een

stamboomforum
publicatie

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

door Bob Coret 27 juni 2010

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij
Het Stamboom Forum biedt - gratis en reclamevrij - mogelijkheden om in contact te komen met anderen op het vlak van genealogie, archieven, familiegeschiedenis en familienamen. In dit document is getracht de vele facetten van het Stamboom Forum te beschrijven. Zo veel mogelijk van deze beschrijvingen zijn voorzien van figuren of verwijzingen naar voorbeelden.

Het is geen kort verhaal, de mogelijkheden zijn dan ook uitgebreid...

Het document is als volgt opgebouwd: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het sociale netwerk voor genealogen en historici Forum Subfora Op de hoogte gehouden worden Profielen van leden Wie (onder)zoekt wie? register Vriendenkring Vriendendiensten Zoeken

10 Beheer van uw gegevens 11 Informatie van elders 12 Kosten 13 Techniek 14 Geïnteresseerd ?!

http://www.stamboomforum.nl/

2

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

1 Het sociale netwerk voor genealogen en historici
Het Stamboom Forum is een website met ruim 30 duizend geregistreerde gebruikers waar u met collegae genealogen en historici kunt communiceren: vragen stellen, feedback geven, tips uitwisselen, ideeën opperen, nieuws melden en discussiëren. Alle functionaliteit is er op gericht een platform te creëren waarmee stamboomonderzoekers en historici elkaar kunnen vinden en helpen.

Figuur 1 - Overzicht van nieuwe leden van het Stamboom Forum

Het Stamboom Forum maakt het mogelijk een sociaal netwerk te vormen, waarmee op basis van vertrouwen en gedeelde passie en interesses, samengewerkt kan worden!

http://www.stamboomforum.nl/

3

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

2 Forum
De basis van het Stamboom Forum wordt gevormd door de vier discussiegroepen: ■ Actualiteit1 - Voor het laatste archiefnieuws, artikels uit de media, aankondigingen van genealogische en historische activiteiten en nationale en internationale website/software nieuwtjes. ■ Onderzochte familienamen2 - Om in contact te komen met andere genealogen door uw genealogische vragen te stellen of te vertellen wat u (onder)zoekt. ■ Hulp gevraagd/aangeboden3 - "Wie kan er voor mij iets in het archief opzoeken?", "Ik heb een CD met genealogische gegevens die ik wel wil doorzoeken." Kortom: genealogen help elkaar! ■ Servicedesk4 - Voor vragen, opmerkingen, tips en ideeën over de Genlias Monitor5, de Digitale Stamboom Monitor6, de Genealogie Werkbalk7, Genealogie Online8, het Stamboom Forum, Stamboom Gids9 en de genealogische widgets10. De berichten en reacties die geplaatst worden in een forum zijn openbaar, echter alleen geregistreerde gebruikers mogen ze plaatsen (dit voorkomt spam). Een ieder dient bij het plaatsen van berichten in (sub)fora rekening te houden met de netiquette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Het Actualiteit forum - http://www.stamboomforum.nl/actualiteit/0/0 Het Onderzochte familienamen forum - http://www.stamboomforum.nl/familienamen/0/0 Het Hulp gevraagd/geboden forum - http://www.stamboomforum.nl/hulp/0/0 Het Servicedesk forum - http://www.stamboomforum.nl/servicedesk/0/0 Genlias Monitor - http://www.genliasmonitor.nl/ Digitale Stamboom Monitor - http://www.digitalestamboommonitor.nl/ Genealogie Werkbalk - http://www.genealogiewerkbalk.nl/ Genealogie Online - http://www.genealogieonline.nl/ Stamboom Gids - http://www.stamboomgids.nl/ Genealogische widgets - http://widgets.coret.org/ http://www.stamboomforum.nl/ 4

10

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Figuur 2 - Bericht geplaatst op het Stamboom Forum

http://www.stamboomforum.nl/

5

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

3 Subfora
Subfora11 zijn door leden aangemaakte discussiegroepen; elk geregistreerd lid kan en mag dit doen. De subfora zijn speciaal bedoeld voor archieven en genealogische, familie- en heemkundeverenigingen. Maar ook groepen die over een bepaald genealogisch of historisch gebied willen discussiëren kunnen eenvoudig een subforum aanmaken. Voorbeelden van subfora: ■ Onderzoek in Duitsland12 ■ Militairen onder Napoleon13 ■ Heemkundekring Onsenoort14 ■ Ammerzoden, Well en Wordragen15 ■ Stichting Familie Mur16 ■ Bidprentjes17 ■ Genealogische software18 De subfora kennen dezelfde functionaliteit als de vier hoofdfora, maar om berichten te plaatsen in een subforum dient men eerst lid te worden van het betreffende subforum (dit is met één klik gebeurt). Wie er lid zijn van een bepaald subforum kunt u (als u bent ingelogd) inzien via de informatiepagina van het subforum. Op deze informatie pagina ziet u naast de beschrijving van het subforum en "stichter" ook een wolk van trefwoorden (zie figuur 3) uit het berichten (om een indruk te krijgen van de inhoud), statistieken van berichten en ledenlijst in de vorm van de foto's van de leden.

11 12 13 14 15 16 17 18

Subfora op het Stamboom Forum - http://www.stamboomforum.nl/subfora.php Subforum Onderzoek in Duitsland - http://www.stamboomforum.nl/subfora/52/informatie/ Subforum Militairen onder Napoleon - http://www.stamboomforum.nl/subfora/17/informatie/ Subforum Heemkundekring Onsenoort - http://www.stamboomforum.nl/subfora/8/informatie/ Subforum Ammerzoden, Well en Wordragen - http://www.stamboomforum.nl/subfora/20/informatie/ Subforum Stichting Familie Mur - http://www.stamboomforum.nl/subfora/9/informatie/ Subforum Bidprentjes - http://www.stamboomforum.nl/subfora/11/informatie/ Subforum Genealogische software - http://www.stamboomforum.nl/subfora/45/informatie/ http://www.stamboomforum.nl/ 6

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Figuur 3 - Trefwoorden van het subforum Onderzoek in Duitsland

http://www.stamboomforum.nl/

7

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

4 Op de hoogte gehouden worden
U kunt op verschillende manier op de hoogte blijven van activiteit op het Stamboom Forum. Uiteraard kunt u geregeld de website bezoeken en dan de 45 meest recente nieuwe antwoorden pagina19 raadplegen. Als u een bericht plaatst of een reactie geeft dan kunt u aangeven dat u op de hoogte gesteld wilt worden van nieuwe reacties via e-mail. Als iemand een reactie plaatst dan krijgt u direct een e-mail bericht. Via pagina Lijst van gemonitorde onderwerpen20 krijgt u een overzicht van alle onderwerpen waar u van wijzigingen op de hoogte wordt gesteld. Twee wekelijks wordt de Stamboom Forum nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief staan de nieuwe laatste berichten en reacties per (sub)forum opgesomd. Via de beheerpagina mijn.stamboomforum.nl21 kunt u instellen van welke (sub)fora u op de hoogte wilt blijven en dus opgenomen dienen te worden in de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u ook Recent toegevoegde vriendendiensten (zie hoofdstuk 8).

Figuur 4 - De tweewekelijkse nieuwsbrief van het Stamboom Forum

19 20 21

De 45 meest recente nieuwe antwoorden pagina - http://www.stamboomforum.nl/recent.php De Lijst van gemonitorde onderwerpenpagina - http://www.stamboomforum.nl/toon-hmodh.php De self services pagina van het Stamboom Forum - http://mijn.stamboomforum.nl/ http://www.stamboomforum.nl/ 8

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Tenslotte kunt u gebruik maken van de webfeeds (RSS) van het Stamboom Forum. Door op het RSS icon ikoontje te klikken in het Stamboom Forum of in uw browser blijft u automatisch op de hoogte van nieuwe onderwerpen en reactie via bijvoorbeeld Google Reader22, iGoogle23 of NetVibes24.

22 23 24

Google Reader - https://www.google.com/reader/view/ iGoogle - http://www.google.com/ig NetVibes - http://www.netvibes.com/ http://www.stamboomforum.nl/ 9

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

5 Profielen van leden
Voor effectieve communicatie is het van belang dat men elkaar kent en dat er een zeker vertrouwen is. Om hierin te voorzien heeft elke gebruiker op het Stamboom Forum een (openbaar) profiel. Op dit profiel staat de naam van de persoon, een beschrijving (die helemaal zelf is in te vullen) en een foto (dat is niet verplicht).

Figuur 5 – Het openbare profiel van Bob Coret25 het Stamboom Forum

De zichtbaarheid van bepaalde element op het profiel is instelbaar, u kunt dus zelf bepalen wie welke informatie ziet, het gaat tenslotte op uw eigen privacy. Het profiel geeft daarnaast zicht op uw genealogische activeiten: ■ de publicaties op Genealogie Online ■ de favoriete genealogische websites in de Stamboom Gids ■ de laatste berichten/reacties op het Stamboom Forum ■ de onderzochte/gezochte familienamen (zie hoofdstuk 6) ■ de vriendenkring op het Stamboom Forum (zie hoofdstuk 7) ■ de geboden vriendendiensten (zie hoofdstuk 8)

25

Voorbeeld profiel van Bob Coret - http://www.stamboomforum.nl/profiel/15 http://www.stamboomforum.nl/ 10

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Figuur 6 – De favoriete websites van Bob Coret in de Stamboom Gids, onderdeel van het openbare profiel

http://www.stamboomforum.nl/

11

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

6 Wie (onder)zoekt wie? register
Geregistreerde leden kunnen opgeven welke familienamen zij (onder)zoeken. Deze zijn enerzijds zichtbaar op het profiel van het lid en anderzijds maken deze deel uit van het Wie (onder)zoekt wie? register26. Via de zoekfunctie van het Wie (onder)zoekt wie? register kunt u de ruim 60 duizend familienamen doorzoeken. Op deze manier wordt dus inzichtelijk welk lid welke naam (onder)zoekt, zodat u eenvoudig - via het Stamboom Forum - met elkaar in contact kunt treden.

Figuur 7 – Overzicht van stamboomonderzoekers die specifieke familienamen (onder)zoeken

Maandelijks worden alle nieuw toegevoegde familienamen gecontroleerd met de familienamen die daarvoor in het register aanwezig waren. Door deze matching uit te voeren kunnen leden op de hoogte worden gesteld dat andere/nieuwe leden ook interesse hebben in een bepaalde familienaam. Deze notificatie service is gratis en automatisch!

26

Wie (onder)zoekt wie? register - http://www.stamboomforum.nl/wiezoektwie.php http://www.stamboomforum.nl/ 12

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

7 Vriendenkring
Het Stamboom Forum is een sociaal netwerk van enthousiaste genealogen. Binnen een social netwerk zijn vriendschappen van belang om het netwerk meer waarde te geven en om meer waarde uit het netwerk te verkrijgen! U kunt andere leden uitnodigen door hen een vriendverzoek te sturen. Als zij het verzoek accepteren wordt hij/zij toegevoegd aan uw vriendenkring en omgekeerd ook, dus u wordt toegevoegd aan de vriendenkring van de nieuwe vriend(in).

Figuur 8 – de vriendenkring in beeld

Forum leden die tot uw vriendenkring behoren worden via de activiteitenstroom (die u na inloggen direct op de startpagina van het Stamboom Forum ziet) op de hoogte gehouden van uw activiteiten, en andersom wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van uw vriendenkring.

Figuur 9 – de activiteiten van de vriendenkring in beeld

http://www.stamboomforum.nl/

13

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

Items die in de activiteitenstroom verschijnen omvatten door vrienden ... ■ geplaatste nieuwe berichten en reacties in het Stamboom Forum ■ toegevoegde aangeboden vriendendiensten in het Stamboom Forum ■ geaccepteerde vriendverzoeken (uitbreiding van vriendenkring) ■ toegevoegde subfora in het Stamboom Forum ■ toegevoegde familienamen in het Wie (onder)zoekt wie? register ■ geplaatste of bijgewerkte publicaties op Genealogie Online ■ toegevoegde websites in de Stamboom Gids ■ geplaatste reviews van websites in de Stamboom Gids ■ toegevoegde favoriete websites in de Stamboom Gids

Tenslotte, van sommige informatie uit uw profiel kunt u aangeven dat deze alleen zichtbaar is voor leden of vrienden, dus niet openbaar is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de beschrijving in uw profiel, uw vriendenkring en aangeboden vriendendiensten (zie volgende hoofdstuk). Maakt u gebruik van andere sociale netwerken als Twitter of Hyves? U kunt uw Stamboom Forum profiel koppelen aan Twitter en/of Hyves waardoor de uw activiteiten op het Stamboom Forum ook daar worden getoond als twee of WieWatWaar!

http://www.stamboomforum.nl/

14

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

8 Vriendendiensten
Binnen het social netwerk kunnen leden elkaar helpen met vriendendiensten. Hierbij kan gedacht worden aan: ■ Ervaring/kennis inzetten op het gebied van paleografie, adel, emigratie, heraldiek of lokale geschiedenis van ... ■ Zoeken in boek of tijdschrift, zoals "Kwartierstatenboeken van Prometheus" of "Drents Genealogisch Jaarboek" ■ Zoeken in archief, zoals "Haags gemeentearchief" of "Regionaal Archief West-Brabant" ■ Zoeken op CD/DVD, zoals "Genealogie uit Limburg - 2007 CD" of "World Family Tree Volume 4 CD" ■ Zoeken op een betaalde website, zoals "Ancestry.com" of "Footnote.com" Als u een vriendendienst toevoegd kunt u aangeven voor wie deze zichtbaar en beschikbaar zijn: iedereen, Stamboom Forum leden of Stamboom Forum vrienden. Alle vriendendiensten zijn doorzoekbaar op type en trefwoord.

Figuur 10 – De overzicht van geboden vriendendiensten op het Stamboom Forum

http://www.stamboomforum.nl/

15

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

9 Zoeken
Zoeken in alle forums is mogelijk via de zoekbox die op elke pagina (rechtsboven) zichtbaar is. Bij elke zoekactie wordt automatisch ook het Wie (onder)zoekt wie? register, genealogieonline en de stamboomgids doorzocht. De zoekfunctie van Stamboom Forum is opgenomen in de Genealogie Werkbalk (zie figuur 11), u kunt dus eenvoudig en snel vanuit uw browser Stamboom Forum doorzoeken. Maakt u nog geen gebruik van de Genealogie Werkbalk dan kunt u deze gratis downloaden en installeren27 (voor Internet Explorer en Firefox).

Figuur 11 – Vanuit de Genealogie Werkbalk direct toegang tot onder andere de zoekfunctionaliteit van het Stamboom Forum

De gegevens van het Stamboom Forum zijn daarnaast ook door externe sites doorzoekbaar, hiervoor zijn voor ontwikkelaars speciale mogelijkheden28 (API's) ontwikkeld.

27 28

Genealogie Werkbalk downloaden - http://www.genealogiewerkbalk.nl/downloaden.php Genealogische Application Programming Interfaces - http://api.coret.org/wiezoektwie/ http://www.stamboomforum.nl/ 16

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

10

Beheer van uw gegevens

Het beheer van uw publicatie(s) loopt via het Stamboom Forum zelf en mijn.stamboomforum.nl, onderdeel van mijn.coret.org. Via deze self-service website kunt u onder andere zeer eenvoudig een bijgewerkt GEDCOM bestand uploaden of foto's toevoegen aan uw publicatie(s). De website mijn.stamboomforum.nl biedt u tevens toegang tot het beheer van de andere genealogische services die door Bob Coret aan u worden geboden: Genlias Monitor, Digitale Stamboom Monitor, Genealogie Werkbalk, Genealogie Online en de StamboomGids.

Figuur 12 – self-service via mijn.stamboomforum.nl

Toegang tot mijn.stamboomforum.nl krijgt u met uw e-mail adres (die u heeft gebruikt bij de aanmelding van uw publicatie) en wachtwoord zoals u die bij het Stamboom Forum heeft geregistreerd.

http://www.stamboomforum.nl/

17

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

11
Voorbeelden:

Informatie van elders

Via het Stamboom Forum kunt u ook andere nieuwsbronnen inzien. Via de pagina Andere fora & blogs29 over genealogie en geschiedenis krijgt u een overzicht van headlines van berichten in fora en artikels in weblogs. ■ Nationaal Archief - nieuws30 ■ NGV Nieuws31 ■ Blog Coret32 ■ /Geschiedenis Magazine33 ■ Het Archiefforum34

29 30 31 32 33 34

Andere fora en blogs - http://www.stamboomforum.nl/andere_fora.php Nationaal Archief - http://www.nationaalarchief.nl/ NGV - http://www.ngv.nl/ Weblog van Bob Coret - http://blog.coret.org/ Geschiedenis Magazine - http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/ Het Archief Forum - http://forum.archieven.org/ http://www.stamboomforum.nl/ 18

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

12

Kosten

Ik heb deze genealogische Internet service op eigen initiatief, alleen en belangeloos ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld aan collega genealogen. Als u iets terug wilt doen dan wil ik u vragen de ogen open te houden naar gegevens betreffende de familie Coret en Brizee, de twee belangrijkste familienamen in mijn genealogische onderzoek. Bent u tevreden over deze service en wilt u uw dankbaarheid tonen dan wordt een (jaarlijkse) donatie35 op prijs gesteld! Donaties kunt u overmaken op bankrekening nummer 51.55.38.566 ten name van B. Coret te Den Haag onder vermelding van "donatie stamboom forum". Als u Internetbankiert kunt u ook eenvoudig een periodieke overboeking opvoeren, op deze wijze kunt u in een jaarlijkse donatie voorzien. Ook kunt u helpen door feedback te geven over de website in het Servicedesk forum36. Mist u bepaalde functionaliteiten? Werkt iets niet? Heeft u suggestie voor verbeteringen? Ik hoor het graag zodat ik het Stamboom Forum kan blijven verbeteren!

35 36

Donaties - http://www.stamboomforum.nl/donatie.php Servicedesk forum op het Stamboom Forum - http://www.stamboomforum.nl/servicedesk/0/0 http://www.stamboomforum.nl/ 19

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

13

Techniek

Om te participeren op het Stamboom Forum heeft u geen technische kennis nodig! U blijft dan ook verschoond van technische details zodat u zich volledig kunt richten op het stamboomonderzoek en het sociale netwerk! Voor de liefhebbers toch een kijkje achter de schermen ... De Stamboom Forum website en onderliggende services zijn ontwikkeld met Perl en PHP, gebruikmakend van open-source componenten als MySQL, Apache webserver en Swish-e zoektechnologie, en dit alles draait op een Linux server. Het geheel is hierbij zo ontworpen dat het systeem schaalbaar is. Dit houdt in dat als er meer en meer publicaties en bezoekers komen het systeem niet tergend langzaam wordt! Er worden diverse technieken gebruikt om het Stamboom Forum snel te laten reageren, zo wordt alle HTML "on-the-fly" (en transparant voor bezoekers) gecomprimeerd waardoor pagina's sneller laden. Door richting webbrowser aan te geven dat bepaalde bestanden gecached kunnen worden wordt ook snelheidswinst behaald (en kostbare bandbreedte bespaard). De ontwikkelingen op het vlak van Internettechnologie staan niet stil, het Stamboom Forum ontwikkelt zich dan ook continu verder. Nieuwe technologie als AJAX (bijvoorbeeld "name completion" zoals ingezet bij het zoeken van leden) en presentatie technologie (bijvoorbeeld de beweegbare balken met foto's) wordt, wanneer dit iets toevoegt, geïntegreerd in de website. Er wordt gewerkt op basis van web-standaarden, zoals bijvoorbeeld de W3C standaard (het Stamboom Forum is volgens W3C XHTML 1.1 compliant37) en de Webrichtlijnen van Overheid.nl38. Door gebruik te maken van dit soort (internationale) standaarden is het Stamboom Forum ook bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Daarnaast zal de website in alle browsers werken en goed bekeken kunnen worden. Immers, alle bezoekers ongeacht welke browser of operating systeem ze gebruiken, moeten uw publicatie kunnen inzien.

37 38

W3C XHTML compliant - http://validator.w3.org/ Webrichtlijnen van Overheid.nl - http://webrichtlijnen.overheid.nl/toetsen/ http://www.stamboomforum.nl/ 20

Stamboom Forum, alle mogelijkheden op een rij

14

Geïnteresseerd ?!

Zet de stap, maak deel uit van het sociale netwerk van genealogen! Heeft u zich nog niet (eenmalig) ingeschreven op het Stamboom Forum, de community voor stamboomonderzoekers? Registreer u dan nu39: dit is eenvoudig, zo gebeurd en uiteraard gratis! Weet u uw wachtwoord van het Stamboom Forum niet meer? Ga dan naar de Wachtwoord vergeten pagina40.

39 40

Registratie pagina van het Stamboom Forum - http://www.stamboomforum.nl/registreren/ Wachtwoord vergeten? - http://www.stamboomforum.nl/wachtwoordvergeten/ http://www.stamboomforum.nl/ 21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful