Sambungan nota latihan tingkatan Saturday

AYAT

1. Ayat ialah satu susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat. 2. Subjek ialah perkara yang diceritakan. 3. Predikat ialah cerita berkenaan perkara itu ( subjek ). 4. Ayat mengandungi makna yang lengkap. Ia diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna. Contoh : subjek predikat 1. Afendi guru 2. Kakak menyapu sampah. 3. Ibrahim bermain bola sepak. 4. Zulkfli Minum teh 5. Ayam itu asyik berkokok. Ragam Ayat 1. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Malaysia, iaitu: (a) ayat penyata; (b) ayat tanya; (c) ayat perintah; (d) ayat seruan. 2. Keterangan dan contoh ayatayat tersebut adalah seperti berikut: (a) Ayat penyata 1. Ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. 2. Ayat penyata dikenali juga sebagai Ayat Berita atau Ayat Keterangan. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerang­kan sesuatu cerita, benda, kejadian, dan sebagainya. Contohnya: i. Kakak sedang menyiram bunga. ii. Lembu itu akan dijual.

2. melarang. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. mana. berapa. (b) Ayat tanya 1. Sudahkah adik minum susu? iii. Ayat Larangan . 1. Contoh : Hantarlah buku itu sebelum pulang. Minta hadirin semua bergerak ke ilik jamuan. Ayat ini menggunakan kata tanya seperti apa. Ayat ini bertujuan memberi arahan atau perintah. Ia menggunakan perkataan tolong dan minta pada permulaan ayat. 2. manusia.Ayat Silaan Contohnya: a. Partikel -lah boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat. Contoh : Tolong bawakan minuman ini ke dapur. 2. Ayat ini bertujuan memohon pertolongan dan permintaan. binatang dan sebagainya. (suruhan) b. bila. mempersilakan. Dalam penulisan. Diakhiri dengan partikel -kah. benda. b. Berapakah harga kasut itu? ii. Bagaimanakah layanglayang itu dibuat? Ayat Tanya Dengan Kata Tanya. 3. Tolong jemurkan pakaian itu. Ayat Tanya Dengan Kata Tanya. Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya. Ayat perintah terbahagi kepada a.Ayat Permintaan c. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. tempat. (permintaan) c. 2. atau meminta seseorang melakukan sesuatu. lambang tanda tanya digunakan ( ? ) contoh : Kamu belum hantar buku itu ? (c) Ayat perintah 1. 2. Turunlah dari sini sekarang juga. Ayat Suruhan b. Contohnya i. Contoh : Siapakah nama bapa kamu ? Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya 1.Budak-budak itu bermain di tepi longkang. Ayat yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. siapa. kenapa dan mengapa. Ayat Permintaan 1. 2.Ayat Larangan d. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Ayat Suruhan 1. Ayat ini tidak menggunakan kata tanya. Cuci kasut kamu. Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya terbahagi kepada dua iaitu : a. bagaimana.

marah. ii. Contohnya: (a) Emak memasak nasi. (c) ayat pasif diri ketiga. 3. Wah. dan terkejut. dia sudah pergi ke sekolah ! 2 Ayat Aktif dan Ayat Pasif 1. Borang itu perlu anda isi. (b) berawalan di dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. 4. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak. . 2.1. hairan. 2. engkau. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru ( ! ) 3. Ia menggunkan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat. Contohnya: Baju itu dibasuh oleh kakak. Contohnya: i. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama. 3. Tanda seru biasanya terletak diakhir ayat. Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti Oh. baginda. Amboi dan sebagainya. dan sebagainya. 2. (b) ayat pasif diri kedua. (c) Ketua murid menaikkan bendera sekolah. cantiknya baju kamu! ii. dia. Partikel -lah boleh digunakan. Usahlah menangis lagi. dan sebagainya. Contohnya: i. 2. Ayat Silaan 1. Contoh : Sila bawa sejadah bila ke surau. 3. 1. kita. Ayat aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men. Ayat ini bertujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Ayat ini bertujuan melarang melakukan sesuatu . Ia menggunakan kata silaan seperti usah. 3. beliau. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. anda. dan sebagainya. iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. Amboi. Jangan petik bungs itu. kami. sakit. Jemputlah menikmati Datanglah ke rumah saya. Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan ayat. Bola itu saya tendang. saya. hairan dan sebagainya. diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. Cis.(Iarangan) d. dan sebagainya (b) Pasukan pengakap telah mendirikan khemah itu. tak usah dan jangan. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya. Ayat pasif ialah ayat yang kerjanya…… (a) tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek. (silaan) (d) Ayat seruan Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. Aduh. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. Contoh : Jangan minum air itu. kamu. sakitnya perut aku! Oh.

(b) Baginda meminta rakyat supaya bersabar. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya. Salmah memukul adiknya dengan kuat. Tanda petik (".4. (d) Kamu perlu membaiki kereta itu. Cakap Ajuk ialah percakapan yang 1. Cakap Ajuk Cakap Pindah 1. (c) Engkau patut memulangkan duitnya. (d) Dia sedang menjahit baju. (d) Jadual itu sudah kami susun. tidak sebagaimana yang dituturkan. tanda petik (". perkataan-perkataan dalam ayat. Ayat Aktif Ayat Pasif 1. 3. 4... Ayat Pasif Diri Ketiga (a) Bangunan dicat oleh mereka. 3. mesti kita dengar.. (b) Surat itu mesti awak serahkan. (a) Kasut sekolah saya cuci. (c) Bunga itu akan aku petik. 2. (b) Awak mesti menyerahkan surat itu. (c) Orang ramai diarahkan oleh beliau supaya beratur. Walaubagaimanapun .") digunakan untuk cakap ajuk. Nasi lemak dimasak oleh ibu. Tidak ada sebarang pindaan yang 2. Dalam penulisan. Ibu memasak nasi lemak. (b) Keputusan itu kita terima. 2. Cakap Pindah ialah perkataan atau dilaporkan semula sebagaimana asalnya percakapan yang dilaporkan semula tetapi dituturkan. 5. Cakap ajuk dimulai dengan tanda 3. 5. Kita mesti mendengar nasihat guru kita. Ali membaca buku itu. Terdapat perbezaan stuktur atau susunan dilakukan. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 3. (d) Kereta itu perlu kamu baiki. Ayat Aktif (a) Anda harus menyiapkan kerja itu. (c) Beliau mengarahkan orang ramai supaya beratur. Contohnya: Ayat Aktif Apt Pasif Diri Pertama (a) Saya mencuci kasut sekolah. Ayat Pasif Diri Kedua (a) Kerja itu harus anda siapkan.. Perhatikan perbezaan antara cakap ajuk dengan cakap pindah di bawah ini. (d) Kami sudah menyusun jadual itu.") tidak digunakan dalam cakap pindah. Ayat Aktif (a) Mereka mengecat bangunan. Keduadua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza. (b) Kita menerima keputusan itu. (b) Rakyat diminta oleh baginda supaya bersabar. (d) Baju sedang dijahit olehnya. (c) Duitnya patut engkau pulangkan. Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah. maksud atau . 2. (c) Aku akan memetik bunga itu. Nasihat guru kita. Buku itu dibaca oleh Ali. Kerusi patah dibawa oleh Yusof 3 Cakap Ajuk dan Cakap Pindah Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya. 4. Yusof membawa kerusi patah.

ketika itu malam tadi malam semalamnya semalam semalamnya hari hari itu ini esoknya. Nenek berkata kepada Siti bahawa Sunita. "Datanglah ke rumah saya malam Azman ke rumahnya pada malam ini. Cikgu Azmi bertanya kepada Sunita 4. “ ) 1. hamba dia. awak. Hassan menyatakan kepada Faizal cara membuat kuih Bahulu. ” lapar. Cakap Ajuk Cakap Pindah saya. "Cuci baju kamu. aku.. Cikgu berkata. beliau beta baginda kami. Abidin.” kata Asmah. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.” kata Dollah Salleh. "Mengapa tidak dia tidak hadir semalam. Encik Lim mempersilakan Encik 3. 6. begitu cara membuat Kuih Bahulu." kata Encik nanti. kita mereka anda." kata ibu kepada 1. engkau saya. keesokan harinya. penutup kata ( “ ……. 8. “ Berikan bola ini kepada Zainal diberikan kepada Zainal Abidin. Lim.pembuka kata dan diakhiri dengan tanda susunan perkataan sama. “ Ini 7. 7.” bahawa itu buku dia. 4. hadir semalam. . Kata Hassan kepada Faizal . Ibu menyuruh Ani mencuci bajunya. dia. ia. “ Ayam itu lapar. tempat itu begini begitu demikian ini demikian itu sekarang masa itu. 2. Apabila menukarkan bentuk cakap ajuk kepada cakap pindah. Ani. Kata nenek kepada Siti. Dollah Salleh menyuruh agar bola itu 8. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. itu ? ” tanya Cikgu Azmi kepada 5. 2. kamu. hari itu esok AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK Ayat Tunggal 1. perkara-perkara berikut perlu diubah atau diberi perhatian. Encik Azman. 5. nya. 6. Asmah menyatakan bahawa ayam itu buku awak. Cikgu bertanya kepada Hafizi sebab 2. “ Begini 6. nya dia dia beliau beliau mereka mereka ini itu itu itu sini situ. sana. “ Di manakah awak letakkan beg di mana dia meletakkan beg itu. Hafizi?" 3.

(b) kata bilangan majmuk. Dari segi bentuknya. daripada. 12 Sebahagian besar daripada kata majmuk dalam bahasa Melayu tergolong dalam kelas kata nama. (g) Kata hubung majmuk.bahagi kepada beberapa kelas seperti yang berikut: (a) kata nama majmuk. buah mulut. jurumudi. campur tangan. Misalnya. 2. dan sunyi sepi. Bentuknya 7. (f) kata keterangan majmuk. kecuali. cita rasa. kekuda. Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patch kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampirhampir sama. 2. daun telinga. ganti rugi. Contoh : A) Razak mengambil sebuah buku cerita. Kata majmuk ada yang dieja tercantum dan ada yang dieja terpisah tetapi tidak ada yang bersempang. daun pintu. Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai kata majmuk. dapatlah dibezakan bentuk kata majmuk daripada bentuk kata ganda yang dieja bersempang kecuali kata ganda separa seperti bebawang. hancur lebur. dan sebagainya. ( Ayat Tunggal ) C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) B) Razak membaca buku itu. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja tercantum ialah apabila. hancur lebur bererti hancur sama sekali. cantik jelita bererti sangat cantik. ( Ayat Majmuk ) PEMAJMUKAN Kata Majmuk 1. ialah air mata. kata majmuk ter&SHY. 4. Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkan untuk menyatakan makna kesangatan. Contoh kata nama majmuk. Subjek = Lelaki gemuk itu Predikat = sedang menembak burung. Misalnya. 9. (e) kata sendi majmuk. Beberapa contohnya ialah cantik jelita. sambil seraya dan lain-lain. Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. buah pinggang. 6. jejari. bumiputera. 11.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. kadangkala. antara yang lain-lain. (c) kata adjektif majmuk. wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masingmasing. 10. (d) kata kerja majmuk. dan walaupun. tetapi. 3. Dengan itu.Contoh : Lelaki gemuk itu \ sedang menembak burung. dan hak cipta. atau. 8. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. ganti rugi. 5. dan hak cipta. Makna wang saku ialah wang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. . Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . Ayat Majmuk 1. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja terpisah ialah air mata.

antara yang lainlain. cantik jelita. Tugasnya 20. gagah perkasa. Contohnya. dan sekali sekala. Dari segi maknanya. sambil lalu. antara yang lain-lain. manakala. dan gulung tikar. boleh jadi.13. iaitu darihal. antara yang lainlain. kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis seperti yang berikut: (a) kata majmuk wajar. Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada katakata yang menjadi komponennya. 15. mengambil berat. daripada. demikian. Misalnya. menganggap sepi. Contohnya: apa (kata ganti tanya) + bila (kata keterangan tanya) apabila (kata nama) alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) alim utama (kata nama) gulung (kata kerja) + tikar (kata nama) gulung tikar (kata kerja) tumbuk (kata kerja) + rusuk (kata nama) tumbuk rusuk (kata nama) cerdik (kata adjektif) + pandai (kata adjektif) cerdik pandai (kata nama) lalu (kata kerja) + lintas (kata kerja) lalu lintas (kata nama) banyak (kata adjektif) + mulut (kata nama) banyak mulut (kata adjektif) lambat (kata adjektif) + laun (kata adjektif) lambat laun (kata keterangan) Maknanya 21. 17 Kata sendi majmuk pula tidak seberapa jumlahnya. campur tangan. 16. Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk wajar. 18 Kata keterangan majmuk. buang air. 19 Kata hubung majmuk. Kata kerja majmuk ada yang bebas. antara yang lain-lain. iri hati. 24. mencari gali. air (kata nama) + mata (kata nama) air mata (kata nama) lemah (kata adjektif) + lembut (kata adjektif) lemah lembut (kata adjektif) mogok (kata kerja) + duduk (kata kerja) mogok duduk (kata kerja) dari (kata sendi) + pada (kata sendi) daripada (kata sendi) (b) mengubah kelas kata dasar. (b) kata majmuk kiasan 22. membalas budi. buta huruf. ialah apabila. dan kelam kabut. Kata majmuk mempunyai dua tugas seperti yang berikut: (a) menetapkan kelas kata dasar. Contohnya: angkat kaki. ialah acap kali. berdiam diri. yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang menjadi komponennya. ialah aman damai. bercerai susu. Misalnya buah hati ialah kata majmuk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati. kadangkala. Kata kerja majmuk ada juga yang terikat. mengambil alih. merah jambu. Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya. . Makna buah hati ialah kekasih yang dicintai. dan sedari. Contohnya: mengadu domba. 14. kepada. lambat laun. bukan buah yang bernama hati. mengangkat sembah. ialah tiga puluh. pertama kali. yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan. dan bertungkus lumus. menyalahgunakan. menembak mati. membanting tulang. 23. Kata bilangan majmuk. dua pertiga. datang bulan. buah anggur ialah kata majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur. Kata adjektif majmuk. dan dua ratus lima puluh. dan meskipun.

Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk kiasan.adat istiadat gunung api kongsi gelap alih bahasa hancurlebur lampu duduk bahasa pasar harga borong lipat ganda bakul sampah hitam manis lubang hidung batang hidung ikan parang mabuk taut cakera padat inti sari merah jambu cantik jelita isi perut minyak makan daya cipta juling air naik takhta dengki hati kaca mata nenek moyang emas putih kerak bumi orang gaji esok hari otak depan tuan rumah gagah berani olah raga udang galah galah canggah pagar duri uji kaji rendah hati pindah tangan wang saku sabun mandi rabun jauh warta berita sihat akal tahan lasak zat air 24. akal kancil darah daging hajat besar anak angkat datang bulan harga diri anak baju daun pintu ibu ayam anak emas emas kahwin isi hati anak kunci embun jantan jalan bahasa batu loncatan filem bisu jauh hati banyak mulut gaji buta kaki tangan buah mulut gantung kemudi karat hati bulan madu gatal mulut kata dua cahaya mata gunung payung kecil hati cakap angin habis akal kereta api campur tangan lalat hijau papas hati cekak musang lebar mulut panjang tangan dapur susu lemah semangat pasar gelap mata hari lepas tangan patah hati naik darah main angin rendah hati nyawa ikan malam buta sagu hati otak udang sampai hati sakit hati tangan besi tali barut tumbuk rusuk timbang rasa tanah air .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful