Fitrah kejadian manusia mengikut perspektif biologi

‡

Memperlihatkan asas-asas genetik seperti baka dan faktor persekitaran yang menyumbang kepada pembentukan diri seseorang. Fitrah kejadian manusia juga mempengaruhi ketidaksamaan yang dimiliki oleh seseorang. Baka mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek: Kognitif ± tahap kecerdaan seseorang Fizikal ± warna rambut, mata, kulit, tinggi, rendah, dan sebagainya. Emosi ± kesabaran dalam menghadapi cabaran. Persekitaran turut menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah manusia daripada aspek berikut:
‡

Latarbelakang keluarga
‡

Pengaruh rakan sebaya
‡

Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat
‡

Sumber teknologi
‡

Guru dan sekolah

IMPLIKASI FITRAH KEJADIAN MANUSIA KPD GURU 1.memudahkan guru mengenalpasti aktiviti yang bersesuaian dengan kebolehan murid 2.guru dapat memahami sikap dan tingkahlaku murid. 3.memudahkan guru mengasah bakat dan potensi murid yang terpendam.

.4 menjadikan guru kreatif dalam mempelbagai aktiviti pembelajaran mengikut kecenderungan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful