PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţă mînt: Grădiniţa P.N. Borla Educatoare: Pop Alexandra Bianca Grupa: combinată Tema anuală : Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim Tema să ptă mânii: Din lumea celor care nu cuvanta Tema activitatii: DŞ: „Zborul păsărilor” – poziţii spaţiale DOS: „Peisaj de toamnă” - lipire Tipul activităţ ii: Consolidare de cunoştinţe Forma de organizare: Activitate integrată

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: ADP:
Rutine: Întâlnirea de dimineaţă. "Din viaţa păsărilor". Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii Tranzitii: Trenulţul

ADE:

Activitate matematică (DŞ): Poziţii spaţiale PĂSĂRILOR" Activitate practică (DOS): Lipire "Peisaj de toamnă"

-

"ZBORUL

ALA I
Bibliotecă – Decorăm frunze - reprezentare semne grafice Artă – Frunzele în culorile toamnei - Dactilopictură

ALA II

Iepuraşu- n iarbă - joc de mişcare

SCOP: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice privind
recunoaşterea şi descrierea formelor şi pieselor geometrice; Formarea deprinderii de a folosi corect tehnicile şi uneltele de lucru pentru realizarea lucrărilor propuse; Formarea deprinderilor de a lucra individual şi în grup.

Să picteze frunzele folosind tehnica dactilopicturii. ALA I Bibliotecă: . . O 4 Să aşeze păsărica în diferite poziţii spaţiale ( nivel I ).Activitate matematică O 1 Să identifice şi denumească poziţia spaţială în care se găseşte păsărica ( nivel II ). O5 Să manipuleze corect materialele din farfurioară. ADE: DOS . II ). DOS Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice. O 2 Să lipească norii în poziţia cerută ( nivel II ).Să interpreteze rolurile propuse de educatoare.Să numească materialele puse la dispoziţie.Să decoreze frunza cu semne grafice. O 3 Să denumească materialele din farfurioară ( nivel I. O 3 Să lucreze individual pentru realizarea lucrării propuse (nivelI. O 2 Să recunoască materialele din farfurioară ( nivel I. Obiective operaţionale: ADE: DŞ .Să execute corect mişcările sugerate de conţinutul jocului interpretat.Obiective de referinţă: DŞ Să înţeleagă şi să numească relaţii relative. II ). . Artă: . II ). aşezăndu-le în poziţia solicitată ( nivel I şi II ). .Activitate practică O 1 Să lipească pomişorul şi frunzele în poziţiile cerute ( nivelI.Să recite individual poezia "Toamna". ALA II 2 . să plaseze obiecte întrun spaţiu dat ori ă se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat. . II). .Să respecte regulile de joc.

vom afla multe lucruri interesante din viata păsărilor.. iar ceilalţi au ochii închişi . "Cum este vremea". frunze din hârtie colorată şi cartonată.aleg un copil care trebuie să spună unde este poziţionaţă păsărica Elemente de joc: . Calendarul naturii: Se va completa împreună cu copiii ajutaţi de întrebările: "Ce zi este astăzi". păsărică.punerea obiectului într-o pozişie dorita faţă de reperul dat Regulile jocului: . "În ce lună ne aflăm". Mijloace de învăţământ: căsuţă. Se face intuirea materialelor pregătite la fiecare centru. Ghid metodologic. mânuirea materialelor. Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul toamna. Tranziţie . ei fiind vagoanrle. Bucureşti 2002 Revista învăţământului preşcolar 1-2/2009 Revista învăţământului preşcolar 3-4/2010 SCENARIUL ACTIVITĂŢII Întâlnirea de dimineaţă: În această zi minunată. Ed. explicaţia. turul galeriilor. Urmează momentul de înviorare. recompense Strategii didactice: Metode şi procedee: conversaţia. Salutul: Ne salutăm unii pe ceilalţi rostindu-ne numele. Copiii merg. .surprize. perforator pentru frunze. pe la centre unde vor fi afişate materialele cu care ei urmează să lucreze. Material bibliografic: ***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). carton colorat. Voi pune câte o frunzuliţă în dreptul fiecărui copil prezent. aplauze. polistiren etc. V&I Integral. M.Trenuleţul. astfel realizându-se prezenţa. jocul didactic. hârtie glasată. 3 .C.Sarcina didactică: .E. pensule. exerciţiul. aracet. "În ce anotimp". lucrul individual.2008 Laborator preşcolar.un copil poziţionează păsărica. cu trenuleţul. demonstraţia.

În continuare se desfăşoară activitatea integrată. obiectivele. care va poziţiona păsărica în funcţie de casă. Tranziie: Trenuleţul. apoi le voi demonstra în ce constă acest joc. Atmosfera se va destinde prin jocul „Iepuraşu-n iarbă”. DEMERSUL DIDACTIC Evenimen te didactice Moment organizat oric Captarea şi orientarea atenţiei copilului Anunţarea temei şi a obiectivel or Dirijarea învăţării Conţinut ştiinţific Strategii didactice Mijloace Metode şi procedee de învăţămân t Evaluare (instrument e şi indicatori) Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii Se realizează prin prezentarea sub formă de surpriză a materialelor care se vor folosi în cadrul activităţii. După ce copilul poziţionează păsărica. Materialele sunt puse pe o măsuţă şi sunt acoperite cu un cearceaf Se prezintă copiilor tema zilei. modul de desfăşurare a activităţii Astăzi ne vom juca un joc frumos. ceilalţi copii deschi ochii şi eu aleg un copil Povestirea Explicaţia Explicaţia Conversaţia Explicaţia Conversaţia Exerciţiul Lucrul individual Demonstraţia Lipici Siluete din hârtie Proba practică individuală Observarea comportamentu lui verbal si nonverbal al copiilor 4 . educatoarea amintindu-le copiilor că trebuie să fie atenţi. Le voi prezenta copiilor materialele pe care le vom utiliza (casuţă de plastic. la Bibliotecă copiii vor decora frunze folosind semnele grafice.La sectorul Artă copiii vor picta frunze utilizând dactilopictura. La final se analizează rezultatele muncii copiilor de la fiecare sector iar copiii vor fi felicitaţi şi recompensaţi. Jocul didactic se desfăşoară prin poziţionarea pasăricii într-o anumită poziţie faţă de un reper dat. Pentru fiecare răspuns corect fiecare copil va primi aplauzele colegilor. La finalul jocului copiii vor realiza o lucrare practică. Copiii realizează trenuleţul pentru a se spăla pe mâini şi a se pregăti de masă. În tot acest timp ceilalţi copii au ocio închişi. Se vor anunţa tema. lângă casă etc). Rutină: Gustarea. Voi alege un copil de nivel I. păsărică) în acest joc şi regulile după care se va realiza acest joc. într-o poziţie dorită de el (pe casă.

nrii – sus. frunzele de culoare portocalie. Dacă copilul va răspunde corect va fi aplaudat de colegi. Poi proceda la fel de 3-4 ori. frunzele de culoare verde .în copac. Lucrări realizate de copii Încheierea activităţii Voi face aprecieri asupra modului în care sau implicat copiii în activitate şi asupra respectării regulilor jocului. Observarea comportamente lor copiilor la proba practică Analiza probelor activităţii Aprecieri verbale 5 . frunze. asupra comportamentului individual şi colectiv al preşcolarilor. Fiecare copil va primi o farfurioara cu materialele (pomişor. Fiecare copil trebuie să recunoască materialele din farfurioară. apoi vom complica puţin jocul.pe linia pământului. Le explic şi le demonstrez modul de realizare a acestei sarcini cerându-le să fie foarte atenţi.Obţinerea performan ţei de nivel II. După finalizarea acestei sarcini cer copiilor lipească aceste materiale în locurile poziţionaţe. nori) şi un carton colorat pe care este trasată linia pământului. Copii de nivel I un au frunze de culoare verde şi nori.jos. iar daca un voi numi un alt copil care sa raspunda. care va spune unde este poziţionată păsărica. După finalizarea lucrărilor se va organiza o expoziţie şi se va face analiza lucrărilor copiilor. galbenă şi maro . apon trebuie să le poziţioneze pe cartonul colorat astfel: pomişorul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful