Aplicaţii cu porti logice

3. Aplicaţii cu porţi logice
Porţi elementare

Exerciţii
Problema 1. Să se minimizeze următoarea funcţie logică şi să se implementeze cu porţi ŞI-NU: f=P3+P5+P7.

Rezolvare: f = bc + ac = b ⋅ c ⋅ a ⋅ c Problema 2. Să se minimizeze următoarea funcţie logică şi să se implementeze cu porţi ŞI-NU: f=P3+P7+P8+P9+P12+P13+P15.

Rezolvare: f = a c + acd + abd = a c ⋅ acd ⋅ abd
Problema 3. Să se minimizeze următoarea funcţie logică şi să se implementeze cu porţi SAU-NU: f=P1+P2+P3+P5.

1

Aplicaţii cu porti logice

Rezolvare: f = ab + bc = a + b + b + c
Problema 4. Să se minimizeze următoarea funcţie logică şi să se implementeze cu porţi SAU-NU: f=P0+P1+P5.

Rezolvare: f = a ⋅ b + bc = a + b + b + c
Problema 5. Să se proiecteze un circuit combinaţional care să detecteze numerele divizibile cu 3, numerele mai mari sau egale cu 7 şi numerele mai mici sau egale cu 4.

Rezolvare: Atribuim câte o funcţie la cele trei categorii de detecţie: f1 (div. cu 3), f2 (≥7) şi f3 (≤4). Deoarece avem numere mai mari decât 7, avem nevoie de 4 variabile (24>7, numărarea se face de la 0). abcd 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 f1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 f2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se minimizează fiecare funcţie si se implementează cu porţi.

2

Aplicaţii cu porti logice

f1 = a bcd + abcd + a bcd + abcd + abcd = a bcd ⋅ abcd ⋅ a bcd ⋅ abcd ⋅ abcd

f 2 = a + bcd = a ⋅ bcd f 3 = a b + a cd = a b ⋅ a c d

3

Aplicaţii cu porti logice
Problema 6. Să se proiecteze un circuit logic combinaţional cu porţi SAU-NU care să detecteze majoritatea de 1 din 3 biţi.

Rezolvare: f = bc + ab + ac = b + c + a + b + a + c
Problema 7. Să se proiecteze un circuit logic combinaţional care să furnizeze la ieşire variabila a dacă un parametru m este 0 şi variabila b dacă m este 1.

mab 000 001 010 011 100 101 110 111

f 0 0 1 1 0 1 0 1

Dacă m=0, atunci f=a. În tabel se copiază variabila a pe coloana funcţiei f. În mod similar, dacă m=1, atunci f=b.

Rezolvare: f = ma + mb

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful