Proses Rawatan Air

1. SUMBER AIR MENTAH Sumber air mentah loji ini diperolehi dari Sungai Perak yang terletak berhampiran dengan loji. Air dari sungai dipam menggunakan empat pam selam yang setiap satu berkapasiti 1,110 m3 sejam. Air ini akan melalui beberapa peringkat proses rawatan sebelum dibekalkan kepada pengguna. Secara ringkasnya, proses rawatan air di loji ini adalah seperti berikut:

2.Saringan (Screening) Air mentah akan melalui proses penyaringan di muka sauk (intake) untuk penapisan awal bagi mengasingkan bahan bahan fizikal seperti kayu, pasir, rumput rampai dll.

PENGUDARAAN 4. .Pengudaraan (Aeration) Air mentah dipam ke tangki pengudaraan (cascade aerator).SUMBER AIR MENTAH UNTUK LOJI PEMBERSIHAN AIR KAMPUNG SENIN 3. bahan kimia cecair tawas (liquid aluminium sulphate) didos ke dalam air mentah. Di sini air didedahkan kepada atmosfera untuk meningkatkan kandungan oksigen dan juga akan menyingkirkan bau dan rasa pada air melalui proses pengoksidaan. Tindakbalas kimia akan menyebabkan zarah zarah halus bercantum membentuk kentalan (floc) yang lebih besar dan berat. Proses ini juga boleh mengoksida besi (feram) dan manganese terlarut kepada keadaan tidak larut dan mendak. Air seterusnya mengalir ke dua buah tangki pengentalan (flocculation).SUNGAI PERAK .Pengentalan (Flocculation) Selepas pengudaraan.

Dos tawas yang digunakan perlu bertepatan untuk membentuk kentalan yang baik dan memudahkan proses pengenapan. Di sini kentalan kentalan yang telah bercantum menjadi besar dan berat akan mendap ke bawah tangki pemendapan (sedimentation tank) dan rnenghasilkan air yang jernih. TANGKI PENGENAPAN . Pengenapan (Sedimentation) Air yang mengandungi kentalan (floc) akan mengalir kedalam tangki pengenapan. TANGKI FLOKULASI 5. Kentalan yang terbentuk akan memerangkap bakteria dan warna yang terdapat pada air.Aliran di tangki pengentalan adalah terkawal bagi memperolehi pengentalan yang optima.

Penapisan (Filteration) Seterusnya air akan mengalir ke tangki penapisan. Pengklorinan (Chlorination) Air yang telah ditapis akan mengalir ke tangki air bersih di mana klorin didoskan. Nilai pH yang bersesuaian diperlukan kerana jika ia berasid (rendah) ia akan menghakis paip bekalan air dan jika beralkali. 8. penapis pasir akan dicuci pada masa-masa tertentu. Air akan melalui pasir penapis dimana kentalan yang halus akan terperangkap pada pasir penapis tersebut. . Proses pembasuhan (back wash) penapis di loji ini dikendalikan secara automatik. Untuk menjamin kualiti air. pH air menjadi rendah semasa proses pengentalan kerana penambahan tawas. Pengedosan klorin adalah untuk membunuh kuman serta mikroorganisma yang terdapat di dalam air agar air selamat diminum.6. Loji ini mempunyai 4 unit sistem 'rapid gravity sand filter' yang menggunakan pasir sungai sebagai bahan penapis. ia akan membentuk mendapan pada sistem bekalan air. Penyesuaian pH (pH adjustment) Kapor terhidrat (Hydrated lime) digunakan untuk memastikan nilai pH air bersih adalah di dalam julat yang dikehendaki. Paip-paip di bawah pasir penapis ini akan menerima air jernih yang telah ditapis. TANGKI PENAPISAN 7. Oleh itu kapor didos ke dalam air bertapis untuk menaikkan semula nilai pH ke tahap yang dikehendaki.

air di pam ke Kolam Takungan Bandar Baru Seri Iskandar (kapasiti: 13. baki klorin dan fluorida dipantau secara terus dengan peralataan ujian 'online'. kawasan Bota Kanan. UiTM. Dari kolam ini. 11. kekeruhan. ALAT UJIAN KUALITI AIR 'ONLINE MONITORING WATER QUALITY' 12. bekalan air disalurkan ke sistem agihan air melalui paip bergarispusat 900 mm dan 700 mm. Lambor Kanan dan Pulau Tiga. . Felcra Nasaruddin. Contoh air diambil setiap dua jam dan diuji dimakmal loji untuk memastikan air yang dibekalkan adalah mematuhi nilai piawai seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.5 juta liter) yang terletak di kawasan tanah tinggi BBSl melalui paip air bergarispusat 750 mm sepanjang 9 kilometer.Sistem Agihan Air Dari tangki air bersih. Ujian kualiti air dijalankan keatas contoh air mentah. air mendap dan air bersih. Fluorida didoskan untuk membantu menjaga kesihatan gigi pada kanak-kanak.Tangki air bersih Air yang bersih akan disimpan di dalam tangki air bersih sebelum diagihkan. 10. Pemfluoridaan (Fluoridasi) Bahan kimia 'sodium fluoride' juga didos dalam air bersih. Kualiti air untuk parameter pH.9. kawasan perindustrian BBSl. Kawasan bekalan bagi loji ini adalah meliputi keseluruhan kawasan Seri Iskandar termasuk UTP.Pemantauan Kualiti Air (Water Quality Monitoring) Makmal loji ini dilengkapkan dengan peralatan ujian kualiti air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful