SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti

TOPIK 3
Sinopsis

PEMULIHARAAN IN SITU

Strategi pemuliharaan in situ merupakan strategi pemuliharaan jangka panjang dan terbaik. Namun begitu peningkatan aktiviti manusia boleh mengakibatkan spesies hidupan liar pupus melalui hakisan genetik, pengeluaran sumber secara berlebihan, pembiakbakaan, terhad, perubahan persekitaran, serangan penyakit serta persaingan dengan spesies eksotika (spesies invasif). Oleh itu strategi pemuliharaan ex situ merupakan satu alternatif apabila populasi serpihan (remnant population) tidak berupaya membiak di habitat semula jadi.

Dalam topik ini, anda akan diberi pendedahan tentang peranan yang dimainkan oleh zoo, aquarium, taman botani/arboreta dan bank benih dalam aktiviti pemuliharaan. Anda juga akan berpeluang mengkaji secara terperinci tentang julat kepelbagaian haiwan dan tumbuhan yang terdapat di zoo/taman botani yang dipilih. .

Hasil Pembelajaran 1. Mengenalpasti dan menghuraikan ciri-ciri habitat semulajadi di Malaysia. 2. Menerangkan kepentingan populasi semulajadi kepada kehidupan manusia.

Rangka Kandungan

PEMULIHARAAN IN SITU

Populasi Semulajadi

Habitat Semulajadi

and Sanderson. and pages 235-243. (1997) Environmental Science.T. G. Chapter 14 Ex situ conservation strategies.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Rajah 6. TOPIK 4 Sinopsis PEMULIHARAAN EX-SITU . 2nd edition. pembukaan Hutan Hujan Khatulistiwa Paya Bakau Habitat Air Tawar Bahan Rujukan 1. R.B. 2.P. Moulton. Miller. Brooks/Cole Thompson Learning. (1998) Essentials of Conservation Biology. J. 6th edition. 2rd edition. pages 88-90.1: Ringkasan Kandungan Isi Kandungan Pemuliharaan In Situ Kepelbagaian hidupan liar atau biodiversiti mengalami pelbagai ancaman akibat kegiatan manusia seperti pembalakan haram. Primack. 96. ( 1999) Wildlife Issues in a Changing World. Sinauer Associates Inc. Chapter 17 Sustaining wild species. M. 3. Lewis Publishers. pemburuan haram.

arboreta and bank benih dalam aktiviti pemuliharaan. aquaria. serangan penyakit serta persaingan dengan spesies eksotika (spesies invasif). Dalam topik ini. Namun begitu peningkatan aktiviti manusia boleh mengakibatkan spesies hidupan liar pupus melalui hakisan genetik. terhad. 2. aquarium. Oleh itu strategi pemuliharaan ex situ merupakan satu alternatif apabila populasi serpihan (remnant population) tidak berupaya membiak di habitat semula jadi. Menerangkan tentang peranan zoo. taman botani. Sintesis maklumat tentang kepelbagaian haiwan dan tumbuhan di zoo/ taman botani. taman botani/arboretum dan bank benih dalam aktiviti pemuliharaan. Hasil Pembelajaran 1. Kerangka Kandungan PEMULIHARAAN EX SITU Zoo Aquaria Taman Botani/ Arboretum Seed Bank Rajah 7. anda akan diberi pendedahan tentang peranan yang dimainkan oleh zoo. Anda juga akan berpeluang mengkaji secara terperinci tentang julat kepelbagaian haiwan dan tumbuhan yang terdapat di zoo/taman botani yang dipilih.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Strategi pemuliharaan in situ merupakan strategi pemuliharaan jangka panjang dan terbaik. perubahan persekitaran. pengeluaran sumber secara berlebihan.1: Kerangka Kandungan . pembiakbakaan.

arboreta dan bank benih. membiakkan spesies hidupan liar flora dan fauna yang dilindungi sepenuhnya ke satu tahap populasi yang sihat sebelum dilepaskan semula ke habitat asalnya. Antaranya ialah untuk memelihara sumber germplasma yang semakin terancam. simpanan germplasma untuk rujukan dan kegunaan di masa akan datang dan pelbagai manafaat dan faedah lagi dalam memastikan sumber biologi sentiasa mencukupi bagi meneruskan program pemeliharaan dan pemuliharaan ini. Spesies yang dikategorikan sebagai terancam kepupusan atau akan mengalami kepupusan akan dilindungi dan dibiakbaka dalam kurungan/habitat buatan manusia sebelum dilepaskan ke habitat semula jadi mereka apabila saiz populasi spesies tersebut telah pulih dan mempunyai habitat yang sesuai. Pemuliharaan jenis ini mempunyai beberapa tujuan dan kepentingan. aquarium dan program pembiakaan kurungan manakala pemuliharaan flora dijalankan di taman botani.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Isi Kandungan Pemuliharaan Ex Situ Pemuliharaan ex situ merupakan strategi pemuliharaan spesies hidupan liar di luar habitat semula jadi mereka. . Program pembiakbakaan kurungan hidupan liar merupakan salah satu kaedah yang dijalankan untuk memastikan spesies-spesies hidupan liar tidak pupus. Tujuan program pembiakbakaan hidupan liar flora dan fauna diwujudkan antara lain ialah: supaya impak ke atas hidupan liar di kawasan pemuliharaan in-situ dapat dikurangkan. menyediakan bahan untuk penyelidikan biologi secara berterusan. Pemuliharaan ex situ hidupan liar fauna dijalankan di zoo.

Jabatan Pertanian. Pusat Pembiakan Tapir. permanian beradas (artificial insemination). maka peranan zoo telah berubah daripada pusat pameran haiwan mamalia seperti zirafah. Program pembiakbakaan kurungan boleh dijalankan melalui beberapa kaedah seperti.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti membiakkan spesies hidupan liar flora dan fauna yang dilindungi dan mempunyai nilai ekonomi di dalam kurungan. gajah dan lain-lain kepada pusat perlindungan dan pemuliharaan biodiversiti terancam seperti serangga dan lain-lain kumpulan haiwan. Matlamat zoo kini secara umumnya adalah untuk memantapkan program pembiakbakaan hidupan liar dan hidupan yang terancam kepupusan. FRIM dan organisasi-organisasi lain. Zoo Seiring dengan keperluan untuk melindungi dan memulihara biodiversiti. Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar telah mewujudkan beberapa pusat pembiakbakaan kurungan hidupan liar fauna sejak beberapa tahun yang lalu seperti Pusat Pembiakan Seladang. membiak spesies yang mempunyai nilai rekreasi. Zoo kini bekerjasama dengan organisasi lain seperti universiti dan organisasi kerajaan seperti Jabatan Perhilitan yang terlibat dengan aktiviti . Jabatan Perhutanan. Pusat Pembiakan Napoh/Pelanduk dan Pusat Pembiakan di Zoo Melaka. Pusat Pembiakan Rusa Sambar. Terdapat beberapa organisasi yang menjalankan aktviti pemuliharaan ex situ seperti Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar. FRIM dan lain-lain organisasi telah membangunkan beberapa pusat pemuliharaan ex-situ seperti taman botani dan arboretum. pemindahan embrio (embryo transfer) dan pengeraman buatan (artificial incubation). Bagi hidupan liar flora pula. peliharaan silang (cross fostering). Jabatan Pertanian. Pusat Pembiakan Burung Kuang.

burung. pihak berkuasa tempatan dan badan-badan swasta. Organisasi-organisasi ini akan menyediakan kepakaran dan latihan penjagaan haiwan serta ubatan veterinar kepada pihak zoo manakala pihak zoo akan menguruskan penjagaan haiwan yang dilindungi dalam kurungan. Namun begitu pelbagai persoalan timbul terhadap sejauhmana keupayaan haiwan kurungan tersebut berupaya menyesuaikan diri di habitat semula jadi. pusat rujukan dan penyelidikan hidupan liar. Pengurusan zoo memerlukan kepakaran. Antara zoo yang aktif menjalankan program pembiakbakaan adalah Zoo Melaka dan Zoo Taiping manakala Zoo Negara dijadikan pusat rekreasi utama dan tempat rujukan serta penyelidikan oleh para penyelidik. badan kerajaan. zoo merupakan tempat rekreasi. Terdapat pelbagai spesies fauna seperti mamalia. serangga. Zoo juga menjalankan program pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang keperluan aktiviti pemuliharaan hidupan liar dan telah mendapat banyak sokongan dan sumbangan daripada masyarakat. Usaha ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak seperti NGO. Spesies ini akan dibiakbaka kurungan sehingga mencapai saiz populasi yang sesuai sebelum dilepaskan ke habitat semula jadi. ruang yang luas dan kos pengurusan yang tinggi.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti pemuliharaan hidupan liar. Di samping itu. tenaga kerja terlatih. amfibia. yang terancam kepupusan dilindungi di zoo. . reptilia. Di Malaysia terdapat Zoo Negara dan beberapa zoo negeri.

Kelantan. Usaha kini tertumpu kepada membangunkan teknologi pembiakbakaan spesies marin yang jarang ditemui. kos . Pembangunan aquaria juga perlu kepada kepakaran yang tinggi tentang hidupan marin. Di negara kita terdapat beberapa aquaria seperti di KLCC dan di beberapa negeri lain. ikan lumba-lumba dan lain-lain kepada pengunjung aquaria. Namun begitu fokus aquaria kini telah berubah kepada pendidikan pemuliharaan spesies marin yang terancam kepupusan. Terdapat juga beberapa pusat penetasan penyu di Tanjung Bidara Melaka. Penyelidikan tentang teknologi pembiakbakaan spesies marin juga sedang dibangunkan. Segari Perak dan Pasir Panjang. Molluska air tawar juga perlu dilindungi kerana sensitiviti hidupan ini terhadap pencemaran dan perubahan persekitaran. aquarium serta habitat air buatan.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Panda menjadi symbol aktiviti pemuliharaan spesies hidupan liar yang kian terancam Aquaria Aquaria awam kebiasaannya lebih cenderung mempamerkan spesies marin yang menarik dan luar biasa seperti singa laut. Aktiviti pemuliharaan aquaria merupakan suatu keperluan memandangkan beribu-ribu spesies ikan kini mengalami ancaman kepupusan. Program pembiakbakaan spesies marin dijalankan di pusat penetasan.

England dikenali sebagai Taman Botani DiRaja mempunyai 25000 spesies tanaman iaitu kira-kira 10% daripada jumlah spesies tumbuhan dunia dan 2700 daripada spesies yang ditanam merupakan spesies yang telah disenaraikan sebagai spesies terancam oleh badan IUCN (International Union Conservation N ). perhiasan serta rekreasi manakala arboretum pula adalah fokus kepada sesuatu jenis tanaman atau famili tumbuhan sahaja seperti taman herba. Di Malaysia.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti yang tinggi dan tenaga kerja terlatih disamping penyediaan habitan seperti habitat semulajadi spesies marin tersebut. Fokus taman botani kini tertumpu kepada usaha menanam tumbuhan yang jarang di temui dan tumbuhan tumbuhan yang diancam kepupusan. kebun buah-buahan dan lain-lain. Shah Alam Pusat Orkid dan Stesyen Penyelidikan Pertanian. Universiti Malaya Pusat Penyelidikan Botani. Taman botani terbesar di dunia terletak di Kew. Sarawak Taman Pertanian Bukit Cahaya. taman paku pakis. Tenom. swasta. Sabah Taman Botani. Taman Botani/Arboretum Taman botani adalah tempat di mana pelbagai tumbuhan di tanam dengan tujuan sebagai pusat rujukan pendidikan. institut penyelidikan mahupun institut pengajian tinggi awam turut memain peranan membangunkan pelbagai taman botani untuk tujuan pemuliharaan spesies flora serta dijadikan pusat rujukan penyelidikan serantau. Antara taman botani yang terkenal sebagai pusat rekreasi dan pusat penyelidikan adalah seperti berikut: Taman Botani Rimba Ilmu. Pelbagai organisasi terlibat secara aktif membangunkan taman botani untuk memulihara pelbagai spesies flora yang terdapat di dunia. taman orkid. Putrajaya . organisasi kerajaan. penyelidikan. Semengoh.

Pembangunan taman botani atau arboretum adalah satu usaha yang perlu diberi tumpuan memandangkan banyak spesies flora yang terdapat di hutan negara kita merupakan spesies endemik iaitu hanya terdapat di rantau Asia Tenggara sahaja. Senarai ini termasuk spesies tempatan dan bukan tempatan yang dibawa masuk melalui program pertukaran. Arboretum yang ditubuhkan baru-baru ini. tenaga kerja serta keperluan menyediakan habitat seperti habitat semulajadi setiap spesies yang ditanam. Kawasan penyelidikan seluas kira-kira 391 hektar mempunyai 786 spesies. FRIM juga berfungsi sebagai taman botani. Arboretum Dipterokarpa yang ditubuhkan pada 1929 mempunyai koleksi 92 spesies manakala Arboterum bukan Dipterokarpa mempunyai koleksi 96 spesies. Bank Benih Taman botani dan institut penyelidikan telah membangunkan bank germplasma tumbuhan-tumbuhan yang dinamakan bank benih. kos pengurusan. Di bank benih terdapat koleksi . iaitu arboretum pokok buah-buahan mempunyai 65 spesies. Namun begitu beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa membangunkan taman botani seperti memerlukan kawasan yang luas. kepakaran. Pulau Pinang Taman Botani Kepong Selain berfungsi sebagai institut penyelidikan perhutanan. Melaka Taman Botani.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Taman Botanikal. manakala Arboretum Koniferatum dan monokot mempunyai 19 dan 39 spesies masing-masing. Sekurang-kurangnya 1098 spesies tumbuhan peringkat tinggi (Angiosperma dan Gimnosperma) direkodkan di kawasan institut yang meliputi 600 hektar. manakala Taman Botani yang dibangunkan oleh FRIM di Kepong (93 hektar) mempunyai pelbagai koleksi semaian spesies pokok liar.

Bank benih dijadikan pusat untuk mendapatkan germplasma untuk tujuan pertanian. Di negara kita terdapat beberapa bank benih dibangunkan oleh pihak MARDI seperti bank benih padi di MARDI. Namun begitu bank benih juga memainkan peranan untuk mengumpul koleksi benih bagi spesies tumbuhan yang diancam kepupusan atau kehanyutan variasi genetik. penyelidikan atau taman botani/arboretum. Pembangunan bank benih adalah usaha yang perlu diberi tumpuan oleh pihak kerajaan supaya germplasma yang diperlukan terutamanya tanaman makanan tidak mengalami kepupusan. Bertam dan lain-lain bank benih. Kemudian benih ini akan dicambahkan untuk menghasilkan populasi baru dan sebahagiannya digunakan untuk menambah koleksi benih di bank benih. Masalah yang dihadapi oleh bank benih adalah secara beransur-ansur benih yang disimpan akan kehilangan keupayaan untuk bercambah atau mengalami mutasi. Namun begitu pengurusan bank benih memerlukan kepakaran yang tinggi. . ruang dan peralatan penyimpanan serta tenaga kerja terlatih. keratan tumbuhan dan juga dalam bentuk tisu kultur. lanskap. Sebahagian germplasma tumbuhan di simpan dalam bentuk biji benih. Terdapat beberapa bank benih telah dibangunkan di dunia seperti Svalbard Global Seed Vault yang terletak di Artik.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti pelbagai benih daripada tumbuhan liar mahupun tanaman. Benih tumbuhan di simpan dalam keadaan kering atau pada suhu rendah berupaya mengekalkan benih dalam jangka masa yang panjang. kos yang banyak. Bank benih memberi tumpuan kepada 100 spesies tanaman yang merupakan 90% daripada sumber makanan kepada masyarakat setempat.

SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Rajah 4.2: Rekod Inventori di Zoo Taiping. Kenalpasti julat kepelbagaian hidupan yang terdapat di situ. Persembahkan dapatan anda di hadapan kelas menggunakan rekod inventori seperti contoh berikut: Jadual 7. Perak Nama Saintifik Order: Marsupilia Macropodidae Dorcopsos veterum Macropus agilis Macropus rufus Nama Umum Bilangan Haiwan Tidak Jantan Betina Pasti Jumlah 1 2 3 Bush Wallaby Agile Wallaby Red Kangaroo 1 3 1 8 1 2 1 13 2 .2: Sumber germplasma pelbagai tanaman makanan di dunia Layari Internet (1 jam) Lawat zoo/ taman botani maya di internet.

cbsg.au/thylacine/index2.org. Emelkan jawapan kepada pensyarah kursus anda.uk:80/conservation/index.org.htm San Diego Zoo http://www.amonline.florabank.au/ Latihan (30 minit) Bincangkan kelebihan dan kelemahan strategi Pemuliharaan Ex Situ.org/CPC/welcome.com/~zoonet/www_virtual_lib/zoos.mindspring.html http://www.org/ Gardens/Plants http://www.seaza.org/ South East Asian Zoos Association http://www.html Arizona-Sonora Desert Museum : http://www. .net.mobot.org/ American Zoo & Aquarium Association : http://aza.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Sila layari mana-mana laman web Zoo/ Taman Botani Maya yang berikut: Zoos IUCN Conservation Breeding Specialist Group : http://www.org/ Australian Museum http://www.sandiegozoo.html http://www.org/ ZooNet (International Index) : http://www.rbgkew.desertmuseum.

Sinauer Associates Inc. (1997) Environmental Science.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Fikirkan (30 minit) Adakah strategi pemuliharaan ex situ yang dijalankan akan berjaya memulihara keseluruhan biodiversiti untuk generasi yang akan datang? Bincangkan.T. Brooks/Cole Thompson Learning. Emelkan jawapan kepada pensyarah kursus anda. 2. ( 1999) Wildlife Issues in a Changing World. Moulton. (1998) Essentials of Conservation Biology. 96. Lewis Publishers.B. 2rd edition. 2nd edition. Bahan Rujukan Primack.P. 6th edition. J. 3. and pages 235-243. Chapter 17 Sustaining wild species. 1. pages 88-90. M. Miller. G. . Chapter 14 Ex situ conservation strategies. R. and Sanderson.

pemburuan haram. . fragmentasi populasi seterusnya kepupusan spesies. Mengenalpasti ancaman terhadap hidupan liar.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti TOPIK 5 Sinopsis ANCAMAN TERHADAP BIODIVERSITI Aktiviti manusia merujuk kepada aktiviti harian yang melibatkan interaksi dengan alam sekitar untuk mencapai kesejahteraan hidup. Hasil Pembelajaran 1. pembukaan tanah. pembinaan empangan dan pembakaran terbuka serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekang pemburuan dan penyeludupan haram hidupan liar. Aktiviti manusia seperti pertanian. Alam sekitar pula mengandungi dua komponen iaitu komponen hidup merangkumi flora dan fauna manakala komponen bukan hidup adalah tanah. 2. anda akan diberi pendedahan tentang ancaman yang dihadapi oleh hidupan liar akibat aktiviti manusia seperti pembalakan haram. populasi berkurangan. jika tidak diurus dengan baik. pembalakan. Mencadangkan langkah-langkah pencegahan untuk mengekang pemburuan dan penyeludupan hidupan liar Kerangka Kandungan ANCAMAN TERHADAP HIDUPAN LIAR Kepupusan spesies Kemusnahan habitat Populasi berkurangan Fragmentasi Populasi . perikanan dan lain-lain memberi ancaman ke atas biodiversiti seperti kemusnahan habitat. Dalam topik ini. air dan udara. penyeludupan hidupan liar.

pembukaan tanah.1: Kerangka Kandungan Isi Kandungan Ancaman terhadap Biodiversiti Kepelbagaian hidupan liar atau biodiversiti mengalami pelbagai ancaman akibat kegiatan manusia seperti pembalakan haram.1: Faktor Penyebab Kepupusan Spesies . pemburuan haram. pembinaan empangan dan pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada Ancaman terhadap biodiversiti boleh dikategorikan kepada: Kemusnahan habitat Pengeluaran sumber secara berlebihan Pengenalan spesies invasif Serangan penyakit Rantaian kepupusan Jadual 11.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Rajah 11. penyeludupan hidupan liar.

ubat-ubatan. . Spesies ini dinamakan sebagai spesies invasif.SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Jadual 11.2: Kemusnahan Habitat Hutan Primer di Negara Tropika Pengenalan spesies penakluk/ invasif Banyak spesies yang berguna telah dibawa dari habitat lain dan diperkenalkan kepada habitat baru. Spesies invasif diperkenalkan kerana beberapa tujuan seperti sumber makanan alternatif. Namun begitu pengenalan spesies invasif di sesuatu habitat telah menyumbang kepada pelenyapan spesies semulajadi di habitat tersebut. sumber ekonomi dan lain-lain faedah.

SCE3107 Ekosistem dan Biodiversiti Bahan Rujukan 1. Chapter 2 Threats to Biological Diversity. Primack. introductions. . ( 1999) Wildlife Issues in a Changing World. (1995) A Primer of Conservation Biology. Primack. disease and overexploitation. Sinauer Associates Inc. R.B. Lewis Publishers. 2nd edition. Sinauer Associates Inc. M. and Sanderson. Moulton. 3.P. (1993) Essentials of Conservation Biology . 96. J. pages 88-90. Chapter 7 Exotic species. 2. R.B. and pages 235-243.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful