You are on page 1of 531

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ODZI z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa dzkiego Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w odzi podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa dzkiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 199 rad, z czego: 1) do 177 rad gmin, z tego: a) do 159 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 15 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 21 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa dzkiego. 2. Wybierano cznie 3 254 radnych, z czego: 1) 2 795 radnych rad gmin, z tego: a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 323 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 423 radnych rad powiatw; 3) 36 radnych Sejmiku Wojewdztwa dzkiego. 3. Wybrano cznie 3 254 radnych, z czego: 1) 2 795 radnych rad gmin, z tego: a) 2 385 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 323 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 87 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 423 radnych rad powiatw; 3) 36 radnych Sejmiku Wojewdztwa dzkiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 785 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 1 713 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 97 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 119 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 159 rad gmin, w ktrych utworzono 1 620 okrgw wyborczych 2. Wybierano 2 385 radnych spord 8 035 kandydatw zgoszonych na 5 823 listach kandydatw przez 826 komitetw wyborczych, w tym 763 komitety wyborcze utworzone jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 2 385 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 816 982 osb. 5. Karty do gosowania wydano 453 349 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 453 017 osb, to jest 55,45% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 440 877, to jest 97,32% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 12 140, to jest 2,68% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 860 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 97 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 119 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 15 rad gmin, w ktrych utworzono 51 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 323 radnych spord 3 435 kandydatw zgoszonych na 315 listach kandydatw przez 50 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 323 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 522 255 osb. 5. Karty do gosowania wydano 240 158 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 239 749 osb, to jest 45,91% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 227 631, to jest 94,95% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 12 118, to jest 5,05% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 378 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w ktrych utworzono 16 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 87 radnych spord 1 311 kandydatw zgoszonych na 146 listach kandydatw przez 20 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 87 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 696 959 osb. 5. Karty do gosowania wydano 256 174 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 255 460 osb, to jest 36,65% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 246 499, to jest 96,49% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 8 961, to jest 3,51% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 464 obwodach gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatw, w ktrych utworzono 92 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 423 radnych spord 4 220 kandydatw zgoszonych na 510 listach kandydatw przez 58 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 423 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 367 321 osb. 5. Karty do gosowania wydano 705 347 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 704 498 osb, to jest 51,52% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 651 680, to jest 92,50% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 52 818, to jest 7,50% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 249 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa dzkiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa dzkiego utworzono 6 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 36 radnych spord 585 kandydatw zgoszonych na 64 listach kandydatw przez 14 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 36 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 064 264 osb. 5. Karty do gosowania wydano 961 468 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 959 392 osb, to jest 46,48% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 844 134, to jest 87,99% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 115 258, to jest 12,01% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 713 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Bechatw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 096. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 588 osb, to jest 56,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 3

4) gosw wanych oddano 336; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOLSKI Aleksander Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 717; 4) gosw wanych oddano 706; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WSIK Jacek b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE DLA GMINY - RZEPECKI Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAKALARCZYK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE DLA GMINY - ROBAK Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 657;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 4

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKIBISKI Marian Jzef b) z listy nr 15 KWW PLUS - KOATEK Tomasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STANOWSKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LUDWICZAK Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWA LIGA WIEJSKA - KUROWSKI Jordan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 5

a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWA LIGA WIEJSKA - ZIELISKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDOWA LIGA WIEJSKA - MASTALERZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MASIAREK Lucyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GRAYNA KAUNA - KAUNA Grayna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POLAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 6

Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Drubice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 067. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 387 osb, to jest 58,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA DRUBICKA - CZESZEK Henryk - KOKOCISKA Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - BARA Grzegorz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA DRUBICKA - MIGIELSKI Jarosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 7

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA DRUBICKA - CIELAK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - PLICH Sylwester Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW PLUS - MIKUOWSKI Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA DRUBICKA - TRAJDOS Adam - WALCZYK Jacek Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 8

4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - WILCZYSKI Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA DRUBICKA - DOBROSIK Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - PSTROKOSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PLUS - KOWALSKA Iwona Boena b) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - BARTOSIK ukasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 120;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 9

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW BOENY ZIELISKIEJ - KARDAS Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Kleszczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 648. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 711 osb, to jest 74,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW HALINY ZAGRSKIEJ - ZAGRSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "JACZYK LESAW" - JACZYK Lesaw Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW ROZWJ - SOBOCISKI Mariusz Jan

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 10

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 921; 4) gosw wanych oddano 903; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE" - CHOJNOWSKI Sawomir b) z listy nr 19 KWW "WYBIERASZ-DECYDUJESZ" - OLCZAK Jan c) z listy nr 21 KW ROZWJ - GURAZDA Halina Jadwiga - KUMIEREK Tadeusz Jerzy - MISIAK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE" - BUJACZ Dariusz Roman b) z listy nr 21 KW ROZWJ - BUJACZ Pawe Marcin c) z listy nr 23 KWW "KRUSZYSKI" - KRUSZYSKI Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW ROZWJ - KOCINIAK Jacenty Piotr - PACHOLIK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 11

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW ROZWJ - CIESIELCZYK Krystyna - MICHAEK Henryk Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Kluki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 306. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 074 osb, to jest 62,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DYA Zofia - SIONKOWSKI Jacek Pawe b) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - SOBO Marek Teodor - WOJEWODA Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KLUKI RAZEM

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 12

- MATYKIEWICZ Jadwiga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DANUTA STANKOWSKA - STANKOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - KOCISKA - GRZYBEK Teresa Stanisawa - LEWISKA Irena Janina b) z listy nr 19 KWW BUDUJMY GMIN RAZEM - KSY Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW LP DLA GMINY - BRZESZCZSKI Grzegorz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KLUKI RAZEM
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 13

- BERENDTZ Marzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KLUKI RAZEM - AUGUSTYNIAK Grzegorz Stanisaw b) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - ZOCHNIAK Cezary Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OWCZAREK Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA ZMIANY - KACZMARKIEWICZ Renata Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Rusiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 006. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 868 osb, to jest 71,59% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 14

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - NOWAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - CYWISKI Andrzej - PUCIENNIK Czesaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - BIENIEK Radosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - KRYSIAK Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 15

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - PACHOLAK Dariusz Adam - BARTOSIK Tomasz Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - BOGUSAWSKI Krzysztof Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - ROJSZCZAK Wacaw - BIENIEK Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - WLALAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 16

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "DLA RUCA" - STRZELCZYK Edward b) z listy nr 20 KWW ROZWJ RUCA - MOSZYSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 504; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JEDNO WIEJSKA - SZCZEPANIK Jzef Antoni b) z listy nr 19 KWW JOLANTY KIERUZEL - STANIK Urszula Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Gminy Szczercw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 318. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 963 osb, to jest 62,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWA GMINA - NIEG Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 17

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" - KACZMARSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW DOROTA WODARCZYK - WODARCZYK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 477; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA - WIEDESKI Stanisaw b) z listy nr 21 KWW "RAZEM" - MICHALCZYK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 838; 4) gosw wanych oddano 819; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" - KUCHARSKI Karol - PLEWCZYSKA Krystyna b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA SZCZERCOWSKA - SADZISKI Piotr
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 18

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 759; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" - GALEWSKI Marek b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA SZCZERCOWSKA - MIKULSKI Sawomir - RYYKOWSKI Ireneusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWA GMINA - MATERAC Bohdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" - WONIAK Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZD DLA MIESZKACW" - PLUSKOTA Krzysztof
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 19

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA - STPNIK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Zelowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 272. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 609 osb, to jest 53,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 923; 4) gosw wanych oddano 875; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - MARKS Juliusz Jan - PAWLAK Robert Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - KACZMAREK Dariusz b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA ZELOWSKA" - PACZUSZKA Wodzimierz

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 20

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - CZAJKA Wioletta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - CICHOSKI Bogusaw Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 017; 4) gosw wanych oddano 987; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - BERLISKI Wincenty - TOKARCZYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 989; 4) gosw wanych oddano 957; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - KONIECZNY Jan Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA ZELOWSKA" - FIRST Agnieszka Teresa
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 21

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4) gosw wanych oddano 670; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW PLUS - BARA Jacek Przemysaw b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA ZELOWSKA" - CHRZANOWSKI Jzef Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 608; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - KRYCISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 684; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA RAZEM - DOMAGAA Jan Wadysaw - YP Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Bedlno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 967. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 462 osb, to jest 49,57% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 22

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WEKTOR - WOJCIECHOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JOLANTY SZCZYPISKIEJ - KOSIK Lidia Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TREMBACZYK Sylwester Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRAWO I SAMORZD - JAKUBOWSKI Dariusz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 23

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYSZKOWSKI Gabriel Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW "WSPLNIE DO CELU" - PILARSKA Ewa Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRAWO I SAMORZD - DRABIK Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TARKA Jacek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 24

4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NYKIEL Wiesaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANTCZAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYSIEROWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TARKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 25

- KACZOR Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUZ Mieczysaw b) z listy nr 20 KWW JOLANTY SZCZYPISKIEJ - PIECHOCKA Elbieta Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy Dbrowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 682. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 037 osb, to jest 61,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAKOWSKI Eugeniusz b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO - WOJCIECHOWSKI Marek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 26

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABSKI Micha Wojciech b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO - SZADKOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRAWO I SAMORZD - GRABOWSKI Janusz Wiesaw b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO - GRSKI Zbigniew - KACPRZAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOMINOWSKA Jadwiga b) z listy nr 21 KWW "SZANSA" - KOLASISKA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DANECKI Krzysztof Pawe b) z listy nr 19 KWW PRAWO I SAMORZD - ROSISKI Marek c) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 27

- KACPROWICZ Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO - DRKIEWICZ Micha Janusz - KOPOTOWSKI Radosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA PRZYSZO - DOPIERALSKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Kroniewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 399. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 734 osb, to jest 50,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - MIKOAJCZYK Sawomir - ROSIAK Henryk

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 28

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 083; 4) gosw wanych oddano 1 048; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PRAWO I SAMORZD - MARCINIAK Tomasz b) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - GRNIK Pawe - OCIEPA Henryk Tomasz - WOLNIEWSKI Wojciech Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - NOWAK Robert Ireneusz - PIOTROWSKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - CZERWISKA Beata Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 29

a) z listy nr 26 KWW NASZA PRZYSZO - KPISTY Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW CZESAW KOODZIEJSKI - KOODZIEJSKI Czesaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - MALARSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSZYSCY RAZEM - RONOWSKA Jadwiga Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - WALCZEWSKI Tomasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 30

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW JULIANNY BARBARY HERMAN - SZADKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy Krzyanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 307. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 031 osb, to jest 61,42% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 14, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - JASISKI Zygmunt Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - JABOSKA Magdalena Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 31

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - POLITOWICZ Justyna Krystyna - ANTOSIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - YDOWO Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRAWO I SAMORZD - KUBIAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - POPAWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 32

4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - PAWOWSKI Jzef Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRAWO I SAMORZD - KASZTELAN Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - STAWOWSKI Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - SZCZEPASKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 33

- CZEKAJ Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - BYCZKOWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - LIWISKI Tadeusz Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO - KAMELAK Zdzisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Kutno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 632 osb, to jest 38,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 34

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIKOWSKI Piotr Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKA Wiesawa Elbieta b) z listy nr 25 KWW WSI BYSZEW KACZYN - CZERWISKA Anna Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWASKA Teresa Ewa b) z listy nr 21 KWW NOWA WIE - BEDNAREK Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW - STRAACY GMINY KUTNO - KOSTRZEWA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 35

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOJNACKA Iwona b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACPRZAK Micha Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJDA Jan Wawrzyniec b) z listy nr 19 KWW - STRAACY GMINY KUTNO - PODLASIN Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WUJKOWSKI Jarosaw b) z listy nr 19 KWW - STRAACY GMINY KUTNO - AUGUSTYNOWICZ Pawe Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MROCZEK Dariusz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 36

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RZENICKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STARBAA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy anita Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 986. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 998 osb, to jest 50,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "STRAAK" W ANITACH - STUDZISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 37

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW KTY I BUDY NOWE - MARSZA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "STRAAK" W ANITACH - OLERADZKI Mirosaw Zbigniew b) z listy nr 21 KWW PRAWO I SAMORZD - JURKOWSKI Krzysztof - MICHALSKI Zdzisaw c) z listy nr 26 KWW SYLWII KUBIAK - KUBIAK Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 45; 4) gosw wanych oddano 44; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "STRAAK" W ANITACH - WONIAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRAWO I SAMORZD - MICHALSKI Mariusz Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 38

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "STRAAK" W ANITACH - MAAS Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - STADO Dorota b) z listy nr 20 KWW "STRAAK" W ANITACH - KAWCZYSKI Maciej Andrzej c) z listy nr 25 KWW CHROSNA I WOLI CHRUCISKIEJ - PASIKOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW DOBRO WSI - ZIKOWSKA Boena Katarzyna b) z listy nr 27 KWW DOBRO WSI SUCHODBIE - WOJTALIK Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 48; 4) gosw wanych oddano 48; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 39

a) z listy nr 24 KWW SOECTWA WIECINY - CILEWSKI Andrzej Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Nowe Ostrowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 085. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 592 osb, to jest 51,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA-WSPLNOT - ZDZIARSKI Krzysztof b) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - MIKOAJCZYK Maria Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 464; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA-WSPLNOT - JATCZAK Halina Marianna b) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - WONIAK Wiktor Stanisaw c) z listy nr 22 KWW O - KACZMAREK Arkadiusz Bolesaw d) z listy nr 24 KWW PRAWO I SAMORZD - JADCZAK Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 40

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA-WSPLNOT - BRODA Wiesaw b) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - CZERNIAWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - BRUDNOWSKI Zdzisaw Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA-WSPLNOT - JANAKOWSKI Wojciech Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - DBICKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 41

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - OLESISKI Jacek syn Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - OLESISKI Jacek syn Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY - SZAAMACHA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA-WSPLNOT - NALBERCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Oporw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 267.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 42

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 526 osb, to jest 67,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW UCZCIWO I SPRAWIEDLIWO - KLIMCZAK Stanisaw b) z listy nr 21 KW OGLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA - KRAKIEWICZ Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE I WSPLNE DZIAANIE" - KURAS Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE I WSPLNE DZIAANIE" - GOASZEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE I WSPLNE DZIAANIE"
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 43

- BISIOREK Mirosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW UCZCIWO I SPRAWIEDLIWO - GAJEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 76; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW UCZCIWO I SPRAWIEDLIWO - KOSTRZEWA Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WORKOWSKA Anita 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "JANIK" - WILANOWSKA Anna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 44

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAWCZYSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE I WSPLNE DZIAANIE" - KAMODA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARUSZEWSKA Magorzata Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOCINIAK Mirosawa Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 45

4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "POROZUMIENIE I WSPLNE DZIAANIE" - KIEBASA Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TRACZYK Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Strzelce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 360. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 905 osb, to jest 56,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA STRZELECKA - MORDZAK Jerzy Marian b) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - KORONOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 102;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 46

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRABOWSKI Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA STRZELECKA - WOJTASIAK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARBOWSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OGLNOPOLSKA INICJATYWA OBYWATELSKA - NOWAK Andrzej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - RUTKOWSKI Zbigniew
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 47

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRAWO I SAMORZD - SOBCZYK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 61; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA STRZELECKA - FURMASKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - MURAWSKI Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - LENARTOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 48

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - KRUGLAK Stanisaw Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLIKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - STASIAK Teofil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA-STRZELCE - MIRECKI Aleksander Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miejskiej w ychlinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 786.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 49

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 295 osb, to jest 49,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - URBASKA Aneta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 740; 4) gosw wanych oddano 698; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - STACZAK Ewa - KOWALSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 140; 4) gosw wanych oddano 1 093; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIKORA Elbieta Wanda b) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - JAKUBOWSKA-CZAJA Matylda Iwona - FALKOWSKI Krzysztof Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 738; 4) gosw wanych oddano 671;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 50

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POKOLENIA SAMORZDOWE - ZAJCZKOWSKI Rafa b) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - TARNOWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - MELCHER Jadwiga - KWIATKOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - STUDZISKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LIWARSKA Agnieszka b) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - WACHOWIAK Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 51

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PILARSKA Zofia Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW NOWE OBLICZE GMINY - WITECZEK Robert Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Buczek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 632. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 339 osb, to jest 53,64% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 9 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - GRABARZ Mieczysaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 52

4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRASKA Boena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - GAWLIK Jerzy - JDRYKA Elbieta - PAPUGA Wiktor - ZIELISKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - JAKSA Jan - KRAKOWSKI Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - MALINOWSKA Elbieta Wanda 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - URYSZEK Tadeusz Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 53

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - BADOWSKI Wiesaw Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - RZEPA Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - MICHALAK Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - PAWLAK Mieczysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" - KUBIK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Sdziejowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 251.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 54

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 726 osb, to jest 51,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - KRAWCZYK Waldemar - KOWALSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - PORADA Monika Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - JABOSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - OKUPISKI Marek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 55

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - DOMOWICZ Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - BARTCZAK Jarosaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - PAWOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - KOPE Anna Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 56

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - DZIERAWSKI Jarosaw Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - UASKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BALCEROWIAK Aleksandra Julia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE "DRUH" - KOCIK Teresa Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 57

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANGERMAN Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy w Widawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 475. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 227 osb, to jest 65,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 021; 4) gosw wanych oddano 1 006; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - JANIAK Marcin b) z listy nr 21 KWW JERZEGO SYLWESTRA WONIAKA JEDNO - RYCHLIK Sebastian Jan c) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA GMINY" - PCIENNIK Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 58

4) gosw wanych oddano 520; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JERZEGO SYLWESTRA WONIAKA JEDNO - SEMASZCZUK Waldemar Zbigniew - MORAWSKI Henryk Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA GMINY" - BRUZDA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GM.WIDAWA - KOZIE Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA GMINY" - ZIKOWSKA Katarzyna Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 59

a) z listy nr 21 KWW JERZEGO SYLWESTRA WONIAKA JEDNO - MIELCZAREK Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAMZER Iwona Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "DLA DOBRA GMINY" - KOWALCZYK Andrzej b) z listy nr 23 KWW ZBIGNIEWA KRZYASKIEGO - KRZYASKI Zbigniew Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GM.WIDAWA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 60

- JAROS Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JERZEGO SYLWESTRA WONIAKA JEDNO - RASZEWSKI Artur Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Wodzierady Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 566. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 668 osb, to jest 65,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" - KUKIEA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NAPIERAJ Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 61

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIUDA Tomasz Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA AUGUSTYNIAKA - BOKA Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTCZAK Grzegorz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA AUGUSTYNIAKA - STANIUCHA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 62

4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STANIASZCZYK Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BACZYSKI Zenon - SZYMASKI Adam b) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA AUGUSTYNIAKA - KOWALSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASZCZYK Grzegorz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GIL Andrzej Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 63

4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GROBELNY Tomasz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA AUGUSTYNIAKA - STACZAK Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - FLORAS Maria Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miasta czyca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 507. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 593 osb, to jest 52,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYMIERZE ZIEMI CZYCKIEJ

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 64

- MIKSA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - KULESZA Pawe Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - CZARNECKA Iwona Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - GAJEWSKI Witold Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - SROCZYSKI Wodzimierz Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 65

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - CABAN Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JANA BUDZISKIEGO - PIJEWSKI Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZIELISKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4) gosw wanych oddano 513; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZENONA KOPERKIEWICZA - KOPERKIEWICZ Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 643;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 66

4) gosw wanych oddano 620; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - JATCZAK Marzena Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - BRYGIER Antoni Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - WENCEL Elbieta Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - LIBISZEWSKA Alina Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW KRZYSZTOF URBASKI
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 67

- URBASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO - KELLER Lidia Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy w Daszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 219. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 670 osb, to jest 51,88% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - CHWIAKOWSKI Marek Bogdan b) z listy nr 25 KWW UPALE 2010 - KAGANIEC Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 68

- SNOWACKI Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTARSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW RAZEM DLA DASZYNY - DYMNY Krzysztof b) z listy nr 28 KWW A-TO-MY - SZMAJA Danuta Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 26 KWW MICHAA BAWEJA - BAWEJ Micha Sawomir b) z listy nr 29 KWW NIE RZUCIM ZIEMI - TOMCZAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 69

a) z listy nr 20 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - MALARSKA Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POKORSKI Mirosaw b) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - ZDUCZYK Grzegorz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - KISKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - BARTNIAK Czesaw Jan b) z listy nr 23 KWW PRZYJAZNA WIE - CZAPOWSKI Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 70

- SKALSKI Marian Zdzisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Gra w. Magorzaty Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 621. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 998 osb, to jest 55,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - GRA Bogdan Jan - GRABARCZYK Przemysaw Marian b) z listy nr 23 KWW ZBIGNIEWA MARCZAKA - MARCZAK Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - KAMISKA Elbieta - KOSZASKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 71

a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - BAGROWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - GRZELAK Tadeusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - AUGUSTYNIAK Wojciech Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW MARCZAKA - KOWALCZYK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - WICISKA Edyta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 72

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARCZAKA - SZEWCZYK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZBIGNIEWA MARCZAKA - SZURGOT Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - BASZCZYK Marek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZD DLA GMINY - KRAJEWSKA Marianna b) z listy nr 26 KWW SAMORZD DO GMINY - JATCZAK Pawe Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 73

Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Grabw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 253. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 787 osb, to jest 53,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIECZEWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - NOWAK Sawomir Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - OSISKI Jerzy Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 74

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MATUSIAK Magorzata Eleonora 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - KRLIKOWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - DROZDOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - PABIN Henryk b) z listy nr 20 KWW "SOLIDARNI" - PIETRZAK Ireneusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 75

4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "CZAS NA SPRAWIEDLIWO" - PAWOWSKI Radosaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - GROBELNY Leszek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611; 4) gosw wanych oddano 587; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW" - SOBCZYSKI Zbigniew Bogumi b) z listy nr 22 KWW "CZAS NA SPRAWIEDLIWO" - STARCZYSKI Andrzej - KRAWCZYK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "CZAS NA SPRAWIEDLIWO" - KRYSIAK Ewelina Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 76

4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZEWCZYK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Gminy w czycy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 994. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 075 osb, to jest 43,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 628; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - GRA Grzegorz Jerzy b) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - PACHOLCZYK Stefan Andrzej c) z listy nr 26 KWW TOPOLANIN - GRA Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GALANT Jan - KUPIS Kazimierz Tolisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 77

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - ANDRZEJCZAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - STARZYSKI Wodzimierz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRLAK Krzysztof b) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - KRYSZKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZYANIAK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 78

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GMEREK Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - WICKI Marian Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - KAZIMIERSKI Jerzy Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKUBOWSKI Marek b) z listy nr 20 KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA - KRLAK Andrzej Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy Pitek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 79

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 177. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 130 osb, to jest 60,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 192; 4) gosw wanych oddano 1 179; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJCIK Krzysztof Kazimierz b) z listy nr 21 KWW ZENONA DBROWSKIEGO - GORCY Daniel Zbigniew c) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - GYDZIAK Michalina Maria - UREK Mirosaw d) z listy nr 24 KWW BOSMAN - BARTOSIK Jzef Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - KACPERSKA Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - JAROS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 80

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWRYSZCZAK Beata Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MATUSIAK Anna Adriana 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZALEWSKI Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - RACZYSKA Ewa Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 81

4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHALAK Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - SOTYSZEWSKI Witold Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRYSIAK Waldemar Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO - MICHALAK Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy winice Warckie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 299. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 683 osb, to jest 51,02% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 82

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZYNIK Jarosaw Roch - DASZKO Przemysaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWCZYK Ewa Anna b) z listy nr 20 KWW TRAPEZ - STASIAK Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AUGUSTYNIAK Sawomir Antoni b) z listy nr 20 KWW TRAPEZ - PAWOWSKA Maria Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 94;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 83

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - KAMIERSKA Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TUTAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AZAREK Jan Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TRAPEZ - RALSKI Karol Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DONIAK Mariusz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 84

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTCZAK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AWNICZAK Piotr Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GNATOWSKI Roman Mieczysaw b) z listy nr 20 KWW TRAPEZ - MIELCZAREK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Witonia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 860. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 587 osb, to jest 55,49% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 85

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBIAK Jerzy Adam b) z listy nr 21 KWW ZIEMI WITOSKIEJ - FLORCZAK Piotr Marek - JERUZAL Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 578; 4) gosw wanych oddano 562; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JAROSAW UCZAK - PAWLAK Jolanta Zofia b) z listy nr 20 KWW AGNIESZKI SZUMISKIEJ - ZIELISKA Iwona Aneta c) z listy nr 21 KWW ZIEMI WITOSKIEJ - GONERA Jacek Zdzisaw - IGNACZAK Ludwik - OJRZANOWSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACZYK Mirosaw ukasz b) z listy nr 19 KWW JAROSAW UCZAK - FUS Grzegorz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 86

c) z listy nr 21 KWW ZIEMI WITOSKIEJ - GAJDOWICZ Tomasz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANUSZEWSKI Andrzej b) z listy nr 21 KWW ZIEMI WITOSKIEJ - KOWALCZYK Dariusz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JAROSAW UCZAK - BARANOWSKI Marek Kacper b) z listy nr 21 KWW ZIEMI WITOSKIEJ - WYSOCKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Bielawy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 379. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 384 osb, to jest 54,44% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 87

4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIMISKI Andrzej Stanisaw - KALUGA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GAWRYSIAK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KIERZKOWSKA Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIELISKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 88

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZENIAK Wojciech b) z listy nr 18 KWW NASZA SOBOTA - GLESK Teresa Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRALAK Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARCZEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LEWANDOWSKI Gabriel Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TOPOLSKI Dariusz Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 89

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODARCZYK Aleksander b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MISZCZAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAGODZISKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Chno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 261. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 614 osb, to jest 48,69% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 90

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAEJEWSKI Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOACZYSKA Justyna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JWIAK Bogdan Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 41; 4) gosw wanych oddano 39; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GA Aneta Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - UCZCIWEK Dominik Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 91

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KPKA Wiesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKWARNA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRODECKA Boena Anna - DRKA Zenon 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MURAS Jerzy Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOGUCKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 92

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOTYSIAK Ireneusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CICHOSZ Zofia Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMOWICZ Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRAJEK Mirosaw Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Domaniewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 809. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 261 osb, to jest 59,36% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 93

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 850; 4) gosw wanych oddano 837; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OGONOWSKI Ryszard Klemens - WOSTEK Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAGAJEWSKI Zbigniew Piotr c) z listy nr 18 KWW JEDNO DOMANIEWICE - JDRZEJCZAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JEDNO DOMANIEWICE - STANISZEWSKI Stanisaw Andrzej - SUJKOWSKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEBIODA Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 94

4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARCZ Sawomir Jan b) z listy nr 19 KWW NIEZALENI ZIEMI OWICKIEJ - FOKS Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO DOMANIEWICE - GEJO Marek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZAK Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SPYCHAA Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 106;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 95

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JEDNO DOMANIEWICE - BRYK Katarzyna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JEDNO DOMANIEWICE - KUCISKI Ireneusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWOWICZ Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy w Kiernozi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 834. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 455 osb, to jest 51,34% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 500; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 96

- POPAWSKI Zbigniew Marek b) z listy nr 19 KWW NASZA SAMORZDOWA GMINA KIERNOZIA - RADASZKIEWICZ Marek - KAPUSTA-TYMOSHCHUK Urszula c) z listy nr 20 KWW NIEZALENI ZIEMI OWICKIEJ - KRYSTECKI Daniel Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 73; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NASZA SAMORZDOWA GMINA KIERNOZIA - WRBEL Irena Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ - BUDNICKI Krzysztof - BRZOZOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ - KAMIERCZAK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 97

a) z listy nr 19 KWW NASZA SAMORZDOWA GMINA KIERNOZIA - ZNYK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ - STACZAK Stanisaw Andrzej b) z listy nr 19 KWW NASZA SAMORZDOWA GMINA KIERNOZIA - KAPUSTA Karol Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ - WASILEWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ - STACZAK Zenona Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 98

- KOBIERECKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA SAMORZDOWA GMINA KIERNOZIA - GRUPISKI Micha Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Kocierzew Poudniowy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 121. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 592 osb, to jest 52,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 11 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 8, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - BLUS Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - PIETRZAK Dariusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 99

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - BASISKI Robert Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - SIEKIERA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - DBROWSKA Adela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - MARZEC Liliana 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - NOWISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 100

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - KWASEK Roman Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - SIEKIERA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - UKAWSKI Wojciech Wodzimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - HACZYKOWSKI Stanisaw Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - NOWAK Mirosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 101

3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - BRZOZOWSKA Renata Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - WOLISKI Waldemar Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LUDOWY - GRUZIEL Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy owicz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 284. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 720 osb, to jest 40,15% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 5, nr 11, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZA Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 102

4) gosw wanych oddano 132; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ORZECHOWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOLIMOWSKA Anna Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DOBRO WSI JAMNO - WYSOCKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELAK Agnieszka Sabina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALANGIEWICZ Maciej - PRZYYCKI Jerzy Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 103

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOKARCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRCZYSKI Ryszard Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WSPIERAJMY POLSK WIE - KUCHAREK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW MIESZKACW MASZYCE - POPOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 104

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENARCZYK Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOKA Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ROZWJ WSI JASTRZBIA I PILASZKW - KRET Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAJEWSKA Hanna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy yszkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 516. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 922 osb, to jest 42,56% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 105

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DACZAK Marta Helena b) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - DBROWSKI Zbigniew - KWESTARZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOROBA Gabriel Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - BODEK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - PAJK Irena b) z listy nr 21 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ - KDZIERSKI Waldemar
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 106

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW STRAAK - KRUK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW BOBROWA - PRYK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - GRASZKA Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - KOCEMBA Tadeusz Sylwester 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 107

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FOKS Andrzej b) z listy nr 18 KWW PRZYSZO DLA YSZKOWIC - REDZISZ Sawomir Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Jacek Tomasz b) z listy nr 21 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ - WYSOCKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Nieborw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 677. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 917 osb, to jest 38,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NIEBORW - MIZIOEK Jzef Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 477;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 108

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LUBIKOWSKI Sawomir Jan - MYCZKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIERZBICKI Tomasz - ZWOLISKI Mariusz Leszek b) z listy nr 18 KWW NIEBORW - KOZIO Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRUK Marek Bronisaw - PAPUGA Jarosaw Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GALA Wiesaw Franciszek - SZYMASKI Zbigniew Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 109

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRO Karol Krzysztof b) z listy nr 18 KWW NIEBORW - PIERZANKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 676; 4) gosw wanych oddano 656; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NIEBORW - BAKALARSKI Henryk - KROKOCKI Andrzej - SOBCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy Zduny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 616. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 125 osb, to jest 43,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Maria Wanda b) z listy nr 19 KWW SZYMANOWICE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 110

- PIERZCHAA Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMSKI Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "SAMI SWOI" - GRZEGORY Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "JACKOWIAK" - PERZYNA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJDA Pawe Hieronim 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 111

- BOCZAK Zbigniew Janusz - JABOSKI Witold 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DAEK Wiesaw Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIELEMBOREK Cezary 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WARZYWODA Jzef Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW WSI WISKIENICA DOLNA - IDZIKOWSKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 112

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEGORY Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUBIEL Konrad Maciej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIETESKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Andrespol Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 031. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 033 osb, to jest 50,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 587; 4) gosw wanych oddano 1 555; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD 2010 - KWIECIE Sawomir - GOCKI Stefan b) z listy nr 21 KWW WOJCIECHA LUBARSKIEGO - LUBARSKI Wojciech c) z listy nr 28 KWW JANA CZYYKOWSKIEGO - CZYYKOWSKI Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 113

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA SAWIDZKIEGO - SAWIDZKI Robert Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 747; 4) gosw wanych oddano 725; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD 2010 - BOGUCKI Zdzisaw - BULESOWSKI Romuald b) z listy nr 20 KWW UWIERZ W ZMIAN - STEFANIAK Jacek Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD 2010 - WONIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD 2010 - CHOJNACKI Lech Mateusz - STACHOWIAK Stefan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 114

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 065; 4) gosw wanych oddano 1 047; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZD 2010 - GARNYS Pawe Adam b) z listy nr 23 KWW SEBASTIANA DERDA - DERDA Sebastian c) z listy nr 25 KWW KRASZEW - WINIOWA GRA - OLKUSZ Renata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ADAMA CHDZYSKIEGO - CHDZYSKI Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy Brjce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 629. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 918 osb, to jest 41,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - PIETRZKO Marek - WJT Andrzej

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 115

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - SAMIEC Jacek - PUCIENNIK Andrzej Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - PACH Marian Tadeusz b) z listy nr 20 KWW ARKADIUSZA BALCERZYKA - BALCERZYK Arkadiusz Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - SZULEC Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - BAJON Elbieta
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 116

- BANACH Leszek - TUREK Zbigniew Pawe b) z listy nr 21 KWW LUCYNY GRUDZISKIEJ - GRUDZISKA Lucyna Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - BRDO Urszula Barbara - PAKUA Czesaw - SZEWC Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO - KPKA Sylwester Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Gminy Nowosolna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 283. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 051 osb, to jest 62,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 302;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 117

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NOWA GMINA - JANASIK Mirosaw Pawe - GRZELISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - GABARA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NOWA GMINA - KAMISKA-BRUSZEWSKA Magorzata Barbara b) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - PIOTROWSKA Aleksandra Magorzata c) z listy nr 24 KWW "NIEZALENI RADNI" - SZCZENIAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - NOWACKI Micha Wojciech - ADAMCZEWSKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 118

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - WLAZO Janina Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - PIETRZAK Ryszard b) z listy nr 25 KWW NASZA WIE ZIELONA - KUCHARSKA Katarzyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - MARCINIAK Czesaw Andrzej b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY NOWOSOLNA - ORYSIAK-WITKOWSKA Joanna Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELE DLA GMINY - SALA Stanisaw b) z listy nr 23 KWW "NATURA" - KOSTERNA Janina
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 119

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Miejskiej w Rzgowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 966. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 980 osb, to jest 42,78% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - SKALSKI Marek - BAGISKA Regina Krystyna b) z listy nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" - SALSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - GIERASISKI Stanisaw Andrzej b) z listy nr 19 KWW "NASZ RZGW" - BEDNARCZYK Mirosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 281;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 120

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - BINIEK Urszula Teresa b) z listy nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" - GOCKI Kazimierz Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - ZYGMUNT Andrzej Grzegorz b) z listy nr 22 KWW OSP STAROWA GRA - BEDNARCZYK Stanisaw c) z listy nr 24 KWW STARWKA - GROT - NIEWIADOMSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - BARTOSZEWSKI Marek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - WAWRZYNIAK Zenon Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 121

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - GSIOREK Wiesaw Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - OWCZAREK Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW - KRZEWISKI Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Miejskiej w Tuszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 628. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 580 osb, to jest 47,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 629; 4) gosw wanych oddano 1 576; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW "RAZEM DLA GMINY"

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 122

- JACHIMSKA Hanna Barbara - MAECKI Andrzej Grzegorz b) z listy nr 19 KWW WITOLDA MAECKIEGO - PARCZEWSKA Iwona Boena c) z listy nr 21 KWW JANA BIELICKIEGO - KOTECKA Ewa - LESIAK Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 129; 4) gosw wanych oddano 1 092; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA MAECKIEGO - KOZOWSKA Barbara Marianna b) z listy nr 22 KWW TUSZYN - LAS - CICHY Ryszard - KRL Marcin - GUMOLA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA MAECKIEGO - MAECKI Witold Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA BIELICKIEGO - WILISKI Krzysztof Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 123

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITKOWSKA Agnieszka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA BIELICKIEGO - SK Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 328; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WITOLDA MAECKIEGO - PONEK Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW "RAZEM DLA GMINY" - SKRZEPISKA Sawomira Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 124

Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Biaaczw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 821. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 920 osb, to jest 60,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 634; 4) gosw wanych oddano 615; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RESZELEWSKI Jacek b) z listy nr 21 KWW "PONAD PODZIAAMI" - JAWORSKI Marek - MARTYKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRANASZCZYK Maciej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCEMBA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 125

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 605; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MASTALERZ Edward b) z listy nr 21 KWW "PONAD PODZIAAMI" - PRUSEK Zdzisaw - WITKOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TWOJA LEPSZA GMINA - JWIK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 527; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALCZYK Jzef b) z listy nr 20 KWW EDUKACJA 2010 - ZIBACZEWSKA Krystyna Marianna c) z listy nr 21 KWW "PONAD PODZIAAMI" - SZYMASKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 520;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 126

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWOWSKA Jadwiga b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ADAMUS Marian c) z listy nr 21 KWW "PONAD PODZIAAMI" - SZYMCZYK Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 942. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 717 osb, to jest 63,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 828; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - SZYMASKA Alina Iwona b) z listy nr 23 KWW JANUSZA MICHALSKIEGO - MICHALSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 216; 4) gosw wanych oddano 1 185; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA - DULNIKIEWICZ Andrzej Tadeusz b) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - NOWAKOWSKA Maria Teresa - POMYKAA Wodzimierz Adam

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 127

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 026; 4) gosw wanych oddano 989; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARUL Stanisaw b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA - MAJCHEREK Wiesawa Teodora - TKACZYK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 529; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA - WALASIK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - KALUNY Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SARWA Marek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 128

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - DZIAAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - JACIUBEK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 683; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "JANUSZ" - TOMCZYK Franciszek - GMAJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy Mniszkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 820. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 428 osb, to jest 63,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 129

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - CIESIELSKA Barbara Regina - MARSZAEK Rafa Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - CIACH Agnieszka Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - CIEGLISKA Danuta Mieczysawa b) z listy nr 21 KWW "MARIANA CZERCZAKA" - CZERCZAK Marian Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - PALUS Pawe Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 130

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - PAWOWSKI Sawomir - KUMIERSKI Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 649; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - SKORUPA Stanisaw - TARNAWSKI Tomasz Sylwester - BEDNARSKI Marian Andrzej b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY MNISZKW - ZWIERZCHOWSKI Sawomir Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 456; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW W.S.G.M. - WICAWSKI Franciszek - WGLARSKI Jerzy Jan - PIETRZYK Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy Parady Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 551.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 131

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 592 osb, to jest 72,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - MARKIEWICZ Andrzej Janusz - WACH Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - NOJEK Marian - JDRZEJCZYK Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - BIAECKI Radosaw Tomasz - KORGUL Zdzisaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 132

a) z listy nr 19 KWW DLA GMINY - MICHALSKI Jacek Wodzimierz b) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - IGNEROWICZ Robert Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - WOJCIECHOWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DLA GMINY - KRZYSZTOFIK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - SZCZYTOWSKA Janina Dorota - MICHALCZYK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 133

a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - WACH Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIEGLISKI Pawe Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY - WIKTOROWICZ Wiesaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Powitne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 801. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 798 osb, to jest 64,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSG - AJDAMIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 134

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSG - MAACHOWSKI Andrzej Stanisaw b) z listy nr 21 KWW MICHA FRANAS - FRANAS Micha Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSG - WIDER Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSG - KWANIAK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 450; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOGUSZ Wadysaw Jan b) z listy nr 19 KWW WSG - KACPRZAK Marian
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 135

c) z listy nr 20 KWW "WSPLNIE DLA GMINY POWITNE" - PAWLIK Andrzej Grzegorz - GOSKA Sawomir Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSG - WIDER Jan Jerzy - WIELGUS Krzysztof - WORACH Mieczysaw b) z listy nr 23 KWW WSPLNA PRZYSZO DLA BRUDZEWIC - GRZEGORSKI Marian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MICHA FRANAS - KACPRZAK Bolesaw - MOSKWA Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Sawno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 706. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 840 osb, to jest 60,35% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 136

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOGUSAWSKA Danuta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - DBOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - MELKA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BAJEROWSKI Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO"
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 137

- ZDULSKI Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - WIKTOROWICZ Bolesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW GRUDZE LAS TOMASZWEK WINCENTYNW - ZIBA Wanda Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RG Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - GACPARSKA Dorota Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 138

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - KNAP Arkadiusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JAWORSKI Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - FIJAKOWSKI Stanisaw - KARKOCHA Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO" - MICHALSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO"
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 139

- KDZIORA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy arnw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 081. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 312 osb, to jest 65,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 707; 4) gosw wanych oddano 690; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW - KUBISZEWSKI Marek Stanisaw - MACIERZYSKI Wiktor Roch b) z listy nr 22 KWW MARII MORAWSKIEJ "WSPLNE DOBRO" - GRODZICKA Joanna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NIEZALENI" GMINY ARNW - SMAK Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NIEZALENI" GMINY ARNW

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 140

- CZYYKOWSKI Leszek Jan - GAWRY Krzysztof Karol b) z listy nr 22 KWW MARII MORAWSKIEJ "WSPLNE DOBRO" - AGATOWSKI Stefan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW - DYLEWSKI Sylweryneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW - JCEK Zenon b) z listy nr 22 KWW MARII MORAWSKIEJ "WSPLNE DOBRO" - UBOWSKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MIROSAWA GIERCZAKA - GIERCZAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 350;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 141

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW - BARAN Wojciech Stanisaw b) z listy nr 22 KWW MARII MORAWSKIEJ "WSPLNE DOBRO" - FILIPEK Zdzisaw Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW - BAEJEWSKI Sawomir b) z listy nr 22 KWW MARII MORAWSKIEJ "WSPLNE DOBRO" - PIEWAK Janusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Miejskiej w Konstantynowie dzkim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 578. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 811 osb, to jest 53,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 607; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW JADWIGI CZEKAJEWSKIEJ - CZEKAJEWSKA Jadwiga Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 142

4) gosw wanych oddano 495; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW KPS - KAMERYS Juliusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 031; 4) gosw wanych oddano 1 004; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PM - KACZOROWSKI Marian Stanisaw - JDRASIK Wodzimierz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW KPS - ROGALA Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 561; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW KPS - BUJNOWICZ Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 143

a) z listy nr 16 KW KPS - RUSEK Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PM - WYBRASKA Katarzyna Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 498; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW KPS - MARSZAEK Mirosawa Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PM - DOBRZASKA-MIGIELSKA Izabela Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OPACISKI Marek Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 144

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW KPS - JABOSKA Elbieta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW KPS - RADWASKI Radosaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 543; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW KPS - ZAPALSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611; 4) gosw wanych oddano 583; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW KPS - OWCZAREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 145

Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Dutw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 399. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 861 osb, to jest 54,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 605; 4) gosw wanych oddano 593; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUDRA Dariusz Wojciech b) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - CIELAK Jerzy Jzef - SENDERECKA Edwarda - ZASADA Bogdan c) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA OSET - OSET Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - KANDYBA Elbieta Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 146

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RYGIELSKA Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ANDRZEJA OSET - KOWALCZYK Micha Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SKROBEK Milena Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - KRYSIAK Scholastyka Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - JANAS Krzysztof Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 147

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNOTA" - BANA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIERZBOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KMIN Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIETESKA Bogdan Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 148

Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy w Dobroniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 702. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 041 osb, to jest 53,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWCZARZ Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - ANTONIAK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GWIAZDOWSKI Jan - PRUSISZ Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 149

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - PUANECKI Andrzej Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - KACZOROWSKA Dagmara Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - WOLNA Monika Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - KANIA Tomasz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 161;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 150

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - BKOWSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - BECHT Dariusz Marek b) z listy nr 17 KWW GRZEGORZA JANCZAKA - GRCKA Hanna Boenna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GRZEGORZA JANCZAKA - SERWA Mieczysaw Andrzej b) z listy nr 19 KWW JANA KUBIKA - KUBIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RASKI Tadeusz b) z listy nr 16 KWW GMINA DOBRO 2010 - PIPIAK Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 151

Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy Ksawerw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 972. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 013 osb, to jest 50,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KSAWERW RAZEM - WRBEL Maria Magorzata - BARTOS Maciej Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KSAWERW RAZEM - KUNICKI Piotr Mariusz - SALAMON Wojciech Kazimierz b) z listy nr 17 KWW M. KOPCZEWSKIEJ - JDRZEJCZYK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 705; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KSAWERW RAZEM - NOWAK Szczepan Jan

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 152

- TOPOLSKI Adam Jan - SZCZEPASKA Bogumia Lucyna b) z listy nr 19 KWW UKASZA WJCIKA - WJCIK ukasz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 782; 4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW KSAWERW RAZEM - OSISKI Tomasz Jan b) z listy nr 17 KWW M. KOPCZEWSKIEJ - GRALA Tadeusz - SZCZENIAK-RYDZ Anna Boenna - WITKOWSKA Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW M. KOPCZEWSKIEJ - BUCZEK Agnieszka Stefania - MALG Dorota Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Lutomiersk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 163 osb, to jest 53,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 153

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - KUBIK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 641; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BAEJEWSKI Marcin Rafa b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZEL Pawe c) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - PACZKOWSKA Grayna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - RZETELSKA Ewa Teresa - WINIEWSKA Agata Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - PKO Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 154

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - AUGUSTYNIAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - STEFASKI Grzegorz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - BARASKI Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - SROMECKI Zdzisaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 155

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FISIAK Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - BUJNOWICZ Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PIOTRA KDZIELA - KDZIELA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO - RYCHLIK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy Pabianice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 902.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 156

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 734 osb, to jest 55,77% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 371; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW EWY BOCH - KOCIOEK Piotr Grzegorz - MUSZCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - SZAFRAN Janina Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE - SZAFRASKI Henryk Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE - GSIOREK Krzysztof
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 157

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - SKAWISKI Adam Kamil 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - DREWNIAK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - GRYSKA Marek Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - RYCHOWSKA Cecylia Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 158

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ZDZISAWY KASPERSKIEJ - KASPERSKA Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE - MARCINIAK Anna Urszula b) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - JAKSA Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE - FIGIEL Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE - STASIAK Zbigniew Marek b) z listy nr 18 KWW ARKADIUSZA JAKSY - SZCZESIK Donata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 159

Rozdzia 57. Wybory do Rady Miejskiej w Dziaoszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 508. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 434 osb, to jest 61,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 920; 4) gosw wanych oddano 884; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - GODSZLING Andrzej Zdzisaw b) z listy nr 27 KWW "WSPLNE DOBRO" - SUDOMIRSKI Grzegorz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 958; 4) gosw wanych oddano 933; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MORDAL Zygmunt Jzef b) z listy nr 20 KWW "EMILII CHALISKIEJ" - CHALISKA Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 154; 4) gosw wanych oddano 1 111; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - RANOSZEK Stanisaw

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 160

- BRZOZOWSKI Ryszard Jerzy b) z listy nr 23 KWW "AGNIESZKA RY DLA OSIEDLA I GMINY" - RY Agnieszka Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 947; 4) gosw wanych oddano 934; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAGIEO-KPISKA Anna Jadwiga b) z listy nr 16 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - KOWALSKA Krystyna Alicja - DEREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 491; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WSPDZIAANIE" - BOCIGA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RODA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 492;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 161

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NASZE SZCZYTY" ZBIGNIEW ZAJC - ZAJC Zbigniew Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WCISO Boena Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy Kieczygw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 565. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 702 osb, to jest 75,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Danuta Ewa

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 162

b) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - URBANIAK Stanisaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WIESAWY PAWEOSZEK - PAWEOSZEK Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONIECKA ukasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLESZCZYK Czesaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ISKRA - MIZERA Wacaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 163

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - WONIAK Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - KUNICKA Danuta Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ISKRA - SUDAK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - NIEMCZYSKA Agata Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 164

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - SWDRAK Zenon Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANUSZA RABENDY, POSTP I PRZYSZO - WALASZCZYK Bogdan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRZEJDZIAK Dorota b) z listy nr 19 KWW ISKRA - TRZCINA Dawid Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUBERSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Gminy Nowa Brzenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 165

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 940. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 303 osb, to jest 58,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - SZCZCH Jan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOZOWSKA Jolanta Stanisawa b) z listy nr 16 KWW JACKA KOZISKIEGO - TOMASZEWSKI Tomasz Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JACKA KOZISKIEGO - KRZYPKOWSKA Wanda Krystyna b) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - MORGA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 166

4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PODZIKUJMY NIEUDOLNEMU GOSPODARZ." - PUCH Grzegorz b) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - TARANEK Marianna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "PODZIKUJMY NIEUDOLNEMU GOSPODARZ." - GOA Janina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - NICPO Jacek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW JACKA KOZISKIEGO - PACZEK Zbigniew Roman b) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - BEDNARSKA Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 167

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - MYNARSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA - BEDNARSKI Gabriel Jan - BEDNARSKA Jolanta Barbara - PIASECKA Agata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Miejskiej w Pajcznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 709. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 366 osb, to jest 55,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 081; 4) gosw wanych oddano 1 032; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SILNA GOSPODARNA GMINA - BALCERZAK Tadeusz Filip - BARCZAK Sebastian Bogdan - MARCHEWKA Wojciech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 168

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO - PLUCISKI Stanisaw Kazimierz b) z listy nr 17 KWW SILNA GOSPODARNA GMINA - OSTROWSKI Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SILNA GOSPODARNA GMINA - PLUCISKI Marek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 871; 4) gosw wanych oddano 837; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO - DUBAK Stanisaw b) z listy nr 17 KWW SILNA GOSPODARNA GMINA - BOCZKOWSKA-CIMCIOCH Agnieszka Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO - NICPO Karol Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 169

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SILNA GOSPODARNA GMINA - KLEKOWSKI Dariusz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO - MRUSZCZYK Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ON - JANECZEK Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CYBULSKI Jan Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 170

4) gosw wanych oddano 325; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "RWNYCH SZANS" - KACZMAREK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO - WOJTAL Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Rznia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 879. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 081 osb, to jest 79,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 726; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - BROYNA Marian Stanisaw - SZYDOWSKI Andrzej - NICPO Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 572;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 171

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PEKA Tomasz b) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - AKOMSKI Zdzisaw Kazimierz c) z listy nr 19 KWW MODZI PRZYSZOCI GMINY - SZATAN Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - JUSZCZYK Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - SOBCZAK Sylwester Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJEWODA Grzegorz b) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - OLCZAK Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 172

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - SOKOOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY" - DRAGAN Marcin Szymon - HACHURSKI Wodzimierz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - BORO Sawomir Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA - SOMIAN Dorota Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Siemkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 173

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 981. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 655 osb, to jest 66,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PISKUA Jacek Wadysaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MORY Waldemar Andrzej c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROSIAK Andrzej Piotr d) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - KOTYNIA Zofia Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIK Piotr Pawe b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAJDA Mariusz Franciszek c) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - WO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 174

- RABENDA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JENDRASZCZYK Marianna - JANECKI Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUK Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBANIAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMYK Irena Maria b) z listy nr 21 KWW "SZANSA DLA WSI"
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 175

- SZCZERKOWSKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRA Kazimierz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Strzelce Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 906. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 226 osb, to jest 56,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 721; 4) gosw wanych oddano 697; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JEDNAK Marek Jzef b) z listy nr 16 KWW LESZKA WAGI - WAGA Leszek Stanisaw c) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - ZIBA Andrzej Jan - SZCZYPIOR Jarosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 101;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 176

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - TONDEL Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - WONIAK Stanisaw - SOBALAK Danuta Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW LESZKA WAGI - MELON Ewa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUCHOWSKI Andrzej Jan b) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - CHODAK Wacaw - WOLISKA Beata Anna c) z listy nr 20 KWW EUGENIUSZA KOWALSKIEGO - KOWALSKI Eugeniusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 177

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - KONIECZNY Sawomir Piotr b) z listy nr 19 KWW EWY KRYSTASZEK - SOBONIAK Rafa Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW J. KOMARA - KOWALSKI Marek Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy w Sulmierzycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 491. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 258 osb, to jest 64,68% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BARWA - CYWISKI Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 178

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RASKA Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RADOSAWA PAZERY - PAZERA Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PAZERA Sawomir b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIELGOSIK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WONIAK Aneta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 179

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OZGA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 69; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GOWACKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALSKA Marzena Alina b) z listy nr 16 KWW TADEUSZ KRUSZYSKI - KRUSZYSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SMOLAREK-CHWASTOWSKA Grayna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PACAK Grzegorz c) z listy nr 23 KWW WYBORCW NIEZALENYCH - KOKOSISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 180

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRAZDA Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WODARCZYK Grzegorz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy w Aleksandrowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 457. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 473 osb, to jest 71,54% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 11, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - SIPA Eugeniusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 181

4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - PRZYBY Tomasz Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - WUJEK Elbieta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - KONECKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - MAKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 182

- CHROSTOWSKA Agata Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - SALAMAGA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - JZEFOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - KOWALSKI Tomasz b) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - SZMIGIEL Dorota Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - SDKOWSKI Bogdan Sylwester
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 183

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - PITKOWSKI Marek Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW - OGOZA Jzef - LUSARCZYK Zbigniew b) z listy nr 18 KWW "VICTORIA" - JASION Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Gminy Czarnocin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 246. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 587 osb, to jest 48,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PACHTA Grzegorz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KYS Leszek Robert

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 184

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAMEKA Longin Jzef - RYDZOWSKA Teresa Ewa b) z listy nr 18 KWW BS - MIKSA Roman Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAJEWSKA Beata Magdalena - KRAWCZYK Marianna Lucyna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CABAN Ireneusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY CZARNOCIN - KARPISKI Krzysztof Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 85;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 185

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZKUDLISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY CZARNOCIN - FRYCZKA Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 69; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBUS Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAWLIK Wiesaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILISKA Danuta Maria
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 186

b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOSIOREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Gorzkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 894. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 562 osb, to jest 66,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 523; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - BRO Zdzisawa Barbara b) z listy nr 21 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - SOBIERAJSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - KRAKOWIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 929; 4) gosw wanych oddano 898; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 187

- KARBOWIAK Aneta Barbara - SIEWIERSKI Marek Piotr b) z listy nr 23 KWW JANA WONIAKA - WONIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 974; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OROWSKI Marek Wojciech b) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - HAJNIAK Marianna - JABECKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4) gosw wanych oddano 580; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - KRAK Wadysaw Marian - JE Zdzisaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 633; 4) gosw wanych oddano 613; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - KOBYLISKA Teresa b) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - KUKULSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 188

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 625; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STEMPIE Barbara Ewa b) z listy nr 19 KWW ALOJZEGO WODARCZYKA - FILIPCZAK Tomasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy Grabica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 407. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 132 osb, to jest 48,38% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - WOCH Wiesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - BKOWSKI Pawe b) z listy nr 18 KWW ZIEMIA GRABICKA - KUJAWSKI Wiesaw Roman
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 189

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - KULISKI Krzysztof - BEDNAREK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - BCKOWSKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA GRABICKA - UNGIER Alicja Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - OSSOWSKI Sylwester Stefan b) z listy nr 18 KWW ZIEMIA GRABICKA - STEFASKA Danuta
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 190

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA GRABICKA - WJCIK Mariola Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMIA GRABICKA - PIREK Jzef Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - BARANOWSKI Piotr Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - WESTRYCH Halina Wioletta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 191

4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE GRABICY - PY Jolanta Maria b) z listy nr 20 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - PIREK Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Gminy ki Szlacheckie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 998. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 975 osb, to jest 65,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PATEK Agata Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW R.R.R. - ADAMUS Krzysztof - BOROWIK Andrzej Janusz - CICHO Emilia Irena - PDZIWIATR Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 192

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPIECH Agnieszka b) z listy nr 18 KWW R.R.R. - ASKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SIMKOWSKA Maria - BAUSKA Mirosaw b) z listy nr 17 KWW JASISKA HALINA - SKROBEK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 468; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPACKI Marian - AK Ryszard b) z listy nr 17 KWW JASISKA HALINA - WOJTALA Pawe Stanisaw c) z listy nr 18 KWW R.R.R. - STPIE Tadeusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 193

4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JASISKA HALINA - GANDZIAROWSKA Ewa Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Moszczenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 126. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 462 osb, to jest 53,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 228; 4) gosw wanych oddano 1 181; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ANNY KAMIERCZAK - KAMIERCZAK Anna b) z listy nr 21 KWW BOGUSAWA LECHA - LECH Bogusaw Artur c) z listy nr 24 KWW Z LUDMI DLA LUDZI - DZIADCZYK Marek Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 967; 4) gosw wanych oddano 932; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MARCELI PIEKAREK "ZRBMY TO RAZEM" - KAMIERCZAK Roman Marian b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MAGACZA - PIETRZKOWSKA Iwona Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 194

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJNA Grayna Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLUTA Jan Wojciech b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MAGACZA - JDRZEJCZYK Krzysztof Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 862; 4) gosw wanych oddano 845; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MARCELI PIEKAREK "ZRBMY TO RAZEM" - DRD Andrzej Pawe - NOWICKI Grzegorz Stanisaw - TOMA Sylwester Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 689; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "RAZEM ATWIEJ" - KRASKA Jan Mikoaj b) z listy nr 21 KWW BOGUSAWA LECHA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 195

- CISOWSKI Wiesaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 675; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MARCELI PIEKAREK "ZRBMY TO RAZEM" - PIEKAREK Marceli Leonard b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MAGACZA - BANASZCZYK Waldemar Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Rczno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 103. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 115 osb, to jest 68,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 494; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WICAWSKI Tadeusz Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "WSPLNA GMINA-RCZNO" - CHMIELEWSKI Andrzej c) z listy nr 19 KWW CZESAW STRZELCZYK - STRZELCZYK Czesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 196

4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONARSKI Zdzisaw Jan b) z listy nr 17 KWW IRENY PITEK - DEMBOWSKI Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHALSKI Kazimierz Andrzej b) z listy nr 18 KWW "WSPLNA GMINA-RCZNO" - CHMURA Izabela Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FILOCHA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAGIEO Stanisaw Kazimierz - AK Andrzej Jakub b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUDO Piotr Andrzej c) z listy nr 21 KWW JAN BROSZKOWSKI
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 197

- BROSZKOWSKI Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HERNOGA Sawomir b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWADA Mirosaw c) z listy nr 23 KWW NADPILICZANIE - KRAWCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Gminy w Rozprzy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 532. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 508 osb, to jest 57,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 053; 4) gosw wanych oddano 1 010; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KACZMAREK Zbigniew Adam b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUAK-PEKA Jadwiga Maria c) z listy nr 21 KWW NASZA OJCZYZNA - PRBA Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 198

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 674; 4) gosw wanych oddano 665; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA GMINA - KONOPKA Grzegorz Jan b) z listy nr 23 KWW JANUSZA JDRZEJCZYKA - GEMEL Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 555; 4) gosw wanych oddano 1 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MISZTELA Janusz - PITEK Elbieta - JAGIEO Dariusz b) z listy nr 19 KWW JULIANA MISZTELI - BIEGASKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - BARTKOWSKA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW JANUSZA JDRZEJCZYKA - NOWAKOWSKA Magorzata
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 199

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 629; 4) gosw wanych oddano 613; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - KOWALCZYK Czesaw Krzysztof b) z listy nr 21 KWW NASZA OJCZYZNA - OLCZYK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA DLA MIESZKACW - MISZTELA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - SUWART Joanna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Miejskiej w Sulejowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 584. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 292 osb, to jest 50,00% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 200

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 776; 4) gosw wanych oddano 756; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "PRZYMIERZE SPOECZNE" - SYKUS Marek b) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - MAJCHROWSKI Przemysaw Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 865; 4) gosw wanych oddano 847; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - RONOWSKA Wanda Maria - KLIMCZYK Tomasz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUCZYSKI Ireneusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 201

- SARLEJ Teresa Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FOGIEL Rafa Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - WKA Mirosaw Edmund b) z listy nr 21 KWW "ROZWJ-PRZYSZO" - CZERWISKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - SZCZUR Sawomir Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 774; 4) gosw wanych oddano 759; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - PAUBSKI Jerzy Jan
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 202

b) z listy nr 26 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - RATAJCZYK Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - MILEROWSKI Zygmunt Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - CIAPAA Jacek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI - BALCERZYK Jerzy Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 117. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 950 osb, to jest 54,29% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 203

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 128; 4) gosw wanych oddano 1 095; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SALA Joanna Katarzyna b) z listy nr 18 KWW JOLANTY KABZISKIEJ - STRZELCZYK Baej Bogusaw c) z listy nr 23 KWW BARBARY TORCHALSKIEJ - TORCHALSKA Barbara Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW TOMASZA WALASA - WALAS Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 267; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROMANA DROZDKA - KRZESISKI Jerzy Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 609; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 204

a) z listy nr 17 KWW ROMANA DROZDKA - ODRZYW Wiesaw Grzegorz - MALIK Pawe Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLEJNIK Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ROMANA DROZDKA - GOWACKA Maria Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STASIAK Mariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROMANA DROZDKA - GAWORCZYK Micha Marcin
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 205

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ROMANA DROZDKA - PYTKA Dariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - POSA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLICH Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONECKI Grzegorz Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 206

Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy Wolbrz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 226. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 428 osb, to jest 55,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 193; 4) gosw wanych oddano 1 176; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAL Grayna - SMEJDA Krystian b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - PUCHAA Zenon - SK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SWARBUA Janusz Edward b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - DZIADCZYK Wojciech Grzegorz - LATOCHA Jolanta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 465;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 207

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAGODZISKA Barbara Krystyna b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - GWD Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAPLA Krzysztof Henryk - SWARBUA Pawe Zygmunt b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - SMEJDA Tomasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 612; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKOWSKI Ryszard b) z listy nr 17 KWW WSPLNA GMINA - GONCIARZ Grzegorz Franciszek c) z listy nr 18 KWW TADEUSZA WSA - WS Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Dalikw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 052. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 913 osb, to jest 62,68% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 208

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - WJCIK-POWOKA Magorzata Katarzyna - WALCZAK Danuta b) z listy nr 18 KWW NGD - ARKUSZ Radosaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - RY Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - WOLSKA Marzenna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 209

- OMNICKA Jolanta Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWICKI Wodzimierz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANISZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - MIKOAJCZYK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - BASZCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 210

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STELMACHOWICZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - SOWISKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATCZAK Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLSZEWSKI Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 211

4) gosw wanych oddano 102; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKUTECZNI DLA LUDZI M.WJCIK - KABACISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Gminy Pczniew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 002. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 019 osb, to jest 67,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BEDNAREK Leonard b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RULKA Dorota c) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - DUDZISKI Baej Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - ZYCH Jerzy Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 212

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANDRZEJEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DROYSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - AUGUSTYNIAK Alina Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ZBIGNIEWA PISTKI - PISTKA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 213

a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - WOLSKA Beata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - WYDERKA Adam Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - MOTYLEWSKA Renata Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DZIKOWSKI Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PECZYSKI Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 214

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW KRYSTYNY KRUSZYSKIEJ - ZABOCKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - LENIAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Miejskiej w Poddbicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 010. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 608 osb, to jest 50,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 017; 4) gosw wanych oddano 1 929; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIENIAS Jacek Grzegorz - KABACISKI Bogumi Marian - JASZCZAK Przemysaw Maciej b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRUBSKI Maciej Jzef

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 215

- WJCIK Maria Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 355; 4) gosw wanych oddano 1 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STELMASIAK Sawomir Tadeusz - JACZAK Robert Pawe b) z listy nr 18 KWW H. BOCZKOWSKIEGO - BOCZKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RADOSAWA GORTATA - GORTAT Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASZCZYK Emilia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 216

- IZYDORCZYK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 467; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZYK Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 565; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW A. LODZISKIEGO - LODZISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 537; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW P. GOGULSKIEGO - GOGULSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLEWISKI Pawe Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 217

Rozdzia 79. Wybory do Rady Miejskiej w Uniejowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 416 osb, to jest 49,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 7, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - BIELAWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - CYBULSKI Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NOWOCZESNA GMINA - KUCHARZYK Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 218

4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - WARYCH Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - GOWACKI Wojciech Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIESIELSKI Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - UKASIK Lucjan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - GOSZCZYK Sawomir Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 219

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - JASZCZURA Marian Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 592; 4) gosw wanych oddano 566; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIACZAK Elbieta Helena b) z listy nr 15 KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW - KOWALCZYK Krystyna - KOSMALSKI Janusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 636; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIAK Krzysztof Jzef b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MADAJSKI Mirosaw c) z listy nr 16 KWW NOWOCZESNA GMINA - WJCIK Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Wartkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 133. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 832 osb, to jest 55,17% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 220

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD LOKALNY - KAUNY Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KABACISKA-ANTCZAK Monika Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - STANIKOWSKI Pawe Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 221

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD LOKALNY - UKASIK Marian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIELESIAK Zofia Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRZKAA Edward Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - REDLICKI Andrzej Alfons 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 222

4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHWIAKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOSIOREK Adam Grzegorz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UCZAK Bogdan Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD LOKALNY - PUSA Renata Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLCZYK Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 224;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 223

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD LOKALNY - WITCZAK Leonard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SAMORZD LOKALNY - BEDNAREK Czesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Gminy Zadzim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 584. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 045 osb, to jest 57,06% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 14, nr 15, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LEWANDOWSKA Jadwiga Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DUDCZAK Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 224

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POPIESZYSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - POLISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMCZAK Tadeusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 225

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - HORODYSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RADOWICZ Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHMIELECKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GLAPSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 226

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRYBURA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ROSISKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIERBICKI Jan Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBANIAK Teresa Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy w Dobryszycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 227

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 331. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 osb, to jest 60,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMUS Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZPECISKA Grayna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASISKI Leszek Wojciech b) z listy nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - KAPUCISKI Artur Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TATARA Kazimierz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 700;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 228

4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LASKOWSKI Zdzisaw Bartomiej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOWA Marcin Piotr c) z listy nr 22 KWW "PRZYJA" - FLASZKA Adam Wojciech d) z listy nr 24 KWW "SAMI-SWOI" - ZASEMPA Grzegorz Micha e) z listy nr 26 KWW "NASZA GMINA DOBRYSZYCE" - OLEJNIK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WLALAK Katarzyna Anna - MROCZKOWSKI Piotr Stanisaw b) z listy nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - GAL Agnieszka Maria c) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRYSZYCE - JURCZYK Bogusaw Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MADEJCZYK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 229

Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy w Gidlach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 739 osb, to jest 51,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAKOWSKA Marianna Anna b) z listy nr 19 KWW G.P.S. - DBROWSKA Anna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TELECKA Barbara - ROKITA Bogusawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769; 4) gosw wanych oddano 743; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHO Renata Boena b) z listy nr 19 KWW G.P.S.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 230

- PRZERADA Maria Jolanta - OSTOJSKA Grayna Halina - BARTNIK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - LARA Bogusawa Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW G.P.S. - ZATO Janina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOJCIECHOWSKI Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 452; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JABOSKI Krzysztof Bartosz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 231

b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OJRZYSKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACHERSKI Zdzisaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PROSZOWSKA Dorota Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Gomunice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 764. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 925 osb, to jest 61,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 807; 4) gosw wanych oddano 779; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TAZBIR Mirosaw Andrzej - TAZBIR Agata Agnieszka

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 232

b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARTNICKA Agnieszka Jadwiga c) z listy nr 21 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. - CEBULSKA Jolanta Maria d) z listy nr 24 KWW "SZANSA" - STOLARSKA Renata Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 595; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLBORSKI Wojciech Marek - PEKA Dawid Micha b) z listy nr 21 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. - RUSEK Jacek Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "STABILNA GMINA" - ZAWISZA Henryk b) z listy nr 21 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. - KULIBERDA Emilia Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRNICZ Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 233

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4) gosw wanych oddano 539; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMAS Kazimierz Sylwester b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WOLNICKI Wiesaw Jan c) z listy nr 19 KWW "STABILNA GMINA" - KOPCIK Bogdan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DAJCIER Jzef Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Miejskiej w Kamiesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 886. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 393 osb, to jest 69,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 944; 4) gosw wanych oddano 894; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOCINIAK Wiesaw Antoni

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 234

b) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - BIDZISKA Renata Jadwiga - TURLEJSKI Radosaw Jerzy - WASISKI Waldemar Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 700; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - JURCZYK Renata - KOZIK Jarosaw Marek b) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TURLEJSKIEGO - TURLEJSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TURLEJSKIEGO - STPIE Franciszek Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - ZIBA Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 235

4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - KURMAN Ryszard Marian - LUDWICZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - GRNY Stefan Zenon b) z listy nr 21 KWW GRZEGORZA TURLEJSKIEGO - MADEJ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARASKI Dariusz Jan b) z listy nr 19 KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO - PAWELEC Andrzej Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Kobiele Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 582. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 526 osb, to jest 70,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 236

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 539; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - KLEKOWSKA Marta Kinga - DZWONKOWSKI Tomasz Pawe - RAK Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - MAKS Lech Rafa - STAWIARSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - SZYMCZYKIEWICZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - DZWONKOWSKI Henryk Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 237

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - FLASZA Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULI Piotr b) z listy nr 20 KWW BEATY POKORA - TRZECIAK Grzegorz Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - RYBAK Janusz Ireneusz - WOJCIECHOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - SZCZEKOCKI Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 238

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW BEATY POKORA - GORZDOWSKI Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE - LESIAKOWSKI Sawomir Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Kodrb Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 488 osb, to jest 63,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MODA GMINA - TRZECIAK Ilona Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 336;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 239

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKURA Iwona Ewa b) z listy nr 19 KWW RIS - LIWA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RIS - BUSS Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIECIURA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMARCZYK Urszula Anna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOBASKI Adam Tomasz - STAROSTECKI Marian Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 240

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RIS - KRLEWSKI Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRYGLEWSKI Sawomir Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 851; 4) gosw wanych oddano 821; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOBYLARZ Stefan Eugeniusz - RABDA Mirosaw Jerzy b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WIERZBICKI Grzegorz Mariusz - OPALISKI Leszek Tadeusz c) z listy nr 20 KWW MODA GMINA - STAWOWSKI Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 512. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 918 osb, to jest 54,61% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 241

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA "RAZEM" KOLONIA LGOTA - KISIOEK Monika Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PUCH Sawomir Stanisaw b) z listy nr 19 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. - OZIBOWSKI Wojciech Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROZPDOWSKI Zbigniew b) z listy nr 20 KWW JZEFA AUGUSTOWSKIEGO - BARDA Kamil Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 242

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JURCZYK Piotr Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GORCZYSKA Hanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKOMSKA Jadwiga Elbieta b) z listy nr 20 KWW JZEFA AUGUSTOWSKIEGO - WIATRAK Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NITA Piotr Marcin b) z listy nr 20 KWW JZEFA AUGUSTOWSKIEGO - CHEBES Piotr Jan c) z listy nr 23 KWW WOLA BLAKOWA "OJCZYZNA" - NITA Zdzisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 243

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUJACZ Adam b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUJACZ Jarosaw c) z listy nr 24 KWW DUDA SYLWESTER - DUDA Sylwester Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Gminy adzice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 841. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 266 osb, to jest 59,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - LIWISKI Zenon b) z listy nr 22 KWW "PRAJS" - PRAJS Aleksandra Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - OSTROWSKI Stanisaw Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 244

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYBAK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUTA Waldemar Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - WJCIK Pawe Franciszek b) z listy nr 22 KWW "PRAJS" - SYRWKA Sylwia Magdalena c) z listy nr 24 KWW "AGA" - KASIUWARA Agnieszka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 445; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - CHDZYSKI Henryk
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 245

- CHRZANOWSKI Arkadiusz Bogdan - SIKORSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOPERSKI Sawomir b) z listy nr 23 KWW PAWOWSKI LESZEK - PAWOWSKI Leszek Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NITA Klaudia Paula b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNO" - POWRONIK Zbigniew Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy Masowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 288. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 236 osb, to jest 68,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 246

4) gosw wanych oddano 611; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIKOWSKI Stanisaw - SOBISKI Jan Wadysaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRAWCZYK Rafa Piotr - MICHALSKI Grzegorz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOODZIEJCZYK Dariusz Witold b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TOMALKA Grzegorz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SOBIERAJ Jacek Adam 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DBROWSKI Piotr Bartomiej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRABOWSKI Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 247

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMCZYK Kazimierz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CICHO Agnieszka Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BARTNIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMOLAREK Kazimierz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RYSZKA Wiesaw Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 248

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARIUSZA SARNY - SARNA Mariusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Miejskiej w Przedborzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 180. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 026 osb, to jest 65,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLEJNIK Aneta Dominika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWISZA Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 264;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 249

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OCIMEK Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DAWIDA STAWIARSKIEGO - STAWIARSKI Dawid Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZWED Maria Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "RZEMIOSO" - MKOSA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOBRAS Andrzej Aleksy
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 250

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW BLIEJ NATURY - MROZISKI Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PISKORZ Tomasz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KIERUZAL Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STPIE Tadeusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 251

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WNUK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OPACISKI Tomasz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BDKOWSKA Zofia Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STOW. PRZYJACI ZIEMI PRZEDBORSKIEJ - OBARZANEK Wadysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Radomsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 515.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 252

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 597 osb, to jest 57,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO - PALASZ Czesaw Andrzej - PORZEYSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO - GORZDOWSKI Jerzy Marek - RYCKI Sawomir b) z listy nr 25 KWW RAZEM DLA KIETLINA - USZCZYSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO - KOSMALA Micha Wojciech b) z listy nr 22 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. - PAWELEC Iwona Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 253

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 787; 4) gosw wanych oddano 773; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - JAGIEO Dariusz b) z listy nr 21 KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO - BBEN Jzef - DUBAKOWSKI Zbigniew c) z listy nr 23 KWW STANISAWA BARTNIKA - BARTNIK Stanisaw Jzef d) z listy nr 26 KWW RAZEM Z WYBORCAMI - PIGO Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO - PRZERADA Kazimierz Mieczysaw - SUWART Jan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - DRD Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Wielgomyny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 981. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 530 osb, to jest 63,55% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 254

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMASZEWSKI Pawe b) z listy nr 19 KWW JANUSZA KAMISKIEGO - RZESZOT Zbigniew Jzef c) z listy nr 20 KWW PAWA PIEKARSKIEGO - BK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SINKIEWICZ Marek Jzef - KOPIECKI Jan Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKRABO Krzysztof Stanisaw - PRZYBYA Ireneusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 255

4) gosw wanych oddano 606; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMCZYK Barbara Maria b) z listy nr 20 KWW PAWA PIEKARSKIEGO - KOLMASIAK Tomasz Micha c) z listy nr 23 KWW MARIANA STPNIA - STPIE Marian Roch 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA KAMISKIEGO - NAWROT Wojciech Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - O Stanisaw b) z listy nr 20 KWW PAWA PIEKARSKIEGO - BI Dominika Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PAWA PIEKARSKIEGO - BARASKI Stanisaw - WLALAK Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 256

Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy ytno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 598. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 589 osb, to jest 56,31% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STANEK Anna Katarzyna b) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - GRSKI Micha Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAMBOR Jadwiga Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JURCZYK Marek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 257

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTASIK Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - KOMENDARCZYK Renata Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIERZBICKI Waldemar Jacenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARCHEWKA Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 258

4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - KOLMAS Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA GMINY YTNO - MACIASZCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE - KUSISKA Mariola Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIELCZAREK Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 259

- SZYMANEK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA GMINY YTNO - ZALAS Grzegorz Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZASKRSKA Agnieszka Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Miasta Rawa Mazowiecka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 685. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 399 osb, to jest 43,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - IRLA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 260

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 691; 4) gosw wanych oddano 666; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JAROSISKI Leszek Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAWSKA INICJATYWA SAMORZDOWA - STEFANIAK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - GRZYWACZ VEL GRZYWACZEWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - KACZOROWSKI Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 261

4) gosw wanych oddano 381; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - MYNARCZYK Anna Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAWSKA INICJATYWA SAMORZDOWA - KUBA Jan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW RAWSKA INICJATYWA SAMORZDOWA - SKRA Sylwia Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - JANOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 262

- BDEK Wodzimierz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - DBSKA Grayna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAWSKA INICJATYWA SAMORZDOWA - KWANIAK Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW RAWSKA INICJATYWA SAMORZDOWA - RUDNIAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - SUJKA Bernard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 263

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - GRECKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejskiej Biaa Rawska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 416. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 447 osb, to jest 57,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - RADLAK Krzysztof Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE BEZ PODZIAW - FRCZAK Daria Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 264

4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE BEZ PODZIAW - MIRKOWSKI Tomasz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - WISTAK Mariusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - SZELIGOWSKI Ryszard Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - SZCZENIAK Zenon Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA"
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 265

- SOWIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - ROMASKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - BETA Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - STPNIEWSKI Adam Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - BRZEZISKI Sylwester Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 266

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO - RUDNICKI Dariusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - WODARSKI Andrzej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - CHYA Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POMYLNA GMINA - WALCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Cieldz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 267

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 563. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 543 osb, to jest 60,20% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MODZI DLA GMINY CIELDZ - KRLAK Pawe Konrad - KUPIS Robert b) z listy nr 20 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - OWCZAREK Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUDEK Jarosaw Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DEWILLE Tomasz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 140;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 268

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PYTKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIECZTKA Jerzy Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACHNICKA Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO WSI - JAKUBIK Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STPNIAK Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 269

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MODZI DLA GMINY CIELDZ - TRZCISKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MODZI DLA GMINY CIELDZ - STPNIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIETESKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MODZI DLA GMINY CIELDZ - ATKIEWICZ Krzysztof Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 270

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABOWSKI Bogumi Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy Rawa Mazowiecka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 862. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 652 osb, to jest 38,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MISZTAL Robert Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW BYSZEWICE - KRL Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOTYLEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 271

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WAOWICE STARY DWR - CHWIEJCZAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMEK Katarzyna Grayna b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNI - PIETRUCHOWSKA Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMCZAK Wiesawa Jadwiga b) z listy nr 24 KWW BS - SZADKOWSKI Arkadiusz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAZUREK Tadeusz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 272

b) z listy nr 18 KWW WAOWICE STARY DWR - CZECH Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CZYNEM DO SUKCESU - SALAMON ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOJECKI Stanisaw Krzysztof b) z listy nr 26 KWW ROSSOCHA - GAZ Izabela Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABARZ Anna b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNI - LUSA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Gminy Regnw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 120.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 273

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 100 osb, to jest 83,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 7 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUDEK Sawomir Piotr - KLEPACZKA Marek Feliks 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JASTRZBSKI Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOSEK Wodzimierz - STPIE Magorzata Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HELENIAK Boena 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 274

4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAMISKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OKRASZEWSKI Stanisaw Marian - SUMISKI Krzysztof - TKACZYK Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHEBA Anna - MICHALAK Jan Antoni - ROCHMISKA Agnieszka Beata - WACHOWICZ Longina Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AK Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Gminy Sadkowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 298. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 000 osb, to jest 46,53% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 275

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODNICKI Marek Marian b) z listy nr 20 KWW WALDEMARA OLBORSKIEGO - OLBORSKI Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" - MAZURKIEWICZ Wiesaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 276

- KDZIELA Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DBOWSKA Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FIT Sylwester Konrad - WJCIK Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIEDLECKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 277

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLSZAK Stanisaw Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODZISKI Andrzej Wadysaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILCZAREK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JAJKOWICE - SZCZENIAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 159;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 278

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACZAK Krzysztof Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Gminy i Miasta Baszki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 113. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 449 osb, to jest 53,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 224; 4) gosw wanych oddano 1 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KONEWKA Krzysztof Przemysaw b) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - ROJANEK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 411; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - BCZYSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 279

a) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - BASZCZYK Alina Maria - WIKTOROWSKI Andrzej Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - KOSATKA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKBCZAK Piotr Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - MELKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKOAJCZYK Waldemar
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 280

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 393; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMASZEWSKI Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PIOTRA WIDERSKIEGO - LUDWICZAK Czesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 532; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIEKOWSKA Agnieszka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 529; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 281

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUWIK Zenon Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 372; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GNEROWICZ - GNEROWICZ Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy w Brszewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 476. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 448 osb, to jest 70,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "FLORIAN" - JAROS Marianna Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 484;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 282

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "OWIECENIE" - BR Pawe b) z listy nr 20 KWW "FLORIAN" - AWNICZAK Jerzy Jzef c) z listy nr 21 KWW JAN STAWIREJ - STAWIREJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - CIOMEK Sawomir Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNE SPRAWY - WSPLNE DOBRO - SOWIZDRZA Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - STRUMISKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 283

4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - SOWIJAK Magorzata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - SOWIZDRZA Antoni Ignacy b) z listy nr 20 KWW "FLORIAN" - WOLAK Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNE SPRAWY - WSPLNE DOBRO - KUWIK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - DOBRUCHOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 284

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - PRZEZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE - TOMCZYK Henryk Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "OWIECENIE" - PLICHTA Jarosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Gminy w Brzeniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 019. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 265 osb, to jest 65,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - PRZYBYA ukasz Tadeusz

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 285

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWCZAREK Dariusz Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHALSKI Jan Henryk b) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - STENCEL Mariusz Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRUMISKI Jan b) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - SOBCZAK Pawe Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 286

- CZYAK Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUMIEREK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - PIEKAREK Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW LIDIA JURCZAK - KACZMAREK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - DOBRZYSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 287

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOB Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW DOROTY KUBIAK - KACZMAREK Mariola Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW LIDIA JURCZAK - ROGOWSKA Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OWCZAREK Eugeniusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Gminy Burzenin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 288

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 611. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 697 osb, to jest 58,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4) gosw wanych oddano 499; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOKOSZKA Janina Halina b) z listy nr 19 KWW BEATY PIOTROWSKIEJ - SUJKA Lidia Magdalena - DBSKI Bogdan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZ GOSPODARZ" - MIKSA Anna b) z listy nr 26 KWW LN - NAWROCKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZ GOSPODARZ" - CAPA Maria Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 289

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GRZEGORZA OSMULSKIEGO - PCIENNIK Magorzata Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW RAZEM W PRZYSZO 2010 - STATKIEWICZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GRZEGORZA OSMULSKIEGO - BOBISKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 29 KWW DANUTY KUROWSKIEJ - KUROWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 290

a) z listy nr 27 KWW BOGDANA PATELI - PATELA Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BEATY PIOTROWSKIEJ - GRZESIAK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GRZEGORZA OSMULSKIEGO - ROGACZEWSKI Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSAKIEWICZ Aleksander Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZARBA Anna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 291

Rozdzia 105. Wybory do Rady Gminy Goszczanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 532. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 759 osb, to jest 60,88% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACZORKIEWICZ Bogumi b) z listy nr 17 KWW KDDGiG - UCZAK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZAK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMASKA Aldona Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 292

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW AGNIESZKI MICHALAK - MICHALAK Agnieszka Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAKOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIACZYK Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW H.ZADWORNEGO - DUDEK Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 293

4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAAS Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MARCZAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW H.ZADWORNEGO - CHYP Roman Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OWCZAREK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 294

- GIL Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSI PONIATW - WOLSKI Radosaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIAK Lech Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy w Klonowej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 401. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 386 osb, to jest 57,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 297; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Ryszard Marek - ZIELISKI Janusz Antoni b) z listy nr 16 KWW STANISAWA RYA

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 295

- JASKUA Roman Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENIK Szymon Piotr - ZADKA Grzegorz b) z listy nr 16 KWW STANISAWA RYA - SZEWCZYK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOSIN Tomasz - KUKUA Jerzy Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GS Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 296

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAKA Kazimierz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRECKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW STANISAWA RYA - GAKA Grayna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRASZCZYK Jerzy Andrzej b) z listy nr 16 KWW STANISAWA RYA - ADAMECZEK Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW STANISAWA RYA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 297

- WOLSKI Alojzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Gminy w Sieradzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 984. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 626 osb, to jest 57,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANAS Leszek Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Jerzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 298

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LESIECKA Bogumia Maria b) z listy nr 19 KWW MARII OWCZAREK - OWCZAREK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - CHWAA Mirosaw Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - JARZB Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - KLATA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 299

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - SABY Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 497; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JASEK Tadeusz b) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - MIEK Eugeniusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - JAMROZIAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA - WIELOGRSKI Sawomir Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 300

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW EWY MARCINIAK-KULKA - MARCINIAK-KULKA Ewa Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DUCZMASKIEGO ZDZISAWA - DUCZMASKI Zdzisaw Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy i Miasta w Warcie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 496. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 575 osb, to jest 53,12% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 703; 4) gosw wanych oddano 1 638; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "UCZCIWO I ROZSDEK" - STASIAK Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - KLIMASZEWSKI Krzysztof Grzegorz c) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE DLA WARTY - WAGNER Beata Maria d) z listy nr 25 KWW "NA RZECZ ROZWOJU G I M WARTA" - CHMIELA Rafa Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 301

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OSTROWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - GRA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW SOCHA - JASEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Leszek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 302

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - KAMIERCZAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - YCZKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - KOPACKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - KARASISKA Katarzyna Marlena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 303

a) z listy nr 23 KWW "RODAY" - WITCZAK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "WYBORY 2010" - MOTYL Ryszard Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PATEK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 109. Wybory do Rady Gminy Wrblew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 372. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 134 osb, to jest 48,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 11, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CUPRYNIAK Andrzej
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 304

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "P. JANA DANIELA" - DANIEL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JOLANTY WOJTYSIAK - WOJTYSIAK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZYBYLSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WRBEL Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 305

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "Z LUDMI - KU LUDZIOM" - ADAMCZYK Piotr Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STASIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "Z LUDMI - KU LUDZIOM" - MELOCH Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "Z LUDMI - KU LUDZIOM" - DZIUBA Rafa Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 141;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 306

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DAWID Andrzej Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTCZAK Anastazja 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "Z LUDMI - KU LUDZIOM" - BANA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWCZYK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KDZIA Krystyna Teresa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 307

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAREMBA Stanisaw Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Miejskiej w Zoczewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 900. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 446 osb, to jest 58,41% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WZGARDA Zbigniew Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ALEKSANDROWICZ Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 308

a) z listy nr 17 KWW "STRAAK" - KOWALEWSKI Celestyn Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "STRAAK" - STALMACH Zofia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIESYK Wojciech Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW SONECZNE - JANCZAK Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 309

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZOCZEW NA PLUS - TOMCZYSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA ZOCZEW XXI WIEKU - BILSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW GMINA ZOCZEW XXI WIEKU - MROWISKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZOCZEW NA PLUS - DOBRAS Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 310

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMASZEWSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 165; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "STRAAK" - SOSIN Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111. Wybory do Rady Gminy Bolimw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 969.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 311

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 679 osb, to jest 56,55% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - JODOWSKI Roman - SZULC Marek Zbigniew b) z listy nr 19 KWW BOLIMW'2010 - CWALINA Stanisaw Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - WYSOTA Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 60; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - ZWOLISKI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 312

4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - BOGUSIEWICZ Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUPSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - AMBROZIAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - TARMANOWSKI Wiktor 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - UKAWSKI Janusz Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 313

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FRSIAK Marcin Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZARNOTA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZEWCZYKOWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - ZWIZEK Boena Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 184;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 314

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PERSPEKTYWA - STOKOWSKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 112. Wybory do Rady Gminy Guchw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 337. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 776 osb, to jest 64,01% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRUCHAA Ryszard Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRACZ Sawomir Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 315

- TUKA Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KLECZKO Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723; 4) gosw wanych oddano 702; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOTUL Tomasz Andrzej - GESSEK Waldemar Stanisaw - RESZKA Teresa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ALEKSANDRZAK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIEKUT Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 316

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DZIERZBISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KORDALA Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTKOWICZ Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATYSEK Krystyna b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ROSA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 317

4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE JEDNO - BROCKI Ignacy Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Gminy Godzianw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 106. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 270 osb, to jest 60,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "TANIA GMINA" - KRUPA Zenon Jan b) z listy nr 20 KWW "NASZ POWIAT" - SOBIESZEK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 458; 4) gosw wanych oddano 447; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ POWIAT" - TROJAN Jan - MOZGA Boena - KRAWCZYK Mirosaw Dariusz - KOZOWSKI Andrzej - KARALUS Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 318

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPISKI Edward Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SELIGA Jerzy b) z listy nr 20 KWW "NASZ POWIAT" - PITKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ POWIAT" - LESIAK Anna b) z listy nr 21 KWW GMINA NAS WSZYSTKICH - WIDEREK Jadwiga - KRAWCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRZASKA Krystyna
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 319

- BARTOSIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy Kowiesy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 359. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 389 osb, to jest 58,88% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 13, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE - POWZKA Dorota Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - KRAJEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE - OLSZEWSKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 320

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - MACHAOWSKI Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - BIAEK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - BRZEZISKI Janusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - WIECZOREK Iza Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 321

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - MIODUSZEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 66; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW CEZAR - ADAMCZYK Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - ANTOS Mariusz Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE - REK Marek Tadeusz b) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - DUDZIAK Zuzanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 53;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 322

4) gosw wanych oddano 48; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KOWIESY - DIALOG I POROZUMIENIE - BEDEEK Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW CEZAR - UKOWSKI Cezary Janusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - KOWALSKA Barbara Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Gminy Lipce Reymontowskie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 690. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 612 osb, to jest 59,93% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARACZYK ukasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 323

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 600; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ASKA Danuta Irena - PSZCZKA Teresa Janina - WIELEC Zofia - KOSZEWSKI Piotr b) z listy nr 19 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - KOWALSKI Wiesaw Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRZY Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZECHOWICZ Grayna Jzefa b) z listy nr 19 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - GIDREWICZ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 219;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 324

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - SUPERA Sawomir - WIDEREK Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJCZAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - MARKOWICZ Magorzata - STEFANIAK Henryk Tadeusz - WIESZCZY Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116. Wybory do Rady Gminy Makw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 861. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 684 osb, to jest 55,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 819;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 325

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAEK Kazimierz b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-WSPLNYM DOBREM - SAEK Helena Wiktoria c) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - KULETA Dariusz - KUCIKOWICZ Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - WINCIOREK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - BARTOSIK Stanisawa Halina - MARSZAEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - KOACZEK Andrzej Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 326

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUJAWIAK Marcin b) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - TROJAN Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - CZAJKA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - KOWARA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOKOOWSKI Bartomiej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 327

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JERZEGO STANKIEWICZA - PIECHUT Maria - SZYCHOWSKA-SZADKOWSKA Agnieszka Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117. Wybory do Rady Gminy w Nowym Kawczynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 706. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 759 osb, to jest 65,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - FIRMANTY Agnieszka Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - IWANEK Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 66;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 328

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW JEDNO I ODNOWA - DUGOSZ Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - MESZKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW O.P.W. NASZA GMINA - UNOWSKA Marzena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - PITKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - PAWLAK Jarosaw Piotr
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 329

- WIETESKA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - DYSZKOWSKA Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - KALISZ Jan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - ZWOLISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - GRSKI Stanisaw Jan - KRUCZYSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 330

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 71; 4) gosw wanych oddano 71; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NOWY KAWCZYN - KAMIERCZAK Augustyn Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NADZIEJA - MICHALSKI Antoni Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Skierniewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 971. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 043 osb, to jest 41,10% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - STOCZYSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 331

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - CZAJKA Adam Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - IWACZYK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - GROTKOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - ROMANOWSKI Jzef b) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - CHEPISKA-BAUT Grayna Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 332

3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - GRZYBOWSKI Krzysztof Jan - BIERNAT Zbigniew Wacaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - PIWOSZ Jan b) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - DWRZNIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - BOROWA Teresa Barbara - KOKA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - JANUS Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 333

4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BEZPARTYJNI - KOWALCZYK Stanisaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DOMINIKA MOSKWY - ROMANOWSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119. Wybory do Rady Gminy Supia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 726. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 996 osb, to jest 57,71% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRLIKOWSKI Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTYNA Marek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 334

b) z listy nr 18 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - ROSISKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMCZEWSKI Krzysztof b) z listy nr 18 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE - KOWARA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PICEK Marek Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SUPIA - DZIUDA Halina Cecylia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FONTASKI Wiesaw Eugeniusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 335

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SUPIA - KOWARA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWCZYK Tomasz Alojzy - KOLIS Tadeusz - BIAKOWSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZOWSKI Kazimierz b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SUPIA - LECH Bogusaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 336

Rozdzia 120. Wybory do Rady Gminy w Bdkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 726 osb, to jest 60,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - KARZATKA Ryszard Jerzy - SZYMASKA Renata b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - SZULC Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - PILARSKI Krzysztof Wacaw b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - DZIURDZIA Witold - UAWA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 337

a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - MALEJ Marzanna Ewa b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - BOCH Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - PIETRASIK Henryka Albina b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - BADEK Andrzej - SAATA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - KOZAK Anna b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - CHRUSTOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZMIANA I ROZWJ - KRASO-KATANA Krystyna b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - LEGIEZISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 338

Rozdzia 121. Wybory do Rady Gminy Budziszewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 497. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 332 osb, to jest 66,80% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, nr 6, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - JAGIEO Piotr Jzef - CHAA Danuta - GIERACH Marta Joanna - PAWELEC Wadysaw - KRU Aleksandra 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - RUTKOWSKI Stanisaw b) z listy nr 19 KWW ZALESIE - MIKINKA Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - SALA Sawomir 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 339

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - WONIAK Barbara - JANECZEK Wodzimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - MALECHA Andrzej b) z listy nr 20 KWW NASZA MAA GMINA - SMOLE Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BUDZISZEWICE RAZEM - NAWROCKA Aneta - KOWALCZYK Dorota - LEWANDOWSKI Andrzej Franciszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122. Wybory do Rady Gminy Czerniewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 261. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 851 osb, to jest 66,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 340

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - GOLE Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NAJWYSZY CZAS NA ZMIANY" - WINIK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RENATA - NIEDWIECKA Renata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - ZYSIAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 570;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 341

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - RYBAK Wiesaw b) z listy nr 20 KWW "NAJWYSZY CZAS NA ZMIANY" - JANKOWSKI Mirosaw c) z listy nr 21 KWW UKASZA MARCJANIKA - MARCJANIK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - OLCZAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - GSIOROWSKI Jan b) z listy nr 20 KWW "NAJWYSZY CZAS NA ZMIANY" - ZARBA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - KOSTRZEWA Danuta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 342

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NAJWYSZY CZAS NA ZMIANY" - WISZNIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WOJCIECHOWSKI - WOJCIECHOWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - LECHOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA PIETRZYKA - KOCZYWS Wiesawa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123. Wybory do Rady Gminy Inowdz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 248.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 343

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 152 osb, to jest 66,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 483; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA INOWDZ - GAWDA Piotr - BARAN Jacek Zbigniew b) z listy nr 20 KWW SDP - NIEMIEC Zbigniew Jarosaw c) z listy nr 29 KWW MM - MOCHOLA Magorzata Izabela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SZANSA DLA GMINY INOWDZ" - BARANOWSKA Danuta b) z listy nr 20 KWW SDP - KROTOSZ Piotr Antoni c) z listy nr 21 KWW WSPLNE DZIAANIE - SELIGA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW WSI LICINA - LESZCZYSKI Marek Andrzej b) z listy nr 31 KWW ZAKOCIELA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 344

- KAMISKI Piotr Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SZANSA DLA GMINY INOWDZ" - KORZENIEWSKA Ewa b) z listy nr 20 KWW SDP - WITEK Janina Marianna c) z listy nr 25 KWW JERZEGO STANISAWSKIEGO - STANISAWSKI Jerzy Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4) gosw wanych oddano 449; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA INOWDZ - PAWOWSKI Robert Wojciech - CHACHUA Wacaw Marian b) z listy nr 24 KWW "NIEZALENY" RYSZARD MACIEJCZYK - MACIEJCZYK Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124. Wybory do Rady Gminy w Lubochni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 844. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 854 osb, to jest 65,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 345

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BOENY MATUSZEWSKIEJ-PAJK - MATUSZEWSKA-PAJK Boena Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POPOSKI I OSIEDLE - CUKIER Bogdan Stanisaw b) z listy nr 20 KWW TADEUSZA JZWIKA - CUKIER Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA LUBOCHNI - GOWACKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POPOSKI I OSIEDLE - SZYMCZUK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 346

4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POPOSKI I OSIEDLE - WJCIAK Wadysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POPOSKI I OSIEDLE - POLUS Agnieszka Michalina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW MARKA PAJKA - PAJK Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA LUBOCHNI - GOWACKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TADEUSZA JZWIKA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 347

- BACHURA Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POPOSKI I OSIEDLE - KAMYK Maciej Wadysaw b) z listy nr 26 KWW SAWOMIR RY - RY Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BOENY MATUSZEWSKIEJ-PAJK - SKONECZNY Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW TADEUSZA JZWIKA - MAJCHROWSKI Piotr Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TADEUSZA JZWIKA - SAAGACKA Agnieszka Anna
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 348

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125. Wybory do Rady Gminy Rokiciny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 555. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 696 osb, to jest 59,19% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA - WJCIK Andrzej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA - RANEK Piotr Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 738; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - MACIASZCZYK Kazimierz Marian - SZEWCZYK Ryszard Jzef - BAKOWSKI Marek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 349

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - WITNICKI Krzysztof Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - NAJDER Roman - DUA Boena Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - MACIASZCZYK Zbigniew Jzef - GLONEK Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - TOMCZYK Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 350

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - JDRZEJEWSKA Ewa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - KRAJEWSKA Janina b) z listy nr 19 KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA - KUDLIK Piotr Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROKICINY NASZA OJCZYZNA - OLKIEWICZ Pawe Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Gminy Rzeczyca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 979. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 627 osb, to jest 66,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 351

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DZIAAJMY RAZEM - PIETRZAK Piotr Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - UCZYSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE - STPNIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - STACZYK Jan b) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE - KOSIACKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 352

4) gosw wanych oddano 147; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE - GIERACH Wiesawa Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - PODLASEK Aneta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 870; 4) gosw wanych oddano 860; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - BANASZKIEWICZ Henryk Grzegorz - GRUDA Teresa Zofia - SZOPA Wojciech Stefan - WILKOSKA Elbieta b) z listy nr 20 KWW DZIAAJMY RAZEM - GWIZDO Andrzej Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - BARAN Janusz b) z listy nr 19 KWW FORUM GOSPODARCZE - KPA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 353

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DZIAAJMY RAZEM - DOMAGAA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127. Wybory do Rady Gminy Tomaszw Mazowiecki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 293. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 031 osb, to jest 48,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "TOMASZW 2020" - KOCIK Danuta Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - POLAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 354

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - SK Marian Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - PIERCISKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - GAWARZYSKI Eugeniusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - KRELEWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 355

a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - BOJANOWSKI Stanisaw Zygmunt b) z listy nr 25 KWW "BEZPARTYJNY POWIAT" - PEKA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - KISIELISKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 865; 4) gosw wanych oddano 843; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JEDYNAK Anna b) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 - KRL Stanisaw c) z listy nr 23 KWW "BARBARA WOJTASZEK" - WOJTASZEK Barbara Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - NOWAK Maria - GACEK Zbigniew Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 356

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - RAK Kazimierz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128. Wybory do Rady Gminy Ujazd Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 446. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 578 osb, to jest 55,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW BERNARDA KORZENIOWSKIEGO - ZIMNY Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RONEK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 831; 4) gosw wanych oddano 812;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 357

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA - WOLNIEWICZ Iwona Anna b) z listy nr 19 KWW BERNARDA KORZENIOWSKIEGO - JDRZEJEWSKI Leszek Witold - UPTAS Dariusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA - BBOL Roman Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA - WILKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 934; 4) gosw wanych oddano 899; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA - KAMISKA Janina b) z listy nr 19 KWW BERNARDA KORZENIOWSKIEGO - KRZYSZTOFIK Agnieszka - PAWLAK Artur Marek c) z listy nr 20 KWW NASZ SAMORZD UJAZD - CHMIELEWSKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 358

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZ SAMORZD UJAZD - SITAREK Agnieszka Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZ SAMORZD UJAZD - KACZOR Andrzej Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA - BUKOWSKI Bogusaw Zbigniew b) z listy nr 20 KWW NASZ SAMORZD UJAZD - MAAGOCKA Boena Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129. Wybory do Rady Gminy elechlinek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 405. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 538 osb, to jest 63,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 359

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAKOWSKA Urszula b) z listy nr 18 KWW NGND - GRAD Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Sawomir Baej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RESZKA Lucyna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIEDZIANOWICZ Andrzej - SZYMCZAK Urszula Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 360

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRZONEK Jan Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROCHALA Pawe Mariusz - MATYSIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZEWCZYK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASIK Mirosawa Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 361

4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RUDZISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIECHOTA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WRZENIEWSKA Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Marek Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130. Wybory do Rady Gminy Biaa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 442. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 498 osb, to jest 56,24% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 362

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA - RZEPECKI Kazimierz - SZKOP Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CZOCHARA Beata Kinga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PICHLAK Magorzata b) z listy nr 20 KWW DARIUSZA LEMANA - DWORAK Sawomir Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 363

- CIRKOS Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA - GRZESIAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA - GACKI Franciszek - GIBEK Zdzisaw Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DARIUSZA LEMANA - FORY Waldemar Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DARIUSZA LEMANA - MIKU Elbieta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 364

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA - KREJ Zbigniew Stanisaw b) z listy nr 20 KWW DARIUSZA LEMANA - WTROBA Aneta Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAWOMIRA WIGONIA - KUPSKI Zbigniew - PRAMOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131. Wybory do Rady Gminy Czarnoyy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 439. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 330 osb, to jest 54,53% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLIMAS Jan Marek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 365

- LIZUREJ Krzysztof Adam - MARCINIAK Piotr - MARIASKI Grzegorz Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PARZYBUT Jzef Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAJZERT Jerzy - MARCINIAK Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITO Jzef Jan - ROSISKI Waldemar Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSOWSKI Stanisaw Jzef - MODRZEJEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 366

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARAS Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEMCZYSKI Wodzimierz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRYSZTOFISKA Jolanta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PARZYJAGA Tadeusz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 132. Wybory do Rady Gminy Konopnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 251. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 917 osb, to jest 58,97% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 367

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TURALCZYK Grzegorz Mariusz - GRONDOWA Agata - KAUDA Andrzej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW KALINA ZIMOCH - ZIMOCH Kalina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPISKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIELCZAREK Andrzej
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 368

- BORTNIK Jzef - BERNASIAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Danuta b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRACZYK Leszek Franciszek c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KONOPNICA - PABISIAK Marcin Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STOLAREK Roman Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PCIENNIK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 213;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 369

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KONOPNICA - WOLNY Waldemar Micha b) z listy nr 19 KWW JOANNY URBANIAK - URBANIAK Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 133. Wybory do Rady Gminy Mokrsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 332. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 480 osb, to jest 57,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 683; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MIELCZAREK Marek Andrzej b) z listy nr 19 KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY - GRZELAK Grayna c) z listy nr 20 KWW MAGORZATY WITKOWSKIEJ - WITKOWSKA Magorzata d) z listy nr 21 KWW ARKADIUSZA PINIAKA - PINIAK Arkadiusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GADYSZ Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 370

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY - SZKUDLAREK Zbigniew b) z listy nr 20 KWW MAGORZATY WITKOWSKIEJ - CHWALISKI Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY - BRALISKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRZIK Teresa b) z listy nr 18 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ - BIL Zenon Marek - GB Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 371

- SZANIEC Wojciech Zdzisaw b) z listy nr 19 KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY - MAJTYKA Grzegorz Zbigniew - PIETRAS Marek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY - KMIECIK Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134. Wybory do Rady Gminy w Osjakowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 858. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 495 osb, to jest 64,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4) gosw wanych oddano 660; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZERNIAK Urszula Stanisawa - DRUTOWSKI Ryszard - JABONKA Waldemar Jerzy b) z listy nr 18 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - ZATWARNICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 372

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRAB Renata Beata b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NIEPIEKO Jolanta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZYWASKI Jan Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRZOZOWSKA Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PODGRNIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 373

4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMIERCZAK Danuta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRABOWSKA Urszula Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMIERCZAK Sawomir Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJCIESZEK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 374

- KOWALCZYK Ireneusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FELUSIAK Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 135. Wybory do Rady Gminy Ostrwek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 084. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 791 osb, to jest 58,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLIK ukasz Artur b) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - KOZIOEK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - PILARCZYK Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 375

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - KUNIK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - MAJCHROWSKI Zbigniew Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 85; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIENTERSKI Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LITWISKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 376

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KARBOWIAK Robert b) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - WOJEWODA Andrzej Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKOMSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DZIOBA Wioletta Marianna b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MINKINA Bogdan Kazimierz c) z listy nr 21 KWW BK - BK Maria Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA TURKA - WARSZAWSKI Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 377

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WODARCZYK Robert Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136. Wybory do Rady Gminy Ptnw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 143. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 299 osb, to jest 64,15% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - KLUSKA Stanisaw Kazimierz - PALUSZCZAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 625; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA KIEDOSA - POLAK Andrzej Marian b) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - KALEMBA Krzysztof Andrzej - MIELCAREK Leszek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 378

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 626; 4) gosw wanych oddano 614; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA KIEDOSA - MORAWIAK Maciej b) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - MADEA Pawe Janusz - NOWAK Ryszard Kacper 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - OLSZWKA Jan Symeon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 621; 4) gosw wanych oddano 598; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA KIEDOSA - WIECZOREK Roch Zdzisaw b) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - STASIAK Grzegorz c) z listy nr 22 KWW PRAWICOWY RUCH SAMORZDOWY ZW - KLIMAS Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 492; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 379

a) z listy nr 21 KWW MOJA MAA OJCZYZNA - GMYREK Antoni - TRONINA Jan Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EDWARDA KIEDOSA - POLAK Bogdan Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 137. Wybory do Rady Gminy Skomlin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 617 osb, to jest 59,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIWIK Jerzy Adam b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - IDASIAK Jolanta Katarzyna c) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - JAKO Pawe Bolesaw d) z listy nr 20 KWW ELBIETY KICZKA - KICZKA Elbieta Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 380

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TASZEK Jarosaw Julian b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - JERZ Maciej c) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA TASZKA - TASZEK Andrzej Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - PODESZWA Wiesawa Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KACZOR Edyta Magdalena b) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - CZY Edward Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GIERCZYK Czesaw
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 381

- SONINA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - KAMISKA Halina Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 66; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - KOZICA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN - WESOY Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 138. Wybory do Rady Gminy Wierzchlas Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 870 osb, to jest 53,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 382

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 803; 4) gosw wanych oddano 764; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRZESZOWSKI Jzef Jacek - SAROWSKI Jan b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYNARCZYK Jacek Szczepan c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WRZAA Sylwia Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 681; 4) gosw wanych oddano 668; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LESZCZYK Marek Kazimierz - KOLBERT Radosaw Pawe b) z listy nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ - PARZYJAGA Stanisaw - PUCZKOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW - CIELAK Jerzy Tomasz - WITEK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 383

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 674; 4) gosw wanych oddano 669; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - IGNASIAK Tadeusz Marek - KOWALCZYK Marcin Dariusz b) z listy nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW - PIETRZAK Tomasz c) z listy nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ - STPISKA Agata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ - OLEJNIK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 139. Wybory do Rady Gminy w Bolesawcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 372. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 715 osb, to jest 50,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMAGAA Wawrzyniec Stanisaw b) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - CHMIELEWSKI Stanisaw Andrzej

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 384

- DULSKI Sylwester - LIPSKA Justyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KUBISKA Wiesawa b) z listy nr 18 KWW GMINA 2010 - DULSKI Artur Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - LIS Robert b) z listy nr 18 KWW GMINA 2010 - WITEK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINA 2010 - KODZISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 61;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 385

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - PIETRZAK Pawe Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - SZCZSNY Andrzej b) z listy nr 18 KWW GMINA 2010 - TOBOA Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 354; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MALANKA Bronisaw b) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - MALANKA Alicja Maria - MALANKA Janusz ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 140. Wybory do Rady Gminy w Czastarach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 175. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 772 osb, to jest 55,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 386

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 680; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUDKA Marek Zdzisaw - WYPYCH Rafa Pawe b) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - YTKOWSKI Andrzej Jan c) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - KAPRAL Leszek Marian - DWORAK Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - SIKORSKI Jerzy Stanisaw b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - PACYNA Renata Agata - TOMCZAK Roman c) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA FERDYNUSA - KARBOWIAK-KAMYK Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - CHAUPKA Wojciech Marek b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA - SIEDLECKI Adam - PAWISKI Edward Stanisaw - ZAGRNA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 387

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - CIACH Benedykt - WO Jolanta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 141. Wybory do Rady Gminy w Galewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 930. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 548 osb, to jest 51,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KLUSKA Roman Piotr b) z listy nr 18 KWW "GMINA" - "POLSKA" - GRDOWY Czesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "GMINA" - "POLSKA" - KUBI Ryszard - OLSZOWIAK Kazimierz Jzef

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 388

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - DOMASKA Sabina Stanisawa - MIESZAA Jarosaw Jzef - NIADA Renata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KOCIASKI Piotr Zdzisaw b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE LEWICY - NAWROCKA Halina Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - GOTFRYD Magorzata - PISULA Renata Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 389

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZAWADKA Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PLUTA Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - WOJCIESZAK Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - NOWAK Krzysztof Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 142. Wybory do Rady Gminy w Lututowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 795. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 411 osb, to jest 63,53% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 390

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 738; 4) gosw wanych oddano 713; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KLIMECKI Tomasz Krzysztof - PAGACZ Renata Katarzyna - SZYSZKA Dariusz b) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - BINKOWSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - SZREMSKI Pawe Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - SKOTARSKA Aneta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radn zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 391

a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - PAWLAK Dorota Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - WOJEWDKA Bogusawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - WJCIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - WITKOWSKI Mirosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - WARDGA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 392

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM - OSTRYCHARZ Jacek Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - BCELA Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - GNYCH Izabela Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - MACIEJEWSKA Bogusawa Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 393

Rozdzia 143. Wybory do Rady Gminy w ubnicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 277. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 812 osb, to jest 55,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KUJAWA Andrzej Adam - MACHYNIA Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KALETA Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "WSPLNY ROZWJ GMINY UBNICE" - GRZESIAK Marek Antoni - KALETA Jolanta Zofia - NOWAK Adam Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA"

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 394

- ZYCH Lech Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4) gosw wanych oddano 585; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - HYKA Piotr - MALANKA Maria b) z listy nr 19 KWW "NASZA WIE" UBNICE - MUSIAEK Jan c) z listy nr 20 KWW LKS "START" UBNICE - BANIAK Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 463; 4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PIEKIELNY Stanisaw Andrzej b) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - CIERKOSZ Stanisawa Krystyna - KULAK Stanisaw Jan - SZCZUKIECKI Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 144. Wybory do Rady Gminy Sokolniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 979 osb, to jest 50,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 395

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - LERKA Kamila Maria b) z listy nr 18 KWW MARKA MAECKIEGO - OTOROWSKI Antoni Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 774; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - WJCIK Jolanta Ewa - JOPEK Ewa Maria - DEPTA Krzysztof Dariusz - LERKA Grzegorz Jan - KADUBEK Agnieszka Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - DOMAGAA Zdzisawa b) z listy nr 18 KWW MARKA MAECKIEGO - FRANKOWSKI Jacek Kazimierz c) z listy nr 20 KWW "MY JESTEMY DLA WAS" - REMBECKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 396

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - STRZELCZYK Marek - MISIEK Grzegorz Ryszard b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE LEWICY - KOWALCZYK Grzegorz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - KOWALCZYK Sylwia Ewa b) z listy nr 18 KWW MARKA MAECKIEGO - KOWALCZYK Aleksandra Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 145. Wybory do Rady Miejskiej w Wieruszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 510. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 439 osb, to jest 47,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 518; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KWW "ZGODA" - JAKUBCZAK Mirosaw Marek b) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - GAJEWSKI Andrzej

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 397

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 763; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - OLBROMSKI Ryszard Tadeusz - URBASKI Henryk Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 936; 4) gosw wanych oddano 902; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - MUSIAA Jadwiga - WRBLEWSKI Czesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 474; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - FISZER Elbieta Czesawa - PRZYSIEWEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4) gosw wanych oddano 564; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KWIATKOWSKI Krzysztof Jan
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 398

b) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - KARKOSZKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - GRUCHOCKI Marian Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - DBSKI Jarosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 415; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - KORCZAK Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW OBYWATELSKA GMINA WIERUSZW - GABAS Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 399

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 525; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW NASZA WIE - BARSZCZEWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 146. Wybory do Rady Gminy i Miasta Szadek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 950. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 481 osb, to jest 58,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 014; 4) gosw wanych oddano 960; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPISKA Teresa Franciszka b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE - GALEWSKA Genowefa - MIELCZAREK-SJKA Ewa - SOWISKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - SWARZYSKA Anna Halina

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 400

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - SUBCZYSKA Alicja Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - UKASIEWICZ Karol Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - SARNIK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE - OGISKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 401

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZAK Pawe Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - KAUKA Mirosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE - KRL Bogdan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW AKTYWNOCI SAMORZDOWEJ - KRASISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4) gosw wanych oddano 539;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 402

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRALCZYK Stanisaw b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE - MIELCZAREK Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 147. Wybory do Rady Gminy w Zapolicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 251 osb, to jest 57,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALSKA Krystyna Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - KAMIERCZAK Henryka - PAWELSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 155;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 403

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - WIERUSZEWSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZEMYSAWA STRZELCZYKA - STACZYK Paulina Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Adam b) z listy nr 19 KWW PRZEMYSAWA STRZELCZYKA - MAJEWSKI Wadysaw Wojciech - SOBCZAK Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - FOGEL Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 161;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 404

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM W PRZYSZO - WALOCHA Dariusz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - PASZKIEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - STPIE Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ORNAFEL Wiesaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ZENON KOWALSKI - MORACZYSKA Anna Ewa
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 405

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZEMYSAWA STRZELCZYKA - ALEKSANDROWICZ Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 148. Wybory do Rady Gminy Zduska Wola Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 024. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 133 osb, to jest 45,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 737; 4) gosw wanych oddano 730; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZEWCZYK-KACZMAREK Elbieta Barbara b) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - SAKIEWA Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALCZYK Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 406

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - ANDRZEJEWSKI Jarosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - KUBIAK ukasz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PLUSKOTA Agnieszka Mirosawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - SOWAA Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 407

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - SADOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - JANKOWIAK Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JONCZYK Krzysztof Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - MICHALSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 408

a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - TURSKI Sawomir Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - CIUPA Marianna Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI" - KOZOWSKI Jacek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURZAWA Katarzyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 149. Wybory do Rady Miejskiej w Gownie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 459. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 324 osb, to jest 42,73% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 409

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 353; 4) gosw wanych oddano 1 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZKUP Grzegorz Bronisaw b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WESOOWSKI ukasz Jakub c) z listy nr 22 KWW "FORUM SAMORZDOWE GOWNO" - RONIATA Tomasz Wadysaw - SZAJDER Magdalena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 381; 4) gosw wanych oddano 1 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MIAZEK Micha - MILCZAREK Przemysaw Andrzej b) z listy nr 22 KWW "FORUM SAMORZDOWE GOWNO" - LISOWSKI Maciej Krzysztof - MYNARCZYK Dariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 801; 4) gosw wanych oddano 783; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ORA Grzegorz Jacek b) z listy nr 22 KWW "FORUM SAMORZDOWE GOWNO" - PERZYSKI Jacek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 410

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 741; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PILARSKA Beata b) z listy nr 25 KWW JANA BALCERSKIEGO - BALCERSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 038; 4) gosw wanych oddano 1 012; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JANECZEK Grzegorz Witold b) z listy nr 22 KWW "FORUM SAMORZDOWE GOWNO" - FLORCZAK Andrzej Tomasz - LASZKIEWICZ Krzysztof Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 150. Wybory do Rady Gminy Gowno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 691. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 914 osb, to jest 51,86% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 13, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 255;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 411

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - KAUA Piotr b) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - DBEK Eligiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULAWCZYK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - OLEJNICZAK Radosaw Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - DOARDO Marzena Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 412

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DAEK Mieczysaw Selwin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - SZCZYPKOWSKA Beata Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 64; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - ANASIAK Bogdan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - STASIAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - KOPANIA Roman Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 413

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - KIERUS Piotr Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - PIENIEK Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DEKA Jolanta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA - MIKOAJCZYK Wadysaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 169;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 414

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CYBULSKI Jerzy Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 151. Wybory do Rady Gminy w Ozorkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 420. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 962 osb, to jest 54,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - BARTCZAK Radosaw Marek b) z listy nr 23 KWW DARIUSZA FIGASISKIEGO - KUNICKA - SZEWCZYK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW DARIUSZA FIGASISKIEGO - SIERADZKI Szczepan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 415

a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - WIKTORSKI Marcin Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - ROGALA Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOWALSKA Magorzata Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOMOROWSKI Tomasz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - JZWIAK Sylwester Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 416

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MASZKOWICE - WIERZBOWSKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - SZYCHOWSKI Mieczysaw b) z listy nr 26 KWW SOKOLNIK I ALEKSANDRII - KOZOWSKA Barbara Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MASZKOWICE - DUDA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - LEMASKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 417

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW DARIUSZA FIGASISKIEGO - MACIAK Ryszard Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE - GRABARCZYK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 152. Wybory do Rady Gminy w Parzczewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 144. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 544 osb, to jest 61,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 624; 4) gosw wanych oddano 621; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KURTASISKI Adrian Mariusz b) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - GRACZYK Magorzata Jolanta - ROGOWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 418

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - KRAWCZYK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - FRACZAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KURTASISKA Elbieta Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - TARNACKI Marek b) z listy nr 22 KWW NIEZALENI GMINY PARZCZEW - BARTCZAK Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 419

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - KACPEREK Jerzy - MARCINIAK Krzysztof Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - CHYLISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "GMINA PARZCZEW 2014" - GAWDA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOJECKI Antoni Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 420

4) gosw wanych oddano 269; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NIEZALENI GMINY PARZCZEW - NIEDWIED Dariusz Leszek - WILISKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 153. Wybory do Rady Miejskiej w Strykowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 923. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 124 osb, to jest 51,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - GROCHOCKI Wodzimierz Karol b) z listy nr 22 KWW "WICEJ Z EUROPY" - OROWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - MIGDAEK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 421

4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - POARLIK Andrzej Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WICEJ Z EUROPY" - WALCZAK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - POLIT Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 486; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WICEJ Z EUROPY" - LIWKIEWICZ Witold Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 422

- KOODZIEJCZYK Teodor Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - GIERAT Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW MARZENY SKWARKO - SKWARKO Marzena Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - KIEBIK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - KASICA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 423

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - RDO Sawomir Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW STRAACKI KOMITET WYBORCZY - LENART Karol Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO - LZAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 154. Wybory do Rady Gminy Zgierz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 912. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 927 osb, to jest 49,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 424

4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - GADOMSKI Piotr Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - GRANOSIK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - SDZICKI Dariusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 943; 4) gosw wanych oddano 932; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - PIETRZAK Pawe b) z listy nr 21 KWW "WSPLNIE I RAZEM" - MIGDALSKA Maria Elbieta - TELENDA Marek Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 425

4) gosw wanych oddano 546; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "WSPLNIE I RAZEM" - KACZMAREK Barbara Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - CHABER Janusz b) z listy nr 21 KWW "WSPLNIE I RAZEM" - DRACZYSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "WSPLNIE I RAZEM" - JWIAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW GRAYNY MARII OJRZYSKIEJ - OJRZYSKA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 592; 4) gosw wanych oddano 583;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 426

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - DYNEK Stanisaw Karol b) z listy nr 21 KWW "WSPLNIE I RAZEM" - SZYMASKA Halina Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MIROSAWA BURZYSKIEGO - BURZYSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA - BARYLSKI Ryszard Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 155. Wybory do Rady Miasta Brzeziny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 215. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 978 osb, to jest 48,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 976; 4) gosw wanych oddano 938; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 427

a) z listy nr 16 KW MIESZKACW ZIEMI BRZEZISKIEJ - KRAWCZYK Zofia b) z listy nr 19 KWW "NASZE MIASTO - NASZ DOM" - CHOJKA Ewa Jolanta - PABIN Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 005; 4) gosw wanych oddano 960; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW MIESZKACW ZIEMI BRZEZISKIEJ - SZCZEPANIAK Halina Wadysawa b) z listy nr 18 KWW KRZYSZTOFA KOTYNI-RAZEM DLA BRZEZIN - KOTYNIA Krzysztof Wodzimierz c) z listy nr 19 KWW "NASZE MIASTO - NASZ DOM" - JESKE Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 960; 4) gosw wanych oddano 900; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DRD Micha b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KORYBUT Grayna c) z listy nr 23 KWW BARBARY KOZOWSKIEJ - KOZOWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 000; 4) gosw wanych oddano 951; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW MIESZKACW ZIEMI BRZEZISKIEJ
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 428

- BCZYSKI Zbigniew Szczepan b) z listy nr 19 KWW "NASZE MIASTO - NASZ DOM" - GAECKA Czesawa Grayna c) z listy nr 20 KWW WSPLNA PRZYSZO BRZEZIN - MIAZEK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 037; 4) gosw wanych oddano 1 013; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW MIESZKACW ZIEMI BRZEZISKIEJ - BARUCKI Tadeusz Micha - PYKA Magorzata b) z listy nr 25 KWW PRZEMYSAW MALANKO - MALANKO Przemysaw Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 156. Wybory do Rady Gminy Brzeziny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 297. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 428 osb, to jest 56,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - ADAMCZYK Lechosaw - OUBEK Maria Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 429

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - KOWALSKI Daniel Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - OLSZYSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - KOLASA Marek Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - KOWALSKI Stanisaw Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 151;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 430

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GORZKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - TOKARSKI Jacek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA BRZEZISKA - RAZEM - NASALSKA Marzena Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - BRZEZISKA Zofia - FRANKOWSKA Regina Eleonora 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 431

- ADAMCZEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - WILAMEK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - KOBUS Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY - GALANT Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 157. Wybory do Rady Gminy Dmosin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 091. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 961 osb, to jest 63,44% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 8, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 432

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW SKANSEN - SADZEWICZ-NOWAK Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DBSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALEWSKA Eugenia Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRATKIEWICZ Mirosawa Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 433

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHALSKA Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENKIEWICZ Jerzy Grzegorz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUPERA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSMA Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZYK Zenon
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 434

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALIK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIACIK Pawe Bogdan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIRKOWSKI Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JEWUA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 435

4) gosw wanych oddano 161; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WIELEC Anna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIESTRZENIEWICZ Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 158. Wybory do Rady Gminy Jew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 838. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 841 osb, to jest 64,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STPNIAK Zbigniew Stanisaw b) z listy nr 17 KWW TOMASZA PIECHOTY - SAMECKA Izabela Danuta - LISIK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 436

4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIAZEK Zbigniew Szymon b) z listy nr 16 KWW BOROWSKI - NASZ JEW - BOROWSKI Kamil Robert c) z listy nr 17 KWW TOMASZA PIECHOTY - WIJATA Katarzyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZELIGOWSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRZYEWSKA Anna Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIECHOTA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 437

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KLEPACZKO Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TOMASZA PIECHOTY - WLAZO Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WJCIK Pawe Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WJCIK Jerzy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 438

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUDZIEJEWSKI Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OROWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 159. Wybory do Rady Gminy w Rogowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 854. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 378 osb, to jest 61,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ANETY DUDA - WINIARSKA Iwona Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - SZKLAREK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 439

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO - CHRUCIEL Kamila Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO - SOK Janusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - KOODZIEJCZYK Dorota Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - LUBCZYSKI Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 440

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO - KOADA Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 827; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNA PRZYSZO - HYMKA Joanna - GODZISKI Bernard - SZYMKOWSKI Piotr Wiesaw - WICIOREK Wojciech b) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - GRA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - APKA Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - SABY Sawomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 441

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MAGDALENY KOLASISKIEJ - ZARBSKI Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Bechatowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 788. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 748 osb, to jest 43,68% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW PLUS 5) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 068; 4) gosw wanych oddano 4 831; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Mariusz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEDLECKI Grzegorz Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PDZIWIATR Dorota d) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSZEK Pawe

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 442

- SKORUPA Ewa e) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWLIKOWSKA Jolanta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 503; 4) gosw wanych oddano 4 313; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AK Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIERZCHAA Krzysztof Bernardyn c) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRZANOWSKI Marek - KONIECZNA Boena d) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PORZEYSKI Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 004; 4) gosw wanych oddano 5 724; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROZPARA Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULISKI Wodzimierz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEMCZYK Andrzej Jan d) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATYKIEWICZ Dariusz - RUDNICKA Barbara

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 443

e) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JEWGIEJUK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 173; 4) gosw wanych oddano 5 848; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMIDZIERSKI Sawomir Jarosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MKARSKI Janusz Stefan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIAK Dariusz Jan d) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ZAJC Andrzej - ZACZNY Sawomir e) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYCZKA Grzegorz Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Kutno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 239. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 828 osb, to jest 42,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 444

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 215; 4) gosw wanych oddano 4 042; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SERENDA Bartosz Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLAK Janusz Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZEPANIAK Elbieta Katarzyna d) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATUSIAK Krzysztof Stanisaw - WDOWIAK Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 871; 4) gosw wanych oddano 4 542; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBSKI Krzysztof Wacaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KSIEK Edward Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLIMECKI Wodzimierz Kazimierz d) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURZYSKI Zbigniew Pawe - GAUSA Mieczysaw - MICHALSKI Tomasz Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 121; 4) gosw wanych oddano 3 895;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 445

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - AULICH Maria Jolanta b) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNACKI Grzegorz Waldemar - DBSKI Jan Henryk - FELINIAK Robert - SIKORA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 621; 4) gosw wanych oddano 3 401; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSZADA Aleksandra b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUNISKI Jerzy Karol c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIENIEK Andrzej d) lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCZKAJA Jacek Adam - SIKORA Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w asku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 275. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 105 osb, to jest 47,71% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 446

5) lista nr 18 KWW FS 6) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 264; 4) gosw wanych oddano 4 033; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAREK Adam Bogusaw - PAUSZYSKI Jacek Kazimierz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARA Anna Maria c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MADEJ Wojciech Grzegorz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZYAK Adrian Grzegorz e) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTOSIK Robert Krzysztof - NOWICKI Wodzimierz Sylwiusz - SZKUDLAREK Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 087; 4) gosw wanych oddano 2 907; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROSIAK Grzegorz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOLAREK Grzegorz Zdzisaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RACZYSKI Rafa Krzysztof
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 447

d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRAWICKI Krzysztof Longin e) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POLITASKA Krystyna - RYTWISKA Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 754; 4) gosw wanych oddano 3 524; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIOSZ Grzegorz Cezary - SADZISKI Przemysaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WLAZO Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROBLEWSKI Grzegorz d) lista nr 18 KWW FS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCHLIK Jzef e) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCIAN Piotr - SOWAA Zbigniew Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w owiczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 612. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 520 osb, to jest 46,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY RZECZPOSPOLITA OWICKA
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 448

5) lista nr 19 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ 6) lista nr 20 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 503; 4) gosw wanych oddano 2 330; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOBIESZEK Grayna Alina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALAK Grzegorz Jan c) lista nr 19 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HACZYKOWSKI Jacek Piotr d) lista nr 20 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KALISKI Krzysztof Jan - ZASPA Henryk Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 515; 4) gosw wanych oddano 3 303; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Robert Wiesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIK Dariusz Jan c) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY RZECZPOSPOLITA OWICKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZBUDNIEWEK Ewa Maria d) lista nr 19 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DURKA Grzegorz Jacek - MICHALAK Wadysaw e) lista nr 20 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 449

- BIAAS Wanda Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 959; 4) gosw wanych oddano 2 760; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMAJDZISKI Ryszard Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLICHTA Leszek Stanisaw c) lista nr 18 KOMITET WYBORCZY RZECZPOSPOLITA OWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSZAKOWSKI ukasz Artur d) lista nr 19 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHARKA Tomasz Bogdan e) lista nr 20 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOCZAK Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 543; 4) gosw wanych oddano 2 384; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ACZEK Tadeusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOASZEWSKI Piotr Micha c) lista nr 19 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TKACZ Marzena Iwona d) lista nr 20 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOWACKA Jolanta Teresa - TRZOSKA Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 450

Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Koluszkach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 016. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 331 osb, to jest 54,33% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2) lista nr 18 KWW MAA OJCZYZNA KOLUSZKI 3) lista nr 19 KWW "LUDOWCY + PLATFORMA" 4) lista nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" 5) lista nr 21 KWW ANDRZEJA OPALI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 561; 4) gosw wanych oddano 3 428; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANECZEK Dariusz Sylwester b) lista nr 18 KWW MAA OJCZYZNA KOLUSZKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRZYBYLSKA Marta c) lista nr 19 KWW "LUDOWCY + PLATFORMA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILIPIAK Sawomir d) lista nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKA Krystyna Maria - SOKOOWSKI Sawomir Marek - WIERCZYSKI Lechosaw Marek e) lista nr 21 KWW ANDRZEJA OPALI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KABAT Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 670; 4) gosw wanych oddano 3 499;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 451

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUDOWSKI Jan Antoni b) lista nr 19 KWW "LUDOWCY + PLATFORMA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIAK Wodzimierz c) lista nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMCZYK Lidia Barbara - KARWOWSKI Mateusz - SZOSTAK Anna - TOMCZYK Antoni Jzef d) lista nr 21 KWW ANDRZEJA OPALI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANDRUS Ryszard Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 100; 4) gosw wanych oddano 3 010; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LOBA Arkadiusz Pawe b) lista nr 18 KWW MAA OJCZYZNA KOLUSZKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LECH Zbigniew Kazimierz c) lista nr 19 KWW "LUDOWCY + PLATFORMA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HEJCHMAN Ryszard - CIESZKO Wiesaw d) lista nr 20 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUPERA Mirosaw e) lista nr 21 KWW ANDRZEJA OPALI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPCZYSKI Henryk - KUBASIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Opocznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 397 osb, to jest 60,74% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 452

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA 5) lista nr 20 KWW "OWS" 6) lista nr 21 KWW RAZEM DLA OPOCZNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 594; 4) gosw wanych oddano 6 292; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Jzef - WOJCIECHOWSKI Mieczysaw Franciszek b) lista nr 19 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIJATA Jerzy Robert c) lista nr 20 KWW "OWS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STPIE Jan - WOKIEWICZ Wiesaw Ryszard d) lista nr 21 KWW RAZEM DLA OPOCZNA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WIKTOROWICZ Jarosaw Marian - WOJCIECHOWSKI Zdzisaw Jan - WOKIEWICZ Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 529; 4) gosw wanych oddano 5 229; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZEPANIAK Alicja b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIRKOWSKI Bartomiej Bolesaw - ROENEK Andrzej Franciszek
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 453

c) lista nr 19 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIERZYSKI Janusz d) lista nr 20 KWW "OWS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIJER Marek Piotr e) lista nr 21 KWW RAZEM DLA OPOCZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIGURA Jadwiga Ewa - KLIMEK Janusz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 274; 4) gosw wanych oddano 5 008; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSNO Dariusz Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARAN Pawe Witold c) lista nr 19 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RG Ewa Janina d) lista nr 20 KWW "OWS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KDZIELA Rafa Janusz e) lista nr 21 KWW RAZEM DLA OPOCZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUROWSKI Jarosaw Piotr - WACAWIAK Barbara Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Pabianicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 57 831. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 944 osb, to jest 37,95% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 454

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 045; 4) gosw wanych oddano 5 697; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UZNASKA-BARTOSZEK Renata Jadwiga b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEGAJO Magorzata Barbara - OSWALD Bogusaw Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABARZ Zbigniew Jzef - KOCZUR Marian Jzef d) lista nr 16 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHOSZ Jarosaw Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 792; 4) gosw wanych oddano 5 562; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANUSZKIEWICZ Radosaw Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYCHTO Zbigniew - ROSZAK Piotr Jzef - WRBLEWSKI Jacek Cezary c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LESMAN Jarosaw Mariusz - WYPYCH Dariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 455

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 044; 4) gosw wanych oddano 5 746; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOCZKIEWICZ Rafa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHRABELSKI Piotr Mateusz - LATUSZKIEWICZ Rafa Micha - RKOWSKI Krzysztof Gabor c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CIELA Monika Maria d) lista nr 16 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNY Krzysztof Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 063; 4) gosw wanych oddano 3 852; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STASIAK Aleksandra Magorzata b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SAUTER Andrzej - WJCIK Grayna Jzefa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDKIEWICZ Robert d) lista nr 16 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACKIEWICZ Grzegorz Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Radomsku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 942.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 456

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 722 osb, to jest 46,87% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE 6) lista nr 20 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. 7) lista nr 21 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 340; 4) gosw wanych oddano 4 096; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DRZAZGA Ewa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIGO Radosaw Cezary c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Jacenty Andrzej d) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MILCZANOWSKA Anna Maria e) lista nr 21 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BBOL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 713; 4) gosw wanych oddano 5 396; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SPLNICKA Magdalena Sylwia

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 457

- WICEK ukasz Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHARSKI Andrzej c) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SAPIS Edyta d) lista nr 20 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRABOWSKI Jan Stanisaw e) lista nr 21 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FERENC Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 289; 4) gosw wanych oddano 4 066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZYGOWSKI Ryszard Edmund b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORNACKI Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LEWANDOWSKA Magorzata d) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHOWICZ Zbigniew e) lista nr 21 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWISKI Jerzy Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 380; 4) gosw wanych oddano 4 152; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIACH Arkadiusz Stanisaw

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 458

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KADOSKI Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBICZ Jacek d) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBISKI Edward e) lista nr 21 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - YSIK Jadwiga Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Sieradzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 995. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 059 osb, to jest 47,39% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KWW "SOLIDARNI DLA SIERADZA" 5) lista nr 17 KWW NASZ SIERADZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 930; 4) gosw wanych oddano 5 620; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Tomasz Marian - SROCZYSKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRAJ Juliusz Jzef - WALCZAK Beata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 459

- KOLISKI Romuald d) lista nr 16 KWW "SOLIDARNI DLA SIERADZA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIETRUS Jolanta Barbara e) lista nr 17 KWW NASZ SIERADZ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OSIEWAA Pawe - WITKOWSKI Eugeniusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 794; 4) gosw wanych oddano 5 540; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPAWSKI Maciej Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PERKA Ryszard Jakub - TUBILEWICZ Irena Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRZYBYEK Jacek - ROZMARYNOWSKA Urszula Teresa d) lista nr 16 KWW "SOLIDARNI DLA SIERADZA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JACYSZYN Beata Teresa e) lista nr 17 KWW NASZ SIERADZ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PILARCZYK Jacek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 335; 4) gosw wanych oddano 5 016; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRASISKI Zbigniew Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYDO Cezary Wojciech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERNOW Aleksander
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 460

d) lista nr 16 KWW "SOLIDARNI DLA SIERADZA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHLEBICZ Krzysztof - OWCZAREK Mirosaw Antoni e) lista nr 17 KWW NASZ SIERADZ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MROZOWSKA-NIERADKO Barbara Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 701. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 23 621 osb, to jest 43,99% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW "NOWOCZESNY TOMASZW" 5) lista nr 19 KWW "MAA OJCZYZNA" 6) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 035; 4) gosw wanych oddano 4 826; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUMEK Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALEWSKI Jacek Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Wacawa Helena - WAWRO Tomasz Leszek d) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZCZYKOWSKI ukasz Krzysztof

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 461

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 859; 4) gosw wanych oddano 4 621; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GODZIK Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BATORSKA Izabela Beata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DWORCZAK Henryk - KUBIAK Marek Andrzej - WITKO Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 644; 4) gosw wanych oddano 6 415; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRZONEK Tomasz Marcin b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ZDONEK Tomasz Robert - EGOTA Cezary Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIERCISKI Krzysztof Wadysaw - STADO Stanisaw Wadysaw d) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAGOZDON Rafa Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 083; 4) gosw wanych oddano 6 753;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 462

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARASKI Krzysztof Andrzej - LIS Stanisawa Zofia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJEWSKI Arkadiusz Pawe - WILK Krystyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWOWSKI Wiesaw Piotr - PIETRZYK Kazimierz Andrzej d) lista nr 21 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Jerzy Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej w Wieluniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 357. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 486 osb, to jest 49,30% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW 6) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ 7) lista nr 20 KWW PRZEJRZYSTA GMINA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 042; 4) gosw wanych oddano 4 794; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAPOTNA Janina Kazimiera
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 463

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAUA Emilia Stanisawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROZMARYNOWSKA Anna Maria d) lista nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EBKOWSKI Jerzy Franciszek e) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDA Radosaw Wojciech - KURZYSKI Bogusaw Wojciech f) lista nr 20 KWW PRZEJRZYSTA GMINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAJA Robert Grzegorz - KLACZYSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 579; 4) gosw wanych oddano 4 372; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDNAREK Zdzisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PANEK Wojciech Grzegorz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCHARCZYK Zbigniew Sawomir d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAREK Kazimierz Zygmunt e) lista nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKRASA Pawe Piotr f) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Marian Tadeusz - WINIEWSKI Zbigniew Kazimierz g) lista nr 20 KWW PRZEJRZYSTA GMINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHER Mieczysaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 464

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 865; 4) gosw wanych oddano 3 684; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYDYNA Franciszek Antoni - KAFTAN Sawomir Marek b) lista nr 18 KW FORUM SAMORZDOWE ZW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDZYNA Ryszard Krzysztof c) lista nr 19 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADOWSKI Piotr Marian d) lista nr 20 KWW PRZEJRZYSTA GMINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miasta Zduska Wola Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 959. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 604 osb, to jest 46,17% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 19 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM 4) lista nr 20 KWW FORUM DOBREJ WOLI 5) lista nr 21 KW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 6) lista nr 22 KWW POROZUMIENIE PLUS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 694; 4) gosw wanych oddano 5 466; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 465

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IWANIUK Hanna Elbieta - LEWANDOWSKI Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANIUCHA Zbigniew Jan c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLADOWSKI Wojciech Andrzej - FLORCZAK Robert d) lista nr 20 KWW FORUM DOBREJ WOLI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ALEKSANDROWICZ Andrzej Zbigniew - NIEDWIECKI Piotr Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 033; 4) gosw wanych oddano 4 714; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PODSADNIAK Marek - ZIBA-GZIK Jolanta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLDA Marek Wodzimierz c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRODZKI Andrzej - KAPCIAK Dariusz Zdzisaw d) lista nr 20 KWW FORUM DOBREJ WOLI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JUSZCZAK Dariusz Marek - MARSZAEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 877; 4) gosw wanych oddano 5 561; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 466

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POKORA Konrad Marek - ZIKOWSKI Tomasz Jacek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GDEK ukasz Andrzej c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KMIECIK Dariusz Krzysztof - PACEWICZ Feliks Bogusaw d) lista nr 20 KWW FORUM DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BALCERZYK Ewa e) lista nr 21 KW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIEMIENKOWICZ Tomasz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miejskiej w Ozorkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 767. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 737 osb, to jest 46,14% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 20 KWW OBYWATELSKI RUCH SAMORZDOWY 6) lista nr 21 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 423; 4) gosw wanych oddano 2 300; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIROWSKI Stanisaw Jakub

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 467

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIWEK Aleksander Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAUNY Ryszard Piotr - PLASKOTA Dariusz d) lista nr 20 KWW OBYWATELSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASIAK Piotr Kazimierz - SK Tadeusz Andrzej e) lista nr 21 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARASKA Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 452; 4) gosw wanych oddano 2 348; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRYSIAK Marek Henryk - ROGALSKI Ryszard Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZERWISKA Magorzata Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RZEPECKI ukasz Adrian - URBANIAK Barbara Wiesawa d) lista nr 20 KWW OBYWATELSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSIEWICZ Robert Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 862; 4) gosw wanych oddano 2 696; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOKOWSKI Jzef

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 468

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARCZYSKI Jacek Piotr c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRUPSKI Wodzimierz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJCZAK Tomasz Robert - MARCINKOWSKI Jarosaw - MARIANKOWSKA Joanna Ewa e) lista nr 20 KWW OBYWATELSKI RUCH SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZCZYK Barbara Maria - KOPOCKI Roman Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miasta Zgierza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 320. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 174 osb, to jest 42,63% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 21 KWW JERZEGO SOKOA 6) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 668; 4) gosw wanych oddano 6 333; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAPART Zbigniew b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 469

- WIECZOREK Iwona Magorzata c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HILISKI Marek - WITCZAK Beata d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PILARSKI Micha Henryk e) lista nr 21 KWW JERZEGO SOKOA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOK Jerzy - WYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 850; 4) gosw wanych oddano 6 479; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMOROWSKI Jarosaw Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUPIS-WOJCIECHOWSKA Katarzyna Monika - SOBCZAK Zdzisaw - ZIELISKA Justyna Ewa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Mirosaw Bogdan - GRZELAK-MAKOWCZYSKA Agata Teresa d) lista nr 21 KWW JERZEGO SOKOA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACISKI Grzegorz Alojzy - MISOK Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 656; 4) gosw wanych oddano 6 268; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PELIKAN Stefan Antoni
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 470

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRACH Aleksander Witold - KUPIS Tomasz Andrzej - PALMOWSKA Boena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FORFECKI Mariusz - SENCEREK Marek d) lista nr 21 KWW JERZEGO SOKOA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRZEWINA Elbieta Grayna - STEGLISKA-MACIAK Ewa Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Aleksandrowie dzkim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 812. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 473 osb, to jest 50,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE PRZEDSIBIORCW 2000 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 652; 4) gosw wanych oddano 3 461; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIERLEJEWSKI Leszek Romuald b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GEMZA Ewa - STASIAK Pawe - WICIAK-RUDA Renata

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 471

- TOMCZYK Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OGISKA Jolanta Ewa d) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE PRZEDSIBIORCW 2000 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPRZAK Jan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 907; 4) gosw wanych oddano 3 743; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KABACISKI Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABARCZYK Magorzata Iwona - JAKUBOWSKA Anetta Dorota - KWIATKOWSKI Maciej - PASTUSIAK Katarzyna Monika - TOWISKI Edward Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 914; 4) gosw wanych oddano 3 751; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMSKI Radosaw Pawe - GRABOWSKI Mariusz - KARASIAK Roman - LIPISKI Jacek Zbigniew - STAWISZYSKA Olga Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 472

- BUDKO Tytus Wiesaw c) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE PRZEDSIBIORCW 2000 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEMASKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w odzi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 43 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 594 950. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 207 621 osb, to jest 34,90% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 22 KWW DZKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 28 978; 4) gosw wanych oddano 28 043; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAJCHRZAK Ewa Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMASZEWICZ Bartosz ukasz - GRZESZCZYK Marta Katarzyna - WALASEK Mateusz Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JDRZEJCZAK Boenna Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 29 507;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 473

4) gosw wanych oddano 28 576; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATUSZAK Grzegorz Jan - RAKOWSKI Maciej Bogusaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDZISKA Joanna - MDRZAK Jan Stefan - SADZYSKI Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PITKOWSKI Krzysztof Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 32 746; 4) gosw wanych oddano 31 750; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERGER Jarosaw - SKWARKA Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACPRZAK Tomasz Piotr - KACZOROWSKI Andrzej Wojciech - KPKA Karolina Izabela c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALIK Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 295; 4) gosw wanych oddano 17 641; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORS Piotr Marcin b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 474

- BORKOWSKI Jacek Konrad - MAGIN ukasz - NOWAK Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TELATYCKI Czesaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 23 097; 4) gosw wanych oddano 22 177; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HUBERT Bogusaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTOSIAK Magorzata - BLINIUK Pawe Kazimierz - BOBERSKA Iwona Henryka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 29 217; 4) gosw wanych oddano 28 486; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ADAMSKA-MAKOWSKA Anna Magorzata b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GODSON John Abraham - KRLIKOWSKA-KISKA Elbieta Maria - ZEWALD Wiesawa Krystyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALCEREK Jerzy - KLUSKA Kazimierz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 475

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 25 278; 4) gosw wanych oddano 24 436; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRELA Tomasz Dominik b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARULSKA Magdalena Dorota - TYLMAN Sebastian Brunon - WIECZOREK Adam Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOGACZ Mariusz Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 503; 4) gosw wanych oddano 19 555; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKWANT Rafa Artur - NIEWIADOMSKA-CUDAK Magorzata Krystyna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROSSET Witold Andrzej - TUMIOWICZ Jarosaw Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASIAK Krzysztof Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 62 647. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 640 osb, to jest 47,31% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 476

2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 19 KWW ROZWJ GOSPODARNO DLA PIOTRKOWIAN 5) lista nr 20 KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 986; 4) gosw wanych oddano 5 695; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOKALSKI Tomasz Arkadiusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Krzysztof Andrzej c) lista nr 19 KWW ROZWJ GOSPODARNO DLA PIOTRKOWIAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZENIAK Pawe d) lista nr 20 KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNIAK Krzysztof Andrzej - STASZEK Mariusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 713; 4) gosw wanych oddano 6 422; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYLSKI Bronisaw Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PENCINA Ludomir Micha c) lista nr 19 KWW ROZWJ GOSPODARNO DLA PIOTRKOWIAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONIECZKO Marek Andrzej d) lista nr 20 KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZCZYSKI Marian Wojciech
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 477

- WJCIK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 883; 4) gosw wanych oddano 8 496; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIAZEK Szymon Marek - ZIKOWSKA Ewa Aneta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZYYSKI Konrad Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAIK Adam Krzysztof d) lista nr 19 KWW ROZWJ GOSPODARNO DLA PIOTRKOWIAN uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GLETKIER Katarzyna Ewa e) lista nr 20 KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKA Rafa Pawe - TERA Monika Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 058; 4) gosw wanych oddano 7 718; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIEMDZIORA Jan Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAPLA Andrzej Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASIAREK Piotr Adam d) lista nr 19 KWW ROZWJ GOSPODARNO DLA PIOTRKOWIAN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EREK Sebastian Baej

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 478

e) lista nr 20 KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DAJCZ Sawomir Antoni - KWIECISKA Magdalena Boenna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miasta Skierniewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 362. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 199 osb, to jest 46,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC 5) lista nr 16 BEZPARTYJNY KWW "WSPLNA SPRAWA" 6) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA SKIERNIEWIC 7) lista nr 18 KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 838; 4) gosw wanych oddano 4 682; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANECKI Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YE Piotr Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOJEWSKI Pawe d) lista nr 15 KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUSKA Grzegorz e) lista nr 18 KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BISKUPSKA Ewa Anna

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 479

- GOBIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 846; 4) gosw wanych oddano 4 667; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RUTKOWSKA Dorota b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ACZKIEWICZ Izabela c) lista nr 15 KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHCIELEWSKI Jarosaw Pawe d) lista nr 18 KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OWCZAREK Czesaw - TRBSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 079; 4) gosw wanych oddano 3 914; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIUDA Mariusz Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GMAJ Sawomir Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONIAK Mirosaw d) lista nr 15 KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MELON Andrzej Krzysztof e) lista nr 18 KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JABOSKA Beata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 480

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 436; 4) gosw wanych oddano 4 241; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CYRASKA Alicja b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MESZKA-STEFANOWSKA Boena c) lista nr 15 KW RAZEM DLA SKIERNIEWIC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JADYK Krzysztof d) lista nr 18 KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUDWICKI Pawe Maciej - SZAWISKI Stanisaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu w Bechatowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 91 777. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 47 117 osb, to jest 51,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW PLUS 5) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 565; 4) gosw wanych oddano 9 052; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JUSZCZYK Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 481

- KUDAJ Elbieta Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZDA Sebastian Ryszard - DOBKOWSKA Barbara Krystyna d) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Edward e) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZOCHNIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 176; 4) gosw wanych oddano 11 461; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEPECKI Marcin Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZATORSKI Jacek Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZDA Jarosaw Konrad - NOWAKOWSKI Krzysztof Wojciech d) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASISKI Marek - SZCZSNA Anna e) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYWASKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 606; 4) gosw wanych oddano 6 115; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Damian
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 482

b) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHRZANOWSKI Leszek c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBAROWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 973; 4) gosw wanych oddano 6 450; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADZIAK Kamil Jerzy b) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KPA Grzegorz c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHRZST Szczepan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 797; 4) gosw wanych oddano 10 549; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARYA Adam Wojciech b) lista nr 15 KWW PLUS uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKALSKA Renata c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BECHATOWSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Krzysztof Zdzisaw - KAMIENIAK Krzysztof Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu w Kutnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 85 276.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 483

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 147 osb, to jest 47,08% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW PRAWO I SAMORZD 6) lista nr 16 KWW POKOLENIA SAMORZDOWE 7) lista nr 18 KWW KOMITET OBYWATELSKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 16 806; 4) gosw wanych oddano 15 414; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUCISKI Mirosaw Remigiusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAL-GRABOWSKA Mirosawa Teresa - GIERULA Artur - URBANIAK Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JWIAK Rafa Aleksander - KOPOTOWSKI Konrad - OLESISKI Ryszard Adam d) lista nr 16 KWW POKOLENIA SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAPIEJKA Zdzisaw Kazimierz e) lista nr 18 KWW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEBICH Krzysztof Mariusz - WASIELEWSKI Micha Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 360;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 484

4) gosw wanych oddano 6 455; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPROWICZ Zbigniew b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZARWAS Andrzej c) lista nr 16 KWW POKOLENIA SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOTLISKA Ewa Antonina d) lista nr 18 KWW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPRYSZYSKI Jacek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 893; 4) gosw wanych oddano 5 300; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GASIK Jacek Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RETERSKI Sylwester Robert c) lista nr 15 KWW PRAWO I SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZYPISKA Jolanta Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 292; 4) gosw wanych oddano 4 847; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATERKA Marek Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEKALSKI Jzef c) lista nr 18 KWW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AMBROZIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 485

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 796; 4) gosw wanych oddano 4 336; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRAWCZYSKI Zdzisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAKA Jacek Wadysaw c) lista nr 18 KWW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FILIPIAK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu askiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 41 562. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 709 osb, to jest 52,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" 6) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 107; 4) gosw wanych oddano 10 406; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASZCZYK Andrzej - NOWAKOWSKI Krzysztof Jzef

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 486

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GABRYJCZYK Cezary Zbigniew - WESOOWSKA Teresa Agnieszka c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWCZYK Marek - YA-WIEWIRSKA Ewa Beata d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZYAK Grzegorz e) lista nr 15 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Wojciech Andrzej f) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIOTROWSKI Tomasz - SZAFRASKI Mirosaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 602; 4) gosw wanych oddano 9 647; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCPER Adam b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARASISKA Barbara - MANIAS Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WITEK Krystyna d) lista nr 15 KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRASZKA Wojciech Kazimierz - GAWOR Barbara e) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WODARCZYK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 487

Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu czyckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 43 144. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 618 osb, to jest 52,42% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 5) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE ZIEMI CZYCKIEJ 6) lista nr 17 KWW ZIEMIA CZYCKA 7) lista nr 18 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 588; 4) gosw wanych oddano 6 086; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Henryk b) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE ZIEMI CZYCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ULAKA Barbara Elbieta c) lista nr 17 KWW ZIEMIA CZYCKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOPALUK Krzysztof Janusz d) lista nr 18 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BINIEWICZ Sawomir Tomasz - PAWLAK Krystyna Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 471; 4) gosw wanych oddano 4 105;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 488

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYMMER Edward Feliks b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZAK Tomasz Marek c) lista nr 18 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAGODZISKI Janusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 716; 4) gosw wanych oddano 6 160; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FOKS Bogusaw Bernard b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKOAJCZYK Jzef Ireneusz c) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE ZIEMI CZYCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEKALSKI Micha d) lista nr 18 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEPALCZYK Renata - URBANEK-GROCHALA Anna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 843; 4) gosw wanych oddano 4 414; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDZIARSKI Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UCZAK Sawomir c) lista nr 16 KWW PRZYMIERZE ZIEMI CZYCKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 489

- ODWANY Pawe Piotr d) lista nr 18 KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OTTO Janusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady powiatu owickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 66 287. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 500 osb, to jest 44,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ 6) lista nr 16 KOMITET WYBORCZY RZECZPOSPOLITA OWICKA 7) lista nr 17 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 512; 4) gosw wanych oddano 10 743; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FURMAN Eugeniusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEJDA Pawe Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HEICHMAN Bolesaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOSIOREK Marcin Rafa - MICHALAK Janusz Edward e) lista nr 15 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZYSKI Zbigniew
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 490

f) lista nr 16 KOMITET WYBORCZY RZECZPOSPOLITA OWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANICKI Krzysztof g) lista nr 17 KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALAK Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 163; 4) gosw wanych oddano 4 660; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FELCZYSKI Stanisaw - FIGAT Krzysztof b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MALESA Ryszard Adam c) lista nr 15 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMATKA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 518; 4) gosw wanych oddano 4 125; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDY Jacek Grzegorz - WOLSKI Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIEDZIANOWSKI Wojciech Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 285; 4) gosw wanych oddano 3 931;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 491

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OGONOWSKA Magorzata - LIWISKI Micha Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMAJDA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 022; 4) gosw wanych oddano 3 725; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOLOS Irena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Krzysztof Tadeusz c) lista nr 15 KWW KOALICJA ZIEMI OWICKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJCIECHOWSKI Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu dzkiego Wschodniego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 035. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 092 osb, to jest 50,14% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW "RAZEM DLA GMINY" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 492

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 581; 4) gosw wanych oddano 4 268; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALKOWIAK Marek Jerzy b) lista nr 15 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEREZISKI Wodzimierz Stefan - BUSIAKIEWICZ Piotr Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 101; 4) gosw wanych oddano 4 725; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BABSKI Pawe Wadysaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GADYSZ Ewa Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DERACH Klemens Baej d) lista nr 15 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUBICKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 081; 4) gosw wanych oddano 6 723; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIAA Agnieszka Regina - SJKA Zofia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARKIEWICZ Marek Ignacy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAGIEO Mariusz
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 493

d) lista nr 15 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIERZBICKA-GRUDA Halina Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 329; 4) gosw wanych oddano 9 783; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GONTARZ Bogumia - OPALA Andrzej Antoni b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KABAT Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTYNIA Mariusz d) lista nr 15 KW "RAZEM DLA GMINY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAAT Waldemar Ludwik - JARZBSKI Marek Jerzy - SOBIESZEK Jarosaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu w Opocznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 631. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 39 682 osb, to jest 62,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWIATU 5) lista nr 16 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA 6) lista nr 17 KWW "OWS" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 494

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 390; 4) gosw wanych oddano 16 378; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDZYSKI Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACPRZAK Andrzej Ryszard - TELUS Robert - WIERUSZEWSKI Jan syn Wojciecha c) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PACAN Jacek Adam - WIERUSZEWSKI Jan syn Jzefa d) lista nr 16 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPANIA Andrzej Jan e) lista nr 17 KWW "OWS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KSYTA Marek Leon - RG Jzef Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 514; 4) gosw wanych oddano 7 020; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRZYPEK Przemysaw Mariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RESZELEWSKA Anna Maria c) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOSNOWIEC Andrzej Jan d) lista nr 17 KWW "OWS" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKBCZYK Sawomir Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 778;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 495

4) gosw wanych oddano 13 475; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARANOWSKI Marcin Jzef - CIESIELSKI Janusz Kazimierz - PRZYBYA Stanisaw Marek b) lista nr 15 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIECHOWSKA Marianna - WILK Zbigniew c) lista nr 16 KWW ZIEMIA OPOCZYSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - REK Andrzej Kazimierz d) lista nr 17 KWW "OWS" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NAWROCKI Krzysztof Baej - REK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Pabianickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 98 315. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 43 585 osb, to jest 44,33% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 047; 4) gosw wanych oddano 5 707; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIOTROWSKI Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HABURA Krzysztof Stefan
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 496

- WADOWSKA-GRYZEL Jadwiga c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLSKI Marcin Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 794; 4) gosw wanych oddano 5 451; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BAKUS Halina b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUNKA Rafa Jakub c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FLAJSZER Waldemar d) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HABURA Jarosaw Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 044; 4) gosw wanych oddano 5 725; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STENCEL ukasz Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANEK Wodzimierz c) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WLALAK Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 093;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 497

4) gosw wanych oddano 3 852; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BEDNARSKA Teresa Boena b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIECHASKI Marek Wojciech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHOTA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 795; 4) gosw wanych oddano 7 347; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZYSZCZ Henryk Stefan - GRENDA Irena b) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBOWSKI Robert Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 812; 4) gosw wanych oddano 12 749; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRASKA Robert Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURZAWSKI Andrzej Arkadiusz - PACHOLAK Krzysztof Jan - PAWLAK-SZPOTAN Monika Katarzyna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZDZISKI Robert Roman

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 498

d) lista nr 15 KWW BLOK SAMORZDOWY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KANIA Pawe Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Pajczaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 43 263. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 173 osb, to jest 62,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 435; 4) gosw wanych oddano 5 907; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RY Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORGUL Tomasz Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRAB Rafa Tadeusz d) lista nr 15 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MORDALSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 335;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 499

4) gosw wanych oddano 4 983; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WLALAK Eugeniusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUSAREK Tadeusz Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WRONA Bogusaw Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 528; 4) gosw wanych oddano 4 126; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIERSZE Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RABENDA Maciej Karol c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYNARCZYK Karol Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 368; 4) gosw wanych oddano 5 016; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MSZYCA Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BACHOWSKI Mariusz Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAACZKIEWICZ Bogusaw Jerzy d) lista nr 15 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 500

- SZYDOWSKI Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 507; 4) gosw wanych oddano 5 020; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRUK Piotr Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AWNICZEK Marcin Bogdan c) lista nr 15 KWW ROZWOJU GMIN-POWIATU PAJCZASKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIKORA Pawe Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 348. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 820 osb, to jest 56,42% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE 6) lista nr 16 KWW NASZA OJCZYZNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 761; 4) gosw wanych oddano 6 189; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 501

- BUACISKA Genowefa Antonina b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAECKI Micha c) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LASEK Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 483; 4) gosw wanych oddano 9 807; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYTYCH Jadwiga Marcjanna b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORYTKOWSKI Jerzy Adam - OCIK Elbieta Teresa c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAGACZ Dariusz Marian d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROS Andrzej Maciej - PIETRASZKO Anna Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 065; 4) gosw wanych oddano 9 263; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAKOCZY Marek Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CUBAA Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELAS Jzef Marian

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 502

- KUKULSKI Robert Krzysztof d) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATYSZEWSKI Bernard Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 224; 4) gosw wanych oddano 6 629; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADAMCZYK Grzegorz Jan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIADCZYK Paulina Agnieszka - OGRODNIK Sawomir c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIEMBA Zbigniew Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 287; 4) gosw wanych oddano 5 947; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARLEJ Zbigniew b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALCZYK Tomasz Andrzej c) lista nr 15 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZERWISKI Ireneusz Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu w Poddbicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 34 730.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 503

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 779 osb, to jest 54,07% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 604; 4) gosw wanych oddano 6 037; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KABACISKI Wojciech Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAJEWSKI Andrzej - PERAJ Andrzej - RYTTER Ryszard c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BINDER Piotr Jan d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PUCEK Janina Wacawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 899; 4) gosw wanych oddano 2 659; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYBURA Jerzy Apolinary b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZISKI Mariusz ukasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 504

- PECYNA Danuta Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 832; 4) gosw wanych oddano 2 541; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUGOSZ Marek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYGANIAK Zdzisaw Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SROCZYSKI Bogdan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 444; 4) gosw wanych oddano 5 805; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUDCZAK Jadwiga b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELECKI Leszek - KUNA Magorzata Longina c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMIERCZAK Wieczysaw Jerzy - ROMANOWSKI Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Radomszczaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 96 001. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 53 071 osb, to jest 55,28% uprawnionych do gosowania.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 505

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE 6) lista nr 16 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. 7) lista nr 17 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18 710; 4) gosw wanych oddano 17 606; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWEDOWSKI Wojciech b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWERSKI Sawomir Andrzej c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ZACHAREWICZ Jarosaw - ZAKRZEWSKI Robert d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NICPAN Wodzimierz Jacek - PLUTECKI Andrzej Stanisaw e) lista nr 15 KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAL Wioletta Anna f) lista nr 17 KW "RAZEM DLA RADOMSKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWORSKA-ZIENKIEWICZ Sylwia Iwona - ZYGMA Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 603; 4) gosw wanych oddano 6 995;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 506

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZYSKI Wodzimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - YSIK Sylwia Urszula c) lista nr 16 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMALA Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 242; 4) gosw wanych oddano 6 619; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Jerzy Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZWONEK Magorzata Agnieszka c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SEWERYNEK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 365; 4) gosw wanych oddano 9 473; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAGROWICZ Fabian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BAREA Irena c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARTNIK Zofia Anna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TUSISKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 507

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 151; 4) gosw wanych oddano 8 403; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Boena - LUSARCZYK Wojciech b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NACZYSKI Miosz Wadysaw c) lista nr 16 KW RADOMSZCZASKIE POROZUMIENIE SPOECZ. uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA-NOWAK Jadwiga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu Rawskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 371. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 203 osb, to jest 47,57% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW SAMORZDNI 4) lista nr 16 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" 5) lista nr 17 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 405; 4) gosw wanych oddano 5 877; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IMIOA Ryszard Maciej

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 508

- KRZYCZKOWSKI Marian Waldemar b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BATOREK Bogdan c) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBEK Marek d) lista nr 17 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRAJ Eugeniusz - PIETRZAK Teresa Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 457; 4) gosw wanych oddano 4 932; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMCZYK Wacaw Jacek - MAJEWSKI Henryk b) lista nr 16 KW "NASZA MAA OJCZYZNA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZAK Bogdan Jan c) lista nr 17 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SEKUTER Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 649; 4) gosw wanych oddano 2 410; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DAMAZ Tadeusz - KOBIERSKI Jarosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOBROWOLSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 509

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 692; 4) gosw wanych oddano 4 133; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARKA Maria - MATYSIAK Jzef Adam - SZCZENIAK Marek Ryszard b) lista nr 17 KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Witold Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Sieradzkiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 97 513. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 52 080 osb, to jest 53,41% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 17 048; 4) gosw wanych oddano 15 994; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJCZYK Maria Teresa - WALUDA Henryk - WINIEWSKI Andrzej Wiesaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 510

- KIEBASA Zdzisaw - OLEJNIK Dariusz Micha c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TERKA Micha Waldemar - WALCZAK Jacek d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOTKOWICZ Kazimiera Marianna - WARDGA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 446; 4) gosw wanych oddano 6 048; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BITNER ukasz Marian - STPISKI Krzysztof Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAJEWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 575; 4) gosw wanych oddano 5 088; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZARNECKI Zbigniew Jerzy b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UBROWSKI Krzysztof Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Wojciech Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 511

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 322; 4) gosw wanych oddano 6 852; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PCIENNIK Marek b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DARUL Barbara - HANKIEWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 412; 4) gosw wanych oddano 7 836; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANASIAK Agnieszka Beata b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONIAK Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRU Sawomir Stanisaw - STERNA Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 277; 4) gosw wanych oddano 6 685; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURZAJ Janina - SZEWCZYK Edward Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAPROTA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 512

Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu w Skierniewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 639. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 078 osb, to jest 55,74% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "NASZ POWIAT" 4) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE JEDNO 5) lista nr 17 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 802; 4) gosw wanych oddano 8 833; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIAEK Jan Wojciech - SUPE Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIERZBISKI Jzef Marian - ZDUN Jarosaw Andrzej c) lista nr 15 KWW "NASZ POWIAT" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SEROCZYSKA Danuta - TULEJA Zdzisaw Andrzej d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE JEDNO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAKOWSKI Aleksander Przemysaw e) lista nr 17 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BELINA Mirosaw Jacty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 513

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 245; 4) gosw wanych oddano 2 045; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRONIAREK Tadeusz b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE JEDNO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KWIECISKA Danuta Janina c) lista nr 17 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROTKOWSKI Tadeusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 031; 4) gosw wanych oddano 4 504; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALISIAK Marek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LISKI Jarosaw Adam c) lista nr 15 KWW "NASZ POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKRASSO Bogdan Stanisaw d) lista nr 17 KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWLAK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 98 101. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 50 053 osb, to jest 51,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 514

3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 032; 4) gosw wanych oddano 4 773; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Mirosaw Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWAK Magorzata Eugenia c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 858; 4) gosw wanych oddano 4 581; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARWAS Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HARANY Grzegorz Henryk c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORO Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 654; 4) gosw wanych oddano 6 382; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WAACH Magorzata Dorota

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 515

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAWISKI Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz d) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PARADA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 109; 4) gosw wanych oddano 6 753; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WODZISKI Andrzej Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EGOTA Sawomir Jacek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KIELISZEK Anna d) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WENDROWSKA Ewa Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 165; 4) gosw wanych oddano 7 613; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLISKI Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLKIEWICZ Marek Henryk c) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRL-POSPIESZNY Anna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 516

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 814; 4) gosw wanych oddano 8 097; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLATKA Barbara Ewa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARWAT Leon Eugeniusz c) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ISKIERKA Krzysztof - KCKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 421; 4) gosw wanych oddano 8 566; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAGANKIEWICZ Piotr Waldemar b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SITEK Wojciech c) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Stanisaw - KOWALCZYK Dariusz Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Powiatu w Wieluniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 795. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 513 osb, to jest 54,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 517

2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW FORUM SAMORZDOWE ZW 6) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 485; 4) gosw wanych oddano 12 696; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RANOSZEK Jzef Mieczysaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWAL Jzef Stanisaw - RYCZYSKA Grayna Marcjanna c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDERA Franciszek Jzef d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAGIERA Jan Franciszek e) lista nr 15 KW FORUM SAMORZDOWE ZW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLUSKA Waldemar Kazimierz f) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OWCZAREK Krzysztof Jerzy - SYGULSKI Wodzimierz Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 485; 4) gosw wanych oddano 9 377; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEPIEKO Jacek Adam

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 518

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAK Leszek Stanisaw - SOLA Krzysztof Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPODYMEK Adam d) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANTCZAK Janusz Walenty - KIELER Marek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 543; 4) gosw wanych oddano 9 592; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPE Jan - STPIE Andrzej Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KACAA Joanna c) lista nr 15 KW FORUM SAMORZDOWE ZW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUBECKA Henryka Elbieta d) lista nr 17 KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIKIEWICZ Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Powiatu Wieruszowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 989. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 615 osb, to jest 51,83% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW "ZGODA"

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 519

4) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE LEWICY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 443; 4) gosw wanych oddano 5 148; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AJTNER Jerzy Maciej - BARTELA Wojciech Leszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MORTA Piotr Pawe - STOJECKI Marek Lucjan c) lista nr 15 KWW "ZGODA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWISKI Dariusz Stanisaw d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE LEWICY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOKOOWSKA Henryka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 939; 4) gosw wanych oddano 6 340; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBA Mirosaw Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAWROCKI Jan Adam c) lista nr 15 KWW "ZGODA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TRZECIAK Ryszard Rafa - RAW Andrzej d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE LEWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIKUA Marek - PISKUA Stanisaw

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 520

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 233; 4) gosw wanych oddano 4 724; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIEDA Robert Damazy b) lista nr 15 KWW "ZGODA" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KSIEK Eugeniusz - MIELCZAREK Zbigniew Kazimierz - SZYMANEK Andrzej Wadysaw - ZAWADA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Powiatu Zduskowolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 54 840. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 447 osb, to jest 48,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE PLUS 5) lista nr 16 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM 6) lista nr 17 KWW FORUM DOBREJ WOLI 7) lista nr 18 KW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 685; 4) gosw wanych oddano 5 315; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 521

- ANDRUSZKIEWICZ Elbieta Marta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIOTROWSKI Zbigniew c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MISZCZAK Waldemar Andrzej d) lista nr 17 KWW FORUM DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GIELETUCHA - ROSIAK Sylwia Maja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 031; 4) gosw wanych oddano 4 692; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLESZCZYK Witold Jakub - WITCZAK Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYBULA Piotr c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POGONOWICZ Ewa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 874; 4) gosw wanych oddano 5 508; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYCHLIK Ilona Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIAK Dariusz c) lista nr 16 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZALEWSKA Magorzata d) lista nr 17 KWW FORUM DOBREJ WOLI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAJKOWSKA - MIKIEWICZ Justyna
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 522

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 135; 4) gosw wanych oddano 3 874; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABDZKI Marcin b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCHLIK Wojciech Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBKA Marcin Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 722; 4) gosw wanych oddano 5 286; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABOROWSKI Jan Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KILIAN Katarzyna c) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Krzysztof Jan d) lista nr 16 KW POROZUMIENIE PONAD PODZIAAMI RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCHELSKI Janusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Powiatu Zgierskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 132 691. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 62 253 osb, to jest 46,92% uprawnionych do gosowania.

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 523

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 20 166; 4) gosw wanych oddano 18 753; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEMDZIELA Jzef - RAJTAR Janusz Marian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOOCZKO Tomasz Zygmunt c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDZIARSKI Wojciech Cezary - CAPA Dariusz Bogdan - IWANIUK Tadeusz - SOBCZAK Maria Anastazja d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BCZYK Adam Leszek - PILARSKI Mirosaw e) lista nr 15 KW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JADCZAK Maria Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 358; 4) gosw wanych oddano 6 819; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARANIAK Magorzata
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 524

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROTA Bogdan Ryszard c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OGREK Zofia d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JDRZEJCZAK Tomasz Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 206; 4) gosw wanych oddano 12 374; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELAWSKA Zofia - JANICKI Jerzy Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRUSZEWSKI Wodzimierz Adam c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIUCH Adam d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ELERT Lidia Magorzata - SOCHA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 469; 4) gosw wanych oddano 10 814; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CICHECKI Arkadiusz - DBEK Iwona Maria - KOZANECKI Krzysztof Grzegorz - ZINSER Ilona b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 525

- BANASZCZYK Micha Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 054; 4) gosw wanych oddano 9 205; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARPISKI Marcin b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZABOROWSKI Radosaw Krzysztof c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMOWSKI Witold Bronisaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Powiatu w Brzezinach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 25 013. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 963 osb, to jest 55,82% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW ZIEMIA BRZEZISKA - RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 979; 4) gosw wanych oddano 4 689; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 526

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOBKIEWICZ Ewa Aleksandra b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRASISKI Marian Zygmunt c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LECHASKI Zbigniew d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWASKI Janusz - PLUTA Marcin Seweryn e) lista nr 15 KWW ZIEMIA BRZEZISKA - RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SASIN Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 767; 4) gosw wanych oddano 4 426; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRAJEK Leszek Edward - KOTECKI Edmund - SUPERA Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOKOOWSKI Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOBIERA Renata Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 217; 4) gosw wanych oddano 3 837; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUZICKI Mariusz Czesaw
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 527

- SUSIK Ryszard Maciej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GODZISKI Pawe c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOADA Daniel Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa dzkiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 36 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 064 264. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 959 392 osb, to jest 46,48% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109 540; 4) gosw wanych oddano 106 007; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JOSKI Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FISIAK Wodzimierz - NIEMCZYK Magorzata Barbara - RABIEGA Anna Barbara c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROSIAK Halina Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 528

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98 048; 4) gosw wanych oddano 94 249; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TEODORCZYK Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMCZEWSKA Sylwia Anna - BONISAWSKI Ryszard Wiesaw - BUGAJSKI Marcin Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAMISKA Anna Bogda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154 315; 4) gosw wanych oddano 131 693; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJNICZAK Cezary Roman b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRCZYSKI Andrzej Robert c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOEK witosaw Stanisaw - RAFALSKA Ilona Maria d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Radosaw Wadysaw - KILAR-BASZCZYK Monika Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241 616; 4) gosw wanych oddano 204 838; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NOWACKA Irena Maria
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 529

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOWIS Andrzej Franciszek - NAWROCKA Elbieta Renata - STASIAK Wiesaw Wojciech c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYL Dorota Helena - STPIE Witold Heronim d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPERSKA Iwona Edyta - MASTALEREK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197 667; 4) gosw wanych oddano 169 578; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAUZISKA Danuta b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Marek Marian c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRZEJCZAK Jakub - KULA Wodzimierz Stanisaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRABOWSKI Piotr - WITCZAK Witold Jacek - WKA Marek Konstanty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158 206; 4) gosw wanych oddano 137 769; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany Strona 530

- BARASKI Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAGIESKI Artur Jan - KLIMCZAK Dariusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWCZYK Cezary Jarosaw d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRABEK Anna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy w odzi Tomasz Szabelski

Id: QLKBT-FXPQO-HFGIR-WECEW-RTXOE. Podpisany

Strona 531