PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Numele şi prenumele: B.C. Data şi locul naşterii:... Domiciliul:... Grădiniţa:... Problemele cu care se confruntă copilul: Pe plan logopedic subiectul prezintă dislalie polimorfă: nivelul de dezvoltare al limbajului este corespunzătoe cu vârsta cronologică (evaluat prin “Setul de probe pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului”, C.Stănică, E. Vrăjmaş); - vocabularul şi structura gramaticală: prezintă dificultăţi d.p.d.v al structurării sintactice; - are vocabular sărac, exprimare deficitară, în ceea ce priveşte articulaţia şi pronunţia; - particularităţile vocii: ritmul vorbirii este precipitat; - prezintă sunetele: “l”, “s”, “ş”, “j” respectiv ”r”, înlocuite prin: “n”, “t”, “ci”, “gi” respectiv ”n”; - prezintă sunete omise: “c”, “h”; - aparatul fonoarticulator este dezvoltat normal, fără modificări; Priorităti pentru perioada (se stabilesc pentru maxim 3 luni) obiectivul general al terapiei logopedice este corectarea şi dezvoltarea comunicării orale, în vederea exprimării clare şi expresive; obiectivele specifice: 1. obţinerea sunetelor deficitare “ş”, “j” şi exersarea lor; 2. consolidarea sunetelor obţinute; 3. diferenţierea sunetelor; 4. automatizarea sunetelor; Menţionăm că în perioada anterioară (aproximativ trei luni) s-a obţinut, consolidat, diferenţiat şi automatizat sunetul “l”, respectiv grupul de sunete “s”, “z”..

în care să se respecte pronunţia corectă în exprimare.să respecte poziţionarea organelor în pronunţie.să pronunţe Pronunţarea . Evaluarea nivelului de comunicare. sunetelor. corect grupul de grupului de Demonstraţia Exerciţiul (3 săptămâni) .obţinerea sunetelor “j” şi exersarea lor. Pronunţarea sunete “ş”. Observarea poziţionării organelor torii. fonoarticulatorii Comparaţia sonoră. . Emiterea concomitentă Emiterea Demonstraţia.să pronunţe sunete “ş”.consolida- Introducerea Analiza (3 . “j”. Demonstraţia Observaţia Exerciţiul Conversaţia Povestirea (3 luni) Să întreţină o conversaţie. Pregătirea impostării Emiterea sunetelor prin demonstraţie şi imitaţie. Exerciţii generale de comunicare. fonoarticulatorii fonoarticula- independentă. Exerciţii 2.Obiective Conţinuturi Metode şi mijloace de realizare Perioada de Criterii de apreciere Metode şi instrumente de evaluare intervenţie a progresului Obiectiv general: Corectarea şi dezvoltarea comunicarii orale Obiective specifice 1. “j”. deficitare ş”. Model imitaţie la oglindă.

ştu. în poziţie iniţială.să pronunţe corect fonemele din cadrul cuvintelor. şu. săptămâni) corect grupurile şi inverse (ex. bujor. sunetului în silabe. şuşi.rea sunetelor obţinute.) Pronunţarea cuvintelor care conţin fonemele în diferite poziţii. Jocul didactic Exerciţiul sonor Comparaţia -să pronunţe corect (ex. uşi-uji etc. eşe-eje. şe-je. .). şi-ji. 3. aşe-aje.să pronunţe corect logatomii daţi (ex. mediană şi finală (ex. diferentierea sunetelor Diferenţierea la nivelul silabelor. je. uştu. . Diferenţieri de alte sunete. de silabe directe silabe Introducerea sunetului în cuvinte. etaj etc. şurub. Comparaţia sonoră. eje. şoc-joc. oşi-oji. uşu. ej etc). ojdo etc. uşor. jojă.) Pronunţarea fonemelor în comparaţii. uş. fonetică. făraş junglă. Diferenţierea la nivelul cuvintelor. jdo. Pronunţarea paronimelor fonemele paronimele date care conţin . fonemelor în directe şi inverse. Diferenţierea motricokinestezică (3 săptămâni) -să pronunţe corect fonemele în comparaţii (ex. işi-iji.

) învăţate. 4.şale-jale. automatizarea sunetelor Exersarea sunetului deficitar în propoziţii. care cuvinte în care să fie prezent sunetul deficitar. „j”. . Rostirea propoziţiilor simple. -să memorize poezii scurte care conţin sunetele deficitare. prăşitprăjit etc. Povestirea după imagini şi memorizarea. texte şi memorizări Povestirea Conversaţia Jocul didactic Compunerea după imagini. consolidarea. După automatizarea grupului de sunete deficitare „ş”. mijlocul şi sfârşitul cuvântului. -să povestească după imagini o poveste. diferenţierea şi automatizarea sunetului „r”. Analiza şi sinteza fonematică (3 săptămâni) -să rostească propoziţii simple în care este prezent la începutul. se va trece la emiterea. sunetul deficitar să conţină Exersarea sunetului deficitar în povestiri scurte. Frecvenţa activităţilor logopedice este de o şedinţă pe săptămână (40-45 de minute).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful