Denurneste membrii familiei de mai jos. Deseneaza in dreptunghiul verde tot atatea linlute

cati membrii are familia din imagine, iar tn dreptunghiul rosu dsseneaza tot atatea iiniute cati membri are familia tao

'--------__

II .__

_..-I

Deseneaza chlput unul membru al familiei tale.

3

-

Denurneste partlle componente ale corpului uman. Spune la ce folosesc ele.

Completeaza chipuriIe celor doi copii, cu elementele care lipsesc.

4
~

-

- ---

I

Coloreaza cu rosu obiectele de trnbracarntnts pentru tetlte si cu albastru obiectele de tmbracarninte pentru baieti. 'a I -5 ~ l -- .

Alege hainele necesare lui Vlad pentru culcare. ~. Ccloreaza hainele care pot fi folosite in anotimpul din imagine.~ ?k0 6 .

Prlveste ImaginHe $1 lncercuieste obiectul de uz personal care-i este necesar Corinei in fiecare caz. .

Spune ce se poate obtine din fructele acestei plante. Coloreaza butucul.Spune ce culoare pot avea strugurii $i coloreaza-l: Denurneste planta de mai [os. . Incercuieste frunza vitei de vie.

. . ..Coloreaza fructele care nu crese la noi in tara si spune cum se numesc ele. 9 . . .. Coloreaza-lel Incereuieste fructul care are gustul acru . ' . ..... Uneste punctete $i spune ce fructe ai obtinut. .. .. ~. . ..

10 . Incercuieste legumele specifice anotimpului toamna.Coloreaza fructele care se coc in anotimpul toamna.

" ...··.. I .j 1 ~~ J-.~ . '. I I" I ' J~-""I_ to = ". : ...= '-I~TI =.....-!~I II ..... . j':'--.~_ - ? I I _-..utr ~~. ii • =-.i" .. -- )1' -I'.' .!." =T"'. 1: .~ _~:!llil E .~ •r i·. 1'llr _'=:' ~-":_l"=:1~... ~. _" • .::::.. Taie legumele de prtrnavara....t>.~..:: Pune un X sub fructe $i un 0 sub legume.&}'r' ....l · . Deseneaza cate un patrat langa fiecare fruet de toarnna.-Li • I ' _=.:' . .' ".~I . • . l "__. .. I" II - . ....:( .- - " _ .1 • ... "::.. :~~. --I I _~:r -r.: c: 1) .. I I' • '• :.. -.I \' I.:.. '" LIT" .:_ &1 :':: C - -:- _ I· . . .._....

. Incsrouieste legumele din care se prepara rnuraturt. lncerculeste leguma specifica anotimpului toamna.Coloreaza radacinlle ambelor legume folosind culorile potrivite. Taie cu 0 linie frunzele de ridiche.

13 .Coloreaza $i denurneste florile de mai jos. Taie cu a linie radacinlle cslor trei plants. Spune cum se nurneste radacina lor. Incercuieste planta care vesteste sosirea prirnaveril.

Ce culori vor avea florile de crizantema din eele trei borcane? Coloreaza folosind culorlle potrivite.Incercuieste frunza si tipul de radaeina specific florii din chenar. 14 .

Stabileste cu ajutorul cifrelor drumul de la samanta la olanta. 15 . Coloreaza cu rosu cercul corespunzator plantei care are toate condi iile necesare dezvoltarii. Coloreaza cu verde cercurile corespunzatoare piantelor ofilite. Prlveste eu atsntie imaginile $i spune din ce cauza s-au ofilit eele doua plante ..

Ajuta animalele sa-si gaseasca hrana.i cu un 0 linie hrana X hrana lupului. Tale cu vulpll ::.. Denurneste animalele din dreapta Iiniei rosii. 16 .Incerculeste animalul cu blana roscata ~i denumests-t.

Coloreaza animalele salbatice de la noi din tara. .

Spune cum se numeso ele. Ooloreaza lrnaqlnile. 18 . Incercuieste cu rosu animalele care traiesc in mari $i oceane.[ncerculeste animalele care au oisparut.

o .Ajuta-i pe pui sa-sl gaseasca mamele $i apoi hrana corespunzatoare.

Une~te cu 0 linie animalul cu produsele care se obtin de la eL Completeaza ce lipseste fiecarui animal. 20 . Incercuieste numai animalele domestice.

dupa model! I 1 21 .Ajut-o pe furnicuta sa completeze tabelul.

Folosindu-te de sageti. ajuta pasarile sa-$i reqaseasca culbul.e! 22 . Denumeste. 11 • lncerculeste numai pasarile calatoare.Denurneste eele doua pasarl 9i coloreaza-le folosind culorile potrivite.

. 23 . Coloreaza apoi imaginile. pentru pasarile de curte.Pune in chenar un X pentru pasarile salbatice si un 0 .

Pune un sub imaginile care reprezlnta fenomenele naturii specifice anotirnpulul toamna. .. .

--- 25 .Coloreaza imaginile care reprezinta jocuri ale copiilor in anotimpul iarna. Pune un X sub irnaqinlle care reprezinta jocuri ale copiilor in anotlmpul vara.

Tale ce nu se potriveste fiecarui anotimp. 26 .

Coloreaza 6 cu mara. 27 . D GU verde si 0 cu albastru.0cu portocaliu. Spune ce ai obtinutl Pune un X sub imaginea care reprezinta un eras si un cere sub imaginea care reprezinta un sat.

Coloreaza obiectele necesare lui lonel pentru a merge cu pluqusorul $1lncerculeste obiectul1olosit la sorcovit. 28 .

. Coloreaza piese e de vestirnetrdalti·enecolorate din costumele populare ale 29 .Coloreaza Iocul i care . ar place sa-ti petreci vacanta. -------~-= ~=::~~~----~----------------------------~ e cum se numesc.

30 .• Prive$te cu atentie imaginile de mai jos $i apoi cu ajutorul sagetilor. uneste jmaginea tiecarul rneserias cu produsele obtlnute. Ajuta-i pe rneseriasl sa-si gaseasca uneltele.

31 .Incsrcuieste produsele obtlnute de cofetar. Coloreaza uneltele gradinarului $i lncercuieste obiecteie cu care lucreaza dootorul. tale cu 0 Hnie produsele obtinute de bucatar $i pune un X sub produsere obtinute de brutar. ldentifica rneseriasii din imaginile de mal jos .

Uneste apoi personajele cu i agi· e ~ . locului de rnunca.Priveste cu atentie personajele e ce profesie are fiecare.

. Completeaza ce Iipseste fiecaru' mij DC de transport.Incercuisste cu rO$U mijloaceie de transport care se deplaseaza pe sins sl cu albastru mijloaceie de transport cu care se pot parcurge distante foarte lungi.

. Incerculeste cu rosu ceea ce ai descoperit ca este gre$it.Daca esti copil istet ai sa descoperi cateva nereguli.

Completeaza tabelul dupa modelul de mai jos. 35 . /' .

.oloreaza dupa numere 1 cu mara $i 2 cu aJbastru. Spune ce ai obtinutl Incerculeste astrul care apare pe cer In timpul zllei. Ccloreaza astru care apare pe cer in timpul noptil.

Incerculeste mijlocul de transport cu care se paate calaton in spatiu.. 37 . !'I - tot atatea liniute - iI Nurnara planetele sisternului solar si deseneaza in dreptunghi cate planete sunt.

dintr-o scoala. 0 fata de sata de grupa? =00 00 n OODOO 0000 • Incerculeste rechizitele scolarulul. 38 .Coloreaza imaginea care reprezlnta Ce diferente sunt 0 sala de ciasa.

--~ 39 .II II Pune un X in casutele de sub imagrnile in care mediul nu este poluat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful