You are on page 1of 5

Th kin cuc kh nn ca Cha Gisu theo li k ca chn phc Anna Catarina Emmerich Translator : Lisa_hanh Editor : (1_0)(0_1)

CHNG 60 - 63 CC B O C TRONG M TRC PHC SINH - GIUSE ARIMATHI C GII THOT - CHA SNG LI
60. CC B O C TRONG M TRC PHC SINH.................................................1 61. GIUSE ARIMATHI C GII THOT.........................................................................2 62. M CHA SNG LI................................................................................................2 63. S PHC SINH CA CHA GISU..............................................................................5

60. CC B O C TRONG M TRC PHC SINH Gn ht ngy Sa-bt, Gioan n thm cc b o c. ng c gng an i cc b, nhng chnh ng cng khng cm c nc mt, nn ch nn li vi cc b 1 lt. Phr v Giacb Tin cng n thm v an i cc b nh vy. Sau cuc thm ving ca cc v tng , cc b lui v phng ca mnh. Ngi trn ng tro tn, h trm kn khn tang, v tro tun ni au kh bun ru. c Trinh N vn lin l cu nguyn. Ngi kin tm m thm di mt hng lng v Cha Gisu. Mong mun mnh lit c 1 ln nhn ngm lu hn na Ngi Con m M yu thng khn xit hon ton thiu t lng M. Cht mt thin thn hin n bn M, mi M hy tri dy v i n trc ca nh Nicm, v Cha Kit ang hin din rt gn . Tim ca M tht ln v vui mng. Ngi hi h chong o khoc v ri khi ni ca cc b o c m khng bo cho h bit rng Ngi s i u. Ti thy Ngi nhanh chng bc v pha 1 li i nh c khot trong bc tng thnh, ging ht nh ci m Ngi i qua cng vi cc b o c khi tr v t hm m. Vo khong 9 gi ti, c M gn n c li i y. Ti thy Ngi t nhin dng bc ti 1 ni vng v ho lnh v ngc nhn ln vi 1 thn thi cc k vui sng hnh phc, bi v trn ch cao nht ca bc tng thnh kia, Ngi trng thy linh hn ca Cha Gisu khng mt thng tch, rc r trong nh sng, v c cc t ph vy quanh. Cha Gisu hin xung vi M, ri quay qua on ngi h tng, gii thiu M cho h. Ngi ni rng: Hy xem y, Ngi l c Maria, l M ca Ta. Ti thy Ngi cho t bit M bng mt ci hn ri bin i. c Trinh N qu sp xung, v 1 cch rt mc cung knh Ngi hn ln phn t ni Cha Gisu va ng. Bn tay v u gi ca M hn ln trn nhng tng v li du tch. Cnh tng va thy lp y trong M 1 ni vui mng khn t, v ngay sau M quay v ch cc b o c, cc b ang tt bt chun b du thm v hng liu. c M khng k vi cc b iu Ngi va trng thy, nhng tm tr ca M phc hi c s kin cng v mnh m. c M i mi mt cch k diu, v nh vy m M cn i an i nhng ngi khc, v c gng cng c c tin ca h. Khi c M tr v th cc b o c u ang ngi bn 1 chic bn di, tm khn ph r xung n tn sn nh. Hng b cc loi c thm c xp thnh ng xung quanh h, chng c cc b trn ln v sp xp li cho gn gng. Nhng ci l nh cha y du thm v nc cam tng, cng vi nhng b hoa hng ng gi ni cng c t gn y, trong s ti c bit ch n 1 loi hoa, n ging nh hoa din v hay hoa hu. Trong lc c Maria i vng th Madalena, Maria con ng Cleophas,
Trang 1

Th kin cuc kh nn ca Cha Gisu theo li k ca chn phc Anna Catarina Emmerich Translator : Lisa_hanh Editor : (1_0)(0_1)

Salm, Gioanna, v b Maria Salm mua chng trong thnh ph. H nh hm sau s i ra m trc lc bnh minh ri nhng o hoa ny v xc du thm ln xc ca ngi Thy knh yu ca h. 61. GIUSE ARIMATHI C GII THOT Mt thi gian ngn sau khi c M tr v vi cc b o c, ti c th kin thy bn trong ngc t ni Giuse Arimathi ang b k th ca ng giam cm. ng ang st sng cu nguyn th t nhin c nh sng chi lo rc chiu khp gian ngc, v ti nghe 1 ging ni gi tn ng. Cng lc , mi nh ngc m ra, 1 hnh hi sng chi xut hin, v th xung 1 di khn di ging nh di m ng dng qun xc Cha Gisu. Giuse nm cht 1 u ca di khn bng c hai tay, v c ko ln n ch mi ngc ang m. V ngay khi ng va chui qua, ch lin c ng li. Hnh hi sng lng va hin ra hi ny lin bin mt ngay khi ng c an ton ti nh thp. Ti khng th ni r chnh Cha hay 1 thin thn gii thot cho ng. ng bc i trn b tng cho ti khi n 1 ni gn tng thnh Sion pha nam v k cn phng tic ly (Latin: coenaculum; Eng: cenacle, supper room), ri ng leo xung v g ca nh tic ly v ng thy cc cnh ca u c ng kn. Cc tng tp trung ti v ng cht ca no v cc ng rt bun ru s hi khi sau ci cht ca Cha Gisu, h thy ng Giuse l ngi u tin trong s h b bt. H cho rng ng b qung xung cng, v tin n ang c lan rng nn h ngh ng tht b nh vy. V th, h rt i vui mng khi m ca ra v nhn thy chnh l ng. V k thc, h rt vui mng nh khi Phr c gii thot khi t ngc mt cch k diu vi nm sau . Khi ng Giuse Arimathi thut li chuyn xy ra, lng h trn ngp s ngc nhin cng nim vui sng. Sau khi t n Cha 1 cch st sng, h cho ng n v a ng i ngh ngi, iu m ng rt cn vo lc ny. ng ri Jerusalem trong m , v nhanh chng n Arimathi, qu hng ca ng. ng c ng ti y cho n khi thy c th tr v Girusalem 1 cch an ton. Cng gn ht ngy Sa-bt hm , ti thy Caipha v b phi ca hn nh ng Nicm. Hn ang m lun vi ng v d hi rt nhiu iu vi v t t gi to. ng Nicm tr li 1 cch kin nh v lun mt mc khng nh s trong sch ca Cha Gisu. H khng ngi li vi nhau lu. 62. M CHA SNG LI Ngay sau , ti c trng thy ngi m ca Cha Gisu. Mi th xung quanh u yn ng, tnh mch. C 6 tn lnh, k th ng, ngi th ngi, h ang lm nhim v canh gi trc ca m. Trong s ngi , cn c c Cassius na. ng c b dng ca ngi ang chm m trong s chim nghim v ang ch i 1 bin c v i. Thn th thnh thin tinh tuyn ca ng Cu Th vn c bc trong tm vi lim. Mt lung sng thin nh bao ph chung quanh, ng thi c 2 thin thn ang ngi knh cn tn th, mt v to gi ng u, v kia ng chn. Ti trng thy 2 v y trong iu b ny ngay t lc thn xc Cha Gisu va mi c t vo hm m. Nhng thin thn ny mc trang phc nh cc linh mc. V tr ngi ca h v c ch bt cho 2 tay trc ngc lm ti nh n 2 bc tng thin thn cherubim 2 bn Hm bia giao c ( xem Cc Vua 1 chng 6 v 8 hoc S bin nin 2 chng 3 v 5 ); ch c iu l h khng c nhng i cnh, hay t ra l do ti khng thy c nh vy. Ton b ngi m lm ti lin tng n Hm bia giao c nhng thi im khc nhau trong lch s ca n. Rt c th Cassius linh cm c s hin din ca cc v thin thn v lung nh sng lan to khp hm m, v ng c dng v ca mt ngi ang rt trm t chim ngm suy nim trc Thnh Th.

Trang 2

Th kin cuc kh nn ca Cha Gisu theo li k ca chn phc Anna Catarina Emmerich Translator : Lisa_hanh Editor : (1_0)(0_1)

Ri ti thy linh hn siu vit ca Cha Gisu c h tng bi on rc gm cc v t ph va c Ngi cu chuc khi chn Luyn Ngc, h cng Ngi i xuyn qua tng v vo hm m. Cha Gisu cho h xem thy nhng vt thng ph y trn thn th ca Ngi v dng nh trc tm khn lim bc xc ca Ngi c d ra, v rng Ngi mun t cho cc linh hn thy nhng thng tch au n cng cc m Ngi gnh chu cu chuc h. Thn xc thnh thin ca Cha Gisu hin ra hi trong sut 1 cch mu nhim mi chiu kch su rng ca cc vt thng u c nhn thu r rng. Trc cnh tng ny, cc linh hn hin din ni y lng trn ngp 1 nim knh phc suy tn, nhng m chnh ni cm thng su xa lm cho h xc ng n ri l. Th kin sau y m ti nhn c mu nhim n ni ti khng th thut li theo 1 cch thc c th chi tit nh bnh thng. Ti c t ra cho thy rng linh hn ca Cha Gisu tr v vi thn xc nhng khng kt hp li hon ton lm mt vi thn th vn cn bt ng ca Ngi, v cng mt lc c hai c ct ra khi m. Dng nh ti trng thy 2 v thin thn ang khu gi tn th 2 bn u v chn nng xc Thnh ln m vn gi nguyn c t th ca thn xc tinh tuyn y nh khi ang nm trong m. V h mang thn xc thnh thin khng c che ph v hn by nhng vt thng y xuyn qua tng , n rung chuyn khi h i qua. Ri ti thy Cha Gisu trnh din trc Thin Cha Cha vi thn xc mang y nhng du tch trong cuc kh nn ca Ngi. Cha Cha ang ng trn Ngai bu Thin nh, c vy quanh bi v s on hp xng cc thin thn ang vui mng ht ca v tu ln v vn nhng khc tn dng ngi khen hoan h. C l vic linh hn ca Cha Gisu ti hp vi thn xc n din kin Thin Cha Cha cng ging nh s kin lc Ngi va t nn, rt nhiu linh hn thnh thin ti hp vo thn xc ca chnh h v hin ra n Th hay nhiu ni khc Girusalem (Mt 27,52-53). Chuyn khng ging nh vic thn xc tht s phc sinh sng li d lc y thn xc ca h ang c ng, v nu sng li h s phi cht i 1 ln na, trong khi , v linh hn ch ti hp vo thn xc trong 1 thi gian, nn hin nhin s khng kh g linh hn ri b v thn xc tr li yn v trong hm m sau khi thc hin xong s v mu nhim m Thin Cha trao ph. V th, nu chng ta c th hiu theo cch th dng nh vic h hin ra trn dng th trong thn xc con ngi cng ging nh vic linh hn Cha Gisu cng vi xc thnh ca Ngi n trnh din trc ngai Thin Cha Cha. di kia, vo lc ny, ton b tng to ln chn ca hm m rung chuyn d di lm cho 3 lnh canh ng nho hu nh bt tnh. Bn ngi cn li th i vo thnh ly vi th. Nhng ngi lnh b ng qu cho rng cn chn ng bt cht va ri l do ng t. Tuy nhin ng Cassius, d khng bit chc chuyn ny c th bo trc iu g, nhng trong thm tm vn linh cm rng y l khi u ca 1 bin c phi thng. ng ng ngy ngi, khc khoi trng i: ng ang ch xem chuyn g s xy ra tip theo. Nhng ngi lnh i vo thnh Jerusalem chng my chc quay tr v. Ti li c thy hnh nh ca cc b o c: h chun b xong cc hng liu p xc ri ang lui v phng ring ngh ngi. H khng nm thng lng trn ging m ch ngi ta vo nhng chic chn c cn li. H nng lng i n ngi m trc khi tri sng, v h s gp phi nhng k th ca Cha Gisu. Nhng c Maria, k t khi gp c Ngi Con yu du, tinh thn ca M c chn hng rt nhiu v nh c tip thm dng kh ti mi, Ngi an i v ng vin cc b hy ng mt cht ri sau c vng bc i n m v s khng c g nguy him xy n; nh m cc b lin nghe theo li khuyn nh ca M m c chp mt. Vo khong 11 gi khuya, nhng cm xc yu thng tun tro trong c Maria thc y M tri dy, khoc ln ngi chic o chong mu xm, v 1 mnh lng l ri khi ngi nh. Khi trng thy Ngi lm nh vy, ti khng th khng cm thy lo lng v t hi, Lm sao c M ang mt nhoi v nhng ni au bun kinh hi li c th can
Trang 3

Th kin cuc kh nn ca Cha Gisu theo li k ca chn phc Anna Catarina Emmerich Translator : Lisa_hanh Editor : (1_0)(0_1)

m ln ng mt thn mt mnh vo lc m hm khuya khot nh th ny ? Ti thy Ngi n nh Caipha trc, ri n dinh ca tng trn Philat cch rt xa. Ti di theo M trong sut cuc hnh trnh n c ca Ngi trn con ng m Con ca M on mnh vc thp gi i qua. M ngng li tt c nhng ni c ghi du bng nhng bin c au thng trong cuc kh nn: nhng lc Cha Gisu chu nhng au n nng n nht hay nhn nhng t tra tn lng nhc mi t bn k th man r. Dng v ca M ging nh 1 ngi ang chm chp l bc tm kim mt iu g dc theo con ung. Ngi hay ci xung mt t, ly tay r vo nhng hn v hn ln nhiu ln nu nh trn c bu huyt ca Ngi Con yu du ca M vng vy. Chnh vo lc ny Thin Cha c bit soi sng cho M nhng hiu bit v ban cho M nhng n sng, nn khng gp mt cht kh khn no M c th nhn ra chnh xc mi ni c thnh ha bng nhng ni au n m Ngi Con ca M i qua v c lu li thnh tch. Ti ng hnh cng vi M trong sut cuc hnh hng linh thing tm v cc thnh tch ni con ng thp gi m Cha Gisu i qua, v ti c gng bng ht sc lc b mn ca mnh hc theo M. Ri c Maria tin v i Calvary. Nhng lc gn n c , c M t nhin dng chn, v ti thy linh hn Cha Gisu cng thn xc thnh thin ca Ngi hin ra trc mt ca M. C 1 v thin thn i pha trc, v 2 v m ti trng thy trong hm m i bn cnh Ngi, cn i theo sau l hng trm linh hn c Ngi cu chuc. Thn xc ca Cha Gisu sng ngi v thanh thot nhng khng ging nh thn xc ca 1 ngi cn sng d cho c ting ni pht ra t y. Ti thy Ngi k cho c M nghe tt c nhng vic Ngi lm di ngc Lmb, v oan ha vi M rng Ngi s sng li trong thn xc vinh hin; ri sau Ngi s t mnh ra cho M. Ngi dn M hy i gn tng trn ni Calvary, ngay ch M trng thy Ngi ng xung, cho n khi Ngi xut hin. Ri ng cu th ca chng ta hng v thnh Jerusalem. c Maria mt ln na li chong khn trm v phc mnh xung ch gn tng m c Gisu va ch. Sau lc , ti ngh rng qu na m, v cuc hnh hng ca c Maria theo Chng ng Thnh Gi chim it nht l 1 gi. Ri tip theo ti thy n phin cc linh hn thnh thin c cu chuc cng i li Con ng Thp Gi au thng ca Cha Gisu v suy ngm nhng chng ng khc nhau, ni Ngi gnh chu nhng ni au n khng khip v h. Nhng thin thn ng hnh vi cc linh hn thu nht li nhng mnh da tht chu bu b x toc khi thn xc Cha Gisu bi nhng n roi xi x m Ngi nhn lnh, cng nh thm ht nhng git bu huyt cn vng vy trn mt t nhng ni Ngi ng xung Mt ln na ti li tr v trong hm m vi cnh thn xc thnh thin ca Cha Gisu nm dui ra nh thy ban u. Lc ny cc thin thn ang p vo thn xc ca Cha Gisu nhng mnh vn chu bu m h thu lm c. Cc ngi nhn c 1 s tr lc siu nhin thi hnh s v ny. Sau ti li c chim ngm Ngi nm bn trong tm khn lim c nh sng rc r bao ph xung quanh v vi 2 v thin thn ang cung knh th ly 2 bn. Ti khng th gii thch c nhng s vic ny xy ra nh th no, v iu vt xa tm hiu bit ca con ngi; v d lc th kin ti c hon ton hiu c i chng na, th khi ti c gng ging gii cho nhng ngi khc v cc bin c ny, chng li tr nn m h, b n. Ngay khi nh sng yu t m nht ca bnh minh va hng ng l dng, ti thy Madalena, b Maria con ng Cleophas, Gioanna Chusa, v Salome, tt c u trm khn v qun mnh k lng trong lp o chong, ri ri nh tic ly. Cc b mang theo nhng b hng liu tm p, mt ngi trong s h mang theo 1 cy nn thp sng soi ng v b c che n bn trong vt o chong. Ti thy h hng nhng bc chn lo s ti cnh ca nh ca nh ng Nicodemo.

Trang 4

Th kin cuc kh nn ca Cha Gisu theo li k ca chn phc Anna Catarina Emmerich Translator : Lisa_hanh Editor : (1_0)(0_1)

63. S PHC SINH CA CHA GISU Ti thy linh hn ca Cha Gisu gia hai thin thn. Hai v vn y phc chin binh sng lng rng ngi ta nh nh mt tri gia ban tra ( ND - cc v lc u vn y phc nh linh mc). Linh hn ca Cha Gisu xuyn qua tng , lt n chm vo v nhp v thn th tinh tuyn thnh thin ca chnh Ngi. Ngay tc th, c hai ti hp lm mt. Ri ti thy cc chi th ca Ngi ng y, v thn xc va c kt hip vi linh hn cng thn tnh siu vit ca Cha Gisu lin tri dy v tho di khn lim qun quanh Ngi. Khp hm m sng bng c ln 1 cch p v du nh v cng. Cng lc , ti thy 1 con qui vt kinh khip x toc mt t t di ngi m tri ln. N ngoe nguy ci ui mng x, v ging ci u rng ca n ln y v ngo ngh nh mun tn cng Cha Gisu; v nu ti nh khng lm th n cn c 1 ci u ngi. Nhng Cha Phc Sinh cm trong tay ca Ngi cy quyn trng mu trng c treo mt hiu k ln; v Ngi dng chn gim ln ci u rng ca n v khi Ngi nh vo ui ca n 3 ln bng cy quyn trng vinh thng trong tay th n bin mt. Ti nhiu ln thy th kin ging nh vy trc cuc Phc Sinh, v ti cng thy con qui vt ny lc n lc hin vo thi im Cha Gisu nhp th lm ngi. Con qui vt ny rt ging vi con rn xa kia cm d t tin chng ta trong vn a ng, c iu n kinh khip hn nhiu. Ti ngh th kin ny c lin quan n li phn trong sch Sng Th dng ging ca ngi n b s nh vo u ca con rn ( St 3:15 ) v vo lc ti thy Ngi p dp u con qui vt, hnh nh ca ngi m lin bin mt khi tm nhn ca ti. V tt c nhm loan bo s vinh thng ca Cha Gisu trn t thn. Ti thy thn xc vinh quang ca Cha Gisu ng dy ri i xuyn qua phin cng mt cch nh nhng n ni nh th n c lm t mt loi cht do no . Mt t rung chuyn d di, mt thin thn trong trang phc chin thn, nhanh nh chp t Tri xung, tin vo hm m, nhc phin ln, t n qua bn phi ri ngi ln trn y. Trc cnh tng d di , cc lnh canh t nho v nm bt tnh trn mt t. Khi Cassius thy nh sng thin nh to sng khp ngi m, ng tin n ch tng t xc thnh ca Cha Gisu, chm ch nhn v chm tay vo tm khn lim xc ri ri kh m. ng nh i bo tin cho Philat bit nhng bin c va xy ra. Nhng ng nn li 1 lc nghim li mi din tin ca s vic, ng thy l v mc d ng cm nhn c cn rung chuyn, trng thy thin thn di i phin , v nhn vo ngi m trng, nhng li khng thy Cha Giusu u. Vo lc v thin thn tin vo m v mt t rung chuyn, ti thy Cha Phc Sinh hin ra vi M Rt Thnh ca Ngi trn ni S. Thn th ca Ngi sng lng v rng ngi v p thanh tao trang nh y s quyn r vui ti v hnh phc ca Thin nh. Ngi c che ph trong mt ci o chong rng, c lc n tr nn trng sng mt cch ngc nhin khi Ngi lt i trong khng trung v vt o bay php phi theo chiu gi, c nh mt tri chiu vo lm nh ln mun vn tia sng y mu sc rc r. Nhng vt thng m rng ca Ngi to sng v c th c nhn thy t rt xa: nhng vt thng 2 bn tay ca Ngi to n ni ngi ta c th cho c ngn tay vo khng cht kh khn, v nhng tia sng pht ra t lan to theo hng ca cc ngn tay. Linh hn ca cc t ph ci ly trc M ca ng Cu Th, v Cha Gisu ni vi M v cuc Phc Sinh. Ngi cn k nhiu iu khc na nhng ti khng nh c. Ngi cho M xem cc vt thng; v c Maria ph phc st t hn knh 2 bn chn thnh ca Cha; nhng Ngi cm ly tay M, M dy ri bin mt. Khi 1 khong cch kh xa so vi ngi m, ti trng thy c nhng nh n mi l pht ra t pha gn y, v tc th ti cng thy mt vt sng di nh ln trn nn tri Jerusalem.

Trang 5