FISA DE POST CONDUCATOR AUTO

1. Denumirea compartimentului: Logistica / Administrativ 2. Denumirea postului: Conducator auto 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii Scoala de soferi categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Asigura service-ul auto Transport marfa Verificare foi de parcurs Asigura rezolvarea obligatiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului (sociale, financiare etc) Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CONTABIL SEF 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de

echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuielivenituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il

precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. Data semnarii: . -raspunde disciplinar. 12. civil. material si penal. de regulamentul de aplicare a acesteia.coordoneaza. Semnaturi: 14. pe linie economica si financiar-contabila. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

Se subordoneaza: contabilului-sef 5. Pregatirea si experienta: studii economice 10. -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne. prestatii diverse. -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa. -Intocmeste balante de verificare pentru clienti. -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni. -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie. Responsabilitati si sarcini: 1.FISA DE POST CONTABIL 1. raspunde de: . -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor.Asigura evidenta contabila a stocurilor. 2. a relatiilor cu tertii. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . precum si a platilor catre acestia.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei.verificarea zilnica a soldurilor din banca. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni. Denumirea postului: Contabil 3. Relatii functionale: cu personalul de executie al firmei 9. a incasarilor pe facturi si in avans. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.operarea zilnica a facturilor emise. -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. DVI si NIR). Responsabilitatile postului Legat de activitatile specifice. facturi externe. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. casa si avansuri din trezorerie in lei. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

12.utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei.pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma. .incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. Data semnarii: . .imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate.respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. raspunde de: . Legat de disciplina muncii.. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. tenacitate. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. birourile si alte entitati functionale. Directorului Economic 5. capacitate de analiza si sinteza). Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. -corectitudine. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. seriozitate. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. spirit de .FISA DE POST . -capacitate de a prelucra informatiile. receptivitate. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. Denumirea postului: SEF SERVICIU FINANCAIR CONTABILITATE 3. memorie. financiare si sociale. 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu posturi de executie 7. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. Se subordoneaza: Directorului General.

Responsabilitati si sarcini: . rezerve. cheltuieli si TVA.Stabileste impozitele de plata (exclusiv cele legate de salariile personalului) si intocmeste declaratiile privind impozitul pe profit. .Contabilizeaza si inregistreaza operatiunile si documentele legate de leasing. Data semnarii: . . balantele. Semnaturi: 14. . jurnalele auxiliare. dispus la colaborare) 10.Efectueaza inchiderea conturilor de venituri.echipa (sincer. .Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora. .Completeaza trimestrial sau de cate ori este cazul Registrul de Evidenta Fiscala. . .Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. . .Efectueaza toate operatiile necesare inchiderii exercitiului financiar si intocmeste proiectul situatiilor financiare semestriale si anuale.Contabilizeaza si inregistreaza extrasele de cont de la banci. .Completeaza lunar Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare. capital si alte fonduri. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. .Completeaza anual Registrul Inventar. conform atributiilor. reevaluari.Contabilizeaza si inregistreaza salariile personalului si deplasarile externe. verifica si regleaza balantele de verificare lunare .Supravegheaza arhivarea documentelor cu care lucreaza. . .Listeaza si indosariaza registrul Carte Mare. . 12.Tine legatura cu Administratia Financiara si colaboreaza cu seful ierarhic in cazul controalelor .Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. .Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile.

. Subordoneaza: Administratorului societatii .operare calculator : ……………………. . Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3.urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice.asigura conducerea operativa. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2.planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii.. Se subordoneaza: 5.reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.superioare tehice Vechime: ……………. 9.coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati . lucrari si responsabilitati: .urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii.urmareste intocmirea. a certificatelor de calitate a materialelor. Cunostinte: . ani in domeniu. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1. . Atributii. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii. Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: .cursuri de managementul calitatii . 10. sarcini.cursuri de perfectionare ISO. . planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in . . distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. Pregatirea si experienta: Studii:. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. . Directorului General 7.

.anunta si prezinta documentatia tehnica.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform contractului. difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari.tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii. conform standardelor ISO. in cadrul timpului normal de lucru. 12. chestionare de audit. . . instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii. . disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. .urmareste implementarea actiunilor corective/preventive. distribuirea controlata.transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului. civil.executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire. lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. . in ceea ce priveste politica economico- .urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii. situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. codurilor. . sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin.de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii. . documentatiei tehnologice.coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda. . disciplinar. . . .participa la instuirea auditorilor interni. revizuirea. instruirilor si procedurilor. Responsabilitati suplimentare : .cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General. . procedurilor de sistem.arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite. autorizare/reautorizare. precum si a legislatiei in vigoare.participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare . .coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual. . . Manualul de Control al Calitatii (ASME).tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii.urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective. .raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii. conform standardelor ISO.analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii. . rapoarte de actiuni corective/preventive. o perioada de un an de la data incetarii contractului.urmareste intocmirea pentru fiecare comanda. -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. material sau penal.raspunde material pentru orice distrugere . normelor. rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit.isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii. proiectului de executie.despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. Raspunderi .prelucreaza informatiile si le interpreteaza.coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse. degradare. mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO). auditorilor interni. personalului de conducere. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. .creaza si exploateaza sistemul informational propriu. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive.coordoneaza si urmareste intocmirea. . . . nu are voie sa lucreze la o societate concurenta. in cazul nerespectarii atributiilor. instructiunilor generale. . in fata inspectorilor beneficiarului. . .urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare.

raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. 13. contracte comerciale interne si externe. indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct. ori prin persoane interpuse . . Semnaturi: 14. si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata. lansarea de produse noi.comerciala a societatii. . Data semnarii: . regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie.

Rezistenta mare la stres .Initiativa .Aptitudini de comunicare . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL GESTIUNE 2.Aptitudini de calcul .Cunostinte de legislatie gestiune stocuri . Denumirea postului: GESTIONAR 3.Cunostinte operatiuni import/export si vamale APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: .Inteligenta . 5. Gestiune stocuri EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: .Aptitudinea de a lucra cu documente .Cunostinte de contabilitate primara . Se subordoneaza: Managerul administrativ.Cunostinte de operare PC (MS Office) . 9.cu gestionarii/operatorii de transport .reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari.Spirit organizatoric . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.GESTIONAR 1.Atentie concentrata si distributiva .Integritate fizica .Capacitate de a lucra cu oamenii .Respectarea instructiunilor orale si scrise CERINTE PENTRU EXERCITARE: .FISA DE POST . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat) CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie. Relatii functionale: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Memorie vizuala .Aptitudine generala de invatare .

Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei .Punctualitate . conformist.Opereaza in stoc miscarile de marfa .Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise.Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii .Acuratetea inregistrarilor in stoc . raspunde de: .Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate .Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa .Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii .Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Preda marfa catre client conform documentelor emise 4.Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante .Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului .Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului . amabilitate. raspunde de: .Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor 3.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei .Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special . 10. spirit practic. Asigura miscarea stocurilor .Calitatea raportarilor si a informarilor .Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma .Respecta legislatia de gestiune a stocurilor 2.Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic . a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma . prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor . Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa .Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau . tact.Modul de utilizare a echipamentelor. ordonat eficient. Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): 1.Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii .Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime Legat de disciplina muncii.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata .Pastreaza documentele justificative legate de stocuri .Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma . sociabilitate.Fara antecedente penale CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional.Inregistreaza.Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur . in conditiile prevazute de lege ..Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic . Expediaza marfa catre clienti .Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie .Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei .Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma. consumabilelor si altor materiale. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare . cu semnaturile de predare/primire la zi .Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei .Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei .Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile .

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: .12. Semnaturi: 14.

contabilitate. persoana energica si amabila. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare. .FISA DE POST . abilitati bune de comunicare. � diploma de calificare in domeniu . cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre locurile de munca anterioare. � imaginatie culinara. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. . . Se subordoneaza: Bucatarului sef. � vechimea in specialitate: min. Relatii functionale: . � cunostinte medii de limba engleza. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.cu sefii de birouri. Responsabilitati si sarcini: .pregateste m�ncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare. 3 ani. ordonat si disciplinat.BUCATAR 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. � atitudine orientata catre client � politete. � disponibilitate de a lucra in ture.cu personalul de deservire a clientilor. 5. . 10. � rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica. personal administrativ. Pregatirea si experienta: � studii medii. Denumirea postului: BUCATAR 3. � rezistenta mare la stres. 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. soferi de aprovizionare.monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor.

. � raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora. .SECRETARA 1. Data semnarii: FISA DE POST . semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare.debaraseaza si asigura curatenia bucatariei. � respectarea normelor de igiena si securitate a muncii. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. 12. Denumirea compartimentului: - . � utilizarea resurselor existente. exclusiv in interesul firmei.preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora. � pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii.asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor.

. dispus la colaborare) 10. Se subordoneaza: Directorului General. -corectitudine.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9.ceilalti angajati ai firmei. 5. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.receptivitate. capacitate de analiza si sinteza). Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. memorie. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.p. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Atitudini: . Denumirea postului: SECRETARA 3. de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.d. Subordoneaza: 7.Intocmeste si actualizeaza baza de date. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti. tenacitate. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Acorda asistenta d. Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . .2. -capacitate de a prelucra informatiile. seriozitate.v. atitudine principiala in relatiile cu oamenii.Intocmeste oferte de marfuri. . spirit de echipa (sincer. .

Intocmeste fisele de magazie . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12.. .Intretine relatiile cu clientii din portofoliu.Tine evidenta stocurilor. Denumirea compartimentului: BUCATARIE .Primeste vizitatorii. Semnaturi: 14.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei. . Data semnarii: FISA DE POST . .OSPATAR 1. In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.Asigura protocolul.

� cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare. Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. Se subordoneaza: Sefului de sala. solicitudine. prezenta agreabila.2. amabilitate. tacamuri si bauturi. Semnaturi: . barmanul. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. � aspect fizic placut.cu bucatarul. Relatii functionale: . Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. ceilalti ospatari 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. � experienta de minim 1 an ca ospatar. Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu. 10. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. 5. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea postului: OSPATAR 3. 12. � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct. � cunostinte medii de limba engleza.

14. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL MARKETING 2. Data semnarii: FISA DE POST .MANAGER MARKETING 1. Denumirea postului: MANAGER MARKETING 3.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.interese practice in domeniul logisticii si a celor asimilate. director productie.receptivitate la solicitarile profesionale.abilitati de planificare si organizare. Pregatirea si experienta: Pregatirea necesara postului de munca: .4. 5.cunostinte de logistica.de baza: studii superioare din domeniul economic de activitate. . scris.mentinerea unei atmosfere colegiale si a unor bune relatii de munca (atat cu subordonatii cat si cu superiorii). . Se subordoneaza: Directorul general. Competentele postului de munca. management organizational.echilibru emotional.capacitate de a intelege mesajul verbal. .rezistenta la sarcini repetitive si stres. . abilitati de conducere. . inginerie tehnica.usurinta in exprimare. . capacitate de a retine informatii. . . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul .volum solid de cunostinte teoretice si practice. . operare calculator. personalul din cadrul firmei. . . Motivatie personala: . . legislatie financiara.cerinte aptitudinale: . Cerinte comportamentale: . . 7. cunostinte si deprinderi: . constructii. director vanzari si marketing. judecata rapida).atentie concentrata si distributiva.eficienta profesionala (capacitate de mobilizare crescuta pentru finalizarea cat mai operativa a tuturor sarcinilor si atributiilor ce-i revin.cunostinte de legislatie auto. 10. Relatii functionale: -director economic.preocupat de perfectionare profesionala. .memorie dezvoltata. cunoasterea unei limbi straine. Aptitudini speciale: . .motivatie crescuta pentru rentabilizarea muncii si dezvoltarea activitatii in obiectivul condus. director tehnic.nivel de inteligenta generala: mediu superior (capacitate de analiza si sinteza.integrare in colectiv (sociabilitate). . Subordoneaza: Asistentul marketing. director resurse umane.cunostinte de operare calculator.cursuri speciale: curs de coordonator activitate de transport. planificarea succesiunii activitatilor pentru incadrarea in termenele scontate). Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.de specialitate: logistica. . Domenii de interes: .rationament numeric. 9.profil etic/integritate. . management. -.

Verifica cum se organizeaza si executa intretinere autovehiculelor si repararea acestora. . aprovizionare.Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in functie de necesitatile departamentale.Planifica.Propune si fundamenteaza analize economico .financiare ce au drept scop rentabilizarea departamentului logistica. distributie si consum a materialelor. Se subordoneaza: directorului financiar .Organizeaza pregatirea personalului din departamentul logistica si vegheaza la mentinerea unor relatii corecte de munca bazate pe respectarea legislatiei in vigoare precum si pe respectul angajatului fata de sine si fata de societate.Verifica si raspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand la baza cererile de necesitate (referatele) intocmite la nivelul departamentelor.Planifica si organizeaza executarea transporturilor de marfa. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 12. . . Responsabilitati si sarcini: . Data semnarii: FISA DE POST ECONOMIST 1.Organizeaza si controleaza modul de desfasurare a activitatii de inventariere si urmareste valorificarea rezultatelor inventarierii la gestiunile din cadrul departamentului logistica. . . . .Controleaza lunar modul cum este tinuta evidenta operativa la gestiunile din cadrul departamentului logistica. . obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii urmarind legalitatea documentelor intocmite. . . birourilor care solicita achizitionari de bunuri materiale.11. .Organizeaza si permanent ia masuri pentru asigurarea completa si la timp a societatii cu bunuri materiale si servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispozitie si mijloacele de transport existente. receptie.Organizeaza centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde este cazul) si stabileste prioritatile si programul de aprovizionare. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .Organizeaza activitatea de prospectare a pietei pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona. Semnaturi: 14. .Elaboreaza si gestioneaza eficient bugetul de venituri si cheltuieli al departamentului logistica. previne si rezolva eventualele disfunctiuni aparute la nivelul departamentului logistica. indruma si controleaza activitatea de contractare (unde se preteaza). Denumirea postului: Economist 3. Denumirea compartimentului: financiar 2.Urmareste incadrarea in consumurile normate si ia masuri de evitare a risipei.Indruma si controleaza activitatea coloanei de transport si organizarea activitatilor in parcul auto.

-intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile.5. Semnaturi: 14. -Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau -Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. -Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara. -Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma. -Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Legat de disciplina muncii. -Urmarirea si justificarea la termenele legale a platilor in avans. -intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la informatii financiare Utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. -Justifica platile externe la banca. -Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic. -Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii.Asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii si bugetul statului: -Efectueaza platile catre furnizorii interni prin electronic banking. Responsabilitati si sarcini: 1. -Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei. 12. -Aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile in valuta. -Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. -Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si inscrierea lor in termenele stabilite. raspunde de: -intocmirea corecta si la timp a platilor. 2. Relatii functionale: Cu personalul de executie al firmei 9. Responsabilitatile postului: Legat de activitatile specifice. -Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Pregatirea si experienta: studii economice superioare 10.Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking: -Actualizeaza si verifica zilnic soldurile in lei si in valuta prin electronic banking. raspunde de: -imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate. Data semnarii: .

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.2. odihnit. Pregatirea si experienta: . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DISTRIBUTIE 2. participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI. 5.FISA DE POST .1. Subordoneaza: Nu este cazul 7. .cunostinte minime de mecanica auto. Relatii functionale: Numai daca este cazul 9.scoala de conducatori auto categoria B+C+E. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: . Se subordoneaza: Directorului de departament. . 10. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program.SOFER 1. Denumirea postului: SOFER 3.experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa.

integritatea autovehiculului pe care il are in primire. Data semnarii: .10.concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR). la incheierea unei curse verfica: . soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou. soferului ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de transport.Soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii. a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea. . . . in rubrica special destinata acestui scop. exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia. gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune. nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou. soferul are urmatoarele obligatii: . inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice: . inclusive anvelopele. .integritatea marfurilor transportate. . pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto.15.inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie.5. tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou. in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa.11. RESPONSABILITATI: Soferul raspunde personal de: . atat la plecare cat si la sosirea din cursa.12. .cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare. nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit.7. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator. insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf.4.14. centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.6. .13. efectuarea la timp a reviziilor. . la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii.8. schimburilor de ulei si filtre.16. . 12.intretinerea autovehiculului. . .sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe. . Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare. Semnaturi: 14. . soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou. sipci de lemn. in trafic intern si international de marfuri. ceea ce presupune: . . .. . vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport.soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine. .confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop. documentele marfii.9. soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator. .Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie. verifica starea tehnica a autovehicului. . .aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR. este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute .sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci.3. va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice. .

Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. 5. Subordoneaza: .Cunostinte minime de contabilitate primara .Aptitudini de comunicare . In acest sens. are relatii cu: Directorii 9.Cunoasterea legislatiei in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management. Directorul Vanzari si Marketing.Aptitudini de calcul .Microsoft Office .Cunostinte de management . finante. Se subordoneaza: Consiliului de administratie.Inteligenta de nivel superior . legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: . Directorul Tehnologia Informatiei 7. Directorul Resurse Umane. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Aptitudinea de a lucra cu documente .Cunostinte privind tehnici de negociere .DIRECTOR GENERAL 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.FISA DE POST .Cunostinte privind procesul de vanzare .Directorul Economic.Aptitudine generala de invatare .Abilitati de negociere .Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor . vanzari.Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc .Acordare si transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: . Directorul Tehnic. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2.Cunoasterea in profunzime a pietei locale . Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie . service. energie.Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine . resurse umane) .Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite .Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5.Participa la intalniri de afaceri cu furnizori. Responsabilitati si sarcini: 1.Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza . amabilitate. financiare.Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei . clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei . vanzare.Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale . Asigura managementul firmei .Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Capacitate de a evalua si a lua decizii . integrarea si dezvoltarea managementului firmei .Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine .Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal . ajutorarea si dezvoltarea altora.Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine .Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor . financiar.Stabileste obiectivele managerilor din subordine.Echilibru emotional .Capacitate de a lucra cu oamenii .Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice .Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei .Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ.Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2.Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine .Rezistenta mare la stres .Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare . 10. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei . termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor .Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia.Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor .Stabileste anual.Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. tehnologic si social . informarea. incredere in sine. spirit practic. opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final . analizeaza propunerile inaintate.Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare. tact.Usurinta. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei. Aproba bugetul si rectificarile acestuia . spontaneitate. obiectivele generale de dezvoltare pe 12. clienti. claritate si coerenta in exprimare . ambitie. Identifica oportunitati de afaceri . Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii.Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. 24 si 36 de luni . impreuna cu Directorii departamentelor din subordine.Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica. conducerea si controlul oamenilor.Participa la elaborarea bugetului.Spirit organizatoric ..Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine . organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate . activism. fluenta verbala.Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate . distributie. sociabilitate.Asigura o buna imagine a firmei pe piata .

clienti.Decide asupra noilor directii de dezvoltare . raspunde de: .Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: . masina si calculatorul puse la dispozitie de firma .Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine .Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12.Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale.Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori.Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii . colaborare si incetare a relatiilor de munca .Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Semneaza contracte cu furnizorii.Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei .Folosirea eficienta a resurselor firmei .Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate . raspunde de: .Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii .Semneaza documentele de angajare.Calitatea climatului organizational .Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci. prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor .Aproba bugetele si corectiile necesare .Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale.Aproba recompense/penalizari.Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii. statele de plata si rapoartele financiare ale firmei . Data semnarii: . organele financiare si organismele guvernamentale . Semnaturi: 14. furnizori si clienti . clientii si partenerii strategici .Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei .Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru .Coordonarea eficienta a personalului din subordine .Semneaza referate de investitii.Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei .Stabileste planurile de vanzari si profit . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13..Aproba procedurile de interes general ale firmei .Calitatea managementului firmei .Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare . raspunde de: .

. .Confectioneaza panourile folosite la cofrag. . calitate). . 10.LACATUS MECANIC 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce pote sa apara in procesul muncii sau . Responsabilitati si sarcini: .FISA DE POST . . .Executa lucrari de vopsitorie dupa caz. Director tehnic.Ansambleaza structurile metalice pentru schele. echipamentele de lucru din dotare. . Pregatirea si experienta: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in proiectele de executie.Executa constructii metalice cu caracter provizoriu sau definitive. . . Director adjunct. Director executiv. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director general. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Relatii functionale: -daca este cazul 9.Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului.Indeplineste orice alte sarcini.Construieste. . incadreaza usi. asambleaza imbina. finiseaza. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. monteaza si instaleaza diferite structuri metalice pe santierul de constructii. Denumirea postului: LACATUS MECANIC 3. . Responsabil managementul calitatii.Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru. . 5. cantitati.Ajusteaza.Utilizeaza rational timpul de lucru si materialele.Respecta intocmai sarcinile si indicatiile primite de la seful direct cu privire la procesul tehnologic si materialele folosite (proportii. Sef punct lucru. activitati si atributii specifice trasate de conducerea executiva in legatura cu activitatea pe care o desfasoara. ferestre metalice in interiorul constructiei.

. protectia muncii etc. echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie. utilajele in functiune sau sub stare de functiune. .Utilizeaza echipamentele. droguri in incinta punctului de lucru si nici diferite medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau lucrul la inaltime. veti prelungi programul la 10 sau 12 ore si daca este nevoie se va lucra si sambata. stagnarilor si reducerea timpului neproductiv in activitatea ce o desfasurati si nu determinati intarzieri ale altor formatii prin nepredarea frontului de lucru la data prevazuta. fara a face rabat de la norme. de respect. sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI din cadrul instructajelor lunare.Sa nu introduca in procesul de fabricatie. . . inspectia de calitate. apei si a celorlalte materiale de consum utilizate. .Sa execute operatiile repartizate de seful de echipa sau seful punctului de lucru.Sa utilizeze adecvat.Fata de ceilalti salariati (ai beneficiarului sau ai altor subantreprenori) este necesara adoptarea unei conduite cuviincioase. .Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum in urma aprobarii referatelor intocmite de catre dv.Sa asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat sa va realizati salariul negociat.Toate documentele se vor intocmi in doua exemplare din care unul se va inainta la seful ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar la dv. Data semnarii: . duminica sau alte sarbatori legale. .Sa respecte intocmai normele de tehnica securitatii muncii la locul de munca. . . .Ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Refuzul de indeplinire a acestui articol poate duce la rezilierea contractului de munca a celor implicati.Sa respecte intocmai programul de lucru de 8 ore si in cazul cand beneficiarul impune un termen mai mic conform graficelor de executie. Semnaturi: 14. . . . conform indicatiilor. .Ia masuri pentru evitarea intreruperilor. respectand toate indicatiile si masurile.Raspunde de calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu procedurile tehnice.Sa gestioneze corespunzator materialele si uneltele luate in primire. . normele specifice de protectia muncii la verificarea si functionarea utilajelor de mica mecanizare si alimentarea cu energie electrica a acestora.Sa nu inceapa nici o lucrare fara acordul sefului punctului de lucru. materiale necorespunzatoare calitativ. . prevazute in manualul calitatii.Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin. .Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului punctului de lucru si fara a lasa locul de munca in ordine.Toate problemele importante se vor prezenta in scris si se va astepta o rezolvare in scris sau realizarea in mod direct a acestor masuri. indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru. . . conducerea societatii. astfel incat rezultatul operatiunii respective sa corespunda cerintelor solicitate. . conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii. . tigari. .) in concordanta cu dispozitiile sefului punctului de lucru.Sa nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea. cu plata corespunzatoare numarului de ore lucrate.Sa nu consume bauturi alcoolice.Zilnic se vor executa cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor. semifabricatelor atat la punctul de lucru cat si in timpul transportului. .Sa isi insuseasca.Sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care fac verificari (beneficiar. . in opera sau la lucrarile ce devin ascunse.Programul de lucru se va prelungi si atunci cand din diverse motive.Sa ia masuri de acordare de prim ajutor in caz de accident si informati imediat conducerea. sculele si materialele puse la dispozitie de societate pentru executarea sarcinilor de serviciu. 12.Sa ia masuri de depozitare corespunzatoare a materialelor. pana la onorarea lor. . . proceduri de sistem si instructiuni de lucru.care poate afecta bunul mers al activitatii.

fosti angajati. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. Pentru o persoana experimentata. Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu. sefi de birouri si sectii. 9. contabil. Conducerii unitatii 5. cu acordul scris al conducerii. Pregatirea si experienta: De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii. maistru instructor atelier scoala 7.FISA DE POST . Subordoneaza: Inspectorii de personal. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii.DIRECTOR DE RESURSE UMANE 1. Acomodarea cu cerintele postului: 1. acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni . inspectori ai ITM. etc. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. directori. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. inspector protectia muncii si protectie civila. Se subordoneaza: Directorului General. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile.

Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si

se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - ELECTRICIAN

1. Denumirea compartimentului: TEHNIC 2. Denumirea postului: ELECTRICIAN 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului, Directorului General; Directorului tehnic 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul, membrii echipei, ucenici, etc 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate entitatile adiacente; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Calificare si autorizatie specifica 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Pentru realizarea unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza : - isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru are de indeplinit, - face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii,

P. . atunci cand situatia o impune.Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate.starea carcaselor. . Semnaturi: 14...Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale privind transporturile . .dispozitivele... .Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra.. ... .Delimiteaza corespunzator conform N.uneltele etc.Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc..In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii.Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii.Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar 12.. . Data semnarii: ...Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .Verifica integritatea izolatiei .Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului.Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii...Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant..G. functionarea macaralelor care ridica materiale.. .procedurala sau organizatorica..daca lucrarea este la inaltime. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.daca lucrarea de executat presupune schele. zona de lucru. .Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant..pe care le are in primire .Examineaza legalitatea. . . dupa caz. utilajele. .are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport..intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie . .Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ..Formuleaza pentru uzul conducerii SC..iar pe aceste baze.Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces.. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. la care urmeaza sa lucreze.. . .M.raspunde de sculele . ..Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit..aparatele... trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica.. ... . .dupa caz..ingradirilor...metodologica. . ...identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele. ...Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune. .regularitatea si conformitatea operatiunilor. SRL observatii si propuneri de natura legislativa.Verifica echipamentul de protectia muncii. intretinerea utilajelor etc..propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati.In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment ...

abilitati de comunicare foarte bune. Relatii functionale: .FISA DE POST . domeniul de activitate: restaurant. cu recomandari de la cel putin un loc de munca anterior. chelnerii.limbi straine (nivel) Engleza (mediu). Pregatirea si experienta: a) studii medii. Denumirea postului: BARMAN 3. flexibilitate. b) vechimea in specialitate: min. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL RESTAURANT 2.BARMAN 1. seful de sala. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. angajati contabilitate. dorinta de a fi pe placul clientului. ceilalti barmani. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Franceza (mediu). birou personal 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. bar. Responsabilitati si sarcini: . 10. Se subordoneaza: Sefului de sala.cu personal de deservire / ateliere. amabilitate. c) alte cerinte specifice: . 2 ani. club. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. .

12.intocmirea listei de vanzare de peste zi. .politete si profesionalism in servirea clientilor. .dozarea judicioasa a bauturilor servite in conformitate cu retetarul aprobat.admninistrarea corecta a stocului de bauturi. .intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. . .deservire bauturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii.inregistrarea vanzarilor.pastrarea igienei si a curateniei la locul de munca.. . Data semnarii: . Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. cu legislatia in vigoare. .

9. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. ani si tipul specialitatii): 10.MECANIC AUTO 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 5. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului.FISA DE POST . Se subordoneaza: Directorului Tehnic. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie.Nivel de studii si tipul lor: . Responsabilitati si sarcini: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: .Vechime in munca / in specialitate (nr.

conform prevederilor Codului Muncii. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului. constituie motiv de sanctionare. Semnaturi: 14. . � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport.� Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. Data semnarii: . 12.

telefonie. Relatii functionale: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea consumabilelor necesare (papetarie. oferte etc). 5.FISA DE POST . protocol) . .intocmeste planul fondului necesar protocolului. . se inmaneaza sefului direct. fax.asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor.asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei (chiar prin apelarea .asigura activitatea de informatii generale pentru public. . b)cunostinte de limba engleza sau franceza. Denumirea compartimentului: ADMINISTRATIV 2.duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul general. dactilografiere. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 10. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . Denumirea postului: RECEPTIONERA 3.raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri. . Se subordoneaza: Directorului general si asistentei directorului general. Pregatirea si experienta: a)studii medii sau superioare. c)disponibilitati de dialog. iar. Responsabilitati si sarcini: . operare pe calculator. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon. faxuri.RECEPTIONERA 1. precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunostinta in diferite moduri. . comportament civilizat. . . . .asigura activitatea de telefonie centrala a organizatiei. .pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la organizatie.cu toti angajatii organizatiei 9.raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai destinatarului.asigura pastrarea registrului unic de intrari / iesiri al organizatiei. in cazul in care nu este precizat un destinatar.

serviciului de informatii).raspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste si ziare.primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri.furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate. . .face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate. 12. . a faxurilor trimise si primite. cereri diverse.preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului. . afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . delegatii respectand formatele utilizate in firma.raspunde de redactarea de adeverinte. Semnaturi: 14. urmareste si verifica primirea lor. indeplineste activitatile de protocol.intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct. Data semnarii: . . . . .asigura arhivarea in ordine a documentelor care ii sunt inmanate.raspunde de inregistrarea documentelor redactate si de evidenta lor. .tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora.

Aptitudini si deprinderi necesare: apt fizic. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL ____________________ 2. sa aveti indemanare. 12. se lucreaza la inaltime . Se subordoneaza: Sefului de santier 5. 10.etc. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST . Responsabilitati si sarcini: -sa incarce -sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse. -sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic -sa le amestece in recipienti -sa le intinda. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. sa le taie -sa sorteze materialul rezultat din demolari -sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoere .MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII 1. Pregatirea si experienta: Cerintele postului: Studii necesare:______________________. in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice . Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT 3.

Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Data semnarii: . Pregatirea si experienta: Studii generale 10.participa la asamblarea de utilaje .efectueaza constructii metalice . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: Sudor 3. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12.13. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea compartimentului: 2. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Responsabilitati si sarcini: . Semnaturi: 14. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14.

FISA DE POST FEMEIE DE SERVICI 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. trotuar) . .executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Responsabilitati si sarcini: . � sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului. Autoritate si libertate organizatorica: 11. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. � sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. � sa spele cel putin o data pe saptamana holul si scara imobilului. Pregatirea si experienta: 10.executa lucrari de curatenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Se subordoneaza: administratorului si presedintelui asociatiei 5. Relatii functionale: � ia la cunostinta de solicitarile membrilor asociatiei de proprietari si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la indeplinire in ordinea prioritatilor 9. � sa stearga praful si panzele de paianjen din holul si scara imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. � sa mature sau/si sa spele holul. Denumirea postului: Femeie de servici 3. trotuar).este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa . Denumirea compartimentului: 2. � sa mentina curatenia la gheena si la balcoanele de pe etaje de folosinta comuna (de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe impreuna cu reprezentantii firmei de prestari servicii de salubritate la descarcarea gunoiului menajer. Sarcini: � sa mature zilnic holul si scara imobilului. scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor. .

� daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singur materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se incadra in plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei in vigoare. inlaturarea zapezii. A. etc. b . : spalarea trotuarului.6 alin.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii .C. � sa respecte instructiunile de folosire a ascensorului si sa anunte de indata orice defectiune la societatea care asigura intretinerea ascensorului cat si administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei � sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P. primarul sau politia .: scurgeri.M. dupa caz .) � sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului (sa tunda iarba. � sa anunte de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii.I..) sau patrunderi fortate in subsol � sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei.� saptamanal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a tomberoanelor av�nd obligatia sa anunte administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei de necesitatea efectuarii de reparatii sau de inlocuire a tomberoanelor. aflat intr-o situatie de pericol. instalatiilor . in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. � sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului sau presedintele asociatiei pentru �ndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului. distrugerea sau pierderea lor. tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociatie sau vizitatori. calm. � conform art. de pe spatiul verde) � sa duca la indeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. . � sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea mentinerii curateniei si pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu apa rece potabila. d) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.) � sa mentina curatenia din subsolul imobilului. � Conform art.. si sa ia masuri . � sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea. aparatura si echipamentele de lucru. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: . in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau. dupa posibilitatile sale . etc.utilajele. f. receptivitate.art. c. sa acorde ajutor . pentru limitarea si stingerea incendiului .S. atat cat este rational posibil. din OG 60/1997 . etc. angajatul trebuie sa utilizeze . degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu. etc.23 lit. b) Sa aduca la cunostinta de indata administratorului iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati. din obiectivul unde desfasoara serviciul. frunzele. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase.(1) si (2) din OG nr. canalizare (ex. � sa fie cinstit . pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. 12. loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. sa stranga ori de cate este nevoie hartiile. � sa manifeste disponibilitate catre dialog. c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca . colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni. oricarui alt salariat .12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati . fisurari. crengile. masinile. (conform. conducte sparte. energie termica. ex. atat timp cat este necesar . sa ude spatiul verde. � sa informeze de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut � sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. intretinerii spatiului verde. inundatii. : factura fiscala si chitanta ).

Semnaturi: 14. aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociatiei sau membrilor acesteia. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2.TAMPLAR . Se subordoneaza: Sefului de echipa / santier 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul .TAMPLAR . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Data semnarii: FISA DE POST .PARCHETAR 1. administrativ sau penal. dupa caz. 13. Denumirea postului: DULGHER . daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa.DULGHER .PARCHETAR 3.� raspunde nemijlocit pecuniar. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

S. o verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. 3. o efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie. plansee. foi de parchet laminat). o executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii. Executarea schelelor 2.tamplar.activitati principale si responsabilitati : Activitate se compune din: o executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior. pereti) din beton armat monolit. incadrarea si ajustarea tamplariei. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR. sculelor.S. Comunicarea interactiva la locul de munca. parchet de diferite esente fag. stalpi. Relatii functionale: . 6. utilajelor si instalatiilor. si P. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii. 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.7. o montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura. o montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate. Incadrarea si ajustarea tamplariei. Executarea acoperisului tip sarpanta. Montarea panourilor prefabricate. grinzi.I. uneltelor. Executarea cofrajelor 3. COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE 1.M. SCULELOR. 2.cu membrii echipei 9. UTILAJELOR SI . In principal dulgherul. o executarea acoperisului tip sarpanta. COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI 1. 2. 10. 4. 5. Pregatirea si experienta: COMPETENTE FUNDAMENTALE 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. masinilor. remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare. UNELTELOR. Respectarea N. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii. Executarea pardoselilor din lemn. o organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie. Utilizarea instrumentelor.parchetar are de efectuat urmatoarele activitati: o citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie. scari. o masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. MASINILOR.T. Efectuarea unor calcule matematice simple. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului . stejar.

instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice.2. macara fereastra. 3. 3. dalta. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor. unelte. Monteaza schela.1. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate. Mijloace de transport: minicar.S. troliu.1. ferastrau electric. utilajele si sculele dupa folosire.1. 1. cu respectarea NTSM si PSI.1. sculele. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control. 2. ulei.P. fag. masinile. nivela cu bula de aer. Curata cu constiinciozitate uneltele.S. 1. masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie: -tesla. EXECUTAREA SCHELELOR 1.2. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare. RESPECTAREA N. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat. 3. Aplica N. ferastrau. sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie.I. 2. parchet laminat. etc. 2. fir cu plumb. SI P.T. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control. la locul special destinat acestui scop.INSTALATIILOR 1. Monteaza corect elementele componente ale schelei. 1. Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei. utilajele. masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale. acoperis tip sarpanta. masinile. vopsea etc.S. 1.1. 3. Scule. Demonteaza schela. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor.3. la locuri special destinate acestui scop.). 1. 1. Intretine instrumentele. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ. etc. 1. Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina. 4.4. 4. instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie. ruleta.M. 2. -pardoseli din lemn: dusumea din scandura. 4. tractor cu remorca etc. 2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru.T.2. uneltelor. instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii. 2. bormasina electrica etc. Identifica instrumentele. 2. . Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei.2. 4.2. in functie de specificul lucrarii.3. utilajele.M. utilajele.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei. rindea. 1. Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie: -schele. Aplica N.I. instalatiile necesare lucrarilor de executat. 3. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca. Depoziteaza sculele. uneltele. masinilor.3.S. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor.2. sculele. cofraje. conform procedurii de lucru. in mod corespunzator. Masinile. Dispozitive de ridicat: scripeti.1. uneltele. Alege corect dispozitivele. Instrumente de masura si control: -metru.3. parchet(stejar. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice. 2. furtun de nivel. camion. uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare.

in conformitate cu planul de executie. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija.2. vinclu. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop. in conformitate cu planul de executie. ruleta. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie. echer.2.1. utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate . 2. 1. Monteaza cofrajul. 3. furtun de nivel. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate.3. in conformitate cu planul de executie. Dispozitive de sustinere: tensori compresori Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN . Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie.5. Executa trasarea axelor panourilor prefabricate.4. nivela cu bula de aer.2. unelte. 3. pentru a nu deteriora betonul.2. . Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor. 2.macara .2. Instrumente pentru trasat: creion. 3.4. Demontarea cofrajului se face. 1. Demonteaza cofrajul. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE 1. rigla Scule. echer. 2. dupa verificarea prealabila a intaririi betonului. Traseaza cofrajul.1. 2.5. cu respectarea abaterilor maxime admise. 3. in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora.1. fir cu plumb.3. in conformitate cu planul de executie. 3. Monteaza provizoriu panourile de cofraj. 2. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat. 2.dispozitive de fixare (tensor) Instrumente de masura si control: -metru.3.3.3. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale. 2. Monteaza corect cofrajele pentru goluri.6.dispozitive de rezemare. 3. 3. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere. in functie de forma geometrica a acesteia. 2.1. cu respectarea normelor de protectia muncii. Executa cu atentie completarile cofrajului. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat. 1. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului.2. 1. 1. in scopul identificarii eventualelor neconcordante. 2. pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile.EXECUTAREA COFRAJELOR 1. 2. corespunzatoare tipului de lucrare. raportor. 3. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru.1. 2. 1.1. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei.4. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie. 1. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta. Executa montarea peretilor prefabricati. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta. 3. in conformitate cu planul de executie.

5.3.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului. Monteaza invelitoarea 5. placi ondulate. in conformitate cu planul de executie. in conformitate cu planul de executie. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru. 2. scandura pentru astereala. 2. parchet. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat. in conformitate cu planul de executie.3.Monteaza materialele de invelitoare. corespunzatoare tipului de lucrare. 1. Traseaza cotele pardoselii. 4. in functie de forma si dimensiunile incintei. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. 3.2.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului. 2. 3.Alege materialele de invelitoare. in conformitate cu planul de executie. Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii.3. tabla INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI . Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei. 3.2. 2.1. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei.3.5. Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta: . Monteaza elementele componente ale acoperisului 3. 1. 2. 2.1. Verifica calitatea montajului pardoselilor. 1. 2. Debiteaza si prelucreaza manual elementele.grinzi. EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA 1.Executa imbinarile elementelor componente. 1.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii. 2.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat. 2.3. 4. rigle. 5.3.1. Verifica dimensiunile elementelor componente. 3. popi.Pozitia imbinarilor este minutios verificata. 3. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei. in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului. Debiteaza si prelucreaza elementele componente 2.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru.3. 1. 4.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii.4.5.4. capriori.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei. cu ajutorul instrumentelor specifice.1. 5.3.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru.1. 3. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele.1.2.2. 5. 4. 2.1. 3.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru.4.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat. in conformitate cu planul de executie. 2.2. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului. in conformitate cu planul de executie. foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control.1. Traseaza elementele componente ale acoperisului 1.2.

Subordoneaza: . cu proiectul de executie si procedura de lucru. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de lucru.1. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei. 3. 2.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate. Monteaza in conformitate. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.2.2. 12. Ajusteaza elementele de tamplarie 3. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.1. Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie 4. corespunzator dimensiunii golurilor din proiectul de executie. Semnaturi: 14. Denumirea compartimentului: 2. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie.2. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie.3. 3. 1. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT 1.1. 4. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul de executie.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect. Se subordoneaza: Administratorului 5.2.Pregateste operatia 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj.1. Incadreaza si monteaza tamplaria 2. 2. 3. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. cu respectarea riguroasa a cotelor.1. 4. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care necesita ajustare. 4.

. Sarcini: . din obiectivul unde desfasoara serviciul. .trebuie sa utilizeze.. instalatiilor .sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei.sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. .sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P. . aflat intr-o situatie de pericol. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase.sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. aparatura si echipamentele de lucru.utilajele. masinile.sa fie cinstit. .este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune. .sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati. .I.executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni. Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati. calm.sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi). receptivitate. . In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : . . atat timp cat este necesar. Responsabilitati si sarcini: . oricarui alt salariat. .Numai daca este cazul 7. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau.sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea. . atat cat este rational posibil. tact in relatiile de serviciu. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . .sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului.sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata .sa manifeste disponibilitate catre dialog. Relatii functionale: 9.S.sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora.sa mentina curatenia. avand obligatia . distrugerea sau pierderea lor.sa acorde ajutor. . . .sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. .executa lucrari de curatenie in imobilul.sa mature zilnic in incinta imobilului . loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. . Pregatirea si experienta: 10. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa.

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Data semnarii: FISA DE POST . Denumirea postului: ELECTRCIAN IN CONSTRUCTII 3. Se subordoneaza: Sefului de echipa. sefului de santier.respectarea programului de lucru 12. Numele sefului ierarhic: .. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Alte responsabilitati: . 5.ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII\ 1.sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut .sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. Semnaturi: 14. .sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTIILE POSTULUI . Semnaturi: 14. prize si alte dispozitive electrice . Pregatirea si experienta: Studii necesare: o scoala de calificare in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: o sa puteti reactiona rapid. intrerupatoare de circuit. RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA In raport cu aparatura si materialele utilizate: .instrumente de masurat. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.In interiorul cladirilor in constructie sau deja locuite. 10. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: .sa repare si sa reconditioneze instalatii electrice. seful de echipa sau de santier 9. Data semnarii: . Se lucreaza in murdarie si praf. o sa aveti aptitudini pentru munca practica si interes pentru probleme tehnice.Instrumente manuale .cu membrii echipei.sa traga cabluri prin tuburi fixe si flexibile. DESFASURAREA ACTIVITATII . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.sa instaleze panouri de distributie. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

Se subordoneaza: manager resurse umane sau titulatura unui alt post ierarhic superior 5.FISA DE POST INSPECTOR RESURSE UMANE 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: resurse umane 2. Denumirea postului: Inspector resurse umane 3.

.cel putin studii medii. luni. intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca). � legarea dosarelor care s-au deteriorat. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei. � intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta. personalul Inspectoratului teritorial de Munca si/sau alte posturi cu care exista relatii de colaborare 9. � inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbarilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in vigoare. 10. desfacut. Pregatirea si experienta: . sectoare. ani. � primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea 16/1996 si 358/2002 copertat. � tinerea inventarului arhivei la zi. . snuruit si sigilat). � intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte. formulare si alte acte specifice biroului. � intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de desfacere a contractului individual de munca. � eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj. La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat pentru a putea ocupa acest post.etc. � convocarea Comisiei de Selectionare a documentelor care au depasit termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii. conform Codului Muncii.instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii.cunostinte de operare pe calculator. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depasit termenul de pastrare cu aprobarea Comisiei de Selectionare prin proces verbal. . nota de lichidare). deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor. Relatii functionale: personalul arhivelor statului. � inregistrarea contractului individual de munca. numita de conducerea societatii. � in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca. conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului. numerotat. repartitie de la somaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat. � arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat. fisa cu datele personale. conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei organizatii in parte.6. in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca. � selectionarea. � evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal. � eliberarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente in arhiva. la dispozitia conducerii. .) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii.

Data semnarii: FISA DE POST FOCHIST 1. Denumirea compartimentului: productie 2.� tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor. Denumirea postului: Fochist 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. � executarea altor lucrari privind evidenta de personal. � tinerea legaturii cu arhivele statului. Semnaturi: 14. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: . la solicitarea superiorului direct. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 12. Se subordoneaza: sef de productie 5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.

Alte dispozitii date de seful direct. 12. Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului indicele contorului de gaze. Executa : Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului parametrii de baza ai masinii. Colaboreaza cu operatorii de la expandoare si blocform pentru diminuarea consumului de gaze. Verifica functionarea statiei de dedurizare a apei. Data semnarii: . Operatii de purjare a vasului de acumulare. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Verifica corectitudinea parametrilor aburui pe toata durata zilei. Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. Operatii de preincalzire a utilajului. Semnaturi: 14. a cazanului. Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. coordonate cu verificarea functionarii corecte a sistemelor de ardere a gazelor. Este responsabil de buna functionare a utilajului. Responsabilitati si sarcini Este raspunzator de calitatea aburului produs. Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. a distribuitorului de abur. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Studii medii 10. anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea defectelor. asigura alimentarea cu tablete de sare. Este responsabil cu ordinea si curatenia la locul de munca. Verifica zilnic gradul de etansare a garniturilor din traseul de conducte din central termica. Este responsabil cu notarea in raport a activitatii desfasurate in ziua de munca Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct.

Denumirea postului: Magazioner 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST MAGAZIONER 1. Denumirea compartimentului: 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: . Se subordoneaza: 5.

In acestea sunt trecute sculele ce raman pe timp mai indelungat la executantii nominalizati de seful compartimentului. 7. Periodic. numai dupa o atenta verificare a inventarelor personale si a bonurilor raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri .tehnologia computerizata . 8.9. Colaboreaza cu operatorul de pe calculator care se ocupa de intocmirea bonurilor de materiale. caruia Si furnizeaza denumirea si cantitatea acestora in functie de solicitarile sefilor punctelor de lucru. Autoritate si libertate organizatorica: Munca unui magaziner este aceea de a coordona si administra depozitul / locul de stocare a materialelor dintr-o organizatie. Verifica daca bonurile se intorc semnate si le pastreaza pentru eventualele confruntari . Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . avand avizul sefului de compartiment. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 11. solicita operatorului de pe calculator situatia stocurilor si verifica daca acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie.sefii punctelor de lucru . Aceasta actiune. Primeste materialele care se aprovizioneaza . 2. cere sprijinul si indrumarea sefului de compartiment .studii medii cu diploma de bacalaureat 10. Anunta seful de compartiment aprovizionare cand stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare. Pregatirea si experienta: Studii necesare: . Asigura integritatea tuturor materialelor. Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI . Raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca. 11. Verifica periodic daca acestea s-au intors in magazie. Elibereaza motorina si benzina in cantitatile trecute pe bonurile care indica numarul autovehiculului sau denumirea utilajului pe care se solicita combustibilul respectiv . Utilajele de mica mecanizare si sculele de mana vor fi predate sefilor punctelor delucru sau executantilor pe baza de bon. Semnaturi: 14.si echipamentul uzual de birou. 12. Data semnarii: . 3. 9. pe filiera soferul de pe mijlocul de transport. Deschide fisele de inventar personal. Semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc firma. pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute. Sesizeaza in scris conducerii firmei. Sarcini 1. Distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia. eventualele deteriorari nejustificate sau lipsa unor accesorii precum si predarea lor in grad avansat de murdarie . 10. verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora. 4. a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea firmei. Materialele vor fi predate numai in baza bonurilor de materiale intocmite pe calculator. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . 6. Tine evidenta elementelor ce compun schelele obisnuite din dotarea firmei. 5.

Relatii functionale: Cu ceilalti angajati ai societatii 9.FISA DE POST SUDOR LACATUS 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Pregatirea si experienta: Studii medii . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: Mecanic 2. Denumirea postului: Sudor lacatus 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Directorului 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.

iar sefii directi cand constata astfel de cazuri trebuie sa le interzica salariatilor orice activitate in incinta locului de munca. indiferent de natura acestuia.) Salariatul aflat in astfel de situatii trebuie sa nu vina la lucru. De pastrarea si intretinerea bunurilor societatii care i-au fost incredintate pentru desfasurarea procesului de productie 10. Normele de munca. 9. de protectia mediului 8. al regulamentului intern si legislatia din domeniul sau de activitate 10. oboseala. 7. De prezentarea la lucru intr-o stare necorespunzatoare care ii impiedica sa-si desfasoare activitatea(boala. De neanuntarea la biroul personal a schimbarii datelor personale sau a actelor civile aflate la dosar ( schimbare nume. De calitatea lucrarilor executate in procesul de productie. Rolul principalelor piese componente si gradul admisibil de uzura 7. manevrarea sau conducerea lor precum si procesul tehnologic de lucru 2.). De respectarea tuturor normelor. De pastrarea actelor referitoare la munca sa sau care i-au fost incredintate de societatea 5. rolul aparatelor de masura si control 3. 8. De luarea masurilor de siguranta in desfasurarea activitatii sale. Salariatul nu va incepe lucrul sau va opri lucrul daca constata orice neregula in procesul sau de munca care poate duce la producerea unui accident si va anunta imediat persoanele aflate in zona si pe seful punctului de lucru. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. De folosirea corecta a echipamentului de protectie. De declararea unor date false sau incomplete asupra situatiei sale sau a persoanelor aflate in intretinerea sa. 6. de prevenire si stingere a incendiibor . De respectarea clauzelor regulamentului intern ale societatii si al contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Modul de executare al lucrarilor 4. 3. 2. sau la controalele medicale sau de alta natura. legilor care se aplica in domeniul in care isi desfasoara activitatea. 12. Durata ciclului de functionare intre doua reparatii capitale. De cunoasterea si folosirea corecta a obiectelor de prima interventie in caz de incendiu 14. Combustibilii si lubrefiantii care trebuie folositi si durata de schimb(daca este cazul). Cunoaste organele principale ale masinii. 12. De respectarea programului de lucru si efectuarea concediului de odihna conform planificarii anuale . In cazul refuzului de a participa sau al neprezentarii la instructaj. cerute de societate sau impuse de legi speciale. sistemul de revizii si reparatii (unde este cazul) 5. 4. etc. stare civila act identitate. normele de protectia muncii. Responsabilitati si sarcini: Raspunde: 1. Curatenia si ordinea la locul sau de munca si a normelor de igiena. Salariatul trebuie sa cunoasca functionarea si exploatarea masinilor si a instalatiilor servite. 6.de paza a mijloacelor si bunurilor.Vechime: 2 ani Alte cerinte: Experienta in domeniu Cunostinte: 1. ebrietate etc. manipularea. Data semnarii: . Salariatul va anunta seful direct despre deteriorarea sau pierderea echipamentului sau despre orice alta situatie prin care se face imposibila folosirea acestuia 11. de sanatate si securitate in munca. sa-i trimita acasa si sa anunte si conducerea societatii de situatiile create. Semnaturi: 14. adresa. instructiunilor. Prevederile contractului colectiv. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 13.

Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Se subordoneaza: Sefului de santier. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Relatii functionale: -daca este cazul 9.FISA DE POST .BETONIST 1. Denumirea postului: BETONIST 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 5.

sa toarne structurile si fundatiile din beton la viitoarele cladiri . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.sa instaleze diferite suporturi de beton sub tevile de apa si de canalizare . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea compartimentului: 2.conditie fizica buna.sa aplice ranforsari din beton .APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: .sa faca anumite parti de constructie prin compactarea mixturii de beton . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.sa toarne structuri de pereti subtiri din beton . 10. Subordoneaza: Toti angajatii santierului pe care il coordoneaza implicati in procesul de construire 7. Se subordoneaza: 5. birourile si alte entitati functionale. . Data semnarii: FISA DE POST SEF SANTIER 1. Denumirea postului: Sef santier 3.calitati pentru munca in echipa. 9.sa paveze cu beton drumurile si trotuarele .are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. .indemanare practica . Responsabilitati si sarcini: . Semnaturi: 14.sa lucreze suprafete de drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment) .sa faca structuri din beton armat asa cum sunt grinzile de pod.sa repare structurile die beton existente. Relatii functionale: . . Pregatirea si experienta: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 12.are relatii de serviciu cu toate serviciile.

Denumirea postului: Director tehnic 3. Investitii /Utilitati. cu toate departamentele functionale din firma.Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie. extern cu furnizorii .Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine.Asigura si instruieste personalul din subordine. Semnaturi: 14.Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice 12. . .Intocmeste necesarul de materiale. Subordoneaza: Sefii de departamente. de Sectii de Productie. Data semnarii: FISA DE POST DIRECTOR TEHNIC 1. Relatii functionale: Intern. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita.Nivelul de instruire: studii superioare 10. fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau.Asigura legatura cu furnizorii de materiale.Organizeaza. coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil. . Aprovizionare / Achizitii 7. Se subordoneaza: Directorului General 5. resurse financiare. Denumirea compartimentului: productie 2. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . . resurse umane. . Responsabilitati si sarcini: .

specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. � Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului � Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit. programe de baze de date. � Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.] 3. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. MBA. conform procedurilor si standardelor existente.] � cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international. � Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie. � Cunoasterea de limbi straine: limba engleza. Obiectivele postului � Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. � Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie.] 2. si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.9. atat la implementarea cat si la modificarea lor. in conformitate cu prevederile bugetului. � Elaboreaza proiectul planului de investitii.] Calificari / specializari necesare � Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei. � Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii. � Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate. in functie de marimea. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. [�n functie de specificul si marimea firmei. preferabil nivel mediu sau avansat. specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi. in functie de marimea. urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. 10. in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. � Operare PC: Word. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. programul si standardele de calitate ale firmei. in conformitate cu obiectivele. introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. Excel. pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari. � Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a . � Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti. � Coordoneaza identificarea. � Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii. pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.

a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. � Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. in cadrul departamentului. � Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. � Exercita permanent sau temporar. � Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. � Promoveaza respectul reciproc. in baza fiselor de post. utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii. in functie de marimea. � Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. � Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie. prin delegarea competentelor. stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA. � Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. acele atributii specifice specialitatii sale. � Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine. conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. financiare.documentatiilor tehnice. � Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie. � Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor. patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.] 4. colaborarea si transparenta in interiorul departamentului. � Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie. c) in raport cu obiectivele postului � Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale. aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine. � Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. conform graficelor de esalonare a investitiilor. � Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. � Raspunde de organizarea optima a programului de lucru. � Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului. precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. � Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine. � Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. � Raspunde de mentinerea. � Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii. aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri. in raport cu planul de productie. specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi. CA) in sarcina reprezentantului legal. in raporturile cu alte departamente. � Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. � Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. b) Fata de echipamentul din dotare � Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului. urmarind asigurarea cu forta de munca. . Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea � Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.

specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.] 12. Denumirea compartimentului: 2.d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de �nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. [�n functie de marimea. Numele si prenumele salariatului: . Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili �n conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei. � Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. � Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea postului: Inginer Sef laborator 3. Data semnarii: FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR 1. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru � Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine. Semnaturi: 14.

Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii. Sesizeaza orice operatie. 5. Responsabilitati si sarcini: 1. 13.C. 8. 2. 7. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile. 4. 1. Nu este supus nici unei presiuni comerciale. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare. Pregatirea si experienta: Facultatea tehnica Studii: Facultatea de Inginerie Chimica Domenii profesionale: Chimie Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC Limbi straine: Franceza. activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice. germana 10. reciclare. Autoritate si libertate organizatorica: Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Se subordoneaza: directorului 5. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine. cu prilejul inspectiilor. Subordoneaza: sefii de profil si operatorii 7. 10. 9. 15. 3. Decide. 14.NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Intocmeste planul de control calitate. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului. expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii. simpozioame. 12.S. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator. colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu. Relatii functionale: Cu compartimentele functionale Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii 9. 11. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor. verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui. 6. financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare. de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I. 11. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor. . Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator. in caz de dubii. engleza. 2. 3. de implementare. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine.

Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu.2. Verifica rapoartele de incercare. 7. normative. rapoartele tehnice. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. spatii. 12. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea informatiilor fata de incercarile efectuate. 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT . Denumirea compartimentului: 2. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor. 11. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate. Semneaza raportul final al incercarilor. Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PROTECTIA MUNCII SI PSI 1. sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice. Denumirea postului: Coordonator protectia muncii si PSI 3. 8. 10. specificatii. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul. Semnaturi: 14. 6. 4. 3. standarde. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor. fluxuri avute in vedere la autorizare. 5. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator. precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati.

in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit .4.care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii. Semnaturi: 14. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Responsabilitati si sarcini: 1.Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de protectia muncii noilor angajati. distribuie acest echipament. Data semnarii: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective.Intocmeste la termenele stabilite. -Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. precum si daca este cazul. rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice.Indeplineste orice alte atributii stabillite in sarcina sa de catre Directorul regional. Pregatirea si experienta: Experienta: minim 1 ani in post similar Alte calificari: Cursuri protectia muncii si PSI 10. Se subordoneaza: directorului Regional 5.Verifica inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii. informarile. 2. .Intocmeste necesarul de echipament de protectia muncii si dupa procurare. . darile de seama statistice aferente. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . 9.Face verificari programate si neprogramate a respectarii pe santier a normelor de protectia muncii. actiunile corective/ preventive initiate pentru activitatile desfasurate. .Profesionale .In domeniul SMC Rezolva la termenele stabilite. Relatii functionale: Coordoneaza activitatea de protectia muncii si PSI. 12.

Denumirea postului: SECRETARA .FISA DE POST .SECRETARA 1. Denumirea compartimentului: 2.

Acorda asistenta d. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . .receptivitate. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. memorie. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu. 5. dispus la colaborare) 10. seriozitate.3.Intretine relatiile cu clientii din portofoliu.ceilalti angajati ai firmei.Primeste vizitatorii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. Subordoneaza: 7.Intocmeste si actualizeaza baza de date. . Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator.Tine evidenta stocurilor. capacitate de analiza si sinteza). de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. . spirit de echipa (sincer.p.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti. -corectitudine. -capacitate de a prelucra informatiile. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .d. Se subordoneaza: Directorului General.v. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. tenacitate. . .Intocmeste oferte de marfuri. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. .Intocmeste fisele de magazie . Atitudini: .

Data semnarii: FISA DE POST .Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei. Denumirea postului: OSPATAR . Semnaturi: 14. 12. . Denumirea compartimentului: BUCATARIE 2. In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.Asigura protocolul.OSPATAR 1.. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.

� atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.3. prezenta agreabila. solicitudine. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Relatii functionale: . Se subordoneaza: Sefului de sala. tacamuri si bauturi. � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. � cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare. ceilalti ospatari 9. Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. 10.cu bucatarul. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. � experienta de minim 1 an ca ospatar. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu. Semnaturi: 14. in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. amabilitate. Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. 5. barmanul. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. Data semnarii: . � cunostinte medii de limba engleza. 12. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. � aspect fizic placut.

Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC . Denumirea compartimentului: 2.FISA DE POST MAISTRU IN CONSTRUCTII 1. Denumirea postului: Maistru in constructii 3. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

Stabilirea necesarului de resurse (materiale.Raportarea constanta a evenimentelor de pe santier. calitatii si respectarii termenelor. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . avize de insotire a marfii. 12. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. birourile si alte entitati functionale.Supravegheaza echipa din subordine . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: . conformitatii cu proiectul. Semnaturi: 14. 9. Subordoneaza: Echipa de muncitori 7. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. din punct de vedere al cantitatilor. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Monitorizarea executiei. Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10. .Receptionarea documentelor care sosesc in santier (pontaje subantreprenori.Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. personal) pe baza planului de executie. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . . Data semnarii: . etc) si realizarea proceselor verbale ce privesc stadiile de executie a lucrarilor.Intocmeste documentatii necesare pentru santier .6. echipamente.Coordonarea activitatii echipelor proprii si supravegherea activitatii subantreprenorilor.

directorului economic . Se subordoneaza: Directorului departamentului aprovizionare-investitii sau.investitii 3. Denumirea compartimentului: Aprovizionare-investitii 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. directorului general sau loctiitorului acestuia.FISA DE POST SEF SERVICIU APROVIZIONARE INVESTITII 1. Denumirea postului: Sef Serviciu aprovizionare . daca functia nu este ocupata.

. cu un procent de 5-10 %.pentru prima abatere de neindeplinire a sarcinii se aplica avertisment verbal.Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei.Studii: superioare tehnice . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. cunostinte in domeniul comercial/logistica .Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori..Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vanzari si service. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii si aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate.Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d. . 12. Relatii functionale: Cu angajatii departamentelor financiar-contabil. solutiile adoptate de catre companie pentru: scolarizarea interna a angajatului (pe produse. .Negocierea conditiilor comerciale (in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii. . Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine 7.p. marketing.pentru a doua abatere de acelasi tip se va aplica o reducere a salariului brut pentru o perioada de la una la trei luni. . in prezenta conducerii companiei.a. concomitent cu masurile hotaraste de catre companie pentru redresarea situatiei: interviu individual. Sarcini si indatoriri specifice: . . reconsiderarea volumului de munca etc. . Activitati principale: .d. pentru identificarea cauzelor care au determinat respectiva stare de fapt. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. -Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar si .Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pana la intrarea marfurilor in depozitul companiei.Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii si urmarirea lor pana la livrareareceptia (de) catre departamentul beneficiar si dupa caz pana la punerea in functiune. . conform rigorilor prevazute in fisa de post: .Experienta profesionala : simt tehnic.Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate.5.Limbi straine (nivel) : germana si/ sau engleza foarte bine . Autoritate si libertate organizatorica: Coordoneaza activitatea de aprovizionare-investitii 11. . Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu. Office 10. Pregatirea si experienta: .Cunostinte PC : Windows.dupa caz pana la punerea in functiune. cu amendamentul ca vor exista consecinte evidentiate in calificativul de evaluare anuala a angajatului.pentru a treia abatere consecutiva de acelasi tip sanctiunea aplicata este concedierea. juridic. pe domenii). 9. pentru necorespundere profesionala si/sau neindeplinirea repetata a sarcinilor principale de serviciu. s.

Denumirea compartimentului: 2. Semnaturi: 14. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Laborant in constructii 3.13. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Data semnarii: FISA DE POST LABORANT IN CONSTRUCTII 1. Subordoneaza: .

Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. agregate.Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic.Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. . adeziv etc) Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . adeziv etc). Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment. 9. . Semnaturi: 14. 12. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment. . agregate. .Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile.Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de productie la nivelul cerintelor tehnologice. birourile si alte entitati functionale.Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator. Data semnarii: . .

Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST DULGHER 1. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: . Denumirea postului: Dulgher 3. Denumirea compartimentului: 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

cofraje pentru turnarea betonului Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: -participa la asamblarea de utilaje -efectueaza constructii metalice -respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii.8. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii generale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: . intretinere si reparatii instalatii de producerea energiei electrice 3. 9.montaj. Denumirea postului: Muncitor calificat . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT MONTAJ INTRETINERE SI REPARATII 1. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Se subordoneaza: Supervizorului firmei furnizoare de echipament 5. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR -verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Denumirea compartimentului:Productie 2. Semnaturi: 14. Relatii functionale: -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.Efectueaza constructii din lemn.Asamblarea structuri din lemn . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

.Pregatire profesionala intr-unul din domeniile: electromecanic. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Inventarul sculelor utilizate Contextul muncii Angajatul va lucra efectiv in echipa sa. Data semnarii: FISA DE POST SEF PUNCT DE LUCRU 1. 9. .Sa posede permis de conducere. cel putin cat B. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Drept de semnatura: Intern: Extern: .Sa respecte ordinea si disciplina . .8. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sef punct de lucru 3. mecanic. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. apa canal sau constructii metalice. 12. Semnaturi: 14.Sa vorbeasca limba engleza sau germana la nivel de conversatie. fiind totodata persoana de contact cu supervizorul santierului. . Se subordoneaza: 5.Angajatul este dispus a lucra 3-4 luni in ______ pentru specializare practica. 10.Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Pregatirea si experienta: Competentele de munca: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: Va fi persoana de contact intre supervizor si ceilalti membrii din echipa de montaj.Sa respecte regulile de protectia muncii . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati .Angajatul este dispus a lucra dupa specializare pe santiere in diferite localitati din Romania.Sa accepte a execta lucrari in alte meserii dec�t pregatirea lui profesionala. .

. Disparitia din santier a mijloacelor de mica mecanizare sau a sculelor de mana ce i-au fost incredintate . accesoriile si utilajele necesare pentru desfasurarea lucrarilor in perioada urmatoare . dupa orele de program pentru a informa conducerea firmei stadiul in care se afla lucrarile in santierul respectiv si cu ce trebuie ajutat in vederea activitatii viitoare. Daca se constata ca s-a depasit nejustificat si repetat consumul de materiale se vor lua masuri deosebite. privind productivitatea . Se va inputa . fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretinerea utilajelor instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru precum si regulile de protectia muncii . 9. nejustificat ( deplasari repetate pentru pentru aducerea de materiale sau utilaje ) . Va solicita la sfarsitul fiecarei zile compartimentului de aprovizionare materialele . materialele .Va cere din timp conducerii firmei si compartimentului . Acest lucru se face dupa o analiza amanuntita pentru a se evita transporturile repetate pentru aceleasi materiale . conform prevederilor regulamentelor in vigoare . in scopul atingerii unei productivitati de ________EURO/om lunar . cand este cazul .resurse umane �sa i se repartizeze personalul de care are nevoie pe meserii . 4. timpul de lucru in scopul incadrarii in fisa limita de manopera . 2. 11. Urmareste direct sau.resurse umane � in ziua de 16 ale fiecarei luni . Este reprezentantul firmei in relatia cu tertii . 3. b) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare om si echipa sa supravegheze si sa indrume pe cei din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte in vederea realizarii obiectivului de mai sus . Daca aceasta fisa nu exista stabileste o munca zilnica pentru individ sau echipa . 5. Responsabilitati si sarcini: 1. valoarea cheltuielilor facute .. d) Sa instruiasca . acesta trebuie predat la compartimentul . a ordinei si curateniei la locul de munca precum si mentinerea cailor de acces libere . Pregatirea si experienta: 10. ce se tin de 3 ori pe saptamana . utilajele care nu corespund in ceea ce priveste calitatea sau buna functionare si va opri intrarea in opera sau folosinta. prescriptiile tehnice . Vor identifica pe cat este posibil .punct de lucru� . 8. 7. Anunta pe cei de drept sa ia masuri pentru remediere acestor deficiente.. in ceea ce priveste cheltuielile ce se fac atat cu materialele cat si cu manopera la punctul de lucru respectiv . muncitorii pentru lucrarile pe care . cu ajutorul sefilor de echipa modul cum este folosit de catre personalul din subordine . Acestea vor fi predate la sfarsitul fiecarei zi de . de respectarea termenelor din contractele incheiate intre firma si beneficiar . in vederea prevenirii accidentelor de munca . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.8. vor influienta in plus sau in minus salariul sefului cat si a celor ce au lucrat la acest . accesoriile . Realizarile amintite mai sus . Relatii functionale: 9. c) Sa urmareasca mentinerea disciplinei . Raspunde de folosirea si gospodarirea corecta a materialelor respectand cu strictete normele de consum stabilite. vor fi urmate de plata valorii acestora . 6. fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectia muncii avand in acest scop urmatoarele obligatii: a) Sa respecte prevederile proiectelor de executie .Are obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii de productie in deplina siguranta pentru muncitorii pe care �i conduce . Tine la zi pontajul oamenilor din subordine . mergandu-se pana la imputarea valorii acestora si chiar desfacerea contractului de munca. fiind obligat sa trateze probleme tehnice si economice . iar la sfarsitul programului sa pretinda inapoierea acestora in stare de functionare . 10. cu date complete si edificatoare ce trebuie sa oglindeasca activitatea desfasurata timp de o saptamana .luni� la compartimentul normare salarizare . Intocmeste rapoarte de lucru . Are obligatia de a se inscrie in limitele stabilite .. Raspunde material de calitatea lucrarilor . Participa la sedintele de productie . Pentru a nu se ajunge la asemenea situatii va trebui sa dea zilnic in primire sculele fiecarui muncitor . numai daca acestea au fost insusite ( stabilite ) de directorul firmei .

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Are obligatia sa indeplineasca orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . Se subordoneaza: 5. sa organizeze imediat primul ajutor . Denumirea postului: Coordonator punct de lucru 3. sa anunte conducerea firmei .fisa de protectia muncii � completate la zi . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. daca ele sunt in buna stare .acestia urmeaza sa le execute . Semnaturi: 14.studii superioare de profil � in functie de specificul firmei.cunostinte de operare pe calculator.. daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectia muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase . sau in stare avansata de oboseala sau de ebrietate . dupa fiecare instruire trebuie sa verifice daca au fost insusite regulile respective . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. f) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara . inainte de inceperea lucrului daca sunt asigurate dispozitivele de protectia muncii . Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PUNCT DE LUCRU 1. h) In cazul producerii unui accident de munca . pentru a nu se produce accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute unele reparatii ce conduc la accidente sau deteriorari mai grave ale utilajelor respective . Denumirea compartimentului: punct de lucru 2. fara echipament de protectie si de lucru . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. daca sunt amenajate corespunzator caile de acces . 12. Pregatirea si experienta: . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. g) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la punctul de lucru respectiv . specificandu-se in fisele individuale . 12. . luand masuri sa nu se modifice starea de fapt pana la cercetarea accidentului . e) Sa verifice zilnic . Relatii functionale: 9. .

� aprovizionarea cu materiale. trimestriale. combustibili si echipament de protectie necesare desfasurarii activitatii in conditii optime de calitate si securitate in cadrul punctului de lucru. � stabilirea normelor pentru personalul direct productiv din cadrul punctului de lucru coordonat. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post. cunoasterea a cel putin o limba straina. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. monografiilor si a altor documente destinate conducerii. utilajelor si instalatilor aflate in dotarea punctului de lucru. � organizarea.-. � repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru. piese. semestriale si anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru. 10. lunare. intocmirea rapoartelor. coordonarea si controlul activitatii administrative (aprovizionare. � participarea la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul punctului de lucru. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: . � coordonarea si supravegherea activitatii de revizie si reparatie a autovehiculelor. numirea personalului pe diferite posturi de executie. � supravegherea si controlul distributiei si consumului de resurse financiare. conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. � intocmirea dispozitiilor. � organizarea. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice. coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru. � tinerea evidentei. referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru. pontajului personalului din cadrul punctului de lucru. transport persoane. � realizarea instructajului lunar de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul administrativ din cadrul punctului de lucru. materiale si de resurse umane din cadrul punctului de lucru. transport marfa) din cadrul punctului de lucru. programelor si situatiilor de lucru. Semnaturi: 14.

Denumirea compartimentului: 2. Relatii functionale: 9. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea postului: Sef Departament 3. Se subordoneaza: Director General 5.Consultanta pe probleme de networking . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Pregatirea si experienta: Studii superioare Scoala de soferi categoria B 10. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Sustinere cursuri CTEC .FISA DE POST SEF DEPARTAMENT 1.

Testare echipamente noi . Semnaturi: 14. Se subordoneaza: Sefului Departamentului Calitate sau inlocuitorului acestuia 5. Pregatirea si experienta: Studii tehnice superioare Vechime in domeniu : Minim 5 ani intr-un post similar Calificari: . sustinut de o persoana fizica / juridica calificata ..Evaluarea clientului inainte de prestarea serviciului . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Instalari/dezinstalari echipamente . in cadrul organizatiei. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC.inginer . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 12.Coordonarea echipei a interventii si instalari/dezinstalari . . Relatii functionale: Cu responsabilii AQ din compartimente .Rezolvare de disfunctionalitati la clienti . Subordoneaza: Inginerii AQ din cadrul Biroului AQ 7.Pregatiri echipamente . Denumirea compartimentului: Departament Calitate 2. Denumirea postului: Sef Birou Asigurarea Calitatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 9. Data semnarii: FISA DE POST SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII 1. Cu persoane desemnate din compartimentele societatii pentru elaborarea documentelor sistemului calitatii sau implementarea prevederilor acestor documente.Implementarea de solutii noi .Absolvent al unui curs de instruire in domeniul asigurarii calitatii.

11. 11. . 4. Elaboreaza procedurile de lucru specifice Biroului AQ si verifica procedurile de lucru elaborate de personalul din subordine. in cazul in care este numit de . 9.. 10. 8. 4. Semneaza actele intocmite si le inmaneaza spre aprobare sefului ierarhic. 6.A. Intocmeste Graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii.Asigura activitatile de secretariat .Absolvent al unui curs de auditor intern al sistemului calitatii .Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii de catre responsabilii AQ din compartimentele societatii .M.Sinteza rapoartelor auditurilor interne . eventualele decizii. 8. Spoting S.Tendinta reclamatiilor primite de la clienti. atributii precizate mai sus . 10. Responsabilitatile pe linie de P. . Indeplineste atributiile de sef birou AQ conform schemei organizatorice a S. Acorda asistenta tehnica de specialitate responsabililor AQ din compartimentele societatii. 5. cu ocazia indeplirii atributiilor sale de serviciu.Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in compartimentele societatii. Raspunde de controlul implementarii si eficientei sistemului calitatii descris in Manualul Calitatii. 2. . Coordoneaza si participa auditurile efectuate la subcontractanti. Elaboreaza planurile de audit.Intocmeste si difuzeaza raportul de analiza a sistemului calitatii . Elaboreaza Manualul Calitatii S.Stadiul de realizare a programului de actiuni corective/ preventive stabilit la reuniunea precedenta. Raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii .sunt prezentate in ANEXA NR. implementarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii. Intocmeste Graficul anual de audituri interne. Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din subordine.Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate de responsabilii AQ din compartimente sau persoanele desemnate.. Alte cerinte specifice postului: Sa cunoasca reglementarile in vigoare in domeniul asigurarii calitatii . 1 . 7.C. din punct de vedere al respectarii cerintelor de asigurarea calitatii . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: 1. Raspunde de analizarea. Are obligatia de a studia. 2.In cadrul analizei efectuate de management: . Sarcini: 1.Urmareste implementarea actiunilor corective stabilite prin audituri interne si informeaza Reprezentantul Managementului asupra gradului de implementare si adecvare a actiunilor corective si preventive stabilite.S. 5. 13. respectiv : .-P. 3. 14. 3. listele de verificare si raportul de audit.Difuzeaza programele de actiuni corective /preventive. Autoritate si libertate organizatorica: 1. 2. grafice de planificare a calitatii rezultate . Completeaza si gestioneaza Registrul de evidenta audituri interne si Registrul de evidenta a actiunilor corective si preventive. 6.. 7.A. Raspunde material si disciplinar de calitatea lucrarilor intocmite la nivelul serviciului si incadrarea in termenele stabilite .Prezinta rapoarte privind: . Raspunde pentru avizele si aprobarile date. precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare . Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii .C. . ________ S.I. Raspunde de respectarea Graficului de audituri interne. Intreprinde masuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele imputernicite. Coordoneaza metodologic activitatea responsabililor AQ din compartimente. Participa la auditurile externe efectuate de catre organismele de certificare la subcontractantii societatii. 12. . a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative in vigoare specifice domeniului in care lucreaza si a le aduce la cunostinta salariatilor in relatiile de serviciu pe care le are.

Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Denumirea compartimentului: 2. Urmareste modul de administrare si organizare a inregistrarilor calitatii. 12. Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare. Informeaza periodic pe reprezentantul managementului asupra problemelor nerezolvate sau a caror rezolvare este in functie de unele decizii la nivelul conducerii societatii. birourile si alte entitati functionale. Se subordoneaza: Inginerului constructor 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul .reprezentantul managementului auditor sef. Semnaturi: 14. 19. 17. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Indeplineste responsabilitatile rezultate din documentele sistemului calitatii si sarcinile de serviciu primite de la seful Departamentului Calitate. Denumirea postului: Referent de specialitate inginer constructii 3. 16. 9. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: superior Experienta: Nivelul postului: executie 10. 18. Data semnarii: FISA DE POST REFERENT SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII 1. 15. Informeaza operativ Reprezentantul Managementului despre stadiul si eficacitatea sostemului calitatii si problemele rezultate din activitatea de supraveghere si mentinere a sistemului calitatii. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Identifica necesitatile de instruire in domeniul asigurarii calitatii. 20.

studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie.11. procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru. . . .Intocmeste si/sau verifica atasamente. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. rapoarte de lucru. .Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei. 12. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Impreuna cu inginerul constructor verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii.Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii. situatiile de lucrari.Intocmeste cartea constructiei. Semnaturi: 14. Data semnarii: .Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii . . .Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie. si respectarii termenelor de executie.Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului. . procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic. calitatii.Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate.

Cunostinte: .superioare tehice Vechime: ���. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. . Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Directorului General 7. Subordoneaza: Administratorului societatii . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.cursuri de perfectionare ISO. Se subordoneaza: 5. ani in domeniu. 9. . Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii. Pregatirea si experienta: Studii:.cursuri de managementul calitatii .operare calculator � Microsoft office. .

rapoarte de actiuni corective/preventive.asigura conducerea operativa. Atributii. a certificatelor de calitate a materialelor. . chestionare de audit.coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse.10.participa la instuirea auditorilor interni.coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda.urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective. . . .transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului. lucrari si responsabilitati: .anunta si prezinta documentatia tehnica. completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire. . . rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit. Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: .coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati . .urmareste intocmirea pentru fiecare comanda.tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii. . . .prelucreaza informatiile si le interpreteaza.coordoneaza si urmareste intocmirea. Manualul de Control al Calitatii (ASME). . . instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii. .tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii.analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii.despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari. autorizare/reautorizare. .planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii.urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare. instructiunilor generale. .isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii.arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite. .participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare . . .urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice. . mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO).coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual. revizuirea. distribuirea controlata. . .reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul . distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati. planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General.urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii. . . personalului de conducere. .urmareste implementarea actiunilor corective/preventive. . auditorilor interni.urmareste intocmirea.creaza si exploateaza sistemul informational propriu. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. in fata inspectorilor beneficiarului.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii. procedurilor de sistem. conform standardelor ISO. . Raspunderi .urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. sarcini. .urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii.

material sau penal.executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive. 12.de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii.raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente. instruirilor si procedurilor. . civil. . conform standardelor ISO. sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin. ori prin persoane interpuse . disciplinar. normelor. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct. situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. o perioada de un an de la data incetarii contractului. . contracte comerciale interne si externe. proiectului de executie. regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. in cazul nerespectarii atributiilor. Data semnarii: . si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata.raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. . precum si a legislatiei in vigoare. 13. lansarea de produse noi. -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. Responsabilitati suplimentare : . documentatiei tehnologice. lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. codurilor. in cadrul timpului normal de lucru.raspunde material pentru orice distrugere . degradare. nu are voie sa lucreze la o societate concurenta. Semnaturi: 14.serviciului conform contractului. in ceea ce priveste politica economicocomerciala a societatii. indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului. .

Relatii functionale: 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.FISA DE POST RESPONSABIL CALITATE MEDIU 1. Denumirea postului: Responsabil calitate mediu 3.distribuie. Se subordoneaza: 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. pastreaza.Elaboreaza.Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si . Denumirea compartimentului: 2. Pregatirea si experienta: 10. . Responsabilitati si sarcini: .

Efectueaza audituri interne daca are pregatirea respectiva. .Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.furnizand date reprezentantului conducerii .Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu.Urmareste implementarea actiunilor corective propuse sau rezultate in urma auditurilor. . .Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor .pentru sedintele anuale ale conducerii conform procedurii�Analiza conducerii�.Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta. . determinarea semnificatiei lor.Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile.Dezvolta. .Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate.Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare. . . . stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu. . Data semnarii: . Sarcini specifice pentru sistemul de management de mediu: .Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului. implementeaza si mentine SMM.Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte. 12. .se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului. .Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora.Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu.Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor. . . sub conducerea reprezentantului managementului. Semnaturi: 14. .

serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor.ceilalti angajati ai firmei. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Relatii functionale: Programatorul colaboreaza cu: .PROGRAMATOR 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: PROGRAMATOR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENTUL INFORMATIC 2.FISA DE POST . . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .

Aptitudini de comunicare .Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale . informarea. clasificare si interpretare a informatiilor . Cibernetica.Echilibru emotional . ambitie. Baze de date.Aptitudine generala de invatare .Flexibilitate mentala .Atentie concentrata si distributiva . spirit practic. claritate si coerenta in exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: perseverenta. tact. Internet EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 1 an PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: . Responsabilitati si sarcini: 1.Culegere.Medii de programare Visual Studio . amabilitate. orientare spre sarcina.Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: .Inteligenta de nivel superior . incredere in sine.Rezistenta mare la stres .Baze de date SQL. citit) APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. ajutorarea si dezvoltarea altora.Acordare si transmitere de informatii .Cunostinte solide operare MS Office .Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice .Retele de calculatoare (MS) .Gandire tehnica analitica . Informatica) CURSURI DE PREGATIRE: Programare. Access . interes pentru documentare si solutionarea problemelor. Elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date .Configureaza aplicatiile necesare.9.Internet HTML.Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate . Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: superioare (profil Automatica. testeaza aplicatiile si modifica programele .Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor . putere de concentrare. Analiza sistemelor.Capacitate de a lucra cu oamenii . 10. JAVA Script .Limba engleza la nivel mediu (scris.Management de proiect .Initiativa .Usurinta.

- Intretine dictionarele de date introducand si modificand definitii 2. Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate - Pregateste documentatia necesara utilizatorilor - Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari 3. Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului - Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste in domeniu, documentatia in format electronic, participa in liste de discutii pe temele de interes) - Colecteaza, structureaza si analizeaza informatiile - Intocmeste rapoarte tehnice - Asigura accesul celorlalti membri ai echipei la informatiile colectate 4. Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare - Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite - Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia impotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca - Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare - Calitatea solutiilor informatice oferite - Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma - Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSILIER JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consilier juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu directorul general pentru a i se comunica si aviza unele decizii interne;pentru intocmirea regulamentului de ordine interioara si in situatia cand acestuia i se aduc anumite modificari; etc Colaboreaza cu: - cu compartimentul economic in vederea obtinerii unor situatii periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in vigoare; - cu compartimentul resurse umane - in scopul obtinerii unor evidente periodice a contractelor de munca incheiate cu angajatii societatii etc. 9. Pregatirea si experienta: Studii: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

Vechime: 1 an Alte cerinte de specialitate: - cunoasterea normelor de specialitate ce reglementeaza obiectul de activitate al societatii; - cunoasterea legislatiei muncii in vigoare si a modificarilor ei la zi. 10. Autoritate si libertate organizatorica: -sa desfasoare o activitate de consultanta si asistenta juridica la societatea la care isi desfasoara activitatea 11. Responsabilitati si sarcini: - sa respecte programul de lucru; - sa vizeze si sa duca la indeplinire unele decizii din partea conducerii; - activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confrunta societatea; -conceperea unor contracte incheiate de societate; -analiza contractelor incheiate de societate; -consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative aparute; -reprezentarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor litigii; -intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati; -contactarea departamentului financiar contabil in vederea obtinerii unor informatii privind cei care nu si-au achitat obligatiile contractuale; - sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane. -folosirea eficienta a timpului de munca; -executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate; -cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PSI specifice locului de munca; -respectarea contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca si a Regulamentului interior; -suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui; -pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSULTANT JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consultant juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: - studii superioare de profil juridic; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea a cel putin o limba straina. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; � vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); � promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; � reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; � promovarea cailor de atac (apel, recurs); � definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; � indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; � acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia. Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.); 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

Se subordoneaza: sefului de santier 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 9. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: 10. Denumirea compartimentului: 2. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. birourile si alte entitati functionale. iinstalatii de gaze si echipare. Denumirea postului: Inginer constructor instalatii 3. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Coordoneaza lucrarile de instalatii termice. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.FISA DE POST INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

schema izometrica.Intocmire de specificatii tehnice pentru echipamente.Coordoneaza activitatea de instalatii din santier.intocmirea documentatiilor pentru instalatiile interioare de utilizare GAZE.negocierea.. Semnaturi: 14. .Coordoneaza lucrarile de instalatii si echipare. .antemasuratoare. . .Actioneaza pentru conformitatea solutiilor tehnice in proiectare compatibile cu tehnologiile de executie.supervizarea si participarea la activitatile de montare instalatii gaze. . 12. �ncheierea si monitorizarea contractelor de service . �ncheierea si monitorizarea contractelor de lucrari. necesarul de materiale. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . . .negocierea.Pregatirea documentatiilor de licitatie si participarea la negocieri.Verifica etapele de lucrari si a calitatii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier. .Mentine legatura cu subcontractorii .Urmarirea si coordonarea lucrarilor de mentenanta. Data semnarii: . .

Executa : . . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati : . . . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .Este responsabil de buna functionare a utilajului.Este raspunzator de depozitarea corecta functie de densitate a blocurilor de polistiren. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. a carburantului. Denumirea postului: Motostivuitorist 3. Pregatirea si experienta: Studii medii 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . apa de racire.Noteaza in caietul motostivuitorului eventualele defecte constatate. Relatii functionale: 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea compartimentului: 2.Anunta seful ierarhic despre neregulile constatate in functionare. .Depoziteaza semifabricatele in ordinea numarului si functie de densitatea lor. cu ordinea si curatenia la locul de munca. Se subordoneaza: Sef de productie 5.Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului nivelul uleiului.FISA DE POST MOTOSTIVUITORIST 1.

Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice.Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. . . . seful AQ si celelalte persoane. directorul tehnic.Spalarea saptamanala a utilajului. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: FISA DE POST SECRETARIAT RELATII PUBLICE 1.Studii necesare: Studii superioare. 2. . franceza. In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate straturile publice. 12. directorul general. . Semnaturi: 14.Limbi straine: engleza. 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Denumirea postului: Secretariat relatii publice 3. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ 2.Pregatirea paletilor cu produse finite pentru livrare. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Alimenteaza linia de taiere cu semifabricat conform cu comenzile in derulare. Se subordoneaza: Asistentului Manager 5.Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. directorul comercial. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. germana. Relatii functionale: In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager. 10. Pregatirea si experienta: 1. directorul economic. Responsabilitati si sarcini: Rolul postului: .. .Alte dispozitii date de seful direct.Depozitarea produselor finite conform indicatiilor gestionarului. 9.

7. rechizite si materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii. posta. Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea firmei. Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale firmei. Semneaza Registrul de intrare si iesire a corespondentei. 5. 2. Data semnarii: . Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului. Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei. Sarcini: 1. registrul de evidenta a audientelor.Asigura interfata societatii cu toate straturile publice. 4. Deplasari curente 1. 6. Primeste. repartizeaza si preda corespondenta interna si externa. si le transmite la destinatari prin fax. 9. 3. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. 8. Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare sesizand imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor defectiuni. condica de expediere a corespondentei. inregistreaza. astfel incat sa castige increderea opiniei publice. Redacteaza documentele aferente domeniului.In afara localitatii firmei: -----. Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere. 12. 2. e-mail. Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine conform SMQ. registrul de evidenta a sesizarilor etc.In raza localitatii firmei:cand e cazul la oficii de posta.

............. 2...... administrative si operationale ale proiectelor Asociatiei.. obiectivelor si indicatorilor aceastora. legatura intre Departamentul Programe si alte Departamente ale Asociatiei.. coordoneaza... contribuind cu propuneri la planificarea strategica a organizatiei....... la elaborarea proiectelor....... care sa rezolve problemele ridicate in cadrul functionarii proiectelor................. monitorizeaza si evalueaza activitatea Departamentului Programe al Asociatiei... Raspunde de dezvoltarea si functionarea optima a Departamentului programe. coordoneaza........ Planifica..... la identificarea surselor de finantare si atragerea de fonduri...................... 8 ore/zi Responsabilitati principale : 1...... a bugetului estimativ anual necesar derularii proiectelor.............. inregistrate in cadrul Departamentului Programe..........Asigura... coordoneaza. 3.......Planifica..........FISA DE POST COORDONATOR DEPARTAMENT PROGRAME Norma de lucru : 100%.... Sarcini si responsabilitati : 1........ monitorizeaza si evalueaza activitatile financiare... regulamentul de functionare al Departamentului/proiectelor... a planului anual de actiune.. in vederea bunei functionari a pro iectelor Asociatiei.. ................ Initiaza/Faciliteaza intalniri de lucru intre departamente/echipe. a organigramei Departamentului.. atat din punct de vedere financiar-administrativ cat si operational...... implementarea si marketing-ul proiectelor din cadrul Departamentului Programe..... monitorizeaza si evalueaza dezvoltarea...... intre echipele departamentelor......... Raspunde de indeplinirea cu succes a obiectivelor si indicatorilor planificati in cadrul proiectelor Departamentului si ale Departamentului ca structura unitara.... 2...Planifica.............

................... chiar membrii acestora 11..........Elaboreaza propuneri privind sustenabilitatea proiectelor din cadrul Departamentului programe si chiar a functionarii Departamentului.... evalueaza........................ serviciile achizitionate in cadrul proiectelor....... etc.. produse ale diferitelor proiecte ca: suport pentru training.... veniturile si cheltuielile proiectelor...In functie de cerintele de implementare ale proiectelor si de problemele acestora.. gestioneaza.. in vederea asigurarii eficientei proiectelor in respectul principiului cost-eficienta si reglementarilor/clauzelor din contractele de finantare..................... 6....... Identifica posibile surse de finantare si stabileste in acord cu Directorul Executiv posibilitatea si maniera atragerii de fonduri pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei.....Intocmeste rapoarte de activitate ale lui si ale departamentului...... statistici rezultate din implementarea proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre alte departamente ale Asociatiei....... 7.. de cate ori este nevoie...Monitorizeaza..... brosuri..... Reprezinta organizatia in fata tertilor in limitele delegarii de catre Directorul Executiv 12. 8. 9......... documente privind achizitii de bunuri si servicii....3. Coordonatorul de Programe poate contacta organizatiile m embre Asociatia.... partenerii proiectelor......... precum si alte materiale............. materiale educationale..Se implica in organizarea diferitelor evenimente si activitati derulate de catre Asociatia..... planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele proiectelor. Se ocupa personal de sau deleaga coordonatorilor de proiecte/asistentilor departamentului programe......... in fomat print sau electronic. periodic sau la solicitare. 4.Colecteaza si analizeaza date.......... sarcini administrative cum ar fi corespondenta cu finantatorii.... Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor............. buletine informative.. pe langa activitatile in cadrul proiectelor si programelor curente 10... 5. Informeaza regulat Directorul executiv asupra ...................... conducerea acestora si in masura necesitatilor.... Identifica nevoile de suport ale coordonatorilor de proiecte/asistentilor Departamentului programe in vederea atingerii unei perfomante optime in implementare si asigura oferirea suportului necesar....

.... in limitele legale. franceza) • Abilitati de conducere a intalnirilor de lucru sau evenimente speciale • Abilitati de lucru PC (Office...... organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor • Abilitati de comunicare in relatia cu tertii si cu organizatiile membre ale federatiei • Abilitati de comunicare scrisa. financiare si materiale) • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala.. la solicitarea Directorului Executiv 14. Power-Point) • Abilitatea de a colecta date de a le centraliza si a le prezenta sub forma de rapoarte financiare si narative • Abilitatea de lua decizii administrative/procedurale si de a emite propuneri privind functionarea optima a Departamentului • Permis de conducere auto... verbala in cel putin o limba de circulatie internationala (de preferat engleza.......... Internet..... • Relatii functionale cu Coordonatorul Departamentului Financiar si cu Responsabilul Resurse Umane Cerintele postului : • Studii superioare de preferat in domeniul stiintelor umane • Cunostinte.Revizuirea fisei de post poate avea loc in cadrul sesiunilor de evaluare ale Coordonatorului Departamentului Programe..... Poate indeplini diverse sarcini care nu se subscriu neaparat specificului postului.. abilitati si experienta minim 4 ani in management de proiect (incluzand gestiune de resurse umane.. Relatii de munca : • Se subordoneza direct Directorului Executiv al Asociatiei.functionarii proiectelor si Departamentului... necesitati cu posibilitatea compensarii efortului sub forma de zile libere sau program de lucru redus.... evaluari care vor avea loc trimestrial si care vor fi coordonate de Directorul executiv...... Semnaturi : Angajat .. categoria B • Disponibilitate pentru deplasari in afara Bucurestiului si chiar a tarii • Disponibiltate pentru program prelungit in functie de urgente. 13..

cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. Se subordoneaza: Directorului Tehnic. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. ani si tipul specialitatii):��������� . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Angajator Nume/Prenume Nume/Prenume FISA DE POST . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: . 5. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului.Nivel de studii si tipul lor: ����������������������� . Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2.Vechime in munca / in specialitate (nr. 9.MECANIC AUTO 1.

Responsabilitati si sarcini: � Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. Data semnarii: . . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.10. � Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate. 12. � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. conform prevederilor Codului Muncii. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni. � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. constituie motiv de sanctionare. Semnaturi: 14. inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI.

Respnsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau un curs de calificare in domeniu 10.sa efectueze taieturi fine. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea postului: Strungar 3.sa prelucreze cu masina piese de diferite forme si marimi aducandu-le la dimensiunile. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . . . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.strunguri-revolver. . acuratetea si finisajul de suprafata specificate.sa citeasca si sa foloseasca schitele si alte documentede acest gen si sa stabileasca cum se executa munca: adica sa selecteze viteza. Sarcini: . ustensilele si materialele. uneltele de fixat si piesele de lucru.sa intretina si sa manuiasca masinile unelte. uneori si sisteme de automate de fabricatie. . . . Se subordoneaza: 5. Responsabilitati si sarcini: Munca de strungar de metale este de a fabrica piese rotative.sa regleze dispozitivele masinii.strunguri conventionale si cu control numeric. Denumirea compartimentului: 2. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.masini de alezat si alte masini de acest fel. Relatii functionale: 9.FISA DE POST STRUNGAR 1.

Data semnarii: . Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Materialele cu care se lucreaza sunt in general tot felul de metale. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.efectueaza constructii metalice .participa la asamblarea de utilaje . Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. 12. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Responsabilitati si sarcini: .respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sudor 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR .ustensile manuale pentru munca de intretinere uzuala precum si propriile maini. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Semnaturi: 14.

plastic. SRL Denumirea postului: Vopsitor industrial Codul COR: Titularul postului: Scopul postului . . Pregăteşte materialele de vopsire . Manipulează şi condiţionează produsele vopsite. Vopsitorul industrial asigură satisfacerea următoarelor cerinţe : Utilizează şi întreţine SDV-urile. suprafeţele ce trebuiesc vopsite. lemn.Fisa de post Vopsitor industrial Organizatia: SC …………….activitati principale si responsabilitati : Vopsitorul industrial realizează lucrări de vopsitorie pe o gama variata de produse simple sau complexe din metal. inclusiv lucrări specifice de vopsitorie auto. utilajele. Efectuează lucrările de vopsire şi de finiţie (retuşuri). Aplică masticuri pentru realizarea etanşeităţii şi rigidităţii îmbinărilor şi pentru protecţia suplimentara la lovituri a unor suprafeţe vopsite . instalaţiile şi echipamentele cu care lucrează Stabileşte lucrările de vopsire în funcţie de produsele. prin diferite metode. Aplică tratamente specifice pentru coacerea (uscarea) mai rapidă a materialelor de vopsire sau îmbunătăţirea calităţii stratului final .

în funcţie de natura suprafeţelor pe care se aplică (metale. ) şi modul de utilizare şi aplicare al acestora. plastice. precum şi modul de utilizare a diverselor materiale de vopsire .) şi parametrii de funcţionare ai acestora. utilajelor. instalaţii specifice de vopsit. Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor de vopsire. compoziţie) ale materialelor utilizate în procesul de vopsire (vopsele. îndemânare şi corectitudine la prepararea materialelor şi la aplicarea acestora pe diferite suprafeţe sau zone. masticuri. lemn). Diversitatea tipurilor de piese . Acţionează cu precizie . calitativ şi economic . Criteriile de calitate ale lucrărilor de vopsire efectuate. maşini de şlefuit etc. Are simţ cromatic şi estetic dezvoltat. atunci când execută operaţii de vopsire la autovehicule. raşchete. vâscozitate. caroserii . oferă soluţii optime clienţilor. aderenţa. perii. dă dovadă de operativitate în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a timpului necesar realizării diferitelor etape de executare a vopsirii. solvenţi etc. instalaţiilor şi echipamentelor din dotare: (pistoale de vopsit . de a alege metoda eficientă şi de a acţiona cu rapiditate pentru eliminarea defectelor. suprafeţe care trebuie vopsite .Oferă soluţii din punct de vedere tehnic. estetic . Vopsitorul industrial posedă cunoştinţe în legătură cu: Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor. Are un comportament adecvat fată de clienţi atunci când execută vopsiri în unităţi Service. dispozitive de şlefuit.zise . Are capacitatea de a identifica suprafeţele. Are abilităţi în utilizarea SDV-urilor şi instalaţiilor echipamentelor cu care lucrează Dă dovadă de rigoare şi seriozitate în respectarea normelor de protecţia şi securitatea muncii. cauzele care le generează şi modul de eliminare al acestora. zonele ce trebuie finisate (retuşate). Competenţe fundamentale . pe lângă operaţiile de vopsire propriu . diluanţi. Metodele de identificare ale suprafeţelor şi zonelor ce urmează să fie vopsite Caracteristicile fizice şi chimice (aspect.

protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor. 2 Comunicarea interactivă la locul de munca.Colectare date pentru întocmirea documentelor specifice . 2 Pregătirea suprafeţelor de vopsit 3 Pregătirea materialelor pentru vopsire. 5 Aplicarea tratamentelor speciale 6 Aplicarea masticurilor 7 Aplicarea produselor anticorozive de protecţie 8 Manipularea pieselor metalice. Competenţe generale pe domeniul de activitate 1 Aplicarea normelor de protecţia muncii. 2 Aplicarea procedurilor de calitate.Planificarea activităţii şi sarcinilor . utilajelor. accesoriilor. securitatea muncii.1 Efectuarea lucrului în echipa. 3 Dezvoltarea profesionala 4 Utilizarea SDV-urilor.Pregătirea locului de muncă şi a condiţiilor de lucru . 4 Executarea lucrărilor de vopsire şi de finiţie. Competenţe specifice ocupaţiei 1 Stabilirea lucrărilor de vopsire. subansamblelor şi pieselor de plastic Activităţi si sarcini specifice pe care le efectueaza in echipa: . instalaţiilor şi echipamentelor.

reducerea neconformităţilor. tinichigiu auto.3. Oferă informaţii altor posturi de lucru 2.Soluţionare probleme de tipul : organizarea si amenajarea locului de munca.Manipulări şi manevre specifice activităţii . colegi cu care se află în relaţii funcţionale: vopsitori . Participă la discuţiile în grup pentru a obţine rezultate corespunzătoare în muncă . .2. soluţionare reclamaţii primite de la clienţi Membrii echipei pot fi: şef ierarhic.Intervenţii în caz de avarii disfuncţionalităţi (defecte la instalaţii .1. Transmiterea informaţiilor se face prin mijloace specifice. electrician şi mecanic (auto sau de întreţinere ). Informaţiile solicitate sunt oferite prompt şi corect. Informaţiile cerute sunt relevante pentru activitatea desfăşurată. Sursele de informare sunt identificate şi utilizate corect. 3. COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 1. identificare soluţii pentru imbunatăţirea condiţiilor de lucru la un post din echipă .. 2. 1. 1. scule. 2.2. utilaje ). Culegerea de informaţii se face astfel încât să se asigure menţinerea continuităţii în desfăşurarea fluxului tehnologic.1. defecţiunilor ce au apărut prin identificarea cauzelor care le-au generat şi găsirea de soluţii pentru eliminarea acestora. Culege informaţii de la celelalte posturi de lucru 1. Terminologia de specialitate este utilizată correct pentru transmiterea informaţiilor. 2.3.

APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIA MUNCII.5. Echipamentul de protecţie este complet. şefi ierarhici. Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia muncii şi de protecţie a mediului este asigurată prin participarea la instructajele periodice. plăcute de marcare). respectând normele PSI. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 1. conform lucrărilor de executat. 3. telefon . Legislaţia şi normele de protecţia muncii şi de protecţie a mediului sunt însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă. proces verbal ). 1. 3. 1. . 1. vizuală (semnale luminoase. interfon Metode de comunicare: comunicare verbală. PROTECŢIA MEDIULUI.2. 2.1.1.3.4. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 1. Aplică NPM şi de protecţia mediului 1. Aplică NPSI 2. Surse de informare: instrucţiuni de lucru.2 Participarea la discuţiile de grup este constructivă şi are drept scop îndeplinirea sarcinilor echipei. colegi de echipă. scrisă (caiet de predare – primire a schimbului . tehnologia de lucru. panourile de informare. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect.1 Răspunsurile formulate în cadrul discuţiilor de grup sunt pertinente şi argumentate. Mijloace de comunicare: panouri de informare. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în condiţii de securitate. SECURITATEA MUNCII.3.3 Intervenţiile în cadrul discuţiilor sunt formulate respectând termenii procesului de producţie despre care se discută.

2. bocanci sau pantofi de securitate. 4. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt aplicate rapid şi cu luciditate. ochelari de protectie.2.3. în ordine. Se utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor de protecţie şi igiena muncii. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs. Aplică proceduri de urgenţă şi de evacuare 4. mască antichimică.2.1. 3.2. Raportează pericolele care apar la locurile de muncă 3.4. . Echipamentele şi materialele de stingere a incendiilor sunt identificate corect şi rapid. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi de stingere a incendiilor este verificată periodic.3. Echipamente de protecţia muncii: salopetă antistatică sau combinezon antistatic. în conformitate cu normele specifice şi este raportată persoanelor abilitate. 3. respectând procedurile specifice locului de muncă. conform procedurilor specifice locului de muncă. conform normativelor de acţionare. 4. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate. 4.1. cagulă de protectie. 4.2. conform procedurilor specifice. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructajele periodice şi aplicaţiile practice. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor abilitate. ca şi a celor de PSI. mănuşi de cauciuc.

lopeţi. zgura chimica. bioxid de carbon. intoxicaţii. maşini stingere incendii . materiale absorbante. extinctoare. strivituri. Tipuri de accidente: arsuri. Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi. vătămari corporale prin alunacare pe suprafeţe cu vopsea. apa. Tipuri de instructaje periodice – zilnice sau lunare. iritaţii. Materiale pentru stingerea incendiilor: nisip. tăieturi. . galeţi cu nisip.şapcă .

3 Alegerea ţine seama de gradul de uzură al sculelor. 2 Întreţine sculele. pentru a se asigura utilizarea lor eficientă în procesele productive. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în funcţie de specificul lucrării .4 Curăţirea. dispozitivele şi verificatoarele sunt manipulate şi utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a evita accidentele de muncă .1 Utilizarea sculelor.2 Alegerea sculelor.2 Sculele. 2. UTILAJELOR . dispozitivelor şi verificatoarelor se face permanent. dispozitivele şi verificatoarele sunt verificate periodic. INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR 1. dispozitivele şi verificatoarele se aleg în funcţie de operaţiile ce urmează să fie executate. dispozitivelor şi verificatoarelor.3 Întreţinerea sculelor. în vederea recondiţionării / casării.1 Sculele. 1. dispozitivele şi verificatoarele necesare lucrului. dispozitivele şi verificatoarele sunt selecţionate cu discernământ. pentru stabilirea gradului de uzură al acestora. 3 Utilizează sculele. 1. Alege sculele. dispozitive şi verificatoare. dispozitivele şi verificatoarele 3. 2. 2. 3.Pericole potenţiale: explozii. . dispozitivele şi verificatoarele 2.2 Sculele. în cazul apariţiei semnelor de uzură. UTILIZAREA SDV-urilor. incendii. pentru a asigura utilizarea corectă şi lipsita de riscul unei deformări suplimentare sau accidente. dispozitivelor şi verificatoarelor se face cu discernământ.1 Sculele. 1. conservarea se fac conform recomandărilor fabricanţilor de scule. pentru utilizarea eficientă şi ferită de riscul unor deteriorări.

sănii . conform fişei de automentenanţă .4 Defectele grave identificate sunt comunicate cu promptitudine serviciului de specialitate.4 Utilizarea sculelor.1 Echipamentele . 5.3 Defectele identificate sunt analizate şi remediate cu operativitate. cu responsabilitate. 5. Depozitarea sculelor.1. pentru analizare şi remediere. dacă sunt în parametrii de funcţionare. . Scule.2 Echipamentele. 5. 4. dispozitive de curăţat şi finisat. instalaţiile şi utilajele sunt verificate zilnic. dispozitive şi verificatoare: pistol pneumatic de vopsit de diferite tipuri. instalaţiile şi utilajele sunt utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a se evita accidentele de muncă. dispozitivelor şi verificatoarelor se face conform instrucţiunilor de lucru şi de exploatare. 5.3.3 Defecţiunile apărute sunt identificate şi communicate serviciilor de specialitate. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în locurile stabilite prin procedurile interne. dispozitive complexe de combinare şi diluare alcătuite din baze de stocare date . dispozitive speciale. conveioare / sănii .3 Depozitarea se face în condiţii de siguranţă. 3. sau deteriorarea acestora. conform fişei de automentenanţă . 4. 5 Utilizează şi întreţine utilajele. 4 Depozitează sculele. instalaţiile şi echipamentele .2 Depozitarea se face în aşa fel încât să permită accesul uşor . dispozitivele şi verificatoarele 4.

. instalaţii. cuve.Menţinere tehnologică (mentenanţă funcţionare) utilaje. perii de sârmă. raşchete . utilaje şi instalaţii: băi de imersie. marţagonul . instalaţii moderne de vopsit în câmp electrostatic Servicii de specialitate: . . Echipamente.Reparaţii şi recondiţionări SDV-uri . maşini de şlefuit – lustruit. pompe.conveioare aeriene (balancele) . roboţi de vopsire. ciocan (îndreptare neregularităţi). piatra de spumă de mare . piatra ponce. echipamente şi instalaţii. Unelte specifice: Şpaclu. .Întreţinere şi reparaţii utilaje. agitatoare.

3 Alegerea materialelor se face în funcţie de mărimea suprafeţei ce urmează a fi vopsită .2 Stabilirea metodei se face în funcţie de dotarea atelierului.1 Alegerea materialelor se face în funcţie de natura suportului pe care urmează să fie aplicate. în funcţie de aspectul acestora.2 Alegerea materialelor se face în funcţie de gradul de pregătire al suportului. utilajelor).4 Alegerea materialelor se face în funcţie de preferinţele solicitantului. Stabileşte metoda de vopsire 3. cu atenţie. 1. 2. fişe de automentenanţă (parametrii de funcţionare ai utilajelor care trebuiesc verificaţi la pornirea şi în timpul funcţionării instalaţiilor. utilaje.Documentaţie: instrucţiuni de lucru şi exploatare SDV –uri. echipamente. 2. 3. Identifică suprafeţele care necesită vopsire 1.2 Identificarea pieselor de vopsit se face prin verificarea cu discernământ a suprafeţelor acestora.3 Stabilirea metodei are la bază criteriul calitativ şi estetic. instalaţii. STABILIREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE 1. 2.1 Identificarea suprafeţelor de vopsit se face vizual. . 3.1 Stabilirea metodei se face în funcţie de mărimea şi natura suprafeţei ce va fi vopsită 3. 2. Alege materialele de vopsire 2. 3.5 Alegerea materialelor se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului. 2.4 Stabilirea metodei ţine seama de cerinţele prevăzute în documentaţia tehnică.

3. lacuri. uleiuri.5 Stabilirea metodei se face în funcţie de natura materialelor ce vor fi utilizate. solvenţi. lustruită. . 3. decapată . materiale abrazive. Aspectul suprafeţei de vopsit trebuie să fie: fără impurităţi mecanice . materiale pentru ştergere. diluanţi. curată. lucioasa . crăpături . degresată . adjuvanti. fără găuri. fără oxizi.6 Stabilirea metodei de vopsire se face în funcţie de ponderea suprafeţei ce va fi vopsită în cadrul fiecărui reper şi al produsului în ansamblu. chituri. Materiale: vopsele. zgârieturi .

Aparat Brillancemeter ) PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR DE VOPSIT 1. Zonele de suprafaţă care nu necesită vopsire sunt protejate utilizând materiale protectoare . Suprafeţele şlefuite sunt şterse. până la eliminarea reziduurilor rezultate la şlefuire şi obţinerea unui aspect vizual curat. material protector.5 Pregătirea mecanică se face în funcţie de natura materialelor pentru vopsit ce vor fi folosite. 1. utilizând dispozitive şi materiale specifice. Suprafeţele sunt şlefuite pentru eliminarea defectelor de tablă sau de peliculă. aparate speciale de măsurat (Aparat Wave Scan DOI.10.2 Pregătirea mecanică se face în locuri special amenajate / în postul de lucru. rugină.7. în funcţie de natura suprafeţei . 1. 1.3 Pregătirea mecanică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează să fie vopsite. 1. 1. 1. 1.9 Zonele de suprafaţă care necesită vopsire parţială sunt trasate.6 Pregătirea mecanică se face ţinându-se seama de cerinţele prescrise în documentaţia tehnologica 1. cu atenţie. 1.1 Pregătirea mecanică se realizează prin şlefuire.8. . Metode de verificare a aspectului suprafeţelor de vopsit: vizual. Pregăteşte mecanic suprafeţele 1.bandă autoadezivă.4 Pregătirea mecanică se face ţinându-se cont de calitatea şi caracteristicile suprafeţei suportului ce urmează să fie vopsită. până la obţinerea aspectului şi rugozităţii cerute. evidenţiate şi delimitate conform documentaţiei tehnice .

. petrol.gradul de finisare al suprafeţei respective.5 Pregătirea chimică se realizează cu atenţie până la obţinerea suprafeţelor curate .2 Pregătirea chimică se face utilizând materiale specifice. lustruirea pieselor de la maşini unelte cu pasta de lustruit. sodă calcinată. Pregăteşte chimic suprafeţele (degresarea) 2. terebentină. inveliş caroserie ). curăţirea şi pregătirea suprafeţelor metalice în vederea lăcuirii exterioare a avioanelor. plastic etc. autoturisme. 2. 2. ştergerea şi uscarea subansamblelor şi ansamblelor vopsite ale bicicletei. solvenţi. în vederea aplicării de ornamente şi figuri. a suprafeţelor care urmează sa fie vopsite sau lăcuite ( lemn. locomotive.4. Pregătirea chimică se face în funcţie de. curatirea de rugină si şlefuirea diferitelor neregularităţi ( bară de şoc autobuze .). motociclete. lustruirea cu pastă şi lichid de şlefuit a suprafeţelor vopsite la autoturisme. lavete degresante. autocamioane. biciclete. curăţirea modelelor din lemn. curăţire vopsele vechi.2. microbuze. şlefuire cu hârtie sticlată sau piatră ponce a pârtilor metalice de la caroserie autobuze. spălarea. metal. motoretei. curăţirea cu piatra ponce sau hârtie hidrorezistentă a suprafeţelor date cu spirt. sodă caustică. detergenţi. Lucrări de pregătire mecanică a suprafeţelor: şlefuirea suprafeţelor mici şi plane după chituire.chit la autobuze. autoturisme etc. troleibuze. Pregătirea chimică presupune: degresare grosieră si fină prin spălare cu benzină.1 Pregătirea chimică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează a fi vopsite.3 Pregătirea chimică se realizează în locuri special amenajate. 2. 2.

2 Necesarul de materiale este asigurat urmărind şi respectând normele tehnologice şi de consum prevăzute . Omogenizează materialele . zonele pentru care se foloseşte. mixte. prelate . Asigură materialele necesare 1. prelucrare mecanica. 1. 1. maşini de şlefuit. prelucrare manuală Materiale protectoare: vaselină. 2.Echipamente: cabine special amenajate. 1. hirtie cerată. suprafeţele care se acoperă.4 Materialele sunt verificate dacă sunt în conformitate cu prescripţiile de calitateprevăzute în fişa ce însoţeşte materialul 1. banda adezivă.3 Materialele sunt ridicate din depozit şi sunt transportate în postul de lucru respectând procedurile specifice referitoare la manipulare şi siguranta . 1.6 Matrialele neconforme calitativ sunt consemnate. PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU VOPSIRE 1.5 Matrialele sunt verificate dacă sunt în termenul de garanţie prescris de fabricant .1 Necesarul de materiale este asigurat în funcţie de cerinţele tehnologice. aparate pneumatice de curăţat rugina . prin inserţie. Procese de realizare : prin aspersie. suport pentru abrazive. în vederea analizei .

6 Combinarea se face în funcţie de compoziţia chimică a materialelor. 3.5 Omogenizarea se realizează prin amestecare perfectă.8 Materialele de vopsire sunt preparate cu adaosuri de întăritori şi adjuvanti în funcţie de caracteristicile acestora. Combină materialele 3. Verificarea culorii vopselei se face cu atenţie. Diluează materialele 4. 3. 2.3 Combinarea se face respectând reţetele stabilite de fabricantul materialelor pentru obţinerea diferitelor culori. în funcţie de dotări.1 Combinarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru .5 Combinarea se face până la obţinerea aspectului şi a parametrilor prevăzuţi în documentaţie.1 Diluarea se face în locuri special amenajate. 3. Omogenizarea se realizează utilizând scule sau dispozitive speciale. conform instrucţiunilor de preparare. conform catalogului sau specificaţiilor din tehnologie. 2.7 Combinarea se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului de vopsitorie.2 Diluarea se face respectând indicaţiile fabricantului materialelor. 2. 2. 2.2 Omogenizarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru.2.9. până la obţinerea culorii şi aspectului cerut. 3.4 Omogenizarea se execută în colaborare cu personal specializat. 3.1.6 Omogenizarea se realizează cu atenţie conform prescriptilor tehnice în scopul eliminării riscurilor apariţiei diferenţelor de nuanţă a suprafeţelor. în funcţie de dotări.3 Omogenizarea se face respectând recomandările fabricantului de materiale de vopsire. după vopsire . 3.4 Combinarea se face în colaborare cu personalul din laboratoarele specializate. 4. 3. .2 Combinarea se realizează utilizând scule şi dispozitive speciale. 3. 3. 4.

3 Aplicarea se face în funcţie de proprietatile chimice ale vopselei (vâscozitate).1 Aplicarea straturilor de bază se face în postul de lucru / atelier. 1. 4.4 Aplicarea se realizează în straturi succesive. 2. în funcţie de tipul lucrării. 1.1 Aplicarea se face în spaţii special amenajate sau în postul de lucru. 1. 2. în funcţie de dotarea atelierului şi de tipul lucrării.8 Aplicarea se face până la obţinerea calităţii suportului necesar pentru aplicarea stratului final de vopsea. pentru obţinerea grosimii prevăzută în documentaţia tehnologică. conform parametrilor specificaţi în cerinţele de calitate. 2.2 Aplicarea se face utilizând echipamente SDV-uri speciale. 1.4. dispozitive şi materiale speciale.4 Aplicarea se realizează în straturi successive ţinându-se cont de timpii de uscare indicaţi de fabricanţii materialelor.4 Diluarea se face până la obţinerea parametrilor de aplicare conform instrucţiunilor din reţetele de preparare EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE ŞI DE FINIŢIE 1. care elimină defectele de aspect ale suprafeţei.6 Aplicarea stratului de bază se face până la obţinerea unei pelicule uniforme.2 Aplicarea se face utilizând unelte şi echipamente specifice operaţiei respective.3 Diluarea se face utilizând scule. 2. 1. în funcţie de fiecare grupă de vopsea.3 Aplicarea se face folosindu-se materiale corespunzătoare.5 Aplicarea se face ţinându-se cont de natura materialului suport. Aplică straturile de bază 1. . Aplică stratul final 2. 1. în funcţie de caracteristicile şi compoziţia acestora. 1.7 Aplicarea stratului de bază se face cu atenţie.

Efectuează finisarea suprafeţelor vopsite (retuşul ) 4. APLICAREA TRATAMENTELOR SPECIALE 1. fisuri unflături. utilizat la caroserii). Instrumente de verificare a calităţii peliculei de vopsea: aspect (Aparat Wave ScanDOI.5 Efectuarea finiţiei se realizează cu îndemânare şi conştiinciozitate. 3. 3.5 Aplicarea se face cu respectarea instrucţiunilor de vopsire. vâscozitate). temperatura fiecarui element vopsit. în conformitate cu standardele de calitate .4 Efectuarea finiţiei se realizează ţinând cont de proprietăţile chimice ale vopselei de retuş (aspect. grosime (Aparat Dualscope).4 Verificarea calităţii stratului de vopsea se face pentru fiecare suprafaţă vopsită.2. Aparat Brillancemeter). 3. 4. 3.2 Efectuarea finiţiei se face cu instrumente sau dispozitive specifice. 3. Verifică uniformitatea şi calitatea stratului de vopsea . coacere (Aparat Data Paq – care măsoară.1 Verificarea grosimii stratului de vopsea se face cu instrumente speciale. 4. Efectuează tratamentul termic . scurgeri. în spaţii bine iluminate.3 Verificarea stratului de vopsea se face cu atenţie în scopul identificării zonelor care necesita revopsire.1 Eliminarea defectelor de peliculă ale suprafeţelor vopsite identificate se face prin şlefuire şi lustruire.3 Efectuarea finiţiei se face în funcţie de gravitatea defectului de vopsire. înţepături. 4. 4.2 Defectele de peliculă ( granule. 4. până la obţinerea aspectului suprafeţelor cerut în documentaţia tehnică. coajă de portocală) sunt identificate vizual sau prin palpare.

2.4 Tratamentul termic se efectuează respectând indicaţiile fabricanţilor materialelor utilizate.3.3 Tratamentul termic se efectuează în funcţie de caracteristicile materialelor utilizate. în timpul vopsirii şi după aplicarea stratului final. 1. Aplicarea stratului de protecţie se face cu instrumente şi dispozitive speciale .1 Identificarea zonelor (îmbinărilor) unde se aplică cordonul de mastic se face cu exactitate. Aplică masticuri prin extrudare pentru etanşare şi rigidizare îmbinări . 1. 2.2 Poziţionarea cordonului de mastic se face cu atenţie şi îndemânare. Verificarea aspectului stratului de protecţie se face cu atenţie. în funcţie de tipul de lucrare. Aplică masticuri prin pulverizare pentru protecţie la lovituri.2. pe baza documentaţiei tehnice . APLICAREA MASTICURILOR 1.1.6 Verificarea poziţiei şi aspectului cordonului de mastic se face cu atenţie (vizual). 1. 2. 2.4. 1.1. vizual. 1. Aplicarea stratului de protecţie se face în spaţii special amenajate . 1. 1.5 Aplicarea cordonului de mastic se face respectând dimensiunile şi cerinţele de calitate prevăzute în fişa de operare. 2. Aplicarea stratului de protecţie se face în conformitate cu prescripţiile fişei de operare din post . 1. 2.3 Aplicarea cordonului de mastic se face în spaţii special amenajate. Identificarea zonelor (suprafeţelor) cu protecţie suplimentară se face pe baza documentaţiei tehnologice aferente tipului de lucrare.1 Tratamentul termic se aplică diferenţiat.5.4 Aplicarea cordonului de mastic se face cu instrumente şi dispozitive speciale. . 1. conform specificaţiilor din documentaţia tehnică aferentă tipului de lucrare.2 Tratamentul termic se realizează utilizând echipamente speciale.

6. Aplicarea se face respectând instrucţiunile de lucru şi de calitate din post. proceduri de lucru şi de calitate. Verificarea grosimii stratului de protectie se face cu instrument special destinat acestui scop (lera de grosimi). Instrumente şi dispozitive pentru aplicarea masticului: . Identifică zone care necesită protecţie suplimentară.3. Aplică stratul de protecţie anticorozivă. Identifică cu atenţie zonele (suprafeţele) care necesită protecţie anticorozivă prevăzute în documentaţia tehnologică.2. Documentaţie tehnologică: instrucţiuni de lucru.pulverizare. Aplicarea stratului de protecţie se face ţinând seama de caracteristicile chimice ale materialului de protecţie şi ale suprafeţelor pe care se aplică. parametrii şi modul de execuţie al operaţiei Procedee : aplicare manuală. Identifică cu atenţie corpurile închise care necesită protecţie anticorozivă marcate în documentaţia tehnologică. etanşare şi antigravionaj. 1. fişe de operare care cuprind informaţii tehnologice.1. 2. Aplicarea se face în spaţii special amenajate.1.2.5. vizual . 2. 2. APLICAREA PRODUSELOR ANTICOROZIVE DE PROTECŢIE 1. Verificarea aspectului (uniformităţii) stratului de protecţie se face cu atenţie.Prin pulverizare: Pistol cu duză de pulverizare Materiale: masticuri de lipire.2 Aplicarea se face utilizând instrumente speciale. conform tipului de lucrare. 2. 2. 1.Prin extrudare: Pistol cu duză de extrudare .4. 2.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ Program de lucru: ___________________________________________________________________ .

Se subordoneaza: sefului de echipa/de punct de lucru/administrator 5. . Responsabilitati si sarcini: Primeste de la seful de punct de lucru la inceperea derularii contractului urmatoarele : .Sa aleaga traseele optime corelate cu celelalte categorii de lucrari incat sa nu aduca consum de material in plus. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Graficul de executie al lucrarii pe etape elaborat de serviciul tehnic . deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea lor .FISA DE POST INSTALATOR 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .Documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar cu toate datele la zi .Scule si utilaje de la magazia societatii.Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori .Sa cunosca normele si normativele legate de specialitate . .Sa foloseasca rational sculele din dotare . . Denumirea postului: Instalator 3. corespunzator in santier. Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati : . 12. Semnaturi: 14. Data semnarii: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. este direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii . Relatii functionale: 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . Pregatirea si experienta: 10. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea compartimentului: productie/service 2.Sa participe la descarcarea si depozitarea materialelor . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Pentru orice necorelare care duce la lungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale . .

-sa execute si sa adapteze pietrele funerare. -sa finiseze blocurile de piatra. Sarcini: -sa colecteze si sa taie piatra. Denumirea postului: Zidar 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.FISA DE POST ZIDAR 1. Materialul cu care se lucreaza este piatra. Semnaturi: 14. topoare. baroase. capiteluri si postamente pentru coloane. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. fantani arteziene si garguie. 12. Mediul poate fi foarte plin de praf si zgomot si se poate lucra in conditii de vreme schimbatoare. Denumirea compartimentului: 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. -sa execute si sa realizeze tratamentul de suprafata al oricaror produse complicate de zidarie pentru industria de constructii de cladiri. Se subordoneaza: 5. -sa produca componente ceramice pentru constructii de cladiri -sa faca munca de finisaj folosind tehnica zidariei. masini de polizat. Relatii functionale: 9. console etc. compatibile ca stil. masini de gaurit. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.). Responsabilitatile postului: In raport materialele utilizate: ciocane. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Pregatirea si experienta: Curs de calificare in domeniu 10. decoratie figurativa si monumentala (sa lucreze balustrade complicate cu decoratiuni bogate. -sa imbine peretii de zidarie. piatra folosita la pavaje si alte produse din piatra. Responsabilitati si sarcini: Munca unui zidar consta in modelarea sau tratamentul produselor din piatra. -sa sculpteze in piatra inscriptii si sa faca alte decoratiuni pe piatra. Data semnarii: .

Sarcini: .sa fixeze dulapuri . Denumirea postului: Tamplar (in constructii) 3.FISA DE POST TAMPLAR IN CONSTRUCTII 1. Relatii functionale: 9. .fierastrau. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu 10.dalta.sa faca scari si balustrade.de lemn si rafturi in nise etc. Se subordoneaza: 5. 12. . .rindea. Denumirea compartimentului: productie 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.ciocan. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . Semnaturi: 14.sa fixeze ferestre si usi in tocurile lor executate din lemn. .suruburi si alte unelte manuale electrice. . Data semnarii: .pila.unelte manuale de mestesugar. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . Responsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: .surubelnita. Responsabilitati si sarcini: Tamplarul / asamblatorul din constructii executa rame din lemn si alte parti din lemn ale cladirilor.

. P..tine legatura permanent cu celelalte sectoare ale Directiei Apa-Canal pentru corelarea regimului de presiuni si debite. . robinete etc. N. clapete..S. .sa respecte normele N.comunica urgent sefului ierarhic orice disfunctionalitate constatata �n instalatii. RK ) precum si la cele .functionarea pompelor armaturilor din instalatiile de alimentare cu apa (hidrofor. . vane. apometre. titularul postului avand responsabilitatea pentru promptitudinea si corectitudinea indeplinirii acestora . ventile. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau liceul de specialitate Trebuie sa cunoasca: . presiuni si consumurile de sulfat. RC.G.sa se prezinte la serviciu conform programului. .montarea si alimentarea unei pompe. Alte atributii: . .sa participe efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii planificate (RT. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . vane. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.raspunde de �nregistrarea corecta a tuturor datelor �n registrul de parametri din dispecerat.P.FISA DE POST MASINIST INSTALATII APA SI CANALIZARE 1. Responsabilitati si sarcini: Atributiile prevazute mai jos in conformitate cu ROF si legislatia in vigoare sunt obligatorii. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.I.principiile de functionare a puturilor de alimentare cu apa..sa semneze condica de prezenta la sosire si la plecare.S. .inlocuirea garniturilor de etansare a pompelor. Denumirea postului: Masinist Instalatii Apa si Canalizare 3. . Relatii functionale: Colaboreaza cu personalul muncitor din locurile de munca unde isi desfasoara activitatea 9.M. 10. etc. energie electrica la Dispeceratul central si celelalte statii.). . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . Se subordoneaza: se subordoneaza direct sefului de sector (atelier) din a carei formatie face parte 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.sa respecte timpul de lucru si sa-l foloseasca integral si eficient. clor.transmite toti parametrii functionali privind debite.sa poarte echipamentul de lucru si protectie numai pentru scopul pentru care a fost destinat.M. . Denumirea compartimentului: 2. manometre.T.

raspunde de calitatea lucrarilor efectuate.accidentale din sector.sa asigure pastrarea bunurilor din dotare. Responsabilitati : . .raspunde de remedierea prompta a defectiunilor aparute in sectorul sau de activitate.sa mentina curatenia la locul de munca. . 12. ROI.sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca. ROF. . . . Semnaturi: 14. decizii si note de serviciu din cadrul unitatii. Data semnarii: . .aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii.raspunde de respectarea prevederilor CCM. utilajelor si echipamentelor din raza sa de activitate.sa-si ridice necontenit calificarea profesionala.raspunde de exploatarea corecta si intretinerea instalatiilor. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. sa urmeze si sa absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate.raspunde de pastrarea si intretinerea bunurilor din dotare. . . .

reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali . gestioneaza derularea contractelor de service . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. intretinerea. Denumirea compartimentului: 2. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: Nivelul postului: executie 10. 9.Asigura interfata intre societate si organismele abilitate pentru verificarea/etalonarea echipamentelor supuse controlului metrologic . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Data semnarii: . dispozitivele de masurare si monitorizare . Denumirea postului: Inginer mecanic utilaj tehnologic de constructii 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Subordoneaza: sefului de santier 7. 12. Semnaturi: 14. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica. mentenanta. echipamentelor si aparaturii din societate.Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica. verificarea si etalonarea tuturor masinilor.Intocmeste si urmareste implementarea planului de verificari metrologice si etalonari pentru echipamentele de inspectie.Gestioneaza inregistrarile referitoare la achizitionarea. birourile si alte entitati functionale. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Planifica si asigura derularea reviziilor periodice ale liniilor de productie. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.FISA DE POST INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC DE CONSTRUCTII 1.

Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Denumirea compartimentului: Instalatii 2. Responsabilitati si sarcini: Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operationale ale lucrărilor contractate.FISA DE POST INGINER MECANIC 1. pentru fluxul operational avizat si realizat �n proiectele �n care este implicat (proiectare. Subordoneaza: Supervizează activitatea instalatorilor aflati �n subordine 7. 9. Pregatirea si experienta: studii superioare tehnice (avantaj Mecanică) experientă minim 3 ani �n activităti de proiectare/productie (domeniul tehnic) cunostinte avansate de lucru �n AutoCAD si/sau SolidWorks (avantaj) cunostinte bune de limbă engleză permis de conducere categoria B 10. administrativ. -activităti de proiectare si de urmărire a modului de implementare a proiectului p�nă la finalizare -�ntocmirea ofertelor către clientii pentru care urmează să se desfăsoare proiecte deplasări la clienti pentru efectuarea de măsurători -oferirea de informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu beneficiarii Răspunde pentru calitatea activitătii personalului aflat �n subordine. implementare. Semnaturi: 14. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. finalizare) 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE . Autoritate si libertate organizatorica: Este autorizat să avizeze si să coordoneze fluxul operational al proiectelor pentru care s-a angajat 11. Se subordoneaza: Directorului departamentului Instalatii 5. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Inginer mecanic 3.

este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice. mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea evenimentelor de genul simpozioane.cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora). 5. Relatii functionale: . 9. Responsabilitati si sarcini: Sarcinile postului: A. ofera informatii acesteia ori de cate ori este nevoie. si la alte activitati care cer aportul acestuia) 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . . Corel Draw (bine). Access si Outlook). tipografie etc. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate. .sa vorbeasca fluent (sa nu aibe deficiente de vorbire). .sa vorbeasca corect limba romana. Subordoneaza: a) echipa de practicieni formata din studenti voluntari (nu mai mult de 10 persoane selectionate de specialistul in relatii publice la propunerea profesorilor de Specializare in relatii publice.cu intreg corpul profesoral.masterat in domeniul stintelor comunicarii sau alte domenii apropiate. Adobe Photoshop (nivel mediu). PowerPoint.operare PC: Ms.limbi straine: cel putin doua limbi straine de circulatie internationala (engleza. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.abilitati de comunicare : . Tehnici de argumnetare. Se subordoneaza: Consiliului de conducere al institutiei Se supune deciziilor luate de Departamentul de Relatii Publice al institutiei . . Campanii de Relatii Publice. .cu mediul de afaceri. cu aprobarea consiliului de conducere al institutiei) b) operatorul calculator si de retea (cu care trebuie sa colaboreze indeaproape la actualizarea site-ului. Manageriale: . in domeniul stiintelor comunicarii Vechimea in specialitate minim 2 ani Alte cerinte specifice: .gestioneaza imaginea publica a institutiei. . franceza sau germana) in mod obligatoriu una la un nivel avansat. dar nu este direct subordonat acestuia. Adobe PageMaker (nivel mediu). acorda si retrage acreditarile . Denumirea postului: Specialist in relatii publice 3. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . mentinand o atitudine favorabila a publicurilor. Denumirea compartimentului: 2. Office (foarte bine � in special Word. 10. Pregatirea si experienta: Studii: superioare de lunga durata.1. conferinte.indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media.

12. ori de cate ori este nevoie. .participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie.mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente. .organizeaza anual Ziua Portilor Deschise la institutia in cauza. .realizeaza si actualizeaza anual. .evalueaza (informand si conducerea in acest sens) cel putin de doua ori pe an starea de spirit a studentilor din facultate. .realizeaza. impreuna cu conducerea institutieieventualele conflicte aparute in interior. pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare. campanii de relatii publice. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.mediaza. . .pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie.jurnalistilor). sau ori de cate ori este nevoie. evenimente. . cu ajutorul web-masterului. prin mijloace specifice. B.eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri. actualizeaza site-ul institutieicel putin saptamanal sau ori de cate ori este nevoie. . reprezentand interesele institutiei. Semnaturi: 14. cu ajutorul echipei de relatii publice alcatuita din studenti.consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice. De executie: . .coordoneaza activitatea de organizare de evenimente. Data semnarii: . revista presei si alte materiale informative destinate comunicarii interne si externe.se ocupa de promovarea institutiei. delegand sarcinile echipei de relatii publice si colaborand indeaproape cu profesorii implicati. . .realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful