TEMELE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ - SPECIALIZAREA „CADASTRU” AN V ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

NR. CRT. 1. 2. 3. 4. 5. NUMELE SI PRENUMELE APOLZAN F. MIHAI APOSTU (MICA) ANA-MARIA BADIU D. DUMITRU ANDREI BALEA V. AUREL BARBANŢAN I. RAZVAN IONUŢ RAUL ANUL V V V V V OBS. TEMA Întocmirea documentaţiei topografice aferente introducerii Reţelei de apă-canal în localitatea Horea, jd. Alba Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru introducerea cadastrului imobiliar edilitarzona Ţicleni Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru trasarea drumului judeţean Lugoj Timişoara Aplicarea legilor proprietăţii în domeniul forestier comuna Baciu, judeţul Cluj Întocmirea documentaţiei topografice aferente modernizării căii ferate principale pe traseul Deva-Simeria Suport topografic necesar amplasării sondelor de ţiţei din localitatea Suplacu de Barcău, judeţul Bihor Lucrări topo-cadastrale realizate în vederea delimitării teritoriului administrativ al satului Drâmbar (comuna Ciugud), localitatea Alba Iulia, judeţul Alba Lucrări topografice şi cadastrale necesare întocmirii documentaţiilor de punere în posesie – zona Cunţa, Alba Întocmirea documentaţiei topografice aferente introducerii Reţelei de apă-canal în localitatea…Vingrad Lucrări topografice necesare reabilitării căilor de comunicaţii – Studiu de caz LOCUL Localitatea Horea, judeţul Alba Zona Ţicleni Drumul judeţean Lugoj - Timişoara Comuna Baciu, judeţul Cluj Deva-Simeria Localitatea Suplacu de Barcău, judeţul Bihor Satul Drâmbar (comuna Ciugud), localitatea Alba Iulia, judeţul Alba Zona Cunţa, Alba Localitatea Vingrad INDRUMATOR Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan + Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan + Asist. univ. drd. ing. Borşan Tudor Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan + Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel

6.

BARNUŢIU E. EMIL SIMION

V

7.

BĂRĂŞTEAN S. DIANA ALINA

V

8. 9.

BELEIU G. DANIELA BOAR I. ROXANA DANIELA

V V

10.

BOLCA G. GEORGIANA ALINA

V

1

NR. CRT. 11. 12.

NUMELE SI PRENUMELE BRADEAN S. D. ADRIAN DOREL BRANESCU MARIUS-NICU

ANUL V V

OBS.

TEMA Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii documentaţiei de reabilitare a DN 1C

LOCUL DN 1C Zona Berbesti Lechinta, jud. Bistriţa Năsăud Traseul celor 3 fortificaţii – Alba Iulia

INDRUMATOR Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Lect. univ. dr. Popa Dorin Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel + Asist. univ. drd. ing. Ungur Andreea Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel + Asist. univ. drd. ing. Popa Alexandra

Alte prom.

13.

BRIA I. IOAN AUREL BUCIUMAN F. LAURA VIOLETA BUDA C. CORNEL

V

14.

V

Întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale aferente delimitării administrativ teritoriale - zona Berbesti Lucrări topografice si cadastrale necesare proiectării si conducerii in execuţie a campusului şcolar din Lechinta, jud. Bistriţa Năsăud Lucrări topografice şi cadastrale necesare punerii în valoare a monumentelor istorice – Studiu de caz Traseul celor 3 fortificaţii Lucrări topo-geo-fotogrammetrice aferente reprezentării 3D a monumentului Sala Unirii în vederea restaurării

15.

V Alte prom Alte prom

16.

BUNEA IONEL VASILE

V

17.

CĂPUDEAN DUMA ELENA

V

Metode moderne topo-geodezice privind realizarea reţelei de apă a localităţii Răşinari şi racordarea cu municipiul Sibiu Documentaţie topo-cadastrală aferentă proiectării şi trasării unui complex de locuinţe pe strada Mihail Jora, municipiul Alba Importanţa lucrărilor topo-geodezice în activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare

Loc. Răşinari, mun. Sibiu Str. Mihail Jora, mun. Alba

Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel + Lect. univ. dr. Popa Dorin Prof. univ. dr. ing. ec. Palamariu Maricel + Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva+ Asist. univ. drd. ing. Oprea Luciana Conf. univ. dr. ing. Ienciu Ioan + Lect. univ. drd. ing. Koncsag Eva

18.

CENAN I. SIMONA IOANA

V

19.

CETEAN O. OLIVIU TIBERIU

V

Lucrări topo-cadastrale realizate în vederea reabilitării şi reamenajării cartelului Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeş, judeţul Alba

Cartelul Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeş, judeţul Alba

2

drd. CRT. comuna Bârghiş. univ. univ. judeţul Bihor în vederea executării reţelei de apă şi canalizare. DELOREANU D. ing. ing. Ungur Andreea Conf. ing. Ienciu Ioan Prof. judeţul Sibiu Metode şi mijloace moderne în trasarea topografică a fermei zootehnice din localitatea Bărăbanţ. ing. dr. localitatea Aiud. univ. ing. Rieni. 25. DETESAN OVIDIU IOAN V Alte prom Loc. Ienciu Ioan + Asist. dr. dr. judeţul Alba Lucrări topo-geodezice necesare trasării zidurilor disipatorului de energie şi infrastructurii barajului Sebeş Lucrări topografice privind urmărirea comportării construcţiilor – Barajul de la Căpâlna Lucrări topo-cadastrale realizate în vederea modernizării drumului comunal sat Pelişor. dr. Palamariu Maricel + Asist. drd. localitatea Aiud. Ienciu Ioan + Lect. Bihor 3 . Koncsag Eva Prof. dr. ing. ing. judeţul Alba Mijloace şi metode topografice moderne utilizate în reabilitarea drumului judeţean între localităţile Aiud-Ciumbrud. CREŢU F. DĂNEŢ M. LUCIAN MIHAI V 28. ing. judeţul Alba Drumul judeţean între localităţile Aiud-Ciumbrud. NICOLAE ALIN V Barajul de la Căpâlna Drumul comunal sat Pelişor. univ. judeţul Alba Realizarea cadastrului general asupra zonei protejate cu valoare istorică. Popa Alexandra Conf. planimetrice şi altimetrice ale căilor de transport în vederea introducerii reţelelor edilitare de apă potabilă şi canalizare în localitatea Berghin. CORNAŢEL (POPESCU) D. Ridicări topografice. judeţul Alba Municipiul Sebeş. univ. LOCUL Strada Ostaşilor. drd. ADRIAN PETRU V V 26. Cetatea Sebeşului. Palamariu Maricel + Lect. ec. dr. ec. strada Ostaşilor. dr. judeţul Alba Studiu topo-geodezice pe zona localităţii Rieni. Ienciu Ioan Conf. ing. BOGDAN CALIN V Barajul Sebeş 23. jud. univ. Oprea Luciana 21. Ienciu Ioan Conf. ing. drd. judeţul Alba 24. univ. univ. MIRCEA NICOLAE DAN P. Judeţul Alba Localitatea Berghin. univ. univ. ec. Palamariu Maricel + Asist. ec. drd. LAURENŢIU FLORIN ANUL V OBS. univ. ing. Alte prom TEMA Lucrare topo-cadastrală privind extinderea reţelei de canalizare. municipiul Sebeş. ing. judeţul Sibiu Localitatea Bărăbanţ. Judeţul Alba. univ. judeţul Alba INDRUMATOR Prof. univ. drd. dr. MIHAI V 27. Palamariu Maricel Asist.NR. univ. univ. ing. DAMŞA N. ing. ing. DAN N. Oprea Luciana Conf. NUMELE SI PRENUMELE CIOBANU GH. MONICA V 22. 20. Koncsag Eva Prof. dr. comuna Bârghiş.

strada Izvorului . Palamariu Maricel Prof. Cluj INDRUMATOR Conf. Ungur Andreea Prof. strada Izvorului . jud. dr. ec. judeţul Sibiu LOCUL Mun. univ. Dimen Levente Prof. Oprea Luciana Prof. ing. drd. univ. trasării şi conducerii în execuţie a complexului de locuinţe – Dealul Furcilor. drd. cartelul Tineretului II. NUMELE SI PRENUMELE DINU M. Ienciu Ioan + Conf. MARIA CRISTINA V Alte prom Delimitarea cadastrală administrativ teritorială a comunei Aluniş – judeţul Cluj şi a intravilanelor componente. drd. Ridicări topo-cadastrale şi geodezice în vederea realizării obiectivului de investiţie Fabrica de produse lactate S. STELIAN MARIUS ANUL V OBS. 36. Studiu privind urmărirea prin metode topogeodezice a stabilităţii depozitului de steril Stejăriş Automatizarea lucrărilor topo-cadastrale utilizând programul Benthley Tehnici şi tehnologii moderne de verificare a poziţiei proprietăţilor la APIA Efecte ale publicităţii imobiliare asupra drepturilor reale principiale – zona Toga. ANA MARIA FARA E. Cluj 38. Oprea Luciana Conf.C. Sibiu. Popa Alexandra 30. ing. univ. univ. 29.NR. RAZVAN EUGEN FILIP DANIEL V V V Alte prom Zona Toga. ing. dr. ing. univ. Palamariu Maricel Lect. DORHOI IACOB V 34. ing. dr. ing. dr. TEMA Lucrări topo-cadastrale necesare extinderii intravilanului municipiului Sibiu în vederea construirii cartelului Tineretului II. Palamariu Maricel + Asist. Palamariu Maricel Prof. UAT Galda de jos . ing. univ. dr. ec. drd. judeţul Cluj. ec. dr. Koncsag Eva Prof. FILIP V. ing. Alba Iulia. 32. Palamariu Maricel Prof. ec. univ. univ. ing. dr. ec. ec. Ienciu Ioan + Asist. 37. dr.Oiejdea Zona municipiului Sebeş Dealul Furcilor. DOBRA (TOPLICEANU) LIGIA DOBREANU MIRCEA DAN DORCA I. ANCA RUXANDRA V Galda de jos Oiejdea 4 . ADRIAN DORIN V 35. univ. Palamariu Maricel Asist. Popa Alexandra Conf. loc. univ. dr. Lucrări topo-cadastrale necesare proiectării. univ. Alba Iulia Stejăriş 33. univ. ing. ing. Albalact S. judeţul Sibiu Comuna Aluniş. jud. ing. univ. CRT. ing. dr. dr. Documentaţii pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de construcţii civile V Evaluarea bunurilor imobiliare din zona municipiului Sebeş Alte prom. ing. DREGHICI D. ENESEL F. univ. univ. univ. ing. ing. Ienciu Ioan + Asist. drd. drd. Palamariu Maricel + Asist. ec. 31.A. univ.

ing. univ. ec. judeţul Alba 47. univ. Metode şi mijloace moderne în trasarea topografică a bazei sportive şi de agrement din localitatea Petreşti. dr. Palamariu Maricel+ Lect. 44. ec. univ. drd. Ungur Andreea Conf. univ. ing. în vederea construirii unui complex rezidenţial Lucrări topografice pentru delimitarea teritorial administrativă a intravilanului localităţii Vinţu de Jos LOCUL Localitatea Sibiu Localitatea Vinţu de Jos Comuna Bistra INDRUMATOR Prof. univ. univ. ing. Palamariu Maricel + Asist. dr. ing. judeţul Alba Metode moderne folosite la întocmirea documentaţiei topo-cadastrale în vederea reabilitării DN 1C 42. ec. judeţul Alba Complexul S. univ. univ. Popa Dorin 40. Ienciu Ioan Prof. Palamariu Maricel + Lect.L. dr. univ. judeţul Cluj Lucrări topografice necesare reabilitării parcului „Stadionul nou” din localitatea Cugir. CRT. MARIUS SIMION V 45. dr. dr. ing. univ. GOŢA C. ec.C. Palamariu Maricel Lect. GLIGOR EMIL V Lucrări topo-geodezice aferente realizării obiectivului. ALEXANDRU DANIEL GHITAN N. ing. GOLBAN N. ing. ing. GLIGOR TRAIAN V Comuna Bistra 43. ec. ing. ec. IONELA VIORICA ANUL V OBS. ing. V Alte prom Alte prom 41. univ. Lutsch 2000 Plus S. Alimentarea cu apă a comunei Bistra Lucrări topo-geodezice aferente realizării “Podului rutier peste râul Arieş” la Lunca Largă din comuna Bistra. Lutsch 2000 Plus S. 39. ing. univ. Oprea Luciana + Asist. univ. univ. Koncsag Eva Prof.L. Palamariu Maricel + Asist. univ. drd. drd. ing. univ. univ.NR. Popa Dorin Conf. dr. ing. dr. conform PUG. Ienciu Ioan Prof. judeţul Cluj Localitatea Cugir. NICOLAE GHEORGHE (SĂTMĂREANU) V Zona Aghireşu. Popa Alexandra Prof. dr.R. NUMELE SI PRENUMELE GEANGU I. dr. GROS GHEORGHE MARIUS V 46.R. ing. Palamariu Maricel + Lect. Koncsag Eva Prof. GUŞ S. drd. TEMA Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru extinderea intravilanului localităţii Sibiu. GROZA I. Metode moderne utilizate în vederea achiziţiei datelor geospaţiale folosite la subvenţionarea agriculturii în zona Aghireşu. judeţul Alba Metode moderne de trasare topografică a obiectivului Complexul S. Palamariu Maricel + Lect. ec. ALEXANDRU IOAN V Localitatea Petreşti. ing. drd. drd. COSMIN GEORGE V DN 1C 5 . dr. dr. Koncsag Eva Prof.C.

ing. ec. univ. judeţul Alba Comuna Cricău. Palamariu Maricel Asist. judeţul Bistriţa. drd. Palamariu Maricel + Asist. CRT. Ungur Andreea Conf. ec. ing. dr. dr. ing. 53. ADRIAN HAŢEGAN M. judeţul Alba Introducere cadastrului general în intravilanul comunei Cricău. judeţul Alba Delimitare cadastrală intravilan Municipiul Alba Iulia Cristeşti-Mureş. 48. judeţul Mureş. FLAVIU MARIAN HERIŞANU C. univ. univ. Palamariu Maricel Alte prom Introducerea cadastrului agricol . PETRU V 58.zona Acatari. CĂLIN DANIEL V 55. Palamariu Maricel Asist. CIPRIAN NICOLAE IOJA P. drd. dr. Oprea Luciana Prof. drd. ing. NUMELE SI PRENUMELE HAIDUC E. TEMA Lucrări topo-cadastrale pentru întocmirea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară şi obţinere a Autorizaţiei de Construire – localitatea Tibru. dr. HRUZA MIHAI ALEXANDRU IGHIAN N. 86116. JAKAB-DRAGAN E. 49. dr. ISPAS I. univ. ing. ing. ing. ing. UP VI Oaşa Comuna Cîlnic. judeţul Alba Cartierul „Orizont” – Alba Iulia Zona Acatari. drd. univ. UP VI Oaşa Documentaţie topografică necesară alimentării cu apă potabilă în system centralizat a comunei Cîlnic. univ. judeţul Mureş Lucrări topo-geodezice necesare trasării Drumului Naţional DN17 între Km. Palamariu Maricel + Conf. Koncsag Eva Prof. Palamariu Maricel + Lect. dr. ec. dr. ec. judeţul Alba Municipiul Alba Iulia 54. drd. ing. CONSTANTIN ANUL V V V OBS. ing. ing. Popa Alexandra Prof. IT I. judeţul Mureş DN17 între Km. univ. localitatea Bistriţa-Năsăud . KHERECHES P. ing. univ. 52. Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru introducerea cadastrului imobiliar-edilitar – zona Petroşani 51. drd. univ. localitatea BistriţaNăsăud Lucrări topo-cadastrale necesare punerii în posesie a terenurilor cu destinaţie forestieră din localitatea Şugag. univ. dr. dr. Palamariu Maricel ? Prof. ing. ec. univ. Koncsag Eva Prof. dr. 50. Palamariu Maricel Lect. univ. IOSIF I. ing. univ. judeţul Alba Introducerea cadastrului edilitar în Cartierul „Orizont” – Alba Iulia LOCUL Localitatea Tibru. ing. ec.…. IOAN V V V Alte prom Lucrări topografice şi geodezice necesare modernizării staţiei de epurare Cristeşti – Mureş. univ. Oprea Luciana Prof. judeţul Bistriţa Localitatea Şugag. univ. univ. Palamariu Maricel Prof. PUIU FLORIN V 56. Ienciu Ioan + Asist. ec. IOAN TEODOR V 6 . univ. Dimen Levente Prof. 86116. ec. CORNELIA CRISTINA V 57. ing. judeţul Mureş Zona Petroşani ? INDRUMATOR Prof. dr. ec.NR.

ing. 59.C. ing. judeţul Mures U. in vederea obţinerii Certificatului de urbanism Metode şi tehnici moderne de reconstrucţie digitală 3D a palatului Apor din municipiul Alba Iulia. univ. univ. 62. ing. MATEŞ ELENA MIHAELA V 68. dr. RESTART S. jud. judeţul Alba Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale necesare delimitării corpului de proprietate la S. univ. ing. MIRCEA GLIGOR MAN P. ing. ing. ec. judeţul Mures Introducerea cadastrului forestier în U. univ.L. ing. ing. dr. CLAUDIU CONSTANTIN V Posibilităţi de utilizare a fotogrammetriei în realizarea documentaţiilor topo-cadastrale 7 . Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în cvartalul 145 din municipiul Sighisoara. Popa Alexandra 60. dr. 63. jud. univ. dr. Borşan Tudor Conf. drd. Cluj Municipiul Alba Iulia. MIRON V V V V V Alte prom Alte prom 66. univ. univ. Palamariu Maricel Asist. Ungur Andreea Prof. ADELA ELISABETA MARC ISPAS MÂRZA ANDREI CONSTANTIN MASCA M. dr. judeţul Alba Drumul comunal DC204 Poşaga Drumul National DN 17 între Km. 100-101 Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale pentru Baza sportivă Pianu de Sus Lucrări topo-cadastrale aferente realizării reţelei de canalizare în comuna Chirpăr. ec. univ. Ienciu Ioan + Conf. Sibiu Cvartalul 145 din municipiul Sighisoara. 65. univ. ing. TEMA Lucrări topo-cadastrale în vederea extinderii parcului industrial din localitatea Zlatna. Palamariu Maricel Asist. dr. dr. Ienciu Ioan Prof. V Alte prom 61. univ. drd. ing. ing. Palamariu Maricel Asist. Aiton. ing. judeţul Alba Loc. ing. MICLAUS C. drd. Ungur Andreea Prof. Dimen Levente Prof. univ.P. ec.R. drd. CONSTANTIN STELIAN LAZĂR TARCISIU CLAUDIU PAUL ANUL V OBS. UA71B INDRUMATOR Prof. drd. Chirpăr. dr.NR. Palamariu Maricel Conf. dr.P. judeţul Alba Tehnici topo folosite la reabilitarea drumului comunal DC204 Poşaga Lucrări geodezo-topografice necesare pentru întocmirea documentaţiei în vederea reabilitării unui tronson din drumul naţional DN 17 între Km. univ. ec. 2 Bistra. ing. Cluj-Napoca. CRT. UA71B LOCUL Localitatea Zlatna. 100-101 Pianu de Sus Com. univ. GELU VASILE V 67. 64. ec. univ. Palamariu Maricel Prof. Ungur Andreea Conf. drd. ec. NUMELE SI PRENUMELE LASCU G. Palamariu Maricel Asist. LUPEAN G. dr. dr. Palamariu Maricel + Lect. Ienciu Ioan + Asist. univ. ec. ing. univ. 2 Bistra. univ. Koncsag Eva Prof. ing. judeţul Sibiu. MATEI M.

ing. Ienciu Ioan + Conf. Palamariu Maricel Conf. univ. MOLODEŢ I. drd. univ. drd. univ. Palamariu Maricel + Lect. judeţul Hunedoara 75. ing. dr. univ. dr. TANIA CLAUDIA V Zona Cetăţii Vauban din municipiul Alba Iulia 71. ec. Tulbure Ildiko Prof. univ. ec. Oprea Luciana Conf. 8 . dr. ec. univ. SORINA DIANA ANUL V OBS. Ciută Marius + Asist. Palamariu Maricel 70. dr.NR. Dimen Levente Prof. NUMELE SI PRENUMELE MIHĂLŢAN S. Koncsag Eva Conf. ing. ing. NICOARA N. NEAGU E. judeţul Alba Întocmirea planurilor cadastrale pentru extravilanul comunei Romos. univ. judeţul Hunedoara Lucrări topografice necesare determinării volumelor în halda de steril a minei Avram Iancu LOCUL Municipiul Alba Iulia INDRUMATOR Prof. Borşan Tudor Conf. 69. 17 77. 17. IOAN V Municipiul Sebes 73. univ. drd. dr. univ. univ. ing. Palamariu Maricel + Lect. ing. drd. univ. dr. CRT. ing. ing. MARIA SIMONA V 76. univ. VASILE V Sat Limba. Oprea Luciana Prof. ing. dr. drd. Koncsag Eva Conf. dr. MUNTEAN T. univ. ing. ing. ing. MUNTEAN E. Sector Cadastral nr. univ. Ienciu Ioan + Asist. univ. univ. CIPRIAN VASILE V Alte prom Mina Avram Iancu Mun. ing. drd. ing. MIHEŢ M. NĂSUI G. Ienciu Ioan + Conf. univ. univ. TEMA Măsurători topografice şi geodezice privind îndesirea reţelei şi delimitarea sectorului cadastral nr. ing. Alba Iulia. Ienciu Ioan + Asist. dr. 9 din Alba Iulia Lucrări topo-cadastrale necesare realizării cadastrului general pentru zona Cetăţii Vauban din municipiul Alba Iulia Tehnici şi aparate folosite la trasarea obiectivului G&D Prefabricatti din zona industrială Alba Iulia Măsurători topografice şi geodezice privind îndesirea reţelei şi introducerea Cadastrului imobiliar edilitar in Municipiul SEBES Aparatură şi tehnici moderne folosite la trasarea obiectivului „Benzinăriei Petrom Oarda” Aplicare SIG în săpăturile arheologice sistematice privind sectorul „Şesu Orzii” sat Limba. judeţul Alba Comuna Romos. ec. dr. Ienciu Ioan + Asist. ANAMARIA V Zona industrială Alba Iulia 72. ing. ing. dr. ADRIAN TRAIAN V Localitatea Oarda 74. dr. NICULA ALIN TEODOR V Introducerea cadastrului imobiliar în municipiul Alba Iulia – Sector Cadastral nr. Borşan Tudor Conf.

univ. univ. IOAN LUCIAN OLTEANU MOLDOVAN CRISTIAN VIRGIL PASCA T. POPA I. POPESCU SANDA V 87. dr. 84. Oprea Luciana 79. Palamariu Maricel Prof. Măsurători topo-cadastrale realizate în vederea introducerii reţelei de canalizare în comuna Cut. univ. dr. Palamariu Maricel+ Asist. ec. drd. PRODAN I. ec.NR. Palamariu Maricel + Lect. univ. judeţul Alba Măsurători topo-cadastrale aferente modernizării reţelei de distribuţie Gaz Metan. Mureş Posibilitate de utilizare a fotogrammetriei în lucrările de geodezie şi cadastru Amenajarea staţiei hidro – Feneş. dr. V Alte prom 80. Koncsag Eva Prof. ec. ing. univ. PURCEL N. dr. localitatea Grebenişul de câmpie. univ. Palamariu Maricel + Lect. Palamariu Maricel Asist. drd. judeţul Alba Localitatea Pristol. ec. univ. ing. SORIN COSMIN PETRUŢA N. judeţul Alba Localitatea Grebenişul de câmpie. ing. univ. PATRICHI MARIAN CORNEL PETRUŢ C. univ. Koncsag Eva Prof. DUMITRU V Oraşul Ocna Mureş 9 . CRT. univ. ing. drd. Ienciu Ioan ? Prof. ing. ing. Palamariu Maricel Prof. dr. V Lucrări topo-cadastrale în vederea întocmirii reţelelor de apă-canal în comuna Poşaga. judeţul Alba Aplicarea legilor proprietăţii – localitatea Pristol. ing. ing. ec. NUMELE SI PRENUMELE OLTEAN I. 82. Palamariu Maricel Prof. ing. ing. Oprea Luciana Conf. jud. Dimen Levente Prof. LIVIU NICOLAE PEUNĂ LUCIAN IOAN V V V V Alte prom Feneş. Palamariu Maricel+ Asist. dr. Mehedinţi Municipiul Constanţa Alte prom 85. TEMA Lucrări topografice de trasare şi execuţie a halelor industriale – „Star” Cugir LOCUL Localitatea Cugir Comuna Poşaga. ing. Popa Alexandra Conf. 78. jud. 83. GHEORGHE ANUL V OBS. Mureş INDRUMATOR Prof. realizând lucrări topografice din judeţul Alba ? Lucrări topo-geodezice realizate în vederea întocmirii documentaţiei necesare amenajării zonei turistice de la Poarta Raiului. ing. ec. ing. drd. dr. ing. Mehedinţi Măsurători topografice şi geodezice privind îndesirea reţelei şi introducerea Cadastrului imobiliar edilitar in Municipiul Constanta Aplicarea legilor proprietăţii pe teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş 81. univ. univ. univ. univ. ec. ec. dr. dr. dr. drd. ALIN SORIN V Alte prom 86. LAURA ADELA V 88. univ. judeţul Alba ? Zona turistică Poarta Raiului Comuna Cut.

ec. ing. dr. judeţul Alba Municipiul Sebeş Drumul GârdaGheţar DN-6. Koncsag Eva+ Asist. ing. univ. ing. univ. ec. ing. dr.NR. Ienciu Ioan Prof. judeţul Cluj Zona Petroşani Staţiunile Viticole Aiud Localitatea Crăciunel. IULIUS V 94. Koncsag Eva Prof. drd. Dimen Levente Prof. univ. univ. dr. univ. ing. NUMELE SI PRENUMELE RAŢIU I. ec. TEOFIL V V V 98. univ. univ. dr. ec. ec. 97. ing. LugojCaransebeş Municipiul Aiud 92. Palamariu Maricel Asist. V 93. TEMA Măsurători topografice şi geodezice privind îndesirea reţelei şi introducerea Cadastrului imobiliar edilitar in Municipiul Aiud Lucrări topo-cadastrale necesare realizării planului parcelar în vederea introducerii cadastrului viticol pentru imobile aparţinând staţiunii viticole Blaj Metode moderne utilizate în vederea achiziţiei datelor geospaţiale folosite la subvenţionarea agriculturii în zona Huedin. ing. Oprea Luciana Conf. dr. Palamariu Maricel + Lect. ing. ing. MIHAIELA RALUCA V Localitatea Blaj 91. dr. 89. univ. univ. Palamariu Maricel Prof. univ. Koncsag Eva 90. JANOS V 10 . judeţul Alba Realizarea unui sistem informatic cadastral pentru introducerea cadastrului imobiliar edilitar în municipiul Sebeş Metode topografice utilizate pentru modernizarea drumului Gârda-Gheţar Metode moderne utilizate pentru reabilitarea DN-6. ing. ing. 96. SZAKACS J. univ. STEF M. drd. drd. Palamariu Maricel + Lect. Palamariu Maricel Conf. dr. univ. SIMION D. univ. univ. CRT. IOAN CALIN V 95. ing. ing. judeţul Cluj Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru introducerea cadastrului imobiliar edilitar – zona Petroşani Mijloace topo moderne folosite la întăbularea terenurilor şi trasarea unei plantaţii moderne de vii la Staţiunile Viticole Aiud Măsurători topografice realizate în vederea modernizării reţelei de drumuri din localitatea Crăciunel. univ. dr. dr. Palamariu Maricel Prof. dr. Ungur Andreea Prof. dr. ec. SĂTMĂREANU (GOLBAN) FELICIA SÎRBA JEANINA GABRIELA V Zona Huedin. Popa Dorin Prof. drd. Palamariu Maricel + Lect. SAVONEA N. ec. ec. BOGDAN ANDREI ANUL V OBS. Palamariu Maricel Lect. ing. MARIAN GELU SULAREA VIOREL SUSMAN I. drd. SITAR I. Lugoj-Caransebeş Măsurători topografice şi geodezice privind introducerea Cadastrului imobiliar edilitar in Municipiul Aiud LOCUL Municipiul Aiud INDRUMATOR Prof. univ.

Sângeorgiu de Mureş. ing. Ienciu Ioan Conf. TODEA R. localitatea Alba Iulia. 99. dr. Ungur Andreea Prof. Palamariu Maricel Asist. univ. ing. drd. ing. TUCA JAN PAUL V Alte prom 105. IOAN LIVIU V V V Loc. ing. Mureş Localitatea Alba Iulia. ing. univ. municipiul Sibiu. Palamariu Maricel Conf. TRIPSA P. ec. Mureş. sector 18 Lucrări topografice în vederea reabilitării sistemului de salubrizare şi construirea unei staţii de transfer deşeuri menajere în oraşul Zlatna Întocmirea expertizei extrajudiciare pentru tarlaua „Calea Taului” din localitatea Draşov. dr. drd. ing. Borşan Tudor Conf. DIANA 102. univ. Borşan Tudor 100. FLORIAN V 106. dr. ZAIU NICOLAE OVIDIU V Alte prom 107. Borşan Tudor Prof. TIRNOVAN IOAN LIVIU 101. sector 18 Oraşul Zlatna Localitatea Draşov. drd. ing. judeţul Sibiu Cartierul Bărăbanţ. drd. drd. ec. TURUŞ F. dr. univ. ec. univ. ing. Ienciu Ioan + Asist. ing. CRT. ec. univ. dr. jud. drd.NR. ing. Doştad Mun. dr. ILEANA V 104. drd. univ. ing. ing. Palamariu Maricel + Asist. univ. univ. EDITH RALUCA V Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia 11 . Borşan Tudor Prof. ing. dr. Lucrări topo-cadastrale în vederea trasării complexului de construcţii P+M în cartierul Bărăbanţ. TODORESCU N. ZUDOR E. ing. jud. Palamariu Maricel + Lect. univ. univ. dr. judeţul Alba 103. NUMELE SI PRENUMELE TEIU ANISOARA ANUL V OBS. univ. Ienciu Ioan Conf. 14 AL. localitatea Alba Iulia. univ. ec. univ. Sibiu. Alte prom Alte prom TEMA Documentaţie topografică asupra terenurilor aflate în patrimoniul…Sc CORINT Bistrita Introducerea cadastrului general în localitatea Sângeorgiu de Mureş. ing. Oprea Luciana Prof. Ienciu Ioan + Asist. judeţul Alba Automatizarea lucrărilor tehnice cadastrale utilizând pachetul de resurse Trimble Studiu de caz Studiu comparativ privind modernizarea bulevardului Transilvaniei din Alba Iulia prin prisma utilizării sistemelor informaţionale geografice LOCUL Municipiul Bistriţa INDRUMATOR Prof. Koncsag Eva+ Asist. ing. univ. univ. dr. Palamariu Maricel + Asist. Doştad Metode de culegere automată a datelor topo-geodezice şi integrarea lor într-o aplicaţie GIS pentru realizarea cadastrului general în sectorul nr. judeţul Sibiu. Introducerea cadastrului imobiliar în localitatea Alba Iulia.

ec.SPECIALIZAREA „MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU” AN IV ANUL UNIVERSITAR 2008-2009 NR. judeţul Neamţ Judeţul Mureş Municipiul Alba Iulia Medias Judeţul Braşov INDRUMATOR Prof. dr. CRISTINA IOANA ANUL IV DOM. Koncsag Eva Conf. NUMELE SI PRENUMELE ALOMAN I. GIANNY ADRIAN IV 6. drd. DRAGOS SIMION BAR I. ec. univ. 1. sat Tău. judeţul Alba Str. dr. univ. Braşov) Lucrări topografice de ridicare a unei parcele şi de trasare de construcţii în zona Sibiu Vest LOCUL Municipiul Aiud. dr. ec.. dr. Borşan Tudor Prof. univ. Alba Iulia Lucrări topo-cadastrale în vederea amenajării …. judeţul Alba Lucrări topografice de proiectare şi conducere în execuţie pentru reabilitarea drumului Str. ing.Z. CRINELA DIANA IV 3. univ. strada Grădini şi strada Oituz. ing. univ. univ.U. IV 5. Palamariu Maricel Prof. Alba Iulia Vălişoara. SANDA FLOAREA BABA M. ing. ec. dr. IOAN BARBATEI V. Palamariu Maricel Prof. 7. univ. univ. univ. dr. BAR G. judeţul Alba Automatizarea întocmirii planurilor de parcelare a imobilelor ce au făcut obiectul legilor proprietăţii. ing. judeţul Alba Situl arheologic Costişa. ing. univ. MARIUS IOAN ANDRIEŞ (RĂDAC) T. ing. univ. localitatea Roşia de Secaş. Palamariu Maricel Lect. MIHAI RADU IV IV IV IV 10. dr. judeţul Neamţ Măsurători topo-cadastrale realizate în vederea introducerii de canalizare în judeţul Mureş Măsurători topo-cadastrale realizate în vederea modernizării drumului „La Schit” din municipiul Alba Iulia Introducerea Cadastrului forestier in zona Ocolului Silvic Medias Analiza modului de întocmire a documentaţiilor topo-cadastrale î condiţiile modificării legislative actuale (jud. sat Tău. în vederea introducerii reţelelor edilitare-canalizare în municipiul Aiud. Dimen Levente + Asist. 8. ing. dr. Pinului. dr. AMPOIŢAN I. Popa Dorin Conf. strada Grădini şi strada Oituz. ec. ing. dr. 9. BUCUR IV Zona Sibiu Vest 12 . Ienciu Ioan 2. Dimen Levente Conf. ing. Palamariu Maricel + Lect. ing. univ. IV 4. TEMA Documentaţie topografică pentru întocmirea unui P. BÂLC I. judeţul Alba Suport topografic şi GIS aferente săpăturilor sistematice prezente în situl arheologic Costişa. dr. RADU ADRIAN BIRIS R. piscicol din Vălişoara. Ienciu Ioan Prof. Palamariu Maricel Conf. univ. ing.TEMELE LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ . judeţul Alba Localitatea Roşia de Secaş. CRT. Pinului. BLEZU I. ec. Ienciu Ioan + Conf. univ. dr. drd. Palamariu Maricel Prof.

univ. 11. ec. Ungur Andreea Conf. univ. Valea Sadului R. I. Palamariu Maricel + Asist. univ. Târnăveni. judeţul Alba INDRUMATOR Conf. Palamariu Maricel Lect. drd. BUDUROI G. drd. ec. BORTEŞ I. BONDICI P. univ. Koncsag Eva Prof. Ienciu Ioan + Asist. ing. Cisnădie. ing. univ. UB I Cisnădie Introducerea cadastrului forestier în zona Ocolului Silvic Simeria Lucrări topo-geodezice în vederea determinării volumelor excavate la Cariera Sântimbru Fabrică Lucrări topo-cadastrale efectuate în vederea modernizării drumului judeţean Cergău Mare – Cergău Mic. BORDEA G. A.NR. ing. S. judeţul Mureş Ridicarea topografică a staţiei de uscare a gazului metan Botorca. MIRCEA LUCIAN IV Localitatea Gura Roşie. univ. dr. dr. MARIAN COSMIN IV 13. BOTOROG I. dr. planimetrice şi altimetrice ale căilor de transport în vederea amenajării şi modernizării drumului comunal DC 113 din localitatea Galda de Jos. din judeţul Alba Măsurători topografice realizate în vederea modernizării reţelei de distribuţie cu gaz metan. DAN ALEXANDRU IV 19. Popa Alexandra Prof. Borşan Tudor Prof. univ. BRÎNDUŞE D. judeţul Alba 13 . ing. comuna Crăieşti. judeţul Mureş Localitatea Galda de Jos. ing. Palamariu Maricel + Asist. judeţul Mureş Ridicări topografice. dr. ing. univ. univ. UB I Cisnădie Zona Ocolului Silvic Simeria Cariera Sântimbru Fabrică Drumul judeţean Cergău Mare – Cergău Mic. Ienciu Ioan+ Asist. ANDREI ADRIAN IV 15. dr. CRT. IOAN FLORIN IV 18. ing. ec. univ. ec. Ienciu Ioan Prof. Koncsag Eva Conf. drd. ing. BOLATA M. judeţul Alba Tehnici topografice moderne folosite în vederea realizării reţelelor edilitare şi sistematizarea tronsonului de drum din localitatea Gura Roşie. drd. judeţul Sibiu – UB II Sadu. OLIVIU VALENTIN IV 16. ing. univ. din judeţul Alba Comuna Crăieşti. NICOLAE IOAN IV 17. ing. TEMA Urmărirea comportării construcţiilor la centrala hidrotehnică Şugag folosind mijloace şi metode topografice moderne Implementarea GIS-ului forestier în zona de păduri administrate de O. BORTEŞ N. ANDREEA ANUL IV DOM. ing. drd. dr. Palamariu Maricel Lect. dr. PETRU IV 14. judeţul Mureş Târnăveni. univ. Ienciu Ioan 12. judeţul Alba LOCUL Şugag Judeţul Sibiu – UB II Sadu. drd. D. NUMELE SI PRENUMELE BODEA V. univ. univ. Oprea Luciana Conf. Palamariu Maricel Prof. ing. ing. ing. dr. dr. ec. ing. univ.

ec. MARIUS FLORIN CÎRSTEA N. ing. dr. Borşan Tudor Prof.NR. univ. . Ienciu Ioan + Asist. ing. EUGEN COROVEI M. ec. univ. Ungur Andreea Conf. 24. CÎMPEAN F. ing. univ. judeţul Alba Localitatea Sebeş. Sibiu Lucrări geodezice şi topografice necesare întocmirii documentaţiei de proiectare şi execuţie a cvartalului de locuinţe din localitatea Spring. MIHAIL CULDA D. DEGAN P. CHILOM S. Palamariu Maricel + Asist. univ. Ienciu Ioan Prof.C. ing. ec. ing. univ. dr. DĂIAN I. DIANA PETRONELA IV 30. Zlatna Întocmirea documentaţiei topo-cadastrale necesară inscrieri in CF a unei constructiizona Cisnadie . ing. Ienciu Ioan Conf. DINIŞ I. Palamariu Maricel 21. ŞTEFAN DANIEL IV Zona Cisnadie .Sebeş Lucrări topo-geodezice aferente reabilitării drumului comunal în comuna Vidra. drd. Oprea Luciana Prof. ec. Borşan Tudor Prof. drd. dr. Ienciu Ioan + Asist. VASILE DAN IV 29. 20. judeţul Alba Mijloace moderne folosite la trasarea obiectivului „Cartier rezidenţial Belvedere” situat în municipiul Târgu Mureş Delimitarea administrativ teritorială a extravilanelor pe localitatea Alba Iulia LOCUL Zlatna INDRUMATOR Conf. univ. drd. univ. ing. ec. univ. dr. 26. univ. judeţul Alba Lucrări topo-geodezice necesare întocmirii expertizelor judiciare – zona Sibiu Lucrări topo-cadastrale eferente întocmirii documentaţiei pentru Parcul Zoologic Turda Realizarea unui Sistem Informaţional Geografic pentru obiectivul S. dr. ing. ec. judeţul Alba Lucrări topografice executate în vederea realizării planului de parcelare pentru Tarlava sub Arini din localitatea Sebeş. univ. Popa Alexandra Conf. ing. ing. DAN NICOLAE IV 14 . VIORICA MARIA ANUL IV DOM. ing. drd. dr. Palamariu Maricel ? Prof. univ. Hidroelectrica S. OANA SOFIA IV Comuna Vidra. Palamariu Maricel + Asist. univ. ing. 25. univ. ing. univ. drd. ILEANA IV IV IV IV IV 27. TEMA Notare construcţie a unei fabrici prin tehnici şi tehnologii topografice moderne. COSMIN DORIN DAN D. 23. CRT. Palamariu Maricel Prof. judeţul Alba zona Sibiu Parcul Zoologic Turda ? Hidrocentrala Sebeş 22. ing. dr. judeţul Alba Municipiul Târgu Mureş Localitatea Alba Iulia 28. dr. ing. DAVIDAŞ I.A. NUMELE SI PRENUMELE CĂRĂBEŢ R. univ. dr. dr. Sibiu Localitatea Spring. Palamariu Maricel Asist.

judeţul Alba Biserica Mănăstirea Râmeţ 35. Popa Alexandra Prof. comuna Jidvei. judeţul Alba Drumul comunal Vereuş. DRĂGAN N. Koncsag Eva+ Asist. judeţul Sibiu. Palamariu Maricel + Asist. Palamariu Maricel + Asist. univ. univ. DIANA MARIA IV 36. ing. ing. dr. ec. dr. drd. drd. DONCUŢ G. IOAN ADRIAN IV Localitatea Sebeş. Koncsag Eva Prof. 15 Lucrări topo-geodezice realizate în vederea urmăririi comportării în timp a Catedralei Greco-catolice din localitatea Sebeş. univ. univ. Palamariu Maricel + Asist. Palamariu Maricel + Lect. univ. comuna Jidvei. IOAN IV Prof. drd. univ.NR. univ. univ. Popa Alexandra Prof. IV Miceşti. drd. NUMELE SI PRENUMELE DOGARIU I. Popa Alexandra Prof. Palamariu Maricel Asist.Huda lui Papară Măsurători topo-cadastrale în vederea întocmirii unui plan urbanistic zonal în Miceşti. ing. Palamariu Maricel + Lect. judeţul Alba LOCUL Strada Ştefan cel Mare din localitatea Ocna Mureş. cu urmărirea indicatorilor tehnico-economici şi a impactului de mediu Introducerea cadastrului general în localitatea Mediaş. ADRIANA GEORGETA IV 34. judeţul Alba Lucrări topo-cadastrale efectuate în vederea modernizării drumului comunal Vereuş. 31. univ. GHEORGHESCU I. CRT. ing. dr. TEMA Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii proiectului de reabilitate a străzii Ştefan cel Mare din localitatea Ocna Mureş. univ. drd. dr. univ. ing. 15 37. judeţul Alba Localitatea Vinţu de Jos. Ungur Andreea Prof. Koncsag Eva Prof. sector nr. ec. ec. Koncsag Eva Conf. univ. ec. ing. ing. dr. FLOREA N. univ. dr. ec. dr. ing. ing. ing. univ. ec. NICOLAE IV Parcul Industrial Aiud Localitatea Mediaş. judeţul Alba Lucrări topo-geodezice şi fotogrammetrice necesare conservării şi restaurării Bisericii Mănăstirea Râmeţ Lucrări topo-cadastrale în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru Parc Industrial Aiud. ing. FILIMON T. ec. ec. drd. ing. drd. IOANA MARIA FĂTĂŞAN I. ing. judeţul Sibiu. univ. zona Vlad. univ. judeţul Alba 39. FLUERAŞ A. ing. univ. ing. sector nr. Palamariu Maricel + Lect. dr. judeţul Alba Delimitarea administrativ teritorială a extravilanelor pe localitatea Vinţu de Jos. dr. drd. judeţul Alba INDRUMATOR Prof. MARIUS ANUL IV DOM. zona Vlad. GHEORGHE RADU IV 33. univ. judeţul Alba Lucrări topografice realizate în vederea amenajării taberei studenţeşti de vară. Palamariu Maricel + Lect. drd. ing. Ienciu Ioan 32. Ungur Andreea 15 . FULEA A. RADU IV 38. ing. ing.

ing. drd. GODICI I. Palamariu Maricel + Asist. 40. Palamariu Maricel Asist. univ. LOREDANA ANUL IV DOM. univ. judeţul Alba Lucrari topo-cadastrale realizate in vederea trasarii barajului Canciu. ec. ec. Ungur Andreea Prof. TEMA Întocmirea documentaţiei topografice aferente reabilitării DJ Costei-Sîntuhalm Măsurători topo-cadastrale în vederea întocmirii unui plan de delimitare a extravilanelor şi intravilanelor pentru localitatea Sântimbru. ing. drd. ing. GIANINA LILIANA IV Localitatea Cugir 47. univ. dr. G. ec. univ. drd. Palamariu Maricel Prof. Alba Iulia Mijloace moderne de reabilitare a drumului din incinta aeroportului Traian Vuia din Timişoara. univ. Palamariu Maricel + Lect. univ. GOLGOŢIU L. judeţul Alba INDRUMATOR Prof. dr. judeţul Timiş Documentaţie de modernizare a bulevardului Muncii spre Apahida. univ. TIBERIU IV 45. dr. dr. Cluj Napoca Localitatea Şibot. GYORGY A. univ. GORONEA T. GHIBU P. ing. drd. ing. dr. CRT. drd. Ungur Andreea Prof. planimetrice şi altimetrice ale căilor de transport în vederea introducerii canalizării în localitatea Şibot. ing. zona Sântimbru fabrică Lucrări topografice şi cadastrale necesare întocmirii documentaţiei cadastrale – bloc locuinţe zona Cetate. LEON GRUBER E. Ungur Andreea Prof. CORNEL CRISTIAN IV 42. ALEXANDRU IV Mureş 16 . Koncsag Eva Prof. univ. univ. ing. drd. ing. ing. Cugir Lucrări topo-cadastrale necesare înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor din zona Roşia Montană Întocmirea documentaţiei topografice necesare delimitării şi trasării câmpului de sondă Vargata-Mureş LOCUL DJ Costei-Sîntuhalm Localitatea Sântimbru. GIURGIU I. ing. ec. ing. Popa Alexandra Prof. judeţul Timiş Bulevardul Muncii spre Apahida. dr. ec. GROSU M. IV Zona Roşia Montană 48. univ. Cluj Napoca Ridicări topografice. Palamariu Maricel + Asist. univ. univ. Palamariu Maricel Lect. CAMELIA (RAC) IV 43. univ. univ. ec. zona Sântimbru fabrică Zona Cetate. ing. ec. dr. dr. univ. dr. Palamariu Maricel Asist. ec. ing. Palamariu Maricel Prof. Alba Iulia Aeroportul Traian Vuia din Timişoara. Popa Dorin Prof. ANDREI NICOLAE IV 46.NR. Ungur Andreea 41. ec. MIHAELA IV 44. ing. Palamariu Maricel + Asist. dr. NUMELE SI PRENUMELE GHERMAN T. ing.

drd. ing. IONESCU L. 834/1991 Documentaţie cadastrală în vederea punerii în posesie în localitatea Straja. ing. univ. judeţul Alba Întocmirea documentaţiei topografice necesară realizării autorizaţiei de construire. NUMELE SI PRENUMELE HUIEŢI I. ec. univ. univ. Târgu Mureş 52. documantaţiei de proiectare. ing. judeţul Alba Municipiul Alba Iulia Dealul furcilor – Podei – Alba Iulia 53. ec. Ungur Andreea Prof. dr. dr. ing. ing. Ungur Andreea Prof. Ienciu Ioan + Asist. Palamariu Maricel Asist. IRIMIE V. dr. dr. judeţul Hunedoara Documentaţie tehnică pentru obţinerea certificatului de proprietate asupra terenului pentru S. Târgu Mureş. judeţul Alba Strada Mihai Viteazul – PetreştiSebeş. drd. CRT. drd. BOGDAN IV 51. ing. univ. Palamariu Maricel + Asist. ing. Popa Alexandra 50. ing. univ. judeţul Alba Măsurători topografice şi geodezice privind îndesirea reţelei şi introducerea Cadastrului imobiliar edilitar in Municipiul Alba Iulia Utilizarea unui sistem GIS în arheologie. drd.A.A. ing. ROMCAB S. Palamariu Maricel + Asist. dr. GASPAR IV Lucrări topo-geodezice necesare trasării unui tronson de autostradă în Ungaria – zona Budapesta Ungaria – zona Budapesta 17 . ec. ing. Popa Alexandra Conf. documentaţie întocmită conform H. G. Borşan Tudor Prof. dr. ec. judeţul Hunedoara INDRUMATOR Prof. judeţul Hunedoara Lucrări topo-cadastrale efectuate pentru punerea în posesie a pădurii din zona localităţii Geoagiu. judeţul Hunedoara Localitatea Geoagiu. univ. Palamariu Maricel Asist. ing. drd. drd. trsare şi execuţie-reabilitare drum strada Mihai Viteazul – Petreşti-Sebeş.NR. ing. KORODI G. ec. Popa Dorin Prof. drd. ANDREI OCTAVIAN ANUL IV DOM.C. ing. ing. ROMCAB S. ing. ec. EUGENIA AMALIA IV 54. univ. univ. ILEA I. Palamariu Maricel Asist. IFTIMIE A. Ungur Andreea Prof. univ. univ. EUGEN IV 56. dr. univ. Palamariu Maricel Lect. univ. univ. ANDREEA IOANA IV Localitatea Straja. IGNAT N. localitatea Râul de Mori. 49. MARIUS ILIE IV 55.C. Ungur Andreea Prof. TEMA Aplicarea legii 18/1991 în vederea punerii în posesie conform legislaţiei în vigoare. NICU LUCIAN IV S. ec. univ. univ. univ. Palamariu Maricel Asist. Studiu de caz: Dealul furcilor – Podei – Alba Iulia LOCUL Localitatea Râul de Mori. dr. IOAN FAGADAR G. dr.

Sibiu Comuna Beriu. univ. dr. ing. judeţul Alba Conf. IV 60. Palamariu Maricel Asist. Palamariu Maricel Conf. judeţul Alba Mun. Alba Iulia – Cartier Orizont Roşia Montană. univ. ing. IV 62. dr. ing. ing. dr. MOLDOVAN I. 57. IV Localitatea Şugag. tarlaua Ua 217. univ. dr. în vederea introducerii reţelei edilitare LOCUL INDRUMATOR Prof. G. ALINA MARIA IV IV 66. DAN GRIGORE IV 61. dr. TEMA Identificarea şi măsurarea pe teren a parcelelor agricole declarate şi identificate pe ortofotoplan de către fermieri în cererile pentru subvenţii agricole Aplicarea legii 247 în localitatea Şugag. MITREA N. judeţul Hunedoara Localitatea Geoagiu. Palamariu Maricel + Lect. dr. MIKLOS ARPAD LECHINŢAN G. ing. univ. univ. Sibiu Lucrări topo-geodezice în vederea extinderii reţelei electrice în comuna Beriu. judeţul Hunedoara Tehnici şi metode moderne de ridicare a DC. judeţul Alba Întocmirea documentaţiei Topo-cadastrale necesară înscrieri in CF a unei construcţii zona Cisnadioara . sat Căstău. IV 63. punct Ţarina Sighişoara Municipiul Alba Iulia Localitatea Ghirbom. Ungur Andreea 58. planimetrice şi altimetrice ale căilor de transport în vederea introducerii reţelelor edilitare de apă potabilă şi canalizare în localitatea Ghirbom. judeţul Alba Zona Cisnadioara . ing. ec. Ienciu Ioan Prof. Ienciu Ioan + Asist. drd. univ. drd. Palamariu Maricel + Asist. CRT. CORINA CAMELIA ANUL IV DOM. drd. drd. MARICA (BÂLC) T. Ienciu Ioan Conf. ADRIAN IV 18 . Oprea Luciana Conf. dr. univ. univ. tarlaua Ua 217. ec. Palamariu Maricel Conf. sat Căstău. Ienciu Ioan Prof.NR. ing. univ. univ. ing. STELIAN IUSTIAN IV 64. drd. ec. 65. univ. Ungur Andreea 59. Dimen Levente + Asist. NUMELE SI PRENUMELE LAPING M. ec. univ. Koncsag Eva Prof. dr. punct Ţarina Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în sectorul 6 din cadrul cvartalului 169 din Sighişoara. judeţul Alba Metode şi tehnici moderne în dezvoltarea urbană a oraşului Alba Iulia – Cartier Orizont Evidenţa topografică a săpăturilor arheologice de salvare de la Roşia Montană. univ. în localitatea Geoagiu. dr. ing. ec. ALIN GHEORGHE MAN I. ing. dr. judeţul Alba. ing. FLOAREA MĂRGINEAN P. univ. ing. univ. NICOLAE COSMIN MOCAN D. TATIANA DELIA MEŞCA D. Borşan Tudor Prof. ing. Elaborarea unor planuri tematice privind corpurile de clădire aparţinătoare universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia utilizând sisteme informaţionale geografice Ridicări topografice. ing. MIHON D.

ing. Ienciu Ioan Prof. judeţul Mureş Aplicarea tehnologiilor de tip GIS în vederea introducerii Cadastrului forestier in zona Dumbrăveni Lucrări topografice executate în vederea introducerii reţelelor edilitare şi sistematizarea tronsonului de drum din localitatea Sohodol. Ienciu Ioan 68. ing. Ienciu Ioan + Conf. judeţul Mureş Metode topografice moderne utilizate la proiectul de alimentare cu apă a localităţii Sâncel. judeţul Alba LOCUL INDRUMATOR Conf. dr. FLORINA IV 73. DUMITRU IV 74. dr. ing. dr. dr. MURAR T. dr. PETRU D. Popa Alexandra Conf. NEAMŢU M. dr. univ. univ.NR. Palamariu Maricel + Asist. univ. LAUREAN COSMIN IV 72. univ. CRT. strada Horea. Popa Alexandra Conf. NUMELE SI PRENUMELE MUNTEANU G. univ. drd. ing. Palamariu Maricel + Asist. univ. ing. ing. dr. MIRCEA IV localitatea Sohodol. Ienciu Ioan + Asist. LIVIU CONSTANTIN IV Conf. Dimen Levente Prof. ADRIANA CODRUŢA IV Localitatea Sâncel. univ. 67. judeţul Alba Lucrări topo-geodezice aferente urmăririi comportării în timp a barajului Obrejii de Căpâlna Lucrări topografice. nr. dr. IULIAN MIHAIL ANUL IV DOM. 834/1991 al întreprinderii miniere „Gheorghe Doja Zlatna”. judeţul Alba Lucrări topo-cadastrale în vederea modernizării şi deţinerii autorizaţiei de funcţionare a carierei de argilă. ing. drd. Dimen Levente 70. judeţul Alba Tehnici de ridicare topografică a haldelor de steril de la exploatările miniere. dr. univ. Zlatna. drd. Oprea Luciana 75. judeţul Mureş 71. ec. LUCIAN IV Localitatea Saulina. Târnăveni. univ. judeţul Mureş 69. ing. ing. ec. geodezice şi cadastrale aferente întocmirii documentaţiei pe baza N. dr. univ. judeţul Alba Localitatea Zlatna. NICA V. Ienciu Ioan Conf. univ. 2. PLESA I. ing. GHEORGHE IV Zona Dumbrăveni Conf. PASCU I. TEMA Automatizarea lucrărilor topografice folosind programarea în Autolisp. NEAGU D. PETRAS A. univ. judeţul Alba 19 .G. pentru grafica în Autocad Lucrări topo-cadastrale pentru introducerea apei potabile în localitatea Saulina. judeţul Alba Barajul Obrejii de Căpâlna Întreprinderea minieră „Gheorghe Doja Zlatna” Localitatea Târnăveni. ing. univ. Ienciu Ioan Conf.

GHEORGHE VASILE IV 82. Palamariu Maricel Asist. drd. univ. Koncsag Eva+ Asist. VIRGINIA CATALINA IV 78. Palamariu Maricel Asist. ing. ZAMFIR POPA (LUSCHNIG) G. univ. ing. ROMAN (BALA) I. univ. ec. judeţul Alba 81. Ungur Andreea Prof. univ. univ. Cluj Napoca Cadastrul imobiliar şi edilitar. ing. ing. ec. ing. ing. drd. univ. obiectiv căminul studenţesc nr. CRT. judeţul Cluj 20 . dr. dr. ec. dr. ec. CLAUDIU IV Introducerea cadastrului imobiliar-edilitar în municipiul Dej. dr. Palamariu Maricel + Lect. univ. ing. IV 79. ing. Ungur Andreea Conf. judeţul Cluj Municipiul Dej. univ.NR. judeţul Alba LOCUL Salina Ocna Dej. drd. Koncsag Eva+ Asist. univ. Palamariu Maricel + Lect. dr. ing. Ienciu Ioan Prof. NUMELE SI PRENUMELE ANUL DOM. dr. judeţul Cluj Crearea sistemului informaţional geografic. Palamariu Maricel Asist. univ. drd. AVRAM FLORIN IV Cvartalul 145. Palamariu Maricel Lect. ing. drd. RASINARIU A. Cluj Napoca Sectorul…. Koncsag Eva Prof. ing. RĂDAC G. MARIA IV 77. D. judeţul Cluj Municipiul Alba Iulia Localitatea Câlnic INDRUMATOR Prof. drd. TEMA Studiul privind urmărirea comportării suprafeţei cu obiectivele amplasate pe aceasta ca urmare a influenţei exploatării miniere subterane la salina Ocna Dej. drd. univ. POP I. Ungur Andreea Prof. ing. Municipiul Sebeş. municipiul Sebeş. Ungur Andreea PLOSCAR .. IV Teritoriul Arieşeni 80. 76. Palamariu Maricel Prof. judeţul Alba Lucrări topografice aferente proiectării şi conducerii în execuţie a străzii Cuza-Vodă. DORINA ELENA IV 83. univ. ELENA MARCELA PURCEL D. sectorul…. 2 al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia Tehnici moderne in realizarea planului parcelar şi punerea în posesie a proprietarilor pentru o tarla din localitatea Câlnic Lucrări topo-cadastrale aferente întocmirii documentaţiei de proiectare şi execuţie a obiectivului „Pensiune turistică pe teritoriul Arieşeni” Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în cvartalul 145 din municipiul Sebeş. judeţul Alba Strada Cuza-Vodă. ing. dr. Ungur Andreea Prof. univ. RUSU G. univ. univ.MORAR I. ing. univ. drd. ec. ing. ec. municipiul Sebeş. dr. ing. Floreşti. ec. Floreşti..

ing. dr. univ. drd. ION IV 91. ing. TEMA Lucrări topo-cadastrale pentru proiectarea şi trasarea Telegondolei din municipiul Târgu Mureş Vecinătăţi în lucrările de cadastru cu referire la zona Cluj-Napoca. ing. univ. ing. ing. judeţul Hunedoara Zona Archia. drd. Ursoaia Studiu de fezabilitate pentru reţeaua de apă a municipiului Arad. univ. TAKACS A. dr. ELENA IV 86. 84. dr. univ. univ. dr. Ungur Andreea Conf. ing. Koncsag Eva Conf. dr. IOSIF ZOLTAN IV 90. Judetul Cluj Municipiul Arad. drd. Palamariu Maricel Lect. RADU MADALIN IV 87. ing. ing. Popa Alexandra Conf. judeţul Cluj Modelare tridimensională a intravilanului Alba Iulia – strada Arnsberg. ing. judeţul Hunedoara 21 . SCHIOP I. ec. univ. TECA M. Palamariu Maricel + Asist. judeţul Bistriţa Năsăud Întocmirea releveului topo-cadastral al unei construcţii complexe – zona Dumbrăvii. univ. SANDULESCU BOTA C. ing. Borşan Tudor Prof. Borşan Tudor 85. univ. judeţul Alba Iulia Realizarea unei baze de date urbane (specific domeniului imobiliar edilitar) pentru zona „Sigmir”. judeţul Alba Lucrari topo-cadastrale efectuate in vederea trasarii partiei de schi Horia.NR. dr. univ. drd. Ienciu Ioan + Asist. sat Sâncrai. drd. ing. univ. G. Koncsag Eva Prof. municipiul Deva. TRUFAŞ M. Sibiu Lucrări topo-cadastrale necesare introducerii cadastrului imobiliar edilitar în localitatea Sebeş. ing. dr. ing. Palamariu Maricel + Lect. judeţul Alba INDRUMATOR Conf. Ienciu Ioan Prof. ec. TODOR I. TRAIAN IV 88. OCTAVIAN IV 92. judeţul Alba Comuna Horea. judeţul Bistriţa Năsăud Zona Dumbrăvii. SAROSI A. sat Sâncrai. drd. municipiul Bistriţa. judeţul Alba Iulia Zona „Sigmir”. STOICA E. Sibiu Localitatea Sebeş. univ. univ. VALER ANUL IV DOM. Palamariu Maricel Prof. dr. univ. ANTONELA IV 89. Palamariu Maricel + Asist. univ. Dimen Levente Prof. dr. ec. ec. NUMELE SI PRENUMELE RUŢA D. univ. ing. ec. ing. judeţul Cluj Alba Iulia – strada Arnsberg. municipiul Deva. dr. Ienciu Ioan + Asist. Ienciu Ioan + Conf. CRT. judeţul Alba LOCUL Municipiul Târgu Mureş Zona Cluj-Napoca. CIPRIAN IV Lucrări topo-geodezice în vederea trasării unui complex rezidenţial de locuinţe în zona Archia. univ. municipiul Bistriţa.

VOICU G. din municipiul Alba Iulia. Palamariu Maricel Conf. tronsonul Poiana Teiului – Borca. URSU E. MARIUS PARTENIE IV 100.NR. ec. univ. dr. EMIL RAFAEL IV 95. dr. dr. ing. dr. ing. univ. CRT. Oprea Luciana Conf. ALINA IV 96. ATTILA JANOS IV IV IV 99. univ. VARODI G. cu ajutorul soft-ui CARTOMAP LOCUL Scurtături Bărăbanţ. ing. univ. municipiul Mediaş. VOINA I. dr. Ienciu Ioan Prof.. judeţul Sibiu Zona industrială Reghin Sebeş-Petreşti Localitatea Mica. univ. ing. Oprea Luciana Prof. IOAN IV Şef Catedră. localitatea Alba Iulia. municipiul Alba Iulia. Oprea Luciana 94. univ. ing. judeţul Mureş Lucrări topo-cadastrale necesare întocmirii planurilor parcelare pentru extravilanul localităţii Mirăslău Automatizarea lucrărilor topo-inginereşti privind regularizarea râului Bistriţa. ing. Ienciu Ioan + Asist. localitatea Mica. 98. ec. ADRIANA VERES I. judeţul Alba Lucrări de trasare topografică a străzilor din cartelul Moşnei. ec. drd. municipiul Mediaş. NUMELE SI PRENUMELE UDREA G. ing. dr. 93. tronsonul Poiana Teiului – Borca. URSU V. Prof. . drd. judeţul Alba Sectorul cadastral……. drd. Ienciu Ioan Conf. univ. judeţul Alba Introducerea cadastrului imobiliar edilitar în sectorul cadastral……. univ. CALIN VASIU PETRUŢA A. ing. Ienciu Ioan Conf. ing. judeţul Sibiu Documentaţie topo-cadastrală în vederea înscrierii în cartea funciară şi trasării unei platforme industriale – zona industrială Reghin Lucrări topo-geodezice folosite la trasarea zonei de agrement Sebeş-Petreşti Lucrări topo-cadastrale complexe în vederea amenajării unor suprafeţe agricole pentru viticultură. TEMA Metode şi mijloace folodite la introducerea cadastrului general în tarlaua Scurtături Bărăbanţ. judeţul Alba Cartelul Moşnei. univ. ing. IOAN LUCIAN ANUL IV DOM. univ. judeţul Neamţ. univ. dr. 97. ing. localitatea Alba Iulia. judeţul Mureş Localitatea Mirăslău Râul Bistriţa. Maricel PALAMARIU 22 . Palamariu Maricel Conf.. ing. Ienciu Ioan + Asist. dr. dr. Ienciu Ioan + Asist. judeţul Neamţ INDRUMATOR Conf. univ.