Universitatea din Craiova Facultatea de Horticultură Specializarea :I.P.M.A.

Proiect la disciplina

Ecologia sistemelor antropice (Legumicultură)

Prof. Coordonator, Lector univ.dr. MARIA DINU

Studenți : Călin Eleonora Cristina Cîrstea Lăcrămioara Livia

2009-2010
1

CULTURI SUCCESIVE DE LEGUME 2 .

boliior şi a buruienilor. fiind un factor esenţial pentru obţinerea unor rezultate optime şi de lungă durată.fie ale mediului înconjurător. răspunzând preocupărilor sociale . adaptându-se la realităţile socio-economice dar şi la metodele tradiţionale. Deci. este o agricultură care garantează protecţia şi ameliorarea resurselor naturale pe termen lung şi le transmite nealterate generaţiilor viitoare. Pentru a practica o agricultură în armonie cu natura trebuie să se ţină seama de tehnicile biologice utilizate şi de condiţiile locale. b) profitabilă. pe de o parte şi exod masiv din zonele rurale către aglomerările urbane. Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera şi resursele naturale ale planetei. de resurse şi de tradiţiile locale. dezvoltă infrastructura şi creşterea potenţialului economic al satelor. O astfel de agricultură determină şi diversifică activităţi economice deoarece materiile prime apar şi se prelucrează prioritar în zonele rurale. pe de altă parte. Principiile pe care este fondată agricultura ecologică sunt universale.INTRODUCERE Agricultura ecologică este o metodă de producţie care ţine cont de cunoştinţele tradiţionale ale ţăranilor şi care integrează progresele ştiinţifice în toate disciplinele agronomice. pesticidelor de sinteză şi a erbicideior. Agricultura durabilă (sustenabilă) este în primul rând viabilă din punct de vedere economic. Dezvoltarea durabilă a ecosistemelor agricole şi posibilitatea de a produce alimente de cea mai bună calitate. poate fi considerată cea mai însemnată contribuţie a agriculturii în asigurarea viitorului omenirii. agricultura durabilă trebuie să fie: a) productivă. furnizându-se consumatorilor produse de calitate chiar şi în ţările mai sărace.Agricultura ecologică este o metodă care necesită capacitate de observare şi de reflexie. dar tehnicile utilizate sunt adaptate în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Foloseşte un potenţial ridicat de mână de lucru. excluzând utilizarea îngrăşămintelor chimice. răspunde exigenţei cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. metodele de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva dăunătorilor. c) ecologică. 3 . şi menţine ţăranii la munca câmpului. necesitând deci locuri noi de muncă. prin utilizarea optimă a resurselor din agroecosisteme. aspect important într-o perioadă de şomaj.

In majoritatea ţărilor producătoare există organisme naţionale care protejează şi controlează producţia „ecologică".44% din suprafaţa agricolă.995.. cu rezultate care au la bază date ştiinţifice ce creează o nouă concepţie despre viaţă.d) să conserve resursele: e) echilibrată social şi uman Agricultura ecologică se impune astăzi ca o practică modernă. respectiv 1. Principalele obiective ale agriculturii ecologice sunt:  să realizeze produse agricole de înaltă calitate nutritivă şi în condiţii eficiente.  să permită agricultorilor o remunerare justă ca satisfacţie a muncii lor şi un mediu de lucru sigur şi sănătos. au început să-şi organizeze această activitate încă din anii 1935-1940. astfel ca la nivelul anului 1997 agricultura ecologică în Europa occidentală va deţine o pondere de 0. Germania.  să menţină şi să amelioreze fertilitatea solului pe termen lung. când agricultura ecologică este recunoscută atât de piaţă. După anul 1990 dezvoltarea devine spectaculoasă.SĂNĂTATE este din ce în ce mai evidentă. dar inclusiv reuşite şi preocupări în multe alte ţări. Europa şi în special statele occidentale. muncă şi agricultură. practicându-se în peste 100 de ţări din 5 continente. Australia.bio" este din ce mai căutată şi mai apreciată.Franţa etc. Se evidenţiază în acest sens ţări ca Italia.435 ha. Marea Britanie. cât şi de către guverne.858.339 ha.singura alternativă" pentru mileniul trei. urmare a exceselor de utilizare a chimizării în cadrul tehnologiilor intensive şi ca atare piaţa produselor . respectiv 2. iar în anul 1999 să ajungă la 2. Agricultura ecologică este considerată ca . Principalele elemente practice la care se raportează agricultura ecologică se referă la: 4 .  să dezvolte şi să întărească sistemele vii pe parcursul ciclurilor de producţie. Relaţia AGRICULTURĂ . Spania.1% din total. dar primele semne de recunoaştere a activităţii productive şi comerciale datează din anul 1980. Statistici recente arată că agricultura ecologică este în plină ascensiune.ALIMENTAŢIE . deoarece în mare parte „bolile civilizaţiei" sunt puse pe seama unei alimentaţii necorespunzătoare calitativ. organisme naţionale şi internaţionale.. cu eficienţă sporită şi care poate asigura produse în concordanţă cu cerinţele exigente ale consumatorilor.  să evite toate formele de poluare care pot rezulta din practica agricolă.

atât datorită potenţialului lor biologic ridicat cât şi posibilităţilor de efectuare a culturilor succesive. în general. indiferent de forma de proprietate. Cultura plantelor legumicole constituie o sursă importantă şi permanentă de venituri pentru producători. Producerea eşalonată a legumelor determină posibilitatea aprovizionării ritmice a populaţiei cu produse proaspete pe o perioadă cât mai mare din timpul anului.  extinderea lucrărilor manuale şi reducerea celor mecanice specifice în agricultură clasică.  lucrări moderate asupra solului.Printre elementele determinante ale importanţei economice a cultivării plantelor legumicole se încadrează şi posibilitatea folosirii raţionale şi aproape permanentă a forţei de muncă. Plantele legumicole realizează. folosindu-se mijloace fizice.  alegerea celor mai rezistente cultivare. 5 . sere. fără încorporare de materie organică proaspătă.  fertilizarea la suprafaţa solului.  prevenirea atacurilor de boli şi dăunători.  efectuarea de asociaţii de culturi respectând principii ecologice. menţinerea unor proporţii convenabile la nivelul exploataţiei agricole între diferitele grupe mari de plante. Importanţa economică a legumelor Importanţa economică a legumelor rezidă din caracteristicile specifice sectorului legumicol. precum şi realizarea unor asolamente cât mai variate şi de lungă durată. dar calitatea este superioară datorită modului lor „ecologic" de a fi fost obţinute. tehnologice şi fitoterapeutice. adăposturi etc. prin posibilitatea efectuării de culturi în sisteme multiple: câmp. asociate. anticipat-asociate sau duble. cele mai mari producţii la unitatea de suprafaţă. solarii. Particularităţile legumiculturii ecologice Din punct de vedere al importanţei alimentare a legumelor obţinute în „sistem de cultură ecologic". se poate menţiona faptul că valoarea nutritivă este dată de aceleaşi componente menţionate anterior.

efectuarea de culturi succesive şi asociate. . în ferme cu suprafeţe mici în special de „tip familial". . stimulatori.Legumicultura „ecologică" se practică pe suprafeţe mai restrânse. reducându-se cele mecanice şi utilizând mult mai mult forţa de muncă manuală. . .Legumicultura reprezintă sectorul cel mai afectat de poluare.În asemenea condiţii producţiile „ecologice" au valori mai ridicate în raport cu cele obţinute în sistem clasic. Situaţia agriculturii ecologice în România În anul 1997 apar în România primele asociaţii care promovează agricultura ecologică printre care se remarcă „Bioterra" şi „Agroecologica".Lucrările de pregătire a terenului cât şi cele de întreţinere trebuie să respecte regulile impuse. Fiecare activitate umană atât în domeniul agriculturii cât şi în afara ei.cel mai important aspect tehnologic într-o legumicultura „ecologică".Potenţialul productiv al speciilor şi soiurilor trebuie menţinut prin alte procedee tehnologice care să înlocuiască în principal utilizarea de produse de sinteză (menţionate anterior) sau diminuate foarte mult şi numai cele admise de legislaţia din domeniu. soiuri. însă veniturile vor fi mai mari deoarece produsele „ecologice" se valorifică la preţuri mult mai mari. .Este considerată agricultura viitorului. . erbicide şi îngrăşăminte chimice.Producţiile obţinute sunt mai mici pentru acelaşi cultivar dar obţinut în cultură clasică. .Culturile ce definesc intensivitatea (asociate şi succesive) se practică ţinând seama de principiile şi regulile producţiei ecologice. hibrizi etc. . iar pentru toate acestea necesitând utilizarea de insecto-fungicide. există deosebiri esenţiale foarte importante: . precum şi obţinerea producţiilor ridicate obţinute la unitatea de suprafaţă. reprezentat prin: multitudinea de specii. 6 .Din punct de vedere economic raportându-ne la cele menţionate anterior.Se utilizează cu precădere soiuri şi hibrizi cu rezistenţe la atacuri de agenţi patogeni şi chiar populaţiile locale mai adaptate la condiţiile de mediu din zonă. datorită caracterului intensiv.Este necesară şi obligatorie folosirea asolamentelor şi rotaţiei culturilor . trebuie să ţină seama" de „legile naturii" şi cel puţin de acum înainte sâ fie „respectate”. . pentru a păstra sănătatea „solului" şi a „omului" respectiv a „planetei".

usturoiul). gradul ridicat de informare şi sub influenţa legislaţiei elaborată de Ministerul Agriculturii. perioada de vegetaţie. o eşalonare mai bună a consumului de legume. caracteristicile sistemului radicular. Alte specii (varza. castraveţi. 7 . Culturile succesive de legume Culturile succesive reprezintă sistemul prin care pe aceeaşi suprafaţă de teren se cultivă una după alta două sau mai multe culturi într-un an. salată. s-a asigurat un salt calitativ ridicat al agriculturii şi zootehniei ecologice reflectat prin elemente de suprafeţe şi producţii. în care intră şi cel legumicol care ne interesează în mod special. La stabilirea schemelor de succesiuni se aleg specii cu perioade de vegetaţie diferite. vărzoase) se vor cultiva specii cu cerinţe mai reduse faţă de acest element (tomate. unele cu perioada de vegetaţie mai scurtă şi altele cu perioada de vegetaţie mai lungă. în general. cerinţele faţă de temperatură. conopida) permit înfiinţarea culturilor primăvara devreme. Culturile succesive de legume pretind existenţa în sol a substanţelor nutritive necesare în cantităţi corespunzătoare. Culturile succesive reprezintă o necesitate deoarece permit folosirea intensivă a terenului. fasole etc). reuşind să ierneze în câmp în bune condiţii şi să se recolteze primăvara timpuriu (Ex. salata. reuşind să asigure producţii timpurii şi creând posibilitatea efectuării altor culturi. spanacul. care se raportează la sectorul agricol. apă şi elemente minerale. Plantele cu un sistem radicular superficial trebuie să fie urmate de plante cu sistem radicular profund (sau invers). ceapa pentru stufat. Speciile mai puţin pretenţioase la căldură pot fi semănate sau plantate din toamnă. întrucât la acestea consumul de apă este ridicat. gulia. La stabilitatea schemelor de culturi succesive se ţine seama de particularităţile biologice ale speciilor. obţinerea de venituri importante la unitatea de suprafaţă. folosirea raţională a forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie.Interesul ridicat al agricultorilor români. Cerinţele plantelor legumicole faţă de apă constituie un criteriu important la stabilirea culturilor succesive. morcov. ceapă pentru stufat. După plantele legumicole care consumă mult azot (spanac. pentru a se valorifica în mod corespunzător rezervele de apă şi elemente nutritive din sol. respectiv familia botanică. Speciile legumicole ce se succed trebuie să facă parte din familii botanice diferite pentru a evita transmiterea de la o cultură la alta a bolilor şi dăunătorilor comuni.

15 XI). Dintre schemele frecvente cu două culturi se pot menţiona: varza timpurie (15 III . La elaborarea tehnologiilor de cultură se va urmări ca lucrările solului.15 VI) urmată de fasole păstăi (20 VI . Atunci când cultura secundară se cultivă înaintea culturii de bază se numeşte cultură secundară anterioară sau premergătoare. Literatura de specialitate subliniază rezultatele de producţie şi economice superioare. ceapă verde plantată din toamnă (20 IX . situaţie întâlnită mult mai frecvent . care are importanţă economică mai mare şi care asigură producţii mai ridicate) şi culturi secundare care ocupă terenul o perioadă mai scurtă de timp şi în general asigură producţii mai mici. Se urmăreşte ca terenul să fie folosit o perioadă mai lungă de timp. În cadrul succesiunilor pot intra trei specii (situaţii mai rare) sau două specii. salată sau ceapă verde (în prima decadă a lunii octombrie) recoltarea acestora va avea loc primăvara până la data de 20 aprilie.10 X) etc. apoi se înfiinţează o cultură de conopidă de toamnă care se desfiinţează la sfârşitul lunii octombrie. deosebim o cultură de bază sau principală (cea care ocupă terenul o perioadă mai lungă de timp. cât şi pe suprafeţe mai mici deţinute de cultivatorii particulari. În cadrul acestui sistem de cultură. Ţinând seama de condiţiile concrete ale zonelor de cultură şi unităţilor producătoare se pot efectua numeroase alte combinaţii. În cazul schemelor cu trei culturi se poate recurge la înfiinţarea din toamnă a culturilor de spanac.10 X). erbicidarea etc. urmează înfiinţarea culturii de tomate timpurii care durează până la data de 15-20 iulie. conopidă timpurie (15 III. tomate timpurii (20 IV . irigarea.1 V) urmată de vinete sau ardei gras (10 V . fertilizarea de bază şi fazială.În cadrul succesiunilor speciile trebuie stabilite în aşa fel încât să se poată utiliza maşinile şi utilajele din dotare pe tot fluxul tehnologic deoarece în acest mod se diminuează consumul forţei de muncă pentru lucrările manuale. sau anticipată.30 IX).15 VI) urmată de castraveţi de toamnă (20 VI. mazăre (10 III-25 VI) urmată de varză de toamnă (1 VII.10 VIII) urmate de spanac (15 VIII . Atunci când cultura secundară se cultivă după cultura de bază se numeşte cultură următoare sau succesivă.30 IX). obţinute prin practicarea culturilor succesive. să se efectueze astfel încât să servească tuturor culturilor legumicole din succesiune. Culturile succesive în câmp sunt foarte numeroase şi reprezintă un imperativ de intensificare continuă a producţiei de legume atât pe suprafeţe mari. cartof timpuriu (20 III .20 VI) urmat de varză de toamnă(25 VI . În zona Podişului Transilvaniei cele mai bune scheme s-au dovedit a fi: gulioare -castraveţi (cu 8 .15 XI).

Cele mai răspândite scheme sunt: tomate ciclul I urmate de tomate ciclul II. lucrurile se complică şi mai mult. Totuşi trebuie să se ţină seama de posibilitatea efectuării dezinfecţiei termice şi chimice a solului. tomate ciclul II. ceapă şi usturoi pentru stufat). Limitarea consumurilor energetice în sere a făcut posibilă evitarea monoculturii. Culturile succesive de legume în sere prezintă unele particularităţi în principal datorită gamei reduse de specii cultivate. Dacă se ţine seama de faptul că ardeiul şi vinetele fac parte tot din familia Solanaceae. Aceste specii nepretenţioase la căldură şi cu perioada de vegetaţie scurtă. castraveţi ciclul I. fasole urcătoare ciclul I. ca şi efectuarea culturilor fără sol. Se mai pot cultiva vinete şi pepeni galbeni. tomate ciclul II. pe o perioadă mai lungă de timp se poate realiza cu flori astfel: castraveţi ciclul I (20 XII . să se pregătească sera şi să se înfiinţeze cultura de salată cu răsaduri produse prin replicarea sau semănarea direct în ghivece nutritive.Ponderea cea mai mare o au tomatele.5 t/ha şi 93% rata rentabilităţii) (Indrea D. ciclul II: vară-iarnă. un exemplu de folosire intensivă a terenului prin culturi succesive îl constituie fermele specializate în producerea legumelor verdeţuri pentru eşalonarea cât mai îndelungată a livrării acestora (salată. O combinaţie reuşită. salată etc. În sere culturile se realizează în două cicluri: ciclul I: iarnă-vară. urmate de castraveţi şi ardei gras. (Ruxandra Ciofu. din martie până în noiembrie şi se pot recolta eşalonat din mai până în toamnă târziu. garoafe 2 ani.1 XII). tomate ciclul II. 9 .20 VI). În unele sere drept cultură intermediară se cultivă gulioare şi pe suprafeţe mai mici mărar sau pătrunjel pentru frunze .7%) şi cartofi-gulii (42. vinete ciclul I.. Culturi succesive de legume în solarii se practică cu foarte bune rezultate.producţia de 27. tomate ciclul II. pepeni galbeni ciclul I. prin introducerea unui ciclu de salată. tomate ciclul II. Din cauza acestui sortiment limitat nu se pot aplica în practică recomandările valabile pentru rotaţii şi succesiuni cu plante legumicole din câmp.2 t/ha şi o rată a rentabilităţii de 92. 1979). metodă extinsă foarte mult şi în ţările din Vestul Europei. pătrunjel pentru frunze. mărar. 1994). ardei gras ciclu prelungit. Apar adesea situaţii în care tomatele se cultivă în succesiune două sau mai multe cicluri pe acelaşi teren. tomate ciclul II (10 VII . pe durata lunilor mai reci şi deficitare în lumină (decembrieianuarie). În acest scop este necesar ca încă de la începutul lunii decembrie să fie încheiate culturile din ciclul al doilea (tomate sau castraveţi). În apropierea centrelor urbane şi industriale. se pot înfiinţa în fiecare lună. ardei gras ciclul I.

usturoi verde. În cazul efectuării culturilor succesive.30 VI 25 .30 VI 5 IV 25-30 VII IV Spanac.25IV verde 1-15X III Salată.10 X Ardei gras Ceapă XI 25 . ardeiul gras. acestea reprezentând o cale de recuperare a cheltuielilor efectuate în special cu folia de polietilenă. anticipată 20 VIII. vinetele. cu perioadă scurtă de vegetaţie.15 X 20 .10 X Producţia t/ha 50-70 24 24 25-50 24 18-20 25-40 20-30 semănatului plantatului 15-20 I 20III-5IV 10-15IX 15-20X Salată. vinetele. Salată II Perioada Perioada Perioada desfiinţării culturii 10-15 X 15-25 III 15 . În cazul culturilor efectuate în solarii este foarte important să apelăm la soiuri şi hibrizi cu adaptare la condiţiile de mediu specifice şi în general. castraveţii.5 IV 20 . pepenii galbeni.prel. iar secundare: salata. ridichi de lună. gulioare etc. I Cultura Tomate c. ardeiul gras.25 VII 20 IX. În acest fel succesiunile devin mai dinamice şi asigură o folosire mai intensivă a terenului. castraveţii. cât şi succesiuni de mai multe culturi.30 I 1 . varza timpurie. conopida. anticipată 20 VIII.30 III 20 . fasolea pentru păstăi. 5-10 III Castraveţi Salată 25 .30 VII 10 .În solarii se pot efectua atât culturi prelungite. ceapa verde.10 20 IX .anticipatin 1 -10X ete Salată 25 .10 IX 5-15IV 15-20X 1 .30 III 25 III . S-au experimentat numeroase scheme de culturi succesive în solarii.10 20IX-10X 20III Tomate ciclu scurt Castraveţi IX 15-20I 25 . spanacul.10 X 15 30-40 20 24 45-60 24 V Ceapă anticipată verde.5 IV 15-20 III 20 VII 1.30 I 5 . asa cum se observă din tabelul 1.1 Nr. În ciclul prelungit pot fi cultivate ca specii principale: tomatele.30 IX 25 III . de bază vor fi tot culturile cu mare pondere ca: tomatele.15X 5-15 IV 20 III-5 IV 10.

În fermele mici.10 X Castraveţi Fasole IX 5. ardei iute. varză timpurie.1 Scheme de culturi succesive în solarii Cercetările efectuate au evidenţiat pentru sudul ţării următoarele scheme: răsaduri diverse urmate de castraveţi. salată urmată de ardei gras şi din nou salată.. gulioare.10 III 5 . varză timpurie urmată de tomate. fasole oloagă etc. castraveţi. În solarii. 11 . mai mult decât în câmp. În această categorie sunt cuprinse speciile legumicole care se cultivă la distanţe mai mari între rânduri şi pe rând ca: tomate. apoi conopidă de toamnă. CULTURI ASOCIATE DE LEGUME Culturile asociate. varză. tomate.30 III 20 . ardei gras. cultivate la distanţe mai mici: morcov. Şi răsadniţele se pot folosi cu succes la obţinerea culturilor de legume în tot cursul anului. gulie. este mai pretenţioasă faţă de lumină. fasole urcătoare. ardei gras şi salată (Didina Posea şi colab. Şi în acest caz există o cultură principală (de bază) şi alta secundară (asociată). ardei.VI Salată. se practică 3 culturi într-un an prin extinderea culturilor anticipate (înfiinţate din toamna anului anterior) care primăvara foarte devreme sunt protejate cu folie de polietilenă și se recoltează extratimpuriu permiţând o utilizare mai intensivă a terenului. private.25 VII 15 -20X 18-20 45 -60 15 Tabelul 1. 1978). obţinându-se o producţie superioară la unitatea de suprafaţă fără costuri suplimentare deosebite. Cultura principală are importanţă economică mare. vinete. ocupă terenul o perioadă mai lungă de timp. apoi salată de toamnă. prezintă sistemul în care pe aceeaşi suprafaţă de teren se cultivă două sau mai multe specii. tomate timpurii urmate de castraveţi. Culturi succesive de legume în răsadniţe. Ele sunt folosite în principal pentru obţinerea răsadurilor. sau intercalate. După scoaterea răsadurilor se pot efectua culturi de pătlăgele vinete. Asocierea se poate extinde pe toată perioada de vegetaţie sau numai pe o etapă din aceasta.15 IV verde 25-30 VII 25 .10 20 IX. salată urmată de castraveţi timpurii. apoi salată. se pot folosi pentru asociaţii şi alte specii. anticipată 20 VIII . Prin asocierea a două sau mai multe culturi legumicole se asigură o folosire deosebit de intensivă a terenului şi a spaţiilor de cultură. sau paralele. conopidă.

mai ales atunci când specia principală are o talie mai înaltă. În unele cazuri se pot cultiva asociat soiuri diferite. sau după înfiinţarea culturii de bază. ceapă verde) decât cele din cultura de bază (tomate. * aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor capătă o însemnătate deosebită. La stabilirea schemelor de culturi asociate trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi: *cultura secundară ocupă terenul până în momentul în care cultura principală începe să acopere solul cu aparatul foliar sau la sfârşitul perioadei de vegetaţie a acesteia. se recomandă plantarea culturii secundare de-a lungul rândurilor (şi nu între acestea). fasole oloagă. sau se pot asocia soiuri urcătoare de fasole cu soiuri oloage sau castraveţi susţinuţi pe spalier cu plante lăsate pe sol. 12 . de aceea. adesea şi prin habitus mai redus şi pretenţii mai reduse faţă de lumină. * cerinţele faţă de factorii de mediu ale speciilor asociate trebuie să fie cât mai apropiate. În general se obţin rezultate mai bune atunci când speciile secundare prezintă pretenţii mai reduse faţă de lumină. *în general se recomandă asocierea plantelor cu talie diferită. * mecanizarea lucrărilor de întreţinere devine mai dificilă decât la culturile pure. în special pe suprafeţe mari. Aceasta se poate înfiinţa înaintea. ardei. *cele două specii cultivate asociat pot aparţine aceleiaşi familii botanice.Cultura secundară se caracterizează în general printr-o perioadă de vegetaţie mai scurtă. De exemplu pe intervalele dintre rândurile de tomate susţinute pe spalier. între plantele culturii principale. aparţinând aceleiaşi specii. ridichi de lună. unde nu împiedică mecanizarea lucrărilor. Din această cauză culturile asociate se recomandă mai ales în fermele mici. mărar etc. *asocierea culturilor se face prin dispunerea alternativă a rândurilor sau benzilor plantei principale cu acelea ale culturii secundare. spanac. pentru a folosi mai intensiv terenul. gulioare. determinată de prevenirea poluări produselor şi fitoxicitatea unora dintre acestea. Din această grupă fac parte speciile: salată. ridichi de lună. în acelaşi timp. culturile secundare având o înrădăcinare mai superficială (salată. ceapă verde. se pot cultiva tomate pitice nesusţinute. în spaţii protejate. pepeni). spanac. *legumele ce se intercalează explorează straturi de sol la diferite adâncimi.

ceapă cu mac) (Ruxandra Ciofu. castraveţi pe sol etc. 1994).01 -5. cu ridichi de lună sau mărar. sfeclă roşie. vinete. sorg) cu rol de protecţie contra curenţilor reci de aer sau "cultura în amestec" . (tabelul 1. vinete. Între rândurile de tomate timpurii se pot cultiva: varză timpurie sau salată..02 plantat 5-20. ridichi. Se aleg în primul rând culturile la care se practică intervale mai mici între rândurile de plante. Culturi asociate de legume în câmp. Culturile perene în primii ani se pretează la culturi asociate de fasole. în acest caz.obţinută prin amestecarea seminţelor din planta principală cu o cantitate mică de alte seminţe în scopul realizării unui semănat mai uniform. Sunt prezentate în literatura de specialitate şi cazuri particulare de culturi asociate. bulboase. (Voican V. cultura secundară serveşte şi ca plantă indicatoare (morcov. Între rândurile de tomate de vară-toamnă susţinute pe spalier se pot cultiva fie speciile enumerate. fasole oloagă.30. tomate. ardei. 1988). ardei etc. varză de toamnă. Pe lângă culturile legumicole asociate se pot folosi şi asocieri cu alte culturi. sorg etc.2). fie şi tomate pitice. floarea soarelui. în prima parte putându-se cultiva asociat salată.10.realizată prin intercalarea între rândurile de plante legumicole a unor plante cu port înalt (porumb. morcovi.04 - 20 7-8 13 .01 .03 40 7-8 Porumb xx) 15 -20.02 15 . fasole oloagă.* la elaborarea tehnologiei se va urmări asigurarea condiţiilor pentru creşterea şi dezvoltarea optimă a tuturor speciilor cultivate asociat. spanac. conopida. Între rândurile de castraveţi susţinute pe spalier se pot cultiva tomate pitice. ardei. ridichi de lună etc. Cultura Perioada de semănat Varză timpurie 20. gulii. pornind de la ipoteza că va creşte consumul de apă şi substanţe hrănitoare. cum ar fi "cultura în culise" . de exemplu porumbul.03 Distanţa între plante pe rând (cm) 40 10-12 Producţia (t/ha) Conopidă timpurie x) 20.

deoarece majoritatea speciilor folosite în asociaţii au cerinţe moderate şi reduse faţă de căldură. Pentru asociere. o cale foarte eficientă fiind folosirea culturilor asociate. cât şi la cele asociate . vinetele. bulbi de usturoi. conopidă. 14 . Trebuie avut în vedere că speciile legumicole cu cea mai mare pondere în solarii sunt: tomatele. ardeiul.30. Scurtarea perioadei de timp până la recoltare se asigură prin folosirea răsadurilor repicate în cuburi nutritive (salată.03 20 5-6 Fasole de grădină 20 . uneori fiind înfiinţate chiar înaintea culturilor de bază. folosindu-se în acest scop atât intervalul dintre rândurile de ia cultura de bază. castraveţii. Schemele de înfiinţare a culturilor vizează folosirea cât mai completă a suprafeţei utile. spanacul. atunci când acestea sunt efectuate primăvara devreme.04 - 5 8 Tabelul 1. mărar. varză timpurie. În cazul acestor culturi cu talie înaltă. În sere se cultivă cu prioritate tomatele şi castraveţii. În acelaşi scop trebuie folosite specii legumicole cu perioadă scurtă de vegetaţie sau să se aplice metode de cultură care să scurteze perioada de timp de la înfiinţarea culturilor asociate până la recoltare. salată) sau 30 cm (fasole de grădină) xx ) Culturile de varză şi conopidă timpurie se înfiinţează prin răsad repicat în cuburi nutritive Culturile asociate de legume în solarii şi sere-solar. gulioare. Aceste construcţii necesită cu latura de 5 cm. se pot folosi: salata de căpăţână.Salată 10-15. pepenii galbeni. pătrunjel pentru frunze.. ridichi de lună.02 10-15. conopidă timpurie) şi prin folosirea materialului de plantat vegetativ: arpagic şi bulbi mici pentru obţinerea de ceapă verde. Tomatele se pretează mai bine pentru culturi asociate. în solarii. Între rândurile de porumb se intercalează câte două rânduri de legume distanţate la 70 cm unul de altul (varză.2 Culturi de legume intercalate tn porumb (în grădini şi microferme) (după StanN. 1992) x Porumbul se seamănă la 90 cm între rânduri. gulie. se obţin rezultate bune la culturile asociate. rădăcini mici de pătrunjel pentru frunze etc. fasolea urcătoare. de aceea trebuie folosite cât mai intensiv. ceapa verde. cheltuieli mari. Culturi asociate de legume în sere.

amplasarea numai în perimetre irigabile. alegerea soiurilor de legume timpurii şi care au rezistenţă la temperaturi ridicate ce pot surveni după înfiinţarea culturilor. mărar. ridichi de lună. Culturile duble se pot realiza şi după grâu. permiţând realizarea culturilor legumicole. În culturile de tomate. respectiv după unele plante furajere sau cereale. Castraveţii. conopidă. care sunt dăunătoare mai ales pentru salată. Castraveţii se pot asocia şi cu tomatele. fasole de grădină. spanac. pătrunjel pentru frunze. ardei. spanacul. ceapă verde. ceapă verde (Miron V. 1993). O bună reuşită a culturilor duble este condiţionată de respectarea următoarelor reguli: recoltarea culturilor păioase furajere până la data de 10-15 aprilie pentru a rămâne timpul necesar vegetaţiei plantelor legumicole. 15 . gulioarele..Pentru asociere se folosesc cu precădere salata pentru căpâţână. spanac. Astfel. ridichile de lună. pepenii galbeni. Şi în răsadniţe se pot efectua unele culturi asociate. După ovăzul de toamnă se pot efectua culturi de tomate. Pe intervalul dintre rândurile de castraveţi se cultivă un rând de tomate care se vor cârni la 4 inflorescenţe. rezultă că se pot asigura condiţiile necesare pentru pregătirea terenului şi înfiinţarea culturilor legumicole duble. ovăz. Dintre cereale cel mai potrivit este ovăzul de toamnă. folosirea terenurilor care nu au fost erbicidate cu produse din grupa triazinelor. pătrunjel) . Tomatele se pot asocia cu salata şi alte verdeţuri sub registre (mărar. în cultura de bază de castraveţi se asociază salata pentru căpăţână. mărar etc. mazăre furajeră. ardei iute. Având în vedere că aceste specii ocupă terenuri irigabile. varză. deoarece eliberează terenul foarte devreme. Pe marginea aleilor principale se pot produce răsaduri destinate culturilor legumicole din câmp. rapiţă ş. varză roşie.a. usturoi verde. mai ales când legumele se cultivă prin răsad sau necesită irigare de răsărire. vinete se va asocia salată. salată. vinetele se pot asocia cu salata. morcov. morcov etc.. Până ce castraveţii cresc şi încep să umbrească se asigură legarea fructelor de tomate. Culturile asociate în răsadniţe. ceapa de arpagic. fasolea urcătoare se pot asocia cu ardeiul iute. CULTURILE DUBLE Prin noţiunea de "cultură dublă" legumicolă se înţelege cultivarea plantelor legumicole după alte specii decât legumicole. spanac. dovlecei. Rădoi V. destinate furajării animalelor sub formă de masă verde primăvara cât mai devreme: secară. care se recoltează devreme. dovlecei. castraveţi. Pentru folosirea şi mai intensivă a spaţiilor pe registrele de încălzire către capete se pot aşeza lădite din plastic în care se cultivă ardei iute. în primul rând după plantele furajere însămânţate din toamnă. ardeiul iute. După acestea se pot cultiva: castraveţi.

pentru a nu concura plantaţia de bază. În primii ani de la înfiinţarea acestor plantaţii.05 55-30-30-30-55/4 cm 75 .03 55 . prin cultivarea acestuia cu diferite specii legumicole. ceapă de arpagic.10. tomate de vară.15.30.05 60-40-40-60/5 cm 20. usturoi (tabelul 1. să contribuie la îmbunătăţirea solului. plantaţii viticole. Cultura Perioada de: semănat în plantat sau răsadniţe 10 -15. să se folosească scheme pretabilite de mecanizare. În aceste condiţii se poate asigura o folosire intensivă a terenului şi în perioada când plantaţia nu produce.03 15 .50 .01 . având în vedere distanţa dintre rânduri. să nu fie rapace.04 Bandă de 8 rânduri echidistante la 12.02 20.75/25 cm 16 . Tulpina nu are un volum prea mare şi ca atare nu umbreşte dacât parţial suprafaţa terenului.04 55 -30-30-30-55/5 cm 1. CULTURILE LEGUMICOLE INTERCALATE Reprezintă sistemul prin care plantele legumicole se cultivă în diferite plantaţii horticole ca: plantaţii pomicole tinere.55/20 cm 1. În plantaţiile de vii tinere se pot cultiva mai multe specii legumicole: salată.03 10 .03 -10. pentru asigurarea accesului mijloacelor mecanice la îngrijirea plantaţiei. mazăre de grădină.30 . La alegerea acestora se va ţine seama de următoarele considerente: să nu prezinte un habitus mare. plantaţii de arbuşti fructiferi.Pentru a se lărgi intervalul de recoltare trebuie să se utilizeze soiuri cu perioadă mai scurtă de vegetaţie (exemplu la tomate) şi să se respecte limita pentru înfiinţarea culturilor.02 Schema de înfiinţare a culturii Salată Spanac Mazăre de grădină Fasole de grădină Morcov Varză Conopidă Tomate de vară semănat în câmp 10.30 .30. varză şi conopidă timpurie.10. pentru a nu umbri plantaţia de bază. să suporte substanţele folosite la tratarea pomilor sau vitei de vie.03 5 -15.04 .3).50 .10. suprafaţa de teren afectată lor nu poate fi utilizată de către puieţi sau viţele tinere. fasole de grădină.75/40cm 75 -50 -75/40 cm 75 . reducând sistemul de creştere al pomilor sau viţei de vie.03 .5 cm - 25.30 . spanac. datorită sistemului lor radicular redus.01 -10. cu un sistem radicular prea puternic.02 5-15 03 1 -25.

70 .4).100/4 cm 100 . deoarece în acest caz culturile intercalate se vor efectua mai mulţi ani.70 -95/25 cm 95 -70 .40 . sfeclă roşie. usturoi (tabelul 1.03 1 -30. Pe măsură ce pomii avansează în vârstă.70 . iar când umbrirea devine foarte puternică se va renunţa la culturile intercalate.30 -30 . varză de toamnă.70 .70 . Nu se recomandă să se folosească pepenii verzi.80 -30 -30-100/5 cm 100 .30 .4 Culturi legumicole intercalate în plantaţii tinere de pomi Schemele de înfiinţarea culturilor sunt influenţate şi de vârsta plantaţiei. Cultura Perioada de: semănat răsadniţe Tomate de 15 -20.03 vară Fasole de grădină Morcov Ceapă Usturoi în plantat sau semănat în câmp 5 .02.95/40 cm 100 .10.30 .30 . pătrunjel. varză timpurie.03 20-30.05 1 -25.Ceapă din arpagic Usturoi - 10 . bame. ceapă verde. ardei.04 20.03 1-30.60 . Mai potrivite pentru culturile intercalate sunt plantaţiile cu pomi pitici. N. Din acest motiv.30 . în special viţa de vie (Stan.55/5 cm Tabelul 1. irigare.30. păstârnac.40 .100/ 5 cm Schema de înfiinţare a culturii Tabelul 1. tomate.03 vară Varză de 25. plantele legumicole se vor amplasa numai pe zona centrală. castraveţi tip cornişon. pepenii galbeni şi dovlecei deoarece prin întinderea vrejilor pot împiedica lucrările de întreţinere şi înăbuşi culturile de bază.3 Culturi de legume intercalate în plantaţii de vii tinere Pe baza experienţelor întreprinse s-au stabilit mai multe specii legumicole pretabile la cultura intercalată în plantaţii pomicole. se va mări volumul coroanei şi ca urmare.30 . praşile repetate) 17 .05 10-31. gulioare.1992).40 -60 -100/5 cm 100 .03 95 ..15. Dintre acestea se pot menţiona: fasolea oloagă.30 .03 55-3 0 -30-30-55/5 cm 55 . va creşte umbrirea intervalului dintre rânduri.60 .40 . ţelină pentru rădăcină.15. morcov.04 .30 .80 .60 . cum este cazul la vişin şi piersic. Culturile intercalate de legume au efect favorabil şi pentru plantaţii deoarece prin măsurile luate în vederea îngrijirii culturilor legumicole (fertilizare.

5 m între rânduri se recomandă înfiinţarea culturilor care se pot semăna cu SPC.distanţa între plante pe rând este indentică cu cea recomandată pentru culturile obişnuite în câmp.6 sau planta cu MPB.html * * 18 .ro/cursuri/agronomie/legumicultura-84093.ro/cursuri/agronomie/legumicultura-30067. culturile intercalate de legume se înfiinţează după aceleaşi scheme ca la plantaţiile cu 4 m între rânduri.6 se taie. Pentru culturile intercalate de legume în plantaţiile pomicole trebuie să se ţină seama şi de următoarele aspecte: .pentru plantaţiile cu distanţe de 4. .pentru schemele prezentate anterior cadrul semănătorii SPC. .html http://facultate.se asigură condiţii bune pentru pomi şi viţa de vie. iar pe cadrul maşinii MPR-4 se vor monta secţii de MPR-4 (cu discuri elastice).21 atinge pomii. Bibliografie : http://facultate. . care cresc mai viguroşi şi cu o capacitate mai mare de producţie. deoarece SUP.regielive.5 m şi 5m între rânduri.regielive.pentru plantaţiile cu 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful