You are on page 1of 660

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 22 listopada 2010 r.

o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego: 1) do 226 rad gmin, z tego: a) do 195 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 27 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 4 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2) do 31 rad powiatw; 3) do Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego. 2. Wybierano cznie 4 258 radnych, z czego: 1) 3 606 radnych rad gmin, z tego: a) 2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 573 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 108 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 613 radnych rad powiatw; 3) 39 radnych Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego. 3. Wybrano cznie 4 258 radnych, z czego: 1) 3 606 radnych rad gmin, z tego: a) 2 925 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 573 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 108 radnych w miastach na prawach powiatu; 2) 613 radnych rad powiatw; 3) 39 radnych Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 2 139 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 2 121 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 96 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 114 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 195 rad gmin, w ktrych utworzono 1 885 okrgw wyborczych 2. Wybierano 2 925 radnych spord 9 080 kandydatw zgoszonych na 6 346 listach kandydatw przez 1097 komitetw wyborczych, w tym 1022 komitety wyborcze utworzone jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 2 925 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 276 545 osb. 5. Karty do gosowania wydano 660 113 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 659 493 osb, to jest 51,66% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 640 283, to jest 97,09% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 19 210, to jest 2,91% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 117 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 96 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 114 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w ktrych utworzono 95 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 573 radnych spord 5 201 kandydatw zgoszonych na 529 listach kandydatw przez 93 komitety wyborcze. 3. Wybrano 573 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 753 263 osb. 5. Karty do gosowania wydano 349 333 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 348 766 osb, to jest 46,30% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 326 566, to jest 93,63% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 22 200, to jest 6,37% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 546 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 4 rad miast, w ktrych utworzono 20 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 108 radnych spord 1 176 kandydatw zgoszonych na 119 listach kandydatw przez 18 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 108 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 632 509 osb. 5. Karty do gosowania wydano 249 487 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 248 861 osb, to jest 39,35% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 239 789, to jest 96,35% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 9 072, to jest 3,65% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 434 obwodach gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatw, w ktrych utworzono 133 okrgi wyborcze. 2. Wybierano 613 radnych spord 5 971 kandydatw zgoszonych na 722 listach kandydatw przez 80 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 613 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 070 432 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 024 799 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 023 471 osb, to jest 49,43% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 925 194, to jest 90,40% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 98 277, to jest 9,60% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 687 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego utworzono 6 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 39 radnych spord 540 kandydatw zgoszonych na 63 listach kandydatw przez 14 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 39 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 702 930 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 274 312 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 271 549 osb, to jest 47,04% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 1 077 356, to jest 84,73% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 194 193, to jest 15,27% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 2 121 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej w Chodziey Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 033. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 951 osb, to jest 43,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 3

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SENGER KRZYSZTOF 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 593; 4) gosw wanych oddano 556; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PRZYBYOWSKI PIOTR KAZIMIERZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HULIDA RYSZARD JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SKAWISKI EUGENIUSZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 4

a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIE - GRSKI JAROSAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 478; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIE - KUTNIK MIROSAWA TERESA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 472; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SWOROWSKI LESZEK TOMASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 329; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SMOLARZ ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LASOTA EUGENIUSZ JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 5

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIE - SZUMISKI MACIEJ LEON 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CHMIELEWSKA BEATA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DREGER MARCIN ZENON 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BOBERSKI DARIUSZ TOMASZ 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 6

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SIEJAK ZOFIA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE CHODZIE - SIODA EWA TERESA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Budzy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 551. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 942 osb, to jest 44,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - ASECKI Bogdan Franciszek - BINERT Sawomir b) z listy nr 18 KWW PAWE BRYCHCZYSKI - BRYCHCZYSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 7

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 931; 4) gosw wanych oddano 903; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - NOWICKI Zenon - KASPERCZAK Jzef - BEDYSKI Marian b) z listy nr 19 KWW MARIUSZ CHRO - BUSZKIEWICZ Kinga Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - CEMBROWICZ Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - DEPTA Jzef Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - DUMKE Zbigniew Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 8

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - PASCH Wacaw Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - JENCZYK Izabela Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STRUZIK Honorata Anna b) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - GROCHOWALSKI Tadeusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - SZEJNER Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 9

Rozdzia 3. Wybory do Rady Gminy Chodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 453. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 377 osb, to jest 53,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - JANKOWSKI Marian Stanisaw b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ SZANS - TRZEBNY Roman Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - FRYMUS Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 495; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - DYMEK Jzef - GOCINIAK Ewa Barbara b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ SZANS

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 10

- SZEJNER Kamila Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - NOCHOWICZ Adam - LIWISKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - SOBALA Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ SZANS - KOSTU Eugeniusz Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TOBOLSKA Janina Maria b) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 11

- SZULAK Henryk Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - PISAREK Olga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - JAHNZ Maria Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - NASZ SZANS - FLITTA Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta i Gminy w Margoninie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 915. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 278 osb, to jest 66,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 12

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 199; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - KRUK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - GORKOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - ZMUDZISKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO - MICHALSKA Alicja Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 13

4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO - CIBURA Piotr Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - KOSISKA Maria Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - KOCZAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - GUSTEK Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 14

- LASKOWSKA Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO - STANIEWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW JANUSZA PIECHOCKIEGO - BACHORSKI Mariusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 86; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - LEKO Mirosaw Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - JANKE Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 15

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JACEK ADA - ADA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - CHMARA Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miasta i Gminy Szamocin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 770. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 956 osb, to jest 51,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - SZYCHOWIAK Krzysztof Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 16

4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - RYBARCZYK Sawomir Edwin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - GIERLIKOWSKI Pawe Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - WIORA Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - TROCZYSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 17

- NOWAK Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - KORPAL Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - HEIMANN Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - POLICHOSKA Danuta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - STEFANIAK Micha Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 18

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - STELTER Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - BURZYSKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - OSIN Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SZAMOCIN - MARKIEWICZ Leszek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 19

4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE - NOWAK Marcin Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miasta Czarnkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 526 osb, to jest 48,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - ZAJDA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - MAKOWIAK Krzysztof Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 20

- GEREMEK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 340; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WISOWSKI Piotr Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 288; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAGIEKA Sawomir Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - TADLA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - JDROWIAK-MICHALAK Ewa Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 21

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - MENDYK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - RADOMSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - NOWAK Hanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - CHWARCIANEK Zdzisaw Walery 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 22

4) gosw wanych oddano 288; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DYMEK-HELLAK Joanna Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - LIPSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIELEJEWSKA-BUGAJEWSKA Anna Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JUTRO DLA CZARNKOWA - UKASIAK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Gminy Czarnkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 803. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 424 osb, to jest 43,88% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 23

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GEREMEK Artur Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI - STACHOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI - SPICKER Bogusawa Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MOLSKI Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 24

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CHYY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MAJEWSKI Jan Szczepan - NOWAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4) gosw wanych oddano 463; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - DOLNY Witold Bronisaw - MITELEWSKI Edward Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WARNKE Adam b) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - MIETLICKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 25

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CIEMACHOWSKI Adam b) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - PITEK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI - BUSSE Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - SPALONY Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Drawsko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 748. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 105 osb, to jest 44,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 26

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 675; 4) gosw wanych oddano 661; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZRWNOWAONY ROZWJ GMINY DRAWSKO - MACIASZEK Andrzej Franciszek - HELWICH Justyna Magdalena - GI Jan ucjan b) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA - GAPSKI Wodzimierz Adolf 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 781; 4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SOBO Marcin b) z listy nr 18 KWW ZRWNOWAONY ROZWJ GMINY DRAWSKO - KOWAL Franciszek - BANECKI Mariusz Ignacy - KUMIN Ewa Magdalena - STRYSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZRWNOWAONY ROZWJ GMINY DRAWSKO - GAPSKI Kazimierz Edmund b) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA - SZSTAK Witold Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 27

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZRWNOWAONY ROZWJ GMINY DRAWSKO - WIEWIRKA Edward Wiesaw - MUCHEL Danuta Bernardeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 102; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA - MAGDZIARZ ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZRWNOWAONY ROZWJ GMINY DRAWSKO - DUALSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Krzyu Wielkopolskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 041. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 519 osb, to jest 49,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1090; 4) gosw wanych oddano 1066;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 28

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA - KORBIK Jolanta Wanda b) z listy nr 22 KWW WSPLNA SPRAWA - THOMAS Elbieta Teresa c) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - JADYN Czesaw - DUBIEL Janusz - ANDRZEJEWSKI Marek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 650; 4) gosw wanych oddano 605; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA - DROGOMIRECKI Marek Marian b) z listy nr 22 KWW WSPLNA SPRAWA - CYGANIK Zbigniew Antoni - PIETRZYSKI Krzysztof Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 724; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA - KOMARNICKI Remigiusz Bronisaw - WRONKA Ewa b) z listy nr 24 KWW MICHAA BILISKIEGO - BILISKI Micha Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1028; 4) gosw wanych oddano 990;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 29

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA - KOMARNICKI Marian Jzef - MATKOWSKA Krystyna Walentyna b) z listy nr 23 KWW GMINA - WSPLNA SPRAWA - PAWISKA Teresa Zdzisawa c) z listy nr 26 KWW DANIEL SYNOWIEC - SYNOWIEC Daniel Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Gminy w Lubaszu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 563. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 186 osb, to jest 57,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 702; 4) gosw wanych oddano 676; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - YCZYKOWSKI Wiesaw Kazimierz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACHOWIAK Ewa Maria c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WIZA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 747; 4) gosw wanych oddano 734; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOROWIAK Ryszard Ludwik

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 30

- GEREMEK Henryk - WICHER Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WLEKY ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CICHOREK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIELSDORF Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BACZNY Zdzisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 31

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SOKOOWO - MACYSZYN Andrzej Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MAGORZATA PAWLAK - FILODA Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BIERNAT Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIELINSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 32

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TORZYSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy w Poajewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 373. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 799 osb, to jest 41,14% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4) gosw wanych oddano 541; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - JENERALCZYK Grayna - DYLAWERSKI Marek b) z listy nr 20 KWW MIESZKACW GMINY - ANIOA Wojciech Andrzej - GARSTECKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MODZIE GMINY POAJEWO - JAROSZ Elbieta b) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - BIELEJEWSKA Aleksandra Maria
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 33

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - OLEJNICZAK Henryk Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - BORRMANN Jerzy Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - RAJEK Marian Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MODZIE GMINY POAJEWO - KLIMAS Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 34

a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - KLEWENHAGEN Roman Andrzej b) z listy nr 20 KWW MIESZKACW GMINY - ODWROT Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MIESZKACW GMINY - GAWRYCH Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 296; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNO - KOPANIARZ Wiesaw Janusz b) z listy nr 20 KWW MIESZKACW GMINY - GRABARZ Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Wieleniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 098. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 273 osb, to jest 52,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 440;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 35

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZDZIECHOWSKA Aleksandra Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1153; 4) gosw wanych oddano 1102; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI - BORCZYK Tadeusz Jan - KOWALCZYK Wiktor Marian - WOJTKOWIAK Tomasz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1013; 4) gosw wanych oddano 954; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI - PALACZ Jan Ireneusz - DEMBSKI Bolesaw Roman - BOKA Jadwiga Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 575; 4) gosw wanych oddano 557; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HELAK Henryk Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 36

4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY WIELE - FR Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIECZOREK Grzegorz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYSZKOWSKI Mirosaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUCZYSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 37

- SANOCKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW CZAS DEMOKRACJI - SIENKIEWICZ Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MUSARZ Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 641. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 740 osb, to jest 48,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RKACH - KRYGIER Micha - WINIEWSKI Micha b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE"

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 38

- DZIATKOWIAK Wiesaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 656; 4) gosw wanych oddano 634; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RKACH - GLEBA Tomasz - SZALBIERZ Magorzata Zofia b) z listy nr 19 KWW ZIEMIO MA RODZONA - MICHALSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 644; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RKACH - PRZYBYLSKI Stanisaw - SZYMANEK Tadeusz Jzef - SZYMKOWIAK Stefan b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE" - FELINIAK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 837; 4) gosw wanych oddano 818; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW W NASZYCH RKACH - BUSZKIEWICZ Danuta Elbieta - MODRZEJEWSKA Czesawa Marta - ZAKRZEWSKI Sawomir Jerzy b) z listy nr 18 KWW "WIELKOPOLANIE" - LISIECKI Leszek Tadeusz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 39

- FREJDA Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Gniezno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 301. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 337 osb, to jest 45,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 572; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAMIERCZAK Marian Stanisaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIEL Bolesaw Marian c) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ADAMSKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 667; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRYCIAK Henryk Marian b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOMCZEWSKI Marek c) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - SZYMASKI Jacek Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 40

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 728; 4) gosw wanych oddano 700; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWANDOWSKI Zygmunt Pawe - JESIOOWSKI Pawe Jan - SOLAREK Roman Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4) gosw wanych oddano 788; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBASKI Piotr Krzysztof b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - UCHOWSKA Edyta Elbieta c) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO - NAWROCKI Mariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 518; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WILKOSZ Wojciech Stanisaw - CIESIELSKI ukasz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIETRZAK Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy Kiszkowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 919.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 41

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 860 osb, to jest 47,46% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 563; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA KISZKOWO - BANASZAK Marianna b) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - CZOSNOWSKI Mariusz Robert - HERKOWIAK Jan Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - BARACZAK Kazimierz Sylwester b) z listy nr 19 KWW WSI WGORZEWO - WAWRZYNIAK Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MODRAK Zuzanna b) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - KUSZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 42

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - FRCKOWIAK Angelika - PIOTROWICZ Ludwik Romuald - WOJNOWSKI ucjan Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - ANTCZAK Wiesawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 490; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GOSPODARNA GMINA KISZKOWO - BUDZYSKI Zdzisaw Kazimierz b) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA KISZKOWO - DOMAGALSKA Wiesawa Barbara - SZCZEPANIAK Mirosaw Tadeusz - TALAR Wiesaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Kecko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 960. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 002 osb, to jest 50,37% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 43

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1224; 4) gosw wanych oddano 1188; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - LIBNER Marek Andrzej b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KECKO - GOOCHOWICZ Waldemar Jan - KROENKE Adam Jan - ZGOA Robert Jan c) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - KUCHTA Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 849; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KECKO - SZCZEPASKI Mieczysaw Micha - WINIARSKI Roman Mateusz - STEFASKI Grzegorz - MRZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KECKO - CHEMOWSKI Grzegorz Piotr - KASPRZYK Mariusz Stanisaw - NIEDZIELSKI Tomasz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 44

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELEWICZ Eugeniusz Czesaw b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA KECKO - KASZYSKI Marian Wojciech - KOCHANOWICZ Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy ubowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 918. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 815 osb, to jest 46,32% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ABCKA Beata b) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO I GOSPODARNO" - LABRENC Janusz Jan - TALARCZYK Zenon Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 45

4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO I GOSPODARNO" - BUDNIAK Bernard - KOZANECKI Wojciech Roman - LABRENZ Nikodem Dionizy - MICHAOWICZ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO I GOSPODARNO" - KOODZIEJCZAK Mirosaw Stanisaw b) z listy nr 18 KWW NASZA WIE UBOWO - JAKUBOWSKI Aleksander c) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - FILIPIAK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUCZMA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO I GOSPODARNO" - ADAMSKA Magorzata Maria - NOWAK Mirosaw Marian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 46

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "SAMORZDNO I GOSPODARNO" - DOBRYCHOP Wioletta Teresa - GRABOWSKI Jan Bolesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Gminy Mieleszyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 067. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 516 osb, to jest 49,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWCZAREK Radosaw Rafa b) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW - WINIARSKI Piotr c) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - BERENICKI Tadeusz Jan - MIKOAJCZAK Mariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 47

- CEGIEL Wojciech b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - KACZMAREK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW - BANICKA Iwona Barbara b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - JANAS Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOCICKI Adam b) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW - KOCHANOWICZ Teresa Jadwiga c) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - BLEJWAS Wojciech Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW - ROLEWICZ Danuta Teresa b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - NOWICKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 48

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA BEZ PODZIAW - JWIAK Tadeusz Leszek b) z listy nr 20 KWW JD - ADAMCZEWSKI Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Niechanowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 200. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 626 osb, to jest 50,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 744; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRZASKAWKA Jacek Jzef b) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - BUDZYSKI Edward Czesaw - FABISZAK Jzef Franciszek - ROBASZKIEWICZ Szymon - URBANIAK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 49

4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - KASZYSKI Pawe Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZIENCZYK Zdzisaw b) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - RUREK Danuta Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - KIERZEK Maria Anna - RATAJCZAK Barbara 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - WALASZEK Jolanta Elbieta 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - SIKORA Zdzisaw Franciszek
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 50

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - DOBRZYKOWSKI Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRZYWDZISKI Czesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WSPLNE DOBRO-GMINA NIECHANOWO - OLEJNICZAK Jarosaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Trzemesznie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 277. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 977 osb, to jest 44,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1227;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 51

4) gosw wanych oddano 1130; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOSTKA Tadeusz Marcin b) z listy nr 20 KWW GMINA Z KLAS - ADAMSKI Maciej Edmund c) z listy nr 25 KWW JAWNO I RZETELNO - OSTROWSKI Mikoaj Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1692; 4) gosw wanych oddano 1589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MATELSKI Zbigniew b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FIGAJ Leszek Micha c) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - WONY Przemysaw Jacek d) z listy nr 19 KWW DOBRO WSZYSTKICH - MAKOWIAK Teresa e) z listy nr 22 KWW TOMASZA BAUZY - BAUZA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1144; 4) gosw wanych oddano 1090; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW DOBRO WSZYSTKICH - DZIEL Maria b) z listy nr 20 KWW GMINA Z KLAS - SZAPOWA Krzysztof Jan - KOPERSKI Grzegorz c) z listy nr 21 KWW SOECTWA GOBKI - POKORSKI Wiesaw Bronisaw
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 52

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 914; 4) gosw wanych oddano 869; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" - MICHALAK Micha Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" - MACIO Ludwik Stanisaw c) z listy nr 24 KWW "NASZA WIE" - MDRA Eleonora Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Miejskiej w Witkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 907. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 354 osb, to jest 49,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1861; 4) gosw wanych oddano 1798; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WANY JEST CZOWIEK - SUCHOLAS Marek Witold - RADACZ Tomasz b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - WALCZAK Marian - POPEK Roman Jacek - BIADASZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 53

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1399; 4) gosw wanych oddano 1346; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - MOODECKI Bogusaw - MUCHA Henryk Jan - JWIK Piotr b) z listy nr 19 KWW PAWA SKUDZAWSKIEGO - SKUDZAWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRABOWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 392; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - KAMIERCZAK Grzegorz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - KWAPICH Ireneusz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 54

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - MARCINIAK Marian Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WANY JEST CZOWIEK - KOWALSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA WITKOWO - CZAPLICKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej Borku Wlkp. Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 104. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 963 osb, to jest 48,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1104;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 55

4) gosw wanych oddano 1084; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKI Mieczysaw Stanisaw b) z listy nr 16 KWW ZIEMI BORECKIEJ - RATAJCZAK Tadeusz c) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE - ROEK Marek d) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - KRCIOEK Roman Maciej - SZCZEPANIAK Tomasz Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE - DAJEWSKI Leszek Feliks b) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - GAWROSKI Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - WAWRZYNIAK Barbara Wacawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 56

- MARCINKOWSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - SIKORSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUBIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW ZIEMI BORECKIEJ - MADZIA Przemysaw Roman b) z listy nr 17 KW FORUM DEMOKRATYCZNE - JDROSZ Ra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DBOWIAK Mieczysaw Stanisaw
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 57

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - MATURSKI Zbigniew Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Krobi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 347. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 848 osb, to jest 46,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1823; 4) gosw wanych oddano 1747; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DUDA Mariusz Jzef b) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - JWIAK Ireneusz Wadysaw - MUSIELSKI Jzef Stanisaw c) z listy nr 21 KWW LECHA BEMA - BEM Lech Marian d) z listy nr 25 KWW ELBIETY DOPIERAY - DOPIERAA Elbieta Mieczysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 933;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 58

4) gosw wanych oddano 933; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MIAKOWSKI Andrzej Franciszek b) z listy nr 19 KWW JERZEGO JANA GAZEWSKIEGO - GAZEWSKI Jerzy Jan c) z listy nr 22 KWW KRZYSZTOF PERDON - PERDON Krzysztof Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - OLEJNICZAK Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - BUSZ Henryk Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - SKROBAA Genowefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 59

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW MARIAN SZPURKA - SZPURKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW MIESZKACW ZIEMI KROBSKIEJ - NOWACKI Zdzisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - KUBIAK ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KROBIA - NASZA MAA OJCZYZNA - SZULC Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Ppowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 349.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 60

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 461 osb, to jest 56,59% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 846; 4) gosw wanych oddano 830; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW IRENEUSZ MATYLA - MATYLA Ireneusz b) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PPOWSKA" - POPIOEK Marek - ROGALA Zenon Henryk - LSKI Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - AKOMY Urszula Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - TWARDOWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 61

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PPOWSKA" - SZAFRANIAK Walerian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PPOWSKA" - GULCZ Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PPOWSKA" - KMIECIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - SZYDOWSKI Bogdan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 62

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZLACHETKA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - KACZMAREK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "ZIEMIA PPOWSKA" - KACZMAREK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM PO LEPSZE JUTRO - KRZYWY Gabriel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - STACHOWIAK Mirosaw Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 63

Rozdzia 25. Wybory do Rady Gminy Piaski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 682. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 231 osb, to jest 48,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 805; 4) gosw wanych oddano 766; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - SIKORA Helena Irena - SZAFRANEK Konrad Bronisaw b) z listy nr 18 KWW NOWE PIASKI - NASKRT Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NIEDZIELA Waldemar Marian b) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - RALSKA Irena Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 64

- URBANIAK Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - WONIAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - MATUSZEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - URBANIAK Maciej Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - WYRZYKIEWICZ Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 65

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ALIK Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KDZIA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - ZAWIEJA Zenon Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WESOEK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 66

4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - LSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Miejskiej w Pogorzeli Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 040. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 977 osb, to jest 48,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIERSZULSKI Eugeniusz Marek - PASZKOWSKI Eugeniusz Stanisaw b) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - CIOSEK Pawe Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 402; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWSIANOWSKA Barbara b) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - BOGUSAWSKA Grayna Wanda - RYBKA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 67

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - SZYMAKA Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - DRUKARCZYK Donata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SERASZEK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - DUTKOWIAK Cyryl 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 68

4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HORAA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW "ZIEMIA POGORZELSKA" - FIGIELEK Zdzisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRZEKOTOWSKI Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAZOA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 93; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 69

- KACZMAREK Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej w Poniecu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 337. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 405 osb, to jest 53,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1395; 4) gosw wanych oddano 1349; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - KUSZ Jerzy b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - KIELI Dariusz Marcin - SYRKO Jadwiga - WROTYSKA Aneta Joanna - ZIELISKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIERNACZYK Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 179;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 70

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LEPSZY PONIEC - MATECKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ - ZDGA Zdzisaw Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LEPSZY PONIEC - NOWAK Mariusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - JACZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - STRYSKI Marcin Bronisaw
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 71

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACHOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KOMITET WYBORCZY WYBORCW PIAST - PONIEC - KOCZAK Ewa Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - BIERNACZYK Grayna Halina - DANIELCZAK Magorzata Lilla 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy Granowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 198. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 567 osb, to jest 49,00% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 9, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 72

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 675; 4) gosw wanych oddano 642; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WINIEWSKA Magorzata - MATEJA Natalia Weronika b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - KALEMBA Wojciech - ZIKOWSKI Arkadiusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GONTARSKI Jacek b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PIETRZAK Jzef c) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - KASPEREK Krystyna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - HELBIG Kazimiera Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 73

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - KACZMAREK Marian Bronisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KADUA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RATAJCZAK Irena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - SZYMASKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 87; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 74

- PAWLAK Henryk Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - BIELAWSKI Stefan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE - BRESZ Jacek Antoni 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 976. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 635 osb, to jest 44,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1934; 4) gosw wanych oddano 1800; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HOJAN Piotr Bronisaw b) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMASKIEGO - GROCHOLEWSKI Janusz Marian - BOSACKA Renata Maria c) z listy nr 22 KWW WSPLNY GRODZISK - MATUSZEWSKI Dariusz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 75

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2125; 4) gosw wanych oddano 2003; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OSIEDLOWA INICJATYWA - PEKO Grzegorz Edmund b) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMASKIEGO - BARTKOWIAK Andrzej Franciszek - GRZANOWSKA Danuta Maria c) z listy nr 22 KWW WSPLNY GRODZISK - SKRZYPCZAK Sebastian Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1313; 4) gosw wanych oddano 1260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RAJ Stanisaw Franciszek b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAJCZYK Roman Jan c) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMASKIEGO - KINECKI Marek Marian - FLORASZEK Jolanta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1263; 4) gosw wanych oddano 1193; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW HENRYKA SZYMASKIEGO - KACHLICKA Alina - GAWRON Jzef b) z listy nr 22 KWW WSPLNY GRODZISK - LESISKI Andrzej Micha
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 76

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Kamieniec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 065. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 702 osb, to jest 53,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 624; 4) gosw wanych oddano 603; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA SAWOMIRA BRESIA - BRE Kazimierz Sawomir b) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA" - STAMIEROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 391; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KAZIMIERZA SAWOMIRA BRESIA - KUREK Zofia Maria b) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA" - FRCKOWIAK Aleksander c) z listy nr 20 KWW SEBASTIANA TOMKIEWICZA - TOMKIEWICZ Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 531;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 77

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Wawrzyniec b) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA" - BOSY Roman - SOTYSIAK Piotr - KWIATKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 512; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZEPANIAK Jan b) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA" - MATERNA Czesaw Kazimierz - SKORACKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 622; 4) gosw wanych oddano 606; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KUCHARCZAK Tadeusz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASPERSKI Karol c) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA" - ADAMCZAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Miejskiej w Rakoniewicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 747.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 78

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 957 osb, to jest 50,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1634; 4) gosw wanych oddano 1597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - TOMIAK Gerard Szymon - KRAWCZYK Krzysztof b) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE - MAKOWIAK Marek - CHAUPKA Bronisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - BAZAN Wadysaw b) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE - BOROWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 737; 4) gosw wanych oddano 722; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LULKIEWICZ Katarzyna Elbieta b) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - CIELECKA Gabriela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 79

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - MIKOAJCZYK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEFA BERNAKIEWICZA - BERNAKIEWICZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW GMINA RAKONIEWICE - BIMKIEWICZ Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - WAWRZYNIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 80

4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - TATA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DECYDUJMY WSPLNIE - OLEJNIK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW TOMASZ DOLATA - DOLATA Tomasz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Miejskiej Wielichowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 300. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 608 osb, to jest 49,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 853; 4) gosw wanych oddano 813; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 81

- KRZYCZYSKI Wadysaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - ELSNER Jolenta Maria - MICHALSKI Pawe Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0 - NOWAK Bernard b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - ANDRZEJEWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0 - KOSTRZEWA Wadysaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - FRCKOWIAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SUSZKA Lucyna Maria b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - STACHOWIAK Karol Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 82

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0 - CZEKAJ Maciej - MARCINIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0 - KOSTRZEWA Micha - MATYSIAK Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW OCHOTNICZA STRA POARNA WIELICHOW0 - SZEFLER Wojciech Jerzy b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - WALIGRA Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Jaraczewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 536. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 767 osb, to jest 57,63% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 83

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - SKRZYPCZAK Roman Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - KRYSZAK Jacek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAGDA Teresa b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - WINIEWSKA Zofia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 742; 4) gosw wanych oddano 715; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SMOLAREK Ilona
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 84

b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - STANGRET Ignacy - TWARDOWSKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEKOWIAK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIELUCHA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "CZAS ZMIAN" - BOISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - PINIEWSKI Krystian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 85

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GROBELNY Marek b) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - MATUSZAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 586; 4) gosw wanych oddano 565; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PRZYMIERZE SAMORZDOWE" - PAWLAK Stefan Sylwester b) z listy nr 19 KWW "CZAS ZMIAN" - KOWALCZYK Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Gminy Kotlin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 642. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 192 osb, to jest 56,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA"

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 86

- URBANIAK Jolanta Barbara b) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA WSIEWSKIEGO - SZYMCZAK Jerzy Kazimierz c) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - SKOWRON Maciej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 978; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" - MOCH Czesaw Jakub - WARMUZ Grzegorz b) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - SZYSZKA Krzysztof Stanisaw - PATERCZYK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - SZYMCZAK Szczepan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA WSIEWSKIEGO - TWARDOWSKI Mirosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 87

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" - TACZAA Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - PACHOLAK Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - JZEFIAK Dariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" - WODNICZAK Zdzisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 381;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 88

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "PRZYJAZNA GMINA" - SMOLISKI Czesaw b) z listy nr 23 KWW "NOWA GMINA" - WAKIEWICZ Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Miejskiej erkowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 300. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 139 osb, to jest 49,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1066; 4) gosw wanych oddano 1021; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - ANDRASZAK Grzegorz Micha - ROGACKI Robert Grzegorz - URBASKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DLA GMINY ERKW - RA Wojciech b) z listy nr 22 KWW "STRAAK" - SOTYSIAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 89

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "STRAAK" - BARASKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 221; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DLA GMINY ERKW - TOMCZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ERKW PRAWORZDNA GMINA - KRLAK Barbara Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "STRAAK" - STACHOWIAK Andrzej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 250;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 90

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - PALUSZKIEWICZ Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - BOGACZYK Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - AUGUSTYNIAK Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - BOEJEWICZ Bogdan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "RASZEWY RAZEM" - BOCIAN Benedykt Kazimierz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 91

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 250; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ERKW-SAMORZDNA GMINA" - SZSTEK Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Gminy Blizanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 564. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 535 osb, to jest 45,56% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 5, nr 7, nr 12, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY BLIZANW - GROMADA Micha Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - JANAS Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 92

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - BAEJAK Marzena Violetta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA GMINY BLIZANW - KWANIEWSKI Artur Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - PRUS Zbigniew Pawe 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - KASPRZAK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLECZEWSKI Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 93

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - KUJAWSKI Janusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - SOBCZYK Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - WOJTYA Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - MDRZAK Mariusz Andrzej - WOJCIESZAK Jzef Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 94

3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - KLAWCZYSKI Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - OLENDEREK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINA BLIZANW NASZE WSPLNE DOBRO - FURMANIAK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Gminy Brzeziny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 247. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 570 osb, to jest 60,51% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 718; 4) gosw wanych oddano 696; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 95

- ZMYLONY Andrzej Daniel b) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - SKOCZYLAS Jzef - WACHOWSKA Krystyna Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - MOLKA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - LAZAREK Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA - NOWAK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 96

- ASKI Leon Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - WALASZCZYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA - SZMAJ Marzena Maria - DULNIK Andrzej Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - BAKACZ Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "WSPLNA SPRAWA" - MAKSAJDOWSKI Maciej Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 97

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - WODARCZYK Genowefa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNIE DLA GMINY BRZEZINY - WITOSKI Roman Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA NASZA SZANSA - SZCZEPANIAK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Gminy w Cekowie-Kolonii Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 800. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 038 osb, to jest 53,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 411;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 98

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKW - PAWOWSKA Boena Maria b) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBR - LEPSZA GMINA - DOMARACKI Tomasz - MARCZAK Karol Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBR - LEPSZA GMINA - STENCEL Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAJEWSKI Jzef Antoni b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKW - KAPONEK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 99

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRTCZAK Teresa Jadwiga - KOWALSKI Kazimierz b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKW - MALAK Jacek c) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBR - LEPSZA GMINA - HUBERT Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MROZISKI Kazimierz Zygmunt b) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA CEKW - UCZAK Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBR - LEPSZA GMINA - POKOJOWY Jzef Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DOBRY WYBR - LEPSZA GMINA - WERBISKI ukasz Robert
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 100

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Gminy Godziesze Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 924. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 136 osb, to jest 45,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - POTERA Stanisaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWCZAREK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - JUSZCZAK Jzef Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 101

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - BIERNAT Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLSZEWSKI Jzef Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRA" - GZIL Rafa Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - BURY Dariusz Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 189;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 102

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JARYCH Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZAK Krzysztof Remigiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OWCZAREK Stanisaw Jan - KSZYCKI Marek Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STRA" - SPYCHAA Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 103

- MALCZEWSKI Dariusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA MAA OJCZYZNA" - URBANIAK Micha Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOBYKA Mirosawa Weronika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy Kominek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 997. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 952 osb, to jest 49,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 977; 4) gosw wanych oddano 963; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOLNIACZYK Jacek Arkadiusz b) z listy nr 19 KWW KOMINEK W DOBRYCH RKACH - NAWROCKA Magorzata Beata

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 104

c) z listy nr 26 KWW "PRZYSZO" - TRZEBISKI Henryk Jzef d) z listy nr 32 KWW "STRAACY KOMINEK" - PIETRZAK Dariusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMBINIAK Grzegorz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ATKOWSKA Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZOTNIKI - MARSZA Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 105

- GRECKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 135; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRYA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZMAJDZISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OWCZAREK Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BOGDANW - ZGARDA Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 106

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAWCZYK Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "ODNOWA WSI" - WRBEL Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KMIECISKI Przemysaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Gminy Liskw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 282. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 296 osb, to jest 53,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 107

4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE - SZMYT Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - BANASIEWICZ Bonifacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE - JASZKIEWICZ Krzysztof Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - BUKOWIECKI Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 108

- MACIEJEWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HERESZTYN Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - NOWICKI Radosaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4) gosw wanych oddano 503; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIORUNOWSKA Elbieta b) z listy nr 17 KWW INICJATYWY WIEJSKIE - WALASZ Andrzej Franciszek c) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - JAROMA Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 109

a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - TOMALAK Aleksander Stefan - SOBCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 98; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - MATCZAK Wojciech Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - MIKLAS Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA LISKW - WITCZAK Arkadiusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Mycielin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 647. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 816 osb, to jest 49,79% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 110

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA - WOLNIACZYK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWICKI Antoni Teofil 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLAMECKA Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIAK Eugeniusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 111

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRAJER Zbigniew Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - KASPRZAK Mariola Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - GRZYMSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - SIWEK Renata Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 132;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 112

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZYK Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - SPODYMEK Tomasz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANACH Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILEWSKI Kazimierz Jzef b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - KORNACKI Ryszard Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 113

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKALSKI Mirosaw Jan b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - KORCZYSKA Beata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Gminy Opatwek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 475. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 843 osb, to jest 45,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 682; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - POKOJOWY Wojciech Antoni - KIERMAS GRUSZKA Marlena Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - GONERA Ryszard Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 114

a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - JAKIEWICZ Dariusz Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 843; 4) gosw wanych oddano 812; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - BKOWSKI Pawe Sawomir - GADERA Jarosaw Henryk - MAOBURSKI Mariusz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - KYSZ Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - JUSZCZAK Piotr Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY OPATWEK"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 115

- BIELEWICZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - KOACISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - WOLF Marek b) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY OPATWEK" - BORWIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA GMINY OPATWEK" - JAKBCZAK Damian Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA GOSPODARNA - SZLENKIER Marek
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 116

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Miejskiej w Stawiszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 625. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 490 osb, to jest 44,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4) gosw wanych oddano 547; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOSZCZYK Pawe b) z listy nr 17 KW RAZEM DLA POWIATU - URAWA Barbara Natalia c) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - CZAJCZYSKA Izabela Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KWANIEWSKI Sawomir Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 117

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBANIAK Justyna Ilona b) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - HOFMAN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - MIGDA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - RAKOWIECKI Robert Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 171; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - RACHWA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - ARENT Dominik Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 118

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 634; 4) gosw wanych oddano 616; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMASKA Milena Agnieszka - IGNACZAK Radosaw b) z listy nr 18 KW "PIAST" - WJCIK Tadeusz c) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - STASIAK Wojciech Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINNE STRAE POARNE - TORZECKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Gminy Szczytniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 248. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 840 osb, to jest 61,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 119

- BCZYK Kazimierz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO - SICIAREK Roman Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA KUPAJA - KUPAJ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SOLIDNA WIE - JANKOWSKI Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO - ZIMNY Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 120

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA KARCZEWSKIEGO - KARCZEWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MYNEK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 491; 4) gosw wanych oddano 484; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BUCHWALD Tadeusz b) z listy nr 20 KWW KRZYSZTOFA ZAWADZKIEGO - ZAWADZKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIROSAWA JZEFA KOWALSKIEGO - STREMBICKA Jadwiga Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 121

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO - OSTROWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO - SKRZYBALSKA Alicja Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 557; 4) gosw wanych oddano 548; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DOMAGAA Pawe - WITEK Danuta Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PRZYSZO - ZIKOWSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Gminy elazkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 122

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 362. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 189 osb, to jest 56,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - ZAWODNI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY ELAZKW - KOWALSKI Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - WYPYCH Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZD DLA MIESZKACW - KLECZEWSKI Robert
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 123

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY ELAZKW - STASIAK Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - WONIAK Justyna Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - MAJCHRZAK Wojciech Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - TRZECIAK Marek Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 124

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - WASZAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY ELAZKW - JUSZCZAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY ELAZKW - OKO Janusz Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - WAWRZYNIAK Dariusz Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 278;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 125

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - POKOJOWY Jzef Benedykt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ELAZKW - GMINA DLA WSZYSTKICH - SOBCZAK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PRZYSZO GMINY ELAZKW - LESZCZYSKI Mateusz Damian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Gminy Baranw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 032. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 376 osb, to jest 55,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 837; 4) gosw wanych oddano 817; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY - KRAWCZYK Piotr

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 126

b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - BRUST Anna Teresa - DOMAGAA Halina - KOSIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - GRUSZKA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - MAJCZYK Marek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STASIAK Pawe b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - GOCKI Franciszek Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 278;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 127

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY - MICHALAK Tomasz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 721; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY - FLORCZAK Magdalena Marta - SUPIANEK-KOCEMBA Danuta Jadwiga b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - KURZAWA Mieczysaw Alojzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4) gosw wanych oddano 610; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ODNOWA GMINY - STEMPIN Urszula Jadwiga b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY BARANW - BAEJEWSKI Micha c) z listy nr 22 KWW PIOTRA MARCINIAKA ZE SUPI - MARCINIAK Piotr Maksymilian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Gminy Bralin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 248. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 605 osb, to jest 61,32% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 128

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4) gosw wanych oddano 869; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "WSPLNA SPRAWA - BRALIN" - LEMANIK Roman Stanisaw - NARKIEWICZ Pawe Krystian b) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - LENIAREK Jan Stanisaw - KOSAKIEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - BZYMEK Jerzy Andrzej - GRECKA Urszula Teresa - KUROPKA Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - GB Aldona Magorzata - KUCHARSKI Andrzej Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 129

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - GOGOL Robert Joachim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - FRAS Marek Piotr - OTREMBA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - IWAN Tadeusz - PACZUK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MIESZKACY GMINY BRALIN - KUPCZAK Kazimiera Jadwiga 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy ka Opatowska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 097.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 130

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 532 osb, to jest 61,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 554; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAEJEWSKI Jzef Leszek b) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO - ZALEWSKI Leszek Wojciech - JANKOWY Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPLNEGO" - OLBRYCH ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PIOTRA ZIMOCHA - JEZIORNY Piotr Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 131

a) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO - DURLEJ Przemysaw Tomasz b) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPLNEGO" - PACYNA Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPLNEGO" - KOPIS Adam Grzegorz b) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA GMINY KA OPATOWSKA - ADAMSKI Grzegorz Marek - JWIAKOWSKI Sawomir Piotr - GRECKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW LESZKA ZALEWSKIEGO - JERCZYSKI Radosaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SKOTNIK Mieczysaw Franciszek b) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPLNEGO" - KOSMALA Bogumia Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 132

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 155; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "DLA DOBRA WSPLNEGO" - KOSISKA Ewa ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Perzw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 610 osb, to jest 52,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURZAWA Franciszek Jzef b) z listy nr 20 KWW BOENY HENCZYCY - BURZAA Zdzisaw Leopold c) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - WODARCZYK Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - FRO Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 133

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW BOENY HENCZYCY - KODNICKI Walery b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - SMAGA Edward Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW BOENY HENCZYCY - PIEKARSKA Boena Magorzata b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - KRUSZELNICKI Tomasz Jan - PIETRUS Jzef Roch - SOBIERAJ Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - YTKA Przemysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 398; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 134

a) z listy nr 20 KWW BOENY HENCZYCY - WIECZOREK Bogdan Jan b) z listy nr 21 KWW SAMI SWOI DLA ROZWOJU GMINY PERZW - KOZAN Zbigniew Andrzej - ZAJC Sawomir Mirosaw - ZIMOCH Krzysztof Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Gminy Rychtal Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 561. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 304 osb, to jest 50,92% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 80; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - BIAOWS Halina Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - SZACHNIEWICZ Jarosaw Mariusz b) z listy nr 23 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - STRYCZEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 135

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - DUDEK Jarosaw Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MUSIAA Leszek Jan b) z listy nr 22 KWW STRAAK - RYCHTAL - MRUGAA Marian c) z listy nr 23 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - OBER Marek Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - GOA Henryk Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4) gosw wanych oddano 566; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - GOG Iwona Elbieta - OPACKA-WYPCHO Urszula - SKIBA Ryszard Adam b) z listy nr 23 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - BAKALARZ Adam - SZUMLAKOWSKI Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 136

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW DLA WSPLNEGO DOBRA - ADAMEK Henryk 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - MACHOWSKI Edward Narcyz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Trzcinica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 337. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 664 osb, to jest 49,87% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW STRAAKW - GATNER Tomasz - OSTROWSKI Krzysztof Stanisaw - SZAR Jan Eugeniusz - MIKOAJCZYK Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 137

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA TRZCINICA - BEDNARA Henryka 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW STRAAKW - PARZONKA Danuta Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA TRZCINICA - BARTKOWIAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNIE ZROBIMY WICEJ - JAWORSKI Jarosaw b) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA TRZCINICA - KOWALIK Elbieta Helena - PIASECKI Florian Wojciech c) z listy nr 22 KWW STRAAKW - PODEJMA Zygmunt Jan - WALOSZCZYK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 138

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA TRZCINICA - MARYNIAK Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNIE ZROBIMY WICEJ - BEDNARZ Sylwia b) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA TRZCINICA - PARZONKA Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Babiak Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 427. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 135 osb, to jest 48,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 988; 4) gosw wanych oddano 976; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASIOREK Ryszard b) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - DRAPISKI Pawe Stanisaw - ROSISKI Andrzej Klemens - WITKOWSKA Jadwiga

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 139

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ALBIN Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA, WIE" - SIMISKI Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITO Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - IDCZAK Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 140

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUSZYNA Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RACINOWSKI Dariusz Marek b) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KWIATKOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - DOPIERAA Zbigniew Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 141

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRYGIER Henryk Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RADOWSKA Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 54. Wybory do Rady Gminy w Chodowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 854. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 285 osb, to jest 45,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DBROWICZ Jan Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIGIEL Stanisaw Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 142

4) gosw wanych oddano 149; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WRZESISKA Agnieszka Katarzyna - ZAJCZKOWSKI Alfred Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALEWSKI Jan b) z listy nr 19 KWW TOMASZA PIETRZAKA - PIETRZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLCZYK Roman - BORTNIK Janina Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NIEGOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 143

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BORZUCHOWSKA Aneta - KIKOSICKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZDZISAWA KURKIEWICZA - KURKIEWICZ Zdzisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KWIATKOWSKI Krzysztof Marian - ZIBA Tadeusz Jan b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WRBLEWSKA Kazimiera Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Miejskiej w Dbiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 444. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 327 osb, to jest 61,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 144

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MCZYSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - PIETRZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DBIE - ZWONIARKIEWICZ Wacaw Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - JARNECKI Daniel Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 195;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 145

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - JEDYSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSI KARSZEW I KRZEWO "WSPLNOTA" - WOJCIECHOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - WICKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - MATEJA Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DBIE - MRZEWA Maria
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 146

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHWIAKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - DUDZISKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - BYSTRZYCKI Jzef Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIASTA I GMINY DBIE - PIETRZAK Marian Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 147

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZBIGNIEWA MIELCZARKA - TAMBORSKA Jolanta Arleta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD - GADZINOWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Gminy Grzegorzew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 471. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 679 osb, to jest 59,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 960; 4) gosw wanych oddano 919; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - RYBCZYSKI Mariusz b) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - PIRKOWSKI Piotr Adam - PYKA Stanisaw Jerzy c) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - SANIGRSKI Mariusz d) z listy nr 23 KWW CELINY WYPYCHOWSKIEJ

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 148

- WYPYCHOWSKA Celina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD - SOCHACKI Jzef Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHCISKI Piotr b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - SOTYSIAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 559; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTKOWSKI Rafa b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - DURKIEWICZ Kazimierz c) z listy nr 22 KWW "NIEUSTRASZENI" - KULCZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 149

4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - DORABIAA Janusz Stanisaw b) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - CZERCZAK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "LEPSZA PRZYSZO" - BANASIAK Waldemar - WONIAK Jarosaw Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Miejskiej w Kodawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 943. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 207 osb, to jest 47,58% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1720; 4) gosw wanych oddano 1618; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JARONIEWSKA Jadwiga Elbieta b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CICHOCKI Jerzy c) z listy nr 18 KWW L.DANIELEWICZA "NASZA WSPLNA GMINA" - FIJAKOWSKA Krystyna Zofia d) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 150

- SZTBER Bogdan Kazimierz e) z listy nr 22 KWW NIEZALENA ANNA MICHALAK - MICHALAK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1040; 4) gosw wanych oddano 999; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAFTAN Ewa Jolanta b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MATCZAK Wojciech c) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MARCZAK Karol Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ANTONI RZETELSKI - RZETELSKI Antoni Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 567; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - ROSIAK Irena b) z listy nr 23 KWW WODZIMIERZA JANKOWSKIEGO - JANKOWSKI Wodzimierz Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 151

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZIELISKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZIEDZIC Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRUSISKI Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 364; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - SIWISKI Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy w Kole Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 851.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 152

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 280 osb, to jest 56,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - URAWIK Jerzy Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - KUPISKI Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT - DITTRICH STASIAK Anna Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 475; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - RYBICKI Piotr Jzef b) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 153

- UKASIK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - MALEC Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - MARCINIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - SZARECKA Elbieta Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - WOSZCZYSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 154

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - KAMIERCZAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 191; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - OLEJNICZAK Henryk Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW EWY PONIECKIEJ - MROCZKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - BILISKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 155

4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIESZKACY GMINY KOO - OSTROWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GENOWEFY SZURGOT - BORKOWSKI Mirosaw Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Gminy Kocielec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 237. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 286 osb, to jest 62,75% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPSKA Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 156

- WIDERSKI Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - AKOMCZYK Kazimierz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIERNAT Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CIESIELSKI Krzysztof Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OPATA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 157

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZADAWAJ Barbara Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW ZOFII KOKOCISKIEJ - KOKOCISKA Zofia b) z listy nr 25 KWW ZBIGNIEWA SAWICKIEGO - SAWICKI Zbigniew Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRUPA Tomasz Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAMIERCZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 158

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KLUKACZYSKI Stanisaw Kazimierz - DZIERZGWA Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KRYGIER Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DURA Piotr Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy Olszwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 321. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 029 osb, to jest 44,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 159

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW DBOWICE - MAECKA Monika 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - GRECKI Zbigniew Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - LECHOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - DONIAK Roman b) z listy nr 22 KWW PONTW GRNY DRUGI - RADOSZEWSKA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 160

a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - CZAJKOWSKI Pawe Krzysztof - MICHALSKI Stefan Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - CZUPRYSKA Krystyna 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - SZYMASKI Aureniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - URBANIAK Pawe 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - KOWALEWSKI Wodzimierz Antoni - LASOTA Pawe Piotr 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 161

4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GMINY OLSZWKA - OLEJNICZAK Wiesaw Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWOWSKI Jan b) z listy nr 23 KWW KRZEWATA - AUGUSTYNIAK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Osiek May Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 361. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 567 osb, to jest 46,62% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI IRENEUSZ ANTONI - KRUPA REMIGIUSZ 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 341;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 162

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOSNOWSKA TERESA b) z listy nr 19 KWW KRYSTYNA NOWICKA - NOWICKA KRYSTYNA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROSISKI CZESAW 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WODNICKI JAN LUTOSAW 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW IWONY SMOLAREK - SMOLAREK IWONA MICHALINA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZBOROWSKI HENRYK 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 163

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAKAROWICZ SAWOMIR 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMASKI PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUSIA KRZYSZTOF IGNACY - OSOWSKI STANISAW 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARKIEWICZ EWA BARBARA 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 164

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ORCHOWSKI EUGENIUSZ JAN 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZWOLISKI PIOTR PAWE 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Miejskiej w Przedczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 541. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 382 osb, to jest 67,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 452; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - ROBASZEWSKI Jerzy Stanisaw - DERESZEWSKI Zenon b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ - MAJEWSKI Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 165

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - ZDZIENNICKI Henryk - ADAMCZEWSKI Adam b) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ - UCZAK Marek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - BRZEZISKI Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ - MICHALSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - MJTA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 166

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - BIKOWSKI Leszek Mieczysaw - KURLAPSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ - KACPRZAK Irena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW TOWARZYSTWO SAMORZ. ZIEMI PRZEDECKIEJ - FRONTCZAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - DOPIERAA Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 163;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 167

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZIEMI PRZEDECKIEJ - MIKOAJCZAK Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Miejskiej w Golinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 339. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 085 osb, to jest 54,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1051; 4) gosw wanych oddano 1029; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO - KWIATKOWSKI Lech Teodor b) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA WOJDYSKIEGO - KASPRZAK Zofia - WOJDYSKI Wojciech Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 833; 4) gosw wanych oddano 787; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIECZKOWSKI Leszek b) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO - MACIASZEK Zdzisaw c) z listy nr 19 KWW WOJCIECHA WOJDYSKIEGO - GRODZKI Wojciech Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 168

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 802; 4) gosw wanych oddano 790; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO - SZCZEPANIAK Stefan Marian - WIECZOREK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 410; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW URSZULI FURMANIAK - KALISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW URSZULI FURMANIAK - FURMANIAK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOCIELSKA Iwona Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 169

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 324; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZRAMA Janusz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ANNY KAPTURSKIEJ - KAPTURSKA Anna Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "RAZEM DLA GOLINY" - MICHALAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4) gosw wanych oddano 361; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA PIOTRA NOWICKIEGO - MITKIEWICZ Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Gminy Grodziec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 095.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 170

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 414 osb, to jest 58,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 755; 4) gosw wanych oddano 727; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "WODARCZYK" - WODARCZYK Tomasz b) z listy nr 18 KWW M. PINIECKIEJ - PINIECKA Maria c) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - SZAMBELAN Kazimierz Stanisaw - RASKA Agata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "WODARCZYK" - ANDRZEJEWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - SAPIKOWSKI Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 171

4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - MIKOAJCZYK Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - POPAWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANDRZEJEWSKI Tomasz Robert b) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - SOBASKI Janusz Izydor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "WODARCZYK" - PERCZYSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 172

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - WYSOCKI Marian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 146; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - KACZMAREK Izydor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MARCZAK Baej b) z listy nr 19 KWW PIOTRA JUSZCZAKA - MARCINIAK-OLEJNICZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Gminy Kazimierz Biskupi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 675. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 262 osb, to jest 49,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 173

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KAPUCISKI Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" - STASZAK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" - WODARCZYK Hieronim b) z listy nr 27 KWW JANA SIKORSKIEGO - SIKORSKI Jan Marian - JURGA Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 929; 4) gosw wanych oddano 910; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" - MODOENIEC Jzef Stanisaw - SZULC Bernard Wawrzyniec b) z listy nr 30 KWW GRZEGORZA MACIEJEWSKIEGO - MACIEJEWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 174

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" - UKASIEWICZ Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 206; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBANIAK Wiesaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "ZIEMIA KAZIMIERSKA" - KOZOWSKI Wodzimierz Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 701; 4) gosw wanych oddano 684; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - HERUDZISKI Andrzej b) z listy nr 24 KWW DLA POSADY - TWARDOWSKI Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 175

4) gosw wanych oddano 304; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALCZAK Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZEPANIAK Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 66. Wybory do Rady Miejskiej w Kleczewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 318. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 907 osb, to jest 53,39% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 929; 4) gosw wanych oddano 894; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PUTZ Wojciech Piotr b) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - TRZEWICZYSKI Maciej - RUSZKOWSKI Janusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 176

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 954; 4) gosw wanych oddano 924; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - URBASKI Juliusz Pawe b) z listy nr 18 KWW "YJEMY DLA SPORTU" - KWIATKOWSKI Krzysztof c) z listy nr 20 KWW DARIUSZA MICHALAKA - MICHALAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - SZCZEKOCKI Piotr Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - UCZAK Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - MACYSZYN Stanisaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 177

4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO - KAPELA Marian Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW TADEUSZA SAWICKIEGO - SAWICKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NATYWO Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACIEJEWSKI Jarosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 555; 4) gosw wanych oddano 536; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM W PRZYSZO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 178

- ADAMCZYK Dariusz Tomasz b) z listy nr 18 KWW "YJEMY DLA SPORTU" - CHOJNACKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Gminy Kramsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 171. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 229 osb, to jest 51,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA KRAMSKA" - PAWW Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 964; 4) gosw wanych oddano 951; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ROGOWSKA Halina Lucyna b) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - KUBSIK Dorota c) z listy nr 20 KWW PIOTRA KRENCA - KRENC Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 179

4) gosw wanych oddano 321; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - BARCZYKOWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - KONWERSKA Anna Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "CZAS NA GOSPODARZA" - CICHOCKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - SZADY Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 180

- KOODZIEJCZAK Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - LIDBISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA KRAMSKA" - KRAWIEC Wiesawa Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - BORKOWSKI Wojciech Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNOTA KRAMSKA" - BIAECKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 181

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JZEFA DROPA - NAWROCKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "CZAS NA GOSPODARZA" - KOLAREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Gminy w Krzymowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 639. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 203 osb, to jest 56,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO - SZCZESIAK Tadeusz Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 182

4) gosw wanych oddano 435; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO - CZAJA Jan Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "DOBRO WSPLNE" - MAZUR Danuta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 182; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KULIG Agata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JACKOWSKI Henryk Antoni b) z listy nr 18 KWW "DOBRO WSPLNE" - CZERWISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO - LEWANDOWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 183

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO - IGNACZAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 850; 4) gosw wanych oddano 825; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOTWAS Karol - JEAK Ewa Agnieszka b) z listy nr 21 KWW JAROSAW CZERNIEJEWSKI - CZERNIEJEWSKI Jarosaw Jan c) z listy nr 22 KWW "PRZYSZO" - PAWLAK Zdzisawa Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 541; 4) gosw wanych oddano 523; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW TADEUSZA JANKOWSKIEGO - JAROSKA Aurelia b) z listy nr 20 KWW MOJA WIE - WRBEL Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNI GODNO" - KACZOROWSKI Jzef
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 184

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Miejskiej w Rychwale Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 568. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 348 osb, to jest 66,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1336; 4) gosw wanych oddano 1295; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - CICHY Krzysztof Jzef - DREWNIACKI Roman Marek b) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA WONIAKA - WONIAK Sawomir Zbigniew c) z listy nr 28 KWW "NAUKA I TRADYCJA - W PRZYSZO" - NIEGOWSKA Leokadia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - DOMINIAK Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 531; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 185

a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - KWIRYNG Zenon b) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA KUCHARY BOROWE - MACIEJEWSKA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - STACHURSKI Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 520; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - PIASECKI Cezary Tomasz b) z listy nr 26 KWW "WSPLNOTA ZOSINKI" - KAUNY Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - ROGOWICZ Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 296;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 186

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - STANISAWSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - BARTCZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 543; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JUSZCZAK Janusz b) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE "RAZEM DLA GMINY" - OLKOWSKA Jolanta Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Rzgw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 452. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 284 osb, to jest 60,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 187

a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - JAKUBOWICZ Anna Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4) gosw wanych oddano 522; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - BASZCZYK Urszula Ewa b) z listy nr 21 KWW "POROZUMIENIE" - BOROWSKI Jacek c) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA - NAWROCKI Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - WRZYSZCZYSKA Lucyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - SOWISKI Jzef Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4) gosw wanych oddano 678;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 188

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CZAJA Wiesaw Sylwester b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - BIERNACKA Ewa - JANC Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - AWNICZAK Sawomir b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA I BEZPIECZNA GMINA - GRABAREK Henryk Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIESIELSKA Alicja Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - MATUSZAK Grzegorz Maciej b) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA ODNOWA - REK Micha Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 189

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW "NOWOCZESNY POWIAT" - ZIKOWSKI Kazimierz Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Skulsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 941. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 193 osb, to jest 64,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW USZCZEWO RAZEM - KOZOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZO" - DOMINIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 935;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 190

4) gosw wanych oddano 897; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOCHANIECKA Armela - RUSIN Marcin Andrzej b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MARCZAK Micha Adam c) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - TARNOWSKA Jadwiga Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 409; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZO" - KLIMCZAK Henryk - RADKE Eugenia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - NYKOWSKI Grzegorz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - RATAJCZYK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 191

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZAJKOWSKI Dawid b) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - GACZAK Boena Zdzisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "NASZA PRZYSZO" - MUSZYSKA Lidia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA GMINA - AUGUSTYNIAK Kazimierz - SOBCZAK Krzysztof Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Miejskiej w Sompolnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 365. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 140 osb, to jest 61,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 192

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1746; 4) gosw wanych oddano 1652; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRTNICKI Andrzej b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - IMBIORKIEWICZ Edyta c) z listy nr 22 KWW ROMAN BEDNAREK - BEDNAREK Roman Pawe d) z listy nr 24 KWW PIOTRA WENICKIEGO - WENICKI Piotr Pawe e) z listy nr 25 KWW "SZACUNEK I ODPOWIEDZIALNO" - PIETRZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 234; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - LEWANDOWSKI Ryszard Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 316; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KOZOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 382;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 193

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNY CEL - PIASECKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - WIKTORSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - NOWAKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCW NIEZALENI - KOSSOWSKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ROMAN BEDNAREK - MALICKA Magorzata
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 194

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - WOJCIECHOWSKA Mariola Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PRZYBYOWSKI Jzef Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCW NIEZALENI - ZIELISKI Jerzy Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Stare Miasto Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 503. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 904 osb, to jest 57,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 195

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 376; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ HAJDASZ - HAJDASZ Ireneusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1284; 4) gosw wanych oddano 1252; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BADOSZ Iwona - BOCIAN Barbara Halina b) z listy nr 19 KWW DZIAAJMY RAZEM - GRADECKI Pawe - TURAJSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 949; 4) gosw wanych oddano 919; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY - WIEK Ireneusz - KOCIELSKI Piotr Antoni - TEODORCZYK Karol Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 349; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY - BUDNER Konstanty
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 196

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 718; 4) gosw wanych oddano 691; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZAFRAN Karol b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OBROLAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 269; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY - RASKI Leszek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY - SAWICKI Mirosaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW DLA DOBRA GMINY - KRZYAK Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 197

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STASIAK Mirosaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Miejskiej Gminy lesin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 736. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 457 osb, to jest 60,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4) gosw wanych oddano 559; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KRZYSZTOF Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4) gosw wanych oddano 619; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW ANDRZEJA PCIENNIKA - PCIENNIK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 198

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4) gosw wanych oddano 508; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - EJMA Marek Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FLORCZYK Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 810; 4) gosw wanych oddano 805; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANKOWSKI Micha b) z listy nr 18 KWW SILNA MODO - WIERNA TRADYCJOM - KOMISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 295; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WADELSKI Jan Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 199

4) gosw wanych oddano 748; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIELCAREK Wadysaw b) z listy nr 28 KWW JANA WITEK - WITEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SILNA MODO - WIERNA TRADYCJOM - CHRZANOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 507; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MDRY Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 416; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PILARSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 308;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 200

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MALAK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 810; 4) gosw wanych oddano 793; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MACIEJEWSKI Jerzy Andrzej b) z listy nr 18 KWW SILNA MODO - WIERNA TRADYCJOM - GOLIMOWSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Gminy Wierzbinek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 916. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 995 osb, to jest 50,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - WONIAK Bogdan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 201

a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA TYLCZYSKIEGO - ROGACKI Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - SZTEJKOWSKI Zdzisaw - WOJCIECHOWSKI Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - JAKUBOWSKI Jan - KOWALSKA-PIETRZAK Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 525; 4) gosw wanych oddano 510; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - STANKIEWICZ Krzysztof - WALICKA Elbieta Jzefa b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA TYLCZYSKIEGO - SZCZSNY Sawomir Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 202

4) gosw wanych oddano 404; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MROCZKOWSKI Janusz Marian b) z listy nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - MUSIA Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STASZAK Andrzej Grzegorz - MATUSZEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - KACZALSKI Bogdan Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PAWA SZCZEPANKIEWICZA - KWIATKOWSKI Dariusz Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Wilczyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 203

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 964. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 501 osb, to jest 70,53% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 751; 4) gosw wanych oddano 742; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BREZYNA Katarzyna b) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - RACHUBA Zbigniew Jzef - BUGALSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - WIECHECKI Juliusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FORNALCZYK Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 714; 4) gosw wanych oddano 693;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 204

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRZELCZAK Krzysztof Marian - SKOWROSKI Grzegorz b) z listy nr 22 KWW SOECTWA WILCZOGRA - ROBAK Danuta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SAWOMIRA KOZOWSKIEGO - KOZOWSKI Sawomir Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - ZANDECKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - NOWAKOWSKI Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 216;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 205

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - BUDZIAK Arkadiusz Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWADZKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - PYRZYSKI Baej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - DZIAAK Eugeniusz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 77. Wybory do Rady Miejskiej w Czempiniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 988. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 871 osb, to jest 54,19% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 206

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - TYLISKI Wodzimierz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "TWJ WYBR" - CICHOCKI Eugeniusz Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 380; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - TURNO Stanisaw Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 420; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ADAMSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 207

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIELISKI Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - GRYGIER Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 359; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - KRZYOSTANIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SANKIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 208

4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FABI Tadeusz Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KONIECZNY Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOCHOWIAK Maciej Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WADYSAWA MATYSIAKA - MATYSIAK Wadysaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 209

- GRZELKA Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAKOWIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 258; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BARTKOWIAK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Gminy Kocian Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 079. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 077 osb, to jest 42,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SZCZEPANIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 210

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SADOWSKI Ksawery 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAWORSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - BARANOWSKI Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - PTAK Marek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 211

4) gosw wanych oddano 225; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - RUSKOWIAK Eugeniusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOCIASKA INICJATYWA OBYWATELSKA - SIKORA Marian Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SIKORA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 379; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOCIASKA INICJATYWA OBYWATELSKA - KLEM Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOCIASKA INICJATYWA OBYWATELSKA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 212

- NEJRANOWSKI Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 305; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOCIASKA INICJATYWA OBYWATELSKA - MICHALAK Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SZKUDLARSKA Marieta Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW KOCIASKA INICJATYWA OBYWATELSKA - BIELAWSKA Renata Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - GIDASZEWSKI Zdzisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 213

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - BEDNAREK Albin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Miejskiej Krzywinia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 819. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 529 osb, to jest 57,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - CHUDZIAK Waldemar Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - RATAJCZAK Bolesaw b) z listy nr 19 KWW - SOTYSI DLA GMINY - ZITKIEWICZ Joanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 214

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 667; 4) gosw wanych oddano 626; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHMIELEWSKI Radosaw b) z listy nr 19 KWW - SOTYSI DLA GMINY - LEMASKI Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 224; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - MAJORCZYK Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - KACZMAREK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 890; 4) gosw wanych oddano 874; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Antoni b) z listy nr 20 KWW KRYSTYNA MOTAWSKA - MOTAWSKA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 215

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - KLUP Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW - SOTYSI DLA GMINY - MIELCZAREK Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - PRAAT Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - ZIELISKI Zbigniew Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 216

4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - GUBASKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PARTYKA Janusz Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Miejskiej migla Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 309. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 178 osb, to jest 42,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2025; 4) gosw wanych oddano 1907; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMCZEWSKI Wojciech b) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SCHILLER Roman - KLEM Rafa Marian c) z listy nr 18 KW TK - CIESIELSKI Wojciech Franciszek - DRTKOWSKI Wodzimierz Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 217

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - ADAMCZAK-PUK Arleta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 347; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SKORACKI Zenon Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JANA PIETRZAKA - PIETRZAK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4) gosw wanych oddano 471; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - AK Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 273;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 218

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MODZI GMINY MIGIEL - CZNY Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - SPLISTESER Alfred Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 798; 4) gosw wanych oddano 789; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA - KASPERSKI Wiesaw - DRZEWIECKI Marian Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4) gosw wanych oddano 413; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE - GRZELCZYK Sawomir Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 461; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW VIOLETTY KAROLCZAK - KAROLCZAK Violetta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 219

Rozdzia 81. Wybory do Rady Miejskiej w Sulmierzycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 210. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 465 osb, to jest 66,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GIBASIEWICZ Agnieszka - GREMBLEWSKA Barbara b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE - OLESZYSKI Kazimierz - PAULISKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANASIEWICZ Roman Piotr b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NAKONECZNA Krystyna Maria c) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE - STRYJAK Krystyna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 220

4) gosw wanych oddano 261; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STCZNIEWSKI Krzysztof Jzef - WACHOWIAK Elbieta b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE - GRUSZCZYSKI Marcin Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE - ORZESZYSKI Adam - WOSZCZYSKI Hieronim Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KULAWSKI Daniel Piotr - KOKOT Alicja Jzefa b) z listy nr 18 KWW SULMIERZYCZANIE - BK Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Miejskiej w Kobylinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 188. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 229 osb, to jest 42,96% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 221

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRYNKA Barbara Stefania b) z listy nr 18 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - LISIAK Wiesaw Alojzy c) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - FLAK Mirosaw Marek d) z listy nr 22 KWW JANA LISIECKIEGO - LISIECKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JARCZEWSKI Grzegorz b) z listy nr 20 KWW DANUTY JAWIEC - JAWIEC Danuta ucja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - OKUPNIK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 222

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - CHLEBOWSKI Piotr - MAKOWIAK ukasz Kazimierz b) z listy nr 21 KWW JZEFA RATAJCZAKA - RATAJCZAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STYBURSKI Wojciech b) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - DYMARSKI Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DYGAA Tadeusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - PACHOLSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 223

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - PATRYAS Jan Jerzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 076. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 234 osb, to jest 40,04% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 950; 4) gosw wanych oddano 905; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRL Grzegorz b) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - GRZELAK Adam - ZARADNIAK Justyn Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 827; 4) gosw wanych oddano 787; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - MALESZKA Jarosaw Andrzej - TOMCZAK Konrad Marek b) z listy nr 19 KWW "LUDZIE DLA LUDZI" - WIECZNY Marek Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 224

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - IWASKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STANIEWSKI Henryk Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GABRYELCZYK Hieronim Ignacy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - PEREK Ryszard 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJAK Bogdan Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 225

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - CHOJNICKI Leszek Jan - DYKCIK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "LUDZIE DLA LUDZI" - HENCEL Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - BURDZIG Janusz Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Gminy Rozdraew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 821. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 169 osb, to jest 56,77% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 6, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 226

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 869; 4) gosw wanych oddano 851; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FILIPIAK Zdzisaw Marian - RYBA Micha b) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - WODARCZYK Zenon Jan - ADAMIAK Jolanta Maria c) z listy nr 26 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - PABICH Arkadiusz Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JAROCKI Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANKOWSKI Wiesaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOLISKI Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 227

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOLENDA Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - LIS Grzegorz Wodzimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - ZMYLONY Lucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - JAKUBEK Artur Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 114;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 228

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - RZEKIECKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW AKTYWNA GMINA - JUSKOWIAK Robert Sebastian b) z listy nr 22 KWW "JAN MACIEJEWSKI" - MACIEJEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Miejskiej w Zdunach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 670. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 902 osb, to jest 51,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 915; 4) gosw wanych oddano 877; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY ZDUNY - MUSIAOWSKA Elbieta Maria - PAWLIK Danuta Anna b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - MJ DOM" - CHMIELARCZYK Iwona Barbara - MALEC Zdzisaw Jzef - SKRZYPCZAK Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 229

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 985; 4) gosw wanych oddano 914; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARWIK Mirosaw - KRYG Grzegorz Maciej b) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY ZDUNY - STRUGAA Anna Maria c) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA - MJ DOM" - OBAL Marcin d) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. - NOWAK Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY ZDUNY - GROBELNY Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 395; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WASZCZUK Dionizy Kazimierz - KULUS Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4) gosw wanych oddano 203;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 230

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY ZDUNY - SZAFRANIAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KOMITET WYBORCZY WYBORCW GMINY ZDUNY - SAJUR Mirosawa Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Krzemieniewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 185. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 354 osb, to jest 42,51% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW HENRYKI PRZYBYLSKIEJ - PRZYBYLSKA Henryka Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 231

- HYLAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIKORSKI Piotr Stefan b) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO - KAMIENIARZ Alina - KRUK Leszek Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA GARBACZA - GARBACZ Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO - KAMYCZEK Maria Elbieta - KOZAK Jerzy - NOWAK Mirosawa Agnieszka - OSIGOWSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 363; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TARNOWSKA Magorzata Danuta
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 232

b) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO - PTAK Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO - KRYSZTOFIAK Jzef 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 374; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINY KRZEMIENIEWO - SOBECKI Radosaw b) z listy nr 21 KWW "NIEZALENA" - ADAMSKA Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy Lipno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 113. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 206 osb, to jest 62,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 322; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 - RUMISKI Marcin b) z listy nr 20 KWW JACKA PAWOWSKIEGO

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 233

- PAWOWSKI Jacek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO - SPAWSKI Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4) gosw wanych oddano 693; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO - WOLNIK Zenon b) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 - KLECHA Andrzej c) z listy nr 19 KWW GMINA MIESZKACW - LIPNO - HOFMASKI Tadeusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW NASZE MRKOWO - KOWALCZYK Hanna Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1051; 4) gosw wanych oddano 1034; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 234

a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 - HOMSKI Mariusz - CYGLER Dorota Anna - ANDRZEJEWSKI Wacaw Marcin - SZTURO Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO - MICHALSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 - LIZER Aleksandra Bronisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNA GMINA LIPNO - PRAAT Jacek Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 235

a) z listy nr 18 KWW LIPNO 2010 - FEDYK Czesaw Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Miejskej w Osiecznej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 985. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 175 osb, to jest 45,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 940; 4) gosw wanych oddano 912; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GLAPIAKA - HELISKA Renata Helena - KOZAK Marek b) z listy nr 19 KWW NASZA MAA OJCZYZNA - JUCHNIEWICZ Jzef Marian c) z listy nr 20 KWW ROMANA LEWICKIEGO - LEWICKI Roman Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 806; 4) gosw wanych oddano 788; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GLAPIAKA - BARTKOWIAK Halina - KAROLCZAK Alojzy - SIEPAK Henryk b) z listy nr 21 KWW KKOLEWO 2010 - BOJEK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 236

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 444; 4) gosw wanych oddano 433; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GLAPIAKA - PAWLAK Henryka b) z listy nr 23 KWW STANISAWA PRAATA - PRAAT Stanisaw Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 360; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GLAPIAKA - KRAJEWSKA Krystyna Stanisawa b) z listy nr 18 KW LESZCZYSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE - BIDERMAN Wiesaw Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 612; 4) gosw wanych oddano 592; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW STANISAWA GLAPIAKA - PAZOA Mariola Wiesawa - SMYLNY Andrzej b) z listy nr 26 KWW ZOFII BIAEJ - BIAA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 89. Wybory do Rady Miejskiej Rydzyny Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 514.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 237

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 658 osb, to jest 56,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - PIECZYSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA - BIERNAT Marian Stanisaw b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - DUGI Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1333; 4) gosw wanych oddano 1280; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CUGIER Hieronim b) z listy nr 17 KWW KORNEL MALCHEREK "MODO DLA GMINY" - MALCHEREK Kornel Kajetan c) z listy nr 22 KWW RYDZYNA 2010 - WALKIEWICZ Teresa Ewa d) z listy nr 23 KWW BONIFACEGO SKRZYPCZAKA - SKRZYPCZAK Bonifacy Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 238

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 444; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KORNEL MALCHEREK "MODO DLA GMINY" - JANOWSKI Marek b) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - SZEWCZYK Waldemar Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - SKROBAA Leszek Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA GMINY - KOCHANEK Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANDRZEJEWSKI Marian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 239

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA - PAWELSKI Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA KWIATONIA - BAKOWIAK Eugeniusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ANNA KWACZYSKA - KWACZYSKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy wiciechowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 416. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 103 osb, to jest 57,29% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1422;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 240

4) gosw wanych oddano 1350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - BOROWIAK Jzefa Maria - KOCIUCKI Jerzy Walerian - MAZUREK Dariusz b) z listy nr 19 KWW MARII WASZAK - WASZAK Maria Antonina c) z listy nr 25 KWW ZBIGNIEWA ZAJDLA - ZAJDEL Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - MACHOWIAK Jerzy Wojciech 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JACKA MEJZY - MEJZA Jacek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - KURPISZ Edward Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 241

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MIEJSCOWOCI TRZEBINY - DROBISKI Zbigniew Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - KORYTOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - STACHOWIAK Zbigniew Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - MARKIEWICZ Jan Stanisaw - SOLSKI Zygmunt Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 339;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 242

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDU GMINY WICIECHOWA - DUTKA Jan b) z listy nr 18 KWW MARKA LORYCHA - MISZCZAK Elbieta Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Wijewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 293. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 618 osb, to jest 47,80% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" - LIS Zbigniew - PUKACKI Jzef Jan - RIMKE Urszula - WOJCIESZYK Radosaw - WOLNICZAK Alojzy 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" - WONIAK Ryszard Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 243

- ZAJC Sawomir Ireneusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" - JKOWIAK Roman Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 114; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" - RYGUSIK Henryk Zdzisaw b) z listy nr 18 KWW "DLA DOBRA GMINY WIJEWO" - MIKSZA Urszula Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 487; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MI Joanna Maria b) z listy nr 17 KWW "MOJA GMINA WIJEWO" - JWIAK Hieronim - KASPERSKI Stanisaw - WOJCIECH Edwin Andrzej c) z listy nr 18 KWW "DLA DOBRA GMINY WIJEWO" - ZAMIATAA Radosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Woszakowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 244

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 848. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 552 osb, to jest 51,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1377; 4) gosw wanych oddano 1348; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - PRZEZBR Irena - ELIMER Bronisaw - LIS Stefan Roman - JAGODZIK Leszek Pawe - STRZYMISKA Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - URBANIAK Mirosawa Wadysawa b) z listy nr 20 KWW DUYNA - POLOSZYK Aniela Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - ZAREMBA Aleksy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 245

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - MICHALSKA Hanna Edyta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 695; 4) gosw wanych oddano 684; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LIPOWY Ryszard - MARCINEK Pawe b) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - POPRAWSKI Krzysztof Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 517; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW OBYWATELSKI - JOHN Krystyna b) z listy nr 18 KWW GRAYNY GUSZAK CZAS NA ZMIANY - NOWAK Ryszard c) z listy nr 19 KWW WIEJSKI - POLOCH Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93. Wybory do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 630. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 624 osb, to jest 61,75% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 246

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 532; 4) gosw wanych oddano 524; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - KAMYSZEK Mariusz Marcin - RYBARCZYK Wiesaw Tomasz - SUEK Grzegorz b) z listy nr 20 KWW G. GRZESIAK - GRZESIAK Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GD Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - GWIZDA Czesaw - SZUKAA Andrzej Robert b) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - FORNALIK Ilona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 247

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 97; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - NOWAK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 109; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - SAWALA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - WICENTY Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - JURGOWIAK Tomasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 248

a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - AWNICZAK Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 83; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - PERZ Sebastian Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 85; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - MILKA Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy Kwilcz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 848. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 369 osb, to jest 48,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MODO I DOWIADCZENIE" - SUS Zbigniew Stanisaw b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 249

- KLAPCZYSKI ukasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 764; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - LEHMANN Zdzisaw Leon - STANISAWSKA Aleksandra b) z listy nr 20 KWW "PRZEJRZYSTA SUBA MIESZKACOM" - GRECKI Marian Antoni - KORPIK Grzegorz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MODO I DOWIADCZENIE" - DZIUBA Anna Elbieta b) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - WRBLEWSKI Jerzy Stanisaw c) z listy nr 21 KWW MARII WGRZYN - KWIATKOWSKA Jolanta Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 122; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MODO I DOWIADCZENIE" - HALASZ Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 250

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MODO I DOWIADCZENIE" - KOZUBOWSKI Daniel - MARKIEWICZ ukasz Maciej b) z listy nr 21 KWW MARII WGRZYN - DACH Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW MARII WGRZYN - KONIECZNA Mirosawa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MODO I DOWIADCZENIE" - SYK Jolanta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Miejskiej Midzychodu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 692. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 618 osb, to jest 45,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 251

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2343; 4) gosw wanych oddano 2235; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIDZYCHD" - DYL Wojciech - ROGALA Sawomir Stanisaw - TUCHOWSKA Maria Teresa b) z listy nr 23 KWW DECYDUJMY RAZEM - DOROBA Edward Henryk c) z listy nr 24 KWW TERESY CICHOSZ - CICHOSZ Teresa Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1651; 4) gosw wanych oddano 1563; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUREK Grzegorz Stanisaw b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DANIELCZAK Anna Lucyna - NIEDZIKA Stefan c) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIDZYCHD" - MLECZAK Zygmunt Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 516; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - CISZEWICZ Rafa Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 252

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1175; 4) gosw wanych oddano 1124; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RADNI NIEZALENI - WOLNY Krzysztof b) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIDZYCHD" - TALAREK Jarosaw - GRZELACHOWSKI Jarosaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 916; 4) gosw wanych oddano 893; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITTCHEN Stanisaw b) z listy nr 21 KWW "GOSPODARNY MIDZYCHD" - PIECZEK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejskiej w Sierakowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 965 osb, to jest 57,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 574; 4) gosw wanych oddano 552; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - MACIOEK Witold Bruno b) z listy nr 19 KWW "DLA GMINY SIERAKW" - AUGUSTYNIAK Leonard Tadeusz

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 253

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4) gosw wanych oddano 624; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIE - GRZEBIETA Roman Pawe b) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - KOS Marcin Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4) gosw wanych oddano 540; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - CZEKAA Jarosaw Rafa b) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIE - RUTKOWSKI Marek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4) gosw wanych oddano 496; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIE - KRZYOSTANIAK Zygmunt b) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - GD Przemysaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 527;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 254

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE SPOECZNO-SAMORZDOWE - ORZE Pawe Micha - ZIELISKI Andrzej Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - JDRZEJCZAK Krzysztof Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE POJEZIERZE - STAKO Witold Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIE - OGONOWSKA-CHROBROWSKA Honorata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIASTO I WIE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 255

- LISIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "DLA GMINY SIERAKW" - PERTEK Edward Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy w Kulinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 254. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 362 osb, to jest 55,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - PIASECKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - BINIAK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 256

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KONRADA STOPIERZYSKIEGO - LOTKA Micha b) z listy nr 23 KWW JAKUBA WERNERA - WERNER Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - CZEKAA Janusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - UCZAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSI MICHORZEWO - WITAA Sawomir b) z listy nr 24 KWW PAWA KUBIAKA - KUBIAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 257

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - KOSTKOWSKA Magorzata Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - SADOWSKI Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 173; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY SAMORZD - MINGE Jolanta Maria b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - JAROSZYK Tomasz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4) gosw wanych oddano 515; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNI GMINY KULIN - PRZYBYLSKI Jan - PASZEK Damian Jzef b) z listy nr 19 KWW KONRADA STOPIERZYSKIEGO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 258

- STOPIERZYSKI Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Miejskiej w Lwwku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 119. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 625 osb, to jest 50,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1383; 4) gosw wanych oddano 1325; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UCHOWSKI Henryk - KACHEL Tadeusz b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAROSKI Mariusz Jerzy c) z listy nr 21 KWW LWWEK 2010 - ANDRZEJ HADKI - GAWEEK Zbigniew - KASPERCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MOI KANDYDACI" - KRAKOWIAK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 426;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 259

4) gosw wanych oddano 421; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAMIERCZAKA LEPSZA GMINA - KAMIERCZAK Arkadiusz Stanisaw - LOBA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAMIERCZAKA LEPSZA GMINA - STELMASZYK ukasz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAMIERCZAKA LEPSZA GMINA - JDRZEJCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 254; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STARKOWSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 260

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONA Gabriela Beata b) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAMIERCZAKA LEPSZA GMINA - CZEKAA Bartomiej Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FORNALIK-LISEK Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 222; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ARKADIUSZA KAMIERCZAKA LEPSZA GMINA - STAROSTA Barbara Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Gminy Miedzichowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 812. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 775 osb, to jest 63,12% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 698; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 261

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOLECKI Tadeusz - ODYGA Stanisaw Kazimierz - NAPIERAA Henryk b) z listy nr 18 KWW "WSPLNA GMINA" - PIECHOTA Stanisaw Bernard - PIGLA Rajmund Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOROWY ukasz Marcin b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRYNIA Lucyna Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ANDRZEJCZAK Leszek Czesaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GAJEWSKI Daniel Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 262

4) gosw wanych oddano 305; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYRWA Halina - GRNY Krzysztof Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASIERBEK Andrzej, Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALCZYK Kazimierz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURZAWSKI Micha Alfred 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 263

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STACHOWIAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Miejskiej w Opalenicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 597. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 697 osb, to jest 53,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1253; 4) gosw wanych oddano 1222; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - BASZAK Grzegorz Marian b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI" GMINY OPALENICA - ZIMNY Przemysaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1244; 4) gosw wanych oddano 1203; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI" GMINY OPALENICA - SZYMKOWIAK Ryszard - SKOTAREK Krzysztof Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1064; 4) gosw wanych oddano 1005; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 264

a) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI" GMINY OPALENICA - JASTRZBSKA Janina ucja - KAEK Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 801; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - YSIAK Janina b) z listy nr 22 KWW "SAMORZDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO - DYDERSKI Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 441; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - PIOTROWSKI Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 565; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - SZWECHOWICZ Roman b) z listy nr 18 KWW OBYWATELSKA OPALENICA - TONDER Arleta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 673;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 265

4) gosw wanych oddano 658; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - SZARZYSKI Janusz Wadysaw - WEYMANN Bernard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYMIERZE SPOECZNE - KORNOSZ Jarosaw Andrzej - ZIENKIEWICZ Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Miejskiej w Zbszyniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 202. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 985 osb, to jest 58,66% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1081; 4) gosw wanych oddano 1063; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZBSZY - AKOMA Renata Janina b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - SZAJEK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 266

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 834; 4) gosw wanych oddano 822; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZBSZY - CHLEBOWSKI Stanisaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - KOSTYRA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4) gosw wanych oddano 789; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - WONY ukasz Jan - FURMAN Marek Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 847; 4) gosw wanych oddano 828; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - SAMCZUK Iwona Maria b) z listy nr 21 KWW ZBSZYSKIE FORUM OBYWATELSKIE - PISKORSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOLCZAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 267

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA ZBSZY - NAWOTNIK Aneta Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOTYSIK Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 600; 4) gosw wanych oddano 575; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - MICHALSZCZAK Andrzej Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONA Gabriela Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4) gosw wanych oddano 319;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 268

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - KRAWCZYK Hubert Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 526; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY ZBSZY - ZAJC Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Miejskiej w Rogonie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 655. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 771 osb, to jest 49,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1447; 4) gosw wanych oddano 1384; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZESTWO - CHUDZICKI Zbigniew Tomasz b) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - TOMASZEWSKA Renata c) z listy nr 22 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENI - HINZ Zdzisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 944;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 269

4) gosw wanych oddano 916; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW MAGORZATY MECHA - KUTKA Maciej Adam b) z listy nr 24 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - OLENDERSKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1426; 4) gosw wanych oddano 1340; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - KINACH Roman Andrzej b) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-2010 - DWORZASKI Ryszard Stanisaw - WOJCIECHOWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 943; 4) gosw wanych oddano 911; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - SZUBERSKI Roman b) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-2010 - KUSZAK Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4) gosw wanych oddano 434; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - POCZYSKI Marian Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 270

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-2010 - WYSOCKA Ewa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4) gosw wanych oddano 711; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZESTWO - JWIAK Adam Jzef b) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - NADOLNY Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4) gosw wanych oddano 469; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SKO NASZA GMINA - NASZ POWIAT - JANUS Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Gminy Ryczyw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 681. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 799 osb, to jest 49,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 271

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1243; 4) gosw wanych oddano 1215; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWICKA Anna - TETZLAFF Grzegorz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SWOBODA Magdalena c) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYW 2010 - KRU Witold - NOWACKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOCZEK Roman Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SPORT I BEZPIECZESTWO - HAHN Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 272

- LIJEWSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 153; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRONOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 121; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYW 2010 - BENTKOWSKI ukasz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 216; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRAWCZYK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 370; 4) gosw wanych oddano 353; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIAK Wojciech Jan b) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYW 2010 - SUSZEK Ryszard
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 273

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KORALEWSKA Maria b) z listy nr 21 KWW GMINA RYCZYW 2010 - ZAWAL Agnieszka Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 171. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 840 osb, to jest 43,33% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1870; 4) gosw wanych oddano 1806; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WITCZAK Agnieszka - STASIAK Jzef Stanisaw b) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - SIPKA Kazimierz - PUSSAK Ewa Henryka - WALCZAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 274

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 839; 4) gosw wanych oddano 810; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BUGAJ Andrzej b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GIERZ Tadeusz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - BRZEZISKI Marian Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - GMEREK Arkadiusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - SITEK Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 275

a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - MARCINIAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASZCZYK Pawe Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - KORZENIEWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 281; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STPNIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 314; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENE FORUM SAMORZDOWE - PIETRZAK Karol Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 276

Rozdzia 105. Wybory do Rady Gminy i Miasta Odolanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 878. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 523 osb, to jest 55,91% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2494; 4) gosw wanych oddano 2396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - PROKOP Jan Aleksander b) z listy nr 18 KWW EWY DZIUBKA - DZIUBKA Ewa - LEPKA Mariola Maria c) z listy nr 20 KWW ADAM GROCHOWSKI - GROCHOWSKI Adam d) z listy nr 27 KWW MARIA SKRZYPISKA - SKRZYPISKA Maria Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - BARCZAK Zdzisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 277

4) gosw wanych oddano 366; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - JANECZKOWSKA Wanda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - JACYNO Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 28 KWW ROMANA MATUSZAKA - MATUSZAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 852; 4) gosw wanych oddano 844; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - DOLATA Marian Andrzej b) z listy nr 23 KOMITET WYBORCZY WYBORCW PAWA BARCZAKA - BARCZAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 278

- STRAUS Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - KOWALSKI Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MARIANA JZEFA JANICKIEGO - LIS Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KURMASKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 106. Wybory do Rady Gminy Ostrw Wielkopolski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 463. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 732 osb, to jest 39,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 279

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM - KLSKAA Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PAMI" - TRAWISKI Stanisaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 531; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - NIEGOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 603; 4) gosw wanych oddano 597; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - SOMIASKI Wadysaw b) z listy nr 26 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH MIESZKACW - HDZEL Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 280

4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - CZUBA Tomasz Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - KWIECIE Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4) gosw wanych oddano 511; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - RYFA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - BERA Maria Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PAMI"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 281

- PCIENNIK Wiesaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 417; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - DZIAOSZEK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - SMTEK Janina Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PAMI" - ANDRZEJAK Feliks Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "PAMI" - MATUSZAK Stefan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 282

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 414; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PIOTRA KUROSZCZYKA - ADAMEK Ryszard Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Gminy Przygodzice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 216. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 163 osb, to jest 56,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - BARTKOWIAK Sebastian Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 672; 4) gosw wanych oddano 662; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - GSIOREK Jan Idzi - BINKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 283

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - RADAJEWSKI Roman Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4) gosw wanych oddano 570; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - BASZCZUK Franciszek - GOLISKA Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 771; 4) gosw wanych oddano 758; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA - PIASECKI Krystian Marian - WNUK Stanisaw Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1139; 4) gosw wanych oddano 1112; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA - NIZIOEK Kazimierz - LIPISKI Bogusaw Wadysaw b) z listy nr 19 KWW "MODZIE-PRZYSZO" - KACZMAREK Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 284

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - BARANIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KAMIERCZAKA - GRZESIEK Mariusz Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA RASIAKA - BALCEREK Maria Ewa - WOJTASIAK Janina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy i Miasta Raszkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 784. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 117 osb, to jest 52,89% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 285

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MIECZYSAWA SZEMPISKIEGO" - SZYMCZAK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 319; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - BASZCZYK Kajetan Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4) gosw wanych oddano 437; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - GMUROWSKA Anna Teresa b) z listy nr 22 KWW "W JEDNOCI SIA" - KULAS Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA KORYTNICY - DYCZAK Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 286

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1209; 4) gosw wanych oddano 1166; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - MATYBA Andrzej - BDZIESZAK Halina b) z listy nr 18 KWW "MIECZYSAWA SZEMPISKIEGO" - JDRZEJAK Wodzimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - MARSZA Karol Dominik 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - SZCZOTKA Jacek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW PRZYJA - PRZYGODA Eugenia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 287

- PETNIAKOWSKI Leszek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - MICHALAK Andrzej Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 665; 4) gosw wanych oddano 651; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JACKA BARTCZAKA - BIADAA Maria - WALKOWIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 109. Wybory do Rady Gminy Sieroszewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 595. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 087 osb, to jest 40,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAWEEK Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 288

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GMEREK Lucjan Antoni b) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - LEMIESZ Teresa Wadysawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA WIE - NASZA GMINA - MAJEWSKI Dariusz Aleksander - PIASKOWSKI Anatol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 411; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - JDROSZKA Henryk b) z listy nr 19 KWW WIEJSKIEJ GMINY SIEROSZEWICE - BIAA Bernadeta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 289

- SIWAK Pawe - MALG Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - POMISKI Stanisaw Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - LIS Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - GIERLACH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA WIE - NASZA GMINA - ROSIK Marek b) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 290

- KASPRZAK Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - BARTNIK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Gminy Sonie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 130. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 235 osb, to jest 63,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4) gosw wanych oddano 767; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA - HARLAK Adam - WINIEWSKI Stanisaw b) z listy nr 18 KWW "Z LUDMI, PRZEZ LUDZI I DLA LUDZI" - SODKIEWICZ Wojciech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 291

- KAHLA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA SONIE - BEREK Dariusz Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ROZWJ I AD - KRAWIEC Bronisaw Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4) gosw wanych oddano 527; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA - GROBELNY Dominik Jerzy - NOWAK Ryszard Kazimierz b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ROZWJ I AD - KISISKI Zbigniew Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 292

- KAUA Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 209; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA - WALOTKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 663; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DUSZYSKI Micha b) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ROZWJ I AD - MUS Andrzej - OSTOJAK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW PRZYJAZNY URZD PRZYJAZNA GMINA - KRZYANIAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111. Wybory do Rady Gminy w Czajkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 568. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 958 osb, to jest 61,10% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 293

4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 7, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - PUCHAA Andrzej Jzef - SIBISKI Marek Jzef - WRBEL Maria Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 204; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WRZOSEK Marek b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - GODYN Karol Andrzej - KRZYWANIA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WRBEL Bartosz Pawe b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - ZADKA Bolesaw Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 294

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WYSOTA Boena Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOBIELA Maria Bronisawa b) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - WYRWAS Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - KDZIA Jan - MUCHA Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - WOLSKA Ewa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - PLUTA Pawe Wojciech
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 295

4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 112. Wybory do Rady Gminy w Doruchowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 011. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 015 osb, to jest 50,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 390; 4) gosw wanych oddano 388; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHW - BLEWSKA Joanna b) z listy nr 18 KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" - KUBIAK Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 406; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WYPCHO Adam b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROGALEWSKA Maria - PRZYBY Renata Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 296

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUPCZYK Piotr b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHW - PRZYGODA Janina Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEACNY Mieczysaw b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA GMINY DORUCHW - DYBA Lucjan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW "PIAST" - SIECZKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW "PIAST" - STEMPIN Zygmunt Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 103;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 297

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZICA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEACNY Florian b) z listy nr 16 KW "PIAST" - BRONISZEWSKI Zbigniew Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW "PIAST" - JAKIEWICZ Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 159. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 561 osb, to jest 57,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1069; 4) gosw wanych oddano 1044; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 298

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GUMISKI Andrzej b) z listy nr 21 KWW SZANSA NA PRZYSZO - NIEACNY Stanisaw c) z listy nr 25 KWW JANA CEGIEKI "RAZEM DLA GRABOWA" - CEGIEKA Jan Franciszek d) z listy nr 26 KWW NASZE MIASTO - PALAT Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4) gosw wanych oddano 320; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - KICISKI Piotr Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "SPORTOWCY" CHLEWO - MAZURKIEWICZ Tadeusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENI - BEZPARTYJNI - POLASKI Zygmunt Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 299

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - BIEL Ryszard Marcin - AMBROY Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 316; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - SIKORA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4) gosw wanych oddano 257; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAMIERCZAK Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENI - BEZPARTYJNI - PUCHAA Wojciech Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 246;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 300

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GADYSZ Jacek Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - JASZCZYK Grayna Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - JURGA Irena Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy Kobyla Gra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 657. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 506 osb, to jest 53,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 919; 4) gosw wanych oddano 889; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MUSIAA Henryk Adam

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 301

b) z listy nr 16 KWW KOBYLA GRA - NIEZALENI - PAPIERNIK Ryszard c) z listy nr 19 KWW "STOWARZYSZENI" - MISZKIEO Wadysaw - LEWEK Zenon d) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY WYBORCW KLKS ZEFKA - WONY Jacek Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW PISARZOWICE - CIURYS Piotr Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 365; 4) gosw wanych oddano 356; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BREJ Ilona Magdalena - UGOWSKI Piotr b) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOBYLA GRA - KUBIAK Sawomir Wodzimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GRA - NIEZALENI - KWIATKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 302

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GRA - NIEZALENI - MORTA Eugeniusz Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 256; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAMCZAK Jolanta Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GRA - NIEZALENI - JAKBCZAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW KOBYLA GRA - NIEZALENI - ADAMSKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 303

4) gosw wanych oddano 118; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA KOBYLA GRA - KRUSZYNA Kazimierz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Gminy Kraszewice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 877. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 804 osb, to jest 62,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 75; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZDOWY IM. PROF M FALSKIEGO - GATKOWSKA Elbieta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZDOWY IM. PROF M FALSKIEGO - WOJTASZEK Jan Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4) gosw wanych oddano 72; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 304

- TYRAKOWSKI Stanisaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - BRONIECKA Magorzata Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRABOWSKI Marek Jacek b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - DZIWISKI Robert - SZMAJ Jan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - PRESIAK Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 305

- BA Stanisaw - MAMIAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DZICIELSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - MUCHA Jarosaw - ILSKI Ryszard Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KW RUCH SAMORZDOWY IM. PROF M FALSKIEGO - OWCZAREK Leon b) z listy nr 17 KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" - GODYN Sylwester Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116. Wybory do Rady Miejskiej w Mikstacie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 965.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 306

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 510 osb, to jest 50,55% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 953; 4) gosw wanych oddano 928; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASZCZYK Stanisaw b) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY MIKSTAT" - BK Lidia Maria - STASIERSKI ukasz - STRZELCZAK Damian c) z listy nr 18 KWW PONAD PODZIAAMI MIKSTAT - RAINER Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 195; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KW "PIAST" - BIAY Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MACIEJEWSKI Tomasz Sawomir b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RASIAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 307

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KMIECIK Sawomir Piotr b) z listy nr 17 KWW "RAZEM DLA GMINY MIKSTAT" - PIEC Grayna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 331; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAPSA Daniela b) z listy nr 16 KW "PIAST" - DYBUL ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMALA Barbara b) z listy nr 16 KW "PIAST" - SKOCZYLAS Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 162; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 308

- NOWETA Jerzy Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 117. Wybory do Rady Gminy Biaoliwie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 540. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 830 osb, to jest 51,69% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 658; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NIEMCZYK Halina b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - IWANOWICZ Arleta Magorzata c) z listy nr 16 KWW NASZE BIAOLIWIE - KOZOWSKA Eugenia Maria d) z listy nr 19 KWW "MIREK" - BURZYSKI Mirosaw e) z listy nr 23 KWW "ROLCZAK" - ROLCZAK Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 551; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRAUZE Jerzy Jan b) z listy nr 16 KWW NASZE BIAOLIWIE - STROJEK Piotr
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 309

c) z listy nr 22 KWW NIEZALENI DLA BIAOLIWIA - STALKA Damian d) z listy nr 25 KWW MELANII MALICH - MALICH Melania Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNO BIAOLIWIE - KULCZYSKI Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNO BIAOLIWIE - CZAPIEWSKA Iwona 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRGIEL Krystyna - KOZAK Pawe Jzef b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALSKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 310

a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNO BIAOLIWIE - WOLNY Ryszard Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Kaczory Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 032. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 702 osb, to jest 61,37% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4) gosw wanych oddano 589; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - KRUPA Dariusz b) z listy nr 21 KWW RADOSAWA GRKI - GRKA Radosaw Bartomiej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 278; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ZDANOWICZ ZBIGNIEW ZJEDNOCZENIE - ZDANOWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 688; 4) gosw wanych oddano 681; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 311

- STACHOWIAK Joanna b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - KALKA Henryk Jzef - KOWAL Stefan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 761; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RADKE Marek Stanisaw b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - GOLDBERG Jarosaw Antoni - ZAACHOWSKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZAACHOWSKI Tomasz b) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - GRZELAK Ryszard - KIERUJ Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4) gosw wanych oddano 400; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - LIWISKA Magorzata - WIENKE Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 312

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW STABILNA GMINA B. WOLSKIEGO - SCHUR Jan Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 119. Wybory do Rady Miejskiej w obenicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 657. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 277 osb, to jest 55,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1586; 4) gosw wanych oddano 1486; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BISKUPIAK Robert b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BOSAK Zdzisawa Maria c) z listy nr 16 KWW BRONISAWY MAZUREK - ANDREARCZYK Jan Brunon - MOJSIEWICZ Andrzej Igor d) z listy nr 17 KWW ZIEMI OBENICKIEJ - REINHOLZ-CYNAJEK Iwona Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 273;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 313

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - BADURA Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4) gosw wanych oddano 521; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI OBENICKIEJ - TADYCH Monika Joanna b) z listy nr 21 KWW ANTONI KAPEJA - KAPEJA Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4) gosw wanych oddano 310; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW EDWARDA STARSZAKA - STARSZAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 227; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - RZYDUCH Andrzej Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 314

a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - BRUSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - WACHOWSKI Jerzy Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4) gosw wanych oddano 249; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI OBENICKIEJ - KUPCZYK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 297; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW PRZYJAZNA GMINA - WRBLEWSKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OSO Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 315

Rozdzia 120. Wybory do Rady Gminy Miasteczko Krajeskie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 478. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 348 osb, to jest 54,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4) gosw wanych oddano 530; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OCHYRA Andrzej - WIADEK Maria Magdalena - ZAWISTOWSKI Piotr b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. - WODARCZYK Magorzata c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA MIASTECZKO KRAJESKIE - KLESA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - LASKA Janusz Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 316

- KRAWIEC Mirosaw Andrzej b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. - FABI Barbara Gertruda c) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA MIASTECZKO KRAJESKIE - BANASIK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW LEPSZA WIE - ZAJCZKOWSKI Stanisaw Antoni b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. - BASZCZUK Zbigniew Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 42; 4) gosw wanych oddano 40; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. - MITERKA Aldona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PIKULIK Andrzej b) z listy nr 17 KWW GMINA MIASTECZKO KRAJ. - KRUPA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 317

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TADYCH Mariola Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121. Wybory do Rady Gminy Szydowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 349. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 498 osb, to jest 55,10% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZDZISAWA MARCINIAKA - JZEFOWICZ Krystyna Jzefa b) z listy nr 21 KWW TADEUSZA MADAJA - MADAJ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZDZISAWA MARCINIAKA - WITULSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 318

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 285; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DLA DOBRA MIESZKACW - KAMISKI Krzysztof Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - PIERKO Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZDZISAWA MARCINIAKA - ROGALA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZDZISAWA MARCINIAKA - OKIENKO Jerzy Andrzej b) z listy nr 24 KWW TADEUSZ PACHTA - PACHTA Tadeusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 692;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 319

4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - NADSKAKUA Ryszard Andrzej b) z listy nr 19 KWW ZDZISAWA MARCINIAKA - MICHOWSKI Mariusz Tomasz c) z listy nr 27 KWW EWY WNUK - WNUK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4) gosw wanych oddano 691; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - DROD Piotr Dariusz b) z listy nr 18 KWW PRZYSZO - BBEN Edward - PANKOWSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE - RAMUCKI Jarosaw Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122. Wybory do Rady Miejskiej w Ujciu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 426. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 449 osb, to jest 53,67% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 320

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 956; 4) gosw wanych oddano 928; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PONICKI Sawomir - FIEBIG-GRZESZCZAK Ewa Anna b) z listy nr 18 KWW GMINA UJCIE - KOMA Jerzy Jan - RZECZYCKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4) gosw wanych oddano 747; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MESZYSKI Krzysztof Remigiusz b) z listy nr 18 KWW GMINA UJCIE - PARECKI Henryk - WOJTALEWICZ Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROEK Roman b) z listy nr 18 KWW GMINA UJCIE - TARNAWSKI Wadysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 321

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4) gosw wanych oddano 498; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MALAK Jan Roman b) z listy nr 18 KWW GMINA UJCIE - PIECHOCKI Andrzej Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW W JABONOWIE - SKIBISKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WROTECKI ROMAN - WROTECKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA UJCIE - GRA Julian Szczepan - CIESIKA Jan Bronisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 322

Rozdzia 123. Wybory do Rady Miejskiej w Wyrzysku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 109. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 302 osb, to jest 47,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 - JASIK Jzef Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 - BOROWCZYK Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WYRZYSK 2014 - RYMER Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 323

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 355; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW LECHA OZIMINY - OZIMINA Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4) gosw wanych oddano 423; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - RADWASKI Sawomir Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROMANA UKI - UKA Roman Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1351; 4) gosw wanych oddano 1315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - PINKOWSKA Teresa - TRYBA Waldemar b) z listy nr 20 KWW ROZWJ-PRZYSZO - JANOWIAK Ryszard Janusz - PIOTROWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 324

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 341; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - MALCZEWSKI Leszek Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - KUNA Piotr Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 415; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - ZIELISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 408; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - BARTKUS Krzysztof Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 317;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 325

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA ZIEMI WYRZYSKIEJ - PRZYDZIA Ireneusz Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124. Wybory do Rady Miasta i Gminy Wysoka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 301. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 473 osb, to jest 46,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769; 4) gosw wanych oddano 751; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BORUCKI Karol b) z listy nr 21 KWW HENRYKA STACZYKA - STACZYK Henryk Jan c) z listy nr 22 KWW MODYCH - SIUDYGA Iwona - NOCULAK Bartomiej Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 175; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KRZYOSIAK Witold Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 326

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 212; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM - KOWALSKI Janusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM - SAMOLISKI Bogdan Marian - MANTAJ Dariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JWINA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TAK DLA GMINY - KARNOWSKI Damian Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 133;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 327

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW DECYDUJMY RAZEM - DROD Dorota Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TAK DLA GMINY - MAJ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW KATARZYNY KRGER - KRGER Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW EWELINY MARTIN - MARTIN Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MROWISKI Kazimierz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 328

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125. Wybory do Rady Gminy Chocz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 069. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 794 osb, to jest 58,46% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 5, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - CZAJCZYSKI Robert Czesaw - KOSTANOWICZ Jan Zenon b) z listy nr 21 KWW NASZ DOM - LEWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - DURSKA Grayna Maria - WOLDASKI Jan b) z listy nr 20 KWW "JEDNO" - WRBLEWSKA Magorzata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 329

a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - WOJCIECHOWSKA Ewa Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZ DOM - STENCEL Piotr Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - KACZMAREK Grayna Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - TYL Marek Ryszard - TYRAKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - MAJDECKA Bogumia Maria 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 330

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - GRACZYK Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WELKE Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 200; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "DLA DOBRA GMINY" - SZKUDLAREK Emilia Bogdana 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Gminy Czermin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 130. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 636 osb, to jest 52,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 410;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 331

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKOAJCZAK Robert Sebastian - FABISZ Piotr b) z listy nr 20 KWW NASZ DOM - SOBCZAK Magorzata - SZYMCZAK Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SSIADEK Stanisaw - KAMIERCZAK Robert b) z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA GMINA CZERMIN - WALENDOWSKI Krzysztof Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4) gosw wanych oddano 150; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZ DOM - SZCZENIAK Sylwana Eliza 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 65; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROGOWICZ-UKOMSKA Maria Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 332

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NASZ DOM - LIBERT Jzef Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - REGULSKA Maria Aniela 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWACZYK Andrzej Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZ DOM - CIERNIAK Aleksandra Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 231; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NOWOCZESNA GMINA CZERMIN - SERBIAK Henryk Jan
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 333

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZAWADA Krzysztof Marian 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 127. Wybory do Rady Gminy Dobrzycy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 565. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 954 osb, to jest 60,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1464; 4) gosw wanych oddano 1425; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PARYSEK Lidia Barbara b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA - MIKOAJCZAK Henryka - STAWIK Barbara - ZIMNY Karol c) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA - BALCER Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 334

- KOACZYK Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRECKI Bolesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAKOWIAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4) gosw wanych oddano 247; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA - PULIKOWSKI Ferdynand 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA - LISIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 335

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY DOBRZYCA - CIESIELCZYK Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4) gosw wanych oddano 183; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KOMITET WYBORCZY WYBORCW ALINY KULAS - CIEPLIK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PROLNICZAK Witalis Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZYCH Janusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 336

4) gosw wanych oddano 247; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW GMINY DOBRZYCA - SZSTAK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128. Wybory do Rady Gminy Gizaki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 616. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 524 osb, to jest 69,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA GIZAKI" - WALKOWIAK Eugeniusz Jzef - WALCZAK Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 117; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA GIZAKI" - MAJDECKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 337

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROJEWSKI Roman Florian b) z listy nr 21 KW FORUM SAMORZDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ - MADALSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAWICKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOSTUJ Tadeusz Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA GIZAKI" - STRZELEWICZ Beata Krystyna b) z listy nr 20 KWW NASZ DOM - BACHORSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 338

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA GIZAKI" - ANDRZEJEWSKI Krzysztof Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 257; 4) gosw wanych oddano 255; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMASZEWSKI Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LOCHDASKA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 213; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Kazimierz b) z listy nr 19 KWW "WSPLNA GMINA GIZAKI" - MATELSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 339

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129. Wybory do Rady Gminy Gouchw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 854. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 553 osb, to jest 43,61% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 9, nr 10, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MARIUSZA POLASZKA - POLASZEK Mariusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 179; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRAMALA ADAM - GRAMALA Adam Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4) gosw wanych oddano 840; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZ DOM - SKOWROSKA Irena Janina
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 340

- KRL Miosz Lech b) z listy nr 24 KWW M. BEDNARKA - BEDNAREK Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBCZAK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZYMONIAK Czesaw Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMONIAK Beata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALCZAK Wojciech Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 341

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 768; 4) gosw wanych oddano 753; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RATAJ Aneta Maria - PAWLAK Tomasz Jacek b) z listy nr 23 KWW R.D.K.W. - MIELCAREK Pawe Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRAMALA Jerzy Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRZEJAK Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RAUHUT Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130. Wybory do Rady Miasta Puszczykowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 787. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 587 osb, to jest 58,91% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 342

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 899; 4) gosw wanych oddano 877; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - JOPEK Krzysztof - BEKAS Piotr Marian - HETMAN Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 614; 4) gosw wanych oddano 602; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - SZCZOTKA Magorzata Genowefa b) z listy nr 20 KWW MAGORZATY ORNOCH - TABDZKIEJ - STELMACHOWSKI Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 892; 4) gosw wanych oddano 892; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE MIASTO - DOLSKA Bogumia Ewa b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - HEMPOWICZ Magorzata Anna - GRNA-KRZESZOWIAK Kinga Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 343

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 691; 4) gosw wanych oddano 675; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - SZAFARKIEWICZ Janusz - CZY Zbigniew Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 609; 4) gosw wanych oddano 601; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE MIASTO - CZARNECKA Elbieta b) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - BARG Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4) gosw wanych oddano 865; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM DLA PUSZCZYKOWA - DETTLOFF Andrzej Marian - STRZELCZYK Jarosaw - ROCHOWIAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131. Wybory do Rady Miasta i Gminy Buk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 469. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 603 osb, to jest 48,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 344

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - BATURA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - TONDER Elbieta Bogusawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - PACZAK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - JANKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 345

4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - PLEWA Tomasz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - ROGUSZKA Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TOMASZ GIEDA - GIEDA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - BIAAS Ireneusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 346

- MRWKA Jerzy Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA - ZAWIEJA Adam Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ALICJI KRLICZAK - KRLICZAK Alicja Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 623; 4) gosw wanych oddano 617; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROMUALDA RADNEGO - TONDER Ewa - RABURSKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROMUALDA RADNEGO - KOCIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 347

14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 375; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RODZINY KLARA - HALASZ-BRZEZISKA Karolina Sabina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 132. Wybory do Rady Gminy Dopiewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 884 osb, to jest 51,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4) gosw wanych oddano 527; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA POWIATU - SZALBIERZ Wojciech Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 509; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO - STRYCHALSKI Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 348

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 403; 4) gosw wanych oddano 392; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA I EKOLOGICZNA GMINA - GRYCZA Ewa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1537; 4) gosw wanych oddano 1481; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA I EKOLOGICZNA GMINA - BARTKOWIAK Tadeusz Stanisaw - WACHOWIAK - KAWA Magorzata - PAWELEC Ryszard Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA POWIATU - KAPCISKI Henryk Jan - OPATKA Lidia Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1941; 4) gosw wanych oddano 1898; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA I EKOLOGICZNA GMINA - MOSKALIK Walenty b) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO - DZIEMBOWSKI Piotr Maciej - KURPIEWSKI Sawomir Marek - PRZESTACKI Radosaw Mateusz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 349

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA I EKOLOGICZNA GMINA - DORNA Wojciech Mikoaj 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 738; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NIEZALENI DLA POWIATU - JAMONT Marta Joanna b) z listy nr 18 KWW BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GM. DOPIEWO - GSIOROWSKA Magda Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 133. Wybory do Rady Gminy Kleszczewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 454 osb, to jest 55,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 358; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - MAKOWIAK Tomasz - RAJCHELT Jan Henryk

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 350

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 330; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - LESISKI Henryk - WOJCIECHOWSKA Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - LAMMEL Tadeusz b) z listy nr 20 KWW KAZIMIERZA LESISKIEGO - LESISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NASZA GMINA - BYTNIEWSKI Jarosaw Grzegorz b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - BOROWCZYK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 351

a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - URBANIAK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 323; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "CZAS NA ZMIANY CD." - ZARADZKA Katarzyna - WITCZAK Krzysztof Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 590; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "CZAS NA ZMIANY CD." - DRZEWIECKI Rafa - RATAJCZAK Katarzyna - SOCHA Rafa Franciszek b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA KLESZCZEWO - SOCHA Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134. Wybory do Rady Gminy Komorniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 194. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 367 osb, to jest 44,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 352

4) gosw wanych oddano 622; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - TROCHA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2107; 4) gosw wanych oddano 2085; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - KOLISKA Urszula - NAPIERAA Piotr Franciszek - UCZAK Mariola Magorzata - SZKUDLAREK Henryk b) z listy nr 17 KWW "YJMY LEPIEJ" - KACZMAREK Pawe Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2021; 4) gosw wanych oddano 1960; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - PASZKOWIAK Antoni - PIETRZAK Wojciech - PANKIEWICZ Julia Magdalena b) z listy nr 17 KWW "YJMY LEPIEJ" - DEGRSKA Magorzata Elbieta c) z listy nr 19 KWW INICJATYWA DLA PLEWISK - HEWUSZ Adrian Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 367;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 353

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "YJMY LEPIEJ" - WASILEWSKA Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1229; 4) gosw wanych oddano 1199; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "NASZA GMINA" - ADAMSKI Marian Ignacy - DEPCZYSKI Jacek - KOSMOWSKI Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 135. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 147. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 233 osb, to jest 39,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKACW" - CZUBAK Jakub Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 377; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radnym zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 354

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MENDYK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - PIASKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4) gosw wanych oddano 370; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKACW" - BUREK Jdrzej Marceli 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - KACZMARSKI Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4) gosw wanych oddano 373; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUKUY - KUKUA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 355

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 426; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - KARPISKA-DOMALSKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 394; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - KUBIAK Przemysaw Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKACW" - RUSIN Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4) gosw wanych oddano 418; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - BALCEREK Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 356

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKACW" - KACZMAREK Pawe Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - MELLER Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW BLIEJ LUDZI - LEPCZYK Renata Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 307; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA DLA MIESZKACW" - SIEISKI Piotr Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 357

a) z listy nr 18 KWW "SAMORZDNA GMINA" - SUCHORSKI Bernard Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136. Wybory do Rady Miejskiej w Krniku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 499. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 334 osb, to jest 47,32% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 896; 4) gosw wanych oddano 849; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO - MARCINIAK Maciej Wadysaw b) z listy nr 32 KWW DOROTY PCHOPEK - PCHOPEK Dorota Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1100; 4) gosw wanych oddano 1080; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO - LEWANDOWSKI Adam Artur b) z listy nr 22 KWW MDK - BRONIEWSKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 966; 4) gosw wanych oddano 948;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 358

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW IRENY KACZMAREK - KACZMAREK Irena Jzefa b) z listy nr 28 KWW BOGDANA WESOKA - WESOEK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 970; 4) gosw wanych oddano 956; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROZMIAREK Jerzy Stanisaw - BARTKOWIAK Julia Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 996; 4) gosw wanych oddano 976; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE WSPLNE SPRAWY - CUPRYJAK Iwona Maria b) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO - GENSTWA Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 914; 4) gosw wanych oddano 905; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO - SURDYK Andrzej Mieczysaw - PACHOLSKI Przemysaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 359

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1492; 4) gosw wanych oddano 1467; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW NASZE WSPLNE SPRAWY - WALKOWIAK Magorzata - GRZEKOWIAK Tomasz Piotr - ZIELISKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 137. Wybory do Rady Miejskiej w Murowanej Golinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 808. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 165 osb, to jest 48,13% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 383; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW BLISKO MIASTA I GMINY - NAWROCKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 577; 4) gosw wanych oddano 565; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - PAWLAK Tomasz Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 360

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 397; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - WINOGRODZKA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4) gosw wanych oddano 367; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - STRYKOWSKI Konrad Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - OKICZYC Robert Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - FURMAN Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radn zostaa wybrana:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 361

a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - KOBUS Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4) gosw wanych oddano 390; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA - KRAJNA-SOLMAN Wanda Eleonora 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA - PDZISKI Szymon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546; 4) gosw wanych oddano 519; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA - REWERS Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA - KAMIERCZAK Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 362

12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - ROGOWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - PRZYGOSKA Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA GMINA - BROMBEREK Roman Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 327; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW ROZWJ ZIEMI GOLISKIEJ - KANIECKI Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 363

Rozdzia 138. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 933. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 309 osb, to jest 52,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 640; 4) gosw wanych oddano 621; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - MATUSZAK Marek Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1596; 4) gosw wanych oddano 1534; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - KRYGIER Krzysztof Heliodor - NOWACKA Dorota Magorzata b) z listy nr 18 KWW DANUTY SOBKI - SOBKA Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1701; 4) gosw wanych oddano 1626; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - MICHALAK Kazimierz - MIKOAJCZAK Janusz Micha

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 364

- SZCZYGIELSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 339; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - JOCZYK Renata Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4) gosw wanych oddano 362; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - MARCINIAK Mirosawa Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 835; 4) gosw wanych oddano 811; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - CZERNIAWSKI Jzef Hilary - PAUTER Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1818; 4) gosw wanych oddano 1798; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOSZUTA Bernadeta Anna - MAYSZKA Agnieszka Elbieta
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 365

b) z listy nr 17 KWW ZIEMI POBIEDZISKIEJ - BALCEREK Jarosaw Ignacy - NOWACZYK Andrzej Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 139. Wybory do Rady Gminy Rokietnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 128. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 765 osb, to jest 52,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 455; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA ROKIETNICA - JAKOBSZE Marian - MAZUREK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 825; 4) gosw wanych oddano 817; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JUJECZKA Magdalena b) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA ROKIETNICA - LUBKA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1792; 4) gosw wanych oddano 1753;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 366

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BARTNIK Aleksandra b) z listy nr 16 KWW WIARYGODNO I NIEZALENO - BRZENIAK Elbieta Anna c) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA ROKIETNICA - CZACHOR Pawe - SZYMASKA Magorzata Joanna d) z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA NIZIO - NIZIO Krzysztof ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 229; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW WIARYGODNO I NIEZALENO - SKRZYPCZAK Mirosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 974; 4) gosw wanych oddano 958; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KIELISZEK Sawomir Franciszek - MACIEJEWSKA Grayna Magorzata b) z listy nr 19 KWW SPOECZNO LOKALNA - DIATTA Jean Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4) gosw wanych oddano 253; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA ROKIETNICA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 367

- MUSZYSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA GMINA ROKIETNICA - KIEJNICH Sylwia Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 140. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Stszew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 422. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 669 osb, to jest 49,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1362; 4) gosw wanych oddano 1317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MURKOWSKI Aleksander Jzef b) z listy nr 21 KWW NIEZALENI - KRAWCZYK Zbigniew c) z listy nr 22 KWW ELBIETY PRZYNOGA - PRZYNOGA Elbieta Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 979; 4) gosw wanych oddano 945; 5) radnymi zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 368

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALSKA Halina Jadwiga b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MOLENDA Agnieszka Marlena c) z listy nr 21 KWW NIEZALENI - KSIKIEWICZ Leszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 840; 4) gosw wanych oddano 815; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWCY DLA GMINY STESZW - BARANOWSKI Grzegorz b) z listy nr 21 KWW NIEZALENI - SZELG Henryk Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 699; 4) gosw wanych oddano 666; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POTRAWIAK Mirosaw Franciszek b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZYMANKIEWICZ Robert Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 970; 4) gosw wanych oddano 935; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUPA Jarosaw - TROJANOWSKI Marian Jerzy b) z listy nr 17 KWW SAMORZDOWCY DLA GMINY STESZW
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 369

- SIKORSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 819; 4) gosw wanych oddano 797; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KEMPA Zenon - SOMA Hanna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 141. Wybory do Rady Gminy Suchy Las Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 948. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 591 osb, to jest 51,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1066; 4) gosw wanych oddano 1035; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - MAEK Anna Aleksandra b) z listy nr 22 KWW "POROZUMIENIE" - PILAS Krzysztof Kazimierz c) z listy nr 23 KWW KATARZYNY NIEWCZAS - NIEWCZAS Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1211; 4) gosw wanych oddano 1181;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 370

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - ANKIEWICZ Jarosaw Tadeusz - KORYTOWSKI Wojciech Tadeusz - TASARZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4) gosw wanych oddano 632; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - ZEISKE Izabela Helena b) z listy nr 18 KWW "GMINA NAS WSZYSTKICH" - TYRKA Pawe Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW U - WIERTNIA Urszula Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - WILK Danuta Zofia b) z listy nr 26 KWW GRAYNA GRONOWSKA - GRONOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 371

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 834; 4) gosw wanych oddano 824; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - REWERS Grzegorz b) z listy nr 21 KWW TOMASZ MIKOAJCZAK - MIKOAJCZAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 670; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW ZGODA I ROZWJ - RAKOWSKI Andrzej - WRBEL Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 142. Wybory do Rady Miejskiej w Bojanowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 629 osb, to jest 51,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4) gosw wanych oddano 694; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIEREMIEJKO Franciszek b) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - JAGODZISKI Maciej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 372

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 643; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANOWICZ Leszek Jan b) z listy nr 20 KWW DARIUSZA SIKORY - SIKORA Dariusz c) z listy nr 23 KWW EKO-GMINA - TOMICZAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 711; 4) gosw wanych oddano 674; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - KUBIS Jan - SKUPIN Krzysztof Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SYMPATYKW MDP - KAZIOR Maciej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 373

- BARTKOWIAK Jarosaw Wojciech b) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAAMI - MRZ Marcin Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - SZCZEPANIAK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PONAD PODZIAAMI - LIS Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - KOTLARCZYK Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - SZALKOWSKI Wadysaw
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 374

b) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - MAKOWIAK Zygmunt Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 143. Wybory do Rady Miejskiej w Jutrosinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 528. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 974 osb, to jest 53,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 990; 4) gosw wanych oddano 906; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZUZIAK Jzef b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAKUBOWSKI Marian c) z listy nr 19 KWW MIONICY ZIEMI JUTROSISKIEJ - MIKOAJEWSKI Ireneusz Franciszek - MAY Jakub Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SAMOL Szczepan Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 375

4) gosw wanych oddano 161; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FG - KOZICA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA NA KADY DZIE - HAUZA Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIONICY ZIEMI JUTROSISKIEJ - STRYSKI ucjan Seweryn 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4) gosw wanych oddano 321; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FG - KAPAA Anna b) z listy nr 20 KWW DOBRA GMINA NA KADY DZIE - BARTKOWIAK Natalia Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 140;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 376

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIONICY ZIEMI JUTROSISKIEJ - MACHOWICZ Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4) gosw wanych oddano 108; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANIAK Stanisaw Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTECZKA Mirosaw - WYBIERAA Piotr Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KALKA Walerian Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 144. Wybory do Rady Miejskiej w Miejskiej Grce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 415. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 039 osb, to jest 54,47% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 377

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1520; 4) gosw wanych oddano 1422; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOHM Ireneusz Antoni b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - SIDOR Roman Wiesaw c) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - GOLISKI Zdzisaw Franciszek - SZEWCZYK Barbara Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4) gosw wanych oddano 465; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA MIEJSKA GRKA - SZCZURNY Andrzej - MAYGA Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4) gosw wanych oddano 407; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOLSZTYNIAK Bolesaw Kazimierz b) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - NOWAKOWSKA Wiesawa Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 378

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 252; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAUNIAK Bernard Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4) gosw wanych oddano 280; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - WYCISK Marcel Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNA GMINA MIEJSKA GRKA - JANIAK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - SKUPIN Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4) gosw wanych oddano 223;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 379

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - MIERZCHAA Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTKOWIAK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW BARBARY WALKOWIAK - WALKOWIAK Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 145. Wybory do Rady Gminy Pakosaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 580. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 897 osb, to jest 52,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4) gosw wanych oddano 336; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POKADEK Albin Antoni

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 380

- WCA Szymon b) z listy nr 18 KWW GMINY PAKOSAW - PAWLAK Janusz Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA - MOEJKO Marek Ernest 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 67; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - PACA Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMKOWIAK Urszula Bogusawa b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - AKOMA Elbieta c) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - KRZYOSIAK Wiesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 381

4) gosw wanych oddano 137; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINY PAKOSAW - KUSZTELAK Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRUSZKA-OROZCO Danuta Barbara - OSTROWSKI Jan - NAGLIK Aleksander Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 243; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIECHOWIAK Mirosaw Jzef b) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - SDAK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU - WOJTY Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 382

Rozdzia 146. Wybory do Rady Miasta Supcy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 712. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 777 osb, to jest 49,33% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4) gosw wanych oddano 334; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KAPTURSKA Elbieta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4) gosw wanych oddano 386; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOTUSIEWICZ Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4) gosw wanych oddano 313; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRAJEK Edward Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 383

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MACHOWIAK - MACHOWIAK Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4) gosw wanych oddano 290; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SUPCA 2010 - BISKUPSKA-SOBOLEWSKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4) gosw wanych oddano 425; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MARUSZCZAK Roman Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZYMKOWIAK Andrzej Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 443; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 384

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MARSZAEK Piotr Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 439; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SUPCA 2010 - MARKIEWICZ Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 377; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STENCEL Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUSZYSKA Irena Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZIEMSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 385

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 493; 4) gosw wanych oddano 476; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAASIK Kazimierz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WINIEWSKI ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 380; 4) gosw wanych oddano 368; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BYCZKOWSKI Bogusaw Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 147. Wybory do Rady Gminy Ldek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 609. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 667 osb, to jest 57,87% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 386

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PASZEK Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - AWNICZAK Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLENIAK - WOJEWODA Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4) gosw wanych oddano 284; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HERUDZISKI Waldemar Jerzy b) z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY - ORCHOWSKI Ryszard Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 387

4) gosw wanych oddano 453; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW LDEK NASZ DOM - RDESISKI Aleksy - MIGIELSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLENIAK - CIUBAK Wodzimierz - OLASZEK Magorzata Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ARLETY PLENIAK - WONIAK Grayna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 581; 4) gosw wanych oddano 558; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BASZCZAK Waldemar Jan - CZECHOWSKI Jerzy Jakub b) z listy nr 22 KWW ADAMA BRODZIAKA - BRODZIAK Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 388

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Bogdan Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW DOBRO GMINY - GRECKI Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 148. Wybory do Rady Gminy Orchowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 150. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 000 osb, to jest 63,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI - SZYMASKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 116;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 389

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI - LEWANDOWSKI Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 747; 4) gosw wanych oddano 737; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STRANZ Maria - ZAWADA Stanisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GONICKI Sebastian c) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI - JAKUBOWSKI Wadysaw d) z listy nr 19 KWW "PERFEKT" - NOWAK Janina Irena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI - CHMIELARCZYK Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MIKUA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 390

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RADNI NIEZALENI "ZGODA I ROZWJ" - TOMASZEWSKI Andrzej b) z listy nr 21 KWW RYSZARDA SZCZEPASKIEGO - SZCZEPASKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITEK Ryszard Stanisaw b) z listy nr 18 KWW TEODORA PRYKI - PONIEDZIAEK Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMKOWIAK Andrzej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIOTROWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 391

Rozdzia 149. Wybory do Rady Gminy Ostrowite Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 354. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 686 osb, to jest 50,27% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 10, nr 13, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 389; 4) gosw wanych oddano 381; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - WITEK Andrzej Jan - WOJCIECHOWSKI Mateusz Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - BARTOSIK Jakub Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4) gosw wanych oddano 104; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - PIASECKI Sawomir Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 392

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - ZYWERT Jarosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - RZEMYSZKIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 70; 4) gosw wanych oddano 70; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STAKIEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIGUA Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 393

4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - GIECZEWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - WIATROWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - STASZAK Leszek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - LARECKI Jerzy Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BAKIEWICZ Mirosaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 394

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROGALSKA Alina 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW HENRYKA TYLMANA - NOWAKOWSKI Marek 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 150. Wybory do Rady Gminy Powidz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 775. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 385 osb, to jest 78,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - KASPRZYK Lechosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 112; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 395

- MICZYSKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - PIECHOWIAK Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - PIOTROWSKI Bogdan Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - MARSZAEK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - WYSOCKI Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 396

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4) gosw wanych oddano 84; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - POLASIAK Henryk Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - GWIT Jakub Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - BEDZIKOWSKA Hanna Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - IMBIOROWICZ Jzef - KAPELA Jerzy - WINIEWSKI Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 397

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZESZYCKI Kazimierz Walenty b) z listy nr 18 KWW RYSZARDA GRZEKOWIAKA - WENIC Wodzimierz Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 86; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW OSIEDLE - BKOWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 151. Wybory do Rady Gminy Supca Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 265. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 770 osb, to jest 51,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 723; 4) gosw wanych oddano 701; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZYBYLSKA Joanna b) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - RUTKOWSKA Daniela - BENGIER Henryka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 398

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZARADZKI Sawomir Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 223; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - KOPCZYSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MANIAK Teresa Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 238; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - KUKULSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 399

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4) gosw wanych oddano 289; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUSIOEK Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 164; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WESOEK Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - TYLMAN Magorzata Pelagia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 342; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - JASZCZAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radn zostaa wybrana:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 400

a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - BASZCZYK Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - BANASZAK Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BODYJASKI Ireneusz Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA PRZYSZO Z GRAYN KAZU - CYBULSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 152. Wybory do Rady Gminy Strzakowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 810. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 697 osb, to jest 47,34% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 401

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1100; 4) gosw wanych oddano 1042; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BURDZISKI Daniel Sylwester b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTKOWIAK-IDZIAK Barbara c) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNI 2010" - JAOSZYSKA Ewa Maria d) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALENI" - KOWALSKI Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1095; 4) gosw wanych oddano 1039; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MUSIELAK Wodzimierz b) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNI 2010" - SYNOWIEC Tomasz c) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALENI" - UREK Jan d) z listy nr 18 KWW ARTURA CYGANA - CYGAN Artur Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 464; 4) gosw wanych oddano 440; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNI 2010"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 402

- AUGUSTYNIAK Benedykt b) z listy nr 20 KWW CZERNIAK - CZERNIAK Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 566; 4) gosw wanych oddano 554; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLAK Kazimierz b) z listy nr 16 KWW "SAMORZDNI 2010" - PIKOS Jzef Adam c) z listy nr 17 KWW "KANDYDACI NIEZALENI" - MACIEJEWSKA Irena Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4) gosw wanych oddano 442; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRSKA Agnieszka - GODKOWSKI Olech Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 153. Wybory do Rady Miejskiej Zagrowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 224. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 567 osb, to jest 49,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 403

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1217; 4) gosw wanych oddano 1175; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELEWICZ Grzegorz b) z listy nr 16 KWW SPORTOWCY - SIKORSKI Ryszard Stanisaw c) z listy nr 17 KWW ZIEMIA ZAGROWSKA - BARTECKI Lech Jan d) z listy nr 18 KWW MARIANA PARUSA - PARUS Marian e) z listy nr 20 KWW ROMUALDY MATUSIAK - MATUSIAK Romualda Czesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUJAWA Danuta Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4) gosw wanych oddano 448; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Jan Andrzej b) z listy nr 23 KWW PIOTRA BARTECKIEGO - BARTECKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 178;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 404

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZBIGNIEWA BUKIEWICZA - BUKIEWICZ Zbigniew Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW ZIEMIA ZAGROWSKA - URYCKI Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4) gosw wanych oddano 293; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 27 KWW MARZENY MATUSZAK - MATUSZAK Marzena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 283; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KLOC Jan Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW RAFAA KOWALEWSKIEGO - KOWALEWSKI Rafa
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 405

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRUCZKOWSKI Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 16 KWW SPORTOWCY - SKPSKI Grzegorz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 154. Wybory do Rady Miasta Obrzycko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 875. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 243 osb, to jest 66,29% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPLNIE. - KRL Jerzy Franciszek - OTULAKOWSKA Urszula - HUET Ewa b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZDNEGO OBRZYCKA

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 406

- KASPRZAK Zbigniew c) z listy nr 19 KWW SAMORZDNE OBRZYCKO - KUSKA-BARTOSZAK Alicja Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4) gosw wanych oddano 389; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPLNIE. - SKARUPSKA Weronika b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZDNEGO OBRZYCKA - BIEDKA Janusz - MARCHEWKA Anna c) z listy nr 19 KWW SAMORZDNE OBRZYCKO - PAECH Ryszard Jzef - DZIURLEJA Tadeusz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4) gosw wanych oddano 357; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW CZAS NA ZMIANY. DECYDUJMY WSPLNIE. - WLEKLAK Adam Zbigniew b) z listy nr 18 KWW DLA SAMORZDNEGO OBRZYCKA - SZYMASKI Adam c) z listy nr 19 KWW SAMORZDNE OBRZYCKO - GRUPA Zbigniew Jzef - JARZBEK Maria d) z listy nr 20 KWW PRZESZO-PRZYSZO - CODA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 155. Wybory do Rady Gminy Duszniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 407

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 612. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 022 osb, to jest 60,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1295; 4) gosw wanych oddano 1257; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW TWJ WYBR-TWJ SAMORZD - KRLIK Micha Andrzej - TEREBECKI Piotr b) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - MARTYNIEC Krystyna Agnieszka - SKRNICKI Gracjan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - KAMIEROWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 553; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - DZIAMSKI Zbigniew Stanisaw - KRAWCZYK Ryszard Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 408

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4) gosw wanych oddano 291; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KW FORUM OBYWATELSKIE - FLIGER Maciej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 266; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - JWIAKOWSKA Barbara Gabriela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - FLEISZEROWICZ Alina Maria b) z listy nr 19 KWW ROZWJ-PRZYSZO - PSZCZOA Stanisaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ-PRZYSZO - KLISKA Jadwiga Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 409

4) gosw wanych oddano 282; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TWJ WYBR-TWJ SAMORZD - MACIEJEWSKI Miron Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - SIEMIENIAK Zdzisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - PAWLAK Grzegorz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 156. Wybory do Rady Gminy Kamierz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 172 osb, to jest 53,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1001; 4) gosw wanych oddano 982; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 410

- CZAPA Micha - MAGDZIAREK Bogumia - SMOLAREK Zbigniew Jan b) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAMIERZANIE - OSSOWSKI Krzysztof Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - MARCINIAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - TAISNER Wojciech Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4) gosw wanych oddano 113; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAMIERZANIE - SZTELLE Mirella Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 411

a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - BK Alina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - CZAPA Marek Nikodem 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4) gosw wanych oddano 211; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAMIERZANIE - KOSICKI Daniel Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW GOSPODARNI KAMIERZANIE - KKOLEWSKI Dariusz Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - SZULC Andrzej Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 412

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 745; 4) gosw wanych oddano 726; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW TWRZMY WSPLNIE - REINHOLZ Grzegorz Jzef b) z listy nr 19 KWW NASZ KAMIERZ 2010 - SKABARA Grzegorz c) z listy nr 20 KWW WSPLNIE DLA KAMIERZA - MAKA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 157. Wybory do Rady Gminy Obrzycko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 829. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 473 osb, to jest 52,07% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 3, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BY DLA GMINY OBRZYCKO - JANASEK Wodzimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO - CIESIELCZYK Leonarda 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 413

2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW BY DLA GMINY OBRZYCKO - RUNOWSKI Stefan Micha 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 225; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KLAUSE Jacek b) z listy nr 17 KWW BY DLA GMINY OBRZYCKO - CODA Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4) gosw wanych oddano 228; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BOROWSKA Beata b) z listy nr 19 KWW NASZ REGION - TOMASZEWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 428; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STAKA Dariusz Wojciech - TONAK Karol b) z listy nr 20 KWW NOWOCZESNA GMINA - JURASZYK Krzysztof Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 414

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ADAMCZAK Jan b) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO - KLAUSE Wojciech - STACHOWIAK Baej Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 232; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW BY DLA GMINY OBRZYCKO - MIGA Tomasz Stanisaw b) z listy nr 18 KWW GMINY OBRZYCKO - GRZE Seweryn Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 158. Wybory do Rady Miejskiej w Ostrorogu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 879. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 103 osb, to jest 54,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 415

- GRECZKA Andrzej Mieczysaw b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA - BARTLAKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 576; 4) gosw wanych oddano 549; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA PIASKA - PIASEK Krzysztof Mirosaw b) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - POSPIESZNY Jerzy Jan - WGLEWSKI Hieronim Jan c) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA - SZAATA Sawomir Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - HOFFA Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 89; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - SMOGULSKI Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 416

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4) gosw wanych oddano 265; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - ANTONIEWSKI Tomasz Kazimierz b) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA - SZORCZ Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 139; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NOWOCZESNA I GOSPODARNA GMINA - WACHOWIAK Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 166; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NADZIEJA - JASKULSKI Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 63; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - FFEREK Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 417

4) gosw wanych oddano 142; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW KRZYSZTOFA PIASKA - KALEMBA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 132; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZ OSTRORG - OSZMAEK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 159. Wybory do Rady Miejskiej Pniewy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 707. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 015 osb, to jest 51,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - SKUBISZYSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4) gosw wanych oddano 366; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 418

- STPIE Lech Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY - POCZEKAJ Robert Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4) gosw wanych oddano 396; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW AKTYWNI DLA GMINY PNIEWY - WENDT Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY - PRTKI Pawe Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 318; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - DUDZIAK Stefan Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 419

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY - SMORAWSKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BEZPARTYJNI - OSTASKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4) gosw wanych oddano 348; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - MATUSZAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 337; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY - GRA Jolanta Beata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 420

4) gosw wanych oddano 306; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - PIERKO Witold Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY PNIEWY - WIATOWSKI Mieczysaw Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRCKOWIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - RATAJCZAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 421

- SMORAWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 160. Wybory do Rady Miasta i Gminy Wronki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 957. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 004 osb, to jest 53,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2665; 4) gosw wanych oddano 2551; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WOJCIECHA KASZYSKIEGO - GROMADZISKA-KOPRAS Grayna Anna b) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKACW - ROSZAK Bartosz Lubomir - STASZEK Bogumia Anna c) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE - NIEGOWSKI Sawomir Piotr d) z listy nr 22 KWW ARKADIUSZA BIAKA - BIAEK Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2488; 4) gosw wanych oddano 2352; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW WOJCIECHA KASZYSKIEGO - KASZYSKI Wojciech Jzef b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA WRONEK - PRAJS Romuald Henryk c) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKACW - CYRAN Tomasz Micha

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 422

d) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE - FIRLET Ryszard Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4) gosw wanych oddano 438; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SERWATA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4) gosw wanych oddano 651; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW DLA MIESZKACW - ORZECHOWSKI Robert Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4) gosw wanych oddano 369; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE - MIKOAJCZAK Jarosaw Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 912; 4) gosw wanych oddano 894; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ODROBNY Antoni b) z listy nr 20 KW FORUM OBYWATELSKIE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 423

- RASZEWSKI Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4) gosw wanych oddano 451; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZULC Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 161. Wybory do Rady Gminy Dominowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 264. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 380 osb, to jest 60,95% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4) gosw wanych oddano 427; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - ZITKOWSKI Piotr Zbigniew b) z listy nr 25 KWW GOSPODARNA GMINA - ADASZAK Tomasz Adam - GIERAKA Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4) gosw wanych oddano 81; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 424

- BORWIN Leopold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 100; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - PRUSAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JDRASZAK Bogdan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMCZAK Piotr Pawe b) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - KASPRZAK Baej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW SAMORZDOWA DEMOKRACJA - ROSZYK Eleonora
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 425

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4) gosw wanych oddano 59; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HOROWSKI Mieczysaw Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - DZIWISKA Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MORAWIEC Marcin b) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - SZCZEPANIK Mariusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 51; 4) gosw wanych oddano 51; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDNA WIE" - PCAK Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 426

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 68; 4) gosw wanych oddano 67; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOBOSZ Artur Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 162. Wybory do Rady Gminy Krzykosy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 228. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 275 osb, to jest 43,52% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4) gosw wanych oddano 312; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZ SAMORZD - MACIEJEWSKI Pawe Jzef - WREMBEL Pawe Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4) gosw wanych oddano 236; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - PSYK Dariusz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 427

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4) gosw wanych oddano 455; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - LITKE Stanisaw Kazimierz - MAWA Leszek - FRCKOWIAK Florian Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 210; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - KONARKOWSKI Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW PRACUJEMY RAZEM - CHOJNACKA Urszula b) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - GROCHOWSKI Micha - PAWLIK Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - GREWLING Teofil - WITCZAK Robert
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 428

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW SAMORZD KRZYKOSY 2010 - ZAJC Wiesaw - SZYMCZAK Dariusz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZ SAMORZD - JANASIK Stanisaw Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 163. Wybory do Rady Gminy Nowe Miasto nad Wart Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 116. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 481 osb, to jest 48,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 461; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY" - WOJCIECHOWSKI Zenon b) z listy nr 26 KWW ZOFII KDZIORA - KDZIORA Zofia

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 429

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 214; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY" - BANASZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4) gosw wanych oddano 343; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY" - ANDRZEJEWSKA Ewa b) z listy nr 28 KWW GMINNE PRZYMIERZE WYBORCZE - MROZISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" - NYCZKE Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY" - ROSZYK Zenon Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 430

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY" - PASZEK Mariusz Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" - KRYSZAK Alicja 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 889; 4) gosw wanych oddano 864; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "RAZEM DLA GMINY" - JANICKI Janusz b) z listy nr 23 KWW "CZAS NA ZMIANY" - RZEPKA Julia Monika - TWARDOWSKI Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4) gosw wanych oddano 630; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "CZAS NA ZMIANY" - AWNICZAK Agnieszka b) z listy nr 24 KWW "SAMORZDOWY"
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 431

- BORKOWSKI Artur c) z listy nr 27 KWW SAMORZDOWA DEMOKRACJA - PAWELCZYK Wincenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 164. Wybory do Rady Gminy Zaniemyl Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 104. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 642 osb, to jest 51,76% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WALKOWIAK Mirosaw Kazimierz b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - WALKOWIAK Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - KALISZ Irena Jzefa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radnym zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 432

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PANKOWSKI Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4) gosw wanych oddano 651; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WERNER Dariusz b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - PANKOWSKI Ewaryst - SCHWANKE Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 636; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKASZYK Przemysaw - MARCINIAK Micha b) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - FRCKOWIAK Alina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - HYPKI Leszek Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 433

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 182; 4) gosw wanych oddano 176; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - GIDELSKI Dawid 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 136; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - JURGA Stefan Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4) gosw wanych oddano 148; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA NOWA GMINA - POLEGA Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEKOWIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 165. Wybory do Rady Gminy Brodnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 828.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 434

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 133 osb, to jest 55,72% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4) gosw wanych oddano 402; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PAKOWSKI Marek - LIWA Magdalena Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 92; 4) gosw wanych oddano 91; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOJCIECHOWSKA Boena Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZTUK Zenon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - KUCHARCZYK Pawe Piotr
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 435

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4) gosw wanych oddano 149; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW "WSPLNIE I SKUTECZNIE" - MATYSIAK-GRYGIER Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - PURCZYSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - OLESZAK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - TYLCZYSKI Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 436

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 431; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZCZENIAK Andrzej b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TARANT Sawomir Tomasz c) z listy nr 20 KWW MANIECZKI - BORECZEK - BUK Magorzata Zofia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4) gosw wanych oddano 68; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - CZUPAA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4) gosw wanych oddano 207; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - KOSOWSKI Henryk Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW KOMITET OBYWATELSKI - LISEK Wojciech Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 437

Rozdzia 166. Wybory do Rady Miasta i Gminy Dolsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 558. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 262 osb, to jest 49,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 720; 4) gosw wanych oddano 708; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - KIERZKOWSKI Zbigniew - SZERMELEK Wiesawa Maria - WOROCH Jacek Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - DREWS Roman Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRZEGORCZYK Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 438

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - RUSIAK Zenon Ludwik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - RATAJCZAK Roman Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 82; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - JANKOWIAK Renata Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JACZAK Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 439

4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RZEPCZYSKI Jan Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 124; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - PAWECZYK Janina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4) gosw wanych oddano 88; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CISZEWICZ Tomasz Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW GMINY DOLSK - SZCZEPANIAK Hieronim Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 95; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 440

- JANKOWIAK Kamil Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4) gosw wanych oddano 92; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PEPLISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 167. Wybory do Rady Miejskiej w Ksiu Wlkp. Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 574. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 891 osb, to jest 43,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1068; 4) gosw wanych oddano 1022; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - KUDERCZAK Zenon - LEWANDOWSKI Maciej Andrzej - RADAJEWSKA Elbieta Sabina - SZYMASKI Ryszard Jan b) z listy nr 21 KWW SPORT I NAUKA DLA KSIA - MOSTOWSKI Marek Romuald 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 154;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 441

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - WALKOWIAK Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - STPA Elbieta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 180; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - WEBER-HAABURDA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 345; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENI DLA GMINY KSI WLKP - PRZYBYLSKI Sawomir Pawe b) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - MDRY Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 442

a) z listy nr 17 KWW NIEZALENI DLA GMINY KSI WLKP - JDRZEJCZAK Baej b) z listy nr 19 KWW T. MARCINIAK - SKIERA Bogumia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA XXI WIEK - KACZMAREK Leszek Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 190; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NIEZALENI DLA GMINY KSI WLKP - ZEGAR Kazimierz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW CZAS NA XXI WIEK - JANKOWIAK Antonina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 168. Wybory do Rady Gminy Brudzew Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 754. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 045 osb, to jest 64,05% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 443

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1046; 4) gosw wanych oddano 1019; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW - CHAMERA Jarosaw Dariusz - SIEKACZ Jacek Tomasz b) z listy nr 21 KWW ELBIETY FICNER - FICNER Elbieta Maria c) z listy nr 22 KWW MAGDALENY MROCZKOWSKIEJ - MROCZKOWSKA Magdalena Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 201; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WDOWISKI Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HOFMAN Iwona 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4) gosw wanych oddano 219;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 444

5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW OLIMPIA 2010 - PEREDERIJ Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOWALEWSKI Mariusz Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP - KAMIERCZAK Zdzisaw b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW - KICISKI Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW - ANDRZEJEWSKI Mirosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 184; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 445

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - STROIWS Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZELKA Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 178; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY BRUDZEW - MACIASZEK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BUDYNEK Jzef Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 169. Wybory do Rady Miejskiej w Dobrej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 779. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 411 osb, to jest 50,45% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 446

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 832; 4) gosw wanych oddano 808; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW HENRYKA GRZICKIEGO "NIEZALENY" - GRZICKI Henryk b) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - ADAMIAK Sawomir - BAEEK Wojciech - DZIERDZICKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 306; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Rafa b) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - STASIAK Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - TURKIEWICZ Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4) gosw wanych oddano 110; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 447

a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - SZYMCZAK Bogumi Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 145; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW HENRYKA GRZICKIEGO "NIEZALENY" - SEKURA Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - PIASECZNY Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DLA DOBRA GMINY - SZCZEPANIAK Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4) gosw wanych oddano 130; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - DULIN Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 448

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KICISKI Piotr Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4) gosw wanych oddano 245; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - NOWAKOWSKI Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ANDRZEJA PITKOWSKIEGO - MUSIALIK Mariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 170. Wybory do Rady Gminy Kawczyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 926. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 323 osb, to jest 59,17% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 449

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP - PAWLAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KASPRZAK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - PRZYCKI Sylwester 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 59; 4) gosw wanych oddano 58; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - IWANIAK Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 450

- JEYKOWSKI Janusz Wacaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 123; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - URBANIAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - MICHALAK Kazimierz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - JAKIEWICZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - DZIKOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 451

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 133; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - GRSKA Halina Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MILA ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 181; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KRUPISKI Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4) gosw wanych oddano 174; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - GEBLER Piotr Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 256;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 452

4) gosw wanych oddano 251; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "PRAWO I SAMORZD" - RASZEWSKI Jzef Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 128; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KOLENDA Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 171. Wybory do Rady Gminy Malanw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 985. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 484 osb, to jest 49,83% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - LANGA Jan Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4) gosw wanych oddano 168; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 453

- WODARCZYK Alina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4) gosw wanych oddano 260; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - URBAN Bronisaw Kazimierz b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - PERLISKI Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - LISISKI Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 460; 4) gosw wanych oddano 446; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PISTKA Stanisaw b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - HARASNY Marek Grzegorz - SZYMASKI Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 736; 4) gosw wanych oddano 723;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 454

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MOZIO Mariusz b) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - DOPIERALSKI Tadeusz - FRTCZAK Jerzy Marian c) z listy nr 19 KWW "SOLIDARNA GMINA" - NYCEK Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 139; 4) gosw wanych oddano 138; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - AUGUSTYNIAK Ireneusz Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - JASIAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 188; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP - PCIENNIK Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 455

Rozdzia 172. Wybory do Rady Gminy Przykona Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 004. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 036 osb, to jest 67,78% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4) gosw wanych oddano 335; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SEKURA Mirosaw Jzef b) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - BEDNAREK Maciej Karol 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELAK Jzef Stanisaw b) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - WITCZAK Czesaw Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 456

- PIETRZAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4) gosw wanych oddano 131; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - ROSIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - CZAJA Marcin Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 276; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - GRZELKA Stanisaw Kazimierz b) z listy nr 18 KWW W BARTOSIK - BARTOSIK Wojciech Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KAUNY Krzysztof Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 457

1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - ALBERT Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 158; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZWOLISKA Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4) gosw wanych oddano 143; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GORZELACZYK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - BRYL Stanisaw Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 458

a) z listy nr 17 KWW MIROSAWA BRONISZEWSKIEGO - BOBER Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 173. Wybory do Rady Miejskiej w Tuliszkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 319. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 796 osb, to jest 57,65% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1497; 4) gosw wanych oddano 1459; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW GRAYNY POPIECH - POPIECH Grayna - JANCZEWSKI Andrzej Adam b) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - MAKOWSKI Tomasz Cezary - STACHURSKI Zbigniew c) z listy nr 21 KWW "KLUB SAMORZDOWY" - ODOYSKI Bartosz Czesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - SIKORSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 459

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4) gosw wanych oddano 326; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - ZAJDEL Arkadiusz Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4) gosw wanych oddano 272; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - RYBICKI Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 404; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - MARKIEWICZ Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4) gosw wanych oddano 259; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - MARCINIAK Iwona Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 287; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 460

a) z listy nr 17 KWW GRAYNY POPIECH - NOWAKOWSKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4) gosw wanych oddano 699; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - JASAK Agata Lidia - MIKOAJCZYK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4) gosw wanych oddano 315; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA CIESIELSKIEGO - TODA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4) gosw wanych oddano 458; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA Z PRZYSZOCI - ZABOCKI Marek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 174. Wybory do Rady Gminy Turek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 376. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 419 osb, to jest 53,62% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 461

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 476; 4) gosw wanych oddano 470; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KARBOWY Jan - ZAGOZDA Henryk Bogumi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 545; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - KOLENDA Ireneusz Krzysztof b) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK - KOCZAK Edward 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - FILIPIAK Dariusz Robert b) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK - KURZAWA Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4) gosw wanych oddano 252;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 462

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PRZYBY Jzef Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4) gosw wanych oddano 412; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA GMINA - FILIPIAK Lucjan b) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEW FRIEDEL DLA GMINY TUREK - DRZEWIECKI Marek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 349; 4) gosw wanych oddano 338; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MAC Karol Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 198; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK - NASZKOWSKA Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4) gosw wanych oddano 352; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 463

a) z listy nr 21 KWW "RAZEM" BARBARY GRZELAK - KOWALSKA Halina - WIATOWSKI Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 394; 4) gosw wanych oddano 385; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MYNARSKI Pawe b) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE - GROMADA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 175. Wybory do Rady Gminy Wadysaww Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 267. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 065 osb, to jest 64,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4) gosw wanych oddano 332; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNE SOECTWA - LEWANDOWSKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 267; 5) radn zostaa wybrana:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 464

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WRBEL Krystyna Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 916; 4) gosw wanych oddano 916; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZCZECISKI Marek Jan b) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - CZAJA Maciej - BARTCZAK Dariusz Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4) gosw wanych oddano 226; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WYPYCH Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4) gosw wanych oddano 186; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - MUSIA Radosaw Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4) gosw wanych oddano 638; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 465

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KACPRZAK Zbigniew Krystian b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - BYSIEK Mirosaw Janusz c) z listy nr 21 KWW ANDRZEJA BURSZEWSKIEGO - BURSZEWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4) gosw wanych oddano 351; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DARUL Hieronim 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 446; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CIELAK Sawomir b) z listy nr 18 KWW SAMORZDNA GMINA - STASIKOWSKI Czesaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 346; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MICHALAK Krystyna Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 466

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 283; 4) gosw wanych oddano 273; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "NASZA GMINA" - BOKA Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 176. Wybory do Rady Gminy Damasawek Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 446. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 543 osb, to jest 57,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1040; 4) gosw wanych oddano 999; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DAMASAWEK - MATCZYSKI Tomasz Leszek b) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - GRSKI Dominik Waldemar - KASPERKOWIAK Anna Wanda - SPROSKI Pawe Kazimierz c) z listy nr 19 KWW JACKA MATYSIAKA - MATYSIAK Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 210; 4) gosw wanych oddano 205; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - KUSZ Weronika Aniela 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 467

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 144; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - OLLEK Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - MICHALSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 125; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - SKARBISKA-WYPYCH Magdalena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4) gosw wanych oddano 83; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - GRAJEK Magorzata Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 468

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4) gosw wanych oddano 333; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - FUTKOWSKA Justyna b) z listy nr 20 KWW SAWOMIRA BUKA - BUK Sawomir Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4) gosw wanych oddano 151; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW BLOK SAMORZDOWY GMINY DAMASAWEK - ADANOWICZ ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DAMASAWEK - JADACH Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 178; 4) gosw wanych oddano 170; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW FORUM SAMORZDOWE GMINY DAMASAWEK - DUDA Kazimierz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 177. Wybory do Rady Miasta i Gminy Goacz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 469

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 202. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 698 osb, to jest 59,63% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 11, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 789; 4) gosw wanych oddano 740; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - IWISKA Barbara Jadwiga - OLEJNICZAK Andrzej Kazimierz - TORZ Robert Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 301; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNE DOBRO GMINY - ROEK Tomasz Przemysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 845; 4) gosw wanych oddano 823; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - BIAOYSKA Eugenia Maria - HAJDUK Andrzej Marian b) z listy nr 20 KWW ALEKSANDRA OSTOJSKIEGO - OSTOJSKI Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 470

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4) gosw wanych oddano 246; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WENZEL Rafa Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - JANOWIAK Benedykt Zdzisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4) gosw wanych oddano 303; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - PRZYBYLSKI Marek Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4) gosw wanych oddano 244; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - FRIESKE Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 471

4) gosw wanych oddano 152; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - FRCKOWIAK Mirosaw Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 274; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - RYKO Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JANA BIELECKIEGO - BIELECKI Jan Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW MIECZYSAWA WOJCIECHA DURSKIEGO - DZIUMA Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 178. Wybory do Rady Gminy Miecisko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 670. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 201 osb, to jest 47,13% uprawnionych do gosowania.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 472

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4) gosw wanych oddano 365; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - GRSKI Janusz Piotr - KAPCZYSKA Elbieta Franciszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4) gosw wanych oddano 277; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - KALKA Micha Jan - WOJTYSZYN Jan Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4) gosw wanych oddano 309; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - RODZEWICZ Ryszard Zbigniew b) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - KLINGER Marek Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4) gosw wanych oddano 263; 5) radnymi zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 473

a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - MARTYSKA Aleksandra Barbara - WITUCKI Marian Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4) gosw wanych oddano 292; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - HOFFMANN Adam Piotr - SZUDROWICZ Wojciech Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - KURYOWICZ Andrzej Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4) gosw wanych oddano 119; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - SERAFISKI Roman Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4) gosw wanych oddano 137; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JEDNO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 474

- GRACZYK Piotr Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 107; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GMINA MIECISKO-BANASZYSKI - DEREZISKI Ludwik Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4) gosw wanych oddano 141; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ROJEWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 179. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Skoki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 234. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 718 osb, to jest 40,58% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 3, nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - KUJAWA Zbigniew Mieczysaw - SURDYK-FERTSCH Wiesawa Barbara - WINIEWSKI Antoni Wacaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 475

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 780; 4) gosw wanych oddano 754; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - BERENDT Elbieta Irena - DEMINIAK Franciszek Wadysaw - KANIEWSKI Stanisaw - ROSIK Micha Florian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - TYL Leszek Andrzej 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - KOZOWSKA Maria Danuta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ROMANA WITKA - WITEK Roman 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 476

4) gosw wanych oddano 213; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW MAGORZATY ZAGANIACZYK - ZAGANIACZYK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - SAWISKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - JANECKO Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW SKOKI 2010 - SOMMERFELD Arkadiusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4) gosw wanych oddano 157; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DEMBISKI Jerzy Szczepan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 477

Rozdzia 180. Wybory do Rady Gminy Wapno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 464. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 114 osb, to jest 45,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 80; 4) gosw wanych oddano 79; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO - PRZESAWSKI Leonard Jakub 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 54; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO - UREK Ewelina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 39; 4) gosw wanych oddano 39; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - KURZ Owidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 478

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 50; 4) gosw wanych oddano 48; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - MARAS Grzegorz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO - PATELSKA Agnieszka Olga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 55; 4) gosw wanych oddano 53; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - DONDAJEWSKI Dariusz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - FRASZ Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 56; 4) gosw wanych oddano 54; 5) radn zostaa wybrana:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 479

a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - ARNOWSKA Renata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4) gosw wanych oddano 78; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - BACZYSKI Leszek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 64; 4) gosw wanych oddano 62; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - HEMMERLING Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 46; 4) gosw wanych oddano 43; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "STOWARZYSZENI" GMINY WAPNO - KOSMOWSKI Janusz Wawrzyniec 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4) gosw wanych oddano 115; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - KUBISZ Radosaw Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 480

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4) gosw wanych oddano 127; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - RYSKA Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - BILSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 99; 4) gosw wanych oddano 96; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW WAPNO 2010 - LEMPKA Halina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 181. Wybory do Rady Gminy Wgrowiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 408. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 363 osb, to jest 43,69% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 481

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4) gosw wanych oddano 262; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - UKASZCZYK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIGIELSKI Krzysztof 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4) gosw wanych oddano 219; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANDRZEJEWSKI Ryszard Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOGALSKI Micha Tadeusz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4) gosw wanych oddano 298; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 482

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WEKWERT Kazimierz Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4) gosw wanych oddano 325; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZESZYCKI Marek Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PATELSKI Janusz Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4) gosw wanych oddano 308; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ANDRZEJA MAKOWSKIEGO - MAKOWSKI Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSI PRZYSIECZYN
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 483

- KANIEWSKI Jan 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4) gosw wanych oddano 172; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW AKTYWNE WIATROWO - DREGER Roman Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BIERNACKI Lucjan Zygmunt 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4) gosw wanych oddano 230; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW STRZECHA - RONOWSKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMCZAK Kazimierz 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4) gosw wanych oddano 181;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 484

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOWSKI Konrad Walenty 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 182. Wybory do Rady Gminy Przemt Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 742. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 821 osb, to jest 54,19% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 540; 4) gosw wanych oddano 520; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" - MACIEJEWSKI Tomasz Daniel 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4) gosw wanych oddano 399; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DOMINIAK Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 405; 4) gosw wanych oddano 403; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - NOWAK Marian Jzef

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 485

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4) gosw wanych oddano 417; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" - DUBISZ Tadeusz Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 713; 4) gosw wanych oddano 679; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RIMKE Aldona - RADEMACHER Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 462; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OLBISKI Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 730; 4) gosw wanych oddano 685; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WITA Elbieta - ROZYNEK Leon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 486

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 271; 4) gosw wanych oddano 261; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY - KLECHA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" - WOLNICZAK Ireneusz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4) gosw wanych oddano 271; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMIN I POWIATU" - RADEMACHER Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 317; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZANTYKA Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 487

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4) gosw wanych oddano 439; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WOJTKOWIAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY - KLECHA Zenon Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 183. Wybory do Rady Gminy Siedlec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 953. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 742 osb, to jest 52,97% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 12, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 831; 4) gosw wanych oddano 770; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - YDZIK Wiesaw b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MKOSA Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 488

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 749; 4) gosw wanych oddano 717; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - REIMANN Monika b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BANACH Monika Rozalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4) gosw wanych oddano 387; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY - MICHALSKI Marcin Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 220; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - REIMAN Florian Leonard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 682; 4) gosw wanych oddano 657; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MICKIEWICZ Piotr b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OLEJNICZAK Ra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 489

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 436; 4) gosw wanych oddano 421; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SZERMENT Krzysztof Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4) gosw wanych oddano 194; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOMENDA Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 277; 4) gosw wanych oddano 266; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMIAK Piotr ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4) gosw wanych oddano 344; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PIECHOWIAK Krzysztof Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 237;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 490

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ZALISZ Jan Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4) gosw wanych oddano 350; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - TOMALIK Maciej Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WEIL Ewa Wiesawa 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 184. Wybory do Rady Gminy Koaczkowo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 433. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 361 osb, to jest 53,26% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4) gosw wanych oddano 317; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LENY Marian b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 491

- WASZAK Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4) gosw wanych oddano 457; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAWLAK Jarosaw Tadeusz b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - MICHAOWSKI Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowania nie przeprowadzono; 3) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MICHALAK Aleksander Stanisaw 4) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 237; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WINIEWSKI Krystian Mateusz b) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - SODKIEWICZ Henryk Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4) gosw wanych oddano 217; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - GRABOWSKA Danuta Maria
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 492

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FRCKOWIAK Jan Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4) gosw wanych oddano 140; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BANASZAK Grzegorz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4) gosw wanych oddano 304; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - SIEMITKOWSKI Jerzy Adam b) z listy nr 18 KWW AGNIESZKI FRCKOWIAK - FRCKOWIAK Agnieszka Kazimiera 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4) gosw wanych oddano 154; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - GIERSZEWSKI Adam Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 493

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - PERA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4) gosw wanych oddano 116; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW SAMORZDNA GMINA - WO Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 185. Wybory do Rady Miejskiej w Miosawiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 376. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 739 osb, to jest 44,64% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1403; 4) gosw wanych oddano 1368; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BARSZCZ Romuald Marian - SPYCHAA Hanna Maria b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZABISZAK Alicja Maria c) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY"

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 494

- KUBIAK Hubert Krystian - MAZURKIEWICZ Zbigniew Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRUSZCZYSKI Hubert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4) gosw wanych oddano 311; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" - MAECKI Antoni - WITEK Roman Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 310; 4) gosw wanych oddano 302; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" - CICHARSKI Jan Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 922; 4) gosw wanych oddano 896; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - STACHOWIAK Marian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 495

b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WNUK Andrzej Jacek c) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" - DOBROCZYSKA Krystyna Leokadia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 268; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" - KASPRZAK Andrzej Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 285; 4) gosw wanych oddano 279; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBCZAK Jarosaw b) z listy nr 17 KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY" - GORZELANA Justyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 186. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Nekla Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 469. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 674 osb, to jest 48,89% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 165;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 496

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO - WIDURSKI Sawomir Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4) gosw wanych oddano 235; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW DLA BARCZYZNY, GIERATOWA I NEKIELKI - HANDKIEWICZ Maciej Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 769; 4) gosw wanych oddano 747; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MOJA GMINA NEKLA" - KUSZAK Roman Konrad b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - GRZESZCZYK Gerard Jzef - KAMIERCZAK Tadeusz Marian c) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO - KUBIACZYK Mateusz Mirosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 758; 4) gosw wanych oddano 734; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NA RZECZ GMINY NEKLA - STEFANIAK Adam b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - RANY Dariusz Jan - MICHALAK Piotr Adam c) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 497

- BANDOSZ Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4) gosw wanych oddano 160; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO - KUCZA Bartomiej Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4) gosw wanych oddano 144; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA - WARCZYSKI Stanisaw Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 189; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW NA RZECZ GMINY NEKLA - NOWAK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4) gosw wanych oddano 233; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KAROLA BALICKIEGO - KOZIELSKI Czesaw - WOJCIECHOWSKI Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 498

Rozdzia 187. Wybory do Rady Miejskiej w Pyzdrach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 795. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 118 osb, to jest 53,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 766; 4) gosw wanych oddano 724; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZO I ROZWJ - WARDESKI Marek Feliks - PASZAK Krzysztof - SULKOWSKI Lechosaw Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 898; 4) gosw wanych oddano 875; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZO I ROZWJ - RATAJCZYK Elbieta b) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZD" - PYRZYK Henryk Pawe c) z listy nr 25 KWW NASZE MIASTO - KOSSOWSKA Elbieta Maria d) z listy nr 27 KWW HANNY SKRZYDLEWSKIEJ - SKRZYDLEWSKA Hanna Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 499

4) gosw wanych oddano 334; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZD" - AWNICZAK Grzegorz - YSKAWA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4) gosw wanych oddano 429; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZD" - URBANIAK Marianna Zofia b) z listy nr 22 KWW MARKA KRUSZCZAKA - KRUSZCZAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4) gosw wanych oddano 278; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZO I ROZWJ - NOWICKA Ilona b) z listy nr 18 KWW "SILNY SAMORZD" - KAMISKI Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4) gosw wanych oddano 378; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PYZDRY - PRZYSZO I ROZWJ - SZABLEWSKI Kazimierz Zbigniew b) z listy nr 19 KWW "STASZAK I MY" - PODLEWSKI Mieczysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 500

Rozdzia 188. Wybory do Rady Miejskiej w Zotowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 054. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 484 osb, to jest 49,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - WEGNER Mariola Halina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 594; 4) gosw wanych oddano 586; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRAWICA RAZEM - WOJTU Stanisaw Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4) gosw wanych oddano 482; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - GOLLA Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 501

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 454; 4) gosw wanych oddano 430; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - LEWANDOWSKI Jacek Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 495; 4) gosw wanych oddano 479; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - CICHASKI Krystian Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4) gosw wanych oddano 538; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - SZCZERBIAK Sylwester Lech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4) gosw wanych oddano 480; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - PIKULIK Stanisaw Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 511; 4) gosw wanych oddano 493; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 502

a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - ELICHOWSKI Krzysztof Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4) gosw wanych oddano 382; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KULASEK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 432; 4) gosw wanych oddano 424; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - BIAKOWSKI Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 482; 4) gosw wanych oddano 466; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - ANDRZEJEWSKA Alicja Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4) gosw wanych oddano 454; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KORONKIEWICZ Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 503

13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4) gosw wanych oddano 645; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GYEWSKI Roman Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4) gosw wanych oddano 473; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STEFFEN Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 423; 4) gosw wanych oddano 405; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW STANISAWA WENIAKA - ROGUT Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 189. Wybory do Rady Miejskiej w Jastrowiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 232. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 454 osb, to jest 48,25% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 504

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1072; 4) gosw wanych oddano 1012; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZDU - KAZBERUK Agnieszka Boena - HARBUZISKA-TUREK Joanna Magorzata b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE - WITKOWSKI Jacek c) z listy nr 24 KWW MICHAA LUDWISIAKA - LUDWISIAK Micha Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 572; 4) gosw wanych oddano 542; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZDU - CIOEK Aleksandra Ewa b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE - OKA Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1103; 4) gosw wanych oddano 1050; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - SZLENKIER Jacek Dariusz b) z listy nr 27 KWW WADYSAWA CIELASA - CIELAS Wadysaw c) z listy nr 30 KWW JANA PRZYBYLSKIEGO - PRZYBYLSKI Jan Konrad 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 558;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 505

4) gosw wanych oddano 519; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZDU - GAWLUK Stanisaw b) z listy nr 22 KWW GMINY I MIASTA JASTROWIE - KRUSZYSKI Micha Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4) gosw wanych oddano 636; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - BZOWSKI Krzysztof b) z listy nr 25 KWW JANA STAPISKIEGO W SYPNIEWIE - STAPISKI Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 500; 4) gosw wanych oddano 489; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PROKOPOWICZ Mieczysaw Stanisaw b) z listy nr 20 KWW PIOTRA WOJTIUKA INICJATYWA SAMORZDU - SAKOWICZ Wojciech Edmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 190. Wybory do Rady Miejskiej w Krajence Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 833. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 145 osb, to jest 53,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 506

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1095; 4) gosw wanych oddano 1069; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BLAJER Andrzej b) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA - SMODIS Elbieta Maria - TASARZ Boena c) z listy nr 26 KWW ANATOLA NAJMOWICZA - NAJMOWICZ Anatol d) z listy nr 28 KWW PIOTRA JOCZYKA - JOCZYK Piotr Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 659; 4) gosw wanych oddano 639; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA - GNIOT Piotr - MAKAREWICZ Karol Andrzej b) z listy nr 29 KWW KRAJENKA-WSPLNE DOBRO - MATYSIAK Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA - KOPE Bernadeta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 507

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4) gosw wanych oddano 187; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KLARYSKI Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4) gosw wanych oddano 264; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA - WIENKE Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4) gosw wanych oddano 197; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ZBIGNIEWA MORGULCA - MORGULEC Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4) gosw wanych oddano 177; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "FLORIAN" - OSO Ewelina Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4) gosw wanych oddano 159; 5) radnym zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 508

a) z listy nr 17 KWW JANUSZA SZCZERBIAKA - DUGOSZ Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4) gosw wanych oddano 156; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW JAKUBA NIEDWIECKIEGO - NIEDWIECKI Jakub Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 191. Wybory do Rady Gminy Lipka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 416. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 181 osb, to jest 49,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4) gosw wanych oddano 90; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA - KASZUBOWSKA Anita 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4) gosw wanych oddano 185; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA - MUCHA Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 509

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4) gosw wanych oddano 163; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE - TOMKE Elbieta Urszula 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 192; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA - KACHELEK Leonarda Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA - TUSCHIK Pawe Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4) gosw wanych oddano 134; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA - KRLIKOWSKA Dorota 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 510

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 788; 4) gosw wanych oddano 772; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA - MALISZEWSKI Tadeusz - SKRENTNA Urszula Alicja - WANDAS Piotr b) z listy nr 19 KWW ODNOWY GMINY LIPKA - BIELUSZKO Jacek - OLCZAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4) gosw wanych oddano 105; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA - JANIAK Hanna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 115; 4) gosw wanych oddano 111; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NORMALNA GMINA - KOZDRA Krystyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4) gosw wanych oddano 167; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA - LACH Bernadeta Matylda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 511

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4) gosw wanych oddano 120; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LIPKA - PASTERNACKI Bogdan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 192. Wybory do Rady Miejskiej w Okonku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 225. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 108 osb, to jest 56,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 841; 4) gosw wanych oddano 802; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TEODOROWICZ Ryszard b) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK - CZEKAA Jan - GOWACKI Bartomiej Robert 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1217; 4) gosw wanych oddano 1182; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK - KASPRZYSKA Danuta - KORZENIOWSKI Sebastian Marek - SAME Lidia Renata

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 512

- WODARCZYK Nina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 242; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK - GRZEGORCZYK Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 508; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOPKIEWICZ Konrad Jzef - SUCHANOWSKI Waldemar Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 287; 4) gosw wanych oddano 275; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK - KWIATKOWSKA Agnieszka Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4) gosw wanych oddano 535; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRZONKA Jolanta Ewa b) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 513

- ABRAMOWICZ Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4) gosw wanych oddano 203; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW PONAD PODZIAAMI-OKONEK - PIERSA Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 246; 4) gosw wanych oddano 240; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WGLOWSKA Grayna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 193. Wybory do Rady Gminy Tarnwka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 457. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 515 osb, to jest 61,66% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4) gosw wanych oddano 300; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRZYBEK Bartomiej b) z listy nr 17 KWW UNIJNA GMINA - BRZOZOWSKI Zbigniew

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 514

c) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYSKIEGO - ASZYK Ryszard Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4) gosw wanych oddano 294; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CYBULSKI Kazimierz b) z listy nr 20 KWW NASZA WSPLNA GMINA TARNWKA - MUSZYSKI Marian Kazimierz c) z listy nr 21 KWW JERZEGO SAWSKIEGO - SAWSKI Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 103; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYSKIEGO - MOCICKI Jacek Ireneusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4) gosw wanych oddano 99; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - CIECIELG Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4) gosw wanych oddano 222;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 515

5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZA WSPLNA GMINA TARNWKA - LESZCZYSKI Dariusz - ZAWADZKI Dariusz Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4) gosw wanych oddano 101; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW NASZA WSPLNA GMINA TARNWKA - KANTORSKA Sylwia Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4) gosw wanych oddano 94; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ZYGMUNTA STARZYSKIEGO - OROWSKA Sylwia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4) gosw wanych oddano 270; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BAEJEWSKI Przemysaw b) z listy nr 17 KWW UNIJNA GMINA - PALIMKA Eugeniusz c) z listy nr 20 KWW NASZA WSPLNA GMINA TARNWKA - RENDZIO Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 516

Rozdzia 194. Wybory do Rady Gminy Zakrzewo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 839. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 101 osb, to jest 54,73% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4) gosw wanych oddano 574; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - SIEG Kazimierz - AWNICZAK Andrzej Stanisaw b) z listy nr 19 KWW ZAKRZEWO-NASZA GMINA - BUDNIK Bernard Mieczysaw - KOMOROWSKA Lucyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4) gosw wanych oddano 299; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE LOKALNE - PIKULIK Barbara b) z listy nr 21 KWW OSIEDLE - RUTA - RUTA Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4) gosw wanych oddano 169; 5) radn zostaa wybrana:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 517

a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - WODARCZYK Boena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4) gosw wanych oddano 126; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - KABATTEK Edmund Bernard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4) gosw wanych oddano 196; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA - SZLUM Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4) gosw wanych oddano 147; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW POROZUMIENIE LOKALNE - NOWAKIEWICZ Zenon Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4) gosw wanych oddano 74; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - PISKULLA Lidia Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 518

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4) gosw wanych oddano 248; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - OSO Antoni Marek - ZAWADZKI Jan Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4) gosw wanych oddano 129; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ZAKRZEWO-NASZA GMINA - KRZYK Dawid Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4) gosw wanych oddano 106; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW WSPLNA SPRAWA - WACZUK Agnieszka 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 195. Wybory do Rady Gminy Zotw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 140. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 478 osb, to jest 48,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 519

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4) gosw wanych oddano 215; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA WIE - PODGRNA-KLOCEK Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4) gosw wanych oddano 218; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - KLSKA Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4) gosw wanych oddano 208; 5) radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - GAJ Zuzanna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4) gosw wanych oddano 286; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - MAACZEK Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4) gosw wanych oddano 285;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 520

5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - BRZEZISKI Tadeusz Julian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4) gosw wanych oddano 193; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - BURAKOWSKI Bolesaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4) gosw wanych oddano 212; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JACEK JANUSZEWSKI - JANUSZEWSKI Jacek Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4) gosw wanych oddano 202; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - HAMMACHER Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 512; 4) gosw wanych oddano 504; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - CZYYK Sawomir
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 521

b) z listy nr 25 KWW JAROSAWA MACIEJEWSKIEGO - MACIEJEWSKI Jarosaw Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4) gosw wanych oddano 436; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW NOWOCZESNA WIE - WJCIK Magorzata b) z listy nr 18 KWW GMINA RAZEM - KASPRZYK Piotr Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4) gosw wanych oddano 241; 5) radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - MITKOWSKI Krzysztof Rajmund 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 2 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4) gosw wanych oddano 401; 5) radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MODZIEOWA INICJATYWA SAMORZDOWA - PAWOWSKA Teresa Magorzata b) z listy nr 21 KWW STRAACY RAZEM - LISOWSKI Jerzy Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 522

DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Trzcianki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 130. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 911 osb, to jest 51,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE DLA TRZCIANKI 3) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-TRZCIANKA 4) lista nr 20 KWW SAMORZDNI 5) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE 6) lista nr 22 KWW NASZA TRZCIANKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2365; 4) gosw wanych oddano 2198; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOGACZ Grzegorz Alojzy b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE DLA TRZCIANKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUNDUKOWSKI Jan Jerzy - KUKU Mariusz c) lista nr 20 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZARNECKI Krzysztof Wadysaw d) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUP Marek Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2465;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 523

4) gosw wanych oddano 2261; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRZON Jacek b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE DLA TRZCIANKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIJA Andrzej Leszek - JOACHIMIAK Edward c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-TRZCIANKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IGNASISKI Wodzimierz Stanisaw d) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POKACZAJO Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2394; 4) gosw wanych oddano 2246; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Marek Krzysztof b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE DLA TRZCIANKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLENDOWICZ Pawe c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-TRZCIANKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRL Henryk Jan d) lista nr 20 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PERSKI Witold Zbigniew e) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJCZYK Jarosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2687;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 524

4) gosw wanych oddano 2502; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DACKW Roman b) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOECZNE DLA TRZCIANKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UCZAK Mariusz - WYDARTY Marcin c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA-TRZCIANKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUREJKO Jadwiga - KILIAN Wincenty Seweryn d) lista nr 21 KWW TRZCIANECKIE FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FIDOS Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Gniezna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 56 336. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 820 osb, to jest 44,06% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 5) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4567; 4) gosw wanych oddano 4245; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NACZAS ukasz Piotr - SAJEWSKA Halina Kazimiera
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 525

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ARNDT Mierosawa Kazimiera c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TWARDOWSKA Monika d) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEMANN Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7529; 4) gosw wanych oddano 7102; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDZYSKI Jan - KARMOLISKI Ryszard Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHORN Jerzy Zdzisaw - DZIEL Jaromir Wincenty - KOCO Maria Jolanta c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WDZICZNY Andrzej Mirosaw d) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRZYMISKA Anna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7152; 4) gosw wanych oddano 6720; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJEWSKI Robert Lech - PUROL Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRACZYK Sawomir Wojciech
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 526

- SKRZYPKOWSKI Mirosaw Kazimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TARCZYSKA Beata Jzefa d) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASOWSKI Arkadiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5572; 4) gosw wanych oddano 5207; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOLACISKI Stanisaw - GDEK Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GLEJZER Micha Jan c) lista nr 18 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IGLISKI Dariusz Maciej - MODZIKOWSKA Bogusawa Teresa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Gostyniu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 534. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 272 osb, to jest 45,58% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 16 KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" 4) lista nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ 5) lista nr 18 KWW NIEZALENY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA 6) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 527

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3832; 4) gosw wanych oddano 3555; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTON Tomasz Pawe - KULAK Jerzy Jakub b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LISTWO Micha Eugeniusz c) lista nr 16 KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHOWSKI Marek Zbigniew d) lista nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORYNIA Grzegorz Antoni e) lista nr 18 KWW NIEZALENY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADOJEWSKI Piotr Antoni f) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JACKOWIAK Mikoaj - SKORUPSKI Grzegorz Roman 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4108; 4) gosw wanych oddano 3769; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MUSZYSKA Elbieta - ROGALA Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DWORCZAK Leszek Kazimierz c) lista nr 16 KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJKA Maciej Piotr
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 528

d) lista nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAJEWSKI Eugeniusz Jzef e) lista nr 18 KWW NIEZALENY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELKA Monika - WONIAKOWSKI Jerzy f) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HEJNOWICZ Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2332; 4) gosw wanych oddano 2086; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YWICKI Mirosaw Marek b) lista nr 16 KWW "GOSPODARNI DLA GOSTYNIA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKIBICKI Tomasz c) lista nr 17 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DORSZ Andrzej d) lista nr 18 KWW NIEZALENY BLOK WYBORCZY NASZA GMINA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJEWSKI Hieronim Jzef - BOROWSKI Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Jarocinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 36 411. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 956 osb, to jest 46,57% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCISKA 4) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J 5) lista nr 20 KWW LIDII CZECHAK
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 529

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4092; 4) gosw wanych oddano 3837; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WEBER Andrzej b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYMKOWIAK Katarzyna Magorzata c) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAUMANN Jzef - LAMPRECHT Ireneusz Wojciech - ROSZAK Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3884; 4) gosw wanych oddano 3697; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOODZIEJ Ryszard Idzi - PROLNICZAK Marcin b) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASZYSKI Rajmund Wojciech - SKRZYPCZAK Andrzej - WOJTCZAK Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4806; 4) gosw wanych oddano 4542;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 530

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MICHALAK-PIKNA Marzena b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WODARCZYK Bronisawa Kazimiera c) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBSKA Lechosawa Kazimiera - KAMIERCZAK Robert - MAKOWIAK Danuta d) lista nr 20 KWW LIDII CZECHAK uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYMUSISKI Marek Teodor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4174; 4) gosw wanych oddano 3944; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WASIELEWSKI Grzegorz b) lista nr 18 KWW ADAMA PAWLICKIEGO-ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLICKI Adam Micha - TOBOLSKI Marek Julian c) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALCZAK Jerzy Janusz d) lista nr 20 KWW LIDII CZECHAK uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZECHAK Lidia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Kpnie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 806. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 875 osb, to jest 54,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 531

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 20 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" 4) lista nr 21 KWW AKTYWNI BLIEJ CIEBIE 5) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 6) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 7) lista nr 24 KWW ANIELI KEMPA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3091; 4) gosw wanych oddano 2881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYRA Andrzej b) lista nr 20 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OBISKA Irena Maria c) lista nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JWIK Andrzej Roman d) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYGIER Grayna Anna - STACHOWIAK Andrzej Jzef e) lista nr 24 KWW ANIELI KEMPA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KEMPA Aniela Helena 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3645; 4) gosw wanych oddano 3346; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WITEK Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 532

- GRABOWSKI Jakub Mateusz c) lista nr 20 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DBROWSKI Krzysztof Jzef - LEWEK Sylwester d) lista nr 21 KWW AKTYWNI BLIEJ CIEBIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SADEK Irena Maria e) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PSIKUS Piotr Pawe - WOJTASZEK Anna Natalia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4139; 4) gosw wanych oddano 3822; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACISKI Maciej Franciszek - PASTOK Danuta Barbara b) lista nr 20 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLLMER Marek Jerzy - MODANOWSKA Krystyna - PRZYBY Eugeniusz Stanisaw c) lista nr 23 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLABU Jan Franciszek - CZWOROWSKI Kazimierz - TSIOROWSKI Adam Idzi 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Kole Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 130. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 280 osb, to jest 48,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 533

1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE POW. KOA 5) lista nr 19 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD 6) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2680; 4) gosw wanych oddano 2510; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PKACZ Urszula Wacawa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIDER Jarosaw Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CHOJNACKA Agnieszka d) lista nr 18 KWW SAMORZDOWE POROZUMIENIE POW. KOA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBOWSKI Jerzy e) lista nr 19 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CESARZ Andrzej f) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NUSZKIEWICZ Izabela Katarzyna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2201; 4) gosw wanych oddano 2073; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL Adrian - OLEJNICZAK Florian

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 534

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OBLIZAJEK Krystyna Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MANDZIEWSKI Stanisaw Antoni d) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WAPISKA Alicja Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2050; 4) gosw wanych oddano 1939; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OBIAA Wanda Stanisawa - SOTYSIAK Zygmunt b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NAWROCKA Ewa c) lista nr 19 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUDNY Mariusz Krzysztof d) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAFRASKI Artur 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2349; 4) gosw wanych oddano 2190; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HANEFELD Mariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZURKIEWICZ Krzysztof Marceli c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DBROWSKA Teresa Jadwiga

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 535

d) lista nr 19 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CESARZ Robert e) lista nr 20 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POLEWSKA Urszula Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej Kociana Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 521. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 408 osb, to jest 48,19% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA 4) lista nr 18 KWW "TERAZ KOCIAN" 5) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE 6) lista nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2607; 4) gosw wanych oddano 2428; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRZYNIAK Stefan b) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTCZAK Stanisaw Kazimierz - KUBACKI Teodor Kornel - ZIELONKA Maciej Jerzy c) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLAK Karol Maria d) lista nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDAWSKI Wiktor Stefan
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 536

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2248; 4) gosw wanych oddano 2055; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HELLER Aleksander Jzef - RUSZKIEWICZ Piotr Andrzej - TALIKADZE Roman b) lista nr 18 KWW "TERAZ KOCIAN" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELCAREK Marek Jerzy c) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ALBISKA Joanna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2291; 4) gosw wanych oddano 2123; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRZOZOWSKA Alicja Maria - KACZMAREK Stefan Wawrzyniec - OLEJNICZAK Dawid b) lista nr 18 KWW "TERAZ KOCIAN" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATELSKI Tadeusz Waldemar c) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZELLER-WACHOWIAK Anna Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2262; 4) gosw wanych oddano 2080; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 537

a) lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOCIASKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Leon - PRZYBYLSKA Elwira Apolonia b) lista nr 18 KWW "TERAZ KOCIAN" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRCKOWIAK Bronisaw c) lista nr 19 KW FORUM DEMOKRATYCZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRODZISKI Pawe d) lista nr 20 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RUDAWSKA Marta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Krotoszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 320. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 16 154 osb, to jest 49,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 18 KWW SFG 5) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. 6) lista nr 20 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5596; 4) gosw wanych oddano 5183; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OPACZYK Ryszard Alojzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIKORA Pawe Marek - ZWIERZYK Miosz
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 538

c) lista nr 18 KWW SFG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GUCH Tomasz d) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAKO Mirosaw - GRENDA Cezary Piotr e) lista nr 20 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOTAREK Marian Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6012; 4) gosw wanych oddano 5579; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIERZEK Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEJNIK Roman - ROBAKOWSKA Natalia Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OLEJNIK Urszula d) lista nr 18 KWW SFG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AUGUSTYNIAK Sawomir e) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE SAMORZ. INICJAT. OBYW. uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MANISTA Krzysztof Jan - RADOJEWSKI Pawe f) lista nr 20 KW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJCHSZAK Grzegorz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4546; 4) gosw wanych oddano 4261; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 539

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAMKA Zofia - KACZMAREK Bronisaw Kazimierz - POSPIECH Andrzej - SIKORA Anna - ZYCH Jan b) lista nr 18 KWW SFG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPRZAK Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Nowym Tomylu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 662. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 182 osb, to jest 46,70% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 17 KWW "PRZYJAZNY SAMORZD" GNT 5) lista nr 18 KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYLA 6) lista nr 19 KWW "SAMORZDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3183; 4) gosw wanych oddano 2953; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZYMKOWIAK Piotr Jerzy - WILKOSZARSKA Krystyna b) lista nr 17 KWW "PRZYJAZNY SAMORZD" GNT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZYSKI Tomasz c) lista nr 18 KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYLA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 540

- HELWING Henryk - POLASKI Adam Pawe d) lista nr 19 KWW "SAMORZDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRASKI ukasz Szymon - KLIMKO Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2840; 4) gosw wanych oddano 2633; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPER Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYCH Przemysaw Pawe c) lista nr 18 KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYLA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RUTA Wojciech - WLEKY Tomasz Jerzy d) lista nr 19 KWW "SAMORZDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCKOWIAK Adam Hieronim - RAJ Janusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3159; 4) gosw wanych oddano 2948; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRKOWIAK Leszek Tadeusz - SZCZECHOWIAK Mieczysaw Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRYCH Mariusz

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 541

c) lista nr 17 KWW "PRZYJAZNY SAMORZD" GNT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LICZNER Wojciech Rafa d) lista nr 18 KWW INICJATYWA ROZWOJU NOWEGO TOMYLA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANDY Mateusz Bartomiej - NAWROT Bogusaw Andrzej - TARGIEL Grayna e) lista nr 19 KWW "SAMORZDNI" POWIATU NOWOTOMYSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKRZYPCZAK Jan Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Obornikach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 25 664. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 215 osb, to jest 51,49% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 21 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENI 4) lista nr 22 KW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZDOWY OKS 5) lista nr 23 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI 6) lista nr 24 KW S.I.S. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3843; 4) gosw wanych oddano 3528; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DREWICZ Pawe - PAULUS Jarosaw Edward - ROSZYK Agnieszka b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DZIARMAGA Anna Maria
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 542

c) lista nr 21 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HARAJ Wadysaw d) lista nr 23 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKOWSKI Bogdan Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4498; 4) gosw wanych oddano 4201; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HETMASKI Krzysztof - LEMASKI Marek Henryk - MATELSKA Beata Katarzyna - OKPISZ Jacek Micha b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - Witold c) lista nr 21 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOSAL Jarosaw d) lista nr 23 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKOWSKI Damian Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4874; 4) gosw wanych oddano 4405; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DREGER Pawe Wojciech - WSOWICZ Renata Maria b) lista nr 21 KWW ISO 2010 WYBIERZMY JESIENI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CISZAK Ryszard Marian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 543

c) lista nr 23 KWW STOWARZYSZENI I GOSPODARNI uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ILSKI Andrzej - MAGDZIAREK Irena - MAJKOWSKI Andrzej - MAYSZEK Renata Barbara - RYDZEWSKA Anna Stanisawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 59 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 539 osb, to jest 42,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 18 KWW MACIEJ KLSAK - NOWY OSTRW 4) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" 5) lista nr 20 KWW WODZIMIERZA JDRZEJAKA PS - LEWICA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8052; 4) gosw wanych oddano 7591; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORNASZEWSKI Andrzej Kazimierz - LISIECKI Jarosaw Henryk - MALIK Zygmunt Wiktor - WASIELA Adam b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DERA-SZYMASKA Karolina Teresa c) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERWICH Marian Henryk

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 544

d) lista nr 20 KWW WODZIMIERZA JDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOSTOMCZYK Tomasz Waldemar - JDRZEJAK ukasz Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9433; 4) gosw wanych oddano 8952; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATUSZCZAK Wojciech - MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy - NOWAK Mariusz Bogdan - SZMAJ Micha b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRSKI Lech Stanisaw c) lista nr 18 KWW MACIEJ KLSAK - NOWY OSTRW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZESIAK Marian Ignacy d) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOPOLAN Lech Bronisaw e) lista nr 20 KWW WODZIMIERZA JDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRZEKOWIAK Dorota Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8054; 4) gosw wanych oddano 7572; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARGIEL Micha Maria - KRYSZTOFIAK Przemysaw Walenty b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AKOMY Marian Jzef
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 545

c) lista nr 18 KWW MACIEJ KLSAK - NOWY OSTRW uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLSAK Maciej Maria d) lista nr 19 KW STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA OSTROWA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIKOWSKI Bartosz e) lista nr 20 KWW WODZIMIERZA JDRZEJAKA PS - LEWICA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMEK Beata Magorzata - KOZAN Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej Ostrzeszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 893. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 032 osb, to jest 47,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2956; 4) gosw wanych oddano 2770; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRA Jan - SUCHANECKI Arkadiusz Jzef b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCIGA Adam Franciszek - CZWORDON Marek Jan c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 546

- CALISKA Beata Jadwiga - JZEFIAK Aleksander d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Ryszard Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2694; 4) gosw wanych oddano 2546; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICEK Grzegorz Wodzimierz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLSKA Pawe - ZAWADA Adam Eugeniusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLIMEK Jan Leon - SIKORA Krystyna d) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAJSER Zbigniew Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3382; 4) gosw wanych oddano 3170; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BACIK Kazimierz - MACKANI Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAJSER Henryk Antoni - MODRZYSKA Mirosawa - OGRKIEWICZ Andrzej Jzef - SKRZYPEK Edward Stefan
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 547

- WITEK Mariusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OBSADNY Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miasta Piy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 59 593. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 678 osb, to jest 41,41% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W PILE 5) lista nr 17 KWW RAZEM DLA PIY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5032; 4) gosw wanych oddano 4783; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAREKOWSKI Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZUTKOWSKI Lucjan Grzegorz - ZDZIERELA Rafa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZGIEP Magdalena Beata d) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W PILE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYZIAK Zbigniew Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 548

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7667; 4) gosw wanych oddano 7241; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RZEMYKOWSKI Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGUSAWSKI Jacek Wojciech - JARCZAK Pawe - LUBISKA Jolanta Jadwiga c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARPISKI Mieczysaw Kazimierz d) lista nr 17 KWW RAZEM DLA PIY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JOPEK Czesaw - ADO Leszek Juliusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5334; 4) gosw wanych oddano 5066; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUCHEWICZ Krzysztof Gabriel b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUBICA Maria Stanisawa - SZEWC Krzysztof Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MILER Maria Lidia d) lista nr 17 KWW RAZEM DLA PIY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAHLKE Pawe Cezary 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6645; 4) gosw wanych oddano 6348; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 549

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZTABA Wiesawa Lidia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYSTRZYCKI Wodzimierz Andrzej - KASIOR Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIAK Janusz d) lista nr 16 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W PILE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POCHYLSKI Tomasz e) lista nr 17 KWW RAZEM DLA PIY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMATKA Zbigniew Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Pleszewie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 156. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 027 osb, to jest 53,93% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ 4) lista nr 20 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" 5) lista nr 22 KWW MIONIKW ZIEMI PLESZEWSKIEJ 6) lista nr 23 KWW NASZ DOM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4212; 4) gosw wanych oddano 3956; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GORZELISKI Zdzisaw Witold - KACZMAREK Baej Jakub

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 550

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLAK Tomasz Grzegorz c) lista nr 19 KW FORUM SAMORZDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYGIEL Grzegorz Micha d) lista nr 20 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YCHLEWICZ Tadeusz Marian e) lista nr 22 KWW MIONIKW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PTAK Arkadiusz Wojciech - ZAUSTOWICZ Andrzej Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3952; 4) gosw wanych oddano 3732; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SITNICKI Marcin Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WASIELEWSKI Sebastian c) lista nr 20 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZAPLICKA Dorota d) lista nr 22 KWW MIONIKW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMEK Marian - GROBYS Wodzimierz Mirosaw e) lista nr 23 KWW NASZ DOM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWCU Eryk Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4863; 4) gosw wanych oddano 4509; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 551

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUSIAKIEWICZ Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ADZISKI Maciej Benedykt c) lista nr 20 KW STOW. "RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRASIAK Piotr - KUBERKA Tomasz Henryk d) lista nr 22 KWW MIONIKW ZIEMI PLESZEWSKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRYJASKI Dariusz Sylwester - SUSKA Marian Jan - WAJSNIS Olgierd Jan e) lista nr 23 KWW NASZ DOM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BANDOSZ Janina Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miasta Lubo Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 498. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 909 osb, to jest 44,04% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 16 KWW MIESZKACY LUBONIA 3) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBO 4) lista nr 18 KW SOLIDARNI W PRAWDZIE I MIOSIERDZIU 5) lista nr 19 KWW WSPLNOTA LUBOSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2880; 4) gosw wanych oddano 2723; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NYKOWIAK - FILUSZ Magdalena Joanna
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 552

- STANKOWIAK Anna Barbara b) lista nr 16 KWW MIESZKACY LUBONIA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZAPATA-SZWEDZIAK Elbieta c) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACHALSKA Magorzata - MCZKOWIAK Jakub d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA LUBOSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Wodzimierz Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2161; 4) gosw wanych oddano 2032; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DAGO Janusz Remigiusz b) lista nr 16 KWW MIESZKACY LUBONIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZEWSKI Ryszard c) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTKOWIAK Patryk Marcin - MAREK Rafa d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA LUBOSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROGOWICZ Ewa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2429; 4) gosw wanych oddano 2302; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIELAWSKI Jakub b) lista nr 16 KWW MIESZKACY LUBONIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAMULCZYK Marek

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 553

c) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATYSIAK Magorzata Katarzyna - WOLNIEWICZ Pawe Antoni d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA LUBOSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KDRA Lechosaw Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2439; 4) gosw wanych oddano 2317; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW MIESZKACY LUBONIA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALCZAK Dariusz b) lista nr 17 KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRANEK Dorota - FRCKOWIAK Katarzyna - SZMYT Dariusz Antoni c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA LUBOSKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SULEJA-KOT Wanda 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Czerwonak Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 744. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 338 osb, to jest 42,23% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KWW "JESTEMY STD" 4) lista nr 17 KWW "NAPRZD RAZEM" 5) lista nr 18 KWW CZERWONAK-DZIAAJMY RAZEM 6) lista nr 19 KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 554

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2708; 4) gosw wanych oddano 2598; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRZEJEWSKI Janusz Adam - KUDZIA Anna Maria - MACIEJEWSKI Robert b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESICZKA Leszek Jzef c) lista nr 18 KWW CZERWONAK-DZIAAJMY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOCZULSKI Andrzej Grzegorz d) lista nr 19 KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRYSKA Beata - WOJTKOWIAK Marcin Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3114; 4) gosw wanych oddano 2990; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWIAK Przemysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WALERYCH Renata Anna c) lista nr 18 KWW CZERWONAK-DZIAAJMY RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KDZIORA Tatiana Maria - SIKO Tadeusz Pawe d) lista nr 19 KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASZAK Ewa Elbieta - NIEDOPIA Krystyna - SKRZEKUT Wojciech Aleksander 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 555

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2516; 4) gosw wanych oddano 2428; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FEDDER Wiesawa Maria - PICYK Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOMMERFELD Jacek c) lista nr 17 KWW "NAPRZD RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZYSKI Marek Czesaw d) lista nr 18 KWW CZERWONAK-DZIAAJMY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANKOWSKA-BACHOR Daniela Maria e) lista nr 19 KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HORNIK Zbigniew Kazimierz - LIBERA Maria Jolanta 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Miejskiej w Mosinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 21 275. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 025 osb, to jest 51,82% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 16 KWW KOALICJA SAMORZDOWA 3) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZDNA GMINA" 4) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSISKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2722;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 556

4) gosw wanych oddano 2606; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAPTUR Magorzata - AK Tomasz Jan b) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZDNA GMINA" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIESTRZENCEWICZ Krzysztof c) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSISKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLEIBER Kordian Kazimierz - MANIA Wiesawa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2719; 4) gosw wanych oddano 2575; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCINIAK Jan Pawe - SZESZUA Jacek Bernard b) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZDNA GMINA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIEDZIAREK-ROGAL Aleksandra c) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSISKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARLISKI Antoni Franciszek - ROGALKA Jacek Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2943; 4) gosw wanych oddano 2790; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKI Marian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 557

- WILANOWSKI Piotr b) lista nr 17 KW STOWARZYSZENIE "PRAWORZDNA GMINA" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - TWARDOWSKA Magorzata c) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSISKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAUSE Maria - OSUCH Marian - WALIGRSKI Waldemar Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2641; 4) gosw wanych oddano 2470; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FALBIERSKI Jerzy Sawomir b) lista nr 16 KWW KOALICJA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASPROWICZ ukasz - WIZEK Waldemar Henryk c) lista nr 18 KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSISKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAISKA Barbara - RYBICKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w Swarzdzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 33 792. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 993 osb, to jest 47,33% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ 4) lista nr 17 KWW NIEZALENI DLA POWIATU

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 558

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3933; 4) gosw wanych oddano 3698; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUCHARSKA Barbara b) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RUCISKA Teresa Maria - SZKUDLAREK Marian - TOMICKA Anna c) lista nr 17 KWW NIEZALENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIS Marcin 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4154; 4) gosw wanych oddano 3917; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHORYSKI Piotr Jan b) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZYMANOWSKI Krzysztof - TATERKA Grzegorz Micha - WITKOWSKI Tadeusz Marian c) lista nr 17 KWW NIEZALENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUTKIEWICZ Tomasz Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3788; 4) gosw wanych oddano 3605; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 559

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADAMCZAK Zbigniew - STAWICKI Bartosz Adrian b) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NAPIERAA Konrad - SZKUDLAREK Katarzyna c) lista nr 17 KWW NIEZALENI DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHEWICZ Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4118; 4) gosw wanych oddano 3957; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUCZYSKA Ewa Jarosawa - CZACHURA Barbara Henryka b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOWALSKA Maria c) lista nr 16 KWW ANNY TOMICKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DYZMA Ryszard Stanisaw - MAJCHRZAK Zygmunt Jan - TRAWISKI Adam Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Gminy Tarnowo Podgrne Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 336. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 340 osb, to jest 51,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 16 KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNO 2) lista nr 17 KWW "GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 560

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3290; 4) gosw wanych oddano 3133; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNO uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OWICKA Elbieta - NOSZCZYSKA-SZKURAT Ewa Wiktoria - PAZIEWSKI Tomasz - PRZYBECKI Micha - SZEWCZYK Jzef - WALTER Stanisaw Jzef b) lista nr 17 KWW "GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOROSKA Wadysawa - SROKA Mirosaw Eligiusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2761; 4) gosw wanych oddano 2681; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNO uzyskaa 7 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTOSIK Krzysztof - GRYSKA Marzena Sylwia - JANCZEWSKI Wojciech - JURASZ Ewa - SZYMKOWIAK Elbieta Maria - WALCZAK Marian Stanisaw - ZGOA Maria Stefania 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2289; 4) gosw wanych oddano 2205; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 561

a) lista nr 16 KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LATOS Jacek Antoni - LEONHARD Grzegorz Tomasz - WITKOWSKI Henryk Marian - AKOWSKA Dorota Barbara b) lista nr 17 KWW "GMINA-NASZA MAA OJCZYZNA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Barbara - OLEJNICZAK Wadysaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Rawicz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 880. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 075 osb, to jest 42,19% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU 4) lista nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2851; 4) gosw wanych oddano 2630; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWIZDEK Jacek Przemysaw - ZBIK Andrzej Piotr - YTO Bogumia b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MOOS Janusz Julian - ORGANISTKA Tomasz

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 562

c) lista nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CIDER-HAJNCE Aleksandra Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2227; 4) gosw wanych oddano 2095; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HEINZE Marek Stefan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ANDERSCH Waleria c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMANIECKI Piotr - RADO Norbert Tomasz d) lista nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MODY Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2083; 4) gosw wanych oddano 1923; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BALBUS Przemysaw Ryszard b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWOWSKI Tadeusz - SAWICKI Krzysztof Przemysaw - WASILEWSKI Sawomir Artur c) lista nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIK Grzegorz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 563

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2914; 4) gosw wanych oddano 2679; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GARBALISKI Tomasz Andrzej b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE W RAWICZU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAMIOA Rafa - SKUPIN Leszek Piotr c) lista nr 18 KW SAMORZDOWA AKCJA WYBORCZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RAK Beata Magorzata - SZYBAJ Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Miasta i Gminy Szamotuy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 077. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 157 osb, to jest 48,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 17 KWW WODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! 4) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE 5) lista nr 19 KWW NASZ REGION 6) lista nr 20 KWW BLOK 2010 7) lista nr 21 KWW NOWE SZAMOTUY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2975; 4) gosw wanych oddano 2783;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 564

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW WODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MILANOWSKA Danuta Elbieta - SOWISKI Lech Andrzej b) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUPSKI Janusz Stanisaw - PACHECKI Marian Wacaw c) lista nr 20 KWW BLOK 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZEZISKI Wodzimierz d) lista nr 21 KWW NOWE SZAMOTUY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - AUGUSTYNIAK Grayna Wiktoria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2511; 4) gosw wanych oddano 2337; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW WODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARWACKI Micha Piotr - SOMISKI Tadeusz b) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKI Marcin - STASIAK Tomasz Micha c) lista nr 20 KWW BLOK 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOWIAK Bogdan Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2900; 4) gosw wanych oddano 2697; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW WODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NAJDEREK Jerzy - OLSZEWSKI Piotr Wojciech b) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 565

- KOZAK Sawomir - ECH Grzegorz c) lista nr 20 KWW BLOK 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PILCH Zbigniew Ignacy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2771; 4) gosw wanych oddano 2558; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASZEWSKI Andrzej b) lista nr 17 KWW WODZIMIERZA KACZMARKA RAZEM! uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHAUPKA Maciej Leon - KRAMM Wiesaw Tadeusz c) lista nr 18 KW FORUM OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FFEREK Przemysaw Maciej d) lista nr 20 KWW BLOK 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJA Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 442. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 414 osb, to jest 50,79% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 22 KWW RODA XXI WIEKU 4) lista nr 23 KWW GOS POWIATU REDZKIEGO 5) lista nr 24 KWW REDZKA LEWICA 6) lista nr 25 KW "ZIEMIA REDZKA" 7) lista nr 26 KWW WOJCIECHA ZITKOWSKIEGO

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 566

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4362; 4) gosw wanych oddano 3935; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARKIEWICZ Zuzanna Katarzyna b) lista nr 24 KWW REDZKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELOCH Piotr Marek c) lista nr 25 KW "ZIEMIA REDZKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRACH Jarosaw Krzysztof - WCAWIAK Dariusz d) lista nr 26 KWW WOJCIECHA ZITKOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCKOWIAK Ra - STALEC Wojciech Adam - WIERUSZEWSKI Rafa ukasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5115; 4) gosw wanych oddano 4714; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WULLERT Pawe b) lista nr 24 KWW REDZKA LEWICA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBIACZYK Ireneusz c) lista nr 25 KW "ZIEMIA REDZKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIECHOWIAK Rafa - ZIEMBINSKI Jacek Tomasz d) lista nr 26 KWW WOJCIECHA ZITKOWSKIEGO uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOPIERAA Pawe - KOBIERSKI Andrzej - MAGOWSKA Elbieta Janina
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 567

- ZITKOWSKI Wojciech Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2937; 4) gosw wanych oddano 2751; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 22 KWW RODA XXI WIEKU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JACKOWIAK Mirosaw Janusz b) lista nr 25 KW "ZIEMIA REDZKA" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATELSKI Micha - RACHWALSKA Krystyna Jadwiga c) lista nr 26 KWW WOJCIECHA ZITKOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKOWSKI Bogusaw Jan - SOBCZAK Marek - STACHOWIAK Sylwester 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w remie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 025. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 672 osb, to jest 42,69% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 17 KW KOMITET OBYWATELSKI 6) lista nr 18 KWW "WSPLNY REM" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3676; 4) gosw wanych oddano 3444;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 568

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTKOWIAK Hieronim Franciszek - FORNALIK Dominika Joanna - LEWANDOWSKI Adam Jan - ELENY Zdzisaw Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PITEK Robert Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3348; 4) gosw wanych oddano 3109; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAJCHRZAK Wojciech Zbigniew - SARNOWSKA Katarzyna - ELENY Bartosz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJNA Tomasz Tadeusz c) lista nr 17 KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MULKOWSKI Piotr 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3443; 4) gosw wanych oddano 3120; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIELOSZYSKI Andrzej - ROJEK Piotr Mieczysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJLER Wojciech c) lista nr 17 KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIELOSZYSKI Jan
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 569

d) lista nr 18 KWW "WSPLNY REM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MICHALAK Antoni Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3205; 4) gosw wanych oddano 2932; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUAK Marek Wojciech - HOJAK Roman Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIOEK Zygmunt - RATAJCZAK Barbara Maria c) lista nr 17 KW KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHWACZYSKI Marcin Andrzej d) lista nr 18 KWW "WSPLNY REM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPASKI Edward Mateusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Miejskiej Turku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 24 065. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 136 osb, to jest 46,27% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE 5) lista nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 570

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2291; 4) gosw wanych oddano 2155; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MACIEJEWSKA Joanna Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANTOSIK Romuald c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDEK Janusz d) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLA Zdzisaw Andrzej - JZEFIAK Kornela Marianna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2954; 4) gosw wanych oddano 2797; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCZEWSKI Marian Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NITECKA-OLENDEREK Marianna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BESTWINA Krzysztof d) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACPRZAK Henryk Andrzej e) lista nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACZYK Marek Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2848; 4) gosw wanych oddano 2684; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 571

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAKUA Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYNARCZYK Dariusz Janusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWANY Tomasz Krzysztof d) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROBLICA Roman Maciej e) lista nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOROWSKI Pawe Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3043; 4) gosw wanych oddano 2864; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIATKOWSKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Dariusz Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASAK Dariusz d) lista nr 17 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWSKI Zdzisaw Adam - MKARSKI Mirosaw Stanisaw e) lista nr 18 KW POROZUMIENIE SAMORZDOWE RiP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - IDZIKOWSKI Radosaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miejskiej w Wgrowcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 043.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 572

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 810 osb, to jest 43,96% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 17 KW POROZUMIENIE SPOECZNE 5) lista nr 18 KW SAMORZDNO WGROWIECKA 2000 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3423; 4) gosw wanych oddano 3221; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCO Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIOSZEK Dionizy - WILK Jarosaw c) lista nr 17 KW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JAHNZ-JENEK Katarzyna d) lista nr 18 KW SAMORZDNO WGROWIECKA 2000 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BK Dariusz Piotr - JESSA Alojzy - KAMISKI Grzegorz - STRZELECKA Danuta Anna 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2895; 4) gosw wanych oddano 2707; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BYCZYSKI Zbigniew Alojzy - MIANOWSKA Jadwiga
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 573

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PODEMSKA Aleksandra Maria - POSZWA Krzysztof c) lista nr 18 KW SAMORZDNO WGROWIECKA 2000 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PURCZYSKI Wadysaw Micha - WERDA Romuald Andrzej - WILCZYSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2492; 4) gosw wanych oddano 2294; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SPYCHAJ Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWAK Mariusz - SMYKOWSKI Bogdan Zbigniew c) lista nr 17 KW POROZUMIENIE SPOECZNE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAJC Wiesaw d) lista nr 18 KW SAMORZDNO WGROWIECKA 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GSIOREK Andrzej Otton - ZDRZAKA Leszek Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Miejskiej w Wolsztynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 469. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 529 osb, to jest 49,12% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 574

4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY 6) lista nr 17 KWW BDZIE DOBRZE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2981; 4) gosw wanych oddano 2775; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJCIECHOWSKI Maciej Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZESZAK Krzysztof Izydor c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANIK Antoni d) lista nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCER Krzysztof - TOMIAK Dominik 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2647; 4) gosw wanych oddano 2469; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOBISIAK-ZAJC Wiesawa Joanna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKI Jacek Sawomir - STEMPIN Jan c) lista nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TUCHOCKA Bogusawa Kazimiera - URNIEWICZ Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 575

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3065; 4) gosw wanych oddano 2735; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEGLAREK Stanisaw - KORYLCZUK Zbigniew Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIOMEK Zenon Jerzy c) lista nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAJON Barbara - DALEKI Lech - ROGOZINSKI Andrzej Pawe 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2836; 4) gosw wanych oddano 2568; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZEMBROWSKI Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOPCIUCH Pawe Wojciech c) lista nr 15 KWW WOLSZTYSKI BLOK WYBORCZY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKOWCZYC Aleksander - SZEWCZYK Grayna Elbieta - TOMIAK Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej we Wrzeni Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 576

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 35 602. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 019 osb, to jest 39,38% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 17 KW "UNIA WRZENIAN" 6) lista nr 18 KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4570; 4) gosw wanych oddano 4377; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARANOWSKI Maciej Radosaw - SMODLIBOWSKI Robert Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KASIERSKA Mariola Teresa c) lista nr 17 KW "UNIA WRZENIAN" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAUNY Tomasz - PACIORKOWSKI Szymon Wacaw - WICIOCHOWSKI Bolesaw Stanisaw - WAWRZYNIAK Wodzimierz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5050; 4) gosw wanych oddano 4771; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANKOWSKI Bronisaw Kazimierz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 577

- CHUDY Mirosaw Jerzy - OGRODOWICZ Stefan Zygmunt c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODZIEJCZYK Marek Roman d) lista nr 17 KW "UNIA WRZENIAN" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZEKOWIAK Waldemar Ludwik - RZENIK Andrzej Hieronim - SZELGIEWICZ Maciej Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4399; 4) gosw wanych oddano 4130; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAOSZYSKI Sylwester Zenon b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZGOLISKI Mirosaw Piotr c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTKOWIAK Waldemar Leon d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMINICZAK Stanisaw e) lista nr 17 KW "UNIA WRZENIAN" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJDA Ilona Maria - NOWACKA Boena Elbieta f) lista nr 18 KW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWAJCA Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Kalisza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 85 338. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 35 606 osb, to jest 41,72% uprawnionych do gosowania.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 578

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA 5) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6271; 4) gosw wanych oddano 5910; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWLICZAK Karolina Monika b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAPISKI Grzegorz Marcin c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIOTROWSKI Roman d) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHWIAKOWSKI Grzegorz Stanisaw e) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRZYBY Adela Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6734; 4) gosw wanych oddano 6480; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROCHOWSKI Tomasz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHRZANOWSKI Sawomir Mariusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLICHTA Andrzej
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 579

d) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MANCEWICZ Jolanta Maria e) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WITCZAK Ewa Aleksandra 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7977; 4) gosw wanych oddano 7698; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITO Dariusz Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRODZISKI Dariusz c) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GABRYSIAK Mirosaw Jzef d) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARACZYSKI Stanisaw Kazimierz - PCHERZ Janusz Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7479; 4) gosw wanych oddano 7282; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WODAREK Zbigniew Florian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOBIAK Pawe Przemysaw - NIEMIEC Micha Sylwester c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSZADA Adam Mikoaj d) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DURLEJ Marian
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 580

6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7145; 4) gosw wanych oddano 6797; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAJEWSKA Kamila Manuela b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOACISKI Radosaw Krzysztof c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIJEWSKI Artur Piotr d) lista nr 15 KOMITET WYBORCZY WSZYSTKO DLA KALISZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZIBA Anna Grayna e) lista nr 17 KWW "SAMORZDNY KALISZ" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WRZESISKA Barbara 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miasta Konina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 64 128. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 869 osb, to jest 40,34% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW KKS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5586; 4) gosw wanych oddano 5394; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 581

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWICKI Jzef Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELAK Mateusz - LIPISKI Kazimierz - STRZECH Zdzisaw Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WASZKOWIAK Marek Henryk 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8223; 4) gosw wanych oddano 7873; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZOWSKA Ramona Paulina - PIGUA Tadeusz Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIASZEK Urszula Iwona - STEINKE Wiesaw Kazimierz - ZAWILSKI Janusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJNACKI Zenon Jan - ITMAN Zofia Mariola 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5460; 4) gosw wanych oddano 4993; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WINCZEWSKI Zbigniew - WOJDYSKI Tadeusz Aleksander b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KORYTKOWSKI Piotr Karol
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 582

- SIUDAJ-POGODSKA Elbieta c) lista nr 15 KWW KKS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILCZEWSKI Dariusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6600; 4) gosw wanych oddano 6318; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIOSZ - MICHALKIEWICZ Urszula Maria - SZADKOWSKI Kamil Sebastian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELAK Marek - SYPNIEWSKI Marcin Jan - WASZAK Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAKOWSKI Ryszard Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej Leszna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 51 111. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 541 osb, to jest 42,15% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3) lista nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA 4) lista nr 16 KWW GDL 5) lista nr 17 KWW ZJEDNOCZENI DLA LESZNA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6053;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 583

4) gosw wanych oddano 5775; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKOWIAK Krystian Aleksander - MROCZKOWSKA Barbara Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RATAJCZAK Stefania Kazimiera c) lista nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASIK Grayna Teresa - HAYN Ryszard d) lista nr 16 KWW GDL uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WEIN Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4883; 4) gosw wanych oddano 4652; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOCEK Sawomir Marcin b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZOT Sawomir c) lista nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RAJEWSKI Wojciech - RUSIECKI Grzegorz Stanisaw d) lista nr 16 KWW GDL uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SUDOLSKI Ryszard 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4441; 4) gosw wanych oddano 4123; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 584

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOROWIAK ukasz - FELICZAK Tadeusz Franciszek - MIKOAJCZYK Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORTEL Andrzej Jan c) lista nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BASZKOWSKI Marcin Stanisaw - GANOWICZ Marek Gwidon 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6164; 4) gosw wanych oddano 5866; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWLACZYK Tadeusz Wit - WICKOWIAK Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JCZ Kazimierz c) lista nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAMIERCZAK Bernardyna - MALEPSZY Tomasz - ZIMNIAK Wojciech ucjan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miasta Poznania Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 37 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 431 932. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 165 845 osb, to jest 38,40% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 585

3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO 5) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE MY.POZNANIACY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 24219; 4) gosw wanych oddano 23280; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KACZMAREK Adrian Kamil b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NOWICKA Maria Boena - STECKA Urszula ucja - WITKOWSKI Hubert Maurycy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYNKOWSKI VEL SK Szymon Andrzej d) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PRZYBYLAK Maciej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 18554; 4) gosw wanych oddano 17838; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRETKOWSKA Katarzyna Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKUA ukasz Micha - SKRZYPINSKI Krzysztof Ryszard c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUDZIAK Lidia Danuta d) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOKOWIAK Wojciech Tadeusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 586

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 23240; 4) gosw wanych oddano 22570; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZUCISKI Antoni b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRZEJEWSKI Jakub Konrad - NOWOWIEJSKA Janina Kazimiera c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIUBA Tadeusz Antoni d) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAYSER Tomasz Jerzy 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 26186; 4) gosw wanych oddano 25515; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - URBASKA Beata Kinga b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STERNALSKI Marek Jan - TOMCZAK Micha Bartomiej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZE Micha d) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROBELNY Ryszard - HINC Sawomir Micha 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 22505; 4) gosw wanych oddano 21669;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 587

5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Tomasz Jacek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRL Dominika Urszula - WINIEWSKI Mariusz Micha c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALEXANDROWICZ Przemysaw Jzef d) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLIK Adam 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 25490; 4) gosw wanych oddano 24813; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FABI Karolina Urszula - KRGLEWSKI Wojciech Jerzy - ZAWIEJA Bartosz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARKOWSKI Przemysaw Adam c) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SML Sawomir Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 25651; 4) gosw wanych oddano 24943; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GANOWICZ Grzegorz - GROBELNY Ryszard Franciszek - KUBEL Juliusz Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 588

- FOLIGOWSKI Przemysaw Jan c) lista nr 15 KWW RYSZARDA GROBELNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAPIERAJ Norbert Marek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Chodzieskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 722. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 486 osb, to jest 49,01% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6958; 4) gosw wanych oddano 6315; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOS Czesaw Kazimierz - SKAWISKI Andrzej b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JURASZEK Mirosaw - KOSTRZEWA-LEWISKA Iwona Anna - WITKOWSKI Piotr c) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOGDAN Eugeniusz - ZYDORCZAK Henryk Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 589

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2942; 4) gosw wanych oddano 2634; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBACKI Jan Piotr b) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANKOWSKI Piotr - KOCZOROWSKI Eugeniusz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2956; 4) gosw wanych oddano 2683; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWED Andrzej Bogusaw b) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HERMASZCZUK Julian Marian - SOFOREK Jacek Rafa 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5630; 4) gosw wanych oddano 5050; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GIMZICKI Rafa Piotr - KUBI Ewa b) lista nr 15 KWW FORUM SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURZYSKI Wojciech Marcin - MATERNOWSKA Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 590

Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 69 235. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 237 osb, to jest 49,45% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 15 KWW SAMORZDNI 5) lista nr 16 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA 6) lista nr 17 KWW WSPLNOTA POWIATOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8206; 4) gosw wanych oddano 7317; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMASZEWSKI Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEMIEC Maciej c) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWSKI Waldemar Leopold d) lista nr 16 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASZEWSKI Wiesaw Andrzej e) lista nr 17 KWW WSPLNOTA POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ASZCZ Feliks 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5113;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 591

4) gosw wanych oddano 4419; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAJEK Janusz b) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AWISKI Piotr Andrzej c) lista nr 17 KWW WSPLNOTA POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PERTEK Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5624; 4) gosw wanych oddano 4951; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WACHOWIAK Tadeusz Zygmunt b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PITEK Zbigniew Mieczysaw c) lista nr 16 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBARCZYK Wojciech d) lista nr 17 KWW WSPLNOTA POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAWCZYSKI Krystian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9911; 4) gosw wanych oddano 9062; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACZAK Tadeusz Stanisaw b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TETERUS Tadeusz Krzysztof c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 592

- SZUKAJO Robert d) lista nr 15 KWW SAMORZDNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Jan e) lista nr 16 KWW SAMORZDOWA WIELKOPOLSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKOWIAK Zbigniew - PASZKO Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5383; 4) gosw wanych oddano 4893; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAZUREK Adam Marian b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RYBARCZYK Elbieta c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - HEPPNER Krystyna Maria 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Gnienieskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 27 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 113 396. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 51 735 osb, to jest 45,62% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" 6) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 593

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12736; 4) gosw wanych oddano 11877; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - IMBIEROWICZ Jerzy Piotr - KUJAWA Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUDASZ Tomasz Jakub - POKADECKI Marian c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRZAK Tadeusz d) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSTROWSKI Krzysztof Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12118; 4) gosw wanych oddano 11352; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKI Jacek Wojciech - SZSTAK Marek Jan - WJCIK-STARCZEWSKA Anna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PILAK Dariusz Jzef - SOBKOWIAK Radosaw Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKOHOSKI Marcin Szymon d) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWE Robert Kazimierz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 594

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4975; 4) gosw wanych oddano 4355; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LOSIK Wodzimierz Karol b) lista nr 15 KW STOWARZYSZENIE "WIELKOPOLANIE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEREZISKI Krzysztof Pawe c) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOTOWAA Marek Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5354; 4) gosw wanych oddano 4818; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOCINIAK Telesfor b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - OK Krystyna Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWAPICH Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8007; 4) gosw wanych oddano 7230; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GORZELACZYK Jan Sylwester b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKWERES Rafa Pawe c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSIOREK Rajmund Jan

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 595

d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRKLEWICZ Zbigniew 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8545; 4) gosw wanych oddano 7545; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPASKI Stanisaw Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MDRA Ewa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - YKOWSKI Maciej Adam d) lista nr 16 KWW "ZIEMIA GNIENIESKA-GNIEZNO XXI" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUTKA Emilia 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu Gostyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 60 799. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 29 231 osb, to jest 48,08% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10278; 4) gosw wanych oddano 9328; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 596

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRKOWIAK Jarosaw Micha - PALKA Elbieta - ROGALA Mikoaj b) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOLCZEWSKI Aleksander Antoni - GORYNIA Piotr - MARCINKOWSKI Robert - POSPIESZYSKI Andrzej Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6198; 4) gosw wanych oddano 5352; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAWROCIK Krzysztof b) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEUTSCH Krzysztof - MARSZAEK Grzegorz Marek - SIKORA Janusz Wojciech 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4561; 4) gosw wanych oddano 3953; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Zdzisaw Kazimierz b) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PTAK Jerzy Wojciech - SIAMA Alfred Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 597

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8194; 4) gosw wanych oddano 6929; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LESISKI Ireneusz - PULEDNIK Kazimiera Jzefa b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOAK Czesaw c) lista nr 15 KWW SKW ZIEMI GOSTYSKIEJ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNECKI Jzef - CZWOJDA Sebastian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu Grodziskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 38 922. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 638 osb, to jest 47,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE PG 5) lista nr 16 KWW CENTRUM 6) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6635; 4) gosw wanych oddano 5881; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZPOT Mirosawa Kazimiera b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KANDULSKI Piotr Sylwester
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 598

- RZANNY Tomasz c) lista nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE PG uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAK Antoni - SZUMSKI Maciej d) lista nr 16 KWW CENTRUM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOCHA Wanda e) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BALCEREK Ryszard Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4959; 4) gosw wanych oddano 4512; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZGAISKI Mariusz Mirosaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMATUA Leonard Stanisaw c) lista nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE PG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIARCZYK Wadysaw Zdzisaw d) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENART Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7044; 4) gosw wanych oddano 6150; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROCHOWY Jan - PAPIERZ Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRNY Sawomir Jan
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 599

c) lista nr 15 KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZDOWE PG uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KAK Katarzyna d) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO - LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURKIEWICZ Sawomir - STRAYSKI Stefan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Jarociskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 56 888. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 28 052 osb, to jest 49,31% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCISKA RAZEM 5) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCISKA 6) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9908; 4) gosw wanych oddano 9340; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAJOR Jan - KOSTKA Mikoaj b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRZAZGA Mirosaw Pawe c) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCISKA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLSKI Jerzy d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LISIECKA Maria Zofia

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 600

e) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARTUZALSKI Stanisaw Franciszek - SZAKOWSKA Hanna Jadwiga 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7045; 4) gosw wanych oddano 6610; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MATUSZAK Karol Piotr b) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCISKA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMCZAK Mikoaj c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - UKASIEWICZ Jarosaw Marek - ZEGAR Julian Kazimierz d) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DWORZYSKI Andrzej Jacek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4137; 4) gosw wanych oddano 3697; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCISKA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - EKERT Kasper Euzebiusz b) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUZDA Zbigniew Antoni c) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE Z J uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MEISNEROWSKI Zygmunt 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 601

2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6962; 4) gosw wanych oddano 6182; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWANIEWSKI Walenty b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROBELNY Teodor Jzef c) lista nr 15 KWW ZIEMIA JAROCISKA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSISKI Tomasz d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA JAROCISKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBA Jan Franciszek 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Kaliskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 65 116. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 859 osb, to jest 50,46% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KW RAZEM DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6588; 4) gosw wanych oddano 5976; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SODOWY Zbigniew Edward b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 602

- OWCZAREK Benedykt Wadysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ALBRECHT Marek Jzef d) lista nr 15 KW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BASZKOWIAK Stanisaw Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6983; 4) gosw wanych oddano 6380; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMCZAK Artur b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UCZAK Mieczysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEDZIC Krzysztof Jzef - KALETA Pawe Tomasz d) lista nr 15 KW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIKLAS Magorzata 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5249; 4) gosw wanych oddano 4718; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANCEWICZ Jzef Grzegorz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUPISKI Mariusz Antoni - NOSAL Krzysztof 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7534;
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 603

4) gosw wanych oddano 6879; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKUBOWSKI Sylwiusz Adam b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARASKI Bogdan Micha c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UCZAK Alicja d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Janusz e) lista nr 15 KW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GSIOR Stanisaw Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6505; 4) gosw wanych oddano 5747; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WASIK Edward Bogdan b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAPSKI Sawomir Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOLNY Andrzej Stefan d) lista nr 15 KW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KARPIEKO Dorota Janina 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Kpiskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 44 513. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 505 osb, to jest 55,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 604

3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW AKTYWNI BLIEJ CIEBIE 6) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 7) lista nr 17 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" 8) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10875; 4) gosw wanych oddano 9908; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRZYBYLSKI Ryszard Stanisaw - SIUDY Roman Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZURKIEWICZ Wodzimierz Stefan - SOLECKI Micha c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JDRECKA Jolanta Janina - TRPCZYSKI Franciszek d) lista nr 17 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUSZKA Wiktor 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7738; 4) gosw wanych oddano 6812; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZLEZYNGER Tadeusz Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIMOCH Piotr
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 605

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NAWROT Jzef Maciej d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE KPNO 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WAWRZYNIAK Jan e) lista nr 17 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOKOT Czesaw f) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Marek Sawomir 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5892; 4) gosw wanych oddano 5185; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HIBNER Karol b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPRZAK Zenon c) lista nr 17 KWW "FORUM SPOECZNO-GOSPODARCZE" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DACHOWSKI Ryszard Kazimierz d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOO Piotr Marian 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Kolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 254. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 37 455 osb, to jest 51,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 606

5) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE 6) lista nr 17 KWW PWK PRZYJAZNY SAMORZD Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9283; 4) gosw wanych oddano 8635; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKI Wojciech Jerzy - WIECZOREK Dorota b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAREK Czesaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBKOWIAK Jacek d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIAKOWSKI Grzegorz e) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRODEWSKI Mieczysaw Tomasz 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5216; 4) gosw wanych oddano 4674; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBICKI Jzef - TOMICKI Marek Stanisaw - WYKPISZ Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono;

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 607

3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5174; 4) gosw wanych oddano 4622; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNIAK Albin Grzegorz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AWNICZAK Rafa Micha - SIWISKI Witold 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6009; 4) gosw wanych oddano 5530; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANASZEWSKI Marek Janusz - KIKOSICKA Urszula b) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NUSZKIEWICZ Tomasz Jzef 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5207; 4) gosw wanych oddano 4784; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DANIELEWICZ Jerzy b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOMASKI Zdzisaw Kazimierz c) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCINIAK Stanisaw Waldemar 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 608

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6566; 4) gosw wanych oddano 5858; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OBLIZAJEK Wieczysaw Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GALEMBA Leszek Ryszard c) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MURAKOWSKI Stanisaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu Koniskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 99 190. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 57 109 osb, to jest 57,58% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5) lista nr 15 KWW "NOWOCZESNY POWIAT" 6) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6701; 4) gosw wanych oddano 6022; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LENARTOWICZ Halina Maria b) lista nr 15 KWW "NOWOCZESNY POWIAT" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 609

- HAAS Micha - PERKOWSKI Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8127; 4) gosw wanych oddano 7134; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STANKIEWICZ Janusz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSOWSKI Andrzej c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCINIAK Waldemar d) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSOCKI Jacek Bogusaw 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12333; 4) gosw wanych oddano 10999; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAROSZEWSKI Tadeusz Jerzy - WRBEL Maria Emilia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRCZAK Marek Zygmunt c) lista nr 15 KWW "NOWOCZESNY POWIAT" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LESZCZAK Bogumi d) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Andrzej 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:

Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany

Strona 610

1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10045; 4) gosw wanych oddano 9031; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIAMARA Stefan Mieczysaw - RYBICKI Gabriel b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDNAREK Wiesaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LED Jan 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13449; 4) gosw wanych oddano 11641; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DURCZYSKI Mirosaw Ryszard b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACIEJEWSKI Stanisaw - PASZEK Zenon c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RANA Elbieta Maria d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIRECKA-KATULSKA Agnieszka e) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULCZAK Antoni 6) wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1) wybory odbyy si; 2) gosowanie przeprowadzono; 3) liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6454; 4) gosw wanych oddano 5745; 5) komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TEDGD-JPVOM-LUAQJ-QFNPE-ZMXFT. Podpisany Strona 611

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCAJ Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSIAKIEWICZ Dariusz c) lista nr 16 KW TOWARZYSTWO SAMORZDOWE uzyskaa