Ang ating iba t ibang anyo ay namana natin sa ting mga ninuno.

Ang ating mga ninuno ay ang pangkat ng mga taong dumayo sa Pilipinas noong unang panahon. Sa kanila natin minana ang ating anyo ganoon din an gating pamumuhay, paniniwala at pag uugali. Ibinibilang ang karamihan sa mga mamamayan ng Pilipinas sa mga liping Mongoloid, ngunit bagaman kalapit at kaugnay sila "sa dugo" ng mga Intsik, Hapones, at taga-Malaysia, mayroon pang naunang mga grupo ng mga tao na nagpunta at nanirahan sa sinaunang Pilipinas. Kabilang dito ang Taong Tabon at ang mga nagsidating na mga Negrito, Indones (mga sinaunang Indonesyano), at mga sinaunang Malay. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas, palagian nang nakikipag-unayan ang mga Intsik - bilang mga mangangalakal - sa mga mamamayan ng sinaunang Pilipinas. Sa loob ng maraming mga dantaon, nagkaroon ng pagpapakasal sa pagitan ng mga sinaunang mamamayan ng arkipelago at mga Intsik. Ang lahat ng mga ito ang tinatawag na mga unang mga mamamayang namuhay sa kapuluan, subalit may natatanging tatlong pangkat ng mga sinaunang taong dumating sa Pilipinas: ang mga NEGRITO, mga INDONES, at mga MALAY.

MGA NINUNO NG MGA PILIPINO Ilan sa mga ninuno ng mga Pilipino ang nagbuhat sa mga pangunahing-lupain ng TimogSilangang Asya, at pinaniniwalaang naglakbay at naglakad sa ibabaw ng mga "tulay na lupa" na dating nagkakabit at nagdurugtong ng Pilipinas at Timog-Silangang Asya. Ang mga salinlahi ng mga ninunong ito ang naging nakikilalang mga Pilipino sa kasalukuyan at naging mayoridad sa Pilipinas.[1] Mga Negrito, Indones at Malay ang mga prinsipal na mamamayan ng Pilipinas.[2] Naganap pa ang iba pang migrasyon sa pamamagitan ng pagbiyahe sa tubig at nangyari sa loob ng ilang libong taon. Ngunit sa ilang paniniwala ang TAONG TABON ang kauna unahang taong nanirahan sa ating bansa.

kayá paniwalà ngayóng . jawbone) ng 3 tao . 000 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang fossilized na bungo. Maliliit ang mga ngipin at mas maliit at nakausli na ang baba. Ang homo sapiens ay tinatawag din na "nakatatandang marunong na tao" dahil marunong na silang mag-isip at alamin ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Ang hitsura ng homo sapiens ay halos kapareho nang ating pangangatawan. Mataas ang noo na hindi gaanong matambok. PINAKA-UNANG katibayan ng tao sa Pilipinas ang pira-pirasóngbungô (cráneo. Nahukay ito kasama ng mga gamit nila. ang mga butó ay kasama ng mga tumpók ng pinagtabasan (flakes) at mga gamit(tools) sa mga pagawaan ng bató (Stone Age factories) sa 4palapág (levels) ng pinaka-malakíng silíd (chamber) ng yungíb.na tinatawag ngayóng Tao ng Tabon (Tabon Man). Maunlad sila sa kagamitan tulad ng lanseta. skull) at pangâ (mandibula. mga 22. Natuklás sa mga yungíb (cave) ngTabon. Ang bawat palapág ay pahiwatig ng pagtirá duón ng mga Unang Tao. malapit sa Quezon. Ang kanilang utak ay katulad na ng mga kasalukuyang tao.Ang mga TAONG TABON Ang Homo sapiens ay nahukay sa kweba ng tabon sa Palawan noong 1962.hindî matantô kung mga babae o lalaki . sa pulô ng Palawan.

workers) sa bawat palapág . Maniwaring nagtagál din ang mga manggagawa (obreros. patí mga batà.nakapagluto pa ng pagkain.000 taôn ang tandâ. Ang abó ng lutuán sa unang 3 tumpók o palapág ay nahukay ng mga nakatuklás at. natantô na ang pinaka-mataás na palapág ay 9. Sapantaha na marahil. at libu-libong taôn ang pagitan dahil sa makapál na alikabók at lupà na tumabon sa bawat sahíg na pinag-iwanan ng mga pinagtabasan.000 50.tinahanan ang yungíb nang 4 ulit. Ang kasunód ay bandáng 22. at ang nga-nga (betelnut chewing) hanggáng 5. itó ay tinahanan ng mga unang Pilipino 45. halos lahát ng Pilipino ay nag-nga-nga na rin. subalit hindî pa nasisiyasat.000 taôn sa nakaraán.000 .24. .gamit at butó.000 taôn sa nakaraán.000 taôn ang tandâ. Dito natuklás ang bungô ng Taong Tabon. Ang iká-3 palapág ay mahigít 30. pagkasurì ng mga dalubhasa (experts) sa carbon-14 dating. Natuklás ang iká-4 pang tumpók sa ilalim. Bitbít din nilá ang mga mas mabuting sa paggawâ ng kagamitáng bató.000 taón sa nakaraán.

may mga pag-aaral na nagsasabing maaaring may iba pang nauna kesa mga Negrito. kahit man mga libingan ng mga namatay na kauri. Indonesya at Malaysia. Bagaman isa ito sa mga pinaniniwalaan. na tumutukoy sa kanilang maliit na pangangatawan. partikular na sa mga karagatan. Diumano. Ito ang sinapantaha sapagkat pinaniniwalaang hindi marunong ang mga Negrito sa larangan ng pamamangka at paglalakbay sa mga katubigan. pagala-gala.[1] Sapagkat marunong gumamit ngpalakol at askarol (batong pinatulis) ang mga tinutukoy na aboriheno. wala silang permanenteng tirahan. ang sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong mga may 20. kung kailan bumabaw ang mga karagatan kaya't nakalakad ang mga tao sa lupang lumitaw mula Biyetnam. at may kaalaman din sa pamamangka. tinataguriang mga pigmi(mula sa salitang pygmy ng Ingles. Kabilang sa mga pinakamatandang katibayan ang tao sa Tabon. at palipat-lipat ng mga pook.[2] Kung minsan pa rin. Nalalaman lamang na may gawi silang nomadiko o palabuy-laboy. ginagamit din ang salitang Negroid para . minsan ding ginagamit ang salitang Negrito sa mga pigming Aprikano.Ang mga NEGRITO Ang mga Negrito sa Pilipinas. at nangangahulugang "maliit na taong maitim". Gayon din.000 na taon na ang nakararaan. bagaman may mga ginawang paghahambing sa pagitan ng mga Negrito at ng mga aboriheno ng Bagong Gineya at Melanesya. pinaniniwalaang ring nanggaling sila sa Borneo at naglakad at tumawid sa pamamagitan ng mga tulay na lupa para marating ang Palawan. ayon kay H. nagkaroon ng mga katanungan kung naging marunong din sa ganitong mga gawain ang mga Negrito. na nagkukumpolsa kanila sa mga mamamayang may katulad na kayariang pangkatawan sa Gitnang Aprika. Hinango ang salitang Negrito mula sa Kastilang negro. Ginamit ito ng unang mga eksplorador na Europeano na sinapantahang nanggagaling ang mga Negrito mula sa Aprika.000 taon hanggang 18. Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Ngunit hindi pa rin natitiyak kung kailan talaga dumating ang mga Negrito sa kapuluan. kung kaya't may mga naniniwalang hindi mga Negrito ang naunang taong namuhay sa Pilipinas.000 taon sa nakaraan). Subalit nagkaroon ng mga suliranin sa paghanap ng mga sinauna nilang kagamitang yari sa mgabato o mga katulad mula sa mga kasukalan ng mga kagubatan. Isa sa mga dating sapantaha ang naglalahad na nakarating sa Pilipinas ang Negrito noong huling panahon ng tag-ginaw (mga 30. Otley Beyer. Kung minsan.

pana.tukuyin ang mga pangkat na ito.[4] Kabilang Malay. partikular na sa kanilang panlabas na kaanyuhang pisikal. kabilang sa mga kamakailang gamit ng mga pangkasulukuyang Negrito ang mga sumpit. isang propesor na panitikang hambingan (literaturang komparatibo). Nangangalap sila ng mga prutas. ang mga Batak ng Palawan at ang Mamanuwa ng Mindanaw. Arya. Ayon kay James J. makakapal ang mga labi at kulot na kulot ang maiitim na mga buhok. Kagayan at Isabela. Ayta. ang mga Baluga. ang dahilan kung bakit tinawag din silang mga taong-bundok. Tinawag na Negros ang pook na Negros sapagkat napakarami ng bilang ng mga Negrito doon noong kapanahunan ng pagsapit ng mga Kastila sa Pilipinas. May mga Negritong umaabot lamang ang taas sa apat na talampakan. Ata at Ati ng Panay at Negros. katulad ng buhok at kulay ng balat. . at mga kagamitang gawa sa bato. tumutukoy ang terminong Intsik na Kun-lun (Tsinong tradisyunal: bahagi ng Timog-Silangang ng Asya. Palipatlipat sila ng tirahan upang humanap ng mga makakain. sa kanilang pangkasalukuyang ) sa mga Negrito. Maitim ang kanilang balat.[3] populasyon 12 ang mga Tumutukoy din ang katawagang Negrito sa ilang mga pangkat etnikong nasa mga hiwa-hiwalay na mga mga Aeta. Dumagat at mga may 25 iba pang mga tribo sa Pilipinas. Bagaman walang katibayan kung ano ang mga pinakasinaunang kagamitan at kasangkapan ng mga sinaunang mga Negrito sa Pilipinas. ang mga Agta. Liu. iilan na lamang ang natitirang kapangkatan ng mga Negrito. Sa Pilipinas. kundi mayroon silang mga pagsasama-samang kaangkanan lamang. maging sa mga Semangtangway sa mamamayang Mani ng Taylandiya at tribong Andamanes ng Kapuluang Andaman ng Indiya.busog. pango ang mga ilong. halamang-ugat. Kabilang sa mga ito ang mga Aeta ng Sambales. Maliliit lamang ang mga Negrito sa Pilipinas. ang aninipay.[1] Bagaman pagalagala ang karamihan sa mga Negrito. mayroon ding tumigil sa mga yungib at sa gilid ng mga bundok. Mayroon namang mga gumamit ng mga pansamantalang tahanang yari sa mga sanga at dahon ng mga punongkahoy. Tinawag namang Panay ang pook na Panay dahil sa katawagan ng mga Negrito sa isang halaman. Nilalarawang wala silang tunay na tribo. Agta.Y. Ati.

Dalawang pangkat ng mga Indones ang unang dumating sa sinaunang Pilipinas. "kimi. Sa pulo ng Panay. Agta.at anumang halamang maaaring kainin. Sa Gitnang Kabisayaan. kilala sila sa katawagang Ata. samantalang Mamanwa naman sa Samar at Leyte. Mayroon ding mga Negrito sa Mindanaw. Dumagat. Ang mga INDONES Ang mga Indones[1] ang tinatayang sumunod na pangkat na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Bangka. Tinatayang maaaring magkakahiwalay at magkakaiba ang panahon ng pagdating nila sa Pilipias. mas kilala sila bilang mga Ati. balingkinitan ang katawan. at "daan-daan o libu-libong taon ang pagitan" ang pagitan ng mga kapanahunang ito. at Pugot. Unang pangkat Nagmula ang mga unang Indones sa Timog-silangang Asya. at Baluga. Marunong silang pumana. Magkakaiba ang mga gawi ng bawat pangkatin ng mga Negrito: nilalarawang mapupusok ang mga Aeta ng Kagayan at Isabela. Sa Surigao. Sa Siyera Madre kilala sila bilang Dumagat. Nagtayo sila ng mga bahay na may-hukay sa lupa o nasa tuktok ng mga puno. Abian. Baluga. maraming mga bulaklak sa katawan. Maputi ang kanilang balat. Mas makabago ang kanilang kalinangan kung ihahambing sa mga Negrito. at Pugot sa Luzon. makitid ang hugis ng mukha may malapad na noo. iba't iba ang naging mga katawagan para sa mg Negrito. . Sa sari-saring mga pook sa Pilipinas. mangisda. kilala sila bilang ang mga Mamanwa. Remontado. Partikular sa Gitnang Luzon. may kalaliman ang mata ngunit matangos ang mga ilong. Agta. ang pagtawag sa kanila bilang mga Aeta.Ita. Ita. Umasa rin sila sa kanilang kapaligiran kung kaya't nangisda at nangaso sila. ang pinagmulan ng pagdiriwang naAti-Atihan. at Ata naman sa Hilagang Dabaw. magkaingin at niluluto nila ang kanilang mga pagkain. Ito ay Una at Ikalawang pangkat. partikular na sa mga lalawigan ng Surigaw at Hilagang Dabaw. at patagu-tago" ang mga Batak sa Palawan. Kabilang na nga rito ang mga katagurian sa Luzon na Aeta. Remontado. Pinaniniwalaang ninuno sila ng mga Ilongo ng Sierra Madre at ng Caraballo.

bilugan ang mga mata at malaki ang mga katawan. Mas maunlad ang kanilang pamumuhay kaysa naunang pangkat. malaki ang ilong. Yari sa tanso ang kanilang mga kagamitan at pinaniniwalaang marunong din silang gumamit ng patubig sa kanilang pagsasaka. makapal ang labi.Pangalawang pangkat Kaiba ang pangalawang pangkat ng mga Indones sapagkat maitim ang kanilang balat. malapad ang mukha. Nagmula sila sa tangway ng Indo-Tsina at Gitnang Asya. . gabi. ube at iba't ibang uri ng halamang makakain. malaki ang panga. Natatanim sila ng palay. Pinaniniwalaang sila ang gumawa ng Hagdan-hagdang Palayan ng Banawe. at tumira sa mga baybay ng Luzon.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.