You are on page 1of 19

U,

fue VaIy¥ (010)

forT r g (woTo)

for TRTgr (070)

o
BI

fei6 18/12/2022 trEIY


t TR 25 IIT
NT aeuts f I TAI q ad i fRT fea
12. taHe 4 fàxantkrat 20

BI
16 e i 12 UT KTeT aiSra frai zFTTA
H TRTAT TUT

19 R T 3 ykaTR T T T1 fèT 7AT|

16/12/2022 1 HIRE Va GiITcT H I |


21 f T iTR
MH-4TYTG 4 R aftpIR|
22 T e 5 13/12/2022

H HTRUei
23 &ir 13/12/2022 TH-ERTT

24 f 12/12/2022 TH-A3HR HRUtEI


25 feHrs 11/12/2022 UTH-fTTR H HIRÜIE YA qETEI

26 fe 1/12/2022 UT4-TTR À AIRÝTE YT zEUTEI

27 fèis 07/12/2022 3TH-7T 4TRÝtE I


28 t 6 07/12/2022 UTH HATSI HIRÝTE|

29 fe-i o7/12/2022 uI-4TTSTR TZtDaT HTEIIYT À DEUT 20-25 D i

30 fia 07/12/2022 -MYa7, VsI aF, uR-uT a HRE qETEI


31 fais 06/12/2022 u-TT FTSe, F¥i TTT T7, 20-251v a T
34 td-16 05/12/2022 i ummR oaa uf

351- 0M/12/022 al ug-nTa fot 191 4 HTYTC|

36 t 04/12/2022 um-vN plah uften uta uan ye HtAT KHA

37 1 04/12/2022 un-nATA ft atama ar 40 TT T

38 fm5 03/12/202 mm-gdm (uhare) "Tete, yfera gru ferë frua ta7|

39 f s 03/12/2022 a - a e t H3TATR, fHa-tsTa T ETA F-T f TT|

40 fRT 01/12/2022 TH-tzaR HTTAAT EHI Yfkari vr

41 f r 01/12/2022 H-q3Ta Å ra frmaa à f fa TTI

42 TCb 30/11/2022 TH-T79T 3THTYTRT 3HTTT TAA TCAT Y AIGTGIGT R HIRYIE

44 feHT 27/11/2022 uT RT À TTaT EASTI

45 fts 22/11/2022 H arercs yarrm gET` uH HT-PA aTeT vR TFTT EHT f

46 f 20/11/2022 m uaraa TRT À TEIT Ed H T irm TeT *1 Y

48 f T 17/11/2022 TA ST T E TA T THrt vteTrT TFT HTTTE


(o) rurcATA UTET`/RIL, T-4TEVTCH I

(6) 1 TRIG T, TH-ITTG |

t aIH , TH-YGAI|
6)

(10) H Ta, M-Z6RTG|

(11) rAtH HUSI/H, TH-HTEUTA

(13) T HAIH/L UTH-ÄNTTITT

(14) vaI TeTd/TTHTH, 4-TEUTI |

(15) fRrarIH / (aTAI VErdÍ BI T ) , UTH-TTsT|


(10) i 91eit/ n-11 U11-q114

(21) H9TA 31, 14-IRTUN (KTYd HYa)

T-3ATRT|
(25) xmmeuiH RH/ HH% (R6 Tgsuy faTa 31, RUI)

at1s 19/2/2022

S 9 g a s g 3

P6Uz06oS82-

artale
E87733
Jnane)

93430 7122
Hr T
626 u38231

C262063 6o0

1 72872(37

Ti23 zoK ZN 772392 7222


79993u239D

F 7 0 9 3072

94 07t43914

9024«9035
96917069

RII
94064924 5t
H n f t i 18/12/ 2022 fR zfaaR HIRtG a uTaT B4AI|
ITH &HRT4 2T1- qIR, fSTl 7vgIT f¢T5 18/12/2022 f RtAaTr
SA

T5| HIRUTT VI TIFIGI EHC


T HITTIR H TÈTT5 16/12/2022 T JhOIR
113)20R 3
eA-TPH

You might also like