Detalii în pagina 2

Rusalii inedite
PREZENTAREA CĂRŢII LUMINA DIN FLACARA DUHULUI
În anul învierii Domnului, toate pregătirile aferente praznicului anual al Rusaliilor pronosticau o desfăşurare normală a acestuia. Mii de bărbaţi sosiseră la Ierusalim din toată ţara lui Israel şi din “toate neamurile care sunt sub cer” (F. Ap. 2:5). Toţi se îndreptau hotărâţi spre Templu, unde ceata preoţilor trebuia să slujească conform ritualurilor poruncite de Iehova. S-a întâmplat însă ceva inedit. Deasupra unei case din Ierusalim s-au zărit nişte limbi ca de foc ce coborau şi penetrau acoperişul. Dând buzna spre locul acela, mulţimea a rămas încremenită, când i-au auzit pe cei 120 de urmaşi ai lui Isus vorbind în alte limbi despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Elementul inedit al Rusaliilor de atunci a constat în pogorârea Duhului Sfânt sub forma unui botez divin. Faţă de această revărsare, cei prezenţi la măreţul eveniment au avut diverse atitudini. Astfel, între iudeii din Ierusalim şi cei veniţi din alte ţări să se închine la Templu, s-a născut o controversă destul de puternică. Părerea evreilor băştinaşi care nu înţelegeau nimic din cele rostite, era că ucenicii lui Isus ar fi fost turmentaţi. Evreii din diaspora şi prozeliţii slăveau pe Dumnezeu pentru cele auzite şi înţelese de ei. Inedită a fost şi explicaţia dată de apostolul Petru în predica rostită cu acel prilej. Vorbitorul a folosit trei argumente biblice: Primul arăta că acest miracol este împlinirea cuvintelor profetice ale lui Ioel referitoare la revărsarea Duhului Sfânt.

Acest volum este o colecţie de eseuri creştine pe care le-am publicat de-a lungul ultimilor douăzeci de ani în revista “FLACARA RUSALIILOR” ca şi editorial. Nu le-am prelucrat, ci ele apar exact aşa cum au fost scrise, fiecare la vremea lor. Consider că aşa cum sunt, ele pot reprezenta hrana spirituală proaspătă pentru cititori. Cartea de faţă nu conţine prelegeri teologice profunde. E vorba, mai degrabă de gânduri creştine care se îndreaptă spre inimă, mai mult decât spre minte. Limbajul folosit este uneori metaforic, dar citirea paginilor ce urmează nu va fi greoaie. Fiecare meditaţie este independentă de celelalte. Aşa că lectura poate fi întreruptă oricând, fără ca cititorul să piardă ceva din mesajul cărţii. Întrucât eseurile nu urmăresc teme biblice comune, a fost destul de dificil să aleg titlul. Sper ca cel ales să fie, totuţi, concludent. Şi mai nădăjduiesc ceva. Sper să învăţaţi câte puţin din fiecare pagină a carţii. Asta ne-ar fi tuturor de mare folos.

[drd. Teodor Dronca]

FLACĂRA RUSALIILOR – revistă creştină penticostală Redactor şef: Teodor DRONCA; Secretar de redacţie: Traian TOMUŢA; Difuzare (abonamente): Viorica STĂNILĂ Grafică: Sebastian COPIL Redacţia şi administraţia 315700 Sebiş, strada Măgurei nr 3, jud. Arad Tel / Fax: 0257 311 056; mobil: 0744 531 721; e-mail: flacararusaliilor@yahoo.com Cont: RO68BTRL00201205S73557XX – Banca Transilvania Sebiş ISSN: 1224-1695

2

CUPRINS

3

Rusalii inedite [drd. Teodor Dronca]

Al doilea informa că pogorârea Duhului Sfânt e împlinirea făgăduinţei lui Isus şi ea confirmă proslăvirea Sa în gloria Tatălui ceresc. Al treilea invoca cuvintele profetice ale împăratului David, scrise în Psalmi, despre domnia lui Hristos care “a turnat ce vedeţi şi auziţi”, adică a trimis pe Duhul Sfânt. Ineditul acestor Rusalii iese în evidenţă şi prin reacţia miilor de ascultători, care profund mişcaţi sufleteşte şi nemulţumiţi că propria lor religie nu le oferea răspunsuri adecvate la multele lor frământări lăuntrice, au adresat apostolilor magnifica întrebare: ”Fraţilor,ce să facem?” Răspunsul lui Petru poate fi rezumat în trei puncte: pocăiţi-vă, botezaţi-vă şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Învăţăturile acestea erau inedite pentru ei, dar 3000 de suflete s-au lăsat înduplecaţi şi s-au adăugat, prin botez, bisericii creştine, chiar în acea zi. Astfel ărbătoarea echi-testamentară a rimelor s v p roade şi-a primit explicaţia sa nou-testamentară. Cu acest prilej fuseseră strânse pentru Domnul primele roade ale Bisericii lui Hristos, care îşi trăia ziua ei de naştere. La fel se întâmplă şi astăzi. În vreme ce unii se mulţumesc doar cu prăznuirea istorică a unor fapte ce au avut loc la revărsatul de zori al creştinismului şi ignoră repetabilitatea Rusaliilor biblice, alţii se înfruptă, spre fericirea sufletului lor, din acest botez divin al Duhului. Fie ca din ultima categorie de oameni să facă parte cât mai mulţi creştini ai zilelor noastre. Asta va însemna o nouă dimensiune spirituală a vieţii noastre. [drd. Teodor Dronca]

4 5 8

Călăuzirea Duhului în deciziile vieţii [Raul Enyedi] Scrisoare către Pergam şi Tiatira [Corneliu Livanu] Quo Vadis Ecclesia? [Petru Lascău]

6

Emisiuni la Radio „FLACĂRA RUSALIILOR“ Interviu – Educaţia spirituală este domeniul meu favorit [drd. Teodor Dronca]

10 12 13

James Hudson Taylor Ce vezi? [Rely Tarniceri]

14 15

Cine-i vinovat că mă plictisesc la Biserică? [Nelu Popelea] A noua graduare [Ionuţ Dobrei]

16

RADIO FLACĂRA RUSALIILOR

FLACĂRA RUSALIILOR este o revistă creştină penticostală. Ea se vrea a fi, pentru orice suflet dornic de adevăr, dreptate şi lumină, un îndrumător către Hristos, care este Adevărul, Dreptatea şi Viaţa. Ea este o uneltă pusă la îndemâna Domnului Isus pentru a fi folosită spre slava Sa şi spre folosul Împărăţiei Sale. De asemenea, credem că ea constituie un instrument de comunicare, învăţătură şi părtăşie între creştini. Redacţia revistei face apel către cititori să participe în coloanele ei cu articole, mărturisiri, texte de literatură creştină, poezii, ştiri care fac obiectul interesului general şi care se înscriu în tematica revistei. Materialele trimise spre publicare nu se cenzurează, ele reflectând punctele de vedere ale autorilor lor. Articolele nepublicate nu se înapoiază. Adresa la care ne puteţi scrie: “Flacăra Rusaliilor“, 315700, Şebiş, CP 15, Jud. Arad, telefon/fax: 0257 311 056 sau mobil: 0744 531 721. Difuzarea revistei sa face prin abonament şi cu aportul colaboratorilor voluntari.

Rusalii inedite
3

1.

2.

În fiecare zi suntem confruntaţi cu luarea a sute de decizii. Unele au efect imediat, altele sunt de lungă durată. Cum luăm aceste decizii? Voinţa este partea din suflet care se ocupă cu luarea deciziilor. Dar nu o face pe cont propriu, ci ea alege dintr-un „meniu” de variante pe cea mai potrivită, pe cea predominantă. Variantele din acest meniu sunt furnizate de a. Intelect sau gândire b. Sentiment c. Conştiinţă, în probleme morale

5.

care conţine principii şi îndemnuri pentru orice situaţie (2 Tim. 3:16, 17) să ne rugăm ca Dumnezeu să ne conducă mintea şi inima prin Duhul Său, aşa încât să discernem voia Sa

3. 4.
4

Cum ne călăuzeşte Duhul lui Dumnezeu în luarea deciziilor? Pasajul citit vorbeşte despre o „ trăire după îndemnurile Duhului”, „călăuzire dată de Duhul lui Dumnezeu” Ne schimbă mintea (Rom. 12:2), şi putem gândi spiritual; ne schimbă inima, sentimentele, pentru a le face potrivite voii lui Dumnezeu; ne demolează prejudecăţile, ambiţiile, încăpăţânarea şi rebeliunea care fac pe mulţi să ia decizii oarbe.

După ce am luat o hotărâre, am pornit pe o cale, cum ştim că am ales bine, că am luat decizia corectă? Dacă avem „viaţă şi pace” (vs. 6), adică o relaţie bună cu Domnul şi suntem împăcaţi în inima noastră, am luat o decizie după voia lui Dumnezeu. Pe măsură ce trece timpul, vom primi această confirmare şi din contextul mai larg al vieţii, din situaţiile întâlnite şi din relaţiile cu ceilalţi.

6.

„a trăi după îndemnurile Duhului” înseamnă a-ţi modifica întreg traiul sau viaţa aşa încât să se potrivească voii lui Dumnezeu. Aceeaşi expresie se găseşte în Gal. 5:16. Umblarea în Duhul nu înseamnă a face o faptă bună din când în când, sau a face parţial ceea ce Dumnezeu vrea, ci înseamnă să perseverezi, să continui să faci ceea ce Dumnezeu vrea în toate lucrurile vieţii, în toate deciziile pe care le iei. Cum putem şti ce decizie vrea Dumnezeu să luăm? Pentru a discerne voia lui Dumnezeu pentru noi, trebuie să fim supuşi, nu încăpăţânaţi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu,

Dacă decizia noastră a întristat Duhul lui Dumnezeu, atunci nu vom avea pace. Părtăşia cu Duhul se va răci, roada se va diminua, viaţa noastră spirituală va avea de suferit, pe drumul pe care am pornit vom întâlni noi şi noi obstacole, Dumnezeu ni se va părea tot mai departe şi va înceta să ne asculte rugăciunile. Faptul că nu urmăm voia lui Dumnezeu ne va fi arătat şi din situaţiile pe care le vom întâlni şi din relaţiile pe care le vom avea. Copilul lui Dumnezeu va sfârşi zdrobit, copleşit şi se va întoarce la Dumnezeu cu mari regrete şi remuşcări, şi niciodată în viaţă nu va uita lecţia dură învăţată. Pentru a evita astfel de „lecţii”, să luăm aminte la îndemnurile Duhului, să trăim în Duhul, după Cuvântul lui Dumnezeu sau voia Sa, care este „bună, plăcută, desăvârşită”! [Raul Enyedi]

Apocalipsa 2.12-17
Domnul sfânt, Cel care vine pentru-ai Săi din orice neam, Se îndreaptă către tine înger ce eşti în Pergam: “Tu zidindu-ţi locuinţa unde nouri grei se-aştern şi-ai păstrat prin har credinţa în Cuvântul Meu etern. Dar cum rabzi, cu nepăsare, pe acei ce nu au frâu, ce îndeamnă la-nchinare idoleascã şi desfrâu?!... Tolerând aceste fapte întinezi al Meu popor şi-ai sã te cufunzi în noapte ca profetu-nşelător. Balaam, nicolaiţii, vor fi judecaţi curând. Dar voi răsplăti smeriţii ce-Mi slujesc cu duhul blând. Vino azi cu pocăinţă părăsind negrul pãcat ca prin fapte de credinţă să-Mi slujeşti cu-adevărat! Altfel îţi va fi Cuvântul sabie ce va lovi viaţa ta, chiar şi pãmântul peste care vei păşi. Cel ce fuge de-orice cursă a păcatului murdar va mânca mana ascunsă şi bucate dulci de har. Îi voi da o piatră albă cu un nume nou pe ea şi cununi din Cer drept salbă c-a vegheat în vremea grea [Corneliu Livanu]

Apocalipsa 2.18-29
Iată dar ce zice Fiul Domnului ce-ţi ştie drama, Cel ce are ochi de pară şi picioare ca arama încercată în cuptoare : “Da, Eu ştiu că ai răbdare şi iubire jertfitoare! Îţi cunosc credincioşia şi slujirea şi tăria. Ştiu că faptele din urmă chiar prin multele necazuri, sunt la număr ca o turmă numeroasă şi unită ce se-ntinde pe izlazuri. Iată însă ce Mă face sã te trec sub condamnare : tu o laşi pe Iezabela, trâmbiţa amăgitoare, sã înveţe lucruri false, rele şi otrăvitoare, pe copiii Mei cei buni. I-am dat vreme ca să-şi plângă tot păcatu-n rugăciuni şi apoi să se întoarcă de pe drumul rătăcit, din păcatele ei multe. Dar nu vrea să Mă asculte. De aceea vine ziua când va sta bolnavă-n pat. Iar acei ce-o ascultară şi cu ea s-au întinat vor fi aruncaţi afară. Şi va şti atunci poporul cel răscumpărat prin har că Eu cercetez rărunchii cu-al luminii Mele far. Eu voi răsplati odată prin iubirea Mea curată orice faptă şi cuvânt şi în Cer şi pe pământ. Vouă însă tuturora celor ce nu vreţi să ştiţi ‘adâncimile Satanei’ şi n-aţi fost ademeniţi vă îndemn să privegheaţi zi şi noapte-n rugăciune. Să umblaţi în fapte bune şi să ţineţi cu tărie tot ce Duhul Sfânt v-a spus până voi veni în slavă pentru voi chiar Eu, Isus. Cel ce-aude azi chemarea Duhului venit din Rai şi-Mi va săvârşi lucrarea cu-al iubirii Mele grai, va primi puteri depline să conducă neamuri mari, să le scape de ruşine, de păcat şi de tâlhari, să le modeleze-n taină precum vasele de lut pentru Tatăl Creatorul, Cel ce n-are început. Celui care prin credinţă va ieşi biruitor îi voi da al dimineţii Luceafăr strălucitor [Corneliu Livanu]

5

Trăim într-o vreme a suspiciunii. Politicienii, agenţiile de ştiri şi propriile noastre experienţe nefericite din trecut ne-au convins de adevărul că nu putem găsi multe lucruri în care să poţi avea încredere. Lipsa de integritate pare mai mult regula decât excepţia. La suspiciune mai putem adăuga rata schimbărilor care se accelerează pe zi ce trece tot mai mult. Schimbările cuprind toate domeniile activităţii umane, de la vârful de lance al comunicării electronice, până la cele mai conservatoare instituţii umane, vedem cum schimbările aduc noi forme şi exprimări care produc derută şi nesiguranţă. Ne întrebăm speriaţi, Quo Vadis Ecclesia? Încotro se îndreaptă Biserica? Mai suntem relevanţi pentru problematica omului secolului XXI? Răspunde mesajul nostru nevoilor omului de azi? Analizate de aproape, bisericile creştine de azi se află pacă într-o mişcare de derivă de la misiunea lor fundamentală, aceea de a schimba lumea. Ne îndepărtăm de la Marea Trimitere, eşuând în programe şi filozofii ale lucrării care, de multe ori, n-au nimic comun cu porunca Domnului Isus Christos. În postările care vor urma voi încerca să găsim câteva motive pentru această “derivă”, într-un efort de a identifica răul, primă condiţie a eliminării lui. Înainte însă de a le discuta pe rând aceste motive ale derivei noastre, doresc să menţionez că unele din ele mi-au fost sugerate de Dr. Glen S. Martin, la o conferinţă a căruia am participat anii trecuţi în Jackson, Mississippi. Ascultându-l am constatat că dincolo de specificul cultural, bisericile de azi suferă în general de aceleaşi boli, care fac ca ele să se mişte în derivă şi nu într-o înaintare planificată după un intinerar şi cu o ţintă precisă.

a.

Pastorul bisericii este în primul rând vinovat de paradigma veche a misiunii sale. În loc să fie un conducător, el continuă să fie îngrijitorul comunităţii şi a membrilor lui repetând lipsa de experienţă şi viziune a lui Moise înainte ca Ietro, socrul său, să-i ofere soluţia conducerii prin delegaţie. În loc să fie un misiolog, el pozează în păzitorul tainelor bisericii, şi în loc să fie mentorul unei noi generaţii de conducători spirituali se mulţumeşte să prezideze tranziţii. George Barna constată că cca 95 la sută din pastorii de azi se complac în atmosfera călduţă şi sigură a bisericii pe care o conduc neaventurânduse ei înşişi şi neinspirând Biserica la o viziune nouă. Preocuparea acestuia de a-şi menţine slujba îl face să parcurgă “cercul fricii”: de la gândirea sfârşitului, la tulburătoarea întrebare; “Dar dacă? – la atac de anxietate şi apoi la lupta pentru spravieţuire, uneori dusă cu metode complet necreştine.

b.

1.
6

Biserica are prea multă mulţumire de sine.

Biserica de azi se complace în situaţia unde se găseşte fiind tot mai lipsită de sensibilitate faţă de nevoile societăţii aflate în continuă schimbare şi tot mai indiferentă de misiunea sa.

Vrând sau nevrând, ei capătă chipul şi asemănarea pastorului lor. Rutina frecventării serviciilor bisericii devine curând a doua lor natură, obişnuitul, cotidianul. Complacerea într-o biserică fără o declaraţie a misiunii ei, fără o viziune clară a direcţiei ei de acţiune devine antidot la orice înnoire şi a creşterii spirituale a acelei biserici. Am urmărit recent, conflictele declanşate în câteva biserici, lupte pentru putere şi dezacorduri majore survenite imediat ce aceste congregaţii au terminat construirea unor splendide locaşuri de închinare. Cu toate că viziunea unei biserici trebuie să fie formulată întotdeauna în termenii marii trimiteri şi nu în construcţii, aceste biserici şi-au consumat viziunea (fie ea şi una nebiblică). În lipsa unei viziuni, energiile au fost canalizate spre autodistrugere. Locul, facilităţile edilitare ale bisericii se învechesc şi ele, se uzează moral şi fizic, fără ca să băgăm de seamă. Ne obişnuim treptat cu nefuncţionalul, cu mizeria, cu lipsa de spaţiu. Programele noastre, suferă şi ele de complacere. Dacă în vest, prin program se înţelege un anume proiect de lucru, la noi el înseamnă mai degrabă modul în care este organizat

c.

d.

un anume serviciu divin din biserică. Am ajuns departe în standardizarea serviciilor nostre, până acolo că totul este previzibil. Dacă ai fost de câteva ori la biserică nu este greu să şti exact tot ceea ce urmează. Cu greu vei găsi pastori inovatori care au curajul să schimbe ceva din structurile serviciilor religioase ale bisericii. Aceştia sunt nişte Mavericks care nu se bucură de prea bună reputaţie. Tot aici trebuie menţionat faptul că serviciile noastre au dezvoltat o subcultură, cu un limbaj adecvat ei, pe care necredinciosul, sau căutătorul de Dumnezeu, nu-l înţelege. Bisericile în general nu au în vedere pe acest căutător, ci pe credincioşii, membri ei, pentru care dimensionează şi structurează “programele” religioase. Rugăciunile noastre se înscriu şi ele pe aceeaşi linie a obişnuitului, a mulţumirii de sine, a complacerii în situaţia existentă.

3.

e.

2.

John C. Maxwell descrie cinci nivele la care ajunge un lider. De la conducerea de poziţie -când oamenii te urmează din cauza că trebuie, tu eşti “Şeful”, cel cu portofoliul de conducător – liderul creştin trebuie ca prin bunele sale relaţii cu membrii bisericii sale să poată conduce prin permisiune, oamenii urmându-l din cauza că vor ei s-o facă. A treia treaptă este cea a realizărilor, când oamenii te vor uma pentru ceea ce ai făcut pentru organizaţie. Apoi, al patrulea nivel este cel al reproducerii, când oamenii vin după tine din pricina a ceea ce faci pentru ei personal, investiţia ta în creşterea şi formarea lor. La al cincilea nivel ajung doar acei care prin reputaţia lor, personalitatea lor s-au impus şi au devenit un simbol al organizaţiei lor. Din păcate, cei mai mulţi pastori se opresc la treapta a doua a creşterii lor ca lideri – cea a permisiunii. Sunt unii dintre cercetători care consideră că 90% dintre pastorii de azi se mulţumesc să rămână pe această treaptă, motiv pentru care biserica lor nu creşte mai mult de 200 de persoane, devenind o biserică de familie, unde se preamăresc relaţiile frăţeşti.

Un al doilea motiv al derivei, este conducerea bisericii.

Am putea spune că lipsa unei viziuni a bisericii de azi este mai degrabă regula decât excepţia. Cele mai multe din bisericile noastre nu-şi definesc nici măcar declaraţia misiunii lor. Nu ştim nici măcar de ce existăm ca biserică. Cred că ar trebui să începem prin a ne întreba de ce existăm ca biserică aici, şi acum? Ce vrea Dumnezeu de la noi ca Biserică în localitatea unde ne aflăm? Răspunzând acestor întrebări ne putem apoi formula declaraţia misiunii noastre. Trebuie s-o facem în modul cel mai scurt cu putinţă şi mai uşor de ţinut minte pentru ca orice credincios din biserică să poată spune la orice oră care este misiunea bisericii sale. Biserica pe care o păstoresc şi-a formulat astfel declaraţia misiunii sale: Să aducem oameni la Isus Christos făcându-i membri în familia Sa, ajutându-i apoi să se maturizeze, devenind asemenea lui Isus Christos; să-i echipăm pentru lucrarea din biserică şi viaţa de misiune din lume, pentru ca Numele lui Isus Christos să fie preamărit. Cuvintele cheia ale misiunii noastre sunt: Evanghelizare, Membrie, Maturizare, Misiune, Închinare. O biserică însă are nevoie şi de o viziune. Fără viziune poporul lui Dumnezeu piere. Aş adăuga eu, se autodistruge. Formularea viziunii trebuie să pornească de la pastorul bisericii şi ea trebuie să izvorască din relaţia acestuia cu Dumnezeu. Viziunea lui trebuie formulată şi comunicată împreună cu echipa sa de conducători ai bisericii, şi ea trebuie să conţină elementele lucrării la care este chemată biserica. Ea nu poate fi o construcţie sau alte facilităţi materiale. La formarea viziunii, liderii trebuie să-şi imagineze cum ar vrea ei ca biserica lor să fie peste 5 ani sau 10 ani. Bineînţeles ca o viziune să fie implementată şi să prindă viaţă are nevoie de o planificare bună.

Lipsa unei viziuni şi ea un motiv al derivei bisericii de azi.

[Petru Lascău]

7

BIBLIA VORBEŞTE

De luni până vineri, ora 9:30 Reluare seara, ora 21:00 SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 9:00 Reluare seara, ora 21:00. Este vorba de primul mesaj biblic al zilei, de obicei un studiu biblic. Sau un ciclu de predici pe aceeaşi temă. De regulă, vorbeşte acelaşi predicator, până la epuizarea studiului respectiv. Reluarea mesajului seara, înainte de culcare, arată cât de mult ne îngrijim ca ascultătorii noştri fideli să nu-l piardă, dacă sunt ocupaţi dimineaţa. Fără îndoială „Biblia vorbeşte“ pentru fiecare dintre noi. Şi trebuie să o ascultăm.

CARTEA PE UNDE

ITINERAR BIBLIC

De LUNI până VINERI, ora 12:30 Emisiunea este preluată de la TRANS WORLD RADIO şi reprezintă o premieră în România. Este primul serial radiofonic care abordează toată Biblia sau Sfânta Scriptură, de la Geneza la Apocalipsa. De fapt, este o adaptare după foarte cunoscutul serial radiofonic THRU THE BIBLIE de John Vernon McGee, tradus şi transmis în peste 100 de limbi. Versiunea în limba româna are 1067 de episoade. „Itinerar biblic“ nu are reluare şi nu se difuzează în week-end.

De LUNI până VINERI, ora 19:00 Cu reluare a doua zi, ora 7:30 SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 22:20 Cu reluare a doua zi, ora 7:30 Puteţi audia lectura unor cărţi creştine de maximă importantă. Desigur, nu aşa de importante ca Biblia. Poate vi le-aţi dori în biblioteca personala dar nu aveţi posibilitatea să le achiziţionaţi. Contactaţi-ne şi vom încerca să vă ajutăm în sensul acesta. Până una-alta, nu pierdeţi însă nici un episod din lectura lor. Vă puteţi alege când să le ascultaţi: seara (în primă audiţie) sau dimineaţa (în reluare).

PICĂTURI DE ÎNŢELEPCIUNE
De LUNI până VINERI, ora 14:00 SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 19:30. În cadrul acestei emisiuni, am avut serialul „LUMEA ÎN CARE TRĂIM“, cu episoade despre probleme ale vieţii cotidiene, commentate şi interpretate prin prisma învăţăturilor Bibliei. În prezent, se derulează un alt serial intitulat „TÂNĂR PUR ŞI SIMPLU” – o emisiune realizată de tineri, pentru tineri, despre problemele tinerilor. Se discută deschis, fară ocolişuri. Recomandăm această emisiune în special tinerilor. Veţi avea multe de învăţat.

LECTURI BIBLICE

În fiecare zi, de la ora 8:20 Radio FLACĂRA RUSALIILOR propune ascultătoriilor un PROGRAM DE CITIRE A BIBLIEI într-un an. Întâi Vechiul Testament, apoi Noul Testament. În fiecare dimineaţă, după ce te-ai trezit, eventual după ce ai servit micul dejun, te poţi aşeza la birou cu Biblia deschisă şi să urmăreşti fragmentul divin care se citeşte. E mai greu dacă eşti la servici. Şeful n-o să-ţi permită o astfel de pauză matinală. Sau poate cine ştie? În schimb, dacă eşti la volan, merge. Cu precizarea că trebuie să fii atent la traficul rutier în care eşti angajat. Din păcate, emistiunea nu are reluare.

MESAJ BIBLIC

În fiecare zi, ora 17:00 Reluare a doua zi, ora 5:00. Este vorba de predica de după masă. Mesajele sunt diverse, ca şi predicatorii, de altfel. Sunt, însa, câţiva păstori care predică, de obicei, săptămânal: PETRU LASCĂU, LUIGI MIŢOI, VLADIMIR PUSTAN, LAZĂR

8

GOG, NELU BRIE, TEODOR DRONCA, IOSIF ŢON, FLORIN IANOVICI. Sâmbătă şi duminică, emisiunea poartă titlul: „LUMINĂ DIN CUVÂNT”. Există şi o reluare a fiecărui mesaj, a doua zi, dimineaţa devreme.

EMISIUNI MUZICALE

MĂRTURII CREŞTINE
În fiecare zi, ora 18:20 Experienţele cu Dumnezeu a multor creştini, motivează pe alţi creştini la o viaţă spirituală abundentă. Fie că este vorba de întoarcerea la Dumnezeu, de o vindecare, sau de o izbăvire miraculoasă. Toate acestea au menirea să arate purtarea de grijă a Domnului pentru copiii Săi. În cadrul acestei emisiuni, vă prezentăm zilnic, câte una din sutele de mărturii creştine pe care le-am auzit de la creştinii care nu se ruşinează să-L mărturisească pe Domnul. Poti fi şi tu unul dintre ei.

Muzica creştina ocupă un loc important în grila de programe a postului de radio „FLACĂRA RUSALIILOR”. Se difuzează cam 10 ore de muzică din cele 24 ale unei zile. Redactorul nostru muzical se străduieşte să aleagă muzica pentru toate vârstele. Nu e uşor să-i multumeşti pe toţi, bineânţeles. Iată câteva dintre emisiunile noastre muzicale: 1.MUZICĂ CLASICĂ, în fiecare zi, de la ora 11:30, la 12:00. 2.MUZICĂ DE LAUDĂ ŞI ÎNCHINARE PENTRU TINERI, zilnic între orele 15:00 şi 16:00. 3.MUZICĂ DE FANFARĂ,, de luni până duminică, ora 23:00-23:30. 4.ORA DE GOSPEL, zilnic între orele 6:00 şi 7:00, precum şi în week-end, între orele 20:00 şi 21:00. 5.MUZICĂ DIVERSĂ, în cea mai mare parte a emisiunilor muzicale (solo, duete, cvartete, grupuri etc).

COPII, VENIŢI CU NOI

De LUNI până VINERI, ora 20:00 SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 19:00 Ne-am gândit şi la cei mici. Au şi ei dreptul la câteva minute doar pentru ei. Merită să investim timp şi resurse pentru copilaşi, înainte de a-i trimite la culcare. Emisiunea conţine povestiri, cântece, poezii. Învăţăm şi rugăciuni cu copiii şi pentru copii. Dacă nu-i neglijăm când suntem ocupaţi cu multele noastre probleme de adulţi, îi vom putea chema şi la răpire: „Copii, veniti cu noi... în cer!“ În week-end, emisiunea se numeşte: ,,CU PĂRINŢII DESPRE COPII”.

ADOLESCENTUL, ÎNCOTRO?
SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 14:30 O emisiune de week-end pentru tineri. Se discută diferite teme specifice acestei perioade din viaţă. Conţine sfaturi utile, demne de luat în seamă. Se prezintă şi mărturiile altora, experienţele – pozitive şi negative – prin care au trecut alţi tineri. Emisiunea conţine unele momente şocante.

UNIVERSUL FAMILIEI
De luni până vineri, ora 22:30 Fiecare ins căsătorit şi-ar dori o familie fericită. Din păcate, în familii există multe probleme legate de autoritate, de dragoste, de bani, de prieteni, de rudenii etc. Găsiţi soluţii la multe din acestea, ascultând emisiunea postului nostru de radio „UNIVERSUL FAMILIEI”. Rând pe rând veţi auzi mesajele unor păstori şi psihologi creştini sau pur şi simplu veţi învăţa din mărturiile propii ale unor vestitori.

VORBE DESPRE BIBLIE

SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 13:15 Este vorba de câte un mesaj biblic suplimentar, de weekend, când se presupune că ascultătorii sunt mai liberi şi predispuşi să-şi hrănească sufletul. De multe ori sunt mesaje calde şi proaspete, rostite în biserici. Merită să le ascultaţi.

FEMEIA CREŞTINĂ

EMISIUNI INFORMATIVE
Avem preocuparea ca ascultătorii noştri să fie informaţi cu privire la principalele evenimente laice şi religioase. Principalele grupaje de ştiri laice le transmitem în direct de la România Actualităţi, zilnic la orele 7:00, 8:00, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00. Ştiri religioase preluăm de pe resursecrestine.ro, ciresarii.ro, stiricrestine.ro, radio Filadelfia, evenimente creştine.ro, şi în general de la toţi furnizorii de ştiri creştine.

SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ, ora 10:30. O emisiune specifică pentru nevoile spirituale ale femeilor. Din păcate, ea se difuzează la o oră când majoritatea femeilor sunt ocupate cu munca în gospodărie (sâmbăta) sau cu închinarea la biserică (duminica). Ar trebui să ne gândim şi la o reluare a acestei emisiuni. Când ar fi femeia creştină dispusă să asculte sfaturi pentru ea? Poate ne sugeraţi dumneavoastră.

9

Interviu cu pastorul pensionar

veteran al credinţei penticostale din România.
Reporter: Vă rog să vă prezentaţi cititorilor noştri şi să ne relataţi cum v-aţi întors la
Domnul.

ILIE GHIB STĂNUŞ

Stănuş Ghib Ilie: Mă numesc STĂNUŞ GHIB ILIE şi locuiesc în Arad. M-am născut la 4 martie
1923 în satul Sebeşel, comuna Săsciori, jud. Alba. Părinţii mei au fost ortodocşi, apoi baptişti. În această confesiune religioasă am fost crescut şi educat până la vârsta de 20 de ani. La această etate împreună cu fratele ZAMORA VASILE am căutat şi am găsit fraţi penticostali, care făceau strângeri (adunări) prin păduri în condiţii vitrege.Am fost botezaţi în apă în râul Sebeş, în anul 1943, de sărbătoarea Înălţării Domnului, iar botezul cu Duhul Sfânt l-am primit după zece zile (la Rusalii), sus pe deal, în pădure, în zona Sebeşului. Am vrut neapărat să primesc cele două botezuri înaintea plecării în armată şi pe front, pentru a fi pregătit pentru orice mi-ar aduce viitorul.

R: Spuneţi-ne ceva despre viaţa dumneavoastră de familie. S.G.I: M-am căsătorit cu soţia mea Iuliana pe data de 10 iunie 1948. Recunosc că
n-am meritat-o. Cu acest prilej, m-am mutat pe meleaguri arădene. Din căsătoria noastră au rezultat zece copii, ca o răsplată de la Domnul. Pot să spun că sunt preţuit mult de copiii mei, la venerabila vârstă de 88 de ani. Bineînţeles, sunt văduv de mulţi ani.

R: Ce ne puteţi spune mai semnificativ din îndelungata slujire la care v-a rânduit
Domnul? S.G.I: După eliberarea din armată (în octombrie 1946), am acţionat pe câmpul Evangheliei pentru organizarea filialei Alba, făcând tabele cu membri şi alte acte pe care le-am trimis la centrul din Arad spre arondare. Fraţii Bradin, Florea şi Şandru au aprobat aceasta şi au recunoscut ordinarea mea, care a avut loc la 1 ianuarie 1948 şi mi-au înmânat legitimaţia de lucrător (presbiter) activ pe filială. La mutarea mea în Arad, fraţii de la conducerea Asociaţiei mi-au făcut o primire bună, oferindu-mi imediat un sector de activitate în cadrul judeţului Arad. Vreau să menţionez câteva din bisericile penticostale în care am slujit de-a lungul timpului: Micălaca, Mândruloc, Păuliş, Pâncota, Măderat, Dud, Minişul de Sus, Chişineu Criş, Curtici, Felnac, Vinga, Horia şi altele. În Italia, unde sunt o parte din copiii mei, am ajutat bisericile penticostale din Verona, Torino, Milano, Brescia, San Bonifacio.

10

R: V-a plăcut să studiaţi? După câte ştiu aţi scris o carte de studii istorice şi
doctrinare. S.G.I: Educaţia spirituală este domeniul meu favorit. Studiile mele laice se limitează la 7 clase, aşa cum erau vremurile pe-atunci. În anul 1948, luna februarie, am participat la primul curs biblic ţinut la Arad, pe care l-am absolvit cu calificativul “foarte bine”, fiind cotat al 3-lea din 39 de cursanţi. Mi-a plăcut să lecturez unele broşuri şi cărţi care mi-au căzut în mâini. Am scris cartea “SOLA SCRIPTURA – studii istorice şi doctrinare”, la cererea unor fraţi din biserici penticostale din ţară şi din diaspora, care m-au chemat să le împărtaşesc experienţa mea cu Dumnezeu şi să susţin anumite studii biblice.

R: Aţi suferit pentru credinţă? Daţi-ne câteva detalii. S.G.I: La şcoala primară din sat, am avut de suferit din partea preotului ortodox, care
mă maltrata; într-un an m-a lăsat repetent, motivând că nu fac semnul crucii. În urma intervenţiei Comunităţii Baptiste din Alba Iulia la Ministrul Cultelor am trecut clasa şi apoi îmi făceam orele de religie cu pastorul baptist, acest lucru fiind acceptat legal. Dar până atunci am suferit enorm. În timpul slujirii, într-o împrejurare, jandarmii din Alba Iulia m-au dus sub escortă la securitatea din oraş. Acolo mi s-a întocmit un proces verbal fals prin care am fost acuzat drept instigator public, iar după cinci zile şi nopţi de tortură fizică şi psihică am fost escortat la închisoarea Tribunalului Alba. În final am fost eliberat, dar mi s-a interzis orice activitate religioasă. Am mai avut parte de încă o arestare, dar m-am refugiat la Arad.

R: Daţi numele câtorva predecesori de la care aţi avut de învăţat şi alte câteva nume de lucrători
pe care i-aţi învăţat dumneavoastră, să slujească. S.G.I: Din prima categorie aş aminti pe Gheorghe Bradin, Florea Iulian şi Trandafir Şandru, iar din a doua categorie sunt mulţi şi nu ştiu pe cine să enumăr în mod deosebit.

R: Unul din a doua categorie sunt şi eu. Care ar fi trei lucruri importante pe care le-aţi recomanda
lucrătorilor tineri? S.G.I: În primul rând să predice Cuvântul curat, fără exagerări şi adăugiri. Apoi, să păstreze doctrina sănătoasă pe care noi am apărat-o cu sângele nostru. Şi, în al treilea rând, să pregătească şi să implice şi pe alţii în slujire, căci e nevoie de mulţi lucrători pentru Marele Seceriş. R: Vă mulţumesc. A consemnat, [drd. Teodor Dronca]

11

James Hudson Taylor
Dumnezeu l-a folosit pe J. Hudson Taylor, întemeietor şi conducător al Misiunii Centrale din China (China-InlandMission, CIM) într-un mod unic, înainte de toate spre deschiderea Chinei interioare pentru mesajul lui Isus Cristos. Când H. Taylor a fost chemat acasă la Domnul în 1905, şi Hunan ca ultima din cele optsprezece provincii, se deschisese pentru lucrarea misionară. Hudson Taylor s-a născut la 21 mai 1832 în Barnsley, Anglia, ca fiu al unui farmacist. În vârstă de aproape şaptesprezece ani s-a convertit la citirea unui tractat, în timp ce mama lui, plecată la odihnă în depărtare, se ruga pentru el. Tânărul s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu fără rezerve. „Atunci du-te pentru Mine în China!” suna însărcinarea lui Dumnezeu. Deşi până atunci nu ştiuse nimic despre această ţară, a dat urmare acestei chemări şi a plecat în 1853 din însărcinarea unei societăţi misionare de abia întemeiate. Trei ani mai târziu s-a despărţit de această misiune, înainte de toate pentru că aceasta nu şi-a păstrat principiul de a nu face datorii, ci din contră, se încărcase de datorii. Din această pricină a rezultat aproape inevitabil pentru Taylor necesitatea de a înfiinţa o societate misionară proprie, ai cărei membri erau de acord să nu ceară în nici o situaţie bani de la oameni, ci să se bazeze numai pe promisiunile şi ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat munca acestui bărbat care a lucrat pentru Domnul lui fără odihnă, mânat de o dragoste arzătoare pentru chinezi. Prin credinţă el a lansat o chemare pentru conlucrare şi a găsit pretutindeni ascultare, mai întâi în Marea Britanie, apoi şi în celelalte ţări din Europa, în America, în Australia, în Noua Zeelandă. Peste tot s-au înfiinţat filiale şi cercuri de prieteni ai CIM. În anul 1858 Taylor s-a căsătorit pentru prima oară. Cu soţia lui Maria a avut o căsnicie foarte fericită, binecuvântată cu cinci copii. Dar suferinţa nu a lipsit. Doi copii au murit de timpuriu, iar în 1870 şi soţia lui.

Cu Jennie Faulding, o misionară, Taylor s-a căsătorit a doua oară. Şi ea i-a fost un ajutor preţios în lucrarea care se extindea tot mai mult. Era multă bucurie în lucrarea misionară; dar neîntrerupt au fost şi greutăţi, încercări, vremuri de necaz. Cea mai grea încercare a credinţei a trăit-o bărbatul îmbătrânit, cu sănătatea complet dărâmată în timpul răscoalei boxerilor din anul 1900, când soseau zilnic noi veşti despre ucidere şi distrugere. CIM a pierdut în aceste luni 58 de misionari şi 28 de copii. Încă în acest an Taylor şi-a hotărât succesorul. În 1902 D. E. Hoste a preluat întreaga povară a postului. În 1903 soţia lui, Jennie, a plecat la Domnul. A fost ultima pierdere personală a lui Taylor. Totuşi sănătatea lui s-a îmbunătăţit încă o dată într-atât încât în primăvara anului 1905 a îndrăznit să călătorească o ultimă oară spre China, însoţit de fiul şi nora lui. În călătoria de vizită Taylor a fost primit în fiecare staţiune cu cea mai mare dragoste şi respect. A mai trăit împlinirea îndelung nutritei lui dorinţe de a face cunoştinţă cu provincia Hunan. Aici, în capitala Changsha, în mod neaşteptat, Dumnezeu l-a dus acasă în 3 iunie 1905. O viaţă grea, extrem de bogată în lipsuri, dar nesfârşit de plină cu binecuvântare şi bucurie, îşi găsise pământescul sfârşit. Să ascultăm încă două mărturii de la contemporani. Un misionar, care a lucrat strâns împreună cu Taylor mulţi ani, a scris: „Viaţa lui putea suporta o încercare. În ea nu era nimic întunecat sau ascuns. Cu un om ca el te puteai apuca de orice lucru. N-am întâlnit niciodată pe cineva care să fie mai consecvent - şi eu l-am cunoscut şi l-am observat ani de zile. El umbla înaintea lui Dumnezeu, de aceea viaţa lui era o lumină. Zi şi noapte, literal în fiecare ceas era gata de ajutor. Stăpânirea lui de sine şi sfinţenia lăuntrică erau unice, asta o simţeam toţi”. Un tânăr candidat misionar a relatat despre o oră de rugăciune pe care a ţinut-o H. Taylor în Londra: „Înfăţişarea lui nu m-a impresionat. Statura lui era subţire şi avea o voce blajină. Ca şi cei mai mulţi tineri credeam că puterea e legată de sonoritate şi că o personalitate de conducător trebuie să impresioneze şi fizic. Dar când el a spus: „Să ne rugăm” şi a rostit rugăciunea de început, părerea mea s-a schimbat complet. Încă nu auzisem pe cineva rugându-se aşa. Era în ea o simplitate, o fineţe, o îndrăzneală, o putere care copleşea şi lăsa să se vadă clar că Dumnezeu îl primise în cercul intim al prietenilor Săi... O asemenea rugăciune era în mod vădit rezultatul lungii lui rămâneri în locul ascuns din preajma lui Dumnezeu”.

12

Ce vezi?

“De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” Marcu 11:24

O femeie oarbă a fost condusă la un mare evanghelist vindecător pentru rugăciune. După ce s-a rugat pentru ea, el a întrebat-o „acum, spune-mi, ce vezi?”. Ea a deschis ochii dar i s-a spus „închide ochii şi spune-mi ce vezi”. Ea a încercat din nou să deschidă ochii şi i s-a spus „nu am zis să deschizi ochii ci te-am întrebat ce ai văzut. Închide ochii şi spune-mi ce vezi”. Acest lucru s-a petrecut de câteva ori până femeia a înţeles că evanghelistul o întreba ce a văzut în interior. S-a văzut văzând? Când a înţeles acest lucru ea a spus „mă văd având vedere”. Atunci evanghelistul i-a spus „Acum, încet, deschide ochii”. În acel moment ea a deschis ochii având o vedere perfectă. Acum, când te-ai rugat, ce ai vazut în interiorul tău? Te-ai rugat pentru vindecarea unei persoane dar acea persoană era într-un sicriu? Te-ai rugat pentru o rezolvare financiară dar băncile te urmăresc pentru faliment? Mulţi oameni nu primesc lucrul pentru care se roagă – ei primesc ceea ce cred atunci când se roagă, fiindcă Isus a spus „De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea”. „Orice lucru“ include totul şi mai întâi crezi că îl vei primi şi apoi îl vei avea. Isus odată i-a spus centurionului „mergi în drumul tău şi după cum ai crezut, aşa ţi se va face” şi în ceasul acela sluga centurionului a fost vindecată (Matei 8:13). Centurionul şi-a văzut servitorul vindecat. El a crezut că şi-a primit miracolul chiar înainte ca el să se întample. Deci, atunci când te rogi, ce crezi şi vezi cu adevărat în interior? „Păi, Pastor Prince, nu pot să văd!“ Atunci, nu te ruga încă. Schimbă-ţi viziunea în interior întâi. Începe a te vedea cu răspunsul. Să te vezi vindecat, stând în casa pe care ţi-o doreşti, bucurându-te de mai mult decât suficient. Apoi roagă-te şi vei avea orice vei cere! [Rely Tarniceri] (traducere după pastor Price)

Ce vezi?

13

Nu ştiu dacă v-aţi gândit vreodată cât de preţios este concediul păstorului?! Cineva a zis că orişicând trebuie să i se dea un concediu păstorului. Dacă-i bun păstorul îşi merită concediu, dacă-i slab păstorul, merită biserica concediul păstorului. Acum poate n-ar fi rău să ne întrebăm; de ce când este plecat păstorul este mai interesant la biserică? Pentru că dacă nu stai bine cu pocăinţa, îţi doreşti să vezi şi să asculţi un predicator aşa de tipul lui “Garcea” că de nu te plictiseşti. Dragii mei, cei care nu stau bine cu pocăinţa işi doresc la biserică ceva care ori să-i şocheze, ori să-i impresioneze dar să nu-i deranjeze că... ameninţă cu cererea transferului. Este o diferenţă mare între fotbal şi biserică; la biserică eşti totdeauna liber de contract. Mda, uneori sunt şi eu şocat la programele din biserică observând preocupaţiile enoriaşilor la Casa Domnului. Cineva mi-a cerut odată printr-un bilet să anuţ: “dacă nu este cineva interesat să cumpere o dormeză?” Sigur că nu am anunţat, dar mai că am vrut să intreb: ”pijamale n-ai de vânzare?”. Credincioşii protesteză când sunt plictisiţi în două moduri. Sunt două feluri de protest al plictisiţilor: unul mut (căscatul) şi unul asurzitor (Amin-ul de la urmă).

Cine-o fi totuşi vinovat pentru plictiseala de la biserică? Păstorul, criza, paznicul, clima, gripa aviară, gripa porcină? Aaaaa…. cred că am aflat răspunsul, Adam şi Eva. Da, e din vina lor. Pamfil Şeicaru spunea că: ”Românul este periculos de inteligent”. Până în prezent mai mulţi credincioşi din biserici mari s-au plâns spunându-mi că ei pot spune pe dinafară ce va fi la următorul program: rugăciune, cor, fanfară, iar rugăciune, predică, cor fanfară, grup, rugăciune şi amin. ”SUPER” am zis. Da ce aţi vrea să fie la biserică? Ceva ce nu se obişnuieşte ca să nu ştiţi voi? Ce am putea face la biserică, să ne dăm dea dura din spate până în fată? Că aşa nimeni nu o să aibă programe ca noi. Sau să anunţăm să se vină la programul de după masă mai repede cu un sfert de oră, că mutăm puţin băncile şi vom juca un “nu te supăra frate”. Biblia zice că biserica este pentru rugăciune, petru cântare si pentru predicare: Luca 19:46 Şi le-a zis: „Este scris: «Casa Mea va fi o casă de rugăciune...»“ Închei printr-o întrebare mai dureroasă ca şi cea din titlu: CINE-I VINOVAT CĂ DUMNEZEU SE PLICTISEŞTE LA BISERICA TA? [Nelu Popelea]

14

Sâmbătă, 11 iunie 2011, Biserica Penticostală BETANIA Sebiş, jud. Arad a găzduit cea de a noua graduare a absolvenţilor Seminarului Biblic Penticostal BETANIA, promoţia 2011. Până în prezent, Seminarul numără 284 de absolvenţi. Într-o atmosferă sărbătorească, alături de cei 11 absolvenţi împreună cu soţiile lor, au fost prezenţi şi pastorii care i-au trimis la Seminar. Fiecare dintre aceştia au avut cuvinte de apreciere şi de îndemnare pentru absolvenţi. Au urmat luări de cuvânt din partea profesorilor Seminarului: CRIŞAN DĂNUŢ, ŞERBAN IOAN, IZSAK GABI şi TEODOR DRONCA. Din motive obiective profesorul ŢUNĂ CORNEL n-a putut fi prezent. Mesajul principal l-a avut pastorul dr. BRIE IOAN din Sibiu, invitat special la acest eveniment. Doi cântăreţi locali: Dani Dronca şi Lili Hera au împodobit serviciul divin cu cântări duhovniceşti adecvate. Momentul solemn l-a avut ca protagonist pe directorul Seminarului, pastor drd TEODOR DRONCA. El a înmânat diplomele de absolvire şi a urat de bine tuturor celor graduaţi. În final, i s-a dat cuvântul şefului de promoţie, diaconul TIBERIU TOADER din Cil. Sărbătoarea s-a încheiat cu rugăciunea pastorului DĂNUŢ CRIŞAN. Dumnezeu să binecuvânteze viitorul Seminarului Biblic Penticostal BETANIA Sebiş, Arad! [Ionuţ Dobrei – absolvent]

15

Ziua de naştere a postului de radio Flacăra Rusaliilor este 7 septembrie 2010.Atunci Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat cedarea licenţei de emisie din partea SC. Radio Transilvania LMB. SRL Oradea către SC. Eldo Pol. SRL Sebiş, modificarea denumirii (Radio Transilvania Radio Flacăra Rusaliilor) modificarea tematicii (generalist religios) şi a grilei de programe. Au urmat demersurile pentru autorizarea la Chişineu Criş (vechea locaţie) şi mutarea la Sebiş (actuala locaţie). Radio Flacăra Rusaliilor emite 24 ore/zi şi are studioul de emisie amplasat la Biserica Penticostală „Betania” Sebiş, Bd. Victoriei, nr. 13, judeţul Arad.

În mod oficial, Radio Flacăra Rusaliilor emite pe două căi: • În eter (aer) pe frecvenţa de 89,70 MHz FM (din 12 februarie 2011) • Online (pe Internet) la adresa: www.radioflacararusaliilor.ro Pentru a intra în contact cu noi,folosiţi una din următoarele modalităţi: • • • • Tel/Fax: 0257/311056 Mobil: 0744/531721 E-mail: eldopol@radioflacararusaliilor.ro Poştal: Flacăra Rusaliilor, CP15, Sebiş, judeţul Arad, cod: 315700

Donaţiile pentru susţinerea postului de radio Flacăra Rusaliilor se pot transmite în unul din conturile bancare de mai jos la Banca Transilvania Sebiş-Arad: RO68 BTRL 0020 1205 S735 57XX (LEI) • RO43 BTRL 0020 4205 S735 57XX (EURO) • RO92 BTRL 0020 2205 S735 57XX (USD) Scopul acestui post de radio este să contribuie la răspîndirea Evangheliei din Sebiş pînă la marginile pămîntului, şi să edifice spiritual pe creştini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful