Curs „Comportamentul consumatorului” Tematica A. Comportamentul consumatorului din perspectivă economică, de marketing Cursul 1.

Definirea comportamentului consumatorului şi a noţiunilor fundamentale; managementul marketingului Cursul 2. Factori ce influenţează comportamentul consumatorului (direct observabili, endogeni, exogeni) Cursul 3. Procesul de adoptare a deciziei de cumpărare. Satisfacţia consumatorului. Cursul 4. Tipuri de studii (calitative, cantitative) ce au ca rol cunoaşterea comportamentului consumatorului. B. Comunicarea publicitară persuasivă adresată consumatorului. Tehnici de creaţie în publicitate, cu efect de persuasiune asupra consumatorului Cursul 5. Locul publicităţii în cadrul strategiei de marketing. Cercetarea pentru publicitate (exploratorie, confirmatorie, evaluatorie). Departamentul de strategie şi planificare din agenţia de publicitate Cursul 6. Tehnici de persuasiune a consumatorului, utilizate la nivelul fiecărei componente a reclamei (marcă, ilustraţie, titlu, text) Cursul 7. Tehnici de persuasiune a consumatorului, la nivelul reclamei ca întreg: dimensiunea mitică, etologică şi socială a publicităţii. Cursul 8. Publicitatea ca expresie a societăţii de consum. Critica publicităţii şi a societăţii de consum din perspectiva autorilor francezi (F. Brune, B. Cathelat, G. Debord, J. Baudrillard, G. Lipovetsky etc.). Etape în istoria publicităţii româneşti şi caracteristici ale fiecăreia C. Protecţia consumatorului în România şi Uniunea Europeană. Date statistice comparative privind consumul şi consumatorii în ţările europene Cursul 9. Sisteme antropocentrice de producţie, omul (ca angajat şi consumator) în centrul preocupărilor organizaţiilor. Protecţia consumatorului în România şi Uniunea Europeană (legislaţie, instituţii) Cursul 10. Consumatorii în ţările UE: profil, modele de consum, protecţie. Date statistice comparative privind consumul în România şi alte ţări UE. D. Sociologia consumului. O perspectivă istorică, filosofică, antropologică, critică asupra hiperconsumului Cursul 11. Sociologia consumului şi a consumatorilor (teoriile sociologice ale lui Veblen, Simmel, Marx, Bourdieu, Giddens, Barthes etc.). Apariţia consumerismului modern Cursul 12. Cultura consumatorului. Consumerismul în societatea postmodernă (în România şi în lume) Bibliografie Bibliografie corespunzătoare cursurilor 1, 2, 3 4 Tema: Comportamentul consumatorului din perspectivă economică, de marketing Barletta, Marti, Marketingul adresat femeilor, Editura Brandbuilders, 2007. Blackwell, Roger, Miniard, Paul, Engel, James, Consumer Behavior, Mason, Thomson Higher Education, 2006. Blythe, Jim, Comportamentul consumatorului: strategii şi tactici, atragerea clientelei, reacţia consumatorului, Editura Teora, Bucureşti, 1998. Boier, Rodica, Comportamentul consumatorului, Editura Graphix, Iaşi, 1994. Cătoiu, Iacob, Teodorescu, Nicolae, Comportamentul consumatorului: teorie si practica, Bucureşti, Editura Economică, 1997. Cătoiu, Iacob, Teodorescu, Nicolae, Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004. Datculescu Petre, Cercetarea de marketing: cum pătrunzi în mintea consumatorului, cum măsori şi cum analizezi informaţia, Bucureşti, Brandbuilders, 2006, cap. 1-22, 30, 31. Gueguen, Nicolas, Psihologia consumatorului: factorii care ne influenteaza comportamentul de consum, Editura Polirom, Iaşi, 2006. Iliescu, Dragoş, Petre, Dan, Psihologia consumatorului, Bucureşti, Editura comunicare.ro, 2004, cap. 1, 2, 3. Kotler, Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2000, cap. 1, 2, 7, 8, 23, 24.

1

cap. Editura Tritonic. Jean. 1. Bonhomme Marc. 6. Editura Trei. 2005. Bucureşti. 3. cap.. Publicitate şi societate. Jewler. Advertising and promotion: an integrated marketing communications perspective. 2009. Baudrillard. Caples. Angela. 8. Bonnange. Branding pe frontul de est. 2009. cu efect de persuasiune asupra consumatorului. Mircea. cap. Bucureşti. 8. cap. 2009. 6. cap. 5 şi 9. 2003. Zaltman. a III-a şi a IV-a. Delia Cristina. cap. 2010. Weigold M. Bucureşti.ro. cap. Bucureşti. Strategia creativă în publicitate. Olga. modele şi aplicaţii. „Sacrul şi profanul în lumea modernă” din cap. despre miturile lumii moderne. 7. Aspecte ale mitului.Kotler. Thousand Oaks. Petre. Bucureşti.ro. Eliade. Iaşi. 2006. Cum gândesc consumatorii. Boston. Michele. cap. Vol 2. Sage Publications. cap. 2004. Dâncu. Chantal. Mihaela. 2 . Partea a II-a. cap. Psihologia şi sociologia publicităţii. Eseu despre comunicarea publicitară. Boston. Ollins. ClujNapoca. 2009. Comunicare. Bucureşti. Publicitatea. 1998. 1999. 2005.. Partea a V-a. Paradigme şi teorii. cap. 5. 4 din Partea a III-a. Ioan. Bucureşti. cap. Mădălina. Guy. Boutaud.. 8. Iaşi. John. Gerald. 7. Societatea spectacolului. Editura Polirom. Bucureşti. Bucureşti. Limbajul publicităţii. Saunders.Petre. 2. Iaşi. Editura Polirom. 2000. Principiile marketingului. Jerome. Bucureşti. Vasile Sebastian. 5. John. Iaşi. A. 2006. Psihologia consumatorului. Editura Est. Bibliografie corespunzătoare cursurilor 5. Armstrong. Editura comunicare. Alexandra. Francois. 8. 8 Tema: Comunicarea persuasivă adresată consumatorului şi publicitatea. Claude. Crăciun. 2005. Gary. 6 din Partea a II-a. Goddard. Iaşi. cap. Joly. Editura Trei. Inovaţie în advertising: cum să creezi cele mai bune print ad-uri pentru brandurile secolului XXI. etologică şi socială a publicităţii Adam Jean Michel. Arhitectura discursului publicitar. Editura Brandbuilders. Editura Polirom. Editura Brandient. Petre. Comportamentul consumatorilor. Drewniany. Michael. Bucureşti. Bernard. Contemporary Advertising. Editura Ariadna. Dragoş. Arens.ro. 9. Tehnici de creaţie în publicitate. 6. Grow Jean. Dan. Irwin. Cathelat. cap. McGraw Hill. Nicola. paragr. Jean Jacques. Moraru. Bucureşti. 4. Drăgan. Editura Polirom. paragr. 4. 2004. Editura Ard Docendi. 2. Introducere în analiza imaginii. 5. Iliescu. Belch. 7. semiotică şi semne publicitare: teorii. II. Bucuresti. Don Juan sau Pavlov.ro. Sacrul şi profanul. cap. Wally. 3. 2003. Editura Polirom. Iaşi. Belch. Institutul European. Editura Trei. Jouve. Vol. 2007. 3 din Partea IV. Editura Publica. 5. Bonnie. cap. 2002. Aneta. 7. 2008. 12 din Partea a IV-a. Metode de publicitate testate. cap. Mituri şi structuri. Bucureşti. Introducere în publicitate. 1. 2004. William F. Veronica. 1 şi 2. 2001. George. Editura Teora. Debord. IV. Bucureşti. Martine. Reclama românească. Partea a IX-a. Editura Teora. Bucureşti. De la planificarea strategică la implementarea media. Aitchison Jim. Societatea de consum. Eliade. Editura comunicare. Editura Univers. 7. Comunicarea. Despre brand. 4. Marder. 2006. 1978. Argumentarea publicitară: retorica elogiului şi a persuasiunii. 6. Brune. 22. Arens C. 2007. Editura comunicare. Advertising strategy: creative tactics from the outside/in. 2008. 1999. Bălănescu. 8. 2006. Fericirea ca obligaţie. 5. Mit şi publicitate. Bucureşti. cap. 7. 2010. Datculescu. Bucureşti. McGrow Hill. 2008. 7. 2005. Branding printre numărătorii de stele. Bucureşti. Philip. Editura Nemira. 5. Studiu de caz asupra publicităţii româneşti contemporane. 1. împotriva curentului. 6. cap. Despre reputaţie. 7. 2001. cum măsori şi cum analizezi informaţia. Bucureşti. Editura Humanitas. Comunicarea: publicitate şi relaţii publice. Altstiel Tom. Balaban. Editura comunicare. London. 4. Wong. 1. 4. Comunicarea simbolică. 5. Editura All. Thomas. Cercetarea de marketing: cum pătrunzi în mintea consumatorului. Bucureşti. Brandbuilders. Aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă. Bogdan. Editura Dacia. Eric. Bucureşti. Editura Rao. 8. cap. Mircea. Dimensiunea mitică. 23-29. Dan. 8 din Partea III-a.

Boston. Daniela. George. Rovenţa-Frumuşani. 2008. Desmond. 1994. Lindstrom. IV. Ronald. 1. 22. Editura Polirom. Branduri senzoriale. 6. Cristina. Editura Universităţii din Bucureşti. Marian.ro www. Paris. Dan.1. Arens. 2004.eu/consumers/index_en. Lane W. Rivkin. 6. Editura Enciclopedică. Bucureşti. William F. Iaşi. De la publicitate la consumator. Tellis. 4. Zinkhan. Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Fericirea paradoxală. Editura Polirom. cap. cap. Boston. 6. Bucureşti. Martin. Belch. Institutul European. Editura Brandbuilders. Dragoş. Cum se creează un nume de brand.ro http://epp. cap. Tim. Theodor. Costea. Russel J. III. Consumers. 1.2. 2007. Pistol. Jeffrey C.Morris. 2005. cap. Eseu asupra societăţii de hiperconsum. Sage. 1994. Fraser. 4. Hoffman. Luminita Viorica. 6.4. Industria publicităţii – o abordare organizaţională. 3. Editura Polirom. cap. Cultură şi societate. Editura Business Tech. Editura Polirom. Gilles. Strategii publicitare: de la studiul de marketing la alegerea diferitelor media. 2. Tipogr. Editura Universităţii din Bucureşti. Marian. Hoffman. Bucureşti. 2008. Constantinescu. Price. în Daniela Rovenţa-Frumuşani. George. Rovenţa-Frumuşani. 2003. I. Editura Teora. 2009. Bucureşti. 2005. 2002. 2006. O perspectivă istorică.eu/ Bibliografie corespunzătoare cursurilor 11. 1991. Marcenac. Marketingul bazat pe permisiune. Iaşi. 17 din Partea a V-a. Gerard. 2001. societate. Dan. Victor. 2. Petre. Sauvageot. Iliescu. Date statistice comparative privind consumul şi consumatorii în ţările europene Albu. Contemporary Advertising.europa. VI. cap. Bibliografie corespunzătoare cursurilor 9. Bucureşti. Semiotică. 3. antropologică. Editura Institutul European.anpc. Godin. Steve. Editura Universitară. Petre.. Academia Română de Management. Editura Publica.ec. Editura TipoRadical. III. Steven. Academia Română de Management. Lipovetsky. Bucureşti. în Alexander. Los Angeles. Bucureşti. IV. Ion. în Strategii ale interacţiunii discursive. critică asupra hiperconsumului Arnould. 12 Tema: Sociologia consumului. 1998. I. cap. Iaşi.eurostat. Bucureşti. Psihologia reclamei. Ambler.cna. filosofică. Eric. Editura IAA. The Sage Handbook of Advertising. „Reconsiderarea industriei culturii”. Bucureşti. Presses Universitaires de France. 10 Tema: Protecţia consumatorului în România şi Uniunea Europeană. Bucureşti. Milon. Bucureşti. Petcu. Luc.. Michael. imagine şi simbol”. Bucureşti. Brigitte. cap. cap. 3. O istorie ilustrată a publicităţii româneşti. V. McGraw Hill. 2008. Arens C. Leovaridis. Efectele publicităţii. Protecţia consumatorilor. Managementul serviciilor şi calităţii. Adorno.insse.6 www. Istoria publicităţii şi a jurnalismului în România. Editura Tritonic. Costin.ro. Editura comunicare. 2007.htm www. Alain. Max. Maimuţa goală. Bucureşti. London. 16. 1999. Irwin. 2007. McGraw Hill.5.ro http://ec. Figures de la publicité. Seidman. Sutherland. Boston. Popescu. Advertising and promotion: an integrated marketing communications perspective. Oscar. Sylvester. 1993. Daniela. Iaşi. Protecţia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă. Carmen. Weigold M. Sârbulescu. „Semiotica publicităţii”. 3 . cap. Linda. 6. Bucureşti. Iasi. Oscar. Publicitatea: o estetică a persuasiunii. Sutherland.europa. cultură. Weiss. McGrow Hill. 2009. 4. Belch. Gheorghe. 2004. 2007. Anne. „Mesajul publicitar între cuvânt. figures du monde. Bucureşti. Psihosociologia managerială. Saint-Michel Serge-Henri. Alice. 1987.. Petcu. Thomas.. 2000. 2002. Manual de publicitate. Seth.

dailybusiness.ro. Bucureşti. London. Iaşi. Editura Institutul European. Slater. www. 1997.zf. New York. 1993.gandestebiz. Bell.warc. Consumer culture and modernity. Robert. London. Bocock. London.ro/. The world of goods: towards an anthropology of consumption. Cultural Studies Reader.adplayers.ro.ro. Isherwood. 2001. 2006.). www.smark. Brands. http://standard. Comportamentul consumatorului: evoluţie. Constantinescu. London. Editura Univers Enciclopedic. Consumption and everyday life. Don.adacademy. www.ro. Routledge. Routledge. www. Routledge.Adorno.com. 4 . consumption and taste. Mark. în During.iaa. Douglas. 1995. www. Peter. realităţi şi perspective. 2006. 1996. www. Kellner. Ordinary lifestyles: popular media. Editura All. Post/postmodernismul: cultura divertismentului. 2005. Adam. Routledge.ro. Meaning and value in media culture. Open University Press.capital. www.money. Baron. www. Paterson. Theodor. Horkheimer. www. www. Cultura Media. Douglas. London. Bucureşti.ro. Simon (ed.markmedia. Sage. “The culture industry: enlightment as mass deception”.ro. 2001 Miron. Arvidsson. Maidenhead. Hollows Joanne. determinări. Polity Press.ro. David. Cambridge. 2006. Alte resurse online www. Max. Routledge.ro.strategic. Mihaela.ro. 2000. The sociology of consumption: an introduction.themarketer. www. Corrigan. Mihaela Aurelia.ro. Mary. Consumption. London and New-York.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful