You are on page 1of 32

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ODZI z dnia 6 grudnia 2010 r.

o wynikach wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa dzkiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy w odzi podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa dzkiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Gosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. 1. Wybierano cznie 177 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast spord 587 kandydatw zgoszonych przez 342 komitety wyborcze, w tym w 18 gminach i miastach, w ktrych zarejestrowano tylko jednego kandydata. 2. Uprawnionych do gosowania byo 2 064 290 osb. 3. Karty do gosowania wydano 961 585 wyborcom. 4. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 960 421 wyborcw, to jest 46,53% uprawnionych do gosowania. 5. Gosw wanych oddano 943 106, to jest 98,20% oglnej liczby gosw oddanych. 6. Gosw niewanych oddano 17 315, to jest 1,80% oglnej liczby gosw oddanych. Rozdzia 2. Ponowne gosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r. 1. Wybierano cznie 54 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast spord 108 kandydatw zgoszonych przez 76 komitetw wyborczych. 2. Uprawnionych do gosowania byo 1 236 938 osb. 3. Karty do gosowania wydano 377 004 wyborcom. 4. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 376 777 wyborcw, to jest 30,46% uprawnionych do gosowania. 5. Gosw wanych oddano 371 771, to jest 98,67% oglnej liczby gosw oddanych. 6. Gosw niewanych oddano 5 006, to jest 1,33% oglnej liczby gosw oddanych. Rozdzia 3. Wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast 1. Wybierano cznie 177 wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, z czego: 1) wjtw i burmistrzw w 159 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 159 wjtw i burmistrzw, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 41 wjtw i burmistrzw; 2) burmistrzw, prezydentw miast w 15 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 15 burmistrzw, prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 11 burmistrzw, prezydentw miast; 3) prezydentw miast w 3 miastach na prawach powiatu, z tego:
Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany Strona 1

a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 3 prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 2 prezydentw miast. 2. Wybrano cznie 177 wjtw, burmistrzw, prezydentw miast, z czego: 1) wjtw i burmistrzw w 159 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 118 wjtw i burmistrzw, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 41 wjtw i burmistrzw; 2) burmistrzw, prezydentw miast w 15 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 4 burmistrzw, prezydentw miast, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 11 burmistrzw, prezydentw miast; 3) prezydentw miast w 3 miastach na prawach powiatu, z tego: a) w gosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 1 prezydenta miasta, b) w ponownym gosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 2 prezydentw miast. 3. W 54 gminach i miastach, z czego: przeprowadzono ponowne gosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r. z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wjta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej wikszoci wanie oddanych gosw za wyborem w gosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 listopada 2010 r. 1) w 41 gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, 2) w 11 gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, 3) w 2 miastach na prawach powiatu, CZ II. Szczegowe wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast na obszarze wojewdztwa dzkiego Rozdzia 1. Wybory Prezydenta Miasta Bechatowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CHRZANOWSKI Marek zgoszony przez KWW PLUS. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 702 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 128 wyborcw, co stanowi 30,44% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 2. Wybory Wjta Gminy Bechatw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ADZIAK Kamil Jerzy zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 106 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 189 wyborcw, co stanowi 39,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 3. Wybory Wjta Gminy Drubice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa ZIELISKA Boena Henryka zgoszona przez KWW BOENY ZIELISKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 104 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 406 wyborcw, co stanowi 58,63% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 4. Wybory Wjta Gminy Kleszczw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa TARKOWSKA Kazimiera zgoszona przez KW ROZWJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 648 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 707 wyborcw, co stanowi 74,21% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 5. Wybory Wjta Gminy Kluki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SIKORA Karol zgoszony przez KWW BUDUJMY GMIN RAZEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 306 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 605 wyborcw, co stanowi 48,55% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 6. Wybory Wjta Gminy Rusiec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WONIAK Dariusz Pawe zgoszony przez KWW JEDNO WIEJSKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 282 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 044 wyborcw, co stanowi 71,09% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 7. Wybory Wjta Gminy Szczercw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska KMITA Grzegorz zgoszony przez KWW ODNOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 322 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 379 wyborcw, co stanowi 53,45% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 8. Wybory Burmistrza Zelowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa WIERCZYSKA Urszula zgoszona przez KWW "ZIEMIA ZELOWSKA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 272 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 605 wyborcw, co stanowi 53,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 9. Wybory Prezydenta Miasta Kutno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 6 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BURZYSKI Zbigniew Pawe zgoszony przez KWW ZBIGNIEWA BURZYSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 239 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 839 wyborcw, co stanowi 42,91% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 3

Rozdzia 10. Wybory Wjta Gminy Bedlno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOACH Krzysztof zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 967 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 462 wyborcw, co stanowi 49,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 11. Wybory Wjta Gminy Dbrowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa STOKFISZ Magorzata zgoszona przez KWW NOWOCZESNA PRZYSZO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 673 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 908 wyborcw, co stanowi 54,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 12. Wybory Burmistrza Kroniewic 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa HERMAN Julianna Barbara zgoszona przez KWW JULIANNY BARBARY HERMAN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 399 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 736 wyborcw, co stanowi 50,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 13. Wybory Wjta Gminy Krzyanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JAKUBOWSKI Tomasz zgoszony przez KWW TOMASZA JAKUBOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 599 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 166 wyborcw, co stanowi 60,18% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 14. Wybory Wjta Gminy Kutno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BRYA Jerzy Tadeusz zgoszony przez KWW - STRAACY GMINY KUTNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 909 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 wyborcw, co stanowi 38,11% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 15. Wybory Wjta Gminy anita 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JDRZEJCZAK Stanisaw zgoszony przez KWW "STRAAK" W ANITACH. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 986 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 998 wyborcw, co stanowi 50,25% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 4

Rozdzia 16. Wybory Wjta Gminy Nowe Ostrowy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOSTRZEWA Zdzisaw zgoszony przez KWW ZDZISAWA KOSTRZEWY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 085 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 589 wyborcw, co stanowi 51,51% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 17. Wybory Wjta Gminy Oporw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PAWLIKOWSKI Robert Zbigniew zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 270 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 094 wyborcw, co stanowi 48,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 18. Wybory Wjta Gminy Strzelce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KACZMAREK Tadeusz Jan zgoszony przez KWW NASZA GMINA-STRZELCE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 360 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 906 wyborcw, co stanowi 56,73% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 19. Wybory Burmistrza Gminy ychlin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska AMBROZIAK Grzegorz zgoszony przez KWW NOWE OBLICZE GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 786 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 292 wyborcw, co stanowi 49,06% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 20. Wybory Wjta Gminy Buczek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WGLEWSKI Bronisaw zgoszony przez KWW OSP "WSPLNA SPRAWA" uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 995 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 978 wyborcw, co stanowi 49,51% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 21. Wybory Burmistrza asku 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SZKUDLAREK Gabriel zgoszony przez KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 204 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 304 wyborcw, co stanowi 31,48% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 5

Rozdzia 22. Wybory Wjta Gminy Sdziejowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOTARSKI Jerzy zgoszony przez KWW "STRAACY - WSPLNA SPRAWA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 251 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 726 wyborcw, co stanowi 51,91% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 23. Wybory Wjta Gminy Widawa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WONIAK Jerzy Sylwester zgoszony przez KWW JERZEGO SYLWESTRA WONIAKA JEDNO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 475 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 229 wyborcw, co stanowi 65,31% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 24. Wybory Wjta Gminy Wodzierady 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa PONEK Boena Maria zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 566 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 209 wyborcw, co stanowi 47,12% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 25. Wybory Burmistrza Miasta czyca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska OLSZEWSKI Andrzej Stanisaw zgoszony przez KWW ANDRZEJA OLSZEWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 490 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 508 wyborcw, co stanowi 44,10% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 26. Wybory Wjta Gminy Daszyna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WOJTERA Zbigniew Stanisaw zgoszony przez KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 433 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 767 wyborcw, co stanowi 51,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 27. Wybory Wjta Gminy Gra w. Magorzaty 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska FRANKOWSKI Wodzimierz zgoszony przez KWW SAMORZD DLA GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 621 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 997 wyborcw, co stanowi 55,15% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 6

Rozdzia 28. Wybory Wjta Gminy Grabw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 7 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOSTRZEWSKI Ryszard Wadysaw zgoszony przez KWW "SAMORZDNO GMINY GRABW". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 253 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 787 wyborcw, co stanowi 53,06% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 29. Wybory Wjta Gminy czyca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WDOWIAK Andrzej Krzysztof zgoszony przez KWW WJTA ANDRZEJA KRZYSZTOFA WDOWIAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 999 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 391 wyborcw, co stanowi 34,16% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 30. Wybory Wjta Gminy Pitek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LISIECKI Krzysztof Marian zgoszony przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 177 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 129 wyborcw, co stanowi 60,44% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 31. Wybory Wjta Gminy winice Warckie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PRCHNIEWICZ Krzysztof Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 299 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 684 wyborcw, co stanowi 51,05% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 32. Wybory Wjta Gminy Witonia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WODARCZYK Mirosaw zgoszony przez KWW ZIEMI WITOSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 860 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 585 wyborcw, co stanowi 55,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 33. Wybory Burmistrza Miasta owicza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KALISKI Krzysztof Jan zgoszony przez KWW KRZYSZTOFA JANA KALISKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 612 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 502 wyborcw, co stanowi 46,73% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 7

Rozdzia 34. Wybory Wjta Gminy Bielawy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUBISKI Sylwester Dariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 785 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 601 wyborcw, co stanowi 54,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 35. Wybory Wjta Gminy Chno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat RECZULSKI Dariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 493 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 024 wyborcw, co stanowi 41,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 36. Wybory Wjta Gminy Domaniewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KWIATKOWSKI Pawe zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 809 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 020 wyborcw, co stanowi 53,03% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 37. Wybory Wjta Gminy Kiernozia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KAMIERCZAK Zenon zgoszony przez KWW ZIEMI KIERNOZKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 968 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 518 wyborcw, co stanowi 51,15% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 38. Wybory Wjta Gminy Kocierzew Poudniowy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat STEFASKI Grzegorz zgoszony przez KWW LUDOWY uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 578 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 484 wyborcw, co stanowi 41,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 39. Wybory Wjta Gminy owicz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat BARYLSKI Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 960 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 266 wyborcw, co stanowi 38,02% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 8

Rozdzia 40. Wybory Wjta Gminy yszkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat TRAUT Wodzimierz Antoni zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 418 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 247 wyborcw, co stanowi 41,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 41. Wybory Wjta Gminy Nieborw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WERLE Andrzej zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW NIEBORW uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 677 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 917 wyborcw, co stanowi 38,00% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 42. Wybory Wjta Gminy Zduny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat KWIATKOWSKI Jarosaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 987 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 916 wyborcw, co stanowi 38,42% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 43. Wybory Wjta Gminy Andrespol 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUBUS Dariusz zgoszony przez KWW SAMORZD 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 031 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 033 wyborcw, co stanowi 50,17% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 44. Wybory Wjta Gminy Brjce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GLUBOWSKI Wadysaw Stanisaw zgoszony przez KWW WADYSAWA GLUBOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 629 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 919 wyborcw, co stanowi 41,46% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 45. Wybory Burmistrza Koluszek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CHAAT Waldemar Ludwik zgoszony przez KW "RAZEM DLA GMINY". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 027 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 630 wyborcw, co stanowi 34,85% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 9

Rozdzia 46. Wybory Wjta Gminy Nowosolna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska BYSTROSKI Tomasz Wiesaw zgoszony przez KWW OBYWATELE DLA GMINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 299 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 741 wyborcw, co stanowi 52,77% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 47. Wybory Burmistrza Rzgowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MIELCZAREK Jan Stanisaw zgoszony przez KWW WSPLNOTA MIASTA I GMINY RZGW uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 448 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 178 wyborcw, co stanowi 42,67% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 48. Wybory Burmistrza Miasta Tuszyna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MAECKI Witold Mariusz zgoszony przez KWW WITOLDA MAECKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 628 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 580 wyborcw, co stanowi 47,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 49. Wybory Wjta Gminy Biaaczw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JWIK Jan zgoszony przez KWW "PONAD PODZIAAMI". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 821 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 898 wyborcw, co stanowi 60,11% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 50. Wybory Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RESZELEWSKI Janusz Bernard zgoszony przez KWW "JANUSZ". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 942 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 717 wyborcw, co stanowi 63,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 51. Wybory Wjta Gminy Mniszkw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CIESIELSKI Janusz Kazimierz zgoszony przez KWW W.S.G.M.. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 820 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 427 wyborcw, co stanowi 63,53% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 10

Rozdzia 52. Wybory Burmistrza Opoczna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WIERUSZEWSKI Jan zgoszony przez KWW RAZEM DLA OPOCZNA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 28 637 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 466 wyborcw, co stanowi 43,53% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 53. Wybory Wjta Gminy Parady 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska RUDALSKI Wojciech Bogdan zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY PARADY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 551 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 591 wyborcw, co stanowi 72,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 54. Wybory Wjta Gminy Powitne 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska STPIE Mieczysaw Henryk zgoszony przez KWW "WSPLNIE DLA GMINY POWITNE". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 798 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 471 wyborcw, co stanowi 52,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 55. Wybory Wjta Gminy Sawno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WOJCIECHOWSKI Tadeusz zgoszony przez KWW "RAZEM DLA GMINY SAWNO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 974 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 522 wyborcw, co stanowi 58,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 56. Wybory Wjta Gminy arnw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NAWROCKI Krzysztof Baej zgoszony przez KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA GMINY ARNW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 081 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 307 wyborcw, co stanowi 65,09% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 57. Wybory Burmistrza Konstantynowa dzkiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BRZYSZCZ Henryk Stefan zgoszony przez KW KPS. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 578 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 808 wyborcw, co stanowi 53,56% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 11

Rozdzia 58. Wybory Prezydenta Miasta Pabianic 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DYCHTO Zbigniew zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 57 831 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 988 wyborcw, co stanowi 38,02% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 59. Wybory Wjta Gminy Dutw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa MALANKA-OLCZYK Grayna Teresa zgoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW "WSPLNOTA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 399 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 861 wyborcw, co stanowi 54,75% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 60. Wybory Wjta Gminy Dobro 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JARZBAK Robert Wojciech zgoszony przez KWW ROBERTA JARZBAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 710 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 394 wyborcw, co stanowi 41,93% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 61. Wybory Wjta Gminy Ksawerw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TOPOLSKI Adam Jan zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW KSAWERW RAZEM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 972 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 014 wyborcw, co stanowi 50,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 62. Wybory Wjta Gminy Lutomiersk 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BORKOWSKI Tadeusz Zygmunt zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW T BORKOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 931 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 163 wyborcw, co stanowi 53,33% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 63. Wybory Wjta Gminy Pabianice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska GAJDA Henryk Adam zgoszony przez KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 906 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 157 wyborcw, co stanowi 43,97% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 12

Rozdzia 64. Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dziaoszyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DRAB Rafa Tadeusz zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 508 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 427 wyborcw, co stanowi 61,16% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 65. Wybory Wjta Gminy Kieczygw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JDRZEJSKI Kazimierz Jzef zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 565 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 281 wyborcw, co stanowi 63,98% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 66. Wybory Wjta Gminy Nowa Brzenica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JARZBEK Jacek Stefan zgoszony przez KWW JACKA JARZBKA NOWA BRZENICA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 940 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 304 wyborcw, co stanowi 58,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 67. Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Pajczno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TOKARSKI Dariusz zgoszony przez KWW SILNA GOSPODARNA GMINA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 709 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 368 wyborcw, co stanowi 55,29% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 68. Wybory Wjta Gminy Rznia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STOLARCZYK Tomasz Jerzy zgoszony przez KWW "WSPLNA PRZYSZO GMINY". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 879 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 079 wyborcw, co stanowi 79,38% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 69. Wybory Wjta Gminy Siemkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa KOTYNIA Zofia Elbieta zgoszona przez KWW "NASZA GMINA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 980 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 231 wyborcw, co stanowi 56,06% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 13

Rozdzia 70. Wybory Wjta Gminy Strzelce Wielkie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOMAR Janusz Leszek zgoszony przez KWW J. KOMARA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 906 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 225 wyborcw, co stanowi 56,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 71. Wybory Wjta Gminy Sulmierzyce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ORZESZEK Gabriel Krzysztof zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 775 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 421 wyborcw, co stanowi 64,13% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 72. Wybory Wjta Gminy Aleksandrw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GOWACKI Dionizy Adam zgoszony przez KWW NASZA GMINA ALEKSANDRW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 728 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 670 wyborcw, co stanowi 71,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 73. Wybory Wjta Gminy Czarnocin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska FORTAK Leon zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 246 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 587 wyborcw, co stanowi 48,89% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 74. Wybory Wjta Gminy Gorzkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WODARCZYK Alojzy zgoszony przez KWW ALOJZEGO WODARCZYKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 894 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 560 wyborcw, co stanowi 66,14% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 75. Wybory Wjta Gminy Grabica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa WJCIK Edwarda Jzefa zgoszona przez KWW PRZYMIERZE GRABICY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 794 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 273 wyborcw, co stanowi 47,41% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 14

Rozdzia 76. Wybory Wjta Gminy ki Szlacheckie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BASZCZYK Wojciech zgoszony przez KWW R.R.R.. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 998 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 975 wyborcw, co stanowi 65,88% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 77. Wybory Wjta Gminy Moszczenica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PIEKAREK Marceli Leonard zgoszony przez KWW MARCELI PIEKAREK "ZRBMY TO RAZEM". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 129 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 249 wyborcw, co stanowi 41,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 78. Wybory Wjta Gminy Rczno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska YSO Piotr zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 102 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 601 wyborcw, co stanowi 51,61% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 79. Wybory Wjta Gminy Rozprza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JDRZEJCZYK Janusz zgoszony przez KWW JANUSZA JDRZEJCZYKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 539 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 479 wyborcw, co stanowi 36,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 80. Wybory Burmistrza Miasta Sulejowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BARYA Stanisaw Pawe zgoszony przez KWW MIASTA I GMINY Z PRZYSZOCI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 584 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 271 wyborcw, co stanowi 49,83% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 81. Wybory Wjta Gminy Wola Krzysztoporska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DROZDEK Roman Czesaw zgoszony przez KWW ROMANA DROZDKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 117 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 947 wyborcw, co stanowi 54,26% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 15

Rozdzia 82. Wybory Wjta Gminy Wolbrz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa OCIK Elbieta Teresa zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 226 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 429 wyborcw, co stanowi 55,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 83. Wybory Wjta Gminy Dalikw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SZYMCZAK Pawe zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 062 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 861 wyborcw, co stanowi 60,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 84. Wybory Wjta Gminy Pczniew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANIAK Marcin Bartomiej zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 999 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 688 wyborcw, co stanowi 56,29% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 85. Wybory Burmistrza Poddbic 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SCZKOWSKI Piotr Pawe zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 010 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 606 wyborcw, co stanowi 50,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 86. Wybory Burmistrza Miasta Uniejw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat KACZMAREK Jzef zgoszony przez KWW DLA ROZWOJU GMINY I MIASTA UNIEJW uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 098 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 901 wyborcw, co stanowi 47,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 87. Wybory Wjta Gminy Wartkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KUROPATWA Piotr Stanisaw zgoszony przez KWW SAMORZD LOKALNY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 133 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 831 wyborcw, co stanowi 55,15% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 16

Rozdzia 88. Wybory Wjta Gminy Zadzim 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska OWCZAREK Wodzimierz Jan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 435 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 512 wyborcw, co stanowi 56,64% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 89. Wybory Prezydenta Miasta Radomsko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa MILCZANOWSKA Anna Maria zgoszona przez KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 915 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 710 wyborcw, co stanowi 31,84% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 90. Wybory Wjta Gminy Dobryszyce 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PAWLIKOWSKI Jan zgoszony przez KW FORUM SAMORZDOWO-GOSPODARCZE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 331 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 937 wyborcw, co stanowi 58,15% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 91. Wybory Wjta Gminy Gidle 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa KUBASIAK Krystyna Alicja zgoszona przez KWW G.P.S.. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 346 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 872 wyborcw, co stanowi 35,02% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 92. Wybory Wjta Gminy Gomunice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SEWERYNEK Jerzy Jan zgoszony przez KWW "STABILNA GMINA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 796 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 806 wyborcw, co stanowi 58,51% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 93. Wybory Burmistrza Kamieska 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PAWOWSKI Bogdan zgoszony przez KWW BOGDANA PAWOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 885 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 214 wyborcw, co stanowi 65,79% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 17

Rozdzia 94. Wybory Wjta Gminy Kobiele Wielkie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WICKOWSKI Henryk zgoszony przez KW STOW. NA RZECZ GMINY KOBIELE WIELKIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 582 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 521 wyborcw, co stanowi 70,38% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 95. Wybory Wjta Gminy Kodrb 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa KRAWCZYK Boena Urszula zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 932 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 371 wyborcw, co stanowi 60,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 96. Wybory Wjta Gminy Lgota Wielka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOTLEWSKI Jerzy Sawomir zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 512 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 917 wyborcw, co stanowi 54,58% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 97. Wybory Wjta Gminy adzice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa PICHIT Wioletta Natasza zgoszona przez KWW "SAMORZDNO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 841 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 266 wyborcw, co stanowi 59,00% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 98. Wybory Wjta Gminy Masowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GONTKOWSKI Bogusaw Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 591 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 431 wyborcw, co stanowi 67,70% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 99. Wybory Burmistrza Miasta Przedborza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NACZYSKI Miosz Wadysaw zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 196 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 924 wyborcw, co stanowi 63,33% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 18

Rozdzia 100. Wybory Wjta Gminy Radomsko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ZABOROWSKI Marian Henryk zgoszony przez KWW MARIANA ZABOROWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 515 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 597 wyborcw, co stanowi 57,52% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 101. Wybory Wjta Gminy Wielgomyny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WITASZCZYK Bogdan Marek zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 010 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 505 wyborcw, co stanowi 62,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 102. Wybory Wjta Gminy ytno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CZAPLA Janusz Lucjan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 598 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 586 wyborcw, co stanowi 56,24% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 103. Wybory Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat GRAJ Eugeniusz zgoszony przez KWW GOSPODARNO-SKUTECZNO uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 685 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 401 wyborcw, co stanowi 43,59% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 104. Wybory Burmistrza Biaej Rawskiej 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ADAMCZYK Wacaw Jacek zgoszony przez KWW POROZUMIENIE BEZ PODZIAW. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 417 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 847 wyborcw, co stanowi 51,47% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 105. Wybory Wjta Gminy Cieldz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KRLAK Pawe Konrad zgoszony przez KWW MODZI DLA GMINY CIELDZ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 310 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 851 wyborcw, co stanowi 55,92% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 19

Rozdzia 106. Wybory Wjta Gminy Rawa Mazowiecka 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat STARCZEWSKI Krzysztof zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 862 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 651 wyborcw, co stanowi 38,63% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 107. Wybory Wjta Gminy Regnw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat WOJDALSKI Tomasz Zenon zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 485 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 727 wyborcw, co stanowi 48,96% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 108. Wybory Wjta Gminy Sadkowice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JANKOWSKI Leszek Stefan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 613 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 116 wyborcw, co stanowi 45,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 109. Wybory Prezydenta Miasta Sieradza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WALCZAK Jacek zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 995 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 975 wyborcw, co stanowi 33,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 110. Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Baszki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska WIDERSKI Piotr zgoszony przez KWW PIOTRA WIDERSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 113 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 449 wyborcw, co stanowi 53,24% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 111. Wybory Wjta Gminy Brszewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska MISIAK Karol Pawe zgoszony przez KWW K. MISIAK RAZEM DLA GMINY BRSZEWICE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 478 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 803 wyborcw, co stanowi 51,84% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 20

Rozdzia 112. Wybory Wjta Gminy Brzenio 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa KUBIAK Dorota Maria zgoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW DOROTY KUBIAK. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 019 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 263 wyborcw, co stanowi 65,01% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 113. Wybory Wjta Gminy Burzenin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANIAK Jarosaw Grzegorz zgoszony przez KWW "NASZ GOSPODARZ". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 612 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 295 wyborcw, co stanowi 49,76% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 114. Wybory Wjta Gminy Goszczanw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska ANDRZEJEWSKI Krzysztof Jzef zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 532 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 760 wyborcw, co stanowi 60,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 115. Wybory Wjta Gminy Klonowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PERDEK Dariusz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 403 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 273 wyborcw, co stanowi 52,98% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 116. Wybory Wjta Gminy Sieradz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KAMIERCZAK Jarosaw Jan zgoszony przez KWW JAROSAWA JANA KAMIERCZAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 984 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 627 wyborcw, co stanowi 57,95% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 117. Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Warta 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SERAFISKI Jan Jzef zgoszony przez KWW "WYBORY 2010". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 496 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 574 wyborcw, co stanowi 53,11% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 21

Rozdzia 118. Wybory Wjta Gminy Wrblew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MUSIACZYK Jan Jzef zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 988 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 387 wyborcw, co stanowi 47,85% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 119. Wybory Burmistrza Miasta Zoczew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa PDZIWIATR Jadwiga Dorota zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 898 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 363 wyborcw, co stanowi 40,06% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 120. Wybory Wjta Gminy Bolimw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LINART Stanisaw zgoszony przez KWW PERSPEKTYWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 288 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 826 wyborcw, co stanowi 55,54% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 121. Wybory Wjta Gminy Guchw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOWARA Andrzej zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 788 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 056 wyborcw, co stanowi 63,83% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 122. Wybory Wjta Gminy Godzianw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TULEJA Zdzisaw Andrzej zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW "NASZ POWIAT". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 106 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 271 wyborcw, co stanowi 60,35% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 123. Wybory Wjta Gminy Kowiesy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LUBOISKI Andrzej Jzef zgoszony przez KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 456 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 446 wyborcw, co stanowi 58,88% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 22

Rozdzia 124. Wybory Wjta Gminy Lipce Reymontowskie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CZERWISKI Jerzy Wojciech zgoszony przez KWW POWIATOWE FORUM SAMORZDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 690 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 615 wyborcw, co stanowi 60,04% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 125. Wybory Wjta Gminy Makw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STANKIEWICZ Jerzy zgoszony przez KWW JERZEGO STANKIEWICZA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 861 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 683 wyborcw, co stanowi 55,19% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 126. Wybory Wjta Gminy Nowy Kawczyn 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CIOK Wodzimierz zgoszony przez KWW NOWY KAWCZYN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 706 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 761 wyborcw, co stanowi 65,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 127. Wybory Wjta Gminy Skierniewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MOSKWA Dominik Tomasz zgoszony przez KWW DOMINIKA MOSKWY uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 614 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 242 wyborcw, co stanowi 39,94% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 128. Wybory Wjta Gminy Supia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat MATULSKI Mirosaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 131 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 178 wyborcw, co stanowi 55,28% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 129. Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZAGOZDON Rafa Stefan zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 674 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 460 wyborcw, co stanowi 30,67% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 23

Rozdzia 130. Wybory Wjta Gminy Bdkw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOODZIEJCZYK Lesaw zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 859 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 724 wyborcw, co stanowi 60,30% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 131. Wybory Wjta Gminy Budziszewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat HOLAK Marian zgoszony przez KWW BUDZISZEWICE RAZEM uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 815 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 980 wyborcw, co stanowi 53,99% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 132. Wybory Wjta Gminy Czerniewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PIETRZYK Edward Stefan zgoszony przez KWW EDWARDA PIETRZYKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 261 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 870 wyborcw, co stanowi 67,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 133. Wybory Wjta Gminy Inowdz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska CHOJNACKI Zenon Stanisaw zgoszony przez KWW WSPLNE DZIAANIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 248 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 517 wyborcw, co stanowi 46,71% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 134. Wybory Wjta Gminy Lubochnia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JZWIK Tadeusz Adam zgoszony przez KWW TADEUSZA JZWIKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 844 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 855 wyborcw, co stanowi 65,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 135. Wybory Wjta Gminy Rokiciny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa ROBAK Barbara Danuta zgoszona przez KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 897 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 870 wyborcw, co stanowi 58,61% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 24

Rozdzia 136. Wybory Wjta Gminy Rzeczyca 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KAMIERCZYK Marek zgoszony przez KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 979 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 629 wyborcw, co stanowi 66,07% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 137. Wybory Wjta Gminy Tomaszw Mazowiecki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SZMIGIEL Franciszek Jzef zgoszony przez KWW "LEPSZA PRZYSZO". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 293 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 030 wyborcw, co stanowi 48,60% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 138. Wybory Wjta Gminy Ujazd 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GODZIK Wodzimierz Tadeusz zgoszony przez KWW PRACA ROZWJ STABILIZACJA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 446 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 574 wyborcw, co stanowi 55,45% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 139. Wybory Wjta Gminy elechlinek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat KACZMAREK Bogdan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 758 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 751 wyborcw, co stanowi 63,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 140. Wybory Wjta Gminy Biaa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska WIGO Sawomir Andrzej zgoszony przez KWW SAWOMIRA WIGONIA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 448 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 356 wyborcw, co stanowi 52,97% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 141. Wybory Wjta Gminy Czarnoyy 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LUBOISKI Tomasz Jan zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 665 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 862 wyborcw, co stanowi 50,80% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 25

Rozdzia 142. Wybory Wjta Gminy Konopnica 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SZUMIGAJ Wacaw Zygmunt zgoszony przez KWW NASZA GMINA KONOPNICA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 251 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 669 wyborcw, co stanowi 51,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 143. Wybory Wjta Gminy Mokrsko 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KCKI Tomasz Bernard zgoszony przez KWW SPOECZNY RUCH WYBORCZY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 332 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 481 wyborcw, co stanowi 57,27% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 144. Wybory Wjta Gminy Osjakw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska TROJAN Jarosaw zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 858 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 493 wyborcw, co stanowi 64,62% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 145. Wybory Wjta Gminy Ostrwek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach jedyny kandydat TUREK Ryszard zgoszony przez KWW RYSZARDA TURKA uzyska wymagan liczb gosw. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 684 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 027 wyborcw, co stanowi 55,02% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 146. Wybory Wjta Gminy Ptnw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KIEDOS Edward Jzef zgoszony przez KWW EDWARDA KIEDOSA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 143 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 299 wyborcw, co stanowi 64,15% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 147. Wybory Wjta Gminy Skomlin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska MARAS Grzegorz Leszek zgoszony przez KWW WSPPRACA DLA GMINY SKOMLIN. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 715 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 618 wyborcw, co stanowi 59,59% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 26

Rozdzia 148. Wybory Burmistrza Wielunia 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ANTCZAK Janusz Walenty zgoszony przez KW WSPLNOTA ZIEMI WIELUSKIEJ. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 353 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 726 wyborcw, co stanowi 31,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 149. Wybory Wjta Gminy Wierzchlas 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BEDNAREK Krzysztof Wojciech zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 348 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 864 wyborcw, co stanowi 53,55% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 150. Wybory Wjta Gminy Bolesawiec 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska DOMINAS Leszek zgoszony przez KWW GMINA 2010. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 372 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 649 wyborcw, co stanowi 48,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 151. Wybory Wjta Gminy Czastary 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska GOWACKI Pawe zgoszony przez KWW WSPLNOTA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 175 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 771 wyborcw, co stanowi 55,78% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 152. Wybory Wjta Gminy Galewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska BALISKI Lech Andrzej zgoszony przez KWW "GMINA" - "POLSKA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 930 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 547 wyborcw, co stanowi 51,66% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 153. Wybory Wjta Gminy Lututw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SUWARA Jzef Kazimierz zgoszony przez KWW GMINA LUTUTW - NASZ WSPLNY DOM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 804 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 288 wyborcw, co stanowi 60,15% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 27

Rozdzia 154. Wybory Wjta Gminy ubnice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CIOSEK Henryk Stanisaw zgoszony przez KWW "ZGODA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 277 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 813 wyborcw, co stanowi 55,32% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 155. Wybory Wjta Gminy Sokolniki 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SKRZYPEK Sylwester Pawe zgoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCW "ZGODA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 931 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 979 wyborcw, co stanowi 50,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 156. Wybory Burmistrza Wieruszowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NAWROCKI Bogdan Leszek zgoszony przez KWW "ZGODA". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 502 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 610 wyborcw, co stanowi 40,08% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 157. Wybory Prezydenta Miasta Zduska Wola 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska NIEDWIECKI Piotr Wincenty zgoszony przez KWW FORUM DOBREJ WOLI. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 935 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 465 wyborcw, co stanowi 40,25% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 158. Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Szadek 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska AWNICZAK Artur Jerzy zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 954 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 501 wyborcw, co stanowi 42,01% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 159. Wybory Wjta Gminy Zapolice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska ZABOROWSKI Jan Kazimierz zgoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 913 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 970 wyborcw, co stanowi 50,35% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 28

Rozdzia 160. Wybory Wjta Gminy Zduska Wola 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska STANIUCHA Henryk zgoszony przez KWW H. STANIUCHA "GMINA Z PRZYSZOCI". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 024 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 134 wyborcw, co stanowi 45,81% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 161. Wybory Burmistrza Gowna 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska JANECZEK Grzegorz Witold zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 458 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 301 wyborcw, co stanowi 34,52% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 162. Wybory Burmistrza Miasta Ozorkowa 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska SOCHA Jacek zgoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 772 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 441 wyborcw, co stanowi 26,48% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 163. Wybory Prezydenta Miasta Zgierza 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa WIECZOREK Iwona Magorzata zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 47 337 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 078 wyborcw, co stanowi 31,85% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 164. Wybory Burmistrza Aleksandrowa dzkiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska LIPISKI Jacek Zbigniew zgoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 812 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 519 wyborcw, co stanowi 50,50% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 165. Wybory Wjta Gminy Gowno 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JWIAK Marek zgoszony przez KWW WJTA GMINY MARKA JWIAKA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 934 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 033 wyborcw, co stanowi 51,68% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 29

Rozdzia 166. Wybory Wjta Gminy w Ozorkowie 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska SOBOLEWSKI Wadysaw zgoszony przez KWW POROZUMIENIE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 420 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 971 wyborcw, co stanowi 54,82% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 167. Wybory Wjta Gminy Parzczew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska NOWAKOWSKI Ryszard Tomasz zgoszony przez KWW "GMINA PARZCZEW 2014". 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 144 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 544 wyborcw, co stanowi 61,39% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 168. Wybory Burmistrza Miasta - Gminy Strykw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska JANKOWSKI Andrzej Janusz zgoszony przez KWW ANDRZEJA JANKOWSKIEGO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 923 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 124 wyborcw, co stanowi 51,64% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 169. Wybory Wjta Gminy Zgierz 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska REMBISZ Zdzisaw Stanisaw zgoszony przez KWW ZDZISAWA REMBISZA - ODNOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 963 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 975 wyborcw, co stanowi 39,90% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 170. Wybory Burmistrza Miasta Brzeziny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska PLUTA Marcin Seweryn zgoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 219 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 345 wyborcw, co stanowi 42,52% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 171. Wybory Wjta Gminy Brzeziny 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa HOJNACKA Barbara zgoszona przez KWW DRUHOWIE GMINY BRZEZINY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 297 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 426 wyborcw, co stanowi 56,46% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 30

Rozdzia 172. Wybory Wjta Gminy Dmosin 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 2 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyskaa SUPERA Danuta zgoszona przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 809 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 342 wyborcw, co stanowi 61,49% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 173. Wybory Wjta Gminy Jew 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 4 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska PIECHOTA Tomasz zgoszony przez KWW TOMASZA PIECHOTY. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 838 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 841 wyborcw, co stanowi 64,87% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 174. Wybory Wjta Gminy Rogw 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 3 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska KOADA Daniel Grzegorz zgoszony przez KWW WSPLNA PRZYSZO. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 854 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 373 wyborcw, co stanowi 61,57% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 175. Wybory Prezydenta Miasta odzi 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyskaa ZDANOWSKA Hanna Elbieta zgoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 595 378 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 133 006 wyborcw, co stanowi 22,34% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 176. Wybory Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach spord 5 kandydatw, wymagan liczb gosw uzyska CHOJNIAK Krzysztof Andrzej zgoszony przez KWW K. CHOJNIAKA RAZEM DLA PIOTRKOWA. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 62 647 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 672 wyborcw, co stanowi 47,36% uprawnionych do gosowania. Rozdzia 177. Wybory Prezydenta Miasta Skierniewice 1. Wyboru dokonano, poniewa w wyborach, w gosowaniu ponownym, wymagan liczb gosw uzyska TRBSKI Leszek zgoszony przez KWW LESZKA TRBSKIEGO FORUM. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 39 351 osb. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 741 wyborcw, co stanowi 32,38% uprawnionych do gosowania.

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 31

Komisarz Wyborczy w odzi Tomasz Szabelski

Id: BZUXY-SJTDL-BHEKF-VRTBW-XTTIO. Podpisany

Strona 32