RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TARIKH / HARI : TEMA : KENDERAAN SUBTEMA : KENDERAAN AIR DAN UDARA KOMPONEN ● Berkumpul, merekod

kehadiran , menyanyikan lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku. ● Membaca doa sebelum belajar dan menyatakan hari dan tarikh pada hari ini. Sosioemosi HP ISI KANDUNGAN / STRATEGI BAHAN / CATATAN Lisan

MASA RUTIN (10 minit)

PERBUALAN PAGI / CIRCLE TIME (20 minit)

2.2.4 Bersoaljawab secara bersopan.

● ●

PERMAINAN LUAR (20 minit)

Fizikal

1.2.2 Mengawal pergerakkan mata dan tangan betul.

● ●

Guru bertanya kepada kanak-kanak tentang kenderaan air yang dipelajari hari sebelumnya dan bersoaljawab mengenainya. Guru menunjukkan kepada peralatan yang berkaitan dengan air. Contohnya ialah dayung, enjin bot, timba, sauh dan jaket keselamatan. Guru mengarahkan kanak-kanak untuk menyambung lukisan kenderaan air yang putus-putus. Mereka dikehendaki mewarna gambar yang telah siap dengan kreativiti yang tersendiri.

Kad gambar, kad perkataan. MI : Linguistik, kognitif PSA : Kanak-kanak pernah melihat kenderaan air. KBKK : Mengecam Lembaran kerja. MI: Kinestetik, sosioemosi, Nilai : Cermat PGJ : Kinestetik, Sosioemosi.

http://prasekolah.netfirms.com

http://prasekolah.1. Kumpulan 2 ● Kanak-kanak bermain “Teka Silang Kata” yang mana guru akan memberikan kad huruf dan kanak-kanak akan bersama-sama menyusun kad tersebut menjadi perkataan mengikut gambar yang ditunjukkan. 2. intrapersonal Nilai : Bekerjasama dan cermat.com . membaca doa makan. Nilai : Berkerjasama dan bertolak ansur. membaca doa selepas makan.10 Menghasilkan rekaan dengan pelbagai tujuan tertentu seperti : Kad ucapan 3. menggosok gigi. ● Kanak-kanak membuat kad ucapan dan mereka akan menggunakan kreativiti mereka untuk menghiaskan kad tersebut supaya menarik. intrapersonal.tolak ansur Kad huruf. Kad manila. meramas. mencubit. Doh. Pendidikan Moral Fizikal 1. PGJ : Fizikal.1.netfirms. kertas warna. sosioemosi. PGJ : Kinestetik. warna. Kumpulan 1 ● Guru menunjukkan contoh kad ucapan yang telah siap.AKTIVITI KUMPULAN (60 minit) Kreativiti dan estetika.2 Bergaul mesra dan tolongmenolong. PGJ:Linguistik.2. makan dengan tertib. carta silang kata. REHAT (30 minit) ● ● Membasuh tangan.1 Menggunakan jari untuk aktiviti seperti : Menggentel. Kumpulan 3 ● Kanak-kanak akan membuat pelbagai jenis kenderaan udara dan air seberapa banyak yang mungkin dengan daya kreativiti mereka. Nilai : Kerjasama. menguli. Membersihkan tempat makan. kognitif. interpersonal. sosioemosi.

kinestetik dan intrapersonel.2 Memberi pendapat yang bernas. REFLEKSI http://prasekolah.com . Hasil kerja yang telah siap. Guru menunjukkan kad perkataan dan memilih beberapa orang kanak-kanak untuk membulatkan huruf vokal yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. ● ● Sosioemosi 2.2.netfirms.1 Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.2.AKTIVITI KELAS / INDIVIDU (60minit) Bahasa dan komunikasi. PGJ : Linguistik. ● Guru menyuruh kanak-kanak menamakan huruf vokal dan membunyikannya. Guru dan kanak-kanak akan bersoaljawab tentang hasil kerja yang telah disiapkan dalam aktiviti kumpulan dan meminta kanak-kanak memberikan pendapat mereka terhadap hasil kerja mereka dan juga rakan-rakan. 3. Menyampaikan pesanan dan nasihat. PENUTUP (10 minit) ● ● Guru menyimpulkan subtema yang telah dipelajari hari ini dengan bertanyakan semula nama kenderaan udara . KBKK : Mengenalpasti dan mengecam huruf. Kad perkataan. membersihkan peralatan dan kelas serta bersalam-salam dengan guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful