Proses Rawatan Air

1. SUMBER AIR MENTAH Sumber air mentah loji ini diperolehi dari Sungai Perak yang terletak berhampiran dengan loji. Air dari sungai dipam menggunakan empat pam selam yang setiap satu berkapasiti 1,110 m3 sejam. Air ini akan melalui beberapa peringkat proses rawatan sebelum dibekalkan kepada pengguna. Secara ringkasnya, proses rawatan air di loji ini adalah seperti berikut:

2.Saringan (Screening) Air mentah akan melalui proses penyaringan di muka sauk (intake) untuk penapisan awal bagi mengasingkan bahan bahan fizikal seperti kayu, pasir, rumput rampai dll.

Proses ini juga boleh mengoksida besi (feram) dan manganese terlarut kepada keadaan tidak larut dan mendak.Pengentalan (Flocculation) Selepas pengudaraan. bahan kimia cecair tawas (liquid aluminium sulphate) didos ke dalam air mentah. Tindakbalas kimia akan menyebabkan zarah zarah halus bercantum membentuk kentalan (floc) yang lebih besar dan berat. . Di sini air didedahkan kepada atmosfera untuk meningkatkan kandungan oksigen dan juga akan menyingkirkan bau dan rasa pada air melalui proses pengoksidaan.SUNGAI PERAK .SUMBER AIR MENTAH UNTUK LOJI PEMBERSIHAN AIR KAMPUNG SENIN 3. Air seterusnya mengalir ke dua buah tangki pengentalan (flocculation). PENGUDARAAN 4.Pengudaraan (Aeration) Air mentah dipam ke tangki pengudaraan (cascade aerator).

Dos tawas yang digunakan perlu bertepatan untuk membentuk kentalan yang baik dan memudahkan proses pengenapan. Di sini kentalan kentalan yang telah bercantum menjadi besar dan berat akan mendap ke bawah tangki pemendapan (sedimentation tank) dan rnenghasilkan air yang jernih. Pengenapan (Sedimentation) Air yang mengandungi kentalan (floc) akan mengalir kedalam tangki pengenapan. Kentalan yang terbentuk akan memerangkap bakteria dan warna yang terdapat pada air. TANGKI FLOKULASI 5. TANGKI PENGENAPAN .Aliran di tangki pengentalan adalah terkawal bagi memperolehi pengentalan yang optima.

Penyesuaian pH (pH adjustment) Kapor terhidrat (Hydrated lime) digunakan untuk memastikan nilai pH air bersih adalah di dalam julat yang dikehendaki. Air akan melalui pasir penapis dimana kentalan yang halus akan terperangkap pada pasir penapis tersebut. . Untuk menjamin kualiti air. Proses pembasuhan (back wash) penapis di loji ini dikendalikan secara automatik. TANGKI PENAPISAN 7. Paip-paip di bawah pasir penapis ini akan menerima air jernih yang telah ditapis. Loji ini mempunyai 4 unit sistem 'rapid gravity sand filter' yang menggunakan pasir sungai sebagai bahan penapis. ia akan membentuk mendapan pada sistem bekalan air.6. Penapisan (Filteration) Seterusnya air akan mengalir ke tangki penapisan. Oleh itu kapor didos ke dalam air bertapis untuk menaikkan semula nilai pH ke tahap yang dikehendaki. pH air menjadi rendah semasa proses pengentalan kerana penambahan tawas. Pengklorinan (Chlorination) Air yang telah ditapis akan mengalir ke tangki air bersih di mana klorin didoskan. penapis pasir akan dicuci pada masa-masa tertentu. Pengedosan klorin adalah untuk membunuh kuman serta mikroorganisma yang terdapat di dalam air agar air selamat diminum. Nilai pH yang bersesuaian diperlukan kerana jika ia berasid (rendah) ia akan menghakis paip bekalan air dan jika beralkali. 8.

10. Lambor Kanan dan Pulau Tiga. Kawasan bekalan bagi loji ini adalah meliputi keseluruhan kawasan Seri Iskandar termasuk UTP. Kualiti air untuk parameter pH. bekalan air disalurkan ke sistem agihan air melalui paip bergarispusat 900 mm dan 700 mm. Contoh air diambil setiap dua jam dan diuji dimakmal loji untuk memastikan air yang dibekalkan adalah mematuhi nilai piawai seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. .Pemantauan Kualiti Air (Water Quality Monitoring) Makmal loji ini dilengkapkan dengan peralatan ujian kualiti air. Dari kolam ini.9. baki klorin dan fluorida dipantau secara terus dengan peralataan ujian 'online'. 11. air mendap dan air bersih.Tangki air bersih Air yang bersih akan disimpan di dalam tangki air bersih sebelum diagihkan. Ujian kualiti air dijalankan keatas contoh air mentah. kawasan perindustrian BBSl. Fluorida didoskan untuk membantu menjaga kesihatan gigi pada kanak-kanak. kekeruhan. air di pam ke Kolam Takungan Bandar Baru Seri Iskandar (kapasiti: 13. UiTM. Felcra Nasaruddin.Sistem Agihan Air Dari tangki air bersih. kawasan Bota Kanan. Pemfluoridaan (Fluoridasi) Bahan kimia 'sodium fluoride' juga didos dalam air bersih. ALAT UJIAN KUALITI AIR 'ONLINE MONITORING WATER QUALITY' 12.5 juta liter) yang terletak di kawasan tanah tinggi BBSl melalui paip air bergarispusat 750 mm sepanjang 9 kilometer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful