POSTUL: psiholog. Cod C.O.R. – 244501.

DEFINITIA PROFESIEI: psihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ, testeaza si determina caracteristicile mentale, acorda consultatii, analizeaza influenta ereditatii si factorilor sociali si profesionali asupra mentalitatii si comportamentului indivizilor. DOMENII: clinic, ocrotire sociala, in laboratoare uzinale, in scoala, in laboratoare auto, in laboratoare CFR, in armata, in cadrul unor firme (consultanta organzationala). ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca;♣ Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice;♣ Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic;♣ Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si a procesului de productie;♣ Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale;♣ Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane;♣ Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact;♣ Indruma, consiliaza si formeaza personalitatea copiilor si tinerilor in domeniul orientarii scolare si profesionale.♣ • efectueaza un program de consiliere psihologica, conform contractelor persoanei juridice; • colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca; • colaboreaza cu personalul departamentului de publicitate si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • raspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice contractate de persoana juridica; • raspunde de calitatea si precizia examinarilor psihologice; • raspunde de dezvoltarea si amenajarea cabinetului psihologic; • raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii scolare si profesionale. CERINTE PENTRU EXERCITARE: 1. Cerinte medicale: 1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; 1.2. acuitate auditiva normala; 1.3. vorbire normala. 2. Cerinte psihice: 2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica); 2.2. usurinta in exprimarea ideilor si sentimentelor (creativitate); 2.3. empatie si receptivitate fasa de problemele socio-umane; 2.4. interes stiintific pentru problemele umane; 2.5. devotiune si daruire umanitara; 2.6. asumarea responsabilitatilor; 2.7. rezistenta la sarcini repetitive; 2.8. capacitate deosebita de relationare interumana; 2.9. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 2.10. echilibru emotional; 2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland). 3. Activitati fizice: 3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; 3.2. vorbire;

vedere normala de aproape. conform pregatirii si disponibilitatilor existente.♣ pregatire de materiale si rapoarte.♣ PROGRAM DE LUCRU: 8 ore/zi. 3. POSIBILITATI DE PROMOVARE: psihologul beneficiaza de promovari in functie de gradul de dezvoltare al firmei ori de trecerea in alte functii.♣ teste de aptitudini. clasificare si interpretare a informatiilor. . (c) de colaborare: . care pot fi aplicate individual sau in grup.3.3.♣ operare cu masini si echipamente. si delegare in alte zone. (b) functionale: primeste sarcini si indrumari de la personalul din conducere.♣ asigurare de servicii. ascultare. Cerinte de educatie si pregatire profesionala: 4.♣ deprinderi de cercetare si investigare. DEPRINDERI TRANSFERABILE: acordare si transmitere de informatii.1.♣ planificare si organizare a operatiilor si activitatilor. 4. folosire a mainilor.♣ instrumente de testare tip creion-hartie. 3. diferentiere a culorilor.♣ diferite chestionare.4.♣ RELATII: (a) ierarhice: este subordonat administratorului firmei. 4. folosire a degetelor. de masurare senzoriala a reactiilor fiziologice.6.♣ deprinderi de a lucra in grup. .7.♣ culegere. 4. SALARIZARE: salarizarea este in conformitate cu normele interne ale firmei. 3. studii superioare. beneficiaza de transferari la cerere in alte sucursale . cunostinte PC. conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. saptamana normala de lucru.♣ acordare de consultanta si consiliere.2. UNELTE SI INSTRUMENTE DE LUCRU: aparate de testare psihologica.3.♣ folosire a instrumentelor si echipamentelor de testare. De asemenea. Exista si situatia de: program prelungit in functie de contractele aflate in lucru. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post. comutare si concentrare a privirii.5. cunostinte medii de limbi straine. 3. conform pregatirii si disponibilitatilor existente.colaboreaza cu alti psihologi din firma.colaboreaza cu administratorul.♣ teste de personalitate.

din data de .. . dacă aceştia corespund profilului şi cerinţelor prestabilite. . .ţine evidenţa. a rezultatelor testărilor psihologice efectuate. Responsabilităţi ale postului: • răspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice. Denumire post: Psiholog (cod C.R.împreună cu responsabilul de proces.. site-uri de internet la care compania noastră este abonată)..244501) Locul desfăşurării muncii: la sediul companiei Departament: Departamentul Resurse Umane Subordonare: Directorului de Resurse Umane • • Relaţii funcţionale: cu angajaţii tuturor departamentelor.colaborează cu personalul medical (şi nu numai) în cazul accidentelor de muncă..FIŞĂ de POST aferentă contractului de muncă nr.în baza descrierii şi cerinţelor postului.... .participă la definirea sistemului motivaţional al societăţii. într-un tabel centralizator. • răspunde de calitatea şi precizia examinarilor psihologice. ....colaboreaza cu personalul departamentului de publicitate si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice. . ..difuzează salariaţilor fişele de post aprobate de Preşedintele companiei. urmărind efectul lor de atragere a candidaţilor. . în strânsă legătură cu factorii motivatori individuali ai angajaţilor. pe care le transmite Directorului de Resurse Umane pentru avizul final..realizează testarea psihologică periodică a personalului.selectează candidaţii potriviţi dintre aceia care au răspuns anunţurilor de angajare şi îi programează pentru interviu.. prin tehnica interviului şi a testării psihologice evaluează abilităţile şi aptitudinile candidaţilor pentru posturi vacante.... .....oferă telefonic sau în scris răspunsuri negative candidaţilor respinşi. . .. motivând alegerea făcută.identifică surse de recrutare (anunţ în presă.consiliază angajaţii privind evoluţia în carieră în cadrul companiei.. .O. ... . Activităţi principale: . . concluzii şi recomandări personale. întocmind lista scurtă de finalişti pe care o propune şefilor ierarhici ai acestora... Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de resurse umane. concentrându-se prioritar asupra resurselor interne din cadrul companiei şi postează/publică anunţurile de angajare. .dă aviz psihologic viitorilor salariaţi înarmaţi.identifică împreună cu responsabilii de compartimente nevoia de personal şi solicită Directorului de Resurse Umane aprobarea privind începerea demersului de recrutare pentru acoperirea nevoilor identificate.efectueaza un program de consiliere psihologică a angajaţilor . elaborează fişele de post... împreună cu scurte caracterizări ale acestora ce vor cuprinde punctele forte şi slabe ale candidaţilor.

. după caz. pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu Autoritatea postului: • asigură aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de resurse umane la nivelul companiei Specificaţiile postului: • . • . contravenţional sau penal. • ..capacitatea de a lucra în condiţii de stres.. Facilităţi: telefon mobil.. • . • răspunde conform legii pentru secretul şi securitatea documentelor pe care le păstrează şi manipulează • răspunde disciplinar... .• răspunde de dezvoltarea şi amenajarea cabinetului psihologic. deschidere... uneori prelungit Salarizare: Salariul brut lunar este de . transport Relaţiile cu alte departamente: • descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară. tichete de masă Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).studii superioare de specialitate în psihologie (studiile de masterat reprezintă un avantaj). răbdare...bune abilităţi de planificare. Condiţii de muncă: munca este preponderent de birou program normal de lucru.. • . coordonare • .autorizaţie/certificat de abilitate pentru practicarea acestei meserii.. lei noi... foarte buna cunoaştere a comportamentului uman Deplasări • • Frecvenţa: ocazional Condiţii asigurate: diurnă. cazare.bune abilităţi de comunicare şi organizare.. dinamism.operare PC. imparţialitate. conform legislaţiei în vigoare.... organizare. la care se adaugă sporurile negociate.. • răspunde de modul de realizare a consilierii şi orientării profesionale. • răspunde de aplicarea şi reînnoirea bateriilor de teste şi formelor de interviu realizate..

............ Data:..... ……………………………………… .......S..... ……………………… Director General ……………………………........C. Am luat la cunoştinţă..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful