obradila i smjestila u bolniku sobu. Bili smo vrlo zauzeti: imali smo etrnaest trauma u sobama za pregled i jednog lijenika! Uao sam u sobu i pogledao tog mladia. Imao je groznicu s drhtavicom, muninu, bolove u tijelu, glavobolju i sve ostale simptome koji idu uz gripu. Veina lijenika bi ga, kao to je uobiajeno, pregledala, napravila nekoliko pretraga, prepisala Amantadine za gripu i poslala kui. Pogledao sam tog ovjeka i na neki tajanstven nain osjetio da ima tumor na mozgu. Nije imao nikakvih neurolokih pokazatelja kao to su paraliza, ukoenost, kap i tako dalje. Meutim,

64

imao sam snagu uvjerenja te sam se okrenuo sestri i rekao: elim hitni CT glave. Pogledala me je kao da sam lud i rekla: Dr. Greer, on ima samo gripu! A ja sam odvratio: Samo uini to. Hvala bogu da nisam trebao ii preko HMO-a (amerika organizacija za zdravstveno osiguranje; op.prev.) ili nekog tvrdokornog birokrata, jer da sam morao, taj ovjek bi danas bio mrtav. (Poruka politiarima i pohlepnim financijaima koji unitavaju nae zdravstvene sustave: medicina nije samo znanost nego i umjetnost.) Dakle, na temelju tog intuitivnog znanja naloio sam da se napravi CAT snimka. Objektivno gledajui, taj ovjek doista nije zadovoljavao kriterije za tomografsko snimanje, meutim ja sam rekao: Tko god da je na stolu, maknite ga; oslobodite skener, elim ovoga ovjeka u njemu, smjesta. I tako je pacijent otiao na tomografiju; radiolog me je smjesta nazvao: Dr. Greer, ovaj ovjek ima masivni astrocitom veliki modani tumor koji je pritiskao modano deblo! Dakle, evo to se dogaalo: svi njegovi simptomi bili su posljedica toga to je modano deblo bilo gurano kroz otvor na bazi lubanje, foramen magnum, pa je vrilo pritisak na podruje koje upravlja regulacijom tjelesne temperature, muninom i tako dalje. Zato je imao sve te simptome groznice, drhtavice i munine, meutim sve je to bilo zbog tog tumora i njegovog neobinog oitovanja. Oblik tumora bio je takav da nije utjecao na nijednu osjetilnu ili motoriku funkciju. Vrlo netipina situacija. Stanje je bilo krajnje ozbiljno jer bi s rastom takvog pritiska u mozgu naposljetku dolo do hernije modanog debla, odsijecanja centara za disanje i srca, i ovjek bi iznenada umro. Odmah sam ga uputio na neuroloku operaciju radi hitnog smanjivanja pritiska. U stvari, helikopterom smo ga morali prevesti u drugu bolnicu. Dr. Greer, to vas je navelo na pomisao da taj pacijent ima modani tumor? Ja nikad ne bih posumnjao na to s obzirom na njegove simptome! Ne bih ak napravio ni CT snimanje. - rekao mi je neurokirurg. Ah, jednostavno sam imao predosjeaj... - odgovorio sam. Radilo se, u stvari, o vrsti osjeta popularno zvanog gledanje na daljinu. Bila je to intuitivna spoznaja jer kompleks prisutnih simptoma bi me, u najmanju ruku, naveo da lako dijagnosticiram gripu i pacijent bi bio, kako mi to kaemo, obraen i najuren. Meutim, da nisam slijedio svoje unutarnje znanje za manje od dvanaest sati on bi bio mrtav. Kako se ispostavilo, otiao je na operaciju mozga i operacija je bila uspjena.

65

Dakle, takvu vrstu sposobnosti i znanja doista moemo unijeti u svoje karijere, ak i ako to ne bismo smjeli, posebno oni meu nama koji se bave egzaktnim znanostima. U znanosti i medicini na takve se stvari gleda s velikim podozrenjem. Unato tomu, otkrio sam da ima mnogo lijenika koji su imali slina iskustva ali ih ne ele javno iznositi zbog straha da ne budu ismijani. Jednom drugom prilikom imali smo dvije ifre plavo odjednom. Bio sam jedini lijenik na odjelu, a imao sam dvoje ljudi kojima je doslovno stalo srce. Prvi kojim sam se bavio dugo je bio u sranom arestu. Zatim je doao drugi. Prvi pacijent imao je srani ritam koji je fatalan ako potraje. Upotrijebili smo sve to smo imali na raspolaganju: kardioverziju (isporuivanje udara istosmjerne el. struje na prsa; op. prev.), sve lijekove, sve. Ne elim ulaziti u zamorne tehnike po jedinosti. injenica je da nije djelovalo. Na kraju smo bili blizu toga da proglasimo smrt i okonamo lijeenje, no ja sam osjetio da bi se ta osoba mogla vratiti u normalni srani ritam. I tako sam usredotoio svoju svjesnost na pacijentovo srce, vizualizirao provodni sustav srca i zazvao viu mo Boju mo te mentalno vizualizirao i zamislio da se pacijentovo srce vraa u normalni ritam. I vratilo se, tog istog trenutka! Moe biti da se radilo o sluajnosti. Skeptici bi rekli: To su poele djelovati ove druge stvari! Ali ja ne mislim tako. Bilo je vrlo konkretno. No bilo je iz nude, doslovno pitanje ivota ili smrti. Dakle, kada to morate uiniti i zazovete boansku mo u svemiru i kada je to hitno, iskreno i istog srca ~ gotovo sve je mogue! Kada to morate uiniti, iznenada i pronaete sposobnost da to uinite, okretanjem prema unutarnjoj Bojoj moi. Tijekom medicinske karijere dogodilo mi se mnogo takvih stvari, a dogaaju mi se i dalje. Prije nekoliko godina prolazio sam blizu grada Helene u Montani. To je bilo prije nego to smo se preselili ovdje u Virginiju, u trenutku kada sam elio sam preseliti svoju obitelj iz Sjeverne Karoline, meutim nisam bio siguran kamo. I tako sam se vozio po Montani istraujui ovo podruje. Odjednom sam se naao kako vozim usred bijela dana i ugledao ono to ja zovem slika u slici. To je kao da imate dva televizijska ekrana jedan unutar drugog. Dok sam se vozio cestom u unutranjem oku vidio sam jedno raskrije, usred bijela dana, na kojem se bila dogodila teka prometna nesrea u kojoj sam znao da e biti smrtno stradalih. Nije bilo nejasno. Rekao sam samomu sebi: To e se dogoditi, samo to nisam naletio na to. I tako sam poeo traiti po automobilu bilo to to bi mi moglo posluiti kao neki medicinski instrument ak i slamicu ako mi zatreba da napravim dini put, bilo to. Otprilike sat vremena kasnije nalazio sam se na raskriju na istonoj strani Nacionalnog parka Glacier, usred niega. To je bilo jedno od onih opasnih
66

cestovnih raskrija na kojima je znak 'stop' na prometnoj cesti, meutim netko jednostavno nije zaustavio vozilo. Veliki SUV uao je u raskrije i frontalno udario u boni dio rent-a-car Ford Taurusa u kojem se nalazio brani par iz Njemake. Kada sam stigao do tamo suprunici u Taurusu, stariji ljudi, bili su na mjestu mrtvi oboje. Ljudi u SUV-u bili su vrlo teko ozlijeeni i prikljeteni pod kontrolnom ploom. Tako sam se usredotoio na preivjele u SUV-u. Napokon je stigao lokalni tim hitne pomoi i svi smo radili na tome da ih stabiliziramo. Dok sam se tim bavio, pogledao sam prema gore i ugledao planinu koju sam vidio u snu tjedan dana prije nego to sam otputovao u Montanu. Jedne veeri usnuo sam san s tom planinom koja me je podsjetila na oblik Brda iskuenja u Izraelu, pokraj Jerihona. Iznad planine jasno sam vidio treperavo svjetlo, poput duha. Iskustvo u snu bilo je vrlo duhovno, meutim nije bilo nikakve druge poruke ili slike pa sam pomislio: Ba udno. Nakon pruanja pomoi preivjelima povezao sam se s Bogom i izgovorio molitvu da preminuli mukarac i enu odu na najviu razinu duhovnosti i spoje se s Bogom. Dok sam se molio pogledao sam prema gore i vidio kako se tono u trenutku kada sam povezivao njihove due s Bogom iznad planine pojavilo prekrasno bijelo svjetlo. Tada mi je bilo jasno da je to bio razlog zbog kojeg sam otiao u Montanu: da budem tamo u tom trenutku u vremenu, ali onkraj vremena, jer bilo je i vjeno. To je bila svrha zbog koje sam se tamo naao, osim to sam pomogao sudionicima nesree koji su preivjeli. Pozvali smo helikopter koji je, meutim, mogao primiti samo jednog pacijenta pa sam morao odluiti tko e ii helikopterom. Onaj koji je morao ii zemaljskim prijevozom mogao je umrijeti. Molio sam se da donesem pravu odluku. Morate biti spremni slijediti svoju intuiciju i vodstvo koje dobijete i morate biti spremni djelovati. Tijekom itave medicinske karijere postupao sam tako bez obzira na situaciju. I preporuujem ljudima da prihvate tu odgovornost. To je prihvaanje vae moi i onda prihvaanje odgovornosti koja ide s tom moi. Od tada sam razgovarao s mnogim ljudima koji su bili piloti vojnih mlanjaka ili piloti velikih putnikih zrakoplova u kritinim situacijama u kojima su imali slina prekognitivna iskustva s prethodnim znanjem koja su im pomogla da izbjegnu tragediju. Mnogi ljudi imaju takva iskustva. to je posao kritiniji ili stresniji, to je vjerojatnije da bi se mogle pojaviti takve sposobnosti. Iako smatram da se one mogu primijeniti u gotovo svemu to radite. To moe biti nain ivota, ne samo neto usputno i povremeno. Razumijevanje duhovnosti i boanskosti ne treba biti
67

rezervirano samo za sat ili dva nedjeljom ili za neki sporadini prigodni dogaaj. To moe biti unutranje buenje koje je s nama stalno prizvano i primjenjivano stalno. Moe postojati ritual ili ceremonija koja ini neto za vas, meutim u stvarnosti je svjesna povezanost s bezgraninim boanskim stanjem neto to se moe njegovati i ivjeti i unijeti u sve to radimo u bilo kojem trenutku. To je disciplina i nain ivota u kojem smo uvijek povezani s Duhom i ivimo u tom stanju. Jednom je na hitni prijem dovezen neak jedne od naih medicin skih sestara jer ga je, dok se vozio na motociklu, frontalno udario kamionet. Bio je olujan, uasan dan. Stanje mu je bilo vrlo kritino, imao je istu ozljedu koja je ubila princezu Dijanu - puknue prsne aorte, to je esto fatalna ozljeda. Poeo sam raditi na njemu s izvrsnim sestrama koje smo imali i nekako sam osjetio da ima puknue aorte. Napravili smo rendgensku snimku prsnog koa. Snimka je bila vrlo nejasna, no osjeao sam da potvruje moju slutnju. Meutim, doao je glavni kirurg i rekao: Pa, ne bi bio iv i izgledao ovako da ima puknue aorte!. Usprotivio sam se: ovjee, ima puknue aorte. Kirurg me upitao: Kako znate? Odgovorio sam mu: Jednostavno sam siguran. I tako sam se raspravljao s tim kirurgom i borio se da ne ignorira tu ozljedu ili da ga ne lijei na nain koji bi ga trenutno ubio. Uspio sam ga odvesti torakalnom kirurgu i na CT snimanje prsa, i tada je potvreno. Meutim, da ga nismo vrlo oprezno lijeili u smislu hidratacije, krvnog pritiska i svega drugoga, mogli smo potpuno raznijeti aortu i pacijent bi umro. Takvi dogaaji su se u hitnoj slubi dogaali iz dana u dan. Volio bih odrati teaj integracije medicinske znanosti s intuitivnim znanjem. Da, nae sprave, tehnologije i znanosti su divne, ali umjetnost svjesnosti i intuicije takoer ima svoju ulogu. Radi se o ravnotei koju moramo ponovno uspostaviti u svim aspektima naih ivota. Jednog dana imat emo civilizaciju u kojoj e i ljudi koji rade na kljunim podrujima, bez obzira na to koliko se znanost moda ini materijalnom, priznavati da via stanja svijesti imaju vanu ulogu. Kada sam usred neega ozbiljnog naem se da funkcioniram na nain da povezujem vie razina odjednom. Takve su situacije vrlo intelektualne i postoji mnogo konkretnih, znanstvenih podataka koje treba prizvati. Mnogo je fizikih, materijalnih stvari za uiniti i mnogo je menaderskih odluka koje treba donijeti. Dio toga je suosjeanje, meutim tu je i gorljiva, nepokolebljiva volja da se pomogne dotinoj osobi. Medicinske sestre znale su mi rei da bi, ako se ita dogodi nekom od
68

njihovih voljenih, eljele da ja budem lijenik koji e ih lijeiti. To se nije nuno javilo kao suosjeanje, nego sam jednostavno djelovao s te razine. Dragi boe, situacije u hitnoj slubi doista su intenzivne: ne sjedimo uokolo njiui kristalima ili brojei zrnca krunice! Da doe lijenik i ne zna to radi, u svom nastojanju da zatitim ivot ja bih ga fiziki udaljio i rekao: Van. Ubijate ovu osobu. Ja preuzimam. Dakle, jedan dio mene prilino je 'alfa-mujaki'. Bio sam svjestan i na tim drugim razinama. Vidite, nisam se iskljuio. Kada bih dobio intuitivnu sliku neke vrste ili jasan uvid u neto, ak i kada dolazi od neznanstvene intuicije, ne bih ga odbacio. Bio bih otvoren za mogunost da trebam postupiti u skladu s tim. To mi je davalo prednost u situacijama u kojima doista nisam mogao znati da trebam CT snimku zbog modanog tumora. Nisam mogao znati da moram tu osobu lijeiti kao da je imala puknue aorte jer to nije bilo ni tipino ni dovoljno jasno. Spoznao bih stvari ranije ili otkrio skrivene probleme zato to sam bio povezan s tim nelokalnim, sveprisutnim intuitivnim Duhom koji je u svima nama i u svim stvarima. Radi se o vrlo zanimljivoj i vrlo iznijansiranoj dinamici. Prije pokretanja CSETI-ja jednog poslijepodneva bio sam u svojoj spavaoj sobi i sjedio na rubu kreveta. Iznenada sam primio ono to ja zovem 'slika u slici': ne gubite svijest i ne prestanete vidjeti stvarni svijet nego osim njega vrlo jasno, sa svim pojedinostima, vidite i neki drugi prizor ili mjesto. U trenutno primljenom paketu informacija vidio sam Air Force One (slubeni zrakoplov amerikog predsjednika) kako slijee ili uzlijee u Kolumbiji, u Junoj Americi. Bio je pogoen raketom zemlja-zrak iz runog bacaa koju su ispalili odmetnuti elementi kolumbijske vojske na platnom spisku narkokartela. Htjeli su ubiti predsjednika za vrijeme posjeta Kolumbiji. Vidio sam zgradu, pistu za slijetanje. Vidio sam travu na polju. Vidio sam umu na rubu i tono odande je izletjela raketa. Bilo je katastroflno: predsjednik je bio ubijen. Boe, pitao sam, to bih uope trebao uiniti s ovom informacijom? Molio sam se za pomo. San me je jako optereivao. Nekoliko tjedana kasnije Emily i ja bili smo u Washingtonu na je dnom medicinskom skupu. Te sam noi usnuo jedan san. U snu sam bio s Barbarom Bush, ona je bila sva u crnini i izlazila je iz crne limuzine. Bili smo na pogrebu predsjednika Georga Busha. Pomislio sam: O, Boe, stvarno je mrtav. Ogromna teina svalila se na mene. Ovo je trebalo sprijeiti. Probudio sam se obliven hladnim znojem. Okrenuo sam se k Emily i ispriao joj svoju nonu moru.
69

Emily je moja najblia prijateljica, druica i srodna dua i govorim joj sve! Pitao sam je: to da radim? Da nazovem Bijelu kuu i to im ispriam? Pa, zato ne? - upitala je. Nastavili smo razgovarati o tome cijeli dan, a naveer smo uzeli telefonski imenik i potraili broj Bijele kue. Ispod njega stajao je broj tajne slube. Bili smo zapanjeni time da se doista nalazi u imeniku! Nazvao sam taj broj i rekao: Zovem se dr. Steven Greer i lijenik sam hitne slube. Ispriao sam se: Znam da e vam se ovo initi posve ludo, ali imao sam vrlo jasnu viziju pokuaja atentata na predsjednika. Izgledalo je vrlo ozbiljno. Prvi ovjek s kojim sam razgovarao je rekao: Gospodine, priekajte malo, prespojit u vas. I onda je nastala duga tiina; bio sam svjestan da me stavljaju u neku super-raunalnu bazu podataka. Zatim je moj poziv preuzeo ef sigurnosti predsjednika iz tajne slube u Bijeloj kui. Ponovno sam se poeo ispriavati, a on je rekao: Gospodine, mi ovakvu vrstu informacija shvaamo vrlo ozbiljno. Uvjeravao sam ga: Znate, nikad nisam uinio neto ovakvo. Nisam tip ovjeka koji die lane uzbune. Upoznao sam svoju suprugu u lucidnom snu; imam tu sposobnost vienja stvari koje e se dogoditi u budunosti. To mi se spontano dogaa kad god je potrebno. Bio je vrlo ozbiljan i pozoran. Rekao je: Samo mi sve ispriajte. I tako sam poeo opisivati: U mom snu predsjednik je iao u Kolumbiju; ili pri slijetanju ili pri uzlijetanju pogoen je Air Force One. Opisao sam mu sve: da je to bio posao iznutra te da su ljudi iz kolumbijskih obrambenih snaga bili ti koji su izdali sigurnosnu slubu i djelovali u ime ljudi koji vode narko-kartele. Agent tajne slube je upitao: to moramo uiniti da to izbjegnemo? Odgovorio sam: Pa, ne moete li nagovoriti predsjednika da otkae put, tada morate u posljednjem trenutku promijeniti mjesto slijetanja predsjednikog zrakoplova. Morate se pobrinuti da unutar dometa runog bacaa raketa nema nikoga tko je povezan s Kolumbijcima nego da to budu samo vai ljudi. I morate dobro proeljati podruje u tom radijusu. Rekao je: Uinit emo kako ste rekli. Nekoliko tjedana kasnije u Newsweeku sam proitao lanak u kojem je pisalo da je za pet milijuna dolara bilo narueno ubojstvo predsjednika Busha i da su trgovci orujem sa Srednjeg istoka, ukljuujui Izrael, prodali narko-kartelima u Kolumbiji rune bacae raketa! U tom lanku, koji je iziao POSLIJE moje vizije, stajalo je da su savjetnici molili predsjednika da otkae put. Ispostavilo se, dakako, da je otiao na put, no nije ubijen. Godinama kasnije jedan vrlo visok obavjetajni dunosnik - ujedno i agent tajne slube - rekao mi je da

70

je ono to sam ispriao bilo shvaeno ozbiljno te da su napravili sigurnosne promjene. Sumnjam da je predsjednik Bush ita znao o tome. Tom sam prilikom shvatio da u obavjetajnoj zajednici i u Tajnoj slubi u stvari ima vrlo pametnih i dobrih ljudi koji razumiju mo svijesti. Oito je da respektiraju tu vrstu sposobnosti. Ljudima govorim: Ne bojte se svojih uvjerenja, pouzdajte se u njih. Ponekad morate preuzeti rizik. Ja sam svakako riskirao kada sam na zvao Tajnu slubu i ispriao im ovu priu. Meutim, mislim da mi je ta epizoda izgradila i odreeni kredibilitet u tim obavjetajnim krugovima jer su vidjeli da su podaci koje sam im ispriao bili toni. U noi nakon poziva Tajnoj slubi imao sam jo jedan vrlo lucidan san. Ponovno sam bio s Barbarom Bush, ali ovaj put smo svi bili odjeveni u bijelo, jahali smo bijele konje, sve je bilo svijetlo i puno sree. Tada sam znao da e predsjednik biti siguran. Vjerujem da mnogi ljudi primaju informacije na nekonvencionalne naine ali se o tome jednostavno ne govori. Moramo stvoriti pozitivno ozraje za razgovor o tim stvarima. Moramo stvoriti pozitivno ozraje za uvoenje takvih rasprava bez straha od ismijavanja ili omalovaavanja od strane naih kolega. Moemo to uiniti snagom vlastitog primjera, provedbom rijei u djela.

71

Deseto poglavlje

TON UNIVERZUMA Godine 1990. - nakon odreenog vremena provedenog na specijalizaciji i u samoj medicinskoj praksi - dogodio mi se niz dogaaja koji su me iznenada vratili iskustvima s kraja 1970-ih. Ovo je pria o tome kako je osnovan Centar za istraivanje izvanzemaljske inteligencije (engl. CSETI - Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence). Za punog mjeseca u sijenju, veljai i oujku 1990. imao sam neka doista izuzetna iskustva koja su u meni nanovo probudila vezu od prije mnogo godina... Prvo se dogodilo u spavaoj sobi nae kue u Biltmore Forestu. Hodao sam po sobi i razodijevao se. Sasvim neoekivano projicirana mi je ili mi je dola sljedea, vrlo jasna misao: Ponovno se lati onoga to si prekinuo. Nije imala nimalo pejorativni ili optuujui prizvuk. Bila je jednostavno podsjetnik da nastavim neto to ve neko vrije me nisam radio. Bilo je vrijeme. Bila je vrlo odreena, gotovo kao kodni izraz koji otvara itav univerzum znanja. Teko je to rijeima objasniti. No znao sam to znai. Tono sam znao to znai. Stoga sam se odmah povezao s kozmikom svijesti, s itavim konceptom univerzalnog mira i s ekstraterestrikom prisutnou. I pomislio sam: Pa, pretpostavljam da je vrijeme.... Nadalje, poeo sam se pitati to mi je initi s takvim naputkom? Isprva sam samo razmiljao o tome. Ponovno sam poeo pratiti teme povezane s izvanzemaljcima. A onda mi je jednog dana netko ispriao o skupini koja se sastaje u Ashevillu i mnogo meditira, te da ele da doem na sastanak. I tako sam otiao. Tamo je bila jedna ena koja me nikad nije upoznala i nije znala nita o mojim iskustvima. Nakon to je nas tridesetak sjelo, pogledala me je ravno u oi i rekla: Vi ste u kontaktu s izvanzemaljskim biima iz drugih svjetova.. A ja, lijenik hitne slube u tom gradu, poeo sam traiti vrata! Rekla je: Morate se ponovno toga latiti.. Upotrijebila je gotovo iste rijei. To je bilo za punog mjeseca u veljai 1990. godine. Za punog mjeseca u oujku iste godine meditirao sam u svojoj spavaoj sobi. Sutradan sam se morao rano ustati i ii u bolnicu, meutim odluio

72

sam napraviti neto to nisam radio od 1977.: Protokol CE-5 (Protokol za bliski susret pete vrste; eng. Close Encounter-5; op. prev.). Izvrio sam protokol i pozvao izvanzemaljska bia da me posjete. Podsjetivi ih tko sam, pokazao sam im gdje se tono nalazim u Ashevillu u Sjevernoj Karolini. Pokazao sam im kuu, njezino veliko dvorite i toan smjetaj. To je bila trokatnica u engleskom stilu, povrine od oko 750 kvadratnih metara, smjetena meu predivnim golemim drveem. Pokazao sam izvanzemaljcima sve pojedinosti i otiao na spavanje. Kada sam se u gluho doba noi probudio, u dvoritu se nalazila prekrasna polumaterijalizirana letjelica: naao sam se kako svjesno lebdim u nju. Svi smo bili u kvazimaterijaliziranom astralnom stanju i dok smo se dizali i odlazili u svemir, osvrnuo sam se i vidio predivnu Zemlju kako polako, lebdei u beskraju, nestaje. Zatim smo proli kraj onoga to je, pretpostavljam, bio Mjesec. Nije bilo nikakvog znaka na kojem bi pisalo: Ovo je Mjesec. Dobrodoli na Mjesec, 39 stanovnika, ali meni je izgledao poput Mjeseca. Iznad njega je lebdjelo mnogo ogromnih brodova. Bili su ovalni, imali su potpornje koji su izlazili iz velike letjelice, a iznad i kod stranjeg djela glavnog broda imah su dva slino oblikovana ovalna diska. Samo su tiho lebdjeli du podruja Mjeseeve sumranice, odnosno izmeu osvijetljenog i neosvijetljenog dijela Mjeseca. Izmeu povrine Mjeseca i donjeg dijela tih letjelica prolazila je nevjerojatna koliina energije nalik elektrinim izbojima grimizno-ljubiaste plazme. Bili su doista ogromni, i dok smo ih mimoilazili jedan od izvanzemaljaca mi je rekao da ti brodovi vre pripreme za nadolazeih desetak godina. To se dogodilo 1990. godine, pa je oito da su vrili pripreme za neke velike dogaaje koji bi se trebali dogoditi otprilike u ovo vrijeme. Otili smo dalje u na Sunev sustav: iskustvo se preobrazilo na na in da je materijalni aspekt broda nestao. Bilo je poput 1973. kada sam imao osamnaest godina, kada je sve postalo prozirno te sam se naao u svemiru bez letjelice oko sebe a opet je nekako i dalje bila tamo. Bilo je vrlo viedimenzionalno, meutim u tom trenutku je prevladavajui osjet postala transcendentnost prostora/vremena. To je poput najsavrenijih optikih vlakana: zamislite da zidovi vae sobe potpuno nestanu, ali su ipak tamo i vi ste i dalje zatieni u kontroliranom okoliu. Tada sam uao u stanje meditativne svjesnosti i transcendirao u svijest jedinstva: bio sam bezgranino svjestan, cijeli svemir je bio svjestan i savreno usklaen kao jedno. Uavi u to stanje poeo sam gledati po Sunevom sustavu i vidio da je svaki planet okruen neizmjernom energijom i svjetlou. Prazan prostor je bio doslovce prepun svjetlosti i energije. Neposredno
73

sam vidio temeljnu energiju svemira: polje energije i svjetlosti iz kojeg cjelokupan materijalni svijet izvire iz beskrajnog uma iz Boga. Umjesto tame izmeu zvijezda i planeta tamo se nalazila ogromna energija i svjetlost, s vrstim planetima kao otocima energije u tom polju energije i moi. Zatim sam, gledajui svaki pojedini planet, izravno osjetio da svaki posjeduje svijest i da je svjestan, te da po sjeduje tono odreeni ton i osobnost. Svaka materijalizirana sfera imala je vrlo specifian ton; da sam skloniji glazbi mogao bih ga reproducirati. Sve su to bili isti i vrlo odreeni tonovi. Gledajui Merkur, vidio sam da je dosta androgin, ali ipak vie muki; Venera je definitivno bila enska. Jupiter je bio jednostavno fantastian. A Mars definitivno muki. Zemlja - definitivno enska. Promatrajui Zemlju osjetio sam kako iz nje emanira prekrasan ton. Upamtite, svaki planet ima svoj vlastiti ton - ni dva tona nisu ista. Neki su prilino visoki, a neki su vrlo duboki i baritonski, meutim svi su predivni. Dok sam promatrao Zemlju povezao sam se s njom kao svjesnim biem, a ona mi je prenijela bezgraninu i poraavajuu - koristim rije 'poraavajuu' jer godinama nisam tu priu mogao ispriati, a da se ne rasplaem ljubav. Bio je tu prisutan i osjeaj melankolije zbog onoga to joj se dogaalo, tete koja joj se nanosi i patnje ovjeanstva na njoj. Bilo je duboko i neizrecivo. Jedno od najosjeajnijih i najganutljivijih iskustava u mom ivotu. Zemlja mi je vrlo jasno govorila koliko je velika njezina ljubav prema djeci i da je njezina svrha biti maternicom ivota koji e postati prosvijetljen i rasti prema Boanskom. Meutim, ona je takoer strano patila zbog bezobzirnosti i sebinosti svoje djece. Dakle, bila je prisutna ta golema melankolija, tuga koja nadilazi moju sposobnost da je opiem rijeima. A opet, pred kraj nae komunikacije jasno mi je dala do znanja da ta patnja nee jo dugo potrajati. Zemlja mi je dala na znanje da e taj teret biti iznenada podignut. Sada sam ve bio u stanju tako duboke ljubavi i osjeaja da se moja srana akra potpuno otvorila i pojavila se ogromna ljubav i nebeska percepcija. Uslijed te nebeske percepcije vidio sam svjetlo svijeta i da su sve stvari proete ljubavlju, istom ljubavlju Boga. I, uavi u to stanje, uo sam sve udaljene svjetove, svaku zvijezdu i planet i cijeli univerzum kako pjevaju kao jedno poput milijarde tonova stopljenih u jedan isti ton univerzuma. Potom sam transcendirao u stanje koje ne mogu opisati. Stanje u kojem sam uo jedan jedini ton, savreno usklaen ton cjelokupnog univerzuma. To je bio prvobitni ton to emanira iz najranijeg izraza relativnosti, iz beskrajnog Bojeg tuna koji podrava univerzum. Bilo je to najljepe iskustvo mog ivota.

74

Kada sam transcendirao u to stanje postao sam jedno s njim i ostao sam unutar tog stanja Bia. Ne znam koliko dugo sam bio u tom stanju, ali znam da je ono posvuda oko nas. Glazba sfera je stvarnost, a unutar tona ovjek moe transcendirati u beskraj kozmikog bia. Prvobitni zvuk nije bio OM sam po sebi. Mislim da je OM ljudski pokuaj da reproducira to drevno iskustvo da percepcija zvuka prvobitne misli izvire iz bezgraninog Bia koje stvara itav univerzum. Govorimo li o preobraavajuem uinku koji je ovo iskustvo imalo na mene, ono je bilo na razini iskustva na rubu smrti od prije mnogo godina. Nakon boravka u tom stanju svijesti potpunog jedinstva i Boje svijesti, moja individualnost se rastvorila. Postojalo je samo bezgranino Bie ak su i kreacija i Kreator bili jedno, jedna te ista, bezgranina svjesnost. Boravio sam u tom stanju, ono je vibriralo kroz mene jednostavno me proimalo itavu vjenost. Budui da sam bio onkraj vremena i prostora besmisleno je govoriti o tome u smislu koliko dugo je trajalo. Meutim, nakon toga ponovno sam se naao relativno svjestan (sebe). Iznenada sam opet bio u svojoj sobi i vidio blijetanje ispred prozora na mjestu gdje se nalazila letjelica. Spokojno sam leao na krevetu i zaspao. Sutradan sam saznao da je jedno od nae djece imalo lucidan san s malom izvanzemaljskom djecom. Mali izvanzemaljci pouavali su je igrama kakve igraju na njihovom planetu! Ki nije razumjela njihove igre pa je krenula voziti izvanzemaljsku djecu na stranjem dijelu svog bicikla s banana-sjedalom amo-tamo po naem kolnom prilazu! Djeca me nikad nisu ula da govorim o izvanzemaljcima ili openito o tim iskustvima! Stoga je to bila potvrda da je ono to mi se dogodilo bilo stvarno. Postalo mi je kristalno jasno da trebam nastaviti s itavom tom priom, ba kao to mi je bilo reeno dva mjeseca ranije, u sijenju 1990. U tom trenutku poeo sam se pitati: to tono da radim? Kako u to izvesti? Odluio sam da u jednostavno poeti ponovno istraivati tu temu i vidjeti na to u naii. Saznao sam da postoji organizacija koja odrava skup na Floridi gdje je bilo mnogo vienja NLO-a, takozvana vienja kod Gulf Breeza u blizini Pensacole. Taj se sastanak odrao u srpnju 1990. godine. Imao sam predodbu o tome to elim uiniti: namjeravao sam uspostaviti meuplanetarne veleposlanike u svijetu koji e provoditi ono to se danas zove inicijativa bliskih susreta pete vrste - CE-5. Otiao sam na sastanak dijelei te svoje zamisli i koncepte s drugima. Pravi ljudi jednostavno su iskrsnuli i uli u moj ivot govorei mi: 'Ne, nemoj to raditi preko neke postojee organizacije, stvaraj vlastitu stvarnost.'

75

Zatim mi je pristupio ovjek koji je radio na pitanjima nacionalne sigurnosti povezanima s tom temom i koji je bio odvjetnik. Rekao mi je to trebam uiniti: Utemelji organizaciju, hermetiki je zapeati tako a je nitko ne moe penetrirati drugim rijeima, neka bude bez otvorenog upravnog odbora i otvorenog lanstva; i im prije moete, s obzirom na ono to planirate raditi i koja je vaa uloga izaite u javnost. Morate milijune ljudi upoznati s onim to radite, u suprotnom neete preivjeti. Ako ete biti spori, mrtvi ste. Najbolji savjet ikada. Znao sam da je mnogo informacija na toj konferenciji pogreno, da se radi o dezinformacijama. Odmah sam to uoio. Zatim sam, u kolovozu 1990. godine, bio u radnoj sobi na katu nae kue, preko puta glavne spavae sobe, i spavao ondje jer je Emily bila na nogama s naim najmlaim djetetom, a mene je sutradan ekala dvadesetetverosatna smjena u hitnoj pomoi. Probudio sam se oko dva ujutro: bio sam smireno super-svjestan, vrlo pozoran. U kutu sobe nalazio se roj titrajuih svjetala koji je lebdio blizu stropa. Nakon to sam ih spazio, odmah sam se uspravio i uzeo komad papira koji je bio pokraj kreveta. Zatim sam napisao cjelokupan plan i koncepciju onoga to radim posljednjih petnaest godina. To je ukljuivalo protokole inicijative CE-5, planove, sve. Kao da je to titrajue svjetlo probudilo svu organizaciju i sav plan u meni i oni su jednostavno navirali iz mene. To je trajalo oko sat vremena, a zatim sam se vratio na spavanje te se probudio u est ujutro i otiao na posao, u smjenu od dvadeset i etiri sata na odjelu hitne slube. Tada sam bio osnivao CSETI, Centar za prouavanje izvanzemaljske inteligencije, osmislio to ime, inicijativu CE-5, potrebu za razotkrivanjem i itav program meuplanetarnih veleposlanika. Sve se jednostavno razvilo u toj jednoj noi. Dakle, stvari mogu doi u paketima znanja, odjednom, tajanstveno. Naravno, nisam nikoga poznavao i nitko nije poznavao mene. Hou rei, bio sam samo provincijski lijenik sa etvero djece, zlatnim retriverom i dva automobila u Biltmore Forestu u Sjevernoj Karolini, samo sam ivio svoj ivot. Meutim, iskustva su mi jasno dala do znanja: moram poeti raditi na ovome. Ali, kako se latiti takve vizije i ostvariti je? Cijelu smo stvar morali iznijeti vlastitim silama, esto improvizacijama. Tijekom sljedeih nekoliko godina, kada bih artikulirao to trebam uiniti ili koga trebam susresti, na neki tajanstven nain ta bi osoba dola do mene, esto u roku od nekoliko sati. Nikada neu zaboraviti zgodu kada sam rekao: Stvarno moramo predstaviti ove informacije glavnom tajniku Ujedinjenih naroda..., a za sat ili dva nazvao je netko za koga nikad nisam uo i rekao: Vi ne znate tko sam ja, ali vrlo sam dobar prijatelj s Boutrosom Ghalijem. Njegova supruga Leah Ghali
76

eli da doete na sastanak.... Tako se sve to dogaalo, na vrlo zagonetan nain. Sve je bilo voeno, potpomagano tajanstvenom rukom iza kulisa. Mogli smo prenositi istinu pravim ljudima jer su nam se vrata tajanstveno otvarala. I na taj nain sam znao da je ono to radim ispravan smjer djelovanja. Godine 1991. odluio sam da trebam poeti obuavati ljude za iskustva povezana s Inicijativom susreta pete vrste, Inicijativom CE-5. Bliski susret pete vrste (CE-5), vrsta je susreta kada ljudi namjerno pozovu izvanzemaljce i uspostave s njima kontakt, koristei skup protokola da bi ih vektorski naveli u podruje na Zemlji gdje se nalaze. To je bio prvi CSETI-ev projekt. U vrlo kratkom vremenu napisao sam i sve procjene situacije. Ta bijela knjiga izraena je u vrlo kratkom roku. Odmah su je zamijetili ljudi iz CIA-e i distribuirali irom svemirske industrije. Nazvala me jedna osoba koja je radila na strogo povjerljivim projektima u svemirskoj industriji i rekla: Ovo je najtonija procjena pitanja NLO-a i izvanzemaljaca koju sam ikada proitao. To je originalni rad objavljen je u mojoj prvoj knjizi Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications (Kontakt s izvanzemaljcima: dokazi i implikaci je). Svemirski znanstvenik zatim me je upitao: Kako znate sve te stvari? Odgovorio sam - Pa, to je duga pria i onda smo dugo razgovarali! U zimu 1991. godine odluili smo otii u Belgiju jer smo uli da je tamo bio ogroman broj susreta s golemom letjelicom trokutastog oblika. Kao to vam je poznato, '89., '90., i '91. pokraj Bnmillesa tisue ljudi vidjele su goleme trigonalne NLO-e koji su bili snimljeni video-kamerama, fotografirani i praeni na radaru. U to vrijeme doista nisam obuavao ljude za to. U svom neznanju mislio sam da e svi moi jednostavno sjesti po prvi put i ui u kozmiku svijest, bilocirati se u svemir, vektorski ih navesti k sebi i biti spremni kada se brod pojavi! Brzo sam otkrio da je potrebno mnogo priprema! U tim ranim danima to smo i radili. Jednostavno bismo okupili skupinu ljudi kod sebe i uinili to. U prvoj skupini bili smo ja, moja supruga Emily i dvoje drugih ljudi. Krenuli smo s protokolom i imali smo izvanredna iskustva. O tome moete itati u knjizi Kontakt s izvanzemaljcima: dokazi i implikacije. Naposljetku smo se sastali s nekim visokim dunosnicima u Belgiji koji su s Belgijskim ratnim zrakoplovstvom radili na tome. Zatim smo obilazili podruja na kojima su viene te velike letjelice. Jedno podruje bilo je u blizini Eupana u istonoj Belgiji, blizu granice s Njemakom. Dok smo bili kraj jedne poljoprivredne farme iznenada se pojavio niz svjetala. Nalazila su se na mjestu gdje je jedan policajac ranije vidio golemu
77

letjelicu. Ali sve to smo mi vidjeli izgledalo je kao niz svjetala u polju. Naravno, svi su rekli: To su samo svjetla s farme.. Znao sam da ne izgledaju kao obina svjetla. Sjedili smo tamo, promatrali objekt u polju i svjetla su iznenada nestala! Sutradan smo se vratili i otkrili da tamo nije bilo ni ulinih svjetala ni ica, niega na itavom tom podruju gdje su se nalazila svjetla! U polju je bila letjelica. Druge smo noi bili blizu Henri-Chapella, kod vojnog groblja na brdu. No je bila grozna: padalo je - povremeno kia, a povremeno susnjeica. Ostali smo u automobilima i tamo izveli CE-5 meditaciju i navoenje. Iznenada smo zauli duboku vibraciju nalik grmljavini. Zamislite neto veliko poput Empire State Buildinga kako tutnji, bruji kao transformator. Imalo je duboku vibraciju. I iznenada, kada smo pogledali oblak oblaci su bili svega stotinjak metara iznad brda ili jo manje iz njega je izronilo neto to je izgledalo poput punog mjeseca i poelo se kretati ispod oblaka. Emily ga je vidjela prva. To je bio ugao jednog od tih golemih brodova. Zatim se ponovno povukao prema gore. I samo je stajao na mjestu tono iznad nas, proizvodei duboko brujanje. Dok se to dogaalo, u svom unutarnjem oku vidio sam izvanzemaljce na brodu. Energetska vibracija koju smo osjeali bila je prisutna jer su nas temeljito pregledavali, te nas i kao skupinu i pojedinano povezivali s letjelicom. A ona je bila vrlo blizu, dovoljno blizu da ju moete osjetiti. Tijekom tog putovanja u Belgiju otkrio sam da su prie mnogih ljudi koji su izvijestili da su vidjeli letjelice bile proiene od strane mainstream skupina koje se bave istraivanjem NLO-a. Na primjer, upoznao sam neke policajce koji su bili u jednom malom mjestu kada je golemi brod veliine tri nogometna igralita lebdio iznad crkvenog tornja. Dio njihove prie je proien iz izvjetaja kako ne bi izgubili vjerodostojnost. Letjelica koju su vidjeli nije nestala tako da je polako odlebdjela i potom strelovito odjurila u svemir kao u nekom holivudskom filmu. Taj golemi trokutasti brod, sa svakom stranicom dugom dvjesto i pedeset metara, koji je lebdio iznad mjesnog trga iznenada se saeo u pul-sirajuu crvenu loptu veliine koarkake lopte. Malo se pomaknuo i zatim ieznuo! Dakle, to vam govorim zato to e mnogi ljudi vidjeti kuglu i misliti da je to samo kugla. No to moe biti golema, pola kilometra duga letjelica koja je promijenila svoj energetski oblik, neki bi rekli napravila dimenzijski prijelaz, i pojavila se kao svjetlosna kugla. Tako da me je to iskustvo pouilo dvije stvari. Prije svega, izvanzemaljske mogunosti su ekstremno napredne. No takoer, ono to se nalazi u NLO-literaturi u velikoj je mjeri proieno na nain da su izbaeni najupeatljiviji aspekti njihove tehnologije ponekad zato da ljudi ne bi bili
78

diskreditirani jer je to vrlo neobino. Ali opet, ako nije vrlo neobino, u najveem broju sluajeva to znai da se radi o jednoj od letjelica za umnoavanje izvanzemaljaca koje proizvode Lockheed i Northrup! Ljudi me esto pitaju: Kako moete razlikovati NLO-e koje je napravio ovjek i izvanzemaljske letjelice? Pa, oigledno je ako ste ikada jednu vidjeli izbliza, budui da je njezina cjelokupna kvaliteta drukija. One koje su izvanzemaljske ekstremno su napredne i to u smislu da su svjesne. Sama izvanzemaljska letjelica posjeduje umjetnu inteligenciju i svjesna je. Bia u letjelici povezana su s njom i mogu se svjesno povezati s vama. A svjetlost koju emitira razlikuje se od bilo ega to ste ikada vidjeli na Zemlji - izvanredna je. Izgleda kao da nije q ovog svijeta ... i posjeduje energiju i s njom povezanu inteligenciju koja je vrlo napredna. Godine 1991. poeo sam iriti svoje aktivnosti, prisustvovao sam na nekoliko konferencija na kojima sam predstavio te koncepte. Moja poanta je bila: izvanzemaljske letjelice su ovdje, pod inteligentnom su kontrolom, a ivotni oblici koji njima upravljaju mogu s nama komunicirati. Ako znaju da postoji skupina ljudi voljnih da stupe u takvu vrst odnosa - u miroljubive, a ne u vojne svrhe odgovorit e ukoliko je to mogue. Jedna do mojih najveih briga je ta da je odnos izmeu ljudi i izvanzemaljaca preotela i prisvojila vojno-orijentirana skupina koja taj odnos pogreno vodi. Oni nisu svjesni s ime imaju posla. Nigdje ne pie da moramo taj odnos prepustiti skupini ljudi koji su ga bez prava prisvojili i koji unitavaju taj embrionalni odnos izmeu izvanzemaljskih svjetova i ovjeanstva. Odnos izmeu ljudi i izvanzemaljaca potpuno je zanemaren jer u State Departmentu, Ujedinjenim narodima ili bilo kojoj drugoj miroljubivoj skupini ne postoji slube ni program koji bi se na otvoren i poten nain s njim bavio. Dakle, shvatio sam da trebamo uiniti prvi korak prema izvanzemaljcima; ne uinimo li to, i dalje e postojati vakuum u koji e ulaziti drugi koji nemaju miroljubive namjere. Oni koji tom pitanju pristupaju iskljuivo s vojne perspektive ili iskljuivo s tehnoloke perspektive mogu napraviti samo tetu. Svrha CSETT-ja i Inicijative CE-5 ispravljanje je te opasne situacije. Ljude i izvanzemaljska bia moramo dovesti do miroljubivog zbliavanja i stvoriti odnos koji e biti na korist svih ukljuenih, a ne samo pokrenuti tajnu operaciju koja e koristiti aici ljudi to se iz vlastitih, sebinih pobuda pokuavaju dokopati napredne tehnologije. Do 1992. godine imali smo dovoljno ljudi zainteresiranih za takav nain rada te smo poeli poduzimati vee ekspedicije. U oujku 1992. otiao sam na podruje Pensacole i skupinu od oko pedeset sudionika nauio provoditi protokol.
79

Ve prve noi odluio sam da odemo na plau, Bili smo tamo svega nekoliko minuta i oko 20:30 pojavila se izvanzemaljska letjelica. U poetku su to bile samo dvije izvanzemaljske letjelice, a zatim su se pojavila etiri NLO-a u obliku kugle s uto-crvenim svjetlom u sreditu donjeg dijela letjelice. inilo se da su se jednostavno materijalizirali na nebu blizu nas. Zatim smo poeli razaznavati veliki trigonalni oblik na nebu s vrlo snanim reflektorima. Tri NLO-a koja smo ranije vidjeli iznenada su reagirali na to te oblikovali savren jednakostranini trokut. Zatim bih im dvaput dao znak i oni bi meni dvaput dali znak. Dao bih im znak jedanput i oni bi mi ga jedanput uzvratili. No, u stvari se dogaalo to da je na lokaciji bila svjesna izvanzemaljska prisutnost. Bila je prisutna nevidljiva i elektroniki projicirana svijest izvanzemaljaca u tim letjelicama. Nekoliko drugih ljudi osjetilo je to te uskoilo u svoje automobile i odjurilo! Mislili su: O moj boe, ovo se doista dogaa! Dogaaj je snimljen pomou etiri zasebne kamere, svemu su prisustvovala va biva vojna pilota, od kojih je jedan bio suraivao s jednom organizacijom za istraivanje NLO-a kao direktor istraivanja za istok Sjedinjenih Drava. Organizacija mu nije dopustila da zabiljei taj dogaaj i objavi ga u njihovom asopisu. To je bilo potpuno proieno. Taj masovni bliski susret pete vrste snimljen je kamerama i svi su mu svjedoili. Sutradan su o njemu izvijestile lokalne novine, a objavljene su i fotografije NLO-a. Meutim, zatim je sama NLO-supkultura (koju tradicionalno kontrolira poseban protuobavjetajni odjel tajne slube) iz literature uklonila sve izvjetaje o tome. To mi je doista otvorilo oi glede toga to se zbiva u takozvanoj NLO-zajednici... No, nauili smo i da se ljudi mogu okupiti, odluiti kontaktirati izvanzemaljce i imati susret s njima sve u okvirima mira i kozmike svjesnosti.

80

Jedanaesto poglavlje

PONUDA Jednom kada se vijest o tom bliskom susretu pete vrste proirila Floridom nastala je sveopa pomama za nama. Nekoliko tjedana kasnije bio sam pozvan na konferenciju u Atlanti na kojoj je prisustvovala itava skupina tajnih agenata obavjetajne slube. Radilo se o toboe javnoj konferenciji, no ta ju je skupina u stvari organizirala kao paravan za prikupljanje informacija za tajne programe koji se bave NLO-ima. (To je uobiajena praksa.) Stigao sam na vrijeme za glavni konferencijski banket u subotu naveer. Stavili su me da sjedim izmeu biveg elnika Vojne obavjetajne slube, generala T. E. i dr. Smrti, pukovnika M. K., koji je bio na elu programa za razvoj psihotronikih i takozvanih neubojitih oruanih sustava. Tamo su bili i ljudi iz NSA-e (engl. National Securitv Agencv Agencija za nacionalnu sigurnost) te drugi obavjetajni operativci. Znao sam da je neto sumnjivo: tu je bio i prepredeni psihijatar iz tajnih operacija, generalov pomonik. Pomislio sam: O boe, evo nas u zmijskom leglu. No, nisam imao to skrivati. Ja ovo ne radim kao tajnu operaciju. Zasigurno sam bio dovoljno iskusan da znam tko su ti ljudi, zato su tamo i zato sam ja tamo. Prisutni su bili i neki ljudi koji su u prijateljskim vezama s britanskom kraljevskom obitelji. Govornik na banketu bio je general T. E.. Poslije odranog govora upitao me: Moemo li se nakon ovoga nakratko sastati?. Odgovorio sam: Svakako.. I tako su me poveli do hotelske sobe koja je, kako se ispostavilo, bila prepuna ljudi iz korporativnog, vojnog i obavjetajnog miljea, povezanih s tajnim programima i crnim operacijama kao da sam uao u novu skupinu MJ-12. Ubrzo me je taj mali skup zasuo pitanjima. Ponavljam, nisam imao to skrivati pa sam otvoreno podijelio ono to znam. Za pijunsku igru potrebno je dvoje, a ja sam smatrao da mi to nije potrebno. No, poeli su mi postavljati svakojaka pitanja. Sjeam se da je u jednom trenutku netko rekao: to si vi, dovraga, umiljate, pa vi ovime to radite u osnovi zaobilazite dravno vojno zapovjednitvo?. Znali su da smo otkrili sveti gral za stupanje u vezu s izvanzemaljcima. Evo to sam im odgovorio: Ja sam itelj Zemlje i imam svako

81

pravo to raditi. Osim toga, lanovi obitelji moje majke bili su jedni od prvotnih utemeljitelja Sjedinjenih Drava borili su se u amerikoj revoluciji i bili su ratni zarobljenici u rukama Britanaca. K tomu, otac mi je ameriki polu-Indijanac. Njegovi su preci vas Europljane doekali kada ste ovamo doli. I stoga imamo svako pravo da to radimo! Na kraju sam rekao: Gledajte, ja znam tko ste vi, meutim imao sam sasvim blizak i osoban kontakt s tim izvanzemaljskim biima, njihovom letjelicom i njihovom tehnologijom. Ne moete me obmanuti glede onoga to se zbiva. Ne moete me prevariti, to je prva stvar. Kao drugo, nisam bogat, ali kao lijenik imam sasvim dovoljno da mi ne treba va prokleti novac, pa me ne moete podmititi. Kao tree, kada sam imao sedamnaest godina po svim medicinskim definicijama bio sam mrtav. Doivio sam iskustvo prosvjetljenja, stoga se ne bojim smrti i ne moete me zastraiti! Ovako ili onako - ja u to uiniti. I ne moete nita napraviti u vezi s tim. Sjeam se generalovog pogleda koji je govorio: Dobro znamo tko je ovaj kukin sin.. Dakle, tu su poeli pokuaji te tajne skupine da se infiltrira medu nas. Ono na to su me upozorili 1990. godine ozbiljno je zapoelo. Sljedeeg mjeseca, u svibnju 1992, godine, pristao sam zajedno s astronautom Brianom O'Learvjem, Maurvjem Albertsonom (jedan od suosnivaa organizacije Peace Corps, mirovne snage) i Institutom za novu znanost (Institute for New Science) pomoi organizirati konferenciju u odmoritu St. Malo pokraj Nacionalnog parka Rocky Mountain. To je bilo privatno odmorite i pozvali smo sve iz graanske NLO scene. Naravno, dolo je i mnogo ljudi za koje se ispostavilo da su agenti tajnih slubi, ukljuujui generala T. E. i njegovog prijatelja psihijatra. elio sarn stvoriti kolegijalnu atmosferu koja e biti poticajna za razmjenu informacija i miljenja. Meutim, otkrio sam da je itav graanski NLO svijet toliko prepun plaenih dezinformatora i zaraenih frakcija da su za dvije nanosekunde nakon dolaska na to mjesto isukali svoje noeve i sjekire te ih poeli zabadati jedni drugima u lea - ukljuujui i meni. U tom trenutku sam shvatio da je graanski NLO svijet jedno veliko zmijsko leglo. Za trajanja te konferencije general i psihijatar pokuali su me vrbovati da se pridruim njihovoj skupini. General je rekao: Znate, imamo organizaciju koja se bavi ovim temama i koja je vrlo ekskluzivna..., pri emu je rije ekskluzivna bila ispunjena znaenjem supertajna. Znao sam o emu govori. Zatim je dodao: Kada biste pridruili vae aktivnosti naima osigurali bismo vam mnogo novca i jednako toliko utjecaja te pristupa tehnologijama o kojima moete samo sanjati.

82

A ja sam uzvratio: Hvala vam, ali ne hvala. Nemam potrebe za tim. Mislio sam da sam bio dovoljno jasan u vezi s tim kada smo se sreli u Atlanti prolog mjeseca. No, on je ustrajao u pokuajima da me uvjeri jer su znali kakvu prijetnju moemo predstavljati za njihov tajni monopol nad tim pitanjem. Time su mnogo rekli. Dobar prijatelj jednog ovjeka iz obavjetajne agencije NSA (eng. National Securitv Agencv) koji je bio tamo i jedan ovjek iz CIA-e (eng. Central intelligence agencv - Centralna obavjetajna agenci ja) doli su do mene i rekli: Zna, oni su vrlo ljubomorni na to to radite jer su vrlo ogranieni i mogu raditi samo odreene stvari za odreene svrhe. Vi ste nezavisni i moete uiniti vie od njih! Bio sam svjestan toga. Objasnio sam im da mi moda nemamo svjetovnu mo, meutim slobodni smo i imamo druge moi koje su od Boga dane. Naposljetku je general u mojoj odsutnosti otiao do moje ene Emily. Ispriao joj je o toj njihovoj skupini, meutim nije ju nazvao MJ-12. Rekao joj je da postoji odbor za tu skupinu, te da taj odbor prima odreeni broj lanova. Zanimljivo, rekao joj je da je taj broj devet. Naravno, bio nas je temeljito istraio i znao je da smo bahaisti te da je devet sveti broj nae religije. I tako, rekao je da postoji devet odbornika, svaki s vlastitim titom nekom vrstom grba koji e biti dan i meni ako jednostavno pridruim svoju organizaciju njegovoj. I tako mi je Emilv, dobrohotna kao uvijek, rekla: O, tako je srdaan i rekao je sve te divne, pohvalne stvari o tebi! Ja sam joj odgovorio: Da draga, ali zar ne vidi to pokuavaju izvesti? Naposljetku sam otiao do njih i rekao im: Gledajte, elim biti potpuno jasan. Ja sam gorljivo nezavisan i elim da moje aktivnosti ostanu privatan, ist projekt sa svojom ranije odreenom svrhom. Nikakvo laskanje i nikakav novac ili nuenje poloaja to nee nikad promijeniti! Uzgred, general T. E. u te se projekte bio ukljuio jo kao vrlo mlad ovjek. To sam doznao iz nekoliko nezavisnih izvora. Prije nego to je otiao u mirovinu bio je na elu amerike Vojne obavjetajne slube. Meutim, on je ljudima samo govorio da je umirovljen. Oni se nikada ne umirovljuju dok god ne zavre u lijesu. Upoznao sam vojnog pilota koji je u 1960-ima sudjelovao u posebnom zadatku praenja i snimanja NLO-a. On mi je rekao da je njegova posada jednom imala takav susret, te da su zatim razdvojeni i poslani na razliite nove dunosti, meutim da su svi podaci ili ravno ovjeku za kojega je bio uvjeren da nikad za

83

njega nisam uo - generalu T. E.! Kada mi je ispriao tu priu, nasmijao sam se i odgovorio: Vrlo ga dobro poznajem!. Nakon to sam otklonio generalove pokuaje zbliavanja u roku od trideset dana po itavom su se internetu pojavila web-mjesta preko kojih me se napadalo, a u javnost su preko svih kanala slane poruke kojima se nastojalo unititi moju vjerodostojnost. Pustili su s lanca sve pse unutar graanske NLO zajednice, u tisku, svugdje. Nazivali su me svakojako, od pripadnika kulta, demonskog zazivaa vanzemaljskih zlih sila pa do prevaranta. Zatim su plasirali la da nisam doktor medicine. Ja u bolnici, a oni razglase da ak nisam ni ovlaten baviti se medicinom! Tada sam morao dati u javnost svoju lijeniku dozvolu i diplomu s medicinskog fakulteta da bih dokazao da sam doista lijenik! Psiholoki rat i uznemiravanje bili su intenzivni, a traju i dandanas. Ve etrnaest godina meta sam neumornog niza napada, ocrnjivanja i klevetanja moje osobe te svakojakih drugih prljavih trikova. General T. E. ispriao mi je mnogo toga: primjerice, postoje izvanzemaljske letjelice i postrojenja pod povrinom Marsa i taj tajni projekt ih je snimio. Neslubeno mi je takoer ispriao o razliitim vrstama naprednih tehnologija s kojima ti tajni programi raspolau, a od kojih su neke na istoj razini kao tehnologija izvanzemaljaca. Uspio sam saznati mnogo vrijednih informacija dok su mi se pokuavali dodvoriti. Saznao sam da ta konkretna elija s graanskim NLO svijetom komunicira preko tajnog svijeta. U stvari, radi se o skupini koja djeluje kao suelje izmeu ta dva svijeta i koja je prodrla u mnoge civilne NLO projekte. Tada mi je postalo jasno zato mi je 1990. godine odvjetnik preporuio da budemo vrlo nezavisni, oprezni i vrlo javni. Morat u se lavovski boriti da zatitim na projekt od infiltracije i pokuaja da ga se uniti. Bit e ponuda ogromnih koliina novca i moi, prijetnji i napada. Morat u biti spreman biti ratnik za kakvog su me, na neki nain, osposobila iskustva iz djetinjstva i mladenatva.

84

Dvanaesto poglavlje

ZABEZEKNUTOST Tijekom svojih istraivanja uoili smo da postoji pravilnost u pojavljivanju izvanzemaljskih letjelica. esto su viane iznad trusnih i vulkanskih podruja kao to su Kostarika, Meksiko, Pacifiki vatreni prsten, kao i oko podruja gdje je smjeteno mnogo nuklearnih baza, elektrana i nuklearnog oruja. Izvanzemaljske civilizacije to nadziru Zemlju znaju da smo mnogo krhkiji nego to veina nas misli. Mi smo poslovine abe u vodi koja se polako zagrijava, a mi toga postanemo svjesni tek kada smo dokraja kuhani. Izvanzemaljci vrlo pomno prate dogaaje i uzorak njihovih aktivnosti po mom miljenju sugerira da su zabrinuti zbog onoga to inimo okoliu i zbog neravnotee koju proizvodimo. Zabrinuti su i zbog nuklearnog materijala koji bi Zemlji mogao nanijeti golemu tetu za iduih nekoliko tisua godina. Godine 1992. nakon to smo okonali poetno razdoblje eksperimentiranja i obuke skupina saznali smo za neobine pojave u Engleskoj zvane krugovi u itu. Stizali su izvjetaji od ljudi kao to je Colin Andrews - kojeg sam kasnije jako dobro upoznao i danas smo bliski prijatelji - o neobinim pojavama na nebu te neobinim letjelicama vienim u poljima, a postojale su i video-snimke. Postoje video-snimke snimljene tokom dana na kojima se vide mali, tridesetak centimetara iroki predmeti nalik disku kako se kreu kroz polja i prije i poslije nastanka kruga u itu. U ljeto 1992. poveo sam tim ljudi u Englesku i odluili smo tamo provoditi inicijativu CE-5. Tada su mnogi mediji ve bili upoznati s onim to se dogodilo kada smo bili u Belgiji i u Gulf Breezu. Kada smo stigli u Englesku doekala nas je medijska jagma. To je stvorilo dosta potekoa budui da su mnoga mjesta na kojima smo htjeli provesti protokol i pokuati uspostaviti kontakt bila preplavljena znatieljnicima i medijima. Sjeam se kako smo jednom prilikom jurili provincijom, pokuava jui se otarasiti kamera i medija. To je bilo kao kada su princezu Dianu paparazzi lovili u tunelu: vozili smo se vrlo brzo pokuavajui se otresti njemake TV-ekipe koja nas je slijedila u elji da otkrije kamo emo ii te veeri.

85

U srpnju 1992. otili smo na farmu u pokrajini Alton Barnes koja je epicentar najzanimljivijih krugova u itu. To je bila vrlo velika farma vie od etiristo hektara i dobili smo dozvolu za ulazak na posjed u tu svrhu. Tijekom tjedan ili deset dana koliko smo ondje boravili obavili smo brojne eksperimente. Jedan od njih je bio da odemo na brdo Woodborough Hill i kao skupina vizualiziramo odreeni oblik kruga u itu. Poeli smo meditacijski postupak: prvo smo proirili svjesnost, zatim se povezali s izvanzemaljskim ljudima i naposljetku ih zamolili da stvore odreen oblik koji smo vizualizirali. Nismo odluili koji e to oblik biti sve dok nismo zajedno sjeli na Woodborough Hillu. Odluili smo da e to biti ono to je danas poznato kao CSETl-jev trokut jednakostranini trokut s krugom na svakom vrhu. Poslali smo, kao skupina, taj toan oblik u bezgranini, kozmiki um i izvanzemaljcima. Sutradan je na polju nedaleko od mjesta odakle smo radili pronaen potpuno isti oblik! Nitko osim relativno malene skupine ljudi koja je to radila nije znao oblik. Zapravo, ak ni mi nismo znali da se krug u itu pojavio sve do nekoliko dana kasnije, kada smo naili na Ralpha Novesa koji je rekao: O, upravo smo od jednog farmera doznali da se pojavio najsavreniji krug u itu ove sezone. Imao je krajnje neuobiajeno povijene stabljike i u sebi neobian fenomen. I pojavio se na zemlji tog farmera! Budui da je to bilo suho razdoblje, to je rijetko za taj dio Engleske, farmer je dan prije ostao raditi u polju do vrlo kasno u no i nastavio s poslom vrlo rano ujutro. Nitko nije bio u polju, a i bilo je teko doi do njega s obzirom da se nalazi u podnoju Oliver's Castla (podruje strmih stijena koje okruuje polje; op. a.). I tako sam ga upitao: Kakvog je oblika?. A g. Noyes je rekao: Evo, nacrtao sam ga u svojoj biljenici. Sagnuli smo se da pogledamo to je Ralph Noyes nacrtao: Bio je to oblik potpuno jednak onome koji smo projicirali u noi eksperimenta. Odmah zatim moja glavna pomonica Shari Adamiak i nekoliko drugih lanova CSETI-jevog tima odjurili su na farmu. Otili smo na Oliver's Castle i pogledali dolje na polje: oblik kao da je bio preuzet iz naih umova i stavljen u polje. Bili smo zapanjeni. Kasnije smo saznali da su ispitivanja provedena na itu i tlu pokazala odreene elektromagnetske anomalije i stanine promjene u biljkama. Ispitivanja su ukazivala da je to bio, sa znanstvenog motrita, jedan od najvanijih krugova u itu te sezone. Zanimljivo je da je skupina koja je tamo prouavala
86

krugove u itu i koju je osnovao W. B. (zajedno s jo nekim ljudima povezanima s tajnim programima), bogati biznismen, proistila svoj izvjetaj o tom konkretnom krugu u itu posebno dio o tome kako je zaet. Takozvana graanska NLO zajednica bila je proistila dogaaj u Gulf Breezu u oujku te godine a sada je proistila ovaj. To je jo jedan pokazatelj pod koliko je vrstom kontrolom takozva na graanska NLO zajednica i koliko je temeljito infiltrirana. Jedne veeri, dok smo bili u podnoju Woodborough Hilla, radili smo svoj protokol CE-5 i pozivali izvanzemaljske letjelice da dou u to podruje. Iznenada u oblacima iznad nas pojavila su se svjetla koja su rotirala u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Nisu dolazila sa zemlje i svijetlila kao reflektor ve su od iznad oblaka svijetlila prema dolje. Vidjelo se mnogo krunih svjetala koja su se kretala u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i od iznad svijetlila prema dolje u oblake. Nedugo nakon toga iznenada je poelo snano kiiti. Meutim, kiilo je samo na tom malom podruju gdje smo mi radili svoje protokole za uspostavljanje kontakta. inilo se kao da su izvanzemaljci stvorili umjetne vremenske prilike kako bi omoguili da doe do vanijeg kontakta, i to u privatnosti kine, maglovite noi. Naposljetku je kiilo tako snano da su gotovo svi otili: Colin Andrews, koji je bio na drugom dijelu farme kao i itava skupina ljudi. Nas etvero premjestili smo se na usku asfaltiranu cestu koja je bila na farmi, dovoljno iroku da njome prolazi tek jedno vozilo iza drugoga. Tu se nalazilo jedno malo ugibalite pa smo odluili ostati ondje. Posredstvom intuicije znao sam da e izvanzemaljska letjelica doi. Jasno mi je reeno: Doi emo kasnije, kasnije. I tako sam rekao: Ostanimo ovdje u automobilima i ekajmo. Bila je prola pono. Odluili smo da emo ostati u dva zasebna vozila i u njima provoditi protokole. Zatim sam nenadano zauo udaranje na prozor s vozaeve strane automobila. Bio je to Chris Mansell (Englez iz nae skupine) iz automobila iza nas. Kad sam spustio prozor rekao je: U polju je letjelica, vrti se i svijetli poput proklete boine jelke. Na to sam odvratio: Aha, a ja sam Djed Mraz! Bio sam siguran da se ali. Rekao je: Ne, pogledaj! i kada sam pogledao kroz prozor vidio sam oko trideset metara irok brod u obliku diska, sa stoastim vrhom i svjetlima. Po rubu diska bila su razmjetena prekrasna raznobojna svjetla crvena, zelena, plava, uta koja su se kretala u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Letjelica se vrtjela u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, a svjetla su ila u

87

tom smjeru ali i u smjeru kazaljke na satu, stapajui se i proimajui jedna s drugima u prekrasnom, vrlo neobinom uzorku. Ta svjetla izgledala su kao neto to nije od ovog svijeta. Jaina i kvaliteta svjetlosti bili su razliiti od bilo ega to sam dotad vidio. A brod je bio tako blizu. U poetku je bio malo vie iznad polja, no potom se spustio na manje od tri metra iznad tla i to u istom polju u kojem smo bili mi svega kojih stotinu metara dalje. Izali smo iz vozila i preli na postupke za kontaktiranje i signaliziranje. No, ena s kojom sam ja bio bila je vie nego prestraena. Bila je izvan sebe. Tada sam naalost otkrio da ljude doista treba pripremiti za takve dogaaje! Njezina tjeskoba jednim je dijelom bila uzrokovana i time to smo bili dovoljno blizu toj golemoj letjelici da se kompas koji smo imali poeo zajedno s letjelicom vrtjeti u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Magnetsko polje se odmicalo od magnetskog sjevera i kretalo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu! Takoer, od elektromagnetskog djelovanja letjelice naa kosa se lagano naelektrizirala i nakostrijeila. Mogli ste osjetiti neobinu tiinu u polju i prisutnost svijesti bia iz letjelice. Bilo je jednostavno zapanjujue! Tada sam rekao: Hajdemo runim svjetiljkama signalizirati letjelici. I kada sam signalizirao prema brodu, on se pribliio i uzvratio signal. Uto je ta ena postala histerina te je zavritala: O boe moj, ne ini to! Ali, zato smo tu. - naglasio sam. Pa nisam mislila da e stvarno doi. odvratila je. Zato ste onda doli? Mislite li da je ovo ala? - pitao sam je. Ona je mislila da emo moda imati tek nekakvo vienje izdaleka. Meutim ovo je doista bio bliski susret s tom letjelicom i ona je znala da su oni tu jer smo ih mi pozvali i znala je da razmjenjujemo signale. Chris Manseli i Nizozemka koja je bila s nama bili su vrlo smireni i oputeni: uzbueni, ali ne i preplaeni. No, ta jedna osoba bila je preplaena. I im se njezin strah doista oitovao, letjelica nam se prestala pribliavati i polako se povukla. To je bio in suosjeanja. Iako nije bilo ama ba nikakve prijetnje od te letjelice, izvanzemaljci su znali da se netko boji te su se njeno i polako povukli. Zatim se brod poeo polagano dizati te je uao u maglu i dalje u oblake. Kada se povukao mogli smo ga vidjeti kako je u stvari ostao u oblacima iznad nas. I dalje smo vidjeli njegova svjetla, meutim sada je izgledao kao prigueno svijetlei uti objekt koji je tiho lebdio. Zaudo, na kompas se i dalje rotirao u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, jednako kao to se rotirala letjelica, sve dok igla na kompasu nije napravila puni krug od tristo ezdeset stupnjeva i vratila se natrag na sjever.
88

Bio je to prekrasno koreografiran susret. Na kraju tog sata oblaci su se otvorili i objekt se ponovno pojavio, no ovaj put na veoj visini. Kada sam mu signalizirao, on nam je uzvratio signal i potom nestao. Tako se okonao taj bliski susret pete vrste. Za trajanja susreta kia je prestala, a itavo podruje bilo je obavijeno maglom i oblacima. Colin Andrews nam je rekao da je im je on doao do ceste i otiao bilo suho. Mislim da su svjetla koja smo ranije vidjeli kako se vrte u oblacima iznad farme pripremala vremensku promjenu koja je omoguila da se taj dogaaj odvije u privatnosti. Ispostavlja se da su ljudi koji su pokuavali pijunirati nau ekspediciju i remetili nae pokuaje da uspostavimo kontakt svi otili jer su bili obeshrabreni tim groznim engleskim vremenom. Iskustvo me je pouilo da ljude doista trebam bolje pripremiti za kontakt. Sudionici trebaju nauiti biti vie usredotoeni u svijesti kako se ne bi bojali, jer to jest jedno neobino iskustvo i dolazi do neobinih fiziolokih promjena i kada ste dovoljno blizu tim objektima elektromagnetskih uinaka. Usredotoenost u smirenoj, dubokoj svjesnosti je kljuna. Sutradan smo saznali da je nekoliko ljudi koji su bili na okolnim brdima vidjelo velik dio tog susreta, tako da smo imali potvrdu i vijest se proirila. Sljedeeg dana je nastala medijska jagma za nama uz golem interes javnosti. Stoga smo na farmi u Alton Barnesu odrali brifing o tom poluslijetanju. Kada se Chriss Mansell ustao, rekao je: U polju je dovraga bio svemirski brod, bio sam zabezeknut! To je bilo prvi put da sam uo tu rije i bila je jednostavno savrena! Godine 1993. odluili smo intenzivirati takve aktivnosti i utemeljiti iskusniju skupinu ljudi koju smo nazvali Brzo pokretni istraivaki tim (Rapid Mobilization Investigation Team).

89

Trinaesto poglavlje

ISTINA NEOBINIJA OD FIKCIJE U vulkanskom podruju u Meksiku blizu Popocatepetla dogaalo se mnogo susreta s NLO-ima, o emu je izvijestila i nacionalna televizija. Letjelice su snimljene video-kamerama, fotografirane, svjedoilo im je na tisue ljudi. U zimi 1993. godine organizirali smo tim veleposlanika za odlazak na ekspediciju u Meksiko kako bi poeljeli dobrodolicu tim izvanzemaljskim ljudima i istraili zato su ondje. Prije nego to smo otili imao sam lucidni san u kojem smo bili na nekom mjestu s planinom i umom te bili svjedoci susretu s izvanzemaljcima. Ispostavilo se da mi je taj san doao tono sedam dana prije tono u sat i usklaeno s vremenskim zonama - nego to je na tim doivio znaajan susret u Meksiku. Otkrili smo da je na mnogim takvim ekspedicijama jedan ili vie ljudi iz tima imalo neku vrstu prekognitivnog sna ili iskustva prije nego to se dogaaj dogodio u fizikoj sadanjosti. Pojedinosti u tim snovima su vrlo odreene vrijeme u noi, izgled podruja, sve. To se dogaalo i drugim skupinama koje su poinjale eksperimentirati s protokolima CE-5. Meutim, najprije nas je po slijetanju u Mexico City, pod prijetnjom orujem, opljakala meksika federalna policija. Oduzeli su nam putovnice. Traili su od nas ogromnu sumu novca da nam ih vrate. Takvu vrstu tretmana nazivamo faktor kunje. Nakon velikih izazova naposljetku smo stigli u ruralno podruje blizu vulkana. Ve prve veeri bili smo na obronku vulkana koji je najblii Mexico Citvju. Pod vedrim zvjezdanim nebom poeli smo meditirati i navoditi izvanzemaljsku letjelicu na to mjesto. Na toj je visini postalo tako hladno da se po nama doslovno poelo stvarati inje. Iznenada se iz svemira pojavila toka svjetlosti i osvijetlila nas. Spustio se snop svjetlosti i zabljesnuo itavu skupinu. Preplavio nas je snanom plavo-bijelom svjetlou kao da je netko upalio vrlo sjajnu arulju. Stekli smo dojam da nas izvanzemaljci provjeravaju, da vre nekakvu proceduru skeniranja. Istovremeno sam osjeao i da taj dogaaj nosi poruku: iskazivali su nam dobrodolicu. Kada se to dogodilo bili smo est sati u toj zemlji.

90

Sutradan smo otili s druge strane Popocatepetla i stigli u gradi po imenu Atlixco u kojem je vie od devedeset posto ljudi vidjelo te objekte oko vulkana. Osjetili smo da su izvanzemaljci tamo jer je vatreni prsten postajao sve nestabilniji, a Popo je po veliini etvrti vulkan na svijetu i uzdie se iznad jedne od najmnogoljudnijih svjetskih metropola. Osjetili smo da su izvanzemaljske letjelice tamo da bi nadzirale situaciju i poduzele korake da stabiliziraju Zemljinu koru. Pronali smo odlino mjesto blizu malog indijanskog sela Atlimayaye. Atlimayaya se nalazi na kraju ceste koja ide iz Atlixca i Mete-peca. S uzvisine u podnoju vulkana pokraj Atlimayaye mogao se vidjeti odsjaj svjetlosti iz grada Puebla. Atlimayaya je doslovno na kraju puta. Od tamo domoroci stazama odlaze u dunglu i umu u podnoju vulkana. Svoju ekspediciju od pet ljudi iz CSETI-ja smjestili smo pokraj ceste za Atlimayayju. Jednom kada sam vidio krajolik znao sam da sam vidio tono to sedam dana ranije u svom lucidnom snu. Rekao sam: Tono tu trebamo biti! Mjesec je bio oko dvije treine pun. Nakon to smo odreeno vrijeme izvodili CE-5 protokole za stupanje u kontakt, jako sam se umorio te sam prilegao. Uao sam u duboko, vrlo oputeno meditativno stanje. Zatim sam, iznenada, dobio jasnu poruku koja je glasila: Uspravi se i pogledaj na desno! I tako sam se uspravio i pogledao udesno: prema nama je iz smjera vulkana dolazila golema trigonalna letjelica. Svi smo ustali i povezali se s brodom. U svom unutranjem oku vidio sam osobu koja je zapovijedala letjelicom i druga bia u njoj svi su bili izrazito bljetavi i bijeli. Izvanzemaljci su se vrlo izravno povezali s nama, i to posredstvom ureaja koji su imali u letjelici. Koristei ureaj koji funkcionira kao suelje izmeu uma i tehnologije bili su potpuno spojeni s naom svijesti. Kao i uvijek, koristili su misao i svijest kao sredstvo za navoenje. Da bismo potvrdili da vide upravo nas, signalizirali smo im vrlo jakim svjetlima, a na to je ta velika letjelica uzvratila signal i okrenula se direktno prema nama. Zatim je napravila gotovo savreni krug oko nas, lebdei vrlo nisko, tek nekoliko desetaka metara iznad nas. Bila je velika otprilike kao tri nogometna igralita na svakoj strani trokuta sa svjetlom na svakom uglu. Kada nam je signalizirala, zasvijetlio bi itav njezin prednji kraj. Svi smo mogli osjetiti izvanzemaljska bia, a troje od petero nas primilo je istu poruku o tome zato su tu,
91

o erupciji vulkana i tome to e se dogoditi u budunosti. Letjelica se zatim udaljila u smjeru Puebla. Dok je odlazila pozdravljali smo se s njom i ja sam jo jedanput signalizirao prema njezinom stranjem kraju. Iznenada je njezin suprotni kraj koji je naputao podruje uzvratio signal i poelio nam zbogom. Zatim se spustila na nadmorsku visinu niu od nae i nestala negdje u dolini. Kasnije te noi, u podnoju prekrasnog vulkana pokrivenog snjenom kapom, sjedili smo u meditativnom stanju povezujui se s kozmikim biima. Kada smo pogledali prema gore vidjeli smo da se lijevo od vulkana formirao vrlo neobian ovalni prsten oblaka koji je izgledao tono poput lica humanoida! A dvije najsjajnije zvijezde na nebu bile su tono na mjestu gdje bi se na licu trebale nalaziti oi! To se kozmiko lice nalazilo pokraj vulkana i promatralo nas. I nitko od nas nije dvojio da je to vrlo neobian znak tih bia kojim nam poruuju da su i dalje s nama. Na dan tog dogaaja pjeice smo istraivali to podruje. Otpjeaili smo duboko u dunglu i pronali drevnu piramidu prekrivenu biljkama koja, koliko ja znam, nije bila ucrtana na nijednoj karti. Za trajanja naeg boravka ondje imali smo niz vrlo neobinih, mistinih iskustava s prirodom i vulkanom. Sreli smo neke domoroce koji su nam ispriali o svojim iskustvima s iznimnim biima na tom podruju. Poruke i slike koje su primili bile se su gotovo identine naima. Kada smo izali iz dungle na nebu smo vidjeli formaciju oblaka koja je tvorila toan oblik orla, pri emu je kljun orla pokazivao tono u smjeru naeg polja mjesta s kojeg emo te noi raditi. Znali smo da svime orkestrira via inteligencija, jedinstveni Um svemira preko kojeg smo svi povezani. Tijekom tih pet dana nekoliko smo puta vidjeli izvanzemaljske letjelice, ukljuujui i one manje u obliku diska koje bi izlazile ravno iz vulkana, napravile krug oko njegova vrha i zatim odletjele u svemir. Sva ta vienja detaljno su opisana u mojoj prvoj knjizi. Klju za sve to se je dogodilo je univerzalna svijest te dobre i miroljubive namjere. Do 1993. godine postalo mi je jasno da je nastojanje da se uspostavi kontakt izmeu ovjeanstva i izvanzemaljskih ljudi provedivo. To vie nije bilo teoretsko pitanje. Dotada su stotine ljudi u Sjedinjenim Dravama, Europi, Engleskoj i Meksiku bili s nama na ekspedicijama na kojima je uspostavljen kontakt. Mnogi od tih dogaaja su snimljeni i za sve njih postoji mnotvo svjedoka. Dakle, to sada? Ako se dravi i masama na Zemlji o tome lae, koliko daleko moemo ii s tim? Trebao nam je neki nain da educiramo iroke mase ljudi u svijetu. Znao sam da
92

istinu moramo iznijeti na vidjelo. Trebali smo svojim politikim voama, voama vlade i znanstvenoj zajednici i, najvanije, onima koji vode te tajne programe podastrijeti dokaze i miroljubivu perspektivu. Vijest o naem radu se proirila, pa sam izmeu 1990. i 1993. godine uspostavio mreu vojnih, politikih i znanstvenih kontakata. Osim toga, otkrili smo da se ekstremno moni sustavi naoruanja koriste za gaanje i unitavanje izvanzemaljskih svemirskih letjelica. Otkrili smo da te operacije vode odmetnute, tajne skupine i da je to jedna od najveih prijetnji svjetskom miru ikada. Pa ipak, mediji, mainstream vojna zajednica i mainstream politika zajednica kamoli obian ovjek na ulici u potpunosti su ignorirali itavu stvar. Stoga sam smatrao da je u tom trenutku bitno da okupimo ljude koji pokuavaju razotkriti dokaze i injenice i objasnimo javnosti i naim voama koji je smisao izvanzemaljske prisutnosti. Poeo sam osmiljavati taj koncept okupljanja ljudi koji bi radili na razotkrivanju istine tako da to ne bude samo ad hoc skupina amatera koji uspostavljaju kontakt, nego da drutvo u cjelini pone prepoznavati injenicu da nismo sami. Bilo je vrijeme da zajednica civiliziranih ljudi na prosvijetljen i miroljubiv nain preuzme odgovornost za odnos izmeu ljudi i izvanzemaljaca. Kad to ne bismo uinili, bez obzira na to koliko kontakata bi naa mala skupina mogla ostvariti, ne bismo mogli ispraviti probleme Vlade u sjeni s godinjim budetom od vie stotina milijardi dolara, golemom tehnolokom snagom, obavjetajnim mogunostima i orujem instaliranim irom svijeta i u svemiru. Znali smo da tim orujem napadaju izvanzemaljske letjelice i ljude u njima i imali smo vie meusobno nezavisnih svjedoka iz vojske koji su to po tvrivali. U ljeto 1993. neki ljudi pozvali su me da doem u jednu obiteljsku kuu u blizini Instituta Monroe u Virginiji kako bi razgovarali o inicijativi da sve te informacije razotkrijemo svijetu. Tamo su bili neki vrlo estiti ljudi, meutim kasnije sam saznao da je meu njima bilo i nekih sa skrivenim namjerama. Pred kraj tog sastanka odluio sam se posvetiti tom pothvatu koji je danas poznat kao Projekt razotkrivanje. [U ranim danima to je bila neimenovana inicijativa, a kasnije je postala projekt pod imenom Projekt svjetlost zvijezda (eng. Project Starlight)] Dok sam odlazio iz podruja u blizinu Instituta Monroe, koji je vrlo blizu mjesta gdje sada ivimo, pogoen sam nekom vrstom elektronskog oruja. Odjednom sam postao potpuno dezorijentiran, febrilan kao da sam gorio iznutra.

93

Bio sam toliko dezorijentiran dok sam upravljao svojim automobilom da nisam znao jesam li opet u Engleskoj (u Engleskoj smo bili ranije, u srpnju) ili gdje ve! Nisam znao kojom stranom ceste trebam voziti i konano sam shvatio da sam na krivoj strani! Da nisam uspio nekako prevladati snagu tog oruja, osvijestiti se i orijentirati, siguran sam da bi poginuo u izravnom sudaru udaljavajui se od Instituta Monroe. Bilo je vrlo uznemirujue. Iz tog iskustva sam nauio da ljudi iz tajnih skupina vrlo paljivo promatraju to radini te da su spremni na gotovo sve ne bi li nas zaustavili. Meutim, kada sam suoen s takvom situacijom moja reakcija je da se borim dvostruko jae! Tijekom sljedeih nekoliko mjeseci razgovarao sam s ljudima iz politikih i vojnih krugova koje sam poznavao i oni su pokazali veliko zanimanje za ono ime se bavim. Mnogi su podrali projekt razotkrivanje. Okupili smo tim ljudi kako bismo napravili plan za prenoenje tih informacija naim voama. Poeo sam prenositi taj plan grupama objanjavajui da je vrijeme da istina izae na vidjelo. To je rezultiralo stvaranjem velike mree potpore. Nakon jednog od takvih govora u Coloradu priao mi je gospodin (zvat u ga M. J.) i rekao: Poznajem nekoliko ljudi u Washingtonu koji mogu pomoi. Pretvorio sam se u uho. - odgovorio sam. Prijatelj sam s novim direktorom CIA-e Jimom Woolseyjem. On je prije bio u upravnom odboru mog instituta. To to govorite ima smisla. I treba se dogoditi. - rekao je, vrlo iskreno. Ispostavilo se da je M. J. bio jedan od ljudi koji su pratili na rad te da je napisao knjigu po narudbi Obalne strae. Bila je namijenjena vojsci openito i sadravala je dio o scenarijima dogaaja do kojih bi moglo doi u budunosti, ali koji nisu predvieni od strane vojnog mainstreama. Jedan njezin dio govorio je o CSETI-ju i inicijativi bliskih susre ta pete vrste, iako ja nisam imenovan. Meutim, opisivao je sve to smo napravili te ak sadravao scenarije poput onog skupnog odlaska na plau na Floridi i kontakta s izvanzemaljcima! Tada sam shvatio da postoji jo itava jedna sfera ljudi koji promatraju ono to radimo. Mnogi od njih su bili futuristi i ljudi povezani s najviim nacionalnim sigurnosnim i obavjetajnim tijelima koji su smatrali da bi se te informacije trebale poeti razotkrivati. Negdje u to vrijeme u New Yorku su mi pristupili neki ljudi koji su bili prijatelji Laurenca Rockefellera i rekli: Znate, ovo je neto to jako zanima Laurenca Rockefellera. Voljan sam sastati se s bilo kime i razgovarati o tome. - odgovorio sam. Na kraju sam odrao niz sastanaka u ljeto i jesen 1993. godine, od kojih je jedan bio s vojnim savjetnikom naeg projekta, admiralom, iji su i otac i djed bili zamjenici direktora NASA-e, odnosno prije toga NACA-e. On nam je pruao
94

veliku podrku od 1991. godine kada smo se upoznali, rekavi mi: Zna, mogu vam pomoi na vojnom polju. Zatim je iskrsnuo jo jedan ovjek koji je bio prijatelj Billa Clintona. On je rekao: Mogu vam pomoi na politikom polju. Pojavili su se i drugi ljudi i govorili: Gledajte, moemo prenijeti ove informacije direktoru CIA-e i ljudima iz nacionalne sigurnosti. Nadalje, pojavio se jo jedan ovjek koji je elio prenijeti te informacije dr. Jacku Gibbonsu koji je bio predsjednikov savjetnik za znanost. Zatim nam je pomogao jo jedan, iji brat je bio znanstveni savjetnik potpredsjednika Ala Gora. Tako se negdje u to vrijeme oko nas prilino brzo okupila itava skupina ljudi. Dobro sam znao da bi mnogi meu njima mogli imati razliite namjere, Istovremeno, bio sam posve svjestan potrebe da prema nikome ne smijemo imati predrasuda zbog grupacije iz koje dolazi. Moj cilj je bio jednostavno govoriti istinu, objasniti to je potrebno uiniti i educirati. Tada su se ve pojavljivali ljudi iz CIA-e, letjeli u Asheville gdje smo tada ivjeli i govorili: Uini to i uini to odmah! Mi smo dio skupine koja eli da se to dogodi. To se predugo taji! Najvei dio mog nastojanja bio je povezan s pruanjem informacija i davanjem perspektive ljudima koji su u tajnim programima ili su u, kako je ljudi zovu, kontrolnoj skupini tj. visokom tajnom drutvu. Velik dio onoga to sam napisao i izrekao bilo je usmjereno ka pruanju informacija i nove paradigme tim ljudima. U rujnu 1993. na vojni savjetnik pristupio je ovjeku koji je u to vrijeme bio elnik za obavjetajne poslove u zdruenom stoeru admiral. Kasnije je postao direktor Obavjetajne slube ratne mor narice. Na vojni savjetnik rekao je admiralu: Gledajte, suraujem s dr. Greerom iz CSETI-ja i elimo se sastati s ljudima iz Odjela za strane tehnologije Zrakoplovne baze Wright-Patterson. To je tijelo koje je dobilo dio materijala od izvanzemaljske letjelice pronaene u Novom Meksiku etrdesetih godina. Kako se ispostavlja, ta skupina je bila preimenovana u Nacionalni zrakoplovno-obavjetajni centar (National Air-Intelligence Center) ili NAIC. Meutim, 1993. godine se zvala Centar za stranu aviokozmiku znanost i tehnologije FASTC (Foreign Aerospace Science and Technologv). Zanimljivo kako stalno mijenja nazive! Iznenaen, admiral je ustao od stola i upitao: Mislite ozbiljno? Da, gospodine. - odgovorio je Will.
95

A admiral je zatim upitao: A misli li dr. Greer ozbiljno? Moe li mu se vjerovati? On je odvratio: Ekstremno vjerodostojan, gospodine. I tako je admiral rekao: U redu, dogovorit u to. Nazvao je zrakoplovnu bazu Wright-Patterson i rekao: elim da se sastanete s dr. Greerom i njegovim timom. Meutim zapovjednik baze se usprotivio: Neemo to dopustiti. Naposljetku je general naredio direktoru Obavjetajne slube ratne mornarice da dogovori sastanak. Istog tjedna u rujnu 1993. godine Laurence Rockefeller pozvao me je na svoj ran J Y u planinskom lancu Teton. Tako sam najprije otiao na Laurencov ran. Kako se ispostavilo, na ran je bio pozvan velik broj ljudi povezanih s ovom temom, a mnogi od njih bili su povezani s obavjetajnom zajednicom. Osim toga, tamo je bio jedan od Rockefellerovih glavnih pomonika, divan ovjek, koji je bio velik pristalica naeg rada. Tamo je bila i ena u crvenom, za koju se ispostavilo da je godinama bila u krugu Laurenca Rockefellera. Njezin suprug (zovem ga Bruce) je bio jedan od lanova upravnog odbora Morgan Stanlevja i mnogih velikih meunarodnih kompanija te takoer agent CIA-e. (Osobno mi je to rekao.) Nadalje, prisutan je bio i jedan od veleposlanika iz vremena predsjednika Reagana. Dakle, u to zanimljivo, aroliko drutvo dolazi provincijski lijenik iz Sjeverne Karoline koji je kontaktirao izvanzemaljce! Na poetnom sastanku objasnio sam da sastavljamo tim visokih in-sajdera iz vojske i prikupljamo dokaze te da namjeravamo stvar razotkriti javnosti. Vladala je tiina da se mogla uti muha kako leti. Pitali su me: To ete uiniti? i S kime radite? te to se dogaa? Odgovorio sam: Pa, kada odem odavde idem ravno u zrakoplovnu bazu Wright-Patterson. Postoje tajne vojne i obavjetajne frakcije koje podupiru razotkrivanje. To nisu moje spekulacije. Bio sam vrlo susretljiv. Evo to emo uiniti... Bilo je jasno a su ljudi zapanjeni. Bilo je oito da je na tom sastanku bilo ljudi koji su bili bijesni zbog mogunosti razotkrivanja. Sjeam se razgovora iz 1992. s nekima od ljudi generala T. E. koji su me pitali: Ako uspostavite kontakt negdje gdje se odrava neki vrlo velik dogaaj koji prenosi televizija, hoete li nam dopustiti da ga prvo prekontroliramo prije nego to izae u javnost?

96

Zatim su rekli: Mi kontroliramo medije i sve satelite koje oni kori ste, pa emo preuzeti kontrolu. Na moje razoaranje, C. B. Scott Jo-nes mi je takoer potvrdio da e, u konanici, kontrole doista i biti. Meutim, ja sam se zakleo: Nastavit emo s ovim to nezavisnije i ljudskije je mogue. Ran JY nalazio se u nacionalnom parku Grand Teton. Prvog dana naeg boravka ondje otiao sam s dva istaknuta istraitelja otmica u etnju oko jezera. Nikada neu zaboraviti kako mi je jedan od njih (zvat u ga g. X) poeo objanjavati da je velik zagovornik halucinogenih droga, da je u stvari upravo u tom trenutku pod utjecajem halucinogenih droga! Naravno, teturao je oko jezera i padao preko balvana pa sam znao da neto nije u redu! Dakle, tu je taj glasoviti istraiva otmica koji mi je rekao da je u sklopu svog rada poticao ljude da uzimaju halucinogene droge kako bi im one pomogle da se prisjete otmica i seksualnih iskustava s izvanzemaljcima!!! Pomislio sam: O, moj Boe. Dakle, ovako takve informacije dolaze u javnost. Naravno, kasnije sam doznao da g. X ima tijesne veze s CIA-inim programom MK Ultra koji vue korijene iz 1950-ih i 1960-ih. Razvijali su metodu kontrole uma uz primjenu halucinogenih droga. Civilna ufologija je u potpunosti infiltrirana s ljudima koji su agenti iz tajnih, mranih obavjetajnih sfera i koji su ukljueni u neke od najbizarnijih eksperimenata s kontrolom uma, ukljuujui one s upotrebom vrlo jakih droga kombiniranih s elektronikom i takozvanim psihotronikim oruanim sustavima. Istina je mnogo neobinija od svake fikcije koju ete ikada proitati.

97

etrnaesto poglavlje

DEZINFORMACIJE Uasnuo sam se kada mi je g. X ponosno priznao da izvodi takvu vrstu sugestivne hipnoze, ponekad toliko drogiran halucinogenima da mi je rekao: Ne mogu ustati s kaua ni da uzmem alicu kave. Moram imati pomonika da mi je donosi. Rekao je da tijekom seansi pod hipnozom uvodi svoje otete u izmi jenjeno stanje svijesti u kojem oni onda otkrivaju svoja potisnuta iskustva s izvanzemaljcima! Pomislio sam, Majko Boja! To su ugovori za knjige vrijedni vie stotina tisua dolara, istraivaki programi koje financiraju Rockefelleri i saudijski princ, i sve to podvaljuje se lakovjernoj javnosti. I sve te stvari smatraju se istinitima jer imaju potpis ovog istraivaa! Dakle, do 1993. godine postalo mi je jasno koliko je razraena prijevara koja se vri nad javnou. Kao i to da je devedeset posto informacija o NLO-ima, izvanzemaljcima i susretima s izvanzemaljcima koje se nalaze u javnoj domeni u potpunosti lane, dezinformacije smiljene da ljude vraki prestrae. Od 1993. godine pa do danas, osobno mi je bilo vrlo teko ivjeti s tim znanjem. Suzdravao sam se u pogledu korupcije i potpunog krivotvorenja informacija te iskustava povezanih s NLO-ima i izvanzemaljcima, koji se javnosti podvaljuju putem dezinformacijskih kampanja tekih vie milijuna dolara. Meutim, dovoljno je rei da je itavo polje istraivanja NLO-a toliko diskreditirano i korumpirano da je barem devedeset posto od svega to je o toj temi ikada izalo u javnost potpuna izmiljotina, briljivo skrojena dezinformacija i programiranje svojstveno psiholokom ratovanju. G. X i ja vodili smo zanimljivu filozofsku raspravu, no zbog njegove nedosljednosti uzrokovane svim tim drogama bilo je teko zaci dublje u problem. Ono to nije poznato je da g. X. naveliko zloupotrebljava te tvari i da je osim toga poticao ljude koji ih zloupotrebljavaju da istupe i uu u tajfolie a dewc - to zajedniko ludilo da izmiljaju susrete s izvanzemaljcima i zatim ih amenuju kao da su se stvarno dogodili. Dakle, jedna od zanimljivih stvari o kojima smo razgovarali

98

bilo je to kako je bio progonjen zbog svojih istraivanja otmica te da je on neka vrsta rtve. U stvarnosti, dogodilo se to da je on ne samo koristio droge na svojim subjektima nego je radio i neto to je s etike strane apsolutno zabranjeno: subjektima istraivanja naplaivao je svoje vrijeme. U istraivakom eksperimentu ne moete naplaivati subjektima. To je krajnje nemoralno i neetino. Jedna od stvari koje sam otkrio tijekom sastanka na rancu JY s Laurenceom Rockefellerom je da su David Rockefeller, iz banke Chase Manhattan, i pokojni Nelson Rockefeller, koji je bio ameriki pot predsjednik, bili uvelike ukljueni u tajnu vladu. Laurence Rockefeller je znao za te stvari, meutim on je u svojoj obitelji vie bio kralj-filozof nego silnik. Bio je profesionalni filantrop koji je istinski elio jednostavno razdijeliti svoje bogatstvo prije nego to umre. Na alost, bio je okruen moralno neprikladnim ljudima, ukljuuju i to leglo ljudi povezanih s CIA-om. Meu njima se posebno isticala famozna ena u crvenom, iji je suprug radio za CIA-u. Dakle, u taj mete ulazi Laurence Rockefeller elei podrati objavljivanje informacija o toj temi. No, njegov su novac presreli CIA-ini agenti i vjeni nikoristi iz NLO zajednice te ga preusmjerili u izmiljena istraivanja otmica, zloupotrebu droga i svakojake druge ludosti. Konkretno, jedan ovjek iz Laurenceovog kruga presreo je velika financijska sredstva, koja su trebala biti namijenjena CSET-iju kako bi Inicijativa CE-5 dobila profesionalnu podrku, i uzeo ih za vlastiti institut da bi se zatim mogla preusmjeriti u razne tajne operacije. To znam na temelju osobnog iskustva. Dakle, Laurence je imao vrlo dobre namjere, no krug ljudi oko njega bio je prepun obavjetajnih agenata koji su davali sve od sebe da njegova sredstva zadre podalje od bilo kakvog konstruktivnog rada. Njihova zadaa je bila da otvore prozor i milijune dolara bace u vjetar. To su i inili. Svjedoio sam toj tragediji iz prve ruke. Na posljetku je cjelokupno zanimanje Laurencea Rockefellera za to podruje preotela ta ena u crvenom, ija moralnost izaziva zgraanje. Naime, otprilike u to vrijeme bili smo sakupili niz dokumenata koji su sainjavali takozvane Najbolje dostupne dokaze. U duhu kolegijalnosti otvoreno sam ih, kao rad u nastajanju, podijelio s Laurenceom i drugima. Ispostavilo se da ih se dokopala ena u crvenom te uzela novac Laurencea Rockefellera i jednog od CSETI-jevih dugogodinjih podupiratelja te unajmila jednog pisca iz NLO zajednice. On je zatim uzeo te dokumente, prepisao ih, stavio njihovo ime na njih, zatitio autorskim pravima i ukrao ih od nas. Kasnije, kada
99

smo pokuali te dokumente koristiti na daljnjim slobodnim i otvorenim brifinzima, unajmila je jedno od najveih odvjetnikih drutava u Washingtonu i zaprijetila da e me tuiti! Ba krasno... Takvo to, nakon to su ukrali koncept, ukljuujui i naslov itavog dokumenta. Bez obzira na sve te stvari, uspostavio sam blizak odnos s Laurenceom. Uivao sam u druenju s njim i njegovom divnom enom Mary. Sjeam se, pred kraj jedne veeri, ja i Laurence ietali smo na drvenu terasu pokraj kolibe u kojoj smo se sastajali na tom ranu. Na terasi se nalazila skulptura amerikog Indijanca na konju. Indijanac je imao perjanicu, a ruke su mu bile ispruene prema zvijezdama. Promatrali smo nebo i razgovarali. Laurence se okrenuo prema meni i rekao: Shvaate da ne postoji nijedan aspekt ivota na zemlji koji e ostati isti nakon to se ova stvar razotkrije. Toliko su duboke i dalekosene njene implikacije. Da, Laurence, zbog toga je to tajna i zbog toga se razotkrivanje mora dogoditi, rekao sam. No trebamo vau pomo. elim pomoi, rekao je. Meutim, moja obitelj me ve grdi to sam se i ovoliko angairao! Svejedno trebate uiniti ispravnu stvar, odgovorio sam. Preopasno je, rekao je. Pa, Laurence, Boe moj: stari ste, bogati ste, i Rockefeller ste! Odgovorio je:Ruke su mi vezane. Ali znajte ovo vi to morate uiniti... Pogledajte to ovako: to je poput jata gusaka koje lete u 'V formaciji. Vi trebate biti gore na elu i osvajati nove teritorije, a mi emo biti ovdje dolje. O! nasmijao sam se. Da, nakon to ja probijem sav otpor eonog vjetra. Ali ja moram ostati ovdje, rekao je. Ne mogu biti gore. Obitelj ne eli uti za to. Dakle, imate ljude poput Laurencea Rockefellera koji su doista eljeli uiniti pravu stvar no on je dopustio da mu lojalnost prema obitelji podree krila i bio je okruen hrpom tajnih agenata i nazoviistraivaa koji su davali sve od sebe da monopoliziraju njegovo zanimanje i pobrinu se da, kakvu bi god potporu mogao dati, bace u vjetar. Dogodile su se i mnoge divne stvari, ukljuujui injenicu da smo uspjeli sastaviti materijale za brifing koje je Laurence Rockefeller iskoristio da na ranu JY osobno brifira Billa i Hillary Clinton. Moda se sjeate da su prvih nekoliko Clintonovih ljeta u Bijeloj kui Clintonovi odmor provodili na Rockefellerovom rancu. Laurence je dao taj ran senatoru Jayju Rockefelleru iz Zapadne Virginije, meutim to je i dalje bio njegov obiteljski ran. Tamo su s Billom i Hillary Clinton
100

mogli razgovarati o prikupljenim informacijama povezanim s izvanzemaljcima. Laurence se iskreno trudio prenijeti te informacije pravim ljudima. Kasnije sam preko prijateljice Clintonovih doznao da je predsjednik Clinton, kada se vratio u Bijelu kuu te ponovno pregledavao dokumente s brifinga, uzviknuo prijateljica se potrudila da vjerno imitira Billa Clintona Znam da je sve ovo istinito, ali boga mu ljubim, ne ele mi nita rei. Ama ba nita, boga mu ljubim! Kasnije su me pozvali da doem na sastanak u New York i odrim prezentaciju u domu spisateljice romana Judith Green, koja je imala stan u centru Manhattana. Nazona je bila velika skupina ljudi, ukljuujui gu Boutros Ghali, Rockefellerove predstavnike itava skupina ljudi iz njujorkog visokog drutva. Govorio sam o kontaktu s tim ivotnim oblicima i o tome to je potrebno da uspostavimo miroljubive odnose na Zemlji kako bismo mogli ivjeti u harmoniji sa svojim izvanzemaljskim susjedima. Moj govor bio je odlino primljen i kasnije sam imao priliku sastati se s gom Boutros Ghali. Ipak, razoaralo me je to su neki sa sastanka imali zablude koje su izrazito rairene u masovnim medijima i NLO krugovima. Oni koji plasiraju iskrivljene rezultate istraivanja to se tiu sakaenja stoke, seciranja ivih ljudi, vanzemaljskih silovanja i susreta primaju ogromna sredstva od tajne skupine te njihovih prijatelja i veza u dezinformacijskom ogranku. Oni kontroliraju i izvru informacije te ih takve plasiraju mainstream medijima, NLO krugovima i, kako ih ja zovem, maloprodajnim kupcima svega to je povezano s izvan zemaljskim, koji zagrizu udicu i dobiju svoju porciju straha. Vrlo su dobri u serviranju tih stvari i uvijek osiguraju da jedino oni dijelovi NLO subkulture koji podupiru partijsku liniju straha dobiju financijsku potporu, publicitet i tako dalje. Dakle, budui da upozoravam na to, nekim ljudima, na alost, nisam jako drag, no stvar je u tome da ljudi moraju znati koliko je ta grupa vjeta u obmanjivanju istraivaa da iznose dezinformacije. Na primjer, mnogim takozvanim istraivaima otmica te tajne skupine i njihovi suradnici dojave informacije koje ih dovedu do otetih. esto se radi o ljudima koji su bili oteti za eksperimente kontrole uma koje u cijelosti izvode ljudske tajne paravojne skupine. Informacije o toj temi koje dou do javnosti u tolikoj su mjeri iskrivljene i zagaene dezinformacijama i insceniranim dogaajima da doslovno ne vrijede piiva boba. 1990. godine nisam to znao, meutim do 1993. sam se u to uvjerio iz prve ruke, na najviim i najdubljim razinama obavjetajne zajednice. Osobno sam se sretao s tim mranim skupinama i osobama i za mene to vie nije bila teorija, nego
101

neto za to sam znao da je istinito. Na alost, morao sam ivjeti s ogromnim teretom dvojbe: koliko toga kazati javnosti? Znamo da e to stvoriti uragan mrnje protiv nas upravo od strane mainerije koja eli da svijet bude obmanut. Ta golema dezinformacijska kampanja proizvodi dovoljno lanog zlata da je istina zrno pravog zlata - zakopana ispod itave planine lanog zlata. A veina ljudi ne radi njegovu analizu te ak ni ne pomilja da je napravi! Tako svi uzimaju lano zlato i brkaju ga s pravim. Zato? Zato to je sredinja operacija, koja traje posljednjih 40 ili 50 godina, u tom vremenu izgradila lane baze podataka i lane sustave vjerovanja kako bi ljude zavela na krivi trag i udaljila ih od prave istine. Ta mrana, konspirativna skupina civilnom stanovnitvu namee u potpunosti izmiljene pseudovanzemaljske dogaaje. Da bi taj tajni projekt mogao simulirati izvanzemaljske dogaaje, otmice ili sakaenja stoke, koji izgledaju kao da izvanzemaljci napadaju, koriste se vrlo napredne tehnologije. U stvarnosti se operacije vode iz baza u Novom Meksiku i Utahu. Koriste se neobiljeeni helikopteri i posebno obueni ljudi koji upadaju poput komandosa i insceniraju te lane dogaaje. To je pomno proraunati psiholoki rat. Ulozi su golemi. Cilj te propagande vrlo je jednostavan: plasirati dovoljno uasnih i zastraujuih informacija da se u svijest masa usadi trajni strah od svega izvan zemaljskog. Na posljetku e obmanutim masama mozak biti dovoljno ispran da podre meuplanetarni oruani sukob. Sve je to dio pripremnog ili aklimatizacijskog programa dezinformiranja i kontrole uma. Javnost se dezinformira pod krinkom informiranja. A unutar civilne zajednice istraivaa NLO-a ima lakovjernika koji su, bilo svojom voljom ili protiv nje, dio toga. Veina njih su naivci koji ni ne znaju da ih se obmanjuje. Ali, tko stoji iza svega toga? Ta vlada ne djeluje tako neposredno kao ona o kojoj ste uili na satu politike i gospodarstva! Kakva vlada? Koja vlada? Vlada u sjeni - tajna vlada. Da li tajna vlada u sjeni izravno upravlja tim stvarima? Suptilnije je od toga. Imaju li svoje agente u civilnom NLO svijetu? Da. Zastraujue, ali jako mnogo njih. Jednako zastrauje jedan drugi nain na koji ostvaruju svoje ciljeve. Plasiranjem dovoljno dezinformacija u koje se moe povjerovati i inscenacijom dovoljnog broja dogaaja uspijevaju uvjeriti istraivae da prihvate te lane dogaaje zdravo za gotovo i zatim o njima izvjetavaju javnost u razliitim asopisima i knjigama. Zlokobni krug se nastavlja javnost automatski prihvaa te izvjetaje kao stvarnost. To je sloena stvar, no ljude je vrlo lako prevariti ukoliko ne znaju da postoje falsificirani fenomeni ili falsificirani fenomeni
102

napravljeni tako da slie autentinim izvanzemaljskim fenomenima. S ne ogranienim financijskim sredstvima i sofisticiranom elektronikom i tehnologijama, toj odmetnikoj tajnoj skupini to lako polazi za rukom. Ta skupina ima ogromne resurse dok s druge strane jednadbe stoji slabo financirana, amaterska, hobistika civilna NLO zajednica. To je doista borba Davida i Golijata. Pravilo desne ruke po kojem se moete ravnati je sljedee: ako iza neega stoji mnogo novca i ako je s tim povezano mnogo zastraujuih, jezivih, gotovo demonskih informacija, moete biti sigurni da se radi o dezinformaciji koja je, svjesno ili nesvjesno, ponuena javnosti. Mnogi ljudi ne znaju da je u golemoj veini sluajeva, recimo, sakaenja stoke, izvijeeno o neobiljeenim helikopterima i jedinicama slinim ljudskim specijalnim postrojbama kao o poiniteljima tih dogaaja. To je u istraivakoj zajednici dobro poznato, ali javnost se o tim injenicama nikad ne izvijesti. Dogaaj se uvijek prikae kao izvan-zemaljsko sakaenje nae nevine stoke! Razmislite o sljedeem. Imamo javnost koja voli otii u McDonald's i jesti hamburgere. I tu javnost se obavjetava da zli izvanzemaljci napadaju i mue nae jadne krave! Ma hajde! U svemu tome je prisutna komponenta psiholokog ratovanja. Ljudi koji trguju tim jezivim scenarijima brzo otkriju da, ako krenu smjerom negativnosti, dobivaju mnogo financijskih sredstava i podrke iz odreenih krugova. Ako ne idu negativno ili ako ponu govoriti istinu, sva njihova financijska potpora presui. Upravo to je razlog zbog kojeg CSETI i Projekt Razotkrivanje nikad nisu raspolagali ozbiljnijim financijskim sredstvima. Mi odbijamo lagati o tim stvarima. Odbijamo ii negativno. I odbijamo plasirati informacije koje prestravljuju narod. Javno sam rekao da bih, da krenem pisati knjigu u kojoj stoji da su me oteli, ivog secirali ili seksualno zlostavljali jezivi izvanzemaljci s Tau Epsilona, otiao u mirovinu kao vrlo bogat ovjek. Predujmovi za knjigu, scenariji i medijski aranmani bili bi vrlo izdani. To je iva istina. No, vratimo se na priu. S Rockefellerovog ranca otiao sam s naim vojnim savjetnikom i jednim drugim gospodinom ravno u Zrakoplovnu bazu Wright Patterson i tamo se sastao s pukovnikom Kanolom i Bruceom Ashcroftom, dunosnikom civilne obavjetajne slube koji je djelovao i kao osoba za odnose s javnou. Nismo ili tamo pogledati izvanzemaljska tijela i materijale to se tamo nalaze od etrdesetih godina prolog stoljea. Svrha posjeta bila je izvijestiti ih o
103

onome to radimo i o tome kako je nuno da budu spremni za promjenu. Sjeate se kako je admiral iz Zdruenog stoera naredio taj sastanak i kako se u stvari morao pozvati na in kod ravnatelja Obavjetajne slube zranih snaga da bi se sastanak dogodio. Sastanak je trajao oko sat i pol i tijekom tog vremena jasno sam im obrazloio kako smo u brojnim prilikama bili uspostavili kontakt s NLO-ima. Furiozno su zapisivali dok smo im prenosili te informacije. Nastavili smo im objanjavati da su te informacije ve odavno trebale biti otkrivene javnosti. U jednom trenutku pukovnik je upitao: to ako su ti oblici ivota neprijateljski nastrojeni? Pogledao sam ga i rekao: Znate to? Vi i ja ne bismo vodili ovaj razgovor da su nastrojeni neprijateljski, s obzirom na injenicu da su tehnologije koje posjeduju toliko napredne da mogu mijenjati strukturu prostor-vremena. Da su neprijateljski, Zemlja bi mogla u jednoj nanosekundi biti pretvorena u pepeo koji lebdi svemirom, i vi to znate. Nadalje, utoliko ukoliko smo mi desetljeima radili ne promiljene i opasne stvari usmjerene protiv njih, injenica da vi i ja i dalje udiemo slobodan zemaljski zrak krajnji je dokaz njihovog nenasilja. Samo me je gledao. Ostavili smo materijale za brifing u bazi W r i g h t Patterson kod tih asnika. Kasnije je moj vojni savjetnik uspio ui u raunalni sustav i vidjeti da su svi ti materijali dostupni u arhivu Obavjetajne slube ratnog zrakoplovstva u W r i g h t Pattersonu. Izvjetaji o CSETI-jevim kontaktima s izvanzemaljcima te nai najbolji dostupni dokazi i procjene situacije, sve se nalazilo u tom raunalnom sustavu. Meutim, nakon to su ih poeli itati neki vii asnici, materijali su odjednom nestali. Ti nai materijali vie nikad nisu vieni! Mali post scriptum tom iskustvu: Kasnije smo saznali da je admiralu Crameru bilo reeno da se vie ne smije uplitati u takvu vrstu sastanaka. Kada je na vojni savjetnik doao ponovno posjetiti admirala, njegov pomonik je insistirao: Nemojte admiralu Crameru nikad vie spominjati tu temu. On ne moe razgovarati o tome! Mislite li da smo trebali biti iznenaeni kada smo saznali da je ne dugo nakon toga promaknut iz naelnika za obavjetajne poslove u Zdruenom stoeru u direktora Obavjetajne slube ratne mornarice? Rekli su mi daje admiral Cramer bio nagraen to je prestao forsirati tu temu. Odatle promaknue u Obavjetajnu slubu ratne mornarice. Gorka je ironija da je, nakon to je nagraen zato to se ostavio teme, najvjerojatnije dobio vie informacija o istoj temi.
104

Petnaesto poglavlje

GRANICA SVJETLOSTI U jesen 1993. poeo sam otkrivati sve vie o tome kako se vlada iz sjene infiltrirala ne samo u tajni svijet obavjetajnih agencija, vladu i korporacije nego i u civilne medije i civilnu NLO zajednicu. Nakon sastanka kod Rockefellera i brifinga koje smo odrali u bazi Wright Patterson, ponovno sam stupio u vezu s ovjekom koji je bio prijatelj CIA-inog direktora Woolseyja. On je bio uvjeren da trebamo te informacije preko razliitih kanala prenijeti ne samo predsjedniku nego i drugim visokim dunosnicima u dravnoj administraciji. To smo radili preko predsjednikovog savjetnika za znanost, Rockfellera, i jednog prijatelja Billa Clintona koji je podravao na rad. Brat tog ovjeka takoer je bio u Bijeloj kui i bio je vrlo blizak suradnik Billa Clintona. Pristupali smo ljudima na vlasti na prijateljski, susretljiv nain, govorei: Gledajte, dolo je vrijeme da se dogodi razotkrivanje. Hladni rat je zavren. Sada imamo jedinstvenu prigodu da javnosti na pozitivan nain razotkrijemo injenicu da su te izvanzemaljske letjelice stvarne i da postoje tajni projekti, koji su moda bili opravdani tijekom napetosti Hladnoga rata, ali sada vie nisu opravdani. Razotkrivanje se mora dogoditi sada. Imamo priliku raskinuti s prolou. U isti dah smo govorili i: Ako vi to ne uinite, mi emo. Pronai emo dovoljno izvora da predstavimo uvjerljive argumente za svoje tvrdnje. Upravo to je bit Projekta Razotkrivanje. S tim svjeim zamahom odluili smo da trebamo stei vei uvid u obavjetajne operacije. James Woolsey je 1993. godine bio nominiran za direktora CIA-e i potvren od Senata. S naom smo priom stigli do rujna 1993., dakle kada je Woolsey bio tek na poetku obnaanja dunosti. Od jednog vieg dunosnika u Bijeloj kui, koji je bio naa veza, saznali smo da predsjednik, kao i direktor CIA-e, pokuavaju preko svojih kanala saznati istinu o toj temi. Osim toga, reeno nam je da im se serviraju potpune lai. Imam pismo koje mi je u jesen 1993. godine FedEx-om poslao prijatelj direktora CIA-e, u kojem mi poruuje da se direktor Woolsey raspitivao o pitanju NLO-a, ali da nije mogao nita saznati te da su mu lagali. Nadalje, oni su znali da

105

im se lae! Rekao mi je da direktor CIA-e eli da doem u Washington i da u biti prva osoba koja e o tome brifirati direktora CIA-e. Pa, pomislio sam da je sasvim poludio. Mislio sam: Evo me, provincijski lijenik iz Sjeverne Karoline i navodno se trebam sastati s direktorom Sredinje obavjetajne agencije (CIA) kako bismo razgovarali o neemu to spada u X-files? Ba! Da vam budem iskren, moja poetna reakcija bila je da se zasigurno radi o varci. Smatrao sam da se radi o alibiju: direktor CIA-e u stvari zna za sve to i samo eli saznati to mi smjeramo. Kako se ispostavilo, bio sam u krivu: Woolsey i predsjednik doista su bili neobavijeteni. Dana 13. prosinca 1993. otili smo u Washington na sastanak s Wool-seyjem. Paravan je bio veera u prijateljevoj kui. Bilo nas je estero, tonije, tri para: moja supruga i ja, direktor CIA-e i njegova supruga (koja je, na sreu, bila izvrna direktorica Nacionalne akademije znanosti, pa smo mogli jednim udarcem ubiti dvije muhe) te njegov prijatelj i supruga tog prijatelja. Naa domaica, ispostavilo se, nije znala tko joj dolazi na veeru sve do tog dana. Moete li to zamisliti? Draga, pogodi tko nam dolazi na veeru? Da, direktor CIA-e i taj strunjak za izvanzemaljska pitanja, dr. Greer. Opa! Moete li zamisliti to bi bilo da doete kui i to kaete svojoj eni? Sjeam se da sam s Emily u kuu prijatelja CIA-inog direktora stigao kasno poslijepodne. Imao sam aktovku punu materijala. Unaprijed smo se dogovorili to emo raditi, no nisam imao pojma koliko bi sastanak mogao potrajati. Svi smo znali da je to vrlo vaan brifing za direktora CIA-e. Njemu su lagali o najvanijoj tajni u povijesti svijeta. Woolseyjeva ena stigla je prva, privatnim automobilom, a zatim je u pratnji tajne slube stigao direktor CIA-e. Nakon uvodnog pozdravljanja i desetominutnog pregledavanja dijela materijala, dokumenata, fotografija, izvjetaja, i tako dalje, CIA-in direktor je rekao: Da, znam da je ovo autentino. Ispostavilo se da su on i njegova supruga u stvari prije mnogo godina vidjeli jedan od tih NLO-a u New Hampshiru, tako da uope nije sumnjao u njihovo postojanje. Meutim, elio je znati zato mu se nita ne govori, zato su izvanzemaljci ovdje i to sve to znai. Ljudi esto misle da visoki dunosnici poput njega umiru od smijeha na spomen te teme. Ali ne! On je, kao direktor CIA-e, bio iznimno uzrujan to se neto tako vano preuuje i njemu i predsjedniku. Bio je krajnje uzrujan. U jednom trenutku gotovo da se slomio i zaplakao. S obzirom na vanost teme, njegovu reakciju smatrao sam potpuno primjerenom i bio sam pun nade u pozitivan ishod sastanka. Sastanak, za koji sam mislio da bi mogao trajati otprilike pola sata, oduljio se na gotovo tri sata. Tijekom sastanka razgovarali smo o svemu to je htio znati. Rekao sam mu da su izvanzemaljci tu i objasnio zato se
106

to dri u tajnosti. Takoer, objasnio sam mu to se tono treba uiniti da se taj problem rijei. Bilo je to, bio sam potpuno svjestan, preuzimanje strane odgovornosti. Uviao sam ozbiljnost situacije. Razgovaram s nekim tko je nedvojbeno jedna od najmonijih osoba na svijetu i otkrijem da je car gol! Otkrio sam da se informacije gube u sustavu te uskrauju ljudima koji vode najmoniju dravu na svijetu. A zatim sam otkrio da oni uope ne vode dravu, nego da postoji vlada u sjeni koja u stvari ima glavnu rije, i to mi je sada potvrivao aktualni direktor CIA-e. Preao sam put od potpunog skepticizma nevjerovanja da netko na toj razini moi doista moe biti neinformiran do spoznaje koliki su razmjeri te neinformiranosti... ne samo direktora CIA-e nego i predsjednika. U tom sam trenutku shvatio ozbiljnost disfunkcije unutar onoga za to mislimo da je ustavna republika i demokratski oblik vladavine - disfunkcija je tolika da se bezono lae ljudima na toj razini ustavne vlasti i odgovornosti. Gajio sam sumnje u to da se lagalo direktoru CIA-e, predsjedniku i drugima kojima je bio uskraen pristup tim projektima. No, budui da sam sada bio razgovarao s ljudima kao to su aktualni direktor CIA-e, lanovi senatskog Odbora za obavjetajne slube te slinim dunosnicima diljem svijeta te vidio njihova lica, njihov govor tijela i reakcije, uvjeravam vas da stvari nisu onakve kakve vam ih predstavljaju glavni mediji. Prenio sam Woolseyu informacije da su izvanzemaljska bia tu s miroljubivim nakanama. Objasnio sam mu da su mnoga vienja NLO-a u stvari vienja letjelica napravljenih u sklopu tajnih programa u Sjedinjenim Dravama i drugdje, da su tehnologije kojima su izgraene vrlo napredne i mone te da se nalaze u pogrenim rukama. Takoer, naglasio sam da se to pitanje mora svesti pod ustavnu kontrolu te da to moe uiniti jedino predsjednik. Kongres bi, s jedne slabije pozicije, mogao dati podrku putem pokretanja istrage, no, doista, zbog strukture izvrne vlasti i njene nadzorne uloge i neposredne kontrole nad linijom zapovijedanja inicijativa mora doi iz izvrne vlasti od predsjednika. Sjeam se da sam mu pred kraj sastanka dao popis preporuka koje smo kasnije objavili. Dakle, predao sam dokazni materijal u ruke aktualnog direktora CIA-e, zajedno sa savjetima to treba uiniti da bi se te informacije razotkrile, da bi se okonalo zatakavanje i itavo pitanje vratilo pod mjerodavnu kontrolu i nadzor. Ja sam, naravno, oekivao da e neto poduzeti, no on me upitao: Kako da razotkrijemo ono emu nemamo pristup?

107

Razoaran, no i dalje ustrajan, rekao sam mu: Morate preuzeti kontrolu nad tim. Morate inzistirati na pristupu. On je samo skrenuo pogled. Znao je o emu se tu radi. Dok smo veerah, direktor CIA-e je sjedio preko puta mene, a njegova supruga je bila do njega. Drutvo je raspravljalo o svim pitanjima koja su se pokrenula. Na posljetku je dr. Woolsey, supruga direktora CIA-e, upitala: Znate li kako te letjelice komuniciraju na velikim udaljenostima u svemiru? Sjeam se da me je tada uhvatila kratka ali intenzivna kriza hrabrosti: Da li da joj kaem istinu i izgubim svu vjerodostojnost? Ili da joj kaem la ili proienu verziju istine te zadrim malo ugleda? Ipak ne, pomislio sam, rei u joj istinu koliko god nevjerojatno mogla zvuati. Tako sam joj odgovorio: Gledajte, te izvanzemaljske civilizacije dokuile su strukturu vremena i prostora te nelokalnost... Uoio sam zbunjene izraze lica i znao sam da moram detaljno objasniti. To vam je ovako: uzmimo nau galaksiju, Mlijenu stazu, iji promjer je sto tisua svjetlosnih godina. Susjedni sunev sustav mogao bi biti oko jedan posto te udaljenosti od nas, to jest tisuu svjetlosnih godi na. Uzmimo to kao primjer. Gledajte, da trebate komunicirati s tim sunevim sustavom i da vam on treba poslati odgovor, morali biste rei, 'Zdravo, kako ste', a oni bi uzvratili, 'Dobro, hvala na pitaju; kako ste vi?' Samo ta razmjena trajala bi dvije tisue godina! Kako i zato? Svjetlosna godina je put koju konvencionalni elektromagnetski valovi, ija brzina je tristo tisua kilometara u sekundi, prevale tijekom itave godine. Dakle, tisuu svjetlosnih godina znai da bi nam trebalo tisuu zemaljskih godina da naa poruka stigne tamo, i jo tisuu godina da dobijemo odgovor. A to je samo jedan posto promjera nae galaksije! Brzina svjetlosti jednostavno je premala, nastavio sam. Nije pogodno sredstvo za komunikaciju ili putovanje kada ponemo govo riti o meuzvjezdanim udaljenostima. Otvoreno govorei, brzina svjetlosti jedva da je dostatna ak i za putovanja u naem vlastitom Sunevom sustavu. To znai da je bilo koja civilizacija koja je dola ovdje ve ovladala tehnologijama i znanou koje se bave svime iznad brzine svjetlosti iznad onoga to nazivam granicom svjetlosti. A ako su ovladali time, otkrili su tu jezgru u kojoj se sjedinjuju elektromagnetizam, materija, prostor, vrijeme i svijest. To je, u stvari, kao u pjesmi Moody Bluesa: Najbolje se putuje mislima. Objasnio sam im da te izvanzemaljske civilizacije posjeduju tehnoloki potpomognute sustave svijesti, kao i tehnologiju potpomognutu svijeu, gdje postoji suelje izmeu uma i misli te specijalizirane fizike i elektromagnetizma. I tako, kada oni komuniciraju, poruka
108

se od toke A, koja je recimo ovdje na Zemlji, do toke B, udaljene tisuu svjetlosnih godina, prenosi u realnom vremenu, u trenu. To je zato to je poruka izala iz prostor-vremena i prela u taj nelokalni aspekt svemira. To ukljuuje vrlo sofisticiranu fiziku, ali obuhvaa i podruja misli i svijesti. Oni mogu slati misli ureaju, odnosno biti suelje ureaja, i on e trenutano i tono prenijeti taj signal i tu poruku do druge toke i to tehnoloki, ne samo telepatski. Informacije i slike do druge se toke u svemiru, bez obzira na to koliko je udaljena, prenose ne-lokalno u realnom vremenu. To je poput dva vora koji neprestano rezoniraju. Signal putuje od jednog vora do drugoga, zaobilazei linearni prostor-vrijeme. Dr. Woolsey me je pogledala i rekla: I mislila sam da mora biti neto takvo. Doista je shvaala. Kada govorimo o civilizacijama koje prevaljuju meuzvjezdane udaljenosti, kljuno je shvatiti da su one morale ovladati znanostima koje obuhvaaju svijest, misao, elektromagnetizam i nelokalnost. Stoga CSETI-jevi protokoli sadre komponentu koja se tie nelo-kalnosti, svijesti i usmjerene, koherentne misli. To je zbog toga to izvanzemaljci posjeduju tehnologije koje hvataju signale koherentne i usmjerene misli jednako kao to mi moemo hvatati radijske signale te signale lasera ih mobitela. Radi se o posve znanstvenim postupcima koje je apsolutno mogue ponoviti to je jednostavno znanost koja danas na Zemlji nije opepoznata. Mislim da danas mnogo ljudi moe razumjeti taj koncept. Hvala Bogu, sada ima dovoljno ljudi koji su doli do postkvantnog razumijevanja svemira. Mnogi ljudi s kojima sam suraivao, a koji su bili u tajnim aviokozmikim i elektronskim tvrtkama koje se bave ovim pitanjima, potvrdili su mi da su doli u posjed izvanzemaljskih komunikacijskih ureaja koji rade upravo to: funkcioniraju kao suelje za misli i svijest te reagiraju na misli i svijest. Podeeni su tako da to mogu. Dakle, sati koje sam proveo s direktorom CIA-e i njegovom suprugom svakako su bili sadrajni i informativni. Pred kraj veeri osjeao sam da je vrlo zahvalan na informacijama i vrlo zainteresiran. Meutim, osjetio sam i duboku tragediju i tugu u trenutku kada me pitao: Kako da razotkrijemo informacije kojima nemamo pristup? Shvatio sam razmjere izazova koji je pred nama. Prisjetio sam se disfunkcije na koju nas je bio upozorio Eisenhower kada je rekao da se uvamo vojno-industrijskog lobija i prijetnje koju njegovi ispadi predstavljaju za nau slobodu i sigurnost. Sada je ono na to nas je upozorio

109

Eisenhower naraslo do disfunkcije epskih proporcija i ja sam tome svjedoio iz prve ruke. Dok smo se pozdravljali, shvatio sam da je itavo vrijeme dok smo bili unutra mjesto bilo nadzirano. Vidjeli smo ljude iz tajne slube ispred kue. Naravno, imali su kombi za prislukivanje, naoruane uvare s naglavnim slualicama sve mogue! Taj je susret za mene bio na mnogo naina traumatian ipak, bio sam zahvalan to sam doznao istinu.

110

esnaesto poglavlje

KRUGOVI MOI Godine 1993., prije sastanka s direktorom CIA-e, moja veza za sastanke na visokim razinama sugerirala mi je da svoju operaciju nazovemo Projekt Zvjezdana svjetlost (eng. Project Starlight). Ideja je bila da prikupimo apsolutno najbolje dostupne dokaze koji su rigorozno provjereni i potvreni te da identificiramo vojne, korporativne i obavjetajne svjedoke tajnih programa i dogaaja. Zatim bismo, sa eljeznim argumentima u ruci, izvijestili predsjednika, obavjetajnu i vojnu zajednicu, Kongres, vodstvo Ujedinjenih naroda i druge voe irom svijeta, i to prije razotkrivanja. Znali smo da je od kljunog znaaja da sustavu barem pruimo priliku. Vrlo je vano razumjeti da naa namjera nije bila jednostavno uletjeti kao slon u staklarnicu i iznijeti sve te vrlo osjetljive informacije na vidjelo bez toga da prethodno u potpunosti ne obavijestimo legalne, legitimne voe svijeta i pozovemo ih na sudjelovanje. U to su vrijeme mnogi smatrali da sam glup i naivan, da ti ljudi nikad nee stati iza neega tako kontroverznog. Ali, nije u tome stvar! Stvar je u tome da smo, s nae toke gledita, imali moralnu odgovornost da im barem pruimo priliku da uine pravu stvar a ako ne bi uinili pravu stvar, to bi bilo na njihovoj savjesti, a ne na naoj. Bio sam duboko uvjeren da imamo obvezu dati tim voama trenutanu procjenu stanja i rei im:Morate preuzeti vodeu ulogu ukoliko elite da to ostvarite vi, a ne neka skupina izvana (tj. Projekt Razotkrivanje i CSETI, op. a.). Nakon svretka Hladnog rata otvorila se savrena prilika da prekinete krug dezinformiranja, da krenete iznova. Nakon sastanka s direktorom CIA-e, veza mi je dogovorila sastanak s glavnim istraiteljem senatora Byrda i savjetnikom senatskog Odbora za proraunsku raspodjelu (Appropriations Committee). Senator Byrdje tada, kao predsjednik tog odbora, bio vrlo moan. Taj ovjek zvao se Dick D'Amato ne treba ga brkati sa senatorom D'Amatom iz New Jersevja. Dick D'Amato imao je odobrenje za pristup najstroe povjerljivim podacima i pravo izdavanja sub poene (sudskog poziva, op. prev.) koje mu je dodijelio Odbor za proraunsku raspodjelu. Sastali smo se u sobi za sastanke Odbora za proraunsku raspodjelu golemoj, bogato ukraenoj prostoriji s

111

velikim stolom i mjedenim ploicama s imenima svakog lana Odbora. Poeo mi je govoriti: Senator Byrd i neki drugi zamolili su me da istraim te stvari. Doli smo dovoljno daleko da znamo da ti projekti doista postoje. Meutim, kaem vam, ni s odobrenjem za pristup najstroe povjerljivim podacima i pravom slanja sub poene, dobivenog od senatskog Odbora za proraunske poslove, ne mogu prodrijeti u te projekte. Pogledao me je nikad to neu zaboraviti i rekao: Imate posla s reprezentativnim timom svih crnih projekata, stoga se pazite. I sretno. I to je bilo to. Dick D'Amato i ljudi poput njega znaju da je to autentino, no ne mogu se pribliiti tim crnim projektima ni kontrolirati njihovo financiranje. Pristup tim projektima nema nikakve veze s inom ili s poloajem u vlasti. Pristup ima veze s time jeste li ili niste spremni nastaviti s tajnou. To je jedini vaan kriterij jeste li voljni raditi po njihovom programu. Oni koji ne bi trebali imati kontrolu, ali je imaju sainjavaju ilegalnu, odmetniku skupinu koja je nadnacionalna i iji lanovi ne samo to su bezobzirni i kadri ubiti nego djeluju potpuno izvan utjecaja bilo kakve zakonske vlasti. Kada imate posla s neim to je od toliko fundamentalne vanosti kao to je ovo, to ukljuuje tako mone tehnologije kao to je opisano, poinjete uviati opasnosti po svijet ako se dopusti da se ta makarada nastavi, bez nadzora, desetljee za desetljeem. Godine 1994. jedan prijatelj Billa Clintona posjetio me u mom domu nakon to sam brifirao direktora CIA-e. Bio je to vrlo leeran, predusretljiv momak. Rekao mi je: Znate, svi se slau s vaim preporukama, no svi misle da e predsjednik, ako uini ono to ste predloili njemu i direktoru CIA-e da upotrijebe izvrnu vlast kako bi uli u tu operaciju i raskrinkali je zavriti kao Jack Kennedv. Mislio sam da se ali i, da vam budem iskren, grohotom sam se na smijao. Doista sam pomislio: Pazi da ne bi! Ali ne, bio je smrtno ozbiljan. I jasno mi je dao do znanja da je ozbiljan. I tako je to ilo iz krize u krizu kada sam shvatio da je vlada Sjedinjenih Drava kao i vlade svih drugih drava - doista talac ilegalne, odmetnike skupine koja posjeduje tehnologije s kojima bi se moglo praviti krugove oko nevidljivog bombardera B - 2 i koje bi mogle, kad god to poele, likvidirati predsjednika, odnosno likvidirati svaku drugu osobu koja im se nae na putu. To su mi sasvim jasno dali do znanja ljudi iz unutranjih krugova najveih koridora moi na Zemlji. Naravno, to me je vrlo teko titilo. Rekao bih da mi je razdoblje izmeu 1992. i 1998. tih est godina bilo krajnje traumatino. Drao sam glavu gore
112

i javno nisam posustajao, ali na jednoj dubokoj osobnoj razini bilo mi je izuzetno teko. Nikad nisam gubio vjeru u ono to trebamo napraviti, no bilo mi je posve jasno da je zadatak golem, da vrijeme istjee i da ulozi ne mogu biti vei. Poetkom 1994. godine vratio sam se u New York i proveo neko vrijeme s Laurenceom Rockefellerom. Takoer, sastao sam se s nizom drugih ljudi iz New Yorka, povezanih s Ujedinjenim narodima i drugim organizacijama. Ulazili smo u razliite krugove moi i uruivali im te informacije. Na neki nain, postao sam kozmiki uruitelj. Sjeo bih sa suprugama glavnog tajnika UN-a, direktora CIAe, bliskim prijateljima predsjednika ili visokim asnicima u Pentagonu te im govorio to se zbiva i upoznavao ih s problemom to je poput faza kod smrti i umiranja pa bi prolazili kroz nijekanje, ljutnju, ok, tugu i sve ostalo. Sve vie radio sam upravo to. U krugovima goleme moi i bogatstva dogaaju se kojekakve izdaje. Neki ljudi koji su suraivali s nama prodali bi se eliji unutar vlade iz sjene koja djeluje kao veza s civilnom NLO zajednicom, to je predvode pukovnik M. K general T. E., vrlo bogati biznismen iz Nevade W. B. i drugi. Jedna od tih osoba koje su mi okrenule lea pokuala me oklevetati pred Rockefellerovim ljudima i preoteti novac koji je Rockefeller elio upotrijebiti da podupre na projekt, a da bi ga dobila za vlastiti institut. Dakle, evo me tu, radim kao lijenik hitne slube, vrlo stresan posao, odgajam etvero djece i baen sam u to gnijezdo zmija. Rije traumatino preslaba je da opie ono to se dogaalo! Ponekad sam doista poelio odustati, no znao sam da neu to uiniti jer sam i dalje bio u dodiru sa svrhom i vizijom onoga kamo idemo. Nastojao sam drati pogled na tom dalekom obzoru koji nije tako dalek u vremenu, nego se u dogaajima koji se trebaju dogoditi ini vrlo dalekim gdje moemo stvoriti svijet naih snova. I s tom sam uvjerenou, i s vjerom, ustrajavao u nastojanjima. Morate razumjeti razdijeljenu prirodu umreenih interesnih skupina koje sve to dre u tajnosti: uglavnom se nalaze u korporativnom, institucionalnom, financijskom i tehnolokom sektoru. Graanska vlada je najmanje vaan dio te skupine. Ona ukljuuje CIA-u (Centralna obavjetajna agencija), NSA-u (Nacionalna agencija za sigur nost), NRO (Nacionalni ured za izvianje), Obavjetajnu slubu kopnene vojske, Obavjetajnu slubu ratnog zrakoplovstva no sve je to fasada za operaciju koja se, u stvari, u velikoj mjeri odvija izvan nadlenosti tih tijela. Prava akcija je u nadlenosti hibridne skupine koja je kvazivladina, ali uglavnom privatizirana i apsolutno nadnacionalna i potpuno ilegalna.

113

Neki od efova te skupine pozvali su me da se, nakon sastanka s direktorom CIA-e, sastanem s njima. Prije nego to sam se sastao s direktorom CIA-e, ovjek koji mi je bio veza s Woolseyjem strahovao je da netko ne sazna za taj sastanak. Sve je radio preko FedExal i traio da razgovaram s njim preko telefona iz telefonske govornice i u iframa! Rekao sam mu: Mislim da se ne trebamo zamarati s tim, jer skupina s kojom imamo posla raspolae tehnologijama koje mogu izigrati svaki komunikacijski sustav na svijetu. Dakle, on je bio u uem izboru da postane Clintonov tajnik za ratnu mornaricu pa je prilino dobro poznavao pijunski svijet. Meutim, bio je u konvencional-' Jedna od vodeih amerikih kurirskih slubi; op. prev. nom vojnom i obavjetajnom svijetu. Ja sam znao s ime smo suoeni, ali on nije. Tako je rekao: O, ne, moramo to uiniti. Vi ste samo lijenik! Ja sam bio u svim tim krugovima, moramo biti oprezni. Ugodio sam mu. Pokuao sam mu objasniti da nema naina da osujetimo sposobnosti nadziranja te tajne skupine budui da posjeduju nelokalne, skalarne tehnologije, koje im omoguavaju da izigraju itave generacije elektronike. ak i vrhunska oprema NSA-e i NRO-a nije nita u usporedbi s onime to oni imaju - jer to su elektronika suelja svijesti koja omoguavaju da itavo vrijeme nadziru stvari u realnom vremenu. No, on to nije znao. Ja sam znao i gledao sam ih na daljinu.2 Tako sam pristao igrati njegovu igru. No, prije nego to sam 13. prosinca 1993. imao sastanak, priao mi je netko tko je bio povezan s tim projektima u vojsci u Arizoni i rekao mi: Kako ujem, sastat ete se s Jimom Woolseyjem, direktorom CIA-e, i razgovarati o tome i tome, na taj dan. Ja sam rekao: Neu to ni potvrditi ni opovrgnuti, no nije li zanimljivo da vi to komentirate? Obavijestio sam o tome svoju vezu i on se potpuno razbjesnio! Kako su mogli saznati za to? Ja sam rekao: M. J., niste me sluali. Te koa je u tome to je veina ljudi previe ohola da sazna neto to ne zna. Trebao bih takoer spomenuti da me je tijekom posjeta u New Yor-ku, u zimi 1994. godine, dok sam bio u hotelu Hilton na njujorkoj estoj aveniji, nazvao jedan novinar. Rekao je: Ja sam slobodni novinar, radim za Wall Street Journal, i nastavio: ujem da ste ima li sastanak s admiralom Woolseyjem na temu NLO-a i izvanzemaljske inteligencije.
Eng. remote viewing - gledanje na daljinu (jo i telepercepcija ili kod nekih autora kontrolirana jasnovidnost) je sposobnost, odnosno postupak koji nam omoguava da vidimostvari koje se nalaze na nekom drugom mjestu, nedostupnom fizikom vidu, ili ak u nekom drugom trenutku u vremenu; op. prev.
114
2

Upitao me je: to mi moete rei o tome? Nisam mu lagao; samo sam mu postavio retoriko pitanje: Zar doista mislite da bi se direktor CIA-e sastajao s provincijskim lijenikom iz Sjeverne Karoline da bi razgovarao o NLO-ima i izvanzemaljcima? A on je rekao: Pa, eto vidite, i poklopio. I to je bilo to. Meutim, to mi je iskustvo ot krilo da je i medijska zajednica puna obavjetajaca koji nadziru nae aktivnosti, Otprilike u to vrijeme, poetkom 1994. godine, nazvao me je ugovorni djelatnik tajne skupine koja je imala eliju u CIA-i i rekao: Gledajte, mi doista elimo da vi to uinite. Pourite se. Ja sam rekao: Kako to mislite, 'pourite se'? On je rekao: Htjeli smo da se pojavi netko tko e to uiniti za nas; barem treina ljudi u ovoj tajnoj skupini eli da se ta stvar razotkrije, ali mi to ne moemo uiniti... Ja sam rekao: Pa, to vi, dovraga, mislite da .sam ja? Ja sam samo provincijski lijenik ovdje u Sjevernoj Karolini. Gol sam skoro kao crkveni mi. On je rekao: Ma ne, ne razumijete, mi moemo samo raditi stvari iza kulisa. Ja sam rekao: O, za Boga miloga! Na posljetku je sjeo u avion i doletio u Asheville. Sastali smo se u hotelu Grove Park Inn. Nikad neu zaboraviti to mi je rekao tijekom tog razgovora. Znate, ako elite prenijeti poruku nama ili predsjedniku, sve to trebate uiniti je podii slualicu. Nemojte birati nikakav broj samo govorite. Ili, ako vam je to drae, samo sjedite u svoju radnu sobu i govorite u etiri zida. Jer sve se nadzire u realnom vremenu. A ja sam rekao: Da, znam. Pitao me je: Ma kako to znate? Objasnio sam mu da su nekoliko puta napravili pogreku i ostavili svoju stranu linije na prislunom ureaju otvorenom. To se dogodilo i Emily i meni. Jednom prilikom, kada sam podigao slualicu kunog telefona da nekoga nazovem, na liniji sam uo kontrolnu sobu. Umjesto zvunog signala, uo sam ljude kako razgovaraju. Tako sam upitao: Tko je to? Nato je ena s vrlo snanim stranim naglaskom, ali na pravilnom engleskom jeziku, rekla: O, Boe moj, to je g. Greer. A ja sam rekao; Dr. Greer za tebe, kujo! I poklopio! U to vrijeme takve bi me stvari razbjesnile. Sada mi je potpuno svejedno. Dakle, rekao sam tom ovjeku: Da, siguran sam da je to tono. A on je rekao: Ali, znate, to se doista mora dogoditi. Ja sam rekao: Ali zato vi to ne uinite? A on je rekao: O, ne, previe je opasno. Rekao je tono ono to mi je u rujnu, na svojoj terasi pod zvjezdanim nebom, rekao Laurence Rockefeller. Sada ve primjeujete temu koja se stalno ponavlja: ima vrlo utjecajnih ljudi koji su unutra i koji ele da se razotkrivanje dogodi, no boje se odmetnike, nasilne skupine.
115

Nakon tog sastanka primio sam od skupine odmetnikih insajdera poziv da u zimu 1994. godine doem u Phoenbc. Sastanak je bio u Wrigley Mansionu velianstvenoj staroj vili koju je izgradila po vakaim gumama poznata obitelj Wrigley. Kasnije ju je preuzela jedna elija unutar te tajne skupine. Na sastanku je bilo mnogo mutnih ljudi iz korporativnog svijeta. Bio je zakazan za vrlo kasno na veer. Jedan istaknuti industrijalac, angairan u toj eliji, bio je drogiran i podvrgnut nekoj vrsti kontrole uma dok je ta elija muzla novac od njega. Zatim su taj novac upotrijebili za tu konkretnu operaciju. Metode i motivi te skupine opaki su izvan svakog poimanja. Govorim ljudima: Vie od deset ili petnaest posto onoga to sam vidio i saznao ne elite uti toliko je prokleto uznemiravajue da bi veina ljudi poinila samoubojstvo." Uzgred, mnogi su ga i poinili. Svi smo se okupili oko konferencijskog stola u vili Wrigley. Tema ra zgovora bila je razotkrivanje informacija o NLO-ima i uspostavljanje kontakta s izvanzemaljcima. jedan ovjek me je tijekom pauze izveo na balkon i rekao mi: Znate, mi smo uli da ste bili na sastanku s direktorom CIA-e i da dajete informacije predsjedniku, no morate znati da ti ljudi ne znaju nita i da nikad nee nita znati. Trebate razumjeti da dobro, trebate razgovarati s ljudima kao to smo mi. Ljudi koji se bave time su ljudi koji obavljaju mnogo ugovornih poslova za vladu, u sklopu posebnog programa 'rada za druge' (eng. Work for Others - WFO - contracts). I trebate razgovarati s odreenim trustovima mozgova. S odreenim vjerskim redovima i jezuitskim redovima koji imaju kontrolu nad prijenosom tehnologija. Trebate razgovarati s... Dao mi je itav popis. Pa, ja sam mislio da je ovjek sigurno poludio. Meutim, ispostavilo se da je svaka rije koju je izgovorio bila istinita u sljedeim mjesecima sve se ispostavilo tonim. Situacija postaje jo bizarnija. Ta skupina, odnosno elija unutar vlade iz sjene pokuavala je preuzeti ono to smo mi radili. Upamtite, sada je u naoj prii 1994. godina. Bivi elnik Obavjetajne slube kopnene vojske, lan te skupine, ponudio mi je da im se prikljuim jo 1992. godine. Dakle, stvari su napredovale, a ja nisam skretao sa svog puta jer sam jednostavno takav. Dakle, taj je ovjek rekao: Doista vam moemo pomoi. Pitao sam ga; Na to mislite? On je rekao: Pa, znate, ako elite potporu u ovome, jednostavno dajte da vam pomognemo. Ja sam ga pitao: Kako nam mislite pomoi? Pa, vi ste lijenik, je li tako? Dakle, imate stvarno dobru kreditnu sposobnost. Provjerili smo to. A ja sam rekao: O da, najbolju. On je rekao: Pa, znamo da imate platinaste i zlatne kartice. Jednostavno uite u maksimalni minus na svima njima, svakog mjeseca: pedeset tisua dolara,
116

sto tisua dolara, koliko god. Uzmite kreditnih kartica koliko elite. I dajte nama njihove brojeve. Budui da mi upravljamo svim superraunalima koja podravaju i nadziru svjetski bankovni sustav, mi emo jednostavno izbrisati te minuse i svesti ih na nulu svakog mjeseca, kao da su plaeni. To je istinita pria. Ja sam rekao: Da, ali ako to napravim, vi ete me imati u aci, zar ne? Nije nita rekao, samo sam vidio kako su mu se oi na trenutak zaesjajile. Bio sam i previe mudar da zagrizem taj mamac, ma koliko primamljiv bio jer, za nas koji smo ukljueni u ovaj rad praktiki bez ikakve financijske pomoi, to je ogromno financijsko optereenje i borba. Meutim, nije dolazilo u obzir da to uinim! Zatim je rekao: ujem da uskoro idete u Europu sastati se s nekim ljudima povezanim s britanskom kraljevskom obitelji to je bilo tono. Znao je sve to sam radio! I tako sam rekao: Da, tono. On je rekao: Sluajno se dogodilo da u i ja biti tamo, sastat u se s Rothschildima te ljudima koji upravljaju korporacijom Volvo i nekim drugim velikim industrijskim koncernima jer oni surauju s nama. Ja sam rekao: O, siguran sam daje tako. Predloio je: Naimo se dok smo obojica u Londonu, a ja sam odgovorio: Dobro, to je u redu. Nastavio mi je priati: Jedan o mojih prijatelja, koji je stvarno za interesiran za ono to radite, jedan je od elnika Savjeta za meuna rodne poslove, veleposlanik Maxwell Rabb. Biste li doli na sastanak s njim? Odgovorio sam: Dakako, eli li nam pomoi. A zatim je rekao: Nadalje, Petersoni g, Peterson je bio predsjednik Savjeta za meunarodne poslove, a njegova supruga je bila predsjednica Trilateralne komisije takoer surauju sa mnom, moda se moemo nai s njima. Ja sam rekao: Kada budemo sljedei put organizirali neki dogaaj, pozvat u ih. On je rekao: Morate znati da svi ti ljudi itaju ono to piete i vrlo su zainteresirani za sve to. A ja sam rekao: Znam to. Gledajte, zadaci se obavljaju jedan po jedan. Ja smatram da je sve ljude mogue educirati. Takoer, svatko ima svoju ulogu u itavoj toj kozmikoj drami. Meutim, ta tajna veza me je, u biti, ponovno pozivala u taj unutranji, vodei krug tajnog drutva. Premda nisam elio da me oni stave pod svoju kontrolu, nisam imao nikakvih problema s time da podijelim s njima svoje poglede i saznanja. Nadalje, rekao mi je da je suraivao i s mnogim utjecajnim ljudima iz medija te da je njegova skupina suraivala s Bonom i skupinama U2, Moody Blues, Pink Floyd i mnogim drugima. Takoer, oni su primali ono to ja piem. Samo sam rekao: Pa, hvala vam na tome. On je rekao: Oni vole ono to vi govorite i radite... Kasnije te zime otiao sam u Europu i
117

sastao se s vrlo dobrim prijateljima princa Charlesa i princa Philipa. Jedna od Charlesovih najboljih prijateljica bila nam je vrlo sklona, bila je veliki pristalica naeg rada. eljela je primiti dio materijala koji sam bio sastavio za direktora CIA-e i predsjednika tako da ih moe dati princu Charlesu i drugima. No, sjetite se, ja sam za sve to morao nalaziti vremena izmeu svojih smjena u hitnoj slubi. Ponekad sam doslovno odlazio u Europu na samo dva ili tri dana, a zatim se vraao da odradim 24-satnu smjenu na odjelu hitne pomoi! Na neki nain, to je bila naa mala akcija atl diplomacije3. U Londonu sam se doista sastao s tim ovjekom iz Phoenbta. On mi se i dalje pokuavao dodvoriti da uem u njihovu skupinu. Tako sam sluao i uio ali nikad nisam kapitulirao: ta skupina je najvea mafija i organizirani kriminalni pothvat na planetu.

Sati diplomacija (eng. shuttle diplomacy) je izraz za meunarodne pregovore to ih vode posrednici-pregovarai koji esto putuju, amo-tamo, izmeu strana {drava); od eng. glagola shuttle sa znaenjem ii amo-tamo po tono odreenoj putanji u regularnim vremenskim razmacima [poput unka na tkalakom stanu, koji se takoer naziva shuttle]; op. prev.
118

Sedamnaesto poglavlje

IZGUBLJENE BATINE Kada neki ljudi uju ovu priu, boje se da bih bio voljan ui i u utrobu zvijeri. No ja im kaem: Pa, zato ne? Nije mi nikakav problem sastati se s bilo kime na Zemlji kako bih s njim podijelio svoju viziju dobre budunosti koja oekuje ovjeanstvo i onoga to trebamo uiniti da je ostvarimo. Ja se ne bojim i znam da me ne mogu korumpirati. Ne mogu me kupiti. Ne mogu me zavarati. I nije me briga ako me ubiju. Dakle, to se moe izgubiti? Ako ste iskreni, stvari su vrlo jednostavne. Ne postoji nitko koga morate izbjegavati, a svi koje trebate pronai pristupani su vam. Nauio sam da trebamo funkcionirati na vie kolosijeka svijesti odjednom. Poput dupina oni mogu spavati, no istovremeno je dio njihovog mozga budan. To je znanstveno dokazano. Oni funkcioniraju na vie razina i dimenzija istovremeno. Dakle, to mogu i ljudi. Tijekom tog razdoblja, otiao bih na spavanje no dio mene uvijek bi ostao budan. Na primjer, netom nakon to je predsjednik Clinton izabran za predsjednika, krajem 1992. godine, naao sam se s njim na astralnoj razini, u guvernerovoj rezidenciji u Little Rocku, u saveznoj dravi Arkansas, i razgovarali smo o tim informacijama to je trajalo tijekom cijelog Clintonovog predsjednikog mandata. Sastanci bi se dogaali na astralnoj razini i dolazilo bi do razmjene saznanja. Godinama kasnije, dobar prijatelj predsjednika Clintona rekao je da je on bio u velikoj mjeri u dodiru s unutranjom duhovnom razinom pa se stoga mogao sastajati na astralnoj razini. Mnoge sam se godine rutinski na taj nain sastajao s ljudima. Nadiemo li ego, strah i predrasude, moemo duhovnim putem doprijeti do ljudi. Ipak, to ne znai da e nam oni do kojih dopremo bilo u fizikom sastanku licem u lice ili putem tih drugih, nelokalnih primjena svijesti nuno biti blagonakloni. U sluaju Billa Clintona, on je jako elio da se to (razotkrivanje informacija o NLO-ima i izvanzemaljcima te sve to slijedi iz toga.; op. prev.) dogodi, no nije imao hrabrosti da to uini. Njegova batina je, u osnovi, izgubljena budui da je na njemu, kao prvom predsjedniku koji je imao puni mandat nakon svretka Hladnog rata, bila odgovornost da to uini. Nije bio dorastao izazovu.

119

Otprilike u vrijeme kada sam kanio obznaniti da sam imao te sastanke s direktorom CIA-e, nakon to je on otiao s te dunosti mislim da ju je obnaao do 1995. godine bio sam u posjetu prijateljima u Santa Barbari. Bio sam intervjuiran za jedne velike njujorke novine koje su namjeravale objaviti priu o naim brifinzima o NLO-ima za Bijelu kuu i direktora CIA-e. Istog dama kada su trebali objaviti tu priu, pojavila se Linda Tripp sa svojim priama o Moniki Lewinsky. To nije bila sluajnost. Ta afera je itavu nau priu udaljila od pozornosti medija. I, sljedeih nekoliko godina ona je bila na tapeti dvadeset etiri sata na dan, sedam dana u tjednu: puenje o kojem se ulo irom svijeta! Kakva krajnja besmislica! Vijest dana: Mo je najbolji afrodizijak. A moni ljudi imaju afere. I, pogodite to? Oenjeni ljudi koji imaju afere ponekad lau o njima. Vidi vraga. Postupak za opoziv s dunosti predsjednika zasnovan na tome? Ma, molim vas. Hillary Clinton bila je u pravu kada je rekla da postoji zavjera za ubojstvo Billa Clintona putem ubojstva njegova ugleda umjesto metkom. Bila je apsolutno u pravu i to je bilo zbog ovog i s njim povezanih pitanja. Sredinom devedesetih godina prolog stoljea shvatio sam da se predsjednik Sjedinjenih Drava nee uhvatiti u kotac s pitanjem NLO-a te da bi, kada bi ga poeo intenzivnije istraivati, to bio kraj njegova predsjednikovanja. Negdje u to vrijeme upoznao sam dobrog prijatelja predsjednika Cartera koji mi je rekao da je Carter u ranim danima svog predsjednikovanja i u razdoblju dok je postajao predsjednik pokuao saznati o itavom tom tajnom pitanju o NLO-ima. Dok je bio guverner, Carter je imao vienje NLO-a u Georgiji, a imamo i njegov slubeni izvjetaj o tome. Tako je Carter pokuao dobiti informacije od tadanjeg direktora CIA-e Georga Busha - oca sadanjeg predsjednika no Bush mu je rekao da mu ih nee dati te da ih treba potraiti drugdje! Kasnije, kada je Carter dodatno ustrajao da dobije odgovore, posjetio ga je ovjek u odijelu i rekao mu: Gospodine, ako elite zavriti svoj prvi mandat kao predsjednik, drat ete svoja prokleta usta zatvorena glede tog pitanja o NLO-ima. Taj insajder i Carterov prijatelj rekao mi je da se Carteru moda i njegovoj obitelji izravno prijetilo. Od nezavisnih izvora, ukljuujui neke od svjedoka Projekta Razotkrivanje, saznali smo da je Carter elio naruiti studiju o NLO-ima za Bijelu kuu te da je studiju trebao provesti Stanford Research Institute (SRI). Tajni projekti u Pentagonu zatim su poruili SRI-ju da e raskinuti sve ugovore kojima podupiru SRI ako po Carterovom nalogu ponu za Bijelu kuu istraivati pitanje NLO-a. Tako je ideja o studiji predana zaboravu. Ovo je samo dio dugog niza predsjednika Sjedinjenih Drava kojima se prijetilo niza koji vue korijene jo barem od
120

Eisenhowera. U sluaju Jacka Kennedvja, prijetnje su i ostvarene. Drugima se tijekom itava ivota i itavog predsjednikog mandata prijetilo smru ako budu inzistirali na toj temi. Dakle, to je majka svih kozmikih rvnjeva u koje sam uao od godine 1992. na ovamo. Bili Clinton nije imao hrabrosti da to uini. No, sasvim iskreno, mislim da je imao dobru priliku. Zar javnost ne oekuje od voa da budu spremni obaviti posao bez obzira na svoje osobne ambicije ili osobnu sigurnost? Meutim, veina politiara nije hrabra. Imamo slabu i beskimenjaku vladajuu klasu koja je opijena novcem, mou i sebinim ambicijama. ak i kada saznaju za taj problem, jednostavno nemaju kraljenicu ni dovoljno vrstine da uine pravu stvar u ime Zemlje, ljudi na Zemlji ili ak graana Sjedinjenih Drava. Dok smo izmeu 1994. i 1997. godine nastavljali obraivati sustav, odluio sam da je vrlo vano da dopremo do svjetskih zakonodavnih tijela. Ako je predsjednik kao pojedinac bio previe ustraen i previe ugroen da bi neto uinio i ako su se njegovom unutranjem krugu uskraivale informacije, tada je sljedea najbolja instanca bio Kongres. Tolikom je broju visokih dunosnika Bijele kue bio zaprijeen pristup informacijama da je bilo jasno da bi jedino otvoreno sasluanje pred istranom komisijom u Kongresu moglo slubeno promijeniti stvari. to se tie drugih visokih dunosnika koji su bili zaprijeeni: astronaut Gordon Cooper osobno mi je rekao da je ministar obrane Cohen saznao da je tim Gordona Coopera snimio NLO koji je u pedesetim godinama prolog stoljea sletio na suho dno jezera kod zrakoplovne baze Edvvards. Cohen je pokuao doi do tih informacija, no onemoguen mu je pristup. Cohen je znao datume i pojedinosti o tom slijetanju i njegovom snimanju no svejedno nije mogao doi ni do filma ni do izvjetaja! Dakle, sastajali smo se s nizom kongresnika, meu kojima je bio i lan senatskog Odbora za obavjetajne poslove, senator Dick Bryan iz Nevade savezne drave u kojoj se nalazi Area 51 te drugi na kljunim poloajima. Mrea naih veza bila je sve vea i vidjeli smo da se moemo privatno sastati s mnogo kljunih kongresnika. Predstavljali smo im dokazni materijal i molili ih: Molimo vas, organizirajte otvorena sasluanja na kojima e nai svjedoci moi pred kongresnom komisijom svjedoiti o strogo povjerljivim informacijama i na kojima e biti prisutni svjetski mediji. Otkrio sam da su gotovo svi kongresnici eljeli znati, ali nisu eljeli djelovati. Nikada neu zaboraviti kada me je na aerodromu McCar-ran u Las Vegasu povezao jedan od onih elektrinih automobilia nalik golf-vozilima. To je bilo sredinom devedesetih. Bio sam
121

doletio u Las Vegas na samo nekoliko sati kako bih se sastao sa senatorom Brvanom iz Nevade. Zaustavili smo se ispred neuglednih vrata za koja sam mislio da vode u sobicu za istae ili slino no, kada otvorite vrata, uete u predivnu konferencijsku dvoranu! Koristila se za takvu vrstu VIP sastanaka na aerodromu. Dopratili su me u prostoriju, a zatim je uao senator. Proveli smo zajedno oko sat vremena. Senator Bryan je u pratnji imao pomonika koji je sjeo na kau. Senator, ja i moja pratnja sjedili smo za konferencijskim stolom. Mislim da senatorov pomonik isprva nije razumio o emu je sastanak! Senator je upitao: Dobro, s kime ste se sve sastali dosad? a ja sam odgovorio: S direktorom CIA-e, jednom osobom iz Zdruenog stoera i... Primijetio sam da je pomoniku ispao papir kojeg je trenutak prije nonalantno itao. Izgledao je kao da ga je netko oamario. Senator Brvan je tijekom brifinga rekao da ne sumnja da su te stvari autentine i da se dogaaju, ali da mu nikada nije omoguen pristup tim informacijama. Takvo to, iz usta jednog visokog lana senatskog Odbora za obavjetajne poslove! Ja sam nato rekao: Znate, mi oajniki trebamo nekoga poput vas da odri otvorena sasluanja o toj temi, slina onima kakva je Gerald Ford imao krajem ezdesetih... im sam to rekao, iz izrazito angairanog preao je u vrlo obrambeni stav. Rekao je: Pa, vi ste se sastali sa svim tim ljudima. Zato predsjednik to ne uini? Ja sam rekao: Mislim da zacijelo znate zato predsjednik ne eli to uiniti. To je doista tvrd orah. A on je rekao: Ali, ja sam samo senator. Uzvratio sam: A ja sam samo lijenik! Poloili ste prisegu da ete podravati i tititi Ustav Sjedinjenih Drava, a ja vam nudim dokaze da je Ustav Sjedinjenih Drava potkopan, da je lanac zapovijedanja obezglavljen te da najvanijim tehnologijama i informacijama u povijesti ovjeanstva upravlja odmetnika, ilegalna skupina. Ako to ne zahtijeva nunu istragu Kongresa, to zahtijeva?! Na trenutak je samo ravnoduno sjedio, a zatim je rekao: Ne znam mogu li to uiniti, no jeste li razgovarali s Johnom Warnerom iz Oruanih snaga? Sa svim arom koji sam mogao smoi, rekao sam: Gospodine, razgovaram s vama. Pokuavao sam ne dopustiti mu da se izmigolji od odgovornosti! Ipak, bilo je oito da se senator Brvan jednostavno grozi mogunosti da se prihvati tog problema. Kroz isti proces proli smo s brojnim drugim kongresnicima, sena torima, visokim dunosnicima u izvrnoj vlasti, Ujedinjenim narodima, vojnim asnicima i drugima nitko nije nita poduzeo. Na posljetku me je jedna skupina pri Ujedinjenim narodima pozvala da tamo odrim predavanje. Naslov mog govora
122

je bio: Osnove meuplanetarnog mira. Pogledate li lanke u mojoj prvoj knjizi, vidjet ete da je u njoj poglavlje s tim naslovom. lanak je napisan jer sam bio zamoljen da odrim tu prezentaciju u UN-u. Veina ljudi ne zna da je gotovo sve to sam napisao bilo odgovor na zahtjev neke skupine zainteresirane da sazna istinu. To je bio katalizator nastanka mojih ranijih knjiga. Na taj skup u UN-u poveo sam jednu od svojih keri koja je tada imala dvanaest godina. Stigli smo na glavni ulaz na koji ulaze posjetitelji i dok smo ekali u redu i prolazili kroz osiguranje, odjednom sam uo veliki mete u predvorju. Pogledao sam prema tamo i vidio enu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda sa efom protokola i sigurnosti i itavom svitom kako mi pokazuje da priem. Doli su do nas, otvorili ogradu od ueta i mi smo proli zaobiavi osiguranje. Pozdravili smo se i ga Boutros-Ghali je uzela moju lijevu ruku, a ja sam sebi zdesna drao za ruku svoju ker. Dok je itava ta svita prolazila kroz veliko predvorje Ujedinjenih naroda, ga Boutros-Ghali se okrenula prema meni i upitala me: Kada ete to napraviti? Ja sam rekao: Kako to mislite? A ona je odgovorila: Pa, te informacije da nismo sami u svemiru moraju se objaviti svijetu. Ja sam rekao: Pa, Leah, vi i va suprug ste na elu svijeta! Vi ste na elu Ujedinjenih naroda. Ja sam samo provincijski lijenik iz Sjeverne Karoline. A ona je re kla: O, ne. To je za Boutrose previe opasno. Boutrose bi ubili! Pomislio sam: A to sam ja? Maji kaalj? I naravno, odgovor je da, ja sam upravo to. Ja sam topovsko meso to je tono. Ja sam u tim krugovima onaj koji je potroiv to mi je od 1992. godine nadalje bilo sasvim jasno. Tako sam rekao: Znate, Leah, ja mogu uiniti samo ovoliko. Ona je bila meu najmonijim enama koje sam ikada upoznao. Imala je snanu pojavu, bila je vrlo duhovna i imala je vrlo dubok uvid. Zatraili smo da se dugo oekivani dogaaj razotkrivanja odri u Ujedinjenim narodima. Pristali su na to. Meutim, negdje u vrijeme kada smo trebali sklopiti konkretan dogovor, Boutrosa-Ghalija su otpustili. Glavni tajnici obino imaju dva mandata. On je imao samo jedan. Navodili su svakojake razloge zato ga se moraju rijeiti, ba kao to su se rijeili Kurta Waldheima. Kako se ispostavilo, Kurt VValdheim je podrao osnivanje Ureda za svemirske poslove, koji do ista djeluje u UN-u, te premjetaj sjedita tog ureda iz New Yorka u Europu kako bi doista mogao istraiti ta pitanja. Meutim, maknuli su ga zbog toga, izvukavi optube o njegovoj navodnoj umijeanosti u nacistike zloine. Boutros-Ghali je takoer dirao u pitanja povezana s NLO-ima, pa su maknuli i njega. Nakon toga na mjesto glavnog tajnika dolazi Kofi Annan. Visoki pomonik Konja Annana Korejac koji je u birokraciji Ujedinjenih
123

naroda bio najvii diplomat iz Koreje stupio je s nama u kontakt. Rekao je: Pristali su da se konferencija, na kojoj e ti bivi vojni i vladini dunosnici svjedoiti o NLO-ima, odri u velikoj vijenici u Ujedinjenim narodima. To je bilo dogovoreno. Meutim, nekoliko tjedana kasnije taj isti veleposlanik me je nazvao i rekao: Nemojte me nikad vie zvati u Ujedinjene narode. Evo vam moj kuni broj. On je postao zainteresiran jer je saznao za izvanredne dogaaje s NLO-ima koji su se odvijali u Koreji. Bio sam okiran. Pitao sam ga: O emu govorite? Rekao je: Pa, znam da smo se dogovorili da emo biti domaini vae konferencije, no to vie nije izvedivo. Glavnog tajnika su posjetili neki ljudi koji su mu pokazali dokumente koji su ga tako prestraili da je znao da ne moe nita vie uiniti s tim. Reeno mi je da e UN, koji je bio pred bankrotom, prekinuti s radom i biti rasformiran! U biti, ti tajni agenti i pripadnici nadnacionalne odmetnike skupine priprijetili su vodstvu UN-a i utjerali mu strah u kosti. Velik dio mog ivota bio je divan no kad god sam imao posla s vladom u sjeni, bilo je vrlo uznemirujue. Toliko uznemirujue da sam se ponekad jednostavno morao rasteretiti pred bilo kim tko bi bio u blizini. Na primjer, jednom prilikom sam bio na sastanku u Kaliforniji s grupom agenata koji su bili povezani sa Zrakoplovnom bazom pokraj Sacramenta. Bilo je to vrlo naporno vrijeme te sam pomislio: Ma ujte, idem jednostavno negdje popiti pie i biti u tiini. Jedan ovjek, zvat u ga George, sjeo je na stolicu do mene i zapodjenuo razgovor. Nisam bio raspoloen za priu, no on je elio askati i upitao me: Kakvim poslom ste u gradu? Posve sam siguran da ne elite znati, rekao sam. Pa, u stvari elim, ree George vaui kikirikije. Pa, bio sam ovdje na sastanku s nekim ljudima, odgovorio sam. A ime se bavite? upitao je. Odgovorio sam: Ja sam lijenik u hitnoj slubi, ali nisam ovdje radi toga. Pa, zato ste onda ovdje? pitao je. Tako sam mu rekao: Poalit ete, ali rei u vam! I tako sam tom jadnom ovjeku poeo govoriti ama ba sve to znam. Rekao sam mu sve to sam ikada podijelio s vama, i vie od toga. Rekao sam mu ime svakog operativca i svakog istraivaa koji je ubijen, ime svake korporacije koja je upletena, koja je elija ubila Jacka Kennedvja, imena lanova te elije koje sam upoznao mislim, itavu prokletu priu. Znate, bio je izvrstan osjeaj skinuti sve to s plea, no on je izgledao kao da ga je pregazio teretni vlak! Nakon toga sam rekao: Pa, rekao sam vam da mislim da ne elite to uti. George me je upitao: Kako je, zaboga, mogue da mi sve to govori te? Ja sam rekao: Zato to sam ja nitko. Nisam ni
124

pod jednom sigurnosnom klasifikacijom. Zaintrigiran, pitao me: A kako onda znate sve to? Odgovorio sam: Ni to ne elite znati. Na neki nain, taj sluajni susret bio je krajnje smijean. Dopustite mi da vas poastim pivom, rekao sam. Ovo je bilo vrlo blagotvorno za mene. George me upitao: A to ako nazovem Dana Rathera i kaem mu za sve to? Ja sam rekao: Mislite li da e taj beskimenjak s CBS-a izvijestiti o tome? Sretno, poelio sam mu. Ali znam iz prve ruke da su Micku Wallacu iz emisije 60 minuta" jo prije mnogo godina dani savreni, neoborivi dokazi o svemu tome. Bob Schwartz, tada u upravi magazina Time i Life te istaknuti novinar, bio je prijatelj Mike Wallaca i dao mu je originalne dokumente skupine MJ-12. Wallace se zakleo da e napraviti izvjetaj o tome; meutim, stvar je ugaena odozgo Wallace nije imao hrabrosti suprotstaviti se korporativnim kurvama u CBS-u i napraviti priu. Pa, kome ete se onda obratiti da to objavi? Vi se ponaate kao da imamo slobodni tisak, a nemamo ga ne mamo ga ve desetljeima, rekao sam. U proljee i ljeto 1994. godine poeo sam se obraati ljudima iz inozemstva ukljuenima u operacije povezane s NLO-ima. Jedan od njih bio je saudijski prijestolonasljednik. Njegov prijatelj, koji je takoer bio zainteresiran za ono to radimo i davao nam svesrdnu podrku, predloio mi je da razgovaram s njim. Osjetio je da se trebam vidjeti s princem. On je takoer bio prijatelj Laurencea Rockefellera i, kako se ispostavilo, bio uvuen u tajnu eliju pukovnika M. K . , generala T. E. i W. B . , koja je djelovala ovdje u Sjedinjenim Dravama. Dakle, nakon to smo razgovarali preko telefona, primio sam osobno pismo od princa Saudijske Arabije u kojem je stajalo: Mislim da je ono to pokuavate uiniti vrlo plemenito. Meutim, ne vjerujem da e vam biti doputeno da to uinite. Mislim da trebam razgovarati s vama o tome. Nije elio razgovarati o tome preko telefona. elio je da se sastanemo. Tako smo se sastali u srpnju 1994. godine. On je bio u New Yorku, odsjeo je u hotelu Four Seasons Pierre u Petoj aveniji blizu Central Parka, nedaleko od doma Laurencea Rockefellera. I tako sam s jednom od svojih keri otiao u New York. Morate shvatiti da sam svoje keri vodio svugdje. Imali smo, kako smo ih zvali, spojeve s tatom. S obzirom na vrstu ivota koji sam vodio, morao sam ih nekako ukljuiti u njega. Bilo je predivno druiti se sa svakom pojedinano kad smo odlazili na takva posebna putovanja.

125

Dakle, otili smo u hotel sastati se s princem. Princ je bio vrlo elegantan, uglaen i srdaan. Dok se moja ki tiho igrala u kutu, mi smo imali privatni sastanak na kojem smo razgovarali o itavom pitanju NLO-a. Nakon nekog vremena, napokon je doao do onoga to mi nije htio napisati niti rei preko telefona. Princ je rekao: Znate, nee vam biti doputeno da provedete razotkrivanje. O, a zato? pitao sam. On je rekao: Nee vam biti doputeno, ali ne zbog onoga to mislite. Izvanzemaljci vam nee to dopustiti. Pitao sam: Doista? Dakle, izgleda da je prinev brat bio otet od strane, kako su oni mislili, izvanzemaljaca. Meutim, princ nije znao da je tu otmicu izvela tajna paravojna skupina. Taj sluaj je istraivao NASA-in istraiva s kojim sam godinama suraivao, koji, meutim, nije znao da sam ja otkrio da je taj NASA-in istraiva dio vlade iz sjene i da je eshatoloki, fundamentalistiki kranin koji vjeruje u smak svijeta. On se kretao u NLO zajednici, figurirajui kao objektivan znanstvenik koji istrauje ozbiljne NLO-fenomene, ali to nije njegova prava uloga. Taj konkretni NASA-in znanstvenik rekao mi je da je prinev brat bio otet iz dvorca u njegovoj zemlji. Dakle, ono to on nije. znao je to da ja imam izvor ukljuen u tajne paravojne operacije koji mi je rekao: Dakako, oteli smo ga tako da ta mona obitelj i njihovo bankarsko carstvo budu na strani naeg programa borbe protiv izvanzemaljaca. Sauijski princ mi je rekao da su izvanzemaljci uzrok svih sukoba na Zemlji od vremena Adama i Eve te da su oni ti koji nameu tajnost! Ja sam pitao: Doista? A zato mislite da se pojavljuju na naem nebu pred desecima svjedoka i signaliziraju nam, i zato se pojavljuju iznad velikih svjetskih gradova ako ele da to bude tajna? Nije imao odgovora na to. Ja sam rekao: Moram rei da se ne slaem s vama. Mislim da je grupa koja eli da se to dri u tajnosti vrlo ljudska. Naime, razotkrivanje bi znailo kraj cjelokupnog centraliziranog sustava moi koji je sada na vlasti, zatim kraj svih fosilnih goriva i kraj itave paradigme antropocentrine religioznosti. Iskreno smo ali uljudno razmijenili ideje i zatim se sloili da se ne slaemo. Bilo je jasno da princ na prisutnost izvanzemaljaca promatra kao neto ega se treba bojati i to treba mrziti te da podrava vojnu akciju protiv njih. Meutim, tijekom sastanka mi je takoer rekao: I predsjednik Bush (stariji; op. a.) je to elio uiniti. Negdje pri kraju Hladnog rata sudjelovao sam, zajedno s Gorbaovom, predsjednikom Bushem, glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Perezom de Cuellarom i drugima u skupini koja je planirala pustiti te informacije u javnost. To je bilo 1989. godine. Rekao je: Meutim, jedne veeri tajnik
126

Ujedinjenih naroda Perez de Cuellar vraao se s kasnoveernjeg sastanka u New Yorku na kojem su se utanaivali planovi za objavu tih informacija o izvanzemaljcima, i pojavio se NLO, zaustavio njegovu motoriziranu povorku i oteo ga iz limuzine! Uzeli su ga na svoju letjelicu i rekli mu da e, ako ne zaustave taj plan razotkrivanja izvanzemaljske prisutnosti, svaki svjetski voa upleten u to, ukljuujui predsjednika SAD-a, biti otet i odveden s planeta te da e zaustaviti proces! To je glasoviti sluaj kada je istraiva izvanzemaljskih otmica, zajedno s nekoliko civila koji su tome svjedoili, rekao da je oteta velika meunarodna linost. Ono to oni nisu znali je da ja znam ljude u eliji koji upravljaju reproduciranim izvanzemaljskim letjelicama i psi-hotronikim orujem pomou kojih je izvedena ta otmica. U stvari, roak zloglasnog crvenokosog narednika iz Roswella, koji je prijetio svima, bio je tamo kao koordinator dogaaja. On je bio ubaen kao dio sigurnosnog osoblja glavnog tajnika i on je postavio elektroniku na mjestu kojim je prolazila motorizirana povorka glavnog tajnika da bi se tog dana kasno na veer mogla izvesti pseudootmica glavnog tajnika UN-a. Cilj operacije bio je zaustaviti itav taj pokuaj svjetske elite moi, ukljuujui Gorbaova, da svijetu otkrije istinu. Dakle, saudijski princ je doista mislio da je to bila izvanzemaljska otmica, ba kao to je mislio da su mu izvanzemaljci oteli brata. Nije znao da su te otmice zapravo paravojne operacije koje izvode ljudi koji se slue stvarima koje izgledaju kao NLO-i te ak imaju stvorenja u letjelici koja izgledaju kao izvanzemaljci, ali se radi ili o preruenim ljudima ili o stvorenjima koja su djelo ljudskih ruku. To se zove inscenirana letjelica4 i posjedujem dokument koji opisuje te operacije. Potjee iz jednog od privatnih instituta ukljuenih u simuliranje izvanzemaljskih otmica. To je otilo toliko daleko da su poeli otimati svjetske voe kako bi ih naveli da zamrze izvanzemaljce i podre ratove zvijezda. Takoer, takve operacije uvjere voe da prekinu s bilo kakvim nastojanjima u smjeru razotkrivanja informacija.

Igra rijei eng. stagecraft izvorno znai scenska umjetnost; meutim stage znai scena, pozornica ili inscenirati; a craft znai zanat, umjetniki obrt, ali i letjelica. Ovdje se prvenstve no govori o letjelici izvana i iznutra ureenoj tako da izgleda kao izvanzemaljska; op. prev.
127

Osamnaesto poglavlje

IZVLAENJA ASTRALNOG TIJELA Kada mi je princ ispriao o tom zaustavljenom pokuaju da se objavi istina, shvatio sam koliko je vlada u sjeni opasna, manijakalna i ne volim koristiti tu rije zla. Toliko su opijeni mou da su spremni uiniti apsolutno sve da bi te informacije zadrali tajnima. Rekao sam princu da sam, budui da smo imali otvoreni kontakt s izvanzemaljcima te da su nae informacije suprotne njegovima, sa svim siguran da je bio meta dezinformiranja. Imali smo oputen razgovor o inicijativi bliskih susreta pete vrste i pokazao je zanimanje za CSETI. Ono to mi je sljedee rekao bilo je vrlo pouno: Znate, iao sam irom svijeta po mjestima gdje je izvjetavano o NLO-ima. Ljudi bi ih vidjeli prije nego to sam ja doao i NLO-i bi se vratili nakon to sam ja otiao, no dok sam ja bio tamo nikada ih nije bilo. Pitam se ima li to veze s mojim stavom. Vaa Visosti, rekao sam, uz duno potovanje, mislim da ste pogodili. Mi smo otkrili da e, ako je ovjek neoptereen predrasudama i spreman stupiti u odnos s izvanzemaljskim ljudima na potpuno iskren nain, oni biti tamo. I komunicirat e. Tajna je skupina, naravno, nadzirala svaku minutu tog sastanka. Te smo se veeri moja ki i ja vratili u na hotel St. Moritz, smjeten odmah preko puta june strane Central Parka. Probudio sam se nakon nekoliko sati vrstog sna. Nisam mogao podii ruke, nisam se mogao prevrnuti; nisam se mogao micati! Bio sam u stanju potpune fizike paralize. Znao sam to se zbiva: bio sam pogoen usmjerenom elektromagnetskom zrakom. Dolazila je kroz prozor iznad kreveta. U sobu je bio projiciran najekstremniji oblik zla i uasa to sam ga osjetio ikad u ivotu. Znao sam da pokuavaju izvui moje astralno tijelo iz fizikog. (Uzgred, upravo to su veina pseudootmica izvlaenja astralnog tijela.) Vlada iz sjene mi je pokazivala da misli ozbiljno i bili su pred time da me otmu. Pokuavali su me uvjeriti, kao to su uvjerili princa, da trebam mrziti izvanzemaljce i bojati ih se. eljeli su me uvjeriti da su izvanzemaljci zli; da potjeu od Sotone; da trebamo zapoeti sveti rat protiv njih. Ne uspjevi milom, sada su me u to pokuavali uvjeriti silom. No ja sam znao da su me napali ljudi, a ne izvanzemaljci. Jedino to sam mogao uiniti je obratiti se Bogu. Uao sam u stanje transcendentalne boanske

128

svijesti i pri tome je moja osobnost nestala u beskrajnom Bogu i ta nasilna skupina izgubila je vlast nada mnom. Kada sam uao u Bezgranino, taj sustav (naoruanja; op. prev.) nije vie mogao vladati mnome. Nije bilo mene; shvaate to govorim? Sebe ostavi iza i hodaj po vodi. Budi poput nita i bit e svugdje. Ljudima koji su bili napadnuti istim orujem rekao sam: Jedini nain da mu pobjegnete je da spoznate mo nadilaenja vlastitog ja i pustite da se vaa osobnost stopi s oceanom Bezgraninosti. No, im bih se vratio u svoju osobnost i svijest, napad bi opet poeo. To je bilo jedno od najgorih iskustava koje sam ikada doivio. Bilo je oito da pokuavaju zgrabiti moju osobnost, izvui moje astralno tijelo i podvrgnuti me svom slijedu za otmice. Dakle, sjetite se, ako u dovoljnoj mjeri traumatizirate astralno tijelo, trauma se moe oitovati na fizikom tijelu. Mnogi to ne razumiju. Veina tih otmica provodi se tehnologijama koje izvlae astralno tijelo iz fizikog. U sklopu projekta Ametist, pod vodstvom crne skupine iz agencije NSA, ljude se ubijalo kidanjem veze izmeu astralnog i fizikog ti jela. Poznajem ovjeka koji je vodio taj program. To mi je iskustvo na neki nain bilo dar jer su se odali i pokazali mi to su tono napravili glavnom tajniku UN-a i to su napravili bratu saudijskog princa. Tada sam uspio gledati na daljinu prema izvoru te elektronike zrake i vidjeti ljude u postrojenju koji su njome upravljali. Vidite, sve to vas napadne ako ostanete mirni i usredotoeni u transcendentalnom stanju svijesti moete slijediti do njegova izvora i razotkriti poinitelje. To sam, dakle, uinio svaki put kada su me pogodili. Na taj nain vidio sam to rade. Moram priznati, to je bila jedna od najteih stvari koje sam morao uiniti zadrati kontrolu nad svojim umom i osjetilima dok se to dogaalo, tako da se mogu brzo osloboditi spona relativnosti i ui u zrakoplov Apsoluta, gdje ne mogu do mene jer vie ne postojim. Moja ki je, hvala Bogu, bila zatiena od svega toga i nije znala da se ita dogodilo. Dakle, to je bilo nae malo putovanje u New York! Iz vie nezavisnih izvora potvreno mi je da su neki od niih aparatika te tajne, mrane skupine ukljuujui jednog biveg predsjednika SAD-a krajem 1980-ih bili skloni razotkrivanju tih informacija. Meutim, postojala je druga skupina, koja ih je nadjaala a to je frakcija unutar te vee, krovne skupine. Ta elija posjeduje tehnologiju za izvoenje otmica te skalarno-psihotronike i radi-onike sustave naoruanja. Posjeduju i ARV-ove Reprodukcije izvanzemaljskih letjelica (Alien Reproduction Vehicles) koje izgledaju kao NLO-i i imaju pogonske sustave zasnovane na novoj energiji i antigravitaciji.
129

Ta elija upotrebljava te napredne tehnologije da bi sprijeila razotkrivanje na slubenoj razini, pri emu ne preu ak ni od prijetnji vodstvu svijeta i otimanja svjetskog voe kao to je glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Nakon tog iskustva neuspjele pseudootmice u New Yorku, sjetio sam se lucidnog sna to sam ga imao 1990. ili 1991. godine. U snu sam lebdio iznad Kennebunkporta u saveznoj dravi Maine i vidio neto doista vrlo uznemirujue. Vidio sam predsjednika Sjedinjenih Drava, Georga Busha, na njegovom tamonjem posjedu. Na nebu su se nalazili objekti koji su izgledali kao NLO-i, no njima su u stvari upravljali paravojni odmetniki elementi. Letjeli su iznad posjeda te prema moru i ugroavali amerikog predsjednika. Tajna sluba i George Bush bili su iznimno zabrinuti zbog toga. Tada mi ono to sam vidio nije imalo smisla. Meutim, nakon tog sastanka, na kojem sam saznao ono to mi je princ ispriao o otmici Pereza de Cuellara, shvatio sam tko to radi i zato. Takoer, otkrio sam da je pri kraju Hladnog rata dolo do iskrenog pokuaja da se te informacije iznesu u javnost i da ga je ta elija unutar elije ta odmetnika, nasilna i vrlo opasna skupina zaustavila. To je bilo krajem 1989. godine. A u sijenju 1990. godine meni je bilo reeno da se nanovo latim onoga to sam prekinuo. ..Iako sam ja toj odmetnikoj skupini nevana osoba i nemam svjetovnu mo niti slubeni poloaj, budui da je dravna administracija bila zaustavljena na mjestu, nekako sam, na tajanstven nain, ja pozvan da pomognem. Ljudi poput pukovnika M. K . , koji je poznat kao dr. Smrt i ima doktorat iz tanatologije, znanosti o smrti, majstori su psihotronike i naprednih elektronikih sustava koji su odgovorni za otmice, kontrolu uma i sline napade. Dakle, kada shvatite s ime su suoeni nai voe bez obzira na to jesu li lanovi Reda lubanje i kostiju5 ili bivi direktor CIA-e ako pokuaju izai iz zadanih im okvira, sudarit e se s tom drugom skupinom. To unutranje visoko tajno drutvo ne pree ni od ega u dranju te teme pod kljuem sve dok se ne ostvari najgori scenarij. Njihov je cilj eliminacija barem etiri ili pet milijardi od est milijardi ljudi na Zemlji.

The Order of the Scull and Bones (Red lubanje i kostiju), neko poznato kao Bratstvo smrti, tajno je dru tvo sa sjediStem na sveuilitu V a l e . Osnovano 1832. godine, to je jedno od najstarijih tajnih studentskih drutava u Sjedinjenim Dravama, lanovi su mu, jzmeu ostalih, George W. B u s h i njegov protukandidat na amerikim predsjednikim izborima 2004. godine, John Kerry; op. prev.
130

Vrativi se nakon tog dogaaja u New Yorku 1994. godine, iskusio sam grozomornu silu vlade iz sjene. Svake noi u etiri sata i dvadeset minuta, dok sam spavao kod kue u spavaoj sobi, uo bi se gotovo neujan klik i bio bih pogoen elektronikim sustavom naoruanja. Od toga bi mi bilo silno loe, bio sam tako bolestan da bih se ustao i imao snanu muninu, dijareju, povraao bih i bio dijaforetian. Pod kupaonice bio bi doslovno natopljen znojem budui da nisam imao gotovo nikakav krvni tlak. Sruio bih se na pod spavae sobe, gotovo na samrti. To mi se dogaalo mnoge noi za redom, opet iznova. Bilo je uasno. Trajalo je samo deset do petnaest minuta. Znam da me je ta odmetnika skupina pokuavala zaustaviti u onome to radim meutim, ja sam odbio stati. Sjeam se kako sam jedne noi tijekom tog razdoblja otiao spavati te odjednom vidio nekoga iz te skupine kako stoji za elektronikom upravljakom ploom. To je bila napredna psihotronika i radionika oprema u podzemnom postrojenju negdje na zapadu. Jasno sam vidio voditelja te konkretne operacije kako stoji pokraj, s vanjske strane ulaza u postrojenje s oruanim sustavima. To je bio sredovjean ovjek s brkovima i prosijedom kosom znam tono kako izgleda: njemu je bio dodijeljen moj sluaj, Unutar tog postrojenja bilo je nekoliko mladia koji su bili potrkala, topovsko meso, i upravljali tim sustavom koji me je pogodio. Kada sam ih vidio, obratio sam se Bogu i rekao: Dragi Boe, oprosti im! i poslao im blagoslov. Vidio sam ih vrlo jasno i zatim vidio kako gledaju mene. U oima im se moglo vidjeti koliko su posramljeni. Skrenuli su pogled i sve se okonalo. Nakon toga su zaustavili te none napade. Kasnije sam saznao da jadni ljudi koji upravljaju tim ureajima esto skonaju od onoga to rade da bolest koju projiciraju na nekoga dobiju i sami. Kao i obino, operateri i nie osoblje su topovsko meso. Oni to, dakako, ne znaju kada prihvaaju zaduenje. Nadalje, zato su voditelji bili izvan zgrade iz koje se upravljalo sustavom. Iz tog sam iskustva saznao da, dok je to oruje upereno u mene, mogu otkriti izvor skalarnog elektronikog sustava i vidjeti to rade. Zatim bih nas sve obavio boanskom svjetlou i zamolio Boga da im oprosti oprostio bih im i sam. Negdje u to vrijeme saznao sam da se Colinu Andrewsu, engleskom istraivau krugova u itu, takoer rano ujutro dogaalo neto udno, a dogaaju bi takoer prethodio taj neobini, jedva ujni klik. Tijekom tih godina bio sam na ozbiljnim kunjama da li da nastavim tim putem. U ljeto 1994. godine bio sam izuzetno blizu toga da zatvorim CSETI (Centar za prouavanje izvanzemaljske
131

inteligen cije), okonam Projekt Razotkrivanje i jednostavno se maknem od svega toga. Govorim ljudima: Vizualizirajte si ono to se dogodilo posljednjeg dana, posljednjeg sata, u posljednjih pet minuta moje zadnje smjene na odjelu hitne slube, gdje sam radio deset godina. Djeai je bio na pikniku i uguio se. Nisu ga mogli oivjeti na licu mjesta te je doveden u hitnu pomo. Bio je to prekrasan djeai plave kose, star tri ili etiri godine. Radili smo na njemu otprilike sat vremena, no imao je ravnu liniju ve pri dolasku. Preminuo mi je na rukama. A onda je doao gorostas od njegova oca koji mi se, kada sam mu rekao da mu je sin mrtav, sruio u ruke, ridao i jaukao tako da vam se ledila krv u ilama. Svakodnevno bavljenje ovim problemom bilo mi je mnogo traumatinije od opisanog dogaaja. A to se tie medicinskih sestara i mene, kada vam malo dijete umre na rukama, to je neto najgore to se moe dogoditi. Sluanje o CSETI-jevim iskustvima je kao da gledate X-files, ali ovo nije Hollywood; ovo je prava stvar. Ima aspekata mog posla koji su lijepi i krasni, no ima i aspekata u ovom radu koji su izuzetno bolni i tragini. To je moda savrena metafora vremena u kojem ivimo; mnogo je ljepote i obeanja, ali i mnogo patnje.

132

Devetnaesto poglavlje

UVIJEK SMO S VAMA Nekoliko zanimljivih anegdota doarat e vam kakve sam sve ljude susretao bavei se ovim poslom. Na primjer, kada sam organizirao konferenciju s astronautom Brianom O'Learvjem u Coloradu 1992. godine, prila nam je ena koja je inzistirala da doe na privatni seminar za istraivae. To je bila pratilja, sada supruga, pukovnika M. K. i tvrdila je da je novinarka. U stvari, radila je, zajedno s pukovnikom, na projektima psiholokih operacija i psiholokog ratovanja. Njegova specijalnost su psihotronika, radionika, oruje za nadzor uma te ono to se pogreno naziva nesmrtonosni oruani sustavi. Ti sustavi oruja se, u stvari, povremeno upotrebljavaju za ubijanje ljudi: koriste takozvane skalarne, longitudinalne elektromagnetske valove. Nekako je nabavila moj kuni broj. Nije me bilo kod kue, pa je razgovarala s mojom suprugom divnom enom koja je utjelovljenje noblesse obligea i ljubaznosti. I tako je ta ena rekla: Koga tono trebam poeviti da uem na taj sastanak? To mojoj eni! Takav je bio na ulazak u prosvijetljenu zajednicu pijuna i luaka iz NLO subkulture, a to smo ili dalje, bilo je sve gore. To je sve to trebate znati o kovu tih ljudi. Kada kaem da su ljudi koje susreete na tom podruju jedni od najpodmuklijih, najzloestijih, najkorumpiranijih i najpokvarenijih ljudi koje ete sresti bilo gdje na Zemlji, u bilo kojoj subkulturi ili okolini, mislim ozbiljno. Meutim, znaju se sresti i divni ljudi. Meu sluateljima na predavanju bila je i Dorothy Ives, supruga oskarovca Burla Ivesa. Ga Ives je prijateljevala s Nbconovima i Reaganovima te mnogim drugim politikim figurama, a bila je slobodni zidar 32. stupnja. Dorothy mi je prila nakon predavanja, vrlo uzbuena, i upitala bih li navratio u njenu kuu i upoznao Burla. Predloio sam joj da pode sa mnom na ran McGuire, gdje smo trebali stupiti u kontakt s izvan-zemaljcima, te da nakon toga moemo otii do Burla. Tako smo se, nakon konferencije u Denveru, odvezli na ran McGu-ire pokraj Laramija u saveznoj dravi Wyoming. Stigli smo tamo ot prilike u suton i poeli izvoditi protokole za uspostavljanje kontakta. Ba kad je

133

Sunce poelo nestajati iza obzora, navrh oblaka iznenada se pojavio bljetavi NLO u obliku diska. Isprva je samo lebdio na mjestu, a zatim je poeo bljeskati i signalizirati itavoj skupini. Dorothy nikad nije bila vidjela takvo to. Objasnio sam: Oni su tu i praktiki su stalno povezani s nama. Znaju kada emo izai i raditi protokol za inicijativu bliskih susreta pete vrste. Kada bismo mi stigli na lokaciju da radimo taj posao, izvanzemaljci bi esto ve bili tamo budui da bih im ja rekao kamo idemo i koliko dugo emo tamo biti. Dorothy je bila jednostavno zapanjena. Uzviknula je: Buri vas mora upoznati! Iz Denvera smo odletjeli za Seattle, a zatim se odvezli do njihove kue u gradiu Anacortesu, u saveznoj dravi Washington, odmah uz ocean. Buri i ja postali smo dobri prijatelji. Osobno je bio tono onakav kakvog ste ga mogli vidjeti na pozornici. Bez dvojbe, bio je jedan od velikana dvadesetog stoljea. Sastajali smo se da bismo raspravljali o mnotvu stvari: o zatakavanju, tehnologijama, kontaktima s izvanzemaljcima... Zna, ovo je najlua osoba s kojom si me ikad upoznala, rekao je Dorothy, koja je uvijek upoznavala zanimljive i ekscentrine ljude. Shvaao je da se bavimo neim to ima duboke dimenzije te da je na pristup vrlo racionalan i vrlo razborit s obzirom na krajnju nekonvencionalnost svega toga. Dorothy u poetku nije posve znala tko sam ja, kao ni koliko su duboke moje veze u obavjetajnoj i dravno-sigurnosnoj zajednici. S vremenom je ta tema iskrsnula te sam joj rekao: Imam vrste veze u Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji (National Securitv Agencv, NSA). To su vii dunosnici u NSA-i i ustupaju mi neke dokumente. Jedan od tih dokumenata bila je velika, oversized fotokopija jednog dokumenta iz 1962. godine. Na njemu su kodni nazivi poput MOON DUST Project (projekt Mjeseeva praina) i Projekt 46, a bio je klasificiran kao strogo povjerljiv meutim, oznaka tajnosti nikad nije skinuta! Dali su ga meni kako bih ga dostavio pravim ljudima . Taj je dokument bio saetak transkripta snimaka koje su dobili prislukivanjem Marilin Monroe. Autentinost tog dokumenta potvrdio je najbolji procjenitelj autentinosti dokumenata na svijetu. Jedan agent FBI-ja rekao mi je: Znate, mogli biste u zatvor na X godina i biti globljeni tisuama dolara za svaki put kada ovo nekome pokaete. Ja sam rekao: Doista? Ve sam ga pokazao tisuama ljudi. Hajde, stavite mi lisice! Moj prvi poziv bit e Tedu Coppelu i Larryu Kingu, a ne nekom odvjetniku. Gledao me je kao da sam lud, a ja sam rekao: Mislite li da se alim?
134

Iskuajte me. Evo naslova: 'Lijenik hitne slube ide u zatvor jer je pokazao dokument koji potvruje da su CIA-ini agenti ubili Marilvn Monroe, a potom i predsjednika'. Dakle, rekao sam, elite li da to bude na svim naslovnicama, samo doite po mene. Samo je zatresao glavom s izrazom oka na licu no ostavili su me na miru. Taj tajni agent nam se nikad vie nije javio. Dokument opisuje kako je Marilyn Monroe, koju su netom bila napustila braa Kennedy te je zbog toga bila uzrujana i povrijeena, nazvala Roberta Kennedyja i jednog pripadnika visokog drutva u New Yorku, njena prijatelja trgovca umjetninama. Marilyn Monroe je rekla da e sazvati konferenciju za tisak i iznijeti u javnost to joj je Jack Kennedy rekao o objektima iz svemira koji su se sruili i bili pronaeni u Meksiku 1940-ih godina. Predsjednik Kennedy joj je povjerio te informacije jer je vidio izvanzemaljsku letjelicu i ostatke NLO-a koji se tamo sruio. Taj jo uvijek strogo povjerljivi dokument datiran je dan uoi noi kada je Marilyn Monroe pronaena mrtva. Nadalje, pronaao sam osobu koja je bila u obavjetajnoj jedinici losaneleske policije koja je sudjelovala u provoenju njena prislukivanja i nadzora sve do trenutka njene smrti, i koja je u stvari znala kako je ubijena Marilyn Monroe. Nema sumnje da su je ubili izmjeteni agenti amerike obavjetajne zajednice.

135

136

Ono vano jest to to je taj dokument potpisao James Angleton, legendarni fanatini lovac na krtice i zaustavlja curenja" unutar CIA-e. Po mom miljenju, taj je dokument bio smrtna presuda za Marilvn Monroe jer je sadravao podatke o onome to je namjeravala vrlo skoro uiniti. Ne vjerujem da je ona znala na to je naletjela, u smislu da bi je to moglo stajati ivota. Sada suraujem s nekime tko ima slinu dokumentaciju o ubojstvu Mary Meyer. Mary Meyer je dugo vremena bila ljubavnica Jacka Kennedvja, a 1964. godine ubijena je na ulici u Georgtownu jer je previe znala. Ta veza identificirala je izvore koji znaju zato je Meyerova ubijena. Radi se o istom razlogu zbog kojeg je ubijena Marilyn Monroe! Kada sam sve to spomenuo Burlu, rekao je: Marilyn Monroe i ja smo se vrlo dobro poznavali i mogu vam rei ovo: svi smo znali da je bila ubijena, no sve do danas nisam znao zato! Neki ljudi koje je Buri poznavao bili su dobri prijatelji Ronalda Reagana, tako da mi je mogao potvrditi neke informacije koje sam uo od drugih izvora. Na primjer, upoznao sam dvoje ljudi koji su bili s Ronaldom Reaganom tijekom snimanja Bliskih susreta tree vrste Stevena Spielberga. Taj film je, u stvari, dokumentarac, odnosno doku-drama budui da veina onoga o emu govori potjee iz spisa Vojnog zrakoplovstva kojima je Spielberg tajno imao pristup u Zrakoplovnoj bazi Wright Patterson. Ronald Reagan se okrenuo ljudima koji su bili na snimanju u Bijeloj kui i rekao: Samo je dvoje ljudi u ovoj sobi koji znaju koliko je istinito ono to prikazuje ovaj film. To mi je ponovilo dvoje nezavisnih svjedoka. Veina ljudi ne zna da je jedna od glavnih kontrolnih toaka tajnosti mafijaka kultura novca i korupcije u Hollywoodu i u velikim medijima. I Hollywood i mediji su u velikoj mjeri infiltrirani nacionalno-sigurnosnim interesima drave u sjeni. Naravno, kada ste netko poput Burla Ivesa, poznajete sve i svi poznaju vas. Tako je jedan sastanak vodio do drugoga, i na kraju sam upoznao mnogo celebrityja. Ono to sam saznao na nekima od tih sastanaka je da je pitanje NLO-a u stvari javna tajna - ljudi znaju da je autentino i da je bilo ubojstava da ga se zadri u tajnosti. Hollywood i itava filmska i medijska industrija prepuni su kontrolnih toaka koje su, s vremenom, postale sve vie ukorijenjene. Od niza ljudi sam saznao da se vie uope ne moe snimati filmove na temu izvanzemaljaca ako nisu snano militaristiki, ksenofobno obojeni. Od Bliskih susreta tree vrste i E.T.-a doli smo do glupih filmova kao to su Ljudi u crnom ili Mars napada. Svi ti filmovi za temu imaju invaziju ili vojni sukob. Tajne interesne skupine ele takvom vrstom propagande irokim masama isprati mozak da povjeruju u neprijateljstvo izvanzemaljaca. Hollywood i mediji openito glavne
137

su kontrolne toke. Nakon to sam je pouio kako da izvodi CSETI-jeve CE-5 protokole, Dorothy ih je jednog popodneva, dok je sjedila na rubu oceana u Anacortesu, odluila isprobati. Bila je s jednom od svoje unuadi i odjednom se pojavio NLO! Ulazio je i izlazio iz oblaka te komunicirao s njom i slao joj signale. Njena unuka je rekla: O, Boe, vidi ovo! Tada je Dorothy shvatila da ima tu vezu i da moe uspostaviti kontakt. Tijekom losaneleskog potresa u Northridgu u 1990-ima, Dorothy se probudila oko etiri sata i trideset minuta po pacifikom vremenu i sila u prizemlje kue. Kada je pogledala van, vidjela je zlatnu svjetlost koja je dolazila kroz prozore predsoblja. Pogledala je van prema izvoru svjetlosti i ugledala veliku izvanzemaljsku letjelicu koja je bila tono u visini rasta drvea. Takoer, obasjao ju je snop svjetlosti. Odmah je poela mentalno primati poruku: Ne boj se, bit e dobro, mi smo uvijek s tobom, bit e zatiena... Odmah je osjetila potrebu da nazove svoju najbolju prijateljicu u Los Angeles, ba kada je tamo bio potres. Ta ena je rekla: O, imamo potres, ali nee vjerovati to je ovdje! I rekla je Dorothy: Tu je tanjurolika letjelica iz koje izlazi zlatna svjetlost, a ja se nalazim u snopu svjedosti i primam poruku koja kae, 'Ne boj se; bit e dobro. Mi smo s tobom i bit e zatiena"' Bila je to identina poruka koja je u istom trenutku dolazila od identine letjelice koja ih je obavila tom zlatnom svjetlou. Kao da nije bilo prostorne odvojenosti ili kao da se izvanzemaljska letjelica bilocirala i bila na dva mjesta odjedanput. Dorothy me je nazvala i ispriala to se dogodilo. Rekao sam joj da bi moglo doi do mnogo promjena u svijetu, ukljuujui velike geofizike i druge promjene, te da su ti izvanzemaljski ljudi povezani s nama i da e nam pomoi da stabiliziramo Zemlju i zatitimo ovjeanstvo. Zanimljiv susret dogodio se kada sam u 1990-ima pozvan na sveuilite Cambridge da odrim predavanje na meunarodnoj konferenciji MENSA-e, udruge ljudi s visokim kvocijentom inteligencije. Odrao sam vrlo ozbiljnu, umjerenu prezentaciju usmjerenu na podatke i znanost. Na zavretku govora ustao je jedan stariji ovjek i rekao: Znajte da sam ja dr. taj i taj. I bio sam u ovim i onim odborima britanske vlade. Da ima ita istine u tome to govorite, ja bih znao za to. tovie, mislim da je krajnje alosno to ovjek vae inteligencije trati ivot na takve budalatine! Vratne ile su mu iskoile, a lice mu je bilo crveno od gnjeva. Takvo to, pred stotinama ljudi! Odgovorio sam: Uz duno potovanje, ako postoji samo deset posto anse da je to
138

istina te postoje tehnologije koje omoguavaju meuzvjezdana putovanja, koje mogu ovom planetu osigurati energiju bez zagaenja i siromatva na tisue godina te stvoriti odrivi svijet, tada je to vrijedno moje karijere i svake rtve koju poduzmemo. Sljedee pitanje? Dakle, post scriptum te zgode: Nakon prezentacije imali smo banket u jednoj od velikih dvorana na Cambridgeu koja se jo uvijek osvjetljava bakljama i svijeama. Kada sam odlazio s banketa, uo sam iza sebe tree korake, tap-taptap-tap-tap-tap. To je bio par mladih znanstvenika koji su bili s tim starijim znanstvenikom, toliko iznerviranim mojim govorom. Rekli su: elimo se ispriati zbog ponaanja dr. tog i tog. Ja sam odgovorio: O, to je u redu, zvali su me dosad svim moguim imenima, ve sam navikao na to... Zatim su rekli: Ne, ne razumijete. On nije bio uzrujan zbog toga to smatra da to nije istina, nego zato to je on kao eminentni znanstvenik i fiziar duboko u sebi pomislio da bi doista moglo biti istinito, a to bi znailo da je sve to je znao i to je poduavao u ezdesetogodinjoj karijeri bilo pogreno! Taj ovjek je mislio, Boe moj, ako je to tono a mislim da bi moglo biti tada je sve to znam o znanosti i fizici la, to ak nije ni znanost na razini djejeg vrtia! Takoer, ako je to tono, to to je on eminentni znanstvenik na Cambridgeu nee promijeniti tu injenicu. Tom fenomenu svjedoio sam nebrojeno puta. Imao sam nezahvalan zadatak dolaziti na sastanke s ljudima poput lorda Hilla Nortona, ili direktora Obrambene obavjetajne agencije, ili nekoga tko je vii znanstvenik u Nacionalnoj znanstvenoj fondaciji i predstavljati im ove informacije. To su vani ljudi na vanim poloajima. No, usprkos tome, oni shvaaju da postoji itav svemir operacija, tehnologija, znanosti i moi izvan njihove kontrole. To je vrlo uznemirujue. Mnogi poinju shvaati da su pijuni ili kotaii u stroju koji nije njihovo djelo - niti po njihovom ukusu. Traumatino je to saznati u trenutku kada su, kako sami smatraju, na vrhuncu svoje karijere ili moi. Mnogo je predvidljivih reakcija: ljutnja, poricanje, prihvaanje, strah. Sredinom 1990-ih upravni odbor Instituta noetikih znanosti pozvao me je da im odrim brifing.Tamo je bio osniva Instituta, kao i niz vrlo istaknutih ljudi. Predstavio sam im ono to radimo, naa otkria i dokaze koji ih podupiru. Tamo je takoer bilo i nekoliko dezinformatora koji su nekada obavljali dobar posao na tom polju, no nakon toga su ih potkupili obavjetajni interesi. Jedna takva akvizicija vlade iz sjene odrala je izlaganje, govorei: Sve je to mitologija, te male svjetlosne kugle koje se povremeno viaju i ostalo. Potpuno je obezvrijedio sve
139

vrste dokaze o kojima je i sam jednom pisao. Bilo je vrlo zanimljivo to promatrati. Zatim sam ustao i uljudno rekao: Pa, upravo suprotno... Nadalje, sugerirao je: Naravno, te stvari zapravo ne postoje u fizikom svijetu jer su interdimenzionalne. Ja sam rekao: Pa, interdimenzionalno ne znai nita utoliko ukoliko je svijet interdimenzionalan jer je sadran u fizikoj stvarnosti svijeta, sadran je u astralnoj formi i svjetlosti koja je u njemu, kao i u idejnoj formi, kauzalnoj ideji svijeta. A svjesna inteligencija koja ga je stvorila i koja ga podrava i dalje je prisutna unutar svijeta. Dakle, sve je interdimenzionalno. Ne postoji nita to nije. Nastavio sam: Pogledajte same sebe. Unutar vas su vrata prema bezgraninom umu, a unutar njega je sadran itav svemir, kao i vae takozvano kauzalno tijelo, kako mistici nazivaju idejni oblik vaeg postojanja. Nadalje, vae fiziko tijelo podrava i proima ga astralno tijelo tijelo svjetlosti kojim moete letjeti u lucidnom snu ili drugim prilikama. Rekao sam: ovjek je potpuno interdimenzionalan, odnosno transdimenzionalan, on obuhvaa svaku konanu i beskonanu razinu univerzuma sve do najgrubljeg izraza, fizike razne. Dakle, o emu govorimo kada kaemo interdimenzionalno? To ne znai nita. Sve je interdimenzionalno. Pitanje je: Jeste li u dodiru s dovoljno dimenzija da ih izrazite? Pa, indijski adept moe dematerijalizirati svoje tijelo i postati nevidljiv. Ili, moe materijalizirati prsten, odnosno kakav drugi predmet. No, izvanzemaljske civilizacije bi mogle initi iste stvari kako pomou mentalnih sposobnosti tako i uz tehnoloku pomo. Stoga injenica da postoje interdimenzionalni izrazi izvan zemaljske tehnologije ne znai da one nisu izvanzemaljske, odnosno fizike. To nije pitanje ili/ili. Taj argument je kao da dva ovjeka raspravljaju je li narana okrugla ih je naranasta, a narana je oboje, i okrugla i naranasta. Te veeri bili smo na veeri kod Paula i Diane Temple. Oni su profesionalni ulagai i imaju veliko imanje pokraj rana Georga Lucasa, u blizini San Raphaela u Kaliforniji. Na veeri je bio i senator Claiborne Pell. Senator Pell je doista utjelovljivao ono najbolje od naih voa; bio je vrlo prosvijetljen ovjek. Senator Pell je znao to radimo. Suraivao sam s nekim njegovim pomonicima i savjetnicima. I tako smo se nali u San Rafaelu u Kaliforniji, u kui na vrhu brda. Senator Pell, Emily i ja proli smo kroz golema Laliquova vrata to su vodila u unutarnje nenatkriveno dvorite. Poeli smo razgovarati vani pod zvjezdanim nebom. Senator Pell pogledao me je kroz svoje crne naoale s debelim kotanim
140

okvirom i rekao: Znate, dr. Greer, ve godinama me zanimaju ove stvari i u Kongresu sam otkada je Jack Kennedy bio kongresnik. Bio sam u svakom odboru i raspitivao se o tome, meutim nikada nisam dobio poten odgovor. Zatim je . upitao: Biste li htjeli doi kod nas, brifirati moje osoblje o tome i podijeliti s nama ono to znate? Senatore, vrlo rado kad god se dogovorimo. Zatim je rekao: Ali ne znam zato mi ne bi rekli zato me dre u mraku? Kao i drugima, iznio sam mu nekoliko opaski glede toga zato je to tako. Na pitanje zato uvijek je najtee i, u stvari, najbolnije odgovoriti. Znate, senatore Pell, to je teka sramota, jer eto vas tu, jedan od istinski prosvijetljenih lanova Senata. Mogli biste uiniti toliko toga dobrog kao predsjednik senatskog Odbora za vanjske odnose. Meutim, onemogueno vam je da se bavite ultimativnim pitanjem vanjskih poslova! rekao sam, pokazujui na zvjezdano nebo iznad nas. Pogledao me i trepnuo kroz svoje naoale s debelim okvirom i rekao: Pa, dr, Greer, bojim se da biste mogli biti u pravu. Ja sam rekao: Da! Vi i ljudi poput vas trebali bi biti prethodnica ovjeanstva u uspostavljanju kontakta s tim narodima, upravljati tim tehnologijama i voditi nae odnose s njima, a ne da to ilegalno ini odmetnika kleptokracija. itavo vrijeme koje ste proveli u Kongresu i Senatu bilo vam je zaprijeeno da se bavite najvanijim pitanjem ovog stoljea. Bio je to vrlo snaan trenutak. Smatrao sam da je vrlo vano da senator Pell shvati to je na kocki: ne radi se samo o tome da on to zna, radi se o tome da bi on i ljudi poput njega, koji su u ustavnom lancu voenja drave, mogli to dobro voditi, ali su lieni te mogunosti. On, senator Byrd i senator Bryan izgurani su na stranu i itava ta problematika je na silu izgurana iz zakonskog nadzora i kontrole te stavljena pod odmetniko, ilegalno i tajno vodstvo. Ponekad su me znali pitati: Zar nisu i neki od kongresnika upueni u to to se zbiva i ukljueni u zatakavanje? Da. Znamo i koji kongresnici. Jedan od ljudi koji su kljuni za odravanje statusa quo i koji je kljuna kontrolna toka za zaprjeivanje informacija na razini Kongresa je jedan stariji senator. Bivi kongresnik George Brown iz Kalifornije, sada pokojni, bio je dio te skupine te je kao lan Odbora za znanost i tehnologiju bio odgovoran za potiskivanje tog pitanja. Postoje i drugi ljudi koji su sudjelovali u odravanju tajnosti, kao na primjer bivi predsjednik kongresnog Odbora za obavjetajne poslove i sadanji direktor CIA-e, Porter Goss. Gossu sam predao informacije preko jednog lana naeg tima koji je vrlo bliski prija telj njegove obitelji.

141

injenica je da trebate samo nekoliko toaka kontrole u tim institucijama da biste te informacije zadrali tajnima. Ti igrai zatim odu svojim kolegama u Kongresu i kau: Imao sam pristup najstroe povjerljivim podacima i uvjerio se da nita od toga nije istinito. Poruka njihovim kolegama: ljudi lau. Vlada iz sjene je tijekom godina uvijek drala nekoliko takvih operativaca na kljunim tokama kontrole u razliitim institucijama kako bi odrala tajnost i sadanji poredak tajnog upravljanja. To vrijedi za svaku veu svjetsku dravu, za svaki vaniji parlament u svijetu i svaku veu svjetsku religiju. Akademije i znanstvena zajednica takoer su infiltrirane na slian nain. Na istom putovanju bio sam pozvan u dom Y. H nevjerojatno duhovne, dobrodune ene koja je izdava knjiga nove misli i velika podupirateljica naeg rada. Njen suprug, bivi vojnik, takoer zna za te stvari: s njima sam vodio duge, zanimljive razgovore o NLO-ima. Y. H. mi je izmeu ostaloga rekla da se tijekom godina sprijateljila s mnogo ljudi koji su bili ukljueni u tajne projekte. Poznavala je Andriju Puharia, Marcela Vogela iz IBM-a i druge koji su posjedovali ogromno znanje no njihovo je znanje koriteno za razvijanje tehnologija unutar tog tajnog korporativnog svijeta. Poznavala je i druge koji su igrali dvostruku ulogu prikupljanja informacija i njihovog prenoenja onima iznad sebe, tek da bi zatim u javnosti irili dezinformacije. Jedna takva osoba je fiziar koji se bavi energijom nulte toke. On je rekao Y. da zna za operabilne ureaje koji koriste slobodnu energiju i energiju nulte toke, ali da on radi za NSA-u i Obavjetajnu agenciju ratne mornarice. Nakon to sam razgovarao s tim fiziarom, praktiki mi je priznao da je obavjetajni agent. Ipak, neto to je taj ovjek objasnio Y. izazvalo je u meni veliko suosjeanje za ljude u njegovom poloaju. Istovremeno, tu je i odreeni element odvratnosti. Rekao joj je da je jako elio da se istina otkrije i da se te novo energetske tehnologije koje bi spasile Zemlju ponu upotrebljavati, no da je siguran da bi njegova obitelj i djeca bili mrtvi da progovori o onome to zna. ini se da je u odreenom trenutku karijere prodao duu vragu no ipak je itavim biem, iskreno elio da svijet dobije te udesne nove izvore iste energije. Dakle, u velikom je unutranjem konfliktu. Njegova uloga je bila govoriti: To je mogue, ali jo to nemamo, dok u stvari zna da posjedujemo te tehnologije. Meutim, ne moe progovoriti o njima, a da ne riskira svoj i ivote lanova svoje obitelji. To je est sluaj.

142

Cilj Projekta Razotkrivanje je da okupi ljude koji imaju hrabrosti da postupe u skladu s vlastitim uvjerenjima kako bi istupili kao tim i rekli istinu! to ih je vie, to su sigurniji, ali i vjerodostojniji. Meutim, toliko mnogo tih ljudi do kojih smo doli, ljudi koji su sudjelovali u tajnim operacijama, reklo mi je: elim da istina izae na vidjelo, ali elio bih udisati isti zemaljski zrak jo trideset dana. Njihov strah je bio jai od osjeaja dunosti i smatrali su da e, ako progovore, biti hodajui mrtvaci. Nadalje, sastao sam se s kongresnikom Christopherom Coxom, koji je sada predsjednik Komisije za vrijednosne papire i burzu i koji je na uem popisu republikanskih kandidata za amerike predsjednike izbore. Taj vrlo inteligentni ovjek, kolovan na Harvardu, u Kongresu predstavlja kalifornijski Orange County i bio je lan mnogih vanih kongresnih odbora. Moj prijatelj i podupiratelj CSETI-ja, koji poznaje kongresnika Coxa i radi u IBM-u u Orange Countvju, zamolio me je da ga brifiram. Nedugo nakon poetka sastanka, Cox je rekao: Ne sumnjam da je to autentino, no nikad nisam uo za to, a bio sam u nekim prilino vanim odborima. Tako sam mu ispriao o svim ljudima koje sam upoznao i koji su izvan tijeka zbivanja, a trebali bi biti u tijeku, te da je to rasprostranjen sluaj. Sjetite se, svrha Projekta Razotkrivanje nije samo razotkrivanje tih stvari milijunima ljudi na internetu i gledateljima CNN-a nego i ljudima poput Christophera Coxa, koji to moraju znati. Ponekad do takvih kontakata i sastanaka dolazi na dosta tajanstven nain. S vremena na vrijeme odem u neki grad, legnem u svojoj hotelskoj sobi i postavim pitanje: S kime ovdje trebam razgovarati? Uem u meditativno stanje i pustim da moja svjesnost otputuje do osobe s kojom se trebam sastati, tko god ona bila. Tada vidim konkretnu osobu i odluim: Ii u na to i to mjesto i zamoliti tu osobu da bude tamo. I kada doem na to mjesto, oni su tamo! Tono onakvi kakve sam ih vidio u meditaciji. Neodreeno mi kau: Izgledate mi nekako poznato. Ja im odgovorim: O, je li? Zatim razgovaramo i uvijek me upitaju: A ime se bavite? Ja im jednostavno, bez uvijanja, odgovorim. Gotovo bez iznimke, kau mi neto poput: Ja radim u SAIC-u Meunarodnoj korporaciji za primjenu znanosti (Scien ce Applications International Corporation) nemate pojma koliko ste u pravu! Da vam ispriam o onome to sam vidio/vidjela... Na taj nain dobili smo informacije od desetaka vanih obavjetajnih izvora.

143

Dvadeseto poglavlje

DRUKIJI DAN Godine 1994. bio sam pozvan da gostujem u posebnoj emisiji Larryja Kinga. Emisija je ila uivo s jednog mjesta u blizini vojne zrakoplovne baze Nellis u glasovitom Podruju 51 (Area 51). Tadanji producent Larrvja Kinga, ovjek po imenu Farmer, rekao mi je da je to bila najgledanija posebna emisija to su je ikada imali. Tijekom intervjua, Larry King se u jednom trenutku okrenuo prema meni i upitao me: Dakle, to po vaem miljenju predsjednik zna o ovome? Kao to sada znate, ja sam tada ve bio sastavio brifing-dokument za predsjednika i dra. Jacka Gibbonsa, predsjednikovog savjetnika za znanost, i sastao se s direktorom CIA-e prethodnog prosinca. Tako sam rekao: Pa, mislim da to pitanje trebate postaviti predsjedniku. I sjeam se da su me drugi gosti i Larry King istog trena pitali: to to znai? Odgovorio sam: Pa, mislim da bi bilo bolje kada biste predsjedniku postavili to pitanje. Bio sam vrlo kriptian. Kasnije sam, u njegovoj prikolici, proveo s Larryjem Kingom neko vrijeme u privatnom druenju budui da je on znao da nisam rekao sve. Upitao me to stvarno namjeravam, a ja sam mu se neslubeno povjerio o naim vezama do predsjednika te da sam ve brifirao direktora CIA-e. Rekao je: Boe moj, zato to niste rekli u emisiji? To bi bila bomba! Odgovorio sam mu: Zato to i dalje suraujem s tim ljudima. Bio sam diskretan oko tog sastanka s direktorom CIA-e sve dok 1995. ili 1996. godine nije napustio taj poloaj. Boe moj, te stvari su doista istinite? upitao je Larry. Naravno da jesu, odgovorio sam. I tada se razvio vrlo zanimljiv razgovor. Kasnije sam mu rekao: Ali Larry, zato CNN i druge medijske kue pokrivaju suenje O. J. Simpsonu i slino tabloidno smee dvadeset etiri sata na dan, sedam dana u tjednu? Ne znam nikoga koga i najmanje zanimaju te stvari. Svima je ve zlo kada uju za to." Pa, moramo, rekao je.

144

Kako to misli, morate? Ti si novinar. Zato ne izvjetavate o velikim priama dana? Ovo je najvea pria stoljea! uzviknuo sam. Pa, ljudi iz uprave nam govore da, ukoliko elimo zadrati gledanost i natjecati se s drugim mreama, moramo pokrivati te grozne stvari, a oni su ti koji ispisuju velike ekove za moju plau. Gledanost je najvanija, jer gledanost daje dolare od oglaivaa, a dolari od oglaivaa plaaju moju veliku plau. Bio je do kraja iskren u vezi s tim. Ja sam rekao: Dobro, no to je s novinarskim integritetom i urednikovim pravom da odlui to je vano, o emu je doista vrijedno izvijestiti? Ma hajde, rekao je. To nije u igri ve godinama. Najvaniji su novac i gledanost. Kad pomislite da veliki mediji ne mogu pasti nie, oni padnu na neku jo niu toku. To je zapravo utrka do dna a oni svake go dine dou do novog, jo dubljeg dna! Nadalje, postoje tajni nacionalni sigurnosni filtri ija je svrha sprijeiti da te velike, osjetljive prie dou u vijesti. Korupcija medija glavni je razlog zbog kojeg se to dri u tajnosti. 1995. godine organizirali smo prvo okupljanje svjedoka. Na njemu je bilo oko osamnaest pukovnika i ljudi iz vojnog zrakoplovstva te ljudi iz itavih Sjedinjenih Drava i Rusije. Okupili smo se u Asilomaru, povuenom mjestu u Pacific Groveu u Kaliforniji, blizu Monterevja. Laurence Rockefeller nam je pruio svesrdnu podrku te su dogaanju prisustvovali i njegovi ljudi, kao i neki od prvobitnih svjedoka. Sve je snimano na video i audiovrpce, no ljudi kojima sam bio povjerio taj posao uzeli su sve trake i potajno sklopili dogovor s Rockefellerovom grupom. Tako da nemamo nikakve zapise tih svjedoenja! I sve do danas im nismo uspjeli doi u posjed. Ljudi ponekad imaju dojam da sam vrlo tvrd i oprezan spram ljudi i organizacija; postoji vie nego dobar razlog za to: izdaje i krae te vrste dogaale su nam se mnogo puta... Krajem 1996., odnosno poetkom 1997. godine odluili smo da trebamo organizirati slubeni brifing u Washingtonu na koji bismo pozvali vladine svjedoke zvidae, lanove Kongresa i druge utjecajne ljude iz politike s kojima smo imali kontakte. Prije tog brifinga smo Shari Adamiak, Neil Cunningham, urednik fotoredakcije BBC-a u Londonu, i ja otili u jedan laboratorij u Phoenixu koji vode tajni agenti. Jedan od agenata je rekao: Moete koristiti nae digitalne laboratorije za kompiliranje svih videomaterijala za taj sastanak u Kongresu. .. Bili smo prikupili videosnimke i fotografije NLO-a iz itavog svijeta. Neil Cunningham s BBC-a
145

nam je trebao pomoi u odabiru najboljih ikada snimljenih fotografija. Naravno, mi smo znali tko je taj ovjek i svjesno smo uetali ravno u leglo obavjetajaca. Letio sam u Phoents letom US Airwaysa i dok smo slijetali zapoeo sam CE-5 protokole. Uao sam u proireno stanje svijesti i u svemir te poeo usmjeravati izvanzemaljske letjelice na podruje Phoenixa. Rekao sam izvanzemaljcima: Bilo bi izvrsno kada biste uinili neto neosporivo dok smo ovdje, tako da moemo to staviti u fotomaterijal i predstaviti u Kongresu, gdje emo za nekoliko tjedana imati brifing. To je bilo 13. oujka 1997. godine, a brifing za Kongres bio je poetkom travnja. Laboratorij se nalazi u Tempu u saveznoj dravi Arizoni, i dok smo poinjali raditi netko je utrao sav uzbuen. Rekao je: Na nebu iznad Phoenixa je golemi broj NLO-a i snimaju ih! To su bila Svjetla Phoenbca!6. Taj dogaaj je bio CE5, bliski susret pete vrste. Sletjeli smo oko 17.30, a ti dogaaji poeli su oko 20.30. Jedno od najduljih vienja NLO-a odvijalo se praktiki iznad laboratorija! Te smo noi na lokalnim vijestima vidjeli snimku koju smo mogli uvrstiti u videoprezentaciju koju emo kasnije pokazati Kongresu! Jedne veeri, dok smo u laboratoriju radili do kasno u no, do nas je doao jedan umirovljeni general. On je bio pilot u privatnoj zrakoplovnoj tvrtki koja se bavila tajnim operacijama i prijevozom droge za te mrane projekte. Saznali smo da velika elija koja izvodi letove iz Phoenixa uvozi i distribuira nedoputene opijate. Taj general je bio izvan sebe od droge bio je potpuno uniten. Dok je prilazio, vidio je neku fotografiju NLO-a koju sam dobio iz jednog vojnog izvora. Pogledao ju je i rekao: Kako ste, dovraga, ovo nabavili? To je strogo povjerljivo! Pogledao sam ga i upitao: Zar mislite da u vam rei? Tko ste, dovraga, vi? zahtijevao je. Ja sam dr. Greer, predstavio sam se. Odgovorio mi je: O, da, vrlo dobro znam tko ste vi. Danima smo boravili u tom laboratoriju sve do sitnih nonih sati. Likovi koji su uetavali unutra bili su prilino nevjerojatni: propali agenti, bivi dunosnici iz obavjetajne zajednice i asnici ratnog zrakoplovstva, ljudi iz crnih operacija, narkomani, ljudi koji razvi jaju visoke tehnologije i svi su djelovah iz tog malog opskurnog laboratorija u Tempu.

eng. Phoenix Lights; naziv dogaaja kada je mnotvo stanovnika Phoenixa vidjelo N L O - e i koji je inspirirao film Night Lights/Nona svjetla; op. prev.
146

Usred te epizode u Phoenixu morao sam na jedan dan otii u San Diego da odrim predavanje. Shari i Neil ostali su u Phoenbtu te u laboratoriju radili na vrpcama. Dok me nije bilo, ti likovi pokuali su uvjeriti Shari da sam ja sam vrag zato to pokuavam svijetu ispriati istinu o NLO-ima. Nju i Neila bombardirali su neobinim pokuajima kontrole uma i psiholokog ratovanja koji su se odvijah satima. Na posljetku je Shari rekla: Ja odlazim odavde. I onda su se povukli. U jednom trenutku je i jedna druga lanica naeg tima bila u kontaktu s tom istom skupinom. Izveli su je van na desert i poeli s pokuajima uvjeravanja da se okrene protiv nas. Rekli su joj: Znamo sve o dr. Greeru. Znamo to je u njegovom nonom ormariu... Nakon to mi je to ispriala, rekao sam joj: Vrati se i reci tim gadovima da nemam nikakvih tajni ni pred kime koga volim. Nemam nita to bih nastojao sakriti. Reci im da uine to god ele bit e im uzalud... Ona im je to ponovila od rijei do rijei. I, to je bilo to, to se njih tie. Saznali su da nas ne mogu zaplaiti. Ranije sam spomenuo gospodina koji mi je priao na predavanju u Tennesseeju i rekao mi da ne zna zato ve nisam mrtav te da prate sve to radim. Taj je ovjek bio osobno sudjelovao u lansiranju oruanog sustava koji je naciljao i unitio jednu izvanzemaljsku letjelicu. Imao je neposredna saznanja o tim sustavima. Tijekom tog razdoblja izmeu poetka i kraja 1990-ih godina sreo sam ne jednog, nego desetak ljudi koji su ili bili u postrojenjima gdje se razvijalo takvo oruje ili sudjelovali u incidentima kada smo pomou naprednih elektronskih sustava gaali i pogodili izvanzemaljske letjelice. Naravno, lana paravan-pria za ratove zvijezda, odnosno Inicijativu za strateku obranu (SDI, Strategic Defense Initiative) glasi da postoje takozvani brilliant pebbles (bljetavi kamenii, naziv za presretae bazirane u svemiru; op. prev.) poput onih koritenih u programu SDI-ja za presretanje projektila i slinog. Meutim, prava se akcija u stvari uvijek odvijala na podruju elektromagnetskih sustava oruja, elektromagnetskih pulsnih oruja (EMP, electromagnetic pulse weapons) i skalarnih sustava oruja. Kada se izvanzemaljska letjelica materijalizira u naem prostor-vremenu, postaje ranjiva na te napredne elektromagnetske sustave oruja. Imamo svjedoke koji su imali pristup strogo povjerljivim stvarima, koji su svjedoili ishodu tih dogaaja, koji su vidjeli sruenu olupinu ili sudjelovali u njenom izvlaenju. Jonathan Weygandt, jedan od svjedoka, bio je na bolivijsko-peruanskoj granici kada je tajno udruenje, poetkom 1990-ih, sruilo jednu izvanzemaljsku letjelicu. Postoje ljudi koji su
147

prisustvovali sastancima na kojima je planirano ruenje izvanzemaljskih letjelica. A postoje i ljudi koji su sudjelovali u razvoju oruanih sustava kojima je to uinjeno. Jedan takav svjedok koji je istupio bio je na sastanku u Washingtonu 1997. godine, koji smo organizirali za lanove Kongresa te dunosnike iz Bijele kue i Pentagona. Dogaaju je izmeu ostalih kljunih ljudi prisustvovao i kongresnik Dan Burton, koji je bio predsjednik kongresnog Odbora za nadzor i reformu uprave. Neki od svjedoka koji su istupili na tom skupu ispriali su stvari za koje ak ni prijatelji iz te kontrolne skupine nisu smatrali da ih je sigurno iznijeti. Taj svjedok, G. A., imao je konkretne i podrobne informacije o nelegalnim tajnim planovima za ratove zvijezda. On je bio prisustvovao zdruenim sastancima NSA-e, CIA-e, NRO-e i nekih korporativnih tijela na kojima je od 1970-ih godina pa nadalje viao takve planove. Rekao je da su planovi bili u potpuno operativnoj fazi, spremni za provedbu: postojali su tajni kapaciteti ne samo za ciljanje i ruenje izvanzemaljskih letjelica nego i za reiranje lanih napada na Zemlju, a pomou reprodukcija izvanzemaljskih letjelica i drugih strogo povjerljivih oruanih sustava. Nakana je bila upotrijebiti lani NLO i inscenirati izvanzemaljski napad kako bi se svjetsko stanovnitvo ujedinilo oko Velikog brata i globalne vojnokorporativne hunte. To bi izgledalo poput Rata svjetova. I iznenadilo bi nacionalni vojni zapovjedni centar i veinu agencija, CIA-u, Bijelu kuu i Kongres, da ne govorim o irokim masama i medijima. Ba kao to su lakovjerne mase progutale prie o izvanzemaljskim otmicama i sakaenjima stoke kao dokaz o zlim izvanzemaljcima, tako bi zagrizle i taj mamac zvjezdanih ratova. Razgovarao sam s mnogim ljudima iz tajnih projekata koji su bili u posebnim jedinicama za otmice i koji su inscenirali otmice i sakaenja. G. A. je bio vrlo nervozan glede iznoenja informacija o onome u emu je sudjelovao. Povjerio mi se da su ga kontaktirali ljudi s kojima je radio: oni su bili ratni drugovi iz pravih specijalnih operacija i neki od njih su u razliitim situacijama jedni drugima bili spasili ivote. Takve skupine su poput pravog bratstva. Nisu bili u kontaktu mnogo godina, no znali su da surauje s Projektom Razotkrivanje. Zacijelo su nadzirali njegove kontakte sa mnom. Preklinjali su G. A. da se sastane s njima prije nego to istupi pred tim ljudima iz Kongresa i Bijele kue. Na tom je sastanku bio i jedan od najboljih prijatelja Ala Gora i Billa Clintona, i oni su znali da e taj moan kongresnik biti tamo. Tako je pristao da se sastanu.

148

Tog jutra kada se skup trebao odrati, u travnju 1997. godine, okupili smo se na privatnom sastanku svih strogo-povjerljivih svjedoka. Doao je i astronaut Ed Mitchell. Ba kada smo trebali uti svjedoenje G. A., napravili smo pauzu. On mi je priao i rekao da se mora nai s lanovima elije u kojoj je djelovao da su se pojavili i da inzistiraju da se sastanu s njim. Pristao je na to zbog lojalnosti koju je osjeao prema njima. Oni su ga odveli na tajno mjesto u Virginiji i drali tamo sve do oko ponoi, kada je zatvoreni brifing za Kongres bio gotov. Vratili su ga u hotel West In u Washingtonu i on je potom proturio poruku ispod vrata Shari Adamiak, koja je bila moja glavna pomonica. U toj je poruci napisao: Sada zaista ne mogu govoriti o tome. Preklinju me da nita ne kaem dok ne dovedu stvari pod kontrolu. Misle poraditi na tome i trebat e im neto vremena. G. A. mi je rekao da je zbog Projekta Razotkrivanje moral u toj ilegalnoj tajnoj skupini vrlo nizak. Mi smo razotkrili tu ilegalnu skupinu zaduenu za lairanje izvanzemaljskog napada na Zemlju i oni su bili u panici. Jedina prava mo koju oni imaju proistjee iz njihove tajnosti, elementa iznenaenja i neznanja drugih a mi smo tu dinamiku mijenjali otkrivanjem njihovih planova. Brojni ljudi unutar tog projekta, ukljuujui jednog od direktora SAIC-a (Science Applications International Corporation, velika tehnoloka kompanija u SAD-u; op. prev.) i ovjeka koji je godinama suraivao sa svim glavnim zrakoplovnim kompanijama, rekli su mi da je ono to radimo s naim Projektom Razotkrivanje bacilo itavu tu skupinu, takozvanu MJ-12, u kaos. Prenosili smo vrlo vrue, strogo povjerljive informacije glaveinama u Washingtonu i javnosti. Bilo je prebjega i mnogo kontroverzija i ta je skupina, koja nikad nije bila jako homogena, zbog naeg rada postajala sve vie fragmentirana. No, insajderi su G. A.-u rekli: Daj nam malo vremena da dovedemo to pod kontrolu, a ako ne uspijemo, onda moe o tome govoriti. U odreenom smislu, drago mi je da jo nisu odigrali tu kartu, no nisam do kraja siguran da je nee odigrati. Opasnost je u tome to bi gotovo itav svijet, ukljuujui i ljude koji misle da znaju to se zbiva s NLO-irna i tajnim programima, bio prevaren. Takva vrsta djelovanja naziva se lano prikazivanje i upozoravanje. To je kada reirate neto da izgleda kao neprijateljsko, a uope se ne radi o tome. To je inscenirani dogaaj smiljen da ostvari odreene strateke ciljeve, kao to je, na primjer, bio incident u Tonkinkom zaljevu. Kako bi razbuktali Vijetnamski rat i dobili vie novca i vojnika za njegovo voenje, amerika vojska je u stvari inscenirala napad na
149

vlastite jedinice. Stoga ja taj plan zovem kozmiki plan Tonkinkog zaljeva. Njegovo provoenje zateklo bi sve. Dakle, ljudi ne bi bili zateeni jedino onda kada bi znali istinu. I zato sam smatrao toliko vanim da G. A. i ljudi poput njega istupe, daju slubene izjave, navedu imena i govore o tome kakav je konkretan plan. Wernher von Braun je rekao Carol Rosin, kada je zapravo bio na samrtnoj postelji, da e kreatori tih tajnih programa pokuati instalirati oruje u svemir te falsificirati dogaaje i inscenirati napad. Upozorio je da e to biti ozbiljna opasnost za svijet. No, rekao je i jednu stvar za koju sam Carol zamolio da je ne iznosi tijekom svjedoenja u projektu Razotkrivanje: Von Braun je rekao da postoje sustavi za elektronsko ratovanje koji utjeu na svijest, da su dokraja razvijeni i da imaju sposobnost utjecati na ljudsko ponaanje i odluivanje. Ta takozvana psihotronika oruja predstavljala su najveu opasnost. Otprilike u to vrijeme imali smo prezentaciju u Coloradu. Tamo je bila ena koja je radila u korporaciji koja se bavila tim tehnologijama i koja je bila osobno prisutna kada su te tehnologije koritene. Operater je mogao okrenuti brojanik i postii, na primjer, da se upravni odbor neke tvrtke dogovori oko neega u roku od nekoliko minuta, ili pak okrenuti brojanik na drugu stranu i prouzrokovati da se svi ponu svaati te da sjednica zavri u potpunom kaosu. Poznavao sam i druge koji su radili za E-Systems, Ravtheon, SAIC i EG&G i bavili se naprednom elektronikom. Svi su oni potvrdili postojanje ovakve tehnologije. Ponekad promatram svijet i neke ljude s kojima moramo suraivati i uvjeren sam a su pretvoreni u zombije, jer nema smisla to se ljudi ponaaju na odreene naine praktiki kao po nekom scenariju. Na neke znanstvenike koji su razvili tehnologije slobodne energije djelovalo se proizvedenim sustavima vjerovanja i obrascima ponaanja koji ih sprjeavaju da sa svojim ureajima istupe u javnost. Izgleda kao da svi imaju jednake hirove osobnosti i jednako ponaanje, s nestabilnim kolebanjima izmeu nade i paranoje. I tako tehnologije uvijek ostanu skrivene ili ak nikada dovrene. Moemo vidjeti kako se to uvijek iznova ponavlja. Ti sustavi oruja koriste se kako bi proizveli takvo ponaanje. Jedino to doista objanjava mjeru u kojoj razvoj tih tehnologija stalno kasni ili biva skrenut na krivi put. Tijekom dogovaranja tih sastanaka u Washingtonu bili smo sve svjesniji da smo na meti elektromagnetskih oruanih sustava. Nakon to sam gostovao kod Larryja Kinga, otili smo u Novi Meksiko, blizu Roswella, i radili projekt CE-5. Jedne veeri smo Shari Adamiak, jedan drugi istraiva i ja bili na polju i izvodili protokole CE-5. Primijetili smo neke ljude koji su nas oito pratili.
150

Tada se iznenada, dok smo bili u meditativnom stanju, Shari stala snano tresti, gotovo griti se. Znao sam da je to napad izazvan usmjerenim sustavom oruja identinim onome kojim su pokuali izvui moje astralno tijelo iz hotela St. Moritz ranije te godine. Znao sam to mi je initi: otiao sam mentalno do nje i stabilizirao je u njenom tijelu te pomou vie svijesti neutralizirao skalarni sustav. Odmetnika skupina je pomou jednog od tih sustava elektronikog ratovanja pokuala izvesti nasilno izvlaenje astralnog tijela. Shari je na kraju pokuala duboko udahnuti, no bila je zamjetno potresena i uplaena napadom. Takvi napadi postali su sve ei pa smo prema ljudima koji su imali verzije tih tehnologija poeli provoditi vlastite protumjere. Ponekad bih kada bismo se okupili primijetio da je kroz nas proao pulsni val. Osjeao bih doslovno kao da mi utrobu peku u mikrovalnoj penici. Nakon to smo proveli zatitne mjere, ti dogaaji su prestali. Takoer, okupili smo duhovni tim za podrku koji je izvodio meditacije i molitve za nau zatitu. Jedno od najgorih takvih iskustava dogodilo se u veeri kongresnog brifinga u travnju 1997. godine. Tijekom nae prezentacije kongresnicima odjednom sam osjetio kako me je pogodio val energije. Gotovo me sruio. Tamo je bio ovjek iz Pentagona koji je takoer primijetio val. Bio je izuzetno snaan i ponovno je osjeaj bio kao da vam se utroba pee u mikrovalnoj penici. Jedva sam se odravao pri svijesti i pomislio sam da u se onesvijestiti na podiju. Moram vam rei da je prije tog dogaaja pukovnik M. K. inzistirao na dolasku na taj sastanak. Kada smo mu rekli: Ne, ne moete doi, otvoreno nam je i osorno uzvratio: Svejedno u biti tamo. I bio je - ako me razumijete. On je, na posljetku, dr. Smrt i specijalist za takozvane nesmrtonosne sustave elektromagnetskog ratovanja. Ipak, svaki put kada bi ta tajna skupina upotrijebila te sustave, na taj bi se nain razotkrila i mi bismo nauili jo vie o njima... Sredinom 1990-ih upoznao sam ovjeka koji je jo prije 1958. godine razvio neke od tih sustava za Agenciju (nadimak za CIA-u; op. prev). Mnogim ljudima se za tehnologije o kojima govorim ini kao da su iz Zvjezdanih staza, no taj ovjek i njegov tim ve su 1958. godine bili usavrili elektroniku koja je omoguavala da se ljude spoji na ureaj koji im je elektroniki pomagao da na daljinu gledaju bilo koje udaljeno mjesto ili osobu. Bio je prisiljen prodati taj izum kompaniji koja je bila paravan za Agenciju. No, u jednom trenutku me je upitao: Biste li eljeli imati jedan od tih ureaja? Ja sam rekao: Ne, neu to sada uzimati. Mislio sam da bi to bio prevelik rizik a i ve smo imali sposobnost gledanja na daljinu razvijanjem nae
151

vlastite vie svjesnosti. Jedan drugi znanstvenik koji je radio na tom polju razvio je elektroniku koja ljudima omoguava da levitiraju. Jedan od naih vojnih svjedoka je pukovnik iji su roditelji u 1950-ima bili prijatelji s nekim ljudima iz korporacije Rand Corporation. Tamo su tijekom pauza za ruak vidjeli ljude kako koriste te ureaje pomou kojih su doslovno lebdjeli iznad svojih stolova. Dakle, te sposobnosti su tu jo od pedesetih godina prolog stoljea. A pogledajte dokle su od pedesetih pa do danas otile druge tehnologije, poglavito one elektronike i zamislite koliko su sada napredne te tehnologije vlade iz sjene! Naravno, sve te udesne tehnologije mogu se upotrijebiti za izrazito dobrotvorne svrhe za sve, od lijeenja pa do prijevoza i proizvodnje energije. Na alost, nalaze se u rukama ljudi koji zloupotrebljavaju mo i ovisni su o zloupotrebi moi.

152

Dvadeset prvo poglavlje

ELEKTROMAGNETSKI PRIJENOS Negdje u to vrijeme, preko jednog lana CSETI-jevog upravnog odbora, javio nam se bivi pukovnik koji je bio najbolji prijatelj s bivim direktorom CIA-e Billom Colbvjem. Colby je bio uvelike ukljuen u te programe i, tovie, imao je pristup izvanzemaljskim ureajima, operabilnim ureajima za proizvodnju nove energije i drugoj opremi, kao i tajnom fondu tekom pedeset milijuna dolara. Colby je elio ta sredstva prenijeti CSETI-ju kako bi se razotkrivanje moglo provesti kako treba, uz opipljive dokaze i uvjerljive dokumente. Napokon, pomislio sam, CSETI e imati dovoljno financijske potpore da objavi svijetu istinu. Pukovnik nam u poetku nije elio rei da je ovjek s kojim emo se sastati Bili Colby. Govorio je samo da se radi o vrlo visokom dunosniku povezanom s tim supertajnim projektima. Ja sam rekao: To je sjajno, o kome god da se radi. Ako nam ele pomoi, mi emo biti zahvalni. I tako sam odobrio da se krene s tim. U tjednu kada se lan naeg upravnog odbora trebao sastati s bivim direktorom CIA-e da formalizira taj transfer, Colby je pronaen kako mrtav pluta u rijeci Potomac! Pukovnik koji je dogovorio sastanak osobno mi je rekao da je Colby ubijen. Njegova supruga kasnije je rekla: Ne znam zato bi Bili po noi otiao na vonju kanuom u od kia nabujalu rijeku Potomac, ostavivi za sobom otvorena vrata kue te ukljueno raunalo i ukljuen aparat za kavu! Istaknula je: To nimalo ne lii na Billa. Ga Colby je aludirala da neto nije u redu, no nikada nije provedena istraga. Dakle, ubili su biveg direktora CIA-e koji je bio naklonjen naem radu jer je namjeravao potpuno raskrstiti s tom odmetnikom skupinom. Bio je sve stariji i nije elio tu tajnu ponijeti sa sobom u grob. Poput mnogih naih svjedoka, Colby je znao da je itav tajni obavjetajni svijet van kontrole i da je otiao predaleko. To me je potreslo, ali ne iz straha. Vrlo je uznemirujue znati da je netko izgubio ivot zbog toga to je pokuao suraivati s vama. Tada sam se zakleo da vie nikad neu odobriti transakciju, a da ne znam tko su sudionici. Jer kada znam tko su, mogu ih zatititi. Do 1997. godine Shari i ja znali smo da nas gaaju sve monijim elektromagnetskim orujem. Tako se dogodilo da smo u kratkom vremenskom

153

rasponu Shari, kongresnik koji nas je podravao i ja dobili . zloudne, metastatske tumore. Uvjeren sam da su nam ti kanceri bili izazvani elektronikim putem. Naime, na suptilnoj razini elektroma-gnetizma mogue je mijenjati kemijske elemente, kao i prenijeti neto s jednog mjesta na drugo te nekoga zaraziti ili nekome nakoditi elektronikim putem. To je vrlo letalna primjena znanosti koja se inae moe koristiti za lijeenje ljudi. Na alost, te tehnologije trenutano posjeduju najgori elementi ovjeanstva. Kada su ljudi zabrinuti zbog razotkrivanja tih tehnologija, ja im velim: Zaboravite na to. Najgori elementi ih ve posjeduju! Tako je poelo vrlo teko i potresno razdoblje: u roku est mjeseci na kon kongresnih brifinga 1997. godine, i ja i Shari dobili smo agresivne, metastatske tumore. Ja sam imao zloudni melanom, koji je izrazito smrtonosan kada metastazira. Dakle, rei da je to bilo uznemirujue za mene i moju obitelj bilo bi preblago reeno, naravno. A Shari, koja mi je, osim Emily, najvie pomagala u svemu to smo radili, teko je bolovala od metastatskog raka dojke. I eto nas tu, dvije potpuno normalne osobe, od kojih nijedna u svojoj obiteljskoj anamnezi nije imala sluajeve takvog tumora... I dobili smo ih u istom mjesecu! Bilo je jednostavno previe toga da bi se radilo o sluajnosti... Dakle, ne mogu dokazati to se dogodilo, mogu vam samo rei sljedee: Svjetski strunjak za patologiju i dijagnozu melanoma pregledao je onaj koji su uzeli s mog lijevog ramena i rekao: Ovo je metastaza. Prvi je bio metastaza. Dakle, metastaza je tumor koji je potekao od primarnog tumora koji se nalazi negdje drugdje. Meutim, ja nisam na ili u svom tijelu imao primarni tumor. Pregledali su me od glave do pete, od stranje strane oiju, gdje se nalazi mrenica, pa sve do svih mjesta gdje je bilo melanocita, vrste stanice koja tvori zloudni melanom. I nikad nije pronaen primarni tumor! Na kraju sam morao rei svom dermatologu: Moemo prestati traiti. Upitao me: Kako to mislite? Ja sam rekao: Znam odakle potjee. Potjee iz laboratorija u Utahu, odakle je elektromagnetski prenesen na mene. On me je pogledao i upitao: Zar mislite da je takvo to mogue? Ja sam odgovorio: Da, znam da je mogue. I dodao sam: Mojoj glavnoj pomonici u Projektu Razotkrivanje takoer je netom dijagnosticiran rak dojke koji je metastatski. O moj Boe, bio je njegov odgovor. U to vrijeme imali smo zlatnog retrivera po imenu Yami. On i ja bili smo vrlo povezani. U isto vrijeme kada sam ja obolio od raka, on je dobio rak lijevog tricepsa sarkom. Morali su mu odrezati itavu prednju lijevu nogu. Kada se on vratio od
154

veterinara, a ja od lijenika, imali smo identine odgovarajue oiljke kut oiljka i spojnice koje su koritene bili su jednaki! I dan-danas mislim da se Yami povezao sa mnom i astralno preuzeo dio pogotka elektromagnetskog oruanog sustava koji me je pogodio. Vjerujem da mi je spasio ivot. Dakle, duh moe pomoi i kroz prirodu, preko psa, i preko bilo ega! Moete moliti i meditirati koliko elite, ali ako se zateknete u predgrau Hiroime kada padne atomska bomba, sva je prilika da ete se pretvoriti u prah i pepeo. To se i dogodilo. Moete biti Gandhi i moete blagosiljati ubojicu dok padate, no metak e proi kroz vas i ubiti vas. Sjetite se: orvelovsko zbunjujui izraz za te sustave je nesmrtonosni sustavi oruja. No, oni su u stvari sasvim smrtonosni. Jezik se esto koristi da bi se sakrilo ono to oni zapravo rade. Mnogi insajderi su nam bili rekli da ti tajni projekti ubrzano propadaju te da se meu one koji ih provode uvukla panika da mi doista prenosimo informacije do mnogih monih ljudi te oni gube kontrolu. Dakle, moete vidjeti da su se ukljuili u bitku i napali. Otprilike u to vrijeme doao sam u posjed tajnog dokumenta koji je sadravao popis kodnih imena i imena projekata povezanih s izvanzemaljskim i srodnim pitanjima. Taj je dokument objavljen u knjizi Razotkrivanje." Dan nakon kongresnih brifinga 1997. godine, zamolili su me da brifiram naelnika za obavjetajne poslove u Zdruenom stoeru, admirala Toma Wilsona. Prije tog vanog sastanka njegovim smo ljudima poslali taj dokument. Njegov pomonik mi je rekao da su admiralu ta kodna imena te kodna imena i brojevi projekata bili, u stvari, od koristi: raspitao se preko svojih kanala i pronaao neke od tih tajnih agenata u tajnoj eliji u Pentagonu. Kada je admiral Wilson identificirao tu skupinu, kontakt-osobi u toj supertajnoj eliji je rekao; elim da me izvijestite o tom projektu. Odgovoreno mu je: Gospodine, nije potrebno da znate o tome. Ne moemo vas izvijestiti. Dakle, moete li zamisliti da ste admiral, naelnik obavjetajnih poslova pri Zdruenom stoeru u Pentagonu, i da vam kau: Neemo vam rei? Pa, bio je okiran i ljutit. Na sastanak s admiralom poveo sam sa sobom jednog od naih svjedoka, Shari, naeg vojnog savjetnika i Edgara Mitchella, astronauta iz misije Appolo. Bio je to kvalitetan brifing. Kako je brifing odmicao, admiral je otkazivao druge sastanke toliko su ga zanimale nae informacije. Jedini razlog zbog kojeg je sastanak zavrio kada je zavrio je taj to je Ed Mitchell morao ii u New York
155

radi televizijskog intervjua. Meutim, admiral bi, znam to, bio volio da je potrajao jo neko vrijeme. Tijekom tog brifinga admiral i ja smo raspravljali o opasnosti koju ta odmetnika skupina koja ga je izgurala na stranu predstavlja za Sjedinjene Drave, vladavinu zakona i nacionalnu sigurnost. Istaknuo sam da je prvi direktor CIA-e, admiral Roscoe Hillenkoeter, poetkom ezdesetih godina prolog stoljea napisao pismo u kojem navodi da je tajnost povezana s NLO-ima a Me NLO-i opasnost za nacionalnu sigurnost. Rekao sam admiralu da ta ilegalna, odmetnika skupina raspolae s reproduciranim izvanzemaljskim letjelicama kojima mogu kruiti oko njegovih nevidljivih bombardera B-2. Razmiljao je minutu vremena i rekao: Pa, to se mene tie, ako moete okupiti vjerodostojne svjedoke spremne da javno govore o tome, imate moje odobrenje da iziete s tim u medije. Ta skupina je ilegalna! Dakle, kada me ljudi pitaju tko je podravao razotkrivanje, ja im kaem da je to izmeu ostalog bio i naelnik obavjetajnih po slova pri Zdruenom stoeru! Nakon tog sastanka odmetnike su se skupine okomile na nas svom snagom. Oito, bili su vrlo uznemireni to smo odreene informacije prenijeli ovjeku poput admirala Wilsona - i to su prokazani kao ilegalna operacija kakva jesu. Dakle, Bili Colby je ubijen; kongresnik je vrlo brzo preminuo od raka koji je dobio; Shari i ja smo u isto vrijeme oboljeli od metastatskih rakova. Sada smo se doslovno borili za vlastite ivote. Nakon brifinga za Kongres u travnju 1997. godine, doao nam je Dan Burton i rekao: elim sve to imate o toj temi jer namjeravam to istraiti. Ispostavilo se da je i pokuao to uiniti, ali ga je netko posjetio i rekao mu: Okani se toga. Jedna osoba koja ga osobno poznaje rekla mi je da se kongresniku Burtonu prijetilo. Upitate li ga danas o tome, kongresnik e rei: O, radilo se samo o neemu to me je osobno interesiralo. Netono: jedan je od njegovih najboljih prijatelja, koji je radio kao koordinator u njegovom uredu, ena koja je vidjela NLO kako lebdi ispred prozora svoje spavae sobe. Ona je bila dovoljno bliska kongresniku Burtonu da je on znao kako je ono to mu je rekla istinito. Kao predsjednik Odbora za nadzor i reformu uprave, koji vri nadzor vlade, kongresnik Burton bio je vrlo pogodna utjecajna osoba da uini neto po tom pitanju no, u roku od nekoliko mjeseci je uutkan. I tako, prenosili smo te informacije ne samo ljudima poput direktora CIA-e, senatora Pella, ljudima iz senatskog Odbora za proraunsku raspodjelu i lanovima senatskog Odbora za obavjetajne slube
156

nego i ljudima poput senatora Dana Burtona, koji su na temelju osobnih saznanja znali da je to autentino. Nadalje, sve vei broj dobrih ljudi u Pentagonu bili su zainteresirani i zabrinuti i svjesni da je vlada u sjeni zapravo preuzela kontrolu nad tim pitanjem. Povrh toga, imali smo doista duboka grla spremna spustiti zavjesu iza koje sjedi arobnjak iz Oza i vue sve konce, tjerajui ljudima strah u kosti. Raskrinkavali smo ono na to je upozorio Wernher von Braun: insceniranje izvanzemaljskog napada kako bi se na temeljima straha i rata moglo doi do preuzimanja vlasti nad svijetom. Uvjeravam vas, ljudi kojima smo prenosili te informacije shvaali su ih vrlo ozbiljno. Dakle, u takvim okolnostima dolo je do tog bolnog obrata u naim osobnim ivotima. Shari, moja dobra prijateljica i pouzdana savjetnica, ije se stanje rapidno pogoravalo, preminula je za manje od godinu dana! To je za mene bilo vrlo potresno i teko razdoblje. U srpnju 1993. godine gotovo sam poginuo dok sam se vraao sa sastanka o razotkrivanju kod Monroovog instituta; 1994. godine dogodio se uasni napad u njujorkom hotelu St. Moritz, nakon ega su, kasnije tog ljeta, uslijedili udni napadi u etiri ujutro u mom domu. I sada je bila 1997. godina. Bio sam doveden do samog ruba svoje izdrljivosti. No ipak, tijekom tog razdoblja dogodile su mi se i neke doista divne stvari.

157

Dvadeset drugo poglavlje

MILIJARDA TREPEREIH SVJETALA U lipnju 1997. godine na planini Blanca Peak u Coloradu sa skupinom za obuku od dvadesetak ljudi imali smo izvanredan susret s desetak izvanzemaljskih starjeina. Shari Adamiak i ja znali smo da nam izvanzemaljci na taj nain izraavaju neizmjernu zahvalnost. Bio je to predivan, boanski susret. Dok smo provodili nae protokole pozivajui izvanzemaljce da dou na Blanca Peak, izvanzemaljski objekti mnogo su puta vieni kako jure nebom: neki su doslovno izlijetali iz planine! Znao sam da na planini postoji iskreno mjesto gdje emo uspostaviti kontakt jer sam ga prethodno vidio na daljinu. Iznenada sam, u pravom trenutku, dobio poruku da se popnemo do tog mjesta i itava se skupina po mrklom mraku zaputila na mjesto kontakta. Mjesto kontakta bilo je udaljeno oko tri kilometra uz planinu. Dok smo u tiini pjeaili prema toj lokaciji, po 4.300 metara visokoj planini koja se nadvijala iznad nas, poeli smo posvuda oko sebe primjeivati milijarde svjetlosnih treptaja. Bili su slabi, no ipak vidljivi. itava je planina cijele noi tako izgledala. Cijelo podruje je titralo u tom boanskom, nebeskom svjetlucanju. ak su i tlo i stijene svjetlucali i sjajili zapanjujuim intenzitetom. Kada smo stigli na lokaciju istinu okruenu crnogorinom umom i iprajem ugledali smo siluetu letjelice. Nije bila dokraja materijalizirana: krunog oblika, svijetlila je i imala jasne obrise napola u ovom svijetu, a pola onkraj granice svjetlosti. Bila je trans-dimenzionalna djelomino materijalizirana, djelomino ne, pola u astralnom, a pola u materijalnom. Uavi u taj objekt neoekivano smo u njemu primijetili polukrug osvijetljenih bia. Doao sam do jednog mjesta i iznenada se tono iznad mene pojavilo blistavo treperee svjetlo. Kako sam doao do tog mjesta, tako sam tamo i ostao. To nije bilo blago nego jasno vidljivo, bijelo treperee svjetlo tono iznad moje glave. Dakle, tako sam znao gdje tono trebam stajati. Dok je vei dio skupine ostao vani ja sam priao svakom izvanzemaljskom biu i tiho se s njim povezao. Bilo je jasno da su to vrlo visoki, prosvijetljeni izvanzemaljski voe. Svaki je bio iz drugog zvjezdanog sustava i svi su bili

158

razliiti. Uao sam u stanje boanske svijesti i istovremeno se povezivao s tim biima. U tom predivnom zajednitvu koje je zapoelo svi smo bili svjesni tog vremena i prostora, no u isto vrijeme smo bili prisutni u bez vremenom i beskrajnom kozmikom biu. Bilo je na mnoge naine transcendentalno, no i vrlo realno bilo je nadrealno. Dok smo boravili u tom stanju onkraj te razine energije vidio sam razinu na kojoj se odjednom pojavilo mnotvo aneoskih oblika. Zatim sam, jo dalje, vidio avatara, boansko bie koje predstavlja Boga. Bio je to predivan kozmiki sastanak koji se ne da opisati rijeima. Priao sam svakom izvanzemaljskom starjeini ponaosob i odao mu potovanje, poeljevi svima dobrodolicu na Zemlju i zahvalio se na njihovu dolasku. U jednom trenutku ostatku nae skupine uinilo se kao da sam nestao. Neki me uope nisu vidjeli, dok su drugi jednostavno gledali kroz mene. Ja sam se osjeao okrijepljeno, lake, opinjeno. Moja je vibracijska frekvencija bila tako visoka da sam osjetio kako postajem sve rjei. U jednom sam trenutku pomislio da u se dii, poeti lebdjeti ili jednostavno nestati. Ipak, ostao sam tamo, praktiki potpuno na fizikoj razini, no ljudi su ipak vidjeli kroza me. To je potrajalo nekih pola sata. Bilo je to okupljanje ljudi koji su svi dio kozmike kulture. Mi smo bili tamo, s njima, s tim ciljem. Upravo to je bila svrha naeg sastanka. Izvanzemaljska bia takoer su izrazila zahvalnost na naem radu i trudu, zamolivi nas da uinimo sve to je u naoj moi za univerzalni mir. Konkretno, zamolili su nas da sprijeimo upotrebu tehnologija ratova zvijezda protiv izvanzemaljskih naroda. Obeao sam im da emo uiniti sve to je u naoj moi... Sutradan smo Shari i ja otili u brda San Juan juno od Blanca Peaka kako bismo neko vrijeme bili nasamo. Popeli smo se na stijene, a ja sam izvadio svoj kompas. Za susreta s izvanzemaljcima prole veeri kompas mi je bio u lijevom unutranjem depu jakne, odmah do srca. Pogledavi, dakle, na taj kompas, vidio sam da se magnetski sjever pomaknuo za gotovo sto osamdeset stupnjeva. Igla je promijenila smjer tako da je pokazivala gotovo sto osamdeset stupnjeva dalje od magnetskog sjevera. To je bio jasan dokaz vrlo neobine anomalije toka magnetskog polja koja je veer prije djelovala na kompas. Kompas je bio takav nekoliko dana nakon ega se vratio u normalu. Uzgred, imamo i fotografije tog fenomena. Vrlo slina stvar s istim tim kompasom dogodila se u srpnju 1992. godine, gotovo pet godina ranije, u Wiltshiru, kada je nakon to nam se pribliila izvanzemaljska letjelica kazaljka kompasa rotirala u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

159

U srpnju 1997. istraivaku grupu za obuku poveli smo na to isto podruje u Engleskoj, u Wiltshiru blizu Stonehenga. Te smo godine unajmili ogromnu staru vilu koja je zacijelo bila sa graena jo u sedamnaestom ili osamnaestom stoljeu. Tamo smo itav tim smjestili na tjedan dana. Prije nego to smo se iz Sjedinjenih Drava zaputili u Englesku saznali smo da je Sharin rak metastazirao i da je zahvatio limfne vorove. To je bilo vrlo opasno. Nadalje, meni su upravo bili odstranili jo jedan zloudni melanom. Tako smo te prve noi u vili viali svoje rane i bili, ako emo iskreno, vrlo potreseni. Katkada smo se samo smijali i priali prie, a katkada smo lili suze. Jednostavno smo znali da jedno od nas ili oboje neemo preivjeti... Dok smo sjedili u sobi na katu vile, Ron Russel i nekoliko drugih ljudi iz CSETI-eve ekspedicije bili su vani, u velikom ukrasnom vrtu vile. Shari i ja bili smo preumorni i previe uzrujani da bi smo poli, meutim ja sam skupini rekao da trebaju izai do 22:30. Soba u kojoj smo bili smjeteni Shari i ja imala je pomolak (erker, izboena prigradnja na fasadi ili na uglu kue s prozorima na svim stranama, obino na tri strane; op. prev.) i mali kamin. Iznenada smo ugledali blistavo svjetlo nalik klasteru ili kugli svje tlosti. Prolo je ravno kroz zatvoreni prozor, skrenulo, otilo do kamina i zatim se izduilo u izvanzemaljsku osobu! To blistavo, i ponovno ne dokraja materijalizirano, izvanzemaljsko bie u sobi bilo je visoko otprilike metar. U svemu tome nije bilo nieg suptilnog, bilo je naime vidljivo golim okom u dobro osvijetljenoj sobi. Shari ga isprva nije primijetila pa sam joj rekao: Shari, pogledaj. Kada se okrenula, vidjela je izvanzemaljca i uzviknula: O, dragi Boe! Sjeli smo u meditaciju s tim biem. Ono nas je u biti eljelo utjeiti. Bilo je vrlo drago, vrlo ugodno i puno ljubavi, jednostavno predivno. U tom stanju povezanosti i meditacije ostali smo otprilike pola sata. Znao sam da jedno od nas nee preivjeti, a to nam je bie izraavalo veliko suosjeanje i potovanje kao i zahvalnost za na rad. Nismo namjeravali drugima spominjati to iskustvo koje je bilo tako osobno, prekrasno i ganutljivo. Meutim, sutradan nas je Ron Russel izvijestio da su, dok su bili vani u vrtu vile, svi svjedoili krajnje neobinom dogaaju. Neto poslije pola jedanaest na nebu se pojavilo svjetlo. Spustilo se, doletjelo povrh drvea i na kraju ravno kroz prozor moje sobe ulo u vilu! Pojavilo se iz vedra neba, prelo preko tratine ispred vile i uletjelo kroz prozor. Ron je uzviknuo: To je Stevovasoba! Svjedoili su, dakle, dolasku tog bia iz svemira. itava skupina vidjela je kako je poeo na susret u vili: svjetlo iz svemira koje je proletjelo preko vrta vile i
160

uletjelo kroz prozor, a nakon toga sam ga ja vidio kako ulazi u sobu i pokraj kamina se materijalizira u izvanzemaljsko bie! Vidjet ete da istina skriva vlastitu stvarnost koja je mnogo udnija i ljepa od znanstveno-fantastinog filma. Naa posljednja ekspedicija sa Shari bila je 1997. godine u podruju divljine Joshua Tree. U travnju iste godine u Pentagonu smo se sastali s admiralom te razotkrivali sve te informacije kljunim ljudima u Kongresu i Bijeloj kui. U jesen je Shari dobila metastatske lezije u mozgu. Bila je djelomino paralizirana. Shari mi se pridruila u ovom radu 1991. godine. Bila je na prvom predavanju koje sam odrao. I bila je sa mnom sve do svoje smrti u sijenju 1998. godine. Htio sam otkazati put u Joshua Tree, meutim Shari je rekla: Bit u tamo s tobom i izvanzemaljcima makar to bila posljednja stvar koju u uiniti. I bila je... Svi smo bili zapanjeni Sharinom neslomljivom voljom. Bila je lavica, izrazito srana, vrlo predana i izvanredno sposobna. Shari je bila prva osoba koju sam mogao povesti toliko daleko, u kontakt. Ona je, neosporno, mogla otii najdalje. Do danas nije bilo nikog drugog tko je mogao otii tako daleko. Bila je neustraiva i poznavala je svoju sudbinu. Godine 1996. ona i ja smo privatno otili u okrug Baca u Coloradu, zabaeno podruje Stjenjaka, gdje smo u blizini Crestona izvodili nae obuke. To je bila potraga za vizijom. Rekao sam joj da joj elim pokazati i rei neke stvari koje sam oduvijek znao, jo od rane mladosti, od kontakta kojeg sam doivio kao djeak. Nikad to nisam nikome rekao, meutim znao sam da je ona vrlo prijemljiva i duhovno osvijetena, znao sam da je spremna. I tako smo jedne hladne veeri 1996. godine doli u Bacu. Rekao sam joj: Hajdemo van dozvati izvanzemaljska bia. Nakon to smo to uinili, na nebu smo ugledah letjelicu koja se kretala vrlo neobino. Tada sam rekao: Pogledaj onamo na polje. Tamo je golemo diskoliko podruje treperilo u svjetlosti. Bilo je poput holograma, ali stvarnije i ivlje. Nakon nekoliko trenutaka iz letjelice su poeli izlaziti jasni humanoidni oblici. Rekao sam Shari: Ta bia dok su na zemlji preferiraju ostati u tom obliku, jer im je tako sigurnije. U jednom trenutku, dok se to dogaalo, rekao sam Shari: elim ti pokazati strukturu svemira, kako je svemir sastavljen i nain na koji su oni ovdje. Imali smo kod sebe magnetofon pa sam poeo govoriti i snimati ono to moete proitati u poglavljima Granica i Izvanze-maljci i nova kozmologija iz knjige Izvanzemaljski kontakt dokazi i

161

implikacije. Te su informacije snimane u stvarnom vremenu za trajanja tog kontakta u pustinji Colorado. Kasnije te veeri, dok smo se vozili prema gradu, rekao sam Shari: Sada e nas slijediti kui. I doista, vidjeli smo ta svjetla koja su bljeskala poput stroboskopa kako nas slijede cestom dok smo se vraali prema apartmanu u Crestonu. Vrativi se u apartman izali smo na terasu pogledati 4.300 meta ra visoke planine Sangre de Cristo prekrivene snijegom. Sjale su na mjeseini, na kristalno istom zraku Stjenjaka. Rekao sam: Moramo priekati jer uskoro e nam pokazati jednu od svojih toki ulaska i mjesto gdje vole biti. Samo gledaj. Vidi li finu strukturu tkiva astralne komponente svemira koja podupire materijalni univerzum? Pojasnio sam: Misao i svijest te astralni oblici svjetlosti podupiru materijalni univerzum. Tamo gdje domena iste svijesti, misli i astralne svjetlosti prelazi u polumaterijalizirano energetsko polje po stoji "jaz". To je domena u kojoj astralno kristalizira u materijalno, poput arhitektonskog plana. Astralno postaje kristalizirano, poput matrice koja zatim podupire materijalne predmete pa ak i atmosferu. Tek to sam to izgovorio, kao da je pao veo i vidjela je strukturu te nebeske, eterike i astralne domene kako se kristalizira u ono to nazivamo materijalni svijet. Sada pogledaj gore, na planinu. Tamo je bila ogromna letjelica u obliku sombrera. Bila je prozirna. Iako nije bila dokraja materijalizirana, bila je poput stvarno gustog, savreno oblikovanog oblaka koji svijetli iznutra zlatno-bijelom svjetlou i sjedi na jednom od najviih vrhunaca iznad Crestona. Zadrala se na tom mjestu otprilike etrdeset i pet minuta. Budui da je Shari bila u stanju vidjeti i doivjeti te stvari, imao sam pored sebe nekoga kome ih mogu formulirati. A kako sam ih mogao formulirati njoj, mogao sam ih podijeliti i s drugima. Ne moemo neto pouavati ako ne postoji nitko tko je spreman da to vidi i spozna. Postoji izreka koja glasi: Mudar ovjek ne govori kada ga nema tko sluati. U Joshua Tree prvi smo put otili 1996. godine. Ve na poetku smo tono iznad svojih glava ugledali letjelicu koja se spustila velikom brzinom. Letjela je toliko nisko da smo uli kako para zrak. Pojavila se neposredno iznad nas i nastavila preko doline Palm Springs. Svi u skupini su to vidjeli i bili zapanjeni! Jedne smo noi odluili otii s lokacije u podruju divljine Joshua Tree jer sam ja na daljinu vidio da se trebamo premjestiti. Dok smo se vozili po zemljanoj

162

cesti svjetla na kontrolnoj ploi automobila iznenada su se priguila. Okrenuo.sam se prema Shari i rekao: Ovdje su. Nekoliko sekundi kasnije ravno iza obzora pojavila se golema letjelica u obliku suze s odrezanim dnom! Znai, donji dio joj je bio ravan, a vrh joj je bio stoast i imao je treperavi, blistavi rep, kao da se velikom brzinom spustila na pustinjsko tlo. Promjer joj je bio izmeu ezdeset i devedeset metara. Boja joj je bila modrozelena i bila je blistava toliko blistava da je osvjetljavala pustinjsko tlo kao da je bio dan. A zatim je, uz fijuk, uletjela ravno u zemlju i nestala. A, to nam poruuju da e se nalaziti ispod zemlje. - rekao sam. Kada imate sposobnost materijalizirati i dematerijalizirati predmete moete ostati u polumaterijaliziranom stanju i prolaziti kroz predmete, poput duha koji prolazi kroz zid. Nema razloga zato to ne bi bilo tako. Na kraju krajeva, veina materije je prazan prostor. Dok sam se vozio mentalno sam zabiljeio tono mjesto gdje je ta golema izvanzemaljska letjelica ula u zemlju. Vozio sam vrlo brzo da stignemo do tog mjesta, meutim ispred mene se nalo jako sporo vozilo. Pritisnuo sam gas do daske i proletio kraj njih da moemo vidjeti gdje je tono golema izvanzemaljska letjelica ula pod zemlju. .. To je sada nae posebno mjesto za terenski rad u podruju divljine Joshua Tree. Shari je bila odluna u namjeri da doe, meutim rak joj se proirio i zahvatio mozak tako da je jedva hodala. Prve veeri je izgubila ravnoteu i pala, razbivi koljena. No, rekla je: U redu je, u redu. Bila je jednom nogom u grobu, a ipak je bila ustrajna da bude s nama u ime univerzalnog mira, da bude vani pod zvijezdama, zajedno s kozmikim biima. Sve je bilo tako divno, no istovremeno mi je bilo i iznimno bolno.

163

Dvadeset tree poglavlje

BESKRAJ Prve veeri u studenom 1997. godine utaborili smo se na podruju parka divljine Joshua Tree zvanom Skrivena dolina. Pokraj nas je bilo stablo koje se iako uope nije bilo vjetra neobjanjivo poelo snano tresti. Ljudi u skupini su povikali: to se zbiva? Objasnio sam im: Javljaju nam da su tu. Izvanzemaljci su doslovno ili od osobe do osobe i dodirivali nam rame ili glavu. Osim toga, gotovo svi u skupini uli smo visoki elektronski ton. Tako sam znao da su detektirali mjesto gdje se nalazimo te da smo u procesu povezivanja. Mjesec je bio gotovo pa pun, a no velianstveno, kristalno vedra. Iznenada se na nebu pojavilo neto to je izgledalo kao svjetlea arulja. Jednostavno se pojavila bila je prilino blizu velika otprilike kao treina mjeseca. Ta ogromna letjelica se upalila, lebdjela ispod mjeseca i zatim nestala. Nije bilo dvojbe, vidjeli smo izvanzemaljsku letjelicu. Nalazila se na istom pravcu gdje se godinu dana prije izvanzemaljska letjelica spustila ravno prema dolje i ula pod zemlju. Posljednje noi Sharine zadnje ekspedicije, dok smo se iz parka divljine Joshua Tree vozili prema zapadu u podruje Palm Springsa, Shari je doivjela velianstven ispraaj. Bilo je kasno i naravno, bila je iscrpljena od borbe s rakom. Iz doline je iznenada izletjela golema letjelica. Dogaaj je jako podsjeao na prvu no kada smo nas dvoje bili na tom podruju. Golema letjelica putovala je tono brzinom svjetlosti. Na nae oduevljenje, prednji dio tog beavnog broda se pribliio poput harmonike koja se rastee i skuplja. Izvanzemaljska bia opratala su se od Shari... U prosincu te godine Shari je pala u komu, a u sijenju 1998. je preminula. Kao lijenik u hitnoj slubi bio sam uz mnoge ljude u trenutku kada su umirali I uvijek sam, na temelju vlastitog iskustva na rubu smrti, znao da je vano da ako je mogue, imaju nekoga pored sebe da im pomogne da se poveu s Bogom da im pomogne izgraditi most do svjetova svjetlosti. Naa kultura potpuno je zaboravila sveti trenutak prelaska na drugi svijet. Danas su svi spojeni na cjevice i aparate, sve se odvija na krajnje zanatski nain, meutim premalo se uvaavaju

164

neke druge stvari koje se zbivaju u tim trenucima kada s fizike razine prelazimo u nebeski i astralni svijet. U sijenju su me ljudi koji su se brinuli za Shari pozvali da doem u Denver. Prije toga sam je ve bio posjetio nekoliko puta, bio sam vrlo angairan u tim posljednjim mjesecima. Meutim, odgovorio sam im: Doi u kada bude pravo vrijeme. Pravi trenutak je od kljunog znaaja, i svatko od nas ima svoj trenutak svetog prelaska na drugu stranu. Rano jednog jutra dok sam meditirao, odjednom sam uao u stanje kozmike svijesti, a zatim u Boju svijest. Ugledao sam oblik onoga to neki zovu kozmiko jaje i u njemu cjelokupnost univerzuma. Pokuajte zamisliti: bilo je beskrajno, no ipak odjelito. Oko njega je bio beskraj Boga. Bio sam u stanju savrene sjedinjenosti s time, posve toga svjestan. Zatim sam opazio da je i Shari tamo. Bila je ispred mene. Znao sam da joj to zapravo pokazujem najviu boansku razinu univerzuma. Znao sam da e ui u beskrajni, nebeski dom prije mene, jer bila je i doslovno blie tom beskrajnom mjestu kozmike svijesti... Znao sam da e ui u nj i s njim se sjediniti. Na stanovit nain to je bilo Boje odijelo tijelo Boga. Potpuni izraz Stvoritelja, univerzuma i beskrajnog uma zajedno. U tom prelijepom, ruiasto-grimizno-ljubiastom jajetu - slinom entitetu u obliku sombrera, odnosno u obliku galaksije - vidio sam cjelokupnost univerzuma. Kozmiko jaje bilo je beskrajno, no ipak odjelito ispunjeno radou. I nevjerojatno velianstveno. Nije bilo samo fiziki oaravajue i udesno; bilo je ispunjeno ljubavlju i svime lijepim. Dok smo mu se pribliavali uli smo milijarde - bezbroj - predivnih aneoskih glasova, poput Bekih djeaka, koji su bez prestanka pjevali: Svi smo jedno u duhu. Gledajui u beskraj vidio sam kako je u njemu predstavljeno svako stvorenje u univerzumu, no svi su bili jedno, sjedinjeni u stanju beskrajne svjesnosti. Od jutra vjenosti glasovi su pjevali svi smo jedno u duhu, a melodija je bila tako izuzetna.... kad bih je barem mogao opisati. Bila je divna, onkraj rijei. I tek to se to dogodilo, rasplinuo sam se u stanje beskrajne ljubavi i savrenog jedinstva u svijesti. Vrativi se u svakodnevnu svjesnost svoje spavae sobe, pogledao sam na sat i zabiljeio vrijeme. U srcu sam znao da e za sedam 24-erosatnih perioda od tono tog trenutka za sedam rotacija Zemlje Shari preminuti. Jednostavno sam znao. Dakle, bila je sve blie smrti i svi su govorili: O, mora biti tu. A ja sam odvraao: Doi u kada doe vrijeme. Tako sam estog dana odletio u Denver.
165

Njezina obitelj, Ron Russel i svi njezini bliski prijatelji bili su tamo, a zatim sam se kao na neki tajanstven nain pojavio ja. Rekao sam: Tu sam zato to je vrijeme. Te sam veeri priekao sve dok svi nisu otili iz Sharine sobe u hospiciju, a zatim sam poeo moliti i meditirati kraj nje. Shari je tjednima bila u komi. Dok sam joj itao predivnu molitvu pogledao sam je: njezine oi su se otvorile po prvi put u posljednjih nekoliko tjedana. Golema suza kliznula joj se niz obraz. Znala je da sam to ja. Zatim sam joj rekao: U redu je, sada moe otii. Bio sam siguran da je hari eljela to uti od mene budui da mi je prije bila rekla da se osjea kao da me ostavlja s ogromnim teretom ovog posla. Rekao sam joj: Na drugoj strani moe napraviti jako mnogo, mnoge stvari koje ovdje ne moe. Mnogi ne znaju da su prosvijetljeni ljudi koji odu na drugi svijet kao kvasac koji na neki tajnovit nain podie ovaj svijet. Oni su nadahnue i nevidljiva ruka koja titi, vodi i pomae razvoju ovog svijeta. To se dogaa stalno, bez obzira vidimo li mi to ili ne. Povezao sam se s njom na vrlo dubokoj razini, ohrabrio je i rekao: Sada moe ii. Vrijeme je. Moe ii. Gledajui je u stanju kome i znajui da e do sutra zavriti svoj prelazak na drugu stranu, osjeao sam golemu tugu. Odsjeo sam u Sharinoj kui koja je sada bila prazna, izuzev ene koja se bila brinula za nju. Meutim, te se noi nisam imao snage odmah vratiti onamo te sam najprije otiao u neki noni bar u centru Denvera. Jednostavno sam elio negdje sjesti i popiti pie. Jedan homoseksualni par poeo je sa mnom askati i naposljetku sam im povjerio svoje osjeaje. Objasnio sam im astralnu i duhovnu razinu te situaciju sa Shari. Novi prijatelji bili su izrazito dobroduni i duhovni. Upravo ono to sam te noi trebao sam i dobio u krajnje neobinom okruju! Otkrio sam da se na takvim i slinim mjestima mogu sresti nevjerojatno duhovni ljudi. S druge strane, moete otii u crkvu i sresti nemilosrdne ljude koji su zastranili. Stoga, nije bitno mjesto, bitan je sadraj. Vratio sam se kasno naveer i prespavao u Sharinoj staroj sobi. Sljedeeg jutra probudio sam se vrlo rano, sjeo u krevetu i meditirao. U tiini sam obiljeio to vrijeme jer sam znao toan sat i trenutak njezine smrti. ena koja se bila brinula za Shari iznenada je pokucala na vrata: Vrijeme je, uskoro e umrijeti... - rekla je. Vi ste ve odjeveni i spremni za polazak! rekla je s iznenaenim pogledom na licu. Doao sam u hospicij prije drugih i neko vrijeme bio nasamo sa Shari. Uveo sam je u stanje beskrajnog mira i ljubavi te u
166

ono bezgranino stanje istog kozmikog uma koje nas oekuje. Kada su se skupili ostali, stojei u polukrugu oko njezinog kreveta, zajedno smo izgovorili molitve. U jednom trenutku, nakon to smo je duhovno pripremili i povezali je s Bogom, rekao sam joj: Shari, sada sve otpusti i ui u vjenu svjetlost Tada je udahnula svoj posljednji dah i uzala u providnost. Njezina smrt bila je velianstveno smirena, ali svejedno, bio sam krajnje utuen. Zatim je u sobu iznenada ula izvanredna energija. Bila je poput dar-sana odnosno duhovnog polja izrazito prosvijetljenog avatara, poput vala snane boanske energije koji je preplavio sobu i potpuno me proeo. Fiziki sam je osjetio! Tada sam znao da je otila na najviu razinu. A zatim sam se potpuno slomio! Svi se trebamo na taj nain pobrinuti jedni za druge u vrijeme smrti; svi trebamo pomo - molitve i duhovnu mo - jedni drugih tako da se u trenutku svog odlaska na drugu razinu uspijemo uzdii u najvie i najbolje mogue duhovno stanje. Te sam veeri napisao sljedeu posvetu: Danas, 20. sijenja 1998. godine u devet sati i pedeset minuta Shari Adamiak prela je u svijet svjetlosti. Shari je svoj prijelaz obavila u prisutnosti prijatelja i voljenih, mirno i bez boli. Molim sve da odvoje nekoliko trenutaka da se pomole za Shari i na predak njezine due u Bojem prisustvu. Nikakve rijei ne mogu opisati na osjeaj gubitka i ljubav koju smo gajili prema Shari. Od 1991. godine kada smo je upoznali na predavanju u Los Angele-su, Shari je bila stup snage i pomoi, neumorna suradnica, prava prijateljica, neustraiva istraivaica, osoba od neizmjernog povjerenja i hrabra lavica bez ije predanosti CSETI ne bi mogao ostvariti svoje brojne povijesne uspjehe. Shari je bila moja desna ruke i pouzdana pomonica vie od est godina. Bilo da prkosi opasnostima u zabaenim dijelovima Latinske Amerike ili pomae na sastancima u uredima Zdruenog stoera u Pentagonu, Shari je bila uz mene i uz sve nas. Nikad se nije pokolebala, nikad nije odustajala. Bez da se obazire na bodlje kritiara i makinacije neumornih tajnih operacija, odluno je radila za doba mira univerzalnog mira, mira za Zemlju i nebrojene druge svjetove. Kolikim smo udima zajedno svjedoili? Od hodanja u sjeni najveih svjetskih vulkana dok su iznad nas tiho lebdjele izvanzemaljske letjelice do gledanja desetaka strogo povjerljivih vojnih svjedoka kako pred skupom kongresnika govore istinu o NLO-ima, Shari i ja bili smo svjedoci dogaaja od goleme vanosti. Svo to vrijeme Shari je bila puna radosti, uzbuenja i energije te

167

gotovo djeje znatielje i osjeaja uenja spram tajni univerzuma i zapanjujueg potencijala ovog vremena. ak i kada ju je tijelo poelo izdavati zraila je takvom prijaznou, hrabrou i ljubavlju da su svi koji su je poznavali bili zapanjeni i blagoslovljeni njezinim primjerom. Prije svega dva mjeseca, u studenom 1997., putovala je sa mnom u podruje divljine Joshua Tree u Kaliforniji. Tamo je doivjela ono to je najvie voljela: jedinstvo sa zvijezdama, svemir i komunikaciju s ljudima s drugih planeta koji su doli posjetiti na nemirni svijet. Borei se sa slabou, bolom i sve jaom ukoenou u desnoj ruci i nozi, Shari je svake noi sa mnom odlazila u pustinju, ne dajui se obeshrabriti sve veim preprekama koje je pred nju postavljalo njezino fiziko stanje. I tamo smo, iza granice svjetlosti, vidjeli dubine svemira te ljude i letjelicu iz drugih svjetova koji oekuju sazrijevanje ovjeanstva, Nita je nee udaljiti od tog cilja. Dakle, ovaj svijet napustilo je veliko svjetlo, no ono e zauvijek snano sjati u domenama vjenosti. Znam da je Shari spremna za to veliko putovanje. Tono sedam dana prije jutra kada je preminula zajedno smo, makar tek nakratko, preli na drugu stranu. Ispunjeni strahopotovanjem, svjedoili smo predivnoj Svjetlosti Prisutnosti koja emanira iz samog sredita univerzuma. Rijeima je se ne da opisati, onkraj je svega dokuivog intelektu. Neizmjerni sjaj, zlatan u sredini te sve vie boje breskve, ruiast i grimiznoljubiast dok se pred nama irio u beskraj, preplavio nas je morem ljubavi, radosti i ljepote. Nikad u ivotu nisam iskusio neto slino. To je bilo iskustvo svijesti Boga iste svjetlosti, neopisive ljubavi i mira. I tu Toku proimali su milijuni glasova koji su kao jedan pjevali melodiju previe milozvunu da bi je se moglo upamtiti. Refren je glasio: 'Svi smo jedno u duhu. Znajui da joj se blii vrijeme, juer sam doao u Denver da je otpratim na drugu stranu. Sino dok sam molio probudila se iz kome i s izrazom velike radosti otvorila oi. Rekao sam joj da je sve spremno. Vidio sam da razumije to joj govorim. Niz lice joj je kliznula velika suza, bila je svjesna da nae zajedniko vrijeme na ovom svijetu upravo istjee. Tog jutra okupili smo se uz njezinu postelju. Izgovorili smo molitve i duhovno je pripremili za prijelaz. Dok su svjetla i veliki duh ispunjavali sobu rekli smo da je vrijeme. I ja sam rekao: Shari, ui u vjenu svjetlost. S tim je rijeima udahnula posljednji put i uzala u providnost. Iako znamo da je sada u stanju velike radosti i ljubavi, gubitak je svejedno teak. No, upamtimo je po ovome: ivjela je radosno, u svijetu svjetlosti, i eljela
168

bi da nastavimo rad kojem je posvetila ivot uspostavljanje univerzalnog mira i stvaranje kozmike civilizacije. Pronaimo nadu u tome da su oni koji su preli u drugi svijet postali kvasac koji die ovaj svijet pojavnosti. Shari i ja razgovarali smo o njezinom buduem radu s one strane vela svjetlosti koji bi doprinio cilju mira i prosvjetljenja u svim Bojim domenama. Ne sumnjam da e dobro sluiti iz svog novog doma u vjenom i postati jedno s anelima mira. Na Zemlji ne moe biti napretka bez mira. Radimo dakle za mir sa srcima ispunjenima ljubavlju. Jer, kada odemo s ovog svijeta, sve to trebamo ponijeti sa sobom je ljubav beskrajna, neizmjerna ljubav. Nakon to sam joj napisao tu posvetu usnuo sam vrlo dubokim snom i imao iskustvo s izvanzemaljcima. Probudio sam se u lucidnom snu s izvanzemaljkom koju sada zovemo Dobrota i s kojom me je upoznala Shari. Dobrota je bila tako razvijen izvanzemaljac da je mogla istovremeno komunicirati i sa Shari u njezinom astralnom tijelu i sa mnom. To bie, enski izvanzemaljac, imalo je savreno oblu glavu bez kose, vrlo egzotine, divne oi i osobito lijepo lice. Bila je vrlo vitka i lijepo graena. Kada smo se jedno s drugim povezali, emanirala je nepojmljivu dobrotu. Vrlo srdana i puna ljubavi, bila je utjelovljenje savrene dobrote. Razgovarajui s njom u jednom trenutku sam je upitao: Imamo li sada vae doputenje da sami izvedemo to razotkrivanje istine? Predsjednik nije uinio nita, a kongresnici su ili zastraeni ili korumpirani. Dobrota je odgovorila: Da, ako moete, uinite to. Ako moete, napravite to. Dakle, dobili smo zeleno svjetlo od te vrlo visoke izvanzemaljske veleposlanice. Tako smo od 1998. nadalje radili planove za Razotkrivanje 2001. godine, znajui da ga je u noi nakon to je Shari preminula odobrila ta izvanzemaljka. I to nakon to je naelnik za obavjetajne poslove u Zdruenom stoeru rekao neto vrlo slino. Zanimljivo je da sam se u istom lucidnom snu sreo s Billom Clintonom i da smo o tome razgovarali. S vrlo zajedljivim osmijehom na licu mi je rekao: Pa, ja to ne mogu uiniti, ali vi moete. Naravno, u stvari je elio rei: Ne elim to uiniti jer je preopasno, ali zato vi ne pokuate? U pravu je John McCain kada kae da je hrabrost neophodna kvaliteta pravog voe... Uvijek smo osjeali da nam Shari pomae u tom radu. Doista, ispostavilo se da se na gotovo svakoj ekspediciji za uspostavljanje kontakta od 1998. godine nadalje u prekrasnom plavo-bijelom brodu pojavljivala izvanzemaljka koju zovem Dobrota. esto bi odjurila u nebo, napravila luk iznad naih glava i bljesnula
169

plavo-bijelom svjetlou osvijetlivi itavu skupinu! Znam da je ta visoka duhovna i politika veleposlanica izvanzemaljske koalicije bila povezana s nama sve od 1998. godine. Prije toga je moja glavna izvanzemaljska veza bio muki izvanzemaljac koji je imao kosu crnu kao ugljen, vrlo arijevski izgled, intenzivno plave oi i najbjelju kou koju sam ikada vidio. To je izvanzemaljac koji me je kontaktirao 1990. godine kada sam zapoeo sa CSETI-em i svim tim projektima. Letjelica Dobrote je vie nego jednom viena kako leti iznad nae kue u Virginiji. Nai susjedi su vidjeli brod izrazito plave boje koji nije bio potpuno materijaliziran kako praktiki obavija nau kuu i lebdi iza nje oko pola pet ujutro. Jedna susjeda u to vrijeme nije imala pojma da sam ukljuen u te projekte. Meutim, kada je pogledala taj kobaltno-plavi disk iznad nae kue, osjetila je nevjerojatan mir i sigurnost. Nakon to je Shari preminula neko sam vrijeme bio emocionalno prazan. Osjeao sam se odgovornim i imao sam krivnju preivjelog. Djeca su znala da sam tuan pa su mi tog Boia poklonila video-kasetu pod naslovom Krletka. Gledao sam ga i gledao i opet gledao bila mi je potrebna terapija smijehom, jer ne samo da sam imao rak, nego sam sada bio i vrlo tuan to mi je umrla najbolja prijateljica. Iskreno govorei, bila je ubijena. Susretao sam se sa svakojakim slavnim osobama, rock-zvijezdama, direktorima CIA-e i senatorima. No, jedina osoba na itavom svijetu koju bih volio upoznati je Nathan Lane gica. Albert u humoristinom mjuziklu Krletka! Volio bih provesti malo vremena s njim i rei mu: Spasili ste mi ivot s tim filmom, smijehom sam rastjerao bolest! Nakon to je Shari prela na drugu stranu, u veljai 1998. godine otili smo na Havaje i s Joan Ocean boravili na Velikom otoku. Tamo smo odrali program obuke za uspostavljanje kontakta s izvanzemaljcima i imali vrlo pozitivna iskustva. To je doista bilo dobrodolo jer sam bio shrvan zbog Sharine smrti i mnogih drugih stvari koje su se dogaale. Jedne noi u polju smo vidjeli treperavu, elektrino-plavu letjelicu. Nije bila dokraja materijalizirana, no bio je to jasno vidljiv i predi-van kobaltno-plavi disk. To je bila Dobrota izvanzemaljka koju sam upoznao u noi nakon Sharine smrti. Na kraju obuke uz vodstvo Joan Ocean, koja je strunjakinja za kontakt s dupinima, ili smo plivati s dugokljunim spinner-dupinima. Spinner-dupini su dobili ime po tome to se dok skau iz vode vrte oko svoje osi. Nevjerojatno su
170

zaigrani. Nakon mnogo traenja, pronali smo mjesto gdje je u blizini bilo tih dupina. Uao sam u vodu s Lindom Willitts, partnericom koja je plivala sa mnom. Uao sam u stanje proirene, oputene svjesnosti: prila nam je skupina od etiri dupina. Bio sam u vrlo nevinom, gotovo djejem stanju u kojem ste jednostavno svjesni, ali bez ikakvih oekivanja ili namjere jednostavno jeste. To je stanje vrlo dubokog mira nalik zen stanju svijesti. Dakle, iznenada su doplivala ta etiri dupina i prisvojila me u svoje malo jato. etiri dupina i ja oblikovali smo zvijezdu: jedan je bio ispred mene, jedan s moje desne strane, jedan s moje lijeve strane i jedan ispod mene ba kao to zrakoplovi zajedno lete u formaciji. Bio sam im dovoljno blizu da im vidim oi i dodirnem ih ako poelim. Zaigrano smo gledali jedni druge u oi s vrlo dubokim razumijevanjem. Plivao sam s njima ravno prema otvorenom oceanu, a kada ih ne bih mogao slijediti oni bi zbog mene usporili. Kada bih ih sustigao, krenuli bi zajedno sa mnom. amac u daljini postajao je sve manji, Linda nas nije mogla pratiti. Zbog sigurnosnih razloga morao sam se okrenuti, meutim oni su me vodili dalje na otvoreno more, na njihovo posebno mjesto u oceanu. Bilo je to prekrasno iskustvo: vrlo spokojno openje s inteligentnim biima u njihovom elementu. To je izvrstan nain pripreme za kontakt s izvanzemaljcima. Ulazi se u isto preputeno, nevino i zaigrano stanje kozmikog uma. To je poput leptira: morate biti u odreenom stanju uma, a kada im je ugodno s vama, oni e doi. Morate biti u potpunosti sjedinjeni s njihovom svijeu. Smatram da je to odlino vjebati s psima i drugim ivotinjama. S ivotinjama moemo uspostaviti vrlo posebnu, mistinu vezu. Pri kraju tog seminara na Havajima jedne mjeseinom obasjane noi otili smo na pjeaenje po podruju gdje se lava iz velikog vulkana skrutnjuje u dodiru s oceanom. I, blizu velike ploe dobrodolice, na samo nekoliko koraka od nas, bljeskajui plavom i bijelom bojom pojavilo se blistavo svjetlo. Kada smo se vratili u automobil svjetla su mu bila upaljena, vrata otkljuana i sva druga elektronika u njemu je promijenila stanje. Na kraju nas je udaljeni objekt zabljesnuo jo dva puta. U prolih petnaest godina to se dogodilo na tisue puta. Nedugo nakon tog dogaaja sjedili smo u parku Joshua Tree, na mjestu gdje je letjelica bila ula pod zemlju. Iznenada smo na nebu ugledali ta neobina svjetla kako bljeskaju. Nisu se kretala i nije se radilo o satelitu: bila su to jednostavno svjetla koja se gase i pale.

171

I, u jednom trenutku je ta neobina svjetlost suptilna, srebr-nasta svjetlost proela itavu skupinu. Svi su je uoili! Kao da smo se nalazili u stocu od svjetlosti unutar kojeg je bilo vrlo tiho i vrlo spokojno. To je trajalo oko pola sata, a zatim je, u tren oka, svjetlost nestala i posvuda je opet bio mrkli mrak! Na jednoj od naih ekspedicija u planine oko Crestona u Coloradu provodili smo protokol za stvaranje zatitne kupole oko skupine. Iznenada smo imali doista izvanredno vienje Dobrotinog plavkasto-bijelog broda. Doao je, napravio luk i zatim se vratio u svemir. Dok smo to radili, osjetili smo da se oko skupine smjestila golema letjelica. Bila je potpuno tiha i samo djelomino materijalizirana. Meutim, zrak oko nas odjednom je postao topliji i posvuda oko nas mogao se vidjeti jasan svijetlei oblik. Mnogi iz skupine su vidjeli kako se meu nama kreu izvanzemaljska bia. Ponovno su izgledala poput duhova i nisu bila potpuno u ovoj, materijalnoj dimenziji, Vidjeli smo zlatnu letjelicu obrubljenu crvenim svjetlom. U daljini je bjesnjela spektakularna elektrina oluja. Kasnije se ispostavilo da su tamo bili kuhar i drugo osoblje iz malog motela po imenu Bijeli orao blizu Crestona. Bili su izali van na pauzu i gledah su prema Baci, gdje smo se mi nalazili. Oni uope nisu znali to je CSETI ni to mi tamo radimo. No, dok su gledali u naem smjeru, vidjeli su svjetleu kupolu nalik svemirskom brodu s crvenim svjetlima koja su njezinim podnojem ila u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Bili su u stanju oka. Nadalje, izjavili su kako su ak mogli vidjeti kroz druge predmete koji su bili izmeu njih i letjelice: kua koja bi im inae prijeila pogled u tom smjeru nije im bila vidljiva. Naravno, sutradan su nam to ispriali. Bili su dokraja zapanjeni kada su uli da smo bili tono na mjestu letjelice i to smo doivjeli. Saznao sam da su naposljetku, totalno obeshrabreni doivljajem, otili iz doline! Nakon to se letjelica udaljila u roku od nekoliko trenutaka temperatura se spustila za deset do petnaest stupnjeva. To je bilo kao da smo bili u zgradi te da je zgrada zatim odjednom nestala!

172

Dvadeset etvrto poglavlje

UMJETNOST INSCENIRANJA Nema sumnje da su izvanzemaljske civilizacije vrlo napredne, i to ne samo tehnoloki. Da bi putovala brzinom veom od brzine svjetlosti, svaka civilizacija mora postii odreen stupanj duhovog i drutvenog razvoja, jer u suprotnom bi unitila samu sebe prije nego to bi uope dospjela do Zemlje. Mnogi ljudi su ovisni o fantastici s dobrim ili zlim izvanzemaljcima, jer mi na njih antropocentriki projiciramo ono to smo kao ovjeanstvo napravili sami sebi. No, prava je istina da se trebamo bojati jedino samih sebe. Bez obzira na to to mislite o motivima izvanzemaljaca, bilo bi mudro da im iziemo ususret kao veleposlanici, da zaponemo dijalog i da zajedno stvaramo mir. Nikakve sukobe ili razlike neemo rijeiti orujem, ma koliko ono bilo sofisticirano. Napredni elektromagnetski sustavi oruja imaju potencijal mnogo puta razorniji od nuklearnog oruja. S obzirom na to, nema anse da bilo koja civilizacija ljudska ili izvanzemaljska preivi oruani sukob na toj tehnolokoj razini. Oni ovisni o paradigmi rata i svemirskih ratova zastranili su ovisnici o konfliktima i mora ih se obuzdati. Kao to sam ranije spomenuo, postoji plan obmane javnosti kako bi se itava ta ratna mainerija mogla razvijati unedogled sve do grandioznih svemirskih razmjera. Jedna od stvari koje je Wernher von Braun podijelio s Carol Rosin je da e prvo doi do hladnog rata te da e zatim postojati drave koje izazivaju zabrinutost i odmetnike drave (eng. states of concern i rogue states, sada ustaljeni dio terminologije amerike administracije, op. prev.). A zatim e to je bilo 1974. godine konkretno doi do svjetskog terorizma i prijetnje od asteroida iz svemira. Nadalje, rekao je da e nakon toga kontrolori plasirati krivotvorenu izvanzemaljsku prijetnju. Sve to smiljeno je da se izazove dovoljno veliki strah i na tom temelju ostvari maksimalna kontrola nad svjetskim stanovnitvom. Kada mi je Carol Rosin to rekla, rekao sam joj: Susreo sam se sa peteroestero ljudi koji su bili u skupinama za planiranje koje provode tono takav scenarij.

173

Prema naim iskustvima s izvanzemaljcima, oni nam jasno govore: Pokuajte to ispraviti. Uinite to moete. I stoga radimo to moemo. Carol Rosin je imala iskustvo s naprednim tehnologijama pristupa umu koje je podijelila sa mnom. Kada se prvi put sastala s Wernherom von Braunom, on je bio vrlo bolestan te ju je zamolio da u njegovo ime odri govor na velikom skupu ljudi iz aviokozmike industrije u Chicagu. Carol se osjeala krajnje nespremnom za to, no von Braun joj je rekao: Bit e u redu, ne brini. Samo idi. Tako je otila i nije imala pojma o emu e govoriti pred svim tim tisuama ljudi. Kada je zapoela govor, iznenada je ula glas Wernhera von Bruna kako joj govori ravno u uho. Nije imala nikakve usatke ili elektronike ureaje na sebi. itav je govor odrala sluajui Wernhera von Brauna kako joj govori ravno u uho! Tada je shvatila koliko su napredni ti sustavi. Kada koristite te stvarno napredne nelokalne elektromagnetske sustave koje je razvila ta odmetnika skupina, ne trebate imati poseban ureaj u nekome. No, dakako, jedna od stvari koje su uinjene u pogledu upravljanja ponaanjem i usaivanja sjeanja su takozvani implantati koji su bili izvaeni iz rtava navodnih izvanzemaljskih otmica. Osobe koje su bile otete zatim se upuuju odreenim igno-rantskim (ili korumpiranim) istraivaima otmica koji onda ustvrde da su to napravili izvanzemaljci! To je lakrdija! Budui da nisu upoznati s mogunostima tih tajnih ljudskih skupina, ti istraivai tvrde da su to mogli uiniti jedino izvanzemaljci. Meutim, ako poznajete te mogunosti, nikako ne moete ocijeniti je li ono to istraujete ljudskog ili izvanzemaljskog porijekla. Nakon 50 ili 60 godina i milijardi u tajnosti potroenih dolara, te uz neke od najbriljantnijih svjetskih umova na djelu, u tajnom svijetu ostvarena su neka doista zapanjujua postignua. Siguran sam da je njihova najnovija tehnologija krajnje napredna te da je u nekim aspektima gotovo ravnopravna s nekim mogunostima izvanzemaljaca. Nadalje, primijetili smo da su mnoge otmice grupirane oko vojnih objekata te da ih ima vie u vojnim obiteljima. Od nekih ljudi koji su to prouavali doznao sam da su utvrdili vrlo jaku korelaciju s vojnim obiteljima i dunosnicima te vojnim podrujima. O tome su obavijetene neke civilne ufoloke skupine, ali ljudi koji su pokuali objaviti te informacije bili su nepoeljni na svim skupovima i nije im bilo doputeno govoriti o tome. Tako je sve zatakano. Doe vam da se zapitate tko upravlja tim skupinama koje se bave NLO-ima i otmicama! U stvari, izvrni direktor jedne od tih civilnih grupa za otmice nazvao je i rekao mi da je uo da sam doao do tog zakljuka, da sam apsolutno u pravu te da je on znao da su mnogi sluajevi koje su oni obraivali u stvari vojne otmice. Ali,
174

tu je injenicu zatakavao osniva te grupe i svatko tko bi pokuao objaviti tu informaciju ili govoriti o pozitivnim interakcijama s izvanzemaljcima odmah bi bio smijenjen. ini se da ta istaknuta grupa za izvanzemaljske otmice najvei dio novane potpore dobiva od princa Saudijske Arabije! Takve stvari redovito se dogaaju. I zato je mene uvijek zanimala istina i ono kamo nas istina odvede. Na alost, ima ljudi koji su u te ideje uloili toliko svog ugleda i s njima usko povezali toliko svojih vjerovanja da ne ele razotkriti istinu. U 1980-ima je djelovao istraiva po imenu Paul Benowitz. Jedan asnik iz Ureda ratnog zrakoplovstva za posebne istrage (APOSI - Air Force Office of Special Investigations) bio je ukljuen u taj sluaj. Osoba koju je otela vojska upuena je Paulu Benowitzu s ciljem da se njegova istraga o tajnim projektima oko zrakoplovne baze Kirkland u Novom Meksiku navede na krivi trag. ena se kasno naveer vozila kraj jednog od tih tajnih objekata u kojem su testirali antigravitacijsku letjelicu. Vidjela je neto to nije trebala vidjeti pa je pokrenut slijed za vojne otmice. Dali su joj odreenu kemijsku supstancu, izgubila je svijest, a zatim su je implantirali. Pomou naprednih tehnika shnih MK-Ultra, tajni operativci usadili su joj lana sjeanja o izvanzemaljskoj otmici. Zatim su je ti isti ljudi uputili Paulu Benowitzu te poeli na njega djelovati nekim od tih elektromagnetskih oruanih sustava. On je kasnije doivio teak ivani slom te je morao biti hospitaliziran. Bila je to golema tragedija. Sve se to dogodilo jer je ta nesretna ena vidjela neto to nije trebala vidjeti. Paravanska pria bila je izvanzemaljska otmica dok je, u stvari, ono to je vidjela bilo testiranje reprodukcije izvanzemaljske letjelice pokraj Zrane baze Kirkland. Neki ljudi se jednostavno nau na krivom mjestu u krivo vrijeme, i umjesto da se zatim objavi da tajne ljudske skupine posjeduju antigravitacijske pogonske sustave, kao prikladan paravan inscenira se izvanzemaljska otmica. Tijekom naih istraivanja 1990-ih, identificirali smo nekoliko ljudi koji su bili u specijalnim jedinicama koje su izvodile inscenirane otmice. Jedan je iz okolice Seartla u saveznoj dravi Washington, a drugi iz Colorada, vojni render kojeg su uvukli u te tajne programe. On je rekao da se radilo o umjetnosti insceniranja. Samo bi ih jednom poslali na otmicu, a zatim bi ih razdvojili. Zamolio sam ga da javno progovori o tome, meutim on se boji jer je siguran da e ga likvidirati ako to uini. Rekao je da rtvama manipuliraju ljudi koji su prerueni u izvanzemaljce. Ta umjetnost insceniranja vrlo je napredna i uvjerila bi skoro svakoga da te operacije zaista izvode izvanzemaljci. Takoer, rekao je da za otmice koriste i elektroniku i droge. Nemate pojma koliko smo
175

vanih osoba iz politike i vojske, ili lanova njihovih obitelji, oteli kako bi oni zamrzili izvanzemaljce i poeli podravati program 'Ratova zvijezda'. Rekao sam mu: Da, vjerujem to. Sreo sam se s princem Saudijske Arabije, iji je brat bio otet u sklopu tajne vojne operacije kako bi tu monu bankarsku obitelj uvjerili da postoji izvanzemaljska prijetnja. Te su operacije vrlo vjeto voene i vrlo sofisticirane u umijeu obmanjivanja. Mnogi nezavisni izvori iz korporativnih i vojnih obavjetajnih programa dali su mi identine pojedinosti o metodama koje se koriste i o razlozima tih operacija. Te prijevare provode se i u drugim zemljama. A cilj im je uiniti upravo ono na to je upozoravao Wernher von Braun: pripremiti ljude na lanu prijetnju iz svemira koja bi ujedinila svijet oko nove razine centralizirane vojno-industrijsko-ekonomske moi. Neki ljudi iz medija i neki pisci bili su podvrgnuti takvim iskustvima. Predsjednik Kennedy ubijen je jer se previe pribliio istini o toj i slinim stvarima.

176

Dvadeset peto poglavlje

IZVAN KRUGA Predsjednik Kennedy ubijen je zbog niza srodnih pitanja: NLO-i i izvanzemaljska inteligencija dio su skupa problema, koji ukljuuju svjetski bankovni sustav, obavjetajne direktorate, tu tajnu skupinu koja upravlja naim drutvom preko isprepletenih korporativnih, financijskih i institucionalnih interesnih skupina te korumpiranih korporativnih interesnih skupina u vojsci i dravnoj upravi. Jack Kennedv znao je mnogo o tome i namjeravao je poduzeti odlune akcije kako bi to ispravio. Namjeravao je obuzdati vojno-indu-strijski kompleks. Namjeravao je sklopiti mir sa Sovjetima i okonati hladni rat. Ukratko, namjeravao je pomrsiti raune faistikoj tajnoj skupini koja upravlja svijetom. Nadalje, morate razumjeti i da je Kennedy bio dovoljno pametan da zna da je Marilyn Monroe ubijena jer je kanila progovoriti o nekim stvarima koje joj je rekao o izvanzemaljcima i srodnim temama. Bobby Kennedv je svakako znao za te stvari. Imam njegovo pismo, koje je napisao nedugo prije nego to je ubijen, a u kojem govori o NLO-ima i svom zanimaju za tu temu. Kako su mi prenijeli moji izvori, Jack Kennedv je u jesen 1963. godine pokrenuo proces da na federalnoj razini izda izvrnu naredbu koja bi promijenila dinamiku mnogih tajnih projekata. Bio je vrlo sklon tome da doslovno rasformira CIA-u. elio je da se pitanje NLO-a razotkrije te da se tehnologije upotrijebe na dobrobit ovjeanstva. elio je promijeniti smjer kojim smo ili u Vijetnamu. Dakle, taj odmetniki entitet nije htio dopustiti da se sve to dogodi. Kennedy je, naravno, ubijen prije nego to su se te promjene mogle ostvariti. ovjek upleten u Kennedyjevo ubojstvo pozvao me je da razgovaramo o pitanju NLO-a te energetskih i pogonskih sustava. Taj ovjek bio je ukljuen u logistiku oko Kennedvjevog ubojstva. Meutim, bio je duboko ukljuen i u tu tajnu kvazivladu koja upravlja NLO projektima i novim sustavima za proizvodnju energije koji mogu spasiti svjetski okoli. Ljudi koji ga poznaju rei e vam da je ubio vie ljudi nego to imate prstiju na obje ruke i noge. No, sada radi na projektima obrnutog inenjeringa, koji se bave tehnologijama NLO-a i leteih tanjura. Nekoliko sam

177

puta razgovarao s njim i pouzdano znam da su ubojstvo Jacka Kennedvja i smrti mnogih drugih ljudi rezultat pokuaja da se zaustavi curenje istine o tom pitanju. _ Kad sam se u Engleskoj sastao s lordom Hill-Nortonom admiralom s pet zvjezdica, zapovjednikom britanske ratne mornarice i bivim ministrom obrane on je elio znati zato mu nikad nisu nita rekli o NLO-ima. Bio je uo da sam se sastao s direktorom CIA-e i da izvjetavam Clintonove ljude. Otiao sam u njegovu kuu u Hampshireu. To je bila jedna od onih velianstvenih starih kua s debelim krovom od rogoza divno mjesto. Sjedili smo u naslonjaima u njegovoj dnevnoj sobi. On je sjedio meni zdesna i postavljao mi pitanja, pedantno zapisujui odgovore u mali blok papira. elio je znati sve to ja znam. Lord Hill-Norton bio je temperamentan, nizak ovjek prodornih plavih oiju. U jednom trenutku me je upitao: Zato me ne bi izvijestili o tome? Bio sam ministar obrane, bio sam na elu MI-5, MI-6 i svih drugih tajnih agencija u Velikoj Britaniji. Osim toga, bio sam predsjednik Vojnog odbora za NATO! No svejedno, dok sam bio na tim poloajima nisam znao nita o tome. Tek sam kasnije doznao za to, i to od ljudi kao to je lord Mountbatten. Zato mi nisu nita rekli? Bio je bijesan to su ga ostavili izvan kruga, ba kao i admiral Tom Wilson, koji je bio ef Zdruenog obavjetajnog stoera, i kao dire ktor CIA-e James Woolsey, i tako dalje, i tako dalje. Odgovorio sam mu: Pa, gospodine, dopustite da odgovorim protu-pitanjem. to biste vi uinili da ste otkrili da postoji transnacionalna skupina koja ne polae raune nijednoj vladi na svijetu i koja se in filtrirala u skoro svaki aspekt svake imalo znaajne vlade u svijetu; koja je za sebe prisvojila, kroz kriminalne pekulacije i bezobzirne postupke (ukljuujui ubojstva i atentate), nelegalnu kontrolu nad najvanijim ikad otkrivenim tehnologijama, ukljuujui tehnologije sposobne za meduzvjezdana putovanja, tehnologije koje bi mogle osloboditi cijeli svijet potrebe za fosilnim gorivima, spasiti okoli i okonati siromatvo u svijetu; i da ta grupa gaji potpuni prezir prema vladavini zakona, demokraciji te slobodama i dobrobiti naroda, pa ak i da je ne zanima budunost Zemlje? to biste uinili? Ne bih to trpio ni jednog prokletog trenutka!!! uzviknuo je. I to je razlog zato vam nikada nisu rekli. Upravo ste odgovorili na vlastito pitanje. Nato je upitao: Pa, kako to mislite? Odgovorio sam mu: Da ste znali, i da je vaa reakcija bila takva, zavrili biste kao Jack Kennedy ili kao lord Mountbatten - razneseni navodnom IRA-inom bombom koju je, zapravo, postavila ta odmetnuta grupa. Zavrili biste kao Marilyn Monroe i Mary Mever i svi oni ljudi koji su ubijeni zato to nisu pristali na tajnost.
178

Zavrili biste kao svi ostali. Zatim sam dodao: I kao, na alost, neki iz moje sku pine kao bivi direktor CIA-e Bili Colby. Samo me pogledao. Zatim je promrmljao neto u smislu: Gadovi! Znate li ili ne znate za te stvari u potpunosti ovisi o tome da li pripadnici te tajne skupine smatraju da ete igrati po njihovom, bez obzira na to kojoj koliini tajnih informacija vas izloe. Ako smatraju da ste poten ovjek koji e, im otkrije koliko su te informacije vrijedne i koliko je kriminalan itav taj pothvat prikrivanja, pokuati to ispraviti, nee vam dati te informacije, jer ako to uine, a vi ponete raditi suprotno njihovim oekivanjima, morat e vas likvidirati. Moj vojni savjetnik bio je u takvim neodobrenim projektima ogranienog pristupa i opisao mi je kako funkcioniraju. Ako je u nekom projektu deset ljudi i ako je to neodobren projekt, samo e tih deset ljudi znati to se zbiva u njemu. A ako ste u toj skupini i ponete raditi mimo njihove volje, rekao mi je, postoji metak s vaim imenom i on e vas sigurno pronai. Ako, pak, niste u toj eliji, koji god da imate in i na kojem god da ste poloaju, neete ni znati da postoji. Na elu jednog od tih projekata bio je admiral Harry Trane, koji je kasnije otiao u SAIC (Meunarodna korporacija za znanstvene aplikacije). U jednom trenutku, kada su namjeravali zatvoriti taj projekt kako bi se mogao preobraziti i pojaviti na drugom mjestu samo da se nastavi igra s paravanima taj admiral okupio je ljude i rekao im: Mnogo vam hvala na vaim uslugama; sudjelovali ste u neodobrenom projektu s budetom od X milijardi dolara, ali sada je vrijeme da on promijeni oblik. I onda su ga zatvorili. Suraivao sam s mnogim ljudima koji su bili u projektima takve vrste. Jedan od naih svjedoka je Merle Shane McDowell. On je bio u NATO-ovom Atlantskom zapovjednitvu kod Norfolka u saveznoj dravi Virginiji kada se iz svemira pojavio golem NLO. Pojavio se iznad sjeveroistone obale i praen je na najmanje pet vojnih radarskih postaja kako ide gore-dolje du istone obale. Kontrolni centar u kojem je bio McDowell oglasio je takozvanu ifru zebra. Kada se oglasi taj najvii stupanj uzbune, samo oni sa zebrinim prugama na svojim identifikacijskim ploicama smiju ostati u objektu. Svakoga tko nema zebrine pruge i ne izie iz zapovjednitva u roku od ezdeset sekundi likvidirat e marinci koji su tamo rasporeeni. Kada se to dogodilo, admiral Harry Trane bio je vrhovni zapovje dnik Atlantskog zapovjednitva. Merle Shane McDowell mije rekao da je admiral bio doista uznemiren jer je taj dogaaj bio izvan njegove kontrole. Admiral je naredio prisilno sputanje te izvanzemaljske letjelice te je podigao sve vojne mlanjake na istonoj obali kako bi je pokuali presresti. Meutim, ona bi se u jednom prolazu radarskog snopa nalazila iznad obale Nove Engleske, u sljedeem iznad Floride, a u sljedeem opet bi ve bila
179

iznad obale kod Norfolka. Na posljetku je otila prema Azorima. U jednom trenutku joj se jedan pilot uspio dovoljno pribliiti da je fotografira. I McDowell je vidio fotografiju te velike, duge letjelice u obliku cilindra. Iznad Azora skrenula je za oko ezdeset stupnjeva, a zatim u trenu otila ravno svemir. U ranim 1980-ima admiral Trane oito nije bio u krugu upuenih u pitanje NLO-a, jer McDowell kae: Stari je bio doista uzdrman. Nije znao to je ta stvar! Otvorili su vruu liniju sa Sovjetskim Savezom, pokuavajui otkriti je li to projektil ili neto drugo njihovo. A Sovjeti su rekli: Nije nae. Nije bilo nita europsko. Nije bilo ameriko. Kasnije su doli tajni agenti u odijelima i zaprijetili svakome tko je sudjelovao u tom susretu. Prijetnje su bile vrlo ozbiljne. Jedan od razloga to o toj temi izvjetavam mnoge srednjostrujake vojne zapovjednike je taj to oni koji ne znaju nita o toj temi mogu naletjeti na slian susret te ne znati kako reagirati. Ta paralelna odmetnika skupina koja zna, ali ne eli to otkriti javnosti, potkopava operativnu spremnost. Sjetite se: admiral Trane naredio je presretanje i prisilno sputanje izvanzemaljske letjelice, jer u to vrijeme nije znao o emu se radilo! To je iznimno opasno i nepromiljeno. Nakon to je admiral Trane izaao iz vojske, proao je kroz okretna vrata vojno-industrijskog kompleksa i uao ravno u krunski dragulj tajne vlade: Meunarodnu korporaciju za znanstvene aplikacije (Science Applications International Corporation, SAIC). Na vojni savjetnik se prije nekoliko godina imao priliku sastati s admiralom i iznijeti mu tu temu. Admiral Trane ga je sluao: bio je vrlo tih, a na posljetku je rekao: Rasprava o toj temi apsolutno me ne zanima. Zatim se nadovezao na doslovno posljednju stvar koja je spomenuta prije no to je iznesena tema NLO-a i poeo priati o tome kao da se o NLO-ima nije ni govorilo. Ti su ljudi uvjebani za to. Jedna moja dobra prijateljica upoznala me je s gom Boutros Ghali, suprugom glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, i mnogim drugim ljudima. Ona je bila dugogodinja podupirateljica i lanica CSETI-ja i Projekta Razotkrivanje. Takoer, stara je prijateljica jednog vrlo visokog senatora. Upozorio sam je da sam prilino siguran da je on jedan od kljunih operativaca u toj tajnoj odmetnikoj skupini. I tako, ona mu je iznijela tu temu. On ju je pozorno sluao, gledajui u nju svojim prodornim oima. Kada je prestala govoriti, spomenuo je zadnju rije koju je rekla prije nego to je spomenula NLO-e i glatko nastavio razgovor. Jednostavno je izrezao iz njega dio o NLO-ima, kao da nikada nije spomenut. Rekla mi je da je to bilo doista zapanjujue.

180

I ja sam takoer imao prilike vidjeti to kod ljudi. To je jedan od naina na koji sam mogao prepoznati doista dobro obuene visoke ljude u toj tajnoj vladi. Jedan bivi ameriki predsjednik i dvojica bivih ministara obrane vrlo duboko upleteni su u nju. Sredinom devedesetih me je netko tko je poznavao senatora Barryja Goldwatera pozvao da razgovaramo o tome u njegovom domu. Mnogi od vas sjeaju se da je Goldwater bio senator iz Arizone koji se kandidirao na predsjednikim izborima 1964. godine i izgubio. Takoer, bio je general u priuvnim zrakoplovnim snagama. Tako sam otiao u kuu generala Goldwatera pokraj Scottsdala u Arizoni, na brdu iznad grada. Iako ve osamdesetogodinjak, senator je bio vrlo bistar. Bio je vrlo zainteresiran za ono to radimo. Ranije smo mu poslali sve nae materijale za brifinge i bio je vrlo zahvalan. Ispriao mi je sljedeu priu: U 1960-ima je bio dobar prijatelj s generalom Curtisom Lemayjem znate, autorom glasovitog citata: Izbombardirajte ih da se vrate natrag u kameno doba. (Reenica iz Lemayjeve knjige memoara, izdane 1965. godine, gdje sugerira da SAD treba intenzivirati bombardiranje Vijetnama; op. prev.). Senator Goldwater je, kao pripadnik ratnog zrakoplovstva i pilot, od vrlo vjerodostojnih ljudi koje je poznavao bio uo izvjea o NLO-ima. Takoer, uo je da su ostaci NLO-a koji se sruio u Novom Meksiku zavrili u Zrakoplovnoj bazi Wright-Patterson. Iako je senator Goldwater bio vrlo utjecajan senator, nikad nije preko slubenih kanala dobio bilo kakve informacije o toj temi. Tako se obratio generalu Curtisu Lemayju i zamolio ga da mu uredi da doe u plavu sobu Odjela za strane tehnologije u Zrakoplovnoj bazi Wright-Patterson kako bi vidio ostatke NLO-a. Dakle, on i general Lemay oduvijek su bili dobri prijatelji, no Curtis Lemay mu je rekao: Dovraga, Barry, ja ak ne mogu ui u to podruje. I ako me jo ikada bude pitao o tome, osobno u se pobrinuti da te vojni sud izbaci iz ratnog zrakoplovstva! Takvo to, amerikom senatoru, kandidatu na amerikim predsjednikim izborima i nekome tko u priuvnim zranim snagama slui kao general! Sjedio sam sa senatorom Goldwaterom u njegovoj dnevnoj sobi i pitao ga: Boe moj, zar je bio ozbiljan? Smrtno ozbiljan, rekao je.I nikada mu vie to nisam spomenuo! Ta pria daje vam predodbu o strahu i ekstremnoj tajnosti koji okruuju tu temu ak i za nekoga takvog ugleda kao to je Barry Goldwater, osniva konzervativnog krila Republikanske stranke. On je arhikonzervativac i promilitantni domoljub, a sada mu je prijatelj i kolega general rekao da e na vojni sud ako jo jednom to spomene! Senator Goldwater je zatim rekao: U pravu ste,
181

bila je prokleta pogreka tada i prokleta je pogreka sada to se to dri u tajnosti! Tako smo poeli razgovarati o tome tko je sve ukljuen u tu tajnu, ilegalnu skupinu. Prolazei kroz popis imena upletenih ljudi, na posljetku sam pitao: Poznajete li admirala Y. N.? O da, ja i on smo godinama prijatelji, odgovorio je. Ja sam rekao: Pa, dovraga, on je praktiki trea najmonija osoba u skupini MJ-12. Goldwater je bio okiran: Je li? Ja sam odgovorio: O da. Zajedno s ljudima kao to je Edward Teller i slinima. Edward Teller je imao kljunu ulogu u tim projektima. Upitao je: Pa, to mogu uiniti? Ja sam ga upitao: Biste li kontaktirali admirala i zamolili ga da se sastane sa mnom kako bismo razgovarali o toj stvari i vidjeli kako moemo suraivati da objavimo te informacije javnosti na djelotvoran i siguran nain? On je rekao: Pa, svakako u pokuati. I pokuao je. Nekoliko tjedana kasnije javio mi se senator Goldwater. Rekao je: O, Boe moj! Ne smijem to nikad vie spomenuti admiralu! Doslovno mi je reeno da je admiral Y. N. izgrdio senatora Goldwatera zbog toga te da ne eli raspravljati o toj temi ni sa kime. Taj admiral je obnaao nekoliko vrlo visokih funkcija u vladi i s jedne od tih funkcija napredovao je do jednog od glavnih ljudi u Meunarodnoj korporaciji za znanstvene aplikacije, SAIC-u. Uviate li pravilnost? Admiral Y. N. je svakako kljuna osoba i to ve desetljeima. Kasnije sam razgovarao s Joanne Goldwater, jednom od keri senatora Goldwatera, koja vodi tvrtku Goldwater Foods u Arizoni. Rekla mi je: Znate, tata vam doista vie ne moe pomoi da doete do tih ljudi... to god da mu je admiral rekao, to ga je smrtno prestrailo. Ja sam rekao: To je u redu, ovo je dobrovoljna udruga i svatko ima svoje granice. Ni od koga ne traim da radi neto to mu ne odgovara i cijenim to je va tata uinio i ovoliko. Otprilike u to vrijeme saznao sam da je potpredsjednik Huumphrey otiao u zrakoplovnu bazu Kirkland i dravni laboratorij Sandia Labs kako bi pogledao tajne projekte povezane s NLO tehnologijama. Saznao je da postoje tajni projekti koji rade na izvanzemaljskim materijalima. Svjedok koji je u to vrijeme bio u Sandia Labsu rekao mi je da je osobno radio na NLO projektima i u programu obrnutog inenjeringa izvanzemaljskih tehnologija, konkretno na elektronici. Potpredsjednik je doao do zgrade te je elio ui i vidjeti to se tamo nalazi. Meutim, potpredsjedniku je reeno: Gospodine, nemate doputenje za ulazak ovamo. Ako nastavite dalje, pucat emo. Pitao sam tog ovjeka: Jesu li bili ozbiljni? Ubili bi potpredsjednika Sjedinjenih Drava? Rekao je: Apsolutno, bio bih mrtav ovjek.
182

Dvadeset esto poglavlje

NOVA ERA Kada manifestacija Boga boanstvo stupi na ovu razinu, dolazi do jaanja i procvata svakog aspekta svijeta, poput duhovnog proljea. Dolazi do obnove duha, znanja i intelekta te takozvanog Bojeg plana, koji je utvren u dubljim podrujima duha, unutar svih stvari i svih bia. Ugraen je u tkivo kreacije i doslovno oivljava i obnavlja itav univerzum, svaki atom. Sve se mijenja. I iznenada, spontano, dolazi do velikih napredaka u znanosti, drutvenoj misli, duhovnim idejama i meunarodnoj suradnji. Do svih tih velikih promjena i napredaka u znanosti i misli dolazi zbog oslobaanja te duhovne sile i boanskog plana. Taj novi duhovni ciklus izgradio je potpuno novi svijet. Novi ciklus bez obzira na to koliko je jo nerazvijen razvija se posvuda oko nas i u nama. To se dogaa usprkos nazadnjakim silama koje bjesomuno i uzaludno pokuavaju zaustaviti taj proces. No, to se ne dogaa samo od sebe. Dogaa se kroz nas. To je zanimljiva stvar kada ste ovjek. Ljudsko bie, ak i ono najneljudskije od nas, bez obzira na sve ima u sebi sadran itav svemir. Znanje o svim tim istinama imamo u sebi, sve je sadrano u nama. U stvari, nema razlike izmeu unutranjeg i vanjskog. Sve je To. Svi smo dosegli novu razinu potencijala. Nova mo prisutna je u svim biima svemira. Ciklus u koji smo uli je ciklus univerzalnog, ne samo svjetskog mira. Ratni hukai koji bezglavo srljaju u tisue godina galaktikog ratovanja potpuno su zastranili. Bez obzira na to koliko su neki nazadnjaki elementi naeg drutva ovisni o staroj paradigmi beskonanog rata, to vrijeme e brzo zavriti i ui emo u doba neprekidnog mira na Zemlji, koji e trajati najmanje 500.000 godina. Dakle, sada smo u mukama promatranja kako stara paradigma umire. No je najcrnja prije zore, oluja je esto najea prije zatija i esto je najtee i najopasnije prije trajne uspostave novog doba poput ovoga. To je doba u kojem ivimo. U posljednjih sto do sto pedeset godina svjedoili smo golemim promjenama na svim podrujima: duhovnom, kozmolokom, vjerskom, politikom, znanstvenom... U posljednjih sto pedeset godina bilo je vie promjena

183

nego u stotinu stoljea prije toga. Kako se to dogodilo? Dogodilo se jer se na poetku ovog ciklusa, kroz boanstvo, manifestirao taj novi svijet. U duhovnom smislu on ve postoji u empirijskoj domeni boanskog znanja. Moemo ui u sebe i vidjeti ga tako je divan! to se tie tajnog plana onih koji su ovisni o starom svijetu: sve je mogue. Duboki insajderi su mi rekli da sve jo uvijek visi u zraku: stvari mogu krenuti bilo kojim putem i ba zato se moramo iz sve snage truditi da stvorimo taj novi svijet univerzalnog mira. to se veem broju ljudi otvore oi u vezi tog obmanjivakog i manipulativnog plana, to e nam svima biti bolje, jer ako ga znamo, moemo izbjei da nas se natjera na ludost Ratova zvijezda. Znanje je mo. Od napada 11. rujna bilo je mnogo manipulacija, ali odreeni su se elementi precijenili. A time to su se precijenili, ljudi uviaju da taj tajni plan koji provode nema nikakve veze sa sigurnou Sjedinjenih Drava, odnosno svijeta. Prije 11. rujna govorili smo o injenici da imamo vie izvora koji govore da e hladni rat zamijeniti odmetnike drave, zatim svjetski terorizam i, na posljetku, prijetnja iz svemira putem asteroida i izvanzemaljske prijetnje. I evo nas. Igra je pri kraju, no pitanje je: Je li i dalje obmanuto dovoljno ljudi ili nije? A drugo pitanje je: Postoji li dovoljno spremnosti u tim tajnim programima da izvedu kozmiki Tonkinki zaljev? U tim projektima ima mnogo ljudi koji ne znaju koji je pravi plan. itava stvar je vrlo razdijeljena. Na globalnoj razini, od dvjesto ili tristo ljudi u skupini koja provodi tu politiku, samo mali broj njih zna prave planove. A najgori planovi su oni o kojima ja govorim. Otpri like dvadesetak ljudi zna plan na toj razini. Sve je pod vrlo, vrlo strogom kontrolom koju postiu razdjeljivanjem ire skupine na mnoge podskupine, koje ne znaju jedne za druge. Jedan od najvanijih ciljeva je raskrinkati razliite slojeve tog plana dobronamjernim ljudima u toj skupini. Ima ljudi koji kau: Ja ne sudjelujem u tome. Ja sam to radio zato da te tehnologije budu tajne kako ih nai neprijatelji ne bi iskoristili kao oruje, ili Drao sam to u tajnosti da se ne narui stabilnost svjetskog ekonomskog sustava, ili Drao sam to u tajnosti kako bismo sprijeili iznenadni slom naftne industrije. Meutim, kada uju za neke od tih planova, kau: ekajte malo! Od mnogih tisua ljudi ukljuenih u te projekte i od mnogih stotina ukljuenih u provoenje njihove politike, veina je u zabludi glede konanog plana. Stoga je jako vano da nemamo predrasuda o ljudima ukljuenim u te operacije. Mnogi od njih su dobri ljudi koji su i sami izmanipulirani. Zato me neki od kljunih ljudi u toj skupini stalno zovu i govore: Samo nastavite s vaim
184

radom; elimo da se to ispravi. Jedan od njih mi je poslao poruku koja je glasila: Nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nikad, nemojte odustati. Naravno, lake je to rei nego uiniti: nakon to su ubili vau najbolju prijateljicu, kada imate metastatski rak, nakon to ste morali napustiti svoj dnevni posao i imate djecu koju trebate kolovati, kada su vas na internetu proglaavali svime osim vjecem, dolazi do demoralizacije i esto je teko nastaviti. Nastaviti s radom je najtea mogua stvar. Neki ljudi u tim supertajnim projektima vrlo su nam zahvalni na tome to radimo. Na poetku naeg projekta oko treina kontrolora ukljuenih u odravanje tajnosti eljela je da doe do razotkrivanja; sada je to etrdeset pet do pedeset posto. Meutim, i dalje je prisutan vrlo moan bezobzirni element. Bivi direktor CIA-e Bili Colby na neki je nain uzet za primjer: neposluh na toj razini nee se tolerirati. Meutim, to je bilo gotovo prije jednog desetljea i stvari se mijenjaju. Nikad ne moete suditi o budunosti gledajui u prolost, posebno ne u ovo vrijeme. Dogaa se velika evolucija. Moramo smatrati da se sve te ljude moe educirati. Oni mogu doi do boljeg razumijevanja i mnogi od njih e istupiti i pomoi nam. Vie puta sam sanjao lucidan, prekognitivni san u kojem sam na nekom mjestu negdje na amerikom jugozapadu te po danu tamo navodim izvanzemaljsku letjelicu i uspostavljam kontakt s jednim vrlo visokim duhovnim i diplomatskim starjeinom izvanzemaljaca. To je miran, javan dogaaj, a potpomau ga prijateljski dijelovi tih tajnih vojnih programa. Taj nevjerojatan dogaaj pokazan mi je poetkom 1990-ih godina. Mislim da izgledi da se on dogodi, kako vrijeme odmie, u stvari rastu. Kada su poeli svi ti supertajni projekti? Pa, jo uvijek ima crnih projekata i materijala s kojih jo uvijek nije skinuta tajnost, a koji potjeu s poetka prolog stoljea i iz Prvog svjetskog rata! Elementi tog obrasca tajnosti, na ovaj ili onaj nain, postoje u drutvu ve tisuama godina. Oduvijek su postojali karteli. Oduvijek su postojala tajna drutva koja su pokuavala stei tajnu mo. I ona su, ovisno o potrebama vremena i mjesta te politikim i tehnolokim okolnostima, prolazila kroz razne transformacije. Meutim, sigurno je da su u 20. stoljeu postojali vrlo tajni programi povezani s vanim industrijskim interesnim grupama koje su znale za te tehnologije - posebno za takozvane elektromagnetske sustave slobodne energije, koje je otkrio Tesla. ak je Michael Faradey u nekim eksperimentima koje je provodio u devetnaestom stoljeu utvrdio over-unity' efekt. Dakle, postoje interesne grupe koje te
185

stvari ve dugo, dugo taje. U devetnaestom stoljeu - u eri Vanderbilta, Rockefellera i Standard Oila - postojale su tajne interesne grupe koje su eljele takva otkria slobodne energije zadrati u tajnosti... Standard Oil je u jednom trenutku imao vee prihode od vlade Sjedinjenih Drava. Toliko je bila velika i mona ta korporacija pod upravom obitelji Rockefeller. U tu monopolistiku industrijsku sredinu stupili su geniji poput Tesle, T. Townsenda, Browna i drugih sa svojim takozvanim strojevima nulte toke i strojevima slobodne energije te ranim visokonaponskim anti-gravitacijskim sustavima. Takoer, krajem devetnaestog stoljea bilo je izvjetaja o izvanzemaljskim letjelicama poznat je onaj nazvan panika zranih brodova iz 1896. godine. Jedan odlian izvor rekao mi je da je general MacArthur 1930-ih bio ukljuen u donoenje jednog izvanzemaljskog objekta iz Kine. Dakle, programi praenja izvanzemaljskog pitanja i istovremeni pokuaji da ovladamo s njim povezanim tehnologijama traju ve preko sto godina. Meutim, kvantni skok u tim programima dogodio se za vrijeme Drugog svjetskog rata. Otprilike u vrijeme kada smo razvili znanje o termonuklearnim orujima i bili na putu ranih svemirskih istraivanja, postojali su programi istraivanja pogonskih sustava koji su izgledali poput leteih tanjura. Von Braun je bio ukljuen u to, kao i Edward Teller, dr. Van-nevar Bush i drugi. Goddard je 1936. i 1937. godine radio na razvoju nekih Teslinih izuma. Ukrali su Teslin rad o antigravitaciji i prodali ga nacistima sredinom 1930-ih. No, kada smo iz te faze eksperimentiranja i razvoja uli u fazu upotrebe termonuklearnih oruja i tajnih antigravitacijskih pogona, izvanzemaljci, koji nadziru Zemlju tisuama godina, jako su se zabrinuli. Znali su da je od te toke tehnolokog razvoja vrlo mali put do sposobnosti meuzvjezdanog putovanja. A ovdje, na ovoj prelijepoj Zemlji, postoji grupa ljudi koja je u nekoliko desetljea s konja i koija prela na antigravitaciju, elektromagnetske sustave oruja i termonuklearne naprave. Dakle, trebali biste biti stvarno galaktiki glupi pa da vas to ozbiljno ne zabrine!

Efekt kod kojeg sustav proizvodi vie energije nego to se u njega unosi te omoguava vjeno kretanje; op. prev.

186

U to vrijeme, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, izvianja i ograniene intervencije izvanzemaljaca postali su sve uestaliji. Izvanzemaljci su pokuavali usporiti nae napredovanje tim destruktivnim putem. U Projektu Razotkrivanje imamo vojne svjedoke koji opisuju kako su izvanzemaljske letjelice presretale interkontinentalne balistike rakete lansirane iz Zrakoplovne baze Vandenburg preko junog Atlantika. Izvanzemaljci su pokuavali usporiti nae divlje srljanje u zajameno uzajamno unitenje. Ljudi poput pukovnika Diedriksona, koji je radio za Komisiju za atomsku energiju, primijetili su da postoji jako zanimanje izvanzemaljaca za sva naa nuklearna postrojenja. On je bio osobno upoznat s presretanjem jedne interkontinentalne balistike rakete koja je bila posebno razvijena tako da moe eksplodirati na Mjesecu. Izvanzemaljci su je presreli prije nego to je uspjela izai iz atmosfere. 1940-tih smo zapravo poeli obarati izvanzemaljske letjelice u blizini Roswella u Novom Meksiku, koji je u to vrijeme bio naa jedina nuklearna baza. Imamo jedan FBI-jev dokument, napisan za J. Edga-ra Hoovera, u kojem se navodi da je za ruenje tih izvanzemaljskih letjelica bio odgovoran posebno podeen radarski sustav. 1960-ih razvili smo tehnologije koje omoguavaju putovanje izmeu zvije zda, kao to je rekao Ben Rich. Odmetniki tajni projekti razvili su elektromagnetske sustave koji su, izmeu ostalog, mogli djelovati na svijest ljudi i nauditi ljudima. Usput budi reeno, Tesla je pred svjedocima izveo uspjean eksperiment s antigravitacijom prije nego to su braa Wright poletjela! Za vrijeme administracije predsjednika Eisenhowera nestao je svaki privid ustavnosti i legalnosti u vezi s ovim projektima i oni su sve otada izvan kontrole. Vlada u sjeni zabila je Eisenhoweru no u lea.

187

Dvadeset sedmo poglavlje

PRAVI KVANTNI, KOZMIKI TRENUTAK Od ljudi kao to je Catherine Austin Fitts koja je za prvog Busho-vog mandata radila kao pomonica ministra za stanogradnju i urbani razvoj saznao sam da se enormne koliine nezakonitih sredstava preko fiktivnih programa iz svih agencija pretau u te crne projekte. Kad je to otkrila, protjerali su je iz grada i pokuali joj financijski i profesionalno unititi ivot. Ona je vjerodostojna osoba iz glavne struje koja je radila za neke od najjaih tvrtki za investicijsko bankarstvo u zemlji. Kao to kau moji prijatelji iz Pentagona: Milijarda amo, milijarda tamo, i brzo se skupi ozbiljan novac. Tisue zaposlenika ukljueni su u razne projekte, ali zapravo ne znaju sve pojedinosti o onome na emu rade. Netko moda ovdje radi na nekom djeliu stroja unutar odjela koji je dio veeg odjela koji je, pak, dio jo veeg odjela sve je to vrlo, vrlo strogo kontrolirano. Ta skupina koja vodi svjetsku politiku, odnosno kontrolna skupina, broji dvjesto do tristo ljudi i transnacionalna je. Sjedinjene Amerike Drave nipoto nisu jedino vano sredite aktivnosti. U toj grupi ima vanih predstavnika iz Kine, Latinske Amerike, Vatikana, raznih instituta, iz Europe i Rusije. Nacionalne granice zapravo ne znae nita. Nacionalna pitanja su nebitna. ak se i ne radi o vladama kako vi i ja to obino shvaamo. Sredite je u korporacijskim, financijskim, transnacionalnim i religijskim interesnim grupama: oni su ti koji upravljaju vladama. Najmoniji pojedinani entitet u toj grupi danas je korporativno mormonsko carstvo. Mormonska hijerarhija ima goleme financijske i korporacijske holdinge povezane s tim tajnim programima, no obini lanovi svega toga nisu svjesni. Prisila... znate, uvijek govorim ljudima: Oh, CIA? Ti momci su dobriine. Oni zbog kojih se trebate brinuti su plaenici koji rade za Lockheed ili E-Systems, ili oni koje angairaju iz grupe povezane s takozvanim avoljim uenicima (DeviTs Disciples), koji su motoci-klistika banda. To je pododjel Anela pakla (Hell's Angels) koji se rutinski bavi muenjem, rtvovanjem ljudi i vivisekcijom kad vas razrezu ive radi prisiljavanja na tajnost u odreenim sluajevi ma.

188

Poznajem istraivaa novih izvora energije koji je radio s jednom rtvom avoljih uenika. Oni nose ogrlice s po jednim zubom od svake osobe koju su ubili. Dakle, izbili su mu zube, izvadili mu utrobu i ostavili ga da umre, no preivio je. Danas je to vrlo asocijalna osoba koja ne eli imati mnogo posla s ljudima. avolji uenici rade pod ugovornim aranmanom.za neke od tih tajnih kriminalnih drutava i obavljaju prljavi dio poslova oko odravanja tajnosti. Veina sigurnosnih poslova povjerena je vanjskim izvriteljima, poput tvrtke "Wackenhut, koja im prua konvencionalne sigurnosne usluge. No tu su i ti nekonvencionalni izvritelji neugodnih poslova, Jedan tajni operativac iz Arizone, kojeg znam, doao je do video-vrpce koja prikazuje, kako se ini, ili reprodukciju izvanzemaljske letjelice ili pravu izvanzemaljsku letjelicu koja se otela kontroli i prisilno sletjela blizu vojne baze u Kanadi. Tijekom operacije izvlaenja, jedan od specijalnih timova ukljuenih u operaciju snimio je prizemljenu letjelicu. Osoba koja je napravila taj film snimila ga je potajice: kamera se tijekom snimanja stalno tresla. Imam taj film. Doao mi je zajedno s fotografijama neega to izgleda poput izvanzemaljskih ivotnih oblika. Taj film i ovjek koji ga je snimio dospjeli su do osobe koja je ukljuena u te crne operacije, ali se predstavlja kao zainteresirani istraiva NLO-a i strunjak za digitalnu analizu fotografija. I tako je on toj osobi koja je snimila film dao na koritenje sigurnu kuu na svom ranu u Arizoni. Pa, nisam ba siguran da je to bila sigurna kua. Jednog dana taj zatitnik vratio se na ran a prikucana na potanski sandui rana nalazila se vreica u kojoj su bili ljudski prst i komadi papira na kojem je pisalo: Likvidirati. Nikad nisu pronali tog ovjeka i mogu samo pretpostaviti da je ubijen. Tu priu mi je ispriao vlasnik rana. Ljudi koji su na kljunim poloajima u toj tajnoj skupini esto su ih naslijedili od prethodne generacije. Na primjer, spomenuo sam Jamesa Jesusa Angletona, koji je odobrio prislukivanje Marilyn Monroe. Kontaktirao me jedan njegov potomak, koji je ekstremno bogat i ukljuen u tu tajnu grupu, ali ne i u CIA-u. Sve to je vano nalazi se izvan CIA-e, u svijetu privatnih korporacija. Nakon tiskovne konferencije Projekta Razotkrivanje, nazvao me je i rekao: Pomaknuli ste na plan objavljivanja tih informacija za est do dvanaest godina unaprijed. Odgovorio sam: Dobro. Potom je dodao: Prouavamo te materijale s NATO-om; postoji razdijeljena operacija unutar NATO-ovog stoera koja se time bavi, u Europi. Meutim, ono to mi planiramo uiniti a voljeli bismo da vi suraujete s nama je da za nekoliko godina kljuni politiki, vojni i religijski
189

voe svijeta objave da su izvanzemaljci otkriveni, da imamo dokaze da nismo sami i da izvanzemaljci postoje. Rekao sam: Ne ini li vam se da je malo prekasno za to?! U stvari, elio me nagovoriti da odgodim razotkrivanje i uskladim ga s njihovim rasporedom. Naravno, i drugi su mi ranije pristupali s takvim prijedlozima sjetite se generala T. E. Odgovorio sam: Brine me to to bi odgaanje razotkrivanja dalo priliku za daljnje konsolidiranje snaga oko plana koji je antiteza smjeru kojim bi Zemlja trebala ii. Suosjeajniji lanovi te skupine ukljuujui tog gospodina Angle-tona otvoreni su za to skorije objavljivanje informacija. U vladi u sjeni ima jako mnogo sukoba pijuna protiv pijuna i jako mnogo frakcija i promjenjivih saveznitava: to je izuzetno dinamina situacija. Ljudi su skloni tu tajnu grupu koja kontrolira pitanje NLO-a doivljavati kao monolitnu i postojanu, no ona nije takva. Vrlo je nepostojana i fragmentirana. Oko Projekta Razotkrivanje imamo znaajnu zatitu s neobinih mjesta. Od 1998. godine nijednom od naih vojnih svjedoka nije bilo reeno ak ni uti. Nijednome. Nijednom od njih nije se prijetilo. Prije nacionalne tiskovne konferencije Projekta Razotkrivanje 2001. godine, sastao sam se s jednom elijom vlade iz sjene. Rekao sam: Molim vas, obavijestite svoje ljude o sljedeem: Prihvaamo vau pomo, a moete biti i neutralni. Meutim, ako i jedna dlaka padne s glave bilo kojeg od mukaraca i ena povezanih s naim projektima, ili ako nekome samo zaprijetite u tom pogledu, ili ako ja u Washingtonu prelazim ulicu na putu na sastanak i pregazi me autobus, snosit ete ozbiljne posljedice. Znali su da mislimo ozbiljno. Imamo izvanredne duhovne ratnike koji nas tite na Zemlji i drugdje. To ne znai da smo nepobjedivi daleko od toga. Meutim, omoguava dobru ravnoteu. Ne moe se nita obeati. Sve to ja znam je da se radi sve to se moe. Od iskustva na rubu smrti, koje sam imao sa sedamnaest godina, temeljito mi se promijenio pogled na ivot. Ono je formiralo sve to sam kasnije radio. Ovdje smo vrlo kratko, no nai ivoti su vjeni. Moramo ii svojim putem ispuniti svoju sudbinu i u tome je smisao. Dakle, stavio sam na stranu svoj posao lijenika u hitnoj slubi i potpuno sam se posvetio ovom radu. Priznajem da mi jako nedostaje praktina skrb za pacijente. Meutim, sada moram na Zemlju i njenu djecu gledati kao na svoje pacijente i dati sve od sebe da se pobrinem za njih...

190

To je vrijedno rtve, jer vrijeme u kojem ivimo odreuje smjer za sljedeih pola milijuna godina ljudske evolucije. ivimo u pravom kvantnom kozmikom trenutku. Pomalo je ironino to ljudi esto pitaju: Zar se ne bojite da bi vam neto moglo nauditi kada je jedan od tih NLO-a u blizini? Ja im odgovaram: Ne, osim ako su drugi ljudi u blizini. Prijetnja uvijek dolazi od ljudi, a ne od izvanzemaljaca. Ima mnogo sluajeva kada su ljudi izvukli svoje pitolje ili puke i poeli, bez suvinih pitanja, pucati na NLO-e! A u nekim sluajevima pokuali su upucati CSETI-jeve timove. U oujku 1997. godine u Meksiku nas je naoruana policija, u stvari putujua banda razbojnika koji od ljudi iznuuju novac, napala u etiri od pet noi tijekom kojih smo bili vani i obavljali na posao stupanja u kontakt. Konkretno, jedne noi, blizu sela Atlimayaye, utaborili smo se pokraj stare tvrave u podnoju vulkana. Odjednom smo ugledali policijski auto kako nam se prikrada, s naoruanim policajcima s pukama u rukama koji su ili ispred njega. U bljesku intuicije vidio sam da nas kane opljakati i ubiti. Bili smo u meditativnom stanju i tako smo zazvali boansko bie da nam pomogne. Konkretno, usmjerili smo na policiju boansku zatitu i mir. Policajci su u poetku bili uzbueni i vrlo neprijateljski, vrlo prijetei nastrojeni. Meutim, zatim su iz tog stanja u trenu postali gotovo spokojni. Bez objanjenja sjeli su na tlo, odloili oruje, iz policijskog vozila izvadili gitaru i poeli svirati! Okrenuo sam se naoj skupini i rekao: Bez odlaganja pokupite sve to imate i uite u automobil. Odlazimo. Uinili smo to kao da nam ivot ovisi o tome i zatim smo se kratko s njima pozdravili, Adios, dok su svirali gitaru. Kroz boanski smirujui utjecaj, situacija je od krajnje zastraujue prela u krajnje spokojnu. Uli smo u automobil i velikom brzinom odvezli se natrag u apartmansko naselje u kojem smo odsjeli. Nismo znali koliko e dugo biti u tom spokojnom, gotovo snenom stanju. Bili su naoruani, napetih puaka i spremni za akciju a ja sam bio odluan da nas odvedem na sigurno. No to pokazuje kako boansko, kozmiko bie moe tajanstveno i brzo promijeniti situaciju im ga zazovemo.

191

Dvadeset osmo poglavlje

RASPLITANJE MATRICE U proljee 1998. godine s obitelji sam se preselio iz Ashevilla u Sjevernoj Karolini u okrug Albemarle Countv u Virginiji. Izvrnoj grani vlasti, predsjedniku, vojsci, meunarodnoj zajednici i Kongresu dali smo vremena od 1993. do 1998. godine pet godina da neto uine. Meutim, bili su ili zastraeni ili korumpirani. Zatim smo proirili poziv svjedocima da progovore. Od desetak ljudi s poetka devedesetih doli smo do preko etiristo vojnih, vladinih i korporativnih insajdera. Bez plaenog osoblja, bez ureda i bez spomena vrijednog budeta, sastavili smo Projekt Razotkrivanje, Godine 1998. procijenili smo da e nam za istraivanja, putovanja po svijetu, snimanje, arhiviranje, obraivanje podataka i organiziranje tiskovne konferencije u Nacionalnom novinarskom klubu, unajmljivanje tvrtke za odnose s javnou i pokretanje Projekta Razotkrivanje trebati dva do tri milijuna dolara. Kada se 2000. godine Projekt Razotkrivanje poeo zahuktavati, javila nam se jedna ena. Rekla je: U redu, financirat u ovaj projekt u zamjenu za udio u dokumentarnom filmu sa svjedocima... Tvrdila je da je spremna financirati projekt s dva milijuna dolara. No, u roku od dva ili tri mjeseca poela se povlaiti iz svega. Ja sam sve bio stavio na svoje kreditne kartice: opremu, trokove putovanja u Europu da bi se snimili tamonji svjedoci, i tako dalje. No ona nije to htjela platiti. Tako sam zavrio s preko deset tisua dolara minusa na svojim osobnim kreditnim karticama! Tako je Projekt Razotkrivanje zapoeo u lipnju 2000. godine da bi zatim bio zaustavljen u kolovozu 2000. godine. Radi povijesnih injenica, vano je da ljudi znaju na kakve smo sve prijevare nailazili. Tada mi se sve ve bilo jako zgadilo: nakon to smo proli kroz, kako ga ja zovem, narueno ubojstvo, sada smo naletjeli na takvu varalicu koja nam je ponudila mamac i zatim nas izigrala! Nakon to sam proao rak, gubitak Shari i Billa Colbyja, preivio to, preselio se u Virginiju, jednostavno sam se pokuavao odrati na ivotu te napustio svoju medicinsku profesiju pretrpjeli smo takvu

192

bezobzirnu izdaju u trenutku kada je projekt trebao biti lansiran u javnost! Bilo je gotovo previe za podnijeti. U kolovozu 2000. godine kanio sam ugasiti sve te projekte. A zatim dolazi dr. Jan Bravo. Jan je za Projekt Razotkrivanje dala izdanu donaciju koja nam je omoguila da pokrijemo sve izdatke u gotovini kako bismo organizirali tiskovnu konferenciju Projekta Razotkrivanje u svibnju 2001. godine. Da nije bilo Jan, nema nikakve sumnje, bio bih zatvorio itav projekt. Dakle, hvala ti, Jan. Kada smo se vratili u koloteinu, krenuo sam putovati amo-tamo s kamerom i snimati svjedoke, uglavnom sam. Dakle, svatko tko zna za mene u dodiru s tehnikom sada se mora nasmijati! Uiniti da automobil levitira to je lako. No, dobiti mene, najveeg idiota za tehniku na planetu Zemlji, da sam rukujem digitalnom kamerom, e to je pravo udo/ Nema problema s intubiranjem nekoga tko je upravo bio ustrijeljen u vrat ili defibrilacijom neijeg srce. Ali digitalna videokamera! Kada smo identificirali dovoljno tih izvora, katalogizirali ih i stavili u bazu podataka, odredili smo datum konferencije. To je bio ogroman pothvat, ostvaren s minimalnim sredstvima i iskljuivo radom volontera. Imali smo preko sto deset sati snimljenih svjedoanstava sa svjedocima iz biveg Sovjetskog Saveza, panjolske, Italije, Engleske, Francuske, Latinske Amerike i cijelih Sjedinjenih Drava. Imamo svjedoanstva insajdera iz svih agencija i iz svih podruja djelovanja od etrdesetih pa sve do devedesetih godina prolog stoljea. Morao sam uzeti originalnu digitalnu videovrpcu te pomou raunala Apple G4 i jednostavnog programa za ureivanje videa proi kroz itavu vrpcu, urediti je, izrezati te zabiljeiti svaku scenu i svakog svjedoka. Sve sam to uinio sam jer je ureivanje morao obaviti netko tko poznaje itavu priu. Sto deset sati svjedoanstava ureivanjem sam smanjio na trideset pet sati, A zatim sam uzeo tih trideset pet sati i dodatno ih uredio na osamnaest sati. Tih osamnaest sati dano je Jeffu Thillu, Bog ga blagoslovio, i on je u svoje slobodno vrijeme (uz puno radno vrijeme u Laser Pacificu i podiui dvoje male djece) od tih osamnaest sati napravio videosnimke Projekta Razotkrivanje. Nismo imali sredstava za to. Sve je ostvareno iskljuivo volonterskim radom, doniranjem opreme i istinskom predanou. Takoer, trideset pet sati videovrpce upotrijebljeno je za izradu trideset pet sati audiovrpce, Audiovrpca je zatim dana slubi za prijepis i prepisana u tekst. Tekst je zatim stavljen na diskove koje sam stavio na svoje prijenosno raunalo.

193

Bilo je to 1.200 stranica prijepisa! To se moralo svesti na ono to je postala knjiga o Razotkrivanju koja je ukljuivala i sve vladine dokumente i drugu dokumentaciju te vladina slubena stajalita o temi NLO-a. I ja sam morao napisati sve to i sve prijelazne materijale u roku od dva mjeseca kako bih sainio knjigu od esto stranica. Bio je to iscrpljujui pothvat. Angairali smo Nacionalni novinarski klub i arah McClendon, glasovitu izvjestiteljicu iz Bijele kue, za naeg slubenog doma ina. Kada smo pokrenuli taj dogaaj u Nacionalnom novinarskom klubu* sve to smo si mogli priutiti bila je jedna ena kao agentica za odnose s javnou. Ja sam napisao sve obavijesti za medije te smo ona i ja poeli obavjetavati tisak da e se odrati tiskovna konferencija s desecima svjedoka dogaaja s NLO-ima. Pobudili smo pozornost i svi su ekali da se 9. svibnja 2001. godine odri ta konferencija. Uzet emo malu Hollomanovu dvoranu za ovaj dogaaj... Ona e vam biti zadovoljavajua. O, ne trebamo plesnu dvoranu. Ali, ta dvorana se nikad ne koristi osim za vrlo velike i vane dogaaje. Ovo e biti vrlo velik i vaan dogaaj! Mora da ste poludjeli. Ne, trebamo itavu plesnu dvoranu! Tu dvoranu su posljednji put popunili prilikom posjeta predsjednika Reagana! Samo je unajmite! Uinite to. U redu ne elite me sluati... no unajmit u je. Na dan Razotkrivanja bilo joj je jako drago to smo uzeli plesnu dvoranu jer je bila krcata medijima, a u stranjem dijelu snimale su ak dvadeset dvije televizijske kamere. Bilo je prisutno dvadesetak svjedoka iz vlade i vojske. Connect Live je pruatelj usluga webcasta (emitiranje na webu; op. p.) i internet-hostinga (internet udomljavanje, op. p.) za Nacionalni novinarski klub kao i za CNN te Pentagon. Oni su bili angairani da itav dogaaj uivo prenose na internetu. Meutim, direktor Connect Livea mi je nakon konferencije rekao da je, nakon to smo uli u direktni prijenos, prvi sat svjedoanstava bio elektronski blokiran izvana! Nikad prije nije bio imao takav sluaj! Dakle, znali smo da e NSA pokuati blokirati web-emitiranje i naa sigurnost je primijetila takve aktivnosti prethodne veeri pripremanje logistike u tu svrhu. Kako se ispostavilo, web emitiranje se nastavilo nakon jednog sata i, na posljetku, bilo je najgledaniji web-program u povijesti interneta! Ljudi iz Connect Livea su me kasnije pozvali i pokazali mi iskoriteni bandwith (koliina podataka koja se moe poslati preko internet veze; op. prev.): Ova konferencija iskoristila je sve T-l linije nikad nismo imali toliki promet podataka kod web-prijenosa! Dogaaj je
194

uivo gledalo pola milijuna ljudi meutim, nema podataka koliko ga je ljudi pokualo gledati, ali se nije moglo spojiti. U konanici, itavu dvosatnu konferenciju gledalo je preko tri milijuna ljudi. O dogaaju su kratko izvijestile razliite novinske agencije te CNN, BBC i druge velike medijske grupe. Direktor Nacionalnog novinarskog kluba bio je zapanjen brojem prisutnih novinara. Televizijske mree otkazivale su druge programe i javljale: Ovo su pravi X-fiIes. Vladalo je enormno uzbuenje. Taj dogaaj testirao je kontrolu tajne vlade nad pitanjem NLO-a i nad medijima. Bilo je zanimljivo vidjeti kako e se oni postaviti. Pa, vijesti o konferenciji su se proirile. Na posljetku je, preko intervjua na BBC-u, Glasu Amerike te drugim medijima, stotine milijuna ljudi ulo za nj. Osoblje Nacionalnog novinarskog kluba mislilo je da vodimo projekt s viemilijunskim budetom i velikim brojem zaposlenih. Meutim, sve to smo imali bila je nevjerojatna predanost naih volontera! Kada su saznali da nemamo ni jednu jedinu plaenu osobu osim agentice za odnose s javnou, nisu mogli vjerovati. Direktor Nacionalnog novinarskog kluba je rekao: Ovo je bio najbolje organiziran dogaaj ikada odran na ovom mjestu! Takoer, rekli su nam da je to bila najbolje posjeena tiskovna konferencija u Nacionalnom novinarskom klubu otkada je Ronald Reagan bio u zgradi. Medijima je bilo doputeno da u odreenoj mjeri izvijeste o tom dogaaju jer bi u suprotnom to bilo previe oito zatakavanje. Meutim, vrlo brzo su ga maknuli iz etera. Tako je kratko popraen u glavnim vijestima CNN-a, a CNN International je u stvari vrlo opirno o tome izvijestio u Europi. Ruska Pravda i Kineska novinska agencija takoer su izvijestile o dogaaju. Meutim, ono to je bilo zanimljivo vidjeti je nedostatak daljnjeg, dodatnog praenja te vijesti kod velikih medijskih organizacija - kao to su Wall Street Journal, koji me je intervjuirao, velike dnevne novine i drugih. Rekli bi: To je stvarno znaajan dogaaj! A zatim bi mi se kasnije javili i rekli: Pa, ne daju nam da idemo s ovom priom... Ira Rosen, izvrni producent na televizijskoj postaji ABC News, bio je glavni istraiva za Mikea Wallaca u emisiji 60 minuta i osvojio je nagradu Emmy za svoj rad. Otprilike godinu dana pratio je ono to radimo i bio je kod moje kue na naim sastancima. Dali smo mu ogromne koliine dokumenata, svjedoanstava i informacija. elio je napraviti vrlo snaan prilog, ako ne i seriju priloga o tome u emisijama Prime Time Live i 20/20. Meutim, nakon te nacionalne tiskovne konferencije nazvao me i rekao: Pa, izgleda da neu moi napraviti tu priu. Ja sam ga upitao: Zato ne? Rekao je: Pa, dr. Greer, znate tko su oni...
195

Rekao je mojoj eni i meni, dok je bio kod nas na ruku, da ima vjerodostojne informacije o tajnim FBI-jevim interesnim skupinama umijeanima u ubojstvo Martina Luthera Kinga, s kojima takoer nisu mogli ii. Rosen je bio ukljuen u istraivanje toga - no ni tu priu nikad nisu objavili. Tako je bilo zanimljivo vidjeti kako je ABC na kraju morao odustati od praenja prie o NLOima. Na njih je izvren golemi pritisak da ne daju toj prii preveliki publicitet. Tajni kontrolori su znali da e, ako velike medijske skupine ponu rasplitati, itavo zatakavanje propasti. Imamo dovoljno sredstava i dovoljno informacija da raspletemo itavu matricu. Dakako, interesne skupine koje ele odrati tajnost to znaju i izvrile su pritisak da se ne objave daljnje, opsenije prie. Zamislite to smo mogli postii da smo imali znaajnu institucionalnu potporu i financijska sredstva! Da smo imali pet ili deset milijuna dolara, mogli smo potpuno okonati tajnost. Sada je mnogo toga u rukama javnosti; informacije su tu. Ljudi mogu staviti svjedoanstva na slobodne kanale kabelske televizije ili ih prikazati u svojim zajednicama. To se i dogaa irom svijeta. Dan nakon konferencije u Nacionalnom novinarskom klubu, jedan od naih vojnih svjedoka bio je ispred Bijele kue i nosio je identifikacijski bed Projekta Razotkrivanje. Andi Card, koji je tada bio ef osoblja Bijele kue, izaao je van, vidio ga i rekao: O, Projekt Razotkrivanje. Gledali smo to... Sretno s tim! Taj vojni svjedok iz Projekta Razotkrivanje dao je zatim Andvju Cardu na spis za brifin-ge, a Card ga je potom odnio ravno u Bijelu kuu! Washington Times je preko pola stranice imao veliki lanak o projektu, a te su novine cijenjene meu republikancima i svakako se itaju u Bijeloj kui. Tijekom poslijepodneva, nakon tiskovne konferencije, poeli smo se sastajati s razliitim kongresnicima. Osobno sam senatoru Tedu Kennedyju dao cjelokupni dokument za brifing. Kongresnik Kucinich, koji je na elu progresivne struje u Kongresu, pozvao nas je da ga brifiramo u njegovom uredu. Bilo nas je devetero koji smo doli neposredno nakon dogaaja u Nacionalnom novinarskom klubu. Sjeo je sa svima nama i zamolio svakog svjedoka da mu ispria vrlo kratak saetak onoga to zna o pitanju NLO-a. Nakon to su mu svi ispriali, okrenuo se prema meni, pogledao me u oi i rekao: Moram vam rei da tijekom svih svojih godina u Kongresu nikad nisam osjetio takvu energiju i duh kakav sam osjetio kada ste svi vi proli kroz ova vrata. Zatim je rekao: Sama injenica da ste ovdje govori mi da je jo malo vremena. Bio je najperceptivniji vladin voa kojega sam ikada upoznao i svakako najprosvjetljeniji.

196

U Kongresu je mnogo ljudi koji znaju to radimo i to pomno prate. Tog tjedna sastali smo se s mnogim kongresnicima. John Cvpher, glumac koji me je uveo u Nacionalni novinarski klub, i Carol Rosin sastali su se s Danielom Goldenom, koji je u to vrijeme bio na elu NASA-e. Golden je u NASA-u doao iz Meunarodne korporacije za znanstvene aplikacije. (Hmmm razvija se zanimljiv obrazac...) Nastavili smo se periodiki sastajati s kongresnicima i razgovarati o tome. Kongresnik Virgil Goode, koji je kongresnik iz mog izbornog okruga, bio je u kongresnom Odboru za nacionalnu sigurnost i privatno se sastao sa mnom na sat vremena. Rekao je: Ve neko vrijeme itam o tome to radite mnogi u Kongresu to ine. Zatim je rekao: Ali znate, jedna druga skupina u stvari vodi igru. To je vrlo tajna skupina, ba kao to ste je opisali. A mi (lanovi Kongre sa; op. a.) samo smo ukras. A ja sam rekao: Pa da, gospodine, znam to. No, s druge strane, vi imate dovoljno moi da neto poduzmete ako zajedniki to odluite. Zatim smo razgovarali o tome. Pred kraj sastanka je rekao: Doista moram vidjeti te tehnologije. To je ono to veina nas eka. Ono to sljedee trebate uiniti je prikupiti neto to dokazuje postojanje tehnologija koje stoje iza tog fenomena.To sam uo od mnogih kongresnika. Kongresnik Goode i ja razgovarali smo i o razmjerima kontrole nad medijima i medijskoj korumpiranosti: da itko i pokua progovoriti o toj temi kao to je uinio kongresnik Schiffbio bi onemoguen, ismijan i napadnut. Dakle, ne radi se o tome da u Kongresu nema ljudi koji podravaju razotkrivanje doista ih ima. Meutim, oni smatraju da nemaju mogunosti uiniti ono to bi eljeli uiniti, a zbog strukturalnih prepreka koje su postavljene da bi se sprijeilo razotkrivanje, od kojih je najgora kontrola i korumpiranost medija. Veliki mediji su dokraja korumpirani i infiltrirani najgorim elementima te skupine i ovdje u Sjedinjenim Dravama nisu nita slobodniji nego u Kineskoj novinskoj agenciji. U stvari, Kineska novinska agencija i ruska Pravda su o onome to radimo izvjetavale bolje od amerikih listova Washington Post, Newsweek, Time, i tako dalje. Jedini slobodni tisak je beznaajni tisak. A to je neto o emu ljudi nikad ne razmiljaju. Ljudi kau: Pa, moete rei sve to elite. Ja im kaem: Da, moete to staviti na internet, gdje bude ignorirano i izgubljeno u svem tom digitalnom kaosu, ili moete te informacije objaviti u nekom beznaajnom magazinu. No kada govorimo o ve likim medijima, velikom Hollywoodu, velikim izdavaima, velikim novinama, velikim elektronskim medijima i televiziji - oni su potpuno korumpirani i pod potpunom kontrolom jataka tajne vlade. Velika medijska carstva su horizontalno i vertikalno integrirana u korporativni, transnacionalni tajni entitet koji odrava
197

tajnost. To je kao da lisica uva kokoinjac. Bob Schwartz, koji je bio u upravi magazina Time i Life, bez uvijanja je rekao da su mediji postali pisari koji sjede zdesna kralju i piu ono to im on diktira. To mi je rekao poetkom devedesetih u New Yorku. Dakle, nemamo suvisao tisak, a ustavne regulative koje osiguravaju ravnoteu medu ovlastima vlade i sustava tee i protutee,2 koji su zamislili utemeljitelji Sjedinjenih Drava, ne funkcionira ve desetljeima. Nadalje, kako bi se kontrolirao spin tih informacija koristi se ne koliko prestinih ljudi na visokim poloajima. Jedan od ljudi s kojima me je Y. H. upoznao nakon konferencije Projekta Razotkrivanje u San Franciscu 2001. godine bio je jedan vrlo bogati europski financijer i hotelijer. On se upravo bio vratio sa skupa u Bohemian Groveu - odmoritu u Kaliforniji u kojem se na sastancima i radi rekreacije okupljaju svjetske elite moi - na kojem je prisustvovalo 2.500 na jistaknutijih ljudi svijeta. Taj sastanak odravao se istovremeno s razvijanjem Projekta Razotkrivanje kroz turneju u vie gradova. ovjek nam je rekao da su se na tom skupu u Bohemian Groveu o Projektu Razotkrivanje raspitivali vrlo utjecajni ljudi. Da bi suzbila to zanimanje, skupina koja odrava tajnost na govornicu je poslala istaknutog lana skupa da kae da je sudjelovao u tim istragama za vladu i da u tome nema niega! Sve je to, u stvari, bio movarni plin te pogreno tumaenje meteorita i drugih objanjivih prirodnih fenomena. I taj bogata koji je prisustvovao skupu pitao me: Zato bi nam se netko takvog ugleda obraao po tom pitanju u isto vrijeme kada ste vi imali taj skup s tisuu ljudi u San Franciscu? Ja sam odgovorio: Zato to oni djeluju tako da u svakoj organizaciji bilo da se radi o Bilderberkoj skupini ili Vijeu za vanjske poslove, Trilateralnoj komisiji ili Vatikanu imaju nekoliko "uglednih" ljudi koji djeluju kao propagatori dezinformacija. Veina ljudi ukljuenih u te skupine ne zna nita o tim stvarima! Teoretiari zavjere su potpuno u krivu glede toga kako se stvari kontroliraju. Masoni - praktiki nitko od njih nije upuen u ovu temu. Buri Ives nije znao nita vie od onoga to sam mu rekao. A on je bio mason 32. stupnja.
Eng. checksandbalances; u SAD-u, ustavne regulative koje osiguravaju ravnoteu izmeu ovlasti razliitih grana vlasti putem uzajamne provjere i kontrole; op. prev.
198
2

No, uvijek postoji nekolicina koja zna i njihova je uloga da odu svojim kolegama jer im oni vjeruju i potuju ih i kau: Nita od toga nije tono, moete mi vjerovati. Ja sam va prijatelj. Ja sam jedan od vas. To je mentalitet country kluba.3 Pripadaju istoj eliti. Meutim, takve figure su u stvari na platnoj listi te tajne skupine. Tako se odrava tajnost. Stvar je u biti vrlo jednostavna. I ne radi se ni izbliza o tolikoj zavjeri kao to bi mnogi ljudi mogli pretpostaviti. Ne trebate mnogo tih kontrolnih toaka ako se radi o uglednim ljudima na vanim poloajima, ljudima visoke vjerodostojnosti i profila. Sve to trebaju uiniti je da kau: Nita od toga nije tono, a kad bi i bilo tono, znate da bih vam ja to rekao. Svakako.

Privatni klub izvan grada s drutvenim prostorijama i terenima za rekreaciju; op.prev.


199

Dvadeset deveto poglavlje

ISKAZI SVJEDOKA Slijedi maleni dio svjedoenja vojnih, vladinih i korporativnih svjedoka intervjuiranih za Projekt Razotkrivanje. Cjelokupno svjedoanstvo nalazi se u dokumentu Razotkrivanje: Vojni i vladini svjedoci otkrivaju najveu tajnu u suvremenoj povijesti4 i moe se pronai na internetskoj adresi:
www.disclosureproject.com.

Svjedoenja koja objanjavaju tajnost Merle Shane McDow: Atlantsko zapovjednitvo Amerike ratne mornarice Ta dva gospodina poela su me ispitivati o tom dogaaju. Da vam budem iskren, bili su prilino osorni u tome. Sjeam se da sam doslovno digao ruke u zrak i rekao: 'Momci, stanite malo. Ja sam na vaoj strani. Stanite malo.' Zato to doista nisu bili ugodni. Ponaali su se prijetee i jasno su mi dali do znanja da nita od toga to sam uo i vidio da se dogodilo ne smije izai iz zgrade. 'Ne smijete svojim kolegama rei ni rije o tome. Zaboravite sve to ste vidjeli ili uli o tome. To se nije dogodilo...' Pukovnik Charles Brown: Ameriko ratno zrakoplovstvo (umirovljen) To je malo udno, ali aljemo ljude u zatvor i aljemo ih u smrt zbog iskaza svjedoka o njihovim zloinima. Na pravni sustav se u velikoj mjeri zasniva na tome. Pa ipak, pratim zrane pojave posljednjih pedeset godina i ini se da postoji neki razlog da se diskreditiraju svi vrlo vjerodostojni i ugledni svjedoci koji kau da je neto neidentificirano...

Disclosure: The Government and Militarv Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern

History

200

Znam da postoje agencije nae vlade koje mogu manipulirati podacima. Moete fabricirati ili prikriti to god elite. Letjelice, inteligentno upravljane letjelice, praktiki kre zakone fizike kakve poznajemo na ovom planetu. I ine to ve jako dugo. injenica to Vlada jo uvijek znam da to istraujemo od 1947. godine nije ponudila nikakav odgovor, meni ukazuje na to da je tu neto ozbiljno pogreno. Jesmo li loi u znanosti? Mislim da ne. Jesmo li neinteligentni? Znam da nismo toliko neinteligentni. Pa, kada je skupina dr. Condona zatvorila projekt Plava knjiga, bio sam siguran da se radi o eklatantnom zatakavanju... NLO-i se istrauju ve dugo vremena, no iru javnost se o tome ne obavjetava, ne obavjetava je se u cijelosti nego joj se daju samo komadii informacija, programirani odgovori i slino. Nadnarednik Dan Morris: Ameriko ratno zrakoplovstvo, operativac u Nacionalnom uredu za izvianje (NRO) Postao sam dio skupine koja je istraivala i prikupljala informacije i u poetku je to jo uvijek bilo unutar projekata Plava knjiga, Drozd (egn. Project Snowbird) i drugih. Razgovarao bih s ljudima koji su tvrdili da su neto vidjeli i pokuavao ih uvjeriti da nisu to vidjeli, odnosno da su halucinirali. A ako to ne bi bilo uspjeno, doao bi drugi tim i zaprijetio im na sve mogue naine. Prijetili bi njima, njihovim obiteljima, i tako dalje. Nadalje, imali su zadatak da ih diskreditiraju, predstave kao luckaste, i tako dalje, i tako dalje. A ako ni to nije djelovalo, postojao je jo jedan tim koji bi okonao taj problem, na ovaj ili onaj nain. Dr. Robert Wood: inenjer astronautike u McDonell Douglasu Kao to moda znate, kada dobijete pristup nekom od tih tajnih projekata, dobijete posebnu oznaku koju nosite te znate da moete posve otvoreno razgovarati sa svakime u prostoriji i osjeate se kao da ste u nekoj skupini psiholoke podrke izgrauje se veliko drugarstvo. Takoer, imate pristup posebnim arhivima. Tako smo, na primjer, mogli otii u arhiv ratnog zrakoplovstva i kopati po tajnim materijalima. Budui da su me zanimah NLO-i, kada sam tamo trebao obaviti neke uobiajene poslove, otiao bih i u arhiv da pogledam to imaju o NLO-ima. Otprilike godinu dana nailazio sam na jako zanimljive izvjetaje o tome, no zatim je sav materijal povezan s tom temom odjednom nestao. Jednostavno je nestala
201

itava klasifikacija te teme. Arhivar iz nae skupine, s kojim sam suraivao, rekao je da je u tom trezoru ve dvadeset godina i da zna tono kako se stvari uobiajeno rade. Rekao je da je to bilo neto izrazito neobino te da nikad nije vidio da tako nestane itava tema. Rekao je da misli da sam vjerojatno naiao na neto osjetljivo... U meuvremenu se kao rezultat mog druenja s Jimom McDonaldom dogodila jo jedna stvar. Sviao mi se taj momak: bio je doista energian fiziar i nikad nije oklijevao. Kada bi dobio neki sluaj, zagrizao bi u njega i predstavio strunim drutvima nevjerojatno uvjerljivu priu. Govorio bi pred amerikim Institutom aeronautike i astronautike te Amerikim drutvom fiziara, a ja sam sluajno bio lan obje organizacije. I tako bih ga svaki put kada bi doao u grad doekao, pratio ga i pobrinuo se da se osjea dobrodolo. Tako sam jednog dana bio na proputovanju kroz Tucson, gdje je McDonald ivio morao sam presjesti u drugi avion i imao sam dvosatnu pauzu i on je doao na aerodrom da popijemo pivo. Rekao sam: "Jime, to ima novo?" On je rekao: "Mislim da sam shvatio." Ja sam rekao: "to misli da si shvatio?" On je rekao: "Mislim da imam odgovor." Ja sam ga pitao: "Kakav odgovor?" Odgovorio je: "Ne mogu ti jo rei, moram biti siguran." est tjedana nakon toga pokuao se ubiti, a nekoliko mjeseci kasnije je preminuo. S obzirom na vjetine s kakvim danas pretpostavljam da raspolau nae protuobavjetajne slube, mislim da smo imali mogunosti da ga uvjerimo da si to uini. Mislim da se to dogodilo. Jasno, da biste imali uinkovitu kontrolu nad tim pitanjem, morate ga kontrolirati na svim razinama, a najoitija razina su mediji. Morate imati u vidu sve vrste medija koji postoje: filmove, asopise.., Naravno, prije je to bilo sve: novine, filmovi i asopisi. Danas imamo internet, video i svakojake druge stvari. Meutim, kada su ta druga podruja doivjela tehnoloki procvat, ljudi koji se brinu za kontrolu nad tim pitanjem jednostavno su se premjestili na ta podruja. Dakle, svaki put kada se pojavi novo medijsko podruje, oni imaju novi kontrapunkt. Dr. Paul Czysz: samostalni inenjer u McDonell Douglasu Govoriti o svijetu crnih budeta je kao da pokuavate opisati Kasperov duh. Moda ste gledali crtani film o njemu, no zbog njegove razdijeljene prirode i zakletve o tajnosti koju ljudi moraju dati, ne znate koliki je, ne znate tko ga financira i ne znate koliko ih je. Danas poznajem ljude koji su radili na nekim stvarima na kojima sam i ja radio, i ako ih pitate o tome ak i ako se o tome raspravlja na internetu rei e ne, ne znam o emu govorite. Sada su u svojim
202

sedamdesetima, no i dalje apsolutno nijeu da uope znaju o emu govorite. Nemate pojma, ali to je vjerojatno vee nego to mislite. John Callahan: Savezna uprava za zrakoplovstvo, naelnik Odjela za nesree i istrage .. .Kada su zavrili, praktiki su zaprisegnuli sve druge ljude koji su bili tamo da se to (dogaaj s NLO-om; op. a.) nije dogodilo. Da nikad nismo imali taj sastanak. I da to nije zabiljeeno... To je bio jedan od ljudi iz CIA-e. U redu? Rekao nam je da nisu bili tamo i da se to nije dogodilo. Tada sam im rekao da ne znam zato to govore. Mislim, neto je bilo tamo, i ako to nije nevidljivi bombarder, tada znate da je to NLO. A ako je to NLO, zato ne biste eljeli da ljudi znaju o tome? O, moja primjedba ih je potpuno raspalila. Ne elite uti rijei koje su izrekli. Nadalje, ovjek iz CIA-e je rekao da je to prvi put da imaju trideset minuta radarskih podataka o NLO-u. I bili su krajnje nestrpljivi da dou do tih podataka i saznaju to se stvarno dogaa. Rekao je da bi u sluaju da kau amerikoj javnosti da su naletjeli na NLO nastao kaos u cijeloj zemlji. Te da zato ne smijemo govoriti o tome i da e uzeti sve podatke... Kada nam je CIA rekla da se to nije dogodilo i da nismo imali taj sastanak, mislim da je to bilo zato to nisu eljeli da javnost zna to se zbiva. U normalnom sluaju izdali bismo neku vrstu obavijesti za medije da se dogodilo to i to... Dok sam radio u Saveznoj upravi za zrakoplovstvo (Federal Aviation Administration, FAA) bio sam ukljuen u mnoga zatakavanja. Kada smo odrali prezentaciju Reaganovom kabinetu, bio sam iza skupine koja je bila tamo. I kada su govorili ljudima u prostoriji, natjerali su sve te ljude da prisegnu da se to nije dogodilo. Prof. Robert Jacobs Ameriko ratno zrakoplovstvo Nakon lanka (objavljenog o incidentu s NLO-om; op. a.) stvar je pukla! Poeli su me maltretirati na poslu. Poeo sam dobivati udne telefonske pozive tijekom dana, a po noi bi mi stizali kod kue tijekom itave noi, ponekad u tri ujutro, u etiri ujutro, u pono, u deset na veer, ljudi bi me nazvali i poeli vikati na mene. "Prokletnie, propast e! Propast e, prokletnie!" I to je bilo sve to bi rekli. Vikali bi sve dok ne bih spustio slualicu. Jedne veeri netko je raznio moj potanski sandui stavivi u njega veliku koliinu raketa za vatromet. Te noi oko

203

jedan sat zazvonio mi je telefon. Podigao sam slualicu i netko je rekao: Vatromet u tvom sanduiu po noi, kako predivan prizor, prokletnie! Takve stvari su mi se na mahove dogaale sve od 1982. godine... Mislim da je ta ekstremistika skupina oko NLO-a dio orkestriranog pothvata da se sprijee ozbiljna istraivanja. Svaki put kada netko pokua ozbiljno istraiti tu temu, podvrgne ga se ismijavanju. Ja sam redovni profesor na relativno velikom sveuilitu. I siguran sam da mi se moji kolege smiju i rugaju iza lea kada uju da me zanima prouavanje neidentificiranih leteih objekata i to je jednostavno jedna od stvari s kojima moramo ivjeti... Ono to se dogodilo s filmom (snimka NLO-a koju je napravilo Ameriko ratno zrakoplovstvo; op. a.) zanimljivo je samo po sebi. Neko vrijeme nakon to sam otiao, ljudi u civilnim odijelima mislio sam da je to bila CIA, no on je rekao da nisu CIA, nego netko drugi uzeli su film, odmotali dio na kojem je bio NLO i izrezali ga karama. Taj dio filma stavili su na poseban kotur i spremili ga u svoju aktovku. Bojniku Mansmannu predali su ostatak filma i rekli: 'Evo. I bojnie, ne trebam vas podsjeati na ozbiljnost proboja sigurnosti; smatrat emo da je ovaj sluaj zatvoren.' I ietali su se s filmom. Bojnik Mansmann ga nikad vie nije vidio. Sluajevi s radarima i pilotima: JC: naelnik John Callahan SG: dr. Steven Greer JC: .. .Sada u Boeingu 747 imaju radar koji prikuplja podatke o vremenskim prilikama, I tako, njegov radar je detektirao neki objekt. On je zatim vidio taj objekt vlastitim oima. A objekt je, kako ga je on opisao, bio golema kugla sa svjetlima koja su ila oko nje. Mislim da je rekao da je bila etiri puta vea od Boeinga 747! ovjek iz vojske je rekao neto poput, da, vidim ga na trideset pet milja sjeverno od Anchoraga... NLO je skakutao oko Boeinga 747. A kada bi on to rekao, ovjek iz vojske bi se ubacio i rekao da se sada nalazi na dva ili tri sata i potvrdio bi njegov poloaj. Vojni kontrolor zranog prometa ima, kako ga nazivaju, radar za otkrivanje visine te osim njega dalekometni radar i kratkometni radar. Dakle, ako ga ne uhvate na jednom od svojih sustava, uhvatit e ga na drugom. I ako sluate ovjeka iz vojske, u jednom trenutku on govori: 'Imam ga na visinskom radaru.' Pratili su ga na radarima gotovo trideset jednu minutu... Sutradan me je nazvao netko iz Skupine za znanstvena istraivanja predsjednika Reagana ili iz CIA-e, nisam siguran tko je
204

to bio. To je bio prvi poziv. I imali su nekih pitanja o incidentu. Ja sam im rekao da ne znam o emu govore i da vjerojatno ele nazvati admirala (upravitelja Savezne uprave za zrakoplovstvo Engena; op. a.). Nekoliko minuta kasnije naziva me admiral i kae: 'Dogovorio sam brifing u okrugloj sobi sutra ujutro u devet sati. Donesi sav materi jal koji ima. Dovedi sve tamo i daj im sve to ele. elimo se toga rijeiti. Samo im dajte to god trebaju' I tako sam doveo sve ljude iz tehnolokog centra. Imali smo raznorazne kutije s podacima koje su isprintali za nas; bila ih je puna soba. Oni su doveli tri ovjeka iz FBI-ja, tri ovjeka iz CIA-e i troje ljudi iz Reaganovog tima za znanstvena istraivanja ne znam tko su bili ostali ljudi, no bili su jako uzbueni... Kada su zavrili, doslovno su natjerali sve te druge ljude tamo da prisegnu da se to nikad nije dogodilo. Da nikad nismo imali taj sastanak I da to nije zabiljeeno... U televizijskim emisijama jedini koji vide NLO-e su zadrti seljaci u nonom lovu na rakune i aligatore. Neete vidjeti nikog imalo pametnijeg ili strunog kako kae: 'Hej, da vam kaem to sam vidio prole noi.' U Sjedinjenim Dravama to ne prikazuju. Ako govorite o tome da ste vidjeli NLO, sami sebe svrstavate u stanovitu aljivu, zabavnu kategoriju. Vjerojatno je to jedan od razloga zbog kojih vie ne sluate o tome. No, to se mene tie, ja sam na radaru vidio kako NLO preko pola sata juri po nebu japanski Boeing 747. Bio je bri od bilo ega s im raspolae naa vojska. I dalje me mui to sam vidio sve to, to znam sve to i hodam uokolo s odgovorima, a nitko mi ne eli postaviti pitanje da dobije odgovor. I to me pomalo iritira. Mislim da naa Vlada ne bi trebala imati takav stav. Kada imamo neto takvo, mislim da o tome to se zbiva vjerojatno moete vie saznati u inozemstvu (gdje nema zatakavanja). Ako NLO-i mogu putovati tako daleko, prevaljivati takve razdaljine s ta kvom tehnologijom, tko zna to bi mogli uiniti za zdravlje nacije, za ljude, kakvu hranu bi im mogli dati i kakve sve vrste raka bi mogli uz njihovu pomo izlijeiti. Da bi bili sposobni putovati tom brzinom, oni moraju znati vie od nas. Onim ljudima koji govore da bi, ako NLO-i postoje, jednom bili zabiljeeni na radaru i da bi bilo strunjaka koji bi ih vidjeli, mogu rei da je jo 1986. godine bilo dovoljno strunih ljudi koji su ih vidjeli. To se dogodilo u sjeditu Savezne uprave za zrakoplovstvo. Upravitelj je vidio snimku dogaaja. Ljudi koje smo sasluavali svi su to vidjeli. Reaganov tim za znanstvena istraivanja, trojica tih profesora, doktora, iz tog tima to su vidjeli. to se mene tie, oni su bih ti koji su
205

potvrdili moje vlastite misli o tome. Bili su vrlo, vrlo uzbueni zbog tih podataka. Bili su rekli da NLO nikad prije nije bio zabiljeen na radaru, a kamoli da je praen trideset minuta. I imaju sve podatke o tome... Mogu vam ispriati ono to sam vidio vlastitim oima. Imamo vide-osnimku. Imam audiosnimku. Imam slubene izvjetaje koji e potvrditi ono to vam govorim. Ja sam jedan od onih koje biste zvali visokim vladinim dunosnicima u Saveznoj upravi za zrakoplovstvo. Ja sam bio ef odjela. Bio sam samo tri ili etiri poloaja ispod admirala. .. pukovnik Bob Salas, SACVNuklearna postrojenja: Incident s NLO-om dogodio se ujutro 16. oujka 1967. godine. Bio sam na dunosti sa svojim zapovjednikom Fredom Mywaldom. Obojica smo bili na dunosti u lansirnom kontrolnom centru Oscar Flightu kao dio 490. postrojbe za strateke projektile (eng. strategic missile squad). Ta konkretna postrojba upravljala je s pet lansirnih postrojenja. Nalazili smo se u Oscar Flightu. Vani je jo bio mrak, a mi smo bili dvadeset metara ispod zemlje (u lansirnom kontrolnom centru za interkontinentalne balistike projektile). Bilo je rano jutro i primio sam poziv vojnika iz jedinice osiguranja koji je straario na povrini. Javljao mi je da vidi neobina svjetla koja lete oko centra za kontrolu lansiranja. Rekao je da se ponaaju vrlo neobino te samo lete uokolo, a ja sam rekao: 'Mislite NLO-i?' On je rekao da ne zna to su, osim da se radi o svjetlima i da lete uokolo. To nisu bili zrakoplovi; nisu proizvodili nikakav zvuk. Nisu bili ni helikopteri; radili su vrlo neobine manevre i straar to nije mogao objasniti... Nije prolo vie od nekoliko minuta moda pola sata kasnije i ponovno me nazvao. Ovaj put je bio vrlo uplaen: po tonu njegova glasa mogao sam vidjeti da je vrlo potresen. Rekao mi je: 'Gospodine, crveni svjetlei objekt lebdi ispred ulaznih vrata upravo ga gledam. Pozvao sam sve ljude ovdje, imaju izvueno oruje, imaju izvueno oruje...' Odmah sam otiao svom zapovjedniku koji je bio otiao malo odrijemati tamo imamo priruni krevet za odmor i obavijestio ga o telefonskom pozivu to smo ga upravo primili. Dok sam mu to prenosio, nai projektili poeli su se iskljuivati jedan po jedan. Pod iskljuivati mislim da su preli u neaktivno stanje, to znai da ih se ne moe lansirati. I tako su se ukljuili svi alarmi i crveno svjetlo za neaktivno stanje.
s

Strategic Air Command, Zapovjednitvo strategijskog zrakoplovstva


206

To su bili projektili Minuteman One i, naravno, imali su nuklearne bojeve glave. im su se poeli iskljuivati, zapovjednik je ustao i obojica smo poeli pregledavati kontrolnu plou kako bismo utvrdili uzrok iskljuivanja. Koliko se sjeam, veinom se radilo o kvarovima sustava na voenja i upravljanja. Zatim je poeo izvjetavati zapovjedno mjesto. Ja sam u meuvremenu nazvao gore da saznam kakav je status tog objekta i straar je rekao da je objekt otiao jednostavno se udaljio velikom brzinom... Ratno zrakoplovstvo je pokrenulo sveobuhvatnu istragu o itavom incidentu, no nisu mogli pronai nikakav vjerojatni uzrok iskljuivanja. Imam prilian broj svjedoka koji e to potvrditi imali smo nekoliko ljudi koji su radili u istranom timu i imam korespondenciju od ovjeka koji je organizirao istrani tim. Ne postoji odrivo objanjenje za to (viestruko iskljuivanja interkontinentalnih balistikih projektila; op. a.) Svaki projektil je, u osnovi, autonoman sustav. Veina ih se napaja komercijalnom elektrinom energijom, no svaki projektil ima svoj vlastiti generator energije... U naem centru prestalo je funkcionirati izmeu est i osam projektila. Takoer, ugasili su se vrlo brzo jedan za drugim, to je opet veoma malo vjerojatan dogaaj. Rijetko bi nam zbog bilo kojih razloga prestalo funkcionirati vie od jednog projektila... Nakon to sam razgovarao s vojnikom na povrini, moj zapovjednik je razgovarao sa zapovjednim mjestom. Kada je zavrio razgovor sa zapovjednim mjestom, okrenuo mi se i rekao: Ista stvar dogodila se u ECHO Flightu. ECHO Flight je drugi centar za lansiranje, rekao bih osamdeset do sto kilometara udaljen od nae lokacije, meutim kod njih se dogaala ista stvar. Imali su NLO-e koji su lebdjeli ne samo iznad kontrolnog centra nego i iznad samih lansirnih rampi gdje su se nalazili projektili. Imali su ljude iz odravanja i sigurnosti koji su u to vrijeme bili vani i vidjeli NLO-e na tim mjestima. Izgubili su svih deset svojih projektila svih deset... To se dogodilo istog jutra. Tako smo tog jutra izgubili izmeu esnaest i osamnaest interkontinentalnih balistikih projektila, a istovremeno su na tom podruju bili NLO-i i primijetili su ih pripadnici ratnog zrakoplovstva. Ti projektili bili su izvan funkcije itav dan, jer dobili smo iskaz brigadira Dona Crawforda, koji je zamijenio posadu u ECHO Flightu te je bio tamo kada su projektili doli u stanje uzbune, i on je rekao da je to trajalo itav dan. Stoga mogu pretpostaviti da je i ponovno osposobljavanje naih projektila trajalo itav dan...

207

Napisao sam izvjetaj o tom incidentu; bio je u mom vojnom dnevniku koji sam predao nadreenima. Kada smo stigli u bazu, morali smo odmah izvijestiti zapovjednika nae postrojbe. I u toj je sobi s mojim zapovjednikom postrojbe bio ovjek iz AFOSI-ja (u bazi smo imali Ured ratnog zrakoplovstva za posebne istrage6; op. a.). On je bio tamo u uredu sa zapovjednikom. Pitao me je za moj vojni dnevnik i elio je da ga na brzinu izvijestim premda se inilo da je ve dosta dobro znao to se dogodilo. No, svejedno, dao sam mu kratki brifing, a zatim nas je obojicu zatraio da potpiemo ugovor o tajnosti u kojem je stajalo da su to povjerljive informacije da ih ne smijemo nikome prenijeti i to je bilo to. Nismo smjeli govoriti; rekao nam je da ne smijemo o tome razgovarati ni sa kim, ukljuujui druge posade, svoje supruge, obitelj, ak ni meusobno... Putem Zakona o slobodi informiranja dobio sam presliku teleksa koji je, odmah nakon jutra kada se to dogodilo, iz stoera Zapovje dnitva (strategijskog zrakoplovstva) poslan u Malstrom i druge baze. U njemu je stajalo da je taj incident, budui da ga ne mogu objasniti, od izuzetne vanosti za stoer SAC-a. Nitko nije mogao objasniti to se dogodilo. Pa ipak, nikad nas nisu ispitali o tome. I obvezani smo na strogu tajnost jer se tu radilo o nuklearnom oruju. U lansirnim centrima gdje su projektili prestali funkcionirati ukljuili su se alarmi za proboj sigurnosti. To je neobino, jer kada se projektil iskljui zbog neega poput neispravnog sustava navoenja, ne ukljuuje se alarm za proboj sigurnosti. On upozorava da je dolo do prodora u podruje oko lansirnog postrojenja, da je neki objekt preao ogradu, ili da je neto pokvarilo alarmni sustav postavljen oko lansirnog postrojenja. Poslao sam vojnike iz osiguranja u nekoliko tih postrojenja da to istrae. Razlog zbog kojeg mislim da je ta pria vrlo vana je taj to se, da se vratimo malo unatrag, 1966. godine vrlo slina stvar dogodila u jednom od lansirnih postrojenja u Zrakoplovnoj bazi Minot u Sjevernoj Dakoti. Oni su imali istu vrstu oruanog sustava kao i mi imali su projektile Ml. Taj (NLO; op. a.) je uoen na radaru, dolo je do odreenog kvara u komunikacijama i objekt je uoen iznad lansirnog kontrolnog centra. To se dogodilo u kolovozu 1966. godine i vrlo je dobro dokumentiran incident. Oko tjedan dana prije mog incidenta, u oujku, dobio sam snimku poziva jednog od straara koji je bio u obilasku i iznad lansirnih postrojenja vidio objekt vrlo slian onome kakvog sam upravo opisao da se nalazio iznad lansirnog postrojenja...
6

A F O S I - Air F o r c e Office of Special Investigations


208

Bob Kominski bio je na elu tima koji je trebao istraiti sve aspekte tih iskljuenja. Kominski mi je pismeno javio da mu je u jednom trenutku njegov ef u ratnom zrakoplovstvu rekao: 'Prekini istragu; nemoj vie raditi na tome i nemoj napisati zavrni izvjetaj.' I ponovno je to vrlo neobino, posebno u svjetlu injenice da je bilo od iznimne vanosti otkriti to se tono dogodilo... Pa ipak, voi istranog tima je tijekom istrage reeno da prekine istragu i ne napie zavrni izvjetaj... Profesor Robert Jacobs: natporunik Amerikog ratnog zrakoplovstva Poslali smo snimku (NLO-a; op. a.) u bazu ne sjeam se tono koliko dugo nakon incidenta, moglo je biti dan ili dva i pozvali su me u ured bojnika Mansmanna u stoeru Prve strateke zrakoplovne divizije. Uao sam u njegov ured, a u njemu su imali postavljeno filmsko platno i estnaestmilimetarski projektor. Tamo je bio kau i bojnik Mansmann je rekao: 'Sjednite.' Osim njega, bila su prisutna dva ovjeka u sivim odijelima, civilnoj odjei, to je bilo prilino neobino. Bojnik Mansmann je rekao: 'Pogledajte ovo,' i ukljuio filmski projektor. Gledao sam platno i na njemu je bilo prikazano lansiranje od dan ili dva ranije... Gledali smo treu fazu izgaranja, a zatim smo na tom teleskopu vidjeli lanu bojevu glavu. Gledali smo kako leti, a zatim je u kadar ulo neto drugo. Uletjelo je u kadar i pogodilo bojevu glavu svjetlosnom zrakom. Dakle, imajte u vidu, sve se to zbivalo pri brzini od nekoliko tisua kilometara na sat. Dakle, ta stvar (NLO, op. a.) ispaljuje na bojevu glavu svjetlosnu zraku, pogaa je, a zatim se premjeta na drugu stranu te ispaljuje jo jednu svjetlosnu zraku, tada se ponovno premjeta i ispaljuje jo jednu svjetlosnu zraku, zatim se sputa i ispaljuje jo jednu svjetlosnu zraku te, na posljetku, odlijee istim putem kojim je i dola. A bojeva glava poinje padati iz svemira. Taj objekt, toke svjetla koje smo vidjeli, bojeva glava, i tako dalje, putovali su vanjskim dijelom atmosfere oko sto kilometara ravno prema gore. Ili su negdje izmeu osamnaest i dvadeseti etiri tisue kilometara na sat kada ih je taj NLO sustigao, obletio i zatim odletio. Dakle, vidio sam to! Nije me briga to bilo tko kae o tome. Vidio sam to na filmu! Bio sam tamo! Kada su se svjetla ponovno upalila, bojnik Mansmann me pogledao i rekao: 'Jeste li se to vi momci zafrkavali gore?' Ja sam odgovorio: 'Ne, gospodine.' Nastavio sam: 'Meni se ini da tu imamo NLO.' Dakle, stvar koju smo vidjeli, taj objekt koji je doletio, bio je krunog oblika i izgledao je kao dva spojena tanjura s
209

ping-pong lopticom na vrhu. Svjetlosna zraka izala je iz ping-pong loptice. To sam vidio na filmu. I sad, bojnik Mansmann mi je, nakon to smo malo raspravljah o tome, rekao da vie nikad ne smijem to spomenuti. Nastavio je: 'Ne trebam isticati ozbiljne posljedice proboja sigurnosti, zar ne?' Ja sam odgovorio: 'Ne, gospodine' A on je rekao: 'Dobro. To se nije dogodilo* Kada sam krenuo prema vratima^rekao je: 'Priekajte malo. Bez obzira na to koliko godina proe, ako vas itko ikada prisili da govorite o ovome, recite im da se radilo o laserskim udarima...' Ovo nije pria iz druge ruke. To se dogodilo meni. Bio sam dio zatakavanja od strane Amerikog ratnog zrakoplovstva osamnaest godina. Brigadir Ross Dedrickson: Ameriko ratno zrakoplovstvo/Komisija za atomsku energiju (u mirovini) Brigadir Ross Dedrickson je umirovljeni brigadir Amerikog ratnog zrakoplovstva. Diplomirao je menadment u Poslovnoj koli Stanford. U 1950-ima je dio njegovih dunosti bio da za Komisiju za atomsku energiju vodi inventar zaliha nuklearnog oruja i prati sigurnosne timove koji nadziru sigurnost oruja. Stizali su mu mnogi izvjetaji o vienjima NLO-a kod razliitih skladita nuklearnog oruja i postrojenja za njihovu proizvodnju. Mnogo ih je puta sam vidio i bio je nazoan kada se u srpnju 1952. godine dogodilo zloglasno nadlijetanje glavnog grada. Prisjea se da je u tom incidentu vidio devet osvijetljenih diskolikih objekata. Takoer, govori o barem dva sluaja kada su izvanzemaljci unitili nuklearno oruje na putu u svemir, od ega je jedan projektil iao prema Mjesecu, gdje je trebao biti detoniran radi pokusa. Uniten je jer 'nuklearno oruje u svemiru... za izvanzemaljce nije prihvatljivo...'

Vladini insajderi/NAS A/duboki insajderi Merle Shane McDow: Atlantsko zapovjednitvo Amerike ratne mornarice G. McDow je uao u Ratnu mornaricu 1978. godine i dobio posebni nivo pristupa strogo povjerljivim informacijama sa zebrinim prugama. Rasporeen je u Atlantski centar za operativnu podrku u Atlantskom zapovjednitvu, kojem je tada na elu bio admiral Trane. G. McDow je bio prisutan kada je radar detektirao NLO i kada su ga piloti vidjeli kako se velikom brzinom kree gore-dolje du atlantske obale. U zapovjednom sreditu proglaena je uzbuna stupnja zebra i admiral je
210

izdao zapovijed da se NLO prisilno spusti. G. McDow govori o prijetnjama, zastraivanju i zaplijeni dnevnika do kojih je dolo nakon tog dogaaja. Rani sustav uzbunjivanja mislim da je dojava stigla iz zrane baze na Grenlandu obavijestio nas je da imamo kontakt s neidentificiranim leteim objektom koji je uao u na zrani prostor... U roku od nekoliko minuta admiral Trane je dojurio u zapovjedni centar za svoju nadzornu konzolu, koja se nalazila odmah ispod me zanina. Prva stvar koju je elio znati je koliko kontakata smo imali, gdje su se dogodili, u kojem smjeru su se NLO-i kretali te da li Sovjeti odgovaraju. Jer znali smo da u na zrani prostor nisu bili uli Sovjeti. To je bilo potvreno od samog poetka. U tom trenutku, kada je saznao da to nisu bili Sovjeti i kada je elio znati da li Sovjeti takoer odgovaraju na tu prijetnju, dao je odobrenje za podizanje dva zrakoplova da vide to je ta stvar. I tada je poela jurnjava za NLO-om gore-dolje uz istonu obalu. Podigli smo zrakoplove sve od Grenlanda pa do mornarike zrakoplovne postaje u Oceaniji. Taj objekt, imali smo ga na radaru taj dogaaj je trajao gotovo sat vremena. Imali smo izravnu audiovezu s pilotima. Piloti su imali vizualni kontakt s objektom i opisivali su ga. Uspjeli su mu se nekoliko puta pribliiti i vidjeti da to nije bila letjelica koja nam je poznata bila je drukija od svega s im smo raspolagali mi ili Sovjeti. To je utvreno vrlo brzo. Ta letjelica ili to god je to bilo pravila je u brzom letu goredolje du atlantske obale vrlo nepravilne manevre. Jedne minute bila je na jednom mjestu, a ve druge je, puf, bila nekoliko stotina kilometara nie uz obalu; igrala se lovice... Fotografije koje su kasnije stigle u Zapovjedno sredite potjecale su od prvih susreta koje su zrakoplovi imali s objektom, iznad sjevernoamerike obale. Uspjeh su mu se pribliiti dovoljno blizu da snime fotografije... Ono to je najvie muilo admirala Trana, ono to ga je stvarno izluivalo bilo je to to je ta stvar imala apsolutnu kontrolu nad situacijom. Jedne minute smo joj se pribliavali kod obale savezne drave Maine, a druge minute je ve bila kod Norfolka i ila u smjeru juga prema Floridi. I sve to smo mogli je usmjeriti radar ranog upozoravanja da prati tu stvar gore-dolje uz obalu i promatrati je kako se poigrava s nama. Admiral Trane i njegov stoer bili su, blago reeno, prilino zabrinuti. Posebno su se zabrinuli kada su otkrili da to nisu Rusi, da to nismo mi i da ne znamo ni za koga drugog tko bi posjedovao tehnologiju potrebnu da se napravi letjelica koja se moe kretati takvom lakoom i brzinom. Jasno se sjeam da sam

211

pogledao preko ograde mezanina i vidio da je tamo izbio potpuni kaos jer nisu mogli nadzirati tu stvar, to god da je bila. NLO se kretao toliko nasumino i toliko brzo du obale... Pokuava li su obavijestiti to vie zapovjednitava du cijele obale kako bi pomogli pratiti tu stvar ili digli zrakoplov. Admiral Trane je stavljao u pripravnost i dizao zrakoplove uzdu i poprijeko cijele istone obale kako bi pokuao presjei put toj stvari. Pokuao je dobiti zrakoplove sa sjevera i juga da je presretnu i prisile na sputanje. Bilo je oito da je pokuavaju pronai i prisilno spustiti svim moguim sredstvima. Admiral Trane izdao je zapovijed da se upotrijebe sva mogua sredstva da, ako je ikako mogue, taj objekt prisilno spuste s neba. Kada se dogaaj o kojem govorim okonao, objekt kojeg smo lovili du obale zaputio se prema Atlantiku, prema Azorima. Sjeam se da su rekli da je objekt, dok se tako pribliavao Azorima, skrenuo prema gore pod kutom od 66 stupnjeva; samo se poeo uspinjati pod kutom od ezdeset est stupnjeva, bez usporavanja, izaao iz atmosfere i nestao u svemiru. Samo tako je odletio u svemir (puca prstima; op. a.). Mislim, jednostavno je otiao sa Zemlje. Govorimo o neemu to je u treptaju oka pokrilo na tisue kilometara i ostavilo sve iza sebe da se ekaju po glavi: 'Boe moj, pitam se to je to bilo.' Na neki nain bilo je komino vidjeti kako je golemu vojnu mo Sje dinjenih Drava na koljena bacilo neto za to nisu znali ni to je, ni kamo ide, ni bilo to drugo. Jedina stvar koju su pouzdano znali je da se ne radi o Sovjetima i bili su vrlo neumoljivi u tome da to otkriju... ...Da je taj objekt imao neprijateljske namjere i da je elio ispustiti bombe, ispaliti projektile na nas ili bilo to drugo, to bi im vrlo lako polo za rukom. U to nema sumnje. U to vrijeme nismo imali nita to bi se ni izdaleka moglo usporediti s tom stvari, to god da je bila. Slobodno je letjela kroz na zrani prostor i na tom putovanju mogla je uiniti to god poeli. Nismo joj predstavljali nikakvu prijetnju. To je bilo bolno oito. Mislim da je i admiral Trane to znao te da je bio prilino zabrinut. Rijeju, rekao bih da se taj stari momak jednostavno bojao... Admiral lord Hill-Norton: stoerni admiral, bivi ministar Britanskog ministarstva obrane Lord Hill Norton je stoerni admiral i bivi ministar Britanskog ministarstva obrane. Dok je vrio te dunosti dran je u mraku glede pitanja NLO-a. U ovom kratkom intervjuu navodi da je to tema od velike vanosti te da je ne treba vie poricati i drati u tajnosti. Odluno kae da ...postoji ozbiljna mogunost da nas ljudi iz svemira, iz drugih civilizacija, posjeuju i da su nas posjeivali mnogo
212

godina; dolikuje nam da otkrijemo tko su, odakle dolaze i to ele. To bi trebao biti predmet rigorozne znanstvene istrage, a ne predmet blaenja u utom tisku. Narednik Clifford Stone: Amerika kopnena vojska Narednik Stone prenosi nam zapanjujuu priu o povijesti teme NLO-a i izvanzemaljaca, koja datira iz etrdesetih godina prolog stoljea, a vjerojatno i prije toga. General Douglas McArthur je 1943. godine za istraivanje tog pitanja organizirao skupinu zvanu Jedinica za istraivanje meuplanetarnih pojava (eng. Interplanetary Phenomena Research Unity i ta skupina djeluje i danas. Njena je svrha prikupljanje objekata nepoznatog porijekla, posebno onih koji su nezemaljskog porijekla. Nadalje, prikuplja obavjetajne podatke s terena i prenosi ih onima koji su uvari tih podataka. Stone kae da je ak i projekt Plava knjiga imao elitnu istraiteljsku jedinicu koja je bila izvan Plave knjige. Za tu jedinicu se mislilo da djeluje zajedno s Plavom knjigom, no u stvari to nije bio sluaj. Stone je za vrijeme obnaanja dunosti u vojnom timu koji je izvlaio pale izvanzemaljske letjelice vidio ive i mrtve izvanzemaljce. Smatra da nam izvanzemaljci nee dopustiti istraivanje dubokog svemira sve dok ne nauimo duhovno rasti, kao i da e se uskoro objaviti ako mi prije ne priznamo njihovu prisutnost. G. Don Phillips: izvoa za Lockheed Skunkworks, Ameriko ratno zrakoplovstvo i CIA-u Don Phillips je bio u Zranoj bazi Las Vegas kada su NLO-i vieni kako se ogromnom brzinom kreu blizu Mt. Charlestona, sjeverozapadno od Las Vegasa. Osim toga, radio je s Kellyjem Johnsonom na projektiranju i izgradnji zrakoplova U-2 i SR-71 Blackbird u Lockheed Skunkworksu. Svjedoi ne samo da smo posjedovali izvanzemaljske ureaje nego smo na temelju njihova prouavanja ostvarili i goleme tehnoloke napretke. Navodi da je tijekom pedesetih i ezdesetih godina NATO proveo istraivanje o porijeklu izvanzemaljskih rasa te izvjetaje proslijedio elnicima razliitih drava. G. Phillips dalje navodi da postoje zvune i videosnimke sastanaka koji su se 1954. godine u Kaliforniji odrali izmeu izvanzemaljaca i voa Sjedinjenih Drava. Navodi neke od tehnologija koje smo uspjeli razviti zbog izvanzemaljaca: raunalne ipove, lasere, nono gledanje, pancirne koulje, i zakljuuje: 'Jesu li ti izvanzemaljski ljudi neprijateljski nastrojeni? Pa, da su neprijateljski nastrojeni, sa svojom naprednom te hnologijom mogli su nas davno unititi ih su barem mogli napraviti neku tetu.' G. Phillips
213

sada razvija tehnologije kao to su sustavi za proizvodnju energije koji koriste prirodne energije planeta Zemlje koji e pomoi eliminirati zagaivae okolia i smanjiti potrebu za fosilnim gorivima.

Tehnologija/znanost G. Fred Threlfell: Kanadsko kraljevsko zrakoplovstvo (RCAF) G. Hirelfell je bio instruktor za komunikacije u Kanadskom kraljevskom zrakoplovstvu u RCAF-ovoj postaji Toronto. 1953. godine tamo je svjedoio pokusu koji je ukljuivao uspjenu dematerijalizaciju jednog predmeta. Takoer, budui da je imao pristup strogo povjerljivim podacima, u knjinici baze vidio je snimke snimljene kamerama smjetenim na topovima (gun-camera) zrakoplova iz Drugog svjetskog rata. Dok je gledao te filmove, mnogo je puta na snimkama uoio NLO-e bili su u razliitim poloajima, razliitih oblika, ali definitivno se radilo o NLO-ima. Takoer, sam je vidio NLO-e kako manevriraju po nebu.

214

Trideseto poglavlje

UDOVITA NEKONTROLIRANE MOI Tajne NLO programe vodi relativno mala grupa ljudi. U pogledu potpunog znanja i operativne vlasti izvrne vlasti ona nema nikakve veze s predsjednikom Sjedinjenih Drava ili Kongresom. U stvari, jedan direktor ESystemsa otvoreno mi je rekao daje E-Sy-stems duboko umijean u ta podruja. Rekao je: Ali vrlo malo ljudi koji rade u korporaciji to zna. Novac koji takve korporacije primaju prolazi kroz nekoliko paravanskih operacija iz raznih agencija, a zavrava u tim supertajnim crnim projektima. Postoji vladajua struktura od meusobno preklapajuih korporacijskih, institucijskih, financijskih i religijskih entiteta. Oni ne djeluju u skladu s bilo ime to bi liilo na vladavinu zakona ili Ustav Sjedinjenih Drava, odnosno bilo koje druge zemlje. U tom mranom svijetu postoje odmetnuti elementi koji su se odvojili od glavne tajne operacije. Postoje neki vrlo moni odmetnuti elementi u ovoj i drugim zemljama te unutar nekih tajnih skupina. Oni imaju tajnovite veze s glavnom grupom ali mogu djelovati nezavisno, a ponekad i suprotno od plana glavne grupe. Dakle, to je vrlo sloeno poput slojeva lukovice: mislite da ste doli do sredine, tek da biste otkrili da moete oljutiti jo 20 slojeva. Ja te slojeve ljutim ve petnaestak godina i imam vrlo dobru predstavu tko su ti ljudi, kako su organizirani i kakav je njihov plan. U sredinjoj kontrolnoj grupi ima ljudi koji imaju veze s vladom, ali koji zapravo nemaju pojma to se dogaa u FEMA-i7 ili korporativnom mormonskom carstvu niti znaju za bizarne, mrane planove povezane s njihovim eshatolokim rjeenjem ljudskog problema. Sredinom 1990-ih pozvali su me u salon u Pacific Heightsu u San Franciscu. Jedna pripadnica otmjenih krugova, prijateljica Gordona Gettva, Willya Browna i Stevena Bechtela (iz korporacije Bechtel) htjela je da njen krug prijatelja uputim u ta pitanja.
Federal Emergency Management Agency S a v e z n a agencija za upravljanje kriznim si tuacijama
7

215

(Uzgred, korporacija Bechtel je veliki izvoa za vladu u sjeni, a George Schultz je povezan s njima. Svi su oni dio tog aparata tajne vlade... Postoji jedna vrlo mona elija u kojoj su bivi dravni tajnik, ameriki predsjednik i bivi ministar obrane, od kojih je veina danas ukljuena u globalne financijske poslove.) Tamo je bio i predsjednik odbora AT&T-a, kao i bivi predsjednik SRI-ja, Istraivakog instituta Stanford (Stanford Research Institute). Ja sam pozvan kako bih im iznio ono to znam i govorio o naim planovima za budunost. Kraj mene je sjedio bivi predsjednik SRI-ja. U jednom trenutku nagnuo se prema meni i rekao: Znate, nisam znao nita od toga, ali sam znao da se neto takvo dogaa u SRI-ju. to znate o... tom i tom. Poput CIA-inog direktora kojeg sam brifirao, objasnio mi je da je on administrator koji nije morao to znati te da je ostavljen u neznanju o takvim projektima. Rekao je: Ja sam u osnovi bio birokrat, raunovoa koji je nastojao odravati priljev novca u tu ogromnu operaciju. Ah ako je DARPA (Agencija za napredne istraivake projekte na podruju obrane) imala neki projekt u tijeku, ja doista nisam znao nikakve detalje! Mogao sam uti neko aputanje ovdje i ondje, ali ti projekti su bili strogo kontrolirani i nije bilo vano to sam ja bio predsjednik SRI-ja, a na to mjesto sam doao zato to sam znao da ne treba postavljati previe pitanja! Zato sad elim pitati vas! Tijekom sasluanja u vezi afere Iran-Contra, senator Inouve izjavio je da postoji tajna grupa koja ima vlastito vojno zrakoplovstvo, vlastitu mornaricu, vlastite mehanizme financiranja i iznad je zakona. To posebno vrijedi za podruja naprednih tajnih tehnologija, NLO-a i izvanzemaljskih pitanja te s njima povezanih sustava oruja. Jedan od najopasnijih trendova koji su se razvili od 1960-ih do danas je to je ta vlada u sjeni postala tako mona zato to se mogla sama financirati. Dopustite da to objasnim. Dick DAmato iz senatskog Odbora za proraunsku raspodjelu bio je u pravu kada je rekao da u crnom, ilegalnom budetu ima preko 100 milijardi dolara. No, velika akcija dogaa se u korporacijskom, privatnom financijskom svijetu. Uzmimo, recimo, Bell Labs s Murray Hilla. Radim s jednim svjedokom koji je itavu karijeru proveo u Bell Labsu. Bio je dio elije koja je sklopila mnogo supertajnih ugovora s vojnim jedinicama koje su imale izvanzemaljske komunikacijske ureaje i elektroniku. Ti korporacijski laboratoriji prouili su te tehnologije, otkrili kako rade i koje su njihove mogue primjene. Izradili su ureaj A ili X koji su patentirali i od ega je nastala industrija vrijedna stotine milijardi dolara. Sjetite se optikih vlakana, integriranih sklopova, lasera i tome slinog.
216

Taj karcinom financiranja tajne vlade metastazirao je u beskrajna korporacijska, financijska i tehnoloka sredstva. I sada tajni privatni korporacijski svijet raspolae tehnologijama koje mogu potui bilo to iz Obrambene obavjetajne agencije (DIA), CIA-e ili bilo koje druge vladine agencije. Jedan drugi korporacijski svjedok s kojim sam razgovarao rekao je da je u vrijeme dok je radio u Bell Labsu vidio dvadeset osam ili dvadeset devet ureaja na slobodnu energiju koje su oni bili otkupili i stavili ad acta ili sakrili. Taj svjedok radio je na tim tehnologijama. Sada je u mirovini. General Motors i druge velike korporacije takoer sjede na tehnologijama koje bi mogle spasiti Zemlju, ali ih ne ele dati javnosti. Tako su te isprepletene, multinacionalne korporacijske i financijske interesne grupe trilijune dolara vrijedna operacija koja moe potui bilo kakvu mo Pentagona, vlade Sjedinjenih Drava ili bilo koje nacije na Zemlji. To je udovite nekontrolirane, iskvarene korporacijske i tajne moi koja je samo dijelom vladina. Tako, na alost, ak i ako u onome to ljudi zovu vlada imate utjecajnu osobu koja eli objaviti istinu, ona e se osjeati nemonom protivtih drugih interesnih grupa. U veljai 2004. godine razgovarao sam s kongresnikom koji je bio u kongresnom Odboru za energiju. Kada je bio na sastanku s Chenevjem (potpredsjednik Sjedinjenih Drava, op. p.), rekao je: Cheney je vodio sastanak i on razmilja identino kao naftni magnat na sve gleda kao naftni magnat i to je to. Dogaa se korporatizacija vlade - svih vlada svijeta kako bi slijedile odreeni plan. Jedan od ljudi s kojim godinama radim je tajni korporacijski agent ukljuen u te vrste operacija. Kad sam od njega zatraio da s istinom izae u javnost, rekao je: NE postoji agencija ni vlada na Zemlji koja bi me mogla zatititi od bijesa te grupe, jer ona je izvan tih vlada i mnogo je monija. Kada imate neto tako veliko i kompleksno, imate unutra i ljude sa zajednikim interesima i ljude s razliitim interesima. I to interesi postaju razlicitiji, to je vea vjerojatnost da e doi do odvajanja odmetnike grupe. Najnasilnije odmetnike grupe su one povezane ideologijom, a ne samo novcem. One su ukorijenjene u odreenom ideolokom i eshatolokom svjetonazoru. To su ljudi s destruktivnim svjetonazorom koji vjeruju da je jedini nain da se Krist vrati taj da se uniti svijet i da poginu milijarde ljudi. To je sustav vjerovanja jedne vrlo mone grupe ljudi. Ali oni zapravo gledaju u retrovizor. Ono to ekaju ve se dogodilo. Ne znaju u kojem se ciklusu ve nalazimo, ak ni u kojem smo stoljeu.

217

Tako su oni potpuno izgubljeni u pogledu vremenske linije razvoja ljudske rase, no nisu toga svjesni. Oni vode svijet u odreenom smjeru kako bi ispunili svoju interpretaciju proroanstva koje se ve dogodilo. Na alost, to bi moglo postati samoispunjujue proroanstvo o Armagedonu onom to ga oni stvaraju kroz neznanje, praznovjerje i mrnju. Stoga je, u krajnjoj liniji, problem u neznanju, a rjeenje je prosvjetljenje, znanje i istinska duhovnost. Problem je naizgled sloen, no moe ga se rijeiti vrlo jednostavno. Ako se naete u mraku, obino upalite svjetlo. Dakle, ono to trebamo uiniti je rasvijetliti to pitanje kako bi ljudi shvatili da se ne trebaju uputati u utrku za globalnom nadmoi i u globalno unitenje da bi im se ostvarili snovi. Podsjeam ljude na injenicu da je ak Reaganov ministar unutarnjih poslova James Watt, osoba na tako visokom poloaju, nakon jednog sastanka za vrijeme Reaganove vladavine rekao, otprilike: Svi ti aktivisti zatite okolia ne trebaju se brinuti za okoli jer uskoro e doi do kraja svijeta i povratka Krista. Svijet e ionako biti uniten! Bog od nas dobrih krana eli da samo nastavimo i iskoristimo ga dok jo ima vremena. Parafraziram, ali to je sutina onoga to je izrekao ovjek zaduen za cjelokupno podruje unutranjih poslova Sjedinjenih Drava! Ljudi moraju shvatiti da takva praznovjerja i nazadna vjerovanja upravljaju odlukama i politikama. To je jedna tragedija. Meutim, o tome se ne govori. W a t t o v a primjedba bila je omaka te on nije znao da ga sluaju i snimaju. No, sreo sam se s mnogo ljudi na toj razini moi i oni doista gaje takva uvjerenja. Vlada Sjedinjenih Drava trenutano je potpuno infiltrirana s ljudima koji gaje takav sustav vjerovanja o smaku svijeta. Oni je vode. Razmislite o ovome: Ako gajite to uvjerenje, nee vas biti briga za kli matsko zatopljivanje ih dug od osam trilijuna dolara, jer ako su ovo doista posljednji dani i svijet se blii svom kraju, ako e sav ivot na Zemlji izumrijeti, a dobri krani odletjeti na nebo kod Isusa, koga briga za to? Prosjenoj osobi to moda zvui bizarno. No, eshatoloki svjetonazor u velikoj mjeri upravlja odlukama tog tajnog svijeta posebno otkada strukturom te skupine uvelike dominiraju tajne mormonske, vatikanske i druge ekstremne vjerske interesne skupine. Bio sam u neposrednom kontaktu s takvim skupinama. Naravno, u tajnom svijetu ima i drugih, onih koje zanimaju samo konvencionalna pohlepa, mo, novac i vlast. Tu su i trei, koje zanima samo homeostaza: Nemojmo talasati ak ni ako se utapamo! Provode se razliiti planovi, a oni koji imaju najveu mo su oni najbizarniji: ukorijenjeni u nazadnoj, kultu slinoj
218

religiji i praznovjerju. George Santavana bio je potpuno u pravu kada je rekao: Fanatizam se sastoji u udvostruavanju vaih napora kada ste zaboravili na cilj. S fanatinog motrita vjerovanja u smak svijeta, ima smisla dug od osam trilijuna dolara koji ostavljamo svojoj djeci svake godine uveati za dodatnih pola trilijuna. Ima smisla desetljeima zadravati tehnologije koje bi mogle spasiti Zemlju usprkos tome to se otapaju obje polarne kape! I zato ne bismo dopustili izumiranje tisua biljnih i ivotinjskih vrsta? Svijetu se svejedno blii kraj! Nitko nee ostati na tom smjeru dok istovremeno zna rjeenje, osim ako svoj um vrsto ne fiksira za tu eshatoloku paradigmu. Kada sam otkrio taj tajni plan globalnog unitenja, sve su se kockice posloile. Poeo sam upoznavati ljude koji su pripadnici sotonistikih kultova i koji su bili ukljueni u te odmetnute tajne skupine. Oni su ovisni o destrukciji i, oboljeli od sadizma, vole muenje. Ispostavlja se da su oni druga strana lica onih koji se mole za kraj svijeta. To je neobina grupa kompanjona. Misle da smo doslovno pred krajem svijeta, a u stvari se nalazimo na kraju jednog boanskog ciklusa i na poetku drugog. To jedno jedino pogreno tumaenje Svetog pisma i proroanstva ima ogromne posljedice. Rjeenje je, kako ga ja vidim, u iznoenju drukije perspektive: Da, moemo govoriti o kraju ciklusa to je kraj jednog svijeta, starog svijeta. Ali to ne znai da trebamo sjediti na rukama dok doslovno unitavamo Zemlju. Moda ih neemo moi promijeniti. No, moemo artikulirati smisleno objanjenje i nadati se da e neki od njih uvidjeti rjeenje prije nego to bude prekasno. Nije logino da imamo optika vlakna i integrirane sklopove i prijenosna raunala snana kao ona koja su nekada bila velika kao kua a i dalje za pedeset posto potreba za elektrinom energijom najnaprednije zemlje svijeta spaljujemo ugljen! Ma hajde. Da bismo vidjeli logiku u tome, moramo razumjeti kako razmiljaju i osjeaju ti ljudi koji su oteli budunost ovjeanstva. Kada se jednom uplela korporativna pohlepa, ti su projekti izmaknuli kontroli Eisenhowera i drugih, a zatim su se ti projekti odmetnuli. Potom su se u agencije i korporacije infiltrirali ljudi s vrlo tajnim vjerskim planovima, i sada oni odluuju. Reeno mi je da su se, budui da oni sami pronalaze i regrutiraju kadrove, u visoke razine CIA-e, FBI-ja, vojske te golemog broja sveuilita, laboratorija i korporacija uvukle vrlo mone, desniarske mormonske interesne skupine. Ono to veina ljudi ne shvaa jest da ve ivimo u neproglaenoj teokraciji. Samo to ljudima jednostavno jo nije reeno da ivimo u teokraciji. To
219

se dogodilo vrlo tiho i vrlo tajno. Ono to nacisti sa svojim kultom Thule nisu uspjeli javno, oni su odluili uiniti tajno. To je nastavak Drugog svjetskog rata. Znam, ljudi to ne ele znati. Uznemirujue je i suprotno n a m e t n u t o m mitu u koji smo povjerovali. Meu ljudima koji su uvueni u takvu religioznost i svjetonazor ima i onih koji uope ne mare za taj sustav vjerovanja ili postojanje Krista. Umjesto toga, oni imaju sotonistiki svjetonazor, prema kojem jednostavno uivaju u unitenju i patnji. Oni su meu onima koji su religiozni no oni koji su religiozni ne znaju tko doista vodi stado. Trenutano zatvaramo jedno poglavlje ljudske povijesti i otvaramo drugo. U zatvaranju jednog i otvaranju drugog poglavlja moe doi do velikog kaosa. Na Zemlji se sada dogaaju predivne stvari i tako je zadnjih sto pedeset godina. Predivne ideje, nove institucije, novi naini ivljenja i potencijal za nove tehnologije mnogo je stvari koje izuzetno mnogo obeavaju. S druge strane, imamo taj kostur starog svijeta koji umire. Prolazi kroz samrtne muke. Pa ipak, ve se rodio taj novi svijet, on raste i trajat e tisuama godina. Ovo nee biti kraj svijeta. To je kraj staroga svijeta i istovremeno uspostava novog. Ve se nalazimo u ranoj fazi zlatnog doba ovjeanstva doba koje e trajati petsto tisua godina. Dakle, to je ono to je uzbudljivo i lijepo i to je ono to se mora dijeliti s drugima, ak i kada smo svjesni da se odigravaju te druge, vrlo poremeene i ignorantske drame. Trebamo se usredotoiti na ono dobro i pozitivno to dolazi ak i ako znamo za neke od tih drugih stvari koje se odvijaju oko nas, jer moramo poznavati stanje stvari. Svemirski brod Zemlju treba voditi kroz ovo razdoblje i vrsto ga utemeljiti kao civilizaciju kakva treba biti. Postoje izvanzemaljske civilizacije koje su nam spremne pomoi i u odreenom trenutku stvari e se poeti mijenjati velikom brzinom. Ta preobrazba nee se dogoditi sama od sebe. Mi, ljudi, morat emo je voditi i ostvariti. Meutim, neemo biti sami: sudbina ovjeanstva i Zemlje nikad nije bila osamljena. Nikad nije bila bez pomoi i nikad nije bila u sumnji. Nema nikakve sumnje kakva e biti naa budunost i sudbina. Jedino pitanje je kako emo se izvui iz sadanje situacije i uvrstiti na svijet na putu mira i pravde. Ovo je planet slobodne volje. Da bi se ta preobrazba ostvarila, mora se provesti naa slobodna volja. To je lekcija koju moramo nauiti. im udruimo snage i upotrijebimo svoju slobodnu volju da se to dogodi, dogodit e se. Nai obrazovni sustavi i nae drutvo nauili su nas da se jednostavno pokoravamo. Ali znate to? Ako se pokoravate sustavu koji je krajnje bezuman, imamo problem. A svijet koji nas je okruio postao je vrlo bezuman. Dakle,

220

trebamo ga vidjeti kakvim jest, raskinuti s njim i ostvariti dobru budunost koja nas eka, spremna da kao zrela jabuka s drveta padne u nae ruke. Zemlja i ovjeanstvo su spremni procvasti. I to nije samo proljee Zemlje. To je proljee itavog kozmosa.

221

Trideset prvo poglavlje

ODVOJENOST CRKVE I DRAVE MIT Uvijek sam volio istraivanje svijesti i njenih manifestacija. Jednom zgodom smo na vrhu Blanca Peak u Coloradu zbog jake oluje na tom podruju terenski rad izvodili iz svojih automobila. Dok smo sjedili tamo, ja sam poeo raditi tehniku ulaska u bezgranini um te sam vizualizirajui dva diska koja se okreu u suprotnim smjerovima poput Merkabe unio u to podruje golemu energiju. Iznenada je na automobil jednostavno poskoio u kratkom trenutku antigravitacijske levitacije. Drugi automobili u blizini napravili su isto. Nekoliko suradnika je upitalo: Boe moj, to se dogodilo?! Ja sam se nasmijeio i rekao: Igram se s pravim potencijalom svijesti... Mnogo je toga to moemo uiniti. Meutim, Zemlja nas poziva na praktini rad: i dalje spaljujemo ugljen za veinu nae elektrine energije, ba kao prije stotinu godina. Ljudski razvoj su prije stotinu godina otele sile ignorancije i pohlepe. Stoga sada moramo raditi za Zemlju. To me podsjetilo na jednu priu o Buddhi: Buddha je naiao na o vjeka koji je proveo trideset godina vjebajui lebdenje preko potoka. Blizu njega bio je most. Taj ovjek bio je vrlo ponosan na svoje postignue te je rekao: Gle, o Buddha, gledaj. I odlebdio je preko potoka na drugu stranu. A Buddha je preao preko potoka mostom i rekao: Da, ali mogao si jednostavno prijei preko mosta umjesto da trideset godina pokuava lebdjeti... Ne radi se o tome da neke od tih sposobnosti nisu divne jesu. Meutim, ovjek na razvijanje takvih sposobnosti moe utroiti mnogo vremena i energije. U meuvremenu, ovjeanstvo unitava Zemlju, a naa je civilizacija smrtno bolesna. Dakle, kada je pred nama velika zadaa, ak se i vane stvari trebaju ostaviti po strani. Te sposobnosti svijesti mogu se razviti im ovjek shvati prirodu uma i prirodu materije te injenicu da materija nije odvojena od svoje potpune i savrene integracije sa svijeu. Nite ne postoji odvojeno od uma. Sva materija i energija su jednostavno svjesnost koja vibrira i rezonira na razliite naine. To je demonstrirano razliitim ispitivanjima koje su proveli dr. Bob Jahn s Princetona i drugi. Sve je nelokalno: ne postoje prepreke vremena i prostora. Kada to shvatite, uz vjebu i usredotoenost moe se postii doslovno sve.

222

Na jednom od svojih putovanja posjetio sam Italiju, Englesku i Francusku. U Vatikanu mi je Paola Harris dogovorila sastanak s monsinjorom Balduccijem. On je visoki papin teolog. Na razgovor smo otili u njegov stan s pogledom na Trg sv. Petra. To je vrlo patricijski, dostojanstven i iznimno drag ovjek, predivna i istinski duhovna osoba. Upitao sam ga: Mislite li da su nam izvanzemaljci prijetnja ili da su nam neprijateljski nastrojeni? Odgovorio je: O ne, nipoto! Osim toga, u itavom svemiru ne moe biti nieg od ovjeanstva! Kasnije je rekao: Znate, Bog ne moe biti tako glup da sve svoje nade za inteligentna bia poloi samo na ovaj planet. Dok smo bili na njegovom balkonu s pogledom na Trg sv. Petra i Vatikan, rekao je: Znate, ne bih mogao govoriti ove stvari bez papinog odobrenja to e rei da ga je papa uputio da govori o stvarnosti izvanzemaljskih civilizacija! Sasvim otvoreno mi je rekao da ima papin blagoslov da govori o tome i prizna injenicu da su NLO-i stvarni i da su izvanzemaljci dobrohotna bia. I da nema niega zbog ega bi se trebali brinuti. Kada sam ga zamolio za komentar o instaliranju oruja u svemir kako bi se njime gaalo izvanzemaljske letjelice, jako se uzrujao i rekao da je to apsolutno pogreno. Sastao sam se i s vatikanskim astronomom koji je rekao isto i priznao da su NLO-i stvarni i da su izvanzemaljci stvarni. No ipak, znamo da u Vatikanu, u skupini Opus Dei, postoje skupine koje imaju vrlo mrane poglede na sve to i koje su, u stvari, preotele te informacije od drugih u Vatikanu. Kao u Sjedinjenim Dravama, i u Vatikanu je sve vrlo za pleteno i kompartmentalizirano; vrlo je zatvoreno. Bilo je papa i viih vatikanskih dunosnika koji su dio konvencionalne vjerske strukture i koji nisu znali to se zbiva u krugovima tih crnih elija unutar njihove vlastite birokracije. Taj se motiv ponavlja, bez obzira radi li se o nekom vjerskom, znanstvenom, agencijskom, vladinom ili vojnom entitetu. Zapamtite taj motiv. Ako razumijete taj motiv odmetnike, kompartmentalizirane, tajne operacije unutar institucije i umnoite taj proces poput fraktala on se jednostavno iri po itavom svijetu. Dok sam bio u Rimu, upoznao sam se i s jednim maltekim vi tezom te predstavnikom jezuitske tajne slube i vatikanske tajne slube. Te su skupine duboko upletene_u globalna financijska i tehnoloka pitanja povezana s ovom temom. Oni su meu kljunim ljudima u tajnoj hijerarhiji. Zamolili su me da im dam materijale koje sam davao drugim voama u bijelom svijetu regularnom, konvencionalnom svijetu senatora, predsjednika, vlada i tome slinog. Naravno, to sam i napravio.
223

No rekao sam im: Znate, ve mnogo stoljea postoji tradicija tajnosti i tajne moi. Meutim, ovo je vrijeme da te operaciju ponu funkcionirati na drukiji nain otvoreno i poteno, na nain koji e biti na dobrobit itavog ovjeanstva. Vrlo strpljivo su me sluali i mogao sam vidjeti da ih tema jako zanima, ali i da su nemalo potreseni. Malteki vitezovi, vatikanska tajna sluba i jezuitska tajna sluba imaju kljunu ulogu u odravanju tajnosti o izvanzemaljskom pitanju. Kada je tijekom prijelaznog razdoblja predsjednik Carter zatraio informacije o NLO-ima, otiao je tadanjem direktoru CIA-e Bushu, Georgu Bushu starijem. Bez uvijanja mu je reeno: Ne, ne moemo vam ih dati; probajte ih dobiti od Kongresne slube za istraivanja (eng. Congressional Research Service). Zamislite samo, razgovarate s direktorom CIA-e koji je upuen u te stvari Georgom Bushom starijim a on vam, kao dolazeem predsjedniku, uskrati pristup tim informacijama! To je iva istina. Imamo ljude koji mogu posvjedoiti o tome. Tako je Carter pokuao saznati to se zbiva kod ljudi iz Kongresne slube za istraivanja. Oni su se, sa svoje strane, obratili odvjetniku po imenu Daniel Sheehan koji je bio povezan s organizacijom Christic Institute te je djelovao kao predstavnik jezuita u Washingtonu i zamolili ga da pokua dobiti te informacije od Vatikana. Tako je Sheehan kontaktirao Vatikan u ime dolazeeg predsjednika Cartera. Pa, Vatikan je odgovorio: Ne, ne moemo vam to dati. Nisu rekli: Ne raspolaemo s tim informacijama, nego su rekli, Neemo ih dati vama ili predsjedniku. Tajna vatikanska knjinica posjeduje opsene informacije o svim tim pitanjima. Sjetite se, jo 1994. godine mi je jedan insajder iz tajne vlade rekao da bi u pogledu prijenosa tehnologija i upravljanja tim tehnologijama bilo bolje razgovarati s odreenim skupinama jezuitskih sveenika nego s direktorom CIA-e ili amerikim predsjednikom. Bio je posve u pravu. Imamo svjedoka iz ratne mornarice koji je na Atlantiku bio na misiji traenja, kako su ih zvali, magnetskih anomalija. Dakle, u tim krugovima su magnetske anomalije eufemizam za podvodna izvanzemaljska vozila. U potrazi za podvodnim NLO-ima koristili su posebno opremljenu nuklearnu podmornicu. Dok su se spremali krenuti na tu misiju, dola im je limuzina i iz nje su izali ovjek u odijelu (neimenovani tajni operativac) i sveenik u punoj sveenikoj odori. Oni su bili posljednji koji su se ukrcali na podmornicu i oni su davali sve upute.
224

Podmornica je otila na podruje gdje su susreli ogroman broj podvodnih izvanzemaljskih vozila kojima je u razliitim vremenima izmjerena brzina izmeu etiristo i petsto vorova! Ti NLO-i jurili su kroz vodu brzinom mlanjaka, ali iza sebe nisu ostavljali nikakvu znaajniju brazdu. Zatim su iznenada dva NLO-a dola sa svake strane podmornice i iskljuila itavi nuklearni pogon. Nuklearna podmornica nije mogla krenuti naprijed, natrag, niti u jednom drugom smjeru. Bili su zaustavljeni na mjestu. itavo to vrijeme njihova je sofisticirana elektronika oprema prikupljala podatke. Kada se podmornica vratila u luku, svi ti podaci pokupljeni su i predani tom sveeniku, koji nije bio Amerikanac. Bio je iz Vatikana. On je uzeo sve te podatke i otiao. To je bila posebna operacija voena iz Vatikana, a provedena pomou nuklearne podmornice Amerike ratne mornarice! Sve dok mi se taj svjedok nije obratio, nikako nije mogao shvatiti zato je katoliki sveenik bio majordom glavni ovjek takve operacije. Mi znamo zato. Mit odvojenosti crkve i drave samo je to mit. ak ni ljudi koji znaju da postoji tajna vlada ne mogu vjerovati koliko su se odreene tajne, odmetnike vjerske interesne skupine infiltrirale u tu organizaciju. Tako se odrava kontrola. Istina skriva samu sebe. Drugim rijeima, ako iznesete verziju istine koja je prihvatljiva, ona e biti prihvaena. Meutim, ako stvarno kaete istinu, cijelu istinu, i skinete cijeli zastor, ona se skriva jer se ini nevjerodostojnom. No, najudnije stvari su doista istinite... Na jedan ironian nain, budui da je prava istina o tim stvarima zasad izvan matrice opeprihvaenog miljenja i vjerovanja, teko je ispriati itavu istinu. S tim sam se borio oko dvanaest godina. Nakon to sam doao do te razine tajnog znanja, mislio sam: Kome, dovraga, da to kaem? Mudrost zahtijeva da iznosite informaciju koju moe shvatiti osoba koja slua. Koja je svrha uiti infinitezimalni raun nekoga u maloj koli tko tek ui koliko je dva plus dva? Pa ipak, istovremeno me jako mui ako informacije koje znam ne dijelim s drugima. Stoga sada govorim istinu ak i ako me to diskreditira... Pribliavamo se kraju algoritma. Znamo kada se dogodio 11. rujna nakon to je Projekt Razotkrivanje uspio da deseci tisua ljudi zahtijevaju otvorena sasluanja i kada su tu mogunost razmatrali ugledni kongresnici. Tada se plan poeo razvijati veom brzinom. I to je bila sljedea stvar u algoritmu nakon svjetskog terorizma? Falsificirana prijetnja iz svemira.

225

Posljednja karta koju e odigrati tajna metavlada bit e falsificiranje prijetnje iz svemira povezane s izvanzemaljskom inteligencijom. Dakle, vrlo smo blizu svretku algoritma. Nemamo vremena za luksuz da preuujemo istinu ak ni zabranjenu istinu.

226

Trideset drugo poglavlje

IZA KULISA Nakon 11. rujna mnogi ljudi iz glavne struje poeli su se pitati to se stvarno odvija iza kulisa. Mnogim je ljudima oigledno da se radi o nekakvoj zlokobnoj manipulaciji. Ja si ne mogu priutiti luksuz da sve te informacije gurnem u stranu i vjerujem da se radi o teoriji zavjere. Ja znam da je to istina. Jedino pitanje koje sam ikada imao je: Kada da zdruim sve te elemente i pokuam ih objasniti tako da to ljudima ima smisla? I alarmiram ljude da se probude i ne daju se zavarati. Ljudi ne smiju dopustiti da ih se natjera u stampedo straha od izvanzemaljaca kako bi otvoreno podrali Zvjezdane ratove protiv izvanzemaljskih civilizacija. Te tajne interesne grupe ele ujediniti i kontrolirati svijet kroz strah, umjesto da ga ujedine kroz mir i nadu. To je suprotnost onoga gdje bismo se sada trebali nalaziti u ovoj fazi nae evolucije. Zato su takvi napori antiteza onoga to bi podravalo ivot i dobru budunost na Zemlji. Veina ljudi moe razumjeti da postoje tajni projekti. Manji broj ljudi shvaa da postoje ultratajni, crni projekti. Svi u vladi to znaju. Zatim, postoji odreen broj ljudi koji su u stanju razumjeti injenicu da su se neki od tih projekata oteli kontroli, da su odmetnuti i nezakoniti i da im je sredite u korporacijskom i vojno-industrijsko-laboratorijskom kompleksu koji se bavi naprednim energetskim sustavima i NLO-ima. Ali onda dolazite do manje podgrupe koja razumije da neke od tih odmetnutih grupa imaju potpuno operativne ureaje koji izgledaju kao NLO-i, da su stvorili umjetne oblike ivota koji izgledaju kao izvanzemaljci, da simuliraju kontakte s izvanzemaljcima takozvane otmice, i da se bave sakaenjem stoke radi irenja straha u javnosti i ufolokoj subkulturi, popularnim medijima, meu ljubiteljima znanstvene fantastike i drugima. Tako usauju strah u svijest ljudi. Zatim, postoji jo manji broj onih koji shvaaju da iza kulisa konce vue transnacionalna, faistiki orijentirana skupina, donekle slina drutvu Tule, koje je stajalo iza Hitlerovog uspona. Ono to nisu mogli otvoreno postii kroz Trei Reich, postigli su tajno. A kroz operaciju Paperclip (Spajalica) doveli smo ih u Sjedinjene Drave i ubacili u aviokozmiku industriju i CIA-u. Tako globalni

227

socijalistiko-faistiki napori, koji se nisu uspjeli na otvoren nain proiriti u Drugom svjetskom ratu, otada traju na podzemnoj razini. U budunosti emo vidjeti njihovo razotkrivanje u veoj mjeri, a u sklopu pokuaja konsolidiranja moi u svijetu oko takve filozofije i takve strukture. U meuvremenu, oni govore o demokraciji, no misle na pseudodemokraciju drutva kontroliranog iz centra kojim potajno upravlja neidentificirana i neprepoznata struktura vlasti. Sada, ako smatrate da je to uznemirujue, u pravu ste. A jedini protuotrov za to koji ja vidim su znanje, istina i obavjetavanje dovoljnog broja ljudi o tome to se dogaa kako ne bi bili prevareni jer oni koji vode taj tajni plan raunaju na nau kolektivnu ignoranciju. Oni se oslanjaju na matricu neadekvatnog obrazovanja, pogrenog obrazovanja i dezinformiranja koja od nas stvaraju potroake muzare sustava vjerovanja i materijalizma. Lani sustavi vjerovanja, pomijeani s raznim materijalnim dodacima stvaraju najpopularniji otrov za mase. Ali, u otvorenom razgovoru moemo ljudima rei istinu i objasniti im drugu viziju dobre budunosti koja eka Zemlju i njezinu djecu. ivimo u vremenu tih krajnosti duboke tame i jakog svjetla. ivimo u vremenu transformirajuih promjena. Veina ljudi u Pentagonu, Bijeloj kui i CIA-i ne zna nita o tim ultratajnim planovima... Veina njih su dobri ljudi koji su se zatekli u maineriji koju nisu sami stvorili i o kojoj znaju vrlo malo. Na je posao da to znanje podijelimo sa svima, ukljuujui i ljude iz vlade i vojske. Ve 12 godina irimo ove informacije u tim krugovima, i mnogi su shvatili da su bili obmanjivani. Nakon toga su poeli podravati razotkrivanje. Neposredno prije 11. rujna imao sam predavanje u Oregonu. Nakon izlaganja, priao mi je ovjek koji je itavu svoju karijeru proveo u vojsci. Na predavanje je doao s prijateljem, a ponaali su se vrlo oprezno. Nakon to su skoro svi otili, jedan od naih volontera iz Projekta Razotkrivanje, Jordan Pease, rekao je da bi ti ljudi htjeli na trenutak popriati sa mnom nasamo. Jedan od te dvojice, kojeg u zvati R. J., radio je za vojsku od mladosti, a 1960-ih su ga uvukli u tajne projekte. U jednom od tih projekata koristio je svoju sposobnost podeavanja pijunskih tehnologija iz svemira, koje su bile tako napredne da ste mogli iz svemira sluati ljude na Zemlji i vidjeti sve to rade. A to je bilo 1960-ih! Tehnologije koje danas postoje daleko nadmauju bilo to o emu se ikad izvjetava u medijima. Zato se smijem kada kau: Oh, ne moemo nai Bin Ladena. Kako da ne. To i druge bajke. Molim vas, zar nas smatraju ba toliko glupima? Ali, vie o tome kasnije. R. J. mi je rekao da su ga, zbog njegovih vjetina, uvlaili sve dublje i dublje u projekte povezane s NLO-ima. Dodao je:
228

Znate, bojim se da ne razumijete to su zapravo te stvari za koje mislite da su izvanzemaljci. A ja sam odgovorio: Oh, mislite na one koje su napravili ljudi i koji su programirani oblici ivota? Odgurnuo se od stola iznenaen: Kako znate za to? O, imam desetak svjedoka koji su radili na tim pseudoizvanzemaljskim stvorenjima*, rekao sam. Ali budem li previe govorio o tome, ljudi e misliti da sam potpuno prolupao. Tada je rekao: Da vam ispriam na emu sam ja radio. Tako mi je ispriao o projektima u kojima je sudjelovao u Sjedinjenim Dravama i u Australiji. Imali smo izvanzemaljske materijale na kojima se radilo i razvili smo vrlo napredne tehnologije koje su bile neka vrsta antigravitacijske letjelice. Vidio sam mogunost prelaska u druge dimenzije, stvari koje ukljuuju sposobnost odlaenja unaprijed ili unatrag u vremenu sve vrste stvari, objasnio je. (Imamo jo jednog svjedoka koji je radio za Boeing i McDonnell Douglas i koji je znao za projekt Redlight i operaciju Looking Glass, koji su ukljuivali takve mogunosti.) Tada je R. J. rekao: Znate, ono to veina ljudi ne shvaa jest da sam bio ukljuen u projekte u kojima su se radile mnoge od tih stvari koje ljudi zovu otmice! Mi smo obmanjivali ljude mnogim otmicama za koje oni misle da su kontakti s izvanzemaljcima. Pa, u jednom od tih mjesta na kojima sam radio bilo je pod zemljom nalazili su se tankovi. I u njima su, u mediju za uzgoj, rasla stvorenja koja su izgledala onako kako ljudi zamiljaju izvanzemaljce. R. J. mi je dalje ispriao da postoji nekoliko generacija tih umjetnih oblika ivota. Pokuavali su usavriti svoje umjetne izvanzemaljce: te svoje nacistoidne genetike eksperimente izvodili su od 40-ih i 50-ih pa sve dok on nije izaao iz tih projekata. Svi ti pseudoizvanzemaljci bili su postrojeni u redove. Rekao je da su oni najnapredniji bili prilino dobri i uvjerljivi. Naravno, ta stvorenja su bila poput automata, njima su upravljala ljudska bia, na objektima za koje ljudi misle da su izvanzemaljski brodovi. R. J. nije znao da je meni otprije bilo poznato da se odvijaju te prijevare i da su vrlo sofisticirane. Mislio je da sam i ja bio obmanut, poput veine istraivaa NLO-a. Ne, znam za to ve jako dugo, rekao sam. Pa, zato ne govorite o tome? upitao je. Zato, objasnio sam, to tek pokuavam ljude uvjeriti da prihvate injenicu da postoje takve stvari kao to su NLO-i. Da, razumijem va poloaj, rekao je.
229

Jako mi je drago to znate za to. Ali, znate li neto drugo? Velik dio toga nalazi se u objektima po cijelom svijetu, u dungli Amazone, u Australiji i drugim udaljenim mjestima. S vremenom su me premjetali na sve dublje i dublje razine, a prije nego to su me trebali rasporediti na jedno mjesto u Australiji, poslali su me na posebne pripreme. Zastao je: Ne znate o emu zapravo govorim. Objasnio je da je prisustvovao sotonistikoj obrednoj inicijaciji. Prisutni su zajedno pili krv, a bilo je i rtvovanja i muenja. Navikavali su ga na programe tovanja Sotone, sotonistika rtvovanja i strast prema krvoednom ubijanju nedunih. Rekao nam je da se, stigavi do te razine, morao zakleti na vjernost Luciferu. Tako je i uinio. On nije bio prva osoba koja mi je ispriala o ovim obredima. Premjestili su ga u Pine Gap u Australiji, i to mu je bilo krajnje neobino iskustvo. U postrojenje su ga prebacili helikopterom tijekom noi. Dok su se pribliavali jednom brdu, ono to je izgledalo kao normalan dio krajolika otvorilo se i uletjeli su ravno u unutranjost zemlje. Spustili su se duboko, do mjesta gdje su se nalazili ogromni, ljudskom rukom proizvedeni NLO-i. Bilo je i velikih trokutastih NLO-a. ((Postrojenja poput ovih nalaze se irom svijeta, ustvrdio je. Dok mi je to priao, s vremena na vrijeme bi zastao i rekao: Znam da ete misliti da sve izmiljam, znam da ne moete povjerovati u to. Na kraju njegove prie rekao sam: elim da znate da imam vie svjedoka kao to ste vi koje vi ne poznajete, jer ste bili u odvojenim projektima koji su mi ispriali doslovno istu priu o razliitim mjestima u razliitim vremenima. Zato uope ne sumnjam da se to dogaa. Jedno od najsofisticiranijih postrojenja te vrste nalazi se u Engleskoj. Mnoga takozvana gmazolika stvorenja, za koja ljudi misle da su izvanzemaljci, zapravo su programirani oblici ivota i biostrojevi, a proizvode ih na tim mjestima. Svjestan sam da veina ljudi nije spremna uti ovoliko pojedinosti, no vano je da upoznaju mentalni sklop ljudi s kojima imamo posla. Jedan gospodin s kojim radim, iz milijunake obitelji s jakim vezama, duboko ukljuene u diplomatske i obavjetajne operacije, proao je kroz programiranje uma u jednom institutu za meditaciju. Doao je do 14. razine obuke. Rekao je da niste mogli otii dalje od te razine ako, nakon to bi prouili va profil, nisu zakljuili da ste desno od Dingis-kana, u pogledu agresivnosti i destruktivnosti. Budui da on po karakteru nije bio ekstremno nasilan i ispunjen mrnjom, prekinuli su suradnju s njim. Rekao je da su u institutu esto priali o dr. Greeru i Projektu Razotkrivanje, i da im je bilo stvarno drago to irim informacije da su NLO-i i izvanzemaljci stvarni. Ali bili su bijesni do toke duboke mrnje to sam istovremeno razotkrivao
230

njihov obmanjivaki plan. Posebno ih je smetalo to sam otkrio scenarij lanog napada izvan-zemaljaca na Zemlju i na njega skrenuo panju ljudima u Pentagonu i drugdje. Rekao je da me ele vidjeti mrtvog. Oni ne ele da ljudi spoznaju da je prava izvanzemaljska prisutnost ne samo vrlo dobroudna nego i od velike pomoi i vrlo prosvijetljena. Jeste li svjesni koliko vas mrze? upitao je. Da, odgovorio sam, ali njihove prijetnje me nee sprijeiti da govorim istinu. Dok se Projekt Razotkrivanje zahuktavao, upozoravali su me da e biti nasilno prekinut u trenutku kada nas vie nee moi neutralizirati kroz velike medije glavne struje. To mi je bilo otvoreno reeno. 11. rujna bio sam u Seattiu gdje sam veer prije odrao predavanje. Tamo sam doao sa Sveuilita Simon Frazier u Vancouveru. Kada sam se probudio 11. rujna, ukljuio sam televizor i pomislio da je ono to vidim film. Nakon to sam shvatio da je to stvarnost, a ne film, nazvao sam svoju enu Emily da vidim jesu li svi dobro. Nakon toga sam nazvao ker u Washington jer sam elio da izae iz grada. Nisam mogao dobiti Washington jer su telefonske linije bile potpuno zakrene. Tako je moj sljedei poziv bio mom vojnom savjetniku. Prve rijei koje su izale iz njegovih usta bile su: Konvencionalne agencije za koje ljudi misle da su odgovorne za sigurnost Sjedinjenih Drava nemaju vrhunsku opremu i dovoljno struno osoblje, a ljudi koji mogu pratiti te dogaaje u realnom vremenu su odmetnuti crni elementi i to dvoje se nikad nee nai. Bio sam pet tisua kilometara od kue. To je bilo vrlo teko i emocijama nabijeno vrijeme bio sam daleko od svoje obitelji usred itavog tog kaosa. Meutim, te noi trebao sam imati predavanje u lokalnom medicinskom drutvu. Nazvao sam jednog od organizatora i pitao ga: to da radimo? Hoemo li otkazati? Ovo je nacionalna kriza. Odgovorili su mi: Ljudi nas nazivaju i govore da ipak ele uti to imate rei. U najmanju ruku nisam bio ba raspoloen za dranje predavanja, ali uinio sam to. To je bila prostorija iskljuivo sa stajaim mjestima najbolje posjeeni skup medicinskog drutva kojeg se sjeam. Predstavio sam ono to radimo i stavio to u kontekst plana manipulacije kojom nas ele od sukoba velesila dovesti do svjetskog terorizma i, na posljetku, do prijetnje iz svemira. Postoje elementi ne u konvencionalnoj vojsci, ne u konvencionalnim obavjetajnim slubama i ne u konvencionalnim krugovima moi, nego odmetnuti elementi - koji manipuliraju tim okolnostima. Ovaj trenutak u povijesti do kojeg smo doli nije iznenaenje

231

onima od nas koji poznaju tu skupinu i znaju kakav je njen plan i mentalni sklop. Bilo je tako tiho da se mogla uti muha kako leti. Mislim da je to bio prvi put da sam to rekao na takvom skupu - to su sve bili kolege lijenici, to nije bila newageovska konferencija o NLO-ima! Ipak, rekao sam: Morate razumjeti - sve je to zbog moi - goleme geopolitike moi. Ljudi koji vode te programe imaju kompleks gospodara svemira, kompleks Boga. To je megalomanija na n-tu potenciju. Iskreno, to je takoer mentalni sklop koji moramo obuhvatiti vlastitom svijeu da bismo shvatili to motivira takvo ponaanje. Rekao sam: Je li doista to tako teko shvatiti? Nakon to sam osobno tri godine ivio u Izraelu i dvaput skoro poginuo u teroristikim napadima, nita od toga me ne iznenauje. Nakon Zaljevskog rata ve smo deset godina prisutni na Srednjem istoku, to su nam sve vie zamjerali Osama bin Laden i drugi fanatici. No, on je bio na saveznik u Afganistanu, u borbi protiv SSSR-a Ali stanovnici Srednjeg istoka bili su bijesni to smo prisutni u njihovoj svetoj zemlji Saudijskoj Arabiji. Nastavio sam: Zato smo tamo? Svia nam se krajolik? Kultura? Ili hodoastimo u Meku? Volimo temperature od sto dvadeset stupnjeva? Tamo smo zbog jedne stvari: nafte. Jo uvijek smo tamo zbog nafte i jo uvijek koristimo naftu, jer se druge tehnologije dre u tajnosti. Nikad neu braniti teroriste: no ipak moramo shvatiti zato smo odjednom postali takva velika meta. Pa, to se u stvari nije dogodilo odjednom. To se dugo spremalo. I ima ljudi koji su prokleto dobro znali da se to ve dugo sprema. Suraivao sam s ljudima koji su dugo vremena govorili da e vrag doi po svoje. Iskreno, kao to kae kineska poslovica: Ako ne promijenimo smjer, sva je prilika da emo zavriti tamo kamo idemo.' Ali, nitko ne gleda kamo idemo. Krajnje je vrijeme da se probudimo i vidimo kamo smo se zaputili. Rekao sam im: Znate, sada emo morati poduzeti neke taktike poteze da obuzdamo taj problem, jer konvencionalna vojska i obavjetajne slube e se razmiliti na sve strane i pokuati na to odgovoriti na reaktivan nain. Meutim, nitko ne gleda uzronu dinamiku koja stoji iza toga. Nakon 11. rujna zatvorene su sve zrane luke, a ja sam ve imao zakazanu predavaku turneju po pacifikom sjeverozapadu. Tako smo odluili nastaviti s turnejom Razotkrivanja unato uasu 11. rujna. Posljednji dogaaj na kojem sam prisustvovao u dravi Washington bio je u ruralnom podruju, sa skupinom koju je podupirala glumica Linda Evans. Veerali smo zajedno i dugo razgovarali o svim tim stvarima. Linda Evans bila je vrlo naklonjena onome to radimo. Ispostavilo se da je dan kada sam imao rezerviran let kui bio prvi dan normalnih letova iz SEATAC-a3!
3

Meunarodna zrana luka Seattle-Tacoma; op. prev.


232

Nisam ak trebao zamijeniti kartu ni propustiti let. Bilo je to kao da nismo izgubili ritam zbog 11. rujna. U tome je bila i dublja poruka: ak i kada je nastupio globalni kaos, uspijevali smo prenositi istinu, doprijeti do tisua ljudi i usred tih bremenitih vremena ostati na svom putu. Ako inite ispravnu stvar i govorite istinu, ak i najvee zapreke maknut e se s vaeg puta. Morate mistinim putem ii praktinim koracima. Znate, Michael Moore je rekao da su jedine zavjere u koje on vjeruje one koje su istinite. U medije i elite glavne struje uprogramiran je gotovo Pavlovljev refleks. Upotrijebite li odreenu rije na primjer urota nju se povee s luda9. Dakle, postoje odreeni automatski odgovori programirani u nau kulturu, posebno preko velikih medija. Paljiva analiza naina na koji djeluju ljudi iz tajne vlade i programa za psiholoko ratovanje pokazuje da su nam uprogramirali tu reakciju pa onda svaki put kada iskrsnu ta pitanja reagiramo na taj nain. Ta strategija se vrlo paljivo razvija ve desetljeima. Na nama je odgovornost da ovo radimo na vjerodostojan nain i ponudimo smislena objanjenja, no jedan od ozbiljnih problema koji se javlja pri tome je sljedei: to se vie pribliite skrivenoj istini, to je u nju tee povjerovati te riskirate svoju vjerodostojnost. Dakle, to je na neki nain situacija bez izlaza. Mnogo su me puta pitali to me je tijekom prolih petnaest godina najvie razoaralo. Daleko najvie me je razoarala injenica da ima ljudi s kojima sam proveo mnogo vremena, koji su te informacije prihvatili kao istinite i koji su na izrazito utjecajnim poloajima s kojih mogu uiniti mnogo dobroga bilo da se radi o senatoru, predsjedniku, generalu u vojsci ili istaknutom znanstveniku no kada se doe do toke da se te informacije poprate bilo kakvim produktivnim, konstruktivnim djelovanjem, oni podviju rep i kau: Ja to ne mogu. Henry Kissinger je jednom rekao: Ovo je najvrui krumpir u povijesti. Neu se s njime mnogo baviti. Dakle, znao je za to, a mnogi ljudi jednostavno ele taj vrui krumpir predati nekom drugom. To pitanje je savreno za prebacivanje odgovornosti sa sebe. Ali, kome ete je prebaciti, posebno kada ju je odbacio i sam predsjednik Sjedinjenih Drava? Postoje planovi unutar planova unutar planova unutar planova. Postavlja se pitanje: Kako potrebnu koliinu informacija prenijeti dovoljnom broju ljudi na utjecajnim poloajima i javnosti, kako da prenesemo znanje i rasvijetlimo te mrane kutove? Takoer, moramo jasno opisati alternativu.
9

est izraz u amerikim medijima, kook conspiracy, luda, ili ekscentrina, urota,; op.
233

Nakon 11. rujna odmah sam donio odluku da moramo brzo identificirati i javnosti objaviti nove tehnologije koje mogu spasiti Zemlju, istovremeno nastavljajui s Projektom Razotkrivanje. Morali smo neto poduzeti kako bismo prikupili potrebnu podrku i sredstva za stvaranje protutee toj tajnoj, destruktivnoj maineriji koja postoji preko pedeset godina. Dolo je vrijeme da prijeemo s vojnih svjedoka i dokumenata na konkretne tehnologije. Kada se dogodio 11. rujna, znali smo da stvari ulaze u zavrnu fazu. U jesen 2001. osnovali smo tvrtku Sustavi za pristup svemirskoj energiji (Space Energv Access Svstems, Inc., SEAS). Grupa ljudi je skupila nekoliko stotina tisua dolara kako bismo zajedno mogli istraivati izume koji nisu bili skriveni i kontrolirani od strane tajnog svijeta. Pronali smo neke tehnologije koje su bile u fazi ispitivanja, ali dosad nismo pronali nijednu koja bi bila spremna da se predstavi javnosti kao sustav slobodne energije. Oni ureaji koji su napredniji a vidjeli smo i neke takve u rukama su znanstvenika koji ne ele s njima izii u javnost, bilo zato to su strahovito uplaeni ili zato to im je ispran mozak. Na primjer, jedan je znanstvenik, kojeg su posjetili dr. Loder i inenjer iz naeg tima, snano indoktriniran eshatolokim sustavima vjerovanja. pijun, koji se lano predstavljao kao znanstvenik, rekao je tom izumitelju: Nemojte objaviti nita od svoje tehnologije dok nae drutvo ne propadne. A onda ete, poput feniksa, predstaviti svoj izum i biti znanstvenik-spasitelj. Tako je, zapravo, tom ovjeku mozak ispran eshatolokim vremenskim planom i on skriva svoj izum ekajui kataklizmike dogaaje kako bi spasio svijet. Naravno, ovdje je rije o samoispunjavajuem proroanstvu. Ne budemo li imali na raspolaganju neto ime emo zaustaviti iscrpljivanje naftnih zaliha i unitenje biosfere, ti grozni dogaaji e se i dogoditi. Dakle, to je kruna logika. Tragino je to nakon to nekome isperu mozak takvim sustavom vjerovanja ne mo ete vie nita uiniti. Naili smo i na antigravitacijski sustav u ranoj fazi razvoja. Uz dovoljno novanih sredstava, iz toga bi se mogao razviti u ureaj za slobodnu energiju i antigravitacijski sustav. Svijetu su oajniki potrebne takve tehnologije koje ne tete Zemlji.

234

Trideset tree poglavlje

NOVI SVIJET - AKO GA MOETE PRIHVATITI Red je veliine ii od ljudi s tajnim potvrdama, svjedoanstvima i dokumentima do samog stroja jer je tu rije o materijalnoj znanosti. Meutim, moramo uvjeriti neke znanstvenike koji posjeduju znanje o tim tehnologijama zasnovanim na novim oblicima energije da je prozor otvoren i da ako sada kroz njega ne proemo, to onda ekamo? Ovo se nikome ne moe nametnuti. To se ini dragovoljno. Sve to, dakle, moemo uiniti jest objasniti da su to sigurnosni sustavi koje posjedujemo i da je ba sada vrijeme da se ove udesne nove znanosti ponu praktino primjenjivati. Upravo sada, uz taktiku sigurnost iza kulisa imamo i ono to ja nazivam stratekom sigurnou". Unutar te tajne grupe imamo neke vrlo mone ljude koji nas podravaju u onome to radimo i koji e odgovoriti na svaku prijetnju koja nam se uputi. Imamo i milijune ljudi koji znaju to vi radite. Sjetite se to mi je odvjetnik Nacionalne sigurnosti rekao 1990. kada sam razmatrao osnivanje CSETI-ja. Rekao je: Ne hodaj, ve tri i doi do te informacije prije ostalih." Zato sam i pristao otii u Larry King Live" i mnoge druge emisije poput 48 Hours" jer, bez obzira na to bio publicitet dobar ili lo, injenica da milijuni ljudi gledaju ono to radite osigurava vam golemu sigurnost. Takvo izlaganje stavlja vas i sve s kojima radite u samo sredite zanimanja javnosti. Ono to je u tome dobro jest sljedee: tajna mo cvjeta u tami tajnovitosti. Uu li u sukob kad su u nas i naa nastojanja uprti reflektori javnog zanimanja, velik e broj ljudi vidjeti njihova runa djela koja se zbivaju u stvarnom vremenu. Sve to uinimo, sve to pronaemo, svi nai dokazi itd. dobit e svoj duplikat i dospjet e u ruke nekolicine kljunih igraa koji e te informacije plasirati javnosti - na radiju, internetu, na televiziji - u sluaju da se nama neto dogodi. Uinite li to s planovima za novu tehnologiju, ona nee nestati, ve e se itekako razotkriti. A naa smrt tada nee biti vana. Ovdje se radi o protuintuitivnoj

235

strategiji koju je mnogim znanstvenicima teko razumjeti. Tajnost je nemogue odrati sa skupinom s kojom imamo posla. Oni imaju elektronske sustave koji su u suelju sa svijeu. Zaboravite na NSA kuke u svemiru. To je bila tehnologija 60ih. Oni mogu nadzirati sve to se zbiva u stvarnom vremenu i nema anse da od njih skrijemo bilo to od onog to inimo. I zato ne gubimo vrijeme i ne tratimo trud nato. Velika je zabluda vjerovati da ete uiniti ita, a da to ne zabiljei radar ovog monog tajnog stroja. Dakle, koji je onda va izbor? Va je izbor da izvodite jedan tip Aiki-da. Uzmete tu energiju i izokrenete je u njenu suprotnost i zatim djelujete potpuno otvoreno i transparentno. Dakle, umjesto da budete nejasni, tajnoviti i djelujete potajno, inite to javno i iznosite masama u stvarnom vremenu to je bre mogue. Zato smo Dr. Loder, lan naeg odbora za SEAS i ja odmah po povratku s jedne obalne lokacije gdje smo pronali jedan energetski ureaj 2003. godine izali u javnost i o tome govorili pred milijunima ljudi koji su nas sluali. to vie ljudi znaju to je manje vjerojatno da e zli interesi moi djelovati jer e svi postupci biti u sreditu zanimanja javnosti. Oni su vampiri, poput Drakule. Ne ele izai na sunce. Kad zae sunce, oni se razmile poput ohara. Upalite li svjetlo, svi ohari pobjegnu u svo je rupe. Oni ne ele da ih se uhvati u potajnim, ubilakim, anarhinim postupcima protiv neke javnosti poznate grupe. Razgovarao sam s nekim ljudima iz srednjostrujakih medija koji su rekli sljedee: Bilo bi nam vrlo teko plasirati informaciju samo kao priu o NLO-ima, ali ako vi ili netko drugi primi prijetnju, i to moete dokazati, ili vam se neto dogodi, to e biti velika pria jer e tada izbiti skandal i bit e na milijune ljudi koji e se pitati to se to dovraga dogodilo vama i vaim ljudima. Imamo takoer i vrpce koje su ve umnoene i uvaju se spremne za iznenadno objavljivanje, a koje razotkrivaju kljune objekte i mnoga imena vezana za ovu tajnu skupinu. Meutim, mnogi od ovih znanstvenika ive u strahu optereeni traumama, nekoj vrsti posttraumatskog stresnog sindroma nove energije". Kroz razne oblike psiholokog rata ove se znanstvenike navelo da budu paranoini i suvie tajnoviti, ali to samo djeluje na njihovu tetu. Oni nikada nee pobijediti u igri tajnosti. Meutim, mi moemo uspjeti u Razotkrivanju! Jer u hitrosti i otvorenosti lei sigurnost - suprotno od onoga to ljudi misle.

236

Nema anse da ete to izvesti u tajnosti. Vai najgori neprijatelji znat e sve to radite u stvarnom vremenu, a ljudi koji bi mogli biti tu da vam prue podrku, mase zabrinute za okoli i naftu, nee znati to radite. To je greka koja se ponavlja ve stotinu godina. Ljudi ele rjeenje problema vezanih za okoli, naftu i siromatvo na ovom planetu. Postoji ogromna podrka svim tehnologijama koje pomau da se ti problemi rijee. Uz masovnu podrku imali biste ljude koji prosvjeduju i pale Washington prije nego biste uspjeli dopustiti patentnom uredu da izda Paragraf 18 i prisvoji tehnologiju. Kad me je Ted Koppel pozvao u Nightline ako konano utvrdimo legitiman ureaj na slobodnu energiju, rekao sam: "Doi u ti u emisiju i pred milijunima ljudi poderati svaki nalog o tajnosti ako mi to dopusti." Pogledao me - bilo je to licem u lice s Tedom Koppelom - i rekao: Hou." Nijedan iznos novca i nikakva prijetnja nee nas odvratiti od toga da uinimo ono to je ispravno. Ne moemo raunati na svijetlu budunost ovjeanstva bez tehnologija koje nas rjeavaju ovisnosti o fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Stoga se isplati uiniti ono to moramo i osigurati pacifistiku primjenu tih tehnologija te ne dopustiti da one postanu oruje. Taj je cilj u potpunosti ostvariv. Nemilosrdno zabaurivanje i dranje u tajnosti tih tehnologija povezano je s moi. Bavite li se neim to u svjetskom gospodarstvu sudjeluje s pet ili est bilijuna dolara, tada je rije o znaajnom problemu. Mnogi ljudi ne znaju da je jedno od podruja od kljunog interesa u Nacionalnom vijeu sigurnosti SAD-a upravo nacionalna gospodarska sigurnost. Jedan od svjedoka s kojim suraujem radio je kao podreeni jednog admirala koji je vodio Ured za pomorska istraivanja. Na jednom sastanku taj je admiral bez imalo uvijanja rekao: Moj je glavni zadatak odrati status quo svjetskih energetskih zaliha i energetske mree." Jer, zamislite sljedee: da izaemo s tim tehnologijama, milijarda ljudi u Latinskoj Americi ili Subsaharskoj Africi, ili pak 1,1 milijarda ljudi u Indiji ili milijarda i pol ili dvije milijarde u Aziji imali bi mogunost u svakom selu posjedovati ureaj koji bi proizvodio svu energiju potrebnu za istu vodu, elektrifikaciju, hlaenje, prijevoz, laku proizvodnju - bez zagaivanja i bez ikakvih trokova za samu energiju. Proizvodnja ureaja ne bi bila skuplja od proizvodnje jednog generatora.

237

Dolo bi do ogromnog poboljanja ivota velikog broja svjetskog stanovnitva koje danas ivi u zastraujuoj bijedi. Zaboravljamo da samo 20% svjetskog stanovnitva uiva u ivotu u kojem su svoje mjesto pronale moderna tehnologija i stvari koje omoguuju komfor modernog ivljenja. Ostalih 80% tek je korak dalje od pakla, ako i toliko. U kontekstu navedenoga imamo svijet rastuih kriza, sve veeg bijesa na Zapad i vjerojatnosti rata i terorizma. Meutim, kada izau ove tehnologije, bit e to val koji e sa sobom uzdii sve. To je doista dobra vijest, osim ako niste vlasnik trilijun dolara vrijednog naftnog polja. to se dogaa kad milijarde ljudi u Indiji, Subsaharskoj Africi, Latinskoj Americi i Aziji ostvare gospodarsku aktivnost koja nadmauje ameriku i europsku? Iznenada imate najvei zaokret u geopolitikoj moi u povijesti svijeta, nakon kojega veliki bijeli otac" vie nije jedini koji na svojoj plantai donosi odluke. Istina je ta da ovo zadire u faistike strahove onih koji dre nadzor jednom kad slobodna energija postane dostupna svijetu oni e sa svojim interesima zapravo morati dijeliti mo s ljudima drugih kontinenata, drugih rasa i drugih kultura. Geopolitika mo ne proizlazi iz brojnosti stanovnitva, ona izvire iz neije ekonomske snage. Da je broj stanovnika taj koji odreuje mo u svijetu, najmonije bi zemlje svijeta bile Indija i Kina, a one to nisu. Neiju mo donosi njegova tehnoloka i ekonomska snaga te vojna mo koja iz njih pro izlazi - samo to i nita vie. Sovjetski Savez se raspao jer je ekonomski doao do bankrota i danas su jedina svjetska supersila Sjedinjene Amerike Drave. ovjeanstvo bi ipak moglo imati proizvodnju bez zagaivanja, sto postotno recikliranje svega otpada, energiju za elektrifikaciju i prijevoz, bez zagaenja - sve to bez trokova same te energije. Ne bi bilo potrebe za elektrinom mreom od nekoliko trilijuna dolara koja Indiji i velikom dijelu svijeta nedostaje, a za koju nemaju financijskih sredstava. Tehnologije na slobodnu energiju od svjetskog bi gospodarstva vrijednog 30 trilijuna dolara godinje stvorili gospodarstvo vrijedno stotinu ili dvije stotine trilijuna dolara. Meutim, veina tog rasta ostvarivala bi se izvan Amerike i Europe, koje zajedno imaju tek 600 milijuna stanovnika. Svijet broji deseterostruko vie - est milijardi.

238

To bi dovelo do najvee promjene u geopolitikoj moi u povijesti ovjeanstva. Osim toga, dogodilo bi se to doista iznenada - za nekih 10-20, najvie pedeset godina. To je jedan od kljunih razloga za dranje stvari u tajnosti. Takva tajnost svoje duboke korijene ima u pitanjima moi, a naalost je i vrlo runo obiljeena rasizmom. Stara izreka: eli li mir, radi za pravdu" ovdje je posve prikladna. Doista je teko doi do pravde u svijetu u kojem samo vrlo malen broj ljudi koristi sve njegove resurse, dok ogromna veina ivi u nezamislivoj bijedi. Kako bi se ovakvo stanje promijenilo ove tehnologije moraju izai na vidjelo. Jednom kada se to dogodi, razvijat e se svi narodi svijeta. Veliko pitanje je, dakle, sljedee: Jesmo li voljni stvoriti svijet koji je pravedan i bogat za sve svoje stanovnike te doista dijeliti mo? Jesmo li voljni za geopolitikim stolom osigurati mjesto za sve narode svijeta? Dosad je odgovor na pitanje o ovako vienoj, svijetloj budunosti glasio Ne. Vrijeme je da odgovor promijenimo u - Da. Rast u podrujima svijeta kojima se dugo onemoguavao napredak bit e zadivljujue brz. Moi e se usporediti s podrujima koja su zaobila stogodinji razvoj linearnih telefonskih linija i izravno prela na satelitske i celularne telefone. Na temeljnoj, dubljoj razini ova e podruja preskoiti vie od 150 godina tvornikim dimnjacima obiljeene industrijske revolucije te prijei izravno na proizvodnju energije bez prijenosnih ica i bez potrebe za gorivima ili skupom infrastrukturom. Takva promjena u nainu na koji proizvodimo energiju dovest e do decentralizacije moi, i u doslovnom i u prenesenom znaenju te rijei. Decentralizirat e se proizvodnja energije, ali isto tako i politika moi. Svako e selo postati neovisno o tuoj pomoi i na taj nain minimalizirati centralizirani nadzor. Kad ovjek shvati ove tehnologije postaje jasno da e one moi zadovoljiti potrebe za energijom lokalnih podruja, kao i sve potrebe za transportom i proizvodnjom. Naprednije primjene ovih znanstvenih spoznaja omoguit e stvaranje svih materijalnih dobara koja e odreenom lokalnom podruju biti potrebna. Dakle, doi e do goleme revolucije u materijalnim bogatstvima planeta Zemlje. Iza sebe emo ostaviti vrijeme u kojem su se ljudi tukli zbog komadia zemlje ili zlata, jer ovdje je rije o jednoj sasvim novoj paradigmi. Ta nova

239

paradigma dokida potrebu za centraliziranim, tajnama optereenim drutvima, centraliziranim bankarstvom i pretjeranom sredinjom kontrolom. Ujedinit emo se i integrirati kao svjetska civilizacija, a time e uslijediti rast i jaanje na lokalnoj razini. S jedne emo strane postajati sve integriraniji, kao globalno selo, zbog brze i neposredne globalne komunikacije i prijevoza. Putovanje s jednog kontinenta na drugi bit e iznimno brzo zahvaljujui uporabi novih sustava antigravitacijskog pogona. S druge pak strane, samodostatnost i jaanje koncentrirat e se u prvom redu na lokalnoj razini - razini sela i okolice. Ovi srodni paradoksalni procesi jaanja na seosko-lokalnoj razini i sve jae integracije globalne zajednice odvijat e se paralelno. Rije je o jednom potpuno novom svijetu. Podsjea me to na pjesmu grupe REM: Kraj je to svijeta kakav poznajemo i osjeam se dobro." 1dok je ova globalna preobrazba divna za ogroman broj ljudi na svijetu, i za svijet kao takav, istovremeno je ona najgori mogui scenarij za elitu koja eli ostati u vrstom posjedu kontrole nad svijetom, jer kad doe do decentralizacije proizvodnje energije i ekonomske aktivnosti, decentralizira se i kleptokracija koja u ovom trenutku upravlja Planetom. Podsjea me to na priu koju je pukovnik Corso ispriao jednom zajednikom prijatelju o iskustvu koje je 1956, godine doivio u Zranoj bazi Holloman. U to vrijeme mnoge su izvanzemaljske letjelice letjele iznad baze. Biljeio ih je radar. Naravno, to je podruje bilo vrlo osjetljivo. Nalazilo se pokraj Trinityja, gdje smo detonirali prvo atomsko oruje. Toga dana radar je tijekom dana zabiljeio izvanzemaljski objekt koji se spustio, sletivi u prostor baze Holloman. Pukovnik Corso sam je uskoio u dip i uputio se na lice mjesta. Kad je stigao ugledao je beavnu jajoliku letjelicu kako u tiini lebdi iznad tla. Materijalizirala bi se potpuno svijetlei na suncu, a zatim bi nestala. Sve to bi vidio bila je fatamorgana - toplinski val - iznad pijeska. Letjelica bi se dematerijalizirala u energetsko polje u obliku letjelice, a zatim bi zasvijetlila i ponovno se materijalizirala. Iznenada se izvan letjelice pojavilo izvanzemaljsko bie s nekom vrstom komunikacijskog ureaja za telepatsku komunikaciju. Pukovnik Corso ga je upitao: to se dogaa, prijatelju ili neprijatelju?" Izvanzemaljac je odvratio: Nijedno od navedenoga", a potom nastavio: eljeli bismo da prestanete koristiti ove radarske sustave koji smetaju naim
240

letjelicama..." (Sjetite se da se pad letjelice u Rosw-ellu dogodio zbog visokonaponskog radarskog sustava postavljenog na odreenu frekvenciju koja je ometala pogon i navigacijski sustav izvanzemaljskih letjelica.) Kao prilino bezobziran ovjek iz vojne struke, pukovnik Corso ga je na to upitao: A to ja time dobivam?" Izvanzemaljac mu se okrenuo i rekao: Novi svijet, ako ga moe prihvatiti." I danas, 50 godina poslije, moramo nauiti prihvatiti taj novi svijet koji nam se nudi. Moramo nauiti prihvatiti novi svijet koji je desetljeima odgaan i zapoeti s onim to e biti tisuama godina odriva i prosvijetljena civilizacija. To je ono to izvanzemaljske civilizacije oekuju od nas. Mi smo generacija koja to mora ostvariti.

241

Trideset etvrto poglavlje

LIJEK ZA NA POREMEAJ Jednom mi je jedan nafta rekao da je upotrebljavati naftu za gorivo kao baciti Picassovu sliku u kamin za ogrjev - nafta je predragocjena da bi se koristila za energiju. Kad sagledamo potrebe civilizacije koja e ovdje ivjeti jo stotinama tisua godina, naftu bismo trebali tedjeti kao neto to se moe uvati u zalihi za neke temeljne potrebe poput sintetike, lubrikanata, plastike i slino. Koriste li se razumno, Zemlja posjeduje dovoljno resursa za naprednu civilizaciju za tisue, moda i milijune godina. Ako se, meutim, kao to to mi danas inimo, koriste nerazborito, Zemlja nas nee moi odrati na ivotu. Svima koji logino razmiljaju ovo ima smisla. Meutim, ako vam se odluke temelje na mahnitom strahu i pohlepi ili na nekoj vrsti apokaliptinog eshatolokog sustava vjerovanja, tada vas nije briga za ono to e se dogoditi nekoliko tisua godina kasnije. Ne zanima vas ni ono to e se dogoditi za dvadeset godina. Ove tehnologije kojima nismo imali pristup dovele su do toga da smo doslovce popalili sve resurse koji su se trebali dugorono uvati u zalihama za prikladnije svrhe koje e trebati djeci djece djece djece djece nae djece. Moj je otac bio napola Cherokee, a oni su vjerovali da kod svega to inimo moramo misliti na jo neroene generacije. Mi, meutim, u ovom trenutku u povijesti zapoinjemo ciklus koji traje pola milijuna godina. Dakle, sve to danas radimo trebamo raditi mislei na 20 000 generacija koje jo nisu roene. Jedan ovjek s kojime sam radio 1990-ih - koji je bio lan Reaganovog Nacionalnog vijea sigurnosti - izjavio je da je dugorono planiranje za Nacionalno vijee sigurnosti est mjeseci! Bilo je to tako reakcionarno - ilo se od jedne krize do druge. Govorilo se da ove nove tehnologije novih energija i pogona mogu postati orujem, to je i tono. Sve moe postati orujem. Kao lijenik u hitnoj slubi vidio sam ljude ubijene pivskim bocama! Meutim, znai li to da ne bismo trebali imati ove tehnologije te tek tako dopustiti da se svijet kanibalizira i uniti iz gluposti? Bismo li pak trebali stvoriti meunarodnu suradniku i kolektivnu zatitu kako bismo uveli, osigurali i zajamili sigurnu uporabu takvih tehnologija? Uz takav sustav, svaki pojedinac, skupina ili nacija

242

koji bi te tehnologije eljeli koristiti za rat, nasilje ili nanoenje tete u svojim bi planovima smjesta bili zaustavljeni. Ove tehnologije ne moemo pustiti u uporabu, a onda se praviti da se ne moe dogoditi novi Hitler, Saddam Hussein ili Pol Pot. To znai da danas imamo naine na koje moemo nadgledati takve stvari te sredstva kojima moemo uvesti stabilan mir. Danas postoje tehnologije u skrivenom svijetu koje bi, da ih koriste oni koji arko ele mir, mogle nadzirati i zaustaviti svaku opasnu primjenu ovih novih energetskih sustava u stvarnom vremenu. Moramo biti realni - nee svatko odmah prijei u samadhi i stanje prosvijetljenosti te postati nenasilan i naklonjen miru. Mi smo ipak ljudi. Meutim, na svijetu je dovoljno dobrih ljudi i voa za vodstvo koje nam je potrebno. Kad na scenu stupi pojedinac koji je sklon zloupotrebi poloaja i potencijalno opasan, svaka civilizirana zemlja na planetu treba ustati i zaustaviti ga prije nego to postane problem. Da se slijedila ovakva politika, Prvi i Drugi svjetski rat ne bi se nikada dogodili. Danas sredstva komunikacije i naini nadziranja postoje, ali postavlja se pitanje: Ima li dovoljno snage, volje i elje da se mir uspostavi? Uzmite, na primjer, Saddama Husseina i njegovo kemijsko oruje. Tko ga je opskrbio tehnologijom i kemikalijama? Nijemci, Amerikanci i Francuzi, uz malu pomo Rusa. Sam Rumsfeld bio je upleten u taj transfer tehnologije Saddamu. A kako su dotini doli do bogatstva koje im je omoguilo provedbu takvih programa naoruanja? Odgovor na to pitanje je - nafta. To nema veze s pitanjem moemo li mi to uiniti ili ne, i to prije ljudi naue tu lekciju, tim bolje. Stanjem u kojem se nalazi na svijet manipuliraju oni koji iz sukoba izvlae najveu korist. Ovu lekciju zasigurno nismo nauili nakon Prvog svjetskog rata, a u tome nismo uspjeli niti nakon Drugog. A danas smo tu gdje jesmo. Dakle, pitanje glasi: to se to zapravo mora dogoditi prije nego to vlast naui ovu lekciju? Ve smo dosegli najveu razinu proizvodnje nafte i postat emo poput likova iz filma Pobjenjeli Maxw, koji se bore za posljednji barel nafte. Dolo je vrijeme da se uini ono to je ispravno i da se naa civilizacija uspne na sljedeu stepenicu svoga razvoja. Jesmo li spremni ivjeti u skladu s pravnom dravom kao civiliziran svijet ili emo biti kukavice i okretati glavu na drugu stranu dok e divljatvo, bezakonje i organizirani kriminal nesmiljeno ignorirati interese ljudi? Jednom kad obznanimo da ove tehnologije postoje javnost e rei : elimo ih!" Tamo neki Billy Bob sa svojim osmerocilindrinim kamionetom ne eli plaati deset dolara za galon goriva da bi se vozio uokolo. Postoje sile koje e ova
243

pitanja dokraja zaotriti, a one su neizbjene. I neizbjeno je da emo dospjeti do druge strane koja se skriva i da e svijet prihvatiti ovu viziju. Pitanje je, meutim: Koliko e se kaosa i gluposti morati dogoditi prije nego to dospijemo na drugu stranu? To je jedino pitanje. Ljudi kao grupa su borci koji preivljavaju i kad voda doe do grla, preivjet emo, Pozdravljam injenicu da bi putanje u promet ovih tehnologija od nas zahtijevalo stvaranje jedne ostvarive, odrive i mirne civilizacije kako bismo preivjeli. Sada smo doli do toga da svi znaju da vie ne moemo dulje odgaati rjeavanje ovih velikih strukturalnih i ekolokih pitanja. Kad se pojavi rjeenje, ono e usmjeriti pozornost ljudi i konano od nas zatraiti da uinimo ono to smo trebali uiniti desetljeima prije. Bez mira na Zemlji ne moe biti daljnjeg napretka. Istina je jednostavna: dosegli smo toku u ljudskoj evoluciji gdje je jedina mogua budunost budunost mira. Na to e mnogi ljudi rei: Ali u nama nikada ne vlada mir i uvijek emo se pokuavati meusobno poubijati." Istina je, meutim, da veina ljudi ne eli ubijati druge ljude. Od est milijardi ljudi, veina njih su dragi i miroljubivi ljudi. Naalost, nismo pokazali dovoljno volje zauzdati nekolicinu bijesnih pasa koji uvijek ele napasti stado. U supertajnim projektima ima ljudi koji mataju o koritenju ovih tehnologija za odlazak u svemir, u velikom stilu kao u Ratovima zvijezda. Meutim, tehnologije koje prelaze brzinu svjetlosti ne mogu se primjenjivati za sustav naoruanja a da u isto vrijeme ljudi preive njegovu upotrebu, ba kao to ne bismo preivjeli ni termonuklearno lansiranje. Neki od tih tajnih projekata pogreno su protumaili odreene postupke izvanzemaljaca. Na primjer, kad smo pokuali detonirati nuklearno oruje na Mjesecu kako bismo SSSR-u demonstrirali mo SAD-a, pojavilo se izvanzemaljsko vozilo, presrelo ga i unitilo. Ovo biste mogli shvatiti i kao dokaz neprijateljstva izvanzemaljaca prema nama, ali oni su u stvarnosti samo pokuavali zatititi objekte na Mjesecu i svetost svemira kao mirnog prostora u kojem nema mjesta oruju i masovnom unitenju. Iz perspektive ljudi koji su eljeli da se ta detonacija na Mjesecu dogodi, njihova bi frustracija mogla dovesti do pretpostavke da je ovaj postupak izvanzemaljaca dokaz njihovog neprijateljstva! Bilo je mnogo takvih sluajeva kada su ljudi pogreno interpretirali postupke izvanzemaljaca kao neprijateljske dok su oni zapravo bili dokaz njihove prosvijetljenosti. Ove izvanzemaljske civilizacije
244

jednostavno pokuavaju sprijeiti nezrelu militariziranu civilizaciju na Zemlji, koja je izgubila svaku kontrolu, u naputanju biosfere i odlasku u svemir. Ovisno iz koje perspektive gledate, na ovo moete gledati na ovaj ili onaj nain. Ja sam posve siguran da su namjere izvanzemaljaca miroljubive. Meutim, da elite izokrenuti ovakav dogaaj pred, recimo, predsjednikom Reaganom ili nekim drugim poklonikom Ratova zvijezda, mogli biste dogaaj popratiti sljedeim rijeima: Vidite, pred nama je prijetnja. Moramo pojaati svoje naoruanje i udariti po njima iz sve snage!" Kad vam iznosim ove primjere ne govorim samo teoretski. To su stvari koje su se stvarno dogodile i koje su dovele do iznalaenja opravdanja za uzimanje izvanzemaljskih letjelica na nian i naoruavanje svemira. U Projektu Razotkrivanje imamo svjedoke izvanzemaljskih dogaaja u kojima je 16 do 18 interkontinentalnih balistikih projektila u potpunosti i smjesta onesposobljeno, (v. svjedoenje Boba Salasa u 29. poglavlju) Kad sam ih upitao: to mislite, to su izvanzemaljci rekli?" dobio sam odgovor: Mislimo da su nam pokuavali rei da nas mole da ne raznesemo ovaj predivni planet," Mogli biste uzeti ovaj isti dogaaj i doi do drukije ocjene te konstatirati sljedee: Oni se mijeaju u nau nacionalnu sigurnosnu pripravnost. Uinili su nas ranjivima pred Sovjetima." Isti se postupak moe interpretirati na razliite naine, ovisno o tome jeste li paranoidni i je li vam motivacija poveanje vaeg vojnoindustrijskog prorauna. Postupci izvanzemaljaca mnogo su nam puta pokazali da ako smo ukljueni u aktivnosti koje na kocku stavljaju odrivost ivota na Zemlji, oni e se umijeati i zaustaviti ih, a to su u stanju uiniti jako brzo. Mnogo se puta to pokazalo - presretanje lansiranja u Zranoj bazi Vandenburg, presretanje na Mjesecu, onesposobljavanje gorespomenutih 16 interkontinentalnih balistikih projektila... Siguran sam da su nam izvanzemaljske civilizacije pokuavale rei: Ne idite putem meusobnog unitenja! Ako to uinite, mi vas moemo zaustaviti." Ono to mnogi ne znaju jest da su se tono u isto vrijeme slini dogaaji zbivali i u Rusiji. Postupci izvanzemaljaca svim su taborima na Zemlji pokuavali poruiti: uvajte mir, klonite se puta koji vodi ka masovnom unitenju. Pokuate li to uiniti, mi emo vas ionako u tome zaustaviti." Ako su to isto istovremeno inili u Sovjetskom Savezu, znai da nisu pokuavali Sovjetima osigurati prednost nad nama! Izvanzemaljske civilizacije
245

zasigurno nam nee dopustiti da ovo oruje poaljemo u svemir. Ako i pokuamo, odbacit e ga nazad kao beskorisni stari novi. Kad su tajne vladine operacije pokuale otii u svemir s ARV-ima (Alien Reproduction Vehicles - izvanzemaljskim reprodukcijskim vozilima, op.prev.)i sprijeeni su u svojim namjerama. Svjedok iz Vojnoobavjetajne agencije rekao mi je da smo imali mnogo sofisticiranih satelitskih sustava uperenih u svemir, a ne u Sovjetski Savez. Rabili su se za otkrivanje i ciljanje izvanzemaljskih letjelica u svemiru. Rekao mi je da su ih izvanzemaljci rutinski onesposobljavali iz samoobrane. Takvi su dogaaji razljutili one koji su se smatrali Gospodarima svemira" , koji nisu bili navikli da im se planovi izjalovljuju. I tako, da ove dogaaje elite izokrenuti ljudima sklonima paranoji i militarizmu, bilo bi to lako uiniti. To se i dogaalo zadnjih 50 godina. Predsjednik ili neki drugi visoki dunosnik vrlo je osjetljiv na takvo pristrano podastiranje informacija od strane obavjetajnih slubi i ksenofobino izvrtanje dogaaja. A tko je jo tu da takvim dunosnicima ukae na drukiju perspektivu? To je jedan od pravih izazova zatvorenih, tajnih sustava. Izvanzemaljci ele da izlijeimo svoj poremeaj. Oni e se znaajnije i otvoreno umijeati samo u sluaju globalnog termonuklearnog rata, posvemanjeg geofizikog kolapsa i u sluaju da se ljudi okrenu aktivnostima koje bi poremetile poredak mira u svemiru. To nije njihov prvi izbor jer ako jedna kultura zadire u drugu i pokua joj neto umjetno nametnuti, to je gotovo uvijek promaaj. Ideja da e izvanzemaljske civilizacije doi na Zemlju i nametnuti neki novi poredak je tlapnja. To su lekcije koje moramo nauiti kao narod koji posre na svom putu iz djetinjstva u zrelost. Izvanzemaljske civilizacije promatraju na razvoj ve dugi niz godina, moda tisue, a moda i milijune godina. Nee dopustiti da jedna nastrana generacija uniti biosferu koja se razvija milijardama godina ili svijet koji je zamiljen da postoji stotinama tisua ili milijunima narednih godina kao mjesto razvoja inteligentnog ivota i prosvjetljenja. Oduvijek su postojala dva svemirska programa. Jedan od njih konvencionalni je svemirski program na kojem je radio moj stric. On je bio Grummanov inenjer zaduen za dizajniranje lunarnih modula koji koriste mlazne presretae i slino. Tu je i paralelni svemirski program koji koristi naprednije tehnologije, ukljuujui i antigravitacijske svemirske letjelice koje mogu nadmaiti brzinu svjetlosti.

246

Meutim, Zemlja se nalazi u jednoj vrsti kozmike karantene. Poznato je da mi jo nismo dovoljno socijalno i duhovno razvijeni za odlazak u svemir s takvim naprednim tehnologijama, tako da su nam zasada krila potkresana. Klju za nau dobrodolicu u svemiru jest mir. Postoje itavi svjetovi koji uope ne poznaju ideju rata, koji su visokorazvijeni i koji se nalaze na naoj ili iznad nae razine tehnolokih postignua. I zato bi svijet poput naeg bilo iznimno riskantno pustiti u kozmos mi smo za to jo uvijek prenasilni i suvie primitivni. Nau sposobnost da iskoristimo sve tehnologije koje smo u tajnosti razvili blokiralo je izvanzemaljsko uvoenje svojevrsne karantene. Tereti ih se za zatitu svemira od vrste ije su tehnologije daleko nadmaile njihov drutveni i duhovni razvoj. To je oigledna univerzalna pravda. Bio bi vrhunac ludosti i gluposti pripustiti militaristiki nastrojene ljude kozmosu! Neila Armstronga se ulo kako nakon slijetanja na Mjesec govori o postojanju brojnih izvanzemaljskih vozila na jednom krateru s biima koja ih promatraju i upozoravaju da se maknu s Mjeseca. Razmislite o tome. U jeku Hladnog rata svemirski program je doista bio vojna prednost. Radilo se o natjecateljskoj utrci na Mjesec sa sovjetskom konkurencijom i kovali su se planovi zapostavljanje vojnih oslonaca na Mjesecu. Izvanzemaljska bia ne ele da druge svjetove razdijelimo na konkurentske mi protiv njih" teritorije i na taj nain ljudske sukobe prenesemo u svemir. Oni to nee dopustiti. I opet, da ovo na neki nain elite izokrenuti, mogli biste rei; Vidi, ovo je prijetnja." Meutim, u stvarnosti oni samo tite svemir od sukoba i ratova. Poemo li, meutim, u svemir u miru i ujedinjeni, svemir je za nas otvorena knjiga. Na Mjesecu postoje umjetne strukture koje prethode slijetanju iz 1969. godine. Neke su od njih vrlo stare, dok se druge doimaju novijima i funkcionalnijima. Postoje i izvanzemaljski posjedi koje su u svemiru na manje-vie permanentnoj osnovi, a ispod povrine Marsa postoje mnogobrojni izvanzemaljski objekti. Ovi drevni izvanzemaljski objekti na Mjesecu i Marsu, kao i drevni dokazi o izvanzemaljskim posjetima planetu Zemlji, neke su naveli na zakljuak da je ljudsku rasu u evoluciji djelomino potpomognulo izvanzemaljsko genetsko dodavanje. Meni se to ini vjerojatnim i loginim. Na vremenskoj crti nae

247

evolucije svakako postoji karika koja nedostaje i postoji vjerojatnost da su napredne civilizacije potpomogle nau vrstu. Kad to kaem, pritom izrazito pazim da ne ustvrdim da su nas izvanzemaljci stvorili" Vjerujem da postoji beskrajni Bog koji nas sve stvara. To, meutim, ne znai da ja kao lijenik ne mogu pripomoi u rjeavanju ili rijeiti problem. Ovo nisu sile koje se meusobno iskljuuju, osim znanstvenim i vjerskim fundamentalistima. Ljudi bi mogli pitati: Dakle, ako je tomu tako, znai li to da postoji Bog?" Pa naravno. Moe postojati boanski Stvoritelj koji se takoer kree i djeluje kroz relativni svijet te kroz kanale i posrednike. A ti kanali i posrednici smo mi, ba kao i ljudi s drugih planeta. Imam veze u JPL-u (Laboratorijima za mlazni pogon - Jet Propulsion Labs) koji su mi rekli da znaju da su strukture na Mjesecu i Marsu drevne, ali da se te informacije taje iz teolokih i vjerskih razloga. Ortodoksnost konvencionalnih vjerskih dogmi objavljivanjem takvih informacija bi se unitila. Postojanje beskonanog Stvoritelja i vjerojatnost da su se zbili dogaaji koji su sudjelovali u evoluciji ljudske rase kao dio boanskog plana nisu meusobno iskljuivi pojmovi. Ustvari, osobno smatram da su posve komplementarni - rije je moda o naprednim teolokim idejama, ali one nisu u neskladu s temeljnom stvarnou postojanja inteligentnog vrhovnog Bia. Jer ako mi, ma koliko nejasno, moemo pojmiti Boju namjeru ili boanski plan, zato to ne bi mogli i drugi, ukljuujui i izvanzemaljce? I zato oni onda ne bi i djelovali u skladu s tim znanjem? Postoji univerzalni oblik inteligentne vrste. ini se da je nelokalno morfogenetsko razmnoavanje uspravnog bia s glavom i biomorfizmom s dvije ruke i dvije noge univerzalna konstanta. U Sheldrakeovim morfbbiogenetskim poljima postoji koncept da ako se jednom razvije uzorak koji funkcionira, on se nastoji replicirati, i to ne samo poznatim i lokalnim sredstvima, ve u isto vrijeme i nelokalnim vezama na udaljenim lokacijama. To je poput fenomena 'stotog majmuna', kada imate otok s populacijom majmuna koji ue neku vjetinu, a onda iznenada na nekom drugom udaljenom mjestu, bez izravnog kontakta, drugi majmuni zaponu initi to isto. Postoji, dakle, nelokalni prijenos evolucijskih uzoraka i znanja. Ako razumijete mo svijesti i injenicu da je um uvijek sveprisutan i da je on ultimativni nelokalni integrator, postaje vam jasno da nae misli, molitve i vizije mogu imati nelokalni efekt diljem planeta i diljem svemira. Jedan od temeljnih ciljeva CSETI ekspedicija jest da cijela grupa bude u tom stanju zajednike svijesti te da vidi i sudjeluje u stvaranju svemira koji ivi u miru.
248

Stanje zajednike svijesti ima i materijalne efekte. uli ste prie o lijeenju na daljinu. Kako se to dogaa? Imate dvoje prostorno udaljenih ljudi, no unato tome doe do izljeenja. Do toga dolazi jer je sve nelokalno. Mi to ne prepoznajemo, ali u stvarnosti je ak i materija budnost, stvar uma, koja postoji na drukijoj frekvenciji rezonancije. Svemir, materija i vrijeme tako su uvijek i blisko povezani sa svijeu. Meutim, svijest je pojedinana i posebna. Ona je nedjeljiva. Dijelimo je u svom intelektu, no to je umjetan konstrukt - stvarnost tada je svijest savreno integrirana i sveprisutna, pa zato i moe doi do lijeenja na daljinu. Zato i postoji telepatija. Zato i moemo probiti granice prostora i vremena i vidjeti udaljenu toku u prostoru ili vremenu ili izazvati promjenu na daljinu. Priroda samog uma uvijek je nelokalna. Uvijek je u svojoj potpunosti, svugdje, uvijek, sveprisutan. Zato se ak i fiziki, mehaniki ili genetski sustavi mogu razvijati na jednom mjestu, a u sluaju uspjenosti razmnoavati se nelokalno negdje drugdje u nekom drugom dijelu svemira. Rije je tu o ne-lokalnom vornom prenoenju putem savrene integracijske sposobnosti svijesti.

249

Trideset peto poglavlje

VOENA MEDITACIJA: STRUKTURA SVEMIRA Moete iskusiti sve - od Neizmjernog, preko vidljivog pa sve do udaljenih mjesta u vremenu i prostoru - putem savreno integrirajueg, povezujueg efekta istog uma ili svijesti. Ovu voenu meditaciju moete izvoditi s prijateljem ili u skupini u kojoj jedna osoba ita, ili moete posjetiti stranicu www.cseti.org i nabaviti CD. Zatvorimo sada oi. Opustite se. Dopustite si da ujete i razumijete, ali i da vidite i iskusite da dijelimo razotkrivanje poretka i strukture kozmosa od beskonane no najvidljivije kreacije. I dok sjedimo ovdje u tiini, na ovom divnom mjestu na Zemlji, zaponimo se fokusirati i osjeati da smo budni. Udahnite sada nekoliko puta ovaj isti, ivotom ispunjen zrak i dopustite svojoj dijafragmi da se iri dok udiete kroz nos, a potom izdahnite u potpunosti na usta. Dok udiete, promatrajte kako se cijeli va um i tijelo pune ivotom, svjetlou i energijom oko nas, a dok izdiete, promatrajte kako postajete potpuno oputeni i kako sav stres i negativan naboj naputa va um i tijelo, kako ga mete vjetar i isti beskrajna mudrost Majke Zemlje. Osjetite kako diete s Majkom Zemljom, kako nam Ona daje ovaj zrak i uzima ga od nas kad izdiemo, izdahnite u svjesni ivot i svjetlo ove beskrajno mudre majke i otpustite u Zemlju sve svoje brige i nemire, svu svoju bol i patnju i uite u stanje savrene staloenosti i mira. A sada, sasvim njeno, bez naprezanja uma, dopustite si da pratite svoj vlastiti dah dok ulazi i izlazi* jer sada ste u stanju savrene tiine i mira. I dok ga pratite, njeno pogledajte svoj budni um koji prati va dah - pogledajte kako je postojan i sveprisutan. to to prati va dah? Obratite pozornost na to da u vama postoji budnost koja je stalna i nepromjenjiva i koja promatra sve stvari. Mirno. I dok vidite kako se va dah uzdie i pada, ulazi i izlazi, u ovom predivnom mirnom stanju, uvidite takoer i da je um koji to tiho promatra jedan beskrajan ocean budnosti. Sada uranjamo u taj golemi ocean i doputamo si da ulazimo vrlo duboko u tihi i mirni svjesni um koji promatra sve stvari. I opaamo da dah naeg ivota,

250

zvukovi oko nas, misli koje se uzdiu i sputaju te dolaze i nestaju unutar uma sve to ujemo, vidimo, osjeamo, dodirujemo i znamo - uranja u taj ogromni ocean budnosti. Vrlo njeno uranjamo sve dublje u taj budni um. Vidimo da je ak i naa osobnost, ono to nazivamo Ja", nita drugo nego prozor - vrlo jasan i ist kroz koji sja ova beskrajna svjetlost svjesnosti. U tom trenutku, kako uranjamo sve dublje u taj ocean svijesti, vidimo da je on jedno beskrajno polje budnosti i da sja kroz nau osobnost i da nam upravo ta budnost omoguava da promatramo svoj dah, da ujemo zvukove, vidimo prizore, promatramo misli, pa ak i da pojmimo sami sebe. Ostavimo dakle ovo malo ja" iza sebe i zaronimo do kraja u slobodu kao to bismo zaronili u beskrajni ocean, taj predivni i beskonani svjesni um; tada vidimo da smo budni i da je ta budnost posebna, vjeno nedjeljiva, da sja u svim biima i da je svatko od nas koji sjedimo ovdje, kao i svako bie na Zemlji i svako bie u kozmosu, budan po toj istoj neprekinutoj i nedjeljivoj svjetlosti svijesti umu u svojoj neizmjernoj i beskrajnoj istinskoj prirodi. Potom, lebdei na krilima ovog beskrajnog uma, kao to bismo se vinuli kroz nepreglednost oceana bez dna, vidimo da je svatko od nas jedno i da ovo tiho, apsolutno, beskonano i vjeno budno Bie obitava u svim stvarima, sja u svakom atomu, pokree svaki foton, osvjetljava svaku duu i isijava iz svake zvijezde. U tom trenutku vidimo da je cjelokupna kreacija i sve to postoji upravo ta sama budnost, isijavanje, gibanje, mijena u jedinstvenim oblicima. Ali sve je to jedno. Nedjeljivo. Vjeno. U polju ove apsolutne budnosti vidimo da je zbog toga to je izvan vremena vjena, a s obzirom na to da nije vezana nijednom tokom u vremenu znamo da je beskrajna i vjena. A ipak u svojoj potpunosti, bez podijeljenosti, prisutna je u svakoj toki u prostoru i svakoj toki u vremenu, u emu prepoznajemo stanje boanske savrenosti, savrenog sklada. Ovako usred ove budnosti, koja je beskrajna, sada zapoinjemo istraivati strukturu kozmosa i uviamo da su ova sveprisutna budnost i beskrajna vidljiva kreacija savreno jedno, ali ipak u sferi onog to je relativno postoje i razlike. Sada kada smo se usidrili u ovoj beskrajnoj kozmikoj Svijesti pogledajmo u najsuptilniju razinu njegove manifestacije dok ovo beskrajno Bie i vjeni Um vlastitom voljom poprimaju oblik Stvoritelja. Kreui se carstvom beskraja, Stvoriteljski aspekt ovog beskonanog Uma i Bia jest tu kao prvobitni izvor koji manifestira i odrava itavi univerzum i itavu kreaciju.
251

Prva emanacija iz ovog beskrajnog i apsolutnog Uma jest zvuk, misao, ija zvuna vibracija u sebi sadrava izvorni zvuk i ideju svega to je bilo, to jest i to e biti. Iz ove prvotne misli izale iz beskrajnog i boanskog Jedinstva svjesnog bia i Boanskog Uma vidimo kako kozmos postaje vidljiv i diferenciran. U ovoj prvotnoj misli i zvuku, proizalim iz praskozorja vjenosti, vidimo misao i prvotnu ideju za sve stvari, sva mjesta, sve ideje, sve strukture, sve oblike, sve zvukove sve to moe biti i to e ikad biti te sve to je ikad bilo u cjelokupnosti kreacije. I tako zamjeujemo kako se ta prvotna misao i prvotni zvuk - koji su jedno diferenciraju u beskrajno mnogo stvarnosti. U jednoj vidimo zvijezdu. U drugoj vidimo jabuku. U nekoj drugoj vidimo nau osobnost i sebe, u treoj pak nae prijatelje, u sljedeoj vidimo travu, u onoj iza nje vuka, u nekoj drugoj Zemlju ili druge svjetove... I tako u beskonanom tijeku oblici prvotne ideje, svaki sa svojom vlastitom prvotnom misli i zvukom koji izlaze iz najvee misli, Stvoriteljevim voljnim postupkom proizlaze iz tihog vjenog Bia. I dok promatramo kako ovo postaje sve vidljivije, unutar ovog velikog Bia vidimo najsjajnije Svjetlo. Iz ove prvotne misli i ovog najizvornijeg zvuka proizlazi oblik savrenog svjetla savreni oblik, koji u sebi sadri svu kreaciju, a beskrajna kozmika kreacija proeta svjetlom pojavljuje se i razotkriva pred nama. U ovoj najsjajnijoj Svjetlosti tada vidimo oblik svega to moe biti. U ovom svijetu svjetla - oceanu beskrajnog svjetla - vidimo da je svaki oblik vidljiv i da odgovara zvunoj i mislenoj vibraciji za jabuku koja izvire iz prvotne misli i prvotnog tona te zamjeujemo astralni svjetlosni oblik jabuke. I tako za svaku stvorenu stvar, bilo da je rije o vuku, stablu, zvijezdi ili svijetu. I sve je tamo, u savrenom jedinstvu s budnim umom Stvoritelja koji ga je stvorio, i u svojoj vlastitoj potpunosti savrene kreacije, prvo u misli, pa u obliku, a zatim u svjetlosti. Vidimo, dakle, kako se ovo beskrajno svjetlo iri i diferencira, a pred naim se oima razotkrivaju golemi nebeski svjetovi, a oko nas u svim smjerovima pruaju beskrajni i boanski svjetovi, beskonano se irei kroz prostor i vrijeme. I tako opaamo strukturu i svjetlo nebeskoga nacrta za cjelokupnu kreaciju, univerzum i sve to postoji u svijetu promjene, ekspresije, vremena i prostora. I dok sve poinje biti diferenciranije, vidimo da u ovom svijetu svjetla postoji savreni zvuk i prvotna ideja svake stvari, a unutar svakog zvuka prvotni je zvuk. Dok uranjamo sve dublje, vidimo samog Stvoritelja koji manifestira itavu kreaciju i tee njome, taj neprekinuti budni um, pri emu smo svjesni u ovom trenutku, u ovom vremenu, na ovom mjestu.
252

Kada ovo jasno prepoznamo u nama opaamo kako materijalnu kreaciju podupire kristalan svijet astralnog svjetla i kako se zraei iz nacrta oblika unutar astralnih svjetova svjetla pojavljuje osnovni oblik energije koji daje podrku svakom atomu, elektronu i svim silama kreacije i materijalnog kozmosa. I tako vidimo kako se iz ove ogromne nebeske kreacije pojavljuju, manifestiraju i izraavaju diferencirani i savreni svjetovi svjetla, a onda i fiziku stvarnost izraenog svemira. Vidimo tako i nau zvijezdu, Sunce, kako se pojavljuje iz ovog savrenog astralnog sunca, koje se pojavilo iz najsjajnijeg Svjetla i koje u sebi sadri savreni idejni oblik od sunca koji dolazi iz prvotnog zvuka i prvotne misli te proizlazi iz suverene volje beskrajnoga Stvoritelja. I svaku stvar koju zamislimo, vidimo kako nam se otkriva, bilo da je rije o vlati trave, ivotinji, naoj osobnosti i tijelu, dalekim svjetovima s ljudima koji su svjesni poput nas - vidimo kako se sve ukazuje iz ovog savrenog kalupa astralnih svjetova svjetla koji se razvijaju od najsjajnijeg Svjetla i najfinije razine nebeskog svjetla koji izviru iz najvee misli, i prvotne misli, koja u sebi sadri prvu emanaciju zvuka koji izbija iz praskozorja vjenosti. Kako uranjamo jo dublje, ostajemo na rubu beskonanoga, bez-vremenskoga i vjenoga. I tako uviamo ovo savreno jedinstvo beskrajnoga Uma, uz koji smo svjesni i budni, i svog vlastitog postojanja. Budnost, pri kojoj je svatko od nas svjestan, nikad se ne moe otrgnuti od ovog jednog jedinog budnog Bia koje je u svim stvarima. Mi se nikada ne dijelimo i nikada ni od ega ne odvajamo. Kad se zatim zagledamo u svim smjerovima oko nas, ugledat emo savreni boanski red i vidjeti da je ovo veliko Bie povremeno na Zemlju i u druge svjetove slalo Avatare ili Manifestacije boanstva, koji oivljavaju itave svjetove i kao u novo proljee osvjeavaju itavu kreaciju. I ispunjeni smo sreom kad vidimo da je stiglo novo proljee i da era od tisuu godina neprekinutog mira i prosvijetljenosti svie na Zemlji kao i na svim svjetovima u nastanku, unutar itavoga kozmosa. Vidjevi u svoj njihovoj savrenosti, Stvoritelja i Beskrajni Um, sada smo svjesni istine da je svaka stvorena stvar put za Beskrajno i da je bezgranino i beskrajno Bie doista sveprisutno, sveznajue i sveobitavajue u svakoj toki u prostoru i vremenu i na svakoj razini kreacije. Svjesni smo da se u nama i u svim stvarima krije savreni kvantni hologram svega to postoji. U nama se tako krije itav univerzum i vidimo da su nae osobnosti, koje su dio kreacije, proizale od Stvoritelja, a nae najvie stanje ostvarenja jest biti nita a ipak biti.
253

Vidimo isto tako da smo mi isti prozori kroz koje sja beskonano svjetlo velikoga Bia. A budni Um, s kojim smo svjesni u nekom trenutku, vjeno je Bie, beskonano Ja, kozmiki Um, iz kojeg izviru sve stvari, sve vrijeme i sav prostor. Neka nam se sada um malo odmori u onom dijelu prve emanacije kada budnost poinje postajati relativno postojanje i kad apsolutno prelazi u relativno postojanje kozmosa i kreacije. Vidimo da se u ovoj najveoj misli nalazi izvorna ideja cjelokupnog znanja. Na ovoj razini svaka stvar moe biti poznata. Sve znanje postoji - sva znanost, svaka umjetnost, svaka injenica, svaka istina. Sabrano je u ovjekovoj stvarnosti i djeluje poput fontane koja moe pruiti sve znanje, svu znanost i svu istinu. Moemo nauiti kako doi do ove toke, ovog mjesta 'bezmjesnosti' u nama, i vidjeti istinu, razmrsiti znanosti, saznati injenice i razumjeti stvarnost. Na krilima ovog beskrajnog budnog Uma u nama shvaamo da smo nedjeljivo integrirani u savreni sklad sa svakom tokom i prostoru i vremenu. Njenom, suptilnom uporabom slobodne volje koju nam daje Stvoritelj, u skladu s boanskom voljom, sve je mogue i sve to ivi od toga ima koristi. Ponizno se okreui tom bezgraninom Biu moemo se probuditi na udaljenom mjestu u prostoru i vremenu i vidjeti to se na tom mjestu i u tom vremenu zbiva. I stoga jedne noi moemo zaspati i vidjeti to e se dogoditi sljedei dan, sljedee godine ili u sljedeem stoljeu, jer u nama su sabrani itavo vrijeme i sav prostor. Narav uma u nama jest sveprisutna i prisutna je u svakoj toki kreacije - u svakoj toki u vremenu i prostoru. I zato vidimo da nam je otvoren itav univerzum, jer najvei Um, jedno budno Bie, boravi u svima nama. A taj beskrajan ocean budnosti, koji se nikada ne moe podijeliti, onaj je pri kojem smo budni i uvijek svjesni. Ako uutimo i ako se umirimo, moemo vidjeti taj tihi Um, meditirati o istini, vidjeti bilo koju toku u svemiru, pitati bilo koje pitanje i na svako nai odgovor. I tako smo mi, a pritom mislim na sva napredna inteligentna bia, sposobni biti jedno s bezgraninim Biem i koristiti svoju slobodnu volju kako bi razabrali boansku i stavili se na raspolaganje boanskom planu. Ovo je vrhunac postignua naeg bia. Dok sjedimo na Zemlji, pozvani smo da odgovorimo na potrebe ovog vremena i mjesta, premda vidimo da smo ukorijenjeni u vjeni dom i vjeni prostor. I od ovog dubokog, trajno svjesnog Bia na krilima beskrajne Budnosti uzdiemo se do neba iznad nas, i svi smo jedno u duhu, a taj je duh nedjeljiv. U ovom beskonanom Umu vidimo Zemlju - prekrasni plavi planet uronjen u beskraj svemira. I sama je Zemlja budno bie. Vidimo to
254

budno bie, osjeamo se kao jedno s njom, kao njena djeca, a ipak u savrenom jedinstvu s budnou pri kojoj ona ima vlastito postojanje. I dok promatramo uokolo Zemlje, vidimo prostor naeg Solarnog sustava, Zemljinu brau i sestre, druge planete i Oca Sunce. Vidimo da je svemir oko nas ispunjen beskonanim svjetlom i beskonanom energijom i da nije prazan ve pun, i da nije mrtav ve budan. Vidimo da je itav svemir svjestan. I na krilima te budnosti, iste one sadrane u nama, letimo kroz beskraj svemira i gledamo bezbrojno mnotvo svjetova, vidimo itavu spiralnu galaksiju Mlijene staze, a idui dalje, ulazimo u intergalaktiki prostor i vidimo milijarde galaksija, beskrajnih svjetova koji se prostiru izvan nas i unutar nas, a punina tog bezgraninog prostora jest onaj golemi ocean uma u nama. Mi smo uvijek jedno s ovim kozmikim Biem i uvijek smo budni kroz kozmiku svijest. Uz svoju volju moemo putovati diljem kozmosa, promatrati svaki svijet i vidjeti svaki zvjezdani sustav. Kad smo u ovom stanju kozmike svijesti, vidimo s onu stranu beskrajnog svjesnog materijalnog univerzuma i vidimo beskrajne astralne svjetove svjetla unutar njih, a s druge strane vidimo savreni idejni oblik i zvuk koji nosi oblike svjetla i beskrajnog materijalnog kozmosa. Mi smo jedno sa Stvoriteljem i jedno s kreacijom. Vidimo da su Stvoritelj i kreacija jedno. Vidimo i da smo u sebi mi uvijek jedno s njom. Kad smo u tom stanju jedinstva, mi pozivamo nebesko carstvo, aneoska bia, Manifestacije Boga te svako svjesno i prosvijetljeno bie u kozmosu da nam se pridrue dok gledamo Zemlju i pozivamo ih ovamo. Promatrajui sada Zemlju, vidimo da ulazi u doba prosvjetljenja. I traimo od vjenoga Boga, dok smo pogledom usmjereni na Zemlju, da svaku mranu misao pretvori u prosvjetljenje, da u svako sebino srce poalje beskrajnu boansku ljubav, da se mrnja gdje god je ima zamijeni naklonou i ljubavlju, te da se pohlepa i sebinost gdje god ih ima zamijene nesebinou i velikodunou. Sve one sile na Zemlji koje vidimo kako lutaju u neznanju potpirenom mrnjom i pohlepom sada gledamo kako ih osvjetljava svjetlo znanja, ljubavi i mira. U sreditu stvarnosti Zemlje i njezinih ljudi vidimo divno zlatno svjetlo koje se die, vidimo kako se Zemlja preobraava u ruinjak mira. I dok odavde nastavlja svoj put, Zemlja postaje jedna od dijadema stvaranja, jedno od istinskih utoita mira i znanja u kozmosu. U ovom stanju mira svi se ljudi vraaju na Zemlju ispunjeni radou jer je stiglo vrijeme ispunjenja obeanja, a mi smo tu da mu svjedoimo i da uvedemo tu novu stvarnost.

255

Vidimo kako nam se pridruuju nebeska, astralna i izvanzemaljska bia te svi dobri ljudi na Zemlji svojevoljno, vjenani za boansko Bie dok objavljujemo doba prosvijetljenosti i tisue godina neprekidnog mira. Mirno sjedei vidimo da su s nama carstvo anela, nebeska bia, astralni svjetovi prepuni naih predaka i bia iz razliitih svjetova. Vidimo da nam se pridruuju i izvanzemaljska bia te ljudi s ovog planeta u svojim svjesnim mislima i molitvi. I u sebi uvamo ovu misao, ovu viziju preplavljivanja Zemlje zlatnim svjetlom na poetku doba mira, kada e svi ratovi uminuti i sve patnje prestati. Nepravdu e zamijeniti pravda, siromatvo e ustupiti mjesto obilju, a od razaranja emo se okrenuti vremenu divne i savrene arhitekture te savrenog i prosvijetljenog drutvenog poretka. I dok to promatramo u sebi, sada smo sigurni da e se i dogoditi. Vidimo da su s nama i beskrajni i boanski svjetovi, ba kao i materijalni i izvanzemaljski. Stiglo je vrijeme rastanka sa starim postupcima, vrijeme je za odlazak starog poretka i roenje novog svijeta koji e krasiti jedinstvo, mir i trajna prosvijetljenost za tisue narataja djece na Zemlji.

256

Trideset esto poglavlje

BEZGRANINI UM Znamo da svaki stabilni zvjezdani sustav ima planete. Isto tako, svaki solarni sustav ima oblike ivota, bia koja mogu pojmiti Boanski Um. Stoga kada gledamo u svemir oko nas, vidimo da ovo prosvi jetljeno budno Bie, ovaj Um pri kojem smo svjesni i koji je uvijek sveprisutan, ta bia dijele i da je to temelj interplanetarnog mira. Preduvjet za mir u svijetu, kao i prvi korak u prosvjedjivanju svakog bia, jest da prepoznaju da u njima postoji ta kozmika svijest koja im daje svjetlo svijesti, jedan duh u njima. Mi smo tako uvijek jedno u duhu, a veliki je Duh uvijek jedan i nedjeljiv. Ova bia ovdje pozdravljamo kao dobrodola, bez obzira na oblik u kojem se pojavljivali - materijalizirani brod, poruka, ton, svjetlo ili moda eterina letjelica koja svjetluca u polju oko nas. to god da se vidi ili uje uvijek je manje vano od onoga to znamo u svojim srcima. A vidimo da smo budni i da nas ova bia koja su slina nama, prosvijetljena i svjesna, vide kroz oko svoga uma, ba kada i mi vidimo njih. Ovo boansko oko jedinstva posjeduje i dijeli sav inteligentni ivot. U svojstvu Zemljinih ambasadora poslanih njihovim ljudima, ponizno ih pozivamo ovamo, stalno im dajui do znanja da se mogu pojaviti u bilo kojem obliku ili na bilo koji nain koji je siguran i prikladan za ovaj trenutak, imajui u vidu injenicu da je Zemlja sada vrlo opasna i da je sigurnost od najveeg znaenja. Mi znamo da nas oni mogu vidjeti i da mi bez problema moemo vidjeti njih kroz ovo unutarnje oko koje svi posjedujemo jer smo svi budni. A ta je budnost sveprisutna. S vremenom nee biti razlike izmeu duhovno prosvijetljenih i onih koje biramo za politike ili vodee pozicije. Nee vam biti doputeno biti voom ako niste prosvijetljeni. Bit e to kao u vrijeme kraljeva-filozofa. Ne zaboravite da ispod zemlje i vodenih povrina postoje izvanzemaljci koji ostaju u eterinom obliku, ali su spremni reagirati, ako se za to pojavi potreba. I ee ete vidjeti letjelicu ili njenu eterinu pojavu kako se pojavljuje ispod zemlje nego iz svemira. Jednom kad smo bili na jednoj ekspediciji u Coloradu, osjetili

257

smo kako nam se tlo mie i podie ispod nogu. Nakon toga smo ugledali letjelicu oko nas, a temperatura se podigla s 10 na 15 stupnjeva. Bili smo u eterinoj poluprozirnoj letjelici, ali mogao joj se vidjeti oblik i dimenzije, a unutar nje su se vidjela bia koja su se kretala. S obzirom na to da elektronika ovih tehnologija dopusta da se materija transformira kroz brzinu svjetlosti, a kruta materija u eterini, nea-stralni oblik, to znai da mogu prolaziti izravno kroz krutu materiju, npr. izravno kroz planinu, kao da je nema. ak i povjerljivi ljudski projekti imaju tehnologije koje to mogu izvesti. Mogu doi u stanje u kojem ih se uope ne moe otkriti, a ipak su prisutne. injenica je da veina ljudi nee znati da su tu. Neki hoe, ali veina ne. I to vie u potpunosti zau u materijalnu trodimenzionalnu dimenziju, to je njihova letjelica vie na nianu i ranjivija protiv postojeih ljudskih tehnologija. Rije je o vrlo monim pogonskim sustavima i elektronici. Ako se potpuno materijaliziraju, dopustimo im da nam pristupe. Ne trimo prema njima. To nije ni sigurno ni mudro. Kada ste u maloj skupini i slijedite taj protokol, ljudi se esto samo isprue i zaspu, a potom prijeu u stanje sanjanja. U tom stanju ljudi e se esto uspjeti rijeiti svojih unutranjih blokada i jo bolje vidjeti izvanzemaljce. Ne zaboravite, oni su esto u eterinom ili poluastralnom obliku i mogu vrlo lako komunicirati s naim astralnim tijelima koja se aktiviraju tijekom lucidnog stanja sna. U tom stanju, ili kad smo budni i usredotoeni u kozmikoj svijesti, izvanzemaljci e nam prilaziti blie. Zato? Zato to je za njih sigurnije kada nismo povezani samo sa svojim malim, bojaljivim egom. Kao to je Krishna rekao Arjuni na bojnom polju: Malo Ovoga" - s velikom O" - uklonit e sav strah". Ovo" je bezgranini Um. U tom stanju ne postoji razlog za strah. Stoga im je tada ugodnije s nama jer smo u stanju s njima uspostaviti vezu kao budna bia. To je predivno iskustvo. I oni se mogu poistovjetiti s nama jer smo spojeni s onim univerzalnim aspektom naega ja" - jedinim koji je univerzalan. Meutim, to je takoer i sama sr naih bia. Uspostavljanjem veze s njim spremni smo, receptivni i sposobni s njima se povezati. Najvaniji pojedinani, presudan faktor za ostvarivanje kontakta je stanje svijesti u kojem se nalazite. Najvanije u protokolu ostvarivanja kontakta jest tiho se usredotoiti u svijesti. To se radi na sljedei nain: Prvo, sjednite u tiini i primijenite neku tehniku meditacije koja vam omoguuje da budete u kontaktu s vaom budnou, koja god vam odgovara. Drugo, kad postanete svjesni te budnosti, proite kroz
258

proces njenog irenja, osjeajui i uviajui da ona nije vezana samo za va individualni prostor ovdje, ve da je to ustvari univerzalna svijest. Tree, na krilima te univerzalne budnosti dopustite si da postanete svjesni i vidite kako iz udaljenosti gledate svemir, Moete ga doslovno samo slobodno motriti ili dopustiti svom umu da ga privue neka izvanzemaljska letjelica. Pazite da je samo ne zamislite - dopustite da vam se razotkrije i da je u potpunosti moete vidjeti. etvrto, kad ugledate izvanzemaljca ili izvanzemaljski brod, poveite se s izvanzemaljskim biem prespajajui se na vlastitu unutranju budnost i ondje ugledajte sjaj njihovih oiju. U tom stanju jedinstva pozovite ih da budu s vama tu, na bilo koji nain koji je siguran i prikladan. Naprednija verzija ovoga je da se povezete s interplanetarnim centrom ili vijeem, dobijete doputenje i kaete: Molim, dopustite im da dou ovdje ili ih dovedite." Peto, vodite ih potom do svoje tone lokacije. Pokaite im. To je gotovo kao da zumirate iz svemira i pokazujete im vizualno svoju tonu poziciju, povezujui se s njihovim umom ili sustavom navoenja, ili oboje - jer njihove su tehnologije povezane s njihovom svijeu. Ne zaboravite, tako putuju svemirom. Tako im funkcioniraju sustavi navoenja i tako upravljaju letjelicama. Sve se radi uz pomo umnog povezivanja - njihov um, tijelo i letjelica savreno su povezani. Sam svemirski brod je biostroj koji je u stanju budnosti i posjeduje svjesnu inteligenciju s kojom se povezuje. Moete sjediti u maloj skupini i koristiti ovaj protokol sat ili dva. Vrlo je moan kad ga primjenjuje vea skupina ljudi. Jednom kad nam se eterini izvanzemaljac pojavio na jednoj od ekspedicija, ponudili smo mu prekrasan kristal. Kad sam mu pruao ruku da mu ga dam, svi smo promatrali moju ruku. Ona je ispred naih oiju promijenila oblik - produila se i zadobila samo tri prsta - i izgledala upravo kao izvanzemaljeva! Svi smo to vidjeli. Kao da su njegova i moja ruka postale jedno. Svi smo vidjeli kako mi se ruka potpuno promijenila. Nain na koji se, dakle, izvanzemarjci mogu pojaviti je doista nevjerojatan. I moe biti okantan zbog svoje bizarnosti. Bilo bi ak teko napraviti znanstvenofantastini film koji bi sadravao toliko neobinosti koliko smo ih imali prilike vidjeti i iskusiti na ovim ekspedicijama. I dok se okupljamo ovdje pod zvijezdama, sjetite se ovog divnog vremena provedenog zajedno i shvatite da smo uvijek povezani u ovom stanju jedinstva.

259

Trideset sedmo poglavlje

KAP I OCEAN SU JEDNO Postoji divna izreka: Znanje je jedna toka, ali su je neznalice umnoile. Neposredno opaanje uma vrlo je jednostavno, no moemo razgovarati o mnogim pojedinostima o tome kako se sve izraava. Nalazimo se u ovoj toki u svemiru, no istovremeno je u toj toki sadrano ono to je izvan vremena i prostora. Ta aktivnost emanira iz beskonanosti, te je sama relativnost beskonana i sam fiziki svijet nije ogranien. Sam kozmos nema kraja u vremenu ili prostoru, ba kao to ni beskrajni Um nema svretka u vremenu ili prostoru. Fiziki svijet je beskonana vanjska odora neogranienog uma, a sve zajedno je veliko Bie. Moete li to vidjeti? Vrlo je lako sjesti u tiini i doivjeti um u njegovoj profinjenoj, neogranienoj prirodi i vidjeti stvarnost oko nas. Iz stanja svjesnosti i lagane usredotoenosti trebamo prijei u jednostavno bivanje te unutar sebe reflektirati i vidjeti tu svjesnost. Mi svoju svijest poistovjeujemo sa svojim egom, jer ona sja u nama meutim, ona je istovremeno onkraj ega. Pogledajte u oi ljudi oko sebe. Uoite da su svjesni. ak i ako su razliiti, sama svijest je ista polje svijesti u njima je jedno: Svi smo jedno u duhu. Uoite da je ono pomou ega su oni svjesni ista svjesnost pomou koje ste vi svjesni. Njihove osobnosti su drukije, njihovi intelekti su drukiji, tijela su im drukija, no sama svjesnost je jedinstvena kvaliteta prisutna kod svih. Tako smo svi jedno i oduvijek smo bili jedno. Nikad nismo bili odvojeni. Doivite li to jedinstvo, moete biti jedno sa svima, moete biti jedno sa ivotinjama i drveem, sa zvijezdama i izvanzemaljcima, s onima u tajnoj vladi, Bijeloj kui i svugdje. Nijedno mjesto nije vam nedostupno. Nijedno bie nije vam stranac i nijedno mjesto nije vam strano. Va dom je itav svemir. To nije samo intelektualna spoznaja. To je proizvod iskustva. Sve te svjetove kroz koje smo putovali i sva ta unutranja stanja nesumnjivo ete upoznati... Nae osobnosti su prozori kroz koje se izraava beskonanost. U jednom trenutku emo moi po volji uzeti tu kap i vratiti je natrag u ocean te, po volji,

260

rekonstruirati kap i ponovno biti pojedinac. To je neto to emo nauiti na svom duhovnom putovanju. Budi nita, a zatim hodaj po vodi. Tako kap nae osobnosti moe postati jedno s oceanom i tada smo mi ocean. Meutim, u istom trenutku moemo spoznati da smo i dalje individualna kap ali u stanju jedinstva svijesti. To ne opaamo samo unutar sebe samih nego vidimo i da su sve stvari i sva bia, i zemlja ispod naih nogu, svi svjesno, beskonano bie. Tada spoznajemo da je sve sveto svijet u svojoj cjelokupnosti je svet i svako bie je sveto, jer duh, svjesno Bie, samo je tkivo svega to postoji. I uvijek je savreno jedno, ak i kada se prikazuje kao razliito. Izazov je u vienju jedinstva u razliitosti, kao i u uivanju u toj razliitosti. Bili smo na mjestima irom svijeta koja imaju najgore mogue vremenske prilike. Sjeli bismo i izvodili nae meditacije i molitve, i za nekoliko bi trenutaka cijelo nebo bilo vedro to je jedno otvaranje koje se dogaa iznad tog stanja svijesti. I to se dogodilo na stotine puta gotovo neobjanjivo, bez obzira na to koliko je vrijeme bilo loe i olujno. Pitanje glasi: Postoji li uzajamno djelovanje izmeu jedinstva i dualnosti? Oni koegzistiraju. Nisu uzajamno iskljuivi. Drugim rijeima, relativno i promjenljivo, vrijeme, prostor te materija i beskonani apsolut su isto. Ne postoji odvojenost, stoga ne postoji ni dualnost, Dakle, ono to je relativno moe se razlikovati. Imamo pojedinana tijela, postoji muko i postoji ensko, postoje razliite energije i razliiti kemijski elementi. Meutim, istovremeno postoji i to savreno, boansko jedinstvo svjesnosti koje s njim koegzistira i potpuno ga proima. Postoji ravnotea u sposobnosti vienja te diferencijacije i dualnosti stvari, te istovremeno vienja jedinstva koje proima cjelokupnu dualnost. Dakle, to nije stvar ili/ili. Sve je uspostavljeno i emanira iz neogranienog, apsolutnog, nerazdijeljenog, istog Uma. Ipak, percipiramo ga kao jedno ili drugo. Na zadatak je da se razvijemo do stupnja kada ga neemo vidjeti ili/ ili, nego emo sve vidjeti kao jedno, premda emo uoavati razlike. ak su provedeni pokusi s mehanikim sustavima, odnosno ureajima, na primjer oni koje je proveo dr. Robert Jahn s Princetona, koji dokazuju da su um i materija povezani. Kako se to dogaa? Tako to sam materijalni predmet jest um, jest svjesnost koja vibrira i rezonira kao predmet. Potrebna je praksa, no percepcija jedinstva u nekom trenutku pone povremeno dolaziti i odlaziti sve dok ne shvatite da ne postoji vrijeme i da ne postoji ovdje i ondje te da je oduvijek prisutna. Sve je
261

jedno. Kap i ocean su jedno, ak i kada se kap moe razaznati. Ponekad je korisno jednostavno promatrati, sjediti u tiini i biti s drugim ljudima, a zatim postati svjesni injenice da su oni svjesni i da ste vi svjesni. Dakle, stavite na stranu sve razlike i ostanite sa samom svjesnou. Uite u to stanje svjesnosti u sebi, a zatim uoite da ste slobodni od osjeaja ja i osobnosti tako da se moete povezati sa svjesnou drugih i biti jedno. U tom smislu mi smo jedno bie. Doista smo jedno u duhu i stoga moemo uspostaviti kontakt s drugima i iskreno suosjeati. Da proirim tu ideju, razmislite o injenici da svaka osoba na zemlji, svako osjeajue bie u svemiru, bilo da je aneosko ili astralno, bilo da se radi o preminulim ljudima ili izvanzemaljskim biima koja ive na drugim planetima da su sva ta svjesna bia sposobna za svjesnost i stoga mogu ui u stanje jedinstva hotiminog jedinstva koje je transcendentalno i savreno. Dakle, to stanje je onkraj mira politikog mira, a to se ponekad naziva nii mir. Ono to sada opisujem je najvii mir savreni mir koji je unutranji i duhovan. Jer u tom stanju doista vidite da smo svi jedno u duhu. Na taj nain prestaje postojati svaki izvor sukoba, jer umjesto da su usredotoeni u razliitosti, ljudi e biti usredotoeni u jedinstvu jedinstvu koje nije samo intelektualizacija ili filozofska misao, nego istinsko, prosvjetljujue iskustvo, prosvijetljeno stanje bivanja. O, Boe moj, to je predivno. Dano vam je sve to trebate. Sve je u vama. Ja samo pokuavam razviti tu spoznaju, a zatim to moete initi sami. U isto vrijeme postoji i jedinstvo i relativnost. Sjedimo ovdje. Imamo zasebna tijela. Postoji vrijeme i prostor i zvijezde i razdaljina. Oni koegzistiraju. To uope nisu uzajamno iskljuivi koncepti u stvari, savreno su integrirani. Stoga, razumijevanje nijansi izmeu apsolutnog i relativnog doista je vano jer to je putovanje koje prolaze nae due. Usavravanje u tom razumijevanju i iskustvu omoguuje vam da to stanje beskrajne svjesnosti izraavate na ovoj razini postojanja. Bez temeljnog iskustva i razumijevanja tihe beskonane svjesnosti te naina na koji se ta beskonanost manifestira u relativnom ne moete dosei svoje ispunjenje kao bia. Gdje god postoji oblik, u njemu je astralno svjetlo. Osim toga, tu je i ista ideja oblika i svjesnosti, to jest kauzalna razina razina kozmologije koja je u toj zaetnoj ideji oblika. Beskonana svjesnost manifestira tu zaetnu ideju. To je idejni oblik i misaona vibracija, recimo, jabuke bez oblika jabuke. Moete li promisliti o jabuci bez njezina oblika - samo o njezinoj biti?
262

Slaem se, to je prilino apstraktno. Meutim, zatim zamislite da iz te idejne, misaone vibracije izviru svjetlost i struktura, oblik i boja jabuke. Uoite kako astralni predloak postaje sve diferenciraniji i sve vie manifestiran, pojavljujui se u suptilnim elektromagnetskim energijama energijama nulte toke, magnetskim energijama i drugim silama koje zatim okupljaju i oblikuju atome i molekule jabuke. Taj proces, ta boanska arhitektura, prisutna je kod svake stvari bilo da je to galaksija, zvijezda ili osoba. Na taj nain svjesni um stvara misaono-kauzalnu razinu objekta, nakon toga manifestira njegovu astralnu razinu i, na posljetku, manifestira fiziki objekt. Ono to je kljuno jest ista svijest. Kroz duboki i tihi nelokalni um moemo se povezati s objektom i dematerijalizirati ga, nanovo materijalizirati ili pomjeriti unutar okvira vremena i prostora. Na taj nain odreeni jogijski adepti mogu uzeti neki predmet te ga dematerijalizirati i nanovo materijalizirati poput ureaja za teleportiranje. Preko svjesnosti se moete povezati sa svakim predmetom, a ako razumijete kako svjesnost i polje uma postaje materija, moete djelovati na taj predmet. Nema nikakve odvojenosti, osim u smislu intelektualnih konstrukata koje smo stvorili. Mi sami gradimo vlastite kaveze i samo mi sami ih moemo otvoriti. Stoga se moramo oduiti od tih intelektualizacija koje su nam prele u naviku i u tiini doivjeti sjedinjujue stanje stanje jedinstva. I kada smo osposobljeni tim suptilnim inom volje i aktivne vjere - to e biti - gotovo sve je mogue. Shvaate li to govorim? To e biti. To jest i bit e... Bez ikakve sumnje. Na taj su nain stvoreni i nai ivoti. To je razlog zbog kojeg smo i dalje povezani sa svojim tijelima. Razmislite o tome. Recimo, gradite kuu. Imate ideju kako e kua izgledati i ta je ideja proistekla iz vaeg svjesnog uma. Zatim je vizualizirate, nacrtate i na posljetku izgradite. To je stvaralaki proces i stvoritelj boansko Bie na taj je nain stvorilo itav univerzum. U nama lei ista sposobnost. Zato se esto kae: Onaj koji je upoznao svoje pravo ja, zaista je upoznao Boga. Pitanje glasi: Postoje li razliite gradacije astralne razine? Odgovor je apsolutno da ba kao to postoje razliite gradacije unutar fizikog materijala. Moete biti na smetlitu ili u prekrasnom vrtu. Mi biramo. Unutar svjetlosnih svjetova postoje visi i nii svjetovi i postoje razliite postaje, razliite razine. Kada netko ode s ovog svijeta i prijee u svoje astralno tijelo, sjetite se da slini trae sline i uivaju u drutvu sebi jednakih.

263

To znai da e oni s odreenom razinom svijesti i odreenim sklonostima gravitirati onima koji su im slini. I nee nuno biti zadovoljni sa svojim drutvom. Shvaate li? Kada ljudi govore o paklu, to je stanje uma na drugoj strani. To je zato to je vae vlastito stanje uma takvo da ste kraj ljudi koji su umnogome nalik vama. Ti svjetovi stvaraju se kroz misaone oblike i ako ta bia ili ljudi misle grozne stvari, tada oko sebe stvaraju grozne manifestacije. Moete sjesti i vizualizirati vrt s ruama ih komoru za muenje. Shvaate li? To je stvarnost toga. Dakle, postoje suptilne razine astralnog koje tvore suptilnu nebesku domenu te stvarno uzvienu aneosku domenu. To sve vee profinjavanje uma, misli i energije nastavlja se sve dok ne doete do razine avatara razine Boga stanja stvoritelja. Bezbrojni su stupnjevi profinjenja nema mu kraja. A to je samo astralna domena. Onkraj toga postoji takozvana idejna/kauzalna domena bit onoga to relativno postojanje jest. Na odreenoj razini moete evoluirati do stupnja kada vam ak nije potrebno biti u astralnom tjelesnom obliku tada ste na vrlo ekspanzivnom, divnom i boanskom stupnju svijesti. Na primjer, kada sam imao svoje iskustvo na rubu smrti, nisam imao tjelesni oblik. Bio sam na tom stupnju iste svjetlosti svijesti koja je bila individualna i svjesna bila je kauzalna. Otiao sam ravno u kauzalno, a zatim u bezgranini um. Emocionalna tekstura astralnih svjetova je vrlo puna; svjetlost i boje predivni su boanski. Meutim, razina postojanja onkraj toga kauzalno stanje profinjenija je frekvencija. Esencijalnija je, manje je diferencirana i izravno je povezana s istoom uma i duha. Pitanje glasi: Kako se u tu metafiziku uklapa reinkarnacija? To se pitanje esto postavlja, meutim: Istina e vas osloboditi, ali najprije e vas naljutiti Dakle, sada u sve naljutiti. Stvar je sljedea: Uenja o reinkarnaciji kakva imamo u masovnoj prodaji nisu nita vie istinita od drugih ortodoksnih uenja u masovnoj prodaji. Istina o reinkarnaciji je to da je tona i da je apsolutno pogrena. Sjetite se toga to smo upravo iskusili. Svaki individuum je jedinstvena kreacija. Jednom kada je na svijetu, zauvijek postoji kao jedinstvena stvar. Ovdje je i ivjet e zauvijek. Pa ipak, svjesni um unutar svakoga od nas je isti um koji se nalazi u svima nama.

264

Svaki pojedinac povezivanjem s tim nelokalnim aspektom svjesnosti moe iskusiti pojedinani ivot svakog pojedinca to se sada nalazi na Zemlji, kao i onoga koji je ikada postojao na Zemlji ili onoga koji je ikada postojao bilo gdje u svemiru. Opis reinkarnacije je stoga pogrean. U stvari, radi se o spoznaji jedinstva osobnosti i beskonanosti. Taj aspekt svakoga od nas, koji je beskonano jastvo, takoer se doivljava u svakome od nas. Na taj nain se svjesnost pojedinca moe povezati s tom proirenom nelokalnom svjesnou i iskusiti ivot drugoga. Jer, u stvari, svi smo mi uvijek jedno Bie. Dakle, upoznao sam vjerojatno petero ljudi koji se kunu Bogom da su Kleopatra! U jednom smislu i jesu: jer svjesnost u nama je univerzalna. Na taj nain se arhetipska osoba ili netko poput Kleopatre tko je kao ikona u drutvu ili povijesti imao velik utjecaj moe u njezinoj punini iskusiti od drugih povezanih dua. Meutim, da li ovjek umre, odnosno na neki se nain raspline u nitavilu, a zatim reinkarnira kao Joe Cohen iz Brooklina 2030. godine? Ne. Ono kako se reinkarnacija tumai i shvaa potpuno je pogreno. Pa ipak, ona u sebi nosi jednu duboku istinu koja se ne pouava, jer je apstraktnija, nelokalna i vieg reda sloenosti. Mogue je da ljudi s individualnim duama rezoniraju s biima sline prirode ili dominirajuom rezonantnom frekvencijom. Nije da ovjek zavri ivot u ovom tijelu, raspline se u neko nitavilo matrice svijesti i onda postane drugo bie ili osoba. Uope nije tako. Stvar je mnogo dublja. I duboka je istina da smo svi mi itavo vrijeme sva bia. Ako tako odluimo, moemo doivjeti individualno bie i ivot u prolosti, u sadanjosti ili budunosti u svoj njego voj punini. Znate li tko ste? Znate li da je u vama sadran itav svemir te da je stoga svjesni um u vama sveprisutan i da transcendira prostor i vrijeme? Da moete doivjeti, u njihovoj potpunoj punini, sva duevna iskustva bilo kojeg bia i u potpunom suosjeanju rezonirati s njima? U nama je beskonano i vjeno svjesno bie. Stoga, ako razumijete prirodu uma i svijesti u nama, lako je shvatiti kako moemo uveer otii na spavanje i u tom oputenom stanju probiti ogranienja vremena i prostora te vidjeti to e se dogoditi sljedeeg tjedna, ili vidjeti to se dogodilo tisuama godina prije, ili ak u svoj punini doivjeti ivot nekoga tko je ivio prije milijun godina. ovjeanstvo se pribliava svojoj zrelosti i moramo stei dublje razumijevanje tih stvari tako da ne padnemo u praznovjerje i glupost, kada ljudi moraju izvoditi odreene obrede kako se ne bi na svijet vratili kao mravi! Naravno, elite li iskusiti kako je biti hrast, ili mrav, ili pas, moete. Ne trebate ekati drugi ivot!
265

Kada plivam s dupinima, razlog zbog kojeg me prihvaaju je taj to me vide kao jednog od njih. Doslovno me doivljavaju kao dupina. Ja postanem dupin. Kada odbacite tijelo i prijeete na sljedeu razinu, zadrat ete sva vaa sjeanja, sjeat ete se svakoga koga ste upoznali na Zemlji, evoluirat ete kao ta osobnost kroz sve svjetove univerzuma i kroza sva stanja svijesti. Na jednom stupnju ete, ako elite, biti kap koja se vraa oceanu. Sjetite se, potekli smo iz beskonanog oceana Boga, i tom beskonanom oceanu emo se vratiti. To je svrha i putovanje nae due. Svrha pojedinanog postojanja je da se nauimo blaenstvu postajanja nita i zatim ponovno postajanja beskonanim, a da pri tome uivamo u ivotu i punini kreacije.

266

Trideset osmo poglavlje

ETERINA PERCEPCIJA Zagovorom boanskih bia, molitvama onih na Zemlji i vlastitim naporima, dua moe napredovati s jedne razine na sljedeu; to je beskonano napredovanje. ovjek e pri tome moda morati proi kroz mnogo patnje jer se mora odrei svih svojih vezanosti. Patnja i vezanost su sinonimi. Na taj nain vrsto ukorijenjeno vjerovanje ili ideja znai patnju. Netko je pakao mudro opisao kao stanje grizoduja kada shvatite to ste uinili i, jo vanije, to niste uinili. Pravo kajanje ne nastupa toliko zbog toga to ste uinili (osim ako niste ubojica sjekirom ili slino), nego se vie odnosi na ono to niste uinili posao u kojem niste ustrajali, dobrota koju niste pruili, trenuci kada ste bili sebini, a trebali ste biti velikoduni odatle dolazi kajanje.. Na neki udan nain najvie obraamo panju na ono to smo uinili i brinemo se zbog toga, dok bismo se zapravo trebali vie brinuti zbog onoga to proputamo uiniti, a to je djelovati pozitivno i pomoi svijetu. Ti grijesi neinjenja uvijek su bili vei od grijehova poinjenja. Stoga nemojte proputati prilike da inite dobro, da volite, da dijelite s drugima, da se rtvujete i iskoristite priliku za stvaranje novog i boljeg svijeta, ili da volite ljude i irite srdanost. Svako pojedinano bie ima odreenu optimalnu toku sluenja i optimalnu ulogu koja je u suglasju s njegovim jedinstvenim jastvom. Dakle, to to sam upravo opisao naziva se dharma vae ispravno djelovanje i put. To za svaku osobu moe biti neto vrlo skromno ili neto vrlo veliko, ovisno o tome do koje mjere primjenjujemo svoju slobodnu volju da otkrijemo svoj puni potencijal i iskoristimo ga. Stanje kozmike svjesnosti o kojem govorim uvijek je postojalo, ono je vjeno i uvijek je beskonano. I svemir je oduvijek postojao, uvijek e postojati i beskonaan je. Dakle, ideja da je svemir ogranien, odnosno da ima svoj poetak i kraj zapravo je pogrena. Vjenost razine apsoluta, svjesni kozmiki um, kao svoju nunu posljedicu ima beskrajni i vjeni manifestirani univerzum. Na taj nain ak ni materijalni prostor nema kraja. Beskonaan je. Jer, ak i ako odete na rub onoga to bi po

267

definiciji smatrali svemirom, to je iza tog ruba? Beskonaan je. Kao malo dijete esto sam kontemplirao o svim tim stvarima. etao bih se razmiljajui o tim stvarima i gledajui zvijezde. Osjeao sam to, vidio sam to. ak i kada sam kozmiko jaje, eterinu formu univerzuma, vidio kao odjeliti oblik, istovremeno je bilo vjeno i beskonano. To je paradoks... Promatrate li nono nebo eterinim vidom, vidjet ete enormnu koliinu svjetlosti! Sve je savreno paradoksalno... S astralno eterinom percepcijom izravno vidimo da su ak i dubine praznog, mranog svemira osvijetljene unutranjom svjetlou. Moete li to vidjeti? Moemo vidjeti zasebne planete i zvijezde kako se vrte u beskrajnom oceanu eterine svjetlosti. Dakle, to je svjetlost na svjetlosti, itavi svjetovi svjetlosti koji sjaje iznutra kao to svjetlost zvijezde zapravo izvire iznutra. Pitanje glasi: Postoje li sve mogue stvarnosti istodobno, odnosno na paralelnoj bazi te ima li komunikacije meu njima? Odgovor na to je potpuno ovisan o stanju svijesti promatraa. Drugim rijeima, iz perspektive visoko integriranog, kvantno-holografskog pogleda na svijet, u kojem je sve sadrano jedno unutar drugoga, odgovor je da. I kao kod holograma, moete uzeti jedan dio svemira i u njemu je prisutna cjelokupnost svemira. Nita nikada nije odvojeno: boansko jedinstvo proima sve stvari. Tako se sve mogue stvarnosti svemira odvijaju simultano, a povezane su preko nelokalnog polja svijesti, svjesnog, inteligentnog, integrirajueg aspekta svih stvari. Svjesna inteligencija je ultimativni integrator tih razliitih svjetova. Na jednoj razini intelektualnog razumijevanja moemo govoriti o razliitim dimenzijama ili paralelnim svemirima, meutim oni su u stvari svi sadrani jedan unutar drugog. Gledajui oima jedinstva vidimo tu savrenu integraciju preko nelokalnosti uma. Na drugoj razini percepcije mogli biste rei da nema nikakve povezanosti. Na primjer, svakako biste mogli rei da mi koji upravo sjedimo ovdje u Virginiji i netko tko se nalazi u Indiji nismo povezani. Budui da ih ne dodirujemo i da nas oni ne uju, mogli biste rei da je to tono. Na drugoj razini mogli biste rei: Pa, svi se mi nalazimo u Zemljinoj biosferi. Budui da dodirujemo zemlju i udiemo isti zrak, svi smo povezani. To su sve intelektualne konstrukcije, a nasuprot onome kako se to u stvari odvija. Nain na koji se to zapravo odvija je da finija rezonantna polja na posljetku proizvode ona grublja i sva ta polja su meusobno povezana i meu njima je

268

beavna povezanost. Postoji nelokalna veza i rezonancija koja se odvija preko svjesne inteligencije. Kada se neto teleportira i s toke A u prostoru prijee na toku B, to je mogue zato to postoji savrena integracija izmeu svih toaka u svemiru, odnosno izmeu svake dvije toke - ili bilo kojeg beskonanog broja toaka u svemiru. Uslijed nelokalne integracije energije, materije, prostora, vremena i dimenzija preko polja svijesti, svaka toka u prostoru i vremenu ima preko polja svijesti pristup svakoj drugoj toki u prostoru i vremenu. A finiji aspekti svemira astralna razina, mentalna, kauzalna, i tako dalje sve vie su nelokalni. Dakle, postoji relativna nelokalnost. Nelokalnost svi promatraju na nain da je neto ili lokalno ili nelokalno. Ili je vrsto utvreno u vremenu i prostoru i linearno ili je nelokalno. U nelokalnosti u stvari postoji relativnost. Arhitektura univerzuma je izvanredno lijepa; istovremeno je i sloena, ali i jednostavna kada se spozna nekoliko naela. Pomicanjem neega s toke A na toku B tako da to dematerijalizirate i zatim stvorite na drugoj toki u prostoru zapravo pristupate relativnoj nelokalnosti. Materijalni objekt se mijenja tako da se njegov spin i frekvencija prebace u neto slino onome to bi mistici nazvali astralna ili eterika energija. A budui da je ta domena manje utvrena i linearna od linearnog materijalnog prostor-vremena, predmet se tamo moe pojaviti praktiki trenutano. To se postie pomou nelokalne rezonancije vorova pri emu se tokama A i B u prostoru pristupa putem rezonancije i spina preko razine svemira koja je vie nelokalna od utvrenog vremena/pro stora. Stoga, to vie prelazite u polja rezonancije i frekvencije koja su iza br zine svjetlosti iza granice svjetlosti pristupate domenama koje su sve blie takozvanim eterikim ili astralnim poljima energije koja su sve vie nelokalna. Najsavrenija nelokalnost je isti, nediferencirani um. A najmanje nelokalan je svemir vrstog, materijalnog prostor-vremena, no svi su oni integrirani i uvijek su jedno. Na taj nain, ako pomiete materijalni objekt i elektroniki mijenjate njegovo stanje, on moe poprimati sve nelokalniji oblik. Tako se moe teleportirati iz jedne toke u prostoru na drugu. To je mogue uiniti na kauzalnoj razini (razini uzrokovanja; op. p.): toki misli/zvuka/vibracije, i to je ak bre od eterike teleportacije. Dakle, postoji relativna brzina i relativna nelokalnost, ovisno o tome koliko ete dani objekt uiniti suptilnijim i hoete li ga staviti u eteriko, astralno ili kauzalno stanje koje je sadrano u tom objektu. Izvanzemaljska letjelica
269

na primjer ili od ljudi proizvedena letjelica koja putuje bre od svjetlosti ne ubrzava kao vi kada na autocesti ubrzate sa sto na sto dvadeset kilometara na sat. Ona se u kvantnom trenutku, u kvantnom skoku iz rezonantnog polja u onome to nazivamo stabilan, materijalni oblik u prostor-vremenu prebaci u frekvenciju i rezonanciju onkraj toga. To se dogodi u jednom rezonantnom skoku. Na toj razini letjelica se moe kretati izvan linearnih vektora prostora i premjetati se s jedne toke na drugu gotovo trenutno i svakako bre od brzine svjetlosti. No, to i dalje nije beskonana br zina. Dakle, da bi se sa Zemlje otilo do, recimo, mjesta koje je udaljeno mnogo tisua svjetlosnih godina bilo bi potrebno nekoliko dana budui da ste u obliku koji je relativno nelokalan a ne savreno nelokalan kao to je to ista svijest. Dakle, civilizacija koja bi mogla reducirati letjelicu i sve u njoj na frekvencijski oblik koji bi bio sasvim kauzalan ili na vrlo profinjenoj astralnoj frekvenciji mogla bi tu istu razdaljinu prijei u mnogo kraem vremenskom intervalu. isti misaoni oblik povezan s umom moe s jedne toke u svemiru na drugu prijei zaista trenutno bez obzira na to o koliko se svjetlosnih godina radi zato to je vrlo tijesno povezan s tom savrenom nelokalnou beskonane svjesnosti. Dakle, i u nelokalnosti postoji relativnost. Moemo to iskusiti i bez tehnologije, u lucidnom snu. U lucidnom snu se kreemo, letimo nelokalno u naem duhu ili astralnom tijelu koje je jednako stvarno kao nae fiziko tijelo (ili stvarnije od njega...) Zato moete lako skliznuti s linearnih koordinata prostor-vremena i biti na drugom mjestu na Zemlji ak i dok spavate u krevetu. U tom stanju moete u realnom vremenu vidjeti to se zbiva negdje drugdje na Zemlji ili u svemiru ili skliznuti iz vremenske koordinate u budunost i vidjeti neto to e se dogoditi sutra ili za godinu dana. To se naziva prekognitivni lucidni san. Dakle, prekognicija ili vienje neega to se dogodilo u prolosti, ili vienja na daljinu neega to se dogaa upravo sada, mogua je zato to je svijest sveprisutna te moemo nauiti doivljavati sve suptilnije razine uma dok smo i dalje u svom tijelu i pojedinanoj svijesti. Slino tome, tu paradigmu ukljuuje tehnoloka komunikacija koju koriste napredne izvanzemaljske civilizacije. Oni imaju komunikacijske ureaje na koje se moe spojiti preko misli i koji mogu u jednom trenutku doprijeti do udaljenosti od vie milijuna svjetlosnih godina. Takav tehnoloki ureaj povezuje se sa samom istom misli te izlazi iz normalne elektromagnetske domene u takozvanu subelektromagnetsku domenu ili domenu finije energije. Meutim, kada se itava
270

golema svemirska letjelica kree kroza svemir, postoji neto to ja zovem koeficijent otpora, a javlja se dok letjelica prianja uz donji dio svemira materijalnog, linearnog prostor-vremena. Kada prijee na donji dio linearnog prostor-vremena, u procjepu izmeu finijih astralnih i materijalnih frekvencija dolazi do odreenog otpora koji onemoguava trenutni transport. Letjelica mora odravati odreeni stupanj povezanosti s materijalnim svemirom kako bi se mogla ponovno pojaviti u njemu. Zato brzina nije beskonana. Na kratkim udaljenostima takav prijenos kroz prostor/vrijeme ini se trenutan, no na golemim svemirskim udaljenostima ukljuena je domena vremena i prostora. Postoje vrlo napredne izvanzemaljske tehnologije kojima to u stvari nije potrebno to su pravi eterini brodovi. Oni mogu boraviti u vrlo finom eterinom obliku i zatim izroniti kroz razliite razine astralne energije te se potpuno materijalizirati. Nisu sve izvanzemaljske civilizacije na istom stupnju integriranja te kozmologije u operativne tehnologije. Znate, nadimak jednog od podruja u Podruju 51 (Area 51) je Zemlja snova. Zovu ga Zemlja snova" zato to su, kada su poeli izvoditi pokuse s brzinama veim od brzine svjetlosti, otkrili da se ovjek koji je u letjelici, u fizikom obliku, osjea kao da je u lucidnom snu. To je kao da ste budni, ali je ta budnost slina snu, energetski su nalik plazmi ili eterini te su drukiji prostor i vrijeme.

271

Trideset deveto poglavlje

GRADACIJE ENERGIJE ovjek koji je mnogo godina radio u tvrtki Lockheed Skunk\Vbrks ispriao mi je jedan doivljaj povezan s astralnim povezivanjem s izvanzemaljcima. On je takoer jedan od naih svjedoka. Obratio nam se jer je elio da mu objasnim neto to mu nije imalo smisla i to ga je muilo godinama. U ezdesetim godinama prolog stoljea nauio je raditi ono to se uobiajeno naziva astralna projekcija naputanje fizikog tijela u astralnom tijelu i putovanje naokolo to je iskusio gotovo svatko ako je ikada imao san u kojem leti. Uio je to raditi svjesno, u oputenom, meditativnom stanju. Jedne veeri dok je upranjavao tu tehniku, njegov mu je uitelj rekao: Sada si spreman za to, moi e to uiniti. Tako je legao, opustio se i onda iznenada napustio tijelo. Podigao se kroz strop svoje kue, odletio u nebo, te udario u bok izvanzemaljske letjelice, koja je bila visoko u Zemljinoj atmosferi. Dakle, rekao je da je zaljuljao letjelicu i da su ga bia u njoj mogla vidjeti. Rekao je da su ga pogledali i telepatski mu rekli; Boe moj, zato ne pazite kamo idete?!! Bilo mu je neugodno zbog tog nebeskog kiksa i poslije toga se vratio u svoje tijelo! Rekao je da ono to nikako nije mogao razumjeti, bilo to to je bio izvan fizikog tijela, bio je u svom suptilnom astralnom tijelu ali da je letjelica na koju je naiao ipak bila iste gustoe kao i njegov astralni oblik te da je mogao biti u uzajamnom djelovanju s njom. Putnici u njoj su ga vidjeli i on je vidio njih, no to nije bilo kao da je jednostavno komunicirao s drugim duama koje su letjele naokolo. To je bila svemirska letjelica! Rekao sam mu: Pa, odgovor vam se moda nee svidjeti, ali budui da ste inenjer astronautike, mislim da ete to razumjeti. Izvanzemaljske letjelice, osobito kada su oko Zemlje, gdje ih pokuavaju sruiti razliitim sustavima naoruanja, veinu vremena provode u nematerijaliziranom obliku, pri emu rezoniraju bre od brzine svjetlosti.

272

To znai da te letjelice s drugih planeta nisu materijalizirane nisu kruta materija nego su od eterinog materijala i u sebi nose bia od krvi i mesa. Ako naiete na takvu letjelicu dok ste u stanju sna, oni e vas vidjeti jer su u obliku energije u kojem mogu vrlo lako vidjeti tu frekvenciju energije, i vi ete vidjeti njih i moete komunicirati s njima i biti u uzajamnom kontaktu s letjelicom. To ne znai da su aneoskog ili neizvanzemaljskog porijekla. To znai da su izvanzemaljskeiinterdimenzionalne ako elite koristiti izraz dimenzija, to nije potpuno tono. U stvari, govorimo o itavom spektru energija i stvarnosti koji je kontinuum, premda postoje odreene faze tog kontinuuma koje bi neki nazvali posebnim dimenzijama. Jednako poput odvojenosti razliitih kemikalija ili razliitih gustoa vode i tla, postoje slojevi s razliitim frekvencijama. Iako gradacije postoje, one postoje unutar spektra koji je kontinuiran jednako kao elektromagnetski spektar od ultraljubiastog do infracrvenog. Taj ovjek imao je izvantjelesno iskustvo i bio je u njemu svjestan i budan. To nije bila nikakva uobrazilja. I kada je dolo do tog nekontroliranog lansiranja i susreta s izvanzemaljskom letjelicom, letjelica je bila sline gustoe kao njegovo astralno tijelo. No i dalje je bila posve izvanzemaljska, samo to nije bila posve materijalizirana. ovjek koji bi gledao ovim materijalnim oima ne bi vidio ni njega ni svemirski brod ni izvanzemaljce osim ako je uvjebao vjetinu vienja suptilne energije onoga to znanstvenici nazivaju neutrinska svjetlost koja se emitira iz astralne domene. Znanstvenici su razvili tehnoloke senzore koji detektiraju takvu vrstu svjetlosti, no ta je tehnologija ukradena iz Nacionalnog ureda za izvianje (NRO) i postavljena u svemir tako da mogu detektirati izvanzemaljsku letjelicu kada nije materijalizirana i tako je lake naciljati i unititi. No, to je posve druga pria. Kada se neto dematerijalizira ak i na samo kratko vremensko razdoblje, rezonantna frekvencije tog objekta prebaci se u eterini kvaziplazmatski oblik energije koji je vrlo priblian astralnoj energiji. Dakle, postoje razliite gradacije unutar astralne domene, od grublje astralne, koja je u sprezi s materijalnim postojanjem atoma i elektromagnetskom energijom, pa sve do najfinije astralne domene, koja se naziva visoka eterina. Ukoliko je vaa znanost dovoljno usavrena, mogue je tehnoloki se povezati sa svakom razinom astrala. Ulaz u finije aspekte astralnog jako je dobro uvan, jer je za funkcioniranje na toj razini potreban visok stupanj prosvjetljenja. Takve domene uvaju razvijeni izvanzemaljci i celestijalna bia te Bog i sile koje su daleko vie od bilo ega na
273

Zemlji. Postoje izvanzemaljske civilizacije koje su za nekoliko stotina tisua ili nekoliko milijuna godina, pa i vie, tehnoloki ispred nas, koje su u stanju svijesti gdje itava civilizacija ima kozmiku svijest, boansku svijest ili svijest jedinstva i viu. Njihove su tehnologije u skladu s njihovom razinom svijesti i omoguuju im da razumiju materijalni svemir i te finije astralne i kauzalne razine kozmosa te da se povezuju s njima. Oni se mogu pojaviti i manifestirati kao iznimno prosvijetljeni majstor koji moe materijalizirati, dematerijalizirati, mijenjati oblik i zraiti iznimnom prosvijetljenou koju drugi mogu osjetiti. Nisu sve izvanzemaljske civilizacije sposobne za meuzvjezdana putovanja na toj razini razvoja i evolucije. Neke su samo malo razvijenije od nas. Miroljubive su i uspostavile su globalni mir, jer u suprotnom im ne bi bilo doputeno da napuste svoj planet. Jo uvijek bi bile u karanteni. U svemiru je prisutan red koji bi ih sprijeio da ga napuste, ba kao onaj to nas sprjeava da odemo do drugih sunevih sustava. No, jednom kada uspostavite miroljubivu egzistenciju, imate sve veu slobodu kretanja. Tehnologije i materijalne znanosti tada postaju sve vie ukorijenjene u razumijevanju znanosti o svijesti. Iznimno razvijene izvanzemaljske civilizacije sve svoje svemirske letjelice i potrebne predmete manifestiraju pomou vibracijskog aspekta zvuka kako se on odnosi na misli dakle, pomou zvune vibracije i misli ili, drugim rijeima, komponente misli koja je zvuna vibracija. Na taj nain dobijete istinski eterine brodove oni izranjaju s te razine kroz najfinije razine astralne energije. Kada se pojave na materijalnoj razini, te komponente su izvanredno iste i sadravaju u sebi puninu svjetlosti eterine razine koja sja iz njihove unutranjosti. Zato su neke od letjelica kojima sam bio blizu i vidio ih potpuno materijalizirane sjale svjetlou koja nije s ovoga svijeta. Tako je ista i eterina, no ipak je potpuno materijalizirana i kruta. Ljudi koji su prouavali vrlo napredne izvanzemaljske letjelice rekli su mi da su one izvanredno sofisticirane ak i one najmanje razvijene od njih nemaju nikakvih spojeva, potpuno su beavne. Kako ih izrauju? Pa, ne grade ih tako da uzmu komad eljeza ili slitine i udaraju ga ekiem dok ne poprimi eljeni oblik! Zapravo ih izrauju pomou onoga to ja zovem infra ultrazvuk. Objekt se izrauje sklapanjem i pomicanjem astralne matrice kako bi se na toj suptilnoj razini napravila ablona letjelice a zatim se ona pojavljuje kao savreno ukalupljen oblik u materijalnom svijetu fizikih molekula. Kada nastane pomou tog infra-ultrasoninog naina proizvodnje, eterika i
274

astralna energija proimaju svemirski brod inteligencijom. Moe biti tako tehnoloki strukturiran na subatomskoj razini da je s njim zdruena organizirajua inteligencija i ivot. Tako su to zapravo inteligentni biostrojevi. Tako su sofisticirani da pokazuju razinu samointegracije i inteligencije. Ljudi koji su bili osobno prisutni na lokacijama gdje su takve izvanzemaljske letjelice prizemljene, s kojima smo razgovarali, rekli su nam da su se te letjelice ponaale kao da su ranjene te da su se pokuavale iscijeliti. Imale su neto nalik cirkulacijskom sustavu te imunoloki sustav i bile su svjesne. Da, mi sada govorimo o svemirskim brodovima! Jedna od letjelica koja se sruila u Novom Meksiku imala je na sebi duboku posjekotinu i pokuavala se zacijeliti. Svjedok je opisao da je to bilo kao kada se poreete i rana nakon nekog vremena zacijeli no ovo je bila ubrzana verzija zacjeljivanja i letjelica je pokuavala zatvoriti posjekotinu pred njegovim oima. Dakle, tu se radi o vrsti ultra-nano-tehnologije. Astralna i eterika energija ulazi u ovu, materijalnu domenu i organizira atome i molekule. Takve letjelice imaju u sebi neku vrstu umjetne inteligencije, poput biostroja. To je izvanredno napredna tehnologija. Pitanje glasi: Zato bi oni uope trebali tehnologiju i brodove? Ne trebaju ih nita vie od nas. Astralno moemo ii kamo god elimo! Meutim, ako ele doi u interakciju s materijalnim svemirom na nain koji je materijalan, potreban im je materijalni aspekt. Stoga se odluuju da ga zadre i koriste ga. To postaje stvar izbora. Mogu se pojaviti bilo gdje u svemiru bez broda, bez svemirske letjelice. No mogu i ljudi. Ljudi danas ak raspolau sa sposobnou teleportacije na alost, koriste je ljudi koji je ne bi trebali imati za odlazak s jednog mjesta na drugo bilo gdje na planetu, a bez mlanjaka, letjelice ili automobila, ak ni reproducirane izvanzemaljske letjelice. To se izvodi pomou tehnologija koje se razvijaju u tajnim projektima. Tijekom cijele zabiljeene povijesti postoje izvjetaji o ljudima koji su bili u nekoj dalekoj zemlji, a zatim bi inom vlastite volje bilocirali svoje tijelo i materijalizirali se da posjete prijatelja negdje drugdje. Postoje vjerodostojni izvjetaji o takvim dogaajima ak i iz dvadesetog stoljea. Dakle, ako to mogu ljudi, zato ne bi mogli i izvanzemaljci? Ali, ako kanite materijalno egzistirati u tekim uvjetima recimo pod vodom, u svemiru, i tako dalje potrebna su vam tehnoloka sredstva i svemirska letjelica. Sjeate li se prie o izvanzemaljcu koji je doao na prozor u Engleskoj 1997. godine, kada je Shari Adamiak otkrila da je njezin rak metastatski i kada sam ja otkrio da imam rak? Doao je ravno iz neba. Svijetlio je kao zvijezda i doao je iz
275

toke svjetlosti, a to je bila letjelica. Izvanzemaljac je stigao gotovo u astralnom obliku, no svima je bio fiziki vidljiv. To nije bila eterina percepcija. To je bila materijalna svjetlost prola je kroz prozor, dola do kamina i zatim se, puf, manifestirala kao svjetlosno izvanzemaljsko bie. Ti izvanzemaljci potjeu s materijalnih svjetova slinih Zemlji. Ti svjetovi imaju bioloke ljude koji su na dovoljno visokom stupnju evolucije svijesti da razviju svoje materijalne znanosti tako da one obuhvaaju te druge, finije razine kozmologije, ukljuujui svijest, astralnu domenu i kauzalno/misaonu vibracijsku domenu. Imaju materijalne znanosti za stvaranje predmeta na temelju razumijevanja kauzalne vibracije misli, vibracije zvuka i drugih eterinih znanosti. No, ako ele biti ovdje materijalno, bit e ovdje s materijalnom letjelicom i s materijalnim tijelom. Upotrijebit e to, iako su na stupnju svijesti gdje mogu biti i u duhovnom stanju ak i ovjek danas moe otii negdje u svemir duhovnim putem. Ljudi imaju sposobnost biti u duhovnom stanju i vidjeti udaljena mjesta, ali i dalje je lijepo povesti se automobilom i vidjeti Smithsonian u materijalnom tijelu! Meutim, imajte takoer na umu da mnoge od letjelica koje su izvan zemaljske i koje imaju u sebi bia zbog sigurnosnih razloga u sebi imaju robotske, biomehanike humanoide umjesto pravih izvanzemaljaca. Dakle, postoji relativna nelokalnost, a tehnologije povezane s tim relativnim stanjima i gradacijama su odjelite, ak i ako se nalaze u kontinuumu stvarnosti. To je poput razlike izmeu Fordovog modela T (prvi automobil proizveden na pokretnoj traci; op. prev.) i BMW-a serije 7. Oni imaju zajednikih obiljeja, ali i razlika i to zbilja velikih razlika. Istraivanje kozmosa je doslovno beskrajno ne samo trodimenzionalnog materijalnog kozmosa. Civilizacije tijekom svoje evolucije otkrivaju astralnu, a zatim sve finije razine koje zatim prelaze u kauzalnu koja takoer ima finije i grublje podrazine. Brojevi stupnjeva gradacija doslovno su beskonani i svaka ima vlastite primjene, tehnologije, znanosti i slino. Moje je iskustvo da postoji visoko organizirana meuplanetarna i meurasna skupina koja kontrolira i planira sve to se tie odnosa izvanzemaljskih civilizacija sa svijetom u nastajanju kao to je na. To je vrlo ureeno; u svemiru nema anarhije! ak i mi, na naem stupnju razvoja, imamo neto barem nalik meunarodnoj suradnji te organizaciju za meunarodne letove i sline stvari. Ljudi su u pojedinanim sluajevima ostvarili najviu moguu razinu evolucije ravnu najviima u itavom svemiru. Meutim, na kolektivnoj razini treba se jo jako mnogo postii. Potencijal ovjeanstva jednak je potencijalu bilo
276

koje druge vrste u svemiru. Na potencijal da se razvijemo u izvanredno svjesne prosvijetljene pojedince s prateim drutvenim ureenjem jednak je potencijalu bilo koje civilizacije koja je ikada postojala ili e ikada postojati u svemiru. to to nismo uinili samo znai da nae putovanje jo nije gotovo. Stoga sam miljenja da se ivotu na Zemlji i posebno ovjeanstvu poklanja posebna panja, da ga se njeguje, promatra i titi. Mnogo je oekivanja da emo uskoro porasti i prestati sami sebe udarati po glavi poput hrpe poludjelih neandertalaca te poeti ivjeti na civiliziran nain. I doista, ovo je vrijeme kada e se to dogoditi i kada e biti uspostavljen trajni mir. A pod trajnim mislim na stotine tisua godina neprekinutog mira i sve veeg prosvjetljenja. Ovo doba je kozmiki ciklus. I taj kozmiki ciklus ima konzekvence kako za Zemlju tako i za druge planete. Doista, moda postoje planeti koji su na slinom stupnju razvoja kao to je na ih ak manje tehnoloki razvijeni od nas. No znajte ovo: ciklus u kojem se nalazimo je onaj univerzalnog mira na Zemlji i nebu na Zemlji i diljem svemira. ivimo u vremenu najveeg potencijala i najveih izazova... Ljudi ne bi trebali imati jedni druge na zubu s obzirom na nae mogunosti. Mi nismo inferiorni niti smo superiorni bilo kojoj drugoj inteligentnoj vrsti u svemiru. Apsolutno smo jednaki, jer i u nama i u njima je sadran itav svemir. Univerzalni koncept ovjeka ima jednak potencijal za potpuno prosvjetljenje i spoznaju postojanja beskonanog, te sve njegove primjene i udesne znanosti, u svakom inteligentnom biu. Izvanzemaljska bia koja su ovdje, siguran sam, imaju vrlo odreene ciljeve i svrhe. Jedan od njih je da uspostave kontakt s ljudima koji su prema njima miroljubivi i spremni na otvorenu komunikaciju. Zato je inicijativa bliskih susreta pete vrste naila na tako velik uspjeh. Svako nastojanje za uspostavljanjem miroljubivog kontakta s izvanzemaljcima s njihove se strane uvelike potuje. Jer, budimo iskreni, od est milijardi ljudi na Zemlji nema ih mnogo koji znaju za to, a od onih koji znaju vrlo mali broj ih je doista spreman uiniti bilo to proaktivno i pozitivno da ih kontaktiraju. Vrijeme je da ovjeanstvo ostvari miroljubiv kontakt.

277

etrdeseto poglavlje

MEUZVJEZDANA ZAJEDNICA Priroda budunosti doista se ne moe razumjeti ako ne razumijete prirodu stvarnosti. Kada govorimo o budunosti, moemo govoriti samo o vjerojatnim budunostima. Pojedinosti se mogu mijenjati i vremena zbivanja dogaaja mogu se mijenjati, meutim metateme su poznate. To je najvanije. Ako razumijemo nacrt novog svijeta, koji ve postoji u nebeskoj domeni, moemo vidjeti obrasce sljedeih nekoliko tisuljea na Zemlji. Hrast uvijek raste iz ira, iz sjemena. Ako moete vidjeti to je u sjemenu i razumjeti to, moete vidjeti stadije rasta stabla hrasta u sljedeih nekoliko stotina godina. Ipak, zbog postojanja vjerojatnih budunosti zbog djelovanja slobodne volje ljudi na Zemlji i njene interakcije s planom koji ve postoji sve je to fleksibilno. Sve to svi zajedno inimo utjee na vrijeme kada e se dogaaji dogoditi i na konkretni izraz ove ere. U vremenu u kojem smo ve mogli ostvariti svjetski mir, iskorjenjivanje siromatva, slobodnu energiju, antigravitacijsko putovanje i ak putovanja u svemir meu zvijezde nalazimo se preko sto godina. No, zbog pogrene primjene slobodne volje i neznanja nismo to uinili. Ljudi koji se smatraju vidovnjacima i decidirano tvrde, dogaaji X, Y i Z dogodit e se tog i tog datuma, gotovo uvijek su u krivu. Ili se samoobmanjuju ili su jednostavno arlatani: zbog interakcije izmeu vrhovnog plana te njegovog silaska i izraavanja, koje se mora dogoditi kroz ljude, jednostavno je previe varijabli. Djelovanjem nae slobodne volje taj proces manifestiranja plana moe se ili pospjeiti ili usporiti. Postoji ve razraeni plan nacrt ili arhitektura budunosti. Ono to sada elim uiniti je opisati nacrt te predivne graevine ija je izgradnja u tijeku. Sada je poloen moda samo dio temelja i kamena temeljaca, no ako shvatimo to je boanski arhitekt unio u taj nacrt, moemo dobiti vrlo dobru sliku kako e izgledati itava graevina. Sredinja tema je sve vei stupanj jedinstva i integracije na svim razinama postojanja. Zapoela je era od barem petsto tisua godina ljudskog mira i ispunjenja i mi smo svjedoci njene poetne svjetlosti. Svjedoit emo potpunom suglasju duhovne domene i znanosti. Potpuno

278

objanjenje tih udesnih znanosti i njihove primjene na dobrobit itavog planeta osigurat e doba neprekidnog obilja i mira. Kada se upotrijebe u miroljubive svrhe, te znanosti e stvoriti civilizaciju koja e vidjeti svretak materijalnog siromatva a to e proizvesti vrste temelje za pravedni i trajni mir. Samo tada emo biti primjereni lanovi meuzvjezdane zajednice naroda. Trenutano stanje stvari e se promijeniti jer se mora promijeniti. Ipak, nee biti lako. Lako bi bilo prije sto do sto pedeset godina. Meutim, propustili smo tu priliku. Zbog vlastite iskvarenosti te tvrdoglavosti i odbijanja da uinimo ono to je ispravno, uli smo u ovaj milenij bez da smo uspostavili mir, bez da smo zakopali ratne sjekire. Stoga e prijelaz biti ili teak ili istinski katastrofian. Govorim to vrlo otvoreno: nemam iluzija o tome, a ne biste ih trebali imati ni vi. No ipak, nijedno nastojanje u tom pogledu nije potraeno, ak i ako smo ponekad demoralizirani i ak ako ponekad ne vidimo nita osim oaja i malodunosti. U stvari, jo uvijek je sve mogue, sve je u igri. Iako je vano da ne ignoriramo opasnosti sadanjeg vremena, kljuno je da svoje poglede vrsto usmjerimo na taj daleki obzor civilizaciju koja e se neizostavno uspostaviti na Zemlji te da budemo tu i pomognemo u njenom stvaranju. Moramo ii prema naprijed, initi ispravnu stvar i govoriti istinu. ak i ako se nekim ljudima istina koju uju moda ne svia, mora je se ispriati. U jednom od svojih lucidnih snova koje sam imao kao tinejder lebdio sam visoko u nebu, kao da sam bio u NLO-u. Naao sam se u dijelu svijeta gdje nikad nisam bio. To je bila amerika zapadna obala. Lebdio sam iznad zaljeva Los Angelesa i vidio zgrade u centru Los Angelesa. Zgrade koje sam vidio nisu bile tamo u to vrijeme, no sada su sve tamo. Bonaventure Center bio je najvii neboder tada nije bio tamo, ali jest sada. inilo se da je dan i na zemlji su se zbivale goleme promjene. Iznenada sam vidio tsunami koji je dolazio s Pacifika. Ako moete zamisliti da je Bonaventure Center bio visok dva centimetra, taj tsunami bio je visok est centimetara dakle dva ili tri puta vii od najvie zgrade u Los Angelesu. Tsunami je doao i potpuno opustoio itav zaljev Los Angelesa. Pa ipak, dok se to dogaalo, osjeao sam neobinu mirnou. Uope se nisam plaio. Samo sam gledao kao da gledam film s dogaajima koji bi se mogli dogoditi ako ne promijenimo svoj smjer. Dakle, taj san imao sam negdje u 1970-ima tada nije bilo mnogo govora o globalnom zatopljivanju i injenici da bismo mogli doivjeti iznenadni ekoloki kolaps.
279

U snu sam vidio ogromne geofizike i druge promjene u okoliu. I, one su vodile do nekog dogaaja koji je bio iznenadan i katastrofian. Zatim sam se, kako se san nastavio, osvrnuo, i koliko god mi je pogled sezao nebo je bilo ispunjeno tisuama izvanzemaljskih letjelica. Bili su tu kako bi nam na neki nain pomogli. Sada se nalazimo u vremenu kada rastu anse za teku i iznenadnu ekoloku krizu. U tajnim programima radi se sa skalarnim sustavima oruja koji mogu izazvati goleme potrese i velike promjene na Zemlji. Nema sumnje da takve projekte namjerno, iz zlonamjernih pobuda, dre u tajnosti, kao i tehnologije proizvodnje energije koje bi mogle sprijeiti otapanje polarnih kapa i druge katastrofine promjene u okoliu te tako spasiti planet. Dakle, bilo da je to posljedica djelovanja izvanredno napredne tajne tehnologije ili zbog posljedica nae drutvene i industrijske gluposti, sada smo u vremenu kada ak i znanstveni mainstream te Pentagon upozoravaju na iznenadne klimatske i ekoloke promjene. Ne govorim to da bih izazvao bilo kakvu paniku ba zato sve do sada nisam javno govorio o tim stvarima. Meutim, sada smo doli do toke kada moramo znati da je to jedna od naih moguih budunosti te da, na alost, ta budunost postaje sve vjerojatnijom. Kasnije sam vie puta imao san u kojem mi se pokazuje karta svijeta na kojoj su razliita podruja na Zemlji bila obojena bojama: od plave, preko ute i naranaste, pa do crvene. Plavo oznaena podruja bila su ona s manje katastrofinim geofizikim uincima, uta su imala intenzivnije promjene, naranasta su imala dosta nanesene tete, a u crvenima se dogodila katastrofa. Crvena podruja bila su podruja golemog razaranja ili gubitka itavih kopnenih masa. itav australski kontinent bio je crven, kao i mnoga podruja u Aziji. Podruje koje je imalo najvie plave boje je ameriki gornji srednji zapad te visoke ravnice u Sjedinjenim Dravama i dalje u Kanadi. Najvie naranaste x crvene boje bilo je na svim obalnim podrujima, a posebno na Pacifikom vatrenom prstenu. U dijelovima Europe, posebno kod Pirineja i u dijelovima Alpa, vidio sam kako, dok se Zemlja mijenjala i njezina kora pucala, eksplodiraju plinovodi zajedno sa selima oko njih. itave kopnene mase su nestale, a druge su se pojavile ili izale iz oceana. To se nije dogaalo tijekom mnogo tisua godina, nego doslovno preko noi. U drugom sam snu vidio kako je Zemlja ispala iz svoje normalne osi rotacije, tako da se inilo da Sunce stoji na jednom mjestu, a zvijezde su se, kada je dola no, kretale na vrlo neobian nain. Klimatske promjene bile su goleme i
280

golemim podrujem od Stjenjaka do Apalaijskog gorja, preko sredinjeg dijela Sjedinjenih Drava, pustoilo je mnotvo tornada. Veina velikih gradova bila je ili u potpunom kaosu ili razorena. Za sluaj velike promjene vlada ima sustav to je razvijeno s poetkom nuklearne ere nazvan plan Kontinuiteta vlade (Continuitv of Government, COG). Postoje podzemne baze, na primjer ovdje u Virginiji, u kojima neprekidno djeluje paralelna vlada. Imam vrlo bliskog prijatelja koji je obnaao jednu od tih dunosti, tako da bi u sluaju da je vlada Sjedinjenih Drava bila likvidirana nekim dogaajem nuklearnom ili ekolokom katastrofom on bio zauzeo poloaj jednog od ministara. On je radio u toj podzemnoj bazi. U stvari, ima vie takvih baza. Postoji stara baza u planini Mt. Weather u Virginiji, a postoji jo jedna, opremljena najsuvremenijom tehnologijom, koja je u stvari nedaleko naeg doma. Ideja je da e preostati ljudi koji e vladati zemljom, no da e biti vrlo teko i da e nastati golemi kaos. U drugom lucidnom snu vidio sam kako asteroid dolazi iz svemira; uspio je doi do nas, jer smo prisilili izvanzemaljce da se povuku iza granice svjetlosti. Jedan asteroid nas je pogodio, a zatim je dolazio jo jedan, mnogo vei. Razgovarali smo s ljudima preko kratkovalnog radija i saznali da u itavoj Sjevernoj Americi i u Europi nema elektrine struje. Udar prvog asteroida bio je tako snaan da je unitio svu infrastrukturu mislim na svaki most i svaku cestu zapadno od Mississippija. CONUS Kontinentalno zapovjednitvo Sjedinjenih Drava mobilizirao je vojsku i premjetao se na zapad, pokuavajui izgraditi privremene mostove i organizirajui operacije za pomo ljudima. Meutim, dolazio je jo jedan asteroid, iji je udar trebao biti nekoliko redova snaniji od prvoga, a mi smo jednostavno sjedili i ekali ga. inilo se da su se neki dijelovi atmosfere zapalili i sve ispod tih podruja je izgorjelo. Nakon to se to dogodilo, na Zemlji je jo bilo ljudi koji su ivjeli u kratkom mranom dobu. Nisam mogao procijeniti da li se radilo o mjesecima ili godinama, no stekao sam dojam da je to bilo izmeu nekoliko mjeseci i sedam godina. Zatim sam ponovno bio u svemiru gledajui na Zemlju i vidio sam kako se pojavljuje svjetlost bila je i duhovna i elektrina, a emanirala je s podruja Norveke ili Skandinavije. Bila je vrlo posebna. Vremenski okvir tih zbivanja bio je otprilike kraj prolog stoljea i poetak dvadeset prvog stoljea. Nije bilo nieg odreenijeg.
281

Nadalje, sjeam se kako sam poetkom sedamdesetih vidio goleme novinske naslove o dogaajima koji su se dogodili - neki od njih su se doista i ostvarili, kao na primjer napadi 11. rujna, no drugi se jo nisu dogodili. To je praktiki bilo kao neka vrsta dnevnika. Zvui smijeno, no bilo je u ivim bojama, vrlo realistino, a ti naslovi prolazili su kroz vrijeme tijekom razdoblja od mnogo godina. Dakle, vrijeme nije fiksirano. Vrijeme je relativno, a isto tako i prostor. I sve te stvari se mogu dogoditi ili ne dogoditi, ovisno o tome to emo initi. Neke stvari smo ve izbjegli, a neke nismo. Sve je u igri. Moramo razumjeti prirodu meusobnog djelovanja onoga to ine pojedinci, onoga to ine mone institucije, onoga to kolektivno djelovanje ovjeanstva uzrokuje te boanskog plana. Postoje odreene neizbjene stvari koje e se dogoditi jer nam nee biti doputeno da jedna nesposobna, slijepa generacija uniti Majku Zemlju. Plan je da Zemlja ostane ovdje kako bi se na njoj jo stotinama tisua godina odvijala evolucija inteligentnog ivota. Ona nas voli i vrlo je strpljiva, ali to strpljenje ima granica - i ako se ne promijenimo, Zemlja e odbaciti svoj teret. Pa, kako e ga odbaciti? Kao to se pas otrese buha. Doslovno e nas se otresti. Sve ovisi o tome jesmo li spremni svjesno upotrijebiti svoju slobodnu volju da promijenimo nain na koji obavljamo stvari i podignemo taj teret. Dakle, nita od toga nije apsolutno neizbjeno. Moe biti vjerojatno. I postaje sve vjerojatnije, jer odbijamo uiniti stvari koje nalau zdrav razum i mudrost. Na alost, sadanji status quo sa sve vie ratova, tajnih akcija i bezobzirnosti u nametanju tajnosti suprotnost je smjeru kojim bi smo trebali krenuti, stoga nije dobar pokazatelj za lako razrjeavanje dananjih problema. Ima stvari koje ljudi rade i koje mogu pomoi ili nakoditi, a postoje stvari koje e izvanzemaljci uiniti da nam pomognu. Da nam ele nakoditi, sve bi ve bilo gotovo. Svaki pojedinac ima odreenu ulogu u tome kako e sve zavriti. I zato je to tako sloeno. ernobilska katastrofa je zapravo mogla biti mnogo gora. Nedavno su se pojavili ljudi s fotografijama izvanzemaljske letjelice iznad ernobila i smatra se da je ona pomogla u stabilizaciji i sprijeila da doe do gorih posljedica. Sve te stvari vam ne govorim bez bojazni jer ljudi to mogu proitati i rei: Dr. Greer je rekao da e se to sigurno dogoditi. Ne kaem to. Kaem da su to mogui i vjerojatni neki od njih i vrlo vjerojatni dogaaji. Pa ipak, kolektivno, kao ljudi, moemo utjecati na ishod ako to elimo. Nikad nije prekasno. Pitanje glasi: Je li se takvo to dogodilo i prije? Da. I prije smo ili tim
282

putem. Znate, postoje legende o Atlantidi, o Lemuriji i o drevnom kontinentu Mu u Pacifiku. Tono je da su to bili itavi kontinenti i civilizacije na naoj dananjoj tehnolokoj razini ili vioj, kojima doslovno vie nema traga. Tragovi koji su postojali zatakani su jer predstavljaju trnje u oima ortodoksne znanosti, ortodoksne arheologije, ortodoksne antropologije i ortodoksne religije. Sjetite se, fanatizam se sastoji u udvostruavanju napora kada zaboravite na svoj cilj. Cilj istine su zaboravili mnogi ljudi, bilo da su iz znanosti ili iz religije. Stoga informacije ne dolaze u javnost, jer su na vlasti oni voeni pohlepom za moi i kontrolom, pogrenim sustavima vjerovanja i korupcijom. Razlika je u tome to su tijekom zadnjeg ciklusa, koji je trajao etiri stotine i neto tisua godina, civilizacije nestale, a prola su duga vremenska razdoblja prije nego to se ovjeanstvo regrupiralo. U ovom novom ciklusu, bez obzira na to koliko bi mrano moglo ostati, zora je ve svanula. Novi dan je ve nastupio. I sljedeih pola milijuna godina bit e obiljeeno injenicom da, kada proemo kroz tu tranziciju, nee biti prekida kontinuiteta civilizacije. Naglaavam: Kada proemo tranziciju. Neprekinuta progresivna civilizacija trajat e stotinama tisua godina. Nee biti uspona i padova razliitih civilizacija koje su postale donekle prosvijetljene, a zatim ponovno potonule u neznanje, rat i jo jedno kameno doba. Otkada je Zemlja u svojoj orbiti, nema niega u povijesti Zemlje to je ravno ovom dobu. Toliko je velianstveno. Dakle, nemojte da vas obuzmu kaos i ludilo koji su oko nas. Govorim vam te stvari samo da bih vam istaknuo da postoje neke mogue budunosti koje su prilino zabrinjavajue i mogle bi biti neizbjene a vrijeme kada bi se mogle dogoditi moe biti sve od sadanjeg trenutka pa do deset ili dvadeset godina kasnije. Ako smo mudri, izbjei emo neke od najgorih stvari. U jednom od svojih iskustava bio sam na izvanzemaljskom brodu i gledao dolje na Meksiko. Vidio sam golemi vulkan, Popocatepetl, koji je etvrti najvei vulkan na svijetu i iznimno je opasan. Kada smo poeli tamo dolaziti na terenski rad, rekao sam ljudima: Ovaj vulkan bit e sve aktivniji, i nedugo zatim poeo je ee izbacivati lavu. Ljudi su me pitali: Kako ste to znali? Objasnio sam im da izvanzemaljske letjelice ulaze i izlaze iz njega pokuavajui ga stabilizirati te ga istrauju jer je to vrlo nestabilan dio Pacifikog vatrenog prstena. Tijekom spomenutih dogaaja koji su mijenjali izgled Zemlje, vidio sam na tisue svjetleih objekata ovalnog oblika koji su se sjajili iznutra kako izlaze ispod povrine diljem tog dijela Meksika i oko vulkana. Lebdjeli su prema
283

gore po put mjehuria kad se s dna oceana penju prema povrini. Zamislite ih na tisue kako u stupovima idu prema gore, u nebo, i razilaze se. Bilo je predivno. Populacija na Zemlji, kako sam ja to vidio, bila je u velikoj mjeri smanjena. Bila je tek djeli onoga kolika je danas ne znam koliko mali djeli. A oni koji su preostali, bili su nauili izvanrednu pouku. Pouka e se nauiti. Pitanje je koliko dogaaji moraju biti ozbiljni da natjeraju ljude na ovom planetu da naue tu pouku. Do sada ni Prvi svjetski rat, ni Drugi svjetski rat, ni Hiroshima, ni napadi 11. rujna, ni prijetnja ekolokog kolapsa nisu promijenili iskvarenost naeg kolektivnog ponaanja. No, ma to se dogodilo, nakon tih promjena, bilo da su tako teke ili neto manje teke, oni koji preostanu nauit e ozbiljnu lekciju. I, da budem posve iskren, bit e proieni i zauvijek e se odrei ratovanja, te e te udesne nove znanosti i tehnologije koristiti samo u miroljubive svrhe. Ta lekcija koju e nauiti nikad se vie nee morati ponoviti: bit e ugraena duboko u psihu svih stanovnika Zemlje. Dakle, tu lekciju moemo nauiti, a da ne proivimo takvu traumatinu promjenu, no ljudi su skloni biti vrlo tvrdoglavi i uporni u odupiranju prosvijetljenim promjenama sve dok ih se ne prisili na to. Zasada smo odluili da manje dogaaje ne uzimamo k srcu i ne provedemo promjene, i stoga smo, kako bi ameriki Indijanci rekli, u vremenu promjena, koje oni nazivaju i veliko proienje. Dogaaji koje opisujem nee biti samo kaos i katastrofe koje je prouzroio ovjek nego i prirodne katastrofe. Vatre tih kunji proistit e srca i umove ljudi i zaklet emo se da nikad vie neemo raditi destruktivne stvari kakve smo radili. Nauit emo da ne pucamo jedni na druge zbog razlika u vjeri, razlika u rasi, u ideologiji ili emu ve svih tih glupih besmislica koje su bile kuga ljudskih civilizacija tisuama godina. Napustit emo takvo razmiljanje, i to e biti trajna promjena. Zatim emo poput Feniksa ustati iz pepela i utemeljiti na ovom planetu naprednu civilizaciju koja e biti trajno miroljubiva. Moi emo koristiti sve te udesne tehnologije koje su ve na planetu. Sve to je ovjeanstvu potrebno ve nam je dano. Sve to nam je potrebno za sljedeih pola milijuna godina je, u stvari, ve tu. To su stvarno dobre vijesti.

284

etrdeset prvo poglavlje

FAZNI PRIJELAZ Ovdje e nam korisno doi analogija iz kvantne fizike pojam zvan fazni prijelaz. Uzmete li spremnik helija i ohladite ga do apsolutne nule, helij e poeti vrlo silovito kljuati. Tada se kaos i nered poveavaju iako se neke molekule poinju koherentno rasporeivati. Kada otprilike samo jedan posto ne devedeset devet posto, nego oko jedan posto molekula u spremniku postane koherentno poravnato, itavo polje, sve molekule uu u stanje koherencije to se, u stvari, zove superfluidnost. _ Helij tada poprimi magina svojstva: ponaa se posve drukije i itavo polje molekula je koherentno. No, netom prije tog trenutka izvanredne koherencije je toka kada je najkaotiniji i najsilovitiji. Mi se upravo sada nalazimo u tom trenutku faznog prijelaza u povijesti ovjeanstva. Stanje e biti sve kaotinije i prividno u sve veem neredu. Meutim, ono to trebamo vidjeti su ti otoci koherencije koja se razvija. Moramo postatiti otoci koherencije i vizije. I kada dovoljno ovjeanstva to uini, dogodit e se fazni prijelaz i polje ljudskog drutva brzo e se preobraziti. Kako e, dakle, izgledati ta dobra budunost? Na sreu, arhitekt nam je ostavio predivan nacrt; svi ga mi imamo u sebi i moemo ga vidjeti ako se duboko zagledamo. Moramo nauiti biti vidioci, jer onoliko koliko moemo vidjeti i razumjeti, toliko emo biti sredstva manifestiranja i ostvarivanja te vizije. Ljudi e i dalje biti ljudi, no okonat e se ekscesi rata i nasilja. Veliki ratovi i goleme tekoe bit e stvar prolosti. U poetku emo imati razdoblje mira koji e biti krhak s odreenim bijesnim psima koji e biti na vrstom lancu. Taj politiki mir prethodit e iroko rairenom viem stanju svijesti i prosvjetljenja u veini populacije. Na posljetku, jedini nain da se osigura da ponaanje ne bude tetno po druge je prosvjetljenje. Stoga, mir i prosvjetljenje idu ruku pod ruku. U prvim desetljeima nakon faznog prijelaza, civilizacija na Zemlji e se preoblikovati, nanovo izgraditi i preobraziti du miroljubivih, nenasilnih linija.

285

Osakaujue i poniavajue siromatvo i bolesti nisu milje u kojem mnotvo ljudi moe rasti i postati prosvijetljeno. Kada tijekom sljedeih otprilike stotinu godina, pomou tih novih tehnologija, utemeljimo novu civilizaciju, doi e do trajnog mira, kraja siromatva i sve veeg izobilja na Zemlji. Kada se te tehnologije upotrijebe u miroljubive svrhe, a sve nacije i narodi na Zemlji prisegnu da e sasjei u korijenu svaki pokuaj da ih se pretvori u oruje, svjedoit emo procvatu ovjeanstva, nevienom u povijesti Zemlje. Svako selo i svaka zajednica imat e sredstva za stvaranje neogranienih koliina iste energije, koja e im biti na raspolaganju za proizvodnju, istu vodu, prijevoz, proizvodnju prirodne organske hrane, i tako dalje. Zamislite: Moete biti bilo gdje u svijetu i uz vrlo mali troak imati sve to trebate. S besplatnom energijom moete u svakom podneblju imati svjetlost i kontroliranu temperaturu kakvu elite, a u kompjuteriziranim, automatiziranim uvjetima uzgajati bilo kakvu vrstu potrebne hrane. Ta tehnologija ve postoji. Imat emo obilje hrane najvie kakvoe, bez petrokemikalija, umjetnih gnojiva i pesticida, a bit e na raspolaganju svima. Pogledate li dananje prehrambene ar tikle, nain na koji se hrana uzgaja i prevozi, uviate da je to proces enormno zasien petrokemijom. Dakle, slobodna energija je klju. Zemlja, s obzirom na to da joj je dvije treine povrine prekriveno vodom, ima obilje vode, ako je moete desalinizirati. Pa, desalinizirati je moete jedino ako imate energetske sustave za to. Kada je energija besplatna i ima je u izobilju, to e biti mogue. Proizvodnja e biti obilata, ista i vrlo jeftina. Danas je najvei dio troka u ukupnoj cijeni bilo kojeg proizvoda energija utroena na prikupljanje sirovine, prijevoz, samu proizvodnju, pakiranje i dostavu. Trokovi se uglavnom odnose na energiju. to e se dogoditi ako energetski dio trokova postane nula? To je itav novi svijet izobilja, iste odrivosti i skladnog suivota s prirodom. Zbog tih tehnolokih napredaka radni e se tjedan smanjiti na petnaest do dvadeset pet sati, to e uglavnom biti svojevoljna odluka, a ostatak svog vremena ljudi e troiti na kreativnost, rekreaciju, uenje i druge pozitivne stvari. Preobraavajui ekonomski uinci tih tehnologija bit e takvi da nee biti potrebe za radom etrdeset do ezdeset sati tjedno; u stvari, to e biti drutveno tetno. Ljudi e tada moi otkriti svoju dharmu, svoj poziv, svoj doprinos koji je najvie u skladu s vjetinama, unutranjim sposobnostima i talentima koji su im podareni, nasuprot ivotu koji se svodi na preivljavanje i nudu.

286

Tako e, napokon, biti mogua civilizacija u kojoj e ljudi moi ii za viim stanjima svijesti i prosvjetljenjem. Era velikih gradskih predgraa e se okonati. Zemlja e biti globus sela. Zato? Pa zato to ako za put od Phoenixa do Pariza trebate tri minute, nee biti potrebe za gomilanjem u prenatrpanim i zakrenim gradovima koji se nekontrolirano ire. Neki ljudi e izabrati ivjeti u veim zajednicama, no nee biti ekonomske potrebe za golemim metropolama. Transport e biti brz, nadzeman i efikasan, zasnovan na tehnologiji reproduciranih izvanzemaljskih letjelica. Takva putovanja iznad zemlje pomou antigravitacijskih sustava omoguit e nam da i najudaljenija mjesta na zemlji budu potpuno naseljiva uz mali utjecaj na okoli. U jednom lucidnom snu vidio sam da e geografska irina dananjeg Chicaga biti suptropska i imati palme. Dananji Arktik i Kanada imat e klimu vrlo ugodnu za ivot. Ukupna klima na Zemlji bit e mnogo toplija. No sjetite se, vjerojatno je da e doi do velikih geofizikih promjena. Nove tehnologije, zasnovane na slobodnoj energiji, omoguit e stopostotno recikliranje, ukljuujui recikliranje vode. Voda se moe skupljati i reciklirati, umjesto da se uprlja i jednostavno baci u vodotoke i u tlo. Govorim o tehnologijama koje postoje, a ne o onima koje tek treba izumiti. Sjeam se kako je Archibald MacLeish jo u 1970-ima govorio da ve imamo tehnologije da zagaenje u svakoj vrsti proizvodnje svedemo na apsolutnu nulu. Meutim, koliina energije koja bi bila potrebna da ukinemo sve to zagaenje, s obzirom na to da za proizvodnju energije koristimo fosilna goriva, brzo dovodi do toke neprofitabilnosti. Dakle, ovdje govorim samo o prvih nekoliko desetljea tog razdoblja. Ako gledamo iza toga, znanosti koje sam spomenuo u kozmologiji omoguit e nam stvaranje bilo kojeg predmeta i proizvoda iz tkiva prostora oko nas. Ta tehnologija takoer ve postoji. Dakle, postoji li ikakva materijalna potreba koju ne bismo mogli zadovoljiti? Ne postoji. I to je velika poruka. Nee biti nezadovoljenih materijalnih potreba. Na taj e nain ljudske prilike iz stanja oskudice i straha procvasti u stanje spokoja i sklada te prijei na vie, duhovne tenje. Nadalje, stanovanje e se dramatino promijeniti. Razmislite o injenici da se, kada imate antigravitacijske
287

mogunosti, graevni materijali mogu postavljati na eljeno mjesto jednako kao to su izgraene piramide. Moete imati zgrade koje su izgraene od bilo kojih materijala koji su najmanje tetni za zemlju. Postojat e tehnologije koje e omoguiti da velika veina kemikalija koje se danas koriste nee biti potrebna. Grijanje i hlaenje, s obzirom na to da je energija besplatna, nee vie zahtijevati sustave koji su nezdravi i kemijski toksini. Zbog tih tehnologija stanovi e biti mnogo jeftiniji, a sredstva za njihovu izgradnju radikalno izmijenjena. Arhitektura tih zgrada bit e bitno drukija. Jedna od stvari koju elim uiniti im dobijemo operativni over-unity ureaj (ureaj koji proizvodi vie energije nego to se u njega unosi; op. prev.) za proizvodnju slobodne energije je izgraditi demonstracijsku kuu u visokoj pustinji u Crestonu u Coloradu, gdje se zimi temperature sputaju do minus dvadeset stupnjeva, a ljeti po uarenom suncu doseu i do osamdeset ili devedeset stupnjeva. Pogledate li drevne narode, vidjet ete da su oni ivjeli u selima, ostavljajui okolnu zemlju za poljoprivredu, rekreaciju ili jednostavno da bude prirodna. Ljudi e, s obzirom na to da su drutvene ivotinje, u budunosti ivjeti u takvim selima, i to na nain koji je samodostatan, to e omoguivati visoka tehnologija. Danas ivimo poput metastazirajueg grada: u velegradovima ija se predgraa s groznim, identinim kuama nekontrolirano ire S fiziolokog stajalita, ljudi su sretniji ako ive u seoskijem okoliu, sa susjedima i prijateljima te mogunou etnje ili vonje biciklom do trgovina i drutvenih okupljalita. Trenutano prodiremo svu prirodnu ljepotu i betoniramo je: pretvaramo je u trgovake centre, razmetljive urbane vile i predgraa. Trenutano moramo graditi na nain da kua ili zgrada ima elektrine instalacije. Meutim, proizvodnja u budunosti bit e takva da e sve to treba energiju u sebi imati izvor slobodne energije. Tako nee biti potrebe za elektrinim instalacijama u kui; sve e biti beino. Tako e cijena i sloenost gradnje biti uvelike smanjeni. Graevine e biti jednostavnije, ie i prirodnije te jeftinije i ljepe. Dakle, tako emo nanovo izgraditi Zemlju, sa svijeu i tim novim tehnologijama. Na tim temeljima e u miru i izobilju cvasti civilizacija u kojoj e ljudi biti slobodni i baviti se duhovnijim aktivnostima. Ekonomski poredak, struktura proizvodnje i industrijska struktura bit e potpuno promijenjeni. Posljedica svih tih promjena bit e jedinstvena svjetska valuta; postojat e dravne granice, no bit e sve manje vane.

288

to se tie medicine, veina medicinskih problema s kojima se sada borimo povezana je s nainom ivota. Barem devedeset posto naega zdravlja odreeno je time kako se hranimo, kako ivimo i koliko se kreemo. Genetika je vana, no ak i s obzirom na te parametre, u velikoj mjeri odluuje nain na koji ovjek ivi. Budui da imamo fiziko tijelo, uvijek e biti stvari koje e se dogaati bilo da je uzrok genetika, ozljeda ili loa prehrana. Te napredne elektromagnetske tehnologije mogu se prilagoditi kao sofisticirani elektromagnetski sustavi za lijeenje i dijagnozu. Tajni projekti raspolau s tehnologijama koje bi ljudima mogle omoguiti da u potpunosti regeneriraju izgubljene udove ili oteenu lenu modinu. Te tehnologije ve postoje. Meutim, kada bi ih otkrili, morali bi otkriti i tajnu sustava slobodne energije jer se radi o istom temeljnom podruju fizike. Meutim, u budunosti, kada nova fizika bude poznata, imat emo i novu medicinu. Bolesti koje se sada ine neizljeivima, od raka pa do AIDS-a i drugih zaraznih bolesti ak i teke traume bit e izljeive. Trenutano ivimo u vrlo korumpiranom svijetu u kojem je odluka hoe li neto biti objavljeno javnosti ili ne u rukama velikog medijsko-poslovnog sustava. Najhitnija stvar je hoe li stomilijunsko ulaganje farmaceutske kompanije donijeti adekvatnu zaradu ili nee. Sve to ima vrlo malo veze sa zdravljem ili s istinom. Ima veze s novcem i zloporabom moi. Znanstveno lijeenje bit e nemjerljivo razvijenije od onoga to imamo danas jer emo mu pridodati znanje o tim novim elektromagnetskim sustavima i znanostima koje se sada dre u tajnosti. Trenutano u Sjedinjenim Dravama troimo enormne koliine novca na medicinski sustav koji je vrlo nedjelotvoran za mnoga stanja i bolesti s kojima se ljudi suoavaju. To e se promijeniti. U budunosti e medicina istovremeno biti i visoko sofisticirana i holistiki) a. Prirodni, genetiki kodiran ivotni vijek ovjeka je oko sto dvadeset godina. U budunosti e ljudi voditi vrlo zdrave ivote sve do sto deset, sto petnaest, sto dvadeset godina. Postoji vrijeme za dolazak na ovaj svijet, vrijeme za ivot i vrijeme za odlazak, za naputanje ovog tijela. Nema potrebe vjeno ivjeti u fizikom tijelu. ivot na Zemlji je dragocjen no takav je i onaj u astralnim svjetovima svjetlosti. Jednom kada razumijemo ljepotu onog svijeta, manje emo se uznemirivati zbog naputanja ovoga. Mislim da e se medicina promijeniti ak i u tom pogledu. Ogromni postotak sredstava nae zdravstvene skrbi troimo na posljednjih ezdeset dana ivota, esto
289

inei neljudske stvari samo da bismo odgodili neizbjeno. U budunosti e se vei naglasak stavljati na kvalitetu ivota i kvalitetu smrti, koja e biti kod kue, u miru i u okruenju voljenih osoba, a ne ureaja. U znanju kada se treba pustiti i krenuti dalje, lei odreena duhovna gracioznost. Mislim da e medicinske znanosti slijediti tu spoznaju. Dakle, optimizirat emo prirodni ivotni vijek ljudi, to znai da e visoka kvaliteta ivota trajati sve do duboke starosti. Trenutano odvajamo znanost i duhovnost, one su posve odijeljene, dok bi dobar lijenik, u stvari, trebao biti i veoma duhovno bie. Imat emo ljude koji su dobri u vjetinama lijeenja, ali koji e biti i duhovno svjesni te e moi pomoi ljudima pri prijelazu iz ovog ivota kada on bude neizbjean. Prijelaz s ove materijalne razine u svjetove svjetlosti i svijesti bit e vrlo nalik onome to je imala Shari. To je neto predivno. Svaka osoba koja prelazi na drugu stranu treba imati duhovnu pomo, tako da se moe uzdii na najviu moguu razinu sukladno njenom stupnju svijesti i ivotnom putu. Kako istinska duhovnost bude rasla, oajniko hvatanje za zadnjih nekoliko sekundi ivota, ogroman troak i patnja pretvorit e se u suosjeajniji prijelaz. to smo vise materijalistiki, a manje duhovno nastrojeni, to smo vie neurotino nesposobni uivati, bilo u ivotu bilo u njegovu svretku. U budunosti e nam ta razina izobilja omoguiti da optimiziramo ne samo nau medicinu i iscjeljivanje nego i obrazovanje svakog djeteta. Nauit emo kako istinski obrazovati, a takvo obrazovanje poinjat e u jednoj ranoj dobi. Odreene meditativne i duhovne tehnike oslobaaju ogromni potencijal i bit e pouavane u dobi od etiri do est godina. Tijekom vremena doi e do ogromnog rasta prosjenog kvocijenta inteligencije ovjeanstva, koji je sada daleko od optimalne razine. U nerazvijenom svijetu siromatvo i pothranjenost u velikoj mjeri koe mentalni i fiziki razvoj djece. S iskorjenjivanjem siromatva koje je nemogue bez tih novih tehnologija umovi te djece e takoer procvasti. U razvijenom svijetu i u svijetu u razvoju mnogo je kemikalija i otrovnih tvari - tekih metala, olovnih boja, zagaen zrak. Oni e takoer biti iskorijenjeni. ivimo u vremenu u kojem je integritet obitelji vjerojatno na najnioj razini ikada. Stopa razvoda brakova je preko pedeset posto. Veina djece u nekim manjinskim skupinama kod kue nemaju oca. To je, po mom miljenju, istinski duhovan problem. Mislim da e ljudi poeti obitelj promatrati drukije, kao na vjenu obvezu. (Ljudi bi mogli rei da u tom pogledu govorim kao vrlo
290

konzervativna osoba. To nije stvar konzervativnog nasuprot liberalnom. To je gledanje s duhovne toke gledita.) Kada ljudi odlue donijeti djecu na ovaj svijet, to treba biti trajna obveza. Svako dijete treba biti planirano i eljeno dijete. U budunosti emo imati univerzalno dostupnu kontrolu zaea i parovi e imati djecu kada budu spremni za duhovnu, materijalnu i drutvenu odgovornost skrbi za drugu ljudsku duu. Mislim da e to biti sve rairenija vrijednost Rei u takoer da mislim da e ljudi sve ee biti srdani i tolerantni u situacijama koje ne funkcioniraju te da e ljudi i njihova djeca imati irok stupanj potpore kada se dogodi neka loa stvar ako djeca postanu siroad ili ako se roditelji razvedu. Iako mislim da nee biti zabranjeno razvesti se, to e biti vrlo rijetko. Sebinost koja tu igra ulogu nestat e jer obino je sebinost to to uzrokuje probleme. Fokus e biti na dobrobiti, ljubavi i podizanju djece. Ljudi e nauiti pronalaziti partnere s kojima su povezani na zreo nain, a zatim e se obvezati i imati djecu. Djeca trebaju imati obitelj i iru obiteljsku potporu kako bi dobila potrebnu ljubav i disciplinu. Na svako e se dijete gledati kao na sveti zalog kojeg treba tititi, njegovati i podizati prema prosvjetljenju. Trenutano nemamo kulturu koja cijeni te vrijednosti i svakako nemamo, s obzirom na osakaujue siromatvo i raspad obitelji, drutveni i ekonomski poredak koji bi to omoguavao. Kada se sjedinite i donesete dijete na ovaj svijet, bez obzira jeste li toga svjesni (i da li vam se to svia!) ili ne, stvorena je vjena veza. ak i nakon to prijeete na drugi svijet, bit ete sa svojom obitelji i imat ete svoju djecu uza se, kao i unuke i praunuke. Postoji stalna veza, a te pojedinane due one su dio univerzuma nastavljaju ivjeti vjeno, kroz sva stanja evolucije i prosvjetljenja. Ljudi e imati sve dublju spoznaju o tome kakav je izvanredan dogaaj donijeti novu duu na ovaj svijet, stvoriti svjesni ivot. Kada ljudi to shvate, shvatit e i svetu obvezu koju to donosi sa sobom i imat e strpljenja pri svladavanju ivotnih tekoa. Veliki sam zagovornik toga da ljudi budu tolerantni prema ljudima koji su homoseksualci i lezbijke i priznaju ih, jer sasvim sam siguran da je to prirodna varijanta ljudskog postojanja koja je prisutna u trenutku roenja. Golemo licemjerje povezano s pitanjem roda i spola postat e stvar prolosti. Ve je i postalo osim ako niste dio nemoralne manjine koja doista vjeruje da su homoseksualci, lezbijke i feministkinje i feministi uzrokovali napade 11. rujna! Moralna pitanja naeg vremena nemaju nikakve veze s tim pitanjima: to je odvlaenje panje s pravih moralnih pitanja kojima se trebamo baviti.
291

etrdeset drugo poglavlje

UNIVERZALNA DUHOVNOST ak i ako zaboravimo na probleme globalnog zatopljivanja, okolia i geopolitikih posljedica ratova za naftu, patnja koja se danas zbiva u svijetu zbog umjetnog siromatva, koje je rezultat tajenja tih tehnologija, odnijela je na stotine milijuna ivota. Ta tajna politika prisilila je milijarde ljudi da ive u oaju i neznanju, lieni obrazovanja i temeljnih sredstava za dostojanstven ivot. Samo ta patnja bi bila dovoljna da opravda promjenu sadanjeg poretka i razotkrivanje tih tehnologija i udesnih novih znanosti. Iako se veina ljudi brine oko toga kakva bi nas ekoloka, ekonomska i geopolitika kataklizma mogla zadesiti nastavimo li ovim smjerom, veina svjetskog stanovnitva ve ivi u paklu siromatva i oaja. Za njih je katastrofa ve tu ovog trenutka. Razmislite o ovome: Jo prije nego to je Eisenhower pokrenuo izgradnju meudravnih cesta, nismo trebali meudravni sustav cesta. U budunosti e se sav prijevoz izmeu gradova, pomou antigravitacijskih magnetskih sustava, odvijati iznad zemlje, a stotine milijardi dolara troenih na odravanje i gradnju povrinskih cesta bit e na raspolaganju za obrazovanje, zdravstvo i druge korisne svrhe. tovie, goleme povrine zemljita i obradive zemlje koja sada lei pod svim tim betonom bit e na raspolaganju za poljoprivredu i rekreaciju. Resursi koji se sada troe na energiju, sustave goriva, prijevoz i povrinske ceste upotrijebit e se za pravi napredak ljudske civilizacije. Nadalje, trenutano na vojno-industrijske operacije troimo vie od trilijun dolara - to je ogroman dio svjetske ekonomske aktivnosti. Veina tih resursa oslobodit e se za druge svrhe. Dakle, ne radi se o tome da nemamo resursa ili novca da stvorimo izuzetan planet. Radi se samo o tome da su pogreno usmjereni i da ih se rasipa. Jednom kada se ta dinamika promijeni, bit e mogue to god zamislite! Sve tehnologije su ve tu. Imamo znanje da to uinimo. I dovoljno je mudrih ljudi na planetu da to uine. Pa, zato se onda jo nije dogodilo? Strukture i institucije koje danas postoje oko religije bit e uvelike preobraene i najveim e dijelom nestati. Sjetite se da je do razvoja sveenstva rabina, sveenika, mula, i tako dalje dolo zato to je vrlo malo ljudi znalo itati.

292

No, u dobu univerzalnog obrazovanja nee biti nepismenosti. Ve danas veina ljudi zna itati i pisati. Stoga e prestati postojati potreba za centraliziranim sveenstvom. Takve potrebe u stvari ve nema nema je ve sto pedeset godina. U bliskoj budunosti svaka e osoba biti kadra samostalno tragati za istinom i itati, uiti, meditirati i moliti za vlastiti duhovni razvoj. Postojat e duhovni uitelji, no ne ljudi koji su uzdignuti do toke da su veleasni, rabin, ili imam, ili, to se toga tie, dalaj-lama. Te vjerske strukture su u prolosti povremeno dobro sluile svojoj svrsi, no ljudi su ih kooptirali za zloupotrebu i gomilanje moi i kontrole. Takva dinamika nema nikakve veze ni s jednom religijom na svijetu nijednom religijom kao ni utemeljiteljem bilo koje re ligije. eli li se ovjek zvati kraninom, ili idovom, ili budistom, ili kako ve, to e biti u redu. Meutim, sveenstvo e zamijeniti sudjelovanje laika. Drutva e se razvijati na osnovama traenja duhovne istine i iskustva duhovne stvarnosti te oko prouavanja cjelokupnog znanja u uenjima duhovnih uitelja svih duhovnih uitelja. Oni e se okupljati u vijeima i zborovima, gdje nee biti sredinjeg sveenika ili veleasnog u toj zajednici, nego e se rotirati, odnosno izmjenjivati i sudjelovati kao skupina. Svakako, ljudi s veim kapacitetom ili iskustvom pouavat e, odnosno dijeliti svoje znanje s drugima. To e uvijek biti sluaj. Meutim, ideja da e postojati plaeno, profesionalno sveenstvo to vrijeme je gotovo. Gotovo je zato to se to zloupotrebljavalo i zato to ljudi sada znaju sami itati i istraivati istinu. U stvari, vrlo je tetno da vam neka druga osoba tumai znaenje istine; moemo dijeliti svoju istinu s drugima, no u konanici mi sami inimo istinu svojom, i to na svoj nain. Ako sveenik radi te stvari za vas, to vas ini duhovno infantilnima i takav odnos povlai za sobom odricanje od duhovne odgovornosti za samog sebe. Ljudi moraju preuzeti duhovnu odgovornost za vlastiti razvoj. Dakle, to ne znai da nee biti duhovnih zajednica, ili duhovnih organizacija, ili religija. Meutim, one e se u velikoj mjeri promijeniti, jer ako e se istinski baviti prosvjetljenjem i duhovnou nasuprot gomilanju moi i kontroliranju ljudi nastojat e duhovno ovlastiti sve ljude. To podruje ljudskog ivota usredotoit e se na iskustvo duhovnog razvoja i istinsko razumijevanje boanskog i svetog. Stvari koje se danas smatraju velikim vjerskim pitanjima promije nit e se i ponovno emo usredotoiti panju na pravi smisao koji su nam svi veliki proroci, avatari i duhovni uitelji doli dati: spoznaju o postojanju boanskog bia, te sposobnost da se ljudi mole i meditiraju
293

unutar tog boanstva i prepoznaju ga u svojim ivotima. Iskrivljenost religije je tijesno povezana kako s masama koje se odriu svoje duhovne moi tako i sa sveenstvom koje je sklono zloupotrebljavati mo. I bez obzira na to koliko je moda u sveenstvu dobrih ljudi, uvijek ima onih koji djeluju demagoki i onda utjeu na slabije umove i stavljaju ih pod svoju kontrolu, bilo da se radi o Jimu Jonesu1 ili nekome tko pokuava pokrenuti dihad ili uvesti inkviziciju. Takav fanatizam i razmiljanje bit e raskrinkani i postat e prolost, slino kao to e prolost postati razmiljanje o nacionalnostima ili ideologijama koje su prouzrokovale mnogo ratova i golemo unitenje. To e zauvijek postati prolost. Preobraene i na traenje istine usmjerene vjerske skupine gajit e duboko i trajno potovanje spram drugih. Kako vrijeme bude prolazilo, ljudi e otkriti da je istina jedna te da su vjerske razlike nevane ili zasnovane na neistinama, pogrenim tumaenjima i iskrivljenju izvornih duhovnih uenja. S vremenom emo razviti univerzalnu duhovnost. Kada budu svjesni, ljudi jednostavno vie nee moi gajiti sektaki ovinizam. Budui da su svjesni, spoznat e da zapravo nema nikakve razlike da je u svakoj svjetiljci ista svjetlost, bez obzira na to kako svjetiljka izgleda izvana: je li to Buddha, ili Krina, ili Krist, ili Muhamed, ili neka druga manifestacija boanstva. Ljudi e poeti tragati za tom svjetlou i nee se razdvajati mrnjom i podjelama zbog oblika svjetiljke. Prema mom razumijevanju onoga to se dogaa kod odvajanja duhovnog tijela i due od fizikog tijela, to ljudi nazivaju smru, postoji neprekinuti kontinuitet svjesnosti. To sam sam iskusio i to su mi rekli drugi koji su imali iskustvo na rubu smrti. Postoji kontinuitet vae osobnosti zadravate sva svoja sjeanja, sve svoje znanje. Meutim, odjednom ste osloboeni. To je kao kada ptica naputa kavez. Golemi kozmos astralne domene, svjetlosni svjetovi i svjetovi onkraj njih va su novi dom. Uzlazite na razinu koja je sukladna stupnju vaeg razvoja i svijesti ostvarene na Zemlji. I otvoreno se druite sa svojim voljenima i prijateljima s kojima ste bih povezani na Zemlji. U tom duhovnom obliku nastavljate rasti i razvijati se kroz sve razine kozmologije, do sve veeg razumijevanja astralnih svjetova. Moglo bi se rei da su ti predivni svjetovi znanja i svjetlosti raj.

Osniva kulta Hram naroda (Peoples Temple), koji je najpoznatiji po masovnom samoubojstvu njegovih lanova 1978. godine.
294

Nastavljate tim putem vjeno sve dok se, iz prosvjetljenja, ne odluite sjediniti s Oceanom. No, vi ipak postojite vjeno: vrijeme je iluzija. Kap vaeg individuuma moe se sjediniti s oceanom bezgraninog uma, no istovremeno vi moete kao pojedinac djelovati u toj domeni. Individualnost koja je jedinstvena kreacija, to jest vi, nije unitena. Svjesno Bie koje proima sve stvari je jedinstvena kvaliteta uvijek je bilo i uvijek e biti. Meutim, i vaa individualna dua postoji vjeno. Svi smo mi dio onoga to je Bog stvorio. Naa individualna svjesnost nastavit e biti takva sve dok ne doe vrijeme da se sjedini s Oceanom i vi odluujete, svojom voljom, hoete li ostati tamo ili neete. U svemu tome je prisutan predivan kontinuitet. Vaa djeca, vai voljeni, vai preci, vai roditelji sve ete vidjeti. Poznavat ete ih. Oni e vas doekati. Vidjet ete i druge i povezivati se s onim duama koje su na razini znanja i svijesti koju ste vi dosegli. Jedna od najvanijih stvari koju treba upamtiti u trenutku prelaska na drugu.stranu: Zaboravite sve to ste ikada znali. Opustite se, i uite u najvee svjetlo. Ne znamo koliko visoku razinu biste mogli dosegnuti u tom trenutku, no mogu vam rei ovo: Najbolji mogui ishod zahtijeva da ste to je mogue vie slobodni od svega to znate, svega to ste uinili i svega to mislite o sebi te da si jednostavno dopustite da potpuno uronite u to najvie, boansko svjetlo. Ono to ljude zadrava pri prelasku s ove razine na sljedeu njihove su vezanosti, bilo materijalne, egoistine ili vezanost za ono to misle da znaju. Dakle, uvjeti za dolazak na najvie mogue stanje postojanja su nevezanost i istoa, te spremnost da se potpuno prepustite tom boanskom svjetlu. Koja je razlika izmeu postizanja tih stanja nakon smrti i postizanja Boje svijesti, svijesti jedinstva, u meditativnom stanju u ovom ivotu? Ovisi o stupnju svijesti kojeg ostvarite ovdje. Mogue je ak i na Zemlji imati iskustva i biti u stanju koje je visoko i izvanredno koliko i bilo koje stanje koje se moe postii tijekom milijardi godina evolucije nakon to napustite svoje tijelo. S druge strane, za veinu ljudi osloboenje od tijela donosi golemu radost, slobodu i nove sposobnosti. Unutar vlastitog uma ovjek moe stvoriti sve ba kao to sada moete vizualizirati dvorac taj dvorac je u toj domeni stvaran. Nema ama ba nikakvih ogranienja. Naravno, ima ljudi koji su bili na ovom planetu koji mogu neto vidjeti i to doista manifestirati. To je neuobiajeno, no dogaalo se. Meutim, u astralnoj i
295

kauzalnoj domeni misli, to se izvodi s lakoom. Druga strana toga je da je, zbog uvjeta imanja fizikog tijela i patnje koja je s tim povezana, ovjek potaknut da bre dosegne stanja duhovne slobode i prosvjetljenja. Postojanje na Zemlji proizvodi uvjete za brz razvoj. Zato je ivot na Zemlji dragocjen. Sposobnost postizanja prosvjetljenja i vrlo visokih stanja svijesti, te za rast kao due, mnogo je koncentriranija na Zemlji nego u ijednoj drugoj fazi postojanja. To je tajna materijalnog svemira. Zato materijalni svemir postoji. Zato postoji fiziko tijelo. I zato postoji patnja koja sve to prati. Postojanje u tijelu proizvodi ogromnu priliku za prilino brz razvoj do izvanrednih stanja svijesti. Dakle, brz oznaava vrijeme, a vrijeme je relativno: kada uete u astralni svijet, vrijeme je potpuno drukije. Kada ste na drugoj strani i u tom ste stanju, ono je tako divno i spokojno da potraga za beskonanim domom i potreba pronalaenjem te utjehe nije ni izdaleka tako velika kao kada ste u fizikom tijelu. Ovdje nam se prilika za patnju prua svakog dana. Boravak u fizikom tijelu nam, na neki nain, otvara autocestu duhovnog razvoja ako elimo njome putovati! Tako je tajna patnje i rtvovanja vrlo tijesno povezana s duhovim razvojem i sposobnou da se ide na vie razine prosvjetljenja dok smo na Zemlji. Dakle, ovjek moe proi kroz itav ivot postojanja u tijelu i nikada ne iskoristiti tu priliku. No ipak postoje pouke koje treba usvojiti. Zemlja je jedna velika kola i postoje pouke koje treba usvojiti, kao i razliite razine tih pouka. Ako to elimo, moemo se njima okoristiti. To znai da iz stanja postojanja u fizikom tijelu, ako imamo znanje i duhovno iskustvo, moemo napredovati do izvanredno visokih astralnih ili finijih eterinih razina postojanja, ili ak direktno onkraj njih u kauzalne domene istog znanja ili ak do kraja, do bezgraninog Bia. Veina ljudi odlui napredovati u faze koje su sljedei korak iza razine na kojoj se trenutano nalaze iz materijalnog svijeta u astralni i eteriki jednostavno zato to su im oni poznatiji: u njima postoji oblik. Ugodniji su. To je predivno. U njima je ogromna sloboda. Meutim, na posljetku stjeemo znanje koje je ak vie od te razine. Ali ako ovjek shvaa kozmologiju i iskusio je ta stanja na ovoj razini, u trenutku smrti mogue je iskusiti puni spektar evolucije. Zato je iskoritavanje prilike da se iskuse finije razine duhovnog razvoja i da se ui o njima izrazito vano jer u tom sluaju je va napredak kroz boanske svjetove, kada napustite svoje tijelo, uvelike olakan.

296

ovjek bi mogao pitati: Dobro onda, a to je duh? Duh je netko tko je napustio svoje tijelo, no jo ima tako jake vezanosti za ovu razinu da ga one vrsto dre na nekom mjestu, ili uz neku osobu ili osobe na Zemlji. Radivi u hitnoj slubi, jednom smo imali grozan sluaj traume s opijenom osobom koja je umrla nasilnom smru. Kasnije te noi, kada je hitna sluba bila prazna, sjedio sam zajedno s medicinskim sestrama za sredinjim pultom. Iznenada se u sobi za traume, gdje je ta osoba preminula, ureaj za EKG sam ukljuio, a ormarii na kraju sobe su se otvorili i iz njih su poele izlijetati vreice za infuziju i drugi pribor! To je bio klasian poltergajst. Svi smo znali da je to bila ta osoba, koja je te dogaaje izvela preko veze astralne/mentalne/emocionalne razine s materijalnom razinom. Ako razumijete ranije opisanu kozmologiju, razumjet ete i fiziku poltergajsta. Ta ljutita, zbunjena osoba bila je uznemirena i u afektu. I tako sam se obratio boanskoj prisutnosti, vidio tu duu i povezao je s Bo gom; zamolio sam je da ode i izveo je van s nekim od njenih pratilaca s one strane. I otila je. Dakle, ljudi pitaju: Pa, kakvo e biti stanje due? To se ne moe predvidjeti. Razvoj nekoga tko napusti ovaj ivot i prijee u drugi svojim intervencijama potpomau oni u prosvjetljenijem stanju na drugoj strani, kao i oni koji su jo uvijek na Zemlji. Zato je molitva za duhovni napredak i prosvjetljenje onih koji su preminuli vrlo vana. Reeno je da postoje tri glavna naina za razvoj u tim onostranim stanjima nakon smrti: kao prvo, pomou molitve drugih ovdje na Zemlji; kao drugo, kroz posredovanje prosvijetljenih na drugoj strani; i kao tree, kroz injene dobrih djela ovdje na Zemlji u ime onih koji su preminuli. Po mom vienju, u budunosti e to biti opepoznato i kada osoba prijee na drugu stranu, oko nje e se okupiti ljudi potpuno posveeni Bogu i povezivanju preminulog s tim drugim stanjem, kako bi njemu ili njoj omoguili postizanje najvie mogue gradacije nadzemaljskog svijeta i prosvjetljenja. Pakao o kojem ljudi govore u stvari su nii aspekti astralne domene, pri emu nii znai grublji. Ljudi slinih sklonosti i ponaanja, slinih energija, tee jedni drugima. Naravno, ako ostave iza sebe sve to su inili, zamole za oprost i odreknu se svega to su inili okreui se istom, boanskom Biu, takva bia mogu napredovati. Ako se dua u pitanju istinski preda boanskom, ako ovjek ostavi iza sebe ono to je uinio, zamoli za odrjeenje i oprost te se okrene tom najviem Svjetlu, sve se moe transcendirati u trenutku. U konanici, ne moete suditi o tome koja je razina nekog drugog. Zato u Svetom pismu stoji: Ne sudi da
297

ti ne bude sueno. Trebamo svaku duu promatrati kao sposobnu za uenje i prosvjetljenje. U trenutku smrti, s ovjekovim posljednjim izdahom, netko tko je ivio izuzetno tegoban i povremeno destruktivan ivot moe ostaviti iza sebe sve to je uinio i sve to je vidio i okrenuti se tom najveem svjetlu te uzai na vrlo visoku razinu. Stoga, ne trebamo suditi. S druge strane, ljudi koji su se smatrali, ili su ih drugi smatrali vrlo kreposnima i duhovnima, u trenutku smrti mogu biti tako puni ponosa i egoizma da time stvaraju debeli zastor izmeu sebe i najvieg Svjetla. U trenutku smrti potrebna nam je poniznost, stanovita gracioznost i duhovna pomo drugih.

298

etrdeset tree poglavlje

PRISTUPANJE SVIJESTI Mi brkamo kartu za mjesto. Mogu vam dati kartu Washingtona, meutim to nije sam grad Washington. Sve je sadrano u nama. Dakle, mi prema van gledamo svojim fizikim tijelima, no priroda uma, svijest u nama, ono pomou ega smo svjesni, zapravo je sveprisutno i protee se kroz prostor i vrijeme i sve gradacije kozmologije. To znai da, kada se astralno projicirate, vi u stvari ne idete nikuda, jer ve ste svugdje. Ve ste sveprisutni to je priroda uma. No, vaa osobnost, referirajui se na samu sebe, moe to percipirati kao izlazak, odnosno putovanje. Kada je iskustvo vrlo snano, tijelo se moe promijeniti do te mjere da se dematerijalizira. Moe prijei na eterinu ili astralnu razinu postojanja i nestati a zatim se ponovno pojaviti. Mi smo vidjeli itavu izvanzemaljsku letjelicu kako prelazi u astralni energetski oblik. Sjetite se dogaaja na Blanca Peaku: kada sam uao u to polje svjetlosti, moje tijelo je postalo prorijeeno i u jednom trenutku sam pomislio da bih mogao poletjeti. Drugi ljudi su vidjeli da sam djelomino nestao, a iz odreenih kutova mogli su gledati ravno kroz mene. Fiziko tijelo i fiziki svijet su vrlo blisko, tijesno povezani sa svijeu koja je u nama. Holografski kvantni svemir, preko integrirajueg djelovanja svjesne inteligencije, povezuje svaku toku u prostoru i vremenu, te svaku razinu, dimenziju ili gradaciju kozmologije sa svakom drugom tokom. Doivljaj udaljenosti i odvojenosti na jednoj je razini percepcije toan. Na drugoj se pretvara u nelokalnost. Tako putem pristupanja svijesti na nelokalniji nain moete pristupiti onome to ljudi nazivaju drugim domenama. Ponekad ljudi to postignu mantrama, pjevanjem, meditiranjem, i tako dalje. Takve tehnike nam pomau da umirimo um i transcendiramo ogranienja ukorijenjene percepcije ovog materijalnog, trodimenzionalnog svijeta. Neki ljudi mogu vidjeti duhove i aure ljudi, ili pogledati biljku i osjetiti za lijeenje kakve bolesti bi se mogla upotrijebiti. Sve su to darovi koji se nalaze u nama, stvar je samo u tome do koje mjere smo ih razvili.

299

U kapi se moe razaznati itav ocean. Dakle, u svakome od nas u toj kapi nalazi se itav ocean. Stvaranje nema kraja. Kada se dvoje ljudi sjedini i jedinstvena stvarnost genetike dvije osobe oblikuje novu osobu u toj novoj genetici kodiran je potencijal za novo bie, novu duu. Kreacija se uvijek kreira u samoj sebi. Bezgranino bie stalno stvara novi svjesni inteligentni ivot. Prostora ne manjka! Svemir je beskrajan. Dakle, nema ogranienja za broj bia i dua koje mogu postojati. A u svakome je sveukupnost svjesnog uma, i svako e na posljetku spoznati tu boanskost i postati kap koja se vraa oceanu. U toj izvornoj dui i izvornom, najviem svjetlu, prisutno je sve to se moe stvoriti. Tako je potencijal za sve to se moe stvoriti, to je stvoreno i to e biti stvoreno oduvijek prisutan na toj razini kozmologije. Kada se rodi nova osoba, ona nastaje iz te matrice koja je oduvijek postajala. Mogue je ui u stanje svijesti u kojem ste zajedno s boanskim biem u prisutnosti svih koji su ikad postojali, koji postoje i koji e ikada postojati. Doivio sam to stanje svijesti sedam dana prije nego to je Shari umrla. uo sam bezbrojne milijarde prekrasnih glasova kako pjevaju: Svi smo jedno u duhu. U svom savrenom, kauzalnom idejnom obliku koji emanira iz Stvoritelja bilo je prisutno svako bie. Bilo je naprosto predivno. To je bilo jedno od najljepih iskustava u mom ivotu. Dakle, od Boga smo doli i Bogu emo se vratiti... Svaki ivot doveden na ovaj svijet i na svaki drugi svijet uvijek je bio dio univerzuma. Bezgranini um, koji emanira djelovanjem vlastite volje, manifestira istu kauzalnu misao u njenom zvunom obliku, a iz nje zatim emanira cjelokupni svemir. Zvuk je elementarniji od oblika, odnosno svjetla i nadreen im je. Zato su pjevanje, mantre, molitva i misao ponavljane misli tako mona sredstva za transcendenciju. Svaka pojedina stvorena stvar posjeduje vlastiti ton i vlastitu zvunu vibraciju koja zatim daje oblik svojoj astralnoj formi, a koja slui kao nacrt samog materijalnog predmeta. Vidite li to? Iskusite li to onda na odreenoj razini svijesti, pomou zvune komponente misli moete pomicati stvari, materijalizirati stvari i utjecati na materijalni svijet.

300

U budunosti emo nauiti proizvoditi stvari sastavljanjem elemenata iz tih dubljih, odnosno finijih razina. Djelovanjem na razini zvuka i misli moemo sastaviti astralni oblik i zatim ga uvesti u materijalni, trodimenzionalni svijet. Sanskrt je drevni jezik od kojeg potjeu svi indoeuropski jezici. U toj tradiciji, u Vedama, govori se o imenu i o obliku. Ono o emu govore je zvuna vibracija predmeta, iz koje nastaje njegov oblik. Ljudi koji su uvjebali odreene tehnike zapravo mogu ui u stanje svijesti i preko zvuka i vibracije misli manifestirati neki predmet bilo da se radi o jabuci, prstenu ili nekom drugom predmetu. To je razina kozmologije na kojoj se nalazi zaetni oblik cjelokupnog znanja. Ovisno o vaim sklonostima i interesu, s te razine svijesti moete primati razliita znanja. Jedan vrlo bliski insajder u vojsci rekao mi je da je jo davno, ini se u ezdesetima ili sedamdesetima, otkrivena tehnologija koja im omoguava izvlaenje inteligencije, dogaaja ili razgovora iz onoga to nazivaju bijeli zvuk svemira. Pomou tih naprednih elektronskih sustava, razvijenih u mornarikoj bazi White Oaks u Marvlandu, mogue je izvui sve to je ikad reeno ili uinjeno na nekom mjestu. Tehnologije koje su razvijene u tim ultracrnim projektima istinski su zapanjujue. Svaka toka u prostoru i vremenu je put do svake druge toke u prostoru i vremenu. Svaka dana toka u svemiru je kodirana, sve to se tamo dogodilo ostavlja svoj potpis koji se moe proitati. Pravi akaiki zapis nalazi se u strukturi svjesne inteligencije i stoga se nalazi svugdje i svugdje mu se moe pristupiti. Osobno sam na amerikom zapadu uo i vidio drevne domorodake narode koji su tamo ivjeli. uo sam bubnjeve i neto poput zvuka tamburina, te pjevanje. Jednom kada se podesite na tu frekvenciju, to je poput filma koji se tamo stalno prikazuje. Sve to govorimo i inimo kroz cijeli ivot je trajno, zauvijek zapisano kao kod kristala, ali na razini svijesti i duha.

301

etrdeset etvrto poglavlje

NEBESKA KVALITETA Ovaj veliki ciklus koji je zapoeo sadri stotine manjih ciklusa. Za otprilike tisuu godina doi e do jo jedne augmentacije veeg ciklusa s jo jednim avatarom. A otprilike tisuu godina nakon toga jo jedna. Te boanske manifestacije e ojaati sposobnost ovjeanstva da u potpunosti spozna svoju sudbinu i uvede Zemlju u zlatnu eru. To doba mira daleko nadilazi politiki ili materijalni mir. To e biti vrijeme istinskog prosvjetljenja i utemeljenja boanske svijesti kod sve veeg broja ljudi. Premda ivimo na Zemlji, u tijelima, imat emo puninu spoznaje boanskosti koja je u nama. Glavna tema u sljedeih nekoliko stotina tisua godina bit e uspostava boanske civilizacije civilizacije na Zemlji u stanju duhovnog prosvjetljenja. Dok je danas u drutvu u odreenom trenutku prosvijetljena samo nekolicina ljudi, do kraja tog ciklusa e svaki mukarac, svaka ena i svako dijete na Zemlji i svako dijete koje doe u ovaj svijet biti u tom stanju. U stvari, djeca koja e se raati na ovom svijetu raat e se s tom visokom razinom svijesti. Ali sada govorim o razdoblju koje je tisuama godinama ispred nas. Nee proi mnogo vremena dok ovjeanstvo ne ostvari mir pasa na lancu politiki mir. Obilje, kraj siromatva i preoblikovanje Zemlje u odrivu civilizaciju slijedit e brzo nakon toga. Meutim, ivot na ovom planetu u stanju prosvjetljenja kada je to uobiajeno iskustvo i velika tenja svih ljudi sredinja je tema za sljedeih pola milijuna godina. Svi pitaju: Pa, to jo moemo postii poslije toga? Mnogo je toga. Svi udesni svjetovi sve suptilne nebeske domene otvorit e se za znanje ljudi, ak i ako borave na Zemlji. A Zemlja e postati jedan od velikih dragulja na kruni itavog svemira. To je sudbina Zemlje i sudbina ovjeanstva. Pokuajte zamisliti: imat emo tehnologiju s kojom emo se povezivati putem svijesti. Znanosti na koje danas gledamo kao materijalne bit e shvaene kao znanosti koje su potpuno integrirane u znanje o svijesti. To ukljuuje lijeenje, prijevoz, energetiku, proizvodnju, biologiju, poljoprivredu sva ta podruja e imati komponentu koja ukljuuje znanost o svijesti. Te znanosti o

302

svijesti ojaat e materijalne tehnologije i znanosti. Otkrit emo da je svaki pothvat prilika za primjenu znanja o svijesti i iz toga emo crpiti veliku sreu i dolaziti do divnih otkria. Rane faze mira na Zemlji pratit e poetni, otvoreni kontakt s izvanzemaljskim civilizacijama. Bit e opepoznato da nismo sami te da nikad nismo bili sami. Prava povijest ovjeanstva, ukljuujui cikluse i tisuljea u kojima su na Zemlji postojale napredne civilizacije koje su kasnije nestale, postat e opepoznata. Taj rani odnos s izvanzemaljskom civilizacijom zasnivat e se na miru, a ne sukobima u svemiru. Otvoreno emo razmjenjivati veleposlanike s drugim civilizacijama. Znanosti koje su izvanzemaljskog podrijetla, koje ukljuuju biostrojeve, umjetnu inteligenciju, nelokalnost materije i uma, komunikaciju preko golemih udaljenosti u svemiru pomou svijeu upravljanih tehnologija njih e poeti prihvaati i razumijevati sve vie znanstvenika i voa. iroke mase ljudi shvatit e da ovjeanstvo i ti izvanzemaljski narodi dijele zajedniko jedinstvo u duhu, u istom umu. Znanosti koje proistjeu iz znanja o svijesti otvoreno e se dijeliti s ljudima. Poet emo putovati duboko u svemir i s drugim izvanzemaljskim civilizacijama najprije s onima s kojima moemo najlake uspostaviti odnos istraivati druge svjetove. Organski emo evoluirati u svemirske putnike; to se nee dogoditi odjednom. Postoji prag koji prvo moramo prijei: univerzalni mir. Bit e na stotine prekretnica i razina u odnosima s drugim civilizacijama, koji e biti u potpunosti ovisni o stupnju svijesti na Zemlji. Onoliko koliko emo razvijati sve vie i vie razine svijesti prosvjetljenja, toliko emo moi uspostavljati odnose s drugim civilizacijama. Na svakom planetu uvijek e biti ljudi koji su pioniri i predvodnici u ostvarivanju tih stanja svijesti. Na kraju e itavo nae drutvo evoluirati u tom smjeru. ovjeanstvo e kao cjelokupna vrsta evoluirati u via stanja svijesti; tada emo se povezivati s drugim svjetovima koji su na razini kozmike svjesnosti. Nadalje, postojat e meuplanetarna kulturna i tehnoloka razmjena. Zemlja e razviti iznimnu i predivnu kulturu koja e postati kozmika kultura. Dok e prvih tisuu godina tog novog doba imati peat mira i svjetske civilizacije velikog izobilja, mileniji koji e slijediti imat e peat rastue kozmike kulture. Na posljetku emo se razviti u dovoljnoj mjeri da dobrobiti vlastite mudrosti dijelimo s drugim svjetovima. Te civilizacije e uiti da smo i mi ranije prolazili taj put, ba kao to su ga prole i starije izvanzemaljske civilizacije
303

koje danas posjeuju nas. I jednako kao to danas nas posjeuju civilizacije koje su uspostavile miroljubive svjetove, mi emo biti poslanici i uvari civilizacija koje sazrijevaju. ak i materijalni predmeti koje e nae drutvo izraivati bit e tako visoke kvalitete da e u sebi imati komponentu svijesti. To e biti kao da gledamo lijepo umjetniko djelo ili divan zalazak Sunca: sve e u sebi imati nebesku kvalitetu, ak i ako se radi o materijalnom predmetu; tako e lijepi biti izrada i dizajn. Razvijat emo tehnologije koje imaju vlastiti ivot i svijest. Inteligentna, svjesna kvaliteta postojat e u gotovo svemu to izradimo ak i ako je to neto to danas nazivamo neivim. Otkrit emo da nita nije zaista neivo da ne postoji stvar koja nije iva, koja je liena ivotne sile i svjesne inteligencije u njoj. Sve posjeduje ivot, sve jest ivot i sve je svjesno svaki kamen, svaki mineral, svaki atom, svaki foton. Ta spoznaja nee biti samo intelektualizacija, a imat e dalekosene posljedice po materijalne znanosti. Gradovi e se razviti u graevine nadzemaljskog izgleda, s vlastitom svjetlosti u sebi. Sve e u sebi imati posebnu ivotnu energiju i svijest. I kada doemo u tisuama godina udaljenu budunost, Zemlja e biti prekrasna.biosfera s ljudskom civilizacijom koja u svakom aspektu ivota izraava boansku, nebesku kvalitetu. Ljudsko tijelo e odraavati unutranje stanje koje emo ostvariti. Dostii emo razinu savrenstva u kojoj tijekom itavog ovjekovog ivotnog vijeka jednostavno nee postojati bolesti. Bolest e biti iznimno rijetka. A zatim e doi vrijeme da prijeemo na drugu razinu, to e biti odluka, i svjesno emo napustiti svoje tijelo. Na zavretku tog ciklusa od petsto tisua godina svaki aspekt ivota na Zemlji bit e boanski. Izvanzemaljski narodi, nebeska bia i aneli, ljudi svi e biti dio iste percepcije i u meusobnim odnosima. Svijet u kojem ivimo danas, u kojem jako debeli zastor sprjeava ljudsku percepciju tih drugih svjetova, preobrazit e se u svijet nebeske percepcije i znanja. U budunosti se neemo morati vrsto drati neznanja kako bismo se osjeali sigurno. Neemo vie pronalaziti utjehu u vlastitom sljepilu, nego emo biti slobodni gledati otvorenim oima i biti sretni zbog toga. Ne samo da emo doekati izvanzemaljce i ii na meuzvjezdana putovanja nego emo i vidjeti nebeska bia te s njima otvoreno opiti. Svjedoit emo eri u kojoj je svako bie na Zemlji postiglo to stanje nebeske percepcije i svijesti i doi e vrijeme kada e naa civilizacija u cjelini odluiti
304

stvoriti novi svijet. Stvorit emo letjelicu ija e forma i nebeska tekstura biti takvi da e letjelica i svi u njoj biti u stanju boanske svijesti. I u tom stanju putovat emo svemirom kao civilizacija, pouavajui druge civilizacije u kontinuiranom lancu boanske svijesti. Neke stvari kojima danas svjedoimo odaju nam nau budunost. Oni koji su vidjeli izuzetno razvijene izvanzemaljske civilizacije koje su, iako su na materijalnoj razini, vrsto ukotvljene u boanskoj svijesti, naas su opazili ljudsku budunost. Kada sa Zemlje kao rasa odemo u svemir, potpuno utemeljeni u tom boanskom stanju Boje svijesti, postat emo dinamina snaga primjera za ono to e druge civilizacije jednom postati kao to danas postaje civilizacije koje nama pokazuju gdje emo mi biti u budunosti. I tako se taj predivan ciklus nastavlja i nema mu kraja. Vidite li to doba? To je sudbina ljudske rase nebeska, boanska. Postat emo izvanzemaljci u stanju kozmike svijesti.

305

etrdeset peto poglavlje

GENERACIJA PREOBRAZBE Pola milijuna godina u stvari nije jako dugo. To izgleda kao golemo vremensko razdoblje... Meutim, kada ljudi spoznaju da je ivot vjean, vrijeme e se percipirati posve drukije. Dok promatramo to budue doba i promiljamo sadanju situaciju, osjeamo gorku milinu koliko smo primitivni. Pa ipak, primjeujemo u sebi i potencijal za budunost u kojoj e Zemlja biti naseljena prosvijetljenim biima koja su nai potomci. Do tada emo svi mi prijei na drugi svijet. Meutim, bit emo kvasac koji uzdie ovaj svijet i sve generacije poslije nas. Zauvijek emo biti povezani sa Zemljom, njenim ljudima i njenom djecom. Nastavit emo provoditi i njegovati tu viziju i to znanje meu ljudima na Zemlji sve dok Zemlja ne dosegne kulminaciju svog razvoja u svom zlatnom dobu. Neka vas nikada ne obeshrabri ovo prolazno vrijeme i kaos. vrsto usmjerite svoj pogled na taj daleki obzor znajui da daleki obzor zapravo nije tako daleko. Jer ve je tu, u nama... Zato se ne trebamo brinuti ako u iduim danima, godinama ili desetljeima bude problema, tame i kaosa. Jer ta vizija koju vidimo ve je osigurana. Bez obzira na ono to bilo tko pokua uiniti, Boji plan i sudbina Zemlje i ovjeanstva bit e ispunjeni. Ta stvarnost ve postoji. Na trenutak zaboravite na vrijeme. Zaboravite na koliinu vremena. Uoite da u dubokoj razini kreacije postoji taj plan za ovjeanstvo za univerzalni mir, bogatstvo, prekid ne znanja, kraj bolesti i rast prosvjetljenja u svakoj osobi na planetu. Sama Zemlja bit e predivni svemirski brod to lebdi kroz svemir. Na jednoj razini linearnog vremena, svi ti udesni svjetovi nas oekuju: meutim, ve su zapravo tu. To moete vidjeti; to moete osjetiti. Mi smo, na stanovit nain, djeca polusvjetla. Svjetlo je tu no samo je napola tu, skriveno u svoj trenutnoj tami. Meutim, Bog voli one koji surauju. Moemo se pridruiti ljudima i provoditi vrijeme s ljudima koji dijele tu viziju i na neki nain rade prema ispunjenju te dobre budunosti. Moramo biti svjesni kaosa, no ne trebamo se fokusirati samo na to. Lako se prepustiti negativnome. Ipak, oko nas je mnogo toga lijepog i zbiva se toliko

306

pozitivnih stvari. Moemo se disciplinirati da vidimo ono to je dobro i lijepo, privuemo to sebi i unosimo u svijet. To nije lako, jer ivimo u svijetu koji je sve grublji i destruktivniji. No, to nam svima daje poticaj da se vrsto poveemo s istinom i dubljom vizijom. Moramo imati hrabrosti da izaberemo prosvjetljenje te preuzmemo odgovornost za vlastiti razvoj i napredak ovjeanstva. ivimo u izvanredno zanimljivim vremenima. Mi smo posljednja generacija koja e potpuno doivjeti i stari svijet i novo doba. Preblizu smo mu da bismo ga doista vidjeli, no na odlinom smo, kljunom mjestu. Nijedna generacija prije nas nije bila na tom mjestu niti e ga imati ijedna generacija poslije nas. Mi smo generacija preobrazbe. To je istovremeno i tegobno i predivno. Trebamo biti radosni i zapanjeni izvanrednim vremenom u kojem se nalazimo i besprimjernim mogunostima koje imamo. Napori koji se usred tekoa ovog vremena ulau u tu svrhu za uspostavu univerzalnog mira bit e potovani i pameni tisuama godina. Iskoristimo li priliku, sluit emo ovjeanstvu onako kako mu ne moe sluiti nijedna druga generacija zato smo tu.

307

etrdeset esto poglavlje

GRUPNA MEDITACIJA: Kontaktiranje izvanzemaljskih bia - Meditacija i molitva za zemlju Sjednimo ovdje zajedno u tiini, usredotoeni. Zatvorimo oi i udahnimo nekoliko dubokih proiavajuih udaha s ovog svetog i drevnog mjesta. Dok udiemo, gledajmo da se usredotoujemo i da nam se svijest iri. Dok izdiemo, opustimo se i rijeimo se svake negativnosti, napetosti i straha i osjetimo kako uranjamo u duboki mir. Dok irimo plua, udiemo svjetlo i ivot i irimo svoj um, a dok izdiemo oslobaamo se svih stvari, svega to nas vee te postajemo savreno fokusirani i pronalazimo mir. Dok sjedimo ovdje zajedno u tiini pratimo svoj dah kako ulazi i izlazi i vidimo da smo smjeteni u golemi ocean tihe svijesti. Njeno, bez naprezanja, dopustite si da ugledate tu budnost koja pra ti va dah. Primijetite da ste budni i da je ta budnost tiha. Sada vidite da taj budni, tihi i postojani um promatra sve zvukove, misli, osjeaje i zapaanja. Zaronite duboko u taj ogromni ocean tihe svjesnosti. Zaranjajui sve dublje, vidite da se sva zapaanja povlae, udaljavaju i stiavaju, a vi sve sigurnije pronalazite mjesto unutar oceana budnosti. Vidite da je jednostavno biti budan i opaati samu tu budnost, ne odbacujui druga opaanja, i ne napreui se poznavati budnost. Budni smo jednostavno, bez velikoga truda, svjesni uma koji je svjestan i tiho postoji u nama. Smjestite se sada dublje u ocean tihe svjesnosti, gdje su sva opaanja poput dalekog mrekanja na povrini oceana. Vidite da se ovaj veliki um beskrajno iri u svim smjerovima. Vidite i da je ova budnost sveprisutna. Ne vee je ni prostor ni vrijeme. Beskrajna je i vjena. To je prava narav budnosti u kojoj zamjeujemo vlastiti dah, vlastito ja", prizore, zvukove, misli. Osjeamo radost i mir to znamo da je ovo budno Bie, ovaj Um vjeno prisutan u nama. Oslobaajui se svih veza s percepcijom, pa ak i sa svojim ja" vidimo sada bezgraninost i univerzalnost ove budnosti. I svaka je osoba u ovom krugu budna i, premda smo posebni pojedinci, svjetlo svijesti je jedinstveno i budnost je jedna, a mi smo jedno bie u vie tijela, jedno svjetlo koje obasjava svaku duu i svjesni um.

308

Vidimo da ta ista budnost proima Zemlju ispod nas i iri se na nebo iznad nas. Sveprisutna je i budna posvuda. Letei na krilima ove goleme i bezgranine svjesnosti, irimo se gore u nebesa i vidimo da cijela Zemlja sja u svjetlu te budnosti, a s one strane na svemir i planeti naeg Solarnog sustava okreu se i plivaju u oceanu budnoga uma. Taj jednostavni budni um u nama isti je onaj koji proima sve. stvari, koji je sveprisutan, sveznaju i vjean. I dok zalazimo dalje u golemost svemira, vidimo itavi solarni sustav i prekrasnu Zemlju ispred nas i vidimo da je svjesna i da je sama individualno bie, i da je budna, uz isto svjetlo svijesti uz koje smo svjesni i mi. Sunce i svi planeti imaju svoju svijest i svi su jedinstvena bia. Pa ipak, budnost u njima, u svakom atomu i fotonu, koja proima na Solarni sustav, jest isti onaj budni um koji postoji unutar nas. irei se dalje, odlazimo iza svog Solarnog sustava i lebdimo kroz itavu Mlijenu stazu, prelazei ogromnih 100 000 svjetlosnih godina svemira te iza vanjskog ruba Mlijene staze u intergalaktiki prostor, gdje sada vidimo prekrasnu spiralnu galaksiju Mlijene staze i vidimo da je budna, ista svijest koja sja poput zvijezda, planeta i bezbroj budnih bia. Gledajui iza galaksije Mlijene staze zamjeujemo intergalaktiki prostor i vidimo kako se u svim smjerovima prua neizmjerni i beskrajni kozmos s milijardama galaksija, svaka od njih s milijardama zvjezdanih sustava i planeta prepunih inteligentnog ivota. A sada bez napora uranjamo u ovu neizmjernu kozmiku svijest i pronalazimo beskrajni mir, beskrajnu i neogranienu svijest koja proima cjelokupnu kreaciju te vidimo da je ovaj kozmiki um, ova sveprisutna svijest uvijek nedjeljiva i da je to ista ona budnost u kojoj smo svjesni ovdje i sada i uvijek. Ovako budni vidimo sada da univerzum, koji je i sam beskonaan, ima napredne izvanzemaljske oblike ivota i da su svi oni budni u trenutku nae svjesnosti. Ova nas veza ini jednima. Znamo da postoji jedno svjesno Bie koje sja i obitava u svemu ivome. To nas povezuje s njima. Gledajui kozmos, kroz galaksije, Mlijenu stazu, na Solarni sustav, oko Zemlje, doputamo si da vidimo vanzemaljska stvorenja s njihovim divnim nebeskim letjelicama. Kad ih vidimo, traimo njihovo doputenje da zavirimo unutra. Pozivamo ih da nam se pridrue na Zemlji u naem zajednikom spajanju kao ljudi koji slave doba kozmikoga mira i uspostavljanja prosvijetljene civilizacije na Zemlji.
309

Kad vidimo svako od ovih bia, vidimo da su povezana s interplanetarnim vijeem, koje je duhovno visoko razvijeno i po svojoj prirodi poslaniko. Pozivamo ih da nam se pridrue ovdje dok im pokazujemo svoju galaksiju. I dok se sve vie pribliavamo svom Solarnom sustavu, pokazujemo im predivan planet Zemlju, trei planet od nae zvijezde Sunca. Dok se povezujemo s njihovim umovima i njihovim sustavom navoenja, pokazujemo im svoju tonu lokaciju. Pribliavajui se jo blie, pokazujemo im ovo polje s naim krugom i pozivamo ih ovamo, u ovo vrijeme i na ovo mjesto, u duhu univerzalnog mira, priznajui svoje jedinstvo s njima kroz univerzalno budno Bie u nama, tu kozmiku svijest koju dijele sva bia. Sada kada vidimo ova bia svjesna nas i u oku naeg uma, molimo ih da nam se pridrue u meditaciji i molitvi za Zemlju i za njen prelazak u doba mira i prosvijetljenosti. Primimo se za ruke dok ovo inimo. Povezujui se meusobno uviamo da postoje vanzemaljska bia, nebeska bia, veliki Proroci i oni prosvijetljeni, i svi nam se sada pridruuju. I aljemo od osobe do osobe, u krugu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, zlatno svjetlo u naoj svijesti, to predivno astralno svjetlo prepuno jedinstva, mira i ljubavi. I dok ovo svjetlo putuje s lijeva na desno, tvorei divan krug, postaje svjetlosni prsten. U naem umu mi ga jaamo silnom energijom i aljemo ga prema gore kao stup svjetla koji izvire iz tog mjesta te odlazi u svemir poput zvijezde vodilje, nosei u sebi ljubav prema Zemlji, jedinstvu koje dijelimo te dobu mira koje uspostavljamo. Ova vodilja zove sva bia, a ona nam se pridruuju u miru. Vidimo kako se povezuje sa svim svjetovima, svakom zvijezdom, svakim srcem i svakim ivotom. Ovo se divno zlatno svjetlo iri i prosipa po itavom kozmosu. Isto tako, vidimo kako se iri u zemlju i zemljom ispod nas. Ovo svjetlo mira, jedinstva i ljubavi preplavljuje Zemlju. Svako je srce njime obasjano, svaki um razbuen i svaki mrani kutak njime ispunjen. U ovom stanju obasjanosti molimo veliko Bie da podari mir Zemlji, da svako sebino srce pretvori u prepuni izvor ljubavi i velikodunosti. Gdje god ima mrnje i neprijateljstva vidimo kako se raa mir. Tamo gdje je pohlepa vidimo nesebinost i dareljivost. Svugdje gdje je razdvojenost i tuga vidimo radost jedinstva i ljubavi. Dok ovo inimo, vidimo kako nam se pridruuju kozmos i sva prosvijetljena bia - materijalna, nebeska, boanska - isijavajui ovu viziju, a Zemlja se rastaje s kaosom i ulazi u doba mira. Ispred nas se pruaju na tisue ljudskih narataja koji
310

ive zajedno u miru na Zemlji sa sjajnim novim tehnologijama i znanostima koje nam omoguuju da budemo u skladu sa Zemljom. Obilje dokida sve bolesti i bijedu, svu nepravdu i nestaicu. Na temeljima ovog mira i prosperiteta vidimo sva ljudska srca kako streme prosvjetljenju. Ovakvi smo dobrodoli u sva golema stelarna podruja i postajemo interstelarna vrsta, dragi novi lan obitelji planetarnih drutava. I dok gledamo kroz stoljea, sada molimo veliko Bie da nas usmjeri ka prosvjetljenju. U tom asu vidimo vrijeme u kojem je svaki mukarac, svaka ena i svako dijete na Zemlji u stanju kozmike, boanske svijesti. Boanske znanosti i prosvijetljenost prevladavaju. Molimo veliki Duh da nas uini kanalima, sredstvima uspostave mira i ulaska ljudske rase u svijet prosvijetljenosti. Vidimo da su s nama nebeska, vanzemaljska i boanska bia te da nismo sami, niti smo ikad bili. I molimo da nam Veliko Bie omogui da zajedno radimo na raanju univerzalnog mira i univerzalne civilizacije. Ovo ostavljamo kao dragocjen poklon svojoj djeci i djeci svoje djece. I sigurni smo da je ova predivna vizija ve tu, da nam je Stvoritelj ve dao znanje, znanosti i mudrost da stvorimo ovakav svijet i ovakvu stvarnost. Svoj ivot posveujemo izgradnji ovakve boanske civilizacije. Namaste.

311

You might also like