Универзитет Св.

Кирил и Методија
Филозофски Факултет Скопје
Дипломски Труд

Вековната потрага по гробот на Александар III Македонски

Ментор:
Проф. Д-р Марјан Јованов

Студент:
Стефановски Мартин
Насока:
Археологија

Број на Индекс: 20219/05

Содржина

Две милениумската потрага по гробот на големиот освојувач......................03
Времеплов.............................................................................................................................03

Смртта на кралот, политички игри, мавзолејот на Александар...................05
Смртта во Вавилон.............................................................................................................05
Борби за телото на Кралот, политички игри, Гробот во Мемфис...............................08
Дислокација на кралските останки во Александрија......................................................12
Антички посетители..........................................................................................................17
На гробот му се губи трага, легендите преживуваат...................................................20
Од реалност во фикција мит и легенда............................................................................24

Вечната потрага по бесмртниот крал ...............................................................28
Романтичари, археолози, митови и легенди за александровиот гроб...........................28
Александровиот Саркофаг на Нектанебо II.................................................................28
Неколку Романтичари.....................................................................................................31
Аугусте Мариете и Филозофскиот Круг......................................................................32
Мапа на Античка Александрија од Махмуд Беј............................................................36
Саркофагот од Сидон.....................................................................................................38
Гробницата од Алабастер..............................................................................................41
Грчки археолошки фантазии..........................................................................................46
Некрополата во Chatby..............................................................................................................46
Александар во Сива.....................................................................................................................48

Бесмртноста на митот за Александар............................................................................51

Користена Литература..........................................................................................52

1

Двемилениумската потрага по гробот на големиот освојувач 

Времеплов
10 Јуни, 323 г. пне. Александар починува во Вавилон на 33 годишна возраст.
323 - 321 Александровите мумифицирани останки лежат во Бабилон, додека се
припремаат големи погребални манифестации.
321 Александровата погребална кочија киднапирана од генералот Птоломеј во
близина на Дамаск, и пренесена до Мемфис каде Александар е погребан.
Пролет 320 Пердика го напаѓа Египет со цел да го врати телото на Александар,
доживува пораз, и е убиен од сопствените луѓе.
317 Олимпија го ликвидира Филип III Аридеј.
316 Касандар наредува Олимпија да е каменувана до смрт.
309 Полиперхон по совет на Касандар ја ликвидира александровата љубовница
Барсинија и нивниот нелегитимен син Херакле; додека Касандар ја убива
жената на Александар Роксана, и легитимниот престолонаследник на тронот
нивниот син Александар IV во Амфипол.
305 Птоломеј е крунисан за крал на Египет.
298 - 283 Години кога најверојатно Птоломеј го преместил телото на
Александар од Мемфис во Александрија и го погребал во првиот тамошен гроб.
283 Птоломеј починува, и неговиот син Птоломеј II Филаделфиус е крунисан за
крал фараон.
275 - 274 Птоломеида фестивал во Александрија, манифестација во која еден
дел сочинувала и големата кралска процесија на Птоломеј Филаделфиус
215 Александар погребан во нов величествен гроб мавзолеј наречен Сома
опкружен околу себе со убав фунерарен парк изграден од страна на Птоломеј IV
Филопатер.
89 - 90 Птоломеј X го топи златниот саркофаг на Александар и го заменува со
нов од стакло или поверојатно кристал.
48 Јулие Цезар го посетува гробот на Александар за да му оддаде достојна
почит.
31 Клеопатра VII зема злато од ковчегот на Александар за да ја плати
континуираната борба против Октавијан Август.
30 Александрија освоена од Октавијан Август, кој го посетува гробот на
славниот крал. На прашањето дали сака да ги посети и останатите кралеви,
Октавијан одговара: “Дојдов да видам и почестам крал, а не мртви трупови.“
130 г. н.е. Римскиот император Хадријан во посета на гробот на Александар.
199 Римскиот император Септемиј Северин ја посетува Александрија и го
затвора гробот на Александар со цел да го заштити од можно вандализирање.
Најверојатно во тумулот остава и тајни списи.
215 Римскиот император Каракала во посета на александровиот гроб од кој си
зема различни предмети. Гради ѕид околу Брукхеумот
297 - 298 Римскиот император Диоклецијан ја опсадува Александрија,
предизвикува штети на кварталот во Брукхеумот, и го подига денес добро
познатиот ин ситу стоечки столб на Диоклецијан.
324 Римскиот император Константин I го прогласува христијанството за
официјална религија во империјата.

2

325 Бискупот Осиус во посета на Александрија, Вселенски Собор, Бискупот
Макариос го открива гробот на Христос во Ерусалим.
360 - 363 Александрискиот Бискуп Гоергиа ликвидиран откако најавил дека ќе
го уништи градскиот храм на Генијот (можност да станува збор за храмот
мавзолеј на Александар).
365 Земјотрес и цунами ја оштетуваат Александрија.
390 - 391 Либанија пишува писмо до императорот во врска со јавното
поставување на приказ на телото на Александар.
391 Христијански бунтови во Александрија го уништуваат александрискиот
Серапеум, и можеби Александровиот тумул.
400 Џон Хрисостом запрашува дали некој знае каде е телото на Александар и
дали воопшто некој знае кога славниот крал починал.
642 Александрија ги отвора своите порти пред муслиманскиот арапски генерал
Амр-ибн-ал-Ас.
870 Александрија се стеснува позади новите градски ѕидини изградени во
времето на султанот Ахмед-Ибн-Тулун. (династија на Тулунидите)
1515 - 1517 Арапскиот патеписец Лео Африканецот ја посетува Александрија и
дава опис за саркофаг сместен во џамијата Атарин.
1573 Мапа на Александрија од Г. Браун и Ф. Хогенберг објавена во Келн, со
Мавзолејот на Александар.
1670 - 1682 Арапскиот патеписец Евлија Челеблија во посета на Александрија
дава опис за саркофагот во џамијата Атарин, набљудувајќи ги внимателно
декорациите од хиероглифи, и наговестувајќи ни дека ковчегот е цел на
идолатрија.
1798 Францускиот експерт Доминик Вевант Девон патува во Египет со
Наполеон, го пронаоѓа и отстранува саркофагот од нефрит од џамијата Атарин.
1801 Англискиот научник Едвард Даниел Кларк го запленува саркофагот од
нефрит за кој е сигурен дека е на Александар. Саркофагот завршува во
Британскиот Музеј во Лондон.
1805 Кларк ја објавува својата книга The Tomb of Alexander.
1822 Жан Франсис Шамполион дава проглас за неговото дешифрирање на
хиероглифите, и набрзо потоа се дознава дека во Александровиот саркофаг во
Британскиот Музеј всушност почивал египетскиот фараон Нектанебо II.
1850 Амброзие Скилаци, преведувач и по родум Грк, објавува приказна дека го
пронашол и видел мумифицираното тело на Александар, што ќе се покаже како
намерно инструирана лага.
1851 Францускиот археолог Аугусте Мариете, ги отпочнува археолошките
истражувања во пустината Сахара, и ги открива Серапеумот и Филозофскиот
Круг сочинет од хеленистички статуи. (најверојатно локалитет во близина на
првичната локација во која било чувано телото на Александар).
1866 Махмуд Беј ел-Фалаки отпочнува ископувања ширум цела Александрија
со цел да изработи мапа од Античка Александрија од времето на Цезар за
потребите на Наполеон III.
1872 Махмуд Беј ел-Фалаки ги објавува резултатите од своите истражувања
заедно со мапа од античка Александрија, во Копенхаген во делото, Memoire sur
l’antique Alexandrie.
1887 Отоман турски сликар, и турскиот научник и археолог Осман Хамди Беј
откриваат раскошен саркофаг во кралската феникиска гробница во Сидон.

3

Откако првично го поистоветуваат со Александар, набрзо потоа се дознава дека
станува збор за кралот на Сидон, Абдалонимус. Во последно време саркофагот
се поистоветува со персискиот благородник Мезеус. Денес саркофагот се наоѓа
во археолошкиот музеј во Истанбул. Паско Кузман директор на управата за
заштита на споменици на културата на РМ, најави копија од овој саркофаг која
ќе биде поставена во новиот Археолошки Музеј во Скопје.
1888 Германскиот археолог Хајнрих Шлиман пристигнува во Александрија во
потрага по гробот на Александар во подземните комори на џамијата Наби
Даниел, но не му е издадена дозвола за археолошки истражувања.
1893 Гркот Јонаидес објавува дека ги открил гробовите на Александар и
славната Клеопатра. Нажалост со истоимената лажна приказна како и неговиот
земјак Амброзие Скилаци 43 години пред него.
1907 Италијанскиот археолог, Еваристо Брекиа, директор на Грчко-Римскиот
Музеј, открива куп од плочи од алабастер на латинските гробишта во источниот
дел од градот.
1930 Италијанскиот археолог Ахиле Адриани, наследник на Брекиа,
продолжува да го истражува просторот на латинските гробишта, го
реконструира Тумулот од Алабастер, и шпекулира дека можеби станувало збор
за Александровиот гроб.
1950 Грчкиот келнер Стелиос Коумтсас отпочнува истражувања низ цела
Александрија во потрага по гробот на Александар.
Јуни 1961 Професорот Питер Фрејзер од Универзитетот во Оксфорд се
сретнува со Коумтсас во Александриска чајџилница ја прегледува Книгата за
Александар на грчкиот келнер и ја оценува како смешен детски романтичарски
стрип.
Ноември 1977 Манолис Андроникос го открива богатиот неограбен Гроб II во
кралската македонска гробница во Вергина Егејска Македонија, и наговестува
дека станува збор за тумул на македонскиот крал Филип II.
1979 Стефан Шварц одржува сеанса во Тумулот од Алабастер на латинските
гробишта.
1995 Лиана Сувалтзи објавува дека гробот на Александар е во оазата Сива, во
северно египетската пустина. Патетична политичка игра и манипулативна
интрузија во археологијата во докажување на идентитет и право на монопол врз
терминот Македонија, по осамостојувањето на Р. Македонија како независна
држава.
2000 Истражувањата на Ахиле Адриани за Тумулот од Алабастер и неговата
идентификација како Александрова гробница, се објавени постхумно во делото,
La Tomba di Alessandro.
2002 Пензионираниот грчки армиски генерал Триантифилос Папазоис лансира
во јавноста веб сајт на англиски јазик за да ја промовира својата интерпретација
и теза дека Александар а не Филип II, бил погребан во Гроб II во Вергина
(Кутлеш) Македонија.
2002 - 2004 Англискиот научник Мајкл Ендрју Чаг го реотвора прашањето за
саркофагот на Нектанебо II, и ни дава интригантна приказна за базиликата
Свети Марк во Венеција. Дава сугестија дека во неа можеби лежи телото на
Александар III Македонски. Ја публикува својата книга The Lost Tomb of
Alexander the Great.

4

. Подоцна таа вечер Александар и неговите најблиски соработници биле поканети на една друга забава во чест на генералот Медеја (Medius) од Лариса. Следниот ден му го преместиле леглото крај големиот рибник. и како што светлината се губеше во бескрајната височина. и добивале молскавичен интензитет.. добивал силни продорни трескавични напади. со флота од 100 кораби. и молњата се врати назад од копното на небото понесувајќи го со себе големиот орел. политички игри. но кралот бил уште пожежок. е. по цела една година помината во водите на Индискиот Океан. Дваесет и првиот ден минал како и претходниот. но цела ноќ бил жежок. Највисоките офицери го однеле својот крал во тоалетот во кралските одаи. одвреме навреме. Откако се освежил легнал во кралската постела. 5 . банкет. така Александар ги затвори очите засекогаш . Една вечер на осумнаесети дајсиј (втори јуни 323 г. каде малку поспал. На дваесет и петти го префрлиле во дворецот на другиот брег. мавзолејот на Александар  Смртта во Вавилон „..) била организирана голема прослава. Доцна во ноќта повторно се капел. им принел жртви на боговите и нешто поткаснал. за да присуствува на жртвувањето. притоа струполувајќи се од престолот.. и блескава молња падна од него во морето. која имала за цел. до која имало прекрасен базен. на самиот под. и притоа да го покори населението од овој богат полуостров.Тогаш небото беше затемнето од магла. кутнувајќи на земја еден голем орел. за да се замие. На највисоките војсководци им наложил да останат во предворјето. ет. сепак треската не го оставила. да ја минат ноќта надвор. во чест на адмиралот Неарх (Nearchus). кралот ги надгледувал последните подготовки од почетокот на неговата експедиција. лежејќи во бањата го наслушнал Неарх и неговото кажување за пловидбата и големото море. а на другите заповедници.Смртта на кралот. кој се вратил во Вавилон.“ „Alexanders Death” во „Alexander Romance” Во последната недела од Мај. На оваа прослава кралот одненадеж добил остри болки во градниот кош. На дваесет и четврти повторно имал силна треска но заповедал да го кренат. Бронзениот портрет на Вавилонската Abura-Mazda затрепери. На дваесети дајсиј откако принел вообичаена жртва. главно во ноќните часови. Војсководците дошле кај него но тој веќе не можел да зборува. каде разговарал со своите војсководци за тоа дека испразнетите заповеднички места треба да се исполнат со искусни луѓе. да ја обиколи Арабија. Нападите станувале се посилни. кој го осветли небото како светла ѕвезда.

каде прашале дали треба да го пренесат Александар таму. но богот им одговорил да го остават таму каде што е сега. 6 . засекогаш си заминал најголемиот војсководец и владетел во историјата на човекот. некаде кон квечерина. . Македонците (обичната војска) поверувале дека е мртов и откако се собрале пред портите на дворецот. Најпосле им ги отвориле портите. на речиси 33 годишна возраст од портите на земскиот живот. еден по еден во проста облека. Александар испуштил душа.Истото се случило и утредента. минале крај постелата на болниот. зеле да викаат и да им се закануваат на хетајрите барајќи да го видат својот крал. Истиот ден Селев и Питон биле пратени во светилиштетот во Саранис.Плутарх „Александар“ 76 На 10 Јуни 323 година пне. На дваесет и осми дајсиј.

Tables 2. The Death in Babylon. 37. 7 . Book: “The Quest for the Tomb of Alexander the Great” Paragraph 2. by Andrew Michael Chugg.1. pages 36. & 2. 38.2.

64 За разлика од него Куртиј. Борби за телото на кралот.9.10. една недела откако кралот бил прогласен за починат. (Curtius 10. 8 .) Овој извор најверојатно е далеку поточен. од проста причина што после триесет дена телото веќе би било гнило и во процес на распаѓање на Бабилонската жештина. ни дава подетален опис. во кој детално го објаснува процесот на мумификација на телото. политички игри за превземање на власта Додека неговите офицери и војската се карале за тоа кој ќе го наследи тронот. . За разлика од тоа луѓето кои го балсамирале го сметале за вчудоневидувачки свежо топло и животолико. Varia Historia 12. Аелиан ни кажува дека телото на Александар било заборавено цели триесет дена во кралските апартмани. како Александар сеуште да не бил починат.Aelian.

на првата илустрирација на Александар заедно со неговите пријатели во борбена кола подготвена за борба. но денес тоа ни дава податок дека Александар починал подоцна од тоа што било запишано во античките извори. помеѓу неговите телохранители и пријатели. Можеби сеуште не бил починат кога балсамџиите. Пердика свикал официјален собир на Македонците за да спроведат неколку клучни одлуки. на втората биле претставени Индиски борбени слонови подготвени за битка. и се дозволило поделба во управувањето со сатрапиите на империјата. Златна мрежа го криела телото од завидливи очи.Античките извори овој факт го препишувале како знак на божественоста на Александар. Пердика на Филип Аридеј (да не се меша со ментално заостанатиот брат на Александар) му ја доделил одговорноста да ја надгледува изработката на погребална кочија за телото на починатиот крал. заедно со кралска дијадема која била поставена на неговото чело. Околу саркофагот имало четири слики. третата била коњаничка сцена. 335 Кочијата била 4 метри широка и 6 метри долга. со империјата ќе менаџирал генералот Пердика кој го добил кралскиот прстен од Александар кога бил на смртната постела. Александар бил покриен со пурпурна кралска наметка. Александар најверојатно влегол во длабока кома предизвикана од церебрална маларија. На секој од четирите рабови имало по една статуа од божицата Нике. изработена според македонската традиција. . столари. Диодор ни кажува дека биле потребни 64 богато украсени мазги кои ги туркале тркалата на кочијата декорирани со лавови кои имале копја во нивната уста 9 . а до моментот додека Александар IV не стане полнолетен. и сликари работеле непрестано за да изработат величенствена кочија која требало да го пренесе телото на починатиот крал во неговото вечно почивалиште. По мумификацијата телото било помазено со парфеми и мед. Различни македонски војсководци отишле да ги гасат овие востанија. и златен маслинов венец на стилизирана палма која стоела на врвот од покривот во форма на буре изработен од златни крлушки. Величенственоста на кочијата инспирирала широк опис кај историчарот Hyeronimus современик на овој настан. Златари.Touratsoglou 1995. Два златни лава го чувале влезот во внатрешноста на храмот каде во златен саркофаг лежело мумифицираното тело на Александар. Било договорено ментално заостанатиот Филип Аридеј и сеуште не родениот син Александар IV да се прогласат за ковладетели. Се изгласало отфрлање на последните планови на Александар за походи кон Арабија. Хелените од Хелада и оние од Мала Азија се бунтувале против македонската хегемонија. формирајќи треперлив превез кој го делел младиот човек бог од профаниот свет на смртниците. и четвртата борбени кораби исто така подготвени за акција. имала форма на храм чиви јонски столбови биле украсени со златен акантус. започнале со процесот на балсамирање. Зимата 323 година пне. Една верзија од тие описи преживеала кај Диодор. положено во златен саркофаг исполнет со миризливи тревки.

Пристигнал со својата армија кај Дамаск и погребалната церемонија место накај Ајга се упатила кон Египет Многу прашања навираат околу овој настан но античките извори нажалост не ни даваат никакви одговори. Дали Архидеј кој ја водел погребалната кочија работел заедно со Птоломеј та ги игнорирал наредбите од Пердика. илјадници жители гледале со восхит како погребалната кочија го напушта убавиот град носејќи го кралското тело на Александар. Порано истата година Пердика. 10 . Визуелната порака јасно говорела за Александровите легендарни триумфи заедно со моќта која сега ја тркалале неговите генерали. Било невозможно Пердика да се согласи да го испрати својот крал во пустините во Египет. Декоративните слики биле триумфални и хероични. мора веќе да одлучил дека Александар ќе се врати дома да почива во Ајга. Борбениот изглед говорел за големата империјална сила. Кое објаснување им го дал Птоломеј на своите македонски војници за да би го оправдал крадењето на нивниот божествен крал ? Едно е јасно телото на Александар станало моќен политички инструмент кој на Птоломеј ќе му ја осигура власта во Египет во годините кои следеле. Рано во 321 година заминал во Кападокија да се бори со некое локално племе. Сепак Птоломеј имал друга намера. Политички инструмент сама по себе. како и на населението назад во Македонија. заедно со телото на Александар да го чека во Бабилон. Ова било популарно решение во редовите на војската. Додека од Вавилон есента 321 година пне.Реконструкција на погребалната кочија на Александар од 19 век според описот на Диодор Кочијата била моќна изјава на мултиетничката империја која Александар ја креирал. Пердика тука направил катастрофална грешка. Откако го ликвидирал Клеамен кој бил лојален на Пердика. го заробил градскиот трезор и запленил осум илјади златни и сребрени таланти со кои можел да собере голема и лојална армија од платеници. кај неговиот татко.

The Alexander Romance ни доловува една приказна во која Птоломеј пред да го дрпне телото наводно го запрашал светилиштето на Ѕевс во Вавилон каде да го однесе Александар на што му било одговорено да го погреба во Мемфис. Да се земе непогребанот тело на Александар е една работа.Stewart 1993.Pausanias . потоа свртел на запад кон Египет. Избегнувајќи ги градежните активности во Александрија. се до престолнината Мемфис. Пердика марширал кон Египет каде и бил убиен. 369. T80. но го опишува погребот како процес во кој Птоломеј му оддал чест на својот крал со херојски жртви и величенствени игри. Диодор го дислоцира овој настан од Мемфис во Александрија. Фунерарната кочија заедно со телото на Александар запреле пред портите на Мемфис во доцната 321 година пне.Diodorus Siculus – Stewart 1993. но да се обесчести неговиот гроб со цел да се дојде до него е веќе друга работа.320 пне. Најобична фабрикувана пропаганда. попознат како парскиот мермер. Анонимен натпис од грчкиот остров Парос.Parian Marble цитиран кај Stewart 1993. кога Александар бил погребан во Мемфис. . Паусаниј само пишува дека Александар бил погребан според Македонската традиција во Мемфис. 373 T74. T72. преку крајбрежјето на Палестина и Газа. 11 . Птоломеј веднаш почнал со организација на величенствен погреб за својот крал. . . а не до гробот на Филип II. ја регистрирал годината 321 . продолжил на југ кон бреговите на Нил. Најверојатно имал намера да го погреба својот крал пред Пердика да може да реагира. 375.Генералот Птоломеј ја придружувал фунерарната процесија кон југ. Античките извори молчат за точната локација каде Птоломеј првично го закопал телото на Александар. со која Птоломеј најверојатно се обидувал да го оправда тоа што Александар завршил пред портите на Мемфис.

Комплетната институализација на овој култ се случила во периодот од 311 година. Откако го трансформирал Александар од Македонец во свет симболичен чувар на цела една египетска династија. Како што моќта на духот на Александар ја напуштил Македонија.34. Diodorus Siculus 9. Меѓу кои најинтригантен бил оној за последниот по род египетски фараон Нектанебо II.Thompson 1988. Птоломеј го одбил. За адиминистрирано и организирано ширење на овој култ било креирано и врховно свештенство со институцијата на висок свештеник. По ова Пердика наредил ноќен марш со цел незабележливо да го премине Нил. Со една молњевите акција би го вратил телото на Александар и смртно би го казнил предавникот Птоломеј. 12.6-35. Приказната говорела дека Нектанебо протеран од Египет преправен како Ѕевс Амон дошол во Македонија каде ја забременил Олимпија со Александар. и да го разбие Птоломеј во Мемфис. како најголема религиска власт во цел Египет. Пердика навлегува во Египет. Кралската војска исфрустрирана од овие глупости го ликвидирала Пердика и договорила помирување со Птоломеј. и цивилизација. бил креиран и втор култ кој би требало да го претстават Птоломеј и неговите наследници како владеат со александровиот благослов. Повеќе од две илјадна војска или се удавила или ја изеле крокодили во овој несреќен обид во вечерните часови да се премине Нил. Телото на Александар до кој Пердика се обидел залудно да стигне останало да лежи во Мемфис за да ја верификува легитимноста на Птоломеј.Пролетта 320 година пне. додека Египет почнал да се враќа на славните страници од своето минато.  Дислокација на кралските останки во Александрија Птоломеј ја зацврстувал својата власт во Египет. Знаејќи дека исклучиво како Македонец е никој и ништо во морето од Египќани Ги ревитализирал старите египетски институции од кои се изродиле нови егзотични култови кои ја официјализирале македонско-египетската симбиоза давајќи му го на Птоломеј потребниот легитимет како крал и фараон на цел Египет. Првиот утрински напад со борбените слонови. За таа намена Птоломеј го подготвувал градот за пристигнувањето на телото на Александар. На тој начин мудро инкорпорирајќи го во оваа приказна моментот кога Александар ја посетил Сива и од пророкот му било одговорено дека бил син на Ѕевс Амон а не на Филип II. родителско старателство и татковска крвна врска со починатиот македонски крал Александар. ја напаѓа Тврдината на Камилите. 12 . На тој начин Птоломеј и неговите потомци ќе бидат портретирани како чувари на александровото наследство и дух. кога Александрија станала главна престолнина на Египет. Се изродиле многу фабрикувани митови. 1967. 18. на кој му била доделена специјална улога. до 285 година кога Птоломеј ковладеел со Египет заедно со својот син Птоломеј Филаделфиус. Постојат силни индикации дека Птоломеј за верификување на својата легитимност го креирал и овој мит. . така таа почнала да тоне во крвавите борби за престолот. На крајот од Мај или почетокот од Јуни. Планот не му успеал бидејќи кралската армија на Пердика успеала да стигне само до еден од речните острови на Нил.

Можеби Александар го основал градот на 7 Април 331 година. Античките извори не ни даваат никаков податок за тоа кога се случило дислокација на Александар од Мемфис во Александрија. а за тоа само се очекувал погоден момент. 1967. Птоломеј трансформирал еден од кралските рудници во кралска ковница за да ја плати својата војска. Културен. 10. трговски но можеби најважно духовен центар кој го очекувал пристигнувањето на божествениот Александар.Quintus Curtius Rufus. 1988. 18. имајќи го во ум потенцијалот на локацијата.18. Птоломеј внимателно набљудувал. .3-5. зачувувајќи ги истовремено и македонската и египетската традиција.172.20. 13 .28.Како што огромни количини на злато се сипало во Египет од Нубиските рудници. Од римските автори имаме само површни податоци без да се наведе точната година на тој настан. По ова следела и духовна потврда на неговата круна. Очигледно се гледа дека античките автори не биле премногу заинтересирани за династијата на Птолемаидите. Така Квинтиј Куртиј Руф го спомнува гробот на Александар во Мемфис и трансферот од страна на Птоломеј/Филаделфиус во Александрија .Diodorus Sicilus 9. и да ја финансира конструкцијата на Александрија. светел низ целиот медитерански брег. и без да се каже кој Птоломеј го направил трансферот. Додека крвопролевањата помеѓу македонските генерали сеуште траеле во другите сатрапии. Кога Антигон едноокиот на осумдесет годишна возраст се прогласил за крал во 306 година. Erskine 2002. Птоломеј нечекал долго и самиот тој во 305 година пне во исти момент се прогласил и за крал и за фараон на Египет. но Птоломеј ја изградил Александрија во луксузен нов бисер кој преку првиот светилник во светот овековечен во светско чудо. Диодор спомнува дека Александар бил погребан во Александрија уште во 321 година пне.10.

Како инспирација многу веројатно е да се искористил изгледот на Мавзолејот од Халикарнас. Можен изглед на Мавзолејот на Александар.94. после смртта на неговиот татко Птолемај Добродетелот. но сепак и од оваа грешка имаме потврда дека Александар бил погребан во Александрија Во 150 година од не. ова биле поговорки на Arius Didymus (погледни кај Plutarch. Филопатер во 215 година пне.P. кој се наоѓал во центарот на Александрија. Античките извори не ни даваат податоци ни за локацијата на првиот гроб на Александар во Александрија.1. Zenobios. пријател на императорот Август. . M. познат како Филопатер. Според Suda s. ”…Ptolemy Philopator… built in the middle of the city (Alexandria) a memorial building.Stoneman (transl. Паусанија во неговите Описи за Грција. .Pausanias 1918. дошол на власт на 23 години во доцната 223 год. Antony 80) и Tarrheus (Lucillus од Tarrha во Крит). Во една од најзначајните референци во врска со гробот на Александер. Fraise. и од таму референцата има и авторитативно педигре. and be laid there together with his mother. 1.Zenobius. Proverbia 3. Ptolomeic Alexandria p.). The Greek Alexander Romance 1. се спомнува Мавзолејот во кој Филопатер го положил телото на одамна починатиот македонски крал.7. 4 Четвртиот по ред Птолемаид. кажува дека наследникот на Птоломеј неговиот син Птоломеј Филаделфиус ги пренел останките во Александрија. which is now called the Sema. град кој бил под власта на Филопатер во периодот кога големиот Мавзолеј на Александар бил во изградба. . and also Alexander the Macedonia…” .33. Ова е особено интригантно кога ќе се земе во предвид дека формата и структурата на мавзолејот од Халикарнас е присутна во формата на повеќе фунерарни птоломедни споменици од локалитетите во Александрија 14 . го преместил телото на Александар во нов Мавзолеј.Но зошто Пердика би ја жртвувал својата армија на ноќен марш низ водите на Нил за да би одел во Мемфис ако Александар бил во Александрија.v. Во “The Alexander Romance“ само се спомнува “Големиот Олтар на Александар“ изграден спроти храмот и гробот на Протеус на островот Фарос. Ариус Дидимус бил александриски научник. пне. Очигледно ова е авторска грешка на Диодор.

. меѓу кои и за насекаде познатата Александриска библиотека сместена веднаш испод полуостровот Лохија. Во својот опис за градот Страбон како што поминува низ кралскиот резиденцијален кварт дава детали за поставеноста на позначајните градби. is a part of the royal district. Мавзолејот на Александер попознат како Сома (на грчки .“ . 15 .Страбон опишувајќи ја својата посета во Александрија ни дава податоци дека кралските резиденции го опфаќале северниот и северо-источниот дел од градот. as it is called. кој ги содржел гробовите на Александар и останатите кралеви на Птолемаидите. which contained the burial-places of the kings and that of Alexander.. “.8.The Soma also.тело) го забележал како ограден комплекс кој бил сместен во склоп на северниот дел од кралскиот резиденцијален кварт.1. Овие описи може да се покажат како есенцијални во понатамошната потрага по Мавзолејот и гробот на Александар Македонски.. This was the walled enclosure.. јужно и југо-западно од полуостровот Лохија.Strabo 17.

84 16 .After a voyage lasting three days we arrived at Alexandria. 13. се осврнува на саркофагот и телото на Александар кое било донесено од внатрешноста на светилиштето. and in it so many streets that walking in them you would fancy yourself abroad while still at home.“ . во еден александриски натпис од пред 300 година од н. Локацијата на светиот предел од градот била подржана и со описот на Ахил Татиј. Од други двајца латински автори имаме неколку детали кои на кратко ни ја опишуваат архитектурата на гробницата во која лежел Александар.Lucan.Никаква друга убавина не го привлече. во два пасуси на уникатен начин ја опишува Сома-та. Римскиот поет Лукан (36 – 65 год. што можеби ни асоцира за постоење на комора до која се доаѓа преку дромос.Achilles Tatius. .1.18. about the middle of which lies the open part of the town. ниту градските ѕидини. сместен на главната крстосница во тогашниот град.9) и Dio Cassius го забележуваат под името “Монументот на Александар“. Lives of the Caesars 2. I entered by the Sun Gate. Pharsalia.“ . the splendour of this was cut into squares for there was a row of columns intersected by another at long at right angle.Dio Cassius. опишувајќи предел кој го носел името на Александар. Clitophon and Leucippe 5. as it is called and was instantly struck by the splendid beauty of the city.Помеѓу 300 година пне и 400 година од не сите кои живееле или ја посетиле Александрија го виделе и гробот на Александар.Suetonius. which filled my eyes with delight. Going a few stades further (stade = 165 метри). Таму лежеше лудиот син на Филип од Пела.. “.b. Опишувајќи ја посетата на Јулие Цезар на гробот на Александар Лукан запишал: “. но со голема желба побрза надолу во карпестата комора со гробот. ниту орнаментите на боговите. I came to the place called after Alexander.. . не. Roman History.2..these are the guardian divinities of the entrances .led a straight double row of columns. From the Sun Gate to the Moon Gate .28... Диодор го спомнува овој свет комплекс нарекувајќи го свет предел кој според големината и конструкцијата бил достоен за славата на Александар..е.Diodorus 18. Herodian (4. што денес има бесценето значение во обидите да се најде овој загубен монумент.? . Сутониј опишувајќи ја посетата на Август од 30 година пне.. where I saw a second town.) во своето дело поемата Pharsalia. цитирано кај Chugg 2004.8. ниту златото.. Epitome of Book LXXXVI.

17.317. тој кратко одговорил: “.) Не се споменува конкретно какво злато земала Клеопатра од Александровиот гроб.“ . откако Октавијан бил запрашан дали сака да ги види и гробовите на Птоломедите. 788-789. телото на Александар ќе живее во славата на своето дело.  Антички посетители За време на владеењето на Птолемај X (107 – 88 година пне) античките извори не известуваат дека златниот саркофаг на Александар бил стопен за потребите на владетелот.5.. пне кога бил подигнат овој монумент до 391 година од не кога му се губи трага.Лукан се осврнува и на светата комора каде лежело мумифицираното тело на Александар. 17 .b. Augustus 2. . Lives of the Caesars.16. 51.Јас посакав да видам крал. воедно во Александрија го посетил и гробот на кралот за кој имал длабока почит. 47. идолатрија и пред се почит. . . античките извори ни спомнуваат дека Клеопатра VII извадила злато од гробот за да ја плати војната на Марко Антоние против Октавијан Август.Coarelli & Thebert 1988. Pharsalia. Една година подоцна откако Октавијан Август ја поразил вљубената двојка и си го осигурал тронот на Рим. 21.Lucan. Веќе ја спомнав посетата на Јулие Цезар пред Александровиот гроб во 48 година пне. Lives of the Caesars. . Во 31 година пне.. со векови претставувајќи атракција во која доаѓале да се поклонат од обични селани до римски кралеви.Dios Roman History 1982. 1917-1932. која ја поставил на неговото чело.18. Самиот гроб ќе го претставува монументалниот задгробен живот на овој фамозен владетел. 51.3.Suetonius. Изворите илустрираат дека за време на посетата Октавијан ненамерно оштетил и парче од носот на Александар. не мртви трупови. цитирано кај Chugg 2004.17.. Against Apion 2.45.5758. Октавијан во чест на Александар подарил златна круна испреплетена со цвеќиња.Strabo. Augustus 2.793-799. а телото на Александар било преместено во стаклен саркофаг (најверојатно од алабастер или некој камен кристал) .5.16. како и за гробницата која го опкружувала.Dios Roman History 1982. во која мртвите Птоломеиди и нивната невредна династија биле покриени со идигнантни пирамиди и мавзолеи.Suetonius.18. Според Dio Cassius и Сутониј. ..100. Josephus. 83 Од 215 год. (Dios Roman History 1982. Место за аџилак.

Од изворите дознаваме дека Хадријан бил љубител на се хеленстичко. Сакајќи да ја прикаже империалната врска помеѓу него и Александар нарачал и ковање на посебна серија на монети со цел да го комеморира настанот кога го посетил гробот на големиот крал. императорот Каракала најверојатно гробот на Александар го посетил уште при заедничката посета со неговиот татко од 199 година не.По Цезар и Октавијан Август.Hornung 2001.. Gaius 52. По Калигула следел мал пад во империјалните посети на Мавзолејот на Александар. После 40 години. Поради убавиот дочек кој му бил подготвен од страна на александријците. Lives of the Caesars. Можеби го посетил гробот но за жал не постојат пишани извори за тој настан. реконструкција. 76. 76. па поради тоа и својот штаб го префрлил во овој град.Dio’s Roman History 1982. Дио Касиус и останатите антички извори соопштуваат дека Септемиј Север по неговото доаѓање во Александрија во 199 година. Истото може да се каже и за неговиот син и престолонаследник Тит (79 81 година од не). Летото 215 година Каракала овојпат како император.Chugg 2004b. не). Античките извори ни пишуваат дека Калигула не можел да одолее а да не го земе александровиот оклоп со кој подоцна парадирал низ Рим имитирајќи го големиот крал . меѓу кои наверојатна била и Сома-та. го затворил гробот и во него запечатил некои тајни книги. и секако не ја одминал ни Александрија. 121. . . по што бил пречекан од многубројната публика која го покрила со цвеќиња секој негов чекор. Dio’s Roman Historu 1982. иако се знае дека станал император токму со помош на легионерите од Александрија.цитирано кај Chugg 2004b. 59-60. .Suetonius. со крунисувањето на Хадријан за император во 117 година не.13.225. започнал голема турнеја низ Египет. која ја движеле четири коња. следел Калигула. Каракала имал развиено животна фасцинација кон делото на Александар.Stevenson et al. 4. загрижен за останките на Александар. . се закотвил во александриското пристаниште.8b. Во 130 година од не. . или Комодос. и реновирање на градските монументи. 124. кој се сметал себеси за реинкарнација на Александар. Синот на Север и следниот престолонаследник. се до доаѓањето на престолот на Септемиј Север (193 – 211 год. 18 . цитирано кај Chugg 2004b. Во следниот пола век не постојат пишани докази за тоа дали гробот бил посетен од страна на императорите Антониниј Пиј. 120. Клавдиј и Нерон или неможеле или не чувствувале потреба да заминат за Александрија додека пак за Веспасијан не постојат пишани извори дека го посетил гробот. Во градот влегол во борбена кочија квадрига. кого го сметал за личен свој херој. fg. платил за статуи. се отворила нова етапа од императорски посети на александровиот гроб. Марко Аврелиј.

4. 4.2.Herodian 1969. и се друго што имаше некаква вредност.. Жителите на Александрија се исмевале со оваа александрова обсесија на Каракала.Herodian 1969. Од тој момент панатаму овој простор ќе биде попознат како Брукхеум. на тој начин воскреснувајќи ја старата македонска фаланга.3-5. на својата војска и наредил да ги масакрираат сите до еден. велејќи дека самиот тој е реинкарнација на Александар.425.7. влегло во Рим. едната со неговото императорско лице.Herodian 1969. 17. . раскажувајќи за атентатот кој го извршил врз сопствниот брат во Газа. Dio’s Roman History 1982. . “.7-7. посакал да го види гробот на Александар за да му оддаде императорска почест. Каракала наредил самиот тој да биде нарекуван Велики и Александар. и со лице поделено на две половини. По ова Каракала.“ .. Откако ги собрал на едно место. и редовниот инцест кој го вежбал со родената мајка. прстените од бесценети камења. Каракала парадирал низ Рим следен од борбени слонови информирајќи го Сенатот дека реинкарнираното преку него тело на Александар.1-4. Сепак. со воена опрема од времето на Александар. наводно за да би биле регрутирани во нова македонска фаланга. . Така една налудничава и смешна слика го прикажувала Каракала со херојско стилизирано тело..Dio’s Roman History 1982.7-8.Epitome de Caesaribus Sexti Aureli Victoris 21.1-2. за да може да живее подолго. потенцирајќи дека овој смешен и луд император ни по достигнувањата ни по ликот и делата никако не може да биде реинкарнација на за нив божествениот Александар.7-8. Каракала наредил изработка на статуи и слики кои го покажувале неговиот вистински александров идентитет. фасцинацијата и почитта отишле подалеку од обична почест кон делото на одамна починатиот македонски крал. 19 .9. 4.7. За да ја комеморира неговата трансформација. Наредил низ Римската Империја и низ воените римски бази и каструми да бидат подигнати статуи на Александар.Како татко му и многумина императори пред него.. По овој масовен колеж Каракала го фортифицирал резиденцијалниот кварт во кој биле сместени палатите и јавните објекти на главната администрација. Дури и вооружил околу 16 000 родени Македонци. По посетата на гробот. и другата со ликот на Александар. 78.8.Каракала влезе во гробот на Александар и врз него ги положи својата пурпурна наметка. .4 Каракала не застанал тука. 78. наредил да се соберат младите луѓе од Александрија на градскиот стадион.

но не постојат никакви извори кои го спомнуваат гробот на Александар. каде бил главен претседавач со целата церемонија. Дали се чувствувал загрозен од паганската идолатрија кон култот на Александар и верниците аџии кои се ределе пред неговиот гроб. 655. не можеме со сигурност да кажеме. Таму ги информирал останатите за состојбите околу христијанската религија на просторите кои ги посетил. 65.Дали ѕидините кои ја оградувале Сома-та.Lane Fox. Во Александрија најверојатно бил запознаен и прошетан низ христијанските објекти. Walker 1990. . во чива внатрешност веројатно се наоѓала и гробницата на Александар. 276. и Сомата во која лежело телото на Александар. како и за центрите во кои сеуште се практицирале старите пагански верувања и обичаи. а со тоа и култот и идолатријата кон Александровото мумифицирано тело и посетите на неговиот гроб ќе добијат тешки удари. Индикативно или не веднаш по овој собир Константин наредил потрага по гробот на Христос. . Во 325 година бискупот Осиус од Кордоба Шпанија. земајќи го во обзир восхитот и обсесијата на императорот кон македонскиот крал. Со овој настан паганизмот ќе стане предмет на прогонства одстрана на официјалните империјални власти. По Каракала следел период на градски борби кои се воделе во самата внатрешност на Брукхеумот. 1986.  На гробот му се губи трага Во 324 година императорот Константин го прогласува христијанството за државна религија на просторите на целата империја. еден од најблиските соработници на императорот Константин. Пролетта 298 година римскиот император Диоклецијан ја опсадува Александрија. со цел да изврши финални подготвки за турнејата на својот император на тие простори. но мошне веројатно е дека ги увидел и постарите пагански храмови. преживеале. Веројатноста дека Константин преку гробот на Христос сакал да му нанесе финален удар на паганизмот во Египет и целиот Медитеран е повеќе од индикативна.Biddle 1999. предизвикува штети на кварталот во Брукхеумот. и го подига денес добро познатиот ин ситу стоечки столб на Диоклецијан. како Серапеумот. 20 . како црквата на Свети Марк основачот на христијанството во градот. Мошне веројатно е Каракала нив да ги искористил како градежен матерјал за новата фортификација на Брукхемот. Со тоа за некое време бил ставен крај на борбите во квартот околу Александровиот гроб. По посетата на Александрија Осиус заминува на соборот во Никеја во Јуни/Јули 325 година. не ни е познато. заминал во посета на Египет и Александрија.

Патувајќи низ Египет во 370-тите години опишувајќи го периодот од 353 до 378 година во своето дело Res Gestae.Во 361 година Јулиан го зграбил римскиот трон и за кратко повторно ја препородил старата паганска религија. каде рекол: “. Георгиа следејќи ги наредбите на Константин II. 275-277.. 22.. Ова ги охрабрило и инспирирало паганите од Александрија кои го зграбиле Георгиа од неговата црква.6. 21 . Георгиа бил толку непопуларен кај александриското паганско население. Паганите продолжиле да ја прочистуваат Александрија од христијаните со тоа што ги распнувале на крстови налик Христос. од Антиох. се приближувал до богатиот храм на градскиот Гениј (основачот на градот).До кога овој гроб тука ќе стои?. . 22.Ammianus Marcellinus 1935-1939. паганството во Александрија повторно процветало.. и ги запалиле неговите останки во согласност со паганската традиција. .“ Насобраните жители познавајќи ја неговата репутација. поради што постојано му требал империјалниот гарнизон да го заштитува.Johnson 1978. стравувајќи од можно уништување на објектот. си ја запечатил својата судбина.. а со тоа и гробот на Александар. . Во 365 година земјотрес проследен со цунами ја погодиле Александрија. Ammianus ни ја доловува и случката која довела до негова ликвидација.Marlowe 1971. ни раскажува приказна за александрискиот бискуп Георгиа кој бил патријарх на овој град од 360 до 363 година.16. го убиле. Ammianus Marcellinus бил благородник и паган. 99.Александар. кој служел во војската на Јулиан. Ammianus ни го опишал и овој настан.Ammianus Marcellinus 1935-1939. . Јулиан дури и се обидел да ја реинкарнира одамна загубената империја на Александар преку континуирани борби во Персија. Baynes 1912. Низ 4 век паганството сеуште било доминантно во Александрија. Георгија како што се движел низ улицата декорирана со цели колони од столбови. ги прогонувал и шпионирал паганите од Александрија со години. почнале да прават тајни заговори за да го уништат..15 Во 361 година по доаѓањето на тронот на Јулиан кој себеси се гледал за реинкарнација на Александар. Но кога ова свештено лице се заканило дека ќе ја уништи најголемата паганска фигура во градот .12. кој најверојатно сеуште бил отворен за да ги прими своите верници и почитувачи.

стравувајќи истото да не се случи и во Египет и Александрија. Неговите врски со христијанството се еднакво импресивни.). или нашиот град. Либаниус (314-394 год. низ безбројни писма константно протестирал до императорот Теодосијан против христијанските злодела кои и покрај официјалната политика за религиозна толеранција. Либаниус како добар паган и воедно почитувач на христијанската религија. на тој начин инспирирајќи уништувања на паганските храмови и олтари ширум целата империја. кога во 398 година ќе лансира напад врз ликот и делото на Александар III Македонски. Кога морските води се вратиле. станал пријател и близок учител на подоцна избраниот император Јулиан. кој ќе се покаже како фатален за паганството во Александрија. Либаниус изреволтиран од нивните постапки го потенцирал широкиот дијапазон на тој проблем барајќи императорот истиот да го реши: “…Без оглед дали станува збор за Палтус. Во 386 год.Oration 49. им ги нанесувале на античките храмови ширум империјата.Ammianus Marcellinus 1935-1939. 26. и го подучувал реторика.Sozomenos 1964. кое сеуште активно одело на аџилак во Сомата на Александар само неколку години пред тоа. Во Александрија бродовите останале да висат врз покривите на објектите. “For the Temples” Libanius 1977. како големо цунами.10. 22 . Сепак малку е веројатно големиот мавзолеј на Александар комплетно да бил уништен од овие природни неприлики. Набркан од Константинолоп под обвиненија за црно маѓепсништо. 11-12.На 21 Јули 365 година морските води се повлекле од пристаништата на многу источно медитеранска крајбрежни градови меѓу кои и тоа во Александрија.John Chrysostom “To the Emperor Theodosius”. кого во Антиох го подучувал за предметот реторика. Тој го прогласил христијанството за единствена државна религија.15-19. или Баланеае. 6.) современик на Ammianus. или Александрија каде може да се види телото на Александар. Либаниус бил назначен за почесен префект од страна на христијанскиот император Теодосијан (378-395 год. . Либаниус го информирал императорот Теодосијан за антипаганските активности на христијанскиот префект Cygenius кроз источниот Медитеран. но болеста ги загрозува сите поеднакво…” . оставајќи риба и рибарски чамци заглавени на суво. Башка тешко дека 550 годишната локација и традиција на овој објект. Во 380 година Трајан бил крунисан за римски император. Тие можеби се разликуваат по големината. Libanius 1977. . патријархот Џон Хрисостом.2.391 година Либаниус повторно напишал писмо до императорот во кое се жалел на однесувањето на регионалните градски советници кои не можеле да ги трнат рацете од даровите во александриските гробници и храмови. удриле врз копното и понесувајќи со себе многу убави градби. туку така била заборавена и запуштена од локалното население. . Околу 390 .

166-167. 160. или пак тогаш биле реконстрирани та овој споменик сеуште бил објект на посети од аџии кроз империјата. По личната наредба на Теодосијан. Можеби Либаниус мислел на финансиското менаџирање со овој монумент кој веројатно преминал од пагански во христијански раце. Оваа провокација на Хрисостом може да се сфати на различни начини.Кажете ми каде е гробот на Александар. . А можеби телото на Александар било однесено во некое поодалечено место каде паганите во своите храмови слободно ги практицирале паганските обреди се до 6 век од не. сметале дека е далеку полесно да го уништат Серапеумот. 68. кажете ми кој бил денот кога тој умрел.Chugg 2004b. Последниот релевантен податок за гробницата на Александар. Homily 26. Во Александрија набргу избувнале христијански бунтови. без да предизвикаат некои посериозни импликации меѓу населението. 144.“ .12. Или Сома-та била уништена заедно со телото на Александар. За Сома-та и телото на Александар изворите молчат. По ова следел информативен мрак и гробот заедно со телото на Александар од реалноста заминале во фикцијата на митот и легендите. Веројатно патријархот Теофил и префектот Evragius. и со тоа Серапеумот ја отргнал целата жестина од гробницата на Александар. Во еден таков инцидент Серапеумот кој бил во фокус на паганските верници низ доцниот римски период бил ограбен.Овој коментар за нас е повеќе од интригантен.Holbl 2001. напуштен. се однесуваат на Џон Хрисостом (340 – 407 год.. Некаде околу 400 година Хрисостом лансирал горчлив вербален напад кон паганскиот гроб на Александар. со помошта на разулавената христијанска толпа предводена од александрискиот патријарх Теофил. и затворен во 391 година. и со тоа ставил крај на толеранцијата која постоела кон другите религии загарантирана со Константиновиот едикт од 324 година.. Hornung 2001. 23 . Либаниус со него ни наговестува дека телото на Александар заедно со Сома-та или биле неоштетени од земјотресот.). та можеби пак нејќеле да уништат доходовен бизнис кој ја полнел градската каса. Покажете ми го.. чии пак дарови ги злоупотребувала градската администрација за нивни цели. Како и да е во 391 година императорот Теодосијан го забранил паганството. реторички прашувајќи: “. александрискиот префект Evragius.. Chugg 2004b. еден од највлијателните мислители во времето на раното христијанство.John Chrystostom. или христијанинот сакал да го потенцира заборавањето и запуштањето на александровиот гроб од страна на локалното население кое доколку продолжело со идолатријата кон својот гениј би требало да се плаши од христијанска казна. Christides 2000. . 310. за кој зборел Либаниус претходно. тотално го уништиле Серапумот.

Butler 1978. Голем број од нив со време станале урнатини. заедно со четириесет илјади Евреи. Коптскиот бискуп Џон од Никоу кој пишувал во седмиот век. и биле искористени како градежен матерјал во византиската христијанска урбанизација на градот. палатите. четиристотини театри. и легенда На 17 Септември 642 година последните византиски галии го напуштиле александриското пристаниште. та христијаните никогаш целосно не успеале да ја земат неговата хеленистичко римска паганска душа. Антонини Мартир. Пред арапската инвазија. Арапите биле вчудоневидени од ноќната месечева светлина која се рефлектирала во мермените улици. Секој негов чекот го гледале околу 150 000 нервозни александријци. четири илјади бањи. и бескрајните колони од полирани колумни. на тој начин постепено разградувајќи го величенствениот мавзолеј во кој лежел гробот на Александар. фрла сомнеж за напуштеноста на Брукхеумот. кој се шетал низ градот во 565 година. 24 . . препуштајќи го источниот дел со поранешните богатства на пустината. По него поранешниот резиденцијален кварт со палатите и јавните објекти од птоломеидна и римска александрија. Во 797 година Александрија била погодена од уште еден разурнувачки земјотрес. и со тоа бил ставен крај на речиси илјада години од хеленистичко римска власт. 371. делови од руинираниот храм биле користени во нови градежни потфати.Butler 1978. Старите пагански храмови или биле заборавени или биле конвертирани за христијански потреби. и ни опишува дека источните ѕидини сеуште стоеле. Заборавен и запуштен од христијаните. Во 870 година како резултат на ова Александрија се стеснува позади новите градски ѕидини изградени во времето на султанот Ахмед-Ибн-Тулун (прва династија на Тулунидите) и добива сосема нов изглед. 369. дванаесет илјади продавници за нимирници. . Амр бил восхитен од убавината на градот. Муслиманскиот арапски генерал Амр-ибн-ал-Ас ја повел својата армија низ градските порти. мит. Во едно свое писмо забележал дека во градот имало четири илјади палати. Најверојатно ова било судбината и на Мавзолејот и гробот на Александар. Според овие описи Александрија не се изменила многу. бил запуштен и новото население почнало да се концентрира во западниот дел од градот. Од реалност во фикција. Александрија уживала во својот еконономски развој. исто како и муслиманскиот генерал ја опишал Александрија како величенствен град. еден век пред Амр.

Fraser 1972. Неговите рогови симболизирале физичка сила и духовна моќ. во пасусот 18. Во следниот половина милениум немаме никакви нови информации за Александровиот гроб. одеднаш станаа повеќе од потребни за да се дефинира потрагата по телото и гробот на Александар. бил прегрнат од исламот. Градот во муслиманските извори го задржал своето име Искендериа. Како пророкот Зулкарнаин Александар ги пребродил христијаните. . Петстотини години по ал-Масуди во 1517 година отоманскиот султан Селим I. Во 871 година арапскиот историчар Ибн Абдул Хаким составил листа од александриски џамии меѓу кои била и Џамијата на Дулкарнеин. според арапското име на Александар. го освоил Египет. Со преместувањето на престолнината во каиро. Александар се здобил со титулата Наби. Арапите со името Зулкарнаин почнале да идентификуваат разни места од Александрија. Александар бил еден од пророците на Алах за кои проповедал Мухамед во Куранот. а со тоа започнала и една нова ера во потрагата по неговото вечно почивалиште. Додатен стимул на тоа давала и ренесансата која стимулирала еден нов обновен интерес кон филозофската и историската материја на антиката. Како што Александрија се будела како познат центар на Средоземното Море. во голем број на александриски џамии. преку разни идентификации на неговиот гроб. Александрија западнала во неизвесност а со неа го повела и гробот и телото на Александар. Во нпвиот свет Александар бил интерпретиран како Зулкарнаин. и се фокусирале на александриските пристаништа. дво-рог господар. Ова најверојатно се обиди да се инкомпорира ликот и делото на Александар во новата религиозна топографија на Александрија. 25 . така по векови заспаност се будел и духот на Александар. населувајќи го просторот од Фарос до копното со цел што поголем развој на трговијата. и триумфално се преродил во новата исламска Александрија. Александар паганот кој ги збеснувал христијаните. Седумдесет години подоцна во 943 година ал-Масуди ја искоментирал истата градба претставувајќи ја како гробот на пророкот и кралот Искендер. Врските помеѓу Исламот и Александар. 2:36. Со развојот на трговските врски Александрија повторно се отворила кон светот. и го инкорпорирал во новата Отоманска Империја. и поради овие карактеристики. спомнат во Куранот. лоцирана во близината на граднската порта и излезот од Александрија. што значело пророк.Легендата за Александар преживеала и во новиот свет на муслиманите. Искендер. Турците го игнорирале градот на Ахмед ибн Тулун.

And many strangers come from many distant lands to see and venerate this tomb. и сакале низ својата карта и илустративно да фрлат романтика во својот илустративен опис за Александрија Џорџ Сенди англиски патеписец и поет. since it is asserted that within it is kept the corpse of Alexander the great. Во ова дело Африканус после петстотини години го враќа во живот гробот на Александар. и фантазија. 2:39. Во периодот помеѓу 1515 . “…In the middle of the city amongst the ruins may be seen a little house in the form of a chapel. за да си ги заживеат своите дела со локална легенда. grand propher and king. тој ја посетил Александрија и правел изобилни белешки за се тоа што го видел на своето патување. 26 . и однесен во Италија каде бил конвертиран во Христијанин. Хогенберг со Домот на Александар.1517 година. 2:37 n. Мармол шпански патеписец кој ја посетил Александрија во 1546 година го напишал речиси истото тоа што го забележал и Лео. Fraser 1972.Sandys 1617. as may be read in the kuran. Атанасиј.Fraser 1972.86. Мармол и Џорџ Санди најверојатно ги реинкарнирале рециклираните забелешки на Лео. опишувајќи храм во кој бил сместен гробот и телото на Александар. 1610. кого муслиманите го викале Искендер. leaving at this spot great and frequent alms…” . кое преживеало во италијанска верзија. интерпретирајќи го како раскошен исламски објект. 864-865.Лео Африканецот (1495 – 1552 год. Chugg 2004b. . . на брегот на Крит. Една година подоцна бил фатен од шпански морепловци.). бил муслимански патеписец од Фез Мароко. мит. Лео бил плоден автор кој своите импресии од Александрија ги пренесол во 1526 година во делото за Опис на Африка. ја посетил Александрија во 1610 година и опишал мала градба во дворот на џамијата Атарин изградена врз темелите на црквата Св. 112.D. Сенди ги објавил своите патеписи од 1617 година во делото Relation of a Journey Began A. Веројатно авторите биле инспирирани од романтичните приказни на Лео Африканецот и подоцнежните патеписци. Во 1573 година во Келн била објавена и мапа на Александрија од Г.Pory 1896. in which is a tomb much honored by the Mahometans. 169. Браун и Ф.

да го бараат телото на Александар во подземните комори на џамијата на Наби Даниел. или Book of Journeys. и особено во Александрија каде забележал 148 продавници. Во периодот кој следел со развојот на египтологијата и се позасилената романтичарска опсесија ќе предизвика револуција во потрагата по гробот на Александар III Македонски. Даниел живеејќи во Александрија трансформирал стара џамија која го носела името Искендер. Челеблија поминал 11 години во изучување на Куранот.8. во ново исламско училиште медреса. и евреите го стопиле неговиот златен саркофаг а телото го положиле во нов гроб направен од камен. Antiquites V. ни раскажуваат приказна за пророкот Даниел кој ја освоил Азија. Во десетиот дел од ова издание. 70.Евлија Челеблија бил роден во Истанбул во 1611 година како син на златар од отоманскиот кралски двор. после што. кои ги објавил во десет дела под името Seyahatname. Челеблија во своите описи ги доловил хиероглифите кои биле отцртани од сите четири страни на саркофагот. и објавено во Panckoucke edition of 1821-9 Покрај џамијата Атарин во игра била и џамијата Наби Даниел. Друга приказна пак од 15 век ни го доловува животот на шеикот Мохамед Даниел од Мосул. Овие две приказни ќе станат инспирација за многу патеписци. цели четириесет години ќе ги помине во патувања низ просторите од Отоманската Империја. Description de l'Egypte. и голем покриен пазар. заедно со наводниот гроб и саркофаг на Александар.Bacque-Grammont & Dankoff 2001. 7 каравани. Челеблија ја опишува и џамијата Атарин. 27 . . уште во деветиот век. и (Plate 38) планот на џамијата со дворот и капелата нацртани во 1798. бил признаен од народот во Египет за нивен крал. Откако починал градбата станала негов мавзолеум. Во 1640 година Челеблија го започнал своето прво патешествие од многуте кои следеле. ја основал Александрија. (Plate 39) дворот на џамијата Атарин со капелата во кој бил поставен саркофаг. тој го опишива своето патешествие во Египет. и била преименувана во негова чест. ловци на богатства и романтичари. Двајца арапски астрономи Абу Машар и Мухамед ибн Катхир ел-Фаргани.

нешто налик Птоломеј две илјади години пред нив. за да го истражуваат египетското културно наследство нудејќи му на западниот свет можност да се запознае со пирамидите од Гиза. како и оние од седумнаесетиот на европските патеписци меѓу кои и Џорџ Сандис. Час по египтологија со нови откритија од кои слободно секој може да се восхитува. Британците се здобиле со превласт на море. Наполеон се вратил во Франција оставајќи го Египет на своите генерали војска и научници.Denon 1896. Во 1802 година Денон ги публикувал Travels in Upper and Lower Egypt. денес подобро познат како Лувр. лингвисти. •“Александровиот“ Саркофаг на Нектанебо II Доминик Вивант Денон бил водечка фигура помеѓу научниците кои Наполеон ги понел со себе. сфингата. два големи генерали се сретнаа. Присвојувајќи го гробот би ги сојузил Наполеоновите амбиции и достигнувања со оние на Александар. Известувач. археолози. 28 . Знаејќи го тоа Французите го сметале саркофагот како потенцијален симбол на империјална моќ. Пред 1798 античката слава на Египетското наследство биле тешко препознатливи. Биле заинтригирани од џамијата Атарин која била изградена врз црквата на Свети Атанасиј. На крајот завршил како директор на Музејот на Наполеон. непосреден бест селер низ Европа. писател. додека пак Французите се одржувале на копно. Игнорирајќи ги локалните протести. археолози. Денон и неговите соработници биле фасцинирани од Александриските урнатини и антиквитети. и дипломат. од западот концентрирајќи се на истокот. Со оглед на големиот број на книги кои ги понеле со себе. александриски градски патријарх од 4 век. научниците го одстраниле саркофагот од џамијата Атарин и го сместиле на Француски брод далеку од било какви завидливи очи. 27-29. Наполеон пристигна во Египет. француските научници најверојатно биле запознаени со пишувањата од шеснаесетиот век на Лео Африканус. Во Каиро на 21 Август 1798 година го основал Египетскиот Институт на Науки и Уметности. Таму ги запишал своите први импресии од предворјето на џамијата во 4 Јули. по 1798. митови и легенди за александровиот гроб Прекрстувајќи ја од Армија од Англија во Армија од Египет. Талкајќи низ александриските улици веројатно чуле за приказната за гробот на Александар во саркофагот од џамијата Атарин. трагачи по богатства. поставувајќи ја базната основа за египтологијата и обезбедувајќи им институција и работа на 167 сколари кои ги понесол со себе. картографи. хиероглифите. Египет станал место за авантуристи романтичари. и цела Франција ќе се бањала во слава.Вечната потрага по бесмртниот крал  Романтичари. 1798 година. кои трагаат по својата слава со цел да чепнат од митовите легендите културното наследство и историјата на Египет и можеби самите да се запишат во аналите на неговата историја. научници. колекционер. .

со цел да направи пресметки кои антиквитети би можеле Французите да ги задржат. заканувајќи се дека попрво ќе ги уништат него да ги предадат во Британски раце. Делба на културно наследство кое не е нивно. а кои би им припаднале на Британија.Clarke 1805. дознал дека Французите покрај Каменот од Розета. . притоа носејќи со себе запрепастувачки информации. чуваат за себе уште еден скапоцен артефакт.. Хаткинсон изнервиран од настојувањата на Французите да го напуштат градот само со своите пронајдоци и антиквитети го вооружил Кларк и неговите придружници. и за возврат да ја напуштат Александрија.Дали вашиот командант на вооружените сили е запознаен со тоа дека тие (Французите) го имаат гробот на Александар. Инспириран од овие информации Кларк тргнал кон Александрија. Кога стигнал го начекал градот во екот на предавање на власта од страна на Французите. Каиро паднал.Clarke 1805. и доколку им се отвори можност и Каменот од Розета. тропнале на врата.. Се правеле и обиди да се направи договор за тоа кои антиквитети Французите би можеле да ги задржат. Според Кларк имале за задача да го заробат мистериозниот саркофаг.“ . Кларк бил во Каиро. Групата на Кларк сеуште не се сместила кога локални трговци. 29 . Французите биле во тесно но не ги давале артефактите кои ги откриле. Британскиот генерал Хаткинсон исфрустриран од француските настојувања на одбрана на Александрија и покрај целосната британска опсада. со потребните документи храна и коњи.. Кој ќе ја има империјалната превласт во научната сфера е оној кој ќе се здобие со вредните антиквитети. Главниот трговец ги вџашил Британците кога ги запрашал: “. 39. за да би го напуштиле градот. Бил потпишан Договорот за Александрија со кој Французите добиле право да ги задржат Каменот од Розета и Саркофагот. и во комуникации со тамошните научници.Борбите добиле и научна димензија. Александрија сеуште не. Откако заедно со група трговци се пробил внатре низ градските бедеми Кларк го продолжил својот пат кон главниот плоштад каде се прибрал во своите нови одаи. го приморале да го повика Едвард Даниел Кларк џентлмен научник и патеписец од универзитетот во Кембриџ. 30. само за да се претстават како империјална велесила во очите на светот. со цел да добијат некаква корист.. обвиткан со маглата на мистеријата.

. чиво блескаво име.. Во следниот период од страна на Кларк следела вистинска квази научна идолатрија завиткана со политичка интригантност.Ништо не може да се поистовети со восхитот со кој го погледнав овој прекрасен гроб. “. навистина изгледот кореспондира со описите кои ни ги дава Диодор за храмот достојно конструиран за телото на Александар. Тогаш трговецот им открил дека Французите го криеле овој саркофаг на Француски болнички брод на Александриското пристаниште. кон гробот на Propher Iskander. која месното население од секогаш ја сметало како гроб на Александар. светело во Куранот. Тие одговориле дека е убав зелен саркофаг кој Французите го украле од џамијата Атарин. 40.Clarke 1805.Претпазливо. и строго.. Ова не врати два милениуми пред тоа кога Птоломеј токму од тие причини го грабна телото и го однесе во Египет за да ја зграби власта во Египет. . основачот на Александрија.. Кларк ги замолил да го опишат. и поради која не го давале градот. запленувајќи го саркофагот.. и се качиле на францускиот брод La Cause. 30 . никогаш претходно помеѓу предметите кои ни ги оставиле предците..Clarke 1805. е забележлива во неговите зборови. подготвувајќи се да замине за Франција. свесен дека тоа мора да била мистериозната информација која французите ја криеле. Слушајќи го ова срцето на Кларк мора да рипнаало надвор од неговите гради.“ . 40. немав видено ваков пример во кој природата заедно со уметноста се исполнуваат со таква перфекција. Кларк со својата трупа се снабдиле со чамец. Трговецот ја објаснил идолатријата и фолклорот која ја негувало месното население од Александрија и пошироко се до Константинопол Смирна и Алепо. Воодушевеноста кога неговите очи ја виделе наградата. со цел да се афирмира империјализмот на една нација преку наследството што го промовира во светот.

така духот на Александар тивко од Лондон се вратил во Египет. сензационалните откритија од античкиот свет. бележиме и развој на интелектуалната научна институализација на археологијата. работејќи како преведувач во рускиот конзулат во Александрија. романтичар. богати некрополи. под површината на египетскиот песок. опкружено со антички папири распрскани по подот. годините кога се развиваат љубопитноста. во 1850 година го шокирал градот.Tzalas. Амброзие Скилаци. • Неколку Романтичари Во 1803 година православниот свештеник Константин допатувал во Александрија во потрага по гробот на Александар. руинираните антички храмови. и библиотеките исполнети со папируси и глинени таблички. Незапознаен со приказните за наводното почивалиште на Александар под џамиите Атарин и Наби Даниел. родум Грк. тврдини. Тоа било период на стагнација и постепено распаѓање на Отоманската Империја. и протоархеолог. 31 . .El-Fakharani 1964. се должи на фрагментирани остатоци од антички папируси. само констатирал дека локацијата на мавзолејот на Александар била позната се до 15 век. Хиероглифите запишани на ковчегот биле фунерарен текст уште попознат како Amduat. заедно со гробот на Александар. Во 19 век и периодот кој што следел. и арапски Египет. гробот на Александар III Македонски. објавувајќи го неговото откритие за скриена комора под џамијата Наби Даниел. римскиот. Скилаци наводно низ пукнатина на дрвена врата забележал мумифицирано тело во затворен кристален саркофаг со златна круна на главата. тоест Книга за Подземниот Свет. претставувале непроценливо скриено богатство кое чекало само да биде ископано. 1998 За време на 18 век и други патници како данскиот капетан Норден и рускиот калуѓер Василија Барски залудно пребарувале низ Александрија без некој поконкретен успех. во своето вечно сеуште не пронајдено почивалиште. Најголем дел од нашето знаење за хеленистичко-македонскиот. љубовта и атрактивноста кон антикварството. . На тој начин како што Некатенбо повторно завладеал со својот сопствен саркофаг. авантурист. та од таму напуштените антички градови. 179. а со тоа и зголемен научен интерес за најпримамливото откритие на векот. и потоа речиси комплетно заборавена. во очите на секој еден антиквар.Како и да е со дешифрирањето на хиероглифите од страна на Шамполион станало повеќе од јасно дека овој зелен саркофаг од нефрит му припаѓал на последниот египетски автохтон фараон Нектанебо II.

1295 пне). раскажувајќи им ја својата приказна за гробот на Александар. трговија со антиквитети. Низ времето се стекнал со голема почит во научната фела. Наполеоновите научници залудно го барале овој познат храм мавзолеј. и Абидос. дедифициран на култот кон бикот Апис и основан за време на 18 Династија (1550 . ја дуплирал својата заработка преку колекционерство. Но затоа Скилаци. била оквалификувана за добро осмислена измама. Мариете го открил церемонијалниот пат од Мемфис преку алејата од сфинги до храмот. Не било пронајдено ништо конкретно што би можело да ни говори дека станува збор за гробот на Александар Македонски. За нас Мариете е битен поради неговите рани откритија во Сахара кои фрлаат нова светлина во потрагата по гробот на Александар. Мариете набргу започнал и со истражувања и ископувања во Мемфис во пустината Сахара. и водејќи го бранот од туристи низ градските локалитети. Подоцна копал и во Теба. Планот на Аугусте Мариет. биле пронајдени надвор од Александрија. претставувал магнет за најраните египтолози. покажувајќи го Серапеумот. 1964. од археолошките ископувања во некрополата во Мемфис во северна Сахара. Неговиот момент дошол во 1850 година кога неговите работодавци го испратиле за Египет да одкупи антички папири за колекцијата во Лувр. Големиот храм Серапеум. и авенијата од Сфинги Објавен во “Choix des Monuments“ во 1856 година 32 .El-Fakharani. . пат по кој одел и Страбон две илјади години пред тоа. и станал прв директор на Египетското одделение за антиквитети во 1858 година. Од таму приказната на Амброзие Скилаци. Нажалост ниеден папирус никогаш не бил откриен во Александрија поради влажноста на теренот. Мариете конечно го пронашол во 1851 година кога отпочнал и со ископувања на тој локалитет. Тоа се потврдило со истражувањата кои следеле во подземните комори. 179 • Аугусте Мариете и Филозофскиот Круг Познат француски научник и археолог кој откако ги наследил цртежите на еден свој роднина кој го придружувал Шамполион во Египет 1828 година. Карнак.Но овие бесценети белешки преживуваат само таму каде климата и геологијата им дозволуваат и ги заштитуваат. Сите папири кои се однесувале за градот. истовремено се восхитувал и се надевал дека некогаш ќе добие шанса да ја оствари својата животна пасија да замине во Египет за да ја истражува оваа налик бесконечна култура. често добивајќи признанија и почести за својата работа.

со цел да ја обезбеди својата неоспорна власт во Египет. и притоа открил и други типични хеленистички скулптури. и неколку пауни кои исто така биле јавнати од богот. . на површина искочиле најславните фигури од туѓинска религиозна и филозофска традиција. Платон. јавнат од младиот Дионис. една Хеленистичка. кој по директива на Птоломеј бил преименуван во Серапис. 33 . Мариете пронашол пантер. Мариете откопувал чудна конфекција од слики и стилови кои ја репрезентирале хибридната хеленистичко египетска фузија од религија која Птоломеј од политички причини константно ја креирал. Малку подоцнежното откривање на гигантскиот саркофаг на бикот Апис ги украл насловните. обележана со милениуми од фараонска египетска митологија и космологија. и туку така ова тотално коинцидирало со периодот кога Александар почивал во Мемфис. изработени од локален варовник. Овие добро познати фаци кои го поздравиле Мариете биле Хомер. Стилот на фигурите датирал од третиот век пне. другата Египетска. Две капели. биле сместени во близина. Мариете продолжил да истражува околу Филозофскиот Круг.На крајот од ритуалниот пат кон внатрешноста на храмот. Во средината на најсветата египетска погребна област. Хесиод. и Талес од Милет. репрезентирајќи сцени од животот на митскиот Дионис. Денес овој круг од статуи е познат како Филозофскиот Круг. Пиндар. Мариете застанал вчудоневиден кога единаесет статуи се појавиле од пустинскиот песок. та првиот лоциран некаде под пространата пустина Сахара крај Мемфис. Ова пак ни ја потврдува популарноста на култот Озирис Апис кај Македонците. но Филозофскиот Круг фрлил на сцена интригантни индикации на сите оние заинтересирани за гробот на Александар Велики. и од времето на генералот Птоломеј.Lauer & Picard 1955. Александар како наследник на Дионисевите скитања низ Азија станал неизбришливо поврзан со овој бог. Ова не биле стилизирани претстави на фараони и египетски божества од 18 династија. И веднаш се поставуваат прашањата што по ѓаволите тие бараат таму ? Кој кога и зошто ги поставил таму во средината на стара и за Александар античка египетска некропола ? Во времето на Мариете веќе се знаело дека Александар имал три египетски гроба. Туку реалистични прикази на хеленистички поети и филозофи. лав.

. Римскиот автор Аелиан. освен. тоа би морало да значи дека овој простор повторно станал популарно место за вечно почивалиште за Македонците и секако другите. Ако Александар бил погребан во близината бар и за кратко време. Александар во случајов е единствениот логичен кандидат. за ова место повторно да стане популарна погребална локација. Очигледно просторот намерно било чуван како свето место во кој не се дозволувало ритуално да биде загрозен од други погребувања. Археолозите биле зачудени од тоа што не нашле ништо друго под овие остатоци. 186-187.Mysliwiec 2000.пне.Mysliwiec 2000. Во големата процесија на Птоломеј II Филаделфиус во 275 .2181 пне) се до основањето на Македонската Птолемаидна власт во 332 год. . колоритните птици биле парадирани во кафези. 186-187. најверојатно од македонско потекло. . Во меѓу периодот од речиси две илјади години од крајот на Старото Кралство (2686 . Нови докази го наговестуваат истото ова. за тоа дека паунот уживал специјален однос со Александар. кои сакале да бидат што е можно поблиску до александровата слава и божествена фигура. археолозите не пронашле никакви други човечки остатоци. никогаш претходно не бил познат за Египет пред Александар.Houlihan 2003. Дионис.Mysliwiec 2000. опишува приказна која води потекло и сеуште живее и ден денес во модерен Пакистан.Статуите на пауни пак се специфика сами за себе. 34 . 186-187. со мумии и скелети кои простум лежат под жешката сува почва. и Филозофскиот Круг кој од нигде никаде во третиот век за време на владеењето на генералот Птоломеј се појавиле во центарот на стар египетски храм. Полски и Египетски археолози истражувајќи околу сто метри јужно од Филозофскиот Круг откриле цела гробница од времето на Птолемаидите. со убави слики и релјефи од египетски везир со име Мереф-небеф. По смртта на Александар паунот се здобил со свое специфично религиско значение помеѓу Птолемеидите. Александровото асоцирање со пауните. Паунот подоцна симбол на христијанството. Просторот од Филозофскиот Круг до гробницата на Птоломеидите го заинтригирала еден полски археолог кој само рекол дека таа област може сеуште да докаже дека крие сензационални откритија . една мастаба. Кралот восхитен од нивната убавина ги ставил под кралска заштита. ни даваат сугестија дека во близина лежи значаен гроб. Но нешто драматично се случило во 332 година пне. пишувајќи 500 години после смртта на Александар.274 година пне.

59. p. Таму преправен како Ѕевс-Амон ја оплодил Олимпија со Александар. Magic. а Птоломеј негов легитимен наследник. .Финална пресвртница во приказната за александровиот гроб во Мемфис Сахара. после откритијата на Мариете. последниот роден автохтон египетски владетел. предизвикува енигматскиот египетски фараон Нектанебо II.E. & Ghosts in the Greek and Roman Worlds: A Sourcebook. Athenaeus of yaucratis 2 century C. можеби Александар првично почивал во гробот наменет за Нектанебо II. Daniel. пред да биде преместен во Александрија почивал во Мемфис. но едно е јасно Александар според изворите и според археолошките индикации. Witchcraft. Птоломеј со цел да го засили неговиот политички мит за египетското потекло на Александар ја искреирал приказната за татковството од страна на Нектанебо II кој наводно во 343 година пне. 2002. или пак во некој близок храм кој сеуште не е откриен.. и да не ги навреди нивните чувства туку за да добие на легитимитет со намерата да го погреба Александар во можеби најсветото египетско почивалиште. Можеби Птоломеј оваа приказна ја измислил за да ја зацврсти и инкомпорира во свеста на Македонците и Египќаните. На тој начин станал легитимен египетски фараон и жив бог во свеста на Македонците и Египќаните.Ogen. 35 . пребегал од Египет во Македонија. .Callixenius fragmentary account. Фараонот изградил мал храм во непосредна близина на соседниот подоцнежно издигнат Филозофски круг. Oxford University Press.

египетскиот владетел Мухамед Али во 1820тите. 249 n. составувајќи ја сложувалката од историјата на Александрија. особено околу крајбрежјето на Полустровот Лохија. на отоманскиот вицекрал на Египет. Тоа што на Наполеон му требало било прецизна мапа од Античка Александрија од времето на Александровите војни илустрирајќи го Цезаровиот триумф. за податоци околу Цезаровата Александрова војна. После векови запоставување. и побарал помош од својот пријател египетскиот вице крал Хедив Исмаил. Махмуд Беј и неговиот тим од пет инженери со теодолити во рака ги исчекориле сите улички и сокаци во градот и отцртале точна мапа на современата Александрија од 1865 година. Големи површини од градот на Птолемаидите. Пред тоа цели 300 години Отоманите го избегнувале стариот град. броел популација од околу 200 000 во 1860-тите. 36 . Во недостаток на антички мапи на градот. 3. Како прелиминарен чекор кон отцртување на карта на античка Александрија. иницирал политика на модернизација и репопулација на целиот град. се вратил во градот за да направи точна мапа на античка Александрија за потребите на Наполеон. простор оставен на пустината и ловците на богатства.Jonder 1921. Махмуд Беј ги започнал своите истражувања. Во 1866 година вооружен со дозвола на вице кралот Хедив Исмаил.Empereur 1998. и Византијците. Францускиот император Наполеон III сакал да напише биографија на Јулие Цезар. и неговата мапа од современиот град. помеѓу островот Фарос и копното. Хедив Исмаил Паша. Римјаните. planche 36. . со што за краток период градот од 12 000 жители во 1821 година. Во времето на Махмуд Беј населението константно се ширело. на Махмуд Беј како логичен избор. лежеле источно од ѕидовите на Тулунидите.Fraser 1972. За таа цел било потребно Махмуд Беј да изврши темелни истражувања низ градските урнатини и локалитети. 1:8-9. околу двестотини пати направил ископувања на просторот од целиот град. и се населувале на градот на Тулунидите. . со што Античка Александрија била нечепната. Вработувајќи мала армија на работници. . му била доделена задачата да изработи карти од античка Александрија. кое во антиката било главната животна артерија на Александрија. и голем број на сектори од стариот птоломеиден антички град биле одново реколонизирани.• Мапа на Античка Александрија од Махмуд Беј Махмуд Беј ел-Фалаки дворски астроном. Секој ден по некој незаменлив бисер од две илјадната историја на Александрија бил засекогаш загубен и уништен. Како што Махмуд Беј ја планирал својата работа. по седумгодишни студии по инженерство картографија и астрономија во школата Ecole des Artes et Metiers во Париз. градежниците се ширеле и граделе врз тие нечепнати антички богатства без да имаат и малку појма дека копаат и градат врз старите птоломедини кралски резиденции.

Сепак Махмуд Беј. 56-57. Никогаш не успеал да ја заврши биографијата за Цезар. Оваа публикација на Махмуд Беј давала нов импакт на оние намерници кои се обидувале да го лоцираат гробот на одамна починатиот македонски крал. движејќи се јужно пресекувајќи јa L1 се до бреговите на езерото Мареотис. И оние кои мислат дека астрономот.Empereur 1998. . Модерните размисли се поделени на оние кои се критични кон точноста на тврдењата на Махмуд Беј. за време на Француско-Пруските војни. така што и самиот Страбон би можел да го препознае градот кој Махмуд Беј магично го реиздигнал.Наоружен со своите теренски резултати. Махмуд Беј проценил каде стоеле античките ѕидови на градот. ги објавил неговите откритија во 1872 година под насловот “Memoire sur l’antique Alexandrie. ses faubourgs et environs decourverts”.Fraser 1972. според Махмуд Беј L1) движејќи се од исток на запад. и Голема Авенија (Fuad Street. 37 . Sharia Horriya. на картите во основа потенцирал точни информации и податоци. и го искалкулирал правецот на двете главни антички градски патни артерии. од таму никогаш немало потреба од мапата на античка Александрија. 1:13-14. Наполеон III бил поразен од Прусија во Битката на Седан во 1870 година. според Беј R1) која започнувала од север од полуостровот Лохија. . Мапите описите и објаснувањата ја вратиле античка Александрија назад во живот. Canopic Way (денешна ул. Hogarth & Benson 1895.

и интерпретаторски способности покрај голем број импликации да го препознае она што било пронајдено на одредено место. Во екот на истражувањата Осман Хамди Беј наишол на пар добро сочувани мермерни саркофази кои припаѓале на значајни ликови од Сидон од Александрово време. име кое и ден денес се користи илустрирајќи го овој вреден пронајдок. да ја отцрта античка Александрија зависела не само од картографијата и инженерството. туку и од вештини кои неспорно и самиот констатирал дека не ги поседувал. Ковчегот поради сцените релјефно илустрирани на него. колекционер. . и прото археолог Осман Хамди Беј. во Јуни 1898 година го посетила музејот за да го види тоа што наводно бил саркофагот на Александар Велики.Махмуд Беј при изработката на својот план. геологија. • Саркофагот од Сидон Во 1887. се водел само според своите инженерски и картографски вештини. и недвосмислено изнудил акорд од неговата фантазија. Хамди Беј преку ферибот ги транспортирал саркофазите во Истанбул каде што ги презентирал на јавна изложба. Еден од камените ковчези. За оваа намена бил основан и Отоманскиот Империјален Музеј во кој до ден денес се чуваат наведените луксузни пронајдоци. вршел археолошки ископувања на остатоците од старите кралски гробници на ридовите зад Сидон. работа што дури и денес ги става на тест способностите на модерните археолози.Bay & Reinach 1892. Тој морал да копа надолу низ збунувачки културни слоеви од два милениуми на цивилизација.Von Graeve 1970. веднаш му фатил око на Хамди Беј. турскиот антиквар. 38 . патеписец. археолог и современичка на овој настан. бил интерпретиран како саркофагот на Александар Велики. стратиграфија. Археологијата од друга страна е комплетно различна вештина за која би морал да има познавања од артефакти. една година пред пристигнувањето на Хајнрих Шлиман. денешен југоисточен Либан. Мисијата на Махмуд Беј. контекст. . Во тоа време овој простор заедно со се Египет бил сеуште дел од Османската Империја. Гертруде Бел мултилингвиста.

1912. Мезеус. станувало збор само за идолатрија и почит кон александровото дело на ликот кој бил погребан во луксузниот саркофаг. Heckel 1992. p. . diary entry for June 6.Studniniczka Achäologische Jahrbook 9 (1894).Bell 2005.Schefold 1968. .Својот восхит и импресии од овој наод го напишала во својот дневник. 69. облик.е. pp 226ff. 1898. Сепак и покрај првичната еуфориа археолозите наскоро откриле дека воопшто не станува збор за Александров саркофаг. Абдалонимус. Од друга страна во последно време како кандидат за овој саркофаг се јавува и персискиот благородник и гувернер на Бабилон.Palagia 2002 196.Palagia 2002. . последниот по родум Феникиски владетел на Сидон. Winter. 24 39 . Илустрирајќи ги борбените сцени како реалистични призори од кои самата се почуствувала како да ја гледата маглата од војните на Александар. и интригантни релјефни декорации и фризови илустрираат индикации од животот на Александар и неговите постхумни авантури. F. . 186. кој бил назначен на таа функција токму од Александар веднаш по Битката кај Ис. што би можело да претставува мотив и инспирација за идолатријата во претставите издлабени на самиот саркофаг откриен од Осман Хамди Беј. Дури потенцирала дека со саркофагот бил изложен и череп кој му припаѓал на славниот крал Александар. Абдалонимус е човек сенка за историските извори. Како најверојатни покојници за кои бил наменет овој саркофаг се кандидираат два лика од историјата на Александар. Дури и датата на неговата смрт е често оспорувана та во игра се годините од 312 и 306-305 пред н. И покрај тоа што неговиот дизајн. .

и чак и Истанбул со свој саркофаг на Александар III Македонски. Со оглед на развојот на археологијата очигледно е дека археолозите понатаму ќе ја бијат главната битка во остатоците од урнатините низ локалитетите. во сцена која очигледно има за цел да ја овековечи Битката на Ис. . Александрија сеуште била најверојатното почивалиште на Александар. Осумнаесетиот и деветнаесетиот век ја трансформирале потрагата по гробот на Александар. та од таму не е ни чудно што на Осман Хамди Беј одпрвин му заличело на Александровиот ковчег. картографи. романтичари. како со копје прободува персиски коњаник. сите трегачи по богатства поитале во конечна потрага по гробот на Александар Македонски. антиквари. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Главната борбена сцена издлабена на една од подолгите страни. Можеби картата на Махмуд Беј ќе им помогне во нивната потрага ? 40 . На почетокот сите верувале дека лежи во зелениот сакофаг од џамијата Атарин. Од другата долгнавеста страна Александар е претставен во лов на лавови. Со годините овој бел блескав мермер добивал златеникава боја. Квалитетот на мермерот и особено на релјефните претстави сами по себе наговестуваат за богатството и значајнот на покојниците кои биле погребани во него. авантуристи. со Мемфис во Сахарската пустина со свој дел од приказната.Од уметничка гледна точка петнаесет тонскиот саркофаг бил изработен од два големи блока од високо квалитетен пентелиски мермер. а како често идентификувани фигури во оваа убава релјефна претстави се и генералите Пердика и Хефајстион. 188. И набргу потоа археолози. ја интерпретира борбата на Александар со Персијците. но Шамполион ја разбил таа илузија. кој бил ваден од локалитетот крај планината Пентеликон североисточно од Атина. колекционери. претставувајќи го македонскиот крал со фантастичен шлем од лавовска глава. Како еден од јавачите кои го придружуваат можеби е и претставата Абдалонимус.Palagia 2002.

Брекија и неговиот наследник Ахиле Адриани.• Гробницата од Алабастер Еваристо Брекиа вториот од трите директори на Грчко-Римскиот Музеј во Александрија основан 1892 година. распрскани низ источните граници на Александрија. Овие невообичаено убави плочи му го одвлекле вниманието на Адриани веднаш по пристигнувањето во Александрија. Боти. Нивната исполирана убавина тотално се разликувала од остатокот на градските најчесто безначајни испомешани испревртени урнатини. Брекиа го направил пробивот. ги откриле античките градови на мртвите како Anfushi. Mustapha Pasha. . приказна која се врти низ целиот дваесети век. првиот директор на овој музеј. Breccia 1922. наводно откривајќи тумул наменет како за Александар. Најраните фотографии прикажуваат примамливи сценарија. исто како што беше случајот во двеилјадната годишна традиција која почна уште одкако оригиналната Сома ги отвори портите и ги прибра првите посетители во Александрија. ја истражувал познатата некропола Chatby. која денес е претставена преку модерни предградија. ќе биде главниот двигател во првата златна доба на археологијата во Александрија предизвикана од урбанистичката обнова која ги истуркала археолозите надвор од централното градско подрачје. 41 . Помеѓу 1907 и 1910. кон периферијата на градот. Додека од Александровите монументални гробови мавзолеи немало никаква трага. но неговиот наследник во Грчко Римскиот Музеј. elShuqafa. стана туристичка атракција. Chatby. Брекиа започнал со истражување на различни локации од гробници од времето на Птолемаидите. Hadar. На крајот интуитивно бил привлечен од Латинските гробници. Иронично но овој локалитет подоцна сметан како Александров Тумул.Adriani 2002.. не му оддал некое поголемо значение на ова откритие. 61. Брекиа. Колку и да било ова невообичаено. 61. така што го објавил чак во 1914 година во француски едиторијал за неговата книга за градските антиквитети Alexandrea ad Aegyptum. Помеѓу католичките гробови Брекиа. кои лежела длабоко закопани под грчки и римски останки. пронашол голем број на остатоци од блокови од алабастер лежејќи како грамади од могиларни урнатини. . Брекиа своевремено не ги сметал куповите од алабастер како можен гроб на Александар. 63.Adriani 2002. иако нивната величенственост како да била наговестувана преку откритија на убави погребни откритија на градските рабови. заедно со еден кварт од градот попознат како El Ibrahimeyah. во блиозина на оригиналните ѕидови од времето на Птоломеј. имал свои размисли.

во традиционален македонски стил. или оригинално имало земјена могила натрупана врз целиот монумент.Во 1936 година сопствениците на земјиштето. шпекулирајќи дека или врз него имало изгубени архитектонски додатоци. што му овозможило на Адриани уникатна шанса да направи значајни истражувања на западната страна од овој локалитет. Освен тоа покрај длабочината од околу 7 метри не можел да најде ништо друго. монтирајќи ги блоковите од алабастер врз огромно парче кое евидентно претставувало под на гробницата. 63.Adriani 2002. одлучиле да ги отстраннт сите стари гробови од тој простор. јужно. Истражувањата северно. Вака парчињата од алабастер не изгледале на ништо повеќе од куп бесмислено расфрлани остатоци без никаков археолошки контекст. Адриани набрзо открил остатоци од длабоко поставен правоаголник прецизно засечен во темелот кој го поврзувал со подземен канал. Адриани калкулирал. и источно од локалитетот не биле можни поради присуство на други структури на тој простор. Поглед кон внатрешноста Груб необработен надворешен изглед 42 . Споменикот како што добивал на форма било евидентно дека внатрешниот скапо исполиран инзвонреден изглед драматично се раликувал од надворешниот изглед на тумулот кој најверојатно никогаш не бил наменет да биде виден од јавноста. . Но Адриани започнал со реконструкција на монументот.

Адриани бил свесен за нерешливоста на испреплетените археолошки проблеми потребни за идентификување на Гробот од Алабастер во името на Александар. не многу поразлична од гробниците во големиот тумуларен коплекс истражени во Вергина Македонија од грчкиот Археолог Манолис Андроникос во 1970 тите . Брекиа го пронајде овој тумул во делчиња на површината. Во последната декада од 20 век гробницата од Алабастер добивала на интернационална популарност и подршка носејќи го името како храмот на Александар. и го зачувувал сенсот и чувството за како стилски изгледале македонските гробови од александровиот период. или можеби некогаш била голем храм со убав покрив во форма на пирамида над неа. За време на 1960-тите бил претпазлив. од предворјето на Сома-та изградена од Птоломеј Филопатер ? 43 . . та љубопитната глад по некакви нови сознанија продолжила. Реконструкцијата на Адриани кажува јасно дека уникатниот стил на гробницата означува почивалиште на богат и значаен лик од времето на раните години од власта на Птолемаидите. Гробницата според нејзиниот облик и стил датира од времето на генералот Птоломеј или можеби на неговиот син Филаделфиус.Venit 2002.Адриани реконструирал традиционална Македонска гробница која во времето на Птоломеј се наоѓала или за многу малце во рамките на источните ѕидини. Дали ова било гробот на Александар или на некој друг понебитен член од Птолемаидната династија. но немаше никаква индикација за тоа како дошол до таа состојба.Venit 2002. или бил демонтиран дел по дел и искористен како извор за други градби ? Гробницата од Алабастер можеби била тумул. После неговата смрт неговите студенти Никола Бонакаса и Патрициа Мина ги собрале неговите приватни забелешки и ги публикувале во италијанската книга La tomba di Alessandro во 2000 година. е невозможно да се интерпретира. претставувајќи го како двособна гробница со фасада во форма на храм. и подоцна искористен како градежен матерјал за рани византиски или арапски објекти. 9. 152. за време на Птолемаидите ? Дали можеби околу оваа градба се наоѓале кралските градини. 9. Дали бил разрушен од земјотрес. што значи од самите почетоци на градот. или надвор од нив што е многу поверојатна опција. Во 1992 година египетски археолози ископувале на одалеченост од од 165 метри источно од овој локалитет но не било ништо пронајдено. Како и да е кој и да бил погребан во овој гроб. но затоа во 1970-тите бил се поубеден во тоа што го пронашол. поседувал силни врски со Македонија.Empereur 1998. . Како професионален археолог Адриани бил претпазлив во интерпретацијата на овој монумент. Дали таа празнина индицира дека овој простор бил намерно ослободен од градби и објекти.

Paramarinopoulos et al.Вербата на Адриани дека станува збор токму за Александровиот Мавзолеј Сома изграден токму од Птоломеј Филопатер.Paramarinopoulos et al.El Fakharani 1999.Gaber er al. но не можел да најде ништо со поконкретна значајност. После тој еден век Александрија развила свој специфичен тип стил на фунерарни конструкции. ги проверувал аномалиите кои претходно ги идентификувал грчкиот тим. Гробницата од Алабастер како да стоела во комплетна изолација со милениуми. 1999. повлекува уште едно контраверзно прашање како своевиден проблем. Овие недеструктивни техники идентификувале и лоцирале закопани објекти. пред Филопатер да го премести во вториот гроб Сома. Според овие резултати биле извршени и наведувани археолошки ископувања под водство на египетскиот научник Фавзи Факхарани. 2003. особено под градинарски расадник источно од гробницата од алабастер. . 195. До 215 година пне. Во 1998 година интернационален тим од гео физичари спровеле анализа на просторот кој го опкружувал Гробот од Алабастер. 2003.Paramarinopoulos et al. 2003. Како Птоломеј Филопатер би знаел или би се грижел за тоа како автентичен македонски гроб изгледал од пред 100 години ? Најпростиот одговор е дека овој локалитет бил конструкција на генералот Птоломеј ан не на Филопатер. . Првичните анализи. И понатаму археолозите продолжиле сондажно да го истражуваат просторот околу Гробот од Алабастер. 207-210. Факхарани повторно искочил на терен и спровел наведувани ископи под површината на земјата. типичната македонска гробница од Алабастер би била чист анахронизам. 44 . . Во 2002 година Францускиот Центар за Александриски Студии (d’Etudes Alexandrines CEA). 210. целејќи да идентификуваат други секции на остатоци што би можеле да бидат дел од гробницата од алабастер. Најинтригантното откритие било токму тоа. како и под грчки православни гробови на југот од неа. Ваквиот успех иницирал уште поамбициозно истражување од страна на грчки геофизичари во 1999 година. претпоставувале постоење на закопани метали и камени структури на различни локации. . Знаеме дека првиот александриски гроб на Александар преживеал речиси еден век. што не можело да се најде никаков остаток околу овој гроб. Како краен резултат биле откопани плочи од варовник на длабочина од 5 метри под земјата. но овојпат без некакви конкретни резултати. но не успевале да најдат било какви докази со кои би можеле да го поврзат со Александровата Сома. .

Единствено источните ѕидини на Александрија се елемент на раздор. почива во еден таков антички гроб не далеку од Гробницата од Алабастер. логично би било Птоломеидите двете гробници да ги изградат внатре во ѕидините од Сомата а не надвор од нив. особено во времето на Птолемаидите. можеби за ѕидините на Султан Ахмед ибн Тулун. и втората изградена од Филопатер во близина на богатите кралски резиденции кои плански никнувале околу основата од полуостровот Лохија. Сепак за целата оваа династија гробот на Александар имал и империјална функција. 210. та одтаму можеби тоа е причината зошто е единствениот преживеан дел од Птоломеидните ѕидини во градските модерни градини Шалалат. Како што се запознавме претходно. бидејќи тогаш било популарно високата класа на Александрија да биде закопана во антички гробници. . 2003. Првата изградена од Птоломеј/Филаделфиус во близина на градскиот центар. кој во 870 година го стеснил градот. во 19 век биле пренесувани во латинските гробишта од еврејските. а ѕидовите за Македонците како што се физички така се и духовни препреки та неверувам дека некој од градот би сакал да се оддели од Александар како свој основач.Или тоа. Махмуд Беј ни дава прецизна слика за поставеноста на античкиот град и ориентацијата на неговите улици. . Истото го интерпретираат и историските извори. Со ова најголемиот број научници би се согласиле. 153. но постојат и други проблеми околу неговата наводна поврзаност со гробот на Александар.Empereur 1998. Самиот Џузепе Боти. Можеби пак остатоците кои Брекиа ги нашол. додека остатоците од другите објекти од македонско-римскиот град биле внатре и од таму инкорпорирани во ѕидините на Тулунидите. или се околу неа било искористено како градежен матерјал за околните објекти. 45 . Овој гроб лежел надвор од тие ѕидини.Empereur 1998. . 153 Археологијата сеуште не успеа да ги реши проблемите кои го опкружуваат овој гроб. Александар поседувал две александриски гробници. Ако размислуваме логички.Paramarinopoulos et al.

која започнувала источно од полуостровот Лохија одекнала во јавноста кога гркот Јоанидес јавно објавил дека открил прекрасен гроб додека го барал Мавзолејот на Александар . 243. Гробницата од Алабастер најверојатно било почивалиште на некој голем македонски благородник но тоа просто не можело да биде Александар Македонски. и далеку од убавите резиденцијални палати до кои почивал Александар во предворје од луксузни градини и статуи во времето на Филопатер. Fraser 1972. Исто така видел папири распрскани на подот заедно со убав накит и грчки вази. Јоанидес инсистирал на тоа дека погребалните комори кои ги нашол на овој локалитет биле токму оние на Александар и славната Клеопатра. 2. 23. 243 n. Јоанидес наводно пробушил дупка низ која во коморите видел мермерен саркофаг кој стоел на ногарки со форма на лавовски шепи. Venit 2002.Fraser 1962. 2:41 n. 87. Копајќи надолу речиси 12 метри.Ако го имаме сево ова во предвид тогаш Гробницата од Алабастер ќе ја отпишеме од можни кандидати за гроб на Александар бидејќи недвојбено или лежела надвор од оригиналните ѕидини или за влакно внатре веднаш до овие ѕидини кои ги подигнал Птоломеј. . 46 . • Грчки археолошки фантазии  Некрополата во Chatby Во 1893 година некрополата денес позната како Chatby. а тоа е далеку од централното подрачје каде за првпат било поставено телото на кралот.Fraser 1962. Како што сведочел двете гробници имале бронзени врати со натписи од кралските благородници на грчки.

но нејзиното поистоветување со името на Александар недвосмислено било лага. Се ова наликува на полуподземен град на мртвите. 22. заедно со некрополата од Мустафа Паша исто така се датирани со гробови кои припаѓаат на третиот век пне. ги читале страниците со сведоштва на Јоанидес во Египетската Газета. крај морето.Venit 2002. заедно со добро сочувани слики. Мавзолејот на Стратоника. 22-3. Сепак гркот можеби барал и во вистинскиот дел од Александрија. Некрополата мора да била основана веднаш до источните ѕидини на тогашна Александрија. 58. 44-67.Venit 2002. Филаделфиус кренал мавзолеј за неговата љубовница Стратоника. Некои гробови дури и наликуваат на куќи. столбови. едни до други. Вчудоневидувачки за денешни очи но ѕидовите од античка Александрија биле окупирани со монументални некрополи на мртвите. Grimm 1996. . Понатаму источно од Chatby лежи некрополата со покојници од висока класа на гробиштата во Мустафа Паша. се потсетиле на Амброзие Скилаци и неговата измама од пред 43 години. Од исток античките посетители биле дочекувани од простран град на мртвите кој се простирал од Chatby на север до некрополата Хадра на југ. дворови. убави фасади.Grimm 1996. . Chatby бил дел од голем фунерарен пејсаж во кој покојниците лежеле во гробови. со голема блискост. . со гробници кои имале скалила. Некрополата Chatby датирала главно од раниот период на владеење на Птолемаидите во времето од третиот век пне. Како и да е гробницата во Chatby била реалност. веднаш до Chatby. 58. порти. 47 . .Venit 2002.Многумина од оние што утрото во Јуни 1920.

Лиана всушност ископувала храм во Билад ел-Рум познат и како Градот на Римјаните. . 69. Вивиан ни кажува дека Сувалтзи ископувала дорски храм во надеж да го најде телото и гробот на Александар. . Tzalas 2004. Grimm 1996. Сепак како и кај Гробницата од Алабастер локацијата и на оваа некропола не коинцидира со историските извори. скициран. Година подоцна на една конференција за Египтологија во Торино Италија. меѓу кои Фредерик Клауд во 1819. “Discoverin a Macedonian Tomb in Siwa Oasis”. Фактот што и оваа некропола се наоѓа надвор од источните александриски ѕидини на Птоломеј ни кажува дека Гробот на Александар не е таму. ги посетила ископините на Сувалтзи.Venit 2002. Касандра Вивиан. Храмот сеуште стоел во 19 век кога бил забележан. додека истражувала еден водич за Египетската Западна Пустина. американски автор. 58. Критичарите ја обвиниле Лиана за користење на информации од книгата на Факри. . и храмот како единствена тамошна грчка структура.Vivian 1990. 110. von Minutoli 1820.Souvaltzi 1993. и Герхард Ролфс во 1869 коментирајќи за неговиот невообичаен петособен план. 283. 126-127. 106-107.е. во нејзината книга The Tomb of Alexander the Great at the Oasis of Siwa објавена 2002 година.Монети од времето на Александар и Птоломеј биле пронајдени на сите овие некрополи.Fakhry 2004. Хајнрих фон Минутоли во 1820. 48 . и одамна познат и потврден како римско хеленистички локалитет од I век од н. . 102-104. и опишан од неколку европски патеписци. Лиана Сувалтзи копајќи низ Сива сретнала пронајдок кој и го изменил животот и предизвикал интернационална сензација и контроверзија. ќе понудел податоци кои ќе ја подржат оваа нејзина теорија.  Александар во Сива Во 1979 година грчкиот археолог и филолог од универзитетот во Атина.Vivian 1990. без да го наведе и посочи истото. Лиана одржила само по себе контроверзно предавање под наслов.Fakhri 2004.Caillaud 1923-1928. Лиана и објаснила дека хипотезата била дека Александар бил закопан во Сива. . Bianchi 1993. Rohlfs 1876. . 23. .

Оваа кралска инсигнија според Лиана. наведувајќи дека навистина бил Македонски.Souvaltzi 2002.Grecoreport 2001-2002. .Souvaltzi 2002. и во 1992 година. кои ги нашла закопани пред влезот во гробот. пред околу четристотини години го посетил храмот. повторувајќи ги своите идеи. Како доказ за овие нејзини тврдења Лиана промовирала откритија на релјефни дабови ливчиња кои биле носени на круните на македонските кралеви.Торинското предавање беше катастрофално лошо примено. Лиана дури и превела една табличка за која рекла дека била напишана од генералот Птоломеј. 49 Клучот во идентификација на гробот на Александар според Лиана биле три оштетени таблички од варовник со натписи на грчки. го довел мумифицираното тело на Александар во Сива. . Лиана се појавила во грчкиот и египетскиот печат. заедно со релјеф од ѕвезда со осум зраци. потсетувајќи се на труењето на Александар кое ја иницирало неговата смрт. И покрај тоа гркинката продолжила да тврди дека Александар бил закопан пред две илјади години во овој добро познат римско грчки локалитет од I век од н. генералниот секретар на египетската асоцијација за антиквитети. додека третата била од непозната индивидуа. Политичарите ги следеле прадавањата на Лиана низ овој таканаречен Александров гроб. Втората табличка според Лиана била посветена на настанот кога римскиот император Трајан.The History of the Archaeological Excavation and its political Background. 42 . отфрлувајќи ги сите историски извори. The Tomb of Alexander the Great at Siwa Oasis: . и како тој светлината на Птоломеј. 134-135. кралски симбол на Аргеадите.Souvaltzi 2002. оригинално дел од статуа кон која биле давани безбројни дарови.е. Како шлаг на се Лиана во една своја изјава вели дека е повеќе од сигурна дека ќе го најдат телото. донела група од научници во Сива. за кои тврдоглаво велела дека се грешни. Таа само изјавила дека се сигурни. изработен на парче варовник.Book. преживеала во фолклорот на традиционалните костими на жените од Сива. 49 . но не знаела после илјадници години во каква состојба ќе биде. одкако го исчистила видела дека станува збор за интерпретација на Александровата мумифицирана глава. дури ни во Грција. . Со цел постојана потврда на нејзините идеи. Три години потоа овие идеи на Лиана за гробот на Александар во Сива ќе бидат ишамарани со контра аргументи низ светските насловни страни. Александар според Лиана бил закопан во Сива. Тврдејќи дека го открила во една од светите соби во тумулот. со според грчкиот археолог грчки карактеристики на лицето. Имаат уникатен монумент каков што нема во цел. . во една прилика Лиана промовирала фараноска глава од изделкан камен. Египетскиот министер за култура на прес конференција го наговестувал откритието на векот. кои во Јануари 1995 годинја ги потврдиле тврдењата на Лиана. кои се тепале за да земат интервју од Лиана. на светските медиуми и канали. Неможејќи да го игнорираат зголемената возбуда и ентузиазам.

Bianchi 1995. го посетиле локалитетот. 69. Паралелите се повеќе од јасни. и си заминале неубедени. .Souvaltzi 2002. Њу Јорк Тајмс објавил една приказна во која Лиана кажува како кон археолошките слоеви патот мистично и го наговестиле змиите во Сива. дистанцирајќи се од засрамувачкиот медиа циркус.Souvaltzi 2002. 20. Нејзините ископувања во Сива биле интерпретирани како обсесивни фантазии кои биле за жалење. 50 . . Кредибилитетот на Лиана константно паѓа. и всушност мислела на светците а не змиите. Египетскиот Врховен Совет за Антиквитети. Одговарајќи на критиките Лиана. На овој начин преку нејзините фантазии се обидувала да ја потврди својата приказна. . Подоцна ќе ја негира таа статија велејќи дека била погрешно преведена. 54-55. како во пустината две од најопасните змии се лизгале помеѓу нејзините нозе. Лиана играла на картата на симболиката за поврзаноста на змиите со Амон.Tzalas 2004. на тој начин замаглувајќи ги сериозните археолошки аргументи кои биле усмерени контра нејзините фантазии и фабрикации. целосно го отфрлила и го нарекла измама.Bianchi 1995. Како и да е подоцна опишала едно чудо што го искусила додека одела кон гробот на Александар. . Нејзиниот професионализам бил ставен под знак прашалник. Лиана ваквиот упад го нарекла краток и нелегален. . Грчкиот експерт Олга Палагиа прегледувајќи наводно натпис од Птоломеј. 70. .Странските научници одговориле брзо на растечката листа од откритија на грчкиот археолог. ја прегледале посветата испишана на градба од времето на императорот Трајан. Грчки делегати од Министерството за Култура. ги бомбардирала медиумите со бомбастични фантазионерски приказни. и со мајката на Александар Олимпија. кои преку змиите го воделе Александар на безбедно. искочил на втора пресконференција. од Атина. И Египетскиот Совет за Антиквитети ги опишал како најлошите археолошки истражувања кои дотогаш ги виделе.Tzalas 2004. Бомбардиран со факти и аргументи за неточноста од тврдењата на Лиана.

никакви трезори преполни со неизмерно богатство.Tzalas 2004. 70.Tzalas 2004. Черепот имал птоломеидна монета втисната во неговата уста. нема да поседува никакви восхитувачки богатства. покажувајќи дека сите три таблички всушност биле само посвета кон императорот Трајан. идентификувајќи ја како еден од македонските воини кој го чувал телото на Александар. . За разлика од гробот на Тутанкамон. и ние заедно со духовите од иднината ќе го скенираме секој хоризонт. . за грчките натписи. Како и златното руно на Јасон Сома-та со телото на Александар претставуваат свет грал. предизвикани од човечката алчност и потрага по моќ низ вековите. промовирајќи мумифициран глава во еден грчки весник. 51 . Се додека Александар постои некаде во физичкиот реален свет надвор од нашиот дофат. инспирирана од делата кои ги правиме во физичкиот свет. исто како и во животот. Најбогатото богатство од тоа откритие е тоа што го креираме во нашиот ум. По ова екпертите ја дигнале во воздух целата нејзина приказна. и на нејзините археолошки лудории им било ставен крај кон завршетокот на 1996 година. веќе одамна го соблекле гробот на Александар гол.  Бесмртноста на митот за Александар Без оглед на тоа каде денес лежи телото на Александар. и сеуште свеж и животолик. нема да има никакви ремек дела од античката уметност. александровиот гроб е трајна бесценета идеја. . но пред се за човек кој бесконечно си го врежал своето име во човековата историја. и неговата руса долга коса биле потенцирани како архуенти дека станувало збор за еден рус македонски воин.Лиана била обвинета дека намерно ги влече за нос властите и јавните гласила. тој останува да биде бесконечен симбол на за некои херој. Лиана уште еднаш ги шокирала клеветниците. уникатна експресија на безсмртноста која стои исправено против минливоста на животот Повеќе од место. Во смртта. Грабежите и разрушувањата. 70. надевајќи се да го фатиме погледот од неговото конечно враќање. Александар ја дефинира бесконечноста на човековиот дух. опишувајќи го и интерпретирајќи го добро познатиот дорски храм како македонски гроб на Александар.Tzalas 2004. за други негативец. гробот во кој ќе биде пронајден овој лик. Таму тој лежи нечепнат. величајќи го неговото владеење. 70 Поради интернационалниот скандал египетските власти не и ја обновиле работната дозвола на Лиана. Лингвистите не потврдиле ниту еден единствен збор што Лиана постојано го дрдлала во своите приказни.

July 2004. E. Д-р Наде Проева Historia Antiqua Macedonica © Евро Балкан Прес. Скопје 2008 The Quest for the Tomb of Alexander the Great © 2007 by Andrew Michael Chugg. Bianchi ©“Archaeology”. 75-108 Hunting Alexander’s Tomb Robert S.Користена Литература Плутарх: Напоредни Животописи Ликови од Историјата на древна Македонија Книга 7 Проф. 54-5 Alexander’s Tomb The two thousand obsession to find the lost conqueror Nicholas J. Saunders © 2006 by Basic Books New York ISBN-13: 978-0-465-07203-3 ISBN-10: 0-465-07203-8 The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia of Alexander the Great Borza. (2002) (2003). © 1987 Phoenix 41: 105-121 52 . July & August 1993. 17-23 The Tomb of Alexander the Great in Alexandria Andrew Michael Chugg ©“American Journal of Ancient History” New Series 1.2. ISBN 978-0-955-6790-0-1 Alexander’s Final Resting Place Andrew Michael Chugg ©“History Today”. N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful