You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 12-18-2022

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www. facebook.com/parisholc

IV NIEDZIELA ADWENTU
Już za tydzień będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia. W
DUSZPASTERSTWO
dzisiejszej Ewangelii św. Mateusz opisuje jak doszło do przyjścia Syna Człowieczego
Prowadzą:
na świat. Święty Józef musiał stoczyć bardzo dużą walkę duchową, aby zrozumieć
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Boże plany. W tej walce duchowej Pan Bóg jednak przyszedł mu z pomocą i posłał ks. Jan Michalski
swego anioła, który pouczył go, że nie należy Maryi oddalać. proboszcz
Tylko Bóg może nam pomóc w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. On zawsze
kogoś pośle, aby nas uratować. Jezus przychodzi na świat, aby nam pomóc i nauczyć Ks. Adam Słomiński
wikariusz
nas dobrego i świętego życia. Do mistyczki Alicji Lenczewskiej Jezus powiedział:
"Świętość jest w codzienności, w znoszeniu tego, co małe i niepozorne. W
SIOSTRY MISJONARKI
dziękowaniu za to co nudne i męczące. W znoszeniu ludzi: ich pędu ku CHRYSTUSA KRÓLA DLA
dominowaniu, ich gadatliwości, ich małostkowości, ich nieopanowania. Rozwijaj w POLONII ZAGRANICZNEJ
sobie cechy przeciwne... cierpliwość i współczucie. Patrz na wszystko z punktu s. Anna Błauciak
widzenia potrzeby Mojego Królestwa, a nie od strony własnego upodobania. Na przełożona
s. Jadwiga Kokolus
każdą swoją myśl, słowo, czynność patrz Moimi oczyma - czy są przydatne dla
budowania mojego Królestwa w sercach ludzi i w twoim sercu. Największą ofiarą NIEDZIELNE MSZE ŚW.
jest uczciwe i dobre wypełnianie cdziennych obowiązków, uczynność i miłość w Sobota - 4:00pm
każdych okolicznościach". Saturday - 5:30pm
in English
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zadbajmy o to,
Niedziela - 8:00, 9:30,
aby Bóg narodził się w naszych duszach i naszych 11:15 z udziałem dzieci,
rodzinach. Zadbajmy o to, aby nasze serca i nasze umysły 1:00, 7:00
zostały wypełnione miłością do Jezusa i pragnieniem (z udziałem młodzieży)
służenia Mu. Przychodzący Jezus jest naszym Codzienne Msze Św.
Nauczycielem, naszym Uzdrowicielem i naszym od poniedziałku do
soboty o godz. 9:00am;
Egzorcystą wyrzucajacym zło i uwalniajacym od zła. od poniedziałku do
piątku godz.7:00pm
Dlatego z okazji Świąt poprośmy Go o potrzebne łaski.
Biuro Parafialne czynne:
Przeżyjmy te Święta razem z Nim. Wtedy będą one
od poniedziałku do
radosne i pełne pokoju. Myśl o modlitwie, myśl o piątku
wzajemnym zrozumieniu w rodzinie oraz myśl, że 10:00am - 12:00pm
grzesznik po spowiedzi, Komunii św. i cierpliwie 1:00pm – 5:00pm
w soboty
znoszący utrapienia życia jest święty. Niech te słowa
10:00am - 12:00pm
będą zachętą do Bożego przeżywania zbliżajacych się
Świąt i całego naszego życia.
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

INTENCJE MSZALNE 7:00- O Boże błogosławieństwo z prośba o dar


zdrowia dla córki Diane int. od mamy
IV NIEDZIELA ADWENTU 18 GRUDNIA SOBOTA WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
8:00+ Marek Mondzik 24 GRUDNIA
9:30+ Danuta Zalewska int. od męża i rodziny 9:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11:15+ Anna, Antoni, Tomasz Kania, Henryk dla Ks. Adama Słomińskiego z okazji Imienin
1:00- Za Parafian 5:30 CHRISTMAS EVENING MASS—
1:00- O opiekę Matki Bożej dla Emmy For Parishioners
1:00– O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin Anny 9:00– PASTERKA- O Boże błogosławieństwo dla
1:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Jasia Aulich z okazji urodzin int. od przyjaciela
i potrzebne łaski dla Randiego z okazji urodzin
12:00– PASTERKA- O Boże błogosławieństwo dla
1:00- Dziękczynna za otrzymane łaski
rodziny Zielińskich
1:00+ Alicja Kebetz, Wally Kebetz
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
1:00+ Jan Basior w 2 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
25 GRUDNIA
Basior
9:30+ Jan Cieszkowski
1:00+ Marek i Robert Sawicki i za zmarłych z rodziny
11:15+ Antoni i Lucyna Malarz
1:00+ Irena Nasiadko int. od Agaty Szklarski z mamą
1:00– O zdrowie , Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
1:00+ Barbara Górniak int. od córki z rodziną
Bożej dla Krystyny i Józefa Wasilewskich
1:00+ Agnieszka i Wojciech Kopacz
1:00– O zdrowie i potrezbne łaski dla Doroty i Douglas Best
1:00+ Emilia Węgrzyn
1:00– Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
1:00+ Za zmarłych Parafian
dla Teresy i Henryka Kopeć z okazji 55-lecia
1:00+ Paulina Wilżak
Jubileuszu Małżeńskiego
1:00+ Józef Jędraszek
1:00– O Boże błogosławieństwo dla rodzin nzszej Parafii
1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
1:00+ Elżbieta Szawarska w 1 rocznicę śmierci
1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
1:00+ Stanisław Stachurski w 1 rocznicę śmierci
1:00+ Józefa i Bronisław, za zmarłych z rodziny
1:00+ Za zmarłych członków Arcybractwa o dar nieba
1:00+ Za dusze w czyśćcu
1:00+ Za zmarłych z rodziny Tabaków i Linowskich
7:00+ Jan Cieszkowski
1:00+ Jadwiga Kośnik i Mieczysław Czerwonka
PONIEDZIAŁEK 19 GRUDNIA
1:00+ Mark i Robert Sawicki, Zofia i Tadeusz Sawicki
9:00+ Krystyna Szugan
1:00+ Monika, Tomasz, Kamil Pelak
7:00+ Witold Zieziula w 10 rocznicę śmierci 1:00+ Romuald Gmurowski w I rocznicę śmierci
WTOREK 20 GRUDNIA 1:00+ Stanisława Janiszewska
9:00+ Marek Robenek 1:00+ Paulina Wilżak
7:00+ Regina i Stanisław Dabrowscy, Zofia i Jan Janura 1:00+ Józef Jędraszek
ŚRODA 21 GRUDNIA 1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
6:00+ Danuta Lewko int. od córki 1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
7:00+ Józef Tokarz i córka Urszula 1:00+ Józefa i Bronisław i za zmarłych z rodziny
CZWARTEK 22 GRUDNIA 1:00+ Patryk Kozioł int. od rodziców
9:00+ Edmund i Bronisława Ruta 1:00+ Zygmunt Kłopociński
7:00+ Jan i Jerzy Dabrowscy, Jerzy Janura 1:00+ Emilia Węgrzyn
1:00+ Irena Nasiadko int. od I. Kurzatkowski
PIĄTEK 23 GRUDNIA
1:00+ Paweł Bator, Wiktor i Helena Sojka, Julia i Leon Baror
9:00+ Jerzy i Anna Sokołoscy
1:00+ Krzysztof Wszędybył, Stasia i Wojtek Lenart
7:00+ Irena Nasiadko int. Od rodziny Nytko
1:00+ Jan Rogiński w 30 rocznicę po śmierci
7:00– O Boże błogosławieństwo rozwój duchowy dla Grupy 1:00+ Alfreda i Stefan Wilkiewicz
Modlitewnej Chrystusa Króla 1:00+ Jan Krupiński int od rodziny
7:00– O łaskę uzdrowienia dla Daniela i Boże 1:00+ Władysław i Joanna Łukowski
błogosławieństwo dla rodziców 1:00+ Irena i Kazimierz Ostaszewski
7:00– O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Stefani 1:00+ Za zmarłych Parafian
Jachimowskiej z okazji urodzin int. od rodziny
7:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Angeliki z okazji urodzin
3 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE

Coraz bliżej jest do Uroczystości Narodzenia


Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem kolejne świąteczne PROGRAM NABOŻEŃSTW W CZASIE ŚWIĄT
dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po
chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede SOBOTA 24 XII 2022
wszystkim niech to będzie przeżycie religijne.
Msza św. adwentowa 9:00 rano
Zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy
moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez Christmas Evening Mass at 5:30 pm in English
szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako
PASTERKA 9:00 wieczorem
szafarz Bożego miłosierdzia.
W naszej świątyni okazja do przedświątecznej spowiedzi św. PASTERKA o godz. 12:00 w nocy
jest codziennie pół godziny przed poranną i
wieczorną Mszą św. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w
naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne
NIEDZIELA 25 XII 2022
pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.
Msze św. o godz. 9:30, 11:15 rano i 1:00 po południu

(nie ma Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem)


Liturgiczny obchód pamiątki
narodzenia Chrystusa rozpoczniemy UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY
od Pasterki, czyli Mszy Świętej
sprawowanej o 9:00 i o północy z PIĄTEK 30 XII 2022
soboty 24 grudnia, na niedzielę, 25
Msza św. o godz. 9:00 i 7:00 wieczorem
grudnia. Wcześniej w naszych
domach, wspólnotach rodzinnych
zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej
wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z
SOBOTA 31 XII 2022
bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej
wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Msza św. 9:00 , 5:30 (in English), 7:00 wieczorem
Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia
wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd ( Nie będzie Mszy św. o 4:00 pm ( w j. polskim)
i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i Nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne
tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy. o godz. 6:30pm
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ RODZICIELKI
samotnych. Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce
wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2023
będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i
dobrocią. Msza św. o godz. 9:00, 11:00, 1:00 i 7:00 pm
Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA TRZECH KRÓLI
do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.
W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej NIEDZIELA 8 STYCZNIA 2023
świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej
tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Msza św. o godz. 9:00, 11:00, 1:00 i 7:00 pm
Pana. ZAPRASZAMY NA KONCERT KOLĘD 8 STYCZNIA

po Mszy św. o godz. 1:00 do sali parafialnej J P II


4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

WIGILIA W RODZINIE PROGRAM


SPOWIEDZI ŚWIĄTECZNEJ
Wieczerza Wigilijna ma
charakter wybitnie religijny.
Każdego dnia pół godziny przed Mszą
Przeżywanie w naszych
świętą jest możliwość skorzystania z
rodzinach wieczerzy
wigilijnej w duchu jedności,
sakramentu pokuty i pojednania.
wspólnoty i miłości głęboko Spowiedź święta będzie przed każdą
zapada w dusze naszych dzieci i przybliża im klimat Mszą świętą.
Betlejemskiej Nocy. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na
niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi się 19 -20– 21 grudnia (poniedziałek, wtorek, środa)
wokół stołu wigilijnego. Sakrament pojednania będzie od godz. 8:30 rano i od
Ojciec rodziny lub osoba najstarsza w domu rozpoczyna godz. 6:00 wieczorem
modlitwę:
W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen
21 grudnia ( środa) od godz. 6:00pm
Czytanie Ewangelii– przy świetle zapalonej świecy lub
Posługą w konfesjonale będą służyć Księża z innych
choinki ktoś z rodziny odczytuje fragment Ewangelii.
Parafii.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Nie będzie spowiedzi w dzień Wigilii i w Dzień
„ W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, Bożego Narodzenia
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii ZMIANY PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH
był Kwiryniusz. Wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z Od Nowego Roku 1 stycznia będzie zmiana porządku
miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego, zwanego Mszy św. w niedzielę.
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była MSZE ŚW. CELEBROWAĆ BĘDZIEMY
brzemienna. Kiedy tam przybyli, nadszedł dla Maryi czas O GODZ. 9:00, 11:00, 1:00, 7:00 PM
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszku i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich W poniedziałki Msza św. wieczorna o godz. 7:00 pm
miejsca w gospodzie. będzie w języku angielskim
Oto Słowo Boże
RORATY DLA DOROSŁYCH
Modlitwa: Ojcze Nasz........Panie Boże Nasz Ty sprawiłeś, że ta
Święta Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości W czasie Adwentu w każdą środę zapraszamy
Jednorodzonego Syna Twojego; Spraw, abyśmy jaśnieli na Msze święte roratnie o godz. 6:00 rano.
blaskiem Twego światła w naszym codziennym
postępowaniu. RORATY DLA DZIECI
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen Adwent—czas, który przygotowuje nasze serca
na radosne Święta Bożego Narodzenia .
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM Zapraszamy wszystkie dzieci na Roraty z
wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i przełamują się lampionami we wtorki na godz. 7:00 pm
opłatkiem.
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
SPOŻYWANIE WIECZERZY CSA $49,921.00. $ 18,695.00 $ 31,226.00
W atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości według
ustalonej tradycji.
NIEDZIELNE OFIARY
Serdecznie dziękujemy Parafianom za przesłane donacje na wsparcie
ŚPIEW KOLĘD I WYMIANA UPOMINKÓW
naszej parafii przez pocztę oraz ofiary złożone w czasie Mszy św. w
Kiedy rodzinna uczta dobiega końca świąteczny nastrój niedzielę i w tygodniu.
podtrzymujemy śpiewaniem kolęd i wzajemnym
obdarowywaniem się upominkami. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o kościół.
5 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KONCERT KOLĘD– 8 STYCZNIA 2023 KALENDARZ PARAFIALNY


Zapraszamy serdecznie na KONCERT KOLĘD .
W Koncercie wystąpia Grupy Muzyczne z naszej Parafii: Zachęcamy do nabycia kalendarza
Hosanna, Cantate Deo oraz Amicis Dei parafialnego na 2023 rok. Kalendarz oparty
NIEDZIELA—8 STYCZNIA 2023 DODZ. 2:00PM jest na Cudach Eucharystycznych.
Dziękujemy naszym sponsorom za wkład
w wydrukowanie.

ARORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
W naszym Kościele w każdy czwartek po Mszy św.
wieczornej do godz.11:00pm

KAWIARENKA
Dzisiaj w 4 niedzielę Adwentu na smaczne wypieki i
„ ADWENT I BOŻE NARODZENIE”
kawę zapraszją wszystkich Rodzice uczniów, którzy
( wiersz napisany przez parafiankę)
przygotowują się do przyjęcia sakramentu
Bieżmowania.
Mamy teraz Adwent
SIANKO Piękny czas oczekiwania
Od II niedzieli Adwentu przy wejściu do Prostujmy drogi nasze
kościoła scholka Hosanna sprzedaje sianko Przed przyjściemnaszego Pana.
na stół wigilijny. Poprzyjmy ich akcję przez Popraw się marny człowieku
złożenie dobrowolnej ofiary. Ze swojej grzesznej natury
Oczyść się ze swoich grzechów
By przyjąć Dziecinę Bożą daną nam prosto z góry
ZESTAWY KOPERTY
Naprawiaj awoje serce człowieku
PARAFIALNYCH
Pyszne i zatwardziałe
W holu kościoła wyłożone zostały Ugnij kolana przed Panem
zestawy rocznych kopert na składki w 2023. By wychwalć Jego Chwałe
Bardzo prosimy o odbiór. Prosimy Cię Dzieciatko Boże
Wejdź teraz w nasze serca
MODLITWOM POLECAMY Bo przez to oczekiwanie na pewno
CHORYCH I CIERPIĄCYCH Grzech w ns już nie zamieszka
Irena, Antoni Popławski, Józef Wa- O piękna Boża Dziecino
silewski, Anna Celińska, Maria Rożek, Przychodzisz do nas z nieba
Krystyna, Magdalena Rożek, Barbara Rozjaśniesz wszystkie mroki
W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sied-
I dajesz nam duzo ciepła
laczek, Anna Rusinowski, Ryszard Nytko, Teresa, Szy-
Radość każdej rodzinie
mański, Morgan Czerwiński, Dorota Kuniec, Izabella,
Maria, Elżbieta, Sławomir Jakub M, Helena Redziniak, Która przyjmuje Ciebie
Peter B, Stanisław Radzik, Siery, Marianna Binkowski, Dajesz nam Boską Miłość
Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, I przygarniasz do siebie
Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Izydor Szklarski, Da-
nuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta,
Kasia Bajwolska, Michalina Śliwinski, Tadeusz, Barbara
Schmyd, Halina Olszewska, Zofia, Jessica Lycata, Jomary
Lamala, Elżbieta Urbańska, Jandy Irena Nasadko, Carlos
Villarreal, Jandy, Javier Garcia, Sabinka Gutowski, Lucy,
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 6

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka -
Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska(248) 952-1825
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
Koordynator do spraw Katechezy
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam

Organistka Grupa Modlitewna - Lider - Halina Kocz


Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka Róże Różańcowe- Lider O. Osko (586) 275 - 5792
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Rodziny Nazaretańskie- Małgorzata Purzycka (248)224-1245

Koło Seniorów „Złota Róża” -Krystyna Palmeri (586) 588 - 1932


RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Jola Lewczuk Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej
Bolesnej - Elżbieta Zyliński tel 586-781-2861
Zastępca: Jerzy Ryzner
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
SKLEPIK PARAFIALNY Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 709 - 2975
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. Harcerstwo - Tomasz Cybart (586) 260-8406
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Posiadamy dużo najnowszych pozycji Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
książkowych, karty telefoniczne, tanie kartki stanu Michigan.
okolicznościowe. Zapraszamy.
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Istnieje również możliwość zakupów przez
kontakt bezpośredni
z Elżbietą Zielińską . tel 586-781-2861
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
W PARAFII
KOMISJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
POMOCY
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
naszej Parafii . Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Kontakt: koordynator Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
PRZEDSZKOLE PARAFIALNE Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
JUSTYNA PAL - (586) 258-9586
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469

You might also like