CONTABILITATE ANUL 1 GRUPA 3

STUDII DE CAZ – CONTABILITATE= AN I GRUPA 3 stagiu 2008/2009

Tg. Jiu

2009

1

Studiu de caz 1: Se dă balanţa de verificare:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Simbol Denumire cont cont 1012 1041 106 1171 121 131 161 162 1682 169 2131 2813 261 371 397 401 404 4111 421 4411 4423 4426 4427 446 457 461 471 472 5081 5121 5191 605 607 612 628 635 641 6583 666 6811 691 704 706 707 7414 7583 7584 7642 7814 TOTAL Sold iniţial debitor creditor 100.000 70.000 180.000 70.000 120.000 30.000 750.000 240.000 150.000 52.000 10.000 75.000 175.000 375.000 63.000 87.000 30.000 50.000 50.000 80.000 43.000 200.000 1.500.000 1.500.000 Rulaje debitor creditor 0 200.000 0 20.000 0 0 0 0 1.510.000 2.760.000 90.000 300.000 0 100.000 0 0 80.000 50.000 30.000 0 200.000 100.000 80.000 120.000 0 0 500.000 550.000 10.000 0 700.000 737.800 400.000 238.000 2.856.000 3.056.000 450.000 400.000 200.000 150.000 311.600 311.600 155.800 155.800 467.400 467.400 50.000 50.000 30.000 0 71.400 71.400 30.000 50.000 50.000 50.000 0 80.000 4.097.400 2.401.600 150.000 100.000 20.000 20.000 550.000 550.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 400.000 400.000 20.000 20.000 50.000 50.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1.800.000 1.800.000 50.000 50.000 600.000 600.000 100.000 100.000 60.000 60.000 90.000 90.000 50.000 50.000 10.000 10.000 16.789.600 16.789.600 Total sume debitor creditor 0 300.000 0 20.000 0 70.000 0 180.000 1.510.000 2.760.000 90.000 370.000 0 100.000 0 120.000 80.000 80.000 30.000 0 950.000 100.000 80.000 360.000 150.000 0 552.000 550.000 10.000 10.000 700.000 812.800 400.000 413.000 3.231.000 3.056.000 450.000 463.000 200.000 237.000 311.600 311.600 155.800 155.800 467.400 467.400 50.000 50.000 30.000 30.000 71.400 71.400 80.000 50.000 50.000 100.000 80.000 80.000 4.140.400 2.401.600 150.000 300.000 20.000 20.000 550.000 550.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 400.000 400.000 20.000 20.000 50.000 50.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1.800.000 1.800.000 50.000 50.000 600.000 600.000 100.000 100.000 60.000 60.000 90.000 90.000 50.000 50.000 10.000 10.000 18.289.600 18.289.600 Sold final debitor creditor 300.000 20.000 70.000 180.000 - 1.250.000 280.000 100.000 120.000 0 30.000 850.000 280.000 150.000 2.000 0 112.800 13.000 175.000 13.000 37.000 0 0 0 30.000 50.000 0 1.738.800 150.000 2.975.800 2.975.800

Se mai cunosc următoarele informaţii: -veniturile în avans reflectate în 42 sunt chirii din exploatare;
-din subvenţiile pentru investiţii de la sfârşitul anului subvenţii de 20.000 lei vor fi reluate la venituri în anul următor; -cheltuielile în avans de la sfârşitul anului sunt chirii plătite în N în contul anului N+2; -parte din creditele primite pe termen lung au scadenţa în anul N+1 (20.000 lei) iar restul într-o perioadă mai mare de 1 an; -pentru un credit pe termen scurt în sumă de 50.000 lei primit în anul N s-a încheiat un acord de prelungire a scadenţei până în anul N+3 (acordul a fost încheiat în februarie N+1); -20% din împrumutul obligatar se rambursează în anul următor; Se cere să se întocmească bilanţul conform OMFP 1752/2005.

2

Studiu de caz 2: Pornind de la balanţa de mai sus Se cere să se întocmească Contul de profit şi pierdere conform OMF 1752/2005. Studiu de caz 3: Pornind de la balanţa de mai sus să se întocmească Situaţia poziţiei financiare conform IAS 1 revizuită.

Studiu de caz 4: Pornind de la balanţa de mai sus să se prezinte profitul sau pierderea conform IAS 1 revizuită (cu clasificarea cheltuielilor după natură). Studiu de caz 5:
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.01.N Datorii din exploatare la 31.12.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Creanţe din exploatare la 01.01.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu activele cedate Datorii din exploatare la 01.01.N Stocuri la 31.12.N Venituri în avans la 01.01.N Creanţe din exploatare la 31.12.N Impozitul pe profit platit Cheltuieli din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt 350.000 500.000 900.000 60.000 80.000 1.900.000 300.000 (din care 240.000 subvenţii pentru investiţii) 75.000 300.000 20.000 175.000 100.000 980.000 550.000 500.000 (din care 180.000 subvenţii pentru investiţii) 600.000 700.000 200.000

        


       

Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă. Studiu de caz 4 BIS: Se cunosc următoarele informaţii (în lei):
           Clienţi-sold iniţial Cheltuieli cu impozitul pe profit Mărfuri-sold iniţial Cheltuieli cu energia Impozite şi taxe plătite Furmizori de imobilizări- sold iniţial Clienţi-sold final TVA de recuperat Venituri din vânzarea mărfurilor Echipamente tehnologice- rulaj debitor Furnizori-sold iniţial 100.000 300.000 700.000 200.000 100.000 1.200.000 300.000 200.000 2.000.000 600.000 390.000

3

 Rambursări de credite pe termen scurt
       Salarii plătite Cheltuieli cu mărfurile vândute Furnizori de imobilizări-sold final Mărfuri- sold final Avansuri încasate de la clienţi Încasări din vânzarea de imobilizări Furnizori- sold final

250.000 500.000 1.500.000 800.000 300.000 800.000 200.000 950.000

Studiu de caz 5 BIS: Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net de trezorerie aferent finanţării, dacă se cunosc următoarele informaţii(în u.m.):  Venituri din vânzarea produselor finite
                Venituri din provizioane de exploatare Venituri din dobânzi aferente exploatării (încasate) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobânzile plătite(aferente finanţării) Contractări de împrumuturi pe termen lung Achiziţii de imobilizări în leasing financiar Stocuri (sold iniţial) Stocuri (stoc final) Dividende plătite acţionarilor (aferente finanţării) Profit înainte de impozitare Clienţi (sold iniţial) Rezultat din cesiunea imobilizărilor (pierdere) Diminuarea capitalului social în numerar Furnizori (sold iniţial) Furnizori (sold final) Datorii privind impozitul pe profit (sold iniţial) Datorii privind impozitul pe profit (sold final) Majorarea capitalului social în natură Rambursare de credite pe termen lung Cheltuieli cu impozitul pe profit 175.000 1.500 2.700 31.500 12.700 37.000 55.000 4.500 5.600 7.900 58.800 15.000 11.400 27.900 26.000 12.000 16.100 8.300 7.700 18.000 17.000 15.200

 Clienţi (sold final)


  

Studiu de caz 6 Se cunosc următoarele informaţii la 31.12.N (în u.m.):
Clienţi (sold iniţial) Cheltuieli cu dobânda (aferente exploatării) Salarii datorate, aferente exerciţiului în curs Plăţi către furnizori Venituri din vânzarea unei clădiri (încasate) Achiziţii de acţiuni sub formă de investiţii într-o filială Dividende încasate de la filiala F (aferente investiţiilor) Cifra de afaceri Datorii cu dobânzile (sold iniţial) Salarii plătite 17.100 18.500 31.700 57.200 105.000 25.000 4.900 82.800 0 21.100

         

4

270 lei . la pretul negociat de 1. La sfarsitul exercitiului. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 8: La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: .300 lei.900 lei.valoarea produselor livrate 2. care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.lipsuri de piese de schimb 80 lei.1300 cuprinde: .000 x 1%) .rabat . din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2. Scontul pentru decontarea facturii la 10. iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.000 lei.30 lei 2. .remiza I (2. in numerar.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent. TVA 19% b) S-au vandut marfuri.900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 10 SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.000 lei.000 19. 1% . cu un adaos comercial de 2.    Primirea unui utilaj.500 4. conform facturii nr. care se predau la magazine. care se incaseaza de la beneficiar. TVA 19%. Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: a) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14.000 lei. TVA 19%.300 lei . Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. care se imputau gestionarilor.22. cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5. TVA 19%. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.235 lei c) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. din care TVA 2. Factura nr.000 35. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.500 Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net aferent investiţiilor ? Studiu de caz 7 SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5. ca aport în natură Achiziţii de instalaţii (plătite) Clienţi (sold final) Datorii cu dobânzile (sold final) 38.02. . din 1 februarie 2005.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei.000 lei.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. in valoare de 14. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 9: La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 11 SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.000 lei.270. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute. dupa metoda inventarului permanent. cu scadenta la 28 februarie 2005. 1300.la 100 lei.plus de materii prime 500 lei.000 lei.000 lei. .7 lei 5 .plus de obiecte de inventar 300 lei.000 lei. adaos commercial 25%.500 lei.

durata de utilitate este reestimată la 15 ani (au mai rămas 10 ani).000 0.000.000 de lei. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la următoarele reevaluări: -la sfârşitul exerciţiului N+2 când valoarea justă a activelor a fost de 25.610 La sfârşitul exerciţiului N+1.000 de lei.000 de lei.760 324. la sfârşitul exerciţiului N+7. -la sfârşitul exerciţiului N+10 când valoarea justă a fost de 7.3 lei .000.756 N+3 150.000 de lei. -la sfârşitul exerciţiului N+6 când valoarea justă a fost de 9.247.658 N+4 80.000 0.000. -la sfârşitul exerciţiului N+4 când valoarea justă a activelor a fost de 20.700 45. la sfârşitul exerciţiului N+5.300 98.000 de lei. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.000 lei iar valoarea de utilitate la 290. TVA 19%.135 lei 405. Care este tratamentul contabil al reevaluărilor echipamentelor tehnologice dacă întreprinderea utilizează procedeul reevaluării valorii rămase prevăzut de OMF 1752? Studiu de caz 13 La începutul exerciţiului N.000 de lei. La data clasificării.870 N+2 175. amortizare cumulată de 20.850 132.000 0.000 de lei.000 de lei. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării.000 0. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară. utilajul avea o valoare brută de 102.15 )t Flux net actualizat 47.300 x 5%) Net comercial TVA (2.remiza II (2.000 de lei.000 lei.135 = 42. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320. 7 lei La începutul exerciţiului N întreprinderea a achiziţionat echipamente tehnologice la costul de 20. Durata de utilitate a acestora este estimată la 20 de ani iar amortizarea se calculează prin metoda liniară.7 lei Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 12 2. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300.135 X 19%) Factura ulterioara cuprinde: Scont 2% x 2.247. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.3 lei 2. La 1 septembrie N. La sfârşitul exerciţiului N+3 durata de utilitate este reestimată la 19 ani (au mai rămas 16 ani). utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70.Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 78. La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1? Studiu de caz 14 La sfârşitul exerciţiului N-1. Care este tratamentul contabil potrivit IFRS 5? 6 . Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) N+1 55.000 lei iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei.572 Valoarea de utilitate 1 (1 + 0.000 lei.000. durata de utilitate este reestimată la 16 ani (au mai rămas 9 ani).112.000.000 de lei..

. valoarea nominală a efectului 10000 lei. reinnoieste efectele comerciale existente.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt. timbrul fiscal 12 lei. taxa de scont 14 lei. TVA 19%. Incasarea creantei se face la 3. cursul de schimb al dolarului 3. MULTIMOD S.D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal. pentru rezultatul obţinut în exerciţiul N de către societatea Y.A.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintrun raport comercial anterior. pe care o face la o data ulterioara.A. dobanda penalizatoare 12%. pe baza scadentarului. Să se înregistreze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor. Sa se efectueze inregistrarile necesare. 400 de actiuni se vand la pretul de 2.05. inclusiv crearea noului efect. Pe 1. . la pretul de vanzare de 1000 $.4 lei/$.C. in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate.C. banca retinand un comision de 4 lei.C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar. procesul se incheie si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate.41 lei/$. Studiu de caz 16 S.N+1 s-au încasat dividende în valoare de 40 lei/acţiune. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instanta de judecata.L. amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei. atat la tragator.N societatea comercială X SRL a achiziţionat 1. la scadenta. pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator. în conformitate cu prevederile normei internaţionale IAS 18 „Veniturile”.000 acţiuni Y la un cost de 180 lei/acţiune.C. In anul urmator. respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: . TVA 19 %. cheltuieli cu corespondenta 8 lei. procesul fiind in curs la finele exercitiului 2008.38 lei/$.R. Studiu de caz 17 S. Care sunt înregistrările contabile în cazurile de mai sus? Studiu de caz 18 S. Ulterior. . . se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei. . “MULTIMOD” S. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 21 SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2. Studiu de caz 19 In luna decembrie a anului curent.Studiu de caz 15 Pe data de 1. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 20 La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei.04. ALFA S. cat si la tras. S.A. vinde produse finite unui partener extern. achita prin virament suma de 120 lei. “VULTURUL NEGRU” S. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 22 7 .C.SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei. In luna martie 2009.B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta.6 lei/actiune. Posesorul cambiei.SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. 120 : 12 luni = 10 lei. iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.

.000 u. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei. in termen de o luna ( 150 de actiuni). Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u.m.200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1. – durata contractului: 3 ani.N.5 lei.m. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãţi pe orã. in vederea obtinerii unor ambalaje. Studiu de caz 25 Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni. În cursul exerciţiului N. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc.800. unor terti. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5. 8 . fiecare. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.m. achitabile în ultima zi a anului de contract. din costul de achizitie .100 de actiuni se anuleaza . iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10. la 31.m.000 ore de funcţionare.rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%.12.m. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care utilajul poate fi tranzacţionat.m.m. – la sfârşitul perioadei de locaţie. Cantitãţile fabricate au fost de 5. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: . Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziţiei la 10. – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale. La sfârşitul exerciţiului N. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28.250 ore.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6. Care este incidenţa aplicării normei IAS 17 „Contracte de leasing” în contabilitatea locatarului? Studiu de caz 26 O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.. existã indicii cã utilajul s-a depreciat.000 u. 4. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%.m. – obiectul contractului: un echipament tehnic. – locatarul plãteşte în fiecare an 1. La sfârşitul fiecãrui exerciţiu.000 bucãţi în exerciţiul N. cat si cu decontare ulterioara.valoarea nominala unitara de 2 lei . utilajul a funcţionat 1.N+3. echipamentul va fi returnat locatorului.000 de ore.. emise anterior. cunoscandu-se : . . de 50.000 u. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 24 Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600.6 lei.m.000 u. – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10./buc.7 lei .12.pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei. atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni).000 bucãţi. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.000 u. – valoarea justã a echipamentului: 135.m. pentru asigurare.costul unitar de achizitie de 1.000 u. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 23 SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei.actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei .500 bucãţi în exerciţiul N+2.000 u.000 u. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.

Care sunt precizările OMF 1752 şi respectiv IAS 37 cu privire la această speţă? Ce soluţii contabile sunt valide din persectiva celor două referenţiale? Studiu de caz 30 La începutul exerciţiului N. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi. la 31. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri. exista o datorie de impozit amânat de 6.000) 90. datorii contingente şi active contingente”.000 u.000 u. Furnizorul materialelor de etanşeizare şi-a asumat responsabilitatea defectelor şi a decis să ramburseze societăţii ALFA suma de 30.000 u. Societatea a informat cumpărătorii asupra defecţiunilor şi s-a angajat să le repare gratuit.Studiu de caz 27 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: Informatii Valoarea cladirilor la 01. În anul N.N Valoare contabila 100.N.m. La începutul exerciţiului N.000) 65. În contract se precizeazã cã.000 La 31. datorii contingente şi active contingente”.A primeşte un credit pe termen lung de 1.m.m. În exerciţiul N. ea a lansat un nou model din care a vândut 100 de bucăţi.000. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã. 45.m. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 50. reevaluarea nu este recunoscutã. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face.N.m.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu reparaţiile. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. 9 . întreprinderea ALFA S. La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia. Studiu de caz 29 Întreprinderea ALFA are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de frigidere.000 u.000 u. Care sunt înregistrările contabile conform Ias 20 dacă: a)subvenţia se recunoate la venituri. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.12. la sfârşitul perioadei de închiriere. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000 u. la o rată a dobânzii de 20% pe an.12. După vânzare s-au constatat defecţiuni grave în etanşeizarea frigiderelor.000 de lei. Studiu de caz 28 O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat.01 N -Amortizarea in anul N =Valoarea cladirilor la 31.000 (15.000 Baza de impozitare 80. cifra de afaceri a fost de 10.000 (10. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.000. Cota de impozit pe profit: 16%. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.m. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120.12. Politica sa este cunoscutã pe piaţã. Din punct de vedere fiscal.

Evoluţia cursului euro a fost următoarea: Data 1 ianuarie N 31 decembrie N 1 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 1 ianuarie N+2 Curs de schimb euro/leu 3. o societate ALFA. De asemenea.000 euro.000 de lei.200 euro.2 lei. în valoare de 2.6 3. din Franţa.N valoarea justă a titlurilor este de 1.7 3.725 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1 Care sunt înregistrările efectuate de Alfa? Studiu de caz 33 La 15 noiembrie N.75 3. din România.12. la expirarea acestei perioade. Rata dobânzii prevăzută în contract este de 10%.1 lei -31 decembrie N+1 1 euro = 4. importă în condiţii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din SUA în valoare de 500. care au fost facturate de furnizorul intern B. Care sunt înregistrările efectuate de Beta? Studiu de caz 32 Pe 1 ianuarie N.000 $. Evoluţia cursului de schimb se prezintă astfel: -30 iunie N 1 euro= 4 lei -31 decembrie N 1 euro =4.N+1 valoarea justă a titlurilor a crescut la 1.000 euro.000 $ şi respectiv 20. Transportul şi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate şi facturate de societatea americană L şi au fost în valoare de 88. din România. societatea Beta achiziţionează 1. potrivit IAS 39. societatea GAMA.b)subvenţia se deduce din cheltuieli. produse finite în valoare de 80. Conform contractului. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern.55 3. 10 .000 acţiuni A pentru 1.12. cu manipularea şi punerea în funcţiune a utilajului. sunt evaluate la valoarea justă cu variaţiile de valoare reflectate în capitalurile proprii).5 3. iar la 31.7 Perioada 1 ianuarie decembrie N N-31 Curs mediu 3. Acţiunile au fost clasificate ca disponibile pentru vânzare (care. vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului şi refacerea amplasamentului în valoare de 10. pe 1 ianuarie. iar restul în două rate anuale. se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor. Managerii estimează că durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani şi că.000 $. livrează unei societăţi BETA. Studiu de caz 31 La 30 iunie N. La 31.000 de lei.000 euro (a rămas nemodificată).

Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.. 11 ..000 u.7 2. – cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9.m.520.000.520.12.m.000.000 u. datoria faţă de L.600 lei Valoare în vamă: 1.000 + 152.. pe 5 ianuarie N+1.m. Decontarea datoriilor faţă de furnizorii externi se efectuează astfel: pe 27 decembrie N.000 x 10%=152.000 $ Cheltuieli de asigurare: 20.000 de acţiuni ordinare.600 x 19% = 319. Acest anunţ a indus salariaţilor. – profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.m. Din acest motiv.000 $ = Valoare CIF 608.65 2. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.000.000.N: – profit înainte de impozitare: 100.000 $ Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 88. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare.600 = 1.000 u.5 = 1.Valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea este de 9.m.000.m.000 de acţiuni ordinare.000 $ x 2.679.6 Valoarea FOB: 500.5% = 7.000 lei Comision vamal (0. existau în circulaţie 9.m. x 0.000 u.520. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.000.000 u.. Dividendele în valoare de 40.5 2.5%): 1..000.m.000 + 7.520.405 lei. Echipamentul este amortizat liniar.. – impozit pe profit: 30.000 u.000 u.000 u. – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2. în exerciţiul N.000 u.m. Cursul de schimb al monedei americane a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Cursul de schimb 2.000 u.000 u.000 lei Taxa vamală (10%): 1. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate.000. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.m.679. La 30 septembrie N. Care este incidenţa aplicării OMF 1752 ? Studiu de caz 35 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31. datoria faţă de M şi. au fost emise încã 4.124 Care sunt înregistrările efectuate de Gama ? Studiu de caz 34 Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.600 lei TVA (19%): 1. Din cauza concurenţei pe piaţã.m. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300. La începutul exerciţiului N.000. – interese minoritare: 5. consiliul de administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi sã înceapã producţia de cremã de brânzã.

510.000 20.000 30.400 71.000 10.000 50.000 100.401.056.000 550.000 - 12 .760.000 0 80. 14.000 50.000 100.000 50.800 13.800 155.000 550.000 400. 42.000 30. 7.000 150.000 1. 26.000 200.000 450.000 20.000 150.000 120.000 600.000 120.000 100.000 50. 2.000 80. 43.000 30. 19.000 80.000 150.000 120.000 50.000 2.000 71.000 0 20.000 50.000 90.000 90.800 400.000 0 700.000 238. Simbol cont 1012 1041 106 1171 121 131 161 162 1682 169 2131 2813 261 371 397 401 404 4111 421 4411 4423 4426 4427 446 457 461 471 472 5081 5121 5191 605 607 612 628 635 641 6583 666 6811 691 704 706 707 7414 7583 7584 7642 Denumire cont Sold iniţial debitor creditor 100.000 50.000 100.000 100.000 150.000 100.000 550. 32.1.000 30.000 20.000 10.000 50.510. 35.000 60.000 200. 46.000 80.000 80.000 100.000 80.000 50. 22.000 0 180.000 43.000 450.600 150. 31.000 0 100. 24.800.000 80.000 0 120.000 60.800 400. crt.000 50.000 1. 13.000 50.000 13. 1.000 10. 4.000 50.000 70.000 812.000 2.000 150.000 0 112.000 0 100. 30. 23.000 50.400 467.140.000 0 0 0 30. 3.800 467.000 80.000 750.000 400. 38.000 Sold final debitor creditor 300.000 1. 29.000 50.400 467.000 4.000 550.800.000 200.000 150.000 0 200.000 20.000 50.800 155. 40. 9.000 90.231.000 120. 6.000 0 1.000 90.000 280.000 360.056.000 50. 20.000 463.000 20.000 240. 11.800.000 2.000 700.000 180.600 155.000 150.000 50. 16.400 50. 5. 28.000 3.600 150.000 0 950.000 75.000 0 71.000 70.000 37.000 30.000 20.800 467.000 311. 44. 37.000 550.000 Rulaje debitor creditor 0 200.000 120.000 3.000 50.000 50.000 0 20.600 311.000 600.400 2.000 50.000 120.000 20.000 87. 47.000 737.000 413.000 50.000 20.000 70.800.000 100.000 100.400 50.856.000 50. 36. 34.000 50. 48.000 100.400 2.REZOLVARI STUDII DE CAZ – CONTABILITATE= AN I GRUPA 3 stagiu 2008/2009 Studiu de caz 1: Se dă balanţa de verificare: Nr.000 50. 27. 17.000 150. 25.000 100.000 50.000 0 30.000 0 552.000 3.000 300. 8.000 2. 39.000 550.000 400. 33.000 50.000 50.000 Total sume debitor creditor 0 300.400 71.600 311.400 80.000 0 0 500. 45.800 150.000 400.000 0 0 0 0 1.000 90. 18.000 311.250.000 90.000 63. 21.000 280.000 850.000 100.000 60.000 60.738.000 0 0 80. 15.600 155.000 600.000 4.000 50.000 600.000 50. 10.097.000 400.000 237. 41.000 120.000 50.400 30.000 30.760.000 30.000 375.000 20.000 . 12.000 1.000 100.000 1.000 300.000 10.000 175.000 180.000 0 70.000 370.401.000 52.000 175.000 50.

000 50.000 D 1.000 D 7584 20.200 11.000 8.250.000 lei primit în anul N s-a încheiat un acord de prelungire a scadenţei până în anul N+3 (acordul a fost încheiat în februarie N+1).000 lei vor fi reluate la venituri în anul următor.000 Sf D=1.000 20. Trecerea soldului contului 121 al anului precedent in contul 1171 – rezultatul reportat: 121 = 1171 1. 7814 TOTAL 1. Scadenta creditelor pe termen lung : 162 = 5121 50.000 18.000 18.000 20.000 D 162 C 120. Rambursarea imprumutului obligatar in N+1: 161 = 5121 7.333+12.000 10.588 20.N+1: 5191 = 5121 6.600 10.289.Scadenta creditului pe termen scurt la 31.000 20.000 C 20.600 2. Se cere să se întocmească bilanţul conform OMFP 1752/2005. -cheltuielile în avans de la sfârşitul anului sunt chirii plătite în N în contul anului N+2.250.000 70.975.000 1.000 11. Trecerea din subventiile pentru investitii la venituri: 131 = 7584 4.738. 1.000 472 C 50. Inchiderea conturilor de cheltuieli: 691 = 121 = 121 441 691 D 50. -parte din creditele primite pe termen lung au scadenţa în anul N+1 (20.12.000 131 C 280. -din subvenţiile pentru investiţii de la sfârşitul anului subvenţii de 20.200 5.500.000 Sf C=100. Trecerea la venituri a veniturilor in avans: 472 = 706 3.678.800 20.000 2.800 Se mai cunosc următoarele informaţii: -veniturile în avans reflectate în 42 sunt chirii din exploatare.588 20.255=20.000 20.000 706 C D 20.000 16.000 SfC=260.000 121 = 121 -1. -20% din împrumutul obligatar se rambursează în anul următor.49.000 lei) iar restul într-o perioadă mai mare de 1 an.789. -pentru un credit pe termen scurt în sumă de 50.789. Inchiderea conturilor de venituri: % = 706 7584 8.500.000 13 .000 D 50.975.800 2.600 10.212 5121 C 20.000 50.289.600 10.000 16.

000 D 121 C 1.000 D 11.250.000 11.000 Sf C=48200 D 20.250.000 -1.412 5191 C 150.200 Sf C=80.000 Sf C= 1.000 11.800 D 1171 C 180.200 70.200 C D 441 C 31.000 1.588 Sf C=129.D 20.430.000 Sf C=58.000 161 C 100.250.200 691 11.000 14 .

000 260.000 15 . ACTIVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.C.000 187. rd. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 261+262+263+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE .000 300. 09+10-11-18) F.. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.. 211+212+213+214+231+232-2811-2812. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 04+12-17) G.. 161+162+166+167+168.+5186+519) H.-291-293*) III.... . CAPITAL (rd.212 30. CAPITAL SI REZERVE I. 471) D. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o per..678.4092+411.. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE .000 1. 151) I.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct..000 2.BILANT data de 31/12/N S. 131) . PRIME DE CAPITAL (ct.000 175. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.. 1015) II.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.-596-598) IV.418...-4428) II. ACTIVE IMOBILIZATE I. 20 la 22). . 161+162+166+167+168.412 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sold 24 Sold 25 300.000 150.000 0 260. din care: . 472) J. 104) III.subventii pentru investitii (ct.000 720.212 1. 501+502+503+505+506+508+5113+5114..212 14 279. 1011) .855.capital subscris varsat (ct..capital subscris nevarsat (ct.venituri inregistrate in avans (ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801.)(ct..+5187) III.698.+5186+519) E.separat.-290-293*) II.. 17+18).. INCEPUTUL ANULUI SFARSITUL ANULUI 1 2 - 0 570. 01 la 03) B.lei SOLD LA DENUMIRE INDICATORI A.REZERVE DIN REEVALUARE C (ct.. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.212 13 2.>1 an se prez. IMOBILIZARI CORPORALE (ct..TOTAL (rd. din care: .STOCURI (ct. 05 la 08) C.000 3 4 5 6 7 0 8 9 10 11 12 1. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346.patrimoniul regiei (ct.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 105) D Nr..000 20. ACTIVE CIRCULANTE I. 1012) .TOTAL (rd. VENITURI IN AVANS (rd.

Sold 29 ------. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) Patrimoniul public (ct.430. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31. Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Cheltuieli privind marfurile Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) Cheltuieli cu personalul Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale din care: a) Cheltuieli a) Venituri Ajustari de valoare privind activele circulante a) Cheltuieli b) Venituri Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu despagubiri.800 34 1. donatii si activele cedate Ajustari privind provizioanele .12.REZERVE (ct.REZULTATUL EXERCITIULUI C FINANCIAR (ct. REZULTATUL REPORTAT C (ct. 129) 109 – Actiuni proprii TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.878. 117) D VI.000 0 20.000 70.Cheltuieli 1 50.000 0 58. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata 3.800 0 0 D Repartizarea profitului (ct. 32+33) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 . Cifra de afaceri 2.Sold 30 31 32 33 - 70.Sold 27 ------.IV.000 1. 1016) TOTAL CAPITALURI (rd.200_ Denumirea indicatorului A 1. 121) 26 ------.800 0 Studiu de caz 2: Pornind de la balanţa de mai sus Se cere să se întocmească Contul de profit şi pierdere conform OMF 1752/2005.Sold 28 ------.878. 106) V.

000=570.……………… 750. Furnizori…………………………………………….665. Imobilizari financiare Actiuni detinute la entitati afiliate…………………… 150.Pierdere Venituri din interese de participare Alte venituri financiare Total venituri financiare Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA .000 (850.738. Imobilizari necorporale…………………………….800 17 . Lichiditati: Conturi la banci……………………….000 3. Datorii curente: 1.instalatii)… 570.800 II.Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: Profit . 125.915.800 0 Studiu de caz 3: Pornind de la balanţa de mai sus să se întocmească Situaţia poziţiei financiare conform IAS 1 revizuită.utilaje. Cheltuieli in avans …………………………………. 1.000 Total Active necurente………………….000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.Profit . 0 2. 1. Imobilizari corporale Echipamente tehnologice(masini. REAOLVARE: Situatia pozitiei financiare conform IAS 1 revizuita ACTIVE –DATORII = CAPITALURI PROPRII I.000 II.Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: .800 4. DATORII I.. Active necurente: 1.Pierdere Impozitul pe profit (ct.000 2. 30.Profit .Profit .000 4. 691) REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: -Profit . ACTIVE I.000 – 280. Creante: Clientii…………………………………….Profit . 2.Pierdere PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): .800 TOTAL ACTIV…………………………………………. Active curente: 1.000 0 11..000) 3. 0 Total Active curente……………………………………. Cheltuieli in avans………………………………….Pierdere 0 0 70.Venituri Total cheltuieli de exploatare REZULTATUL DIN EXPLOATARE: ..200 58. 175. Stocuri: Marfuri……………………………………. 2.

000 80.000 8..000 3. 6583………………………………………………….133 II. 300.000 1.000+50. investitii……. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni……….100.000 300.000 Alte cheltuieli. Impozit pe profit…………………………………….000 Total datorii curente………………………………….000 3..000)….……. Rezultatul reportat……………………………………. 20. 141. Prime de capital………………………………………. 20.667 Total datorii necurente………………………………..1.N  Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 18 . 20.000 = 100.400 Studiu de caz 5: 350. Venituri in avans…………………………………….000 Deprecierea imobilizarilor corporale……………………………. Venituri din vanzarea actielor si alte operatii de capital…… 60.660. Datorii in legatura cu personalul…………………… 13. 37. Subventii pentru investitii…………………………… 20.….. Datorii necurente: 1. Credite pe termen lung……………………………… 20..394.800 III.000 5.000 7583.. Credite pe termen lung……………………………… 100. Imprumut obligatar…………………………………. 50.000 7642.667 TOTAL DATORII……………………………………… 845.. 50.000 500. Contul de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupa natura: Venituri 706.820.250. Venituri din prestari servicii………………………... Alte datorii necurente: Subventii pt. Credite pe termen scurt…………………………….000 Consumuri de materii prime si materiale consumabile ……….800..000…………………….……………………………….12. 551..Venituri din chirii……………………………50.000 4.000 704.666…….000. CAPITALURI PROPRII 1..000 2... Credite pe termen scurt……………………………… 8.000 Costurile finantarii. 600.600 Profitul net………………………………………………….000 Cheltuieli de personal.. Venituri din vanzarea marfurilor…………………………. 120. 50.000 900. 180..………. 300.000 707.1. 50.000 + 20. 260.000 3..N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare  Venituri în avans la 31. 570.. 110.000 Profitul inaintea impozitarii……………………………. 641= 400.000 Alte venituri 7584.000 Cheltuieli privind impozitul pe profit……………………….01.……… 1.333 7.……. 1..000 (din care 240..000 2.000       Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.000 Studiu de caz 4: Pornind de la balanţa de mai sus să se prezinte profitul sau pierderea conform IAS 1 revizuită (cu clasificarea cheltuielilor după natură). Capital social…………………………………………. 265. Rezerve………………………………………………… 70. 1.2. Rezultatul exercitiului. Castiguri din investitii financiar pe termen scurt cedate.000 6.000 4.000 TOTAL CAPITALURI PROPRII………………………. 294.12.000 subvenţii pentru investiţii) 75.N Datorii din exploatare la 31.000 5.……………………………………….000 60.900.000 4.Venituri din subventii pentru investitii( 90.

000 (=)Flux net de trezorerie din exploatare……………… +910..000-180.000 19 .000 (-) Venituri din subventii pentru investitii…………….000 (+)Variatia datoriilor din exploatare 900.000 175.000 700..000-300. +200. ..000=300..000 300.000 200..000-500.12.000 (+)Variatia veniturilor in avans din exploatare (300.000 (+Cheltuieli cu activele cedate…………………….sold iniţial Clienţi-sold final TVA de recuperat Venituri din vânzarea mărfurilor Echipamente tehnologice.000 (+) Cheltuieli din cedarea invesitiilor financiare pe TS.000 200.000 600.000)-(500.000)=………………… -260.000 1. -75.000 20. -175. -700..01.01.60..000 550.000 980.000=50.000. +100.000 Unde impozitul pe profit: Sold initial 441 + Rulaj creditor441 –Rulaj debitor441 = Sold final441 Rulaj debitor441=Sold initial441 –Sold final441 +Rulaj creditor441 = 0-0+700.000 Studiu de caz 4 BIS: Se cunosc următoarele informaţii (în lei):           Clienţi-sold iniţial Cheltuieli cu impozitul pe profit Mărfuri-sold iniţial Cheltuieli cu energia Impozite şi taxe plătite Furmizori de imobilizări.01.000 2.000 (+) Cheltuieli cu dobanzile……………………………… +80.000………………………………….000 100.000 (=)rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare…….000 300.900.000 200.000 (-)Variatia creantelor din exploatare 600. +350.000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (-)Venituri din cesiunea activelor imobilizate……….000-980.000 (-) Impozitul pe profit………………………………….000 subvenţii pentru investiţii) 600. -50.000 700. REZOLVARE: Determinarea fluxului de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta: Rezultat inainte de impozit……………………………1. -80.000 (din care 180.          Creanţe din exploatare la 01.000………………………………. -300.000……………………………….N Impozitul pe profit platit Cheltuieli din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă.000 (-)Variatia stocurilor 550.….000 100.000=700.000-240.N 300.N Venituri în avans la 01..000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea………………………….rulaj debitor 100.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu activele cedate Datorii din exploatare la 01.12.+2.200.000 Creanţe din exploatare la 31.000 (-)Venituri din cedarea investitiilor financiare pe T….000 (-) Venituri din provizioane…………………………….300.N Stocuri la 31.000= -80.000 500. -20.

sold final 800.800 15.000 = 300.900 20 .000 4.000 4.000  Furnizori-sold iniţial 250. Platile salariilor……………………………………………….547.700 31.000 5.987.000 Fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directa… 493. Incasarea TVA de recuperat………………………………… +200.000 1.000 605 200. Incasari de la clienti………………………………………… 2.900 58.000 % = 401 1.000 3.380.500 5.000 6.000  Furnizori de imobilizări-sold final 300.000 Si371 _+ Rd371 – Rc371 =Sf371 700.400 27.700 37.000  Salarii plătite 1.000 4426 247.100.500 12.000 Studiu de caz 5 BIS: Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net de trezorerie aferent finanţării. dacă se cunosc următoarele informaţii(în u.500.000 4427 380.000 + Rd371 – 1.500.000  Încasări din vânzarea de imobilizări 950. -500.000. REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directa: 1.000  Avansuri încasate de la clienţi 200. -987..sold final Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directă.000 Si411 + Rd411 –Rc411=Sf411 Rd411= 2. Sf401 =950. Plati catre furnizori( nu includ furnizorii de imobilizari)….500 2.000 2. Platile cu impozitul pe profit………………………………… -300.000 707 2.000  Furnizori.000 11.000.):               Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din provizioane de exploatare Venituri din dobânzi aferente exploatării (încasate) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobânzile plătite(aferente finanţării) Contractări de împrumuturi pe termen lung Achiziţii de imobilizări în leasing financiar Stocuri (sold iniţial) Stocuri (stoc final) Dividende plătite acţionarilor (aferente finanţării) Profit înainte de impozitare Clienţi (sold iniţial) Clienţi (sold final) Rezultat din cesiunea imobilizărilor (pierdere) 175. Sf411=300.000 Si 411=100.000  Mărfuri.390.100.000 De unde rezulta: Rd401 = . Platile impozitelor si taxelor………………………………….180.000  Cheltuieli cu mărfurile vândute 800.m.000 Veniuri din vanzarea marfurilor: 411 = % 2.000 371 1.000 Rd371=1.600 7.000 .000. -100.000 Si401=390.000 x 19% = 2.000 55.380.000  Rambursări de credite pe termen scurt 500.

000 12.600……………………………………..100  Clienţi (sold iniţial) 18. Rambursarea de capital in numerar……………….…………………….900 (=)rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare……. Dividendele platite actionarilor…………………….000 6.500 (-)Venituri din dobanzi………………………………. -63.700 18. Incasari din contractari de imprumuturi pe termen lung………………………………………….000=3.600 Studiu de caz 6 Se cunosc următoarele informaţii la 31.000 17.000= 3. Achizitii de imobilizari in leasing financiar……….500  Datorii cu dobânzile (sold final) Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net aferent investiţiilor ? 21 .500=1.000  Achiziţii de acţiuni sub formă de investiţii într-o filială 4.200 REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare: Rezultat inainte de impozit……………………………58.800 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (-)Venituri din provizioane…………………………… -1.m.000 16.000 7.900 (-) Impozitul pe profit…………………………………. -15.        Diminuarea capitalului social în numerar Furnizori (sold iniţial) Furnizori (sold final) Datorii privind impozitul pe profit (sold iniţial) Datorii privind impozitul pe profit (sold final) Majorarea capitalului social în natură Rambursare de credite pe termen lung Cheltuieli cu impozitul pe profit 26.100-12. -7.800 (=)Flux net de trezorerie din exploatare……………… +97.400-15..800  Cifra de afaceri 0  Datorii cu dobânzile (sold iniţial) 21.. aferente exerciţiului în curs 57.200  Plăţi către furnizori 105.900 5.700 2.700 (+)Cheltuieli cu amortizarea………………………….100………………….. -1.000  Achiziţii de instalaţii (plătite) 19.000 Flux net de trezorerie aferent finantarii…………….12.000 15.Majorarea capitalului social in natura…………….100 8..): 17.000  Primirea unui utilaj.400 Flux net de trezorerie din finantare: 1. +37.500  Cheltuieli cu dobânda (aferente exploatării) 31.100  Salarii plătite 38..900  Dividende încasate de la filiala F (aferente investiţiilor) 82.………………………………. +18. -2. ca aport în natură 35.700  Salarii datorate.900…. +3.000 (-)Variatia stocurilor 5.000 4. -26. Rambursari de credite pe termen lung…………….600-4.000 3.300 7.000  Venituri din vânzarea unei clădiri (încasate) 25.600 (+)Variatia datoriilor din exploatare 16.. +31. -3.. Plati de dobanzi……………………………………… -12. +114. -17. -55.500  Clienţi (sold final) 4.100 (-)Variatia creantelor din exploatare 11.N (în u.500 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (+) Rezultat din cesiunea imobilizarilor(pierdere)… +27.

.. ..lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei...000 lei...... +96.. Plati de dobanzi aferente exploatarii....532 = 96....000 2............132 Si Clietni = 17..18... care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.................500 3...000/ an 6811 = 2805 si concomitent trecerea subventiei la venituri : 131 = 7584 Studiu de caz 8: La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: ... +105................ Primirea subventiei : 445 = 131 2....000 950 1...REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare : 1........plus de obiecte de inventar 300 lei... Plati catre furnizori (fara furnizori de imobilizari)........ – 668 Fluxul net de trezorerie aferent investitiei : 1....................000 4.....................plus de materii prime 500 lei............900 5.....100 Sf Clienti = 19...000 5.........950 5..000 Flux net de trezorerie aferent investitiei....100 4................. care se imputau gestionarilor.................... + 25.........500 RD Clienti = CA*119% = 82........ Incasarea clientilor .... Incasari din dividende........... Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile contabile : 1. Plati de achizitii de instalatii...... Care sunt înregistrările contabile? 5......000 lei. Plati cu dobanzile.000 5... ..........400 Studiu de caz 7 SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5...... Amortizarea brevetului : Amortismentul anual : 5. ......35.............. TVA 19%............................. .........................................100 + 19.. – 4.............. Plata salariilor... Achizitia brevetului : % = 404 205 4426 4.500 – 98...000 1......lipsuri de piese de schimb 80 lei...........000 22 ......... + 95.........000 : 5 ani = 1...... TVA 19%...200 3........500 Flux net de trezorerie din exploatare.................... – 21............800*119% = 98.132 2............ cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5..532 Si Clienti + RD Clienti – RC Clienti = Sf Clienti RC Clienti = 17...la 100 lei......... Achizitii de actiuni sub forma de investitii. Incasari din vanzarea de imobilizari corporale (cladiri).. +4........................ – 57. ................... Incasarea subventiei : 5121 = 445 3..

Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: d) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14. Plusul de obiecte de inventar: 303 = 603 300 lei 3.000 lei 11. Lipsurile de materiale consumale neimputabile: 6021 = 3021 200 lei 4.900 lei.500 lei 3. dupa metoda inventarului permanent. Lipsurile de piese de schimb : 6024 = 3024 80 lei Imputarea pieselor de schimb gestionarilor: 4282 = % 119 lei 758 100 lei 4427 19 lei Studiu de caz 9: La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. adaos commercial 25%. Care sunt înregistrările contabile? a) Achizitia de marfuri : 371 = % 401 378 4428 401 % 707 20. La sfarsitul exercitiului. Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile contabile sunt urmatoarele: 1.500 lei 4427 285 lei Incasarea de la clienti a produselor vandute: 5311 = 4111 1.Inrgistrarile contabile sunt urmatoarele: 1. la pretul negociat de 1. Livrarea ½ din cantitatea de produse finite: 4111 = % 1.000 lei. in numerar.785 lei sau 5121 4. Plusul de materii prime 301 = 601 500 lei 2. care se incaseaza de la beneficiar.000 lei 2.000 lei 3. din care TVA 2. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.765 lei 4426 = b) Vanzarea mrfurilor: 5311 = 23 . TVA 19%.500 lei.000 lei.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent.325 lei 2. Descarcarea gestiunii si a diferentelor de pret aferente produselor finite 711 = 345 1. care se predau la magazine. Inregistrarea diferentelor de pret intre costul standard si efectiv: 348 = 711 200 lei 3.000 lei 711 = 348 100 lei Studiu de caz 10 SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11. in valoare de 14. Inregitrarea obtinerii produlor finite: 345 = 711 2.235 lei f) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. cu un adaos comercial de 2.900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute.825 lei 14.785 lei 701 1.000 lei.660 lei 14. TVA 19% e) S-au vandut marfuri. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.

353 lei 2. Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA.540.70 2. 1300.20 Sf 378 = Sf 371 x k = 15.412 lei 2. Achizitionarea marfurilor: % = 371 4426 Inregistrarea sconturilor : 401 = 401 2540.000 lei 9. 7 lei Factura ulterioara cuprinde: Scont 2% x 2.remiza I (2.270 lei .rabat .30 lei 2.7 lei 2.825 – 3. 1% .000 x 1%) .735 x 0. cu scadenta la 28 februarie 2005.135 lei TVA (2.112.247.70 42.135 X 19%) 405.000 lei.300 lei.325 ) = = 0. Vanzarea produselor finite: 411 = % 701 4427 2.000 lei.300 x 5%) .147 Si 378 + Rc 378 -Rd 378 = Sf 378 2. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.valoarea produselor livrate 2.500 – Rd 378 = 3.270.20 = 3.4427 c) Descarcarea gstiunii pentru marfurile vandute: 2.353 % 607 378 4428 = 371 14.000 2.135 405.70 = 411 42. din 1 februarie 2005.remiza II (2.1300 cuprinde: .02.900 + 20.235 lei Studiu de caz 11 SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.147 Rd 378 = 2.900 – 1.500 ) / ( 11. Inregistrarea sconturilor acordate: 667 Inregistrarile la BETA: 1.000 + 3.300 lei .247. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.3 lei Net comercial 2. iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%.7 lei Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile la ALFA: 1. 767 24 .70 si concomitente descarcarea produselor finite din gestiune: 711 = 345 2.235 lei k = ( Si 378 +RC378 ) / ( Si 371 – TVA + RD371 -TVA)= = ( 2. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2. Scontul pentru decontarea facturii la 10.135 = 42. Factura nr.000 + 3.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara.3 lei .22. conform facturii nr.70 2135 405.70 2.

800 3. -la sfârşitul exerciţiului N+4 când valoarea justă a activelor a fost de 20. Durata de utilitate a acestora este estimată la 20 de ani iar amortizarea se calculează prin metoda liniară.000 = 17. reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila= 20. anularea amortizarilor cumulate. reevaluarea valorii ramase. La sfârşitul exerciţiului N+3 durata de utilitate este reestimată la 19 ani (au mai rămas 16 ani).000 de lei. Dacă în mod excepţional reevaluarea conduce la o diminuare a valorii activului.000 1.Studiu de caz 12 La începutul exerciţiului N întreprinderea a achiziţionat echipamente tehnologice la costul de 20. -la sfârşitul exerciţiului N+10 când valoarea justă a fost de 7.000 de lei.000/20=1.800 Inregistrarile aferente exercitiului N+1: 1.000 de lei.000 lei Durata de amorizare = 20 ani Amortisment N = 20. 1.000 404 Furnizori de imobilizari 23. În măsura în care o reevaluare pozitivă compensează o reevaluare negativă a aceluiaşi activ. durata de utilitate este reestimată la 15 ani (au mai rămas 10 ani). Care este tratamentul contabil al reevaluărilor echipamentelor tehnologice dacă întreprinderea utilizează procedeul reevaluării valorii rămase prevăzut de OMF 1752? REZOLVARE: Procedeul reevaluarii valorii ramase conform OMF 1752 consta in parcurgerea urmatoarelor etape: 1.000 lei 1. anterior contabilizată la cheltuieli. amortizarea imobilizarilor Inregistrarile aferente exercitiului N+2: 1.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 25 . -la sfârşitul exerciţiului N+6 când valoarea justă a fost de 9. la sfârşitul exerciţiului N+5.000 de lei. în măsura în care o astfel de diminuare nu depăşeşte mărimea rezervelor din reevaluare referitoare la acelaşi activ. amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc. amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 20.000 – 3 x 1. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la următoarele reevaluări: -la sfârşitul exerciţiului N+2 când valoarea justă a activelor a fost de 25. amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc. reevaluarea pozitivă trebuie să fie contabilizată la venituri. această diminuare este înregistrată în cheltuielile exerciţiului în curs. 2. amortizarea imobilizarilor 2. achizitia echipamentului: % = 2131 Echipamente Tehnologice 4426 TVA deductibila 2. la sfârşitul exerciţiului N+7.000 de lei. Inregistrarile aferente exercitiului N: 1. O reevaluare negativă trebuie să fie direct imputată asupra rezervelor din reevaluare corespondente. durata de utilitate este reestimată la 16 ani (au mai rămas 9 ani).

000/16 = 1. amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc.000 – 2 x 1.000 lei a) anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea Instalatiilor etc.563 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.874 Valoarea justa = 20. 1.000-1. b) reevaluarea valorii ramase: 2131 Echipamente Tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 8.874 a)anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea Instalatiilor etc.000 Inregistrarile aferente exercitiului N+3: 1.126 lei Inregistrarile aferente exercitiului N+5: 1.563 = 21.874 = 5. amortizarea imobilizarilor Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 2. realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 500 Inregistrarile aferente exercitiului N+4: 1.874 Rezerva din reevaluare ramasa = 7.Valoarea justa= 25. amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 20.563 Si.000 = 2131 Echipamente tehnologice 3.000 lei Plus de valoare = 8.563 500 3.126 1. b)reevaluarea echipamentului: 105 Rezerve din reevaluare = 2131 Echipamente tehnologice = 2131 Echipamente tehnologice 1. amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 25.000 lei Durata de amortizare = 10 ani 26 . reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila:25.000 lei Durata de amortizare = 16 ani Amortisment N+3 = 25.000 Minus de valoare = 1.

100 lei a)anularea amortizarii cumulate: 2813 = 2131 Amortizarea Echipamente Instalatiilor etc.000 = 16.000 lei Durata de amortizare = 9 ani Amortismentul = 9.000/9 = 1. tehnologice b)reevaluarea echipamentului: % 105 Rezerve din reevaluare 6588 Alte cheltuieli din Exploatare = 2131 Echipamente tehnologice 4.000 lei Rezerva disponibila = 4.000 lei Valoarea justa = 9.126/10ani=513 lei 2.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. 1.Amortisment N+5=20.000/10 ani= 2.000 Inregistrarile aferente exercitiului N+10: 1.000 – 2 x 2. 2.000 lei Minus de valoare = 7.000 27 .000 7.100 2. amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.900 Inregistrari aferente exercitiilor N+7.000 Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 5.000 Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 5.126/10ani=513 lei Inregistrarile aferente exercitiului N+6: 1.amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 4. reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila= 20. 2.N+8 si N+9: a)amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila: 9. 1.

TVA 19%.850 132.610 La sfârşitul exerciţiului N+1.000 lei iar costurile de cesiune sunt estimate la 20. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320.000 Inregistrarea amortizarii echipamentului: 6811 = 2811 Cheltuieli Amortizarea din exploatare instalatiilor privind amortizarea imobilizarilor 3.000 0.000 0.870 N+2 175. = 404 Furnizori de imobilizari 595. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) N+1 55. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară.760 324.658 N+4 80.756 N+3 150.15 )t Flux net actualizat 47. reevaluarea valorii ramase: 2131 Echipamente Tehnologice = % 7588 Alte venituri din exploatare 105 Rezerve din reevaluare 2.000 0. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300.000 500.000 La sfarsitul exercitiului N se efectueaza testul de depreciere: 28 .000 95.700 45.000 lei.300 98.000 874 1.572 Valoarea de utilitate 1 (1 + 0.126 Studiu de caz 13 La începutul exerciţiului N. Achizitia echipamentului: % 2131 Echipamente Tehnologice 4426 TVA deductibila 2.000 lei. 100.000 lei iar valoarea de utilitate la 290. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.amortizarea imobilizarilor 2.000 lei. La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1? REZOLVARE In exercitiul N: 1. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare.000 0.

cat este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o daca deprecierea nu ar fi existat.000) = 320.000 lei.000 – 100.390 lei Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 Cheltuieli din exploatare privind ajustarile pentru deprecierea instalatiilor = 2913 75. Prin urmare.Inregistrarea amortizarii echipamentului: Amortizarea = 324. Daca deprecierea nu ar fi existat.000.000.457 = 76. dupa reluarea deprecierii.000 x 2 = 300.620 lei Deprecierea de valoare=valoarea contabila neta – Valoarea recuperabila= 400.610 = 75.000.610 – 81.320.000 de lei.390 = 324.610/4=81.000 lei Valoarea de utilitate=324.000-20. amortizare cumulată de 20.543 lei Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizionului pentru depreciere constatat la sfarsitul exercitiului N+1: 2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor = 7813 56.000. Care este tratamentul contabil potrivit IFRS 5? REZOLVARE La sfarsitul exercitiului N-1 se inregistreaza o pierdere de valoare pentru utilaj de 4. utilajul avea o valoare brută de 102.000.000 nu se contabilizeaza . La 1 septembrie N.543 lei.000 lei = 320.000.333.000 lei si 29 .000 lei Valoarea de utilitate = 290.543 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor Din motive de prudenta plusul de valoare de 20.153 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = Amortizarea instalatiilor 2811 81. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.000 Apreciere de valoare = 320.000 de lei.390 lei. Utilajul inceteaza sa mai fie amortizat.000 de lei.000 – 75.610 Valoarea recuperabila=max(280.ne se va relua intregul provizion de 75.Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 78.000.153 2.000-324.000 de lei.000.000 – 243. valoarea contabila neta ar fi fost de 500.000=400. utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70. La data clasificării.Amortizare – Ajustarea pentru depreciere = 500.457 lei Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.000 .000 – 300.000 lei Valoarea recuperabila = max( 290.000. La 1 septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre: 82.000=280.610)=324.000 lei.000 – 2. Studiu de caz 14 La sfârşitul exerciţiului N-1.153 = 243. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării.000.Valoarea contabila neta = 500. valoarea contabila a activului nu trebuie dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca s-ar fi depreciat in trecut.100.324.610 lei In exercitiul N+1: 1.000-100.000 lei Valoarea recuperabila=max(valoarea justa minus costul de cesiune.valoarea de utilitate) Valoarea justa minus costul de cesiune=300.000.000 – (82. Altfel spus.390 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost.000 de lei. ci 56. La sfarsitul exercitiului N+1 se efectueaza testul de depreciere: Valoarea constabila neta =324.000)/8 x 8/12 = 75.

reinnoieste efectele comerciale existente.320 lei 10.000. TVA 19%. 403 Studiu de caz 17 = 5121 = = 403 5121 = 5113 S.A. inclusiv crearea noului efect.04 N: .000 acţiuni Y la un cost de 180 lei/acţiune.05. Să se înregistreze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor. pentru rezultatul obţinut în exerciţiul N de către societatea Y.N+1 s-au încasat dividende în valoare de 40 lei/acţiune. în conformitate cu prevederile normei internaţionale IAS 18 „Veniturile”.000 lei 320 lei 10.05 N+1.SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei.C. 1.achizitia actiunilor Y: 501 = 5121 180. Dobanda penalizatoare (12 %): 413 = 4111 766 10.incasarea dividendelor din rezultatul exercitiului N 5121 = 501 Conturi la banci Actiuni detinute in lei la entitati afiliate Studiu de caz 16 S.A. 401 % 666 626 627 5. .N societatea comercială X SRL a achiziţionat 1. Reinnoirea efectului comercial: 413 = 2. TVA 19 %. timbrul fiscal 12 lei. cheltuieli cu corespondenta 8 lei. amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei. dobanda penalizatoare 12%.04.000 3.C.000 Actiuni detinute Conturi la banci la entitati afiliate in lei La 01.000. atat la tragator. cat si la tras. Sa se efectueze inregistrarile necesare. valoarea nominală a efectului 10000 lei. .000 lei 40. ALFA S. REZOLVARE: Inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt urmatoarele: La 01. MULTIMOD S. Pe 1. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei.70. Depunerea efectelor comerciale spre scontare: 5113 = 413 5114 4.000 Societatea ALFA inregistreaza pierderea de valoare astfel: 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea = 2913 Provizioane pentru deprecierea echipamentelor tehnologice 8.000 lei 320 lei 300 lei 12 lei 8 lei 10.000 Studiu de caz 15 Pe data de 1. 30 .320 lei 10.

.41 lei/$. vinde produse finite unui partener extern. 9. Care sunt înregistrările contabile în cazurile de mai sus? Inregistrarile contabile: 1.4 lei 2. Executarea cambiei: 403 = 6.000 $ x ( 3. . Inregistrarea vanzarii produselor finite unui partener extern: 4111 = 701 3. “MULTIMOD” S.4 lei/$. 8.400 lei=1. Care sunt înregistrările contabile? 1.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior. la scadenta.B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta. Decontarea directa cu trasul prin incasarea in numerar: 5311 = 413 714 Decontarea cambiei prin intermediul bancii si retinerea comisionului : 5121 = 413 714 627 = 5121 4 Studiu de caz 18 S. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.L.D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal.R. taxa de scont 14 lei. Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % = 371 607 4428 4. Vanzarea marfurilor : 411 = 3. Incasarea creantei: 31 . Incasarea creantei se face la 3. Inregistrarea la sfarsitul perioadei a diferentelor de curs valutar: 665 = 5124 20 lei=1. 5121 714 Inregistrarea taxei de scont la scontarea cambiei inainte de scadenta: 667 = 5121 14 sau 627 Emiterea cambiei la client : 413 = 411 714 7..000 $ x 3. banca retinand un comision de 4 lei. cursul de schimb al dolarului 3. Aprovizionarea cu marfuri : % = 371 4426 371 = 401 714 600 114 114 714 600 114 714 600 114 4428 % 707 4427 2. respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: .SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA.C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar. .4 -3. Emiterea cambiei si transmiterea prin gir unui alt furnizor: 401 = 403 714 5.38 lei/$.38 ) 3. Posesorul cambiei.C. la pretul de vanzare de 1000 $.

12 N+1: 623 = Studiu de caz 20 La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei.41 lei 3.01 N+1: 623 = . 120 : 12 luni = 10 lei.. Includerea in categoria imobilizarilor financiare a actiunilor (100 actiuni): 261 = 501 250 32 . achita prin virament suma de 120 lei..... In luna martie 2009. Cumpararea actiunilor de la o filiala din cadrul grupului: 501 = 5121 2. In anul urmator...... procesul se incheie si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate. pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator..5 lei/actiune) 2. iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.... S...... la 31.in luna a douasprezecea. in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta..02 N+1: 623 = . Care sunt înregistrările contabile? 1. Inregistrarea cheltuielilor in avans aferente anului N+1 pentru abonamentul de presa si publicatii de specialitate: 471 = 5121 120 lei 2. Reluarea provizionului pentru litigii in exercitiul 2009 prin solutionarea cazului: 1511 = 7812 500 lei Provizioane Venituri din pentru litigii provizioane pentru riscuri si cheltuieli Studiu de caz 21 SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2.. .....000 $ x 3..040 1. la 28. Inregistrarea cheltuielilor anticipate ajunse la scadenta in fiecare luna: -in prima luna. Vanzarea actiunilor (400 actiuni): 5121 = % 501 764 1.000 40 471 471 471 10 lei 10 lei 10 lei 3. Se constituie un provizion pentru litigii in suma de 500 lei in exercitiul 2008: 6812 = 1511 500 lei Cheltuieli de exploatare Provizioane privind provizioanele pentru litigii pentru riscuri si cheltuieli 2.... Care sunt înregistrările contabile? 1.. pe baza scadentarului.. Ulterior.......A... pe care o face la o data ulterioara.000 ( 800 actiuni x 2.400 lei 10 lei Studiu de caz 19 In luna decembrie a anului curent..410 lei=1.6 lei/actiune. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instanta de judecata..in a doua luna. la 31. procesul fiind in curs la finele exercitiului 2008.5124 = % 4111 765 3..... 400 de actiuni se vand la pretul de 2.C. Care sunt înregistrările contabile? 1... “VULTURUL NEGRU” S...5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt.

10 lei.tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei. Care sunt înregistrările contabile? 1.100 de actiuni se anuleaza . Se inregistreaza materiile prime incorporate in ambalajele obtinute: 381 = 351 400 33 .7 lei . emise anterior.actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei .costul unitar de achizitie de 1. . cunoscandu-se : . folosindu-se borderoul acestora si extrasul de cont: 1091 = % 510 5121 300 462 210 2. din costul de achizitie .5 lei. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: . cat si cu decontare ulterioara. Care sunt înregistrările contabile? 1. Revanzarea celor 50 actiuni cu incasare imediata in numerar: % 5311 149 = 1091 85 80 5 6.Studiu de caz 22 SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni. Evidentierea comisionului datorat unitatii intermediare: 622 = 401 51 (510 x 10%) 3. atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni).200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1. in vederea obtinerii unor ambalaje. Plata in numerar a actiunilor achizitionate cu decontare ulterioara: 462 = 5311 210 4.rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%. Se predau materiile prime si materialele consumabile la terti pentru obtinerea ambalajelor: 351 = % 400 301 350 302 50 2. Revanzarea celor 150 actiuni cu decontare ulterioara: % = 1091 5121 149 Studiu de caz 23 255 240 15 SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei. Rascumpararea actiunilor.6 lei. .TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28.pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei. unor terti.valoarea nominala unitara de 2 lei . Anularea actiunilor. deci in total 20 lei. 5. pe baza actelor legale de modificare a capitalului: 1012 = % 200 1091 170 141 30 Diferenta in minus intre costul de achizitie ( mai mare ) si pretul de vanzare este de 0. in termen de o luna ( 150 de actiuni).

000 u. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u.856 x 10%=13.000 – 60.856 95.000 u.3.250 x 15 = 135.000 u.814.000 de ore.545. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510.86 54.1)3 = 131. pentru asigurare.000 x (1.flux anual = 4 x 2. În cursul exerciţiului N.12 N 31.4 40. – obiectul contractului: un echipament tehnic. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%.6 54.m.5 Sold datorie 131.1)3 + 135.m. achitabile în ultima zi a anului de contract.12 N+2 31.000 u.000/1. – locatarul plãteşte în fiecare an 1.12 N+1 31. – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.1 + 135.000/(1. La sfârşitul exerciţiului N.000/10.m.000 – 10.454.93 mii Valoarea recuperabila = max (Valoarea justa – Costurile.000 50.16 5.856 Echipamente = Alte imprumuturi si datorii asimilate Dobanda 131.000 ore)=60.495. – la sfârşitul perioadei de locaţie./buc.000/(1.000 u.250 ore.12 N+3 Flux 50.000/(1.74 0 34 ..000)/(1.000 60.000 ore de funcţionare.041.1+50. la 31.m.000 = 500.000 Valoarea neta contabila = 600.000/1. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care utilajul poate fi tranzacţionat.185.000 Rambursare 36.12.50 Data 31. – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.000 Valoarea de utilitate = 135. – valoarea justã a echipamentului: 135. iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.000 u. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.6 9.000/ (1. Care este incidenţa aplicării normei IAS 17 „Contracte de leasing” în contabilitatea locatarului? Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.5 131.000 Valoarea de utilitate: . Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziţiei la 10. Se inregistreaza tariful facturat de furnizor si implicit reflectarea pretului prestabili aferent ambalajelor receptionate: % = 401 150 381 140 388 10 4426 Studiu de caz 24 Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.000 Valoarea justa – Costurile estimate = 510. Valoarea actualizata= 50.12.1)2 + (50.1)2 + 135.000 pentru deprecierea imobilizarilor necorporale = 401 28. Amortizarea exercitiului N = 600. fiecare.m.m.856 = Ajustari 40.000 u.m. utilajul a funcţionat 1. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãţi pe orã.000 + 10.504.N+3. de 50.1)4 = 427.000) si valoarea actualizata a platilor minimale (redevente anuale si valoarea reziduala garantata).545.. Valoarea de utilitate) = 500 mii Deprecierea = 540-500 = 40 mii Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor Studiu de caz 25 Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.m.000 = 540. echipamentul va fi returnat locatorului.N. – durata contractului: 3 ani. existã indicii cã utilajul s-a depreciat.

Cantitãţile fabricate au fost de 5.000 u.Studiu de caz 26 O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.000 bucãţi. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200.12.01 N -Amortizarea in anul N =Valoarea cladirilor la 31.000 = 9. u.000 u. REZOLVARE: • Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinariei creeaza o obligatie legala deoarece contractul de licenta prevede inlaturarea acesteia. 35 .800.920 u. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc. Costul unitar = 540 u. REZOLVARE : La 31. 4.500 bucãţi în exerciţiul N+2. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6.000 = 2.800.000 Baza de impozitare 80. În contract se precizeazã cã. Din punct de vedere fiscal.pe seama cheltuielilor : (15.920 Acesta se va inregistra astfel : .000 Baza de impozitare a imobilizarilor : 65.920 u.m.000 Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31. Cota de impozit pe profit: 16%.7 mil. REZOLVARE Costul de productie (N) = 180 x 5. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000) x 16% = 5. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5.12.000 u. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã.pe seama capitalurilor proprii : (127.920 – 6. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face.000 (10.m.000 La 31.m. la 31.000 = 3. datorii contingente şi active contingente”. exista o datorie de impozit amânat de 6. În anul N. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.920 800 u. = Datorie de impozit amanat 6.000 u.720 5.m. La începutul exerciţiului N.000 buc +1. Politica sa este cunoscutã pe piaţã. la sfârşitul perioadei de închiriere.m. % Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amanat Studiu de caz 28 O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.N.12 N : Valoarea contabila a imobilizarilor : 127.m.N. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.000 Diferenta temporara impozabila : 62.000) 65.m.m. Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 9.000 u. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi.12 N = 16 % x 62. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.m.m.000 bucãţi în exerciţiul N. 45.N Valoare contabila 100. La sfârşitul fiecãrui exerciţiu. datorii contingente şi active contingente”.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.000 (15.m. .000) x 16% = 800 u. cifra de afaceri a fost de 10.000 u. Studiu de caz 27 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: Informatii Valoarea cladirilor la 01. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.m.12.m.000-10.000) 90.000. reevaluarea nu este recunoscutã.000-90.

• • Este probabila iesirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinariei. • Este probabila iesirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea marfurilor returnate.000 de lei pe care furnizorul s-a angajat să o ramburseze societăţii ALFA.000 Din definiţia datoriei contingente putem observa că ea cuprinde. Furnizorul materialelor de etanşeizare şi-a asumat responsabilitatea defectelor şi a decis să ramburseze societăţii ALFA suma de 30.000.000 u. Trebuie retinut ca regula de mai sus trebuie aplicată cu prudenţă. În exerciţiul N. clauza de despăgubire sau a garanţiei oferite). dintr-un motiv sau altul. pe lângă datoriile potenţiale ce vor fi confirmate de un eveniment viitor şi incert. În majoritatea cazurilor. urmând ca în momentul în care este sigur că rambursarea va fi primită (în cazul în care întreprinderea onorează datoria). întreprinderea va proceda la recunoaşterea unui activ aferent rambursării estimate. într-un contract de asigurare.000 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli In ceea ce priveste cea de-a doua problema: • Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor – obligatie implicita deoarece politica anterioara a magazinului i-a facut pe clienti sa spere ca in caz de nemultumire le va fi rambursata contravaloarea marfurilor cumparate.000.000 de lei. Uneori. = Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea 200. 36 . întreprinderea va înregistra un provizion pentru întreaga valoare a datoriei.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu reparaţiile. şi datorii certe care nu satisfac decât o parte din condiţiile cerute pentru a fi recunoscute drept provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. Cealaltă parte poate fie să ramburseze valoarea plătită de întreprindere.000 20. După vânzare s-au constatat defecţiuni grave în etanşeizarea frigiderelor.m. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 50. astfel că în cazul în care. Societatea a informat cumpărătorii asupra defecţiunilor şi s-a angajat să le repare gratuit.000 de lei. • Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a conravalorii bunurilor returnate: 3% x 10. o întreprindere poate solicita altei părţi să plătească o parte sau toate cheltuielile necesare constituirii unui provizion (de exemplu. • este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu reparaţiile. ea a lansat un nou model din care a vândut 100 de bucăţi.000.000. întreprinderea este cea care trebuie să plătească. fie să efectueze plata direct. • este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor cu reparaţiile: 50.000 30. întreprinderea rămâne responsabilă pentru toată suma.000 Studiu de caz 29 Întreprinderea ALFA are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de frigidere. Este necesar pentru cea mai buna estimare a costurilor cu mutarea rafinariei: 200. terţa parte nu efectuează plata. • prin aplicarea regulii de mai sus se va recunoaşte un activ pentru suma de 30. În această situaţie.000 = 300. Care sunt precizările OMF 1752 şi respectiv IAS 37 cu privire la această speţă? Ce soluţii contabile sunt valide din persectiva celor două referenţiale? REZOLVARE: • există o obligaţie prezentă ca urmare a unui eveniment trecut: angajamentul pe care societatea şi l-a luat faţă de cumpărători de a remedia defecţiunile.000 u. Cheltuieli cu provizoane pentru riscuri si cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 300. % 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 461 Debitori diversi = 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50.m.

Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120. Intreprinderea a recunoscut subventia drept venit Inregistrarile aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 Conturi la banci In lei -incasarea subventiei: 5121 Conturi la banci In lei = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata 120.000 x 20% x 1/12) Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung -trecerea la venituri in avans a suventiei aferente dobanzilor periaodelor urmatoare: Subventia aferenta lunii ianuarie = 120.m.000 x 20% x 1/12) Cheltuieli privind Dobanzi aferente dobanzile creditelor bancare pe termen lung -trecerea la venituri a subventiei aferente dobanzii lunii curente: 472 Venituri in avans = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru 10.000 u.000.000 = Inregistrarile aferente lunilor februarie si martie: -inregistrarea dobanzii aferente: 666 = 1682 16.000 u.000-10.000 = 1621 Credite bancare pe termen lung 1.000 -inregistrarea dobanzii aferente lunii ianuarie: 666 Cheltuieli privind dobanzile 1682 16. b)subvenţia se deduce din cheltuieli. la o rată a dobânzii de 20% pe an.000 u.000.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.000/12=10.m.000=110.Studiu de caz 30 La începutul exerciţiului N.000 37 .000 u. întreprinderea ALFA S.000.667(1. 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata = 472 Venituri in avans 110.667(1. REZOLVARE: 1.000. La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia. Care sunt înregistrările contabile conform Ias 20 dacă: a)subvenţia se recunoate la venituri.A primeşte un credit pe termen lung de 1.m. Venitul in avans = 120.

667 -deducerea din cheltuieli a cotei parti din subventie: 38 .dobanda datorata Inregistrarile aferente lunii aprilie: -inregistrarea dobanzii aferente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.000=80.667(1.000 u.m.000.000 -rambursarea subventiei de 120.000 = 6588 Alte cheltuieli de exploatare 2.000 x 20% x 1/12) -trecerea la venituri subventiei aferente dobanzii lunii curente: 472 Venituri in avans = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata 10.000 110.000 Conturi la banci in lei imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata: = 5121 Conturi la banci in lei 40. Intreprinderea a dedus subventia din cheltuieli: Inregistrarile aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 = 1621 Conturi la banci Credite bancare in lei pe termen lung -incasarea subventiei: 5121 Conturi la banci in lei = % 666 Cheltuieli privind dobanzile 472 Venituri in avans 1.000.000 u.m. 472 Venituri in avans • 5121 80.000-30.667 = 16.000 -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Inregistrarile aferente lunilor februarie si martie: -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.000 120.000 10.: • imputarea cu prioritate asupra venitului in avans aferent subventiei: Venitul in avans este de 110.

iar la 31.1 lei -31 decembrie N+1 1 euro = 4.000 Inregistrarile aferente lunii aprilie: -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.040 lei • 31.2 lei/euro=5. La 31.06.667 -deducerea din cheltuieli a cotei parti in subventie: 472 Venituri din avans = 666 Cheltuieli privind dobanzile 10.200euro x 4.2 = 1064 100 Alte titluri imobilizate Rezerve de valoare Active disponibile justa pentru vanzare • la 31.2 lei.modificarea valorii juste in lei a actiunilor ca urmare a variatiei cursului de schimb: 265.1lei/euro=4.intreprinderea Beta trebuie sa evidentieze cresterea valorii juste in capitalurile proprii: 1.12 N+1. potrivit IAS 39.12 N valoarea justa 31.000 -rambursarea subventiei: • imputarea cu prioritate a subventiei rambursate asupra venituilor in avans: 472 Venituri in avans • 5121 80. Evoluţia cursului de schimb se prezintă astfel: -30 iunie N 1 euro= 4 lei -31 decembrie N 1 euro =4.12. sunt evaluate la valoarea justă cu variaţiile de valoare reflectate în capitalurile proprii).000 Alte titluri imobilizate Conturi la banci Active disponibile in lei pentru vanzare la 31.000 euro x 4.12.N.000 euro. achizitia actiunilor disponibile pentru vanzare: 265.472 Venituri din avans = 666 Cheltuieli privind dobanzile 10. societatea Beta achiziţionează 1. Acţiunile au fost clasificate ca disponibile pentru vânzare (care.N valoarea justă a titlurilor este de 1.12 N+1 valoarea justa Totalul modificarii valorii juste de 940 lei este rezultatul modificarii preturilor actiunilor in euro 39 .000 euro (a rămas nemodificată).100 lei 1.N.12.000 acţiuni A pentru 1.000 Conturi la banci in lei imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata: = 5121 Conturi la banci in lei 40.200 euro.2 = 5121 4.000 = 6588 Alte cheltuieli de exploatare Studiu de caz 31 La 30 iunie N. Care sunt înregistrările efectuate de Beta? REZOLVARE: Inregistrarile efectuate de Beta sunt urmatoarele: • la 30.N+1 valoarea justă a titlurilor a crescut la 1.

6 – 3.inregistrarea venitului din dobanda pentru anul N (convertit in lei la cursul mediu din perioada 5 ianuarie N – 31 decembrie N de 3.000 euro x (3.000 euro) x 10% = 2. o societate ALFA. -in anul N+1: (20.000 euro x 3.000 euro x 3. pe 1 ianuarie. produse finite în valoare de 80.75 3.5 3.se vor inregsitra urmatoarele: • la i ianuarie N.vanzarea produselor finite: 411 = 701 Clienti Venituri din vanzarea produselor finite 280.incasarea avansului de la BETA (40. Conform contractului.5 lei/euro): 5124 = 411 140.6 3. • la 1 ianuarie N.5 ) lei/euro +4.000 lei Dobanda : .55)lei/euro: 411 Clienti = 765 Venituri din diferente de curs valutar 4.diferenta de curs valutar aferenta creanteifata de BETA. din Franţa.7 3.5 lei/euro = 280.000 euro.55 3.55 lei/euro): 411 = 766 14.000 Venitul din vanzarea produselor finite este evaluat.000 euro.200 • • 40 .40.000 – 50% x 80.dica 80.000 euro.200 Clienti Venituri din dobanzi la 31 decembrie N.in anul N: (80.000 ) x 10% = 4.6-3. din România. la valoarea justa a mijlocului de plata primit.potrivit normei IAS 18 “Venituri”.000 euro x (3.725 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1 Care sunt înregistrările efectuate de Alfa? REZOLVARE: In contabilitatea societatii ALFA. Evoluţia cursului euro a fost următoarea: Data 1 ianuarie N 31 decembrie N 1 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 1 ianuarie N+2 Curs de schimb euro/leu 3.Studiu de caz 32 Pe 1 ianuarie N. iar restul în două rate anuale. livrează unei societăţi BETA.000 Conturi la banci Clienti in valuta la 31 decembrie N. Rata dobânzii prevăzută în contract este de 10%.7 Perioada 1 ianuarie decembrie N N-31 Curs mediu 3. se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor.

000 de lei.520. datoria faţă de L.520.7 lei/euro: % = 411 82. De asemenea.000 euro).5% = 7. Transportul şi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate şi facturate de societatea americană L şi au fost în valoare de 88.100 Cheltuieli din diferente de curs valutar • Studiu de caz 33 La 15 noiembrie N. care au fost facturate de furnizorul intern B.600 lei Valoare în vamă: 1.000 $.000 $ şi respectiv 20.725 lei/euro x 2.000 $ = Valoare CIF 608.679.6 Valoarea FOB: 500.600 1.22.• la 1 ianuarie N+1.5%): 1.753.000.400 Clienti 765 2.400 Conturi la banci in valuta 665 1.124 Clienti 81. la cursul de 3. vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului şi refacerea amplasamentului în valoare de 10. Valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea este de 9.124 Care sunt înregistrările efectuate de Gama ? REZOLVARE: Inregistrarile efectuate in contabilitatea societatii GAMA sunt : • la 15 noiembrie N. Managerii estimează că durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani şi că.000 41 .inregistrarea venitului din dobanda pentru anul N+1 (3. datoria faţă de M şi. în valoare de 2.050 Clienti Venituri din diferente de curs valutar • la 1 ianuarie N+2. pe 5 ianuarie N+1. cu manipularea şi punerea în funcţiune a utilajului.000 lei Comision vamal (0.000 $ Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 88.520.600 x 19% = 319. achizitia utilajului: 2131 = % 401 1.000 x 10%=152. la expirarea acestei perioade.405 lei. societatea GAMA. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern.7 2. din România.250.400 Venituri din diferente de curs valutar la 31 decembrie N+1.520.000 euro): 411 = 766 7. x 0.500 5.000 euro x (3.000 euro x 3.600 lei TVA (19%): 1.000 + 152.000 de lei.450 Clienti Venituri din dobanzi • la 31 decembrie N+1.diferenta de curs valutar aferenta creantei fata de BETA 20.000 euro si a dobanzii aferente primului an (4.679.000 + 7. incasarea ultimei rate si a dobanzii aferente.000 lei Taxa vamală (10%): 1.5 = 1.000 euro x (3.600 = 1.5 2.75 – 3.6)lei/euro + 2.800 Conturi la banci 411 86.65 2. Cursul de schimb al monedei americane a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Cursul de schimb 2.000 $ Cheltuieli de asigurare: 20.725)lei/euro: 411 = 765 3.679. incasarea ratei de 20.7 lei/euro: 5124 = % 88. importă în condiţii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din SUA în valoare de 500.000 $. Decontarea datoriilor faţă de furnizorii externi se efectuează astfel: pe 27 decembrie N.000 $ x 2. Echipamentul este amortizat liniar.

124 includerea cheltuielilor de transport.600 319.691.m.m.5 lei/$) : • 665 = 401 21. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2.600 Cheltuieli din Furnizori L din diferente de curs valutar • amortizarea echipamentului in exercitiul N. Din acest motiv.691. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate. – cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9.plata datoriei fata de furnizorul L. consiliul de administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi sã înceapã producţia de cremã de brânzã.6 lei/$ : 401 = % 291.000 u.000 $ x 2. 42 .000 u.405 Echipamente tehnologice 401 2.708 lei : 6811 = 2813 14..000. – profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.Furnizori M 401 Furnizori L 446 Alte impozite.65 lei/$ : % = 5124 1.708 Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor.000 u.600 478. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300.7 lei/$-2.000 159. Costul de achizitie este de 1.000 $ x 2.600 Furnizori L 5124 280. în exerciţiul N.000 Furnizori B 1513 9.108.006 lei.000.m.m.800 Conturi la banci in valuta 765 10.250.taxe si varsaminte asimilate 4426 TVA deductibila 5121 Conturi la banci in lei 270. plata datoriei fata de furnizorul M.325.000 401 Conturi la banci 1.005/10 x 1/12 = 14..091. 500.manipulare.724 159. ajustarea fata de furnizorul L. punere in functiune si a cheltuielilor estimate de dezafectare in costul utilajului in conformitate cu IAS 16 ‘imobilizari corporale’ : 2131 = % 11.000 $ x(2.000 Furnizori M in valuta 665 75.108.. taxe si varsaminte • plata obligatiilor vamale : % = 446 Alte impozite.000 u.091. Amortizarea pentru exercitiul N se determina tinand ont de faptul ca echipamentul functioneaza in exercitiul N o luna de zile : 1. Din cauza concurenţei pe piaţã..405 Provizioane pentru dezafectare imbilizari corporale • la 27 decembrie N.800 Venituri din diferente de curs valutar Studiu de caz 34 Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.000 Cheltuieli din din diferente de curs valutar • la 31 decembrie N. privind amortizarea mijloacelor de transport imobilizarilor • la 5 ianuarie N+1.

. sau . Dividendele în valoare de 40..nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii entitatii. La începutul exerciţiului N.marketing. distributia si posturile acestora. – interese minoritare: 5. La 31.sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.000." Societatea constituie un provizion pentru restructurare pentru costurile directe legate de restructurare. si .000 u.000.000 u.N: – profit înainte de impozitare: 100. Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300.000.000 de acţiuni ordinare.m. Acest anunţ a indus salariaţilor.activitatea sau partea de activitate la care se refera.000. Câştigurile din cedarea instalatiilor utilizate in producerea iaurtului cu aroma de fructe: 900.data de la care se va implementa planul de restructurare.000 de lei. si . .– cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. au fost emise încã 4. . . au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.investitiile in noi sisteme si retele de distributie.m. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare. 43 .m.12. si b) a provocat celor afectati o asteptare ca va realiza restructurarea prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta. Sunt incluse în provizion: -costurile ocazionate de disponibilizarea personalului 2.m.m. adică cele care: -sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare.000 u.000.000. . – impozit pe profit: 30. nu sunt luate în considerare în determinarea provizionului. – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.000 u. existau în circulaţie 9.cheltuielile implicate.recalificarea sau mutarea personalului permanent.m.principalele locatii afectate de planul de restructurare.. si anume cele care: .m.m. care sa stipuleze cel putin: .000 u.000 u.N A efectuează înregistrarea: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli = 1513 Provizioane pentru restructurare 2.000 Studiu de caz 35 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.000.000. Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele legate de: .000 u. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.000 u.000 u.000. Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare.m.000 de acţiuni ordinare.12. La 30 septembrie N..numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii.000 u. Care este incidenţa aplicării OMF 1752 ? REZOLVARE : In ordinul 1752 se precizeaza : “O entitate are o obligatie implicita care determina constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cand sunt indeplinite conditiile generale de recunoastere a provizioanelor si entitatea: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare.m. chiar dacă vânzarea acestora este ocazionată de restructurare. Nu se includ în mărimea provizionului (deoarece sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii societăţii ): . şi -nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii.cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9.m.

000......... 70..000..000 u..Impozitul pe profit.m.....000.........000 u..... 30.................. /10............ 100....... .. 5.. la media ponderata a ctiunilor ordinare aflate in circulatie in exercitiul respectiv....m........... REZOLVARE: Rezultatul pe actiune de baza se calculeaza impartind profitul sau pierderea net(a) .........000 Rezultatul pe actiune de baza = 50..... 65.......000 + 4000 x 3/12= 10........... Rezultatul net aferent actionarilor ordinari = Rezultatul net – Dividende corespunzatoare actiunilor preferentiale clasificate ca instrumente de capital...000..... =Rezultatul net al exercitiului ... 15... 44 ............. = Profit atribuibil actionarilor societatii-mama..Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”. 50................m....000 u..Dividende preferentiale...000 u........ Profiul inainte de impozitare.000 =5.000 u.........000 u..m... .m...atribuibil(a) actionarilor ordinari..m........000..000 u. =Profit dupa impozitare....m....000...m...000 u...m....000... aferent actiunilor ordinare Numarul mediu ponderat al actiunilor in circulatie = 9......000 u............ .. /actiune...................000....Interese minoritare...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful