KEPENTINGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI TAMAN TUN DR.ISMAIL DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA SINGAPURA.

SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN PENILAIAN UMUM

M/S

PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Datin Hajah Hasmah Bt Abu selaku pengetua SMK TTDI kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi tingkatan 2 Einstein yang telah memberikan nasihat,tujuk ajar serta maklumat yang amat berguna kepada saya iaitu Encik Azrani b.Mohd Zain. Terima kasih juga diucapkan kepada bapa serta keluarga saya yang banyak memberikan bantuan kewangan,sokongan dan dorongan sepanjang saya menjalankan kajian ini sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan kepada rakan-rakan saya yang telah memberikan maklumat serta kerjasama bagi saya menyiapkan kajian ini.Akhir sekali,jutaan terima kasih dihulurkan kepada respondenresponden yang sudi menyumbangkan sedikit-sebanyak maklumat kepada saya.

PENDAHULUAN

Saya telah memilih tajuk Kepentingan Jaringan Sistem Pengangkutan di Taman Tun Dr. Ismail dan perbandingan dengan Negara Singapura. Saya telah memilih kawasan ini kerana ia berdekatan dengan sekolah serta kediaman saya.Di dalam tugasan yang diberikan,saya diminta agar mengkaji aspek pengangkutan di

kawasan kajian.Masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan folio ini ialah selama 3 minggu iaitu pada 27 Ogos 2008 hingga 18 September 2008.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian yang dijalankan adalah untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut:

-Membuat perbandingan di antara jenis-jenis sistem pengangkutan di Taman Tun Dr. Ismail dengan Negara Singapura.

-Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di Taman Tun Dr. Ismail dan Negara Singapura.

-Mengetahui kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Taman Tun Dr. Ismail dengan Negara Singapura. *Saya bersyukur kerana tinggal di kawasan berdekatan TTDI serta bersekolah di TTDI .

KAWASAN KAJIAN

Taman Tun Dr. Ismail atau TTDI terletak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. TTDI terletak di kawasan yang berhampiran dengan Selangor.Kedudukan kawasan perumahan TTDI ialah ke arah barat dan jaraknya kira-kira 10 kilometer. Kawasan TTDI telah dimajukan oleh TTDI Development pada tahun 1970.Kawasan ini merupakan bekas Estet Kiara yang ditanam dengan pokok getah dan pokok kelapa sawit.TTDI dibahagikan kepada beberapa kawasan iaitu Tun Muhammad Fuad,Burhanuddin

Helmi,Zaaba,Rahim Kajai dan Athinahapan. Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggeris pada tahun 1819.Bergabung dengan Federasi Melayu pada tahun 1903 namun berpisah 2 tahun kemudian dan menjadi negara merdeka. Singapura menjadi salah satu negara makmur dunia dengan hubungan perdagangan antarabangsa yang kuat (pelabuhannya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia dilihat dari sudut tonase yang dijual) dan dengan PDB per kapita yang sama dengan negara maju Eropah Barat.Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil,dijadikan kota di Asia Selatan,terletak di antara Malaysia dan Indonesia.Singapura memiliki jumlah daerah daratan 6 927 km2 dan 193

km garis pantainya.Terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan oleh Malaysia oleh Selat Johor.

KAEDAH KAJIAN

Saya memilih untuk membuat kaedah kajian seperti berikut: (a)Pemerhatian - Saya telah membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian,kepentingan jaringan sistem pengangkutan dan faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di kawasan kajian. (b)Soal Selidik - Saya telah memberikan borang selidik kepada para responden untuk diisikan.Borang boleh dilihat di bahagian lampiran. (c)Temu Bual - Saya telah menemu bual 20 orang responden untuk mendapatkan maklumat.

DAPATAN KAJIAN

JENIS-JENIS LEBUHRAYA DI TTDI.

Terdapat pelbagai lebuhraya yang digunakan untuk menghubungkan Taman Tun Dr.Ismail dengan bandar-bandar berdekatan.Antaranya ialah Penchala Link,Jalan Damansara Kuala Lumpur,Lebuhraya NKVE,LDP-Kelana Jaya dan LDP-Kepong. Penchala Link menghubungkan persimpangan LDP Sungai Penchala menuju ke persimpangan lebuhraya Jalan Duta – Sungai Buloh.Manakala Jalan Damansara,Kuala Lumpur menghubungkan TTDI dengan Bangsar,Pusat Bandar Damansara dan Kuala Lumpur.Lebuhraya Damansara-Puchong bermula dari persimpangan Kepong-Sungai Buloh menghala ke PuchongPutrajaya.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI TTDI:

Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di TTDI adalah seperti bentuk muka bumi.Bentuk muka bumi di kawasan TTDI adalah hampir rata bentuknya. Selain itu,faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di TTDI ialah dasar pembangunan Negara.Pembinaan lebuhraya dapat memudahkan penduduk TTDI untuk pergi ke tempat kerja.Ini dapat meningkatkan dasar pembangunan negara kerana penduduk TTDI mudah ke tempat kerja. Tambahan lagi,faktor lain yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di TTDI ialah keselesaan pengguna.Ini berkaitan dengan lebuhraya yang dibina adalah untuk melancarkan lagi perjalanan di lebuhraya. *Saya amat bersyukur kerana menetap di kawasan yang berhampiran dengan lebuhraya sepertimana dinyatakan kerana mendapat kemudahan perjalanan yang baik.

KEPENTINGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI TTDI DAN NEGARA BANDINGANNYA,SINGAPURA:
Antara kepentingan jaringan sistem pengangkutan di TTDI ialah ketersampaian.Penduduk di kawasan TTDI dapat pergi ke sesuatu tempat dengan mudah dengan menggunakan lebuhraya yang telah dibina.Berbanding dengan Singapura,negara ini mempunyai MRT.MRT telah digunakan secara meluas di negara mereka.Tambahan lagi,sistem ini diberikan secara percuma kepada para pelajar.Ini memudahkan pelajar untuk ke sekolah tanpa sebarang kos.

Kepentingan yang seterusnya ialah perkembangan ekonomi di mana ekonomi di kawasan TTDI telah dimajukan serta dinaik taraf mutunya.Di Singapura,perkembangan ekonomi yang pesat telah membuatkan negara itu dikenali di serata dunia. Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di TTDI yang terakhir ialah sektor pelancongan.Di kawasan TTDI tidak terdapat sektor pelancongan dan menjadikan TTDI tidak sesak dengan para pelancong dari negara luar.Singapura mempunyai sektor pelancongan yang maju dan ia mampu menarik minat para pelancong datang ke negara Singapura. *Saya bersyukur dengan adanya sistem jalanraya yang baik di sekitar kawasan TTDI ia telah memberikan banyak kemudahan kepada para pengguna.

KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN.

KESAN POSITIF

Antara kesan positif perkembangan jaringan sistem pengangkutan di kawasan TTDI ialah mengurangkan kesesakan.Kemajuan jalanraya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas seperti pembinaan lebuhraya Penchala Link dan juga Kerinchi Link.Manakala di Singapura pula mempunyai jalan yang merangkumi 4 lorong sehala seperti Jalan Orchad.

Manakala,kesan positif yang berikutnya ialah mewujudkan lanskap yang menarik.Apabila berlakunya pembinaan infrastruktur seperti pembinaan lebuhraya Penchala Link ia telah menghasilkan lanskap baru meliputi struktur binaan,tiang dan lain2.Landskap yang menarik turut wujud di Singapura kesan daripada perkembangan jaringan sistem pengangkutan yang berlaku di negara tersebut. Perkembangan jaringan sistem pengangkutan dapat membantu memelihara alam sekitar.Ini dapat dilihat apabila penebangan pokok dapat dikurangkan kerana lebuhraya yang dibina menghubungkan satu tempat ke satu tempat yang lain serta mampu menyingkatkan masa.

KESAN NEGATIF

Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya jaringan sistem pengangkutan dijalankan ialah pencemaran bunyi dan udara.Pencemaran udara dan bunyi di Damansara disebabkan jumlah kenderaan yang semakin bertambah kerana jalan ini telah dijadikan sebahagian dari Lebuhraya Damansara-Puchong dan mempunyai dua lorong sehala.Hal ini turut berlaku di Singapura apabila MRT mengeluarkan bunyi yang bising. Seterusnya,kepupusan flora dan fauna kerana apabila lebuhraya dibina,habitat flora dan fauna telah dimusnahkan seterusnya akan menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan

fauna.Singapura mengalami keadaan yang sama akibat pembinaan lebuhraya dan jalan MRT.

Kesan negatif yang berlaku di kawasan kajian ialah tanah runtuh.Kedua-dua kawasan kajian menerima perubahan landskap kerana penebangan pokok telah mengakibatkan tanah terhakis sekali gus menyebabkan parit atau sungai tersumbat dan boleh mengakibatkan banjir.

*Saya amat bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai sistem jaringan pengangkutan yang
baik dan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas.

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Kita boleh mengatasi masalah ini dengan satu cara iaitu menggunakan petrol tanpa plumbum.Stesen minyak Petronas di Jalan Zaaba,TTDi menyediakan perkhidmatan petrol tanpa plumbum di mana ia dapat mengurangkan pencemaran udara. Kita juga boleh menggunakan Neutral Gas Vehicle(NGV).Di kawasan TTDI,terdapat sesetengah stesen minyak yang menyediakan perkhidmatan ini.Kebanyakan teksi-teksi yang menggunakan perkhidmatan ini sebagai bahan bakar utama.Begitu juga dengan teksi-teksi di Singapura,mereka turut menggunakan NGV sebagai bahan bakar utama. Selain itu,programpenghijauan bandar sedang giat dijalankan di kawasan TTDI.Ia bertujuan untuk mengurangkan pencemaran yang berlaku disebabkan oleh asap kenderaan.Penghijauan bandar di sinonim dengan kata menanam pokok-poko hijau bagi mengurangkan masalah

pencemaran ini.Di Singapura pula,mereka sudah pun menjalankan penghijauan bandar bertujuan untuk mengurangkan pencemaran.

*Saya berasa amat berbangga dan bersyukur kerana kawasan TTDI mempunyai perkhidmatan NGV serta membekalkan perkhidmatan petrol tanpa plumbum bagi memudahkan para pengguna serta dapat mengurangkan pencemaran. Jadual 1:Bilangan penduduk yang menggunakan lebuhraya Jalan Damansara,Kuala Lumpur. Bil. Tempat Bekerja 1. 2. 3. 4. Kuala Lumpur Putrajaya/P.Jaya Kepong/Sungai Buloh Lain2 Jumlah (Sumber:borang soal selidik) Jadual di atas menunjukkan bilangan penduduk TTDI yang menggunakan lebuhraya Jalan Damansara untuk ke tempat kerja.Seramai 7 orang menggunakan lebuhraya ini untuk ke tempat kerja. Jadual 2:Bilangan penduduk yang menggunakan LDP-Kelana Jaya Bil. Tempat Bekerja 1. 2. 3. 4. Kuala Lumpur Putrajaya/P.Jaya Kepong/Sungai Buloh Lain2 Jumlah (Sumber:borang soal selidik) Berdasarkan jadual,seramai 6 orang menggunakan lebuhraya LDP-Kelana Jaya untuk ke tempat kerja masing-masing. Bilangan Pengguna 3 Bilangan Pengguna 3

2 1 1 7

2 1 6

 Kuala Lumpur  Putrajaya/P.Jaya  Kepong/S.Bulo h  Lain2

Berdasarkan graf bar di atas,bilangan penduduk di Taman Tun Dr Ismail (TTDI)yang bekerja di Kuala Lumpur dan menggunakan Jalan Damansara untuk ke tempat kerja merupakan bilangan yang tertinggi.Bilangan penduduk yang bekerja di Kuala Lumpur adalah sebanyak 3 orang,diikuti dengan 2 orang yang bekerja di Putrajaya/P.Jaya.Bilangan penduduk yang bekerja di Kepong/S.Buloh serta lain2 mempunyai jumlah yang paling sedikit iaitu hanya seorang sahaja setiap satu.

PETA MINDA 1:FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI TTDI.

RUMUSAN

Objektif Kajian:

Alhamdullilah,saya dapat mengetahui kesan-kesan yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar serta langkah-langkah penyelesaiannya telah dapat saya huraikan setelah membuat kajian ini. Malah,faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan telah saya capai objektifnya dan saya dapat menghuraikan jenis-jenis sistem pengangkutan di TTDI dan Singapura.

*Sepanjang proses penyiapan folio Geografi ini,sayaamat berasa bangga dan bertuah kerana
dikurniakan kehidupan yang harmoni serta dapat menikmati kemudahan yang disediakan.

LAMPIRAN

RUJUKAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful