Kuliah 5 - Asas Grafik

Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.
* rujuk proforma (tajuk 5: Asas Grafik ± 2 jam) + (tajuk 7: Asas Fotografi ± 2 jam) + (tajuk 8: OHP dan transparensi ± 2 jam) + (Amali: Asas Grafik ± 2 jam) + (Amali: Asas Fotografi ± 4 jam) + (Amali: OHP dan transparensi ± 2 jam)

Asas Grafik
TAJUK 5 Reka Bentuk Visual (6 jam + 8 jam) 1. Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. 2. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. 3. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan kepentingan visual dalam pengajaran. 2. Menyatakan peranan visual dalam pengajaran 3. Menyatakan prinsip reka bentuk visual. 4. Menyenarai dan menjelaskan komposisi visual yang menggabungkan elemen dan prinsip visual dengan baik. Sub-tajuk: 1. Rekabentuk Visual 2. Peranan Visual Dalam Pengajaran 3. Prinsip Asas Rekabentuk Visual 4. Asas Grafik 5. Grafik digital 6. Asas Fotografi 7. OHP REKABENTUK VISUAL

Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkanpencapaian 2. adalah berdasarkan ada pada visual tersebut. Visual ikonikumpamanya membantu ingatan untuk menghubungkan idea. PERANAN VISUAL DALAM PENGAJARAN Visual membantu menyediakan panduan konkrit sesuatu idea.peranan visual dalam pembelajaran adalah amat penting. mengekal perhatian danmenghasilkan maklum balas emosi. Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur . Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit 3.sebahagian besar daripada kejayaan kerana bahan visual.Namun. Visualmemotivasikan pelajar dengan cara menarik perhatian. Visual juga dapat menggambarkan perkaitanantara unsur-unsurberlainan. Ini bermakna fungsi utamavisual adalah untuk komunikasi dalam pengajaran. Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar 4. Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami 5. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dankesesuaian teknik digunakan.RENUNGAN y Berikan contoh-contoh reka bentuk visual semula jadi yang terdapat di sekeliling anda? y Apakah kelebihan bentuk tiga dimensi? y Kenapa grafik perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebihbaik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. Visual dapat menghuraikan maklumat yangsukar difahami. Justeru. 1.

Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting Tipografi adalah olahan visual teks untuk menjelaskan jadual.6. dan lainlain lagi Untuk menyediakan visual yang baik dalam media. peta. Rebentuk visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) dan penerima (pelajar) 8. rumusan. gambar rajah atau ilustrasi. carta. reka letak dan penempatan teks di atas skrin berbanding dengan saiz skrin dan teks lain dan penggunaan petanda atau µsignal¶ seperti tajuk. Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visualseperti tutur atau perkataan 7. Mudah untuk interpretasi mesej 10. prakata. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf/fon. Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar 11. guru harus pertimbangkan tiga elemen reka bentuk visual berikut: y Elemen Visual (Pilih jenis visual) y Elemen Verbal (Pilih jenis huruf) y Elemen yang menarik perhatian (Kejutan. interaksi) PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL Prinsip Asas Rekabentuk Visual dibahagikan kepada tiga kumpulan Visual : memilih dan mengendalikan elemen visual Corak: memilih corak untuk memapar elemen Susunan : menyusun elemen membentuk corak Elemen Reka Bentuk Visual y Elemen Visual Elemen Lisan Elemen Tarikan y Realistik Stail Huruf . Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas) 9. tektur.

Sebagai contoh. permukaan. garisan. Fotografik dan video adalah visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik. iaitu fotografik. iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. . elektronik dan grafik. sebuah grafik ialah ruang. bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi.y y y y y y y y Bilangan Luar Biasa Permukaan Warna Interaksi Saiz Jarak Analogi Organisasi ATRIBUT VISUAL y Atribut Visual y Visual Unjuran Visual Bukan Unjuran y Tranparensi y Video y Objek sebenar y Model y Bahan Bercetak y Kerja Lapangan y Papan Paparan KONSEP DAN FUNGSI VISUAL Visual boleh didapati dalam tiga bentuk. Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu: konsep tersebut.

carta kategori dan sebagainya. peta. ‡ Visual organisasi merangkumi carta aliran graf. Lima elemen ASAS GRAFIK kesan kepada bentuk objek boleh memberi kesan dalam satu proses P&P. harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Kenapa dalam kehidupan kita warna memain peranan yang penting? Kenapa bentuk sesuatu objek kadangkala memberi pelajar? 2. Berikan SATU contoh bagaimana prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemenelemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Di sin karektor kartun dilukis menyamai konsep asal. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visual yang baik. Enam prinsip grafik akan dibincangkan iaitu: . Prinsip ini tidak isiti.RENUNGAN 1. ‡ Visual analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesua simbol yang dianggap dapat mewakili kon kartun dilukis bagi mewakili peristiwa sel darah putih menyerang bakteria.

Huraikan ciriciri yang boleh menghidupkan komunikasi. Se menghasilkan satu lakaran grafik yang menerapkan prinsip grafik dan elemen grafik. ‡ variasi. dan Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan. Huraikan tiga unsur penting dalam prinsip tersebut. Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual. ‡ pola. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia bagai seorang µgraphic designer¶. dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid. insip visual berperanan nda. anda diminta ‡ harmoni. ‡ seimbang.‡ simpl ‡ dominan. Visual memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Bincangkan dan huraikan apaka prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. ASAS FOTOGRAFI . -FIKIR Pilih beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaam digunakan. Pr menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid.

Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4. sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya.Pada asasnya kamera sama saja. Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej. hasilkan sekurangkurang 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik pengambaran. dan terangkan apakah teknik-teknik pengambilan foto yang telah digunakan ketika mengambil . FIKIR-FIKIR Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajarandan pembelajaran? Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran.

Maklumat anda juga perlu menekankan aspek pemilihan filem dan pemahaman tentang bacaan shutter speed.gambar tersebut. Keperluan perkakasan yang diperlukan ialah Projektor Over Head/Projektor lutsinar (OHP) . Anda ialah seorang jurufoto bertauliah yang bekerja di sebuah institut pengajian tinggi. Kamera TLR (twin lens reflex) dan Kamera Digital. PENGGUNAAN BAHAN TRANSPARENSI (LUTSINAR) Subtajuk: Prinsip Penghasilan Transparensi Bahagian-bahagian dan fungsi OHP ‡ Pengendalian OHP ‡ Jenis-jenis transparensi ‡ Teknik penyediaan dan persembahan transparensi RENUNGAN Jelaskan bagaimana untuk menghasilkan transparensi dan cara penggunaannya bagi membantu proses P&P menjadi lebih berkesan. Anda diminta memberi satu taklimat tentang Kamera SLR (single lens reflex).

Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? 2. Berjalur d. Tulis Terus (write-on) b. Bertindih e. Anda bercadang untuk menghasilkan bahan grafik untuk mengajar tema 'Pencemaran Alam Sekitar". Pusingan Jenis-Jenis Lutsinar a. jelaskan dua asas reka letak visual yang anda rancangkan untuk bahan tersebut. Tulis Terus b. . Fotokopi d. Dengan menggunakan lukisan lakaran grafik. Thermal (infra-merah) c.Teknik Penghasilan Transparensi a. LATIHAN 1. Bertingkap c. Ink-jet Film FIKIR-FIKIR 1. Apakah yang dimaksudkan grafik? 2. Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP.

titik tidak berukuran dan tidak berarah B. Sekiranya anda diminta untuk menterjemahkan maksud sajak tersebut kepada satu bahan grafik. Merah dan putih C. dan jisim yang lebih daripada satu permukaan Fahami maksud sajak berikut Dalam suasana yang dingin Kulihat pohon-pohon melambai-lembut Deruan angin sepoi-sepoi bahasa Menyapa rinduku padamu 2. Kuning dan jingga B. Putih dan hitam D. apakah yang anda mengatakan bahan persembahan itu menarik? Soalan aneka pilihan 1. ketinggian. apakah antara warna yang paling tepat mengungkapkan maksud sajak tersebut? A. Biru dan hijau . bentuk keluasan. lebar dan tinggi C. garisan berukuran panjang. padanan-padanan berikut merupakan sifat utama elemen asas reka grafik kecuali A. ruang kawasan kosong sekeliling sesuatu objek D.3. Pernahkan anda melibat persembahan grafik yang menarik? Pada pendapat anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful