You are on page 1of 5

Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

WWW: famvin.org

Rôma, ngày 18 tháng 11 năm 2022

LÁ THƯ MÙA VỌNG


VFO@famvin.org

CÁC LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM:


LỜI MỜI GỌI TOÀN CẦU TIẾN ĐẾN VIỆC NÊN THÁNH

Xin gửi đến tất cả các thành viên của Gia đình Vinh Sơn
+1 (215) 715-3984

Anh chị em thân mến,


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta!

Lá Thư Mùa Vọng này là một lời mời gọi cầu nguyện, suy gẫm và củng cố nội dung
“Lời Khuyên Phúc Âm” như một phương tiện để chúng ta theo đuổi cuộc hành trình của
chúng ta với Thánh Vinh Sơn, một “Huyền Nhiệm của Đức Ái”. Chúa Giêsu là trung tâm của
con người chúng ta, hành động của chúng ta, khát vọng của chúng ta. Đối với Kitô-hữu chúng
ta, Ngài là trọng tâm, là khuôn mẫu và là Đấng cần đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng
ta, bất kể ơn gọi của chúng ta là đời sống vợ chồng, đời sống độc thân hay một hình thức nào
đó của đời sống Thánh hiến: Nghèo khó, Khiết tịnh và Vâng phục là những dấu chỉ sống động
và không thể chối cãi trong cuộc đời của Đức Giêsu, vì Ngài là người nghèo khó, khiết tịnh và
vâng lời.

Thông thường, khi chúng ta nói về các Lời khuyên Tin mừng về nghèo đói, khiết tịnh
và vâng phục, chúng ta liên kết chúng với những người sống đời thánh hiến. Họ đi theo một
con đường cụ thể, được xác nhận bởi những lời hứa mà họ thực hiện. Tuy nhiên, các Lời khuyên
Phúc âm là một phần của việc đáp lại lời kêu gọi nên thánh phổ quát cho mọi Kitô-hữu, nhưng
luôn luôn tùy theo ơn gọi cụ thể của họ, do chính Đức Giêsu ban cho.

Đức Giê-su vẫn là nguyên mẫu của ba Lời Khuyên Tin Mừng. Mặc dù Ngài có tất cả,
nhưng Ngài đã sống một cách nghèo nàn. Ngài thanh khiết, cho phép Ngài tự do tuyệt đối trong

1
các mối quan hệ của Ngài. Ngài đã vâng lời, bày tỏ một cách rõ ràng rằng sứ mạng của Ngài
trên trần gian sẽ phát triển theo kế hoạch của Chúa Cha và hoàn toàn tuân phục ý muốn của
Cha Ngài cho đến giây cuối cùng của cuộc đời trần thế của Ngài, trên thập tự giá nơi Ngài đã
kêu lên trước khi trở về nhà của Cha Ngài: “Mọi sự đã hoàn tất” (Gioan 19:30).

Nền tảng cho Lời khuyên Phúc âm về Sự Khó Nghèo là đời sống của Con Thiên Chúa:

Đức Giêsu Kitô, Đấng có tất cả mọi thứ, lại không có gì cả. Ngài là Chủ và là
Chúa của toàn thế giới. Ngài đã làm ra những thứ có trong đó; tuy nhiên, vì
tình yêu thương chúng ta, Ngài muốn lột bỏ quyền sử dụng chúng; mặc dù Ngài
là Chúa tể của toàn thế giới, nhưng Ngài tự biến mình trở thành kẻ nghèo nhất
trong số mọi người và thậm chí còn có ít hơn những con vật nhỏ nhất . 1

Lời kêu gọi chung của chúng ta với tư cách là người Vinh Sơn để phục vụ người nghèo,
hối thúc chúng ta làm chứng cho thế giới phối hình của chúng ta đối với Đức Kitô, bắt đầu
bằng phép thanh tẩy của chúng ta và sâu sắc hơn cho đến khi chúng ta trở về nhà Cha. Là người
Vinh Sơn, ưu tiên của chúng ta không phải là tích lũy của cải vật chất và các nguồn tài chính vì
những lý do ích kỷ của riêng mình, vì chúng ta luôn ghi nhớ trong tâm trí và trái tim rằng người
nghèo là “Chúa và các ông chủ của chúng ta”, là những người có quyền lợi đối với tài nguyên
của chúng ta. Xem xét cách chúng ta có thể hỗ trợ họ giúp chúng ta sống Lời khuyên Phúc âm
về Sự Nghèo khó thông qua một lối sống tỉnh thức và đơn giản. Sứ mệnh Vinh Sơn đặt chúng
ta vào thế giới của người nghèo. Sự nghèo khó ở Vinh Sơn nuôi dưỡng một cộng đồng phục
vụ và đoàn kết với anh chị em của chúng ta.

Nó cũng giả định rằng cuộc sống của chúng ta dựa trên gương của Đức Giêsu nghèo,
Người đã truyền giáo cho những người bị bỏ rơi nhất. Thánh Vinh Sơn, theo một truyền thống
lâu đời của Giáo hội, phân biệt giữa nghèo khó bên trong và bên ngoài, cả hai đều cần thiết.
Nếu không có biểu hiện bên ngoài,”nghèo nàn về tinh thần” là điều không đáng tin. Nếu không
có động cơ thiêng liêng, “nghèo đói vật chất” thường có thể là điều xấu xa.

1
Vincent de Paul, Thư từ, Hội nghị, Tài liệu , được dịch và hiệu đính bởi Jacqueline Kilar , DC; và Marie Poole,
DC; et al; chú thích của John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn và Hyde Park, 1985-2014; tập XI, tr.
210; hội nghị 130, “Nghèo đói,” ngày 6 tháng 8 năm 1655. Các tài liệu tham khảo trong tương lai về tác phẩm
này sẽ được biểu thị bằng cách sử dụng chữ cái đầu CCD , tiếp theo là số tập, sau đó là số trang, ví dụ, CCD XI,
210.

2
Tương tự như vậy, Lời khuyên Phúc âm về Sự khiết tịnh liên quan đến tất cả các Kitô,
chính xác là những người tuyên khấn nhưng cả những người đã kết hôn và những người độc
thân. Là người Vinh Sơn, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với người nghèo, chúng ta không
được chỉ giúp đỡ họ về vật chất mà còn về tinh thần, tiếp cận người đó một cách toàn diện, chia
sẻ giá trị của sự khiết tịnh với họ khi chúng ta truyền giáo. Người nghèo sẽ hiểu được các mối
quan hệ của Kitô-hữu qua cách chúng ta sống phù hợp với các giá trị Phúc âm, phục vụ như
ánh sáng và muối cho nhân loại.

Đức Khiết tịnh liên quan đến sự chỉnh tề bên trong và bên ngoài, tùy theo trạng thái
của một người trong cuộc sống, để tình cảm và tình dục của một người được thể hiện với sự
tôn trọng sâu sắc đối với người khác và đối với chính mình. Độc thân giả định trước việc từ bỏ
hôn nhân và các biểu hiện tình dục phù hợp với nó.

Đối với những người Vinh Sơn trong đời sống Thánh hiến, hai yếu tố này của lời hứa—
khiết tịnh và độc thân — là những biểu hiện bên ngoài của sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của
một người. Họ nên được coi là một thực hiện của một "trách nhiệm cụ thể: phục vụ người
nghèo" chứ không phải là một sự khước từ trách nhiệm gia đình. Những đòi hỏi của việc đi
theo Đức Giêsu một cách triệt để dẫn đến những người Vinh Sơn trong đời sống thánh hiến để
hoàn toàn hiến mình cho chính nghĩa Nước Trời.

Đối với người Vinh Sơn nói chung, Lời khuyên Phúc âm về Khiết tịnh giúp chúng ta
phát triển trong mối kết hợp mật thiết với Đức Giê-su. Như sự tự hiến rộng rãi cho người khác,
đức khiết tịnh thúc đẩy sứ mệnh truyền giáo và bác ái của chúng ta đối với người nghèo, một
biểu hiện của tính thông minh và sáng tạo. Giống như nghèo khó, đức khiết tịnh khuyến khích
một cộng đồng phục vụ chỉ có thể hữu hiệu qua tình bạn và tình huynh đệ.

Chúng ta được kêu gọi để phát triển tự do và hỗ trợ lẫn nhau thông qua tình bạn lành
mạnh và sự thận trọng, dẫn đến lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta cần nhận ra những điểm
yếu của chính mình, nhu cầu khiêm nhường và sự tin cậy của chúng ta vào sự hỗ trợ không thể
thiếu của Đức Giêsu. Thánh Vinh Sơn khẳng định, “Sự khiêm nhường là một phương tiện rất
tuyệt vời để đạt được và giữ gìn sự khiết tịnh.” 2Có những khoảnh khắc mà lòng trung thành
với Chúa Giêsu đòi hỏi sự hy sinh. Thánh Vinh Sơn khuyên bạn nên hy sinh nghiêm túc (hành

2
CCD XI, 162; hội nghị 111, "Trinh tiết", ngày 13 tháng 11 năm 1654.

3
xác) các giác quan bên trong và bên ngoài, và biết cách tránh những cách thể hiện tình cảm và
tình dục không phù hợp với đời sống độc thân. Vì nhân tính của chúng ta có những điểm mạnh
và điểm yếu, chúng ta phải chân thành nói về những khó khăn với Đức Giêsu và với những
người khác có thể hỗ trợ chúng ta, như cha giải tội và linh hướng của chúng ta.

Lời khuyên Phúc âm thứ ba là Sự vâng lời. Nó nói với những người cởi mở với sứ điệp
của Đức Giêsu. Bất chấp những nghi ngờ và không chắc chắn, họ tuân phục Đức Giêsu và tin
cậy Ngài, quả quyết rằng, cuối cùng, con đường mà Ngài gợi ý cho chúng ta là tốt nhất. Như
Thánh Vinh Sơn đã nhắc nhở chúng ta, “Bạn sẽ nhận được phúc lành của Thiên Chúa trong
những hành động được thực hiện qua sự vâng lời.” 3

Vâng phục liên quan đến các giá trị và thái độ Phúc Âm bao gồm khiêm nhường, đơn
sơ, hiền lành, đối thoại, ơn biết lắng nghe trong đời sống vợ chồng, trong cuộc sống độc thân,
hoặc trong đời sống thánh hiến. Ngay cả khi nói với những người thánh hiến, Thánh Vinh Sơn
thường gợi lên tấm gương về sự vâng phục và tôn trọng của giáo dân:

Tôi biết một Ủy viên Hội đồng của tòa án ... Mặc dù anh ta đã là Ủy viên Hội
đồng trở lên trong nhiều năm, nhưng anh ta không bao giờ làm bất cứ điều gì
mà không tìm kiếm lời khuyên. Nếu không có ai khác ở đó, anh ta sẽ gọi người
hầu của mình,”'Hãy đến đây, anh Pierre trẻ tuổi. Tôi phải tham gia vào một
vấn đề kinh doanh nhất định; anh nghĩ tôi nên làm gì với nó? “ Người hầu của
anh ta sẽ trả lời, “Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt khi hành động theo cách này” “Tốt
thôi, Pierre; bạn nói đúng! Tôi sẽ làm theo lời khuyên của bạn.” Và anh ấy nói
với tôi rằng anh ấy cảm thấy Chúa ban phúc lành cho những vấn đề theo cách
mà bất kỳ công việc kinh doanh nào mà anh ấy thực hiện trong lãnh vực thời
trang đó đều thành công. 4

Khi hai hoặc nhiều người không thể đồng ý với nhau, đặc biệt là trong những vấn đề
nghiêm trọng, thì chính Lời khuyên Phúc âm của sự vâng phục sẽ đưa họ đến trạng thái bình
an nội tâm và hòa giải mà họ không thể tưởng tượng được. Là những người Kitô-hữu và là
người Vinh Sơn, chúng ta cố gắng không phải là người nói lời cuối cùng, hay là người nói đúng,

3
CCD VI, 574; lá thư 2431 cho François Villain ở Troyes, ngày 25 tháng 10 năm 1657.
4
CCD XIIIb , 282; tài liệu 160, Hội đồng ngày 20 tháng 6 năm 1647.

4
nhưng để đặt mình vào vai trò của một người đầy tớ, người phục vụ chứ không phải người
được phục vụ.

Ước gì việc suy gẫm và thấm nhập của các Lời khuyên Phúc âm giúp mỗi người chúng
ta đáp lại lời kêu gọi nên thánh toàn cầu và nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được những phúc
lành lớn lao.

Thật diễm phúc biết bao những ai dâng mình cho Thiên Chúa theo cách này để
làm những gì Chúa Giêsu Kitô đã làm, và thực hành theo gương Ngài, các đức
tính Ngài đã thực hành: khó nghèo, vâng lời, khiêm nhường, nhẫn nại, hăng say
và các nhân đức khác! Vì theo cách này, họ là những đệ tử chân chính của một
vị Tôn sư như vậy. Họ chỉ sống theo Thánh Linh của Ngài và lan tỏa, cùng với
hương thơm của sự sống Ngài, công đức của các hành động của Ngài, để thánh
hoá các linh hồn mà Ngài đã chết và sống lại . 5

Lời cầu nguyện trong Mùa Vọng của tôi cho tất cả các thành viên của Gia đình Vinh
Sơn là các bạn “hãy tiếp tục kính sợ và yêu mến Ngài [Thiên Chúa của chúng ta]; hãy dâng
cho Ngài những khó khăn và những dịch vụ nhỏ nhặt của bạn, và chỉ làm những gì đẹp lòng
Ngài. Bằng cách này, bạn sẽ tiếp tục lớn lên trong ân sủng và nhân đức. " 6

Người anh em của các bạn trong Thánh Vinh Sơn,

Tomaž Mavrič, CM

5
CCD V, 554; thư 2013a gửi Joseph Beaulac , [1656]. Đối với tiếng Pháp của bức thư này, xem SV VIII, 543; thư
3314.
6
CCD IV, 402; thư 1512 gửi các Nữ tu Valpuiseaux , ngày 23 tháng 6 năm 1652.