Bab 1 : Kemunculan Dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara Soalan 1 ; Imperialisme merupakan dasar sesebuah Negara meluaskan pengaruh

dan wilayahnya dengan menjajah Negara lain untuk kepentingan tertentu. a. Huraikan faktor-faktor imperialism barat di Asia Tenggara F1 H1a F2 F3 F4 H4a H4b H4c H4d H4e F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g H5h F6 H6a H6b F7 H7a H7b H7c H7d H7e Kedudukan Asia Tenggara yang strategik antara China dan India telah menarik minat imperialisme Barat untuk menguasainya. Ini akan menjamin pasaran yang luas. Asia Tenggara juga mempunyai banyak bahan mentah Ia juga mempunyai tanah yang subur. Sejak abad ke-17 berlaku kepesatan sektor perindustrian di Eropah Ini membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai barangan perkilangan secara besarbesaran. ia juga telah menyebabkan berlakunya pertambahan keperluan bekalan bahan mentah Keperluan untuk mencari pasaran baru bagi memasarkan barangan perkilangan yang dikeluarkan oleh kilang-kilang mereka. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya perluasan imperialisme Barat yang lebih pesat di Timur terutamanya di China, India dan Asia Tenggara. China dan India mempunyai pasaran barangan yang luas bagi barangan keluaran Barat. Perkembangan di dalam sistem pengangkutan dan perhubungan juga telah mendorong berlakunya imperialisme Barat di Asia Tenggara. Kapal berkuasa wap telah digunakan yang membolehkan muatan yang lebih banyak ia mempercepatkan perjalanan antara barat dan Timur. Pada tahun 1869 terusan Suez telah dibuka dan telah memendekkan jalan perdagangan antara Barat dan Timur. Perjalanan antara Barat dan Timur menjadi lebih selamat ia juga menjimatkan kos Penciptaan alat telegraf telah membawa perubahan kepada perhubungan antara Barat dan Timur. Perhubungan antara Majikan dan pegawai di Tanah jajahan menjadi semakin cepat dan berkesan, urusan perdagangan dan perniagaan menjadi semakin pesat Imperialisme Barat juga telah didorong oleh persaingan antara kuasa barat yang telah menjadikan Negara Asia Tenggara sebagai mangsa penjajahan mereka. Negara yang mempunyai tanah jajahan yang banyak melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa barat tersebut. Negara tersebut juga akan disanjung oleh kuasa-kuasa barat yang lain Kuasa Imperialisme Barat seperti Belanda dan Inggeris juga menggunakan alas an beban orang putih untuk menjalankan dasar perluasan kuasa mereka. Mereka mendakwa bahawa mereka lebih maju dan bertamadun, Mereka menganggap menjadi tanghgunjawab mereka untuk memimpin orang timur kea rah kehidupan yang lebih sejahtera Kuasa Perancis pula berpegang kepada slogan tugas menyebarkan tamadun iaitu bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur. Para mubaligh Kristian pula berpendapat bahawa mereka bertanggungjawab
Page 1

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

menyebarkan agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan. b. Terangkan bagaimana perkembangan dalam system pengangkutan dan perhubungan memesatkan lagi imperialism Barat di Asia Tenggara. F1 F2 H2a F3 H3a H3b F4 H4a H4b Perkembangan di dalam sistem pengangkutan dan perhubungan juga telah mendorong berlakunya imperialisme Barat di Asia Tenggara. Kapal berkuasa wap telah digunakan yang membolehkan muatan yang lebih banyak ia mempercepatkan perjalanan antara barat dan Timur. Pada tahun 1869 terusan Suez telah dibuka dan telah memendekkan jalan perdagangan antara Barat dan Timur. Perjalanan antara Barat dan Timur menjadi lebih selamat ia juga menjimatkan kos Penciptaan alat telegraf telah membawa perubahan kepada perhubungan antara Barat dan Timur. Perhubungan antara Majikan dan pegawai di Tanah jajahan menjadi semakin cepat dan berkesan, urusan perdagangan dan perniagaan menjadi semakin pesat

Soalan 2 : Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara Sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan a. Huraikan ciri-ciri umum system Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara F1 F2 F3 F4 F5 F6 Penubuhan Kerajaan Pusat Penyatuan wilayah-wilayah di Tanah Jajahan Perlantikan gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di Tanah Jajahan Pelaksanaan pentadbbiran melalui biro ( Jabatan ) Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua Biro Pengenalan undang-undang Barat. b. Jelaskan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia F1 H1a F2 H2a F3 F4 H4a F5 H5a Kedatangan kuasa Belanda telah mengubah sistem pemerintahan tempatan dengan membahagikan pentadbiran kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Terdapat Pentadbiran peringkat Pusat Ia ketuai oleh Gabenor Jeneral Pentadbiran Tempatan Dikendalikan oleh pembesar tempatan dgn pengawasan pegawai Belanda Penubuhan beberapa Jabatan Kerajaan Antara Jabatan tersebut ialah Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian Penubuhan Dewan Tempatan ia Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan
Page 2

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

F6

Penubuhan Volksraad yang Merupakan Majlis Rakyat

Soalan 3 : Kegiatan imperialism barat telah membawa perubahan ke atas system politik tradisional sehingga mencetuskan era nasionalisme di Asia Tenggara. a. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? F1 H1a H1b H1c Nasionalisme ialah perasaan cinta kepada bangsa dan Negara Ia membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Ia juga bermaksud membebaskan daripada cengkaman ekonomi dan juga kebudayaan asing.

b. Bezakan anatara gerakan nasionalisme tahap pertama dengan tahap kedua di asia Tenggara. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Tahap pertama adalah berkaitan dengan isu-isu kebudayaan, agama dan hak peribumi. Tahap ini dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Para pemimpin telah memberikan kesedaran politik kepada masyarakat tempatan. Mereka menuntut hak-hak mereka dikembalikan dan taraf hidup mereka dibaiki. Pada tahap kedua pula gerakan nasionalisme adalah bercorak lebih radikal Pada tahap ini gerakan mereka lebih berorganisasi. Gerakan tahap kedua ini dipimpin oleh golongan yang berpendidikan Mereka mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat. Golongan ini menyedari bagaimana penjajah Barat telah melakukan perubahan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat tempatan. Mereka juga mempunyai matlamat yang jelas iaitu menuntut kemerdekaan seterusnya membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat.

Soalan 4 : a. Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina sehingga 1897

F1 F2 H2a H2b F3 H3a H3b H3c F4 F5 H5a

Gerakan Dakyah merupakan gerakan nasionalisme terawal di Filipina dan dikalangan Negara-negara lain di Asia Tenggara. Tahap awal gerakan Nasionalisme ini dipimpin oleh Jose Rizal Ia seorang nasionalis sederhana yang mempunyai pengaruh yang kuat Beliau disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat. Gerakan ini telah membuat beberapa tuntutan. Kebebasan berhimpun, bersuara, berbincang dan kebebasan akhbar Filipina dijadikan sebagai wilayah Sepanyol. Menuntut hak yang sama seperti yang diperolehi oleh bangsa Sepanyol Tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari Sepanyol. Ini menyebabkan Jose Rizal menbuhkan Liga Filipina pada 3 Julai 1892 Ia mendesak supaya Kerajaan Sepanyol mengadakan pembaharuan untuk kepentingan rakyat dari segi politik, ekonomi dan sosial.
Page 3

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai yang telah menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Selepas Kematian Bonifacio yang telah dihukum bunuh oleh pesaingnya iaitu Emilio Aguinaldo pada tahun 1897. Katipunan menjadi semakin lemah. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Raja Vajiravudh juga mempunyai sifat yang boros Pada tahun 1932. Terangkan cara kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme radikal di Asia Tenggara F1 F2 F3 H3a C3a Mengharamkan parti-parti politik yang bersifat radikal Kuasa-kuasa Barat juga telah menangkap pemimpin-pemimpin Parti radikal Kuasa Barat juga telah menjatuhkan hukuman berat kepada pemimpin radikal seperti dibuang negeri dan dihukum mati Parti Nasional Indonesia telah diharamkan dan Soekarno telah ditangkap. Rakyat tidak puas hati dengan kelemahan pentadbiran Raja Vajiravudh. Jose Rizal akhirnya telah dikenakan hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan. Penubuhan Katipunan oleh Andres Bonifacio menandakan bermulanya gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina. Gerakan di tahap kedua ini bersifat radikal terhadap penjajahan Sepanyol.com Page 4 . b. Pada tahun 1896. Katipunan melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Sepanyol tetapi gagal. sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nasionalisme tahap pertama di Thailand F1 F2 F3 H3a F4 H4a F5 H5a Tahap pertama Nasionalisme di Thailand adalah perjuangan rakyat untuk mendapatkan kuasa memerintah Ia juga bertujuan untuk menghapuskan kuasa mutlak raja.blogspot. Soalan 5 : a. Perjuangan gerakan ini adalah untuk menyatukan bangsa Filipina Ia juga ingin mencapai kemerdekaan melalui revolusi. Kematian Jose Rizal menyebabkan berakhirnya gerakan dakyah Ia telah mencetuskan gerakan nasionalisme yang lebih radikal pada tahap kedua. Fahaman revolusi tersebut telah disebarkan melalui media massa Kalayan telah menjadi akhbar rasmi pertubuhan tersebut.H5b H5c H5d H5e H5f F6 F7 H7a H7b F8 H8a F9 H9a F10 F10a Penubuhan tersebut telah menjadi ancaman kepada Sepanyol Ini menyebabkan kerajaan Sepanyol menangkap Jose Rizal dan dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao. Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram telah menubuhkan Parti Rakyat. SMK. Pada tahun tersebut juga. Kemunculan ramai para intelek Thai yang berpendidikan Barat Ia telah memberikan pendedahan terhadap fahaman liberal.

blogspot. Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram telah menubuhkan Parti Rakyat.b. Beberapa buah jabatan seperti Jabatan perhutanan. Soalan 6 : a. Bandingkan pengenalan birokrasi Barat di Thailand dengan di Burma F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F1 Birokrasi Barat di Burma diperkenalkan oleh British Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma. Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai Ini telah menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Pada tahun tersebut juga. Raja Monkut dan raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Birokrasi Barat ia bertujuan untuk memodenkan Thailand. Tahap pertama Nasionalisme di Thailand adalah perjuangan rakyat untuk mendapatkan kuasa memerintah Untuk menghapuskan kuasa mutlak raja. Sistem undang-undang Barat telah diperkenalkan dengan menubuhkan Majlis Perundangan. SMK. Kemunculan ramai para intelek Thai yang berpendidikan Barat Memberikan pendedahan terhadap fahaman liberal. jabatan kesihatan dan jabatan pelajaran telah ditubuhkan. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Begitu juga dengan pengaruh golongan agama yang semakin merosot fungi raja sebagai penaung sami Buddha telah diambil alih oleh undang-undang Barat. Raja Monkut telah melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan di samping melatih pegawai-pegawai tempatan Raja Chulalongkorn juga telah meneruskan dasar-dasar yang dibuat oleh Raja Mongkut Mmemperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan. British telah memperkenalkan Akta kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan 1889 Akta tersebut telah menghapuskan sistem pemerintahan tradisional di Burma. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri yang terdiri daripada golongan bangsawan yang berpendidikan Barat dan mengetuai kementerian. Galurkan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand pada tahap pertama F1 F2 F3 F4 H4a F5 F6 F7 F8 H8a Gerakan nasionalisme di Thailand adalah berbeza dengan Negara-negara lain di Asia Tenggara. Rakyat tidak puas hati dengan kelemahan pentadbiran Raja Vajiravudh Raja Vajiravudh juga mempunyai sikap yang boros Pada tahun 1932.com Page 5 .

com Page 6 . Phibul Songram telah meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina. Di Terengganu penduduk menentang British kerana undang-undang tanah yang menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah. Tindakan J. Jelaskan bagaimana kedua-dua tindakan British di atas telah menimbulkan perasaan tidak puas hati rakyat F1 F2 H2a F3 H3a F4 H4a F5 H5a F6 H6a F7 Rakyat tempatan juga menentang British kerana British telah memperkenalkan sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.W. British telah cuba memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai mereka Nilai tersebut amat bertentangan dengan budaya tempatan. Campurtangan British terhadap adat resam tempatan telah menyebabkan berlakunya penentangan daripada pemimpin tempatan.b. Undang-undang ini amat bertentangan dengan amalan tradisis penduduk tempatan Orang Melayu tidak perlu membayar cukai untuk membuka tanah. SMK.W Birch mengharamkan amalan menggunakan orang suruhan di kalangan pembesar tempatan telah menyebabkan beliau ditentang hebat oleh orang Melayu. Rakyat tempatan telah digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.blogspot. Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme pada tahap kedua di Thailand F1 H1a F2 F3 F4 F5 Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua pula adalah disebabkan oleh rasa tidak puas hati rakyat cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina. Sekolah dan akhbar Cina juga telah dibubarkan. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Jawatan tertinggi dalam kerajaan pula hanya untuk penganut agama Buddha sahaja. Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga perang Dunia Kedua Soalan 1 : a. British juga telah memperkenalkan pelbagai cukai peraturan dengan sewenang-wenangnya terhadap penduduk tempat .

b. Huraikan penentangan pembesar tempatan terhadap British di pahang F1 F2 H2a F3 H3a F4 H4a H4b F5 H5a F6 H6a H6b F7 H7a F8 H8a H8b Kebangkitan pemimpin Melayu menentang Britsih di Pahang muncul pada tahun 1888. Perlantikan J.P Rodger sebagai Residen Pahang yang pertama Menerima tentangan daripada Dato’ Bahaman yang telah menolak pelaksanaan undang-undang British di Pahang. Pelaksanaan undang-undang tersebut amat bertentangan dengan adat resam Ia juga bertentangan dengan sistem politik tempatan seperti Undang-undang, Hasil tanah, cukai dan penubuhan pasukan Polis. Pengenalan undang-undang tersebut telah menghakis kuasa pembesar Melayu seperti Dato’ Bahaman yang digelar Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantam. Dato Bahaman telah mendapat bantuan daripada rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan anaknya Mat Kilau serta Imam Rasul. Pada tahun 1890 Dato Bahaman telah menentang British kerana pembinaan balai polis di Lubuk Terua iaitu kawasan di bawah lingkungan pengaruh Dato Bahaman . Pada Disember 1891, Dato Bahaman telah menyerang pihak British kerana menangkap anak buahnya. Beliau dan rakan-rakanya berjaya menawan Balai Polis Lubuk Terua dan diikuti penawanan Pekan dan Temerloh. Kawasan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai berjaya dikuasai oleh Dato Bahaman pada tahun 1894. Akibat tekanan yang kuat daripada Britsih telah menyebabkan Dato Bahaman berundur ke Kelantan. Mereka mendapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Dato Bahaman menetap di Hulu Kelantan, semantara Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. Pada tahun 1896, Dato Bahaman telah berpindah ke Bangkok dan mendapat perlindungan politik Raja Chulalongkorn. Beliau akhirnya menetap di Chieng Mai dan diberikan wang sara hidup sebanyak 1000 bath dan akhirnya meninggal dunia di sana.

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

Page 7

Soalan 2 : a. Terangkan sebab-sebab penduduk tempatan di Perak melakukan penentangan terhadap British
F1 H1a F2 H2a F3 F4 H4a F5 Kelemahan perjanjian Pangkor menyebabkan kuasa residen bertukar fungsi asal sebagai penasihat kepada pemerintah. Pembaharuan yang dijalankan oleh Birch seperti Cukai, sistem perhambaan dan Perundangan British Penghapusan hak pungutan cukai pembesar tempatan. Personaliti Birch seperti tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. Penguasaan British terhadap kawasan pembesar Melayu

b. Jelaskan secara kronologi peristiwa penentangan Dato Maharaja Lela dan orang Melayu di Perak

F1
F2 F3 F4

F5

F6

F7

F8

kehadiran J.W.W. Birch ke Perak telah menimbulkan rasa tidak puas hati dikalangan pemimpin tempatan. Sultan Abdullah, Dato’Maharaja Lela dan pembesar Melayu yang lain telah mengadakan bantahan secara terbuka terhadap British. Pada waktu itu juga Dato’ Maharaja Lela telah membuat kubu di Pasir Salak. Satu mesyuarat telah diadakan diantara Dato’ Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang untuk menentang undangundang British. Satu Mesyuarat lagi telah diadakan di Belanja, yang mempertanggungjawabkan Dato’ Maharaja Lela untuk membunuh J.W.W Birch. Pada 31 Oktober 1875, Birch telah mendapat persetujuan daripada Sultan Abdullah untuk menyerahkan kuasa kepada British terus bergerak ke Pasir Salak pada 1 November 1875 untuk membuat perisytiharan penyerahan tersebut. Kedatangan Birch ke Pasir Salak telah ditentang oleh Dato, Maharaja Lela dan telah membunuh Mat Arshad yang sedang menampal surat perisytiharan. Pada 2 November 1875, Birch telah dibunuh oleh dua orang suruhan Maharaja Lela iaitu Pandak Lam, Seputum dan lain-lain.

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

Page 8

F9

F10

Peristiwa tersebut telah menyebabkan pihak British dengan 500 orang tenteranya melancarkan serangan terhadap pasir Salak dan kawasankawasan yang terlibat. Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor telah melarikan diri ke Kota Lama.

Soalan 3 :

a. Pada pendapat anda, mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British mengalami kegagalan
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak, seperti Dol said di negeri Sembilan Penentangan pemimpin tempatan adalah bercorak setempat dan memudahkan British menghapuskan penentangan tersebut. Pemimpin tempatan bersengketa sesama sendiri Contohnya Dato Kelana dan Dato Syahbandar di Sungai Ujung British menggunakan kuasa Sultan untuk bertindak menghapuskan penentangan di Kelantan dan Terengganu Peralatan yang dimiliki oleh orang melayu tidak setanding dengan peralatan yang digunakan oleh British British menggunakan bantuan tentera dari luar seperti dari Singapura, Burma dan India Rakyat tempatan yang berpaling tadah dengan bekerjasama dengan pihak penjajah British telah menekan Sultan dengan menganggap penentang tersebut sebagai penderhaka

SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.com

Page 9

Peranan pembesar-pembesar Melayu telah digantikan dengan seorang Residen. Orang Melayu pula kekal dengan pertanian padi yang terus terpinggir dan hidup miskin di kawasan kampong. Golongan intelek ini telah menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu. perladangan getah dan perniagaan. F3 H3a H3b H3c H3d H3d H3e H3f H3g SMK. Perkembangan Sistem Pendidikan Pengenalan sistem pendidikan Inggeris di Tanah Melayu telah melahirkan golongan intelek Melayu yang memikirkan nasib masa depan bangsanya.blogspot. Perubahan yang dibuat oleh British ini telah membangkitkan kemarahan pembesar dan rakyat tempatan. Bandar-bandar baru juga telah dibina oleh British sebagai pusat pentadbiran dan pusat perniagaan. Dasar British Banyak tindakan British telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk tempatan. Ini telah membangkitkan kebencian penduduk tempatan terhadap British. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.b. Ini ditambah lagi dengan segala kemudahan infrstruktur yang telah meningkatkan taraf hidup penduduk Bandar yang terdiri daripada orang asing. Sir Andrew Clarke telah memperkenalkan pentadbiran Barat bagi mengantikan pentadbiran tradisional tempatan. Dasar British ini telah memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu. Ini telah menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan kerana orang asing ini telah menguasai ekonomi Tanah Melayu dalam bidang perlombongan bijih timah. Mereka telah menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British.com Page 10 . Dasar British yang telah memberikan kemudahan kepada sesiapa sahaja untuk datang ke Tanah Melayu telah menyebabkan ramai orang asing tinggal dan menetap di Tanah Melayu. Huraikan faktor-faktor yang menjadi pemangkin perkembangan semangat nasionalisme di Tanah Melayu pada abad ke 19 F1 H1a H1b H1c H1d H1e F2 H2a H2b H2c H2d Pengenalan Sistem Politik Barat Dasar campurtangan British secara langsung di Tanah Melayu bermula pada tahun 1874 telah mengubah suasana politik di Tanah Melayu. Penubuhan beberapa Institusi pengajian Tinggi turut mencetuskan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Hal inilah telah dijadikan sebagai isu nasionalisme Melayu.

Idea-idea nasionalisme dapat disebarkan dengan lebih meluas di serata kawasan. Ramai yang menjadi mangsa pembunuhan PKM yang menangkap sesiapa sahaja yang menyokong Jepun. Banyak kitab-kitab agama. Ramai orang Melayu telah terbunuh dan rumah mereka telah dibakar oleh PKM Penguasaan ini telah membangkitkan semangat menentang penjajah dan memulakan penyebaran ideologi komunis. Pihak Jepun telah menggunakan pelbagai slogan dalam menjayakan penjajahannya seperti Kawasan Kesemakmuran Asia.F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f H4g H4h F5 H5a H5b H5c H5d Pendudukan Jepun Penjajahan Jepun di Tanah Melayu juga telah menjadi pemangkin kepada gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ini telah mendorong berlakunya penentangan rakyat tempatan terhadap golongan penjajah.blogspot. semua orang Melayu memboikot Malayan Union. Orang Melayu semakin jelas penentangan mereka terhadap penjajahan asing kerana apabila British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. Rakyat di Tanah Melayu tidak ingin dijajah oleh mana-mana kuasa lagi. Bagi orang Melayu semua bangsa penjajah adalah zalim dan menyeksa penduduk tempatan untuk menjayakan hasrat mereka. Mereka telah menekankan kebebasan Negara-negara Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan di kalangan Negara Asia. Negeri Sembilan dan Pahang. Kesengsaraan yang dihadapi semasa zaman pemerintahan Jepun akibat daripada kekurangan makanan dan ubatan serta kekejaman pentadbiran Jepun telah menyebabkan penduduk di Tanah Melayu benci kepada penjajahan asing Timur atau Barat. akhbar dan majalah telah dihasilkan yang memuatkan idea-idea nasionalisme. Johor. Mereka telah menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam. H5e F6 H6a H6b H6c H6d SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Penguasaan Parti Komunis Malaya Pada tahun 1945 Parti Komunis Malaya ( PKM ) telah menguasai Tanah Melayu selama 14 hari.com Page 11 . Kemunculan Mesin Cetak Kemunculan mesin cetak telah memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong munculnya semangat nasionalisme di Tanah Melayu. Asia untuk Asia dan lainlain. Gerakan ini telah menyebabkan wujudnya konflik perkauman yang memperlihatkan serangan balas oleh orang Melayu di Perak. Jepun juga telah menggalakkan orang tempatan berkerjasama dengan mereka dan berjanji untuk membebaskan Negara di Asia.

Memajukan ekonomi. Jelaskan dasar perjuangan kaum Muda F1 F2 F3 F4 F5 berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam. Gerakan ini telah dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh. Tulisan Syeikh Muhammad Abduh juga telah disebarkan dalam majalah alManar.F7 H7a H7b H7c H7d H7e H7f H7g Gerakan Pan-Islamismen Sedunia Kemunculan gerakan Pan-Islamisme di dunia telah memberikan kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Kesedaran Politik di Indonesia Kesedaran politik yang berlaku di Indonesia telah mendorong kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu.blogspot. Idea refomis ini telah disebar secara meluas melalui tulisannya iaitu memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat. seorang pensyarah di Universiti al-Azhar. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Kesedaran politik dan pendidikan di Indonesia yang telah melahirkan ramai golongan intelektual. Mesir. politik dan sosial orang Melayu. Ia merupkan satu gerakan intelektual islam dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam untuk menentang penjajah. Ini ditambah lagi dengan kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu yang memudahkan lagi penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu. Karya-karya mereka telah menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu. F8 H8a H8b H8c H8d H8e Soalan 4 : a. SMK. Pada waktu itu juga terdapatnya gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi yang mempunyai matlamat yang sama untuk kemajuan dan kejayaan umat Islam.com Page 12 . Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu. Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis. Bahan penulisan yang berkaitan dengan kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan telah tersebar luas di Tanah Melayu. pendidikan. Gerakan ini telah didokong oleh pelajar-pelajar Islam di seluruh dunia.

Tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya Gerakan Islah dalam masyarakat Melayu. Risalah dan Buku karya tokoh-tokoh Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu. Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan oleh kaum Muda yang menjalankan sistem pendidikan Islam. Undang-undang tersebut tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan. Soalan 5 : a. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti fardi ain.b. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot. Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah-majalah di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia ke dua F1 H1a H1b H1c H1d H1e F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f Majalah pengasuh ini telah membangkitkan isu berikut: Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu Memperluaskan ilmu dalam semua bidang Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh Majalah Guru ialah . Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan Membaiki taraf hidup orang Melayu Memajukan bahasa dan sastera Melayu Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa Page 13 SMK. Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu mengenai ajaran Islam yang sebenarnya. ilmu hisab dan bahasa Inggeris. Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.com . Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negerinegeri Melayu Ini kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh Kaum Muda. terutamanya dalam bentuk pendidikan. Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan. Terangkan perkembangan Gerakan Islah yang diperjuangkan oleh kaum Muda di Tanah Melayu pada abad ke 20 F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 H4a F5 F6 F7 F8 Perjuangan Kaum Muda ini telah ditentang oleh Kaum Tua Terdiri daripada golongan alim ulama dan telah lama menguasai masyarakat dengan fahaman lama mereka.

dan Melor Kuala Lumpur ialah novel-novel yang bertemakan perjuangan. Novel Keris Melaka.blogspot. Semangat cintai tanah air. H3b Menggalakkan wanita mendapat pendidikan untuk kemajuan diri H3c Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur H3d Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa. Jelaskan peranan system pendidikan dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu F1 H1a F2 F3 Pengenalan sistem pendidikan Inggeris di Tanah Melayu telah melahirkan golongan intelek Melayu Golongan ini memikirkan nasib masa depan bangsanya. Bincangkan F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b Novel Keris Melaka adalah bertemakan Semangat perjuangan menentang penjajah Barat Ia mengisahkan Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah Ia dapat digunakan sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda. Putera Gunung Tahan. Penubuhan beberapa Institusi pengajian Tinggi turut mencetuskan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Golongan intelek ini telah menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu. Berbangga dengan kebolehan sendiri Menjaga maruah bangsa walaupun terpaksa mengadai soal cinta Novel Melor Kuala Lumpur adalah novel yang bertemakan Emansipasi wanita ia berkaitan denganb Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu. Soalan 6 : a. SMK.F3 Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut: H3a Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor. Anak mat Lela Gila. b.com Page 14 . Membuang pandangan negative yang boleh menghalang kemajuan bangsa. Anak Mat Lela Gila juga mempunyai tema semangat perjuangan Ia berkaitan Semangat anak muda menentang penjajah Menghargai warisan bangsa Semangat cintakan tanah air Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan Novel Putera gunung Tahan adalah novel yang bertemakan perjuangan Ia mengisahkan Semangat pemuda tempatan dalam menjaga maruah bangsa.

blogspot. KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu. Beliau amat menyanjung tinggi penyatuan Itali berlandaskan pemerintahan monarki.com . Count Camillo Benso di Cavour telah mendapat sokongan majority daripada rakyat untuk menyatukan Negara Itali. Kesempatan untuk menyatukan Itali telah tiba apabila pada tahun 1870. Antara tindakan Ibrahim Haji Yaakob di dalam kerjasama dengan Jepun ialah : Menjadikan KMM Salah sebuah Propaganda Jepun Membeli Warta Malaya utk dijadikan propaganda anti-British Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari Sokongan. Huraikan tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Muda ( KMM ) di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua F1 H1a F2 H2a F3 H3a H3b H3c F4 H4a Objektif penubuhan KMM ialah menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung Untuk meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. b.F4 Mereka telah menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British. Pada tahun 1940. Maahad II ihya Assyarif di Gunung Semanggol Perak telah menjadi penyokong KMM KMM menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang British. Beliau telah menggunakan amalan Realpolitik iaitu mewajarkan apa saja cara untuk mencapai matlamat politiknya. Pada tahun 1866. wilayah Venetia telah diserahkan kepada Itali kerana balasan di atas kerjasama Itali membantu Prussia mengalahkan Austria. Page 15 SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Satu kerjasama dengan Perancis semasa pemerintahan Napoleon III telah diadakan ia bertujuan menentang Austria pada tahun 1860. Perancis telah mengundurkan tenteranya dari Rom. Itali telah berjaya mengalahkan Austria dengan bantuan tentera Napoleon III. Kesempatan ini telah digunakan oleh Count Camillo Benso di Cavour untuk menyatukan Rom dan Itali. Bab 3 : Kesedaran pembinaan Negara dan Bangsa Soalan 1 : a. Huraikan bagaimana Itali membentuk Negara bangsa mereka F1 H1a F2 H2a F3 F4 H4a F5 F6 F7 H7a F8 H8a Count Camillo Benso di Cavour telah berusaha untuk menyatukan wilayahwilayah tersebut di bawah sebuah pemerintahan bangsa Itali Berusaha menghalau keluar orang Austria dari Itali.

Nabi Muhammad s. Kerajaan Islam yang dientuk di Madinah adalah berdasarkan diplomasi.a. Kristian dan orang Arab. Soalan 2 : a.w telah menyusun perlembagaan terlebih dahulu Barulah mengasaskan sebuah kerajaan Islam. musyawarah dan permuafakatan.b. Piagam Madinah yang telah dibentuk telah berjaya menyatukan penduduknya yang berbilang kaum seperti Yahudi. Terangkan Pendapat ini F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 F5 H5a Pembentukkan kerajaan Islam adalah berdasarkan persaudaraan islam dan bukannya berasaskan bangsa seperti di Eropah atau Barat.tadil il-suluk ialah Sultan Zainal Abidin III SMK. Pembentukan kerajaan Islam Madinah amat berbeza daripada Negara Eropah. Ia telah membuktikan bahawa amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan rakyat Akan menjamin keutuhan sebuah Negara dan bangsa. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. beragama Islam dan merupakan rakyat kedua-dua negeri Perbezaan F5 Nama perlembagaan Johor ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor H5a Undang-Undang Terengganu dikenali sebagai ittiqan ilmuluk bi-ta’dil ilsuluk F6 Undang-undang Tubuh kerajaan Johor telah diperkenalkan pada tahun 1895 H6a Sultan Terengganu memperkenalkan Perlembagaan Terengganu pada tahun 1911 F7 Tokoh yang memperkenalkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ialah Sultan Abu Bakar H7a Tokoh yang memperkenalkan ittiqan ilmuluk bi. Apakah persamaan dan perbezaan antara Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1895 dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu pada tahun 1911 Persamaan F1 H1a F2 H2a F3 H3a H3b F4 H4a Tangungjawab Sultan dan Menteri Sultan dan menterimenteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain Agama islam Agama Islam menjadi agama rasmi kedua-dua buah negeri Perlantikan Menteri Besar Raja berhak memilih Menteri Besar Jemaah Menteri menentukan jawatan Naib menteri Besar Syarat menjadi Menteri Mesti berbangsa Melayu.com Page 16 .blogspot.

M. Pentadbiran dan Mengimarahkan Negeri Menguruskan hal-hal Kemajuan dan Pembangunan Negeri F3 H3a F4 H4a F5 H5a F6 H6a F7 H7a F8 H8a F9 H9a F10 H10a F11 H11a SMK. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Terdapat lapan badan Jemaah Menteri yang setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar. Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing.com Page 17 . Semasa pemerintahan Sultan Muhammad II ( 1836 – 1886 ) telah membentuk Jemaah Menteri bagi melicinkan pentadbiran dan pemerintahan negeri Kelantan.b. Huraikan pentadbiran system Jemaah Menteri di Kelantan F1 H1a F2 Negeri Kelantan telah lama menjalankan sistem Jemaah menteri sejak zaman pemerintahan Sultan Muhammad I ( 1801 – 1836 ) Baginda telah melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya. Jemaah Penasihat Raja Bertanggung jawab tentang Pekara dan urusan penting bukan rahsia Jemaah Menteri Istana Hal-hal Istiadat Diraja dan Istiadat rasmi di Kelantan Jemaah Keadilan dan Kehakiman Bertanggung jawab hal Keadilan dan Kehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri Bertanggungjawab menjaga Keamanan Negeri Jemaah Menteri Luar Bertanggungjawab menentukan Dasar dan Ehwal luar negeri Jemaah Menteri Perbendaharaan Bertanggungjawab menjaga Harta benda dan hasil mahsul Jemaah Menteri Peperangan Bertanggungjawab menguruskan hal-hal Pertahanan dan Keamanan Negeri J.blogspot.

Sistem pentadbiran dalam persekutuan Negeri Sembilan dikatakan mempunyai unsur Demokrasi. iaitu Anak Buah. diikuti Buapak.blogspot. Sistem pemilihan pemimpin yang ditunjukkan di atas adalah memperlihatkan unsur demokrasi. ia bertanggungjawab untuk melantik Yang Dipertuan Besar. Lembaga pula berada dibawah Undang merupakan ketua suku anggota masyarakat dan telah dilantik oleh Buapak. b. Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing ia mempunyai kuasa untuk memilih individu yang layak menjadi Undang. Kerajaan Johor. Institusi kesultanan. agama Islam bahasa Melayu telah diteruskan oleh negeri-negeri tersebut. Buapak dan Anak Buah. Sistem pemerintahan Kesultanan melayu Melaka memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap negeri-negeri Melayu lain yang muncul selepasnya. Ia tidak mengamalkan kuasa mutlak mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringat rendah hingga ke atas. Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar. Perlantikan pemimpin di dalam adat perpatih dibuat berdasarkan daripada peringkat paling bawah. Putera Sulung akan dilantik menggantikan Sultan yang mangkat. Gelaran Sultan telah digunakan oleh negeri-negeri tersebut seperti mana yang pernah digunakan oleh Sultan semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Undang ialah ketua bagi Luak yang telah dipilih oleh Lembaga. Warisan tahta kerajaan Negeri adalah berdasarkan jurai keturunan sebelah bapa.com . Perlantikan pemimpin dibuat berdasarkan rundingan Yang Dipertuan Besar dengan Undang. Bincangkan F1 F2 H2a H2b H2c F3 F4 Negeri Johor. Page 18 F5 H5a SMK. Perak dan Pahang adalah pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka. adat istiadat Melayu.Soalan 3 : a. iaitu kedaulatan berada ditangan rakyat.Jelaskan pelaksanaan sistem tersebut F1 H1a F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a F4 F5 H5a F6 H6a F7 H7a F8 H8a F9 Sistem pemerintahan yang diamalkan di Negeri Sembilan adalah berdasarkan Adat Perpatih. Lembaga. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Perak dan pahang adalah diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. Yang Dipertuan Besar tidak mempunyai kuasa untuk melantik pembesar pembesar dilantik oleh Undang.

b. Temenggung. Perak dan Pahang juga adalah warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka ia adalah berdasarkan Hukum kanun Melaka dan telah dipinda dan diubah suai mengikut keadaan setempat. Huraikan cirri-ciri Negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka F1 H1a H1b Wilayah pengaruh Wilayah satu tempat tinggal rakyat iaitu merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang Raja. Ini dapat dilihat pada Undang-Undang Pahang yang telah disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah pada tahun 1596 sangat dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka. Ia merupakan badan yang diberi kuasa untuk mentadbir kerajaan dan memastikan keamanan dan kedaulatan Negara terjamin. Undang-Undang yang diamalkan di negeri Johor. mentafsirkan dan melaksanakan dasar-dasar tersebut. Badan Pelaksana Badan Kehakim. Soalan 4 : Kerajaan Merupakan salah satu cirri pembinaan Negara dan bangsa a.H5b F6 H6a F7 H7a H7b Adik lelaki sultan akan mewarisi tahta kerajaan jika sultan tidak mempunyai anak lelaki.blogspot. Sistem yang diamalkan oleh Melaka iaitu Sistem Pembesar Empat Lipatan telah diikuti oleh Johor. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F2 H2a H2b H2c H2d SMK. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai lingkungan pengaruh yang luas meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur Sumatera Kerajaan Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.com Page 19 . Apakah maksud kerajaan? F1 H1a F2 F3 H3a H3b Hc Kerajaan pula ialah institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dasar sesebuah Negara ia juga bertanggungjawab melaksanakan dasar sesebuah Negara. Terdapat tiga badan utama pemerintahan Negara kita iaitu Badan Perundangan. Kerajaan juga haruslah menjalinkan hubungan diplomatic dengan Negara lain bagi memastikan kesinambungan kerajaan mereka. laksamana dan penghulu Bendahari. Perak dan Pahang. Ia merangkumi semua badan yang membuat. Raja dan Sultan adalah merupakan pemerintah yang tertinggi yang dibantu oleh sistem pembesar empat lipatan iaitu Bendahara. yang mempunyai perbezaan dari segi gelaran kepada pembesarnya.

SMK. Kedaulatan Kedaulatan adalah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah Negara atau kerajaan. protokol dan adat istiadat istana telah mengambarkan kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. taklukan atau penjajahan kuasa asing. Mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh sesebuah kerajaan Seperti Kerajaan Melayu Melaka.F3 H3a H3b H3c Hd F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b H5c H5d H5e F6 H6a H6b H6c H6d Lambang-lambang Lambang adalah satu simbol yang menjadi identiti sesebuah Negara atau kerajaan. warna.com Page 20 . menghadiri adapt istiadat kerajaan. mengadakan gotong royong. bahasa. bahasa. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Ia akan memastikan sesebuah Negara itu bebas daripada campur tangan. Keunggulan sesebuah Undang-Undang akan menentukkan struktur kerajaan. Ia merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah.blogspot. paksaan. Sesebuah kerajaan atau negara boleh menggunakan segala kuasanya untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang. dan sanggup mempertahankan Negara. kerahan tenaga dan sebagainya. Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai asas penyatuan Negara dan bangsa. Alat-alat kebesaran seperti alat regalia. Rakyat Seluruh penduduk yang terdapat didalam sesebuah kerajaan adalah dianggap sebagai rakyat sesebuah kerajaan atau Negara. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua undang-undang yang digunakan iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam. nobat. Warisan Kesultanan Melayu Melaka yang telah ditinggalkan kepada kita telah dijadikan asas kepada lambang kerajaan pada hari ini. agama dan kerakyatan sesebuah kerajaan dan Negara. undangundang. Ia merupakan cara untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin hak dan keamanan rakyat. Keunggulan Undang-Undang Keunggulan undang-undang dalam sesebuah pemerintahan merupakan asas pembentukan Negara dan bangsa. kehakiman. Semua rakyat adalah bertanggungjawab untuk mentaati pemerintah. Kedaulatan merupakan hak mutlak sesebuah kerajaan atau Negara terhadap rakyatnya.

SMK. yang bertanggungjawab untuk melantik Yang Dipertuan Besar. Lembaga. Undang ialah ketua bagi Luak yang telah dipilih oleh Lembaga. Ia turut menyatakan hukuman terhadap kesalahan jenayah awam. Manakala undang-undang laut Melaka pula menyentuh pekara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut seperti tanggungjawab pengawal kapal. Lembaga. Nyatakan perbezaan bidang tugas Undang. Lembaga pula berada dibawah Undang yang merupakan ketua suku anggota masyarakat dan telah dilantik oleh Buapak. Hal perniagaan. undang-undag keluarga dan sebagainya. Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing dan mempunyai kuasa untuk memilih individu yang layak menjadi Undang.com Page 21 .Soalan 5 : a. Yang Dipertuan Besar tidak mempunyai kuasa untuk melantik pembesar kerana pembesar dilantik oleh Undang. Setiap masalah anggota Perut dirujuk kepada Buapak. Buapak pula merupakan Ketua bagi Perut dan setiap Perut dikenali sebagai Anak Buah. dan Buapak dalam system pemerintahan adat Perpatih di Negeri Sembilan F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Perlantikan pemimpin dibuat berdasarkan rundingan Yang Dipertuan Besar dengan Undang. Terangkan Huku Kanun Melaka dan Undang-Undang laut Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal Ia menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Buapak dan Anak Buah. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. atur cara pelayaran.blogspot. bidang kuasa nahkoda kapal dan hukuman bagi kesalahan jenayah b. terutamanya yang berkaitan dengan adat.

mereka menumpukan taat setia terhadap Negara Malayan Union.com Page 22 . Apakah kepentingan Malayan Union kepada Kerajaan British F1 F2 H2a H2b Malayan Union telah diperkenalkan di Tanah Melayu sebagai satu persediaan kepada Tanah Melayu kea rah membentuk pemerintahan sendiri. Huraikan sebab-sebab kumpulan orang Melayu radikal dan orang dagang bersuara menerima pembentukan Malayan Union F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 H4a F5 H5a H5b Dasar Penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik Ia akan yang akan melicinkan sistem pentadbiran. Kerakyatan terbuka membolehkan mereka mengekalkan kerakyatan asal masing-masing. Dasar sama rata yang terdapat di Dalam Malayan Union akan menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu.Bab 4 : Pembinaan Negara Dan bangsa Malaysia Soalan 1 : a. H2c H2d H2e F3 F4 H4a H4b H4c H4d b. Ini akan memastikan wujudnya sumber tenaga dan pelaburan yang berterusan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ( NNMB )dan Negeri-Negeri Melayu tidak Bersekutu ( NNMTB ) Pentadbiran tiga unit pentadbiran tersebut secara berasingan telah menyebabkan pembangunan ekonomi yang tidak seimbang kos perbelanjaan juga adalah tinggi. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F6 H6a Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya telah menyokong Malayan Union kerana penyatuan pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union Ini akan memudahkan lagi hal-ehwal pentadbiran Islam. Ini akan membolehkan British terus menguasai ekonomi Tanah Melayu Ini akan mengurangkan kuasa politik orang Melayu.blogspot. Bangsa tersebut akan melupakan Negara asal. SMK. Ia juga bertujuan untuk melicinkan pentadbiran menjimatkan kos ia telah menyatukan pentadbiran 3 unit pentadbiran iaitu Negeri-Negeri Selat ( NNS ). Mereka berharap konsep Melayu Raya akan dapat dilaksanakan di Tanah Melayu. British juga berhasrat untuk membentuk sebuah bangsa Malayan Union yang terdiri daripada pelbagai kaum. Malayan Union telah mendapat sokongan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM )kerana pemerintahyannya adalah bersifat Barat menghapuskan system feudal Melayu dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. Mempercayai janji British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu.

Page 23 SMK. Penentangan orang Melayu juga adalah disebabkan oleh pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang yang datang berhijrah ke Tanah Melayu. Jumlah orang Melayu akan menjadi semakin kecil dengan kemasukan orang dagang ini. contohnya Sultan Badlishah.F7 H7a Terdapat juga pegawai tadbir Melayu yang menyokong Malayan Union kerana British adalah kuasa Besar mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Me c. Dasar terbuka ini telah mengancam status quo orang Melayu sebagai penduduk peribumi. Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang yang datang berhijrah ke Tanah Melayu. Sultan juga tidak diberi masa yang secukupnya untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri seperti yang berlaku pada Sultan Perak. Di bawah Malayan Union ini kuasa Raja-raja Melayu telah terhakis walaupun masih mempunyai kuasa membincangkan soal-soal agama. tetapi zakat Fitrah dipungut dibawah nama Gabenor Malayan Union. Kedah. Apakah sebenarnya perkembangan yang akan dilihat jikalau rancangan pembentukan Malayan Union terus dilaksanakan di Tanah Melayu. F1 H1a F2 H2a F3 F4 F5 F6 Di bawah Malayan Union ini kuasa Raja-raja Melayu telah terhakis walaupun masih mempunyai kuasa membincangkan soal-soal agama. orang Melayu menggangap belum tiba masanya untuk British membuat pembaharuan politik di Tanah Melayu. Jumlah orang Melayu akan menjadi semakin kecil dengan kemasukan orang dagang ini. Dasar terbuka ini telah mengancam status quo orang Melayu sebagai penduduk peribumi. zakat Fitrah dipungut dibawah nama Gabenor Malayan Union.com . Mengapakah orang melayu menetang Malayan union F1 C1a F2 C2a F3 C3a F4 F5 H5a F6 F7 F8 Cara Sir Harold MacMichael mengugut raja-raja Melayu akan diturunkan tahta sekiranya tidak menerima Malayan Union. Ia akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan Melayu Melaka Soalan 2 : a. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Keadaan ekonomi dan juga pendidikan akan menjadi bertambah mundur Orang Melayu juga merasa bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lagi.blogspot. Ada juga sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union kerana atas dasar setia kawan kepada British seperti Sultan Selangor dan Johor.

Gammans dan david Reese William. Kedah. Pada 28 April 1946. Beberapa persatuan Melayu telah dipulihkan kembali untuk menentang Malayan Union Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat Tanah Jajahan di Landon. Dalam persidangan tersebut Kongres telah bersetuju untuk untuk menubuhkan United Malay Organization ( UMNO ) atau pertubuhan Kebangsaan melayu Bersatu.com Page 24 . Ia akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan Melayu Melaka b. F3 H3a F4 H4a F5 H5a F6 F7 SMK. Kelantan dan Alor Setar. Majlis dan Warta Negara.F9 F10 F11 Keadaan ekonomi dan juga pendidikan akan menjadi bertambah mundur Orang Melayu juga merasa bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka lagi.blogspot. Pada 1 hingga 4 Mac 1946 satu kongres Melayu telah dilakukan di Kelab Sultan Sulaiman. raja-raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen tersebut. Pada tahun 1946. Dato Onn bin Jaafar telah menyeru orang Melayu untuk berkongres Dalam kongres tersebut telah menubuhkan United Malays Organization ( UMO ) sebagai benteng menentang Malayan Union. Beberapa Demontrasi telah diadakan secara damai semasa Sir Herold Mac Michael mendapatkan tandatangan Raja-Raja Melayu di Kota Bharu. Kampung Baru. Kuala Lumpur. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Jelaskan bentuk penentangan orang melayu rancangan Malayan union F1 F2 Bantahan disuarakan melalui akhbar seperti Utusan Melayu. iaitu L. Rapat umum telah dilakukan untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap ahliahli parlimen British.D.

Terangkan faktor-Faktor penubuhan Persekutuan tanah Melayu 1948 F1 Ketegasan orang Melayu di bawah pimpinan Dato. SMK. AWAS dan BATAS. H5b Mereka telah menolak dasar menakluki Tanah melayu F6 Orang Melayu juga telah mengamalkan sikap politik yang sederhana H6a seperti penentangan melalui akhbar. H10b Mengikut Piagam tersebut Negara-negera Kolonial harus memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Onn bin Jaafar yang memimpin orang Melayu menentang Malayan Union. F7 Sikap raja-raja Melayu dan UMNO yang menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union H7a dan bukannya menuntut kemerdekan telah menyebabkan British memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu.Soalan 3 : a. API.com Page 25 . H6c Berkongres H6d Memujuk raja-raja Melayu untuk menyokong penentangan terhadap British ini telah mendorong British menerima kehendak orang Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F4 Sokongan daripada pegawai-pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu H4a seperti Sir Malcom MacDonald. Sir R. H6b demontrasi.O. Sir Edward Gent dan L. F10 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu juga telah mengeluarkan Piagam Atlantik 1945 H10a Piagam tersebut tidak menggalakkan penjajahan baru. F3 Keupayaan yang dimiliki oleh orang Melayu untuk memujuk dan mendesak British bagi menghidupkan semula dasar perlindungan telah membantu mereka menolak Malayan Union. Winstedt. F2 Sikap perpaduan antara orang Melayu yang terdiri daripada golongan raja dan rakyat telah mengatasi pihak-pihak yang menyokong Malayan Union.blogspot. F8 British juga bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik yang radikal seperti PKMM. F9 Gerakan tersebut telah dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia.D Gammans H4b juga telah mendorong kerajaan British untuk membentuk Malayan Union F5 Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu juga telah mendapat sokongan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua H5a iaitu Sir Frank Swettenhem.

kerakyatan Jus soli adalah untuk Rakyat Raja Melayu ( bagi negeri-negeri Melayu ) dan rakyat British ( bagi negeri-negeri Selat seperti Melaka dan Pulau Pinang.com Page 26 . Institusi Raja Melayu telah dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukan yang jelas dalam pentadbiran Setiap negeri Melayu juga mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Perlembagaan tersebut dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang digunakan hingga sekarang. Huraikan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu setelah Persekutuan Tanah Melayu 1948 diperkenalkan F1 F2 H2a F3 H3a F4 H4a Berlaku perkongsian kuasa diperingkat pusat anatara majlis raja-raja dengan pesuruhjaya Tinggi Di peringkat negeri.b. Huraikan Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Soalan 4 : a.blogspot. Ketuanan Melayu juga telah diiktiraf semula oleh British sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Ia telah diakui sejak Perjanjian Pangkor lagi. Syarat kerakyatan telah diperketatkan. Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa untuk melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri Ia telah mengasaskan satu sistem pembahagian kuasa antara kerajaan Pusat dan kerajaan negeri Seterusnya membawa kepada wujudnya senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dengan gabungan sebelas buah negeri Diketuai oleh Pesruhjaya Tinggi British Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu Perlindungan khas diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British Konsep raja berperlembagaan diwujudkan Senarai persekutuan dan senarai negeri telah diwujudkan F5 F6 F7 H7a F8 SMK.

Mempercayai janji British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu.blogspot.b. menjaga dan memelihara kuasa dan memberikan perlindungan kepada orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Malayan Union telah mendapat sokongan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ( PKMM )kerana pemerintahy annya adalah bersifat Barat dan menghapuskan system feudal Melayu dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. Dasar sama rata yang terdapat di Dalam Malayan Union akan menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. Mereka juga mahukan British yang berkuasa di Tanah Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya telah menyokong Malayan Union kerana penyatuan pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union memudahkan lagi halehwal pentadbiran Islam. Mereka juga menuntut agar perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai Rakyat Raja Melayu dikekalkan. Mengapakah orang dagang dan golongan Melayu radikal menyokong pembentukan Malayan Union F1 F2 H2a F3 F4 F5 H5a H5b F6 F7 Dasar Penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik yang akan melicinkan system pentadbiran. Soalan 5 . F8 SMK. a. Mereka berharap konsep Melayu Raya akan dapat dilaksanakan di Tanah Melayu. Jelaskan penglibatan raja-raja Melayu sebagai penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948 F1 F2 F3 H3a Mereka telah membuat tuntutan supaya kuasa raja-raja Melayu dikembalikan seperti sebelum tahun 1941. Kerakyatan terbuka membolehkan mereka mengekalkan kerakyatan asal masingmasing. Terdapat juga pegawai tadbir Melayu yang menyokong Malayan Union kerana British adalah kuasa Besar dan mempunyai kecekapan untuk membangunkan Tanah Melayu.com Page 27 .

British akhirnya telah berjaya menangkap Rosli Dhobi dan rakan-rakanya yang lain dan dijatuhkan hukuman gantung.b. SMK.com Page 28 . Jelaskan kandungan Perlembagaan rakyat yang dikemukakan oleh majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya ( AMCJA ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Soalan 6 : a. 9 yang memberikan amaran bahawa tindakan akan diambil terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat. Kerakyatan yang sama rata Merah dan putih menjadi latar belakang bendera Tanah Melayu Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Pertahanan dan hal-ehwal luar negeri haruslah menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu. apakah ciri-ciri Perlembagaan 1941 di Srawak F1 F2 F3 F4 Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di negeri Sarawak Vyner Brooke berjanji akan memberikan kerajaan sendiri kepada Sarawak Kuasa mentadbir akan diberikan kepada majlis Negeri. F1 H1a F2 F3 Kerajaan British telah mengeluarkan surat pekeliling bil. Tindakan kerajaan British tersebut telah menyebabkan seramai 338 orang kakitangan awam meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan. Warganegara Tanah Melayu harus dinamai Melayu b. Raja Sarawak akan melantik Ahli majlis Negeri Singapura disatukan dengan Tanah Melayu Sebuah kerajaan pusat dan Majlis-majlis Negeri dipilih Raja-raja melayu akan mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat Keistimewaan Melayu diwujudkan Adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.blogspot. Terangkan tindakan yang diambil oleh British untuk menamatkan Gerakan antipenyerahan di Sarawak.

Huraikan cirri-ciri Sistem Ahli F1 H1a H1b F2 C2a F3 Ha F4 H4a H4b F5 Satu sistem kabinet bayangan terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Mereka bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. setiap ahli yang telah dilantik akan diberikan tugas untuk menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan. Ahli Hal Ehwal dalam negeri. Terangkan proses pelaksanaan sistem ahli F1 H1a F2 F3 F4 H4a F5 Mengikut sistem ini. SMK. mereka akan berbincang dengan pegawai-pegawai kanan British bagi mendapatkan persetujuan bersama. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Contohnya.Bab 5 : Pembinaan Negara dan bangsa yang Merdeka Soalan 1 : a. Cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British dan Pesuruhjaya Tinggi berhak untuk memberikan arahan dan persetujuan dalam pekara tersebut. Tiga daripadanya merupakan orang Melayu.blogspot. Mereka juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan jabatan yang dipegangnya untuk dibentangkan dalam MPP. b. Orang China dan India. Anggota Sistem Ahli dikenal sebagai Ahli. Semasa menyediakan cadangan undang-undang tersebut.com Page 29 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Perlantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-raja Melayu Ahlinya terdiri daripada sembilan orang Anggota iaitu lima orang penduduk Tanah Melayu dan empat Orang Pegawai Inggeris.

MCA. Mencadangkan Pilihanraya akan diadakan pada masa yang sesuai diperingkat perbandaran. Di dalam Pilihanraya tersebut gabungan UMNO-MCA telah memenangi sembilan daripada dua belas kerusi yang dipertandingkan. negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan ( MPP ) Lankah kedua untuk mewujudkan Pakatan Murni adalah UMNO telah membuka keahliannya kepada kaum bukan Melayu. Langkah Ketiga ialah penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya atau Independence Malaya Party ( IMP ) oleh Dato Onn bin Ja’afar. Satu Kerjasama antara UMNO-MCA telah dibentuk melalui kerjasama antara UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor. Ia telah dianggotai oleh pemimpin parti politik seperti Parti Negara. UMNO.com Page 30 . Jawatankuasa tersebut telah mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihanraya dan 48 ahli MPP akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. di dalam pilihanraya tersebut Parti Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang telah dipertandingkan. F7 F8 F9 F10 SMK. Pilihanraya Negeri telah diadakan. MIC dan pegawai-pegawai tinggi British. British ingin mengadakan pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Pihak British telah menubuhkan Jawatankuasa Pilihanraya dalam Majlis Perundangan Persekutuan ( MPP ) pada tahun 1954. Ia telah dijalankan oleh Dato Ab. Ia telah menunjukkan wujudnya permuafakatan kaum antara UMNO dan MCA yang telah mengasaskan penubuhan Parti Perikatan yang disertai oleh MIC pada tahun 1955. Huraikan langkah-langkah Dato Onn jaafar dalam melaksanakan Pakatan Murni F1 F2 F3 Langkah pertama ialah penubuhan JawatanKuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liason Committee ( CLC ) di Pulau Pinang pada tahun 1949.Soalan 2 : a. F4 F5 F6 F7 b. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Menjadi pengerusi Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority ( RIDA ) pada bulan Oktober 1950. Razak Yahya dan Ong Yoke Lin. Dalam pilihanraya Majlis Perbandaran di beberapa Bandar utama telah menunjukkan penguasaan kerjasama UMNO-MCA contohnya memenangi 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan.blogspot. Bincangkan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni F1 F2 F3 F4 F5 C5a F6 Pada bulan Februari 1952. Dato’ Onn Ja’afar kemudiannya telah meninggalkan UMNO. Menerima Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu yang ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Pada tahun 1956.

Razak Yahya dan Ong Yoke Lin. F12 Dalam Pilihanraya tersebut Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Pilihanraya Majlis Perundangan telah diadakan dan telah disertai oleh semua parti yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu H11a antaranya ialah Parti Perikatan. Parti Buruh. F8 Pihak British telah menubuhkan Jawatankuasa Pilihanraya dalam Majlis Perundangan Persekutuan ( MPP ) pada tahun 1954.blogspot. Malayan Party. F6 Pada tahun 1956. MIC dan pegawai-pegawai tinggi British. LMP. F7 Ia telah menunjukkan wujudnya permuafakatan kaum antara UMNO dan MCA yang telah mengasaskan penubuhan Parti Perikatan yang disertai oleh MIC pada tahun1955. Parti Negara.com Page 31 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. MCA. F3 Ia telah dijalankan oleh Dato Ab. Pilihanraya Negeri telah diadakan. SMK. negeri dan majlis Perundangan Persekutuan F1 Pada bulan Februari 1952. Pilihanraya Majlis Perundangan telah diadakan dan telah disertai oleh semua parti yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu H11a antaranya ialah Parti Perikatan. Parti Buruh. Pas. F12 Dalam Pilihanraya tersebut Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. LMP. Soalan 3 : a. F2 Satu Kerjasama antara UMNO-MCA telah dibentuk melalui kerjasama antara UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor. PPP dan Bebas. di dalam pilihanraya tersebut Parti Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang telah dipertandingkan. F4 Di dalam Pilihanraya tersebut gabungan UMNO-MCA telah memenangi sembilan daripada dua belas kerusi yang dipertandingkan. Parti Negara. F9 Ia telah dianggotai oleh pemimpin parti politik seperti Parti Negara. F10 Jawatankuasa tersebut telah mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihanraya dan 48 ahli MPP akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Pas.F11 Pada 27 Julai 1955. Malayan Party. F5 Dalam pilihanraya Majlis Perbandaran di beberapa Bandar utama telah menunjukkan penguasaan kerjasama UMNO-MCA C5a contohnya memenangi 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan. British ingin mengadakan pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. F11 Pada 27 Julai 1955. PPP dan Bebas. UMNO. Jelaskan kejayaan parti Perikatan dalam Pilihanraya perbandaran.

SMK. Suruhanjaya itu juga telah menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak iaitu daripada Raja-Raja Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Raja Melayu akhirnya telah menerima kerakyatan Jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.com Page 32 .b. Kerakyatan Jus soli Satu Isu yang hangat ialah kerakyatan Jus soli Ia tidak dapat diterima oleh orang-orang Melayu kerana ia memberikan hak yang sama rata kepada semua kaum Ia dianggap akan melemahkan lagi kedudukan orang Melayu. Jelaskan peranan Suruhanjaya Reid F1 F2 F3 H3a H3b H3c H3d H3e F4 H4a H4b F4 H4a F5 H5a F6 H6a F7 Suruhanjaya Reid telah dibentuk untuk merangka perlembagaan baru di Tanah Melayu. Soalan 4 : a.. Perhatian yang lebih telah diberikan kepada cadangan Parti Perikatan Ini kerana mereka telah bertindak sebagai Parti Kerajaan yang telah memenangi Pilihanraya 1955.blogspot. Orang perseorangan dan pertubuhan parti politik. Dalam Suruhanjaya tersebut terdapat beberapa pekara yang yang telah menjadi isu dan ditekankan iaitu : Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-Raja Melayu dan Hak istimewa orang Melayu Pewujudan bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Terangkan kesan-kesan kemenangan Parti Perikatan tersebut F1 F2 F2 Kemenangan ini telah membolehkan Tunku Abdul Rahman selaku ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri Parti Perikatan yang diketuai oleh Tunku Abdulrahman telah membentuk membentuk Kabinet untuk memerintah Negara Persekutuan Tanah Melayu Kabinet yang dibentuk adalah terdiri daripada pelbagai kaum dan ia berfungsi sehingga Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Suruhanjaya tersebut adalah untuk merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Cadangan-Cadangan dalam Suruhanjaya Reid telah diterbitkan pada bulan Februari 1957 dan telah diterima oleh kerajaan British pada Mei 1957.

Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Bincangkan langkah-langkah untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 F1 F2 H2a F3 F4 H4a F5 Pilihanraya majlis Perundangan Persekutuan ( MPP ) 1955 diadakan bagi memilih kerajaan yang akan mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan Ini membolehkan Parti Perikatan membentuk Kabinet pertama Rundingan menuntut kemerdekaan telah telah diadakan di London Suruhanjaya Reid telah dibentuk Ia dibentuk untuk merangka draf perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Pengisytiharan kemerdekaan telah diadakan pada 31 ogos 1957 di stadium Merdeka SMK. permohonan dan naturalisasi Penerimaan prinsip jus soli Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan Islam agama Rasmi Persekutuan Tanah Melayu Tanah Simpanan Melayu dikekalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Yang diPertuan agong sebagai ketua negara Pentadbiran negara adalah bersifat demokrasi berparlimen.b. Soalan 5 : a. Huraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 F1 F2 H2a F3 F4 H4a H4b F5 F6 F7 F8 F10 F11 F12 H12a F13 Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai negeri. Menteri Besar adalah pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco.com Page 33 . Kerakyatan adalah berdasarkan kuatkuasa undang-undang.blogspot. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen Di peringkat negeri. Pemerintahan negara diketuai oleh sistem Raja Berperlembagaan.

Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.com Page 34 . SMK. H12a iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen F13 Di peringkat negeri. ini dapat dilihat menerusi kebijaksanaannya mengendalikan Pakatan Murni antara kaum. Huraikan peranan tunku Abdul rahman sebagai tokoh penting dalam kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Beliau merupakan presiden UMNO yang dipilih pada tahun 1951 Mengadakan konvensyen Kebangsaan Menubuhkan Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO. F4 Kerakyatan adalah berdasarkan kuatkuasa undang-undang. H4a permohonan H4b dan naturalisasi F5 Penerimaan prinsip jus soli F6 Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan F7 Islam agama Rasmi Persekutuan Tanah Melayu F8 Tanah Simpanan Melayu dikekalkan F10 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan F11 Yang diPertuan agong sebagai ketua negara F12 Pentadbiran negara adalah bersifat demokrasi berparlimen. Menteri Besar adalah pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Kemerdekaan negara juga telah dicapai menerusi rundingan Tunku dengan pihak Britsih dan telah dicapai dengan penuh harmoni dan gemilang.b. F3 Pemerintahan negara diketuai oleh sistem Raja Berperlembagaan. MCA dan MIC Mengadakan kerjasama dengan meluluskan kerakyatan Jus soli seperti yang dituntut MCA dan MIC membentuk cabinet pada tahun 1955 setelah parti Perikatan memenangi pilihnraya pada tahun 1955 Mengetuai perundingan menuntut kemerdekaan ke London pada tahun 1956 Mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir Melaka Mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 Beliau adalah merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan Malaysia. Soalan 6 : a. Huraikan isi kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 F1 Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan F2 Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri H2a melalui Senarai Persekutuan dan Senarai negeri. Beliau adalah seorang yang bijaksana.blogspot.

Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F5 F6 F7 F8 SMK. Mereka mempunyai hak untuk mentadbir negara mengikut acuan sendiri tanpa campurtangan daripada kuasa asing. Menerusi Pakatan Murni.blogspot. Penduduk Tanah Melayu yang terdiri daripada tiga kaum terbesar iaitu Melayu. keharmonian kaum dapat dicapai tanpa menumpahkan darah. Singapura. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. iaitu sebelum pengumuman dibuat oleh Tunku abdul Rahman pada 27 Mei 1961 F1 F2 F3 F4 Cadangan untuk membentuk sebuah Negara Malaysia telah dikemukan sejak awal abad ke-19 lagi. Sir MalcolmDonald yang merupakan Gabenor Jeneral Asia Tenggara ( 1949 – 1952 ) telah mencadangkan supayan Sarawak. Menyedari pentingnya perpaduan kaum di Tanah Melayu telah menyebabkan pemimpin Melayu dan bukan Melayu telah menerima Pakatan Murni. Bab 6 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia Soalan 1 : Jelaskan secara ringkas cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pemimpin tempatan dan luar Negara kea rah pembentukan Malaysia. David Marshall dan Lee Kuan yew telah juga membuat cadangan untuk menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sabah. Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan cadangan ini kerana ia akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk.b. China dan India mempunyai hak mutlak ke atas Tanah Melayu. Pemimpin Singapura seperti LimYew Hock. Ini kerana pada suatu masa nanti British akan menggabungkan negeri Sarawak. Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Cadangan pertama telah dikkemukakan oleh Lord Brassey ( Pengarah Syarikat Borneo Utara ). Lee Kuan Yew telah mendesak Britsih supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja.com Page 35 . Pada tahun 1959. Sabah. Terangkan kepentingan perjanjian Persekutuan tanah Melayu 1957 F1 F2 F3 F4 H4a F5 F6 Berdasarkan persetujuan yang telah dicapai di dalam Pakatan Murni telah membolehkan sebuah kerajaan demokrasi Raja berperlembagaan dibentuk. Pada tahun 1948. Beliau telah mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah ( Borneo Utara ) dengan negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat. Mereka semua mempunyai hak untuk menikmati sebuah negara yang merdeka seperti mana yang telah dipersetujui dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

Sabah dan Sarawak akan dapat menjadi benteng yang kukuh bagi menghadapi ancaman komunis. Ini akan membantu negeri-negeri tersebut menikmati pembangunan social. Sabah dan Sarawak mendapat kemerdekaan tanpa berusaha secara bersendirian. Ia akan menjamin kemerdekaan yang lebih awal kerana mengikut perancangan. Dalam perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) pada tahun 1960 telah menimbulkan usul agar tanah jajahan dimerdekakan. Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh dua tahun sahaja.blogspot. ekonomi dan politik. H1h Tunku berharap dengan kemasukan Singapura. F3 H3a H3b H3c H3d SMK. F2 H2a H2b Penubuhan Malaysia akan membolehkan Singapura. H1g CCO bermatlamat untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah Negara Komunis. British juga perlu mengambil langkah-langkah kea rah memastikan kepentingan mereka terus terkawal terutamanya pengkalannya di Singapura. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. H1f Tunku Abdul Rahman juga telah bersetuju dengan idea pembentukan Malaysia ini kerana wujudnya ancaman Komunis di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organization ( CCO ). Pembentukkan Malaysia nanti akan dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan wilayh-wilayah Borneo. H1d Kemenangan ini akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew iaitu parti Tindakan Rakyat ( PAP ). H1a Beliau telah menggunakan alas an ini untuk mendesak British menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Malaysia ialah satu proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun.com Page 36 .Soalan 2 : a. Huraikan faktor politik dan ekonomi yang telah mendorong kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 Faktor Politik F1 Perkembangan pengaruh Komunis di Asia Tenggara terutamanya di Singapura telah menimbulkan kebimbangan Lee Kuan Yew. H1c Pengaruh ini semakin ketara apabila Barisan Sosialis di bawah pimpinan Lim Chin Siong telah memenangi pilihhanraya kecil pada tahun 1961. H1e Perkembangan ini telah membimbangkan Lee Kuan Yew kerana ia akan menggugat rancangan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapuran memandangkan Barisan Sosialis adalah gerakan yang berhaluan kiri. H1b Ini berikutan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman yang lama dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya ( PKM ) sepanjang tempoh darurat. Kejayaan pembentukan Malaysia nanti diharapkan dapat memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara.

Azahari tidak dapat ditangkap kerana berada di Filipina dan kemudiannya mendapatkan perlindungan politik di Indonesia F5 H5a F6 F7 SMK.M azahari terhadap pembentukan Malaysia F1 F2 H2a F3 F4 Gagasan Malaysia telah ditentang oleh parti politik yang sangat berpengaruh iaitu Parti Rakyat Brunei. Kerajaan Indonesia dan Filipina telah memberi bantuan dan menyokong A. Mereka telah melancarkan satu pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara ( TNKU ) yang ditubuhkan di beberapa buah Bandar Sarawak. Mereka juga telah menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. Ia juga akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Sabah dan Brunei Pemberontakan ini telah dilancarkan pada 7 Disember 1962 apabila. Jelaskan reaksi Parti Rakyat Brunei dibawah pimpinan A. Sarawak dan Brunei akan memperkukuhkan lagi ekonomi M b. Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh A.Azahari.com Page 37 . Tetapi A. Gabungan bahan mentah yang terdapat di Sabah. Sarawak dan Brunei. Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia.M.M. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Pemberontakan tersebut telah dapat dipatahkan oleh British.F4 H4a H4b Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dan akan dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber yang ada di negeri-negeri ini.blogspot.Azahari menentang gagasan Malaysia Ini kerana matlamat mereka adalah untuk menubuhkan Persekutuan Borneo. iaitu Kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri Sabah.M.

mereka berpendapat Pembentukan Malaysia adalah satu neokolonialisme Mereka menganggap ia akan mengancam Indonesia. Sarawak dan Sabah. Surat bantahan rasmi telah dihantar oleh Tunku Abdul Rahman kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan dengan pencerobohan tersebut.com Page 38 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Tentera Indonesia telah melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. Mereka telah menghantar pasukan pengintip untuk tujuan tersebut. Usaha Malaysia untuk menghadapi tentangan F7 F8 F9 F10 Malaysia telah bertindak balas dengan bentuan tentera Komanwel termasuklah dari Britain.Soalan 3 : a. Parti Komunis Indonesia menyuarakan bantahan Parti Komunis Indonesia ( PKI ) telah berjaya mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan Dasar Konfrantasi terhadap Malaysia. Tindakan Indonesia tersebut telah menjejaskan Negara itu sendiri dan tidak memberikan kesan terhadap Malaysia. Indonesia juga telah bertindak dengan memburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia dan di Negara Dunia Ketiga. New Zealand dan Kanada. b. Nyatakan tindakan-tindakan kerajaan Indonesia dalam mengagalkan rancangan pembentukan Malaysia serta usaha-usaha Malaysia dalam menghadapi penentangan daripada Indonesia Tindakan Indonesia F1 F2 F3 F4 F5 F6 Slogan Ganyang Malaysia telah digunakan oleh Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia pada 20 januari 1963. Indonesia telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu dan Mereka juga mencerobohi ruang udara Malaysia. Malaysia telah mengambil langkah untuk memelihara kedaulatan Negara dengan menghantar perwakilan yang diketuai oleh Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah Negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia SMK. Australia.blogspot. Huraikan pendirian pihak Indonesia terhadap terhadap cadangan pembentukan gagasan Malaysia F1 H1a H1b F2 F3 Indonesia telah membantah gagasan Malaysia pada akhir 1962.

Analisakan pekara-pekara penting tentang sabah dan Sarawak yang terdapat dalam perjanjian Malaysia 1963 F1 F2 H2a F3 H3a H3b F4 F5 H5a H5b F6 Semua Urusan Luar adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Agama Islam adalah agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak tetapi agama lain dibebaskan Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan. Parti Perikatan juga telah berusaha dengan membentuk parti yang menyokong pembentukan Malaysia yang memenangi pilihanraya di Sabah dan Sarawak. Penduduk Sabah dan Sarawak lebih berminat untuk menyertai Persekutuan tanah Melayu daripada menganggotai Filipina atau pun Indonesia. Ceylon. Rakyat Sabah dan Sarawak telah mengubah fikiran mereka untuk menyokong Persekutuan Tanah Melayu Ini kerana usaha yang berterusan yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan tanah Melayu.Soalan 4 : a.blogspot. Sarawak 24 kerusi dan Singapura 15 kerusi yang mewakili kawasan Parlimen.com Page 39 . U Thant sekali lagi telah menghantar wakilnya untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Pakistan. bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengawal hal-ehwal emegresen dan perkhidmatan awam Pembahagian kerusi. Argentina. F2 F3 H3a F4 F5 H5a F6 F7 b. Apakah peranan yang dimainkan oleh wakil pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) yang ditugaskan untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak kea rah pembentukan Malaysia F1 Setiausaha Agung PBB iaitu U Thant telah membentuk perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nationsl Malaysia Mission ( UNMM ). Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Rakyat Bumiputra Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu dipersekutuan Tanah Melayu SMK. Rombongan tersebut telah disertai oleh Lawrence Michaelmore dari Amerika Syarikat bersama-sama tujuh orang wakildari Chezchoslovakia. Mereka telah mendapati bahawa majoritI rakyat Sarawak dan sabah telah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Sabah mendapat 16 kerusi. Brazil. Jepun dan Republik Arab Bersatu.

iaitu Ghazali Shafie dan Wong Pow Nee. Ia dipengerusikan oleh Lord Cobblod dan dianggotai oleh Sir Antohny Abel dan Sir David Watherston yang mewakili kerajaan British serta dua orang wakil Persekutuan Tanah Melayu. Penentuan tarikh penubuhan Malaysia SMK. Suruhanjaya ini telah memulakan tugasnya dari bulan Februari hingga April 1962. Suruhanjaya Cobbold telah membuat laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962. Antara isi kandungan laporan tersebut ialah : Satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat Satu pertiga menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi Satu pertiga lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia.blogspot. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F2 F3 F4 H4a H4b H4c Cadangan-Cadangan F1 F2 H2a F3 F4 F5 Perlembagaan Malaysia haruslah berasaskan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.com Page 40 . Kuasa telah diberikan kepada kepada sabah dan Sarawak untuk menentukan dasar imigresen bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan Terdapat jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputra Sabah dan Sarawak Pemberian nama Malaysia.Soalan 5 : Huraikan bidang tugas suruhanjaya Cobbold dan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan F1 Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan pada januari 1962 untuk mendapatkan pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang cadangan penubuhan Malaysia.

Dewan Perhimpunan Singapura. majlis Undangan Sarawak dan majlis Undangan Sabah. Apakah yang dimaksudkan dengan Akta Malaysia F1 Akta yang diperuntukan penggabungan negeri-negeri berkenaan yang seterusnya dinamakan Malaysia F2 Ratu Elizabeth II telah memperkenalkan Akta Malaysia yang telah diluluskan oleh parlimen British. H2a ia kemudian diikuti oleh kelulusan Perjanjian Malaysia oleh parlimen Perekutuan Tanah Melayu. F4 Pada 16 September 1963. Huraikan intipati Perjanjian Malaysia 1963 F1 F2 H2a F3 H3a H3b F4 F5 H5a H5b F6 Semua Urusan Luar adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Agama Islam adalah agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak tetapi agama lain dibebaskan Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan.blogspot. F3 Yang diPertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia pada 26 Ogos 1963. Negara Malaysia ditubuhkan secara rasminya yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.com Page 41 . b. Sarawak 24 kerusi dan Singapura 15 kerusi yang mewakili kawasan Parlimen. bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengawal hal-ehwal emegresen dan perkhidmatan awam Pembahagian kerusi. Rakyat Bumiputra Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu dipersekutuan Tanah Melayu SMK. Singapura. Sarawak dan Sabah.Soalan 6 : a. Sabah mendapat 16 kerusi.

Sebab-Sebab Pindaan F1 H1a H1b H1c H1d F2 F3 H3a Di Malaysia pindaan Perlembagaan adalah bertujuan untuk Melindungi kepentingan rakyat Menjaga keselamatan Negara Melicinkan urusan pentadbiran Negara supaya sentiasa relevan dan sesuai Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah Kandungan dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Parlimen. Ia bagi memastikan pemeliharaan keselamatan. Semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidah sah dan terbatal sama sekali.com Page 42 . Nyatakan sebab-sebab dan cara-cara pindaan perlembagaan dibuat dinegara kita . Mahkamah juga berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang Ia bagi menjamin keluhuran dan ketinggian Perlembagaan Malaysia. Mahkamah juga telah diperuntukan kuasa untuk membatalkan akta yang diluluskan diluar bidang kuasa Parlimen atau bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia.Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia Soalan 1 : a. Kuasa yang ada pada Yang dipertuan Agong adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Undang-Undang negeri juga mestilah selaras dengan Perlembagaan Malaysia. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Jika berlainan ia adalah terbatal dan tidak sah. H3b SMK. Jelaskan Konsep Keluhuran Perlembagaan F1 F2 H1a H1b H1c F3 F4 F5 H5a F6 H6a F7 H7a Keluhuran perlembagaan adalah prinjsip Rukun Negara yang ketiga yang bermaksud ketinggian perlembagaan atau Undang-Undang. Kuasa Perlembagaan Malaysia adalah mengatasi kuasa Yang-dipertuan Agong. b. kententeraman dan keharmonian masyarakat berbilang bangsa.blogspot. Perlembagaan di panda bagi mengelakkan pekara sensentif di persoalkan secara terbuka Pindaan akta hasutan 1970 yang telah diluluskan oleh Parlimen Ia mengehadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh pekara yang sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan kaum. Jemaah Menteri dan Mahkamah.

Rakyat berkuasa dalam menentukan sesebuah kerajaan yang memerintah.com Page 43 . Kerajaan di bawah sistem ini telah berjaya mengekalkan kerajaan yang adil. Raja-raja dan Yang Dipertua Negeri Kesitimewaan orang Melayu dan bumiputra di Sabah dan sarawak Perubahan sempadan negeri Kaedah Kedua Persetujuan majority lebih dua pertiga Dewan parlimen dan kelulusan Yang dipertua Negeri Sarawak dan sabah Pekara yang di pinda Anggota dan kuasa Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Kuasa Kerajaan negeri tentang menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah (Akta Imigresen 1961) Kuasa perundagan/pemerintahan Negeri.Cara-cara Pindaan F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f F2 H2a H2b H2c H2d H2e F3 H3a Kaedah Pertama Persetujuan majoriti lebih dua pertiga Dewan parlimen dan persetujuan Majlis Raja-raja Tugas dan kuasa majlis Raja-raja Melayu Kewarganegaraan Yang diPertuan Agong. Demokrasi berparlimen adalah bermaksud rakyat melibatkan diri di dalam sistem pemerintahan Negara. agama. Permaisuri. Soalan 2 : a. Kewujudan sebuah Negara demokrasi adalah daripada perjuangan yang berasaskan kedaulatan rakyat. Raja-raja Melayu pula adalah menjadi lambang taat setia rakyat. Sistem Raja berperlembagaan ialah satu sistem yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi Negara dan negeri yang dibantu oleh Perdana Menteri. Malaysia telah mengamalkan pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. sejahtera dan stabil.blogspot. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. SMK. bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputra di Sabah dan Sarawak Persetujuan lebih suara dua pertiga Dewan parlimen Pekara yang di panda Pekara-pekara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan. Dalam sistem ini rakyat berpeluang untuk membentuk kerajaan melalui proses pilihanraya. Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat kepada Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan demokrasi berparlimen F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Sistem Demokrasi Berparlimen ialah satu sistem yang melibatkan kebebasan rakyat untuk memilih wakil mereka menerusi pilihanraya.

Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi Penyerahan Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh Dewan Negara di bawa kepada DYMM Yang diPertuan Agong untuk diperkenankan dan diturunkan Cap Mohor Negara Pewartaan Atau pemberitahuan undang-undang ini dalam warta kerajan Soalan 3 : a. perusahaan. kesenian dan kebajikan. Ahli Dewan Negara ini digelar sebagai Senator. bidang professional atau bidang tertentu seperti perniagaan. dan memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun sahaja. Seseorang Senator itu mestilah berumur 30 tahun taraf mereka sama dengan Ahli parlimen dan boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri.blogspot. F5 H5a Ahli Dewan Negara adalah dilanti oleh Yang DiPertuan Agong ia terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam. pertanian. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Huraikan proses meluluskan undang-undang di Parlimen F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 H4a F5 H5a Cadangan Undang-undang Dibuat oleh Kementerian yang mencadangkan undang-undang Proses Penggubalan Rang Undang oleh Jabatan Peguam Negara Bacaan Pertama Di Dewan Rakyat : Tajuk dan undang-undang Bacaan Kedua Di Dewan Rakyat dan rang Undang-Undang dibahaskan Perbincangan Secara terperinci pada peringkat Jawatan kuasa di Dewan rakyat F6 H6a F7 H7a F8 H8a Pembentangan Di Dewan Negara.b.com . Page 44 SMK. Perihalkan tentang Dewan Negara dan Dewan Rakyat Dewan Negara F1 F2 H2a F3 H3a F4 H4a H4b Dewan Negara atau senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara kita. Ia mengandungi seramai 69 orang ahli yang dipilih oleh kerajaan tanpa perlu memenangi pilihanraya.

Baginda boleh menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaaan. Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik perdana menteri dan melantik serta melucutkan jawatan Jemaah Menteri danTimbalan Menteri Page 45 F6 H6a F7 H7a SMK. Yang diPertuan Agong juga merupakan ketua agama islam bagi negeri-negeri baginda sendiri dan negeri yang tidak mempunyai raja seperti Pulau Pinang. Huraikan bidang kuasa yang dipertuan Agong mengikut system pemerintahan raja berperlembagaan F1 H1a H1b H1c F2 H2a F3 H3a F4 F5 Yang diPertuan Agong adalah sebagai ketua Negara yang mengetuai tiga badan kerajaan iaitu : Badan Perundangan ( Legislatif ) Badan Pemerintah ( Eksekutif ) Badan Kehakiman ( Judisari ) Yang diPertuanAgong merupakan satu daripada tiga unsur Parlimen mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Wilayah Persekutuan. Ia mengandungi ahli seramai 219 orang yang mewakili semua kawasan pilihanraya di seluruh Negara.F6 F7 F8 F9 F10 Orang Asli juga boleh dilantik sebagai Ahli Dewan Negara bagi mewakili golongan mereka. Merupakan Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata.blogspot. Dewan Rakyat F11 F2 F3 F4 H4a Dewan rakyat adalah mempunyai peranan yang penting di dalam pemerintahan di Negara Malaysia kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya umum. berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh mahkamah Tentera. Keahlian Dewan Negara adalah dipilih daripada 13 buah negeri iaitu dua orang bagi setiap negeri. b. Sarawak dan Sabah. Tugas utama ahli Dewan Rakyat ialah menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. kehormatan dan kemuliaan raja-raja Melayu. Ia dipili oleh Dewan Undangan Negeri ( DUN ) yang bukan ahli DUN. kedudukan. Baginda juga bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Seramai 40 orang ahli lagi dilantik oleh Yang DiPertuan Agong yang terdiri daripada individu yang telah berjasa dan cemerlang dalam bidang professional. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.com . Yang DiPertuan Agong pula memilih dua orang ahli dewan Negara yang mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Labuan. Melaka. Mereka memegang jawatan selama lima tahun dan boleh bertanding lagi apabila pilihanraya dilakukan untuk tempoh seterusnya.

blogspot. Baginda juga mempunyai kuasa yang tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta Negara.com Page 46 . Tugas dan tanggungjawab besar Badan Berkanun ialah untuk mempercepatkan pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan lima tahun kerajaan. b. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Pekara sivil tersebut adalah berkaitan dengan saman yang memerlukan affidavit ( keterangan bertulis dengan mengangkat sumpah yang disaksikan oleh seorang peguam ) Pekara yang berkaitan dengan jenayah pula ialah yang melibatkan kanun keseksaan. Apakah kuasa badan Kehakiman ( Judisari ) F1 F2 Badan kehakiman adalah suatu badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan pekara sivil dan jenayah. Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanaka tugas kehakiman di Negara ini. Soalan 4 : a. Ia biasanya ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada menteri berkenaan. Undang-undang darurat juga boleh diisytiharkan di bawah undang-undang X jika mendapati keselamatan Negara terancam. F3 F4 F5 F6 SMK. Baginda juga berkuasa melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihanraya. Yang diPertuan Agong juga bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan. ahli Perkhidmatan Kehakiman. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan badan pelaksana. serta Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Badan Kehakiman juga berkuasa mentafsir perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Jelaskan bidang kuasa badan berkanun atau dikenali badan separuh kerajaan F1 F2 F3 H3a Badan berkanun ini adalah sebuah badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu dan juga mempunyai peruntukan kewangan sendiri.F8 F9 H9a H9b F10 F11 setelah mendapat nasihat Perdana Menteri.

Apakah bidang kuasa mahkamah yang diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk menjalankan tugas kehakiman dinegara ini F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Mentafsir undang-undang. Mahkamah rendah pula adalah terletak di bahagian bawah yang terdiri daripada Soalan 5 : a. Ia mungkin disebabkan oleh hal-hal seperti kematian. Mengisytiharkan undang-undang Bertulis kerajaan Pusat dan negeri Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang. Pilihanraya kecil akan diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Sistem Mahkamah di Malaysia disusun mengikut hieraki piramid. Mentafsir Perlembagaan Negara. Di Sabah dan Sarawak. Ia bagi menjamin proses pilihanraya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Page 47 SMK.c.com .blogspot. Pilihanraya ini mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di semenanjung Malaysia 90 hari di Sabah dan Sarawak selepas kekesongan tersebut. Mahkamah Atasan terletak di bahagian atas iaitu terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi. Huraikan peranan pihak-pihak yang terlibat sesuatu pilihanraya dinegara ini F1 F2 H1a F3 H3a F4 H4a H4b F5 Suruhanjaya Pilihan Raya ( SPR ) bertanggungjawab berkaitan dengan sistem pilihanraya di Malaysia. Fungsi utama SPR ialah Menjalankan pendaftaran pemilih Mengendalikan pilihan raya umum atau kecil Menentukan sempadan. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Keanggotaan adalah dilantik oleh Yang diPertuan Agong selepas berunding dengan majlis Raja-Raja Melayu. b.Pilihanraya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk meminda undang-undang kerana pekara tersebut merupakan kuasa badan perundangan dan Parlimen.sempadan pilihanraya Pilihanraya Umum diadakan untuk memilih ahli Dewan rakyat dan ahli Dewan Undangan negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. Jelaskan proses pilihanraya yang dijalankan diMalaysia F1 F2 F3 F4 H4a H4b F5 H5a Pilihanraya Umum diadakan untuk memilih ahli Dewan rakyat dan ahli Dewan Undangan negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. perletakan jawatan dan perlucutan jawatan.

F9 Calon-calon di dalam pilihanraya boleh bertanding atas nama parti atau nama individu sebagai calon bebas. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F13 Di dalam sesuatu pilihanraya. Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri ( EXCO ) di Semennjung Malaysia. F11 Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sesebuah kawasan pilihanraya ahaja. Pentadbiran pada peringkat negeri pula adalah terletak pada Perlembagaan Negeri seperti yang terdapat di dalam Perlembagaan negara Mereka ini bertanggungjawab di dalam menjalankan pemerintahan dasar pentadbiran Negara di Peringkat negeri. Soalan 6 : a. b. Menteri Besar atau ketua Menteri dilantik oleh Raja atau Yang diPertua Negeri daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri ( DUN ) yang mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan tersebut.blogspot. H12a pelajar luar Negara dengan syarat mereka mendaftar sebagai pengundi. Jelaskan tentang kuasa eksekutif kerajaan negeri F1 F2 F3 H3a F4 F5 F6 H6a H6b Kerajaan Negeri juga mempunyai kuasa eksekutif berdasarkan Perlembagaan Malaysia. F7 Mereka juga boleh menjadi calon bebas untuk bertanding dalam pilihanraya. Ia merujuk kepada pembahagian kuasa antara kerajaan Pusat dan Kerajaan negeri. Ia menjalankan kuasanya berdasarkan kuasa yang tedapat dalam Perlembagaan Malaysia. F8 Seseorang warganegara Malaysia akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri H8a jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang RM2000 dan belum mendapat pengampunan. F10 Mereka harus mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon.F6 Semua warganegara Malaysia adalah bebas untuk memilih dan menggotai manamana Parti Politik yang mereka suka. Kuasa eksekutif tersebut terletak ditangan Sultan atau Yang Dipertua Negeri. F12 Undi Pos akan dilaksanakan bagi anggota Keselamatan. Majlis Tertinggi di Sabah dan Sarawak dan Kabinet di Sabah SMK. calon boleh mengadakan kempen antara tujuh hingga limabelas hari sahaja.com Page 48 . Apakah yang dimaksudkan dengan Negara Persekutuan F1 F2 F3 Negara Persekutuan merupakan gabungan beberapa buah negeri untuk kepentingan bersama.

Yang diPertuan Agong adalah mempunyai kuasa eksekutif bagi kerajaan Persekutuan mengikut Perlembagaan Malaysia. Badan yang menjalankan kuasa eksekutif ialah Kabinet atau Jemaah Menteri yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang diPertuan Agong. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa yang luas berdasarkan peruntukan kuasa yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan.blogspot.com Page 49 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.c. sosial. SMK. Perdana Menteri adalah mengetuai barisan Jemaah menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. Semua aspek yang berkaitan dengan perkhidmatan ekonomi. Kuasa pentadbiran tersebut telah diletakkan dibawah Badan Pelaksana Ia menjalankan menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada. Nyatakan bidang kuasa kerajaan Persekutuan dalam konteks Malaysia sebagai sebuah Negara Persekutuan. keselamatan dan pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Pusat.

Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Rancangan Malaya Kedua F1 F2 F3 F4 Membangunkan kawasan luar Bandar Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk Bandar dengan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar Bandar Meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar. Huraikan matlamat Rancangan Malaya Pertama dan Rancangan Malaya kedua Rancangan Malaya Pertama F1 H1a F2 F3 H3a Membangunkan kawasan luar Bandar supaya jurang perbezaan pendapatan antara kawasan luar Bandar dengan kawasan Bandar dapat dirapatkan Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar Bandar Mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan Negara Supaya negara tidak terlalu bergantung pada getah dan bijih timah. Jelaskan peranan RIDA dan FELDA untuk membangunkan masyarakat luar Bandar Peranan RIDA F1 F2 F3 Memberi pinjaman kepada peniaga kecil Membantu memasarkan hasil pertanian Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam perniagaan Peranan FELDA F1 F2 F3 Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar Bandar Meninggikan hasil pertanian Negara Membuka tanah baru secara besar-besaran SMK.Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan Soalan 1 : a. b.com Page 50 .blogspot.

Berikan Empat matlamat utama yang ingin dicapai melalui Dasar Ekonomi Baru F1 F2 F3 F4 F5 F6 Membasmi kemsikinan tanpa mengira kaum Meningkatkan taraf kehidupan Menyediakan peluang pekerjaan Menyusun semula masyarakat Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi Membentuk perpaduan kaum b.com . Terangkan tiga kejayaan yang dicapai pada akhir jangka masa dasar Ekonomi baru F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Merapatkan jurang antara kaum Merapatkan jurang antara wilayah Kadar kemsikinan menurun dari 49.3% kepada 17% Pendapatan perkapita meningkat KDNK Negara Berjaya ditingkatkan Modal saham milik Bumiputra ditingkatkan kepada 46. Dasar Ekonomi Baru dikatakan hamper mencapai matlamatnya.5% Perpaduan rakyat Berjaya dipupuk Page 51 SMK. RISDA. PETRONAS. dan perindustrian Memperluaskan peranan agensi-agensi Melaksanakan Rancangan Malaysia Keempat memberi tumpuan kepada rancangan Malaysia keempat Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia ( HICOM ) Menubuhkan kajian dasar Perinustrian Perindustrian Malaysia Menubuhkan Pelan Induk Perindustrian Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia Merancakkan sector pelancongan Menitikberatkan penyelidikan dan pembangunan c. Bagaimanakah tindakan kerajaan demi merealisasikan matlamat Dasar Ekonomi baru F1 F2 F3 F4 F5 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 Melancar rangka rancangan jangka panjang 1 Melaksanakan Rancangan Malaysia Kedua Menyelesaikan masalah ekonomi dan social Membasmi kemiskinan Merapatkan jurang perbezaan Melancarkan program pembangunan wilayah Melancarkan dasar Hala Tuju Cara baru Menubuhkan agensi-agensi seperti LPN. Pada keseluruhannya. LKIM. UDA.blogspot. LPP. pertanian.Soalan 2 : a. PKEN Melaksanakan Rancangan Malaysia Ketiga Meneruskan program pembangunan wilayah.2% hak milik modal asing dikurangkan kepada . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.

Kerajaan juga telah menubuhkan Permodalan Nasional Berhad ( PNB ) dan Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) pada tahun 1981 bagi menyeimbangkan pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumiputra dengan kaum bukan bumiputra. Membuka beberapa kawasan perusahaan baru telah dibuka seperti di Sekudai Johor.Bintulu Sarawak. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Ia juga telah meneruskan program pembangunan ekonomi dalam Rancangan Malaysia Ketiga. Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menggalakkan perindustrian di Negara ini. Pulau Pinang dan Sungai Way. Perhatian yang lebih mula diberi perhatian terhadap perkembangan industri perusahaan berat yang melibatkan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi serta keperluan tenaga pekerja yang mahir.Soalan 3 : Rancangan Malaysia Keempat memberi penekanan terhadap bidang perindustrian berat.blogspot. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan Malaysia yang telah melibatkan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi Malaysia. Selangor. Pelan Induk Perindustrian ialah untuk menyedikan hala tuju pembangunan perindustrian dan strategi pelaksanannya. Senawang Negeri Sembilan. F7 F8 F9 F10 F11 F12 SMK. Dasar Pertanian Negara ini adalah bermatlamat untuk memodenkan dan mengiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Kerajaan telah melancarkan dua program perindustrian pada tahun 1983 dalam usaha untuk memastikan keberkesanan setiap projek perindustrian iaitu : Kajian Dasar Perindustrian Malaysia iaitu untuk mencari kelemahan dalam struktur perindustrian Negara.com Page 52 . Perhatian terhadap bidang pertanian masih diteruskan dengan pengenalan Dasar Pertanian Negara ( DPN ) pada tahun 1984. Kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia ( HICOM ).Menggatal dan Likas di Sabah Memperkenalkan Zon perdagangan bebas juga telah diperkenalkan di Bayan Lepas.

Kerajaan pula akan bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. Dasar penswastaan ini diyakini dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi Negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. b. Jelaskan Dasar Persyarikatan Malaysia yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1983 F1 F2 F3 F4 H4a F5 F6 F7 H7a F8 Dasar ini telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4. Malaysia telah dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. kepentingan. Sektor swasta harus memahami dasar kerajaan kerajaan Harus mengutama kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi di samping mendapatkan keuntungan yang maksimun. Dasar penswastaan ini boleh dijalankan secara secara sepenuhnya ataupun secara sebahagian. Pegawai kerajaan akan diletakkan di Syarikat swasta untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 25 Febuari 1983. iaitu Malaysia.Soalan 4 : a. Terangkan pelaksanaan Dasar Penswastaan Di Malaysia F1 F2 H2a H2b H2c F3 F4 H4a F5 F6 Dasar penswastaan ini melibatkan pemindahan perkhidmatan.blogspot. Kerajaan akan mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain melalui sumber kewangan yang ada. Semua kakitangan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham dan pekerja yang bertanggungjawab untuk memajukan syarikat ini. Sebuah Panel perunding antara kerajaan dan swasta telah diwujudkan bagi melaksanakannya. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Unit Perancang Ekonomi ( EPU ) bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan ia memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin mejalankan penswastaan. Matlamat dasar ini ialah untuk meransang penglibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan Negara. Antara matlamat Dasar penswastaan ialah : Mengurangkan beban kewangan kerajaan Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana sektor swasta lebih cekap daripada sector awam Mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal oleh sektor swasta.com Page 53 . perusahaan. SMK.

Soalan 5 : a. penyayang dan saling menghormati Ia merupakan nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu F4 H4a H4b H4c H4a F5 H5a H5b H5c SMK. b.com Page 54 . Huraikan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara dalam usaha untuk mencapai perpaduan F1 H1a H1b H1c H1d F2 H2a H2b H2c H2d H2e F3 H3a H3b H3c KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Agama pegangan utama Rakyat beragama mudah di urus Agama Islam agama rasmi Agama Lain bebas diamalkan KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA Setia kepada raja dan Negara Yang Dipertuan Agong ketua Negara Raja Melayu ketua negeri Raja simbol penyatuan rakyat Derhaka kepada raja sama dengan derhaka kepada Negara KELUHURAN PERLEMBAGAAN Tekankan keluhuran perlembagaan Perlembagaan adalah undang-undang utama Keluhuran menuntut semua rakyat menerima. Apakah matlamat Rukun Negara F1 F2 F3 F4 F4 Mengukuhkan perpaduan Memelihara corak hidup demokratik Mencipta sebuah masyarakat yang adil Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai Membina masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi.blogspot. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. mematuhi.menyanjung dan mempertahankannya KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Tekankan kedaulatan undang-undang Hormati undang-undang dengan tidak lakukan kesalahan Semua rakyat akan dapat hidup dengan aman Bertanggungjawab memstikan kedaulatan undang-undang KESOPANAN DAN KESUSILAAN Menuntut semua rakyat Malaysia bersopan dan bertatasusila Menjamin masyarakat yang harmoni.

Menggunakan hak-hak demokrasi dengan sebaik-baiknya dan membuat teguran terhadap kerajaan melalui saluran yang betul. Cabaran Kedua – Membina masyarakat berjiwa bebas. serta dapat menangkis serangan musuh. sentiasa terbuka. bangga dengan apa yang dicapai dan gagah menghadapi pelbagai masalah. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Matlamat wawasan 2020 ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri standing dengan Negara maju di dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan wawasan 2020 F1 F2 F3 H3a H3b H3c H3d H3e H3f H3g F4 Wawasan 2020 merupakan gagasan Negara untuk menjadi sebuah Negara yang meju menjelang tahun 2020.Soalan 6 : a. Perpaduan Negara akan dapat dicapai melalui dasar-dasar kerajaan seperti Dasar Pembangunan Nasional Dasar Bahasa Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar-dasar tersebut telah memberikan sumbangan yang besar kea rah mewujudkan hubungan antara kaum yang sihat. Kemajuan yang dititikberatkan ialah Kemajuan Bersepadu yang akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah industri yang maju pada tahun 2020 berasaskan beberapa pekara iaitu : Perpaduan rakyat Kestabilan politik Ketinggian taraf hidup Kekukuhan nilai moral dan etika Kekukuhan sistem kerajaan Ketinggian maruah bangsa Semangat yakin diri bangsanya Terdapat sembilan cabaran bagi merealisasikan wawasan 2020 b. tenteram dan berkeyakinan Masyarakat yang perlu dilahirkan adalah berjiwa bebas.blogspot.com Page 55 . Cabaran Ketiga – Memupuk dan Membina masyarakat demokratik yang matang Membina sebuah masyarakat Malaysia yang demokratik dan mampu memilih kerajaan. berperasaan tenteram. Bangsa yang gagah akan dapat memajukan Negara dan mengangkat martabat Negara dan bangsa. berkeyakinan diri. Jelaskan Sembilan wawasan 2020 F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f F2 H2a H2a F3 H3a H3b Cabaran Pertama – Membina Bangsa Malaysia yang bersatu padu Asas kekuatan sesebuah Negara ialah Perpaduan di dalam Negara. SMK.

Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional SMK. Rancangan Pembangunan Luar Bandar. tetapi sebaliknya meletakkan kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan sendiri. Rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 membuktikan kenyataan di atas. Asas-asas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat yang penyayang dan budaya penyayang ialah : Kepatuhan kepada agama . Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Akta Bahasa Kebangsaan Cabaran Keenam – Membina masyarakat bebudaya Penyayang Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang progresif dan dapat menyerap segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan. Dasar-dasar pembangunan yang telah dijalankan oleh kerajaan seperti :Rancangan pembangunan Lima Tahun.Mengamalkan nilai-nilai murni Mengamalkan amalan tradisi dan Mengeratkan institusi kekeluargaan Kasih sayang dalam masyarakat bermula daripada kasih sayang dalam kekeluargaan. liberal dan Bertoleransi Masyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu. Pengamalan sistem demokrasi. Masyarakat maju dan saintifik mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalah kreatif serta inovatif. Masyarakat yang saling membantu dan Masyarakat yang salig berkerjasama Masyarakat penyayang sepatutnya tidak bersikap individualistik. berakhlak.F4 H4a H4b H4c F5 H5a H5b H5c F6 H6a H6b H6c F7 H7a H7b H7c H7d H7e H7f F8 H8a H8b H8c Cabaran Keempat – Mewujudkan masyarakat yang Bermoral dan beretika. Pengamalan budayadan tradisi yang cemerlang. Budaya tradisi yang penuh dengan nilai-nilai murni perlu ditonjolkan semula. Masyarakat Malaysia haruslah mempunyai nila moral dan etika yang seimbang dengan pembangunan fizikal.liberal dan bertoleransi ialah melalui Perlembagaan. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Masyarakat yang liberal dapat membebaskan diri dari fahaman sempit dan mereka akan berfikiran terbuka untuk menerima perubahan Langkah untuk mewujudkan masyarakat yang matang. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang saintifik yang menguasai ilmu pengetahuan dan mejadi ukur sesuatu bangsa. Keberkesanan sistem pendidikan dan keunggulan institusi kekeluargaan Falsafah pendidikan Negara telah memberikan penekanan kepada usaha untuk melahirkan insan berilmu. Sumber masyarakat yang bermoral ialah :Kepatuhan kepada agama. Cabaran Ketujuh – Mewujudkan Masyarakat yang berbudaya penyayang Masyarakat penyayang dapat dicirikan seperti berikut Kehidupan masyarakat yang bermuafakat. Cabaran Kelapan – Menjamin masyarakat yang Adil dan saksama ekonominya Perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat akan timbul jika kemajuan sesebuah masyarakat hanya dikuasai oleh kelompok tertentu sahaja. Masyarakat yang saling memahami dan meghormati.blogspot. seimbang dan harmonis. Kewujudan Parti Politik pelbagai kaum iaitu Barisan Nasional. Cabaran Kelima – Mewujudkan masyarakat yang Matang.com Page 56 . Hubungan sesama manusia dalam masyarakat begitu ditekankan dalam agama.

H8d F9 H9a H9b H9c Dasar-dasar tersebut adalah untuk menjamin keadilan ekonomi sekali gus meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada masa tersebut tiada ahli masyarakat yang hidup melarat dalam kemiskinan. SMK. Pendapatan isi rumah juga berada di tahap yang tinggi begitu juga dengan pendapatan Negara. Cabaran Kesembilan – Memupuk dan Membina Masyarakat Makmur Masyarakat yang makmur ialah masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggi.com Page 57 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot.

Ia dalam usaha untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Malaysia juga menjalankan hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan. Malaysia adalah negara pengeluar bijih timah dan getah yang terbesar sejak zaman penjajah. Hubungan luar ini berbentuk hubungan perdagangan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Negara Malaysia F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f Faktor Sejarah Semasa zaman kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan luar dengan negara-negara seperti China.blogspot.Bab 9 : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa Soalan 1 : a. Malaysia juga mengamalkan dasar Pro-Barat kerana ancaman Komunis.com Page 58 . Hubungan luar dengan negara-negara Komanwel juga telah dijalankan selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Pada waktu itu juga terdapatnya hubungan luar dengan Melayu Serumpun di Kepulauan Melayu termasuklah dengan negara-negara seperti Indonesia. Ini kerana Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat dari segi ketenteraan kerana masih belum mempunyai kekuatan ketenteraan. Arab. Melalu Dasar Pandang ke Timur. Setelah mencapai kemerdekaan. Brunei dan Malaysia. F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g H2h SMK. Langkah-langkah menggalakkan pelaburan asing juga memperlihatkan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan Jepun.Pelaburan asing juga telah digalakan dari negara-negara di Timur terutama Jepun dan Korea. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut. Siam dan negeri-negeri kepuluan Melayu yang lain. Pada waktu itu telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negaranegara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Faktor Ekonomi Negara Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia.

blogspot. Faktor Demografi Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang majoritinya beragama Islam Oleh itu Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam. Oleh itu keselamatan serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Dasar Luar Malaysia lebih menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Filipina dan Brunei.F3 H3a H3b C3a H3c H3d F4 H4a H4b H4c H4d F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f Faktor Politik Malaysia mengamalkan pemerintahan Demokrasi berparlimen dan berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip keamanan sejagat. Malaysia juga tidak mengadakan hubungan dengan Israel disebabakan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas penduduk Palestin. Malaysia juga berpegang teguh kepada Prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memelihara keamanan dunia. SMK. Kedudukannya adalah bersempadan dengan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura. Semua resolosi yang dikeluarkan oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan kemanan dunia disokong oleh Malaysia. Malaysia juga telah menentang keras Amalan Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan kerana negara berkenaan membezakan taraf mengikut warna kulit. Faktor Geografi Kedudukan Malaysia yang terletak di Asia Tenggara adalah strategik. Perairan Malaysia juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan dunia. Indonesia. Malaysia juga tidak menjalankan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehinggalah undang-undang dasar apartheid dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan.com Page 59 . Contohnya dasar luar yang menyokong Palestin bagi mewujudkan kemanan di Asia Barat. Malaysia juga memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama untuk menganut agama masing-masing. Thailand. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.

Perubahan ini adalah disebabkan oleh : AMDA tidak lagi memainkan peranannya Kurangnya pengaruh Britain di Timur Pergolakkan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China. Jerman Timur. Hitler telah bertindak melanggar syarat perjanjian Versailles Page 60 SMK.com . Jerman juga terpaksa membayar pampas an perang yang tinggi di samping terpaksa mengurangkan saiz angkatan tenteranya. Huraikan bentuk hubungan Negara kita semasa pemerintahan Tun Abdul razak dan Tun Hussein Onn F1 F2 H2a H2b H2c F2 F3 F4 F5 F6 Menjelang tahun 1970-an dasar luar Malaysia telah berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Keadaan ini telah menyebabkan ramai rakyatnya menganggur. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Malaysia juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976. Soalan 2 : a. Vietnam Utara dan Mongolia. aman dan berkecuali. Negara Jerman tidak puas hati dengan perjanjian Versailles kerana negaranya telah kehilangan banyak tanah jajahan. Malaysia juga telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China. bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace. Malaysia juga telah berjaya mengatasi masalah pelarian Vietnam dengan kerjasama negara-negara Jiran.b. Freedom and Neutrality ( ZOPFAN ) Ia dibuat untuk mencapai matlamat dasar Luar Malaysia yang bebas. Malaysia juga telah mengisytiharkan konsep zon aman. Huraikan faktor-faktor yang memaksa Kuasa Paksi bertemu dengan kuasa Bersekutu dalam Perang Dunia Kedua F1 H1a F2 H2a F3 H3a H3b F4 F5 Kegagalan perjanjian Versailles untuk menyelesaikan masalah perang Dunia Pertama telah menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan Negara yang terlibat. Kemunculan seorang pemimpin baru Jerman iaitu. Adolf Hitler yang telah berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist.blogspot. Korea Utara.

Joseph Stalin telah mengambil alih USSR setelah kematian Vladimir Lenin. Pihak komunis telah berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu oleh Amerika Syarikat. H6a Kemunculan Vladimir Putin telah mengukuhkan lagi ideologi komunis di Rusia. F7 Pada tahun 1922. F8 Di Negara Itali pula. F14 Bagi Negara Jerman pula. Perang Dunia Kedua membawa kesan yang nyata dalam bidang politik. social dan ekonomi Kesan Politik F1 F2 F3 H3a H3b H3c H3d Perang Dunia Kedua ini telah memecahkan Negara-negara di Eropah. F13 Negara-negara Eropah yang lain seperti Britain. Benitto telah menceroboh Perancis. SMK. F11 Pada Tahun 1929. H9a Mereka merasa bertanggungjawab untuk membebaskan Negara-negara di sebelah Timur daripada penjajahan Barat F10 Dari Segi ekonomi perang ini telah menyebabkan berlakunya kemelesetan ekonomi di dunia. Britain.blogspot. H14a Ini untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. F9 Di Timur pula. muncul pemimpin Benito Mussolini yang telah menjajah Habsyah ( Ethiopia ). H7a Pada tahun 1924. Perancis dan Jepun. F15 Pekara ini juga telah dijalankan oleh Kuasa Jepun di Timur. Perancis dan Itali telah mengurangkan peruntukkan dalam bidang ketenteraan disebabkan oleh masalah ekonomi. telah muncul kuasa Jepun sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai Negara-negsara Di Timur. Negara Rusia telah dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet atau Union Of Soveit Socialists Republics ( USSR ). Sistem Imperialisme barat juga telah runtuh Banyak tanah jajahan telah mencapai kemedekaan daripada kuasa-kuasa besar Eropah seperti : Filipina telah mencapai kemerdekaan daripada Amerika Syarikat Belanda telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Tanah Melayu dan India mendapatkan kemerdekaan daripada Britain. Perang Dunia Kedua ini telah menyebabkan Negara Jerman terbahagi kepada dua iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Negara Rusia. H8a Pada tahun 1940.com Page 61 . b.H5a F6 membina sebuah angkatan tentera yang besar. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Kemelesetan ekonomi telah melanda Amerika Syarikat dan seterusnya telah merebak ke bahagian lain di dunia F12 Kegagalan Amerika Syarikat memberikan pinjaman kepada Jerman telah menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangan. mereka telah melakukan pekara yang sebaliknya iaitu degan bertindak mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan dasar perluasan kuasa.

apakah langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan tercetusnya peperangan F1 F2 F3 F4 F5 F5 F5 F6 F7 Menjalinkan hubungan yang baik dengan semua Negara Menghormati kedaulatan Negara lain Mengelak daripada mencampuri urusan dalam Negara lain Mengelak daripada perlumbaan senjata Bersama-sama menentang pengganas Mendidik rakyat mencintai keamanan Memupuk sikap toleransi Meningkatkan kestabilan politik Menyokong Usaha memelihara keamanan sejagat SMK. Kesan Sosial F6 F7 F8 Perang Dunia Kedua telah melibatkan jumlah korban nyawa yang besar . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Mereka perlu membangunkan ekonomi secara sendiri tanpa bantuan daripada Negara-negara penjajah.Kesan Ekonomi F4 F5 Masalah ekonomi telah ditinggalkan oleh Penjajah di Negara-negara yang baru erdeka.blogspot. Kesedaran juga telah timbul tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian di dunia. c. Kesedaran ini telah membawa kepada tertubuhnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa ersatu pada Oktober 1945 bagi menggantikan Liga bangsa. Pada pendapat anda.com Page 62 .

com Page 63 . tiada sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok tersebut. b. tiada sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok tersebut. Persaingan kuasa antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis telah berlaku yang diketui oleh Amerika Syarikat dan soviet Union. Blok-Blok tersebut ingin membuktikan kekuatan masing-masing dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia. Persaingan kuasa antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis telah berlaku yang diketua oleh Amerika Syarikat dan soviet Union. Jelaskan maksud Perang Dingin F1 F2 F3 \ F4 F5 H5a F6 H6a H6b F7 H7a Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua.Soalan 3 : a. Semasa Perang Dingin ini berlaku. Semasa Perang Dingin ini berlaku. Terangkan sebab-sebab berlakunya Perang Dingin F1 F2 F3 F4 H4a H4b F5 H5a H5b F6 H6a Perang Dingin ini berlaku disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Blok-Blok tersebut ingin membuktikan kekuatan masing-masing dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia. SMK. Berlaku Perang Dingin yang melibatkan Amerika Syarikat dan Soveit Union.blogspot. Mereka menggunakan propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan untuk tujuan tersebut. Blok Komunis dan Kapitalisme telah cuba untuk mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi. Perang Dingin ini berlaku disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Mereka menggunakan propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan untuk tujuan tersebut. Blok Komunis dan Kapitalisme telah cuba untuk mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi.

NATO ialah pakatan tentera negara-negara Pro demokrasi yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Yugoslavia. Huraikan sumbangan Malaysia setelah menganggotai Pergerakan Negara-negara Berkecuali F1 F2 F3 F4 H4a F5 F6 H6a F7 Pada tahun 1989. Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan meghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq. kerjasama ekonomi dan isu benua antartika Dalam Sidang kemuncak Kelapan di Harare ( Zambabwe ). SEATO pula adalah pertubuhan yang telah disusun oleh Amerika Syarikat untuk membendung pengaruh Komunis di Asia Tenggara. Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar aparteid di Afrika Selatan. Pakatan Warsaw dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara ( SEATO ). iaitu Negara-negara Pro-Komunis yang diketuai oleh Soveit Union. Membangkitkan isu palestin.c. SMK. Perang Dingin juga telah menyebabkan berlaku perlumbaan senjata di antara kuasa Kapitalisme dan komunis Soalan 4 : a.com Page 64 . Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Warsaw pula adalah tindabalas Penubuhan NATO. Malaysia juga telah dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003. Huraikan kesan-kesan Perang Dingin F1 H1a H1b H1c F2 F3 H3a F4 H4a F5 Perang Dingin telah menyebabkan wujudnya pembentukan blok dunia iaitu penubuhan NATO.blogspot. Malaysia telah diberi penghormatan apabila dipilih sebagai naib presiden dalam kemuncak NAM di Belgrade. Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun. Dalam sidang kemuncak Ketujuh di New Delhi pad tahun 1987.

Malaysia telah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun. Apakah isu-isu antarabangsa yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam NAM F1 F2 F3 F4 H4a F5 F6 H6a F7 Pada tahun 1989.b. Pada tahun 2002. Malaysia juga telah memberikan bantuan kepada pelajar negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa ( UIAM ). SMK. Malaysia juga telah memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel. Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Setiausaha Agong OIC yang pertama.blogspot. Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain Soalan 5 : a. Yugoslavia. kerjasama ekonomi dan isu benua antartika Dalam Sidang kemuncak Kelapan di Harare ( Zambabwe ). Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan dasar aparteid di Afrika Selatan. Malaysia telah menganjurkan Persidangan luar biasa bagi menentang pengganas di kalangan negara Islam. Malaysia juga telah dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003. Membangkitkan isu palestin. Malaysia juga telah menjadi perantaraan dalam menyelesaikan peperangan IranIraq. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. Malaysia telah diberi penghormatan apabila dipilih sebagai naib presiden dalam kemuncak NAM di Belgrade. Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan meghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.com Page 65 . Dalam sidang kemuncak Ketujuh di New Delhi pad tahun 1987. Pada tahun 1974 dan 2003 Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan OIC.

Terangkan Usaha-Usaha yang dijalankan oleh ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman. F4 Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. Malaysia juga telah memberikan bantuan kepada pelajar negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa ( UIAM ). Pada bulan November 1971. F5 Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhah serantau dan antarabangsa. bebas dan berkecuali. Malaysia telah menganjurkan Persidangan luar biasa bagi menentang pengganas di kalangan negara Islam. F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian. Jelaskan matlamat penubuhan ASEAN F1 Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara F2 Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi sosial dan kebudayaan.b. Pada tahun 2002. Malaysia juga telah memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel.com Page 66 . bebas dan berkecuali. Jelaskan Sumbangan Malaysia dalam OIC F1 Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Setiausaha Agong OIC yang pertama. Di dalam deklarasi tersebut negara anggota ASEAN telah sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN telah diadakan di Kuala Lumpur. Malaysia juga telah menjadi perantaraan dalam menyelesaikan peperangan IranIraq. Dalam Mesyuarat tersebut satu deklarasi bersama telah ditandatangani dan dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. perdagangan dan perindustrian. Free and Neutrality ( ZOPFAN SMK. Ia juga dikenali sebagai Zone Of Peace. Pada tahun 1974 dan 2003 Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan OIC. Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang F2 F3 F4 F5 F6 F7 Soalan 6 : a. b.blogspot. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah. F1 F2 F3 F4 ASEAN adalah sebuah pertubuhan yang kuat sebagai asas untuk menjalinkan kerjasama serantau.

Mesyuarat tersebut telah dijalankan di Kuala Lumpur pada tahun 1982 dan hasilnya Vietnam telah bersetuju dengan cadangan tersebut.com Page 67 .F5 F6 H6a F7 H7a F8 F9 F10 Konsep ZOPFAN ini teruji apabila Vietnam menceroboh Kempuchea pada tahun 1978 menjatuhkan kerajaan Khemer Rouge. Pada tahun 1984. Kemumin | ©Hak Cipta Zamri Talib @ cikgusejarah.blogspot. Rantau ini tidak membenarkan mana-mana kapal menggunkan perairan dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear. ASEAN telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Pengisytiharkan ini menunjukkan kepada dunia akan komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap konsep ZOPFA SMK. Mesyuarat-Mesyuarat Menteri Luar ASEAN telah bersetuju bahawa Asean adalah Zon yang bebas daripada Senjata Nuklear.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful