RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 MINGGU

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32

NILAI
1.Kepercayaaan kepada tuhan 2. Kebersihan fizikal dan mental 3. Harga diri 4. Kerajinan 5. Hemah tinggi 6. Kasih sayang 7. kesederhanaan 8. Kejujuran 9. Baik hati 10. Berterima kasih 11. Kasih sayang terhadap keluarga 12. Hormat dan taat kepada anggota keluarga 13. Tanggungjawab terhadap keluarga 14. Tanggungjawab terhadap masyarakat 15. Toleransi dalam masyarakat 16. Semangat bermasyarakat

TAJUK
Anugerah tuhan Berbaik sangka dan berfikiran positif budaya kita Ke arah hidup bermaruah Rajin berusaha seruan agama Amalan Berhemah budaya kita Hidup perlu berkasih sayang Amalan sederhana, penyelesaian terbaik Jujur pertuturan ikhlas perlakuan Amalan baik hati masyarakat sejahtera Menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin Kasih sayang terhadap keluarga tuntutan keluarga Hormat keluarga amalan mulia Tangungjawab terlaksana keluarga bahagia Tanggungjawab masyarakat menyokong pemimpin Toleransi teras perpaduan Hidup sepakat masyarakat berkat

CATATAN

raja dan negara 22. Peka terhadap isu-isu sosial 18. Kebersihan dan keindahan persekitaran 19. Keamanan dan keharmonian Rakyat prihatin negara sejahtera Kebersihan dan keindahan untuk kesejahteraan Sayangi alam sekitar.33-34 35-36 37 38 39 40 41 42 17. maruah terjaga Perpaduan dan tonggak keamanan dan keharmonian Disediakan oleh: Victor Jibson bin Anthony Idi Guru Pendidikan Moral Tahun 6 . Patuh kepada peraturan dan undang-undang 23. Peka terhadap isu alam sekitar 21. Cinta akan negara 24. Hormat dan setia kepada pemimpin. tanggungjawab bersama Alam sekitar terjaga hidup sejahtera Rakyat setia negara berjaya Undang-undang menjamin kesejahteraan Cinta negara. Menyayangi alam sekitar 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful