NOTA SERAH TUGAS

Oleh : SITI SA’AIDAH BINTI JAAFAR (760612-11-5282) GURU PENOLONG (DG 41) NO.JPNP : 59010

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RIDAN 26700 MUADZAM SHAH

Nota Serah Tugas DG41

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS
Adalah saya SITI SA’AIDAH BINTI JAAFAR yang memegang jawatan PPPS PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH Kementerian / Jabatan / Sekolah : Muadzam Shah 2010 Bersama-sama ini disertakan nota serah tugas sepertimana yang diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil : KP(BPSHSPSR)401/01/011(21) bertarikh 29 OKTOBER 2010 dari 16 JANUARI 2008 hingga GRED DG41 di Kebangsaan Bukit Ridan, 26700 31 DISEMBER

Diserahkan oleh ----------------------------(Tandatangan) Nama : SITI SA’AIDAH BINTI JAAFAR (Pegawai yang ditukarkan) Besar)

Disemak oleh, -------------------------(Tandatangan) Nama : __________________ (Ketua Bahagian / Guru

b. Adalah saya ________________________________ yang akan mengambilalih tugas jawatan GURU PENOLONG di Kementerian / Jabatan / Sekolah * : SK BUKIT RIDAN, 26700 MUADZAM SHAH mulai mengaku telah menerima satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas.

Diserahkan oleh :

Disemak oleh :

…………………………….. (Tandatangan) Nama :………………..…… ( Pegawai yang akan Kementerian / Mengambilalih tugas )

……………………………… (Tandatangan) Nama : …………………………….. ( Pegawai Tadbir Jabatan / Sekolah )

Nota Serah Tugas DG41

SENARAI TUGAS JAWATAN Tugas utama Guru Penolong bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Guru Penolong bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid, mengajar, mendidik dan penerapan nilai-nilai murni. Senarai Tugas 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Guru Kelas 4 Cemerlang Mengemaskini fail-fail murid. Mengambil kedatangan murid. Menguruskan pemarkahan murid. Menyediakan jadual tugas untuk murid. Merekod dan mengambil tindakan terhadap kes-kes murid. Menguruskan kelas untuk keselesaan murid belajar. Guru Mata Pelajaran Mengajar Bahasa Inggeris kelas 4 Cemerlang dan 6 Dedikasi. Mengajar Matematik untuk kelas 4 Cemerlang. Mengajar Kajian Tempatan untuk kelas 4 Cemerlang dan 4 Dedikasi. Memberi dan menanda buku-buku latihan murid. Memeriksa kertas ujian kertas satu dan kertas dua Bahasa Inggeris dan matematik murid. Setiausaha Panitia Mata pelajaran Kajian Tempatan 3.1 Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia. 3.2 Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 3.3 Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat. 3.4 Mencatat minit mesyuarat . 3.5 Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat. 3.6 Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia. 3.7 Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat. 3.8 Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran . 3.9 Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar.
Nota Serah Tugas DG41

3.

3.10 Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya kepada semua ahli panitia. 3.11 Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia . 3.12 Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah. 4 Guru Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) 4.1 4.2 4.3 4.4 Melatih murid dalam aktiviti kokurikulum setiap Rabu(4.155.15 petang) Mengambil kedatangan murid dan membuat laporan aktiviti Menyediakan murid untuk aktiviti / perkhemahan peringkat daerah dan negeri. Merancang aktiviti tahunan dan menyediakan sijil penyertaan kepada murid yang mewakili sekolah dan daerah.

5 Tugas-tugas lain 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 AJK Panitia Matematik AJK Panitia Bahasa Inggeris AJK Kecemerlangan UPSR AJK PBSS AJK 3K Guru Penasihat Rumah Kuning Bendahari Kelab Guru

SENARAI HARTA BENDA SEKOLAH 1. FAIL 1.1 BUKU 2.1 2.2 2.3 2.4 3. Buku rekod mengajar Buku -buku rujukan Buku kedatangan murid 4 Cemerlang Buku Rekod Pencapaian murid Fail murid kelas 4 Cemerlang ( 31 orang)

2.

BUKU CEK
Nota Serah Tugas DG41

3.1

Buku Cek Kelab Guru (Bank Islam)

Nota Serah Tugas DG41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful