Algebră booleană

1. Elemente de algebră booleană
Operaţii elementare
Între două variabile a şi b se definesc operaţiile elementare descrise în următorul tabel: ab 00 01 10 11

a 1 1 0 0

b 1 0 1 0

a ⋅b 0 0 0 1

a+b 0 1 1 1

a⊕b 0 1 1 0

a⊗b 1 0 0 1

a ⋅b 1 1 1 0

a+b 1 0 0 0

Tabelul 1. Operaţiile elementare în algebra booleană

Observaţie: operaţiile anticoincidenţă (a⊕b) şi coincidenţă (a⊗b) se pot scrie cu ajutorul funcţiilor elementare astfel:
a ⊕ b = ab + ab a ⊗ b = ab + a b

Reprezentarea funcţiilor logice
Funcţiile logice pot fi descrise cu următoarele metode: • tabel de adevăr → vezi Tabelul 1; • analitic: − cu variabile → f = a + bc ; − cu produse canonice → f=P0+P5+P6+P7 ; − cu sume canonice → f = S0 ⋅ S5 ⋅ S6 ⋅ S7 ;

Observaţie: produsele şi sumele canonice sunt complementare ( Pi = Si )
Problema 1: Să se reprezinte funcţia f cu trei variabile dată în tabelul următor cu toate modalităţile amintite mai sus.

Rezolvare: abc 000 001 010 011 100 101 110 111 f 1 0 0 1 1 1 0 0 Cu variabile (nu este forma minimă!): f = a b c + abc + a b c + a bc { { { {
P0 P3 P4 P5

Cu produse canonice: f = P0 + P3 + P4 + P5 Cu sume canonice: f = S0 ⋅ S3 ⋅ S4 ⋅ S5

1

Algebră booleană

Observaţie: în expresia produselor canonice Pi variabilele cu valoare 0 apar negate. În expresia sumelor canonice Si variabilele cu valoare 1 sunt negate. De exemplu: S0 = a + b + c, S3 = a + b + c

Teoreme şi proprietăţi

Proprietăţile operaţiilor elementare:

⎧0 ⋅ X = 0 ⎪1⋅ X = X ⎪ SI : ⎨ ⎪X ⋅ X = 0 ⎪X ⋅ X = X ⎩ •
Teorema lui De Morgan:

⎧0 + X = X ⎪1 + X = 1 ⎪ SAU : ⎨ ⎪X + X = 1 ⎪X + X = X ⎩

⎧a ⋅ b = a + b ⎪ ⎨ ⎪a + b = a ⋅ b ⎩ •
Teorema absorbţiei
a + ab = a + b

Problema 2: Să se demonstreze teorema absorbţiei.

Rezolvare: a + b = 1⋅ (a + b) = (a + a )(a + b) = aa + ab + a a + ab Ţinând cont de proprietăţile operaţiilor elementare, ultima ecuaţie devine: a + b = a + ab + ab = a (1 + b ) + ab = a + ab

Aplicaţii
Problema 3: Să se demonstreze următoarea egalitate: a + a b = a + b .

Rezolvare:

a + b = 1⋅ (a + b) = (a + a )(a + b) = a a + a a + a b + a b = = a + a b + a b = a (1 + b) + a b = a + a b
Problema 4: Să se demonstreze următoarea egalitate: a + b + a + b = a .

Rezolvare:
a + b + a + b = (a + b)(a + b) = a a + ab + a b + bb = = a (a + b + b) = a (a + 1) = a = a
DeM

2

Algebră booleană

Problema 5: Să se demonstreze următoarea egalitate: a + ab = a + b . Problema 6: Să se demonstreze următoarea egalitate: a + a b = a + b . Problema 7: Să se demonstreze următoarea egalitate: ab + bc + ac = a b + b c + a c .

Rezolvare: ab + bc + ac = ab ⋅ bc ⋅ ac = (a + b)(b + c)(a + c) = = (a b + b b + a c + b c)(a + c) = = a a b + a bb + a a c + a bc + a bc + bbc + a cc + bcc = = a b + a b + a c + a bc + bc + a c + bc = = a b + a c + b c(1 + a ) = a b + b c + a c
Problema 8: Să se demonstreze următoarea egalitate: abc + a bc + abc = (a + b) ⋅ c .
DeM DeM

Rezolvare:
abc + a bc + abc = abc + ac(b + b) = abc + ac = = c(a + ab) = c(a + b)
Abs

Problema 9: Să se demonstreze următoarea egalitate: a(b + c) + (b + d ) + (a + c) + b = a c + b + d . Problema 10: Să se demonstreze următoarea egalitate: a(b + c + d) + a bc + a c = a . Problema 11: Să se minimizeze următoarea funcţie: f = (a + bc)(a + cd) .

Rezolvare:

(a + bc)(a + cd) = aa + abc + acd + bccd = a + abc + acd + bcd = = a(1 + bc + cd) + bcd = a + bcd

Problema 12: Să se minimizeze următoarea funcţie: f = a + b + c + a bc .

Rezolvare: a + b + c + a bc = a + b + c + a + b + c = a + b + c

3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.