You are on page 1of 32

Odgovaranje na nedeljnom i prazninom veernju, jutrenju i Boanstvenoj Liturgiji sa prazninim antifonima, vhodnima, troparima i kondacima

TAMPANO IZDANjE: Izdanje Pravoslavne Duhovne akademije Svetog Vasilija Ostrokog Srbinje S blagoslovom Mitropolita Dabrobosanskog G. Nikolaja odtampa se ova knjiga leta Gospodnjeg 1996. u manastiru Sv. Lidije u Asprovalti, Jelada

Sadraj: I Veernje (nedeljno i praznino) II Jutrenje III Boanstvena liturgija svetog oca naega Jovana Zlatousta IV Liturgija sv. Vasilija Velikog V Liturgija preeosveenih asnih darova VI Dodatak 1. Krstovdan 2. Boi (25. decembar) 3. Bogojavljenje (6/19. januara) 4. Sretenje (2. februara) 5. Cveti 6. Vaskrs 7. Spasovdan 8. Duhovi

I Veernje (nedeljno i praznino)


Svetenik: Blagosloven Bog na svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Zatim sledi: Hodite poklonimo se..., i psalam 103: Blagosiljaj duo moja, Gospoda, Gospode Boe moj... Svetenik: U miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj). Svetenik: Za vinji mir i spasenje dua naih, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Bojih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosvetenog mitropolita, ili preosvetenog episkopa) naega (ime), za asno prezviterstvo, u Hristu akonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod na i pravoslavne hriane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom ive u njima, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za one koji plove, za putnike, paenike i sunje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer Tebi prilii svaka slava, ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Na veenju uoi velikog praznika peva se 1. psalam: "Blaen mu".Uoi nedelje ita se: "Slava Ocu... i ninje... Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Boe" (3. put). Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer je tvoja mo, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Za ovim se za pevnicom peva: "Gospodi vozvah" i odnosne crkvene pesme. Dok pojci pevaju: Slava Ocu I ninje svetenik ini mali vhod sa kadionicom i okadivi ikonostas i hriane u crkvi, stane pred carske dveri i rekne: Premudrost prosti! Pojac: ita: "Svetlosti tiha"... Svetenik: Pazimo! Mir svima! Premudrost! Pazimo! Pojci: Pevaju za pevnicom "Prokimen" dana 3 puta. Ako je veernje uoi praznika, itaju se parimije. Svetenik: Recimo svi iz sve due, i od svega uma svoga, recimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Gospode Svedritelju, Boe otaca naih, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomiluj nas, Boe, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blagoverni hristoljubivi rod na i za sve pravoslavne hriane. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosvetenoga mitropolita, ili preosvetenog episkopa) naeg (ime), i za svu u Hristu brau nau. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za brau nau, svetenike, akone, i za svo u Hristu bratstvo nae. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blaene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagoestive careve i blagoverne carice, za osnivae ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i brau nau koji ovde poivaju, i za pravoslavne svuda. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i sveasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji oekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Pojac:ita Udostoji nas Gospode... (Spodobi Gospodi)... Svetenik: Dopunimo veernju molitvu svoju Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Svo vee savreno, sveto, mirno i bezgreno, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode). Svetenik: Anela mira, vernog vou, uvara dua i tela naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Oprotaj i otputenje grehova i sagreenja naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Dobro i korisno duama naim, i mir u svetu, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Preostalo vreme ivota svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Kraj ivota naeg da bude hrianski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Stranom Hristovom sudu, molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Pomenuvi presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer si blag i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Glave svoje Gospodu priklonimo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Neka je blagoslovena i preproslavljena mo carstva tvoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Na veernju uoi velikog praznika posle ovoga izlazi se u pritvor hrama, pojui Litijske stihire. Slava i ninje: Bogorodien. Po zavretku stihira, govori Svetenik: Spasi, Boe, narod tvoj, i blagoslovi naslee tvoje... A za pevnicom nekoliko puta peva se: Gospodi pomiluj (triput veliko). Ovu molitvu zavrava Svetenik: Uslii nas, Boe, Spasitelju na, Nado svih krajeva zemaljskih i onih na moru daleko, i milostiv, milostiv budi, Vladiko, nama grenima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Mir svima.

Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Glave svoje Gospodu priklonimo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: ita molitvu: Vladiko Mnogomilostivi..., a potom Narod: Amin. Ukoliko nije veernje uoi nekog praznika, onda se izostavlja ovo i pevaju se Stihovnje stihire. Slava i ninje. Bogorodian. Svetenik: Sada otputa... Pojac: ita: Sveti Boe, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput). Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode oisti grehe nae; Vladiko, oprosti bezakonja naa; Sveti, poseti i isceli nemoi nae, imena Tvoga radi. Gospode pomiluj. (triput). Slava Ocu... itd. Oe na, itd. Svetenik: Jer je tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. I odmah za pevnicom pevaju tropare. Svetenik: Premudrost (i otvori dveri). Narod: Oe blagoslovi. (Ako je na veernju episkop, kae se: Vladiko sveti blagoslovi. Ako je Patrijarh: Svjatjeji Vladiko, blagoslovi). Svetenik: Blagosloven je Hristos Bog na svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Utvrdi, Boe, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hriana u vekove vekova. Svetenik: Presveta Bogorodice, spasi nas. Narod: asniju od heruvima... Svetenik: Slava Tebi, Hriste Boe, nado naa, slava Tebi. Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oe, blagoslovi. Svetenik: okrenuvi se narodu, govori otpust: Hristos istiniti Bog na... Narod: Amin.

II Jutrenje
(Nedeljno i praznino) Svetenik: Blagosloven Bog na, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin.

Ako nije Vaskrnji post (tj. Sv. etrdesnica ), ita se: Hodite poklonimo se... i psalmi 19. i 20., Slava i ninje... Trisveto, Oe na... Svetenik: Jer je tvoje carstvo... Narod: Amin. Zatim tropari: Spasi, Gospode narod tvoj..., Slava: Uzdigavi se na krst..., I ninje: Zatitnice mona... Svetenik: Pomiluj nas, Boe, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blagoverni hristoljubivi rod na i za sve pravoslavne hriane. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosvetenog mitropolita, ili preosvetenog episkopa) naeg (ime) i za svu u Hristu brau nau. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za brau nau, i za sve pravoslavne hriane. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu Svetom Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin I zatim: Imenom Gospodnjim blagoslovi, oe! Svetenik: Slava Svetoj i jednosutnoj i nerazdeljivoj Trojici, svagda, sada i uvek i u vekove vekova Narod: Amin Onda se ita estopsalmije. Potom: Svetenik: U miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za vinji mir i spasenje dua naih, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Bojih Crkava, i sjedinjena svih, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosvetenog mitropolita, ili preosveenog episkopa) naeg (ime), za asno prezviterstvo, u Hristu akonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: za blagoverni i hristoljubivi rod na i pravoslavne hriane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom ive u njima, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za one koji plove, za putnike, paenike i sunje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer Tebi prilii svaka slava, ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. I poinje se pevati: Bog Gospod i javisja nam... i tropari. Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer je tvoja mo, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Za ovim se peva prvo sihoslovije (sjedalen). Svetenik: Opet i opet... Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi... Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu... Narod: Tebje Gospodi. Jer si blag i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Za ovim se drugo stihoslovije (sjedalen), pa neporoni tropari: Blagosloven jesi Gospodi... Angelski sobor... (Ako je praznino jutrenje, pevaju se polijelejni psalmi: Hvalite imja Gospodnje... i drugi: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag... i velianije).

Svetenik: (govori malu jekteniju a zatim vozglas): Jer se blagoslovi ime tvoje i proslavi carstvo tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Ipakoj. Stepena glasa, posle njih prokimen. Svetenik: Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Jer si svet, Boe na, i u Svetima obitava, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Za pevnicom se peva: Vsjakoje dihanije... Svetenik: I da se udostojimo sluanja svetog Jevanelja, Gospoda Boga molimo. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Premudrost! Smerno stojmo! ujmo sveto Jevanelje! Mir svima! Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: itanje svetog Jevanelja od (rekavi ime). Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Svetenik: ita jutrenje Jevanelje, ako je nedelja ili praznik. Potom se za pevnicom ita: Vaskrsenje Hristovo videvi... i 50 psalam: Pomiluj me Boe... Zatim: Slava: Molitvama apostola... I ninje: Molitvama Bogorodice... Pomiluj me, Boe... i Vaskrsli Isus iz groba... Iza ovog (kao i na Veernju kad je litija) Svetenik: Spasi, Boe, narod tvoj... Narod: Gospodi pomiluj, 40 puta. Svetenik: Milou i dobrotom i ovekoljubljem jedinorodnog Sina tvog, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i ivotvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. I peva se Katavasija. Po treoj pesmi govori svetenik malu jekteniju: Opet i opet... i vozglas: Svetenik: Jer si Ti Bog na, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu... Narod: Amin. Onda sjedalen. Po estoj pesmi govori svetenik malu jekteniju: Opet i opet... i vozglas: Svetenik: Jer si Ti car mira i Spas dua naih, i Tebi slavu uznosimo... Narod: Amin. Kondak i ikos. Po osmoj pesmi svetenik kadei govori: Svetenik: Bogorodicu i Mater Svetlosti u pesmama veliajmo. Pojci: Veliit dua moja Gospoda... Po devetoj pesmi, mala jektenija: Opet i opet... i vozglas: Svetenik: Jer Tebe hvale sve sile nebeske, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin.

Onda se pevaju: Svjetilen (egzapostilari), Hvalitne stihire, sa velikim slavoslovljem: Slava Tebje pokazavemu nam svjet... Svetenik: Pomiluj nas, Boe, po velikoj milosti svojoj... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za najsvetijeg... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za brau nau... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blaene... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za one koji plodove donose... Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog... Narod: Amin. Svetenik: Dopunimo jutarnju molitvu svoju Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi... Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Sav dan savren... Narod: Podaj Gospodi (ili: Podaj Gospode). Svetenik: Anela mira, vernog vou... Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Oprotaj i otputenje grehova... Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Dobro i korisno duama naim... Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Preostalo vreme ivota svoga... Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Kraj ivota naeg... Narod: Podaj Gospodi.

Svetenik: Pomenuvi presvetu... Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer si blag i ovekoljubiv Bog... i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Glave svoje Gospodu priklonimo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer je tvoje da nas miluje i spasava, Boe na, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Premudrost (i otvori dveri). Narod: Oe blagoslovi. (Ako je episkop, kae se: Vladiko sveti blagoslovi. Ako je Patrijarh: Svjatjeji Vladiko, blagoslovi). Svetenik: Blagosloven je Hristos Bog na, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Utvrdi, Boe, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hriana u vekove vekova. Svetenik: Presveta Bogorodice, spasi nas. Narod: asniju od heruvima... Svetenik: Slava Tebi, Hriste Boe, nado naa, slava Tebi. Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oe, blagoslovi. Za ovim nastaje Prvi as i ita se: Hodite poklonimo se (tri puta) i psalam ovog asa. Svetenik: Boe, smiluj se na nas i blagoslovi nas, i prosveti lice tvoje na nama i pomiluj nas. Narod: Amin. Svetenik ita: Hriste, Svetlosti istinita... Narod: Vozbranoj vojevodje pobjediteljnaja, jako izbavaljesja ot zlih, blagodarstvenaja, vospisujem ti rabi tvoji, Bogorodice, no jako imuaja deravu nepobjedimuju, ot vsjakih nas bjed svobodi, da zovem ti: Radujsja, nevjesto nenevjestnaja. (Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. no i sada, poto ima nepobedivu mo oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kliemo: Raduj se, Nevesto nenevestna!) Svetenik: okrenuvi se narodu, govori otpust: Hristos istiniti Bog na... Narod: Amin. Svetenik: Slava Tebi, Hriste Boe, nado naa, slava Tebi. Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oe, blagoslovi.

10

Svetenik ini otpust po obiaju, pominjui u njemu i Svetoga hrama i dana.

III Boanstvena liturgija Svetog oca naega Jovana Zlatousta


Svetenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: U miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj). Svetenik: Za vinji mir i spasenje dua naih, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Bojih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosvetenog mitropolita, ili preosvetenog episkopa) naega (ime), za asno prezviterstvo, u Hristu akonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod na i pravoslavne hriane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom ive u njima, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za one koji plove, za putnike, paenike i sunje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot ovoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi.

11

Vozglas: Svetenik: Jer Tebi prilii svaka slava, ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Blagoslovi due moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego. Blagosloven jesi Gospodi. [Na Hristove praznike, umesto: Slava... Blagoslovi due... ita se Antifon 1. Vidi dodatak]. Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer je tvoja mo, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija naego radi voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, neprelono voelovjeitisja: raspnijsja e Hriste Boe, smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. [Na Hristove praznike, na ovome mestu ita se Antifon 2. Vidi dodatak] Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomenuvi Presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Jer si blag i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Odmah zatim. Blaeni milostivi, jako tiji pomilovani budut tropar kanona. Blaeni isti serdcem, jako tiji Boga uzrjat tropar kanona. Blaeni mirotvorci, jako tiji sinove Boiji narekutsja tropar kanona. Blaeni izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje tropar kanona. Blaeni jeste jegda ponosjat vam, i izenut, i rekut vsjak zol glagol na vi laue mene radi tropar kanona. Radujtesja i veselitesja, jako mazda vaa mnoga na nebesjeh tropar kanona. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu tropar kanona.

12

I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin bogorodian kanona. [Na Hristove praznike, na ovome mestu ita se Antifon 3. Vidi dodatak] (Za vreme pojanja Slava... i ninje... ini se vhod sa svetim Jevaneljem). Po vhodu kae Svetenik: Premudrost, prosti. Narod: (Nedeljom): Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Boij, voskresij iz mertvih, pojuija Ti: Aliluja. (Na praznike bogorodine i svetiteljske ili u obine dane: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Boij, vo svjatih diven sij, pojuija Ti: Aliluja). [Ove pesme zovu se: vhodnoje. Hristovi praznici i Sretenije, imaju svoje posebno vhodnoje. Vidi dodatak.]. Sad dolaze tropari i kondaci. Zatim: Svetenik: Jer si svet, Boe na, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svjatij Boe, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3 put). Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin. Svjatij Boe, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. [U neke praznine dane, umesto: Svjatij Boe...poju se druge pesme. Vidi dodatak.] Svetenik: Pazimo. Mir svima. Premudrost. tec: (onaj koji ita Apostol): I duhu tvome, prokimen glas (kae onaj glas koji je kod prokimena oznaen i glasno proita prokimen. Zatim:) Pojci: (Pevaju isti prokimen po glasu koji je naznaen). Svetenik: Premudrost. tec: itanje iz poslanice Galatima (ili Jevrejima, ili Rimljanima, tj. naslov Apostola koji e itati) svetoga Apostola Pavla. Svetenik: Pazimo! tec: ita Apostol. Po svretku: Svetenik: Mir ti. tec: I duhu tvome (tiho). Svetenik: Premudrost. Pojci: Aliluja (veliko). Svetenik: Premudrost smerno stojmo; ujmo Sveto Jevanelje. Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: itanje svetog Jevanelja od Mateja (ili ime drugog jevanelista). Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Svetenik: Pazimo! I ita sveto Jevanelje. A po svretku: Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

13

Svetenik: Recimo svi iz sve due, i od svega uma svoga, recimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Gospode Svedritelju, Boe otaca naih, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Pomiluj nas, Boe, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blagoverni hristoljubivi rod na i za sve pravoslavne hriane. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosvetenoga mitropolita, ili preosvetenog episkopa) naeg (ime), i za svu u Hristu brau nau. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za brau nau, svetenike, akone, i za svo u Hristu bratstvo nae. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za blaene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagoestive careve i blagoverne carice, za osnivae ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i brau nau koji ovde poivaju, i za pravoslavne svuda. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i sveasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji oekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Jektenija za upokojene (slui se po potrebi). Svetenik: Pomiluj nas, Boe, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, uslii i pomiluj. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Jo se molimo za upokojenje dua usnulih slugu Bojih (imena), i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Da Gospod Bog nastani due njihove gde pravednici poivaju. Narod: Gospodi pomiluj (triput). Svetenik: Milost Boju, Carstvo nebesko, i oprotaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnog Cara i Boga naega. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj.

14

Svetenik: Boe duhova... Jer si Ti vaskrsenje, i ivot, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Boe na, i Tebi slavu uznosimo, sa bespoetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i ivotvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Oglaeni, pomolite se Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Verni, pomolite se za oglaene. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da ih Gospod pomiluje. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da im otkrije Jevanelje pravde. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Spasi, pomiluj, zatiti i sauvaj ih, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Oglaeni, glave svoje priklonite Gospodu. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Da i oni s nama slave preasno i velianstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Vi koji ste oglaeni, iziite; oglaeni, iziite; vi koji ste oglaeni, iziite; niko od oglaenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Premudrost. Jer Tebi prilii svaka slava, ast i poklonjenje, Ocu i Sinu i svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Premudrost. Da svagda uvani vlau tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

15

Narod: Amin. (Odmah za tim). Ie heruvimi tajno obrazujue, i ivotvorjaej Trojicje, trisvjatuju pjesan pripjevajue, vsjakoje ninje itejskoje otloim popeenije. (Mi koji Heruvime tajanstveno izobraavamo, i ivotvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada ivotnu brigu ostavimo). (Sad se vri veliki vhod, a po vhodu odmah): Narod: Amin. Jako da Carja vsjeh podimem, angelskimi nevidimo dorinosima inmi. Aliluja, aliluja, aliluja. (Kao oni koji e primiti Cara svih, Anelskim Silama nevidljivo praenoga. Aliluja, Aliluja, Aliluja). Svetenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za predloene asne Darove, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Sav dan savren, svet, miran i bezgrean, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode). Svetenik: Anela mira, vernog vou, uvara dua i tela naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Oprotaj i otputanje grehova i sagreenja naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Dobro i korisno duama naim, i mir u svetu, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Ostalo vreme ivota svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi.

16

Svetenik: Kraj ivota naeg da bude hrianski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Stranom Hristovom sudu, molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Pomenuvi presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: Milosrem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i ivotvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Ljubimo jedni druge da bismo jednoduno ispovedali: Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosutnuju u nerazdjeljnuju. Svetenik: Dveri, dveri, premudrou pazimo! Narod: Svi zajedno govore Ispovedanje vere Verujem u jednoga Boga Oca... Svetenik: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo. Narod: Milost mira, ertvu hvaljenija. Svetenik: Blagodat Gospoda naega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama. Narod: I so duhom tvojim. Svetenik: Gore imajmo srca! Narod: Imami ko Gospodu. Svetenik: Zablagodarimo Gospodu. Narod: Dostojno i pravedno jest poklanjatisja Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, Trojicje jedinosutnjej i nerazdjeljnjej. Svetenik: Pobedniku pesmu pojui, kliui, uzvikujui i govorei: Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispoln nebo i zemlja slavi tvojeja; Osana vo vinjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo vinjih. Svetenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otputenje grehova. Narod: Amin. Svetenik: Pijte iz nje svi: ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otputenje grehova. Narod: Amin. Svetenik: Tvoje od tvojih Tebi prinosei zbog svega i za sve. Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Boe na. Svetenik: Osobito za presvetu, preistu, preblagoslovenu, slavnu Vladiicu nau Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju. Narod: Dostojno jest jako voistinu blaiti tja Bogorodicu, prisno blaenuju i preneporonuju i mater Boga naego.

17

estnjejuju heruvim i slavnjejuju bez sravnjenija serafim, bez istljenija Boga Slova roduju, suuju Bogorodicu tja veliajem. (Dostojno je vaistinu da blaenom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaenu i svebezprekornu, i Mater Boga naega. asniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe to Boga Logosa (Slova) neporono rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veliamo). Svetenik: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosvetenoga mitropolita ili preosvetenog episkopa) naeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i itava, asna, dugovena i da pravilno upravlja reju Istine tvoje. Narod: I vsjeh i vsja. Svetenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo preasno i velianstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa naega Isusa Hrista sa svima vama. Narod: I so duhom tvojim. Svetenik: Pomenuvi sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za prinesene i osveene Darove, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da ovekoljubivi Bog na, primivi ih u svoj isti i nadnebesni i umni rtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispolje nam za to boansku blagodat i dar Svetota Duha, pomolimo se. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Sav dan savren, svet, miran i bezgrean, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode). Svetenik: Anela mira, vernog vou, uvara dua i tela naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Oprotaj i otputenje grehova i sagreenja naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Dobro i korisno duama naim, i mir u svetu, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Ostalo vreme ivota svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Kraj ivota naeg da bude hrianski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Stranom

18

Hristovom sudu, molimo. Narod: Podaj Gospodi. Svetenik: Izmolivi jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje Gospodi. Svetenik: I udostoji nas, Vladiko, da smelo i neosueno smemo prizivati Tebe nebeskoga Oca i govoriti: Narod: Oe na koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje, da doe Carstvo Tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb na nasuni daj nam danas; i oprosti nam dugove nae kao to i mi opratamo dunicima svojim, i ne uvedi nas u iskuenje, no izbavi nas od zloga. Svetenik: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Glave svoje Gospodu priklonimo. Narod: Tebje, Gospodi. Svetenik: Blagodau i milosrem i ovekoljubljem Jedinorodnog Sina tvoga s kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i ivotvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Pazimo! Svetinje svetima. Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin. Zatim narod peva priasten: Hvalite Gospoda s nebes, hvalite jego vo vinjih. Aliluja (triput). (Priasten moe biti i drugi: praznini ili proizvoljni). Svetenik: Sa strahom Bojim, verom i ljubavlju pristupite. Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam. Tada verni pristupaju prieu Boanskim Tajnama.

19

Po prieu govori: Svetenik: Spasi, Boe, narod tvoj i blagoslovi naslee tvoje. Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago; obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja, ta bo nas spasla jest. Svetenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naa hvaljenija tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas priastitisja, svjatim tvojim boestvenim bezsmertnim i ivotvorjaim tajnam: sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den pouatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja. Svetenik: Primivi boanske, svete, preiste, besmrtne, nebeske, i ivotvorne, strane Hristove Tajne, stojei smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Izmolivi sav dan savren, svet, miran i bezgrean, sami sebe i jedni druge i sav ivot svoj Hristu Bogu predajmo. Narod: Tebje, Gospodi. Svetenik: Jer si Ti osveenje nae, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: U miru iziimo. Narod: O imeni Gospodnji. Svetenik: Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Gospode, Ti blagosilja one koji Tebe blagosiljaju... i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno ot ninje i do vjeka (triput). Svetenik: Blagoslov Gospodnji neka doe na vas, Njegovom blagodau i ovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Slava tebi, Hriste Boe, nado naa, slava Tebi. Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oe blagoslovi. Svetenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog na, molitvama preiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca naega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (iji je hram) i svetoga (iji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i ovekoljubiv. Narod: Amin.

20

IV Liturgija Sv. Vasilija Velikog


Ova Liturgija slui se svega 10 puta u godini i to: 1. na Badnji dan; 2. na Obrezanje Gospodnje (a to je i dan praznovanja Sv. Vasilija Velikog); 3. na Krstovdan uoi Bogojavljenja; 8. prve, druge, tree, etvrte i pete nedelje Sv. etrdesetnice (asnog Posta); 9. na Veliki etvrtak i 10. na Veliku Subotu. (Ako bi Boi ili Bogojavljenje pali u nedelju ili ponedeljak na Badnji dan i na Krstovdan slui se Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog, a na sam praznik Liturgija Sv. Vasilija). Poredak ove Liturgije gotovo je isti kao i Zlatoustove Liturgije. Razlika je samo utoliko to su neke molitve u Kanonu Evharistije koje svetenik ita due. Umesto: Dostojno jest jako voistinu..., peva se na 8. glas: O tebje radujetsja, blagodatnaja, vsjakaja tvar: angelski sobor i elovjeeskij rod; osvjaenij hrame i raju slovesnij, djevstvenaja pohvalo iz njejae Bog voplotisja i mladenec bist; prede vjek sij Bog na: loesna bo tvoja prestol sotvori i revo tvoje prostranjeje nebes sodjela; o tebje radujetsja, blagodatnaja, vsjakaja tvar slava tebje. Iza: I vsjeh i vsja, poji se na 4. glas: Nebojavljenago Hristova tajnika, vladinja svjetilnika presvjetla; ie ot Kesariji Kapadokijskija strani, Vasilija Velikago vsi da voshvalim.

V Liturgija preeosveenih asnih darova


(Slui se u sredu i petak i neke druge dane u sve sedmice Velikog posta osim subote kada se slui Liturgija Sv. Jovana Zlatousta i prvih pet nedelja Velikog posta kada se slui Liturgija Sv. Vasilija Velikog i u prva tri dana Strasne sedmice. Sastavljena je iz veernje i liturgije). Svetenik: Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha... Narod: Amin. I ita se: Hodite poklonimo se... i psalam 103. Svetenik: U miru Gospodu se pomolimo... (Velika jektenija). Vozglas: Jer Tebi prilii svaka slava... Narod: Amin. I ita se: prvi Antiifon 18. katizme /psalam 123/; Jer kad Gospod ne bi bio s nama... /Samo u sredu pete nedelje posta 7. Katizma: psalam 48: ujte ovo svi narodi... Svetenik: Opet i opet... (Mala jektenija). Vozglas: Jer je tvoja mo... Narod: Amin. ita se drugi Antifon 18. katizme /psalam 128/; Mnoiceju braasja... Samo u sredu pete nedelje 7. Katizma psalam 50: Pomiluj me Boe.../. Svetenik: Opet i opet... /Mala jektenija/. Vozglas: Jer si blag... Narod: Amin. I ita se trei Antifon 18. katizme /psalam 132 i 133: Gle, to je tako dobro ili krasno.../ Samo u sredu pete nedelje 7. Katizma: psalam 54: uj, Boe, molitvu moju.../ Svetenik: Opet i opet... /Mala jektenija/.

21

Vozglas: Jer si Ti Bog na... Narod: Amin. Pojci pevaju: Gospodi vozvah... Zatim Da ispravitsja... /sav narod u crkvi klei/. Pojci nastavljaju pojanje stihira iz Trioda i Mineja i Slava i ninje. Vhod sa kadionicom /sa jevaneljem samo na dan 24. februara, 9. marta i Strasne sedmice/. Svetenik: Premudrost prosti Pojci: /itaju/: Svetlosti tiha... Svetenik: Pazimo! Mir svima! Premudrost! Pojac: Na sredini hrama peva: prvi prokimen... i ita njegov stih. Svetenik: Premudrost! Pojac: itanje iz Knjige Postanja. Svetenik: Premudrost! Pojac: ita prvi parimej iz Trioda. Svetenik: Mir ti! Premudrost! Pojac: /na sredini hrama/ peva Da ispravitsja molitva moja, jako kadilo pred toboju, vozdjejanije ruku mojeju, ertva veernjaja. Desna pevnica i desna strana hrama ustaje i peva isto potom opet kleknu. Pojac na sredini: Gospodi, vozvah k Tebje uslii mja, vonmi glasu moljenija mojego, vnjegda vozvati mi k tebje. Leva pevnica i leva strana ustaje i peva: Da ispravitsja... /celo pa opet kleknu/. Pojac na sredini: Polon, Gospodi, hvaljenije ustom mojim, i dver obraenija o ustnjeh mojih. Desna pevnica i desna strana hrama ustaje i peva: Da ispravitsja... /celo, pa opet kleknu/. Pojac na sredini: Ne ukloni serdce moje v slovesa lukavstvija, nepevati vini o grjesjeh. Svetenik: /peva/ Da ispravitsja molitva moja, jako kadilo pred toboju... Sav narod ustaje i produava da peva uz trokratne metanije (velike poklone): ... Vozdjejanije ruku mojeju, ertva veernjaja. /Ako je dan kada se ita apostol i jevanelje svetenik odmah kae: Pazimo! tec: I duhu tvojemu, prokimen glas... i otpeva isti. Posle apostola Svetenik: Mir ti! Premudrost! Narod: Aliluja. Svetenik: Premudrost, smerno stojmo; ujmo sveto Jevanelje. Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: itanje sv. Jevanelja od...

22

Narod: Slava tebje, Gospodi, slava tebje./ Svetenik: Recimo svi iz ove due, i od svega uma svoga, recimo. Svetenik: Jer si milostiv i ovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Svetenik: Oglaeni, pomolite se Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da i oni s nama slave... Narod: Amin. Svetenik: Vi koji ste oglaeni, iziite; oglaeni, iziite; vi koji ste oglaeni, iziite; niko od oglaenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Premudrost. Jer si Ti prosveenje nae... Narod: Amin. Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Premudrost. Jer Tebi prilii... Narod: Amin. Svetenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Premudrost! Po daru Hrista tvoga... Narod: Amin. Svetenik vri veliki vhod na kome se umesto "Ie heruvimi" peva: Ninje sili nebesnija s nami nevidimo sluat; se bo vhodit car slavi, se ertva tajnaja, soverena, dorinositsja, vjeroju i ljuboviju pristupim, da priasnici izni vjenija budem. Aliluja, aliluja, aliluja. Svetenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za predloene asne Darove, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobonou i strahom Bojim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

23

Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nude, Gospodu se pomolimo. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Zatiti, spasi, pomiluj i sauvaj nas, Boe, blagodau tvojom. Narod: Gospodi pomiluj. Svetenik: Sav dan savren, svet, miran i bezgrean, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode). Svetenik: Anela mira, vernog vou, uvara dua i tela naih, od Gospoda molimo. Narod: Podaj Gospodi. (vidi ostale prozbe na veernju). Svetenik: I udostoji nas, Vladiko... Pojci: Oe na... Svetenik: Jer je tvoje carstvo... Narod: Amin. Svetenik: Mir svima. Narod: I duhovi tvojemu. Svetenik: Glave svoje priklonite Gospodu. Narod: Tebje, Gospodi. Svetenik: Blagodau i milosrem... Narod: Amin. Svetenik: Pazimo! Preeosveene Svetinje Svetima! /Svi verni u hramu kleknu/. Narod: Jedan je Svet, jedan Gospod, Isus Hristos u slavu Boga Oca. Amin. Zatim narod peva priasten: Vkusite i vidite jako blag Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja. Svetenik: Sa strahom Bojim, verom i ljubavlju pristupite. Narod: Blagoslovlju Gospoda na vsjakoje vremja, hvala jego vo ustnjeh mojih. I narod pristupa prieu Boanstvenim Tajnama. A po prieu: Svetenik: Spasi, Boe, narod tvoj, i blagoslovi naslee Tvoje. Narod: Hljeb nebesnij i au izni. Vkusite i vidite jako blag Gospod. Aliluja, aliluja, aliluja. Svetenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Narod: Amin. Da ispoljnjatsja usta naa...

24

/dalje je zavretak kao na obinoj liturgiji/.

VI Dodatak Krstovdan
Na praznike Hristove postoje izvesne izmene na Sv. Liturgiji. Te izmene su sledee: 1. Na Krstovdan (14. septembra) umesto: Blagoslovi due... i Blaena, itaju se antifoni. Antifona ima tri. I Antifon tec: Boe, Boe moj, vonmi mi vskuju ostavil mja jesi. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Dalee ot spasenija mojego, slovesa grjehopadenij mojih. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. II Antifon tec: Vskuju Boe otkrinul ni jesi do konca. Narod: Spasi nas Sine Boij, plotiju raspnijsja, pojuija Ti: Aliluja. tec: Pomjani sonm tvoj, jegoe stjaal jesi isperva. Narod: Spasi nas Sine Boij, plotiju raspnijsja, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij... III Antifon tec: Gospod vocarisja, da gnjevajutsja ljudije: sjedjaj na heruvimjeh, da podviitsja zemlja. Narod: (tropar) Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, pobjedi vsjem pravoslavnim hristijanom (naim) na soprotivnija daruja; i toje sohranjaja Krestom tvojim iteljstvo. tec: Gospod v Sionje velik, i visok jest nad vsjemi ljudmi. Narod: Tropar. tec: Poklonitesja Gospodevi, vo dvorje svjatjem jego. Narod: Tropar. Vhodnoje: Voznosite Gospoda Boga naego, i poklanjajtesja podnoiju nogu jego, jako svjato jest. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 4: Voznesijsja na Krest voljeju tezoimenitomu tvojemu novomu iteljstvu edroti tvoja daruj, Hriste Boe. Vozveseli siloju tvojeju pravoslavni rod na, pobjedi daja jemu na sopostati; posobije imuemu tvoje oruije mira, nepobjedimuju pobjedu.

25

Pred itanje apostola umesto: Svjatij Boe... Narod: Krestu tvojemu poklanjajemsja, Vladiko, i svjatoje Voskresenije tvoje slavim (3 puta). Slava Ocu... i ninje i prisno... i svjatoje voskresenije tvoje slavim. Krestu tvojemu poklanjajemsja... (Ova pesma se poji i u treu Nedelju posta Krstopoklonu). Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.

2. Boi (25. decembar)


I Antifon tec: Ispovjemsja tebje Gospodi vsjem serdcem mojim, povjem vsja udesa tvoja. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: V sovjete pravih i sonmje, velija djela Gospodnja. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. II Antifon tec: Blaen mu bojajsa Gospoda i zapovjedeh jego voshodjaet zjelo. Narod: Spasi nas Sine Boij, rodejsja ot Djevi, pojuija Ti: Aliluja. tec: Silno na zemlji budet sjemja jego, rod pravih blagoslovitsja. Narod: Spasi nas Sine Boij, rodejsja ot Djevi, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij... III Antifon tec: Ree Gospod Gospodevi mojemu: sjedi odesnuju mene, dondee polou vragi tvoja, podnoije nog tvojih. Narod: (tropar) Rodestvo tvoje, Hriste Boe na, vozsija mirovi svjet razuma; v njem bo zvjezdam sluaij zvjezdoju uahusja, tebje klanjatisja solncu pravdi. I tebe vjedjeti s visoti vostoka, Gospodi, slava tebje. tec: ezal sili poslet ti Gospod ot Siona, i gospodstvuj posredje vragov tvojih. Narod: Tropar. tec: S toboju naalo v den sili tvojeja, vo svjetlosteh svjatih tvojih. Narod: Tropar. Vhodnoje: Iz reva prede denici rodih tja, kljatsja Gospod i neraskajetsja, ti jerej vo vjek po inu Melhisedekovu. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Djeva dnes presuestvenago radajet, i zemlja vertep nepristupnomu prinosit, angeli so pastirmi slavoslovjat, volsvi e so zvjezdoju sputeestvujut: nas bo radi rodisja otroa mlado prevjenij Bog.

26

Pred itanje apostola umesto: Svjatij Boe... Narod: Jelici vo Hrista krestistesja, vo Hrista oblekostesja, Aliluja (3 puta). Slava Ocu... i ninje i prisno... Vo Hrista oblekostesja, Aliluja. Jelici vo Hrista krestistesja... Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.

3. Bogojavljenje (6/19. januara)


I Antifon tec: Vo ishodje Izrailjevje ot Egipta, domu Jakovlja, iz ljudej varvar. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: More vidje i pobjee, Jordan vozvratisja vspjat. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. II Antifon tec: Vozljubih, jako usliit Gospod glas moljenija mojego. Narod: Spasi nas Sine Boij, vo Jordanje krestivijsja, pojuija Ti: Aliluja. tec: Jako prikloni uho svoje mnje: i vo dni moja prizovu. Narod: Spasi nas Sine Boij, vo Jordanje krestivijsja, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij... III Antifon tec: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag, jako vo vjek milost jego. Narod: (tropar) Vo Jordanje kreajuusja tebje, Gospodi, trojieskoje javisja poklonjenije: Roditeljev bo glas svidjeteljstvovae tebje vozljubljenago tja Sina imenuja; i Duh vo vidje golubinje, izvjestvovae slovese utverdenije; javljejsja Hriste Boe, i mir prosvjeej, slava tebje. tec: Da reet ubo dom Izrailjev: jako blag, jako vo vjek milost jego. Narod: Tropar. tec: Da reet ubo dom Aron: jako blag, jako vo vjek milost jego. Narod: Tropar. Vhodnoje: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, blagoslovihom vi iz domu Gospodnja, Bog Gospod i javisja nam. Posle vhoda: Tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Javilsja jesi dnes vseljenjej, i svjet tvoj, Gospodi, znamenasja na nas, v razumje pojuih tja: priel jesi i javilsja

27

jesi svjet nepristupnij. Pred itanje apostola umesto: Svjatij Boe... Narod: Jelici vo Hrista krestistesja, vo Hrista oblekostesja, Aliluja (3 puta). Slava Ocu... i ninje i prisno... Vo Hrista oblekostesja, Aliluja. Jelici vo Hrista krestistesja... Umesto Dostojno... poje se irmos praznika.

4. Sretenje (2. februara)


Vhodnoje: Skaza Gospod spasenije svoje, pred jaziki otkri pravdu svoju. Umesto: Dostojno... peva se irmos praznika.

5. Cveti
I Antifon tec: Vozljubih, jako usliit Gospod glas moljenija mojego. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Jako prikloni uho svoje mnje: i vo dni moja prizovu. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. II Antifon tec: Vjerovah, tjeme vozglagolah; az e smirisja zjelo. Narod: Spasi nas Sine Boij, vozsjedij na rebja, pojuija Ti: Aliluja. tec: to vozdam Gospodevi o vsjeh, jae vozdade mi. Narod: Spasi nas Sine Boij, vozsjedij na rebja, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slovo Boij... III Antifon tec: Ispovjedajtesja Gospodevi jako blag, jako vo vjek milost jego. Narod: (tropar) Obeje voskresenije prede tvojeja strasti uvjerjaja, iz mertvih vozdvigal jesi Lazarja, Hriste Boe, tjeme i mi jako otroci pobjedi znamenija nosjae; tebje Pobjeditelju smerti vopijem: osana vo vinjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje. tec: Da reet ubo dom Izrailjev: jako blag, jako vo vjek milost jego.

28

Narod: Tropar. tec: Da reet ubo dom Aron: jako blag, jako vo vjek milost jego. Narod: Tropar. Vhodnoje: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, blagoslovihom vi iz domu Gospodnja, Bog Gospod i javisja nam. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Na prestolje na nebesi, na rebjati na zemlji nosimij, Hriste Boe, angelov hvaljenije, i djetej vospjevanije prijal jesi zovuih ti: blagosloven jesi grjadij Adama vozvati. Umesto Dostojno poje se irmos praznika.

6. Vaskrs
I Antifon tec: Voskliknite Gospodevi vsja zemlja, pojte e imeni jego, dadite slavu hvalje jego. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Recite Bogu: kolj strana djela tvoja, vo mnoestvje sili tvojeja solut tebje vrazi tvoji. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

II Antifon tec: Boe, uedri ni i blagoslovi ni, prosvjeti lice tvoje na ni i pomiluj ni. Narod: Spasi nas Sine Boij, voskresij iz mertvih, pojuija Ti: Aliluja. tec: Da ispovjedjatsja tebje ljudije Boe, da ispovjedjatsja tebje ljudije vsi. Narod: Spasi nas Sine Boij, voskresij iz mertvih, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij...

III Antifon tec: Da voskresnet Bog i rastoatsja vrazi jego, i da bjeat ot lica jego nenavidjaih jego. Narod: (tropar) Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert popravij, i suim vo grobjeh ivot darova. tec: Jako iezajet dim da ieznut, jako tajet vosak ot lica ognja. Narod: Tropar. tec: Tako da pogibnut grjenici ot lica Boija, a pravednici da vozveseljatsja, da vozradujutsja pred Bogom.

29

Narod: Tropar. Vhodnoje: V cerkvah blagoslovite Boga Gospoda ot istonik Izrailjevih. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Ae i vo grob snizel jesi bezsmertne, no adovu razruil jesi silu i voskresal jesi jako pobjeditelj, Hriste Boe; enam mironosicam vjeavij: radujtesja, i tvojim apostolom mir darujaj; padim podajaj voskresenije. Pred itanje apostola umesto: Svjatij Boe... Narod: Jelici vo Hrista krestistesja... Umesto Dostojno... poje se irmos praznika. Angel vopijae blatodatnjej: istaja Djevo radujsja! i paki reku: radujsja! tvoj sin voskrese tridneven ot groba, i mertvija vozdvignuvij ljudije veselitesja! Svjetisja, svjetisja, Novij Jerusalime, slava bo Gospodnja na tebje vozsija; likuj ninje i veselisja Sione, ti e, istaja, krasujsja Bogorodice o vostaniji rodestva tvojego! Umesto: Blagosloven grjadij... Vidjehom svjet istinij... Da ispoljnjatsja... i Budi imja Gospodnje..., poji se tropar: Hristos voskrese...

7. Spasovdan
I Antifon tec: Vi jazici vospleite rukami, voskliknite Bogu glasom radovanija. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Jako Gospod vinjij straen, car velij po vsej zemlji. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

II Antifon tec: Velij Gospod i hvaljen zjelo, vo gradje Boga naego, vo gorje svjatjej jego. Narod: Spasi nas Sine Boij, voznesijsja vo slavje, pojuija Ti: Aliluja. tec: Gori sionskija, rebra sjeverova, grad carja velikago. Narod: Spasi nas Sine Boij, voznesijsja vo slavje, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij... III Antifon tec: Usliite sija vsi jazici, vnuite vsi ivuij po vseljenjej. Narod: (tropar) Voznesalsja jesi vo slavje, Hriste Boe na, radost sotvorivij uenikom, objetovanijem Svjatago Duha, izvjeenim im bivim blagoslovenijem, jako ti jesi Sin Boij, izbavitelj mira.

30

tec: Zemnorodniji e i sinove elovjeestij, vkupje bogat i ubog. Narod: Tropar. tec: Usta moja vozglagoljut premudrost, i pouenije serdca mojego razum. Narod: Tropar. Vhodnoje: Vzide Bog vo voskliknoveniji, Gospod po glasje trubnje. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Jee o nas ispolniv smotrenije, i jae na zemlji sojediniv nebesnim, voznesalsja jesi vo slavje, Hriste Boo na, nikakoe otluajasja, no prebivaja neotstupnij, i vopija ljubjaim tja: az jesam s vami, i niktoe na vi.

8. Duhovi
I Antifon tec: Nebesa povjedajut slavu Boiju, tvorenije e ruku jego vozvjeajet tverd. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Den dni otrigajet glagol i no noi vozvjeajet razum. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Narod: Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

II Antifon tec: Usliit tja Gospod v den peali, zaitit tja imja Boga Jakovlja. Narod: Spasi nas Utjeitelju Blagij, pojuija Ti: Aliluja. tec: Poslet ti pomo ot Svjatago, i ot Siona zastupit tja. Narod: Spasi nas Utjeitelju Blagij, pojuija Ti: Aliluja. tec: Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu. Narod: I ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Amin. Jedinorodnij Sine i Slove Boij...

III Antifon tec: Gospodi, siloju tvojeju vozveselitsja car i o spaseniji tvojem vozradujetsja zjelo. Narod: (tropar) Blagosloven Jesi Hriste Boe na, ie premudri lovci javljej, nizposlavij im Duha Svjatago, i tjemi ulovljej vseljenuju, elovjekoljube, slava tebje. tec: elanija serdca jego dal jesi jemu, i hotjenija usnu jego njesi liil jego. Narod: Tropar. tec: Jako predvaril jesi jego blagoslovenijem blagostinjim, poloil jesi na glavje jego vjenec ot kamene estna.

31

Narod: Tropar. Vhodnoje: Voznesisja, Gospodi, siloju tvojeju, vospojem i pojem sili tvoja. Posle vhoda: tropar, Slava i ninje: kondak glas 3: Jegda snied jaziki slija, razdjeljae jaziki Vinjij: jegda e ognjenija jaziki razdajae, v sojedinjenije vsja prizva, i soglasno slavim Vsesjatago Duha.

32