You are on page 1of 6

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

Bruxelles, 23 noiembrie 2022

CM 5548/22
OJ CONS
JAI
COMIX

CONVOCARE ȘI ORDINE DE ZI PROVIZORIE


CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Justiție și Afaceri Interne)
Clădirea Europa, Bruxelles
8 și 9 decembrie 2022 (10.00, 9.30)

Format 1+3 (+2 în sala de audiție)

JOI, 8 DECEMBRIE 2022 (ORA 10.00)

AFACERI INTERNE

Adoptarea ordinii de zi

(posibil) Aprobarea punctelor „A”


a) Lista fără caracter legislativ
b) Lista cu caracter legislativ [Deliberare publică în temeiul
articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea
Europeană]

GUVERNANȚA POLITICĂ A SPAȚIULUI SCHENGEN („CONSILIUL SCHENGEN”)

Activități fără caracter legislativ

Aplicarea integrală a aquis-ului Shengen în Bulgaria, în Croația și în


România

a) Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor (*)


acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România
[Temei juridic: articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare a
Bulgariei și a României din 2005]
(posibil) Adoptare

CM 5548/22 1
Contact: jai.crpcouncilpec@consilium.europa.eu RO
b) Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor (*)
acquis-ului Schengen în Croația
[Temei juridic: Articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare a
Croației din 2011]
(posibil) Adoptare

Situația generală a spațiului Schengen


a) Barometrul Schengen
b) Ciclul Consiliului Schengen
c) Securitatea internă: combaterea introducerii ilegale de
migranți
d) Interoperabilitatea
Situația actuală

ALTE ASPECTE LEGATE DE AFACERILE INTERNE

Deliberări legislative
[Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din
Tratatul privind Uniunea Europeană]

(posibil) Regulamentul privind abordarea situațiilor de


instrumentalizare în domeniul migrației și azilului
Abordare generală parțială

Regulamentul privind stabilirea unor norme pentru prevenirea și


combaterea abuzului sexual asupra copiilor
Raport intermediar

Diverse
Propuneri legislative actuale
Informare din partea președinției
Activități fără caracter legislativ

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei12


a) Situația refugiaților ucraineni în UE
b) Dialogul cu privire la securitatea internă
Schimb de opinii

Dimensiunea externă a migrației și situația de-a lungul principalelor


rute migratorii 1 2
Schimb de opinii

1 Cu titlu de excepție, în prezența statelor asociate spațiului Schengen.


2 Agențiile UE Europol, Frontex și EUAA sunt invitate la acest punct.

CM 5548/22 2
RO
Azil și migrație 1
Situația actuală

Cooperarea între autoritățile competente în ceea ce privește


combaterea terorismului 13
Situația actuală prezentată de președinția Grupului de combatere a
terorismului (GCT)

Recomandarea Consiliului privind reziliența infrastructurii critice


Situația actuală

Diverse

a) Conferința ministerială a Procesului de la Praga


(Praga, 24–25 octombrie 2022)
Informare din partea președinției

b) Forumul ministerial UE-Balcanii de Vest privind justiția și


afacerile interne (Tirana, 3–4 noiembrie 2022)
Informare din partea președinției

c) Reuniunea ministerială UE-SUA privind justiția și afacerile


interne, Washington (14–15 decembrie 2022)
Informare din partea președinției

d) Pregătirea pentru incendii forestiere în contextul mecanismului


de protecție civilă al UE
Informare din partea Comisiei

e) Răspunsul mecanismului de protecție civilă al UE la provocările


generate de războiul din Ucraina
Informare din partea Comisiei

f) Programul de lucru al viitoarei președinții


Prezentare din partea delegației suedeze

1 Cu titlu de excepție, în prezența statelor asociate spațiului Schengen.


3 Agenția UE Europol este invitată la acest punct.

CM 5548/22 3
RO
VINERI, 9 DECEMBRIE 2022 (ORA 9.30)
JUSTIȚIE

Deliberări legislative
[Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din
Tratatul privind Uniunea Europeană]

Probele electronice
a) Regulamentul privind ordinele europene de divulgare și de
păstrare a probelor electronice
b) Directiva privind desemnarea reprezentanților legali în scopul
obținerii de probe
Raport intermediar

Directiva privind recuperarea și confiscarea activelor


Dezbatere de orientare

Etape importante în ceea ce privește dosarele legislative


a) Directiva privind protecția mediului prin intermediul dreptului
penal
Abordare generală
b) Regulamentul privind digitalizarea cooperării judiciare și a
accesului la justiție
Abordare generală
c) Directiva privind digitalizarea cooperării judiciare
Abordare generală

Directiva împotriva acțiunilor strategice în justiție împotriva


mobilizării publice
(„Directiva anti-SLAPP”)
Dezbatere de orientare

Diverse
Propuneri legislative actuale
Informare din partea președinției

Activități fără caracter legislativ

Combaterea antisemitismului4
Schimb de opinii

Concluzii privind lupta împotriva impunității în ceea ce privește


crimele săvârșite în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei
Aprobare

4 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene este invitată la acest punct.

CM 5548/22 4
RO
Concluzii cu privire la consolidarea capacităților Rețelei judiciare
europene de combatere a criminalității informatice (EJCN)
Aprobare

Aderarea UE la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor


omului și a libertăților fundamentale (CEDO)
Dezbatere de orientare

Diverse

a) Forumul ministerial UE-Balcanii de Vest privind justiția și


afacerile interne, Tirana, 3–4 noiembrie 2022
Informare din partea președinției

b) Reuniunea ministerială UE-SUA privind justiția și afacerile


interne, Washington, 14–15 decembrie 2022
Informare din partea președinției

c) Conferința privind avertizarea în interes public


(Praga, 26–27 octombrie 2022)
Informare din partea președinției

d) Atelierul privind digitalizarea justiției


(Bruxelles, 24 octombrie 2022)
Informare din partea președinției

e) Recomandare privind drepturile procedurale ale persoanelor


suspectate și acuzate care fac obiectul arestării preventive și
privind condițiile materiale de detenție
Informare din partea Comisiei

f) Raportul anual al UE pe 2022 privind aplicarea Cartei


drepturilor fundamentale a UE
Informare din partea Comisiei

g) Programul de lucru al viitoarei președinții


Prezentare din partea delegației suedeze

o
o o

CM 5548/22 5
RO
În marja Consiliului Uniunii Europene:

JOI, 8 DECEMBRIE 2022 (ORA 10.00)

Reuniunea COMITETULUI MIXT SCHENGEN

GUVERNANȚA POLITICĂ A SPAȚIULUI SCHENGEN („CONSILIUL SCHENGEN”)

Aplicarea integrală a aquis-ului Shengen în Bulgaria, în Croația și în


România

a) Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor


acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România

b) Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor


acquis-ului Schengen în Croația
Dezbatere de orientare

Situația generală a spațiului Schengen5


a) Barometrul Schengen
b) Ciclul Consiliului Schengen
c) Securitatea internă: combaterea introducerii ilegale de
migranți
d) Interoperabilitatea
Situația actuală

Diverse
Propuneri legislative actuale
Informare din partea președinției

Prima lectură
Punct pentru sesiunea restrânsă
Punct bazat pe o propunere a Comisiei
(*) Punct cu privire la care se poate solicita votarea

N.B.: Vă rugăm să transmiteți cât mai rapid posibil o listă a delegaților care vor participa la
această reuniune, la adresa de e-mail access.general@consilium.europa.eu

5 Agențiile UE Frontex, Europol și eu-LISA sunt invitate la acest punct.

CM 5548/22 6
RO

You might also like